Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 11. 25. soros testülti jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 26/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                       (5 fő)

Távolmaradását bejelentettel:

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                    képviselő                                       (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető
Bolla József                    VN. Kft. ügyvezető

Dr. Pinterits Judit           fogorvos

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Dr. Laposa József

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                      (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Forintos Ervin és Kun István képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

428/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester a meghívó szerinti napirendhez sürgősségi indítványként javasolja felvenni a Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések és a Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása tárgyú napirendeket, illetve a Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat” tárgyú előterjesztés napirendről való levételét javasolja. Ezen módosításokat a Pénzügyi bizottság ülésén közösen határozták el.

Kéri, hogy aki a Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések tárgyú sürgősségi indítvány tárgyalásával

egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

429/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi Sürgősségi indítvány – Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések tárgyú napirendet.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása tárgyú sürgősségi indítvány tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

430/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása tárgyú napirendet.

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a KLIK és az Önkormányzat álláspontja messze áll egymástól az üdültetés önkormányzati kézbevételével összefüggésben, ezért javasolja a Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat” tárgyú előterjesztés napirendről történő levételét. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

431/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéről leveszi a „Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat” tárgyú napirendet.

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 25-i soros, nyilvános ülésének napirendjét 23 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

432/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i soros ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Dr. Pinterits Judit (H-MO-MED Kft.) fogszakorvos kérelme fogászati magánrendeléshez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogorvos

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné Kuratórium elnöke

 1. 3. Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Laposa József

 1. 4. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 5. Sajtóperről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 6. VN. Kft. és Menü Kft. egyesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné ügyvezető Menü Kft.

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 7. Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 1. 9. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. A helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Egészségház fűtésleválasztása, fűtéskorszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22.  Sürgősségi indítvány – Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat nincs.

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Dr. Pinterits Judit (H-MO-MED Kft.) fogszakorvos kérelme fogászati magánrendeléshez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogorvos

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Pinterits Judit  fogorvost. Kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a Feladatellátási megállapodás 8. pontja a rendelési idő változása miatt is módosul.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kérdezi, hogy ezt az anyagot vissza kell-e hozni még egyszer a testület elé.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem kell. Az anyag előzetesen megküldésre került az ellátásban érintett települési önkormányzatoknak, akik a napokban fogják megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

433/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471. hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

a)   fogorvosi váró 18,54  m2

b)   fogorvosi rendelő 24,42 m2

c)   férfi wc           6,72 m2

d)   női wc 6,72 m2

e)   közlekedő folyosó 6,3 m2

Összesen: 62,7 m2

térmértékű helyiségek magánrendelésben végzett fogszabályozási tevékenység nyújtása céljából történő használatához 2015. december 1. napjától a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; adószám: 14222241-1-19;képviseli: dr. Pinterits Judit fogszakorvos, egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 503444; Cgjsz.: 19-09-510153) részére hozzájárul és a 2014. június 2. napján kelt, az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződés aláírására.

 

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 30 nap

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (I.)

amely létrejött egyrészről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata (képviseli Krisztin N. László polgármester) 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.), mint székhely,

Ábrahámhegy Község Önkormányzata (képviseli Vella Ferenc Zsolt polgármester) 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.),

Badacsonytördemic Község Önkormányzata (képviseli Vollmuth Péter polgármester) 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.),

Balatonrendes Község Önkormányzata (képviseli Fuchs Henrik polgármester) 8255 Balatonrendes, Fő utca 2.),

Salföld Község Önkormányzata (képviseli Fábián Gusztáv polgármester) 8256 Salföld, Kossuth utca 27.), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; adószám: 14222241-1-19;képviseli: dr. Pinterits Judit fogszakorvos, egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 503444; Cgjsz.: 19-09-510153) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

 1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Feladatellátási szerződés jött létre az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására 2014. június 2.

 

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1. A fentebb felsorolt feladatok maradéktalan, szakszerű ellátása érdekében a körzet székhely szerinti önkormányzat Megbízott vállalkozó részére az alábbiakat biztosítja:

a) a székhely önkormányzat tulajdonát képező Egészségház (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.) azon helyiségeit, amelyek a működéshez szükségesek – betegváró, orvosi rendelő, mellékhelyiségek (a továbbiakban: rendelő) – térítésmentesen a Megbízott vállalkozó használatába adja magánrendelés tevékenység folytatása kivételével.

b) az önkormányzat a Megbízott vállalkozó ingyenes használatába adja a jelen szerződés mellékletét képező leltárban felsorolt felszerelési és berendezési tárgyakat.

c) Megbízó hozzájárul Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

a) fogorvosi váró 18,54 m2

b) fogorvosi rendelő 24,42 m2

c) férfi wc      6,72 m2

d) női wc 6,72 m2

e) közlekedő folyosó 6,3 m2

összesen: 62,7 m2 térmértékű helyiségek magánrendelésben végzett fogszabályozási tevékenység nyújtása céljából történő használatához 2015. december 1. napjától azzal, hogy a magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 3 óra, de legfeljebb havi 6 óra.

A magánrendelés időpontját a Megbízott határozza meg, annak változásáról a Megbízót előzetesen köteles írásban tájékoztatni. A szerződő felek a helyiségek használati díját 10.000 Ft/hó, azaz havi tízezer forintban állapítják meg 2015. december 1. napjától. Az e pontban meghatározott használati díj havonta utólag minden tárgyhót követő hó 10. napjáig számla ellenében esedékes. A használati díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változik.

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 8. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„8. A rendelési időt a település lakosságának igényeihez igazítottan a Megbízott vállalkozó határozza meg és teszi közzé a helyben szokásos módon az ellátási körzet településein. A heti rendelési idő nem lehet kevesebb a jelen szerződés hatályba lépése előtti rendelési időnél.

Rendelési idő:

Hétfő:        8.00-14.00 óra

Kedd:        14.00-19.00 óra

Szerda:     8.00-14.00 óra

Csütörtök:            12.00-19.00 óra

Péntek:      8.00-14.00 óra”

 1. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 

 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az aláírásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

 1. Jelen szerződést

a)  Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(XI.25.) határozatával,

b)  Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(XI.26.) határozatával,

c)  Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(…) határozatával,

d)  Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(…) határozatával,

e)  Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015.(…) határozatával

jóváhagyta.

 

 1. A jelen szerződés módosítás egymással szó szerint megegyező 7 (hét) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

 

Kelt: Badacsonytomaj, 2015. december „…”

 

 

Krisztin N. László

polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Vollmuth Péter

polgármester

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

Fuchs Henrik

polgármester

Balatonrendes Község Önkormányzata

Fábián Gusztáv

polgármester

Salföld Község Önkormányzata

Dr. Pinterits Judit

fogszakorvos

H-MO-MED Kft.

Ellenjegyezte:

Luthár Mária

jegyző

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

Wolf Viktória

jegyző

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné Kuratórium elnöke

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelmét támogassa és vissza nem térítendő támogatásként 58.362,-Ft–ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.
 2. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és az átutalásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.
 3. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

434/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelmét támogatja és vissza nem térítendő támogatásként 58.362,-Ft összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és az átutalásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

3./ Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Laposa József

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

-       Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

-       A bizottság javasolja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását, az 1. pontot kiegészítve azzal, hogy a bizottság támogatja Dr. Laposa József kérelmének, vételi ajánlatának elfogadását.

 

Laposa Bence képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a képviselő kizárását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

435/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Laposa Bence szavazásból történő kizárásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt a „Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására” tárgyú napirendben történő döntéshozatalból – személyes érintettsége okán – kizárja.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Laposa Józsefet. Kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Laposa József elmondja, hogy nem, de kérdésre válaszolni fog.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy kérelmező több szántó és gyep művelési ágú területre nyújtotta be vásárlási igényét.  A testület már korábban megtárgyalta a kérelmet, és úgy döntött, hogy értékbecslést készíttet a kérelmező költségére. Ha a testület támogatja a kérelmet, a vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, ki kell függeszteni. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

436/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. dr. Laposa József kérelmét támogatja és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az alábbi ingatlanokat, a megjelölt eladási áron.

 

Értékesíteni kívánt ingatlan (hrsz)

Megnevezés

Önk. tulajdoni rész

terület- nagyság (nm)

 

Eladási ár

(Ft)

Badacsonytomaj 0160/32

szántó

1/1

2491

250.000

Badacsonytomaj 0160/37

szántó

1/1

1976

200.000

Badacsonytomaj 0160/43

szántó

1/1

6078

600.000

Badacsonytomaj 0160/45

szántó

1/1

1924

190.000

Badacsonytomaj 0160/47

szántó

2/4

1083

110.000

Badacsonytomaj 0160/49

szántó

1/1

4369

440.000

Badacsonytomaj 0160/53

gyep

1/1

3038

300.000

Badacsonytomaj 0160/55

gyep

9/12

1920

195.000

Badacsonytomaj 0160/57

gyep

9/12

1634

165.000

Badacsonytomaj 0160/63

gyep

1/1

2075

210.000

Badacsonytomaj 0160/2

szántó

2/4

3462

345.000

 

 1. Felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

4./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogassa a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.

-       javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden évben nyilatkozni kell a KLIK felé, de nem veszik figyelembe az igényünket. A kialakult gyakorlat szerint Badacsonytördemicről a gyerekek nagyobb része idejár iskolába, időközben Káptalantótiból is egyre több gyerek választja a badacsonytomaji iskolát. Ábrahámhegyről és Salföldről is járnak ide gyerekek. Ennek ellenére nem tudtuk elérni, hogy ezen településeket beemeljék a körzethatári rendszerbe. Szabad iskolaválasztás van, de ez akkor sem jó így. Javasolja, hogy a testület nyomatékosan fejezze ki ezirányú igényét.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

437/2015. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse.

Határidő:  azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

5./ Napirendi pont

Sajtóperről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg dr. Gáli Mihály ügyvédet sajtó-helyreigazítási per megindításával és a szükséges intézkedések megtételével a HVG.hu és a Népszabadság című napilap megjelenő és az általuk közzétett írások tekintetében, mely írás több vonatkozásban is megsérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezéseit.

Krisztin N. László polgármester kéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy foglalja össze az ügy jelen állását és javaslatát.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd ismerteti, hogy október 16-án és 17-én egy papíralapú és egy internetes sajtótermékben a Tátika per kapcsán részben valótlan tartalmú írások jelentek meg. A testület döntött a sajtó helyreigazítás kéréséről. A kérelmeket átvették, de tudomása szerint nem jelent meg helyreigazító közlemény. A testületnek 15 napon belül lehetősége van kereset benyújtására.

 

Laposa Bence képviselő fontosnak tartja a helyreigazítást, mivel a Népszabadság és a HVG.hu saját kategóriájában a legolvasottabb média termékek közé tartozik. Az ügynek várhatóan folytatása lesz, ezért fontos az adott sajtóorgánumok figyelmének felhívása, hogy a jövőben maradjanak a realitás talaján. Javasolja az eljárás megindítását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szövegszerűen nem ismerjük az ítéletet. A tárgyaláson az ügyvéd úr volt jelen. Kérdezi, hogy ha az írásos ítéletben olyan megfogalmazások vannak, melyek nem teszik indokolttá a pert, van-e mód a visszalépésre.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a felperes visszavonhatja a keresetét az első fokú tárgyalásig, illetve még azon is. A tudósítások valótlanságokat állítanak az ítélettől függetlenül, a pert anélkül is biztonsággal meg tudjuk indítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Megjegyzi, hogy a távollévők írásban jelezték, hogy egyetértenek a per megindításával. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

438/2015. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Sajtó-helyreigazítási per megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Gáli Mihály ügyvédet sajtó-helyreigazítási per megindításával és a szükséges intézkedések megtételével a HVG.hu és a Népszabadság című napilap megjelenő és az általuk közzétett írások tekintetében, mely írás több vonatkozásban is megsérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezéseit.

Határidő: azonnal;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

6./ Napirendi pont

VN. Kft. és Menü Kft. egyesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné ügyvezető Menü Kft.

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja meg a Menü Kft. végelszámolásának lehetőségét, a szükséges jogi, műszaki, humánpolitikai és pénzügyi erőforrásokat. Az ehhez kapcsolódó mérlegbeszámolót kérje be 2015. december 31-i fordulónappal.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az ügyvéd urat, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a cégbejegyzésekről szóló 2006. évi V. törvény nem teszi lehetővé, hogy nonprofit társaság egyesüljön más, nem nonprofit társasággal. Emiatt a korábbi döntés revidiálásra szorul. A Menü Kft. megszűntetésének egyszerűbb és olcsóbb módja lehet a végelszámolás, mely jogutód nélküli megszűnést jelent. Vélhetően 2016. január 1-től lehet a végelszámolás megindításáról dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületnek nem a Kft. megszűntetése volt a célja, hanem az étel évek óta tartó minőségi és mennyiségi problémájának a kezelése. Ezért megvizsgáltunk a szakfeladatként való ellátás lehetőségét is. A testület úgy látta, hogy ez nem a helyes út. Az előző képviselő-testület a betéti társaságból Kft-t csinált, bízva abban, hogy a belső felügyelet jobban érvényesül. Ez a testület vizsgálta, hogy más szolgáltatóktól vásároljunk élelmet. A főzőkonyha jelleget viszont szeretnénk megtartani, ezért azt támogatta, hogy a VN. Kft és a Menü Kft. olvadjon össze, így a főzőkonyha tovább üzemelne illetve a dolgozók is maradhatnának, csak az irányítás kerülne más kézbe. Közben kiderült, hogy ez sem járható út.  A javasolt végelszámolással kapcsolatban több aggálya van. 2006-ban, a szociális étkeztetés kezdetén a Tapolcai Társulás alelnöke volt. Fél attól, hogy jogutód nélküli megszűnés esetén elveszthetjük a szociális étkeztetésre vonatkozó jogosultságot, hiszen eddig is nehéz volt megtartani. A Társulás más konyhákkal is szerződésben áll a környéken. Másik problémája, hogy nem látja tisztán a pénzmozgást, az ÁFA kérdését, miszerint a VN. KFt. ÁFA befizető, a másik fél a visszaigénylő lenne. Az eszközök vásárlásához az önkormányzat adja a pénzt, ezzel is számolni kell, arra a VN. Kft-nek nincs tízmillió forintja.  A Badacsony Kulturális Kht. esetében a végelszámolást már végigcsináltuk, 15 millió ÁFÁ-t kellett az eszközök után befizetni, melyek egy részét a költségek csökkentésére sikerült értékesíteni. Itt még ez sem jönne szóba. Ezért nem tudja támogatni ezt az irányt.

 

Nagy Miklós képviselő szerint a Jegyző asszony azért fogalmazta meg a bizottsági ülésen elhangzott határozati javaslatot, hogy ha talál a testület megnyugtató választ a felvetettekre, akkor lehet továbbmenni ebbe az irányba. Ha nem, akkor más lehetőséget kell keresni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az összeolvadással a minőségi és gazdálkodási kifogásokat akarta a testület kezelni. Ez nem járható út. Kérdezi, hogy azért szét kell-e verni egy céget, mert a lakosság szerint nem jól főznek.

 

Laposa Bence képviselő szerint végső esetben maradhat a mostani struktúra is, csak a személyi állományt kell átalakítani.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a VN. Kft. nonprofit jellegének megszűntetésével megoldható-e az egybeolvadás.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy a nonprofit jelleg szorosan kapcsolódik a közhasznúsághoz. Nyereségszerző tevékenység csak a közhasznú feladatok ellátása érdekében folytatható, a nyereség nem osztható fel, közhasznú célokra kell visszaforgatni. Jogilag nem kizárt, de meg kell vizsgálni, hogy milyen anyagi érdeksérelemmel jár, a közhasznúság mekkora jelentőséggel bír a KFt-ben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem titkok az, hogy a beszélgetések során felmerült, hogy fenn kell-e tartani a kettősséget a rendszerben. Az átlagember azt látja, hogy a közhasznú és vállalkozási feladatokat ugyanazok az emberek végzik. A cég jobban áttekinthető lenne, ha az önkormányzat munkát rendel meg, a Kft. pedig elvégzi. A pályázatok vonatkozásában előnyt jelent a nonprofit jelleg. Meg kell vizsgálni, hogy érdemes-e fenntartani, és a későbbiekben visszatérni erre.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a Menü Kft. ügyvezetője mikor éri el a nyugdíjkorhatárt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy hivatalosan még nem jelezte.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy van-e törvényi akadálya annak, hogy indokolás nélkül felmentsék a beosztásából.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nincs, de a vonatkozó jogszabályokat be kell tartani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy tudomása szerint a nyugdíjazás időpontja február körül lesz.  Javasolja az elhangzottak szerinti határozati javaslat megfogalmazását, melynek lényege, hogy a testület vizsgálja meg a végelszámolás kihatásait és próbáljon meg más megoldásokat is találni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

439/2015. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. és a MENÜ Kft. egyesüléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Menü Kft. végelszámolásának lehetőségét, a szükséges jogi, műszaki, humánpolitikai és pénzügyi erőforrásokat. Az ehhez kapcsolódó mérlegbeszámolót kérje be 2015. december 31-i fordulónappal.

Határidő: elfogadásra azonnal

vagyonmérleg elkészítésére 2015. december 31./2016. január 15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné ügyvezető Menü Kft.

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a beszámolóból látható, hogy az üzleti tervben szereplő tételek %-os arányban teljesültek. A vállalkozási bevételeket túlteljesítették. Az eredményt a következő év elején szeretnék felhasználni, hogy január – február hónapokban ne kelljen hitelt kérniük.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Kun István településfejlesztésért felelős tanácsnok a bizottsági ülést követően javasolta a VN. KFt. ügyvezetőjének és dolgozóinak jutalmazását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ebben a témában még a héten egy rendkívüli ülést fog összehívni. Elmondja, hogy a folyamatot egyértelművé tenné, ha a nonprofit jelleg megszűnne. A közhasznú és vállalkozói feladatok aránya a cég megalakulásának időszakában 100 – 0 %-os volt, mindent az önkormányzat finanszírozott. A testület igényként fogalmazta meg, hogy egyre nagyobb szegmens legyen a vállalkozói rész, ehhez munkával látja el a céget, mint pld. a József Attila utcai járda burkolása.  Az eredmény viszont nem vehető ki, legfeljebb azt mondhatja meg a testület, hogy milyen fejlesztésre fordítsák.  Az a cél, hogy minél kevesebb önkormányzati támogatásra legyen szükségük a talpon maradáshoz. A lakosság többsége is visszaigazolja, hogy a Kft. működése eredményes, látványos a javulás a közterületek állapotában.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy napi szinten figyeli a Városüzemeltető munkáját, csak pozitívan tud nyilatkozni. A felmerülő problémákat az ügyvezetővel megbeszéli.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy látva az eredményeket, a dolgozók jutalmazását illetően saját költségvetésükből már intézkedett. A dolgozók Erzsébet utalvány és ajándékutalvány formájában jelképes összeget kapnak. Ha rá is gondoltak, azt megköszöni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy a Képviselő-testület majd az ügyvezető tekintetében foglaljon állást, a dolgozók tekintetében a jutalmazás az ügyvezető feladata.

Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

440/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi I-IX. havi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit KFT (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kérelmét támogassa és működési kiadásainak biztosításához 5.000.000 Ft összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.

2.  Badacsonytomaj VN KFT működéséhez 5 fő 2015. december 1-től 2016. március 31-ig történő tovább foglalkoztatására 765.860,-Ft/hó, összesen: 3.063.440,- Ft támogatást biztosítson az önkormányzat  2016. évi költségvetése, Egyéb működési támogatások ÁH kívülre jogcím  terhére előzetes kötelezettségvállalással.

 1. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
 2. Kérje fel a Költségvetési és adóosztályt, hogy a támogatási szerződés előkészítéséről és a kifizetésről gondoskodjon.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy 2015. december 1-től 2016. március 31-ig az 5 fő továbbfoglalkoztatásához az önkormányzat biztosítsa a szükséges összeget. A testület megfogalmazta azokat a célokat, ami által hasznos munkát tudnak végezni a téli időszakban is. Település bejáráson kiválasztották azokat a területeket, ahol bozótirtást fognak végezni, erről emlékeztető is készült. Kéri, hogy a decemberi testületi ülésre készüljön ütemterv a munkák elvégzéséhez, a helyrajzi számok, a tulajdonviszonyok megjelölésével. Tartalmazza, hogy kell-e engedély, illetve a területek hosszú távú fenntartása milyen keretek között történhet. Remélhetőleg lesznek olyan ingatlanok is, melyeket olyan privát embereknek ki lehet adni, akik rendben tartják.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy decemberre azokon az önkormányzati ingatlanokon tervezték a bozótirtást, melyekhez nincs szükség engedélyre. Megjegyzi, hogy nehéz munkaerőt találni, ezeket az embereket szeretné tovább alkalmazni. Az önkormányzati finanszírozáson felül a munkavégzéshez szükséges eszközökkel és ruhákkal ellátja őket.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

441/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit KFT (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kérelmét támogatja és működési kiadásainak biztosításához 5.000.000 Ft összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. Badacsonytomaj VN KFT működéséhez 5 fő 2015. december 1-től 2016. március 31-ig történő tovább foglalkoztatására 765.860,-Ft/hó, összesen: 3.063.440,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat  2016. évi költségvetése, Egyéb működési támogatások ÁH kívülre jogcím  terhére előzetes kötelezettségvállalással.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
 4. felkéri a Költségvetési és adóosztályt, hogy a támogatási szerződés előkészítéséről és a kifizetésről gondoskodjék.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap, illetve a 2016. évi költségvetés

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Horváth Márta műszaki osztályvezető most érkezett vissza, kéri, hogy a Római út felújításáról adjon tájékoztatást.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az aszfaltozást most kezdik, a felmerült problémákat megoldották.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a testület a Római út felújítását határozta el, melynek több üteme lesz. Első ütemben az egyik oldalon a Kisfaludy úttól  Badacsonytomaj felé vezető 330 méteres szakasz lesz felújítva és szegéllyel ellátva. Ez a rész rossz állapotban van, a turizmus egyik fő közlekedési útvonala.  Terveink szerint évente 3-400 métert újítunk fel, melyhez a Közútkezelő hozzájárulását ezúton is megköszöni. Az önkormányzat a szegélyépítésben, a gyomos, földes részek tisztításában vesz részt. Terveink szerint a bástya tövében lévő földes sáv is aszfaltozva lesz.

 

 

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az SZMSZ átdolgozása jól illeszkedik ennek a testületnek a lendületéhez, jobban segíti a munkát, mint a korábbi. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2015. (X.26.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

10./ Napirendi pont

A helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület valamennyi adónemet felülvizsgálta az előző soros ülésén. Az idegenforgalmi adó mértékét 420 Ft-ról 450 Ft-ra javasolta megemelni.  A többi adónem vonatkozásában nem történik változtatás. A rendelet hatályba lépésének napja 2016. január 1.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakosságot direktben érintő adónemeket a testület nem emeli meg. Az IFA tekintetében már tavaly is felmerült a 450 Ft-ra történő módosítás, de ez a 390 Ft-os akkori számhoz képest túl nagy emelés lett volna.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az idegenforgalmi adót a vendégek fizetik meg. Az álamtól komoly kiegészítést kapunk hozzá. Nagy volumenű fejlesztések előtt állunk, ezért kéri a lakosságot, hogy fizessék be az idegenforgalmi adót.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az emelésből adódó mintegy 2 millió forinthoz három millió támogatást kapunk. A költségvetés tervezésekor figyelni kell arra, hogy ezen összeget a turizmussal összefüggő fejlesztésekre fordítsuk, nem pedig működésre. Az adóemelésnek akkor van értelme, ha látható fejlődést eredményez. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2015.(XI.26.) önkormányzati

r e n d e l e t e

A helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

11./ Napirendi pont

Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a temetőkről a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat ne módosítsa.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy évenkénti kötelezető feladatként írja elő a törvény a sírhely megváltási díjak felülvizsgálatát.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy mikoriak az előterjesztésben szereplő díjak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2012-ben emelték meg, de az alaprendelet 2004-es.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a temetőben a közlekedő utak megújítását, burkolását tervezi a testület. Javasolja ezt ütemezni, és a költségvetésben a szükséges fedezetet biztosítani. A temetőbővítéssel is foglalkozni kell. A megtervezett 3 részes új temetőből a középső lett megépítve.  A tervet felül kell vizsgálni, vagy másutt kell sírhelyeket kialakítani, mert ismét fogytán vannak. A kolumbáriumot is bővíteni kell. Nem jelenti azt, hogy egyszerre minden megvalósulhat, de végleges megoldást kell keresni. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

442/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről, a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 

12./ Napirendi pont

Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-vel (8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.) 31 erdei m3 keménylombos szociális célú tűzifa vásárlására és kiszállítására vonatkozó adás-vételi szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére hatalmazza fel a polgármestert.

Az önrész összegét és a kiszállítás költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítsa.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy milyen feltételekkel lehet szociális tűzifát igényelni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a rendelet melléklete tartalmazza a feltételeket, illetve azt, hogy kik élveznek előnyt az elbírálás során. Szociális rászorultság alapján van lehetőség max. 5 m3 tűzifa igénylésére. A szállítás költségét a Képviselő-testületnek kell biztosítania a költségvetésében. Az idén sem kaptuk meg a kért mennyiséget, önkormányzatunk részére 31 m3-t ítéltek meg, melyet 2 m3-rel számolva 15-16 kérelmező felé tudunk elosztani. Ha nem elegendő, akkor települési támogatást kérhetnek a rászorulók jövedelemhatártól függően, rendkívüli élethelyzet esetében.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

443/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Szociális tűzifa támogatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-vel (8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.) 31 erdei m3 keménylombos szociális célú tűzifa vásárlására és kiszállítására vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megtárgyalta.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.
 3. az önrész összegét és a kiszállítás költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2015.(XI.26.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

 

 

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2016. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy az SZMSZ 46.§ (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület által elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

444/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendeletének 45.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. 2. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy az SZMSZ 46.§ (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület által elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

 

 

14./ Napirendi pont

Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (a „Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás) Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően hagyja jóvá.

2./ Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző a zárójeles rész nélkül javasolja elfogadni a határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

445/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Társulási megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően jóváhagyja.
 2. 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

15./ Napirendi pont

Egészségház fűtésleválasztása, fűtéskorszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-   az egészségház fűtésleválasztásának, fűtéskorszerűsítésének érdekében kérjen be árajánlatokat a tervezésre, kivitelezésre.

-   Kérje fel Krisztin N. László polgármestert a társasházi közgyűlés összehívására, mely ülésen kerüljön egyeztetésre a korszerűsítési szándék. Erről Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvossal is javasolja az egyeztetést lefolytatni.

Krisztin N. László polgármester kéri Horváth Márta osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy milyen verziók merültek fel.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy két mérnököt kértek fel, hogy a beruházási és üzemeltetési költség vonatkozásában írják le, hogy melyik a legdrágább és legkedvezőbb verzió. A hőszivattyús fűtésre és a vegyes tüzelésű kazánnal történő fűtésre írták le véleményüket. Megjegyzi, hogy az egészségház tetején lévő napelemek több áramot termeltek, mint amennyit felhasználtunk. Kun István képviselő jelezte, hogy problémák vannak az elektromos hálózatnál. Az alumínium vezetékeket korszerűbbre kell cserélni, a szekrényeket szintén cserélni kell, az elektromos fűtéshez való felkészülés 2,5 – 3 millió forint lenne. A tervezők a hőszivattyús megoldást javasolták, ezt támogatja ő is. A beruházás költségét tekintve a legdrágább ez a verzió, de az üzemeltetése a legkedvezőbb lenne. A gázfűtéshez a gázt még ki kellene építeni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napelemes beruházás pályázat segítségével történt, melyben vállaltuk, hogy a megtermelt energiát felhasználjuk. Félő, hogy a pluszban termelt energia okán visszafizetési kötelezettségünk keletkezhet. Az elektromos kazánnal és a fűtőpanelos megoldással kapcsolatban problémák vetődtek fel.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az elektromos hálózat olyan állapotban van, hogy plusz teljesítményfelvételt nem bír el.

 

Krisztin N. László polgármester szerint felmerül a kérdés, hogy az éves karbantartások megtörténtek-e. A rendszer 30 éve fennáll, elöregedhetett, ezt el tudja fogadni. De a probléma a napelemek kapcsán zajló munka során is keletkezhetett. Érdekelné, hogy a napelemek telepítése szakszerű volt-e. Javasolja ezt kivizsgálni, mert lehet felelőssége annak, aki nem jól végezte ezt a munkát.

 

Nagy Miklós képviselő megjegyzi, hogy komoly, 80-85 %-os energetikai pályázatok várhatók, előfordulhat, hogy az egész rendszer felújítására pályázhatnánk. Érdemes lenne tavaszig várni. A VRV rendszerű hőszivattyús rendszert tartja a legjobbnak, az egész ház  légkondicionálását is meg lehetne oldani ilyen módon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvoda energetikai korszerűsítésére azért nem adtuk be a pályázatot, mert a pályázati pénz jelentős részét a menedzsment vitte el. Az önerő egy részéből magunk is tudjuk hőszigetelni az épületet.  Az elhangzottak szerint összefoglalja a határozati javaslatot, melynek első eleme annak vizsgálata, hogy az elektromos rendszer hibáját mi okozhatta. Második eleme annak eldöntése, hogy milyen irányba megyünk, akár pályázattal vagy nélküle. Van egy elektromos irány három lehetőséggel, illetve egy gázos irány. Harmadik pontja, hogy mikor várhatók ilyen típusú pályázatok.

 

Nagy Miklós képviselő szerint, ha van pályázati esély, akkor a komolyabb műszaki tartalmat kellene megvalósítani. Ha nincs pályázat, akkor ez nem vállalható fel, elektromos panelt vagy más olcsóbb megoldást javasol választani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elektromos irányban, a 3 rendszer tekintetében kérjünk árajánlatokat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

446/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Egészségház fűtésleválasztása, fűtéskorszerűsítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségház fűtésleválasztásának, fűtéskorszerűsítésének érdekében elrendeli

 1. árajánlatok bekérését a fűtéskorszerűsítésre vonatkozóan tervezésre, kivitelezésre elektromos fűtés hőszivattyúval, elektromos fűtés elektromos kazánnal, elektromos fűtés fűtőpanelokkal korszerűsítési változat megvalósítására.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, a társasházi közgyűlés összehívására, mely ülésen kerüljön egyeztetésre a korszerűsítési szándék.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

16./ Napirendi pont

Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat fogadja el a 8258 Badacsonytomaj 116/1. hrsz-ú és 116/3. hrsz-ú ingatlanok hasznosítása vonatkozásában és pályázati kiírás tárgyában.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzletek közül kettős megvásárolt az önkormányzat, melyekre vonatkozóan pályázat kiírására kerül sor.

 

Wolf Viktória jegyző javaslatot kér a bérleti jogviszony időtartamára és a bánatpénz összegére. Kérdezi, hogy a pályázat beadási határideje mikor jár le.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a beadási határidő a pályázat kiírásától számított minimum 15 nap.  A bérlemények meghirdetéséről testületi ülés keretében kell dönteni. A bánatpénz összegével kapcsolatosan a rendelet minimum 10 %-ot határoz meg, melyet a testület megemelhet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy decemberben közmeghallgatás, együttes ülés, a héten rendkívüli ülés lesz. Kérdezi, hogy a szerződésbe belefoglalható-e az a körülmény, hogy fejlesztés megkezdésekor a jogviszony megszűnik.

 

Wolf Viktória jegyző szerint a pályázati kiírásban szerepeltetni kell, hogy a várható fejlesztés érinti az ingatlanokat. Fontos, hogy a pályázók erről előzetesen értesüljenek.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy ha csak egy pályázó lesz, legyen automatikus a szerződéskötés.

 

Wolf Viktória jegyző ezt nem javasolja. Az elbírálás szabályait jogszabály rendezi, a pályázati kiírás elkerülhetetlen.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja a bérleti szerződés időtartamát határozatlan időre, de maximum az üzletek bontásáig meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért ezzel abban az esetben, hogy ha a fejlesztés bekövetkezik, a bérlő tudomásul veszi, hogy az üzlet elbontásra kerül. Határidők tekintetében a 15 napot alapul véve a beadási határidő december 11. Döntésre a januári testületi ülésen kerülhet sor. Két határozatot kell hozni, a 116/1. és 116/3.hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. Kéri, hogy aki a 116/1. hrsz-ú (Manikűr-pedikűr üzlet) ingatlan vonatkozásában a pályázati kiírással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

447/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a)      vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/1 (Manikűr-pedikűr üzlet)

b)     forgalmi értékének megjelölése: 3.750.000 Ft

c)     a hasznosítás módja: bérbeadás

d)     a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát határozatlan időre, a pályázat elbírálását követő naptól kezdődően legfeljebb az üzlethelyiség elbontása napjáig jelöli ki.

A pályázati letét (bánatpénz) összegét 24.000 Ft (éves bérleti díj 10%-ának megfelelő) összegben határozza meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 116/3. hrsz-ú (ruhás üzlet) ingatlan vonatkozásában a pályázati kiírással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

448/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/3 (Ruhás üzlet)

b)        forgalmi értékének megjelölése: 3.750.000 Ft

c)        a hasznosítás módja: bérbeadás

d)        a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát határozatlan időre, a pályázat elbírálását követő naptól kezdődően legfeljebb az üzlethelyiség elbontása napjáig jelöli ki.

A pályázati letét (bánatpénz) összegét 24.000 Ft (éves bérleti díj 10%-ának megfelelő) összegben határozza meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

17./ Napirendi pont

Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a magánerős közműfejlesztés támogatására vonatkozó döntést javasolja a költségvetés tárgyalásának időszakára elhalasztani, nem elvetve a támogatás biztosításának lehetőségét.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

449/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a magánerős közműfejlesztés támogatására vonatkozó döntést a költségvetés tárgyalásának időszakára elhalasztja, nem elvetve a támogatás biztosításának lehetőségét.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. évi költségvetés előkészítése

értesítésre 5 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

18./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy folyamatosan egyeztetünk különböző pályázatmenedzselő cégekkel. A Képviselő-testületnek elkészült a fejlesztési programja, melynek elemeihez próbálunk hatékony segítőket, támogatókat szerezni. A fejlesztési tervhez az előkészítő felsorolja a pályázati lehetőségeket. Kéri, hogy ha valaki olyan pontot talál, mely a településfejlesztési koncepcióban szerepel, de a fejlesztési tervbe nem került be, jelezze felé. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

450/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a polgármester bizonyos jogosultságokat kapott a testülettől, például a települési támogatási kérelmekről dönthet. A beszámoló ezt is tartalmazza. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

451/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

20./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottsági ülés levezető elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos levezető elnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

452/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

21./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatójának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

453/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

22./ Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múlt hét csütörtökén lakossági fórum keretében ismertetésre kerültek a három nagy projekt tervei a Művelődési házban. Köszöni azoknak, akik megtisztelték a testületet azzal, hogy eljöttek. Előzetesen több alkalommal történt egyeztetés a tervezőkkel, most a lakosság véleményének a megismerése volt a cél. Dönteni kell az irányok véglegesítéséről, egyes kérdések orvoslásáról, ezzel segítve a tervek mielőbbi elkészítését. A döntést követően 20 munkanapon belül a tervezők elkészítik a projektek terveit, jó esetben március-április környékén jogerős építési engedélyeink lehetnek. Jelen információink szerint ebben az időszakban lehet majd a pályázatokat is beadni. Három projektről van szó, az új Művelődési házról, a Tájház udvarról, illetve a Badacsony Városkapuról a strandbejárat és a park vonatkozásában.  Az új Művelődési ház tekintetében a lakosság illetve a testület is pozitívan nyilatkozott és támogatta a bemutatott konstrukciót. 6-8 pontban összefoglalta a felmerült képviselői véleményeket, melyeket a tervező részére megküldött. Ezek része volt annak vizsgálata, hogy az új színházterem Kert utca felé eső vége legyen nyitható, ha a parkoló bevonásával közösségi rendezvényt szeretnénk tartani.  A parkoló ezen részén és az építendő színházteremnél burkolt felület legyen. A testület azt szeretné, ha ezen az udvaron lenne a badacsonytomaji rendezvényközpont. Kértük, hogy a Fő utca felé eső homlokzaton üzletek jelenjenek meg, növelve a kisvárosias jelleget. A tervezetben két üzlet szerepel, közös bejárattal. Kérdezi, hogy az új Művelődési házzal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a tervezőkkel tartott konzultáción is elmondta, hogy azt szeretné, ha a Fő utca felőli homlokzaton – ha csak ki felületen is – megjelenne egy modern rész, mely azt mutatja, hogy a középület 2016-ban épült, és előrevetíti, hogy mi várható az épületen belül. A tervet nagyon jónak tartja, de ezt az elemet hiányolja.

 

Nagy Miklós képviselő szerint az a jó tervben, hogy kifelé a kisvárosi jelleget hozza, befelé pedig egy más világot mutat. Reméli, hogy meg tud épülni, nagyon jók a tervek.

 

Krisztin N. László polgármester az emlékeztetőn végigszaladva elmondja, hogy a liftet az utolsó verzióba már betervezték, az előadótermek, foglalkoztatók számát növelték. A színházterembe fix színpad került, 100-120 fő befogadóképességgel. A galériás megoldást jónak tartja, a nézőtér legyen mobil. Az üveges felületek miatt sok kihasználatlan terület van, kéri annak átgondolását, hogyan lehetne ezeket csökkenteni és funkcióval ellátni. A tervezők jelezték, hogy ez impozáns, tartsuk meg. Az udvar úgy kerülne kialakításra, hogy a parkolóval egybefogalmazva nagy közösségi tér alakuljon ki, kihasználva a művelődési ház infrastruktúráját. Javasoljuk, hogy a színházterem a parkoló felé nyitható legyen. Kéri a tervezőt, hogy a településfejlesztési koncepció környezetvédelemre és fenntarthatóságra vonatkozó vállalásait vegye figyelembe, melyet táblázatos formában összefoglalt és mellékelt. Ilyenek pld. a fűtés, hűtés, megújuló energia figyelembevétele.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a határozatban kerüljön pontosításra a szövegezés, mivel a szerződés kötelez bennünket. A Művelődési ház helyett volt polgármesteri hivatal kulturközponttá alakítása szerepeljen. Ha a döntés a bemutatott koncepció alapján megszületik, a 2015. október 7-én megkötött tervezési szerződés szerint a vállalási határidő 20 munkanapra csökken.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előkészítő megbeszéléseken megegyezés történt arra, tenderterveket kapunk. Az engedélyes terveket kevésnek, a kiviteli tervek soknak ítéltük.  Kéri, hogy ha egyetért a testület azzal, hogy a régi polgármesteri hivatal átalakításával kialakuló új közösségi ház udvara legyen egyben a település badacsonytomaji településrészén a közösségi rendezvénytér is, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

454/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a régi Polgármesteri Hivatal átalakításával kialakuló új Művelődési-ház udvara legyen egyben a város badacsonytomaji településrészén a rendezvénytér is.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fő utcai homlokzaton jelenjen meg egy olyan falrészlet, melyből érződik, hogy az épület 2016-ban újjáépült és előrevetíti, hogy „bent mi várható”, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

455/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Új Művelődési ház Fő utcai homlokzatán jelenjen meg egy olyan falrészlet, melyből érződik, hogy az épület 2016-ban újjáépült és előrevetíti, hogy „bent mi várható”.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az október 7-én megkötött tervezési szerződés alapján a legutoljára bemutatott tervekre alapozva – a felvetések bedolgozásával – elfogadja a koncepciót a végleges terv alapjául, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

456/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város új Művelődési ház építésére legutoljára bemutatott vázlatterveket a végleges terv alapjául elfogadja, bedolgozva a testület és a lakosság által tett felvetéseket.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Városháza és rendőrörs építése Közösségi tér I. ütem néven történt. A Tájház udvari rész még nincs befejezve. A Képviselő-testület az ott lévő üzletek megvásárlását határozta el, melyből 2 teljesedésbe ment, 1 vásárlás előtt van, illetve 1 üzlet tulajdonosával nem tudtunk megegyezni. A tervezésre pályázatot írtunk ki. A nyertes pályázó 3 verziót készített. Az A. verzió szolgálja leginkább a teresedést. A Tájház folytatásában lévő parkolóhelyek megszűnnének, nagy zöldfelület alakulna ki. A megmaradó üzletből egy csupa üveg kávézó lehetne, a többi elbontásra kerülne. Mindhárom verzióban alap, hogy a Sellyei féle üzlet helyén üzlet és lakás alakulna ki, a Tájházzal szemben a nagy tűzfalnál szintén üzlet és lakás. A B. verzió téglalap csíkokkal szabdalja fel a teret, van ahol víz csobog, van ahol zöld növényzet van, átlós irányban kis hidakon lehet végigmenni a téren. Rendezvény idejére előre gyártott fedőanyaggal lefedhető a tér, a dézsákban elhelyezett fák és növényzet elmozdíthatók a helyükről. A C. verzió a Polgármesteri hivatal udvarán lévő parkolósort meghagyja, a Tájház és az első üzlet közötti parkolók felhasználásával képez kisebb zöldfelületet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a legdrágább az A. verzió, a legolcsóbb a C.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi terv komplexebb volt, tartalmazott egy kis piacot is, de erről lemondtunk, mert más területén épült volna meg, mely az építési engedélyt hátráltatta vagy meghiúsíthatta volna.  A későbbiekben, nem a projekt részeként lehet erről szó.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a lakossági fórumon messze az A. verzió kapta a legtöbb támogatást. A teret nem régen újítottuk fel, komoly összeget költve rá. Neki is tetszene az A verzió, de sok egyéb projekt fut párhuzamosan, az egészet nagyon sokba kerülne megcsinálni.  Olcsóbb megoldás lenne a kisebb park megépítése, ha azt szépen és rendezetten meg lehetne oldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy projektötletként a Halászkert parkolóval együtt beadtuk, - durván a fele összeggel, mint az A. verzió lenne -, a megyei fejlesztési tervben szerepel a vidékfejlesztési pályázatok kategóriájában. Nem kizárt, hogy tudunk az A. verzióra forrást szerezni.  A parkoló azért nem lett aszfaltos, mert a burkolókő felszedhető és másutt lerakható.

 

Orbán Péter alpolgármester egyetért Nagy Miklós képviselőtársával. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a Tájház maradjon-e a jelenlegi helyén.  Nem biztos, hogy hozzá kellene nyúlni a drágán megépített parkolókhoz.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha a C. verzió valósul meg, akkor egy vékony zöld sáv mellett a belső terület egy parkoló lesz.  Az eredeti tervben a Városháza belső udvarán lévő parkoló sor a kerítés mellett lett volna, de módosítani kellett. Középen egy teret jobban el tudna képzelni. De megérti a tervezőket, a sok fék között nehéz tervezni.

 

Laposa Bence képviselő szerint esztétikailag az A. verzió a legjobb.  A C. verzió praktikus lehet, ha úgy nézünk az ingatlanra, mint egy kereskedelmi, szolgáltató, ügyintéző központra. A nagyvonalúság viszont hiányzik belőle. A lakossági véleményeket is figyelembe véve inkább az első verziót támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a szimpátia szavazás szerint a döntő többség szintén az A. verziót részesítette előnyben.  A parkolás kérdése minden esetben felmerült. Javaslat hangzott el a MÁV-val történő egyeztetésre, hiszen a leendő rendezvényközponttól 100 méterre van a területük, ahol a parkolót közös erővel fel lehetne újítani. Az iskola előtti út felhasználásával szintén keletkezhetne egy parkolósáv anélkül, hogy a sövényt és járdát meg kellene szűntetni.

 

Wolf Viktória jegyző kéri pontosítani a határozat szövegét azzal, hogy a szerződés szerint Fő tér (Városháza mögötti tér) illetve az októberi tervezési szerződésre hivatkozzunk vissza minden határozati javaslatnál.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájházzal kapcsolatosan végzett korábbi felmérés eredménye szerint a lakosság fele a bontás, a másik fele a helybenhagyás mellett foglalt állást.  Nem tudja, hogy e tekintetben mi a helyes út. Akkor lenne felhatalmazása a testületnek komolyabb szavazásra, ha ez is téma lett volna a lakossági fórumon. A Tájház egy olyan gócpont, mely nagy érzelmeket képes kiváltani.

 

Nagy Lajos képviselő felveti, hogy az Iskola utcában lévő önkormányzati ingatlanra át lehetne telepíteni a Tájházban lévő múzeumot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a testület meglátása szerint lehet-e most a Tájház sorsáról dönteni, befolyásolja-e a tervezési munkát, vagy a tájház és környéke nélkül készüljön el a terv. Később erre a részre is készülhet egy külön terv.

 

Laposa Bence képviselő szerint az A. verzió könnyen kiegészíthető lenne a Tájház jövőbeni elbontása esetén, a C. verziónál ezt kevésbé érzi.

 

Krisztin N. László polgármester 10.25 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 11.00 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Hiányzik: Forintos Ervin és Kun István képviselő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház udvar rekonstrukciója kapcsán az A-B-C verzió közül kell választani. Másrész volt egy felvetés a Tájházzal kapcsolatosan. Azt javasolja, hogy amíg az alternatív helyszíneket a testület nem tudja felvonultatni, ezzel a kérdéssel ne foglalkozzon. Kéri a lakosság véleményét is, hogy ezt a kérdést hogyan lehet megnyugtatóan megoldani. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy most a tervező által felvázolt verziók közül kell dönteni. Kéri, hogy aki az A. verzió elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

457/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Fő tér (Városháza mögötti tér) további fejlesztéséhez a Masszi Építész Iroda által készített és bemutatott koncepciótervek közül az „A” verziót javasolja továbbtervezésre, a 2015. október 7-én kelt tervezési szerződésben foglaltak figyelembevételével.

Határidő: azonnal

vállalási határidő: az elfogadott beépítési paraméterek, valamint a tér kialakítására kért alternatívák jóváhagyását követő 20 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony Városkapu projekt két részből áll. A mólófej, Tátika, alsó bazársor le nem bontott épülete által határolt terület, ahol a testület egy szép parkot képzelt el, remélve, hogy a park másik felének tulajdonosa, a Balatoni Hajózási Zrt. is együttműködő lesz.  A 71-es út felől megjelenik egy városkapu sziluett, mely alá akár színpad is telepíthető.  Előtte egy nagyobb méretű rendezvénytér, melyhez szükséges lesz a sürgősségi indítvány támogatása. Tartalmazza a terv a megmaradó alsó bazársori épületben egy nyilvános illemhely kialakítását. Az épület elő fala kivételével egy L alakú, elöl nyitott objektum keletkezne, mely rendezvények alkalmával bérbe vehető lenne. Kérdezi a műszaki osztályvezetőt, hogy a kapcsolódó sürgősségi indítványnak mi a lényege.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervező túlhúzta a vonalat, ezt kell törölni, hogy egységes zöldterület lehessen.  A Kormányhivatal felé egy sajtóhiba javítást kell kezdeményezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szabályzat több millió forintba került, és most pontatlanságok veszélyeztetik a projektek előkészítését, érdeksérelmet okozva az embereknek. Javasolja levélben jelezni a tervező felé, hogy ez elfogadhatatlan. A felmerülő pluszköltségeket javasolja a tervezőre áthárítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelen esetben a Polgári Törvénykönyv szakaszaira kell hagyatkozni, ez a szerződésben is rögzítve van. Személyes egyezetés előzi meg, ügyvéd úr bevonásával vizsgálható a felelősségi kérdés. Ha szükséges, ennek megfelelően kezdeményezhető egy szerződésbeli teljesítési kötelezettség elmulasztása okán a tárgyalás.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a lakossági fórumon tetszett az embereknek a park tekintetében felvázolt koncepció. A Bíró féle üzlet egyelőre marad a helyén, ezügyben tárgyalásokat fogunk kezdeményezni. Javasolja a bemutatott tervek elfogadását azzal, hogy a megvalósításához a vonatkozó sürgősségi indítványt támogatni szükséges. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

458/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Városkapu projekt park részének tervezésével kapcsolatosan a felvázolt koncepciót elfogadja azzal, hogy a megvalósításához a sürgősségi indítványt is támogatni szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a HÉSZ készítőjével a Jegyző asszony által elmondottak szerint kezdeményezzünk tárgyalást arról, hogy a hibák tekintetében valamiféle garanciális elemeket szeretnénk érvényesíteni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

459/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalás megtartását kezdeményezi a HÉSZ készítőivel a hibák tekintetében valamiféle garanciális elemek érvényesítése érdekében.

 

Határidő: azonnal,

egyebekben dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral és a tervezőkkel egyezteteve

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bíró féle üzlet tekintetében dönteni kell a tárgyalások megkezdéséről. A terv úgy számol, hogy nincs ott az üzlet. Tisztázni kell, hogy az engedélyeztetést nem gátolja-e ez a tény.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint fel kell tűntetni az épületet. Annak mérete nem haladja meg a 300 légm3-t, ezért engedélyeztetés nélkül elbontható.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Bíró féle üzlet tekintetében a tárgyalás kezdeményezésével egyetért, illetve támogatja azt, hogy a tervező tüntesse fel az épületet a terven vagy tegyen olyan javaslatot, ami működik, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

460/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések – városkapu projekt

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bíró-féle” üzlet tekintetében tárgyalás kezdeményezéséről dönt. Kéri a tervezőt, hogy az épületet tűntesse fel a terven vagy tegyen olyan javaslatot, amely működik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester 11.12 órakor távozik a teremből.

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

 

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervező kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, szerződésmódosítást kezdeményezve a határidőkre vonatkozóan, mivel az általuk javasolt tervekhez a HÉSZ módosítása szükséges. A módosítás hónapokat vehet igénybe. Az előkertet nullára kérik módosítani, illetve a tető hajlásszögét 10 %-ra.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a pályázatok megjelenéséig elfogadott tervekkel kell rendelkeznünk, a HÉSZ módosítására nincs idő. Úgy gondolja, hogy a hatóságok nem is járulnának hozzá.  Kéri, hogy aki a HÉSZ módosítását támogatja a tervező igénye szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

461/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntések – HÉSZ javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés vonatkozásában nem támogatja a 2015. október 7-én kelt tervezői szerződés és a Helyi Építési Szabályzat módosítását.

 

Felkéri a Wéber Építésziroda Kft.-t, hogy a folyamatban levő tervezéseknél a meglévő jogszabályi környezet, valamint a szerződésben foglaltak alapján folytassa megbízását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

23./ Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, mindkettőről dönteni kell. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

462/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javítás elhatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező szabályozási tervét a legutóbbi módosítás során a hrsz. 2557/2. és 2559. között tévesen feltüntetett övezeti határ tekintetében akként módosítja, hogy tévesen szereplő övezeti határ törlésre kerüljön és az egységes zöldterületi övezet Z* övezeti besorolás alá essen.

A rajzi hiba javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:     módosításhoz (rajzi hiba javításához) szükséges dokumentáció előállítása: 2015. 11. 30.

partnerségi egyeztetés megindításához: 2015. 11. 26.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Szabó Zoltán főépítész

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

463/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város HÉSZ melléklet rajzi hiba javításának eljárásához a partnerségi egyeztetésének szabályainak meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször, legutóbb 2015. szeptember 30-án módosított Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező szabályozási tervében a legutóbbi módosítás során a hrsz. 2557/2. és 2559. között tévesen szereplő övezeti határ törlésére irányuló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában kívánja lefolytatni az alábbiak szerint:

 

a)  Partnerségi egyeztető tárgyalást hív össze 2015. december 1-én 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében a rajzi hiba javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2015. november 26-án ki kell küldeni.

b)  A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c)  Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor  jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.

Határidő:  partnerségi egyeztető tárgyalásra szóló meghívó közléséhez: 2015.11.26.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Szabó Zoltán főépítész

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                               Orbán Péter                                Nagy Miklós

polgármester                                 alpolgármester                                képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!