2022.10.24. soros PÜB feljegyzés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 

Szám: 13/2022.

 

 

F E L J E G Y Z É S

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. október 24-én (kedd) 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Forintos Ervin                                    bizottsági tag

Hartai Béla                                         bizottsági tag

Mékli Bernadett                                  bizottsági tag

Rádulyné Halász Ibolya                      bizottsági tag

Takács Lajos                                       bizottsági tag                                      (5 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella           bizottság elnöke

Vercz Attila                                         bizottsági tag                                      (2 fő)

                                   

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                               polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (3 fő)              

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                  költségvetési és adóosztály vezető

Gyimesi Mónika                                 igazgatási-műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                       VN. Kft. ügyvezető

  1. Fekete Balázs                        intézményvezető-helyettes                   (4 fő)                          

Part Andrásné                                     jegyzőkönyvvezető

 

                                                              

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke a bizottsági ülést megelőzően bejelentette, hogy a bizottsági ülésen nem tud részt venni. Elmondja, hogy ilyen esetben az ülést a bizottság korelnöke, jelen esetben Hartai Béla bizottsági tag vezeti le.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, a bizottsági ülés levezetésére nem készült fel, ezért köszöni, de nem vállalja. Ezt követően 14.10 órakor távozik a teremből.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha nincs jelen a korelnök, akkor a rangidős bizottsági tag köteles az ülést levezetni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kijelenti, hogy az ülést nem vezeti le, majd 14.15 órakor távozik a teremből.

 

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megállapítja, hogy mivel a 7 bizottsági tagból 3 fő van jelen, a bizottsági ülés határozatképtelen lenne, azt nem lehet megtartani.

 

K.m.f.

 

       Dr. Bodnár Attila                                                                Part Andrásné                         

              jegyző                                                                        jegyzőkönyvvezető                                                                                                                                                         

 

                                               

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!