2021.11.02. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 4/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2021. november 2-án 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Hartai Béla                                      bizottsági tag                           (3 fő)

Vercz Attila                                     bizottsági tag

 

Távol maradt: Forintos Ervin                                 bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag                           (4 fő)

Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Zoltán                                 alpolgármester

Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                     (2 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                            osztályvezető

Rakics Anna                                  VN. Kft. ügyvezető

Gyimesi Mónika                            ügyintéző

Tóthné Sáfár Zsuzsanna                jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a jegyző urat, a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 3 fő van jelen, ezért az ülés határozatképtelen, megtartására nem kerülhet sor.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella

bizottság elnöke

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!