Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2013. 11. 27. rendkivüli PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 28/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 27-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                      elnök-helyettes

Forintos Ervin                bizottsági tag

Horváth Ferenc              bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit      bizottsági kültag                                 (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László          polgármester

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Horváth Márta               osztályvezető

Horváth Ottó                 Club 67 Bt. képviseletében

Kovács István                Fire-Moon Kft.

Dr. Lauer János              Fire-Moon Kft.

Tótné Sáfár Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető                         (8 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIREND ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Péter bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

555/2013.(XI.27.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerint 14 napirendi pontból áll. Javasolja, hogy 15. napirendi pontként kerüljön felvételre a „Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek” című előterjesztés. Kéri, hogy aki a 15 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

556/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Napirendi pontok elfogadása–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 11.27. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1./ Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó vállalkozó

2./ Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba társulási elnök

3./ Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Marsi Attila

4./ Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Forma Zrt.

5./ B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Miklós ügyvezető igazgató

6./ Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kovács István és dr. Lauer János FIRE-MOON Kft. részéről

7./ Új LEADER pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ DRV Zrt. tőkeemelési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ A 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

Orbán Péter elnök elmondja, hogy kérésként fogalmazódott meg, hogy a meghívóban 6. napirendi pontként szereplő Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat című előterjesztés, 1. napirendként kerüljön megtárgyalásra. Kéri, hogy aki a napirendi sorrend változtatásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

557/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Napirendi pontok sorrendjének elfogadása–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 11.27. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1./ Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó vállalkozó

3./ Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba társulási elnök

4./ Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Marsi Attila

5./ Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Forma Zrt.

6./ B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Miklós ügyvezető igazgató

Meghívott: Kovács István és dr. Lauer János FIRE-MOON Kft. részéről

7./ Új LEADER pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ DRV Zrt. tőkeemelési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ A 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Dr. Lauer János bemutatja kollégáját, Kovács Istvánt tű. alezredest, aki korábban a Balatonfűzfői Tűzoltóság vezetője volt. Ő maga a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjeként tevékenykedett. Szakmai tudásukat próbálják a köz javára gyakorolni, segítséget próbálnak nyújtani, ami jól jön a baj órájában. Az egyes problémák felmerülése során a védelmi igazgatás jól működik, de addig, amíg ez a védelmi piramis feláll, addig jól jön a Helyi Védelmi Bizottság vezetője, a Polgármester számára az a lehetőség, hogy a szükséges cselekedeteket az anyagban leírtak szerint el tudja indítani. A kríziskezelési útmutató azt szolgálja, hogy a nem műszaki vénával rendelkező, veszélykezelés terén kevés tapasztalattal rendelkező települési vezető egy algoritmus szintű intézkedési sort kapjon a kezébe. Több településen megfordultak már, átad egy kríziskezelési útmutató mintát áttekintésre.

 

Kovács István elmondja, hogy Balatonfűzfő, ahonnan ő kikerült a rendszerből, az ott található üzemek miatt veszélyeztetettebb, mint az ország több más települése. Egyes események kapcsán azt tapasztalta meg, hogy a Polgármester várja a tanácsot, segítséget, hogy a lakosság védelme szempontjából melyek azok a teendők, amiket meg kell tennie. A Tűzoltóság távolabb került az Önkormányzatokról, a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok alá tartoznak. Az anyagban azokat az eseményeket vázolták fel 25 év tapasztalata alapján, amelyek a józanész határain belül megtörténhetnek egy településen. A Polgármester feladata az, hogy az anyagban felsoroltak alapján intézkedik. A cél, hogy emberi életeket, anyagi értékeket óvjanak meg. Az anyag tartalmaz a helyreállításra vonatkozó intézkedési sort is.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e kérdés az elmondottakkal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy mennyiben vették figyelembe, hogy egy borvidéken vagyunk, ahol borászatok működnek? Példaként említi, hogy Badacsonyörsön a domb tetején állnak a borostartályok, amelyek ledőlhetnek a bennük lévő tartalom pedig a Balatonba ömlik.

 

Kovács István elmondja, hogy a bor nem tartozik a veszélyes anyagok közé, a mustgáz, ami veszélyt jelenthet. Ha a tartály sérül, akkor a tartalma valószínűleg a csapadékcsatornába kerül. Ha felkérést kapnak, akkor természetesen felmérik a helyi specifikumokat, így készítik el az anyagot.

 

Dr. Lauer János elmondja, hogy minden esetben úgy végezték a munkájukat, hogy a helyi vállalkozásokat megkeresték és felmérték, hogy milyen veszélyt jelenthet a településre. Az egyes vállalatoknak kötelezvényei, szabályai vannak, amelyek szerint működnek. Azt is megvizsgálták, hogy a működésük ezek szerint történik-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy baj esetén bizonyos rendszerek elindulnak, a településen 50 fő mozgósítható a Polgári Védelem részéről. Ő maga hosszabb ideje ismeri a polgári védelmi rendszer működését, a szükséges dokumentumokat, de természetesen egy adott pillanatban nehéz megfelelő döntést hozni. Az első időszakot kell túlélni, akkor kell jó döntéseket hozni, utána már működnek a nagyobb rendszerek. Ha baj van, az embert az érzelmei befolyásolhatják, de szükséges a racionalitás, ezért polgármesterként szükségesnek tartja ennek az anyagnak a meglétét.

 

Kovács István elmondja, hogy van olyan esemény, amikor egy térséget érint a probléma és akkor előfordulhat, hogy a nagyobb szervezeteknek nincs elég erőforrása a szükséges intézkedésekre. Ilyen esetekben nem marad más, mint a települések öngondoskodása.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy a követési díj milyen időszakra vonatkozik.

 

Dr. Lauer János elmondja, hogy követés díj 1 évre vonatkozik.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kéri, hogy ez a határozatban szerepeljen.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki el tudja fogadni a határozati javaslatot Horváth Ferenc által javasoltak szerint, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

558/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Kríziskezelési Útmutató megrendelését, azzal, hogy a dokumentum elkészítéséhez szükséges bruttó 147.320,- Ft összeget a 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

A Kríziskezelési Útmutató – 1 évre vonatkozó – követési díját, bruttó 29.464 Ft-ot a 2014. évi költségvetésében az önkormányzat működési kiadásai között javasolja elkülöníteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza/

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Ottó ügyvezető a Club 67 Bt. képviseletében ismerteti problémáját: 20 éve dolgoznak a településen, 15 éve vették meg pavilont, akkor írtak alá egy területbérleti szerződést az Önkormányzattal. A szerződés azt tartalmazta, hogy ez az összeg minden évben az inflációval növekszik. 2012-ben területbérleti díjként 600.000 Ft-ot fizettek az Önkormányzatnak. 20-30 db kérvényben kérték már, hogy a bérleti szerződés kerüljön módosításra, illetve, hogy a Csülök Csárdához hasonlóan tartós földhasználati jogot szeretnének bejegyeztetni. Az Önkormányzati rendeletben szereplő épület, építmény alatti területre meghatározott bérleti díj alacsonyabb, mint amit nekik kell fizetniük jelenleg. Az idei évben nem is tudtak kinyitni, mert nem tudták kiadni a pavilont. Olyan kérelme volt az Önkormányzat felé, hogy tekintsen el az idei évi bérleti díjaktól. Az Önkormányzat által tett vételi ajánlatra ő ellenajánlatot tett. Elmondja, hogy az Önkormányzat által felkért igazságügyi szakértő az épület szerkezetének értékét 1,2 millió Ft-ra, 1 éves jövedelemtermelő képességét 800 ezer Ft-ra becsülte. Tudomása szerint ezt nem 1, hanem 10-20 évvel kell számolni, ez alapján 10 évvel számolva az ingatlan értéke 8 millió Ft. jelen gazdasági helyzetben. 1995-ben már 3 millió Ft-ért vásárolták meg a pavilont, tavalyelőtt nagyon sok felújítást végzett rajta.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés a bizottsági tagok részéről?

 

Folly Péter elnök-helyettes nem érti a 8 millió Ft-os értéket. Van egy ingatlan és van egy felépítmény. A jövedelemtermelő képességet véleménye szerint a földterület után lehet számolni a felépítmény után nem. Úgy véli, hogy annak idején határozott időre kellett volna a bérleti jogot megkötni. Elismeri, hogy Horváth Ottó számára rossz ez a helyzet, de neki az Önkormányzat érdekeit kell képviselnie. Nem tudja akceptálni a 8 millió Ft-os ellenajánlatot. Nem tudja elfogadni azt sem, hogy bármilyen jogcímen engedjünk el bérleti díjat. Véleménye szerint egy jó árban kellene megegyezni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület csakis az értékbecslő által meghatározott értéken vásárolhat. Mivel lejárt már a 6 hónap, amelynél nem lehet régebbi az értékbecslést, újat lehet kérni.

 

Horváth Ottó ügyvezető elmondja, tavaly az miatt is hátrányos helyzetbe kerültek, hogy velük szemben 11 konkurenst helyeztek el a közterületen. Annak idején kikötés volt, hogy csak zsűrizett, népművészeti termékeket lehet árulni a közterületeken.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy gondolja, hogy ezeket a bérleti szerződésben kellett volna szabályozni, utólag nem lehet.

 

Horváth Ottó ügyvezető elmondja, hogy amikor megvették a pavilont úgy látták, hogy ezt a bérleti díjat ki tudják termelni, de közben megváltozott a gazdasági helyzet. Mindenki tudja, hogy a szezon július közepétől augusztus közepéig tart. Ebben az időszakban zajlik a már 2 hetes időtartamú borhét rendezvény, valamint a Rózsakő Fesztivál is, amikor ki vannak adva a közterületek. Tehát, amikor ők tudtak volna eredményt elérni, előttük volt a konkurencia. Az elmúlt 20 év alatt mindig alkalmaztak helyi embereket, de így nem érte meg tavaly kinyitniuk, hogy mínusz 600.000 Ft-tal kezdjenek.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése, hogy el akarja-e adni Horváth úr a pavilont?

 

Horváth Ottó ügyvezető válaszában elmondja, hogy ma azért jött, hogy kompromisszum szülessen. Korrektnek tartja az értékbecslést, viszont hiányolja, hogy nincs benne 3 összehasonlító példa, ami egy ilyen anyagban lenni szokott.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag úgy gondolja, hogy ezt a kérdést tavaszig rendezni kell. Vagy új bérleti szerződést kell kötni, vagy megvásárolni az épületet.

 

8,50 órakor Orbán Péter elnök kimegy az ülésteremből.

Az ülés vezetését Folly Péter elnök-helyettes veszi át.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Horváth Ottó ügyvezető szerint a rendeletben szereplő övezeti besorolás sem jó, hiszen az Önkormányzat sem tudja saját üzleteit kiadni a Felső-bazársoron.

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint kérdés, hogy a bizottság hajlandó-e módosítani a szerződésen.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az Önkormányzat közpénzekből gazdálkodik, így megfontolandó ugyanazon ingatlanra minden félévben újabb és újabb értékbecsléseket bekérni. Kérdése Horváth úr felé, hogy ha területbérleti szerződése módosításra kerülne, gondolkodna-e még eladásban?

 

Horváth Ottó ügyvezető elmondja, ha ez a 2 dolog párhuzamosan tudna menni, és lenne olyan ajánlat, hogy nem akarja eladni az épületet, akkor hajlandó kifizetni az értékbecslés árát.

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, támogatja-e a bizottság a bérleti szerződés módosítását az Önkormányzat rendeletében meghatározott bérleti díjak szerint?

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

559/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Club 67 Bt-vel kötött bérleti szerződést módosítsa az Önkormányzat hatályos rendeletében foglalt díjtételek alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter elnök-helyettes kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy új értékbecslés készüljön, amelynek elkészítését Horváth Ottó téríti meg-, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

560/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy készítessen új értékbecslést a Club 67 Bt. tulajdonát képező badacsonyi felépítményről azzal, hogy annak költsége a Club 67 Bt-t terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

8,58 órakor Orbán Péter elnök visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Folly Péter elnök-helyettes kéri, hogy aki támogatja a Club 67 Bt. 2013. évi földterület bérleti díj elengedési kérelmét, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága igen szavazat nélkül, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

561/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Club 67 Bt. 2013. évi földterület bérleti díjának elengedését.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

3./ Napirendi pont:

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza/

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag a süketek párbeszédének érzi ezt a témát. Határozatban leírtuk, hogy mit vállal az Önkormányzat és mit akar a Kistérség keretében ellátni. Nem tudja támogatni, hogy fizessünk olyanért, amit nem veszünk igénybe.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag felhívja a figyelmet, hogy nem csak a 2013. évről van szó, hanem 2011 és 2012-ről is.

 

Folly Péter elnök-helyettes 9,02 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ez a társulási megállapodásban volt rögzített feladat. Tavaly év végén küldtek levelet, ha jól tudja, amelyben kérték, hogy nyilatkozzanak az érintett Önkormányzatok, hogy mely szolgáltatásokat nem kívánják igénybe venni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

562/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme tárgyában hozott korábbi döntéseit továbbra is tartsa fenn, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Belső ellenőri feladatok tekintetében a Kistérség által kiállított számlák kifizetésére fedezetet ne biztosítson.

A Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Tapolca Környéki Társulás Elnökét, valamint a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

4./ Napirendi pont:

Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza/

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy a területek a 71-es főközlekedési út mellett találhatóak, nádas, bozótos területek. Az Önkormányzat hasznosítani ezeket nem tudja. Az értékbecslés alapján eszmei értékük 108.000 Ft.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a területek megvásárlásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

563/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a 0290/9 és 0292/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlását.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

5./ Napirendi pont:

Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza/

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, felmerült, ha összevonjuk a telkeket, akkor nem kerülhetünk-e olyan helyzetbe, mivel a fejlesztés nem érinti az összes épületet (Könyvtár, VN. Kft.), hogy a későbbiek ezekre a részekre nem lehet majd pályázni, mivel megkezdett beruházásnak minősül. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ez nem EU-s pályázat, nincs ilyen veszély.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

564/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás  -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont terveinek elkészítése érdekében a 607/1 a 607/2 és a 608 hrsz-ú telkek összevonását.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

6./ Napirendi pont:

B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy megnyerte az Önkormányzat a pert a kötbérrel kapcsolatban.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, kaphat-e tájékoztatást arról, hogy a Kft. adófizetési kötelezettségeinek milyen módon tett eleget.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztat arról, hogy a Kft. adókötelezettségének többé-kevésbé tesz eleget. Amennyiben nem fizetnek, inkasszózik az Önkormányzat, így nincs kintlévőségük. Egy kérelmet nyújtottak be részletfizetésre, amely még nem járt le.

 

Orbán Péter elnök elmondja, dr. Gáli Mihály ügyvéd javaslata is az volt, hogy figyelembe kell venni az adótartozást.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy általában idegenforgalmi adó tekintetében van elmaradás, a bevallást pontosan teljesítik, csak a fizetés nem történik meg.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag felhívja a figyelmet arra, hogy a hotelben badacsonytomaji lakosokat foglalkoztatnak. Az Ügyvéd úr által megfogalmazott szempontokat betartva tudná támogatni a kérelmet. Ha előfordul, hogy nem törlesztenek időre, akkor más eljáráshoz kell folyamodni.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a határozati javaslatban minden olyanra kitértek, amit dr. Gáli Mihály ügyvéd javasolt, és a szankciókra is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos az ezzel kapcsolatos kommunikációja nem jó a cégnek, mert azt mondják a dolgozóknak, hogy azért nem kapnak fizetést, mert az Önkormányzat elvitte a pénzt.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli, hogy az Ügyvéd úr által tett javaslat méltányos.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

565/2013.(XI.27.) PüB határozat

- B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a B1237 Kft. részére 12 havi részletfizetést engedélyezzen a 2.014.500,- Ft tőke + az első részletfizetéskor fennálló kamatai tekintetében az alábbi feltételekkel:

 

  1. A részletfizetés, az eljárás során keletkezett költségekre (közjegyzői eljárási díj, ügyvédi költségtérítés stb.) nem terjed ki, azt egy összegben 15 napon belül köteles a kérelmező megfizetni.
  2. A fennálló tartozásból a határozat 1. pontjában foglaltak teljesítését követően a kamatokat, majd ezután a tőke törlesztését kell megkezdeni.
  3. Abban az esetben, ha kérelmező a részletfizetési kötelezettségének  fent leírtak szerint nem tesz eleget, úgy a fennálló összes tartozás egy összegben válik esedékessé és a részletfizetési engedély hatályát veszíti.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a Polgármestert – miután a B1237 Kft  az egyéb költségeket megfizette –, hogy a  részletfizetésre vonatkozó Megállapodást megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

7./ Napirendi pont:

Új LEADER pályázatokról tájékoztató

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az I-II. célterületre vonatkozóan hétfőn 18.00 órakor, a III. célterületre kedden 12.00 órakor a pályázatot az MVH felfüggesztette.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy a Leader pályázatok I-IV. tengelyben valósulnak meg. A IV-es a klasszikus Leader pályázat. A III-ban városként nem pályázhatunk, csak külterület vehet részt.

 

Forintos Ervin bizottsági tagnak az állatmenhelyekkel kapcsolatban az a véleménye, hogy a Kormánynak nem ilyenekre kellene pénzt adnia, hanem a megfelelő állattartást kellene támogatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tegnapi napon megkereste a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke, Horváth Gábor, aki arról tájékoztatta, hogy a térségben 2 m. Ft. áll rendelkezésre, amelyre pályázni tudnának II. Világháborús emlékművekre. Kéri ehhez a bizottsági tagok javaslatát.

 

Folly Péter elnök-helyettes szerint Kalmár László urat kellene megkérdezni, van-e tudomása II. Világháborús síremlékről, amelyet fel lehetne újítani.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja Sallee Barbara hegymagasi polgármester kezdeményezésére, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján Állatmenhely kialakítására, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

566/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Új LEADER pályázatokról tájékoztató -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sallee Barbara hegymagasi polgármester kezdeményezésére támogassa, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján Állatmenhely kialakítására (4. célterület).

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

8./ Napirendi pont:

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy valóban annyi osztály működik-e, mint az anyagban szerepel?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy 2013. február 28. napjával a Szervezési és Igazgatási Osztály és a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály megszűnt. Két osztály maradt, a Költségvetési- és Adóosztály, valamint a Műszaki Osztály.

 

Folly Péter elnök-helyettes 9,26 órakor kimegy az ülésről. Az  ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

567/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter elnök-helyettes 9,28 órakor visszaérkezik.. Az  ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

9./ Napirendi pont:

BAHART Zrt. támogatási kérelme

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szeretné tudni, hogy mit takar Badacsonyban a viziturizmus fejlesztése.

 

Folly Péter elnök-helyettes 9,29 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy az önkormányzati támogatással elszámoltak-e? Részéről is felmerül, hogyan ellenőrizhető, hogy a badacsonyi kikötőre fordították-e a támogatást ténylegesen.

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli, hogy ami nincs konkrétan szerződésben rögzítve, azt nem lehet számon kérni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag határozati javaslata, hogy az Önkormányzat küldjön a Bahart ZRt-nek levelet, amelyben kérje, hogy a 644.000 Ft. támogatás ne állagmegóvásra, hanem fejlesztésre legyen fordítva. Erre vonatkozóan a Bahart Zrt. fogalmazzon meg alternatívákat, melyek közül a Képviselő-testület döntse el, hogy mit szeretne, ha megvalósulna.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja Forintos Ervin bizottsági tag határozati javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

568/2013.(XI.27.) PüB határozat

- BAHART Zrt. támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy küldjön a Bahart ZRt-nek levelet, amelyben kérje, hogy a 644.000 Ft a vízi-turizmusra vonatkozó támogatás ne állagmegóvásra, hanem fejlesztésre legyen fordítva. Erre vonatkozóan a Bahart Zrt. fogalmazzon meg alternatívákat, melyek közül a Képviselő-testület döntse el, hogy mit támogatna, ha megvalósulna.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

10./ Napirendi pont:

A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról rendelet tervezet

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

569/2013.(XI.27.) PüB határozat

- A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról rendelet tervezet -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet tervezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

11./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza/

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az utolsó oldalon elírás történt, 2014. december hónapban lesz a közmeghallgatás. Továbbá október hónapban a belsőellenőrzési ütemtervnél 2015. év a helyes.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja a 2014. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, Aljegyző asszony által ismertetett javításokkal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

570/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi munkaterv elfogadását azzal a módosítással, hogy október hónapnál javítani kell a belsőellenőrzési ütemtervnél a dátumot 2015-re, december hónapban a közmeghallgatást 2014-re.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

12./ Napirendi pont:

DRV Zrt. tőkeemelési kérelme

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése, hogy az Önkormányzat részéről részt vesz-e valaki a DRV ZRt. december 19-i rendkívüli közgyűlésén? Addigra ezt a kérdést el kell-e dönteni?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem érti miként lehetséges az, hogy 2013.09.30-án a közműadónál 502 m. Ft. szerepel, 2013.12.31-nél pedig 444 m. Ft. Úgy véli, hogy az adónak egész évre azonosnak kell lennie.

 

Orbán Péter elnök kérdése, mi történik akkor, ha Önkormányzatunk nem járul hozzá a tőkeemeléshez?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy akkor az Önkormányzat 0,11 %-os tulajdoni hányada csökken.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy 70.000 Ft-ot kellene fizetnünk, hogy ez a százalék megmaradjon.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag határozati javaslata, hogy az Önkormányzat ne vegyen részt a tőkeemelésben.

 

Folly Péter elnök-helyettes kérdése, hogy milyen előny származik abból, hogy tulajdonosai vagyunk a DRV-nek, miben segítik a munkánkat?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a DRV Zrt. esetében az állam a főrészvényes.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatát támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

571/2013.(XI.27.) PüB határozat

- DRV Zrt. tőkeemelési kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a DRV Zrt. alaptőkéjének emelésében részt vegyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

13./ Napirendi pont:

A 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztatásul elmondja, hogy e rendelet megalkotása a 2014. évi biztonságos gazdálkodás érdekében javasolt.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy mit kell érteni az Önkormányzat jelenlegi helyzetén, ezt pozitívan vagy negatívan kell értelmezni?

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető válaszában elmondja, hogy az Önkormányzatnak 125 millió Ft lekötött pénzeszköze van.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

572/2013.(XI.27.) PüB határozat

- A 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása vonatkozó rendelet tervezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

14./ Napirendi pontok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza/

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztatásul elmondja, hogy Faragó Péter György nyerte el a weblap megújítására kiírt pályázatot. Legutóbb október 18-án volt egy informális megbeszélés ezzel kapcsolatban. Az előterjesztésben két alternatíva szerepel a fizetési konstrukcióra vonatkozóan.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy Hoffer Péter és Faragó Péter György feladata nem fog-e ütközni?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy nem ütközik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag úgy gondolja, hogy nem csak a Céh Egyesület feladata, hogy véleményezze a honlapot. Úgy véli, hogy minden helyi civil szervezet véleményét ki kellett volna kérni.

 

Folly Péter elnök-helyettes 9,55 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az önkormányzati honlap tartalmát tekintve jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásán túl lehet még további javaslatokat megfogalmazni. A jelenlegi adattartalom tekintetében nem vállaltunk még kötelezettséget. Elképzelhetőnek tartja, hogy bannerrel lehetne továbbirányítani a civil szervezetek saját honlapjára.

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy miért a Céh Egyesület vett részt ezen az ülésen?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy a Humán Bizottság ülésén született meg a javaslat, hogy kik kerüljenek meghívásra.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy véli, ha más civil szervezetek nem kerültek meghívásra a weblap megújításával kapcsolatos ülésre, az diszkriminációnak minősül.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a határozati javaslat elfogadását követően természetesen lehetőség van még további javaslatokat tenni a honlap felépítését illetően. Ha a honlap elindul, azzal kapcsolatban úgyis megfogalmazódik nyilván kritikai észrevétel, akár pozitív, akár negatív, így valamennyi civil szervezetet meg lehet szólítani, hogy fogalmazzon meg javaslatokat azzal kapcsolatban.

 

Folly Péter elnök-helyettes 9,58 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottsági tag úgy érzi, hogy azok a szálláshely kiadók, akik nem tagjai a Céh Turisztikai Egyesületnek, nem jelenhetnek meg a honlapon.

 

Wolf Viktória aljegyző példaként elmondja, hogy egy másik településen az idegenforgalmi nyilvántartásokat figyelembe véve megszólíthatják a szállásadókat, hogy megszeretnék-e jelentetni a honlapon kapcsolati adataikat, elérhetőségeiket. Úgy véli, hogy külön nyilatkozattal meg lehetne jelentetni a honlapon azokat a szálláshely kiadókat is, akik nem tagjai a Céh Turisztikai Egyesületnek.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás. Kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozatot és elhangzott javaslatokkal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

573/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 

  1. Faragó Péter Györggyel (2030 Érd, Diósdi út 66.) kössön megbízási szerződést 50.000,- Ft+Áfa/hó összegben 2013. december 10. napjától kezdődően 2014. május 30. napjáig. A megbízási szerződésben rögzített feladatok: a www.badacsonytomaj.hu önkormányzati weblap informatikai „bemérése” és az új honlap tartalmának beüzemelése és a jelenlegi honlap teljes adattartalmának feltöltése;
  2. Faragó Péter Györggyel (2030 Érd, Diósdi út 66.) kössön megbízási szerződést  2014. június 1. napjától 25.000,- Ft+Áfa/hó összegben a weblap utógondozására azzal, hogy megbízott köteles a felmerülő problémák 3 munkanapon belüli korrigálására és az új összetevők kiépítésére és folyamatos aktualizálására;
  3. kérje fel Dr. Weller-Jakus Tamást a megbízási szerződések elkészítésére és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
  4. a honlappal kapcsolatban kerüljön bekérésre a helyi civilszervezetek véleménye.
  5. az Önkormányzat nyilvántartása alapján kerüljenek megkeresése azon szállásadók, akik nem tagjai a Céh Turisztikai Egyesületnek, hogy kapcsolati adataikat meg szeretnék-e jelentetni a település honlapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

15./ Napirendi pont:

Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülés sor került a strandok bejárására, amelyen új koncepciót vázoltak fel a Képviselők. Felhatalmazták, hogy kérjen be árajánlatokat a tervezésre. A mai bizottsági ülésig még nem kapta meg ezeket, péntekre ígérték, hogy megküldik a vázlatterveket és az árajánlatokat.

Így az ötletpályázat értelmét veszti, mert a Testület döntése értelmében pályázat került kiírásra az Alsó-bazársorra vonatkozóan. Ez miatt a Képviselő-testület 644/2013. és 645/2013. (IX.12.) számú határozatát vissza kellene vonni. Tájékoztat arról, hogy a pályázattal kapcsolatban volt már telefonon történő érdeklődés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a Képviselő-testület látogasson el más településekre is ötleteket gyűjteni. Ha az Alsó-bazársori pályázat eredményes lesz, szeretné, ha a badacsonyi strandi fejlesztés jövő nyárra meg tudna valósulni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, figyelembe kell venni a tervezési időszakot, engedélyeztetést, a közbeszerzési eljárást, így 2015 nyarát látja reálisnak a megvalósításra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Balaton-parton mindenhol mennek a felújítások, itt pedig nem csináltak semmit.

 

Orbán Péter elnök elmondja, sajnos csak beszéltek róla, hogy csinálni kellene valamit, de mindig a nemekkel találkoztak. A ciklus lassan letelik, majd a következő testület csinál valamit.

Kéri, hogy aki Horváth Márta osztályvezető által ismertetett okok miatt egyetért a 644-645/2013. (IX.12.) számú testületi határozatok visszavonásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

574/2013.(XI.27.) PüB határozat

- Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vonja vissza az Ötletpályázatra vonatkozó 644/2013. (IX.12) és 645/2013. (IX.12.) számú határozatait, tekintettel arra, hogy az Alsó-bazársor megújítására pályázat került kiírásra.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás?

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy ő nem testületi ciklus időszakban gondolkodik, olyan megoldást kell találni a fejlesztésekre, amit ha eldöntenek, belátható időn belül meg lehet valósítani. Most azért kellett visszavonni az ötlet pályázatot, mert eltelt 7 hónap, ami alatt csak adminisztráció történt.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető emlékeztet, több alkalommal is jelezte, akkor tud az Önkormányzat pályázni, ha tervekkel rendelkezik, mert a pályázat megjelenésétől a beadásig nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Arra kéri a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy határozza meg prioritással azokat az irányokat, amire pályázni szeretne.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy a Bányász stranddal kapcsolatban tudott-e egyeztetni osztályvezető asszony?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy nehéz összehozni egy olyan egyeztetést, amelyen minden érintett (tervező, Nemzeti Park képviselője, KÖFE képviselője) jelen tud lenni egyszerre, hogy a helyszínt megtekintsék. Egy felmérés lenne szükséges, hogy mekkora a csónakkikötő létesítésre az igény. Úgy látja, hogy ez a téma a januári testületi ülés napirendje lesz.

 

Folly Péter elnök-helyettes javaslata, ha nehéz összehozni a közös egyeztetést, akkor bonyolítsa le az osztályvezető külön-külön az érintettekkel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag tudomása szerint az Önkormányzatnak több terve is van, amit elő kellene venni. Eltelt 3 év, hogy nem történt semmilyen fejlesztés, de még előkészület sem, igaz, hogy ennek anyagi okai is voltak. Ebben az évben viszont nem látott semmi olyan okot, ami ezt gátolta volna.

 

Orbán Péter elnök tájékoztatásul elmondja, hogy már a ciklus elején elővették az Alsó-bazársorra meglévő tervet, de a Képviselő-testület annak megvalósítását nem támogatta. Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs.

Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a megjelentek munkáját, a bizottság ülését 10,22 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                       Folly Péter

elnök                                                           bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!