Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj - International City of Grapes and Vine

2016. Október 23. ünnepség

There are no translations available.


 

Pályázati felhívás 019 hrsz.

There are no translations available.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében, valamint a képviselő-testület 354/2016.(IX.27.) számú határozata alapján pályázatot hirdet az önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadú tulajdonát képező a Badacsonytomaj város külterületén a 019. helyrajzi számon felvett, kivett vízmosás megnevezésű ingatlan értékesítése céljából.

 

A hasznosítás módja: értékesítés.

 

A hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatai, műszaki állapota: az ingatlan Badacsonytomaj város külterületén, Badacsony településrészen található 3035 m2 területű, kivett vízmosás megnevezésű ingatlan. Az ingatlan jelenleg nem beépíthető, a Helyi Építési Szabályzat Má-2 építési övezetbe sorolja.

 

A pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő, érvényes pályázatot nyújtott be.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó nevét, cégnevét
  2. a pályázó címét, székhelyét,
  3. a pályázó adószámát,
  4. az eljáró (nyilatkozattételre jogosult) képviselő nevét,
  5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
  6. igazolást arról, hogy a pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs lejárt esedékességű tartozása,
  7. az óvadék befizetését igazoló bizonylatot.

 

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki a pályázati felhívás feltételeinek megfelelt és a kikötött induló árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben több ajánlat érkezett, akkor az ezen ajánlatot tevő érintetteket tíz napon belüli időpontra meg kell hívni és az elbírálásra a versenyeztetés szabályait kell alkalmazni.

 

 

Az ingatlan kikiáltási ára: 2.363.000,- Ft (ez alatt benyújtott pályázat érvénytelen)

A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetni.

A pályázati óvadék összege: 236.300,- Ft

A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 100.000.-Ft

 

A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadék összege a vételárból levonásra kerül, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

A vételár az értékbecslés díjával megemelésre kerül. Vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, átutalással kell teljesíteni.

A nyertes pályázóval a pályázati elbírálást követően az önkormányzat 15 napon belül szerződést köt.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívás 15 napon belül újból közzétételre kerül.

 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban kell beküldeni, illetve a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban a Műszaki Osztályon leadni. A borítékra fel kell tüntetni, hogy „019. hrsz-ú ingatlan hasznosításának pályázata”.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. október 18. 10,00 óra

A pályázat bontásának időpontja: 2016. október 18. 10,00 óra

A versenyeztetési tárgyalás időpontja, helye: 2016. október 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán kérhető.

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. II. emelet

Telefon: +36-87/571-274

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Badacsonytomaj, 2016. október 3.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

s.k.

 

 

Városkapu projekt 2015

There are no translations available.

Tervek letöltése egyben tömörített formátumban

 

Our Mayor Welcomes You

Dear Visitor, Dear Guest,

Thank you for taking the time to acquaint yourself with the beauties and values of our city and to get to know us a little better. We have been expecting you, for as Cardinal Ranolder wrote to us in the 19th century:

"this place, where we stand is second to none  in its magnificence . ... the time will come when travelers in the thousands and tens of thousands will gather from lands afar, after seeing all that is glorious, to behold all things beautiful united here. "

The soothing water of the lake, the rolling hills, the tasty wine, the splendid view, the fresh air have already captivated us, and it is my hope that you will be the next to indulge in all Badacsonytomaj has to offer.  The spirit of Badacsony is ever present. If you stop to listen, you can still hear the roar of the wild Celtic hordes riding across the land, the sounds of everyday living in the peaceful Avar community , the rattle of the Roman carts. As the author of the book "Erre inni kell! / I Raise My Cup" writes:

"For men will come and go, lives follow lives but the spirit of Badacsony is unchanged . It is breathtakingly beautiful, majestic, munificent , can never be plundered  or wasted. "

I wish for you to experience this spirit, the geniality of the people and their hospitality. Taste our vines, into which industrious hands have pressed a thousand years' worth of experience,  sadness and joy.

On behalf of all the residents of Badacsonytomaj, I wish you a very pleasant stay in our city!

Krisztin N. László
mayor


 


Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2016. October 23., Sunday, Gyöngyi napja van. Holnap Salamon napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Kiadványaink
Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

2015. évi Borbarangolás
2015. évi Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat