Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben meghozott határozatai III.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


302/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0303/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.08.07-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 3. Magánerős szennyvíz beruházások támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. „Badacsony kapuja” pályázathoz beérkezett tervezői ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

304/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 1.4. e./ pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázatára beérkezett pályázatokat megismerte és a Társulási Tanács felé az alábbi véleményt fogalmazza meg:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére Bolfné Tóth Melinda 8258 Badacsonytomaj,  Nagykör u. 51. szám alatti lakos kinevezését javasolja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről értesítse.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0305/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ a 2015. évi Badacsonyi Szüret megrendezését támogatja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében, melyhez kapcsolódóan a 2015. évi költségvetésben biztosított 5 millió forinton felül további 2 millió forintot biztosít a tartalék keret terhére azzal, hogy ezen összeget elsősorban a szüreti felvonulás színvonalának emelésére fordítsa, illetve egy együttes meghívására kérjen be javaslatokat.

2./ elrendeli az 1. pontban elfogadott összeg – előirányzat átcsoportosítását a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetésébe, melyhez felkéri Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő előirányzat módosítás

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0306/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős szennyvíz beruházások támogatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Mandulás úti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez 937.580,- Ft többlet támogatást
 2. a Helbeck úti szennyvízhálózat bővítés kivitelezéséhez  617.997,- Ft többlet támogatást

biztosít a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0307/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

„Badacsony kapuja” pályázathoz beérkezett tervezői ajánlatok értékelése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy a „Városkapu” projekt megvalósításához tervezési ajánlatot benyújtó tervezők közül a Masszi Építész Iroda, a PHP Építész Stúdió és a Wéber Építésziroda KFt. tervezőjével egyeztessen arról, hogy fórum keretében személyesen mutassák be elképzelésüket.

A Képviselő-testület a tervező személyéről ezt követően hozza meg döntését.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


308/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


309/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 26-i soros ülésének napirendjét – napirendre történő felvétellel a

25. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme (sürgősségi indítvány)

26. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása (sürgősségi indítvány)

26 napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint:


 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvos

Dr. Pinterits Judit fogszakorvos

Zsifkovics Szilvia védőnő


 1. 2. Tájékoztatás a VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 3. Kérelem iskolás és óvodás gyermekek szállítására a távol lévő település részekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető


 1. 4. Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató


 1. 5. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 6. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 7. Környezetvédelmi tárgyú rendeletek véleményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 8. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 9. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


10. Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


11. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


12. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

a./ Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


13. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál  egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


14. Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


15. Kvassay Jenő Terv véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


16. Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása – véleményezési szakasz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


17. Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


18. ASP központhoz való csatlakozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


19. Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


20. „Városkapu” projekt tervező kiválasztása

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester


21. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

25. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme (sürgősségi indítvány)

Előkészítő: Tamás Lászlóné osztályvezető

27. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


310/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendje


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendek sorát megváltoztatja, a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról tárgyú napirendet 2. napirendként, a Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről tárgyú napirendet 3. napirendi pontként tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


311/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a műszaki osztályt a következők vizsgálatára:

 1. új gázkazán beépítésének lehetősége
 2. hogyan lehet leválasztani az egészségházat az óvoda fűtési rendszeréről
 3. az egészségházban elektromos fűtési rendszer működhet-e
 4. hogyan oldható meg mindez, a terveztetéssel együtt mielőbb
 5. a társasházi szerződés felülvizsgálata

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2015. szeptember 10.

feladatokra folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0312/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívását elfogadja.
 2. A jogszabálysértés megszüntetését elrendeli 277-280/2015. (VI.24.) határozatai elfogadása vonatkozásában.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal,

értesítésre 2015. szeptember 9.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


313/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megerősíti – a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. törvényességi felhívásában rögzítettek szerinti jogsértően elfogadott – 277/2015. (VI.24.) határozatát és nem támogatja a Badacsonyörs Kisörshegyi vízhálózatban érintettek döntésének elfogadását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat vállalja fel a vízórák leolvasását, amennyiben az ingatlantulajdonosok évi 5 ezer forintot egy erre a célra létrehozott számlára befizetnek, illetve írásban nyilatkozatnak arról, hogy az ingatlanon belül a vízóra leolvasásához a bejutást engedélyezik.
 2. megerősíti – a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. törvényességi felhívásában rögzítettek szerinti jogsértően elfogadott – 278/2015. (VI.24.) határozatát és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2011. (IV.05.) számú határozatát visszavonja és a Badacsonyörs Kisörshegyi víziközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepéről azonnali hatállyal lemond.
 3. megerősíti - Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. törvényességi felhívásában rögzítettek szerinti jogsértően elfogadott – 279/2015. (VI.24.) határozatát és a Badacsonyörs Kisörshegyi viziközmű hálózattal kapcsolatosan megnyitott 11748052-15427504-10170001 számú letéti folyószámla alszámla megszűntetését elrendeli.
 4. megerősíti - Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. törvényességi felhívásában rögzítettek szerinti jogsértően elfogadott – 280/2015. (VI.24.) határozatát és

a) a badacsonyörsi temetőben lévő csap elzárásáról dönt és felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a temetőben az öntözéshez szükséges vizet tartályból biztosítsa.

b) felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy az érintetteket a döntésről hirdetmény közzétételével értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


314/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében meghatalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Orbán Péter alpolgármestert, hogy Rig Lajos országgyűlési képviselő által a Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében kezdeményezett egyeztetésen Badacsonytomaj Város Önkormányzatát képviseljék.

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0315/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester Badacsonyörsi Kemping ügyéről készített tájékoztatását jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzottak figyelembevételével (különösen az SCD működése során okozott kár vonatkozásában, a badacsonyörsi turizmus tönkremenetele ügyében, stb.) pontról pontra reagáljon a beérkezett véleményezésre.
 3. Felkéri a műszaki osztályvezetőt, hogy az értékbecslés teljeskörűségét vizsgálja meg és írásban tájékoztassa a testületet és Simonné Visi Erzsébetet annak eredményéről.
 4. Felkéri a Jegyzőt, hogy a jövőben a BÖÉE kapjon meghívást a badacsonyörsi településrészt érintő napirendek tárgyalására.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

316/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódóan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódó és Bolla József ügyvezető által előkészített tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Értesítés megküldésére Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


317/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem iskolás és óvodás gyermekek szállítására a távol lévő település részekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. Lászlóné iskola igazgató és Bolfné Tóth Melinda óvodavezető kérelmét elfogadja és az Önkormányzat Peugeot Expert gépjárművével felvállalja Badacsony és Badacsonyörs településrészekről az iskolás és óvodás gyermekek szállítását 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig a működési kiadások terhére.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben szeptember 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


318/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az óvoda és iskola vezetőjét, hogy előre, a költségvetési évre vonatkozóan foglalják össze, hogy milyen támogatásokra van szüksége az intézménynek.


Határidő: költségvetés előkészítése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. Lászlóné igazgató

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


319/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. keretösszegként biztosítja a sportszakkörök 2015/2016. tanév I. féléves működtetéséhez szükséges fedezetet, 1.600.000,- Ft összegben. Kötelezettséget vállal arra, hogy maximum 5 szakkör indulhat a meghatározott összeg ellenében.
 2. A támogatás felét a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére, felét pedig kötelezettségvállalásként a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
 3. Kéri, hogy a szeptemberi ülésre kerüljön kimutatásra, hogy milyen szakkörökre van igény, milyen létszámban jelentkeztek a gyerekek, és mennyi lesz a tényleges felhasználás.
 4. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 5. Utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


320/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy a sportszakkörök vonatkozásában az önrész fizetésének bevezetéséről egyeztessen a szülői munkaközösséggel, illetve szeptemberben tegyen javaslatot annak mértékére.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben szeptemberi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. Lászlóné igazgató


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


321/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Környezetvédelmi tárgyú rendeletek véleményezéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra javasolja.
 2. 2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra javasolja.
 3. 3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra javasolja.
 4. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 2015. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


322/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ – 14. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §. (3) A műszaki osztályvezető a jegyzőt távolléte esetén teljes jogkörben eljárva helyettesíti az SZMSZ-ben meghatározott módon, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint. A jegyző a műszaki osztályvezetőnek feladatokat adhat.

A jegyző szabadsága esetén köteles a műszaki osztályvezetőt a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. A műszaki osztályvezető a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a jegyzőt tájékoztatni. A jegyző és a műszaki osztályvezető köteles a szabadságukat egyezetni. A műszaki osztályvezető köteles a jegyzőt a jegyzőtől kapott feladatok ellátásáról, a tett intézkedésekről tájékoztatni.”

2.  a KÖH SZMSZ 25. §. i) pontja helyébe a követező rendelkezés lép:

„25. §. i./ Köteles gondoskodni arról, hogy a bizottsági ülések jegyzőkönyve az SZMSZ szerinti határidőre elkészüljön. A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző részére kell átadni, aki a jegyzőkönyv alapján a bizottsági határozatokat nyilvántartásba veszi.”

3.   a KÖH SZMSZ 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §. A jegyző feletti munkáltatói jogok gyakorlása: A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – valamennyi alapítói önkormányzatot képviselő polgármester előzetes írásos egyetértési jogának kikérését követően nevezi ki a jegyzőt. A jegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat a badacsonytomaji polgármester gyakorolja.”

 1. a KÖH SZMSZ 30. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §. (1) Köztisztviselők – bele nem értve a jegyzőt – feletti munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.”

 1. a KÖH SZMSZ 38. §. A./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. §. A helyettesítés szabályai:

a./ A jegyzőt távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyző által írásban megbízott műszaki osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A jegyzői és műszaki osztályvezetői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a költségvetési- és adóosztály osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő látja el.”

6.    a KÖH SZMSZ 49. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. §. A jegyző részére a kiküldetést, saját gépjármű használatát a polgármester engedélyezi.”

7.  a KÖH SZMSZ 1. melléklete I. pontja helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

8.   a KÖH SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

9.   a KÖH SZMSZ 4. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


323/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


324/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


325/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazottat (1 fő gépkocsivezető) a fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

2./  A létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.

3./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Értesítésre 2015. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


326/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kvassay Jenő Terv véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Kvassay Jenő Tervet megismerte, az abban foglaltakat elfogadásra javasolja.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatról a kjt.forum@vizugy.hu email címen tájékoztassa az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.


Határidő: elfogadásra azonnal, feltöltésre 2015. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


327/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása – véleményezési szakasz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása véleményezési tervdokumentációt megtárgyalta. A tervmódosítással egyetért, azt jóváhagyólag elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


328/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

ASP központhoz való csatlakozásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ A rendelkezésre álló információk birtokában nem támogatja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzati ASP központhoz csatlakozzon.

2./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárt értesítse.

3./ Felkéri Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezetőt, hogy az ebr42 információs rendszerben a döntést rögzítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben legkésőbb 2015. augusztus 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


329/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) kérelmét nem támogatja, nem fogadja el, hogy  235. hrsz-ú területből 150 m2 nagyságú területet a terület rendben tartása ellenében használ.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


330/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2015. (VI.24.) határozatát a bérleti díj összegének tekintetében módosítja azzal, hogy Szente Miklósné 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1. szám alatti lakossal bérleti szerződést köt a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területre vonatkozóan 200 Ft/m2/év bérleti díj ellenében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse elő, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
331/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy a „Városkapu” projekt tervezőjével rendszeres kapcsolatot tartson fenn és az eseményekről folyamatosan tájékoztassa a testületet.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1332/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének a Wéber Építész Iroda Kft – Város Teampannon Kft. tervezőt választja ki.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

333/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a geodéziai szakvélemény beszerzése a tervező kötelezettsége, illetve a vonatkozó szakági tervezések a vállalkozót terhelik.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

334/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
335/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Pályázati referens megbízatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Ottó pályázati referenst további három hónapra megbízza.


Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
336/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
337/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
338/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
339/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelmét támogatja, és a pályázaton elnyert gépjármű megvásárlásához szükséges 6.350.000,- Ft-ot visszatérítendő támogatásként biztosítja.

Felkéri az Alapítványt, hogy a pályázati elszámolást a legrövidebb határidővel nyújtsa be, és a támogatás megérkezését követő 5 napon belül a pénzösszeget utalja vissza az Önkormányzat részére.


Határidő: elfogadásra azonnal, átutalás a számla kifizetésének határideje függvényében

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


340/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása (sürgősségi indítvány)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 225/2015. (V.27.) számú határozatát kiegészíti, a 2015. évi Badacsonyi Szüret helyszínéül a Badacsony Halászkert parkoló mellett a Badacsony, Móló Park helyszínt is megjelöli.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


341/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0342/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.09.08-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 10 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének finanszírozási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

 1. 3. Badacsonytomaji Sportegyesület többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc

 1. 4. Happy New World Kft. többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Happy New World Kft. ügyvezetője

 1. 5. Badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közösség kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. 6. A Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárása miatt felmerülő többletköltségekhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. LED-es közvilágítás korszerűsítés céljából kiírt közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 44/1 hrsz-ú ingatlan járdaburkolattal érintett területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László

 1. 10. Badacsonytomaji strand elé tervezett gyalogátkelőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


343/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. támogatja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fűtéskorszerűsítése kapcsán egy erősebb rendszer megterveztetését, illetve az elkészült tervek aktualizálását az engedélyes terv tervezőjével.  Ha nem köti szerzői jogvédelem, akkor mód van másik tervező bevonására is, a műszaki paraméterek vizsgálatára.

2.    javasolja, hogy a kivitelezésre bruttó 4,5 millió forint keretösszeget biztosítson, a tartalék terhére.

3.    felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


344/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének finanszírozási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére 650 eFt bér + járulékai fedezetét biztosítja az intézmény plusz finanszírozása tekintetében az önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő tartalék terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és adóosztályát, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a következő negyedéves előirányzat módosításnál gondoskodjon.
 3. elrendeli azt megvizsgáltatni, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának szüksége van-e a Társulási Tanács működésére.

Határidő:   soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


345/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület többlettámogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Sportegyesület részére további 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2015. évi tartalék terhére.
 2. a támogatott a többlettámogatással 2016. január 31-ig elszámolási kötelezettséggel tartozik.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati ivatal KöltsKöltségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződés elkészítésére és a támogatás kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő:   azonnal, egyebekben 8 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


346/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Happy New World Kft. többlettámogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Happy New World Kft. kérelmére a Rózsakő Fesztivált a Dísztéren a borászatok által igénybevett pavilonok után és a sajtos pavilon után időarányosan befolyt összeg 50 %-ával megegyező összeggel támogatja.
 2. a támogatott a többlettámogatással 1 hónapon köteles elszámolni.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződés elkészítésére és a támogatás kifizetésére az intézkedést tegye meg.
 4. elrendeli az ősz folyamán az idei rendezvények értékelését, ha szükséges, új utakat keresve a szervezésben.
 5. külső (rendezvény)szervező bevonása esetén az egyéb támogatási összegek bemutatása előzze meg az önkormányzati támogatás megítélését, melyhez felkéri a Hivatalt, hogy dolgozza ki a támogatás biztosításának feltételrendszerét.
 6. kijelenti, hogy a közterületeivel minden esetben saját maga kíván rendelkezni, beleértve a borházak és egyéb pavilonok alatti területeket is.


Határidő:   azonnal, egyebekben 8 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


347/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi érdek és lakóközösség kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz ellátása ügyében az érdek- és lakóközösség kérelmét támogatja, a badacsonyörsi kisörshegyi vízhálózathoz tartozó nyomásfokozó szivattyú javíttatásának költségét, bruttó 93.218,- Ft összeget az önkormányzat nevére szóló számla ellenében, a tartalék terhére biztosítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 3 munkapan

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


348/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

A Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárása miatt felmerülő többletköltségekhez fedezet biztosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás többlet költségeihez bruttó 650 eFt összeget biztosít a tartalék terhére.
 2. felkéri a Hivatal Költségvetési- s adóosztályát, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a következő negyedéves előirányzat módosításnál gondoskodjon


Határidő:   soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


349/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

LED-es közvilágítás korszerűsítés céljából kiírt közbeszerzési eljárás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében elfogadott 236/2015.(V.27.) és 263/2015.(VI.24.) számú határozatait visszavonja.
 2. Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében, ESCO típusú finanszírozására „Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása, és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” közbeszerzési eljárás kiírását hirdetmény közzétételével indított Uniós nyilt eljárásrend szerint, a Kbt. 83.§ (1) bekezdés alapján.
 3. javasolja határozott időtartamra árubeszerzési szerződés megkötését a nyertes ajánlattevővel azzal, hogy a határozott időtartam lejártával a tulajdonjogot az önkormányzat megszerzi, és a bérleti valamint az üzemeltetési jogviszony is a határozott időtartam lejártával megszűnik.
 4. 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő:              azonnal

Felelős:                 Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető349/2015.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat MELLÉKLETE

Badacsonytomaj város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosításáról


2015. évi – Módosított – Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:                            Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                     8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

beszerzés éve:               2015.


A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

Badacsonyi strand bejárati épületegyüttes felújítása

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122.§

2015. IV. negyedév

Árubeszerzések

Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása, és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén

Hirdetmény közzétételével indított, uniós nyílt eljárásrend szerint Kbt. 83.§(1) bek.

2015.

III. negyedév


---

---

Szolgáltatás beszerzések


---

---


A 2015. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 63/2015.(II.25.) határozatával jóváhagyta, a 260/2015.(VI.24.) határozatával és 349/2015.(IX.08.) határozatával módosította.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


350/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

A pályázatot 46 m3 mennyiségre nyújtja be, és az ehhez szükséges önrészt a kemény lombos fafajtához 1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összegben, 59.000,- Ft erejéig a 2015. évi költségvetés települési támogatás kerete terhére biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési osztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


351/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 44/1 hrsz-ú ingatlan járdaburkolattal érintett területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. Törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. §. (2) bekezdésének c./ pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 44/1. helyrajzi számon felvett, kivett vasútállomás és udvar megnevezésű, 33811 m2 területű ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2./ pontjában meghatározott településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében tulajdonba veszi és közút tartozékaként kiépítésre kerülő járda építésre használja fel.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
 4. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV. Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 44/1.hrsz-ú ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal, megküldésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


352/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji strand elé tervezett gyalogátkelőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a badacsonytomaji strandhoz - a 71-es számú főútra - gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges tervezést bruttó 317.500,- Ft értékben.
 2. felkéri a műszaki osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges munkákhoz szükséges forrást a tartalék terhére biztosítja.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:   elfogadásra azonnal,

a tervezésre 15 nap

engedélyezési eljárás lefolytatására 60 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


353/2015.(IX.30.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4


354/2015. (IX.30.) határozat

Napirendek sorrendiségének módosítására képviselői javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselő a képviselő-testület 2016. szeptember 30-i soros ülése napirendjének 15. napirend „Tájékoztató a Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről” 7. napirendi pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatát nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


355/2015. (IX.30.) határozat

Napirend felvételéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a képviselő-testület 2016. szeptember 30-i soros ülése napirendjére 24. napirendi pontként a „Sürgősségi indítvány – Szünetmentes eszköz javítása” napirendet felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


356/2015. (IX.30.) határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i soros ülésének módosított napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tatay Sándor Általános iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 3. Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit Egyesület elnöke

 1. 4. Menü Kft. 2015. II. negyedévi beszámolója a gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 5. Menü Kft. működésének felülvizsgálata és átszervezésre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 6. Badacsonyörsi volt Kemping értékbecsléséről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: BÖÉE elnöke

 1. 7. Badacsonytomaj Város Településszerkezeti Tervének módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

 1. 8. Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

 1. 9. Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele – helyi védelem alá helyezésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. „Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja” pályázat – szabálytalanság megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. 332/2015. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Tájékoztató a Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Országos Városmarketing Verseny

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. MLSZ Országos Pályaépítési Program – pályázati lehetőség

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Művészeti Albumokért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Sürgősségi indítvány – Szünetmentes eszköz javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


357/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0358/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:         2015. október 5., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0359/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2015. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. a Klebelsberg Intézmény Fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés 26. pontjára hivatkozással az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevétel 50%-ának, azaz 219.032,- Ft-nak,- Ft-nak (azaz kettőszáztizenkilencezer-harminckettő forintnak) az iskola épületére történő ráfordítását elrendeli.
 3. a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatójának kérelmét elfogadja és a 2. pontban rögzített szerződés szerinti összegen túl további 470.657,- Ft (azaz négyszázhetvenezer-hatszázötvenhét forint) összeg átadását rendeli el 10 db ágy, 1 db tanterembe szükséges bútor és sötétítő függönyök beszerzése céljából az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó bevétel terhére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját és a Klebelsberg Intézmény Fenntartót értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

2. pontban foglaltakra 30 nap.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


360/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Kolping Család Egyesület támogatási kérelméről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Forintos Ervin módosító indítványát elfogadva a Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület részére 50.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi általános tartalék kerete terhére biztosít.
 2. feléri a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a támogatási szerződést készítse elő, és a támogatás kifizetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az előirányzat módosítását a következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0361/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A MENÜ Kft. 2015. II. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait elfogadja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezetőjeSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


362/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ KFT. működtetésének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat megtárgyalta és az alábbiakról dönt:

 1. elrendeli a MENÜ Kft. gazdálkodásának vizsgálatát azzal, hogy a 2015. I-III. negyedévet kell a vizsgálat alapjának tekinteni.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy készítsen tájékoztatást a Ptk 3:44.§-a szerinti egyesülés vonatkozásában a MENÜ Kft. VN. Kft-be történő beolvadásához kapcsolódó jogi feladatok ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó költségekről.
 3. felkéri Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt, hogy az átalakítást célzó intézkedéshez kapcsolódó tulajdonos önkormányzatot terhelő kiadási oldalról készítsen kimutatást.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre az előző pontokban megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról számoljon be.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. október 15

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


363/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Kemping területét képező 2157/2; 2157/5; 2157/6; 2157/7; 2157/8 valamint a 2157/9 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában elrendeli az értékbecslés elkészíttetését a ZÉTA Ingatlanforgalmazó és Értékbecslő Irodától 180.000.-Ft összegben. A megbízási díj kifizetéséhez szükséges fedezetet, bruttó 180.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

megrendelésre és szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


364/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Településszerkezeti Terv jóváhagyásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 122/2005.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott és a 185/2010.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozattal módosított településszerkezeti tervet a 493/2013.(V.16.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott és a 466/2014.(VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozattal megerősített, valamint az Állami Főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldött anyagban is szereplő, a határozat mellékletét képező településszerkezeti leírásban részletezett programpontokkal módosítja.
 2. jelen határozat mellékleteit e  határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja:

a)       1. melléklet: Településszerkezeti leírás

b)      2. melléklet: TSZT/M jelű településszerkezeti terv M=1:10000

c)       3. melléklet: A BTSZ szerkezeti tervének és a kiemelt térségi övezeteinek térképi összehasonlítása a módosított településszerkezeti tervvel - értékelés

d)      4. melléklet: biológiai aktivitásérték számítás

 1. felkéri Szabó Zoltán főépítészt és Klie Zoltán településrendező vezető tervezőt, hogy a jóváhagyó záradékkal ellátott dokumentációt 2015. október 5. napjáig állítsák elő és a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalban adják le.

Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 2 munkanap

jóváhagyó záradékkal ellátott dokumentáció előállítása: 2015. október 05.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervezőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


365/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Közösségi ház és rendezvénytér II. ütem


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Közösségi Ház és Rendezvénytér II. ütem építéséhez szükséges tervezési munkák vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a tervező Masszi Építésziroda Kft-vel egyeztessen arról, hogy a Badacsonytomaj Város Közösségi Ház és Rendezvénytér II. ütemét az eredeti tervek szerint tervezze meg és engedélyeztesse.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a három üzlettulajdonossal a szerződést az üzletek megvásárlására megkösse.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


366/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Szociális bérlakások építéséről Badacsonytomaj 734 hrsz-ú ingatlanon

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 734 hrsz-ú ingatlanra benyújtott, Hársfalvi József építészmérnök által készített szociális bérlakások kialakítása tervvariációk közül az I. változatot fogadja el, azt javasolja megvalósítani.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az építési engedélyeztetéshez szükséges eljárást indítsa el.
 3. a 1. pontban körülírt terv engedélyezési eljárásához szükséges kiadásokat a tartalék terhére biztosítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

eljárás megindításra 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
367/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

József Attila utcai járda felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila utca járdafelújítását képviselői fórum keretében javasolja továbbtárgyalni.

A végleges döntésre október elején rendkívüli ülés keretében kerüljön sor.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben rendkívüli ülés keretében

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


368/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Közösségi ház és rendezvénytér II. ütem


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 365/2015.(IX.30.) határozatát kiegészíti azzal, hogy

 1. a Képviselő-testület a 116/1., /3., /4. helyrajzi számú ingatlanok adás-vételéhez 13.650 eFt-ot biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására
 3. megbízza dr. Gáli Mihályt az adásvételi szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére.


Határidő:    elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


369/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele – helyi védelem alá helyezésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a helyi építészeti örökség értékeinek feltárását, számbavételét és védetté nyilvánítási eljárásának megindítását annak fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása érdekében a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett.
 2. felkéri Szabó Zoltán főépítészt, hogy az 1. pontban rögzített feladatok ellátásában és a helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítésében vegyen részt.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a helyi építészeti örökség értékeinek feltárásához, számbavételéhez kapcsolódóan hirdetményi úton tájékoztassa a lakosságot, illetve javaslattétel céljából keresse meg a helyben érintett civil szervezetek képviselőit.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a helyi védetté nyilvánításról, annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról az önkormányzati rendeletet készítse elő.
 5. javasolja megvizsgálni védett épületté nyilvánítását a(z)

a)       Udvardy Erzsébet Galériának

b)      HÉSZ 4. függelékében felsorolt és védett épületté javasolt ingatlanoknak

 1. Szabó Zoltán főépítész megbízását 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben legkésőbb 2015. december 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0370/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a KDOP-4.1.1/B-09-2010-0002 számú „Badacsonytomaj Szénégető Dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja” című pályázattal kapcsolatban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által megállaított szabálytalanság értelmében 4.376.091,- Ft + 156,- Ft/nap ügyleti kamat üsszeg megfizetését a Közreműködő Szervezet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290366-00000055 számú számlájára történő átutalással, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal,

átutalásra 2015. szeptember 30.

Felelős:            Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


371/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének kiválasztásáról szóló 332/2015. (VIII.26.) határozatát kiegészíti azzal, hogy

 1. A tervezéshez szükséges 6.100.000,- Ft + ÁFA összeget, azaz bruttó 7.747.000,- Ft (azaz hétmillió-hétszáznegyvenhétezer forint) összeget az önkormányzat 2015. évi költségveésének tartalék kerete terhére biztosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
 2. Felkéri a Költségvetési és adóosztályt, hogy az előirányzat átcsopoortosításához szükséges előterjeszétsi anyagot a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő, felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy azt terjessze be.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


372/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vizitársulatokkal lehatárolt területek felméréséről szóló tájékoztatót – a napirendi vita során elhangzott kiegészítésekkel együtt – jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Sütő Árpád műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0373/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0374/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Országos Városmarketing Verseny


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing Intézete által meghirdetett „Együttműködve versenyezni” IV. Országos Városmarketing Versenyhez nem csatlakozik.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0375/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

MLSZ Országos Pályaépítési Program – pályázati lehetőség

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MLSZ műfüves focipálya építése címmel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program IX. üteme keretében, építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó műfüves focipálya építésére nem ad be pályázatot.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0376/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0377/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Művészeti Albumokért Alapítvány kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Művészeti Albumokért Alapítvány által kiadásra kerülő Balaton-albumot nem rendeli meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az Alapítványt értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


378/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0379/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek cseréjéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 23. napirendi pont „Tájékozató a két ülés között történt fontos eseményekről” előrehozataláról, 22. napirendként történő tárgyalásáról dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0380/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


381/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0382/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselőt a Szünetmentes eszköz javítása tárgyú sürgősségi indítványban történő döntéshozatalból – érintettsége okán – kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott:                             1383/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

A szünetmentes tápegység javításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban lévő szünetmentes tápegység javítását bruttó 400 ezer Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert Kun István egyéni vállalkozóval történő szerződéskötésre.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetője

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

384/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

385/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.10.13-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét egy napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

 1. 1. Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

386/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat

Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.G.40.084/2011. számú ügyben Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr, az I. rendű alperes jogi képviselője részére megküldött peren kívüli egyezségi ajánlatot nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

387/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat

Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.G.40.084/2011. számú ügyben első pontban az ellenérdekű fél kérelmének teljes elutasítását kéri, majd ezt követően a fellebbezésben felsorolt egyéb indokok sorrendiségüket követik.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

388/2015.(X.22.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester:Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


389/2015. (X.22.) határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. október 22-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

1./ „Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

2./ „Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról” tárgyú napirendeket.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

390/2015. (X.22.) határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. október 22-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Badacsony Triatlon Alapítvány megszűnéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor András

 1. 2. Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. 3. Menü Kft. 2016. évi Üzleti terv tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

 1. 4. 362/2015. (IX.30.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazottak végrehajtásáról beszámoló – Menü Kft. – VN. Kft. átalakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 5. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület beszámolója a 2015. évi idegenforgalmi szezonról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Tasner Mónika TDM munkaszervezet-vezető

Vízkeleti Dóra front office menedzser

 1. 6. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető


 1. 7. Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft. ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 9. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 10. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Tájékoztató az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. Törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Adóztatásról szóló 2014. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 1. 14. Tájékoztatás a helyi adókról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. József Attila utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló Badacsonytomaj Város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Kossuth Holding Felszámoló Zrt. nyilatkozat kérése Cooptourist felszámolásával összefüggésben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. 2015. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 21. Pályázatokról szóló tájékoztató - Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú ingatlan adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról,

Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-ed adásvételéről – 271/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. „Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

26. „Sürgősségi indítvány – Sajtó-helyreigazításról”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

391/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Triatlon Alapítvány megszüntetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Főügyészség P.C.1342/2015/1-I. számú levelét megismerte és a Badacsony Triatlon Alapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 2.) alapítójaként és alapítói minőségében eljárva az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti ügyészi intézkedéssel egyet ért.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Főügyészséget a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2015. október 22.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


392/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szabályzatot aláírja és a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

értesítésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0393/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) 2016. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Lukács Antalné ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

394/2015.(IX.22.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT – VN KFT átalakításáról


A Képviselő-testület Bolla József, a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének, valamint Lukács Antalné, a Menü Kft ügyvezetőjének előterjesztése alapján megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata egyetért a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., cégjegyzékszám: Cg.19-09-511043.) és a Menü Kft (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8., cégjegyzékszám: Cg.19-09-516761.) mint gazdasági társaságok egymás között olyképpen történő átalakulásával, egyesülésével, hogy a Menü Kft teljes vagyonával beolvad a Badacsonytomaj VN Kft-be, és a Menü Kft megszűnése és a Badacsonytomaj VN Kft. változatlan továbbműködése mellett a Menü Kft általános jogutódja a Badacsonytomaj VN Kft. lesz.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. november 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

dr. Gáli Mihály ügyvéd

könyvvizsgálóSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

395/2015.(IX.22.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT – VN KFT átalakításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezetőt, hogy a MENÜ KFT – VN KFT átalakítását célzó intézkedéshez kérjen be könyvvizsgálatra három ajánlatot. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlatot tevő könyvvizsgálóval a szerződést megkösse.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

intézkedések megtételére 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

396/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület 2015. évi idegenforgalmi szezonról szóló beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület által a 2015. évi idegenforgalmi szezonról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

értesítésre 15 nap

Felelős:             Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

397/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékeléséről, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztetést kezdeményez a Rózsakő fesztivál korábbi szervezőjével annak érdekében, hogy más irányba el lehet-e mozdulni. Ha ezt a korábbi szervező nem támogatja, akkor más felé kell e tárgyban elindulni.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

398/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékeléséről, valamint a BVKI szervezésében 2016-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVKI által 2015. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a BVKI szervezésében 2016. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját támogatja.
 3. kezdeményezi a Borhétről a Céh Turisztikai Egyesülettel történő további egyeztetést.
 4. Balatoni Kör bevonását kezdeményezi a 2016. évi programokba
 5. a horgászverseny rendezését szeptember 15. utáni időpontra javasolja.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0399/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

„Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft „Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített 2015. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0400/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi Karbantartási tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a)         javasolja egyeztetés kezdeményezését a Nemzeti Park helyi megbízottjával az önkormányzat tulajdonában lévő elbozótosodott területeken lévő fák és bokrok kivágását illetően.

b)        javasolja település több pontján a bozót irtását, hogy rendezett, átlátható felület jöjjön létre.

c)         előbbi célra is javasolja plusz 5 ember továbbfoglalkoztatását a VN. Kft-nél 2015. november 30-tól – 2016. április 1-ig terjedő időszakban, melyhez javasolja a szükséges fedezet biztosítását abban az esetben, ha az a) és b) pontban rögzített egyeztetés is eredményt hoz.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse

.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

módosításra 2015. novemberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0401/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


402/2015. (X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0403/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatai ellátásának felülvizsgálatáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII törvénnyel módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993 évi III. törvény 136.§ (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakra – felülvizsgálta az önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásának módját, szervezeti kereteit, és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket. A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak szerint dönt.


Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, a 2015.évi CXXXIII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kertében, a társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca , Nyárfa u. 3.) keretében az önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási szerződés alapján,  társulás keretében  kívánja ellátni.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


404/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.


Felelős: Krisztin N: László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


405/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

a helyi adókról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló tájékoztatást megtárgyalta és a helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott adók vonatkozásában

 1. kezdeményezi 2016. évben az idegenforgalmi adó mértékének növelését.
 2. utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést a novemberi soros ülésre készítse elő az idegenforgalmi adó tekintetében.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


406/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét az alábbi tartalommal jóváhagyja:

 1. Ellenőrzött szerv: Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Ellenőrzés tárgya: Tanügyi nyilvántartások vezetésének ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a nyilvántartások a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és szabályszerűen vezetve vannak-e az intézményben.

Ellenőrizendő időszak: 2013-2015. év

Ellenőrzési kapacitás: belső ellenőr által kerül megállapításra

Ellenőrzés módszere, típusa: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2016. április-május hó


 1. Ellenőrzött szerv: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Ellenőrzés tárgya: Gyermek étkeztetés nyilvántartás ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a normatív támogatást megalapozó kedvezményes étkeztetést alátámasztó dokumentációk rendelkezésre állnak-e és a nyilvántartások a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és szabályszerűen vannak-e vezetve.

Ellenőrizendő időszak: 2014-2015. év

Ellenőrzési kapacitás: belső ellenőr által kerül megállapításra

Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

Szabályszerűségi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2016. június hó


 1. Ellenőrzött szerv: Badacsonytomaj VN KFT

Ellenőrzés tárgya: Temetői, sírhely nyilvántartások, vezetésének ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a nyilvántartások a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és szabályszerűen vezetve vannak-e a Kft-nél.

Ellenőrizendő időszak: 2013-2015. év

Ellenőrzési kapacitás: belső ellenőr által kerül megállapításra

Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2016. szeptember hóHatáridő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


407/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

József Attila utca járdafelújításáról – I. szakasz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, József Attila utcai járdafelújításhoz a 2015. évi költségvetési tartalék terhére a VN Kft. árajánlatát elfogadva bruttó 4.611.773 Ft-ot biztosít.
 2. A munka megkezdésének határidejét 2015. november 2. napjában jelöli meg, a kivitelezés véghatáridejét (teljesítést) 2015. december 15. napjában jelöli meg.
 3. a József Attila utca I. szakaszának (340 méter hosszan Bercsényi utcától a Borostyán utcáig) járdafelújítására a közfeladatot ellátó, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonát képező, Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) bízza meg.
 4. mivel az önkormányzat saját erős beruházása, a kapubejárók készítését nem tartalmazza. Ha valaki szeretné megcsináltatni, mód van rá az ügyvezető igazgatóval történő egyeztetés alapján. A munkát szakaszolva, a lakosságot legkevésbé zavaró módon kell elvégezni.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő:         elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 2015. október 27.

munkaterület átadásra 2015. november 2.

műszaki átadás 2015. december 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Bolla József VN Kft. ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


408/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt a „Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására” tárgyú napirendben történő döntéshozatalból – érintettsége okán – kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott 1 képviselő


409/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. dr. Laposa József kérelmét előzetesen támogatja és a kérelmező költségére értékbecslést készíttet, a kérelmező nyilatkozatának beérkezését követően, a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonát képező, az alább felsorolt ingatlanokról


Önkormányzat tulajdon (hrsz)

Megnevezés

Önkormányzati tulajdoni rész

terület nagyság (nm)

Badacsonytomaj 0160/32

szántó

1/1

2491

Badacsonytomaj 0160/37

szántó

1/1

1976

Badacsonytomaj 0160/43

szántó

1/1

6078

Badacsonytomaj 0160/45

szántó

1/1

1924

Badacsonytomaj 0160/47

szántó

2/4

1083

Badacsonytomaj 0160/49

szántó

1/1

4369

Badacsonytomaj 0160/53

gyep

1/1

3038

Badacsonytomaj 0160/55

gyep

9/12

1920

Badacsonytomaj 0160/57

gyep

9/12

1634

Badacsonytomaj 0160/63

gyep

1/1

2075

Badacsonytomaj 0160/2

szántó

2/24

3462


 1. az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása, az értékbecslés elkészülte után a kérelmet újratárgyalja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


410/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2015. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: azonnal
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


411/2015. (X.22.) Képviselő-testületi határozat

Nyilatkozat kérés Cooptourist Idegenforgalmi Részvénytársaság felszámolásával összefüggésben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elismeri, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1298/1 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény, a Cooptourist Rt. f.a tulajdonát képezi.
 2. az 1. pontban megjelölt önkormányzati ingatlanon lévő, és a Cooptourist Rt. f.a tulajdonát képező felépítménynek a felszámolási eljárás keretében történő értékesítéséhez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlását fenntartja.
 3. felhívja a Kossuth Holding Felszámoló Zrt-től, ha és amennyiben az ingatlanon lévő felépítmény értékesítése meghirdetésre/pályáztatásra kerül arról előzetesen értesítse az önkormányzatot.
 4. felkéri a hivatalt, hogy a döntésről a Kossuth Holding Ferlszámoló Zrt-t értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

értesítésre 2015. október 26.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0412/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi közmeghallgatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi közmeghallgatás időpontját 2015. december 7. napján 17,00 órában határozza meg.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.
 3. a közmeghallgatás helyszínéül az Egry József Művelődési Házat (Badacsonytomaj, Római út 69.) jelöli meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2015. november 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0413/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.


Határidő: azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


414/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Bűnmegelőzési projektek megvalósítása – pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” című pályázati kiírásra.
 2. a pályázatot a kiírás szerinti 1-es és a 2-es komponensnek megfelelően magvalósítandó programok lebonyolítása céljából kívánja benyújtani az alábbiak szerint:

a)       A pályázat összköltsége:      1.500.000,- Ft.

b)      A támogatás intenzitása:      100%

c)       A pályázati díj mértéke 10.000.- Ft, azaz tízezer forint, mely pályázati díj összeg átutalását előzetesen elrendeli a Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 számú BM Igazgatás előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati adatlapok, dokumentumok aláírására.
 2. utasítja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázatot készítse el és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására 2015. november 5.


Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0415/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
416/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a novemberi soros ülésre készüljön előerjesztés az egészségház fűtésének leválasztásával összefüggésben.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


417/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 725/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről - 271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozatának

a) 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.”

b) 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.”

 1. tudomásul veszi, hogy jelen határozat 1. pontjában elfogadott módosítások az alaphatározatot – 271/2015.(VI.24.) határozatot – egyebekben nem érintik.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


418/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0214/3 hrsz-ú ingatlan 4/24-ed adásvételéről - 528/2014.(IX..18.) Képviselő-testületi határozat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 528/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki:

„4. az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a határozat 1. pontjában körülírt ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0419/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0420/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8/2010.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatát a legutóbbi módosítás során a 12.§ (3) bekezdés d) pontjában elkövetett elírás tekintetében akként módosítja, hogy a szövegben meghatározott Vt-2 meghatározás helyébe eredeti szándékának megfelelően Vt-2* kerüljön.

Az elírás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:         módosításhoz (elírás javításához) szükséges dokumentáció előállítása: 2015. 10. 31.

partnerségi egyeztetés megindításához: 2015. 10. 26.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Szabó Zoltán főépítészSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0421/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatának elírás javítására irányuló, 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárással történő módosítása során az önkormányzat a partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában kívánja lefolytatni az alábbiak szerint:

a)       Partnerségi egyeztető tárgyalást hív össze 2015. november 2-án 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében az elírás javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2015. október 26-án ki kell küldeni.

b)      A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c)       Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.

Határidő:         partnerségi egyeztető tárgyalásra szóló meghívó közléséhez: 2015.10.26.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Szabó Zoltán főépítész


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

422/2015.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Sajtó-helyreigazításról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Gáli Mihály ügyvéd azon tájékoztatását elfogadva, hogy a Népszabadság című napilap 2015. október 16-i, pénteki számában a „Politika és Gazdaság” rovatban, az 5. oldal felső felében „Elcsúszott a hivatal a teraszon” címmel Boda András újságíró tollából megjelenő írás több vonatkozásban is megsérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezéseit sajtó-helyreigazítást kezdeményez.
 2. felkéri és egyben felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, mint az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a konkrét közleményszöveget fogalmazza meg és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


423/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


424/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.11.09.-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

 1. 1. Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Római út burkolat-felújítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

425/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megjelent az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés” (TIOP-1.2.1.A1-15/1.) című pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az Egry József Emlékmúzeum – 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21. vonatozásában.

 1. pályázat keretében igényelt közkiadás összege: 57.000.000 Ft
 2. a pályázathoz szükséges forrásokat költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja,
 3. a pályázat előkészítésére utasítja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt,
 4. a pályázat beadására és a szükséges nyilatkozatok aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

426/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés pályázatról (TIOP-1.2.1.A1-15/1.)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. a TIOP-1.2.1.A1-15/1 kódszámú „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása - Kísérleti, településcsoportos Agóra fejlesztés” című pályázat elkészítésére vonatkozó – előterjesztés szerinti – megbízási szerződést elfogadja 50.000 Ft. + ÁFA összegért, továbbá elnyert támogatás esetén 5 % + ÁFA sikerdíjért, mely összeget a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Soter-Line Oktatási Központ Kft-vel (1073 Budapest Erzsébet krt. 7.) kötendő szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

427/2015. (XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Római út burkolat-felújítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Római út 2+022,00 – 2+0,353,77 km. szelvények közötti szakasz burkolat-felújításához a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére 2.000.000 Ft. keretösszeget biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

428/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


429/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi Sürgősségi indítvány – Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések tárgyú napirendet.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


430/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása tárgyú napirendet.


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


431/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéről leveszi a „Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat” tárgyú napirendet.


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

432/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Dr. Pinterits Judit (H-MO-MED Kft.) fogszakorvos kérelme fogászati magánrendeléshez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogorvos

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné Kuratórium elnöke

 1. 3. Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Laposa József

 1. 4. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 5. Sajtóperről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 6. VN. Kft. és Menü Kft. egyesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné ügyvezető Menü Kft.

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 7. Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 1. 9. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Egészségház fűtésleválasztása, fűtéskorszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22.  Sürgősségi indítvány – Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

433/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471. hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

a)   fogorvosi váró 18,54  m2

b)   fogorvosi rendelő 24,42 m2

c)   férfi wc           6,72 m2

d)   női wc 6,72 m2

e)   közlekedő folyosó 6,3 m2

Összesen: 62,7 m2

térmértékű helyiségek magánrendelésben végzett fogszabályozási tevékenység nyújtása céljából történő használatához 2015. december 1. napjától a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; adószám: 14222241-1-19;képviseli: dr. Pinterits Judit fogszakorvos, egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 503444; Cgjsz.: 19-09-510153) részére hozzájárul és a 2014. június 2. napján kelt, az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződés aláírására.


Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 30 nap

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (I.)

amely létrejött egyrészről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata (képviseli Krisztin N. László polgármester) 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.), mint székhely,

Ábrahámhegy Község Önkormányzata (képviseli Vella Ferenc Zsolt polgármester) 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.),

Badacsonytördemic Község Önkormányzata (képviseli Vollmuth Péter polgármester) 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.),

Balatonrendes Község Önkormányzata (képviseli Fuchs Henrik polgármester) 8255 Balatonrendes, Fő utca 2.),

Salföld Község Önkormányzata (képviseli Fábián Gusztáv polgármester) 8256 Salföld, Kossuth utca 27.), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; adószám: 14222241-1-19;képviseli: dr. Pinterits Judit fogszakorvos, egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 503444; Cgjsz.: 19-09-510153) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:


 1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Feladatellátási szerződés jött létre az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására 2014. június 2.


 1. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1. A fentebb felsorolt feladatok maradéktalan, szakszerű ellátása érdekében a körzet székhely szerinti önkormányzat Megbízott vállalkozó részére az alábbiakat biztosítja:

a) a székhely önkormányzat tulajdonát képező Egészségház (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.) azon helyiségeit, amelyek a működéshez szükségesek – betegváró, orvosi rendelő, mellékhelyiségek (a továbbiakban: rendelő) – térítésmentesen a Megbízott vállalkozó használatába adja magánrendelés tevékenység folytatása kivételével.

b) az önkormányzat a Megbízott vállalkozó ingyenes használatába adja a jelen szerződés mellékletét képező leltárban felsorolt felszerelési és berendezési tárgyakat.

c) Megbízó hozzájárul Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

a) fogorvosi váró 18,54 m2

b) fogorvosi rendelő 24,42 m2

c) férfi wc      6,72 m2

d) női wc 6,72 m2

e) közlekedő folyosó 6,3 m2

összesen: 62,7 m2 térmértékű helyiségek magánrendelésben végzett fogszabályozási tevékenység nyújtása céljából történő használatához 2015. december 1. napjától azzal, hogy a magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 3 óra, de legfeljebb havi 6 óra.

A magánrendelés időpontját a Megbízott határozza meg, annak változásáról a Megbízót előzetesen köteles írásban tájékoztatni. A szerződő felek a helyiségek használati díját 10.000 Ft/hó, azaz havi tízezer forintban állapítják meg 2015. december 1. napjától. Az e pontban meghatározott használati díj havonta utólag minden tárgyhót követő hó 10. napjáig számla ellenében esedékes. A használati díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változik.

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 8. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„8. A rendelési időt a település lakosságának igényeihez igazítottan a Megbízott vállalkozó határozza meg és teszi közzé a helyben szokásos módon az ellátási körzet településein. A heti rendelési idő nem lehet kevesebb a jelen szerződés hatályba lépése előtti rendelési időnél.

Rendelési idő:

Hétfő:          8.00-14.00 óra

Kedd:          14.00-19.00 óra

Szerda:       8.00-14.00 óra

Csütörtök:   12.00-19.00 óra

Péntek:       8.00-14.00 óra”

 1. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.


 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az aláírásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


 1. Jelen szerződést

a)  Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(XI.25.) határozatával,

b)  Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(XI.26.) határozatával,

c)  Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(…) határozatával,

d)  Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(…) határozatával,

e)  Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(…) határozatával

jóváhagyta.


 1. A jelen szerződés módosítás egymással szó szerint megegyező 7 (hét) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.


Kelt: Badacsonytomaj, 2015. december „…”Krisztin N. László

polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Vollmuth Péter

polgármester

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

Fuchs Henrik

polgármester

Balatonrendes Község Önkormányzata

Fábián Gusztáv

polgármester

Salföld Község Önkormányzata

Dr. Pinterits Judit

fogszakorvos

H-MO-MED Kft.

Ellenjegyezte:

Luthár Mária

jegyző

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

Wolf Viktória

jegyző

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati HivatalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


434/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelmét támogatja és vissza nem térítendő támogatásként 58.362,-Ft összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és az átutalásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott                              1

435/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Laposa Bence szavazásból történő kizárásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt a „Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására” tárgyú napirendben történő döntéshozatalból – személyes érintettsége okán – kizárja.


Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

szavazásból kizárt képviselő            1

436/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. dr. Laposa József kérelmét támogatja és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az alábbi ingatlanokat, a megjelölt eladási áron.


Értékesíteni kívánt ingatlan (hrsz)

Megnevezés

Önk. tulajdoni rész

terület- nagyság (nm)


Eladási ár

(Ft)

Badacsonytomaj 0160/32

szántó

1/1

2491

250.000

Badacsonytomaj 0160/37

szántó

1/1

1976

200.000

Badacsonytomaj 0160/43

szántó

1/1

6078

600.000

Badacsonytomaj 0160/45

szántó

1/1

1924

190.000

Badacsonytomaj 0160/47

szántó

2/4

1083

110.000

Badacsonytomaj 0160/49

szántó

1/1

4369

440.000

Badacsonytomaj 0160/53

gyep

1/1

3038

300.000

Badacsonytomaj 0160/55

gyep

9/12

1920

195.000

Badacsonytomaj 0160/57

gyep

9/12

1634

165.000

Badacsonytomaj 0160/63

gyep

1/1

2075

210.000

Badacsonytomaj 0160/2

szántó

2/4

3462

345.000


 1. Felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

437/2015. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse.

Határidő:  azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


438/2015. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Sajtó-helyreigazítási per megindításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Gáli Mihály ügyvédet sajtó-helyreigazítási per megindításával és a szükséges intézkedések megtételével a HVG.hu és a Népszabadság című napilap megjelenő és az általuk közzétett írások tekintetében, mely írás több vonatkozásban is megsérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezéseit.

Határidő: azonnal;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


439/2015. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. és a MENÜ Kft. egyesüléséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Menü Kft. végelszámolásának lehetőségét, a szükséges jogi, műszaki, humánpolitikai és pénzügyi erőforrásokat. Az ehhez kapcsolódó mérlegbeszámolót kérje be 2015. december 31-i fordulónappal.

Határidő: elfogadásra azonnal

vagyonmérleg elkészítésére 2015. december 31./2016. január 15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné ügyvezető Menü Kft.

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


440/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi I-IX. havi beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


441/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit KFT (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kérelmét támogatja és működési kiadásainak biztosításához 5.000.000 Ft összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. Badacsonytomaj VN KFT működéséhez 5 fő 2015. december 1-től 2016. március 31-ig történő tovább foglalkoztatására 765.860,-Ft/hó, összesen: 3.063.440,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat  2016. évi költségvetése, Egyéb működési támogatások ÁH kívülre jogcím  terhére előzetes kötelezettségvállalással.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
 4. felkéri a Költségvetési és adóosztályt, hogy a támogatási szerződés előkészítéséről és a kifizetésről gondoskodjék.


Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap, illetve a 2016. évi költségvetés

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


442/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről, a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0443/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Szociális tűzifa támogatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-vel (8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.) 31 erdei m3 keménylombos szociális célú tűzifa vásárlására és kiszállítására vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megtárgyalta.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.
 3. az önrész összegét és a kiszállítás költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


444/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendeletének 45.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. 2. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy az SZMSZ 46.§ (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület által elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.


Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0445/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Társulási megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően jóváhagyja.
 2. 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


446/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Egészségház fűtésleválasztása, fűtéskorszerűsítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségház fűtésleválasztásának, fűtéskorszerűsítésének érdekében elrendeli

 1. árajánlatok bekérését a fűtéskorszerűsítésre vonatkozóan tervezésre, kivitelezésre elektromos fűtés hőszivattyúval, elektromos fűtés elektromos kazánnal, elektromos fűtés fűtőpanelokkal korszerűsítési változat megvalósítására.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, a társasházi közgyűlés összehívására, mely ülésen kerüljön egyeztetésre a korszerűsítési szándék.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

447/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a)      vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/1 (Manikűr-pedikűr üzlet)

b)     forgalmi értékének megjelölése: 3.750.000 Ft

c)     a hasznosítás módja: bérbeadás

d)     a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát határozatlan időre, a pályázat elbírálását követő naptól kezdődően legfeljebb az üzlethelyiség elbontása napjáig jelöli ki.

A pályázati letét (bánatpénz) összegét 24.000 Ft (éves bérleti díj 10%-ának megfelelő) összegben határozza meg.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

448/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/3 (Ruhás üzlet)

b)        forgalmi értékének megjelölése: 3.750.000 Ft

c)        a hasznosítás módja: bérbeadás

d)        a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát határozatlan időre, a pályázat elbírálását követő naptól kezdődően legfeljebb az üzlethelyiség elbontása napjáig jelöli ki.

A pályázati letét (bánatpénz) összegét 24.000 Ft (éves bérleti díj 10%-ának megfelelő) összegben határozza meg.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

449/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a magánerős közműfejlesztés támogatására vonatkozó döntést a költségvetés tárgyalásának időszakára elhalasztja, nem elvetve a támogatás biztosításának lehetőségét.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. évi költségvetés előkészítése

értesítésre 5 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

450/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.


Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


451/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

452/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

453/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

454/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a régi Polgármesteri Hivatal átalakításával kialakuló új Művelődési-ház udvara legyen egyben a város badacsonytomaji településrészén a rendezvénytér is.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

455/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Új Művelődési ház Fő utcai homlokzatán jelenjen meg egy olyan falrészlet, melyből érződik, hogy az épület 2016-ban újjáépült és előrevetíti, hogy „bent mi várható”.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

456/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város új Művelődési ház építésére legutoljára bemutatott vázlatterveket a végleges terv alapjául elfogadja, bedolgozva a testület és a lakosság által tett felvetéseket.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

457/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Fő tér (Városháza mögötti tér) további fejlesztéséhez a Masszi Építész Iroda által készített és bemutatott koncepciótervek közül az „A” verziót javasolja továbbtervezésre, a 2015. október 7-én kelt tervezési szerződésben foglaltak figyelembevételével.

Határidő: azonnal

vállalási határidő: az elfogadott beépítési paraméterek, valamint a tér kialakítására kért alternatívák jóváhagyását követő 20 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

458/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Városkapu projekt park részének tervezésével kapcsolatosan a felvázolt koncepciót elfogadja azzal, hogy a megvalósításához a sürgősségi indítványt is támogatni szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

459/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalás megtartását kezdeményezi a HÉSZ készítőivel a hibák tekintetében valamiféle garanciális elemek érvényesítése érdekében.


Határidő: azonnal,

egyebekben dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral és a tervezőkkel egyezteteve

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

460/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések – városkapu projekt


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bíró-féle” üzlet tekintetében tárgyalás kezdeményezéséről dönt. Kéri a tervezőt, hogy az épületet tűntesse fel a terven vagy tegyen olyan javaslatot, amely működik.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

461/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések – HÉSZ javítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés vonatkozásában nem támogatja a 2015. október 7-én kelt tervezői szerződés és a Helyi Építési Szabályzat módosítását.


Felkéri a Wéber Építésziroda Kft.-t, hogy a folyamatban levő tervezéseknél a meglévő jogszabályi környezet, valamint a szerződésben foglaltak alapján folytassa megbízását.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

462/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező szabályozási tervét a legutóbbi módosítás során a hrsz. 2557/2. és 2559. között tévesen feltüntetett övezeti határ tekintetében akként módosítja, hogy tévesen szereplő övezeti határ törlésre kerüljön és az egységes zöldterületi övezet Z* övezeti besorolás alá essen.

A rajzi hiba javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:     módosításhoz (rajzi hiba javításához) szükséges dokumentáció előállítása: 2015. 11. 30.

partnerségi egyeztetés megindításához: 2015. 11. 26.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Szabó Zoltán főépítész


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


463/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javításának eljárásához a partnerségi egyeztetésének szabályainak meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező szabályozási tervében a legutóbbi módosítás során a hrsz. 2557/2. és 2559. között tévesen szereplő övezeti határ törlésére irányuló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában kívánja lefolytatni az alábbiak szerint:


a)  Partnerségi egyeztető tárgyalást hív össze 2015. december 1-én 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében a rajzi hiba javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2015. november 26-án ki kell küldeni.

b)  A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c)  Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor  jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.

Határidő:  partnerségi egyeztető tárgyalásra szóló meghívó közléséhez: 2015.11.26.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Szabó Zoltán főépítész


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


464/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


465/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros, zárt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Krisztin N. Lászlóné igazgató


 1. 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj 0121/16. és 0121/19. hrsz-ú inatlan adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


466/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Borda Veronika (szül.: Tapolca, 2001.10.04.; lakcím: 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 16.; an.: Rakics Tímea Ilona.) nyolcadik évfolyamos tanuló Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.


Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeleteiben biztosítja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő:             elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. december 10.

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

467/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Bognár Ramóna (szül.: Tapolca, 1991.07.12. an.: Horváth Csilla) 8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 15. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2016/2017. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


468/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Bagi Bettina (szül.: Tapolca, 1994.08.20. an.: Horváth Márta) 8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 18. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2016/2017. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

469/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Kiss Daniella (szül.: Tapolca, 1991.09.12. an.: Németh Valéria) 8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 11. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2016/2017. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

470/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Richárd (szül.: Veszprém, 1993.04.06. an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2016/2017. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

471/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Zsolt (szül.: Veszprém, 1993.04.06. an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2016/2017. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


472/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Tóth Dorina (szül.: Tapolca 1996.05.24. an.: Sáfár Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 19. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


473/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Pass Natália Leonóra (szül.: Tapolca, 1994.07.03. an.: Szollár Krisztina Erzsébet) 8258 Badacsonytomaj, József A. utca 11. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2016/2017. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


474/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Tóth Péter (szül.: Zalaegerszeg 1993.03.10. an.: Szabó Judit) 8258 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 25.  szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


475/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Varga Kitti (szül.: Tapolca, 1991.10.12. an.: Szőke Judit) 8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 12.  szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


476/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Zabó Petra (szül.: Győr, 1994.08.28.; an.: Vallovits Judit) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 25.  szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:    azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0477/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Barcza Sára (szül.: Tapolca, 1991.09.07.; an.: Bárdosi Erika Zsuzsanna) 8257 Badacsonytomaj, Füredi utca 61..  szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:    azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


478/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Barcza Bence (szül.: Tapolca, 1993.06.24.; an.: Bárdosi Erika Zsuzsanna) 8257 Badacsonytomaj, Füredi utca 61..  szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:    azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0479/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szőke Eszter (szül.: Tapolca, 1996.02.04.; an.: Németh Katalin) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi István utca 13.  szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


480/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Kaczur Áron (szül.: Tapolca, 1996.04.03.; an.: Barcza Bernadett) 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 60.  szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2015/2016. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

481/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0121/16. és 0121/19. hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának VE01-03122-4/2015 iktatószámú állásfoglalását megtárgyalta.

A Badacsonytomaj 0121/16, és 0121/19 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos adás- vételi szerződés jóváhagyásának támogatásáról többségi döntést nem hozott.

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

482/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0121/16. és 0121/19. hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának VE01-03122-4/2015. számú állásfoglalását megtárgyalta.

Egyetértéséről, az állásfoglalás ellen a vevő által benyújtott kifogások elutasításáról többségi döntést nem hozott.

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


483/2015.  (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


484/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.11.27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. 2015. évi céljuttatásokra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


485/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Bolla Józsefet, a VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkája elismeréseként bruttó 300.000 Ft jutalomban részesíti, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


486/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzésért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a 2015. évi várható bérmaradvány terhére.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


487/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé, a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen a költségvetési szerv 2015. évi várható bérmaradványa terhére.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


488/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak jutalmazását az eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett munkájuk elismeréseképpen 1 millió Ft keretösszegben, melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosít.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0489/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán – az alpolgármester jutalmazására vonatkozó – szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott:                             1


490/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkája elismeréseképpen 1 havi illetményének megfelelő jutalomban, azaz 310.000 Ft összegben részesíti, mely összeget, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


491/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán – a polgármester jutalmazására vonatkozó – szavazásból kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott:                             1


492/2015. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi jutalmazásra javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert eredményes munkája elismeréseképpen 1 havi illetményének megfelelő jutalomban, azaz 440.000 Ft összegben részesíti, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

493/2015. (X.27.) Képviselő-testületi határozat

Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel történő együttműködésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. – 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. IV.em. 3. – pályázatfigyelés, projektgenerálás és ezzel kapcsolatos tanácsadási tevékenység vonatkozásában az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetet megtárgyalta és azt elfogadja azzal, hogy a szerződés tervezet VII. 1. pontjában rögzített 4 éves időtartamot 1 éves időtartamban határozza meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:         azonnal

aláírásra, megküldésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

494/2015. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

495/2015. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.12.07-én tartott közmeghallgatásának meghívó szerinti napirendjét három napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

1.) A balatoni halászat, halellátás és horgászturizmus aktuális kérdése

2.) Beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkájáról

3.) Egyéb, aktuális kérdések


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

496/2015. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkájáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


497/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


498/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.12.09-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I.számú részítéletről, az ún. “Tátika” perről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. KELETKÖZ Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


499/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Gf.IV.20.125/2015/8/I.számú részítéletről, az ún. “Tátika” perről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Győri Ítélőtábla – az ún. “Tátika” perben hozott – Gf.IV.20.125/2015/8/I.számú jogerős részítéletét megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztály vezetőjét, hogy az ítéletben foglaltak szerint az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagyis 2015. december 15. napjáig gondoskodjon az alábbi költségek megfizetéséről:

a)       az É-V Kft. (8300 Tapolca, Barackvirág utca 11.) I.r. felperesnek és a Vasi Kapacitás Kft-nek (9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 19.) II.r.felperesnek

aa) személyenként 2 000 000 – 2 000 000 Ft-ot vételár-előleg visszatérítése címén, továbbá

ab) egyetemlegesen 1 275 000 Ft-ot elsőfokú perköltség címén,

b)      az OTP Lízing ZRt (1012 Budapest, Vérmező út 4.) II.r. alperesnek 219.216 Ft-ot elsőfokú perköltség címén,

c)       I.r. felperesnek és II.r.felperesnek fejenként 500.000 – 500.000 Ft-ot másodfokú perköltség címén,

d)      II. r. alperesnek 84 500 000 Ft-ot vételár visszatérítése címén.

 1. a 2. pontban felmerült költségeket az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

2. pontban foglaltakra 2015. december 15. napja

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0


500/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Gf.IV.20.125/2015/8/I.számú részítéletről, az ún. “Tátika” perről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.125/2015/8/I.számú részítéletével szemben a Kúria felé  felülvizsgálati kérelmet nem nyújt be.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


501/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

KELETKÖZ Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a KELETKÖZ Ügynökség Kft-vel – 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 36. – az Európai Uniós 2014-2020 fejlesztési program keretében megjelenő felhívásokra települési önkormányzat által benyújtani, megvalósítani kívánt egyes pályázatokban, projektekben, projekt előkészítésekben, projekt javaslatok kidolgozásában, pályázatok írásában, pályázat beadásában történő közreműködésben és projektmenedzsmentben történő együttműködés tekintetében az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetet megtárgyalta és azt elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:         azonnal;

aláírásra, megküldésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

502/2015.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

„Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, valamint felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés módosítás aláírására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

503/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

504/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.12.09-i rendkívüli együttes nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 4. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 5. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2016. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

505/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

506/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Badacsonytomaj Város/Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, azt a 2016. évi költségvetés tervezés alapjának tekinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

507/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 38.§-a a következő c) ponttal egészül ki:

„38.§ c) A költségvetési- és adóosztályvezetőt  távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A költségvetési- és adóosztályvezető szabadsága esetén köteles az osztályvezetőhelyettest a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. Az osztályvezetőhelyettes a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a költségvetési- és adóosztályvezetőt tájékoztatni. A költségvetési- és adóosztályvezető és osztályvezető-helyettes köteles a szabadságukat egyeztetni.”

 1. a KÖH SZMSZ 1. melléklete I. pontja helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
 2. a KÖH SZMSZ 1. melléklete III. pontja helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
 3. a KÖH SZMSZ 1. melléklete IV. pont 1. alpontja helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
 4. a KÖH SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


507/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat MELLÉKLETE

 1. 1. melléklet

 1. I. A vezetői szinthez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám:

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőnek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés

(teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

 

Jegyző

 

 1. Műszaki osztályvezető
 2. Költségvetési- és adóosztály-vezető
 3. Költségvetési- és adóosztály-vezetőhelyettes

1

 

 

1

 

1

Teljes


 1. 2. melléklet

III.    A költségvetési szerven belül működő külön szervezeti egységek

 

  1. 3. melléklet

IV.               A hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai

1. Költségvetési- és Adóosztály

 

Az osztály élén osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő áll.

Az osztályvezetőt az osztályvezető helyettesíti.

Az osztály létszámát a képviselő-testület által jóváhagyott hivatali létszámkereten belül a jegyző – a polgármester egyetértésével – határozza meg.

 

Az osztály az alábbi feladatokat látja el:

 

a)       a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés előkészítés és a végrehajtás szervezése.

b)       ellátja a költségvetési tervezési, számviteli, pénzellátási, pénzügyi információs feladatokat, koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását, lebonyolítja az intézményi költségvetési ellenőrzést.

c)       ellátja az adóigazgatási feladatokat, szakmailag előkészíti a helyi adókra vonatkozó rendeleteket,

d)       gondoskodik a gépjárműadóval, az adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról,

e)       biztosítja a helyi és a központi adójogszabályok településen való érvényesítését,

f)        biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeletének végrehajtását,

g)       intézi a központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, elbírálásra előkészíti a benyújtott kérelmeket, fellebbezéseket, felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

h)       előkészíti az önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket,

i)         tájékoztatja a város lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket – az adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében – az adójogszabályok előírásairól,

j)         ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülést az adókötelezettség teljesítését, az adóbefizetések és elszámolások helyességét,

k)       ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával kapcsolatos feladatokat,

l)         az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni ellenőrzést tart,

m)     ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat,

n)       felderíti a helyi adók alanyait.

 • o)       a feladatból adódó végrehajtási feladtok teljes körű ellátása, aminek eredményét minden hónap 5. napjáig írásban jelenti a jegyzőnek.

p)       számítógépen nyilvántartja és feldolgozza az adókat.

q)       ellátja a gépjárműadó beszedésével kapcsolatos feladatokat.

r)        visszautalja a tartozatlan túlfizetéseket.

s)        idegen helyről behajtásra kimutatott tartozásokat nyilvántartásba veszi, befizetésére intézkedést tesz és átutalja a kimutató szervhez.

t)        adatot közöl az illetékhátralékosokról az illetékes hatóság felé.

u)       hagyatéki eljáráshoz és egyéb megkeresésre adó- és értékbizonyítványt készít.

v)       vagyoni igazolásokat és költségmentességi igazolásokat ad ki.

w)      ellátja az önkormányzat szerződéses kapcsolataiból eredő pénzügyi-igazgatási tevékenységet (követelések előírása, beszedése, behajtása, szükség esetén peres-, illetve végrehajtási eljárás kezdeményezése).

x)       vezeti a szerződések nyilvántartását.

y)       javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.

z)       feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.

 1. 4. melléklet

A vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők köre

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából, az alább megjelölt köztisztviselői kör - a törvényben meghatározott tartalom és eljárási szabályok szerint - vagyonnyilatkozatot tesz:

Kétévente:

-         jegyző

-         osztályvezető

-         osztályvezető-helyettes

-         Munkaköri leírása alapján költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeret tekintetében, javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő:

 • főkönyvi könyvelő
 • pénztáros
 • vagyongazdálkodó
 • műszaki ügyintéző

Ötévente:

Munkaköri leírása alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő.


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

508/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Napirend tárgyalásának elnapolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4. napirendi pont „Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására” tárgyalását nem napolja el.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

509/2015.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

a közszolgálati tisztviselők 2016. évi cafeteria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2016. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2016. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:         2015. január 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

510/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

511/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.12.21-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét négy napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

1./ Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

2./ Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

3./Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

4/. Rézsűkasza beszerzése VN. Kft. részére

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

512/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, valamint felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

513/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/1. hrsz. alatt található ún.: „Manikűr-pedikűr” üzletet 20.000 Ft/hó + rezsiköltség összegéért bérbe adja Kiss Róbert egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Fő u. 38.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. december 22. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határozza meg.

Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződések előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

514/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari üzletek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/3. hrsz. alatt található ún.: „Ruha-használtcikk” üzletet 20.000 Ft/hó + rezsiköltség összegéért bérbe adja Hídvéginé Mejlinger Anita egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Nagykör u. 13.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. december 22. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határozza meg.

Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződések előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

Forintos Ervin képviselő: igen

Krisztin N. László polgármester: igen

Kun István képviselő: igen

aposa Bence képviselő: igen

Nagy Lajos képviselő: igen

Nagy Miklós képviselő: igen

Orbán Péter alpolgármester: igen

515/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot, eredménytelennek nyilvánítja, figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

516/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat

Rézsűkasza beszerzése VN. Kft. részére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-tülete a VN. Kft. részére rézsűkasza vásárlását – bruttó 3,7 millió forint összegben – támogatja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal

értesítésre 15 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

178/2015.  (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kovács József képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

179/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.12.09-i rendkívüli együttes nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 4. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 5. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2016. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

180/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

181/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, azt a 2016. évi költségvetés tervezés alapjának tekinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

182/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 38.§-a a következő c) ponttal egészül ki:

„38.§ c) A költségvetési- és adóosztályvezetőt  távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A költségvetési- és adóosztályvezető szabadsága esetén köteles az osztályvezetőhelyettest a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. Az osztályvezetőhelyettes a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a költségvetési- és adóosztályvezetőt tájékoztatni. A költségvetési- és adóosztályvezető és osztályvezető-helyettes köteles a szabadságukat egyeztetni.”

 1. a KÖH SZMSZ 1. melléklete I. pontja helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
 2. a KÖH SZMSZ 1. melléklete III. pontja helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
 3. a KÖH SZMSZ 1. melléklete IV. pont 1. alpontja helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
 4. a KÖH SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző


182/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat MELLÉKLETE

 1. 1. melléklet

 1. I. A vezetői szinthez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám:

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőnek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés

(teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

 

Jegyző

 

 1. Műszaki osztályvezető
 2. Költségvetési- és adóosztály-vezető
 3. Költségvetési- és adóosztály-vezetőhelyettes

1

 

 

1

 

1

Teljes

 1. 2. melléklet

III.      A költségvetési szerven belül működő külön szervezeti egységek

 

 


 1. 3. melléklet

IV.               A hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai

1. Költségvetési- és Adóosztály

 

Az osztály élén osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő áll.

Az osztályvezetőt az osztályvezető helyettesíti.

Az osztály létszámát a képviselő-testület által jóváhagyott hivatali létszámkereten belül a jegyző – a polgármester egyetértésével – határozza meg.

 

Az osztály az alábbi feladatokat látja el:

 

a)         a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés előkészítés és a végrehajtás szervezése.

b)         ellátja a költségvetési tervezési, számviteli, pénzellátási, pénzügyi információs feladatokat, koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását, lebonyolítja az intézményi költségvetési ellenőrzést.

c)         ellátja az adóigazgatási feladatokat, szakmailag előkészíti a helyi adókra vonatkozó rendeleteket,

d)         gondoskodik a gépjárműadóval, az adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról,

e)         biztosítja a helyi és a központi adójogszabályok településen való érvényesítését,

f)          biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeletének végrehajtását,

g)         intézi a központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, elbírálásra előkészíti a benyújtott kérelmeket, fellebbezéseket, felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

h)         előkészíti az önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket,

i)           tájékoztatja a város lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket – az adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében – az adójogszabályok előírásairól,

j)           ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülést az adókötelezettség teljesítését, az adóbefizetések és elszámolások helyességét,

k)         ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával kapcsolatos feladatokat,

l)           az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni ellenőrzést tart,

m)       ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat,

n)         felderíti a helyi adók alanyait.

 • o)         a feladatból adódó végrehajtási feladtok teljes körű ellátása, aminek eredményét minden hónap 5. napjáig írásban jelenti a jegyzőnek.

 

 

p)         számítógépen nyilvántartja és feldolgozza az adókat.

q)         ellátja a gépjárműadó beszedésével kapcsolatos feladatokat.

r)          visszautalja a tartozatlan túlfizetéseket.

s)          idegen helyről behajtásra kimutatott tartozásokat nyilvántartásba veszi, befizetésére intézkedést tesz és átutalja a kimutató szervhez.

t)          adatot közöl az illetékhátralékosokról az illetékes hatóság felé.

u)         hagyatéki eljáráshoz és egyéb megkeresésre adó- és értékbizonyítványt készít.

v)         vagyoni igazolásokat és költségmentességi igazolásokat ad ki.

w)        ellátja az önkormányzat szerződéses kapcsolataiból eredő pénzügyi-igazgatási tevékenységet (követelések előírása, beszedése, behajtása, szükség esetén peres-, illetve végrehajtási eljárás kezdeményezése).

x)         vezeti a szerződések nyilvántartását.

y)         javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.

z)         feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.

 

 1. 4. melléklet

A vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők köre

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából, az alább megjelölt köztisztviselői kör - a törvényben meghatározott tartalom és eljárási szabályok szerint - vagyonnyilatkozatot tesz:

 

Kétévente:

-         jegyző

-         osztályvezető

-         osztályvezető-helyettes

-         Munkaköri leírása alapján költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeret tekintetében, javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő:

 • főkönyvi könyvelő
 • pénztáros
 • vagyongazdálkodó
 • műszaki ügyintéző

 

Ötévente:

Munkaköri leírása alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő.

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

183/2015.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Napirend tárgyalásának elnapolásáról

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4. napirendi pont „Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására” tárgyalásának elnapolását elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Vella Ferenc Zsolt polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

184/2015.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

a közszolgálati tisztviselők 2016. évi cafeteria juttatásáról

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2016. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2016. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:         2015. január 15.

Felelős:            Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!