Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.11.30 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 27/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                                 Nagy Miklós                             képviselő                                         (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                     képviselő                               (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Bolla József                                     ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVÖKI igazgató

Visi János

Rózsa Tamás

Molnár Zsolt

Horváth Ferenc

Ladányi Gabriella

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (11 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

436/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt elmondja a jelenlévőknek és a televízió nézőinek, hogy a NÉBIH, az ANTSZ újkori elnevezésével illetett szervezet megjelentetett a térséget illetően egy közleményt, miszerint a teljes Badacsony hegy zárlat alá került a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegsége miatt. Az emberek ezt félreértették, sokaknak fémkordonnal körbezárt település, speciális papírokkal való bejutás jutott az eszébe. A szőlész-borász szakma vezetőivel tárgyalt, mivel több kereskedelmi TV csatorna kérte a nyilatkozatát. Megjelentettek egy MTI közleményt, melyben minősítik a pongyola módon megfogalmazott hírt. Ez a betegség szinte az ország valamennyi borvidékén megtalálható, ezért méltánytalan, hogy a badacsonyi borvidékre lett kihangsúlyozva. Úgy érezték, hogy a borvidéket gazdaságilag és turisztikailag egyaránt kár érheti, hiszen többen megkérdezték, hogy most többé nem lesz badacsonyi bor. A televízióban megjelent riportoknak ez volt a konkrét háttere. A képviselő-testület hamarosan dönt arról, hogy a 2017-es évet a Badacsonyi Szőlő és Bor évévé nyilvánítja, mellyel kapcsolatosan olyan média megjelenést szervezünk, amelyek reflektor fénybe helyezik a térség pozitív, valós arcát.  Elmondja, hogy a meghívóban 32 napirendi pont szerepel, melyből az előbb elmondottak miatt a bizottság a marketing tervről szóló napirendet levette. Meg kívánunk bízni egy olyan céget, aki Badacsonytomaj marketingjét országos illetve nemzetközi szinten is kézbe veszi. A későbbiekben fogunk visszatérni erre a témára. Két sürgősségi indítványt szeretne beterjeszteni. A Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj 0245.hrsz-ú ingatlan csere útján történő tulajdonszerzése tárgyú előterjesztést, melyhez a Nemzeti Vagyonkezelő a szerződéstervezetet megküldte. A másik Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás – HÉSZ módosítás, melyet azért kell sürgősséggel tárgyalni, mivel január 1-től a szabályok megváltoznak. Így a napirendek száma 33 lesz. Kéri, hogy aki egyetért a Marketing terv napirendről való levételével, majd későbbi időpontban történő tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

437/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 30-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéről a 2. „Marketingtervről” tárgyú napirendet leveszi.

.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 2 sürgősségi indítvány beemelésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

438/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 30-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez

-      32. napirendként „A Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlan csere útján történő tulajdonszerzése” tárgyú napirendet

-      33. napirendként a „Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás – HÉSZ módosítás” tárgyú napirendet

felveszi,

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a sorrendiségre vonatkozóan emailben érkezett egy kérés. A Kisörshegyi ivóvíz vezeték ügyében 10 óra után érkezik meg a társaságot képviselő hölgy, a napirendet megérkezését követően kéri tárgyalni.  Kéri, hogy aki támogatja a kérést, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

439/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 30-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjének 1. napirendi pontját - Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték rendszer ügye – a meghívottak megérkezését követően tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

440/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 30-i soros ülésének módosított napirendjét 33 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Halmi László megbízott képviselő, Visi János

 1. 2. EFOP-4.1.7. pályázat előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. Beszámoló a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 5. Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rózsa Tamás, Molnár Zsolt

 1. 6. A helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési adó bevezetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. 2017. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Forgalomtechnikai tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Kisfaludy-ház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Balatoni Hajózási Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A 2017. évi közvilágítás karantartásra vonatkozó ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomajért Közalapítvánnyal kötendő feladatellátási megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Mékli Bernadett tulajdonosi hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Letelepedési támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. 2017. évi költségvetési koncepcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. A Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlan csere útján történő tulajdonszerzése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás – HÉSZ módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többször megjegyzést kapnak, hogy a testületi ülések egy szavazási procedúrává váltak. A bizottsági szervezetet úgy alakítottuk ki, hogy annak valamennyi képviselő tagja, a polgármester és az alpolgármester pedig mindig részt vesz a pénzügyi bizottság ülésén. A viták a bizottság ülésén zajlanak, viszont kompromisszumok árán mindig megegyezés születik. Aki szeretne belelátni, látogasson el az ülésre, azok nyilvánosak. Felmerült ebben a helyzetben, hogy van-e értelme így közvetíteni a testületi üléseket. A TV nézők részére próbálja összefoglalni, hogy az adott napirend miről szól. Kéri Kalmár György urat, hogy figyeljen oda a közvetítés minőségére, az utóbbi két alkalommal nem volt hang. Az előterjesztések, jegyzőkönyvek és határozat kivonatok a honlapon elérhetők. Elmondja, hogy a 3. napirend kapcsán az EFOP pályázathoz az ajánlatokat bekértük, itt 20 millió forintot lehet nyerni. Az ajánlatok benyújtásának határideje lejárt, két ajánlat érkezett borítékban, illetve egyet elsőbbségi postával adtak fel, mely ma megérkezik. Ezért kéri a napirendet 10 óra körül tárgyalni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

441/2016. (XI.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 30-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjének 2. napirendi pontját - EFOP-4.1.7. pályázat előkészítéséről – a még hiányzó ajánlat megérkezését követően tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvodát Ábrahámheggyel közösen tartjuk fenn. A napi feladatokhoz Salföld, Ábrahámhegy és Badacsonytomaj polgármestereiből álló Társulási Tanácsot hoztunk létre, mely évente beszámol a munkájáról. A Társulási Tanács tagjainak munkáját megköszöni. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

442/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozata

Beszámoló a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel elfogadja, hogy kerüljön tervezésre a tervben további - minimálbér változás miatt - 2.490.500 Ft, illetve előzetesen a 28.440.000 Ft-tal tervezett önkormányzati támogatás összege, mindösszesen 30.930.000 Ft-tal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva magasabb önkormányzati támogatást kap a Kft, mivel a Képviselő-testület plusz 4-5 fő foglalkoztatására adott lehetőséget a településkép javítása érdekében. Emellett a Kormány döntése értelmében a minimálbért meg kell emelni. Az üzleti tervet a bizottsági ülésen elhangzottak szerint átdolgozták. Ezen felül a 630 munkaszámon lévő önkormányzati megrendelések tekintetében 3 javaslattal él, 6,5 millió forintot érintően. A testület megígérte a településnek a badacsonytomaji strandon a járda további felújítását, az alsó temetőben a járta felújítását és a vízcsap áthelyezését, illetve a József Attila utcai járdaszakasz térkövezését. Kéri ezt a három tételt is befogadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati utak, járdák felújítására pályázat benyújtására van lehetőség, ezért ezek a munkák 2017-re csúsznak át. Döntés született arra, hogy a jövőben a Képviselő-testület a VN. Kft-re nagyobb volumenű beruházási munkákat nem kíván bízni, mivel olyan mértékben terhelik a céget, hogy a közterületek gondozása sérülhet. A testület a költségvetés kapcsán vizsgálni fogja, hogy a közfoglalkoztatást saját kézben tartja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetés tervezését a hivatal megkezdte, előzetesen egyeztetve az ügyvezetőkkel és intézményvezetőkkel. Az összes intézmény vonatkozásában számadatokkal bírunk, de mivel jelentős jogszabályi változások várhatók, csak előzetes adatoknak tekinthetők a kiközöltek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kft. üzleti tervét előzetesen két fórumon is boncolgatták, egyeztetve az ügyvezetővel. A Pénzügyi bizottság is huzamosan tárgyalta. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy sikerült egy előremutató üzleti tervet összeállítani. A testület szeretné, ha egy maximálisan rendezett, kulturált településkép jönne létre. Vannak olyan településrészek, ahol megfelelő a színvonal, de több helyen elmaradások vannak. Az üzleti terv ezt is tartalmazza, reményeink szerint a következő 2 évben mindenütt látható változások lesznek, melyhez az ügyvezető úr a maximális felhatalmazást megkapja.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a célok eléréséhez fontos, hogy megfelelő törzsgárda álljon rendelkezésre.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az üzleti tervet a Pénzügyi bizottság javaslata szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

443/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy kerüljön tervezésre a tervben további - minimálbér változás miatt - 2.490.500 Ft, illetve előzetesen a 28.440.000 Ft-tal a tervezett önkormányzati támogatás összege, mindösszesen 30.930.000 Ft-tal. Előbbieken túl az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezi a József Attila utca járdafelújításához és önkormányzati utak felújításához kapcsolódó felhalmozási kiadásokat is.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal

egyebekben a 2017. évi költségvetés tárgyalása/elfogadása

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető

3./ Napirendi pont

Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rózsa Tamás, Molnár Zsolt

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Rózsa Tamás urat, kéri foglaljon helyet az asztalnál a napirend tárgyalásának idejére. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

1./ Rózsa Tamás közös képviselő kérelmére a badacsonyörsi Csendes-dűlői magánerős közműfejlesztési pályázat vonatkozásában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 15.862.000,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 50% támogatást a 2016. évi közműalap terhére.

2./ Vásárhelyi Árpád közös képviselő kérelmére a Helbeck utcai magánerős útépítési pályázat vonatkozásában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 2.360.000,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 48,8% támogatást a 2016. évi általános tartalék terhére.

3./ Molnár Zsolt közös képviselő kérelmére a Klastrom utcai magánerős útépítési pályázat vonatkozásában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati űrlap szerinti beruházás becsült összköltségét 4.562.870,- Ft-ban határozza meg, és biztosítson 75% támogatást a 2016. évi általános tartalék terhére.

Krisztin N. László polgármester kéri Rózsa Tamás urat, hogy mondja el, miről van szó.

 

Rózsa Tamás elmondja, hogy a jelenlegi 30 éves magán vízvezetéket szeretnék a mai igényeknek és előírásoknak megfelelőn a Vízmű részére átadni, ezzel párhuzamosan a csatornát is kiépíteni. Ehhez a Csendes dűlő tulajdonosai egyöntetűen eddig 500 eFt támogatást biztosítottak. Bízik abban, hogy a még szükséges összeget állni fogják. Elhúzódó beruházás várható.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet a TV. nyilvánosságát kihasználva, hogy az önkormányzat közműrendelete értelmében a lakóközösségek az ivóvíz, csatorna, útfelújítás vagy kiépítés érdekében az önkormányzathoz fordulhatnak támogatásért. Az önkormányzat maximálisan 75 %-ban nyújt támogatást, a gyakorlatban ez 50 %-ra tehető. Ez mindkét félnek jó, a lakosságnak azért, mert a távlati cél hamarabb megvalósulhat. Az idén a Közmű alapba 8 millió forintot irányoztunk elő, a bizottság javaslata szerint szinte ez a fejlesztés kimeríti a keretet. Ezért javasolja, hogy a másik két kérelmet a tartalékból támogassa a Képviselő-testület.

 

Laposa Bence képviselő javasolja ezt a konstrukciót újragondolni a jövőben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy a következő év első hónapjaiban terjessze a közműrendeletet átdolgozásra a testület elé. Jelenleg a rendelet lehetővé teszi a részletfizetést is, mely az önkormányzatnak nem érdeke.  Itt korrekt volt az előkészítés, a tervezési költség is a projekt része. Ez nem mindig van így. A hozzájárulás összege jelen esetben 7.931 eFt.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a becsült bekerülési költség valószínűleg változni fog, erre oda kell figyelni. A Föld utca esetében pld. nagyon alá lett becsülve az érték.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az engedély megszerzése hónapokba telhet. Rossz ízű levelek érkeztek a Föld utca kapcsán, mert az érintetteknek többlet befizetést kellett eszközölni. A munkaterület átadására napokon belül sor kerülhet.

 

Visi János kérdezi, hogy ez a beruházás hány ingatlant érint.

 

Rózsa Tamás elmondja, hogy 10 ingatlant.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

444/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős beruházásokról – Csendes dűlő

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rózsa Tamás közös képviselő kérelmére a badacsonyörsi Csendes-dűlői magánerős közműfejlesztési pályázatot a Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint támogatja:

 1. az előterjesztés szerinti beruházás becsült költségét 15.862.000 Ft-ban határozza meg, melyhez 50% támogatást biztosít 7.931.000 Ft összegben, a 2016. évi közműalap terhére.
 2. felkéri Műszaki Osztályt a beruházás lebonyolítására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt

 

Rózsa Tamás megköszöni a testület támogatását azzal, hogy a tulajdonosokat továbbra is képviselni fogja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Vásárhelyi Árpád közös képviselő kérelmére a Helbeck utcai magánerős útépítési pályázat vonatkozásában a számadatot valószínűleg elírták, 1.150.600,- Ft a 48 %. A bizottság a tartalék terhére tette a javaslatot, mivel a 2016. évi közmű előirányzat kimerült.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Vásárhelyi Árpád jelezte, hogy nem tud részt venni a Képviselő-testület ülésén. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

445/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős beruházásokról – Helbeck utca

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vásárhelyi Árpád közös képviselő kérelmére a Helbeck utcai magánerős útépítési pályázatot a Pénzügyi- Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint támogatja:

 1. az előterjesztés szerinti beruházás becsült költségét 2.360.000 Ft-ban határozza meg, melyhez 48,8% támogatást biztosít 1.151.680 Ft összegben, a 2016. évi általános tartalék keret terhére.
 2. felkéri Műszaki Osztályt a beruházás lebonyolítására
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:   elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnár Zsoltot, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Kéri, hogy mutassa be a fejlesztési elképzelést.

 

Molnár Zsolt elmondja, hogy a beruházás 8 ingatlant érint. Ő az örsi hegy tetején egy vendégházat hozott létre, mely már teljes nagyságrendjében üzemel. A beruházás sokba került, a következő években fog majd megtérülni. Decemberben komoly adófizetési kötelezettsége van. Viszont nagyon fontos számára a jó minőségű út, hiszen 2 ezer feletti vendégéjszakája volt az idén. A szomszédaival együtt, négyen a beruházás 25 %-át, 1.140.717 eFt hozzájárulás befizetését felvállalják. A beruházás valószínűleg áthúzódik 2017. tavaszára. Kéri, hogy a végleges árajánlatok beérkezését követően, a kivitelező kiválasztásakor fizethessék be az önrészt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződéskötést követően van kötelezettsége a feleknek.

 

Molnár Zsolt kéri, hogy a jó idő beálltával azonnal kezdődjön meg a beruházás, hogy a szezonra elkészülhessen az út.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megvizsgálni, hogy azok a beruházások kaphassanak prioritást, melyekhez az átadott támogatás 1-3 év alatt az onnan származó bevételből visszatermelődik. Ilyen volt pld. a Váli Borászat esetében a Major út felújítása vagy a Badacsony Kempinghez vezető járda kiépítése.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a bizottsági döntések is ennek szellemében születtek meg. Általában nem szoktak eltérni az 50 %-os intenzitástól. Most javasolja kivételt tenni a rendeletben meghatározott mértékig, mert olyan beruházásról van szó, mely komoly adóbevételt generál a településnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

446/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős beruházásokról – Klastrom utca

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Zsolt közös képviselő kérelmére a Klastrom utcai magánerős útépítési pályázatot a Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint támogatja:

 1. az előterjesztés szerinti beruházás becsült költségét 4.562.870 Ft összegben határozza meg, melyhez 75% támogatást biztosít 3.422.153 Ft összegben, a 2016. évi általános tartalék keret terhére.
 2. felkéri Műszaki Osztályt a beruházás lebonyolítására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:     elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

 

4./ Napirendi pont

A helyi adókról szóló 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési adó bevezetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a rendelet módosítás lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés két módosítást javasol. A helyi adókról szóló önkormányzati jogszabályban csökkenteni kell a telekadó mértékét 335 Ft-ra a javaslat szerint, hogy jogsértést ne kövessen el a Képviselő-testület. A másik a települési adó bevezetésének lehetősége. Az előzetes viták során elhangzottak beépítésre kerültek a tervezetbe. Jelenleg termőföld vonatkozásában – gyep, legelő, rét, nádas, gyümölcsös, szántó, szőlő, kert, fásított terület, halastó - állapít meg adófizetési kötelezettséget. A fizetési kötelezettség alanya az a termőföld tulajdonos, akinek az ingatlan a birtokában van. A tulajdonos és a használó megállapodást köthetnek, amit a bevallási nyomtatványon a hivatal felé jelezni kell.  Amennyiben a Képviselő-testület a tervezetet elfogadja, a rendelet január 1-től lép hatályba. A termőföld tulajdonosnak február 15-ig van lehetősége az adóbevallás benyújtására, illetve változást követően 15 napos bejelentési kötelezettsége van. Az adótörvény rögzíti, hogy aki szőlőművelési ágú ingatlannal rendelkezik és igazolja, hogy ennek megfelelően használja a termőföld területét, mentesül a fizetési kötelezettség alól. Az igazolást az illetékes hatóság adja ki. Az előterjesztés 1 eFt/ha összegben javasolja meghatározni az adó mértékét, mely a környező önkormányzatokéval összehasonlításra került. A bizottság javasolta az adómértéket 10 eFt/ha összegre módosítani. Az egy hektár alatti termőfölddel rendelkező tulajdonosok mentesülnek a fizetési kötelezettség alól, de nem mentesülnek az adóbevallás teljesítésétől.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntött arról, hogy a már meglévő adónemek mértékét nem emeli. Van lehetőség saját adó bevezetésére, eddig ezzel nem éltünk. Most azért merült fel, mivel rendkívül sok a gondozatlan, műveletlen terület, mely nemcsak esztétikailag rontja a városképet, hanem a szakemberek szerint az aranyszínű sárgaság betegség is elsősorban a gondozatlan szőlőkből és fás területekről terjed tovább. Más önkormányzatokkal konzultálva így próbáljuk ösztönözni az ingatlantulajdonosokat a művelésre vagy értékesítésre.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője köteles befizetni az adót.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a földhivatali ingatlan nyilvántartásból indulunk ki. Ha a tulajdonos és a használó között megállapodás születik, akkor az adóbevalláson fel kell tüntetni. A használati jogot a Földhivatal bejegyzi, de nem a tulajdoni lapon, így az számunkra nem mindig derül ki. Főszabályként a tulajdonos az adóalany.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy minden esetben a tulajdonossal vegye fel a hivatal a kapcsolatot.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy az újságot olvasva látható, hogy országos szinten, másutt is bevezetik ezt az adónemet. Többen kérdezték tőle, hogy miért szavazzák meg a képviselők.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kárpótlás idején sokan földhöz jutottak, amit nem művelnek, sokan azt sem tudják, hogy hol található pontosan. Az adó bevezetése elősegítheti, hogy rendbe rakják vagy eladják.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az adó bevezetése a helyi lakosokat minimális mértékben érinti, javító szándék van benne. Sajnos nem biztos, hogy ez a 10 eFt elegendő lesz a pozitív változáshoz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a helyi adórendelet módosításával egyetért, vagyis a telekadó mértékének csökkentését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a települési adó bevezetésével és a 10 eFt/ha adómértékkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

5./ Napirendi pont

Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatok pályázhattak az állam felé szociális tűzifa támogatásra. 2017-ben 80 m3-t kapunk, ami duplája az ezévinek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat az önrész biztosításáról, illetve a szállításra vonatkozó szerződés megkötéséről szól. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a fát erdei m3-ben, ölfaként adják. Az elmúlt évben az idős emberek örültek a kapott fának, de nem tudták feldolgozni. A bizottság kérte, hogy érdeklődje meg, hogy mennyibe kerülne a felkuglizása. A badacsonytördemici tüzépen olyan berendezés van, ami konyhakészre darabolja fel a fát, 4 eFt/m3 áron. Az összes fa konyhakész állapotba darabolása 320 eFt-ba kerülne. Vizsgálni kell az elosztásnál a jövedelmi viszonyokat és egyebeket, mivel több igény érkezett be a rendelkezésre álló mennyiségnél. Dönteni kell arról, hogy a fa feldaraboltatásának költségét az önkormányzat bevállalja-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tavaly 31 m3-t kaptunk, melyből 16 család részére 2 m3 fát tudtunk juttatni. Rajtuk kívül még 10 család igényelt ilyen támogatást, nekik települési támogatás formájában tudtuk biztosítani a segítséget. A pályázatban felvállaltuk az önrészt és a kiszállítást, ezen nem tudunk változtatni. Úgy gondolja, hogy az igénylők 90 %-a valóban nem tudja feldarabolni a fát.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy azok közül, akik tavaly kaptak szociális tűzifát, többen az utcán hagyták, még most sem használták fel. Javasolja átgondolni, hogy az idén kik kaphatnak.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy évek óta úgy működik a rendszer, hogy a m3-ben leszállított fát a szénégető dűlőben ledepózzák. Általában a VN. Kft. kap megbízást a fa kiszállítására. Tavaly olyan nagy rönköket kaptunk, hogy emberi erővel nem volt mozgatható, csak géppel. A rászorulók sem tudták kezelni. Ebben a formában mindenkinek nehézséget okoz a feldolgozása. Mindenki megelégedettségét szolgálná, ha a testület felvállalná, hogy a tűzifát konyhakész állapotban kapnák meg a jogosultak. Badacsonytördemicen ehhez a feltételek adottak, a felhasított fa egyből a teherautóra kerül. Felajánlja, hogy a Tüzép tulajdonosával az esetleges kedvezményről  tárgyalást kezdeményez.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatról döntsön a testület. Majd döntsön a tűzifa darabolásához szükséges 320 eFt biztosításáról, az általános tartalék terhére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

447/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Szociális tűzifa támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-vel (8500 Pápa, Jókai Mór utca 46..) 80 erdei m3 keménylombos szociális célú tűzifa vásárlására és kiszállítására vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megtárgyalta.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.
 3. az önrész összegét – 101.600 Ft – és a kiszállítás az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: azonnal

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 4 eFt/m3 költséget a fa konyhakész állapotához javasolja felvállalni – mintegy 4.000 Ft/m2 összegben – az általános tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

448/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Szociális tűzifa támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80 erdei m3 keménylombos szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódóan vállalja a tüzifa „konyhakészre történő előállításának” költségét – mintegy 4.000 Ft/m2 összegben – és azt az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

6./ Napirendi pont

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy hónapok óta betöltetlen a műszaki osztályvezetői álláshely. A jegyző helyettesítéséről rendelkezni kell. Javasoljuk, hogy a költségvetési- és adóosztály vezető kerüljön az első helyre, melyet az SZMSZ-ben kell leszabályozni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Krisztin N. László polgármester 9.20 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

7./ Napirendi pont

2017. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 2017. évi munkaterv elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

449/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat 2017. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. 2. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve

Az ülés időpontja és helye

A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések elkészítésének határideje, az előkészítéséért felelős személy vagy szervezet megnevezése

2017. január 25. (szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Badacsonytomaj város önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítő: költségvetési osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

 1. 2. Badacsonytomaj város önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló

Előkészítő: költségvetési osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

 1. 3. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról

Előkészítő: BVKI intézményvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

 1. 4. Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Településstratégia meghatározása 2017. évre. Tájékoztató pályázati lehetőségekről, településfejlesztési feladatokról

Előkészítő:

-        Beruházási, városüzemeltetési és turisztikai tanácsnokok

-        osztályvezetők

-        óvodavezető

-        BVKI intézményvezető

-        VN Kft. ügyvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

 1. 5. VN Kft. 2017. évi Karbantartási Ütemterve
 2. 6. VN Kft. 2017. évi Üzleti terve

Előkészítő: VN Kft. ügyvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

 1. 7. Menü Kft. 2017. évi üzleti terve

Előkészítő: MENÜ Kft. ügyvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

 1. 8. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (Kttv.25/C.§)

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 9.

 1. 9. Pályázatokról tájékoztató

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

11. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

12. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. január 10.

 

 

 

Az ülés időpontja és helye

A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések elkészítésének határideje, az előkészítéséért felelős személy vagy szervezet megnevezése

2017. február 22.

(szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

(Áht.29/A.§)

Előkészítő: ktgv. osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

 

 1. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Pénzügyi Bizottság által történő véleményezés (Mötv.57.§ (2) bek.)

Előkészítő: jegyző, ktgv. osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

 

 1. Badacsonytomaj Város 2017. évi közbeszerzési terve (2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdés)

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

 1. 4. Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Előkészítő: BVKI intézményvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

 1. 5. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előkészítő: ügyvéd, jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

 1. 6. BVKI 2017. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előkészítő: BVKI intézményvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

 1. 7. Pályázatokról tájékoztató

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

 1. 8. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

 1. 9. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

10. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 7.

11. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (Kttv.25/C.§)

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 9.

12. Szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálata

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 9.

13. Egyéb aktuális kérdések

 

14. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 9.

 

Az ülés időpontja és helye

A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések elkészítésének határideje, az előkészítéséért felelős személy vagy szervezet megnevezése

2017. március 29. (szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Civil szervezetek beszámolója a 2016. évi tevékenységükről (CÉH Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

Előkészítő: civil szervezetek

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. március 14.

 

 1. 2. Településszemléről beszámoló

Idegenforgalmi idényre való felkészülésről beszámoló

Előkészítő:

-        Költségvetési osztályvezető

-        Műszaki osztályvezető

-        BVKI intézményvezető

-        VN Kft. ügyvezető

-        CÉH Turisztikai Egyesület

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. március 14.

 1. 3. Pályázatokról tájékoztató

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. március 14.

 1. 4. Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előkészítő: műszaki osztályvezető

munkavédelmi megbízott

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. március 14.

 1. 5. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. március 14.

 1. 6. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. március 14.

 1. 7. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. március 14.

 1. 8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokkal összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés (1995. évi LIII. tv. 44/H.§)

Előkészítő: műszaki osztályvezető

ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. március 14.

 1. 9. Egyéb aktuális ügyek

 

 


Az ülés időpontja és helye

A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések elkészítésének határideje, az előkészítéséért felelős személy vagy szervezet megnevezése

2017. április 26.

(szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása (Áht.91.§ (1) bek.)

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (Áht.34.§ (4) bek.)

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

 1. 3. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2015. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről

(370/2011.(XII.31.) Korm.r.49.§ (3a) bek.)

Előkészítő: jegyző, ktgv.osztályvezető, belső ellenőr

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

 1. 4. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előkészítő: rendőrkapitány

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

 1. 5. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előkészítő: PEB elnök

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

 1. 6. Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előkészítő: közterületfelügyelő

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

 1. 7. Pályázatokról tájékoztató

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

 1. 8. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

 1. 9. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

10. Vagyonkimutatás a vagyonállapotról (Mötv.110.§ (2) bek.)

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. április 11.

11. Egyéb aktuális ügyek

 

 

 

 


Az ülés időpontja és helye

A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések elkészítésének határideje, az előkészítéséért felelős személy vagy szervezet megnevezése

2017. május 31.    (szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló (1997. XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdés)
 2. 2. Nyári napközi és nyári tábor

Előkészítő: jegyző, gyermekjóléti szolgálatvezető, igazgatási ügyintéző, ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 16.

 1. 3. VN Kft 2017. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és a 2016. évi mérlegbeszámoló

Előkészítő: VN Kft. ügyvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 16.

 1. 4. Menü Kft. 2017. I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2016. évi mérlegbeszámoló

Előkészítő: MENÜ Kft. ügyvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 16.

 1. 5. Pályázatokról tájékoztató

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 16.

 1. 6. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 16.

 1. 7. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 16..

 1. 8. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 16.

 1. 9. Egyéb aktuális ügyek

 

10. Kulturális Koncepció felülvizsgálata

11. Közművelődési rendelet felülvizsgálata

Előkészítő: BVKI intézményvezető, jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 16.

2017. június 28. (szerda)

8,00 óra

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Beszámoló a település szociális helyzetéről

Előkészítő: jegyző, gyermekjóléti szolgálatvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. június 13.

 1. 2. Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság munkájáról

Előkészítő: tűzoltóparancsnok

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. június 13.

 1. 3. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. június 13.

 1. 4. Pályázatokról beszámoló

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. június 13.

 1. 5. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. június 13.

 1. 6. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. június 13.

 1. 7. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. június 13.

 1. 8. Egyéb aktuális ügyek

 

 

 

Az ülés időpontja és helye

A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések elkészítésének határideje, az előkészítéséért felelős személy vagy szervezet megnevezése

2017. augusztus 30. (szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Pályázatokról tájékoztatás

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. augusztus 15.

 1. 2. Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálata

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. augusztus 15.

 1. 3. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. augusztus 15.

 1. 4. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. augusztus 15.

 1. 5. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. augusztus 15.

 1. 6. Egyéb aktuális ügyek

 

 1. 7. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (Áht.34.§ (4) bek.)

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. augusztus 15.

2017. szeptember 27. (szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előkészítő: háziorvosok (felnőtt, gyermek, fogorvos), védőnő

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 12.

 1. 2. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 12.

 1. 3. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 12.

 1. 4. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 12.

 1. 5. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 12.

 1. 6. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 12.

 1. 7. Egyéb aktuális ügyek

 

 

Az ülés időpontja és helye

A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések elkészítésének határideje, az előkészítéséért felelős személy vagy szervezet megnevezése

2017. október 25. (szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (Áht.34.§ (4) bek.)

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

3. VN Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

4. VN Kft. 2017. évi Karbantartási terve

5. VN Kft. 2017. évi Üzleti terve

6. Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előkészítő: VN Kft. ügyvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

7. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

8. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2018. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása (Mötv.119.§ (5) bek.)

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

9. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2018. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előkészítő: BVKI intézményvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

 

10. Közmeghallgatás előkészítése

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

11. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

12. MENÜ Kft. 2017. évi Üzleti Terve

Előkészítő: MENÜ Kft. ügyvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

13. Pályázatokról tájékoztatás

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 10.

14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 11.

15. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 11.

16. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. október 11.

 1. 17. Egyéb aktuális ügyek

 

 

 

Az ülés időpontja és helye

A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések elkészítésének határideje, az előkészítéséért felelős személy vagy szervezet megnevezése

2017. november 29. (szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

 1. 2. Iskolai körzethatárokról
 2. 3. Társulás tevékenységéről beszámoló (Mötv.93.§ (14) bek.
 3. 4. Környezeti állapotról tájékoztatás (1995.évi LIII. tv. 46.§ (1) e), 51.§ (3) bek.)
 4. 5.

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

 1. 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő-testületének 2018. évi munkaterve

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

 1. 7. Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása

Előkészítő: intézményvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójáról

Előkészítő: VN Kft. ügyvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

 1. 9. Beszámoló az adóztatásról (1991.évi XX.tv. 138.§ (3) bek. g) pont)

Előkészítő: ktgv.osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

10. Pályázatokról tájékoztatás

Előkészítő: műszaki osztályvezető

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

11. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

12. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 14.

14. Egyéb aktuális ügyek

 

2017. december 13. (szerda)

8,00 óra

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem

 1. 1. Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettsége (Mötv.32.§ (2) bek. k))

Előkészítő: jegyző

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. december 1.

 1. 2. Egyéb aktuális ügyek

 

 

8./ Napirendi pont

2017. évi belső ellenőrzési ütemtervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

450/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi belső ellenőrzési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal,

egyebekben: ellenőrzési terv szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezető

ellenőrzött szervek vezetői

9./ Napirendi pont

Forgalomtechnikai tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja további árajánlatok bekérését a város közigazgatási területét érintő forgalomtechnikai terv elkészítésére.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy mit jelent a rendőrkapitány úr levelében az a megjegyzés, hogy pénzügyi lehetőségek függvényében.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabály szerint forgalomtechnikai tervvel rendelkeznie kell az önkormányzatoknak a teljes területükre, nekünk nincs ilyen. Több önkormányzatnak nem áll rendelkezésre forrás a tervezéshez, amit kimondottan csak szakmérnökök végezhetnek. Nekünk egy mérnökkel sikerült felvenni a kapcsolatot a megyéből.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy erre 1.740 eFt + ÁFA ajánlatot kaptunk. Mi történik, ha nincs ilyen tervünk. Ha megrendeljük, akkor kiderülhet, hogy további sok milliót kell elkölteni a jogszabályoknak való megfeleléshez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak nem felelünk meg, hasonlóan sok önkormányzathoz. Talán a megyei jogú városokban van ilyen szakember. Veszprém megyében csupán egy cég foglalkozik ezzel, de javasolja további árajánlatok bekérését. Elmondja, hogy 2016-ban több mint 400 eFt-ot költöttünk közlekedési táblákra, mely néhány esetben az állampolgárok elégedetlenségét váltotta ki.

 

Krisztin N. László polgármester 9.26 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

451/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Forgalomtechnikai tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj város közigazgatási területét érintő forgalomtechnikai terv elkészítésére és a forgalomtechnikai felméréssel és a forgalmi rend felülvizsgálatára vonatkozó terv elkészítéséhez kapcsolódóan további árajánlatok bekérését elrendeli.
 2. a szükséges intézkedések megtételére felkéri a Műszaki Osztályt.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

10./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a november 28-án megtartott megbeszélésen elhangzottak kerüljenek beépítésre a pályázati felhívásokba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a problémát az okozza, hogy többször meghirdettük üzemeltetésre az üzletházat, de nem elég vonzó annak ellenére, hogy 15 évre lehetőséget teremtene valakinek. Ezért döntött úgy a Képviselő-testület, hogy szigorú feltételek mellett az értékesítés is szóba jöhet az objektum esetében, azonban erre sem volt érdeklődés. A tegnapi fórumon egyetértettek abban, hogy – tekintettel arra, hogy a TOP-os pályázatok egyike a Móló és a 71-es út közötti park és strandbejárat rendbetételét szolgálná – a Tátika sem maradhat jelen állapotában. Törekedni kell arra, hogy az együttműködéshez partnert találjunk. Az önkormányzat járulékos költségekkel együtt az épületet 100 millió forintért vásárolta vissza, az értékbecslő 119.300 Ft-an határozta meg az ingatlan értékét. A pályázati kiírásokban ezen összeg szerepel, amit a testület nem kíván lejtetni. Meg kell keresni a feltételeket, melyek vonzóbbá teszik a befektetők számára. Sok feltételt állapítottunk meg. Egyik, hogy minimum 150 eFt-os ráfordítást kell tennie a leendő partnernek, amíg ez történik meg, nem üzemeltetheti az épületet. Az eddigi tevékenység folytatását nem támogatjuk. Ha a partner nem teljesíti a feltételeket, akkor visszavásárlást eszközölünk. A program vonzóbbá tételét szolgálhatná, hogy az önkormányzat a kikiáltási ár 10 %-áig a tervezési költséget felvállalná. 3 oldalú szerződést javasolt a jegyző asszony az önkormányzat, a tervező és a leendő tulajdonos között, így közös akarattal lehetne az épület eredeti formáját visszaállítani.  Az oszlopokon álló Tátika korának egyik meghatározó építménye volt, illetve az egész Balaton-partnak. A vállalkozó előfordulhat, hogy inkább abban lenne érdekelt, hogy az egész alját beépítse, és bérbe adja. Korábban 3 éves felújításban gondolkodtak, de szeretnék, ha ez maximum 2 év alatt megtörténne.

 

Nagy Miklós képviselő szerint ez a lehető legjobb konstrukció, a legtöbb biztosítékot adja arra, hogy az épület jó kezekbe kerüljön.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Városkapu beruházással együtt indulhatna a Tátika felújítása. Szigorúak voltak a feltételek, bízik abban, hogy jelen kiírásra lesz jelentkező.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem lazítottunk semmin, a befolyó eladási árból visszafordítunk egy olyan cél érdekében, mely elsősorban a mi érdekünk.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy sokszor elhangzott, hogy az épület használhatatlan állapotban van, értéket teremtő kereskedelmi tevékenységet nem lehet folytatni benne. Mindenképpen fel kell újítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2016-ban 7,5 millió forintért adtuk bérbe pályázat útján, de az emeleti részt nem lehetett használni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az értékesítésre vonatkozó előterjesztés szerinti és módosított versenyfelhívást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

452/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)    területe: 1116 m2

c)    megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)    műszaki állapota: felújítandó

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. III. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
 3. IV. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. V. A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 119.300.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)    Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)  Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására két éven belül.

h)  Pályázó (vevő) együttműködik az önkormányzattal a tervező kiválasztásánál, a tervek alapján hajtja végre a felújítási munkákat az ingatlanon. A tervezés költségeihez az önkormányzat a kikiáltási ár legfeljebb 10%-ig hozzájárul, ehhez kapcsolódóan kiköti a háromoldalú szerződés megkötését.

i)    Pályázathoz csatolni kell az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. VI. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. január 9. napján 16,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 11.930.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

VII. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.
  1. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.
  2. 11. Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására két éven belül.
  3. 12. Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy együttműködik az önkormányzattal a tervező kiválasztásánál, a tervek alapján hajtja végre a felújítási munkákat az ingatlanon. A tervezés költségeihez az önkormányzat a kikiáltási ár legfeljebb 10%-ig hozzájárul, ehhez kapcsolódóan kiköti a háromoldalú szerződés megkötését.
  4. 13. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.
  5. 14. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VIII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. IX. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. január 10. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. X. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. XI. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

XII. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2016. december 12. napján 8,00 órától 2017. január 6. napján 12,00 óráig.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

…………………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására két éven belül:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy együttműködöm az önkormányzattal a tervező kiválasztásánál, a tervek alapján hajtom végre a felújítási munkákat az ingatlanon. Vállallom a tervezési költségek önkormányzati hozzájáruláson felüli összegének megfizetését és a háromoldalú tervezési szerződés aláírását:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bérbeadásra vonatkozó felhívást az előterjesztés szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

453/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)  területe: 1116 m2

c)   megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)  műszaki állapota: felújítandó

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. január 9. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. január 10. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Induló bérleti díj: 5.000.000-Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)  Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)  Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)    A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)  Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)  Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)    Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)    Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

11./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

1./ Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán kizárja a szavazásból.

2./ az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Miklós képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. Elmondja, hogy képviselőként úgy gondolja, hogy alapvető érdeke a településnek, hogy a Kisfaludy-ház megmaradjon az önkormányzat tulajdonában, de mint befektető, nagyon szívesen megvennék. Ha eladó lesz, pályázni fognak rá. .Az ingatlanon sok felújítási munkára lenne szükség, melyet bérlőként – ha nem tervezhetlek hosszabb távon – nem tudnak bevállalni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Nagy Miklós szavazásból történő kizárását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

454/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő szavazásból történő kizárásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testület Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán kizárja a szavazásból.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kisfaludy ház hasznosításával kapcsolatosan a lakossági vélemények megoszlottak, az ezen való polemizálás ma is zajlik. El kell dönteni, hogy kezdeményezzük-e bérleti díj és egyéb feltételek áttárgyalását, hogy az önkormányzat a megállapított bérleti díjnál többhöz jusson, vagy történjen meg ennek a meghatározó épületnek az eladása pályázat útján. Nem volt itt a bizottsági ülésen, de úgy értelmezi, hogy a bizottság javasolja a végleges döntés előtt a bérleti díjról tárgyalni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a mostani döntés mennyiben kötelez, ha az élet felülírja, megváltoztatható-e pld. a bérleti időszak alatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati működés keretében a testület viszonylag szabadon hoz döntéseket. Ha most úgy döntene, hogy nem adja el, akkor bármikor újra tárgyalhatja az ügyet. Véleménye szerint a testület akkor jár el bölcsen, ha a ciklusidőre vállal garanciát, vagyis 2019. őszéig.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ki ért egyet azzal, hogy most a bérleti szerződés módosításáról tárgyaljunk.

 

Krisztin N. László polgármester szerint erről részleteiben most nem tudunk tárgyalni, de határozhat úgy a testület, hogy a polgármester folytasson hivatalos tárgyalást a bérlővel, melynek eredményét a következő testületi ülésre beterjesztjük.

 

Bolla József ügyvezető szerint a jelenlegi bérlő szempontjából ennél bizonytalanabb helyzetet nem lehet elképzelni. Mindenképpen szeretné, ha a döntést alaposabb vizsgálat előzné meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint nem merült fel, hogy a jelenlegi bérleti szerződést a Képviselő-testület fel kívánja mondani.  Ha a testület az értékesítés mellett döntene, akkor az a bérlővel együtt történne. Probléma lehet, hogy általában az ingatlanok lakottan kevesebbet érnek. Az értékbecslés lakottan 141 millió forintban határozta meg az ingatlan értékét, az önkormányzat 135 millió forintért vásárolta meg korábban. A bérleti szerződés újra tárgyalása merült fel annak érdekében, hogy emeljük a bérleti díjat.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a polgármester úr folytasson további tárgyalásokat a bérlővel, illetve kérje fel az ügyvéd urat a szerződés módosítás kidolgozására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

455/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat tulajdonában álló Kisfaludy-ház hasznosításának eseteit megtárgyalta és javasolja a bérleti szerződés módosításának eseteit megvizsgálni.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződés-módosítás feltételeinek kidolgozására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további tárgyalások lefolytatására a bérlővel.

Határidő: elfogadásra azonnal

2017. januári soros ülés, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester 9.51 órakor visszaveszi az ülés vezetését.

12./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Laposa Bence 9.52 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Móricz Zsigmond utcai telekmegosztás során kialakult harmadik az ingatlant már többször meghirdettük, eddig nem érkezett be pályázat. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

456/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)  vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)  az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)   a hasznosítás módja: értékesítés

d)  a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2017. január 9. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő:   azonnal,

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

13./ Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az un. három fenyő alatti beépítetlen területet már többször meghirdettük eladásra. A terület turisztikai jellegű hasznosítását igényeljük, olyan vevőt várunk, aki az ilyen irányú fejlesztést vállalja.

 

Nagy Lajos képviselő szerint célszerű lenne az ingatlan mellé kitenni az „Eladó” táblát is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja azzal, hogy az említett hirdetési felületeken túl egy tábla is kerüljön elhelyezésre az ingatlan értékesítéséről a Jegyző asszony megfogalmazása szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

457/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3. hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

III. elrendeli „Eladó” tábla kihelyezését a felhívás lényeges elemeinek ismertetésével az ingatlan területére.

 

Határidő:     azonnal

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)    területe: 4.200 m2

c)    megnevezése: beépítetlen terület

d)    műszaki állapota: jó

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 45.000.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)   Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. január 9. napján 16,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 11.930.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)    természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.
 9. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. január 10. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:**

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:**

…………………………………………………………………………………….

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

 

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

 

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

2. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

14./ Napirendi pont

Balatoni Hajózási Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a polgármester úrnak a BAHART Zrt-vel további tárgyalások lefolytatását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Móló fej és a 71-es út közötti füves területnek egy része a Bahart Zrt., a másik része az Önkormányzat tulajdonában van. A Zöld Város pályázatban a teljes területre pályáztunk. Az elmúlt években a Bahart területén kaotikus állapotok alakultak ki, a területüket oly módon adták bérbe, mellyel a testület nem értett egyet. Tavaly emiatt 3 millió + ÁFA összegért az önkormányzat vette bérbe, majd további bérletbe kiadta. Ebből 2,4 millió forint származott, de sajnos hasonló kép alakult ki. Jövőre szintén javasoljuk a Baharttól bérbe venni azzal, hogy a bérleti díj összegét fordítsák a hajóállomás környékének díszburkolására a meglévő terveknek megfelelően. Szeretnénk, ha nem kellene további bérletbe adni a területet, de túl nagy veszteség, hogy üresen álljon, ha nincs semmiféle kompenzáció.

 

Forintos Ervin képviselő reményét fejezi ki, hogy a Bahart elfogadja a javaslatot, és belátja, hogy a leburkolt terület értékesebb lesz annál, hogy ismét bérlőknek adják ki.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

458/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Balatoni Hajózási ZRT-vel kötendő bérleti szerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.; képviseli: Kollár József vezérigazgató) történő további tárgyalások lefolytatására.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

15./ Napirendi pont

A 2017. évi közvilágítás karantartásra vonatkozó ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az EON Zrt-vel kötne az önkormányzat megállapodást a közvilágítás karbantartására, 2.903.474,- Ft bruttó összegben.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a szerződésben egy szoros javítási határidő kikötését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a központ felé megküldtük erre vonatkozó kérésünket, igyekeznek az egy hónapos határidőt szűkebb időszakra vetetni.

 

 

Laposa Bence képviselő 9.58 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerettük volna helyben megoldani ezt a feladatot, de Badacsonytomajon nincs olyan vállalkozó, akinek meg van a jogosultsága. Az ár is döntő tényező, tavaly is az EON végezte. Javasolja, hogy a műszaki osztály mérje fel, hogy vannak-e olyan közvilágítási lámpatestek a településen, melyek nincsenek a látókörben. Tudomása szerint az iskolát körülvevő közvilágítási lámpák évek óta hiányosan égnek. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy meg kell vizsgálni, hogy vannak-e olyan közvilágítási lámpatestek, melyek nincsenek a látókörben, illetve kezdeményezzünk szerződésmódosítást a vállalási határidő csökkentése érdekében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

459/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

A 2017. évi közvilágítás karbantartásra vonatkozó ajánlat elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a településen található közvilágítási lámpák karbantartásával a 2017. évre az E.ON Zrt-t (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.) bízza meg.
 2. az előterjesztés mellékletét képező „A közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés” tervezetben foglaltakat elfogadja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 4. a közvilágítási berendezések karbantartására bruttó 2.903.474,- Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére.
 5. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy mérje fel, hogy nincs-e olyan közvilágítási lámpatest, ami nincs a látókörben (pl. iskolát körbevevő közvilágítási lámpák) és ennek karbantartása a szerződés alapján vonatkozzon.
 6. szerződés módosítását kezdeményez a vállalási határidő csökkentése érdekében.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester 10.00 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvánnyal kötendő feladatellátási megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

460/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Feladatellátási megállapodás a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján a 2. célterületre kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez, az MvM rendelethez kapcsolódó 3. melléklet szerint benyújtott pályázathoz kapcsolódóan megítélt vissza nem térítendő támogatásból megvásárolt Suzuki Vitara ALLGRIP 1,6 BENZIN típusú gépjárművet üzemelteti és a fenntartási időszakban az Alapítvánnyal szorosan együttműködik, az Alapítvány számára szakmai támogatást nyújt, a gépjármű fenntartásához és üzemeltetéséhez éves költségvetésében anyagi fedezetet biztosít.
 2. vállalja, hogy az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a kistérségi, közösségi közlekedési szolgáltatás ellátása és fejlesztése érdekében - a gépjármű igénybevételével - a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal feladat ellátási megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a feladat ellátási megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben támogatói okirat szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester 10.02 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.15 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Hiányzik: Orbán Péter alpolgármester

 

 

17./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Halmi László megbízott képviselő, Visi János

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy mindkét szivattyú vezérlésének felülvizsgálata történjen meg és erre vonatkozó árajánlatok kerüljenek bekérésre. Javasolja továbbá, hogy kezdeményezzen az önkormányzat a DRV ZRt-vel tárgyalást. Javasolja a VOGEL típusú szivattyú árajánlat szerinti kiviteli munkáinak kifizetését bruttó 130.385 Ft összegben a Szollár és Janzsó Kft-től (8300 Tapolca, Hősök tere 32.), mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Ladányi Gabriellát, Horváth Ferenc és Visi János urakat.  Az ügyet mindenki ismeri. A televízió nézőinek elmondja, hogy szakértői véleménnyel alátámasztva kértük a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal állásfoglalását arra, hogy a DRV-nek át kell vennie a rendszert. A kérésünket elutasították, döntésüket bírósági úton tervezzük megtámadni. Az érintettek részéről kérésként fogalmazódott meg, hogy a Fogel típusú szivattyú javítási költségét az önkormányzat vállalja át. A közösségnek ehhez rendelkezésre áll a megfelelő összeg, ennek ellenére a bizottság támogatja a bruttó 130.385 Ft kifizetését a vállalkozó részére. Problémát jelent, hogy a szivattyúk vezérlése várhatóan elromlik, ezért indokolt azok felülvizsgálata. A bizottság javasolja a felméréshez és javításhoz árajánlatok bekérését. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy jogosultak vagyunk-e bármilyen költséget átvállalni, hiszen hivatalosan nincs bejegyezve a közösség, nem létezik a Társulás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogilag és műszakilag rendezetlen állapotot az előző cikluson túlmutatóan örökölte meg az önkormányzat. Az érintettek közösségének egyike az önkormányzat, a költségek átvállalását erre hivatkozással tettük meg, illetve vállaltunk át olyan feladatokat, mint a szivattyú beszerzése, felmérési munkák elvégeztetése és szivattyú javítási költsége, illetve olyan adminisztrációs feladatokat, melyek a költségvetésben csapódtak le. Nem átadott pénzeszközről van szó, ez súlyosan sértené az államháztartási jogszabályokat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a szivattyú javításához szükséges fedezetet a befolyó térítési díjakból vagy a karbantartásra befizetett összegből tudnák biztosítani.

 

Visi János elmondja, hogy az érintettek közössége a szivattyú beépítésére úgy kérte meg az ajánlatot, hogy a fedezet rendelkezésükre állt. A Szollár és Janzsó KFt. ajánlata reálisnak tűnik, korábban is ő végezte a javítási munkákat, ezért a szerződést megkötötték. A szivattyúval kapcsolatosan az önkormányzat eddig intenzív támogatást adott, amit ezúton is megköszön. Most is kéri a testület támogatását. A gép beépítésre került, de a vezérlése még nem készült el, ezért nem használható. Jelenleg egy szivattyú működik. A bizottsági ülésen jelezte, hogy az egész nyomásfokozó állomás rossz állapotban van, hosszú távon nem lesz üzemképes. Javasolt egy sorrendiséget a megfelelő állapot kialakításához, ha kívánják, át tudja adni. Sajnos újabb csőtörés történt a hálózaton, ami nem nagyfokú, de intézkedést igényel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Visi úr eljuttatott egy olyan nyilatkozatot hozzá, miszerint a jövőben nem kíván a közösséggel, illetve a témával foglalkozni. Kapott egy levelet arról, hogy kik fogják képviselni a közösséget. Kérdezi, hogy a korábbi állásfoglalását revidiálta-e.

 

Visi János elmondja, hogy ha vissza szeretne kerülni a régi pozíciójába, arról értesíteni fogja az önkormányzatot. Olyan ügyről van szó, amit nem lehet egyik napról a másikra letenni. Passzív hozzáállását továbbra is fenntartja, de segítő munkáját felajánlotta az újonnan bekapcsolódók részére, akik azt igényelték is.

 

Ladányi Gabriella elmondja, hogy nem sikerült a hivatalos képviselőket megszavaztatni, mert nem tudta a szavazáshoz szükséges létszámot összehozni. Így most ő nem hivatalos képviselő a Visi úrral, Halmi úrral és Sipos Ágnessel együtt. Jogilag a rendszer nem létezik, de kapnak vizet és fizetnek is érte. Mivel nem tudnak még egy találkozót sem megszervezni, kérik az önkormányzat anyagi és adminisztratív segítségét. Az ország különböző részein laknak, az ingatlanát mindenki szeretné használni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szinte az összes DRV-vel folytatott megbeszélésen részt vett. Úgy érzékelte, hogy az a legnagyobb problémájuk, hogy bizonytalanok abban, hogy mennyit kellene a rendszerre költeni, ha át kell venniük. Ha folyamatosan azt nyilatkozzuk, hogy a rendszer nagyon rossz állapotban van, akkor a leendő partner megijed. Korábban a DRV. olyan nyilatkozatot tett, hogy a rendszert 10 millió forintból alkalmas állapotba lehet hozni. Az utolsó megbeszélésen felajánlotta, hogy az önkormányzat ennek felét hajlandó lenne felvállalni, ha a DRV. is biztosítja a másik részt, hiszen közös érdek, hogy legyen víz. Azt a választ kaptuk, hogy várjuk a MEKH döntését. Legutóbb már 35 milliós ráfordítási igény hangzott el. A vezérigazgató úrral január első napjaiban fognak ismételten egyeztetni, rosszabb pozíciók alapján.  Horváth Ferenc fia jogász, az Energetikai Hivatal végzését átnézte, ebből egy tényszerű anyagot fog összeállítani. Kérdezi, hogy nem hivatalos formában megkeresse-e a DRV-t és az Energetikai Hivatalt, felhívva a figyelmüket arra, hogy vélelmezhetően komoly hibák történtek. Olyan megállapítások szerepelnek a végzésben és a DRV. által az eljárás során tett nyilatkozatokban, melyek nem valósak. Megjegyzi, hogy még nem volt ideje részleteiben áttanulmányozni az anyagot, de a megállapodás érdekében javasolja előzetesen felhívni a figyelmüket a bíróság megkeresése előtt. Elmondja, hogy tudomása szerint 2017. július 1-től jogszabály írja elő a vízirendszerek kötelező jellegű átvételét a DRV. részére.

 

Visi János elmondja, hogy a 130 eFt-ot a karbantartásra befizetett 5 eFt-okból tudnák kifizetni, a közösség a befizetett vízdíjakhoz nem fér hozzá.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ezen összeget nem javasolja átvállalni. Kiderült, hogy a rendszer vezérlése nem működik, ez is több százezer forintba kerül. Akkor tudna nyugodt szívvel dönteni, ha a hivatal generálná le az egész folyamatot.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a 2017. július 1-i dátum mennyire biztos, hiszen addig a bírósági eljárás sem fejeződik be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jogszabály szerint, ha az állam átvesz egy rendszert, akkor annak az értékét kifizeti. Ha ez valóban így van, akkor a 30 milliós felújítási költséget is kifizetnénk, mert az állam vissza fogja adni. Viszont a minisztériumtól állásfoglalást kértünk, miszerint alapvetően a térítésmentes átadást preferálják, a jogszabály a végrehajtás során mérlegelhető. Bizonytalan a rendszer, bármi történhet addig.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg egy garanciális szabályról van szó, de történhet változás. Az érintettek közösségétől nem várunk köszönetet, de megköszönnénk, ha nem ócsárolnának bennünket. A kollégák erejükön felül megtesznek mindent, visszautasítja a terjesztett vádakat. Ne várják el az érintettek, hogy minden egyes folyamatot kontroll nélkül megtehessenek, főként úgy, hogy a levelezés jelentős részéből kimaradunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat eddig is segítette a rendszert, különösen a szivattyú és a tervek vonatkozásában. Ennek ellenére olyan emailek keringenek, hogy nem tesz semmit. Hosszú távon ezt nem lehet csinálni.

 

Horváth Ferenc elmondja, hogy a bírósági felülvizsgálat másodfokon történik, a kereset benyújtásának határideje december eleje. Javasolja a benyújtását, mivel az első fokú döntés nem állja meg a helyét, a hatályos és volt jogszabályoknak nem felel meg. Nem szabad hangoztatni, hogy a rendszer nagyon rossz. Felhívja a figyelmet arra, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a 2 km-es szakaszon 30 tűzcsapot kellene elhelyezni a rendszer átépítése, felújítása esetén. A város közigazgatási területén összesen 77 ilyen berendezés van. Mindenkit arra kér, hogy csak akkor nyilatkozzon bármiről, ha álláspontját szakmai háttérrel is bizonyítani tudja. Elmondja, hogy Kardli Eszter a Fogyasztóvédelemhez írt beadványt az augusztusi vízelzárással összefüggésben. A DRV. Zrt. november 24-re ismételt vízkorlátozásra tett utalást. Kéri az önkormányzatot, hogy próbáljon megadni minden segítséget, hogy az ügy jogi úton mielőbb rendezhető legyen. A polgármester úr tárgyaljon a DRV-vel. Kéri a fellebbezés benyújtását is.

 

Visi János elmondja, hogy addig nem fizetnek a vállalkozónak, amíg a berendezés nem működik úgy, mint annak idején, vagyis automatikus üzemmódban. A műszaki állapottal kapcsolatosan megjegyzi, hogy a rendszer jelentős része olyan csövekkel van kiegészítve, ami ide nem megfelelő.

 

Ladányi Gabriella elmondja, hogy az a lényeg, hogy a rendszert viziközművé nyilvánítsák, a DRV. átvegye. A hivatalos megkeresés előtt egyetért az előzetes egyeztetésekkel. Kérdezi, hogy a keresetlevél sikerére mennyi esély van.

 

Horváth Ferenc szerint, ha a jogszabályokat betartják, akkor van rá esély.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két út van. Ha a keresetlevelet az önkormányzat benyújtja, akkor a bíróság vagy új eljárásra kötelezi a MEKH-t, vagy elutasítja a beadványunkat. Ebben az esetben az önkormányzat nem nyújthat be ismételt kérelmet a rendszer viziközművé nyilvánítására. 2017. júliusig viszont el kell érni, hogy azzá váljon, mert csak a viziközmű rendszereket veszi át a Magyar Állam automatikusan. Ez a tulajdonosok felelőssége. Tavaly, amikor a DRV. Zrt. a 12 millió forintot kimondta, az volt a cél, hogy működőképes legyen a hálózat, a 159 ingatlanon legyen víz. Nem az önkormányzat hibájából nem kaptuk meg a szükséges forrást. Az engedélyezési eljárást az önkormányzat lefolytatta.

 

Laposa Bence képviselő szerint a határozati javaslat megfelelő. Javasolja a jogi lépések elindítását.

 

Krisztin N. László polgármester is javasolja a jogi lépések megtételét, ugyanakkor az előzetes egyeztetések elindítását is. Nehéz volt elérni, hogy az érintettek többsége megértse, hogy képezni kell valamiféle karbantartási alapot. Szíve szerint nem támogatná a 130 eFt átvállalását, érezzenek a többiek is felelősséget ebben az ügyben. A felülvizsgálatot taktikai okokból egyelőre nem rendelné meg. Ha gond történne, azonnali megoldásra lesz szükség, ami nehezen képzelhető el az önkormányzat nélkül.

 

Ladányi Gabriella elmondja, hogy ezzel a döntéssel nehéz helyzetbe kerülnének, a mostani csőtörés javítását is ki kell fizetniük. A 159 tulajdonos fele fizet csak karbantartási díjat. Jó lenne a tartalékot fenntartani, hogy ne legyenek teljesen kiszolgáltatottak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend elsősorban a per indítása miatt került most tárgyalásra. Ehhez érkezett a számla kifizetésére a kérelem. A témában érintett és nem érintett lakosság között érzékeny egyensúlyozás zajlik, gyakran kapunk bírálatot. A nem fizetők helyett az önkormányzat közpénzből fizet. El kell érni, hogy minden érintett fizessen.

 

Ladányi Gabriella megjegyzi, hogy a lakosok építményadót fizetnek, viszont az ingatlanokat víz nélkül nem tudják használni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy sok olyan projekt van, ahol a tulajdonosi közösség hozzájárulásával épülnek utak, közművek. Itt nem látjuk, hogy a tulajdonosok felelősséget vállalnának a saját dolgaikért. Az önkormányzat olyan történetben tudna aktívan részt venni, ami valós megoldást eredményez, a mostani félmegoldások helyett.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy ki adhatja be a fellebbezést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmező, illetve egyedüli ügyfél az eljárásban az önkormányzat volt, ezért nekünk van lehetőségünk a keresetlevél benyújtására. Megjegyzi, hogy az érintett területről befolyt adóbevételt az önkormányzat a Kisörshegyi ivóvíz rendszerre már ráköltötte. A tulajdonosi közösséget többször tájékoztattuk, hogy az önkormányzat belterület vonatkozásában kötelezett az ivóvíz ellátásra, ennek ellenére mi segítjük ezt a tevékenységet.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a hivatal kapjon felhatalmazás arra, hogy a problémákat megvizsgálja, majd a konkrétumok ismeretében ismételten kerüljön beterjesztésre a testület elé előterjesztés formájában.

 

Wolf Viktória jegyző a hivatal képviseletében elmondja, hogy ezt nem szeretné átvállalni. A tulajdonosi közösség meghatalmazottai jelöljék ki a felelőst maguk közül a szivattyúház felügyeletére, illetve fenntartására is.

 

Ladányi Gabriella elmondja, hogy nem tudta elérni, hogy a közösség megszavazza a képviselőket, illetve meghatározza a feladatokat, mivel az érintettek jelentős része érdektelen.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az ügy nagymértékben ellentmondásos. Az önkormányzat folyamatosan megkapja a bírálatot, hogy nincs víz, ami az élet lefontosabb dolga. A tulajdonosok aktív hozzájárulása nélkül nem lehet megnyugtató eredményt elérni.

 

Visi János elmondja, hogy a hálózat 1993-ban készült, a költségek jelentős részét az emberek adták össze, tehát egyszer már hozzájárultak. Milyen jogalapon kérhető tőlük újra hozzájárulás.

 

Horváth Ferenc elmondja, hogy önkormányzati szervezéssel történt a tervek megrendelése. A DRV. a műszaki átadáshoz hozzájárult. A közmű az önkormányzati utakban épült meg, rácsatlakozhatott a Csigáskúti útra. Az érintett ingatlantulajdonosok nem csináltak semmit illegálisan, a be nem tartott ígéretek miatt alakult ki ez a helyzet. A jegyzőkönyv szerint az átadáskor 100 ingatlan volt érintett.

 

Krisztin N. László polgármester szerint felelősségre lehet vonni azokat, akik hibáztak, de ezt a jelenlegi testületen nem szerencsés számon kérni. Javasolja a jogi út elindítását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 90-es évek elején, a közösség szerveződésekor 63 fő volt, amikor átadásra került 100, most pedig 159 ingatlantulajdonos érintett. A rendszer nem 159 ingatlanra készült eredetileg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az önkormányzat a MEKH határozatával szemben pert indítson, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

461/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO 2016/908-29 (2016) ügyiratszámú határozata ellen keresetlevél benyújtását a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak, melynek előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, keresetlevél benyújtására 2016. december 1. napja

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy mindkét szivattyú vezérlésének felülvizsgálatára történjen meg az árajánlatok bekérése, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,  és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

462/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem intézkedik a vonatkozásban, hogy mindkét szivattyú vezérlésének felülvizsgálata történjen meg és erre vonatkozó árajánlatok kerüljenek bekérésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, hogy a bruttó 130.385 Ft összegű számlát fizessük ki a Szollár és Janzsó Kft. részére annak ellenére, nem mi vagyunk az egyedüli megrendelők, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

463/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a VOGEL típusú szivattyú árajánlat szerinti kiviteli munkáinak megrendelését bruttó 130.385 Ft összegben a Szollár és Janzsó Kft-től (8300 Tapolca, Hősök tere 32.), mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

megrendelésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

18./ Napirendi pont

Mékli Bernadett tulajdonosi hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. mint strandüzemeltető érintett. Örül annak, ha egy épület felújításra kerül. Viszont több kérdés felmerült benne. Az adás-vételi szerződésben 29 m2, a felújításra vonatkozó dokumentációban 37,5 m2, az üzlet alatti terület bérletére vonatkozó szerződésben pedig 35 m2 szerepel. Melyik a helyes adat? A kérelem tárgya korszerűsítés. Tudomása szerint a Földhivatali nyilvántartásban az épület nincs feltűntetve, ezt tisztázni szükséges. A helyrajzi szám sem egyezik, 2551/6.-osként illetve 2551/9-esként is fel van tűntetve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy helyesen 2551/6. a jelzett terület helyrajzi száma.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az eltérő m2-ekkel kapcsolatosan egyeztetett a kérelmezővel. Amikor az ingatlant megvásárolták, nem mérték le a méreteket, a 35,7 m2 a tervező mostani felmérése alapján alakult ki. A 35 m2-es fizetési alap az akkori strandüzemeltető mérése alapján került megállapításra. Javasolja a tulajdonosokkal együtt lemérni az épület külméretét, és rögzítését a természetbeni állapotnak megfelelően. A testület már két alkalommal tárgyalt erről a témáról. Tudomásul vettük, hogy az épület Mékliék tulajdonában van évtizedek óta, amit most szeretnének megújítani, az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kérve. A tulajdonosi hozzájárulás az egész programra, a térképen történő feltűntetésre is vonatkozik. Ha valaki ezt nem támogatja, ennek megfelelően szavazzon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nyilatkozat előkészítésére felkértük az ügyvéd urat azzal, hogy a terv szerint a felújítási munkákat tudomásul vesszük. A műszaki osztály a tulajdonosok jelenlétében mérje fel az épületet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja a jegyző asszony által elmondott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

464/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Mékli Bernadett épület felújítási kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, 2551/6 hrsz-ú ingatlan tekintetében Mékli Bernadett (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25.) szám alatti lakos kérelmére – az előterjesztés melléklete szerinti –  a benyújtott dokumentumok alapján a Badacsonytomaji strandon található és kérelmező tulajdonát képező felépítmény felújítási munkáit tudomásul veszi.

Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szükséges nyilatkozatot készítse elő, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

A négyzetméterek vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt a tulajdonosok jelenlétében, hogy mérje fel a felépítmény alapterületét.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos képviselő 11.25 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a környezeti állapotról szóló beszámoló kötelező feladat minden évben. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

465/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2016. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

20./ Napirendi pont

A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyik helyiség bérletére érkezett be kérelem, melyet direkt módon nem lehet teljesíteni, csak pályázat útján kerülhet bérbeadásra. A kiírt pályázatra 1 pályázat érkezett Tóth Ádám részéről, az előterjesztésben szereplő feltételekkel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

466/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

A „Felső-bazársor” hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található Felső-bazársor területén lévő „borozó, söröző” feliratú üres üzlethelyiséget 15.000 Ft/hó + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja Tóth Ádám e.v. (1164 Budapest, Bóbitás u. 42/A.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát minimum egy év időtartamra és határozatlan időre, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő:     azonnal, szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató tudomásul vételét és javasolja pályázat előkészítését a Balaton Fejlesztési Tanács által Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatra, az alábbi fejlesztési célok érdekében:

a) edzőpálya fejlesztése (József Attila utca)

b) Badacsony díszpark felújítása

c) Kert utcai játszótér fejlesztése

Javasolja a pályázat előkészítése után újratárgyalni a lehetőséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BFT-s pályázat kapcsán szerepel a József Attila utcai edzőpálya fejlesztése, mellyel alapvetően egyetért. Viszont az elmúlt 1-2 évben voltak a területre gazdasági jellegű érdeklődők, akik valamiféle vállalkozást szeretnének ott létesíteni. A Belügyminisztériumhoz is nyújtottunk be pályázatot sport és szabadidő centrum létrehozásához. Bevételek és munkahely teremtés szempontjából a terület gazdasági jellegű fejlesztése szolgálná inkább az önkormányzat érdekeit.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja az ingatlant ilyen célra meghirdetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ehhez a HÉSZ-t módosítani kell, mert jelenleg közterületként, sporttelepként van feltűntetve. Kéri a műszaki osztályt, hogy készítse elő. Elmondja, hogy a TOP-os pályázatokat folyamatosan értékelik, a hírek szerint februárra, márciusra, esetleg májusra lesz meg az eredménye az általunk benyújtott pályázatnak. Megnehezítené az önkormányzat helyzetét, ha a szezon közepén kellene a kivitelezőnek a munkaterületet átadni, de ha télre csúszna, az sem lenne ideális. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

467/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat előkészítése történjen meg azzal, hogy a bizottság által javasolt három területből az edző pályát vegyük ki, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

468/2016. XI.30.) Képviselő-testületi határozat

BFT által Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat előkészítését a Balaton Fejlesztési Tanács által Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatra, az alábbi fejlesztési cél érdekében:

a)  Badacsony díszpark felújítása

b)  Kert utcai játszótér fejlesztése

 1. A pályázat előkészítése után újratárgyalja a lehetőséget.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

22./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az önkormányzat biztosítson az önkormányzat 2016. évi általános tartaléka terhére a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján

1/ Lukács László és Balogh Evelin Zsuzsanna (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 74.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

2./ Kiss Gábor és Nagy Enikő (8258 Badacsonytomaj, Kisörsi utca 9.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre

3./ Lencz Gábor és Lencz Katalin (8257 Badacsonytomaj, Virág köz 3.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

4./ Farkas Zoltán és Farkasné Hanák Ildikó (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán út 42.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít.

5./ Rakics Eszter (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 30.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít.

6./ Sikos Ibolya és Hoffer Péter (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 35.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmek a feltételeknek megfelelnek. A pályázatok személyes adatokat tartalmaznak, ezért az előterjesztéshez nem kerültek becsatolásra. Javasolt a kérelmek befogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. A szavazás az egyes pályázatokról külön történik. Kéri, hogy aki Lukács László és Balogh Evelin Zsuzsanna pályázatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

469/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Lukács László és Balogh Evelin Zsuzsanna (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 74.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszáezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét a 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. december 20.

Felelő:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Kiss Gábor és Nagy Enikő pályázatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

470/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Kiss Gábor és Nagy Enikő (8258 Badacsonytomaj, Kisörsi utca 9.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszáezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)  kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét a 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. december 20.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Lencz Gábor és Lencz Katalin pályázatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

471/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Lencz Gábor és Lencz Katalin (8257 Badacsonytomaj, Virág köz 3.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszáezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét a 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. december 20.

Feelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Farkas Zoltán és Farkasné Hanák Ildikó pályázatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

472/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Farkas Zoltán és Farkasné Hanák Ildikó (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán út 42.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét a 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. december 20.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Rakics Eszter pályázatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

473/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Rakics Eszter (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 30.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét a 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. december 20.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Sikos Ibolya és Hoffer Péter pályázatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

474/2016.(XI.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Sikos Ibolya és Hoffer Péter (8258 Badacsonytomaj, Petőfi Sándor utca 35.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés c) pontja alapján 250.000 Ft (azaz kettőszáz-ötvenezer forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét a 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. december 20.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a letelepedési támogatásról szóló rendeletünk értelmében több millió forinttal támogattuk a helyi fiatalokat, mellyel szeretnénk segíteni a helyben maradásukat. Felhívja a figyelmet erre a lehetőségre, a jövőben is várjuk az ezirányú pályázatokat.

 

 

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy településképi arculati kézikönyv elkészítését – a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés alapján – az Ur-Ben Kft-től rendelje meg 2.450.000 Ft + ÁFA összegben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a testület kb. fél éve döntött a városarculati kézikönyv megrendeléséről, mellyel egy rendezettebb, kulturáltabb városkép jöhet létre. Próbáljuk a szabályozást úgy kialakítani, hogy a közterületek és magáningatlanok megújuljanak. A kézikönyv tartalmazza a közterületeken megjelenő táblák, utcabútorok egységét, szeretnénk, ha az abban foglaltak a gyakorlatban is megvalósulnának. Fontos a külső igények beépítése, a rendelet tervezet társadalmasítása. A Kormány kötelező jelleggel írja elő a települési kézikönyv meglétét, melynek elkészítéséhez anyagi támogatást lehet kérni. Így a város települési kézikönyvének tervezési folyamata részben vagy teljes mértékben kormányzati forrásból valósulhat meg.

 

Nagy Lajos képviselő 11.40 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Fő utca rekonstrukciójának engedélyezési tervét február 6-ig kell elkészítenie a tervezőnek. A határidőt a jelenlegi 60 nap helyett 90 napra javasolja módosítani. Javasolja, hogy a kézikönyvben ez a projekt is szerepeljen, ezt követően történjen az elfogása.

 

Laposa Bence képviselő egyetért a határidő 90 napra emelésével. A Fő utca rekonstrukciójának tervezőjével folytatott előzetes megbeszéléseken kérték a folyamatos egyeztetést.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a határidő 90 napra módosuljon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

475/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből – településképi arculati kézikönyvről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből című ajánlatot megtárgyalta és a településképi arculati kézikönyv elkészítését – a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés alapján – elkészítésével megbízza az Ur-Ben Design Kft-t (1203 Budapest, Téglagyár tér 4.) bruttó 3.111.500 Ft, azaz hárommillió-száztizenegyezer-ötszáz forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlatadót értesítse és egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

szerződéskötésre 15 nap

az arculati kézikönyv elkészítésére 2017. március 31.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

24./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos képviselő 11.44 perckor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

476/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj város önkormányzata 2016. évi háromnegyedévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

 

25./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

26./ Napirendi pont

2017. évi költségvetési koncepcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során több egyeztetés történt az intézményvezetőkkel és ügyvezetőkkel, sok a jogszabályi változás. Szigorú követelményrendszer szükséges az irányelvek meghatározása során, hogy a projektek megvalósításához szükséges fedezet is rendelkezésre álljon

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy 28 pontos koncepció készült. A vagyongazdálkodás terén a testület ebben az évben is szép eredményeket ért el, a fejlesztéseket finanszírozni tudtuk. Ez a jövőben is fontos szempont lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szezont követően láthatók azok a tényezők, melyeken a jövőben javítani kell. Kéri, hogy akinek van erre vonatkozó javaslata, tegye meg, azokat a testület megpróbálja beépíteni.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 2017. évi költségvetési koncepció elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

477/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:

 1. A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
 2. A 2017. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására.
 3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése, nagyobb figyelmet kell fordítani a földtulajdonosokra, a mezőgazdasági vállalkozásokra és az őstermelőkre.
 4. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.
 5. A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban a pályázati lehetőségek további feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a 2017. évi költségvetésben meg kell tervezni.
 6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2016. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.
 7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.
 8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.
 9. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.
 10. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2017. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
 11. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
 12. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és rászoruló családok. A 2016. évben bevezetett új szociális támogatási formát, a lakókörnyezet rendben tartását tovább kell folytatni.
 13. A 2017. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.
 14. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2017. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni, az év közben visszautalt támogatásokat is.
 15. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani.
 16. A városi rendezvényterv 2017. évi előirányzata a képviselő-testület, BVKI és Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján tervezhető.
 17. Az általános tartalék összege legalább a 2016. évi eredeti előirányzat legyen.
 18. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalékot tervezni kell.
 19. A civil szervezetek és non-profit szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére fordított támogatásának 2017. évi előirányzata legalább a 2016. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.
 20. Az uniós pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
 21. A költségvetésben útfelújítási céltartalék elkülönítése javasolt.
 22. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.
 23. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
 24. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani.
 25. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.
 26. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni kiadásként a közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit, bevételként az igényelhető pályázati támogatást.
 27. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
 28. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újratárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek.  A több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. évi költségvetési tervezés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

27./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

478/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

VMKH törvényességi felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2934/2016. sz. törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja és a törvénysértés megszüntetéséről 2018. december 31. napjáig gondoskodik.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy Takács Szabolcs kormánymegbízott urat a döntésről értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

 

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a rendezvényszervezőkkel történt-e tárgyalás.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az alpolgármester úrral és néhány képviselő-társával együtt 4 rendezvényszervező céggel tárgyaltak. Eddig 3 ajánlat érkezett be.  Ha beérkezik a negyedik is, akkor képviselői fórum, majd rendkívüli ülés keretében térnek vissza a témára. Fontosnak tartja, hogy ebben az évben döntés szülessen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

479/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

29./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

480/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

30./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester a tájékoztatóból kiemeli, hogy Verner Pétert a Magyar Ifjak Világtalálkozója témájában fogadta. Van esély arra, hogy ezt a világtalálkozót 2017. évben Badacsonyban rendezik meg. A világ országaiban élő magyar fiatalok közül mintegy 100 fő kap meghívást a rendezvényre, egy jó hangulatú hetet tölthetnének itt. A szállás talán a Badacsony Kempingben megoldható lenne részükre. Örülnénk annak, ha a döntés mellettünk szólna.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy Horváth Tihamér úrral miről tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szennyvízcsatornázás V. ütemére a Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 2018-ban kerülhet sor. A Kormány szeretné az EU felé vállalt kötelezettségét teljesíteni, a nem csatornázott részek vonatkozásában sorrendiséget állított fel. Jelezték, hogy az ivóvízre nem adnak támogatást, ahhoz nincsen szabad forrás. Horváth úrral arról tárgyalt, hogy segítsen ebben a rangsorban előbbre kerülni. Megígérte, hogy megpróbál eredményt elérni. Kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

481/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

30./ Napirendi pont

EFOP-4.1.7. pályázat előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat célja a jelenleg civil házként üzemelő épület belső felújítása, korszerűsítése, eszközbeszerzéssel. Az ajánlatok bekérése előtt a testület egyeztetett a pályázat tartalmáról.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy árajánlat érkezett a Virtual English Systems Kft-től a pályázat írási-, koordinálása feladatokra bruttó 400 eFt díj ellenében, Rudnay Balázs egyéni vállalkozótól bruttó 500 eFt értékben, az INNOBOND Kft. részéről Mahler Balázstól bruttó 465 eFt értékben. Megjegyzi, hogy ezen összegek 10 %-át akkor is ki kell fizetni, ha nem nyer a pályázat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság egy körülbelüli költségvetést is kért arról, hogy mire kap megbízást a pályázatíró. A pályázat bizonyos tételeket mindenképpen tartalmaz. Kérdezi a BVKI ügyvezetőjét, hogy milyen építési és eszközbeszerzési tételek építhetők be. Megjegyzi, hogy Orbán Péter alpolgármester az építési tételek meghatározásában nagy részt vállalt.

 

Berecz Nikolett ügyvezető elmondja, hogy az épület belső felújítására – padozatcsere, falfestés, mozgáskorlátozott illemhely, rámpa, külső és belső nyílászárók cseréje, stb,. - illetve eszközbeszerzésre nyílik lehetőség a pályázat keretében. Kazánházban új, az előírásoknak megfelelő fal is építhető. A pályázat a rehabilitációs szakmérnök díját tartalmazza. 5 éven keresztül kell itt programokat generálni. Az eszközbeszerzés lehetővé tehetné például az idősek részére a számítástechnikai oktatást, mivel főként informatikai eszközöket és irodabútorokat kértünk. Kisgyermekes családok részére fejlesztő játékok beépítésével baba-mama klubra is gondoltunk.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

482/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

EFOP-4.1.7. pályázat előkészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat előkészítését és pályázat benyújtását a jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” (EFOP-4.1.7-16) című pályázati felhívásra.
 2. a pályázat írási, -koordinálási feladatokkal a Virtual English Systems Kft-t (7551 Lábod, Kossuth utca 57.) bízza meg bruttó 400.000,- Ft díj ellenében, mely díj 90%-a sikerdíjként, kizárólag nyertes pályázat esetén kerül kifizetésre. Az összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja, a pályázat későbbi megjelenése esetén a 2017. évi költségvetés működési kiadásai terhére tervezi és biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt a vállalkozási szerződés előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben szerződés és kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

32./ Napirendi pont

Sürgősségi indítvány: A Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlan csere útján történő tulajdonszerzése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügynek 9 éves előtörténete van.  Kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy évekkel ezelőtt kezdeményeztük a 0245. hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati birtokba adását, de az MNV. Zrt. nem támogatta. 2011. óta folynak tárgyalások a csereingatlan biztosításáról. Támogatják az út cseréjét hasonló értékkel bíró kivett árok és vízmosás megnevezésű ingatlannal. A szerződéstervezetet megkaptuk, azt vissza is küldtük. Ezért került most sürgősségi indítványként a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, a szerződés aláírását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

483/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

A Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlan csere útján történő tulajdonszerzése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az előterjesztés mellékletét képező csereszerződés tervezetben foglaltakat elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) mint Cserélő fél 1, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth utca 16.) mint Vagyonkezelő és Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) mint Cserélő fél 2, között létrejövő, az előterjesztés mellékletét képező, a Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlan csere útján történő önkormányzati tulajdonszerzésére vonatkozó csereszerződést aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

33./ Napirendi pont

Sürgősségi indítvány: Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba javítás – HÉSZ módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a sürgősségi indítvány lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervező részéről a sajtóhiba kijavítása megtörtént.  A Veszprém Megyei Kormányhivatal főépítésze a záró véleményt mai napon megküldte. Az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 12.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                         Orbán Péter                                     Nagy Miklós

polgármester                          alpolgármester                                   képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző2016.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!