2021.08.23. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 2/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2021. augusztus 23-án 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Forintos Ervin                                bizottsági tag

Hartai Béla                                      bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag                           (6 fő)

Vercz Attila                                     bizottsági tag

Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Takács Lajos                                    bizottsági tag                           (1 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Török Zoltán                                 alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                                   BVKI vezetője

Krisztin N. Lászlóné                      igazgató

Molnárné Keller Csilla                   ügyvezető

Földi Laura                                    pénzügyi ügyintéző                 (5 fő)

 

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Takács Lajos bizottsági tag előzetesen bejelentette távolmaradását.  Külön köszönti az új bizottsági tagokat, akik a szerdai képviselő-testületi ülésen teszik le az esküt, most még nem szavazhatnak. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

62/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Mékli Bernadett bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 32 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy kiegészítő javaslata van-e valakinek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a napirendi sor kiegészítését az alábbiak szerint:

33. A képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

34. Badacsonyörsi strand TRSZ határidő módosításról

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirendi pontok felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

63/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2021. augusztus 24-i soros ülésének napirendjéhez a következő napirendeket nem veszi fel:

-          A képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

-          Badacsonyörsi strand TRSZ határidő módosításról

 

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke a napirendek sorrendiségének módosítására az alábbi javaslatot teszi, mivel a napirendben érintettek az ülésen megjelentek:

-          A meghívó szerinti 10. napirendi pont elsőként kerüljön tárgyalásra.

-          A meghívó szerinti 16. napirendi pont másodikként kerüljön tárgyalásra.

-          A meghívó szerinti 24. napirendi pont harmadikként kerüljön tárgyalásra.

 

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sorrend módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2021. augusztus 24-i soros ülésének napirendjének sorrendi módosítását nem fogadja el.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megjegyzi, hogy a meghívó szerinti sorrendben kerül sor a napirendek tárgyalására.

 

Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalását az alábbiak szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

65/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2021. augusztus 24-i soros ülésének napirendjét 32 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 1. 2. Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletről és a MENÜ Kft. támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 4. A „Tátika” műemléki épület felújítása” nyílt közbeszerzési eljárásról – záró döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Szőke István FAKSZ, Szabó Zoltán és Tamás Lászlóné BB tagok, Dr. Végh József ügyvéd

 1. 5. KÖH 2020. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Alpolgármesteri költségtérítés felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Gyermekorvos helyettesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. RANOLDER HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019. (VI.26.) határozata módosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. hsz-ú ingatlanok vonatkozásában (Baranics András és Kolenszky Mihályné)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. HÉSZ módosításáról – Badacsonytomaj 1435.  hrsz-ú ingatlan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Balogh Csaba kérelme (HÉSZ módosításról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Vörös Gábor kérelme (HÉSZ módosításról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Tájékoztatás – Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Egry József Emlékmúzeum állományvédelmi helyszíni bejárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról – Pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj 0138/4. helyrajzi számú ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 925/3. hrsz-ú ingatlan elbirtoklása II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Klímabarát települések Szövetségéhez való csatlakozás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Film készítésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Balaton Díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Berecz János kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Bíró Eszter kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Márkusné Lukács Gabriella kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

33. A képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

34. Badacsonyörsi strand TRSZ határidő módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem kértek sok változtatást, az előterjesztés ezeket tartalmazza. Legfőbb a strandok nyitvatartási ideje, 6.00-22.00 óráig, a pénztári órák pedig reggel 8.00-tól 19.00 óráig. Szeretnék, ha a helyi lakosok és üdülőtulajdonosok a bérletüket április 15. és június 30. között váltanák ki. A horgászatra és az éjszakai fürdőzésre tettek még javaslatot, illetve kérik, hogy a vonatkozó szabályoktól az üzemeltető eltérhessen. Például augusztus 20-án az éjszakai fürdőzés csak külön engedéllyel lehetséges. A jegyárak évek óta nem változtak, javaslatot tettek az emelésére, illetve a Badacsony kártya használatot szeretnék módosítani úgy, hogy 20 %-os kedvezményt jelentene. Igazából ők az egyetlenek, akik 30 %-ot biztosítanak, ez nagy bevételkiesést jelent a Kft. részére.  A strandokat igénybe vevők 10-15 %-a rendelkezik Badacsony kártyával.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi alapján szabták meg a strandbelépők árát, amit még mindig kevésnek tart.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a környékbeli strandokhoz hasonlították, 600-1.000 Ft közötti jegyárak vannak. Révfülöpön 5-600 Ft. Úgy gondolja, hogy a 900 Ft-ot el kellene egyelőre felejteni. Nem rosszabbak a strandjaink a többinél, 850 Ft-ot tartana reálisnak, ez még vállalható. A kiadásaik növekednek, a bérek, közműdíjak, egyéb költségek változnak. A szépkártyának és a bankkártyának levonásra kerülő jutalékai vannak. Az idén a Kormányrendelet szerint nem lehetett változtatni az árakon.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke egyetért azzal, hogy a környező strandok árait figyelembe kell venni, jövő évre a 850 Ft-ot nem tartja soknak. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

66/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

Rakics Anna ügyvezető kéri, hogy ha az előterjesztésben tett javaslattal a bizottság nem ért egyet, akkor tegyen javaslatot, mert anélkül nehéz lesz rendeletet alkotni.

 

2./ Napirendi pont

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletről és a MENÜ Kft. támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy hasonló helyzetben van a Menü Kft. is, az idén nem tudtak árat emelni. Az intézmények be voltak zárva, nagy a bevétel kiesésük.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nemcsak a rendelet módosítást terjesztettük elő, hanem a támogatási kérelmet is. A rendelet módosításnál az 1. sz. mellékletben leírt adatokat javítja az alábbiak szerint:

1. óvodás gyermek étkeztetése 565,- Ft/fő/nap

2. óvodás gyermek étkeztetése speciális táplálkozási igény szerinti étrend esetén 785,- Ft/fő/nap

3. általános iskola napközi otthonos egész napos ellátás 740,- Ft/fő/nap

4. általános iskola napközi otthonos egész napos ellátás speciális táplálkozási igény szerinti étrend esetén 870,- Ft/fő/nap

5. általános iskolai menza ebéd 495,- Ft/fő/nap

6. általános iskolai menza ebéd speciális táplálkozási igény szerinti étrend esetén 710,- Ft/fő/nap

7. bölcsődés gyermek étkeztetése 785,- Ft/fő/nap

Elmondja, hogy a Kft. főkönyvelője tájékoztatást adott a prognosztizált várható eredményekről. Ha a COVID IV. hullámában is valamilyen szintű bezárás lesz, akkor a Kft. kénytelen hozzányúlni a saját tőkéjéhez. Amennyiben a gazdasági társaság működése veszélyezteti az önkormányzati feladatokat, akkor a Kft. felszámolásáról gondoskodni kell. Meg kell gondolni, hogy tálaló melegkonyhával ellátható-e egy akkora teleülés. A vélemények szerint nem, ezért gazdasági szempontból mindenképpen javasolt a Kft. felé a támogatás átadása. Ha nem lesznek bezárások, és tartható a bevétel és a kiadási oldal, akkor a Kft. visszafizetési kötelezettséggel terhelt. Amit nem fordít működésre, azt december 31-ig vissza kell fizetnie a tulajdonos önkormányzatnak.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a speciális táplálkozási igény szerinti étrend esetében drágábban tudja előállítani az ételt, mint ahogy az önkormányzatnak le tudja számlázni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a strandi rendeletnél és ebben az esetben is azzal kell számolni, hogy ha a javaslat többséget nyer, a rendeletek január 1-től hatályosulnak. December 31-ig él a Kormány rendelete, ami miatt a két gazdasági társaság nem tud árat emelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet és a MENÜ Kft. támogatási kérelmének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

67/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletről és a MENÜ Kft. támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés szerinti szóbeli módosításokat elfogva a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

3./ Napirendi pont

Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az anyag többedik alkalommal van a testület előtt. A múltkori ülésen véletlenül felvetődött, hogy vajon a tulajdonjog kié a felépítmény vonatkozásában. Az ügyvéd úr az iratanyagot átnézte, véleményét megküldtük a képviselők részére. Úgy gondolja, hogy vannak olyan helyzetben, hogy döntsenek az ügyvéd úr által legutóbb benyújtott megállapodás elfogadásáról.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tud rá válaszolni, az ügyvéd úrnak a testületi ülésen kéri majd feltenni a kérdést.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a tulajdonos megküldte az eredeti adás-vételi szerződést, mely közjegyzői ellenjegyzést is tartalmaz. Tehát valós.

 

Krisztin N. László polgármester az új bizottsági tagok kedvéért elmondja, hogy arról van szó, hogy az üzlet alatti terület az önkormányzaté, a felépítmény pedig jelenleg az Intertourist 3000 Ft nevében Horváth Ottó úré. Az előző testület megállapodás közeli helyzetbe jutott vele azzal, hogy kérhet földhasználati jogot. Ez megtörtént, a testület úgy döntött, hogy 7 millió forintért megadja. A partner ígéretet tett, hogy bejegyezteti a felépítményt a Földhivatalban, majd a tárgyalások eredményeként megújítja ezt az épületet. A bejegyzés nem történt meg, húzódik a dolog. Végül jelentkezett egy vevő, aki Horváth úrtól megvásárolná a felépítményt. Az ezzel kapcsolatos megállapodás kidolgozását kérték az ügyvéd úrtól., mely meg is történt. Több vitatott pontot sikerült rendezni. A megállapodás elfogadásának véleménye szerint az szabott gátat, hogy egy badacsonytomaji állampolgár felvetette, hogy tudomása szerint a felépítmény az önkormányzaté. Ezt követően a testület visszaadta az ügyet az ügyvéd úrnak, aki leírta, hogy úgy látja, hogy a tulajdonjog tisztázott, az az Intertourist 3000 Kft-é.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri az új szerződésbe beleírni, hogy az új tulajdonos a használatbavételi engedélykor fogja megváltani a használati jogot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gastro Corso Kft-vel kötendő megállapodás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

4./ Napirendi pont

A „Tátika” műemléki épület felújítása” nyílt közbeszerzési eljárásról – záró döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Szőke István FAKSZ, Szabó Zoltán és Tamás Lászlóné BB tagok, Dr. Végh József ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kicsit később küldtük ki, mint az alapcsomagot, mert egy bizonyos összeg felett úgynevezett miniszterelnökségi kontroll alatt vannak a közbeszerzések. Itt 800 millió forint körüli összegről van szó. Hiába döntött úgy a testület, hogy elfogadja az adott kivitelező pályázatát, meg kellett futtatni a Miniszterelnökség felé, aki megadta a folyamathoz a támogatói hozzájárulását. Egy lépés van vissza ahhoz, hogy eredményt tudjunk hirdetni, utána kerülhet sor a szerződéskötésre. Mindenki tudja, aki hosszabb ideje részt vesz a munkában, hogy ez a 2,5 milliárdos GINOP program. Most a Tátika ügyében a végső kontroll volt. Kénytelenek voltunk leválasztani, mert a közlekedéssel kapcsolatos engedélyeket később kaptuk meg, és nem akartuk, hogy tovább csússzon a dolog. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy döntsünk és elkezdődhessen a felújítás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A „Tátika” műemléki épület felújítása” nyílt közbeszerzési eljárásról – záró döntés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

5./ Napirendi pont

KÖH 2020. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden évben a zárszámadást követően történik meg az elszámolás a települési önkormányzatokkal. Itt az előző évi teljesítés volt a mérvadó, ennek megfelelően kell a hivatal finanszírozásából a települések felé visszafizetni. Gyakorlatilag forrásnövekménnyel a hivatal költségvetését nem érinti, a megállapodás szerint járunk el.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

70/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

KÖH 2020. évi teljesítés elszámolása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

6./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória polgármester elmondja, hogy nem kötelező, de fontosnak tartjuk, hogy minden évben tájékoztassuk a Képviselő-testületet és a bizottságot az időarányos teljesítésről.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

7./ Napirendi pont

Alpolgármesteri költségtérítés felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az augusztus 11-i rendkívüli ülésen nyilatkozott, hogy nem szeretné felvenni a költségtérítést. A jegyző asszony akkor mondta, hogy dolgozzuk ki hogyan tovább. Azt javasolta, hogy három havonta nevezze meg azokat a civil szervezeteket, akiknek a számlájára utalná az összeget. Az első a Sportegyesület, a 2. a Keresztény Egyházközség, a 3. a Pipitér Óvoda, részükre kívánja a támogatást biztosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

72/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alpolgármesteri költségtérítés felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

8./ Napirendi pont

Gyermekorvos helyettesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szerepelnek a szükséges információk. Kiegészítésként elmondja, hogy a doktornő ismét felvetette a szolgálati lakás és szolgálati autó kérdését. A szolgálati autó tekintetében megígértük, hogy ha a próbaidő letelik, lépni fogunk. A szolgálati lakás ügye is egyre jobban előtérbe kerül. A jegyzői pályázat kapcsán is mindenki felvetette, aki nem a környékről pályázatott, de még a tapolcai pályázók is. Rövid távon vizsgálni kell a megoldást. Konkrétan a Keresztúry ház belső átalakítása merült fel, mely lehetővé tenné 1-2 szolgálati lakás kialakítását. Javasolja megbízni a hivatalt, hogy a szeptemberi ülésre a szolgálati autóval kapcsolatosan tájékozódjon. Szóba jöhet egy jó állapotú, egyszerű autó vásárlása, lízingelése, vagy új autó vásárlása. Az lenne a célszerűbb, ha nem kellene egyszerre nagy összeget kifizetni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a Keresztúry ház felújításához egy költségvetési programot és kiírást készíttetni műszaki szakember megkeresésével. A hivatal ezt nem tudja megoldani. Ott károsodhatott a víz és fűtésrendszer, volt egy elfagyás. A villamos vezetékkel is lehet gond. Javasolja mielőbb egy árajánlat bekérését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a lízing hitelfelvétellel jár, ezt kormányzati engedély nélkül nem lehet megtenni. Éven belüli kötelezettségvállalásra van lehetőség, minisztériumi konzultációval egybekötve. Az osztályvezető asszonynak jelezni fogja, hogy a költségvetéskor erre figyeljen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy az előterjesztésben a helyettesítésről van szó, most erről kell dönteni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyermekorvos helyettesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

9./ Napirendi pont

RANOLDER HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az Állami Főépítészi Irodával történő egyeztetés után a településmérnök letette a szakmai javaslatot, melyet az előterjesztés tartalmaz. Egy új Ma* övezet kialakításával képzelhető el a változtatás. A településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására a TRSZ is ki fog terjedni. Egy határidő módosítást is eszközöltünk, ennek megfelelően az alaphatározat érvényben marad. Így vihető át az érintett hatóságokon.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy jól értelmezi-e az előterjesztést. A tulajdonos szeretne a terepszint alatt nagyobbat építeni a most megengedettnél.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. A 60 %-os beépítésre nincs módja, a törvénnyel ellentétes.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a tulajdonos így vette meg az ingatlant. Most kéri, hogy az önkormányzat hozzon létre egy olyan övezetet, hogy a terveit meg tudja valósítani. Ha módosítjuk a HÉSZ-t, akkor minden későbbi kérelmezőnek meg kell majd adni az engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy egyeztetésen komoly műszaki szakemberektől elhangzott, hogy egyébként nagyon rossz állapotban van az épület, nem kizárt, hogy beszakad, nincs rajta megfelelő födém. Az előző tulajdonos aláépített egy alagsort. A telek nem volt jól kimérve. Az alsó rész okoz fejtörést, illetve az egész épületet szeretné a régi fényében helyreállítani. A terveket az egyeztetésen bemutatta, nem egyszerű a történet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az Állami Főépítészi Irodával a Nemzeti Park külön egyeztetést kezdeményezett. Erre több alkalommal is sor került.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a terepszint alatt maximum 30 m2-t építhet be, ez a 10 %. Az épület alja egészében ki van szedve.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke egyetért azzal, hogy rossz állapotban van, jó lenne, ha valaki megújítaná, főleg, ha az eredeti állapotában épülne meg. Magánvéleménye, hogy támogatható a kérelem. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

RANOLDER HÉSZ módosításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019. (VI.26.) határozata módosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az ügyben jelenlévő Laposa Bencét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Laposa Bence elmondja, hogy ez az ügy is régóta húzódik. A HÉSZ módosítások alapvetően úgy zajlanak, hogy beérkezik egy külső igény a testület felé, hogy bizonyos ingatlanok hasznosítása szempontjából szeretnének a HÉSZ-ben változtatást. Az ő esetükben megtörtént a testületi döntés, a településrendezési szerződést megkötötték. Három éve átvállalták az eljárás költségét, ő félmillió nagyságrendben fizetett. Az ígéret az volt, hogy ha és amennyiben az állami rendszeren keresztül megy és a hatóságok is elfogadják, akkor a testület támogatja. Az esetükben azért vált komplikálttá az ügy, mert időközben a Hableány felújítása során kiderült, hogy van egy jelentős méretű telekrészük, mely jelenleg közterületként, útként hasznosul. Az önkormányzatnak és neki is az az érdeke, hogy együtt rendeződjön az ügy. Egy szándéknyilatkozatban a területrészt díjmentesen felajánlja a településnek, ha ez a HÉSZ módosítás keresztül tud menni és tiszta jogi helyzet alakul ki. Kéri a testület támogatását.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a szerződésmódosítási kérelem nem tetszik neki, kényszerhelyzetet fog szülni. Kérik, hogy módosítsuk a szerződést 600 Ft + ÁFÁ--ra. Ha 300 eFt az eddig elvégzett munkájuk, akkor rakjanak hozzá még 150 eFt, azzal kiegyezik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az alap határozati javaslat a Hableányt érintő HÉSZ módosítást tartalmazza. A napirenden több ilyen HÉSZ módosítás lesz.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ha beérkezik egy kérelem, akkor nem azt mondják, hogy abban a percben bármilyen áron kötelezettséget vállalunk, hogy teljesedésbe menjen. Meg kell futtatni a szakhatóságoknál, meg kell nézni, hogyan alakulnak az önkormányzat érdekei közben, utána lehet állást foglalni. Nem veszi kötelezőnek az elfogadását. A környezetében gyorsan tűnnek el a szőlőterületek, tudja kik a vevők, tudja, mi lesz a területek sorsa.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy már elmondta a HÉSZ módosítás folyamatát. A testületnek az egyik lehetősége az, hogy nem foglalkozik a beérkező kérelemmel, azt az átfogó HÉSZ módosításnál veszi figyelembe, vagy direkt befogadja. Utóbbi esetben kötelezettséget vállal, ha a településrendezési szerződést megkötik. A 13 pontos csomagnál minden ügyfél vállalta a szerződés megkötését. Itt olyan elindított eljárásról van szó, melyre ügyvéd úr azt mondta, hogy kötelezettséget vállalt az akkori döntéshozó, bár a cikluson átnyúlik. El lehet fogadni, vagy nem, de vállalni kell az azzal járó következményeket. A szőlőterületekkel kapcsolatosan az illetékes hatósághoz kell fordulni. Alapvető kompetenciánk, hogy védjük a hegyet. Ha valaki észleli a szőlők kivágását és a Badacsonyi Borvidékhez való hozzáállása azt követeli, akkor jelezze az illetékesek felé. Vagy a testület vállalja a szerződés felmondásával járó költségek megtérítését, illetve a jogi következményeket. A visszautasítást meg kell indokolni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ha vesz valaki egy ingatlant, annak a játékszabályokat be kell tartani. A vásárlás előtt meg kell nézni a Helyi Építési Szabályzatot. Ha ezt nem teszi, az nem a testület felelőssége. Le kell írni, hogy lehet, hogy a testület nemmel fog szavazni.

 

Laposa Bence szerint ezt a véleményt a szerződés megkötése előtt kell elmondani. Senki nem kötelezhető semmire, de ezt az eljárás elején kell megmondani, nem 3 év múlva. Abból a szempontból egyetért a Jegyző asszonnyal, hogy nem kell megkötni az adott szerződést, és nincs vele fennakadás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy egy új testületnek mennyire jelent kötelezettséget az előző testület vélemény. Azóta alakulhattak a külső körülmények is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közigazgatás az objektivitásról szól, erősen körbe vagyunk kordonozva a jogszabályok által. A Ptk. előírásait, az önkormányzati törvényt figyelembe kell venni. A hatályos szerződéseket felül lehet vizsgálni, majd vagy felbontani, vagy módosítani, vagy hatályban tartani. Ez óriási feladat. 2019-ben történt egy kötelezettségvállalás többségi döntéssel. Kéri az ügyvéd urat, hogy vizsgálja meg, hogy a jelenlegi szakaszban van-e mód a módosításra. Ingatlannyilvántartási bejegyzési kötelezettség is van, ezt is vizsgálja meg. Ezt már kértük a korábbi testületi ülésen, de eddig nem kaptuk meg. Lehet, hogy az aggályai megalapozatlanok, de vannak. Javasolja, hogy a pénzügyi osztályvezető gyűjtse össze a szerződéseket, és adja át a testületnek. Sok tájékoztatást adunk szinte napi rendszerességgel. Ki merjük jelenteni, hogy rendkívüli módon cserélnek gazdát az ingatlanok, sokan érdeklődnek a HÉSZ-ről. Az OTRT és az építési jogszabályok is irányadók, ezt nem mindig vizsgálják. Ha egy kérelem veszélyezteti a borvidéket, akkor vagy ne adja be a kérelmező a módosítási igényét, vagy a soron következő HÉSZ módosításnál javasolja figyelembe venni. Egy rövid indokolással el lehet napolni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy átnézve a kérelmeket, több esetben azt sem tudta a kérelmező, hogy mit akar, hogyan tudott volna így a testület megfelelő döntést hozni. A szakhatóságok véleményezzék, a labda a testület kezében van. Vagy húz egy határt, vagy nem.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ha bead valaki egy kérelmet, akkor kell leírni, hogy a testület jelen helyzetben támogatja-e, de ha a szakhatóságoknál végig megy, fenntartja a jogot, hogy a végső döntésnél nem fogadja el.

 

Laposa Bence kéri ennél a konkrét ügynél figyelembe venni, hogy talán a polgármester és alpolgármester urakkal egyeztetett konstrukció a településnek és nekik is előnyös. A közterület ügyét is rendbe lehet így tenni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a döntés előtt úgy gondolták, hogy legyen egy dokumentum a kötelezettségvállalásra. Elmondja az ügy előtörténetét. Volt egy helyszíni bejárás, legutóbb egy hete. Az ügyvéd úrnak felvázolták a történetet, aki javasolta a szándéknyilatkozat megkötését. Ezt elő is készítette. Ha a testület támogatja, akkor ez véglegesen rendezi a helyzetet. Mindkét fél közösen vállalja a földmérő általi térkép készítését, az átadásra kerülő útrész jogilag leválasztásra került a Hableány területéről. Amikor egy járdát akart építeni az önkormányzat a Hableány oldala mellett, akkor derült ki, hogy nem is az önkormányzat területe. A mellette lévő árok sorsát is rendezni kell, erre kapna felhatalmazást az ügyvéd úr.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a HÉSZ módosítás és a megállapodás előkészítése egybe kapcsolódik. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019. (VI.26.) határozata módosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 15.30 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 15.40 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

11./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. hsz-ú ingatlanok vonatkozásában (Baranics András és Kolenszky Mihályné)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy új kérelemről van szó. Kérelmezőnek a 71-es számú főút és a vasúti sínek mellett van ingatlana. A tervezett kerékpárút településfejlesztés céljára történő kiszabályozása érinti az ingatlant, ezt szeretnék megszűntetni, kérik a kiszabályozás törlését. Jelenleg a NIF Zrt. nem tudott tájékoztatást adni arról, hogy a kerékpárút miatt a kiszabályozás a jövőben megvalósul-e.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja szakvélemény kérését az érintett cégtől, hogy milyen fázisban van a tervezett kerékpárút építés.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a kérelmet az átfogó HÉSZ módosítás során figyelembe venni, mely egy kis település esetében is 10 milliós nagyságrendű. Akkor a testület figyelembe veszi, addig nem köteles foglalkozni vele. Nem arról dönt, hogy nem fogadja be. Úgy gondolja, hogy a kiemelt állami beruházás addig sokkal inkább látható lesz, tájékozódhatunk róla.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

76/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. hsz-ú ingatlanok vonatkozásában (Baranics András és Kolenszky Mihályné)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja az átfogó HÉSZ módosítás során figyelembe venni a kérelmet.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

12./ Napirendi pont

HÉSZ módosításáról – Badacsonytomaj 1435.  hrsz-ú ingatlan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy szintén kiszabályozás érinti az ingatlant. Fontos megfontolni, a többi környező ingatlant is érinti az útszélesítést célzó kiszabályozási vonal. Megjegyzi, hogy a 1435. hrsz-ú ingatlannal szomszédos ingatlan tulajdonosa a kérelmező, ez plusz bonyodalmat okozhat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Az átfogó HÉSZ módosítás során javasolja a kérelmet figyelembe venni. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

77/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosításáról – Badacsonytomaj 1435.  hrsz-ú ingatlan

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja az átfogó HÉSZ módosítás során figyelembe venni a kérelmet.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

13./ Napirendi pont

Balogh Csaba kérelme (HÉSZ módosításról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy június 30-i ülésén nem javasolta elfogadásra a képviselő-testület, az ügyfél újabb kérelmet nyújtott be a határozat módosítására. Erre jogosult.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem érti, hogy miért akar föld alatti beépítést az előkert területén. Reméli, hogy a testületi ülésen erre választ kap.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ne kösse a testület a döntését a személyes megjelenéshez. Hosszabb ideje húzódó ügyről van szó, a június 30-i ülésen a 3/f. pont nem nyert többséget. Az ügyfél újbóli kérelmére, ha az előterjesztés szerinti határozati javaslat többséget kap, az a rendelet módosítását vonja maga után. Ha nemleges a döntés, akkor várjuk az ügyvéd úr javaslatát, hogy a hatályos TRSZ-ekkel a jövőben mi a teendő. Kéri az ügyvéd urat, hogy szerdán mondja el, ha addig nem írja le.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balogh Csaba kérelme (HÉSZ módosításról)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

14./ Napirendi pont

Vörös Gábor kérelme (HÉSZ módosításról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy hagyatéki eljárás után osztatlan közös tulajdonú lett az ingatlan, az örökösök nem tudnak megegyezni, ezért kérelmező kéri, hogy a telek megosztható legyen. Javasolja, hogy az örökösök próbáljanak megegyezni a hagyaték tekintetében, ne kérjék az önkormányzattól a HÉSZ módosítását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nem javasolja a HÉSZ módosítását a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vörös Gábor kérelme (HÉSZ módosításról)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

15./ Napirendi pont

Tájékoztatás – Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez egy tájékoztatás. Gyakorlatilag az Állami Vagyonkezelő leírta, hogy mit miért nem tud visszaadni. Tudomásulvételről van szó.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás – Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

16./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum állományvédelmi helyszíni bejárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy egy tájékoztatás van a bizottság előtt. Eddig az Egry képeket a Veszprémi Laczkó Dezső Múzeumtól kaptuk kölcsön. A múzeum szerint a jövőben nem oldható meg a képek kölcsönzése, kevesebb képet akarnak átadni, de ahhoz is át kell alakítani a helyi múzeumot, mely nagyon komoly beruházást igényelne. Véleményük szerint a falak szigetelése szükséges, mert az épület párásodik. Penészesedés nincs. Keresni fognak egy céget, aki a belső klíma stabilizációhoz ad majd egy ajánlatot. A probléma megoldása nem lesz egyszerű, ahogy a Szegedy Róza ház esetében sem az. A Múzeum Igazgatóságtól érkezett szakember azt sorolta, hogy mit nem lehet, de hogy mi a megoldás, azt nem tudta megmondani. Több 100 milliót kellene rákölteni, hogy jövőre kinyithasson az Egry József Múzeum az általuk adott vélemény szerint. Az épület a Magyar Állam tulajdona, a Nemzeti Vagyonkezelő kezelésében, de nem biztosítottak hozzá pénzt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kezdeményeztük az önkormányzati vagyonba történő átadását, de jelezték, hogy nem adják át.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy nekünk 11 képünk van. Nem fizetnek érte, a szakszerű tárolása sem egyszerű. Annak idején úgy döntött mindenki, hogy legyen náluk. Nem korrekt az eljárásuk. A képek átadásakor soha nem jelezték, hogy probléma van, később mégis kaptunk egy levelet, hogy például gombásodást vettek észre. Az Egry Múzeummal kapcsolatosan nem látja az önkormányzat anyagi hátterét, hogy az ő általuk elmondottakat meg tudja valósítani. A határozat szerint az épületet fertőtleníthetjük, de nem oldja meg a problémákat.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy az épület nem fűthető, 20-21 fokot és 40-50 %-os páratartalmat kell biztosítani a képeknek. Biztos, hogy ilyen nagy értékű képeket oda betenni meggondolandó.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy a szakember szerint az Egry képek rossz állapotban vannak. Válaszolni kell a levelükre, hogy nem az épület gombásodása miatt. Nem tudjuk, hogy ők hogyan tárolják a képeket, tudomása szerint ládákban. Az Állam az önkormányzatokhoz tette a múzeumok működtetését, de pénzt nem biztosított hozzá.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint, ha a testület a határozati javaslatot elfogadja, akkor több mint 300 eFt-ot kidob az ablakon.

 

Wolf Viktória javasolja, hogy a bizottság kérje fel az intézményvezetőt a válaszlevél megfogalmazására, a polgármester úrral egyeztetve.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a válaszlevél megfogalmazásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

81/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egry József Emlékmúzeum állományvédelmi helyszíni bejárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja felkérni az intézményvezetőt a válaszlevél megfogalmazására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

17./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy nem volt jelentkező. Az előterjesztés szerint javasoljuk új pályázati felhívás közzétételét.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a feltételeken kíván-e a bizottság változtatni.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

82/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

18./ Napirendi pont

Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról – Pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy 1 pályázat érkezett. A bontás során megállapítást nyert, hogy számos pályázati feltételek között szereplő dokumentumot nem tartalmaz, ezért eredménytelen. A Felső bazársori 2. sz. üzletre vonatkozóan nem érkezett pályázat. Javasolja új pályázati felhívások közzétételét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés szerinti mindhárom határozati javaslatról szavazni kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Felső bazársori 3. sz. üzlet pályázati eljárását javasolja eredménytelennek nyilvánítani az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

83/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról – Pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki Felső bazársori 2. sz. üzlet és 3. sz. üzlet hasznosítására ismételten pályázati kiírás elrendelését támogatja az előterjesztés szerinti II-III. határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

84/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori 2 - 3. számú üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. és III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

19./ Napirendi pont

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy egy kérelem érkezett. Tavaly többen is igényelték, akkor a testület egy évre vonatkozóan döntött róla a rendelet szerint. A hegyi taxisoknak keretszerződésük van, minden évben fizetnek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a mikrobuszos taxisok ezek szerint nem fizettek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt a pénzügyi osztály tudja megmondani. A testületi ülésen válaszolni fog.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy hivatalosan közterületre nem volt engedélyük.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

85/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0138/4. helyrajzi számú ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy a kérelmező ügyfél az ingatlant felajánlotta az önkormányzatnak, mely a Büdöskúti dűlőben a Káptalantóti út felé található. A terület mérete nem szerepel a felajánlásban.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat elfogadja, az ingatlan további hasznosításáról el kell gondolkodni. Ha csak a VN. Kft.-nek jelent plusz munkát a karbantartása, akkor nem javasolja.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy közel 400 vagyon van nekik átadva kezelésbe, melyekkel nem igazán tudnak mit kezdeni. A döntést meg kell fontolni, a most felajánlott ingatlan is olyan helyen van, hogy nem tudnák hasznosítani, viszont karban kell tartani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a külterületi ingatlan a termőföld hatálya alá tartozik, lehet elővásárlási joggal élni. Nem biztos, hogy az önkormányzathoz került vagyonkezelésbe. Két határozati javaslat van, a második sem jelenti azt, hogy biztosan az önkormányzat tulajdonába kerül.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

86/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0138/4. helyrajzi számú ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra az ingatlant a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 925/3. hrsz-ú ingatlan elbirtoklása II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr állásfoglalását illesztettük a határozati javaslat 2. pontjába, ezt javasoljuk elfogadásra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az állásfoglalás szerint az elbirtoklási igényt nem ismeri el az önkormányzat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy visszamenőleg 30 évre használati díjat kell követelni Tompos Zsolttól.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ez a javaslat, de más megegyezés is lehetséges. Hosszú távú bérleti hasznosítással tudnánk segíteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy számolni kell arra, hogy az önkormányzati vagyonra bárki bepályázhat. Az ügyvéd úr a nemzeti vagyonra vonatkozó törvény, a költségvetési törvény és az önkormányzati rendelet ismeretében tette meg az állásfoglalását. Ezért is javasolja, hogy szerdán válaszoljon a felmerülő kérdésekre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy 1996-tól fizessenek a jogcím nélküli használatért. A képviselők nem jogászok, mit lehet tenni, ha nem értenek egyet ezzel.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy van-e jogszabály a használati díj mértékére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem szeretné az ügyvéd úr véleményét kritizálni, illetve helyette válaszolni. Megvan a véleménye, szakmai és egyéb is, de ez az ő feladata volt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy hogyan szerepel a HÉSZ-ben.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy szőlőkataszterbe tartozik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy akkor a telekmegosztást el kell felejteni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a döntést a Képviselő-testület hozza meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 925/3. hrsz-ú ingatlan elbirtoklása II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületnek javasolja a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

22./ Napirendi pont

Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy már tárgyalta a testület. Azóta az ingatlanról készítettünk egy felmérési vázrajzot, mely az előterjesztés melléklete. Látható, hogy mennyit használunk az adott területből.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja az ügyvéd úrnak megküldeni az anyagot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Petőfi és a Kodály Zoltán utcát összekötő útról beszélünk. Az út közművesített és aszfaltozott. Egy hagyatéki eljárás során derült ki, hogy az út egy része a Horváth család tulajdona, a hagyatéki illetéket be is fizették utána. Jogosan kérik, hogy kártalanítsuk őket, vagy tegyük az eredeti állapotába az utat – ami nem út – hogy tudják értékesíteni az ingatlanukat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az üggyel már Gáli ügyvéd úr is foglalkozott, minden jószándékú megközelítés ellenére nem jutunk előre. Javasoljuk, hogy az ügyvéd úr nézze át a rendelkezésünkre álló iratokat, a testületi ülésig nem kiboncolható ez az ügy.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

23./ Napirendi pont

Klímabarát települések Szövetségéhez való csatlakozás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ennyi anyagot kaptunk. Ha a bizottság úgy látja, az előterjesztés szerinti határozati javaslat módosítható.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

89/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Klímabarát települések Szövetségéhez való csatlakozás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

24./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az iskola igazgatóját, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy 11 tanuló nem a beiskolázási körzetből jár az iskolába, évek óta ezeknek a gyerekeknek a bérletét az önkormányzat fizeti. A Tankerületnek kell ezt továbbítani, 2021-22. évre 126.300 Ft összegben. Tapolcáról 11-en járnak ide, ez az iskola színvonalát is jelzi, hiszen van ott négy iskola, és mégis a badacsonytomajit választották. A költségvetés tervezésekor már beadták az igényüket, a buszköltség 200 eFt-tal szerepel. Tehát egyszer már megszavazta a testület, de mivel átnyúlik a következő tanévre is, ezért került a testület asztalára. Kérdezi, hogy ha év közben még érkezne gyerek a körzeten kívülről, akkor az ő bérletét is be tudja-e vállalni az önkormányzat, vagy külön kell jönnie a kéréssel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy ha érkezne gyerek, akkor jelezze az igazgató asszony.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a kérések közül igazából csak a buszköltség valósult meg, illetve az év végi jutalmazás. A sítábor, az önkormányzati szakkörök, a testvérvárosi kapcsolatok nem működtek.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja a megszavazott 200 eFt-ig bevállalni a gyerekek bérletének a kifizetését. Ha meghaladná, akkor kell a testülethez fordulni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató megjegyzi, hogy régebben jóval többe került, mert nem tartozott a körzetbe Nemesgulács és Kisapáti sem. Most az onnan érkező gyerekek bérletét fizeti a Tankerület.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke a 126.300 Ft-ot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

90/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tag 16.50 órakor távozott a bizottsági ülésről.

25./ Napirendi pont

Film készítésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy háromszor megy adásba. Kérdés, hogy ez a több mint félmillió forintot megéri-e az önkormányzatnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az ATV-n vasárnaponként 15.55 órakor adnák le.  Nem biztos, hogy most az önkormányzat anyagi helyzete ezt megengedi. Kéri, hogy aki egyetért a film készítésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

91/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Film készítésére ajánlat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a film elkészítését a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

26./ Napirendi pont

Balaton Díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy augusztus 31-ig kell megküldeni írásban a javaslatokat. Kérdezi, hogy történt-e egyeztetés, van-e valakinek javaslata. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy a döntésre a Képviselő-testületi ülésen kerüljön sor. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

92/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a döntés meghozatalát a képviselő-testület ülésén.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

Hartai Béla bizottsági tag 16.55 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

27./ Napirendi pont

Berecz János kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Tehetséggondozó Programba jelentkező gyerekek szülei hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. Az előző években, ha a diák a pályázatot beadta, az önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy a tanulmányok ideje alatt havi 5 eFt-tal támogatja. Most egyedileg pályáznak, nem kötelező az önkormányzatnak támogatni. Nyilván nem tudjuk megítélni, hogy mennyire rászoruló az adott diák, mert e vonatkozásban az ösztöndíj programhoz a másfajta előírásoknak megfelelnek. Eddig évente maximum 2 gyerekről volt szó, 2020. évben nem volt ilyen diák. Jelenleg hárman kapják a támogatást a tanulmányaik fennállásáig.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy kérelmezők rászorulónak tekinthetők, egyedül neveli az egyik szülő a gyermekét, másik esetben négy gyermek, illetve beteg gyermek van a családban. A havonta utalt támogatást 5 év után kapják meg egyösszegben, mely segítheti a felsőoktatási intézményben az elindulásukat.

 

Hartai Béla bizottsági tag 17.00 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Berecz János kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

93/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Berecz János kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek maximum 5 tanévre 5.000 Ft/hó összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

28./ Napirendi pont

Bíró Eszter kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Bíró Eszter kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

94/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bíró Eszter kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek maximum 5 tanévre 5.000 Ft/hó összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

29./ Napirendi pont

Márkusné Lukács Gabriella kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Bíró Eszter kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

95/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Márkusné Lukács Gabriella kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek maximum 5 tanévre 5.000 Ft/hó összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

30./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Mini bölcsőde pályázatnál a vállalkozási szerződés módosítást a kivitelező aláírta, a munkák folytatódnak. A külterületi utakhoz kapcsolódóan az első számla megérkezett, a teljesítési igazolás a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra. Az MFP pályázatoknál sürgető a kultúrházat érintő eszközbeszerzés. A strandfejlesztés IV. ütemében megtörtént a helyszíni ellenőrzés, mindkét strand esetében mindent rendben találtak. A GINOP pályázat keretében a Tátika vonatkozásában fontos lenne, hogy a műszaki ellenőrzésre a személyt kiválasszák, különösen arra tekintettel, hogy addig szerződés nem köthető a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. Más futó projektünk nincs.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Magyar Falu Programhoz a 20 millió forint megérkezett, kérdezi, hogy volt-e rá előzetes költségbecslésünk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 100 %-ban lefinanszírozzák, ahhoz hozzányúlni nem szabad. Ennek a folyamatnak az elindítása még várat magára. Indikatív ajánlatot kértünk, meg fogjuk nézni. Kérdezi, hogy van-e javaslat arra, hogy milyen kivitelezőket keressünk meg. Javasolja a kollégáknak, hogy első körben minden egyes esetben kérjenek a felelős akkreditált közbeszerzőtől szakértői véleményt arról, hogy közbeszerzési eljárás köteles-e. Ha nem, akkor legalább 3 azonos műszaki tartalommal rendelkező ajánlat bekérésére kell, hogy sor kerüljön. Az ajánlatok értékelése képviselő-testületi döntés és a kivitelezési szerződés megkötése szintén. Utána kezdődhet a műszaki kivitelezés, közben a műszaki ellenőr kerüljön szintén kiválasztásra, mert nélküle az eljárás nem bonyolítható le. Az építési naplót meg kell nyitni, a felelősség a műszaki ellenőré. Ebbe az önkormányzat nem szólhat bele. Ezt az eljárásrendet kéri követni minden esetben. Itt felújításról van szó, nem útépítésről. Reméli, hogy az adott dokumentáció nem okoz problémát a kivitelezés folyamán, amit 2022. év végéig kell befejezni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy kavicsozás lenne, több út is fel van sorolva. A műszaki tartalmat kéri. Elmondja, hogy volt egy 65 %-os támogatottságú Belügyminisztérium által támogatott pályázat a Sportpálya öntözőrendszerének kialakítására, az önrészt a Sportegyesület bevállalta. Az ajánlatkéréshez a műszaki tartalmat elkészítette, a pénzügyi osztályvezetőnek átadta. Szeretné, ha ez a közeljövőben megvalósulna.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a lajtos kocsinak meddig kell feljárnia a Kisfaludy útra. Megjegyzi, hogy nem készült el a frekvencia szabályozó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem tudja, hogy hol tartanak a megbeszélések.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a Kisfaludy úton lévő két illemhelyet sem tudják üzemeltetni, mert sehol nincs víz.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a múlt héten volt az ügyben tárgyalás, a polgármester úr be fog számolni róla.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Halászkert vendéglő a Berg borozónál is tőlük kért segítséget a hét végén. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

96/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

31./ Napirendi pont

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy kértek-e engedélyt a Zámbó Árpád féle koncertre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha valaki nem kéri meg az engedélyt, az nem minősül bűncselekménynek, a közösségi együttélés szabályait sérti meg. Ma is volt bejelentés csendháborítás miatt. A Badacsonyban lévő rendezvényeken túl a balatonfüredieket és a boglárit is hangosnak ítélik. Az önkormányzat nem tud akkreditált mérőkészüléket beszerezni, a mérést meg lehet rendelni. Az önkormányzatnak nincs intézkedési jogköre. A panaszkodó ügyfélnek a rendőrség azt mondta, hogy az önkormányzat az illetékes. Megismétli, hogy nem tudunk hitelt érdemlően hangerősséget mérni. Meg kell fontolni, hogy kinek és meddig adunk engedélyt, mert egyre tarthatatlanabbak az állapotok. A Hivatalhoz tartozó mindhárom településen ez a helyzet, folyamatos a panasz. Az önkormányzati rendezvényeknél általában kezelhető a probléma.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy az idejövő turistáknak igényük van a programokra.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató kérdezi, hogy a diszkóhajóra ki adott engedélyt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tőlünk nem kértek. A zeneszolgáltatás a Balaton medrében történik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

97/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

32./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rakics Anna ügyvezető a Lamandert Kft. pótmunka elszámolásával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nyomatékkal kérte, hogy ebben az ügyben mossák tisztára a nevét. Nem kapott választ a kérésére. Augusztus 20. után tudnak a felek egymással érdemben tárgyalni, a másik fél ügyvédje a szabadságát tölti. Ez a visszajelzés érkezett a részükről.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a BÖÉE közgyűlésen felvetődött a Folly kör egyirányusításával kapcsolatosan, hogy van-e előre mozdulás. Kapott néhány emailt a Római úti apartmanok kapcsán is. Ott megállni tilos tábla van, de az ingatlanba nem tudnak behajtani, mert a nap 24 órájában parkolnak ott a kocsik. Kérik, hogy az önkormányzat intézkedjen. A Római úton áldatlan állapotok vannak, javasolja levélben fordulni a rendőrséghez.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ki kell találni valamit, pld. valamilyen adót kivetni azokra, akik az utcán állnak az autójukkal.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a badacsonyörsi strand ügyében kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az idevonatkozó TRSZ módosítás lenne a következő napirend, melynek felvételét a bizottság elutasította. Bízik benne, hogy a testület tárgyalni fogja. Az Állami Főépítészi Iroda 6 oldalon keresztül leírta a javaslatait, amit kiközöltünk az ügyvéd úr felé. Ő felvette a kapcsolatot a Szilágyi Ügyvédi Irodával, aki 15 napos határidő hosszabbítást kért. Az előterjesztés ezt a levelezést tartalmazza. Az ügyvédi álláspontokat és szakmai javaslatokat figyelembe véve javasoltuk, hogy a képviselő-testület is döntsön a határidő hosszabbítás tudomásulvételéről, hogy az ügyvédek az egyeztetés során a településrendezési szerződés pontjait ki tudják alakítani. A BÖÉE-nek használati szerződése van augusztus 31-ig.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntésekről szóló határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

98/2021. (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Borbélyné Galambos Gabriella

bizottság elnöke

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!