A Badacsonytomaji sport 80 éve

KÖSZÖNTŐ

LogóNagy megtiszteltetés számomra, hogy a településünk sportegyesülete fennállásának 80. évfordulóján megjelentetett kiadványban köszönhetem a Kedves Sportbarátokat. Köztudomású, hogy ezer szállal kötődöm magam is a sporthoz: testnevelő tanári, labdarúgó szakedzői képesítésem van, s mindkét területen tevékenykedtem a település sportéletében is. Így éveken keresztül belülről láthattam a sportolók, edzők életét, a sportvezetők mindennapjait, s érezhettem a szurkolók, a sportbarátok szűnni nem akaró szeretetét, segíteni akarását.

A testnevelés, a sport hihetetlenül emberi dolog! Míg a természetben a küzdés, a verseny sok esetben a megélhetésről, az életről-halálról szól, addig az ember a sportban a szabályok segítségével megzabolázta a versengést, s főleg az amatőr sportban saját kedvtelésére, fizikai, szellemi gyarapodásáért sportol, küzd. Perre de Coubertin csodálatos versében így ír a sportról: "Istenek ajándéka…, a szépség vagy Te…, S igazságos vagy…, Bátorság vagy te…, Tisztesség vagy te…, Az öröm vagy te…, A termékenység vagy te…, A haladás vagy…, A béke vagy…". Igen, ez mind igaz! De mindezek mellett nekünk, a település élő embereknek a szórakozás, hasznos időtöltés, barátkozási lehetőség, s egyben egészségformáló és közösségteremtő erő is!

Tiszta szívből gratulálok a sportegyesületnek, a település sportszere lakosságának az elmúlt 80 év eredményeihez, a sok-sok munkához, mellyel az egyesületet és a települési sportot működtették. A településünk vezetés nevében tisztelettel köszönöm meg a sportolóknak, a sportvezetőknek, a szurkolóknak és a támogatóknak a lelkiismeretes és kiemelkedő munkájukat! Gratulálok ehhez a nagyszerű kiadványhoz is, mellyel emléket állíthatunk a nyolc évtized eseményeinek és az azokat megvívó és segítő személyeknek. "Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!" - mondja a gondolkodó. Az emlékkönyvecske, a jubileumi év sporteseményei, az ünnepi rendezvények méltó emléket állítanak a múltnak, s azok az emberi és sportemberi érzések, amelyek mindezeket kísérik, reményeim szerint megalapozzák majd Badacsonytomaj testnevelési- és sportkultúráját, annak eredményességét a következő évtizedekre is.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében ehhez a munkához kívánok valamennyi sportolónak és sportbarátnak jó egészséget, és további sikereket!

Badacsonytomaj, 2004. április 6.

Tisztelettel:
Krisztin N. László
Badacsonytomaj polgármestere

A badacsonytomaji sportegyesület története.

A sportegyesület története több jelentős része tagolódik:

1.)      a II. világháború előtti időszakra,

2.)      a háború utáni újrakezdésre,

3.)      az 1956-os események utáni időszakra és a

4.)      rendszerváltás utáni történésekre

Gondolatok…

Tisztelt Sportbarátok!

A Badacsonytomaji Sportegyesület Elnöksége nevében tisztelettel köszönöm mindazoknak a munkáját, akik versenyzésükkel, vezetésükkel lehetővé tették a folyamatos működést, hozzájárultak ahhoz, hogy nyolc évtized eredményeit csokorba szedve együtt ünnepelhessünk.
Nemzedékek kellettek ahhoz, hogy a település - kisebb-nagyobb megingások ellenére - sportja fennmaradjon, folyamatosan biztosítsa sportolóinak a testi-lelki megújulását, szurkolóinak pedig a szórakozást.
A teljesség igénye nélkül készült kiadvány bepillantást ad a 80 év eredményeire, sikerekre, balsikerekre egyaránt. Remélem, hogy a tisztelt Olvasó jó érzéssel, nosztalgiázva lapozza e szerény visszaemlékezést, s fiatalságát felidézve kellemes emlékképekkel gondol a korábbi sporteseményekre.
Kívánok újbóli feltöltődést, csak a "szépre emlékező" visszatekintést.
Köszönöm az évforduló megrendezésében résztvevő sporttársaknak a segítséget, kívánok további sportsikereket jelenlegi sportolóinknak, vezetőknek, valamint kitartó munkát és jó egészséget!

Lesz Ferenc, a Badacsonytomaji Sportegyesület elnöke

Az itt összegyüjtött anyag a badacsonytomaji sportélet ismert személyiségeinek, Pintér Károlynak, Lesz Ferencnek és Koncz Lászlónak a közreműködésével készült, segítségüket ezútonis megköszönjük. A leirtakat összeállította, és a sporegyesület történetét feldolgozta Kalmár László nyugdíjas könytárvezető.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!