Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évben meghozott határozatai IV.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

554/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

̶        Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Forintos Ervin és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                           4

nem szavazatok száma:                           0

tartózkodás szavazatok száma:               0

555/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatos vélemény kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné

 1. 3. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 4. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 6. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában 2013/2014. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc kérelme a 041/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. CLUB 67. Bt. kérelme bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Alsó-Bazársor tervezésére tervpályázat kiírására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

556/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

– Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

nem szavazott Krisztin N. László polgármester

557/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatos vélemény kérése – kizárás miatti szavazás érintettség miatt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez kapcsolódóan a szavazásból nem zárja ki.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott Krisztin N. László polgármester

558/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Javaslat a Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezetői munkakörére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva Krisztin N. Lászlóné intézményvezetőként történő megbízását az oktatásért felelős miniszternek javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezetői munkakörére.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

559/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

560/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

-            Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


561/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Pedagógiai asszisztens foglalkoztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodába 2013. szeptember 1-jétől 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását engedélyezi és elrendeli az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet ez irányú módosítását. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Határidő: azonnal

2013. augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

562/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

-       2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 óvodai csoportban határozza meg.
 2. felkéri Nagy Lászlóné óvodavezetőt, hogy a képviselő-testület határozatát hajtsa végre.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


563/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaj Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Badacsonytomaj Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. az illetékes szervek részére küldje meg.

Határidő: azonnal 1. pontban

értesítésre és megküldésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

564/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Csoportos energia beszerzésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni csoportos energia beszerzésben és megbízza a Polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2014. villamos energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja, illetve az energia kereskedelmi szerződéseket kösse meg


Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal;

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

565/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- CLUB 67. Bt. kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Ottó, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét nem támogatja. A bérleti díj közterület használati díjakkal összefüggésben történő meghatározását elutasítja és a szerződést eszerint nem módosítja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

566/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- CLUB 67. Bt. kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Horváth Ottó, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét nem támogatja, és az üzlethelyisége alrészletként történő bejegyzéséhez a 1239. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára nem járul hozzá, földhasználati szerződést nem kíván kötni kérelmezővel a 1239. hrsz-ú (Felső Bazársor) ingatlanból 40 m2 (üzlet alatti terület) terület bérletére.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

567/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.


 1. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Klie Zoltánt

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

568/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.


 1. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Horváth Bélát

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1



569/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.


 1. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Krisztin N. László polgármestert

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos






Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1



570/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.


 1. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Orbán Péter alpolgármestert

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos






Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



571/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.


 1. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Folly Péter képviselőt

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

572/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében meghívásos ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el, melyhez felkéri Szabó Zoltán főépítészt, hogy a szakmai munkában vegyen részt.


Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

573/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében a tervezésre és hasznosításra meghívásos ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


574/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc kérelme a 041/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 041/2 hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni, viszont segíti annak értékesítését oly módon, hogy a szabályozási tervben a jelenlegi minősítés megváltoztatására szándékát kifejezi az elfogadott programterv alapján.
 2. igényt tart arra, hogy a HÉSZ-ben az út szabályozási vonalát kiszélesíti, melynek következményeivel a leendő tulajdonosnak számolnia kell.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a kérelmezőket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

575/2013. (VI.28.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

576/2013. (VI.28.) határozat

– Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 28. napján megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:


1./ Badacsony Kemping pályázaton való részvétel feltételei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

577/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének 31.§-ában biztosított jogkörében eljárva pályázatot kíván benyújtani a Badacsonytomaj 0303/1, 0303/2, 0301, 0302 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása érdekében az alábbi tartalommal:

a)        a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 0303/1., 0303/2., 0301, 0302 hrsz.

b)       forgalmi értékének megjelölése:          nettó ajánlati ár 70%-a 73.500 ezer Ft, azaz bruttó 93.345 ezer Ft

c)        a szerzés módja:   nyilvános pályázat

d)       az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek: a Bahart részvények eladása, illetve ingatlancsere. (régi hivatal, 6 ha. terület)

e)        az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama: 60 nap

f)        az önkormányzati célok megvalósításához kapcsolódó feltételek és továbbhasznosítási lehetőségek: turizmus, kemping

g)       bánatpénz összege: a pályázati kiírásban szereplő összeg, 3.353.000 Ft

h)       a természetvédelmi törvényre hivatkozással elővásárlási jogával élni kíván.

i)         a pénzügyi feltételrendszert a következő módon kívánja megteremteni:

i)         Fejlesztési hitellel, felvállalva a Mötv. 13.§ 1. bekezdés 13. pontjára való hivatkozással.

ii)       BAHART részvények nagyobb részének értékesítésével.

iii)      3 éves részletfizetés kérése mellett a vételár 70 %-ának megajánlásával.

iv)      jelezze az önkormányzat kártérítési igényét a Megyei Intézményfenntartó Társulás felé, miután lejárt az SCD-vel kötött szerződés.

v)       azonnal fel kell kínálni a BAHART részvények közül a nagyobb csomagot az önkormányzatoknak. Badacsonytomajnak 3,47 % a résztulajdona, ez 7118 db törzsrészvényt jelent. Ebből 5390 db-ot  - 136128-141517 sorszámon - javasol értékesíteni a szindikátusi szerződésben foglaltak szerinti áron, mintegy 160 millió forint értékben. Az önkormányzat tulajdonában marad a részvények 0,8 %-a.

vi)      az ütemezésnél az önkormányzat kedvezőbb pozícióba juthat, ha előtörlesztést vállal, amennyiben ezt az anyagi lehetősége megengedi.

j)         felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat és Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a pályázati dokumentáció előkészítésére


Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat beadása pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

578/2013.(VII.25.) határozat

-Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

579/2013.(VII.25.) határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról” napirendet napirendjéről leveszi,
 2. 2013. július 25-i rendkívüli ülés módosított napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.
  1. 1. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Greznár Attila kérelme a Rózsakő fesztivál támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

580/2013.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:

 1. A HVS intézkedés megnevezése: 2. számú intézkedés: Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény magvalósítása
  1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi közösségek, vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés
  2. Projekt megnevezése: „Badacsonyi Szüret 2014.”
   1. Megvalósítás helyszíne: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 2557/2. hrsz-ú ingatlan
   2. A projekt teljes tervezett költsége :                                         19.906.484.- Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:                            15.000.000.- Ft

Az önerő összege:                                                                    4.906.484,- Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 4. pontban részletezett helyszínen, ingatlanon – tulajdonosi jogkörében eljárva – a beruházást megvalósítja (nyertes pályázat esetén) és megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban, azaz az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a projektdokumentáció benyújtására. Felhatalmazza továbbá, a tulajdonosi nyilatkozat aláírására illetve, hogy jelen pályázat esetében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.


Határidő:         elfogadásra azonnal;

Felelős:            Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

581/2013.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:

 1. A HVS intézkedés megnevezése: 1. számú intézkedés: Helyi rendezvények magvalósítása
 2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi közösségek, vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés
 3. Projekt megnevezése: „Városnap”
 4. Megvalósítás helyszíne: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 306/1. hrsz-ú ingatlan
 5. A projekt teljes tervezett költsége :                                       1.039.800,- Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:                           800.000,- Ft

Az önerő összege:                                                                    239.800,- Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 4. pontban részletezett helyszínen, ingatlanon – tulajdonosi jogkörében eljárva – a beruházást megvalósítja (nyertes pályázat esetén) és megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban, azaz az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a projektdokumentáció benyújtására. Felhatalmazza továbbá, a tulajdonosi nyilatkozat aláírására illetve, hogy jelen pályázat esetében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.


Határidő:         elfogadásra azonnal;

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

582/2013.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

-Greznár Attila kérelme Rózsakő Fesztivál támogatására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javaslatát elfogadja és utasítja a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy az augusztusi soros ülésre készítsen kimutatást, hogy a Rózsakő fesztivál idejére (2013. augusztus 16-20.) mennyi a szabad közterületek száma és az abból befolyó bevételek hogyan alakulnak. Felkéri Greznár Attilát, hogy tételesen beárazott programtervet nyújtson be a Képviselő-testület felé.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. augusztus 8. képviselő-testületi ülés


Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

583/2013. (VII.31.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

584/2013. (VII.31.) határozat

–     Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:


 1. 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

585/2013. (VII.31.) határozat

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal a Képviselő-testület 263/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata alapján 2012. decemberében 2013. január 1-i hatállyal megkötött közszolgáltatási szerződést a Remondis Tapolca KFT-vel – mint konzorciumi taggal – a gyűjtés, szállításra vonatkozóan a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 90. §. (5) bekezdése alapján 2013. július 31. napjával – 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával – felmondja.

Felkéri az  Észak-Balatoni Térség Regionális Település Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jövőben milyen egyéb módon lehetne ellátni a szemétszállítási feladatokat a tapolcai gyűjtőkörzetben, erről az önkormányzatot tájékoztassa. Vizsgálja meg ehhez a pályázati lehetőségeket is.

A  Képviselő-testület felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a felmondást az érintettekkel – Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium valamint a Remondis Tapolca KFt. – közölje.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Határidő:         2013. augusztus 5.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


586/2013.(VIII.08.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


587/2013.(VIII.08.) határozat

-       Napirendek módosítására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2013. augusztus 8. napi ülésére előzetesen írásban kiküldött meghívó szerinti napirendek közé a

a) „ A Rózsakő fesztivál 2013.” napirendet 24. napirendként felveszi,

b) „Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan sürgősségi indítvány” napirendet 25. napirendként felveszi,

c) „HÉSZ előírásainak értelmezése sürgősségi indítvány” napirendet 26. napirendként felveszi.

 1. 2. a 2013. augusztus 8. napi ülésére előzetesen írásban kiküldött meghívó szerinti napirendek közül a 15. napirendet „Dr. Bertényi Iván javaslata az 1250. hrsz-ú út ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére” leveszi a napirendről.
 2. a módosított napirendet 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.
 3. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

588/2013.(VIII.08.) határozat

-       Napirendek sorrendiségének módosítása, elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadja:

 1. 1. Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerült

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

 1. 4. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Nagy Lászlóné óvodavezető Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 1. 7. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 10. Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné tartós használatba adás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 12. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 13. BAHART Részvények értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Pekker János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelme 1961 hrsz-ú út telekalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A Rózsakő fesztivál 2013.
 2. 24. Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan sürgősségi indítvány
 3. 25. HÉSZ előírásainak értelmezése sürgősségi indítvány


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:               azonnal

Felelős:                   Krisztin N. László polgármester





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


589/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja azzal, hogy a következő ülésre a szociális étkeztetés jelenlegi rendszerének átvizsgálása történjen meg és készüljön egy megoldási javaslat.


Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. szeptember 12. képviselő-testületi ülés

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


590/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Tatay Sándor Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete


Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola vagyonkezelésére vonatkozó szerződést az alábbi módosításokkal


„VAGYONKEZELÉSI szerződés

amely létrejött egyrészről a

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye: 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

képviseli: Krisztin N. László polgármester”

„1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a Badacsonytomaj 2488/5  hrsz-on levő Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj Kert u. 8.), ingó és ingatlan vagyonelemeket a 2012. december 11-én megkötött átadás-átvételi megállapodásban meghatározottak szerint.”

„26. Badacsonytomaj 2488/5 hrsz-on levő épületben a Tatay Sándor Általános Iskolán kívül üzemel Badacsonytomaj Város Önkormányzata 96 %-os tulajdonában álló Menü Bt., amely az intézményi valamint a gyermek és szociális étkeztetéseket végzi. Az ingatlanon minden közüzem fogyasztásait egy főmérő mutatja, a Menü Bt. fogyasztása csak almérők alapján számolható el. A főmérők kiépítéséről Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a 275/2012. (XI.28.) számú határozatában döntött.

A KIK a vagyonkezelésében levő ingatlan vagyon használatával kapcsolatos közüzemi díjakat, az üzemeltetési költségeket, mivel az intézmény épületét nem kizárólag a KIK használja a következő képen állapítják meg a felek 2013. június 27. napjától:

 • villamos energia: felek megállapítják, hogy 2013. június 27. napjától a Menü Bt. a villamos energia felhasználására a konyhán külön mérőórával rendelkezik, ezért az intézmény villamos energia fogyasztási helyének számlafizetője a KIK, mint vagyonkezelő,
 • Ø meleg víz fogyasztás: az intézményben keletkező meleg víz fogyasztásból a Menü Bt-t havonta 174 m3 földgáz ellenértéke terheli, míg a fennmaradó rész a KIK mint vagyonkezelő kötelezettsége.

a Menü Bt-t terheli a

-     külön cirkulációs meleg vízfogyasztás alapján kiszámított tényleges melegvízfogyasztás (víz- és szennyvízcsatorna díj)

-     meleg vízszolgáltatáshoz kapcsolódó Hőmennyiség költsége.

A meleg víz használat kiszámításának bonyolultságára és pontatlanságára tekintettel 2013. december 31-ig a konyhai meleg vízellátást bojlerek felszerelésével az önkormányzat megoldja.

 • földgáz: az intézményben keletkező földgázfogyasztásból a Menü Bt.-t havi leolvasás alapján a konyhában lévő almérőn szereplő fogyasztás, illetve a havi alapdíj 1/5-e terheli, a fennmaradó rész a vagyonkezelő kötelezettsége. Az önkormányzat a földgáz költségeinek csökkentése érdekében vállalja, a jelenlegi lekötött teljesítményigény szakemberrel történő felülvizsgálatát 2013. december 31-ig.
 • víz- és szennyvízcsatorna díj:  a Menü Bt. a konyhában elhelyezett hitelesített alvízmérőn lévő fogyasztás alapján viseli a költséget, míg a KIK-et a fennmaradó költség terheli.

Felek megállapítják, hogy az intézményben iskola büfé működik, külön üzemeltetési szerződés alapján, melyet a KIK képviselője ír alá, a büfé bérbeadásából származó bevétel a KIK-et illeti. A büfé helyiség külön hitelesített villamos energia és víz almérővel rendelkezik. Az almérőn keletkező költségek a büfé mindenkori üzemeltetőjét terheli. A büfé helyiségben fűtés nincs. A büfé helyiséget a KIK üzemelteti.

Felek megállapodnak abban, hogy az általános iskola épületében az önkormányzat számára – annak kötelező feladata ellátása érdekében – helyet biztosít a nyári napközi és táborok szervezésére, melynek biztosítása során keletkezett személyi (takarítás, karbantartás, pedagógiai feladatok) és energetikai költségei az önkormányzatot terhelik. Az iskolában lebonyolított táboroztatás során keletkezett mindenkori nettó (költségek levonása után keletkezett) bevétel 50%-át az önkormányzat az iskola épületére fordítja.

Ezen feladatok során keletkező energia költségeket Felek egymás között az alábbiak szerint rendezik:

 • a tevékenység megkezdése előtt és végén a Felek képviselői által leolvasott közmű óraállás alapján.”

„28. Az Önkormányzat a KIK-re jutó költséget havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet a KIK a számla kézhezvételét követő 15 banki napon belül köteles az önkormányzat bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól az Önkormányzatot a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.”

„36. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

Önkormányzat: Horváth Márta Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Telefon: 87/571-274

KIK: Tóth Mária, KIK Tapolca Tankerület tankerületi igazgató,

8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

e-mail: maria.toth@klik.gov.hu

„A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.

1. melléklet Az átadott ingatlan adatai

2. melléklet Ingóságok  A Tatay Sándor Általános Iskola 2012.12.31-i leltár”


elfogadja.


A Képviselő-testület vállalja ha és amennyiben technikailag lehetséges a konyhában a melegvíz ellátására bojlerek felszereltetését, a földgáz esetében a lekötött teljesítményigény szakemberrel történő felülvizsgálatát, illetve tovább dolgozik azon, hogy a szolgáltató megváltoztassa eddigi véleményét, miszerint egy épületben több mérőóra nem helyezhető el.


Az önkormányzat kötelező feladatait (nyári napközi) a jövőre nézve más épületben kívánja megvalósítani.


Az általános iskolában lévő büfét nem kívánja üzemeltetni.


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.


A Képviselő-testület a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadja, miszerint a vagyonkezelésére vonatkozó szerződés tervezetben szereplő fogalmazási hibák kerüljenek javításra.


Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. augusztus 31.



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


591/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-     Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskolában a nyári üdültetésből származó nettó bevételt, azaz 600.000,- Ft-ot Krisztin N. László polgármester módosító indítványát elfogadva az intézmény részére tartalékba helyezi és Forintos Ervin képviselő módosító indítványára a műszaki paraméterek ismeretében rendkívüli ülés keretében dönt az összeg átadásáról.

A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Osztályt, hogy közreműködésével történjen meg az ajánlatkérés.


Határidő:           elfogadásra azonnal, előkészítésre rendkívüli ülés keretében, de legkésőbb 2013. augusztus 31.

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tatay Sándor Általános Iskola igazgatója





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



592/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról napirendet leveszi az ülés napirendjéről Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatát figyelembe véve, miszerint a  jelenleg hatályos törvények figyelembe vételével az intézmény vezetőjével kerüljön pontosításra az, hogy melyek azok a fogyatékossági típusok, amire jelenleg az intézmény alkalmas.

A képviselő-testület utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy az előterjesztést a soron következő ülésre készítse elő.


Határidő:    2013. augusztus 27.

Felelős:       Tamás Lászlóné osztályvezető

Nagy Lászlóné óvodavezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


593/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda teraszának felújítási munkáiról készítsen – műszaki tartalomra tekintettel – előterjesztést a lehető legrövidebb időn belül – ha a soros ülést megelőzően van rendkívüli ülés, akkor arra –, legkésőbb a szeptemberi soros ülésre.
 2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda dugulás elhárítási munkáinak elvégzésével megbízza a Badacsonytomaj VN. Kft-t.


Határidő:      2013. augusztus 27. az előterjesztés leadására (2013. szeptember 12-i soros üléshez igazodóan)

dugulás elhárításra soron kívül

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Pásztor László ügyvezető





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0


594/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.) 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja (újraválasztja).


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének két mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).


A könyvvizsgálatért személyében felelős Székely István könyvvizsgáló (anyja születési neve: Oltárci Mária, lakcíme: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület).

A határozatban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.


Határidő:         azonnal, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében)   a törvényes 30 napos határidőn belül végrehajtandó

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0


595/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 458/2013.(V.16.) és 459/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozatait visszavonja.


Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


596/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Gépjármű használat kidolgozása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezethez kapcsolódóan az önkormányzati  gépjármű használat kidolgozására a 2013. októberi soros ülésig felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Kidolgozásra: 20013. októberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


597/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-                   A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/1463/2013. sz. törvényességi észrevételeit elfogadja és egyben felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását dolgozza ki a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján.


Határidő:         2013. szeptemberi soros ülés

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4



598/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a kiemelt rendezvényeken a havidíjas bérleti lehetőség minimum 3 hónapra legyen meghatározva és ennek díja a 20.400 Ft/m2/hó helyett min. 30.000,- Ft/m2/hó-ra (napi 1.000,- Ft/m2) emelkedjen.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


599/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné tartós használatba adás iránti kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 57. és 61.) kérelmét támogatja, az alábbiak szerint:

 1. a Badacsony Újságban történő tájékoztatást követően Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet 15.§ (3) bekezdése alapján 245 hrsz-ú területre vonatkozóan, határozatlan időre használati szerződést köt kérelmezőkkel.
 2. VN Kft-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását elrendeli és a jelzett területet (245 hrsz-ú ingatlan) kiveszi a szerződésből.


A Képviselő-testület felkéri továbbá Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy Szeremley Hubával  folytasson tárgyalásokat a tulajdonában lévő területek állapotának vonatkozásában.


Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző






Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2


600/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-   BAHART Részvények értékesítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy vizsgálják meg a BAHART részvények eladásával kapcsolatosan létrejött szerződéses kötelem keletkezésének és meghiúsításának lehetőségét.


Határidő: 2013. szeptemberi soros ülés

Felelős:     Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1




601/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-                                                              Folly Péter szavazásból való kizárása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselőt a Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése napirendhez kapcsolódó szavazásból nem zárja ki.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4




602/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítéséhez nem járul hozzá Dr. Folly Réka részére.


Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1




603/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozón (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várnai Tamás  Badacsonytomaj 0249/12. hrsz-ú ingatlanra benyújtott pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0



604/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság önálló bizottsági keretben történő létrehozását nem támogatja, azt a Humán Ügyek Bizottságának hatáskörébe utalja.


Határidő:    azonnal

SZMSZ módosításra 2013. szeptember

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2



605/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi médiára vonatkozó Etikai Kódex létrehozása, elkészítése céljából ideiglenes bizottságot, Ad-Hoc Bizottságot hoz létre, melynek tagjai sorába Rajzó Ildikó, Folly Péter és Dr. Magó Ágnes képviselőket választja meg.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1


606/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi médiára vonatkozó Etikai Kódex létrehozása, elkészítése céljából ideiglenes bizottságot, Ad-Hoc Bizottságot hoz létre, melynek tagjai közé Csiszka Antalt megválasztja.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


607/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi médiára vonatkozó Etikai Kódex létrehozása, elkészítése céljából ideiglenes bizottságot, Ad-Hoc Bizottságot hoz létre, melynek tagjai közé Kovács Krisztiánt megválasztja.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


608/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pályázatokról tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

A Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva felkéri Krisztin N. László polgármestert és és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy keresse meg az Észak-Balatoni Térség Regionális Település Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsot és kérje fel a tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítására vonatkozó pályázat benyújtására.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        4



609/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pekker János ingatlan vételi szándéka

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát, illetve Pekker János 0257 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelmét nem támogatja.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1


610/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pekker János ingatlan vételi szándéka


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pekker János (2377 Örkény, Táncsics Mihály u. 12.) kérelmét elutasítja és a 0257 hrsz-ú ingatlant egyben kívánja értékesíteni. Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:   elfogadásra azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



611/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelme 1961 hrsz-ú út telekalakítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Glatz Edina képviseletében Dr. Legeza Tibor ügyvéd (5701 Gyula, Béke sugárút 56.) kérelmét támogatja. A településrendezési célok megvalósítása érdekében kezdeményezi az 1961. hrsz-ú út megosztását, a HÉSZ-ben szabályozott módon. A telekalakítási eljárás után kezdeményezi az újonnan kialakult útszakasz megszüntetését a Közlekedési Hatóságnál. Az eljárások lefolytatása után kérelmezővel adásvételi szerződést köt a kialakult ingatlanrészre vonatkozóan. Az eljárások során felmerülő felmerülő költségek fedezeteként felkéri kérelmezőt 200 ezer forint azonnali letétbe helyezésére.


Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


612/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján



Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján elrendeli, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. a következő útszakaszok aszfaltozását, javítását végezze el:

a)        Kőfejtő út:                         60 m x 2,5 m =                        150 m2

b)       Palackozó út:                      12 m x 1,5 m =                        18 m2

c)        Kossuth utca:                      27 m x 1,5 m =                        40,5 m2

d)       Muskotály u.:                      12x3 m + 4x4 m =       52 m2

e)        Szőlőhegyi u. zsákutca:        50 m x 2,5 m =                        125 m2

Összesen:                                                                  385,5 m2

A Képviselő-testület a munkák kivitelezéséhez 1.566.672 Ft összegű forrást biztosít az önkormányzati útalap terhére, mely összeg átcsoportosításáról gondoskodik a Badacsonytomaj VN. Kft. részére.



Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 2013. szeptember 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László VN Kft. ügyvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        5




613/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovách Zoltán (8261 Badacsonytomaj, Herczeg Ferenc u. 39.) kérelmét elutasítja, nem javíttatja meg a Herczeg Ferenc u. 39. szám előtti 95 m2-es útszakaszt.


Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


614/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Régi Major utca javítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a régi Major út javítását bruttó 1.950 eFt-ért a fejlesztési tartalék terhére elrendeli.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:     Krisztin N. László polgármester





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


615/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Üzlet felépítmény megvásárlása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1,5 millió forinttal ajánlatot tesz a Club 67. Bt. tulajdonát képező üzlet megvételre. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.


Határidő:   30 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1



616/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Domján Tamással tárgyalás kezdeményezése ingatlanuk megvásárlására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy folytasson Domján Tamással tárgyalásokat felső-bazársori ingatlana értékesítése tárgyában.


Határidő:         30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


617/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Sportpálya üzemeltetés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportpálya üzemeltetése okán felkéri a VN Kft-t, hogy 2013. szeptemberi ülésre aktualizálja a 2013. évi Karbantartási és Üzemeltetési Tervek aktualizálását és egyben elrendeli 2013. december 31. határnappal a fenntartáshoz szükséges fedezet elfogadását.


Határidő:           2013. augusztus 27.

Felelős:              Pásztor László ügyvezető VN Kft.




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


618/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-                   Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester






Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


619/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester






Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



620/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

621/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Rózsakő fesztivál 2013.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Rózsakő Fesztivál megrendezését 2 millió forinttal támogatja.

A támogatás egy részét, 1 millió forintot a kamatbevételek terhére, 1 millió forintot a 23 db közterület értékesítéséből befolyó pénzösszeg előirányzatának terhére biztosítja.


A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az előirányzat módosításáról a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításánál az gondoskodjon.


A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú, az Áht. szabályai szerinti támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2013. augusztus 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt

Tamás Lászlóné osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


622/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        HÉSZ előírásainak értelmezése sürgősségi indítvány


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályozásról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendeletének 28.§ (7) bekezdés b) pontját a főépítészi javaslatnak megfelelően értelmezi, annak tartalma szerint kívánja szabályozni.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

623/2013.(IX.12.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

624/2013.(IX.12.) határozat

-       Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a meghívó szerinti napirendek közé a

„A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan” Sürgősségi indítványát,

„Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására” Sürgősségi indítványát és

„Simonné Visi Erzsébet képviselő Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról” Sürgősségi indítványát

felveszi.

 1. a meghívó szerinti napirendek közül a 8. napirendet A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés” leveszi a napirendek közül, tekintettel arra, hogy a Humán Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva dönt.
 2. a módosított napirendet 30 napirendi ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc gyermek háziorvos

Tapolcai-Hajdu Veronika védőnő

 1. 2. Beszámoló  az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 3. BAHART Részvények értékesítéséről tájékoztatás

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 4. MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd

Pikó László könyvvizsgáló PIKÓ és Társa Kft.

Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 6. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda bejárati terasz felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 7. Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 8. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczi Kft.

 1. 9. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 10. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 11. Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsony Balatoni Kapuja Ötletpályázat tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Ibos Ferenc utcai útleszakadás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Sürgősségi indítvány – A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan
 2. 29. Sürgősségi indítvány – Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására
 3. 30. Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet képviselő Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

 1. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

625/2013.(IX.12.) határozat

-       Napirendek sorrendiségének módosítására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi pontok:

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc gyermek háziorvos

Tapolcai-Hajdu Veronika védőnő

 1. 2. Beszámoló  az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 3. BAHART Részvények értékesítéséről tájékoztatás

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 4. MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd

Pikó László könyvvizsgáló PIKÓ és Társa Kft.

Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. 5. Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 7. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda bejárati terasz felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 8. Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 9. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczi Kft.

 1. 10. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 11. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 12. Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsony Balatoni Kapuja Ötletpályázat tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Ibos Ferenc utcai útleszakadás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Sürgősségi indítvány – A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan
 2. 29. Sürgősségi indítvány – Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására
 3. 30. Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet képviselő Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

626/2013.(IX.12.) határozat

- Folly Péter szavazásból való kizárása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselőt a Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése napirendhez kapcsolódó szavazásból kizárja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


627/2013.(IX.12.) határozat

- Vélemény kérése Dr. Folly Réka személyét illetően

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Veszprém Megyei Kórház osztályvezető főorvosának, Dr. Somlai Károly úrnak a véleményét ki kell kérni Dr. Folly Réka fogorvos végzettségének megfelelőségéről. Úgy határoz továbbá, hogy amennyiben a doktornő végzettsége a területi fogászati alapellátáshoz megfelelő, úgy pozitív döntés várható a személyét illetően.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 8 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4



628/2013.(IX.12.) határozat

- Vélemény kérése Dr. Folly Réka személyét illetően


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Krisztin N. László polgármester azon javaslatát, miszerint ha nemleges lenne a – a Veszprém Megyei Kórház osztályvezető főorvosának, Dr. Somlai Károly úrnak – válasz, akkor kerüljön előkészítésre a pályázati kiírás, melyet az 5 önkormányzat együttesen fog kiírni és ha szükséges, a következő testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

629/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-           Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja azt a Humán Ügyek Bizottságának azon javaslatával együtt, hogy az orvosi rendelő állagmegóvásához, a szociális helyiség kialakításához történjen meg három árajánlat bekérése a novemberi testületi ülésre a Műszaki Osztály közreműködésével, illetve a elrendeli a bejárati ajtó tekintetében a garancia érvényesítését.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos és határozat szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

630/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-           Napirend módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott napirendi pontok közül a 4. „MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé” napirendi pontot 2. napirendként tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

631/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) átalakuló vállalkozásnak és a létrejövő Menü Kft. a 2013. június 30-i fordulónapra készített vagyonmérleg tervezetéről és vagyonleltár tervezetéről a társaság tulajdonosai részére a Pikó és Társa Kft. Pikó László bejegyzett könyvvizsgáló (8229 Csopak, Vadvirág utca 2.) MKVK tagsági ig.sz. 000722 által készített Független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
 2. a MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) feltőkésítését a jelentésben szereplő 1.921.000,- Ft erejéig elrendeli, a forrást az önkormányzat 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére vállalja. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az átutaláshoz a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 3. az átalakuló MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetét elfogadja.
 4. az átalakuló MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonleltár-tervezetét elfogadja.
 5. az átalakulással létrejövő Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetét elfogadja.
 6. az átalakulással létrejövő Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonleltár-tervezetét elfogadja.
 7. az átalakulással létrejövő egyszemélyes Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) Alapító Okiratát elfogadja.

Határidő:         azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

632/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

633/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- BAHART részvények értékesítésének visszavonása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő indítványát elfogadva az 577/2013.(VI.28.) határozatának d) pontját visszavonja és megkeresi Siófok Város Önkormányzatát azzal, hogy elővásárlási jog érvényesítése tárgyában meghozott határozatát vonja vissza. Indokolásul előadja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a részvények értékesítésére vonatkozó cél érvényesítése okafogyottá vált.

A Képviselő-testület felkéri Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy Siófok Város Önkormányzatát a döntésről tájékoztassák.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

634/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Dr. Kőműves László képviseletében eljáró Rakics Anna által a Petőfi utca 18. szám alatti lakók képviseletében tett kérelmét


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Kőműves László képviseletében eljáró Rakics Anna által a Petőfi utca 18. szám alatti lakók képviseletében tett kérelmét befogadja és egyeztető tárgyalásokat kezdeményez a Petőfi utca 18. szám alatti ingatlantulajdonosokkal a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítése, hasznosítása tárgyában.
 2. Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a vonatkozó dokumentumokat és térképi állományt az egyeztető tárgyalásig szerezze be,
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Wolf Viktória aljegyzőt, hogy jogilag vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy értékesítés esetén, pályázat kiírása mellett az ingatlanrészt használók szerezhessék meg a tulajdonjogot.
 4. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy dolgozzák ki a hasznosítás pénzügyi konstrukcióját (pl. részletfizetés).


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyeztető tárgyalások megtartására 2013. október 15.

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória aljegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

635/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a törzskönyvi átvezetésnek határidőben tegyen eleget.

Határidő: 1-3. pontban foglaltakra azonnal

4. pontban foglaltakra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

636/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítási munkái


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítási munkáinak szükségességét elfogadja, a munkához szükséges fedezeti forrást a 2013. évi költségvetésben szereplő fejlesztési alap terhére kívánja biztosítani. A kivitelezést bruttó 346.500,- Ft értéken Fedő Róbert vállalkozótól megrendeli.

Határidő:         vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap, egyebekben szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

637/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javításával és a levegő két klímaegységgel történő hűtésével egyet ért.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott beruházást a 2014. évi koncepcióban fejlesztési feladatként szerepeltesse és a 2014. évi költségvetésben az akkor bekért ajánlatok alapján elkülöníti a szükséges forrást.
 3. elrendeli a 2013. évi nyári üdültetésből származó 600 eF-os bevétel e célra történő tartalékba helyezését.

Határidő:         2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta műszaki osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5

638/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottságának javaslatát nem fogadja el és  a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót tárgyalja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

639/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő módosító indítványát elfogadja és felkéri a Lánczi Kft. képviselőjét, hogy az októberi testületi ülésen jelenjen meg, és a beszámolót egészítse ki a hivatali gépjárművek vonatkozásában az összevont napok tekintetében a naptár szerint, mivel erősen látható, hogy a hivatali gépjárművek magáncélra is használva voltak.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben októberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

640/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva

 1. Badacsonytomaj Település környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát elhatározza. A program részét képező települési szennyvízkezelési program megalkotását elrendeli.
 2. a település üdülő területein elrendeli felmérését az állandó, életvitelszerűen ott élő lakosok számának és figyelembe véve a lakósűrűséget, a hatályos településrendezési tervnél – ha a felmérés alapján arra lehetőség van – kezdeményezi belterületbe vonását.
 3. a 2. pontban szereplő felmérés alapján, amennyiben szükséges a 26/2002.(II.25.) Kormányrendeletben foglalt eljárás szerint kezdeményezi a szennyvíz elvezetési agglomerációk köréből történő kikerülést a Nemzeti Környezetügyi Intézet Dunántúli Kirendeltségén annak érdekében, hogy a 2014-2020. közötti időszakban pályázati lehetőségek az önkormányzat számára elérhetővé váljanak.
 4. azon településrészeken, ahol az elkészült TSZP alapján a közműves szennyvízcsatorna hálózat kiépítése gazdaságosan nem valósítható meg, a Balatoni Fejlesztési Tanács által megvalósított, egyedi szennyvízkezelési rendszer kialakítását támogatja, (lásd: melléklet) mely kialakítására a 2014-2020. közötti időszakban pályázati források bevonását, felkutatását határozza el.
 5. a szociálisan hátrányos helyzetben lévő ingatlantulajdonosok esetében elrendeli az önkormányzati szociális támogatás lehetőségének vizsgálatát.
 6. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy szezon végén ismételten legyenek megkeresve személyesen vagy írásban azok a képviselők, akik nem reagáltak a korábbi megkeresésre.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

641/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- 2013.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1


641/A/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbiak szerint:

 1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 2. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 3. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2014. február 01. napjától 2019. január 31. napjáig szól.
 4. A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69. és Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
 5. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
 6. Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók.

 1. Pályázati feltételek:
  1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 6/A.§ (1) bekezdésében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés,
  2. büntetlen előélet,
  3. cselekvőképesség,
  4. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  5. magyar állampolgárság.
 2. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1. legalább 3 éves közművelődési, könyvtári, illetve múzeumi területen szerzett vezetői tapasztalat,
 2. idegen-nyelv ismeret,
 3. műszaki technikai szakvégzettség, hang-, fény- és színpadtechnikai ismeretben való jártasság,
 4. turisztikai jártasság.

9.   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  2. szakmai gyakorlatról szóló igazolás,
  3. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  4. a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
  5. az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
  6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,
  7. nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
  8. nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul.
 1. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. február 01. napjától tölthető be.
 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
 3. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.
 4. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton és zárt borítékban, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
 5. A borítékra kérjük ráírni: „BVKI Intézményvezetői pályázat”


A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória aljegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

642/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél , hivatalánál , támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél   a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az intézmény tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.


A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörben:   belső ellenőr 1 fő


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását támogatja, azzal egyetért.


Határidő:         elfogadásra azonnal, megvalósításra 2013. szeptember 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

643/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Szociális étkeztetés jelenleg működő rendszerének felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés jelenleg működő rendszerét megvizsgálta, és egyeztetést kezdeményez Pordán Katalinnal intézményvezető asszonnyal, a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjével a MENÜ Bt. képviselőjének jelenlétében, az előterjesztésben szereplő tárgykörben.

Határidő:         2013. november 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

644/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor terület rendezése nyílt ötletpályázati felhívás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében nyílt ötletpályázati felhívást tesz közzé az előterjesztésben szereplő tartalommal.

Határidő:         folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

645/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor terület rendezése nyílt ötletpályázati felhívás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében ötletpályázati felhívást tesz közzé, az ötletpályázati felhívás közzétételének határideje október 1. legyen

Határidő:         2013. október 1.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

646/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Badacsonytomaj Ibos Ferenc utca 057 hrsz utat alátámasztó földszakasz megcsúszott, ezáltal leszakadt. Az amúgy is keskeny egysávos út keresztmetszete beszűkült, élet- és balesetveszélyessé vált.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2013. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

1.500.000 Ft

30

Biztosító kártérítése

0Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Vis maior támogatási igény

3.500.000 Ft

70

Források összesen

5.000.000 Ft

100


A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.000.000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.27.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

A képviselő-testület felkéri a Műszaki Osztályt a gabion támfal építéséhez kapcsolódó 3 árajánlat bekérésére.

Határidő: azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető és Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

647/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottsága javaslatát elfogadva felhívja a bérlőt, hogy az elmaradt bérleti díj összegének 30 napon belüli megfizetéséről gondoskodjon a bérleti szerződés 3. pontjában foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a bérleti díj nem kerül megfizetésre a szerződést felmondja.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben határozat és szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

648/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Ifjúság találkozási helyének kialakításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatát elfogadja és felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy az októberi ülésre készüljön előterjesztés a badacsonytomaji ifjúság találkozási helyének kialakításáról, a fiatalok és az önkormányzat elvárásainak megjelölésével azzal, hogy addig kerüljön sor egy beszélgetésre a fiatalokkal a testületi tagok jelenlétében.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben októberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        4

649/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elutasítja, mely szerint egyenlőre nem tud forrást biztosítani az ivóvízvezeték kiépítésének támogatására.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

650/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Böröczk Anita (2600 Vác, Edison u. 3.) és Dr. Németh Emőke (1182 Budapest, Brassó u. 43.) kérelmét 2013. évben forráshiány miatt nem tud támogatást nyújtani a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítéséhez.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióban szerepeltessen egy ún. Közmű Alapot a támogatási szisztéma kidolgozása mellett.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

tájékoztatásra 15 nap

egyebekben költségvetési koncepció szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

651/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. ismételten felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét az utak állapotára vonatkozó felmérés elkészítésére, hogy a 2014. évi költségvetésben az Útalapban kezelhető legyen a támogatásra vonatkozó kérelem.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy tekintse át a magánerős építésről szóló önkormányzati rendeletet, hogy az 50 %-os kedvezmény az ott szereplő formában megfelelő-e. Ha szükséges, a módosítást készítse elő.
 3. javasolja egyeztető tárgyalások kezdeményezését a Római út vonatkozásában a Magyar Közútkezelő Kft-vel.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

1. pontban foglaltakra 15 nap

egyebekben költségvetési koncepció szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

651/A/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja az ingatlan értékesítésére, hasznosítására tett javaslatot és értékbecslés készítését rendeli el a Badacsonytomaj 0290/9 és 0292/6 hrsz-ú ingatlanokról. Az értékbecslés elkészültét követően tárgyalja újra a beadványt Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

652/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-        Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing Intézete által meghirdetett Országos Városmarketing Versenyhez csatlakozik

 1. A hatékony városkommunikáció új megoldásai alkalmazási programjának kidolgozása;
 2. A helyi gazdaság fejlesztését támogató marketing program megalapozása, kidolgozása;
 3. A belvárosi kereskedelem- és turizmusfejlesztés összehangolt marketingprogramjának kialakítása
 4. A kulturális alapú városfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata és marketing stratégiai támogatása

témakörök kidolgozását tekintve.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

653/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Iskolás gyermekek szállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Magó Ágnes képviselő módosító javaslatát elfogadja, miszerint kísérleti jelleggel ebben a félévben, 2013. december 31-ig a gyerekek szállítását biztosítja az önkormányzat.
 2. tudomásul veszi, hogy a pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
 3. a szolgáltatás eredményességét értékelve dönt arról, hogy az 1. pontban rögzített időpontot követően fenntartja-e a gyerekek szállítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

654/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva elrendeli a településen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek azonnal megszüntetését.

Felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor László ügyvezető VN Kft.



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

655/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva úgy határoz, hogy a VN. Kft. által a Sportpálya II. félévre szóló üzemeltetési költségtervezetét szeptember végén a tagi kölcsön témájának tárgyalását követően tárgyalja újra.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor László ügyvezető VN Kft.



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

656/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva úgy határoz, hogy korábbi határozatát fenntartva a Rizling sori illemhely felújításának megkezdését javasolja a műszaki tartalom felülvizsgálata mellett és Forintos Ervin, Folly Péter és Orbán Péter képviselők bevonásával.

Határidő: azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős: Forintos Ervin, Folly Péter és Orbán Péter képviselők

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3

657/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát nem támogatja, miszerint az edzőpálya körül egy futópálya kerüljön kialakításra.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

658/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva Badacsony központi részén július és augusztus hónapokban az építési tevékenység végzésének rendjét szabályozza. Elrendeli azon önkormányzati rendelet(ek) módosítását, melyek  ezt szabályozzák és ezek előkészítésére felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt.


Határidő: elfogadásra azonnal

rendelet előkészítésére folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

659/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 378/2013.(IV.11.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


660/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

661/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

662/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-       Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

663/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-       "Mozgássérült vizi bejáró"

Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) részkérelmet nyújt be a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához "Mozgássérült vizi bejáró" címmel a Badacsonyi strand 2553. hrsz-ú ingatlanon történő beruházásra.

Az önkormányzat az ingatlanon az egységes arculati elemeken változásokat nem végez a fenntartási kötelezettség ideje (5) év alatt.

Sikeres pályázat esetén az előfinanszírozást biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

664/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-       Sürgősségi indítvány – A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kocsis Endre (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 3.) kérelmét megtárgyalta és kizárólag azt engedélyezi a 2014. évi szezonban, hogy az ICE’n’GO pavilon a 2013. évben biztosított helyszínen (71-es út melletti árok és Gomba üzlethelyiség közti terület) legyen felállítva, a hatályos közterület használatról szóló rendeletben foglaltak alapján.


Határidő:   elfogadásra azonnal;

Egyebekben 2014. évi szezon

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

665/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Badacsonytomaj 068/2 hrsz-ú ingatlan felújítását a VN Kft. által adott A-30/2013. árajánlat alapján bruttó 85.660,- Ft értéken azzal, hogy Dr. Magó Ágnes képviselő tiszteletdíj felajánlását köszönettel elfogadva a nettó járandóság összegét – 43.337,- Ft-ot – a képviselő asszony írásbeli és előzetes nyilatkozata alapján a felújításhoz átadja a VN Kft. részére. A fennmaradó összeget, 42.323,- Ft-ot az útalap terhére biztosítja.


Határidő:        elfogadásra azonnal, átutalásra a teljesítésigazolást követő 5 nap

felújításra 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László VN Kft. ügyvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

666/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita kérelmét megtárgyalta és az „angol-ház” egy helyiségét 6.000 Ft összegben nem adja bérbe bútorok tárolása céljából szeptembertől májusig.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5

667/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita kérelmét megtárgyalta és az „angol-ház” egy helyiségét 7.500 Ft összegben nem adja bérbe bútorok tárolása céljából szeptembertől májusig.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5

668/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita kérelmét megtárgyalta és az „angol-ház” egy helyiségét 10.000 Ft összegben nem adja bérbe bútorok tárolása céljából szeptembertől májusig.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

669/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita kérelmét megtárgyalta és az „angol-ház” egy helyiségét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet szabályai szerint 90 Ft/m2 x 50 m2/hó összegben bérbe adja bútorok tárolása céljából szeptembertől májusig.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

670/2013. (IX.27.) határozat

- Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Orbán Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



671/2013. (IX.27.) határozat

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Napirendi pont:


 1. 1. Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

 1. 2. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László VN. Kft.


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

672/2013. (IX.27.) határozat

- Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Norvég Alap keretében a - „Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel” –pályázat benyújtását elrendeli.
 2. a projekt összköltségét 1.208.416,02 €-ban (283,4 Ft/€ árfolyamon számítva 342.465.100 Ft-ban) határozza meg az alábbiak szerint:

a)     pályázati támogatás: 1.147.995,22 (283,4 Ft/€ árfolyamon számítva 325.341.845 Ft)

b)    saját erő: 60.420,80 (283,4 Ft/€ árfolyamon számítva 17.123.255 Ft)

 1. a projekt megvalósításához szükséges saját erőt – 60.420,80 – 2013. évi fejlesztési kerete – költségvetési éven túli, áthúzódó kötelezettségvállalással – terhére biztosítja.
 2. A BFH Európa Kft. részére a pályázati dokumentáció elkészítését 200.000 Ft-tal és a Forma Zrt. részére két mérnöknap költséggel a projektanyag elkészítését megrendeli utólagos szerződéskötés kötelezettsége mellett.
 3. tulajdonosi jogkörében eljárva kéri a pályázat készítőjét, hogy a projektdokumentációban és a megvalósítás során vegye számba, hogy a látogatóközpont kínáljon gyerekprogramokat, a szőlőmag feldolgozása és a préselés szintén szerepeljen a lehetőségek között, valamint a hallal összefüggésbe hozható tevékenységek felvételét is javasolja a gasztronómia, a gyerekek szórakoztatását szolgáló akvárium, stb. vizsgálata mellett. Javasolja továbbá, hogy a tapasztalt, helyi értékeket ismerő időseket is keressék meg tudásuk átadása, a birtokukban lévő receptek összegyűjtése céljából.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő:         azonnal, legkésőbb 2013. szeptember 30.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



673/2013. (IX.27.) határozat

- Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása pályázat -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Fejlesztési Tanács Által a vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton részt vesz és a „B” pályázati cél vonatkozásában „Új part-víz kapcsolat létrehozása” címen pályázat benyújtását rendeli el.
 2. a projekt összköltségét 2.700.000,- Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a)       pályázati támogatás: 1.350.000,- Ft

b)      saját erő: 1.350.000,- Ft.

 1. a projekt megvalósításához szükséges saját erőt – 1.350.000,- Ft-ot – 2013. évi fejlesztési kerete terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben 2013. október 2.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás pályázati referens


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


674/2013.(X.10.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Rajzó Ildikó és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



675/2013.(X.10.) határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása tárgyú sürgősségi indítvány napirendre tűzése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása tárgyú sürgősségi indítványt a napirendi pontok közé felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0


676/2013.(X.10.) határozat

Norvég Alap közreműködői szerződések tárgyú sürgősségi indítvány napirendre tűzése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Norvég Alap közreműködői szerződések tárgyú sürgősségi indítványt a napirendi pontok közé felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

677/2013.( X.10.) határozat

-       Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a meghívó szerinti napirendek közül a 17. napirendet Országos Mentőszolgálat Alapítvány Támogatási kérelme” leveszi a napirendek közül, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörében eljárva döntött.
 2. a módosított napirendet 25 napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

Előadó: Cseh Ervinné Kuratóriumi elnök

 1. 2. Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tatay Ágota „Badacsony Hegyért” Alapítvány elnöke

 1. 3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önk. Társulás elnöke

 1. 4. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önk. Társulás elnöke

 1. 5. A 447/2013.(V.16.) számú Képviselő – testületi határozatra való intézkedés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 7. Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont, helyszín és rendezői javaslata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 8. Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 9. A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. 10. VN Kft. 1 – 8. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. 11. Közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. NABE Egyesület támogatási kérelme

Meghívott: Farkas Éva NABE elnök

 1. 17. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. BAHART részvények vételi szándéka – elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Sürgősségi indítvány – Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Sürgősségi indítvány – Norvég Alap közreműködői szerződések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

678/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

679/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsony Hegyért” Alapítvány kérelmét egy későbbi időpontban az Alapítvány képviselőjének jelenlétében tárgyalja meg.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


680/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az Észak – Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának a Társulási Tanács  13/2013. (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait az előterjesztés szerinti tartalommal (lásd az előterjesztés 5. számú melléklete) – elfogadja azzal, hogy a további partnerek keresésére a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás következő ülésén kerüljön sor.
 2. Tudomásul veszi, hogy az Észak – Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás alapító okirata a társulási megállapodás módosításának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármester Urat, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak küldje meg.
 4. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármester Urat, hogy az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.
 5. Egyúttal Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete kezdeményezi 2013. október 31. nap határidővel az együttes tagi egyeztető gyűlés összehívását a Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában a ÉBRSZHK  Társulási Tanácsánál. Kezdeményezi további (legalább 9 település) települések becsatlakoztatását, hogy a Társulási Megállapodás idevonatkozó pontja a Társulási Tanácsra nézve kötelező legyen.

Határidő:         azonnal, egyebekben 2013. október 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

681/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:

Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa illetve kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.

A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a nagytérség saját forrásainak terhére biztosítsa a pályázathoz szükséges önrészt.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

682/2013.(X. 10) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését elfogadja.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Fodor József intézményvezető BVKI



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  4

tartózkodás szavazatok száma:        0

683/2013.(X. 10) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy 2014-ben a rendezvények fedőszerve a Kulturális Intézmény legyen, pénzügyi rendszerükön keresztül történjen a pénzügyi finanszírozás.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

684/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programok közé a 8 éves hagyománnyal rendelkező, a civil szervezetekkel, intézményvezetőkkel, a járás vezetőivel, egyéb partnerekkel közösen megtartott Újév köszöntőt felveszi.

2014. évi költségvetésében a rendezvény megvalósításához szükséges forrás előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályának vezetőjét.

Határidő:   elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

685/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programok közé a Pedagógus napot felveszi.

2014. évi költségvetésében a rendezvény megvalósításához szükséges forrás előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályának vezetőjét.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

686/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programok közé a Köztisztviselők napját felveszi.

2014. évi költségvetésében a rendezvény megvalósításához szükséges forrás előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályának vezetőjét.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

687/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50. Jubileumi Badacsonyi Szüret időpontjaként 2014. szeptember 12-14. napjait határozza meg.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

688/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az a Rózsakő fesztivál időpontjaként 2014. augusztus 15-20. napjait határozza meg.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

689/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Borhetek időpontját 2014.07.18 – 2014.08.03. közötti időszakban elfogadja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

690/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városnap és Gyermeknap időpontjaként 2014. május 22-23-24. napjait elfogadja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

691/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a március 15-i ünnepségre 2014. március 15-én kerül sor.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

692/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 23-i ünnepség napján történő megrendezését fogadja el.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. október 23.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Fodor József intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

693/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Karácsonyának időpontját december 14-ben határozza meg.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. december 14.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Fodor József intézményvezető BVKI



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

694/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a strandokkal kapcsolatos témakörben összefoglalóan készüljön előterjesztés a novemberi soros ülésre.

Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

695/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a badacsonyi parkolás témájában a jövő évi koncepcióig az ingyenes parkolási lehetőség kivizsgálása történjen meg, egyeztetve a szakmai szervezetekkel és az érintettekkel.

Határidő:         2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

696/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi ABC. melletti parkoló szilárd burkolattal való ellátását, mint fejlesztési feladat, a koncepcióban szerepelteti oly módon, hogy amíg nem ismert az állami finanszírozás mértéke, konkrét döntést nem hoz.

Határidő:         2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

697/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy készüljön előterjesztés a badacsonyi alsó parkoló rendezvényterületként való időszakos használatának vizsgálatáról, melyhez a Turisztikai Egyesülettel és a vállalkozókkal is történjen meg az egyeztetés.

Határidő:         2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Fodor József intézményvezető BVKI

Pásztor László ügyvezető VN Kft.



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

698/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közlekedés rendjének felülvizsgálatát támogatja, hangsúlyozottan a Rizling sori közlekedést kell vizsgálni.

Határidő:         2014. évi költségvetés előkészítéséhez

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető VN Kft.




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

699/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonyban 2014-ben a lebontandó játszótér helyett új játszóteret létesít. A koncepcióig kerüljön kidolgozásra a lehetséges helyszín, legyen hozzá tartalom rendelve, illetve árajánlat segítségével a szükséges összeg, mely a költségvetésbe beépíthető.

Határidő:         2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

700/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony kártyát népszerűsítő táblák, molinók kihelyezését támogatja, melyhez árajánlatok bekérése szükséges.

Határidő:         2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Fodor József intézményvezető BVKI

Pásztor László ügyvezető VN Kft.



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

701/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy vendég is jogosult a Badacsony kártya kiváltására a Tourinform Irodánál, illetve a módosítást az idevonatkozó rendeletben át kell vezetni. A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a soron következő képviselő-testületi ülésre nyújtsa be.

Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Taschner Mónika Tourinform Iroda vezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

702/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Bányász strand közművesítésének lehetőségeit megvizsgálni, árajánlatokkal alátámasztva a testület elé terjeszteni illetve a koncepcióban szerepeltetni a fejlesztési feladatok között.

Határidő:         2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2


703/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elviekben támogatja, hogy a következő három évben a Borhetek szervezését a Turisztikai Egyesület végezze, az ez évi megállapodásban rögzített feltételek mellett.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Fodor József intézményvezető BVKI

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

704/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

705/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft. 2013/2014. évi téli felkészülés feladatairól szóló tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán keresztül a lakosságot és az ingatlantulajdonosokat tájékoztassa és hívja fel figyelmüket a téli síkosságmentesítés és hóeltakarítás időben történő elvégzésére az önkormányzati rendeletben foglalt előírásokra figyelemmel.
 3. Javasolja, hogy a nyaralótulajdonosok a VN. KFT. ilyen irányú szolgáltatását vegyék igénybe.

Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:      Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

706/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. 1 – 8. havi gazdálkodásáról beszámoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármestert

Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0

707/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

2013. évi közmeghallgatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő – testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 75.§ (1) bekezdése alapján 2013. november 9-én 15.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.


Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Határidő:         2013. november 14.

Krisztin N. László polgármester 16.30 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 16.42 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

Hiányzik Orbán Péter alpolgármester és Folly Péter képviselő.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                             7

nem szavazatok száma:                            0

tartózkodás szavazatok száma:  0

708/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szállítási szolgáltatást végző gépjármű menetrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Menetrend

 1. A gépjármű indulási és érkezési helye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. Ha a szolgáltatásra jogosult egészségi állapota, vagy időjárási körülmény indulási helyre történő eljutását akadályozza, ezen esetben a gépjármű az ellátásra jogosult szállítása a lakóhelyéről történik.
 2. A szociális szolgáltatás a gépjármű menetrendjébe illeszkedik az alábbiak szerint:

Hétfő:

07.20 – 08.20*           általános iskolás gyermekek szállítása

10.40 – 12.30                            ebéd szállítás

13.00 – 15.00                            szociális szolgáltatás igény szerint

15.45 – 16.30*           általános iskolás gyermekek szállítása

Kedd:

07.20 – 08.20*           általános iskolás gyermekek szállítása

10.40 – 12.30                            ebéd szállítás

15.45 – 16.30*           általános iskolás gyermekek szállítása

Szerda:

07.20 – 08.20*           általános iskolás gyermekek szállítása

09.00 – 10.30                            vérszállítás – Tapolca – szociális szolgáltatás

10.40 – 12.30                            ebéd szállítás

15.45 – 16.30*           általános iskolás gyermekek szállítása

Csütörtök:

07.20 – 08.20*           általános iskolás gyermekek szállítása

10.40 – 12.30                            ebéd szállítás

15.45 – 16.30*           általános iskolás gyermekek szállítása

Péntek:

07.20 – 08.20*           általános iskolás gyermekek szállítása

10.40 – 12.30                            ebéd szállítás

15.45 – 16.30*           általános iskolás gyermekek szállítása

 1. Ha a szolgáltatásra jogosulton kívül álló okból a gépjármű menetidején túl nyúlik az igénybevett szolgáltatás, azt a tanév ideje alatt az iskolás gyermekek szállítását követően, szállítja vissza az indulási helyre a gépjármű. A szolgáltatás igénybevétel nem nyúlhat 18.00 óránál tovább.
 2. Abban az esetben, ha az igénybevett szolgáltatás a szolgáltatásra jogosult hibájából nyúlik túl a gépjármű menetrendjén, az ezzel okozott költségeket a szolgáltatásra jogosult köteles megtéríteni.

*Tanítási időben

Határidő:      azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

709/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szállítási szolgáltatást nyújtó gépjármű igénybevételére vonatkozó szolgáltatást 2014. január 1-jétől vezeti be.  Elrendeli, hogy a lakosság a 2013. évi közmeghallgatáson kapjon tájékoztatást, valamint a Badacsony Újságban kerüljön közzétételre a menetrend.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


710/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szállítási szolgáltatást nyújtó gépjármű használatának szabályairól szóló előterjesztést elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az ellátás igénybevételével kapcsolatosan az ellátásra jogosultaknak a számukra elérhetővé tett szolgáltatásról adjon tájékoztatást.

Határidő: azonnal, egyebekben 2013. november 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3


711/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a németországi Alling település önkormányzatával való testvérvárosi kapcsolat kialakítását nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0

712/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata tárgyában a novemberi Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


713/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.

A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kapcsán az egy főre jutó jövedelem számítása esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-ára határozza meg a jogosultak körét.

Az ösztöndíjban részesülő diákok 5000 Ft./hó támogatásban részesülnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

714/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakás céljára szolgáló építmények adóját 50 Ft/m2-ben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezet soron következő ülésre történő benyújtására.

Határidő:   2013. novemberi soros ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

715/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás céljára szolgáló építmények adóját 500 Ft/m2-ben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezet soron következő ülésre történő benyújtására.


Határidő:   2013. novemberi soros ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        4


716/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó 370 Ft/fő/éjszaka összegben való meghatározását nem támogatja.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester a Képviselő-testületi ülés vezetését

17.43 órakor visszaveszi.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

717/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

NABE Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a NABE Egyesület kérelmére 130.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Civil szervezetek 2013. évi támogatása keret terhére
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.


Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 3 nap, de legkésőbb 2013. október 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Pusztai Lászlóné pénztáros




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1


718/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi ellenőrzési terv keretében Helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzéséről határoz 2009-2013. évekre vonatozóan. Az ellenőrzést május hónapban kell végrehajtani.

Határidő:   2014. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

719/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi ellenőrzési terv keretében a szabadságok kiadásának ellenőrzéséről az Önkormányzat és Intézményeinél határoz 2009-2013. évekre vonatozóan. Az ellenőrzést június hónapban kell végrehajtani.

Határidő:   2014. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

720/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi ellenőrzési terv keretében a Intézményi gazdálkodás, a pénzügyi gazdasági folyamatok ellenőrzése Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményében az ellenőrzést elrendeli 2009-2013. évekre vonatozóan. Az ellenőrzést április hónapban kell végrehajtani.


Határidő:   2014. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

721/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi ellenőrzési terv keretében az Önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága, a tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során ellenőrzést elrendeli 2009-2013. évekre vonatozóan. Az ellenőrzést március hónapban kell végrehajtani.

Határidő:   2014. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

722/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

BAHART részvények elővásárlási jogáról lemondás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által felajánlott 1.716 db BAHART részvényt  nem kívánja  megvásárolni, a Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt elővásárlási jogáról lemond.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Jegyzőkönyvi kivonat megküldésére 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

723/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt (9228 Halászi, Damjanich u. 28.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja leaszfaltoztatni a Klastrom út szélét.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

724/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri kivizsgálni azt a bejelentést, hogy a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz egy része valóban Németh Barnabás utcájának felújítására lett-e felhasználva, illetve az útfelújításra biztosított pénz hová került.

A testület a vállalkozói szerződés bekérését elrendeli, illetve a Bewital BT. képviselőjének meghívását a napirend tárgyalására.


Határidő:   azonnal, egyebekben 2013. novemberi soros ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető






Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

725/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmével kapcsolatosan kéri, hogy a következő ülésre készüljön egy kimutatás a tulajdonostársakról, illetve a Műszaki Osztály mérje fel, hogy ez az ingatlan Badacsony fejlesztésében játszhat-e szerepet.

A jövőbeni ingatlanértékesítések tárgyalásakor a vonatkozó előterjesztés térjen ki ezekre a pontokra illetve arra, hogy az önkormányzat saját maga tudja-e hasznosítani az adott ingatlant.

Határidő:   2013. novemberi soros ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

726/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti terület burkolása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy készítsen előterjesztést a novemberi soros testületi ülésre a Stimmel üzlet előtti terület burkolásának témakörében. Az üzlet tulajdonosa mielőbb kapjon tájékoztatást a testület szándékáról.

Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető






Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

727/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szent István kápolna kapcsán, hogy a VN. KFT. közmunkásai tisztítsák ki a területet a Nemzeti Parkkal történő tárgyalást követően.


Határidő: 30 nap

Felelős: Pásztor László ügyvezető VN Kft. ügyvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

Forintos Ervin képviselő                 igen

Orbán Péter alpolgármester             igen

Rajzó Ildikó képviselő                    nem

Krisztin N. László polgármester       igen

Simonné Visi Erzsébet képviselő       nem

728/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Fogorvosi ellátás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 11. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre  kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2./B. §-a szerinti, az előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat az előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt dr. Folly Réka fogorvossal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdése szerinti – a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, az előterjesztés II. számú feladat-ellátási szerződésének aláírására.


Határidő:         tájékoztatásra 15 nap

egyebekben folyamatos (működési engedély kiadásáig)

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

729/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Ranolder ház felújításának folytatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Simonné Visi Erzsébet, Rajzó Ildikó, Folly Péter képviselőket és Horváth Márta műszaki osztályvezetőt, hogy a Ranolder ház felújításának folytatásáról az ingatlan tulajdonosával folytassanak tárgyalást.


Határidő:         folyamatos

Felelős:            Rajzó Ildikó HüB elnök

Folly Péter képviselő

Simonné Visi Erzsébet képviselő

Horváth Márta osztályvezető


Dr. Magó Ágnes képviselő 20.02  órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

Rajzó Ildikó képviselő 20.02  órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

730/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Országos Városmarketing

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Egyetem  Országos Városmarketing programjában való részvételhez kapcsolódóan 100 ezer Ft kifizetését nem támogatja.


Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő:         azonnal




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

731/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

2013. évi lomtalanítás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Remondis KFT. által megadott 2013. évi lomtalanítás időpontját – 2013. december 5-6-7. – elfogadja.

2014. évben a tavaszi időszakban – a következő szolgáltatótól – ismételt lomtalanítást kér.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester





Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

732/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Ifjúsági Klub működése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a volt óvoda épületében ifjúsági klub működjön, a későbbiekben meghatározott peremfeltételek között.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

733/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Vizitársulat ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi soros ülésén külön előterjesztés formájában tárgyalja a badacsonyörsi vizitársulat ügyét, a 3 milliós tartozás rendezésének lehetőségét. Az előterjesztésbe kéri a tulajdonosi közösség véleményét is belefoglalni.


Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

734/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Belső ellenőri jelentés


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentést a kiegészítő jelentéssel együtt elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

735/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

BAHART-tal kapcsolatos állásfoglalás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baharttal kapcsolatos stratégiai elképzeléseket, a park, a Borhét, Szüreti Fesztivál, hajók és kompkikötő témakörében elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

736/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

BAHART-tal kapcsolatos állásfoglalás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzatot képviselő személyt, hogy a BAHART ZRt. közgyűlésén a Siófok melletti döntést ratifikálja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

737/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

BAHART-tal kapcsolatos állásfoglalás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzatot képviselő személyt, hogy a BAHART ZRt. közgyűlésén előrehozott tőkeemelés kérdéskörét ne támogassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

738/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplő helyszínek felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplő helyszínek felülvizsgálata témájában készüljön előterjesztés a Képviselő-testület november ülésére.


Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

739/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Öregek Otthona


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a képviselő-testület következő ülésén az Öregek Otthona témájában történtekről készítsen beszámolót.

Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

740/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Település kereskedelmi ellátottságáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a település kereskedelmi ellátottságáról a soron következő ülésre készüljön előterjesztés.

Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

741/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a badacsonyörsi stranddal kapcsolatos témakörben november 15-ig készüljön tájékoztatás a testület részére.


Határidő:         2013. november 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

742/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a papír és műanyag feldolgozás témájában a nemesgulácsi telephellyel működő helyi családot keresse meg és telephelyük bővítéséről folytasson egyeztetést.

Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

743/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Jobbik szervezetével és kérjen tájékoztatást a Balatontourist részvényértékesítés kapcsán tett intézkedéseikről, melyről a novemberi testületi ülésen számoljon be.


Határidő:         2013. novemberi soros ülés

Felelős:            Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

744/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

745/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

746/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

747/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására.

A pályázatot a maximálisan igényelhető mennyiségre kívánja benyújtani, és ehhez a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 2.000,-Ft/erdei m3 + Áfa  összegben, 107.000,- Ft erejéig a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be.

Határidő: 2013. október 15.

Felelős: Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

748/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. szerződést köt – előterjesztés melléklete szerint – a Norvég Alap keretében benyújtott pályázat megvalósítása érdekében a Forma ZRt-vel (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) a Badacsonytomaj 607/1, 607/2 és 608. hrsz-ú ingatlanokon létesülő látogatóközpont engedélyezési tervdokumentációhoz kapcsolódó tervezése céljából bruttó 2.267.200,- Ft összegben azzal, hogy a szerződés keretében a tervező vállalja a geodéziai és talajmechanikai szakvélemények beszerzését.
 2. szerződést köt – előterjesztés melléklete szerint – a Norvég Alap keretében benyújtott pályázat megvalósítása érdekében és nyertes pályázat esetén a Forma ZRt-vel (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) a Badacsonytomaj 607/1, 607/2 és 608. hrsz-ú ingatlanokon létesülő látogatóközpont kivitelezői munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és tervezési művezetési feladatok elvégzése tárgyában bruttó 4.534.400,- Ft összegben.
 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.


Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

749/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt a Norvég Alap keretében benyújtott pályázat megvalósítása érdekében a BFH Európa Kft-vel (Szombathely) – előterjesztés melléklete szerint – pályázatírási és fordítási munkák elvégzése tárgyában 257.480,- Ft + Áfa összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.


Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

750/2013.(XI.09.) határozat

-Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:            5

nem szavazatok száma:            0

tartózkodás szavazatok száma:              0





751/2013. (XI.12.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



752/2013. (XI.12.) határozat

- Zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 12. napján megtartott zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Napirendi pont:

1./ Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester





















Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0





754/2013. (XI.12.) határozat

-       Napirendi pontok felvétele, sürgősségi indítványok –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő előterjesztéseket sürgősségi indítványként a napirendi pontok közé felveszi:

-        Kötelező  felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete

-        A Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

755/2013. (XI.12.) határozat

-       Napirendek sorrendiségére, elfogadására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendet 31 napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint.


Napirendi pontok:

 1. 1. Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit KCSE elnök

2. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Menü Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezető

5. Rendelet tervezet a 2014. évi étkezési térítési díjakról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezető

 1. 6. VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. 7. A VN. Kft. karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

8. A VN. Kft. közbeszerzési szabályzata (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

9. A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. 10. Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Intézményvezetők

 1. 14. A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 15. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

 1. 16. Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A Keresztury-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítás újratárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 19. Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Baranyai Zoltánné igazgató

 1. 20. Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Orvosi rendelő szociális helyiség kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A Kisörshegyi Viziközműről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Pályázatokról szóló tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Kötelező  felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. A Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

1.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné iskola igazgató

2./ utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


































Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

756/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Család Egyesület részére 105.000 Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetéséből a Szent Donát kápolnára tervezett 50.000 Ft + Áfa összeggel és
 2. a fennmaradó részt az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kamat többlet bevétel terhére.
 3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés aláírására és felkéri a Hivatalt, hogy a kifizetés teljesítéséről intézkedjen.


Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
















Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

757/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint elfogadja:

 1. 2014. évben is biztosítja a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.
 2. a 2013. évben tett kötelezettségvállalások minimalizált vállalását és a 2013. évi bázisérték melletti összeg jóváhagyását.
 3. a szociális kiadások előirányzatát minimum a 2013. évi szinten a rendelet tervezetbe beépíti.
 4. a strandok, fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő díjak emelését azzal, hogy készüljön egy összehasonlító táblázat a környékbeli önkormányzatok által alkalmazott ezen díjtételekről.
 5. a településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges fedezetet önkormányzati támogatásként a költségvetés készítése során a lehetőségekhez mérten biztosítja.
 6. a VN. Kft. ügyvezetőjét felkéri, hogy a 2014. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelet tervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő. Az üzleti terv tartalmazza a közhasznú feladatok ellátásához szükséges létszámigényt, az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.
 7. a köztisztviselők részére járó cafetéria juttatás mértékét 2014. évre a költségvetési törvényben meghatározott mértékben, bruttó 200.000 Ft. összegben biztosítja.
 8. az Önkormányzat és Intézményeinél foglalkoztatott egyéb munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatást az SZJA tv. alapján biztosít, Erzsébet utalvány formájában, havi 8.000 Ft. összegben.
 9. a 2014. évi költségvetés általános tartalékának mértékét a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével a feladat és eredményszemléletű gazdálkodás vonatkozásában 10 m Ft előirányzattal tervezi és azzal, hogy törekedni kell ennek az összegnek a megtartására.
 10. a Közmű Alap induló összegé 3 millió forintban határozza meg.
 11. az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 2014. évi testnevelési és sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetést.
 12. az óvodai játszótér bővítésének kérdését a költségvetés tárgyalásakor újratárgyalásra utasítja azzal, hogy a játszótéri eszközök elhelyezésére készüljön egy vázlatrajz.
 13. a Polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV Zrt. képviselőivel és a Rizling-sori üzletek üzemeltetőivel a peron melletti terület rendbetételéről, használatáról. Elrendeli annak vizsgálatát, hogy a Rizling-sorra a gyalogosok és kerékpárosok által történő behajtás lehetőségét, áruszállítók megállásának lehetőségét dolgozza ki a hivatal.
 14. a rendezvényterület tervezésének megrendelésével megvárja az Ötletpályázat eredményét.
 15. a 2014. évi költségvetési koncepcióba kerüljön be a néptánc oktatás és úszásoktatás fedezete.
 16. óvodai fűtő alkalmazására keressen megoldást a fűtő foglalkoztatásának biztosítása érdekében.
 17. az ifjúsági és sportreferens vizsgálja meg az általános iskolás korosztálynál idősebbek részére az asztali tenisz beindításának lehetőségét, majd tegyen javaslatot a testület felé.
 18. Városnapon az edzők jóváhagyásával és felügyeletük mellett az iskolában oktatott sportágakban résztvevő gyerekek mutatkozzanak be.
 19. a 2014. évi költségvetési koncepcióba a Kert utcai játszótér befejezését és a Bercsényi utcai játszótér felújítását beépíti.
 20. a badacsonyi ABC parkoló bitumenezését feladatként nem határozza meg a 2014. évi költségvetésben.
 21. a strandi üzletek terveinek elkészítésére árajánlatok bekérését rendeli el a hivatalon keresztül. Az engedélyes szintű tervekhez a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére, a kivitelezéshez pedig a 2014. évi költségvetésében biztosítson fedezetet.
 22. a Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú út kialakítására a 2014. évi költségvetésében biztosít fedezetet.
 23. Dr. Magó Ágnes indítványát, mely szerint tervezni kell fedett buszmegállók építését a vasútállomással szemben illetve Badacsonyörsön a kempinggel szemben.
 24. Rajzó ildikó indítványát a Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti közvilágítás, a Római útnak a Kossuth utcától a Badacsonyi leágazásig történő csatornázását, a Bányász strand közművesítésének előkészítését és feladatként a költségvetési tervezését.


A Képviselő-testület a 2014. évi koncepciót az előkészítéskor és elfogadáskor hatályos államháztartási szabályok szerint, a feladatfinanszírozás és eredményszemlélet figyelembevételével fogadja el.


Határidő: 2014. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


758/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Alsó bazársor értékesítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor megnevezésű ingatlan 2557/2. hrsz-ú Balatonnal merőleges részét nem kívánja értékesíteni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        2

759/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Alsó bazársor bontása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor megnevezésű ingatlan mindkét szárnyának elbontását, - az úttal párhuzamos részt pályázatból, a merőleges részt saját forrásból, a bontásból származó kövek megtartása mellett – nem támogatja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

760/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Alsó bazársor – pályázat kiírása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Alsó-bazársor megnevezésű ingatlanhoz kapcsolódóan a koncepció keretében megtárgyalta Rádai Attila beadványát és azt támogatva az általa képviselt befektetői csoporttal kapcsolatban marad.
 2. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján elrendeli az ingatlanra vonatkozó pályázatot ír ki az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2557/2. hrsz. alatt felvett 123 m2 alapterületű, Badacsony központjában található „Alsó – bazársor” hosszú távú bérleti jogának megszerzésére. Az ingatlan hasznosításának módját üzlethelyiségek kialakítása és szolgáltatások bővítésében határozza meg a képviselő – testület.
 3. elrendeli a BAHART ZRt-vel a park rendezése ügyében és ingatlancsere kapcsán a kapcsolatfelvételt.

Határidő: 1. 2013. november 14.

2. 2014. január 31.

3. 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető









Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

761/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strandon csónakkikötő kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki osztályt, hogy a Bányász strand nyugati részén csónakkikötő tervezésére kérjen be három árajánlatot arra jogosult tervezőktől – a jogszabályban megengedett alternatívák figyelembevételével - , majd azt előterjesztés formájában terjessze be a testület elé.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

762/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját nem fogadja el.

Felkéri a Menü KFT. ügyvezetőjét, hogy a 2014. évi üzleti tervet feladatonkénti bontásban - kiadási és bevételi oldalon is - készítse el,  majd a Képviselő-testület a  költségvetés tárgyalásakor térjen vissza a napirend tárgyalására.


Határidő: azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Lukács Antalné üzletvezető



















Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

763/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Társasházzá nyilvánításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetési feladatot ellátó Menü Bt. dologi kiadásainak csökkentése érdekében a Badacsonytomaj, kert utca 8. szám alatti 2488/5. hrsz-ú iskola megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan Társasházzá nyilvánítását támogatja. Felkéri a hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére.


Határidő: azonnal, egyebekben 2014. február 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Lukács Antalné üzletvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

764/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. igazgatóját, hogy a 2014. évi koncepcióba a strandi bejáráson feltárt feladatokat építse be.


Határidő: azonnal, egyebekben 2014. január 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

765/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját az alábbiak figyelembevételével elfogadja:

 1. 1. a Sportpálya hasznosítására a VN. Kft. készítsen elő tárgyalásra alkalmas anyagot.
 2. 2. a VN. Kft. költséghatékonyabban gazdálkodjon, valamint végezzen több olyan munkát, amelyekkel bevételeit növelni tudja.
 3. 3. a VN. Kft. veszteséges tevékenységeit vizsgálja felül.

Határidő: azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

766/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. karbantartási terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

 1. 1. A Műszaki Osztályon keresztül fel kell szólítani azon ingatlantulajdonosokat, akik nem tartják rendben az önkormányzati útra kilógó növényzetüket. Amennyiben a felszólítást követően nem történik meg a növényzet karbantartása, a VN. Kft. végezze el a munkát és számlázza le az ingatlantulajdonosnak.
 2. Az óvoda melletti útszakaszon a csapadékvíz elvezetését a VN. Kft. oldja meg.


Határidő: azonnal, egyebekben 45 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

















Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

767/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. közbeszerzési szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. közbeszerzési szabályzatát elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

768/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az 551/2013. (VI.13.) számú határozatát, melyben a VN. Kft. részére 3 millió forint tagi kölcsönt biztosított


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

769/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a VN. Kft. részére 3 millió forint támogatásként kerüljön átadásra.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5

770/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a VN. Kft. részére a 3 millió forint alaptőke emelésként kerüljön átadásra.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

771/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. részére átadott 3 millió forinttal a közhasznú feladatok kiadási előirányzatát megnöveli, azt módosítja. A Vn Kft. köteles 2013. évi költségvetésének felhasználásáról szóló beszámolóban a támogatási összegről, utólagos beszámolással tartozik.


Határidő: azonnal, egyebekben 2014. március 16.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

772/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy ezévben a VN. Kft. részére az önkormányzat támogatásként adja át a működéséhez szükséges összeget.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

773/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az önkormányzat kézfizető kezessége mellett a VN. Kft. hitelszerződésének meghosszabbítását.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

774/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz és szegély megújításáról az alábbiak szerint határoz:

 1. az első lépcső esetében megköszöni a tulajdonos felajánlását a lépcső elbontására.
 2. a másik lépcsővel kapcsolatosan statikus bevonását látja szükségesnek azzal, ha műszakilag kivitelezhető a lépcső befordítását kéri. Az esetben, amennyiben ennek műszaki szempontból akadálya van, egy lépcső jelenlegi helyén való maradását tudomásul veszi.


Határidő: 1. pont esetében azonnal

 1. pont esetében 2013. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        1

775/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz és szegély megújítására 2014. tavaszán kerüljön sor.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

776/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz és szegély még 2013. évben fel legyen újítva.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

777/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz és szegély felújítására Fedő Róbert vállalkozó 833.150 Ft-os bruttó ajánlatát elfogadja, a munka megrendelésére és a fenti tartalmú vállalkozói szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

778/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felfüggesztéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató című napirend tárgyalását felfüggeszti. A napirend további tárgyalására az ülés végén tér vissza. Felkéri a Jegyzőt, hogy addig vizsgálja meg, hogy a VN. Kft-nek volt-e jogköre saját hatáskörben megoldani a plusz igényként jelentkező aszfaltozást.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

779/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított, 4/2012. (III.09.) költségvetési rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0

780/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletét nem módosítja, ezt alátámasztandó, hogy a 714/2013. (X.10.) és 715/2013. (X.10.) számú önkormányzati határozatokat visszavonja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


781/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi adó visszaigénylése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2014. január 1-jétől a befizetett idegenforgalmi adó visszaigényelhető, a rendeletben foglaltak szerint.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

782/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Udvari Erzsébet művésznő örököseivel és a hagyaték kezelőjével a közterület elnevezés vonatkozásában egyeztetést kell lefolytatni és beleegyezésük esetén az önkormányzat 5/2003.(II.13.) rendeletében meghatározottak szerint eljárva Udvardi Erzsébet emlékére a közterület elnevezésére vonatkozó eljárást lefolytatja és azt követően hoz döntést az ügyben.


Határidő: azonnal, egyebekben hagyatéki eljárástól függően folyamatos

Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

783/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 millió forinttal támogatja a Szent István kápolna munkálatainak megkezdését. A támogatás összegét a 2013. évi költségvetés fejlesztési alap terhére biztosítja.

A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

784/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 millió forint önkormányzati támogatást biztosít Szent István kápolna felújítása céljából kizárólagosan akkor, ha a beruházás ténylegesen megkezdődik. A munkálatok megkezdésével egyidejűleg elrendeli az összeg átutalását támogatási szerződés szerint.

Határidő: azonnal, egyebekben a beruházás megkezdése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

785/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A Keresztury-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítás újratárgyalása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét, hogy dolgozza ki az együttműködés feltételeit a Collegium Fenno Ugricummal és készítsen előterjesztést a klub formában való együttműködés érdekében.
 2. 2. felkéri Nemzetek Háza-CFU szervezetet, hogy a badacsonytomaji kulturális életet évente meghatározott összeggel támogassa lehetőségei szerint.

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                             5

nem szavazatok száma:                            1

tartózkodás szavazatok száma:  0

786/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadja. Egyetért azzal, hogy a testvérvárosi kapcsolatrendszer a 2013. évinek megfelelően legyen megszervezve.


Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

























Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

787/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

További testvérvárosi kapcsolatok keresése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hasonló adottságokkal rendelkező településekkel további testvérvárosi kapcsolatok kereséséről, kezdeményezéséről dönt.

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester





















Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0




788/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási Intézményi Tanácsba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 73. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

 1. 1. Tatay Sándor Intézményi Tanács tagjai közé Forintos Ervin képviselőt,
 2. Szín-Vonal Intézményi Tanács tagjai közé Forintos Ervin képviselőt delegálja.


Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester











Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


789/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Média Etikai Kódexét a következő módosításokkal elfogadja.

 1. Mindenütt a következő formában szerepeljen a megnevezés: „Badacsony” Újság
 2. Az I./3. pont maradjon változatlanul, az évente történő felülvizsgálat történjen meg.
 3. Az I/10. pont kerüljön kivételre, mivel az a választási törvényben szabályozva van. – „Politikai hirdetésre kizárólagosan a kampányidőszakban van lehetőség. A kampányidőszakot a hatályos jogszabályok határozzák meg.”
 4. II/1. pont írja elő, hogy a Képviselő-testületi ülésről készített televíziós felvételt a Badacsony TV-ben az ülést követő legközelebbi adásnapon kell leadni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester














Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


790/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

364/2013. (IV.11.) Képviselő-testületi határozat visszavonása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 364/2013. (IV.11.) számú, a Képviselő-testületi ülések televíziós közvetítésének megszűntetéséről szóló határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

791/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Orvosi rendelő szociális helyiség kialakítása, árajánlat ismételt bekérése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy folytasson újabb egyeztető megbeszéléseket az orvosi rendelőben kialakítandó új szociális helyiségről és egyéb elengedhetetlen felújításokról a doktor urakkal és kérjen be a módosított műszaki tartalom szerinti újabb árajánlatokat.

A testület a kivitelezéshez (felújításhoz) szükséges fedezeti forrást a 2013. évi költségvetésben szereplő fejlesztési alap terhére biztosítja.


Határidő: azonnal, egyebekben 2013. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


792/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A Kisörshegyi Viziközműről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kisörshegyi Viziközművel kapcsolatos műszaki kivizsgálás, javítás költségeiből kizárólag az önkormányzatra – tulajdoni hányada arányában – eső rész kerüljön kifizetésre. Amíg nincs megvizsgálva, hogy az ivóvízvezeték hálózaton milyen bekötések vannak, addig a testület további döntést nem hoz.


Határidő: azonnal, egyebekben 2013.december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző





















Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

793/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő Szervezet egyházi támogatásokra vonatkozó pályázati felhívásáról a református egyház képviselője kapjon értesítést.


Határidő: azonnal, egyebekben 2013. november 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

794/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja értékesíteni az 1315. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészét. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: azonnal, egyebekben 2013. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


795/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Vagyonrendelet átdolgozása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás Jegyzőt Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének átdolgozására oly módon, hogy ha az Önkormányzathoz megkeresés érkezik önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására, akkor az Önkormányzat által felkért, független értékbecslő véleménye legyen az irányadó, amelyet az ügyfél fizet.


Határidő: azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

796/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyörsi strand – a testület keresse meg a vagyonkezelő szervezetet, valamint kerüljenek megkeresésre az országgyűlési képviselők, továbbá fel kell venni a kapcsolatot az SCD ügyben érintett önkormányzatokkal – tárgyában elfogadott 2013. évi határozatok végrehajtási határidejét december 15-re módosítja.


Határidő: azonnal, egyebekben 2013. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


797/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 29. napirend „Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről”, a 30. napirend „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” és a sürgősségi indítványok, a 31. napirend „Kötelező felvétel biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete” és a 32. napirend „Tapolca környéki Társulási megállapodás módosítása” előrehozataláról dönt, azt a következőkben tárgyalja meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

798/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

799/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy távolléte miatt a következő ülésen ismét terjessze a testület elé az októberi és novemberi ülés között eltelt időszak fontos eseményeiről szóló tájékoztatóját.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

800/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Kötelező  felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 50. §. (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – 2014/2015. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Salföld települések teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.

Javasolja megfontolni Ábrahámhegy és Káptalantóti esetében a körzethatár módosítás lehetőségét.


Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

801/2013.(XI.12.) határozat

Társulási Megállapodás módosítása


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, a Társulási Megállapodás 6-7. mellékleteinek módosítására vonatkozó határozatát az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a révfülöpi székhelyű Szociális Szolgálat ellátási területébe tartozó társulási tag települések, nevezetesen Balatonhenye, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Szentbékkálla közigazgatási területén 2014. január 1. napjától a kötelező önkormányzati feladatkörbe tartozó családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás alapszolgáltatásokat a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában álló Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat lássa el a Társulási Megállapodásban, valamint a mindenkori éves költségvetési határozatban meghatározott feltételek mellett.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz is, hogy a révfülöpi Szociális Szolgálat költségvetési intézmény figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §. (2) (3) bekezdéseiben foglaltakra – egyesítéssel beolvadjon a Balaton-felvidéki Szociális és Alapszolgáltató Intézménybe, és a jelenleg határozatlan időtartalmú közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalói – figyelemmel a Kjt. vonatkozó rendelkezéseire – áthelyezésre kerüljenek a Társulás által fenntartott intézményhez.
 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosított feladatokra szóló Társulási Megállapodás aláírására.
 5. Felkéri további a Polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat kivonatot 2013. november 15. napjáig a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal részére küldje meg.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. november 15.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

802/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a december 5-én tartandó rendkívüli ülésen adjon választ a testület kérdésére, arra, hogy melyik dokumentumban és milyen formában van meghatározva az értékhatár.


Határidő: 2013. december 5.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

803/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. 1. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy személyes konzultáció keretében kérdezze meg a már világörökség részét képező települések vezetőit tapasztalataikról, arról, hogy milyen féket és előnyt jelent számukra e besorolás.
 2. 2. felkéri Heinrich Istvánt, hogy személyes kapcsolatai révén Ausztriában illetve Németországban tájékozódjon a világörökség részét képező települések tapasztalatairól.

Határidő: 1. pontban 2014. február 15. 2.pont esetén 2014. április 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

804/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

639/2013. (09.12.) képviselő-testületi határozat javítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 639/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő módosító indítványát elfogadja és felkéri a Lánczi Kft. képviselőjét, hogy az októberi testületi ülésen jelenjen meg, és a beszámolót egészítse ki a hivatali gépjárművek vonatkozásában az összevont napok tekintetében a naptár szerint, mivel erősen vélelmezhető, hogy a hivatali gépjárművek magáncélra is használva voltak.


Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

805/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Petőfi utcai ingatlanértékesítés


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 248/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről dönt

-     Gerencsér Györgyné 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 18.

-     Hegyi Mariann 8258 Badacsonytomaj Petőfi u. 24.

-     Zsitróné Hegyi Viktória 8258 Badacsonytomaj Petőfi u. 24.

-     Rakics Sándor 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 26.

-     Rakics Eszter 8258 Badacsonytomaj Petőfi u. 18.

-     Dr. Kőműves László 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 18.

-     Dr. Kőműves Balázs 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 18. szám alatti lakosok részére

az 1.450 Ft/m2-es értékbecslői ár – értékbecslésben szereplő - 15 %-os csökkentésével. A vevők részére 10 év futamidőre kamatmentes részletfizetést biztosít. Az ingatlan geodétával történő felmérését és a jelenlegi tényleges használat felmérésének költségét az önkormányzat viseli. A Vevők felé a vételár az ingatlan jelenlegi használata alapján kerül felosztásra.

A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti tartalmú ingatlan adás-vételi szerződések aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

806/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Bányász strand közművesítésének tervezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bányász strand közművesítésének tervezésére bekért ajánlatok közül Lasancz Tamás tervező ajánlatát fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

807/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – településfejlesztési koncepció


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 214/2013. (II.27.) számú határozatát - a településfejlesztési koncepció elfogadásáról - hatályon kívül helyezi, és az eljárás 314/2012. Kormányrendeletnek megfelelő szabályok szerinti lebonyolításáról dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető




















Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

808/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – településfejlesztési koncepció


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenleg hatályba lévő város sportélettel kapcsolatos edzői megbízási szerződések érvényességét 2013. december 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető




















Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

809/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Bányász strand kezelése


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bányász strand bérleti szerződésének lejártát követően az ingatlant a VN Kft. vagyonkezelésébe átadja. A képviselő – testület felkéri a Jegyzőt, hogy a gazdasági társaság vagyonkezelési szerződését módosítsa és az elkészített szerződés tervezetet terjessze a képviselő – testület elé.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        2

810/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Nyugdíjas klub kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugdíjas Egyesület kérelmét a volt pártház épületének használatára nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

811/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Berlini szüret támogatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Berlini szüret keretében a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa részére 50.000 Ft egyszeri támogatást biztosít a kamatbevételek terhére, 1 fő útiköltségére, illetve a borok Budapestre szállítására.  A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú támogatási szerződés megkötésére.


Határidő: 2013. november 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

812/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – születésnapi köszöntőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a jövőben is kapjanak a 60. életévüket betöltött helyi lakosok születésnapi köszöntő lapot.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

813/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Badacsonyi nyilvános illemhely felújítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Badacsonyi nyilvános illemhely felújítására a Naelokit KFt. (8258 Badacsonytomaj, Béke u. 3.) ajánlatát fogadja el, 6.516.448 Ft bruttó összegben. A vállalkozói szerződés előkészítésére felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, a szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, az ellenjegyzésre Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

814/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – december 5-i testületi ülés kezdési időpontja


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Képviselő-testület december 5-én tartandó rendkívüli ülése reggel 8.00 órakor kezdődjön el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

815/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Rizling sori nyilvános illemhely felújításának határideje


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rizling sori nyilvános illemhely felújításának határidejét április 15-tel határozza meg.


Határidő: azonnal, illetve 2014. április 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

816/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – szelektív hulladékgyűjtők visszahelyezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 654/2013. (IX.12.) számú határozatát visszavonja és egyidejűleg elrendeli a Halászkertnél lévő hulladékgyűjtő szigetet kivéve a szelektív hulladékgyűjtők visszahelyezését 2013. december 31-ig.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Badacsony Újságban adjon tájékoztatást arról, hogy milyen szankciókkal jár, ha valaki az edényzetben háztartási hulladékot helyez el.

Határidő: azonnal, illetve soron következő Badacsony Újságban való közzététel Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

817/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – VN. Kft. folyószámla hitel felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a VN. Kft. 10 millió forint folyószámlahitelt vegyen fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

818/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – VN. Kft. támogatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséből a működéséhez szükséges összeggel támogatja a VN. Kft-t olyan támogatási szerződés keretében, melyben kikötésre kerül, hogy bevétel érkezése esetén a pénzt köteles visszafizetni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

819/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Badacsony Hegyért Alapítvánnyal együttműködési megállapodás aláírása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Badacsony Hegyért” Alapítvány közhasznú jogállású szervezettel az előterjesztés szerinti együttműködési megállapodást aláírja azzal, hogy csak tanácsadói szerepkört tölthet be az Alapítvány, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásába nem folyik bele.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

820/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:            7

nem szavazatok száma:            0

tartózkodás szavazatok száma:              0





821/2013.(XI.12.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről – Zárt ülés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a 2013. november 12-i zárt ülésen Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester




Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0



822/2013.(XI.12.) határozat

Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló támogatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Borda Fanni, 8. évfolyamos tanuló (anyja neve: Rakics Tímea)  Badacsonytomaj település képviseletében  részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2013. december 12.

Felelős Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

825/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

 

 1. Badacsonytomaj Város önkormányzatának Képviselő-testülete a Torja – Dent Fogászati- és Egészségügyi Bt-vel 2013. február 18. napján megkötött az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést, rendkívüli felmondással a szerződés 14.) b.) pontja alapján 2013. november 20. napjával felmondja.
 2. Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő - testülete 2013. november 21. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időre szóló feladat ellátási szerződést köt a Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes KFt-vel a körzet tartós helyettesítésére vonatkozóan, a mellékletben szereplő feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint.

Badacsonytomaj Város önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjával az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést köt dr. Borovszky Márta (8253 Révfülöp Villa Filip tér 3.) fogszakorvossal a vegyes fogászati praxis betöltetlenségének idejére az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint. A fogászati alapellátás működési engedélyezésével kapcsolatosan felmerült költségekhez a körzetben lévő önkormányzatok egyforma arányban hozzájárulnak.

 1. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld község Képviselő-testülete felkéri, és egyben felhatalmazza Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő – testületét (továbbiakban: Gesztor Önkormányzat), hogy a fogászati alapellátással kapcsolatosan az illetékes népegészségügyi hatósághoz a szükséges működési engedély iránti kérelmet és azok mellékleteit mielőbb nyújtsa be, egyúttal
 2. felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzatot, hogy nevükben és helyettük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a megbízást elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármester Urat, hogy a fogászati alapellátás működési engedély iránti kérelmet az illetékes egészségügyi hatóság felé mielőbb nyújtsa be, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést kösse meg.

5.  Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 2. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket megkösse a fogorvosokkal.

 1. a Képviselő-testület az előterjesztés I. számú mellékleteként a Feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:

-     A 2/d. pont módosítását javasolja oly módon, hogy a jelenleg érvényes feladat ellátási szerződés e feladat ellátási szerződés hatályba lépésének napján, október 24-én érvényét veszti.

-     A 8. 11. és 12. pont a szerződésből kikerül.

-     A 9. pontban a felek a rendelés idejét heti 15 órában határozzák meg, az alábbiak szerint:

 • hétfőn 8.00 – 14.00 óra közötti,
 • szerdán 12.00 – 18.00 óra közötti
 • csütörtökön 12.00 – 15.00 óra közötti időszak.

-     A 18. pontban: nem a működtetési jog elidegenítésének napjától számított 60 nap után veszti érvényét jelen szerződés, hanem a jogerőre emelkedett működési engedélyt követően.

Felelős:  polgármester

Határidő: 2013. december 10.

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

823/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

–  Jegyzőkönyv vezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

824/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 20. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat   végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


826/2013.(XII.05.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

827/2013.(XII.05.) határozat

- Napirendek elfogadása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének napirendjéről az 1. napirendi pontot „Alsó-bazársor” hasznosítására beérkezett pályázatok tárgyalása és elbírálása” leveszi és a 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülés módosított napirendjét 18 nyílt és 2 zárt napirenddel elfogadja az alábbiak szerint.

Napirendi pontok:

1.Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó vállalkozó

 1. 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba társulási elnök

 1. 3. Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Marsi Attila kérelmező

 1. 4. Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Forma Zrt. képviselője

 1. 5. B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Miklós ügyvezető igazgató

 1. 6. Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kovács István és dr. Lauer János FIRE-MOON Kft. részéről

 1. 7. Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: kereskedelmi egységek üzemeltetői

 1. 8. Új LEADER pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. DRV Zrt. tőkeemelési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Bursa Hungarica pályázatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

828/2013.(XII.05.) határozat

- Napirendek sorrendiségének módosítása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének napirendi pontjainak sorrendiségére vonatkozóan az alábbi döntést hozza:

1. napirendi pontként tárgyalja a – meghívóban – 6. napirendként szereplő „Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat” című napirendet, illetve a meghívó szerinti 1. napirendi pontot „Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata” az ügyvezető, Horváth Ottó megérkezését követően tárgyalja.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

829/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

- Krízis kezelési útmutató elkészítéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a FIRE-MOON KFT. ajánlatát megtárgyalta és Badacsonytomaj város vonatkozásában elrendeli a Krízis Kezelési Útmutató elkészítését. A dokumentum elkészítéséhez szükséges bruttó 147.320,- Ft. összeget a 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. A Kríziskezelési Útmutató – 1 évre vonatkozó – követési díjaként meghatározott és lakosságszámhoz kötött bruttó 29.464 Ft-ot a 2014. évi költségvetésében az önkormányzat működési kiadásai között rendeli el elkülöníteni.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szerződést készítse elő, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N: László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

830/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-            Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete korábban hozott döntéseit továbbra is fenntartja, ennek megfelelően a Pedagógiai szakszolgálat valamint a Belső ellenőri feladatok tekintetében a Kistérség által kiállított számláinak kifizetését nem engedélyezi, mert a követelésnek nincs jogalapja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a döntésről a Tapolca Környéki Társulás Elnökét, valamint a Veszprém megyei Közgyűlés Elnökét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

831/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marsi Attila (1172 Budapest, Hidasnémeti u. 79.) kérelmét megtárgyalta és a Badacsonytomaj 0290/9 és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok tekintetében felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályát, hogy írásos állásfoglalást kérjen az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől az érintett ingatlanok közcélú hasznosítása tekintetében.

A képviselő-testület a kiegészített előterjesztést soron következő ülésén a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató napirenden belül újratárgyalja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

832/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       CLUB 67. Bt. kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Horváth Ottó, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy az ingatlan vonatkozásában készítessen értékbecslést, melynek költsége a CLUB 67. Bt-t terheli az ügyvezető vállalása alapján;
 2. a Képviselő-testület a CLUB 67 Bt. 2013. évi földterület bérleti díját nem engedi el;
 3. a CLUB 67 Bt-vel kötött bérleti szerződés módosítása tekintetében Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Dr. Gáli Mihály ügyvéd jogi véleményét kikéri a tekintetben, hogy a döntést megelőzően a Partner jogilag érvényesíthet e olyan döntést, ha az önkormányzat önállóan nem támogatja e tárgybani kérelmét. A további tárgyalások folytatását elrendeli az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban, de lehetőséget biztosít a tulajdonba kerülés meghiúsulása esetén, hogy bérleti jogot biztosítson az újonnan létrejövő üzletközpontban.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal;

egyebekben soron következő ülés(ek)

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

833/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, elrendeli a Badacsonytomaj 607/1. hrsz. a 607/2. hrsz. és a 608. hrsz.-ú telkek egy helyrajzi számra történő összevonását, a Látogatóközpont terveinek elkészítése érdekében.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal;

tervek megrendelésére 30 nap;

egyebekben eljárási rend szerint

 

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

834/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simonné Visi Erszébet módosító indítványát elfogadja és a B1237 Kft. részére 6 havi részletfizetést engedélyez a 2.014.500,- Ft tőke + az első részletfizetéskor fennálló kamatai tekintetében:

 1. A részletfizetés, az eljárás során keletkezett költségekre (közjegyzői eljárási díj, ügyvédi költségtérítés, stb.) nem terjed ki azt egy összegben 15 napon belül köteles a kérelmező megfizetni.
 2. A fennálló tartozásból az 1. pontban foglaltak teljesítését követően a kamatokat, majd ezután a tőke törlesztését kell megkezdeni.
 3. Abban az esetben, ha kérelmező a részletfizetési kötelezettségének fent leírtak szerint nem tesz eleget, úgy a fennálló összes tartozás egy összegben válik esedékessé és a részletfizetési engedély hatályát veszíti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, miután a B1237 Kft. az egyéb költségeket megfizette a részletfizetésre vonatkozó Megállapodást megkösse.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

835/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát figyelembe véve

 1. elrendeli a településen megforduló mozgóárusok működésének felülvizsgálatát;
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy 2014. január hónapban folytasson tárgyalásokat az üzletközpontok vezetőivel a kereskedelmi helyzet javítását célzó tárgyalások megkezdésére;
 3. Badacsonytomaj város kereskedelmi ellátottságáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: 2014. január a tárgyalások megkezdésére;

elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

836/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Állatmenhely kialakításának támogatása LEADER pályázat keretében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sallee-Kereszturi Barbara hegymagasi polgármester kezdeményezésére támogatja, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján Állatmenhely kialakítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

837/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

838/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       BAHART Zrt. támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BAHART ZRt. kérelmét megtárgyalta és 644.000,- Ft támogatást biztosít, a 2013. évi költségvetés BAHART osztalékként érkezett bevétel terhére azzal, hogy megkeresi a BAHART ZRt-t írásban és kéri a ZRt-t, hogy a 644.000 Ft vízi-turizmusra vonatkozó támogatást ne állagmegóvásra, hanem a Badacsonyi kikötőben megvalósuló fejlesztésre fordítsa, mellyel kapcsolatos döntését a képviselő-testület rövid időn belül meghozza.

 

Határidő:         15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

839/2013.(XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása tárgyában nem hoz döntést, 2014. évi januári soros ülésére alternatívákat sorakoztat fel e tárgykörben és egyben elrendeli az informatikával kapcsolatos szerződések felülvizsgálatát.

 

Határidő:         2014. januári soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

840/2013.(XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendeletének 45. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalmát kiegészítve az alábbiakkal

a)       az idegenforgalmi idényre való felkészülésről beszámoló a 2014. évi márciusi ülés napirendje;

b)      Krisztin N. László polgármester kereskedelmi egységekkel folytatott tárgyalásról szóló beszámolója a 2014. évi februári ülés napirendje;

c)       Település bejárás napirend a 2014. évi áprilisi ülés napirendje;

d)      kerüljenek pontosításra és javításra az október hónapnál szereplő a belsőellenőrzési ütemterv dátuma 2015-re, illetve a december hónapban megjelölt közmeghallgatás időpontját 2014-re.

jóváhagyja.

 

 1. 2. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az SZMSZ 46. §. (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület által elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

841/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       DRV Zrt. tőkeemelési kérelme -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV ZRt. alaptőkéjének emelésében nem  vesz részt. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, vagy az általa meghatalmazott személyt, hogy a döntésnek megfelelően képviselje az önkormányzatot a közgyűlésen.

Határidő: 2013. december 19.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

842/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       DRV ZRt. részvények értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV ZRt. önkormányzati részvények értékesítésével kapcsolatban a 2014. januárban beterjesztendő költségvetésének adott fejezetében kerüljön kidolgozásra az értékesítés feltételrendszere.

 

Határidő:         2014. januári soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

843/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános ülés felfüggesztését támogatja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

851/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötletpályázatra vonatkozó 644/2013. (IX.12) és 645/2013. (IX.12.) számú határozatait visszavonja, tekintettel arra, hogy az Alsó-bazársor megújítására pályázat került kiírásra.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

852/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a FORMA ZRt-vel  (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) a badacsonyi strand bejáratánál lévő épületek és bejárat áttervezése érdekében. A tervezési díjnak elfogadja bruttó 1.000.000 Ft engedélyes és bruttó 1.500.000 Ft kiviteli tervezési díjat a strandbejárat tervezésére összesen bruttó 2.500.000 Ft-ban határozza meg, mely összeget a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Határidő:         azonnal, tervezésre 2014. január 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

853/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonyban a kitelepülő árusok árusítását a 71-es út alatti közterületeken a jövőben nem engedélyezi, ezért feléri a jegyzőt, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítását fentiek alapján készítse elő.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

854/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony kapuja területrészre, a strand és mólófej előtti területre illetve az alsó bazársor vonatkozásában egyetért a FORMATERV ZRt-nek a Badacsonyi strand bejárati épületeire adott tervezési megbízás – az Alsó bazársor megmaradó részének tervezésével – történő kibővítésével, miszerint

 1. szükséges a területen nyilvános illemhely elhelyezése;
 2. az Alsó bazársor megmaradó részének tervezése során egyeztetni kell az érintettekkel;

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

855/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony kapuja területrészre, a strand és mólófej előtti területre illetve az alsó bazársor vonatkozásában a kerttervezési feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi döntést hozza:

 1. a kerttervezési feladatok tekintetében a Formaterv Zrt. mellett másik két tervezőtől is árajánlatot kell kérni a kikötő előtti park, a mólófejre vezető út, az Alsó bazársor megmaradó része előtti terület illetve a parkoló, mint rendezvénytér tekintetében;
 2. a kerttervezők legalább két-két verziót készítsenek elő, amelyből a képviselő-testület a végleges verziót kiválasztja
 3. a park vonatkozásában a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a)        nem lesz rendezvénytér, az átjárást a parkolóhoz biztosítsa a koncepció,

b)       játszótér legyen kialakítva,

c)        a Balatonra való rálátás minél jobban biztosított legyen,

d)       díszkút, szökőkút kerüljön tervezésre,

e)        összességében egy mutatós parkrész keletkezzen.

f)         az építész tervező vizsgálja meg, hogy az Alsó bazársor megmaradó részének a hátoldalához támaszkodhat-e egy épület, fedett színpadrésszel és kiszolgáló egységekkel.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben 8 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

856/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyekBadacsonytomaji 1305 hrsz-ú és 908/6 hrsz-ú ingatlanok árverése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 1305 hrsz-ú és 908/6 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában nem él a K&H Bank által felkínált javaslatokkal (vétel, tartozásátvállalás).

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

857/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonyörsi Kisörshegyi vízhálózat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízhálózat működése érdekében a szivattyúra árajánlat bekérését elrendeli és a legkedvezőbb értéken az eszköz beszerzését engedélyezi az önkormányzat a 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

858/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Rizlingsori illemhely felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Rizling sori illemhely felújításához kapcsolódóan elhatározza, ha és amennyiben a nyertes vállalkozó az önkormányzattal szemben fennálló tartozására vonatkozó engedményezési kikötést a vállalkozó szerződésben nem fogadja el, akkor az ajánlatot beadó második legolcsóbb ajánlatot tevővel szerződik a felújításra, amennyiben annak nincs adótartozása az önkormányzat felé.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető



Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

844/2013.(XII.05.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

845/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Tóth Péter (szül.: Zalaegerszeg 1993.03.10. an.: Szabó Judit) 8258 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 25. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2013/2014. tanév II., illetve a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

846/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Tóth Kristóf (szül.: Tapolca 1992.05.04. an.: Sáfár zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 1. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2013/2014. tanév II., illetve a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

847/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Pető Gergely (szül.: Budapest 1989.10.19. an.: Nagy Edit Marianna) 8258 Badacsonytomaj, Gyurkovics köz 4.. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2013/2014. tanév II., illetve a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

848/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Richárd (szül.: Veszprém, 1993.04.06., an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2013/2014. tanév II., illetve a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

849/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Zsolt (szül.: Veszprém, 1993.04.06., an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

850/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
 2. a pályázati feltételek változatlanul hagyása mellett, ismételten kiírja a pályázatot a BVKI intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (10) bekezdése alapján.
 3. pályázat elbírálásáig az intézmény vezetésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §. (5) bekezdése alapján a jelenlegi intézményvezetőt bízza meg.
 4. a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli, hogy Veszpréminé Turtsányi Valéria szakértő asszony bevonásával történjen a következő pályázat bírálata és a jelöltek meghallgatását követően dönt a képviselő-testület a kinevezésről.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal;

 1. pontban azonnal;
 2. pontban a kiírásra 2013. december 6.;
 3. pontban pályázat elbírálásáig;
 4. pontban pályázat elbírálása során

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 



 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!