Szín-Vonal Művészeti Iskola

A Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány hozta létre 2005-ben a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskolát.
A magániskola 12 évfolyamos képzés tesz lehetővé képző- és iparművészeti ágon.  
Az intézmény a Tapolcai Kistérség 33 településéről és Zirc és vonzáskörzetéből fogad tanulókat. 400-500 diák számára biztosít igényes művészetoktatást, környezetkultúra nevelést, képességfejlesztést, értelmes szabadidős tevékenységet.

A SZÍN-VONAL Művészeti Iskola kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény. A „referencia intézményi” szerepkörre a TÁMOP 3.1.7. pályázat megvalósításával készült fel.  
Tantestülete pedagógiai és tehetséggondozó munkájáért elnyerte a Tapolcai Kistérség kitüntetését. Az intézmény igazgatója, Apáczai és Pro Talentó díjas pedagógus.

A magániskola több hazai és uniós pályázat megvalósítója, melyek segítségével a diákjai számára változatos, komplex személyiségfejlesztő programot tud kínálni.   
Az elmúlt évben tehetségfeltáró mérőeszközöket (közel 30), taneszközöket, tehetséggondozó programokat (30), nyári művészeti tábori programokat, egyénre szabott hátránykompenzáló fejlesztéseket dolgozott ki, valósított meg. A fenti programokban több száz nagycsoportos óvodás, több ezer általános iskolás tanuló vett részt.  
Az intézmény művészetoktatási és tehetséggondozó munkáját két rendkívül szép, tartalmas kötetben mutattatta be, közel ezer gyermekalkotás segítségével.
A „Színvonal a művészetoktatásban” és a „Színvonal a tehetséggondozásban” című módszertani kötetüket más művészetoktatási intézmények és a felsőoktatás is használja. Nyolc jó gyakorlatot dolgozott ki, ajánlott fel országos felhasználásra.  

Az intézmény minden településen évente legalább két kiállítással egybekötött nagyrendezvényt tart, segítve az önkormányzatok kulturális, idegenforgalmi tevékenységét.

Az oktatásirányítás megbízásából országos tanulmányi versenyeket szervez.

A pályázatok, a tehetséggondozási, hátránykompenzációs tevékenység eredményeit az intézmény országos és nemzetközi fórumokon is bemutathatta: (2011. január 29.) ELTE; (2011. április 5-10.) Uniós konferencia 34 ország részvételével, Budai Vár; (2011. június 20-30.) INSEA világkongresszus; (2012 január) Magyar Művelődési Intézet a Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet nagyrendezvénye.
Tevékenységének hatása tehát országos, sőt nemzetközi szinten is érvényesül.
Nemcsak a hazai módszertani lapokban jelentek meg tudósítások, ismertetések az iskola munkájáról, hanem a világ rajztanárainak módszertani lapja is terjedelmes cikkben, tanulórajzokkal dokumentálva mutatta be az intézmény művészetoktatási tevékenységét.

Az intézmény gyümölcsöző együttműködést folytat a Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezettel, a Magyar Rajztanárok Országos Szakmai Szervezetével, az ELTE pszichológusaival, a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, a Géniusz Projektirodával.
Együttműködési szerződése van a kistérség önkormányzataival általános iskoláival.

Az intézmény tehát szakmailag rendkívül eredményes. Az elmúlt hét évben az országos tanulmányi versenyeken a legjobb helyezést érte el minden évben. Számtalan nemzetközi és országos pályázati eredménnyel büszkélkedhetnek tanulói.
A diákok pályaválasztását eredményesen segíti.
Az eredmények a személyi feltételeknek és a művészeti nevelés hatásrendszerének köszönhetők. A képzőművészeti oktatás a szem, az agy és a kéz koordinációjára épít. A művészeti nevelés kreatív gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, melynek során a tanuló korábbi ismerete és az újonnan megszerzett tapasztalata hozza létre azt a tudást, amelyre az élet minden területén szüksége lesz. A rajzoló ember olyan dolgokra is fogékonnyá válik, amit egyébként észre sem venne. A rajz nemcsak ábrázol, problémákat is felvet és megold. Az ábrázolás, konstruálás fejleszti a koncentráló képességet, a gondolkodást.
A több évtizedes művészetoktatási gyakorlat azt igazolja, hogy művészeti nevelés a tanulók teljes személyiségét – a gyerekek tanulmányi eredményét, szép és jó iránti érzékenységét, nyitottságát, együttműködési készségét (és még hosszan sorolhatnánk a legkülönbözőbb kompetencia területeket) – igen pozitíven befolyásolja. Ez igazolja létjogosultságát az oktatási-nevelési tevékenységben.

Szín-Vonal Művészeti Iskola

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!