egyéni listás (képviselő) jelölt és a polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számárólHELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

1/2019.(VIII.08) HVI KÖZLEMÉNY

egyéni listás (képviselő) jelölt és a polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számáról

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§-ában foglaltakra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:


Badacsonytomaj városban

a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 57 fő

az egyéni listás képviselő-jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 19 fő

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Badacsonytomaj településen a szavazást megelőző 67. napon – 2019. augusztus 7. – a központi névjegyzéki adatok alapján 1893 fő választópolgár szerepel.


Az Övjt. 9.§ (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt. 9.§ (3) bekezdésének a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.


A közlemény a meghozatala napján Badacsonytomaj Város Önkormányzat honlapján www.badacsonytomaj.hu, valamint helyben szokásos módon a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláin közzétételre kerül.


Badacsonytomaj, 2019. augusztus 8.Wolf Viktória

jegyző, HVI vezető


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!