Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2020.08.24 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 5/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2020. augusztus 24-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Forintos Ervin                                 bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Török Zoltán                                   bizottsági tag                         (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Hartai Béla                                     alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Rakics Anna                                   mb. VN. Kft. ügyvezető

Gerencsér Tamás                           pályázati ügyintéző

Gyimesi Mónika                            műszaki ügyintéző

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

Demjén Tamás                              taxis egyéni vállalkozó

Vízkelety István                             taxis egyéni vállalkozó

Szántai Zoltán                               taxis egyéni vállalkozó

Szőke Gábor                                 taxis egyéni vállalkozó             (9 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

114/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 23 nyílt napirendi pont szerepel. Javasolja a 3. napirendi pont elsőként történő tárgyalását, mivel az érintett taxisok jelen vannak. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

115/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sorrend módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2020. augusztus 24-i soros ülésének napirendjének sorrendjét módosítja, a meghívó szerinti 3. napirendi pontot „Hegyi taxi szerződések módosítása” elsőként tárgyalja meg.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

116/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2020. augusztus 24-i soros ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Hegyi taxi szerződések módosítása

 

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

 1. 5. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról

 1. 6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása

 1. 7. Munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

 

 1. 8. Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 790. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna – Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Veszprém Balaton 2023. projektben való együttműködés

 

 1. 12. Publimont Kft. utasváró telepítés üzemeltetés

 1. 13. Szociális célú tűzifa igény benyújtása

 1. 14. Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Nagy Eszter kérelme Bt. 083., és 082. hrsz. ingatlan csere vagy értékesítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ingatlan vásárlási kérelme Bt. 0268/1. hrsz. ingatlan
 2. 18. Nyilatkozat WIFI hotspot telepítésre

 

 1. 19. Balaton Díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazás kezdeményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Hegyi taxi szerződések módosítása

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a jelenlévő vállalkozókat, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Demjén Tamás vállalkozó elmondja, hogy muszáj volt autóparkot váltaniuk, most az új rendszámú autókkal szeretnék a vállalkozásukat működtetni. Kérik annak engedélyezését, hogy a szerződésükbe az új rendszámok bekerülhessenek. A szerződésbe foglalt bérleti díjat természetesen befizetik, de ez nem része az előterjesztésnek.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az alapszerződés változatlan marad.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

117/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hegyi taxi szerződések módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati busz a település peremterületeiről beszállította a gyerekeket az óvodába és az iskolába a tanév során. Erre most is igény lenne, de a kérelem nem érkezett még be. Amennyiben a bizottság egyetért a gyerekek beszállításával a továbbiakban is, ezt a határozatba szíveskedjen belefoglalni a következő tanévre, de legalább 2020. december 31-ig.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy többen felvetették, hogy a BABU kisbusz reggel egy-egy körjárattal beszállíthatná a gyerekeket az oktatási intézményekbe, illetve délután hazaszállíthatná őket. Kérdezi, hogy a Tapolcáról bejáró gyerekek után mennyi kvóta pénzt kap az iskola. A tanulók bérlete 121.300,- Ft-ba kerül. Milyen előnyt élvez az iskola abból, hogy ide járnak a gyerekek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BABU buszok nem fűthetők, a sofőrök október 31-ig vállalják a vezetésüket. Az OPEL busz elegendőnek bizonyult az elmúlt években a gyerekek szállításához. A másik kérdéssel kapcsolatosan elmondja, hogy jelenleg a Tankerület látja el az iskolák működtetését. Nem lát bele, hogy milyen pénzbeli támogatást kap az iskola. Az önkormányzat nem kap semmiféle normatívát, a költségünk annyi, amit felvállalunk. Támogatjuk a sítábort, a nyári bevételt - a költségek leszámítása után - visszaadjuk az intézmény fejlesztésére, mivel az épület az önkormányzat tulajdonában áll. Amennyiben egy osztály létszáma nem éri el a 14 főt, a Tankerül osztályösszevonást kezdeményez. Ez visszalépés lenne. Ha így közelítjük meg, akkor minden más településről érkező gyerek hasznos az itt élő gyerekek számára is. El lehet gondolkodni azon is természetesen, hogy a szülők is kifizethetnék a bérletet. Az a tapasztalat, hogy Badacsonytomajon a születendő gyerekek száma nem emelkedett jelentősen, de sokan települnek be különböző helyekről 3-4 gyerekkel, így az iskola létszáma nem csökken. Az utolsó nagyobb létszámú osztály tavaly ment ki, az alsó tagozatban 14 fő körüli osztályok voltak. Most 18-19 fő várható az első osztályban, a Tapolcáról, Kisapátiból érkező gyerekekkel együtt. Ezért van jelentősége annak, hogy mely településeket tudjuk beemelni a beiskolázási körzetbe. Káptalantóti nem vállal ebben semmiféle szerepet. Nem várható el az sem, hogy Tapolcát be tudjuk vonni, azért fizettük ki eddig a tanulók bérletét, hogy ez senki számára ne legyen akadály.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetési rendeletünk 4. szakasza szabályozza, hogy a gyerekek bejárását, tanulmányi és sportversenyekre való szállítását az önkormányzat gépjárművel biztosítja, nincs nevesítve, hogy melyikkel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

118/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 121.300 Ft összeggel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja, hogy az önkormányzati busz a település peremterületeiről 2020. december 31-ig az óvodába, illetve iskolába járó gyerekek szállítását a korábbi évekhez hasonlóan oldja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

3./ Napirendi pont

Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érzékeltük, hogy az épület tulajdonosának, üzemeltetőjének nem tetszett az elképzelés, hogy ott várakozó helyet biztosítunk a személyszállítási szolgáltatást végző mikrobuszoknak. Ezért újra tárgyaltuk ezt a kérdést, a testület ismét megvizsgálta a lehetőségeket, és továbbra is úgy döntött, hogy a Hableány mellett kapjanak helyet. Valóban némelyik autó eltakarja a kép alsó 1/3 részét, de az üvegeket szállító kamionok, az üzemeltető érdekében ott parkoló egyéb járművek szintén takarják. Az illetékes hatóság kérést fogalmazott meg levelében, nem utasította semmire az önkormányzatot.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy nem tudott a testület kedvezőbb helyett meghatározni. A park mellett nem várakozhatnak a járművek, a gyerekek biztonsága fontosabb. Talán 10 cm-t takarnak a kisbuszok a képből.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja az érintett vállalkozók véleményét megkérdezni.

 

Szőke Gábor vállalkozó elmondja, hogy ezt a helyet tudják elfogadni, a vendégek itt találják meg őket.

 

Vízkelety István vállalkozó szerint a személyükkel van probléma, amíg mások álltak ott buszokkal, oda rakták a raklapokat, nem volt gond.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint következetesnek kell lenni, a régi postaépület tulajdonosának sem tetszik, hogy ott állnak a taxisok.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kéri, hogy aki nem támogatja a várakozóhelyek áthelyezését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

119/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy nem támogatja a várakozóhelyek áthelyezését.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

4./ Napirendi pont

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelem megfelel az un. BABU rendeletnek, a város területére egy szerződés és egy útvonal engedély jön létre. Az előterjesztés szerint Vízkeleti István és Szőke Gábor nyújtott be kérelmet. Ha a testület támogatja, akkor az útvonalengedély kiadásra kerül és a várakozóhelyek igénybe vehetők, a matricát ki kell tenni a buszok szélvédőjére. A szerződés erre az évre szól.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy a pályázatra ketten jelentkeztek. Kérdezi, hogy hivatalosan csak ők végezhetik-e a 9 személyes buszokkal a személyszállítást a településen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy más is végezheti, de a kijelölt várakozóhelyeket rajtuk kívül más nem használhatja. Azt tudjuk ellenőrizni, hogy a rendeletben foglaltak betartásra kerülnek-e, ehhez a rendőrség intézkedése szükséges lehet. Azok a vállalkozók, akik a közlekedési hatóság engedélyével rendelkeznek, a város más közterületein le fognak nyilván parkolni, sajnos használják a várakozni tilos táblával megjelölt közterületeinket is, itt a rendőrségnek van jogköre intézkedni.

 

Demjén Tamás vállalkozó az érinett kollégái nevében elmondja, hogy kaptak egy felszólítást, melynek eleget téve bérlik a várakozó helyet. Furcsa helyzet alakult ki, ők most kellemetlenül érzik magukat. Mások tevékenységéről is tudnak, szeretnék, ha szigorúbb ellenőrzés lenne. Ez jogos probléma. A hét végén látható volt, hogy nem lehet közlekedni Badacsonyban.

 

Szőke Gábor vállalkozó elmondja, hogy ha egy autó megy a közúton, azt nem fogja a rendőrség ellenőrizni. Tud olyan vállalkozóról, aki nem adott be pályázatot, mert nem akar fizetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közlekedési táblák miatt volt már probléma a Kisfaludy úton. Nehéz betartatni az előírásokat, a rendőrség bevonása szükséges.  Úgy gondolja, hogy megállni tilos táblákat kellene kihelyezni, kivéve engedéllyel beszabályozva. Ha a Római utat ilyen módon kívánnánk leszabályozni, erre a Közútkezelő részéről is van hajlandóság.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Kisfaludy úton a két irányú közlekedés, illetve a gyalogos közlekedés miatt nagy káosz van.

 

Wolf Viktória jegyző szerint úgy kellene szabályozni, hogy akinek nincs engedélye, az nem mehet fel a hegyre gépjárművel. Ez másutt működik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint a jövő szezonra ebben megoldást kell találni.  A testületnek keményebben kellene hozzáállni. A vendégek is jelezték felé, hogy nem értik, miért nincs beszabályozva a Kisfaludy úton a közlekedés. Csak a hegyi taxik, a vállalkozással rendelkezők, esetleg az áruszállítók mehessenek fel.

 

Demjén Tamás vállalkozó elmondja, hogy véleményük szerint is ez lehet a megoldás, a személyautóval való közlekedést korlátozni kell. Mind vendéglátó egység tulajdonos is úgy gondolja, hogy ez előre vinné a kulturált vendéglátást. Megköszöni, hogy a taxik helyét jelző vonal fel lett festve, de mivel félreérthető, sárgával kellene átfesteni. A tábla az állomás elején kint van, de a vendégek nem értik, hogy miért nem a hátsó részen van kirakva. Az autósok nem ismerik az új törvényt, parkolónak hiszik.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a vállalkozók vállalják, hogy átfestik, ha a VN. Kft-től megkapják a festéket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

120/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

5./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást a módosításokról.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a beszámolóban leírta, hogy a kiadások és bevételek hogyan teljesültek, a pénzkészlet hogyan áll. Igyekeztünk takarékosan gazdálkodni a kialakult járvány helyzetre tekintettel. Az intézmények finanszírozása szükség szerinti, nem történt meg 50 %-ban az utalás. Csak annyi támogatást kaptak, ami a folyamatos gazdálkodáshoz szükséges, ne parkoljon sehol pénz. Elmondja, hogy az építmény és telekadót nem érinti a járványügyi helyzet, az iparűzési adónál elmaradás van, bár szeptember 30-ra módosult a vállalkozók teljesítési határideje. Az idegenforgalmi adót nem kell befizetni, a bevallások alapján az önkormányzat negyedévente leigényelheti az összeget az államtól. A pénzkészletről, a beruházásokról adunk tájékoztatást. Jelentős pályázati pénz van még a rendszerben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnök kérdezi, hogy a szálláskiadók eleget tesznek-e a kötelezettségüknek.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy érkeznek bevallások. A szobakiadók tájékoztatást kaptak, hogy a bevallásokat teljesíteniük kell, ez alapján kapja az államtól a támogatást az önkormányzat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kötelező-e a vendégkönyv használata, vagy elegendő a bejelentő lap. Az előadásokon elhangzott, hogy a vendégkönyv nem használható, mert személyes adatokat tartalmaz, amit a következő vendég láthat. Kérdezi, hogy van-e ellenőrzés az önkormányzat részéről.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy megbízással nem járnak ki a területre a kollégák, mint az előző években, az idén az ENTAK-on keresztül történik az ellenőrzés. Tapasztalatai szerint a vendégkönyvet használják a szobakiadók.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

121/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti Bíró László vállalkozót, megadja a szót számára.

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy érdeklődött a várakozóhelyekkel kapcsolatosan, de az ügyintéző arról tájékoztatta, hogy nem kapott utasítást a pályázat kiírására. Most értesült arról, hogy a testület tárgyalni fogja, illetve ketten már beadták a pályázatukat. Szeretné leadni ő is a pályázatát.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem volt pályázati kiírás, a rendeletet tettük közzé. A kérelmet a rendeletnek megfelelően kell beadni, kéri a titkárságon leadni. Ha a polgármester úr engedélyezi, akkor a napirendet ezzel a kérelemmel ki fogjuk egészíteni.

 

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igyekeztek minden olyan módosítást beletenni, amiről a Képviselő-testület döntött. Az állami támogatás, a pénzmaradvány bekerült az előirányzat módosításba.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi a céltartalék.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a tartalék 80.499.351,- Ft. Ebben már az intézményektől elvont pénzmaradvány is szerepel. A GINOP pályázathoz tartozó elkülönített tartalék 161.550.045,- Ft, de ezzel nem számolhat az önkormányzat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

122/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy jogszabályi előírás, a megállapodás a kulturális intézmény feladatellátására vonatkozik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

123/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke


 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy pályázat nem érkezett.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a bontás időpontjára tegyen javaslatot a bizottság. Elmondja, hogy 15 napra közzé kell tenni a pályázatot. Megjegyzi, hogy érdeklődés sem volt.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy a vagyontárggyal kapcsolatosan van-e reális értékbecslés. A régi nem biztos, hogy most is megállja a helyét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az értékbecslés 5.350 eFt-ról szól, ha a testület úgy dönt, akkor a pályázati kiírást megelőzően ez aktualizálható.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint ennyiért sem volt jelentkező, ennél kevesebbért pedig nem javasolja értékesíteni az ingatlant. Az árak nőttek, ha az értékbecslés magasabb lesz, akkor még rosszabb helyzetbe kerül az önkormányzat.

 

Hartai Béla alpolgármester szerint nem volt jelentkező, ezért ha csak a következő testületi ülésen kerül kiírásra ismét a pályázat, nem veszítünk időt. Javasolja az új értékbecslés megrendelését, hogy ne merülhessen fel a hűtlen kezelés.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja új értékbecslés megrendelését.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja több értékbecslő megkeresését, illetve a legolcsóbb ajánlat elfogadását. Úgy gondolja, hogy egy idegen talán reálisabban tudja az ingatlan értékét megbecsülni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 1 millió forint alatt a beszerzési szabályzatunk értelmében elegendő 1 ajánlatot bekérni az értékbecslés vonatkozásában. A ZEFA értékbecslő céggel, illetve Sall Csabával dolgoztunk eddig együtt. Ha arra van igény, meg fogunk keresni 3 értékbecslőt, és a legkedvezőbb ajánlatot adóval készíttetjük el.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy három ingatlanbecslő legyen megkeresve, és a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a Képviselő-testület, majd ezt követően kerüljön sor a pályázat kiírására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

124/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és javasolja a képviselő-testületnek, hogy három ingatlanforgalmi értékbecslőt keressen meg a hivatal és a legkedvezőbb ajánlattevőtől rendelje meg az ingatlan új értékbecslését.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 790. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Borbarátok Étteremmel majdnem szemben lévő, színesre festett épületről van szó, mely nem felel meg a HÉSZ-ben foglaltaknak. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az építtető több helyen megsértette a jogszabályt. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadása lenne a legcélszerűbb. A polgármester úr által kiadott határozat helytálló, a településképi rendeletünk nem támogatja a jelen homlokzati képet. A megadott határidőn belül a jogszabályoknak megfelelően át kell színeznie, ha nem, akkor végrehajtási eljárás keretében lehet szankcionálni., bíróságra kerülhet az ügy.

 

Török Zoltán bizottsági tag kéri megvizsgálni, hogy rendelkezik-e működési engedéllyel. Amíg az ügy nem zárul le, addig nem javasolja kiadni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a működési engedély és a szálláshely szolgáltatás külön engedély/bejelentés köteles. Ha a feltételeknek megfelel, akkor nem tudjuk megtagadni.  Úgy tudja, hogy ebben az övezetben a HÉSZ nem tiltja a kereskedelmi tevékenységet, illetve a szálláshely szolgáltatást. Csak az vizsgálható, hogy melegkonyhás étterem vagy bisztró működik, illetve a szálláshely szolgáltatásnál 10 fő felett a katasztrófavédelmi hatóságot be kell vonni. A homlokzati rész problémáját és a kereskedelmi, illetve szálláshely szolgáltatás engedélyezését külön kell kezelni.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy ezek szerint, ha a polgármesteri határozatot a testület helyben hagyja a külső homlokzatra vonatkozóan, az nem akadályozza meg, hogy kinyisson. Ebben az esetben magas büntetést javasol megállapítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

125/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 790. hrsz-ú ingatlan ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna – Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az előző testület döntött arról, hogy tervezői költségbecslés alapján az önkormányzat 25 millió forinttal támogatja a beruházást abban az esetben, ha a lakosságtól is befolyik ez az összeg. Eddig 4 millió forint érkezett be.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a közmeghallgatáson az hangzott el, hogy csak szándéknyilatkozatot adjanak be, most nem kell fizetni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az építési engedélyezési eljárás lezárult, ezév június 2-án az engedélyt megkaptuk. A becsült bekerülési költség kifizetésére az önkormányzat tett egy olyan gesztust, hogy annak 50 %-át kifizeti, amennyiben a lakosság a másik 50 %-kal hozzájárul. A testületi ülésre a lakosság képviselője be fog jönni, és kérni fogja, hogy a hivatal ne fizesse vissza a már befizetett összegeket, tudva, hogy az önkormányzat a járványügyi helyzet miatt nincs jó anyagi helyzetben, ezért az a 2021. évi költségvetésbe kerüljön átemelésre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint a 2021-es költségvetésben kell tervezni. Az érintetteket javasolja értesíteni arról, hogy az építési engedély rendelkezésre áll, mindenki fizesse be a 2. félévben az összeget, addig nem tudunk továbblépni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy az érintettek kérték, hogy ne vegye el az esélyt tőlük az önkormányzat, 5 éve várnak a csatornára.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy súlyos kockázati tényező, ha a testület előzetes kötelezettségvállalást tesz a 28 milliós önrészre. Javasolja, hogy az érintettek nyilatkozzanak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat számláján „parkoljon” a befizetett összeg. Nem javasolja az előzetes kötelezettségvállalást 2021. évre. Elmondja, hogy a vízjogi létesítési engedély és a kiviteli terv elkészült. Arról kell javaslatot megfogalmazni, hogy a testület javasolja a közbeszerzési eljárás előkészítését és lefolytatását. A kötelezettségvállalás átcsúszhat 2021. évre, az ajánlattevővel ennek ismeretében le lehet szerződni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy december 31-ig kiderül, hogy milyen a lakosság fizetési hajlandósága. Ha nem folyik be az összeg, akkor nem épülhet meg a csatorna.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal kiegészítve, hogy az érintettek értesítését és megnyilatkoztatását javasolja a bizottság arról, hogy a kivitelezéshez szükséges lakossági önrész az önkormányzat számláján maradhasson, illetve a befizetésekre vonatozóan történjen tájékoztatás, hogy azt 2020. december 31. napjáig tehetik meg. A közbeszerzési eljárás megindítását javasolja a bizottság. Kéri, hogy aki fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

126/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna – Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja az érintettek értesítését és megnyilatkoztatását arról, hogy a kivitelezéshez szükséges – lakossági önrész – pénzeszköz önkormányzati számláján történő rendelkezésre állását vállalják és a befizetésekre vonatozóan történjen tájékoztatás, hogy azt 2020. december 31. napjáig tehetik meg. A közbeszerzési eljárás megindítását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Veszprém Balaton 2023. projektben való együttműködés

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a projektben való együttműködés pályázati pénzek megszólítására ad lehetőséget. A csatlakozáshoz 1 euró/fő/év összeget kell lakosságarányosan befizetnie az önkormányzatoknak, ez esetünkben mintegy 800 eFt,  így a civil szervezetek és vállalkozások pályázati forráshoz juthatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valamennyi érintett polgármestert meghívták a megbeszélésre, Veszprémben ezt nagy lehetőségnek érzik. Az egész Balaton-felvidék része a programnak, ha egy önkormányzat nem tagja, akkor a település civil szervezetei és vállalkozásai nem pályázhatnak. Egyelőre nem tudható, hogy milyen pályázatok lesznek, de elképzelhető, hogy nem lesz annyire szerencsés, mint pld. a szálláshely pályázat, melyen szinte mindenki nyert.  Nem szeretné saját véleményével a bizottság javaslatát befolyásolni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy mondja el a véleményét.

 

Krisztin N. László polgármester a maga részéről 2021. januárban javasolná a csatlakozást, teljes évre vonatkozóan. Addig még talán további információk lesznek. Az önkormányzat pénzügyi helyzetében minden döntést meg kell fontolni. Szerepel az anyagban, hogy mit nyújtanak cserébe, többek között a település promóciós anyagokon szerepel.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a kisértékű pályázatokon max. 300 eFt az értékhatár. Az anyag a marketinget hangsúlyozza. Ha többet kell befizetni, mint amennyi pénzt kap a település, akkor nincs értelme, úgy nem javasolja a csatlakozást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 2021-től javasolja a csatlakozást, úgy gondolja, hogy meg kell várni, hogy mi lesz. Nem vetne jó fényt a településre, ha a többiek csatlakoznak, Badacsonytomaj pedig nem.

 

Krisztin N. László polgármester szerint célszerű lenne tájékozódni, hogy a környező települések hogyan állnak a kérdéshez. Úgy gondolja, hogy januárban lenne célszerű újra tárgyalni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a leírtak szerint minden év elején lehet csatlakozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja januárban újra tárgyalni a csatlakozás lehetőségét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

127/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Balaton 2023. projektben való együttműködés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és javasolja a képviselő-testületnek a 2021. évi költségvetés ismeretében a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

 

12./ Napirendi pont

Publimont Kft. utasváró telepítés üzemeltetés

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megkeresés lényege, hogy az önkormányzat által megjelölt helyekre adnának új, korszerű reklámfelületet tartalmazó buszmegállókat, ahol a reklámfelület üzemeltetését a cég végezné. A helyszín megtekintése után készült az ajánlat. A jelenlegi buszvárókat nem túl régen vásároltuk, de tönkretették őket, nem lehet normálisan letisztítani. Ezért arra gondoltunk, hogy fogadjuk be az ajánlatot, különösen a 71. út mellett, ahol jó reklámértéke lehet, illetve a körforgalomhoz, a Fenyő büfé elé és a hivatal elé is, mellyel a Fő utca rekonstrukcióját meg kell várni. Problémaként merült fel, hogy a Badacsonyi park melletti buszmegállón egy kis matrica jelzi, hogy 20 éves szerződés okán van ott. Ezesetben meg kell keresni a jelzett céget. Felmerült, hogy a buszmegállók alatti placcot térkövezni kellene az ősz folyamán, ezt saját költségen tudjuk megtenni.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy beleszólhat-e az önkormányzat, hogy milyen reklámok jelenhetnek meg. Milyen futamidőre szól a szerződés, a javítás kinek a feladata.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 15 év. Ezeket a kérdéseket a szerződésben kell szerepeltetni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy nem talál utalást arra, hogy az önkormányzatnak beleszólási lehetősége lesz abba, hogy milyen reklámok jelenhetnek meg. Pld. sörös reklámok a Badacsonyi Borvidéken nem kívánatosak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a szerződéstervezetben olvasható, hogy a reklámeszközök használatát kedvezményesen biztosítják, ez 120 eFt/hó összeget jelent. A balesetveszélyt jelentő hibákat 48 órán belül el kell hárítaniuk, de a karbantartásról nem szól a tervezet. Hogyan lehet a reklámokat illetően az elképzeléseinket érvényesíteni, pld. politikai hirdetések ne legyenek a buszmegállókon. Ha másfajta buszmegállóban gondolkodna a testület a későbbiekben, akkor köteles ajánlatot kérni a Publimont Kft-től is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a szerződést az önkormányzat ügyvédjével áttekinteni, saját szempontjainkat is megjelentetni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy minden szerződés így működik. Ők a saját elképzeléseiket tették bele a szerződésbe, az ügyvédünk segítségével a saját szempontjainkat is meg kell jeleníteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szerződés megkötése előtt az önkormányzat ügyvédje az önkormányzat szempontjait is jelenítse meg a szerződésben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

128/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Publimont Kft. utasváró telepítés üzemeltetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és javasolja az ügyvédi iroda véleményének kikérését a szerződés megkötését megelőzően.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

13./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifa igény benyújtása

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pályázat kiírásra került, 150 m3-re lehet benyújtani az igényünket. Ez sajnos az előző évek tapasztalata alapján nem jelenti azt, hogy a teljes mennyiséget megkapjuk, volt, hogy a felét sem teljesítették a kért mennyiségnek. Egy háztartásba 2 m3-t szoktunk adni. Tavaly nagyon sokan beadták a kérelmet, jelentős összeggel támogatta a testület a programot. A kiszállítás kötelező jellegű, a fa feldarabolását az önkormányzat saját költségén biztosította. A pályázatot elektronikus úton augusztus 31-ig kell benyújtani, 190.500,- Ft önrészt biztosításával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly 236 igényből 219 esetben tudtuk a támogatást biztosítani, jelentős plusz anyagi forrásból.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja időben, már szeptemberben megkeresni a környékbeli vállalkozókat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati tűzifa beszerzésére a Bakonyerdő Zrt-n keresztül van lehetőség, ajánlatkéréssel a kiszállítást végző fuvaros céget tudjuk megkeresni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az elmúlt évek tapasztalatai legyenek figyelembe véve. Például az egy háztartásban élők összesen 2 m3 fát kaphatnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

129/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifa igény benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szellemi-kulturális műhely alapításának gondolatát támogatandónak tartja. A településfejlesztési koncepcióban szerepel az itt élő, alkotó művészek bekapcsolása a város életébe. Javasolja előre rögzíteni, hogy a kezdeményezést a város a mindenkori anyagi erejéhez mérten tudja támogatni.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a kérelmező célja, hogy az első ilyen nagy összejövetel Badacsonyban legyen, ahová az ország minden pontjáról meghívja az ismerős művészeket. Anyagi támogatásról nincs szó.

 

Krisztin N. László polgármester szerint anyagi vonzata lesz annak, ha a Kárpát-medencéből alkotókat hív meg. Figyelni kell arra, hogy ennek ne legyen negatív visszhangja. A vendégeknek szállást, étkezést, stb. kell biztosítani. Javasolja elméletileg támogatni, de a nyitott kérdéseket személyes egyeztetés során a testülettel vitassa meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kezdeményezést a testület elméletileg támogassa, de történjen meg a nyitott kérdések tisztázása személyes egyeztetés során, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

130/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és elméleti támogatását javasolja, de javasolja felkérni Péntek Róbertet, hogy személyes egyeztetés során a nyitott kérdéseket beszélje meg a testülettel.


Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az ingatlan a Szent Donát úton található, hivatalos útkapcsolata nincs. Az épületet fel szeretné újítani, az út kialakításához a mellette lévő önkormányzati erdőből szeretne egy részt megvásárolni. A felmerülő költségeket vállalja. A főépítész úrral egyeztetett, úgy tudja elképzelni, ha a saját ingatlanából átad ugyanannyit, hogy az önkormányzat ne veszítsen területet.  A szakhatóságok véleményét előre be kell kérni, jogi szempontból vizsgálni kell, illetve a vagyonrendelet módosítása is szükségessé válna. Kérelmező a jelen állapotban használhatja az ingatlant, de felújításra nem kap engedélyt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint az erdő átminősítésének komoly jogszabályi háttere van, a Nemzeti Park sem fog hozzájárulni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy sok munkát jelent a Hivatal részére, ilyenkor a Nemzeti Park is kártalanítást szokott kérni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, soha nem volt híve a közös tulajdonnak, a telekmegosztásban is szkeptikus. Az egyik rész véderdő. Az ingatlantulajdonos tisztában volt mindennel, amikor megszerezte a területet. Jogi véleményünk a határozati javaslatban szerepel.  A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Park Igazgatóság, az Erdészet és az útügyi hatóság megkeresésére is szükség lenne. Lehet olyan javaslat is, hogy ezeket a szervezeteket keresse meg a hivatal a döntés segítése érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a kérelmező tegye ezt meg.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy célszerűbb, ha a hivatal teszi fel a kérdéseket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért az érintett hatóságok megkeresésével a döntés segítése érdekében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

131/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és az érintett hatóságokat javasolja megkeresni a beérkezett kérelemben foglaltak vonatkozásában.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella 10.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.15 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

16./ Napirendi pont

Nagy Eszter kérelme Bt. 083., és 082. hrsz. ingatlan csere vagy értékesítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy kérelmező a Csángói részen a Csaláék féle birtokot kívánja megvásárolni. Az ingatlanon lévő felépítmény egy része az önkormányzati úton van, a földhivatalban nincs bejegyezve. Saját ingatlanából adna egy darabot az önkormányzati útrészért. Ez HÉSZ módosítást vonna maga után, amennyiben a testület támogatja. Nem biztos, hogy a felépítmény valaha is bejegyzésre kerülhet. A szántó ingatlan nem beépíthető.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kérelmező a jelenlegi építményre valószínűleg nem fog fennmaradási engedélyt kapni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a kérelmező szerezze be a szükséges hozzájárulásokat minden szerv részéről. Ha ez rendelkezésére áll, akkor keresse meg az önkormányzatot az ingatlancsere miatt. A hivatal részére az ilyen ügyek sok munkát jelentenek, az önkormányzatnak nem fűződik hozzá semmilyen érdeke.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem egyedi eset, hogy illegálisan építenek be ingatlanokat, nem kérdeznek meg senkit, hogy beépíthető-e egyáltalán. Ilyen esetekben utólag fordulnak az önkormányzathoz, segítséget kérve. A HÉSZ módosítás hosszú időt vesz igénybe.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy nem kis területről van szó. Mindez másik övezeti besorolás terhére történne-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy vizsgálni kell egy területegység övezeti módosításakor, hogy annak milyen kihatása van a település egészére. Nem szeretnénk, ha Badacsonyban mindenféle „kuckó” létesülhetne, a Nemzeti Parkkal és az Állami Főépítészi Irodával sok vitás ügyünk van.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, nem támogatva a kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

132/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nagy Eszter kérelme Bt. 083., és 082. hrsz. ingatlan csere vagy értékesítés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

17./ Napirendi pont

KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ingatlan vásárlási kérelme Bt. 0268/1. hrsz. ingatlan

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanrész Badacsonyörsön, a Csigáskúti úttal szemben, a kerékpárút mellett található, besorolása beépítésre nem szánt szántóterület. A kérelmező ingatlana a Fűzfa utcában van. A két ingatlan között vannak a vasúti sínek. A Kormányhivatal, a Nemzeti Park, illetve a védőtávolságok miatt a vasút és a közút hozzájárulását is be kell szerezni. Kérelméből nem derül ki, hogy mit szeretne ott kezdeni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a bizottság bízza meg őt, hogy a testületi ülésig egyeztessen a kérelmezővel, hogy milyen célra szeretné a területet megvásárolni. Ha érdeke a városnak, akkor érdemes elgondolkodni rajta.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki polgármester úr javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

133/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ingatlan vásárlási kérelme Bt. 0268/1. hrsz. ingatlan

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és felkéri a polgármestert, hogy a testületi ülésig egyeztessen a kérelmezővel a kérelem tárgyának pontosítását illetően.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

18./ Napirendi pont

Nyilatkozat WIFI hotspot telepítésre

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelmező szervezet pályázati támogatás igénybevételével valósítja meg a WIFI hotspotok telepítését, ehhez keres partnereket. Nem akart egyedül állást foglalni, kéri a testület véleményét. Illés Zoltántól azt az információt kapta, hogy gyakorlatilag az ilyen típusú WIFI-k ideje lejárt, ezzel ne foglalkozzon a város.

 

Hartai Béla alpolgármester önmagában jónak tartja, hogy a lehetőség ingyenes, de nem ismert, hogy milyen sávszélességről van szó, mi a pályázat időtartama, utána fizetni kell-e érte, a kultúrházra vonatkozó pályázat miatt lehetséges-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja szerdáig bővebb információt beszerezni a kérelmezőtől.

 

Rakics Anna ügyvezető szerint Badacsonyban a nyári időszakban lenne létjogosultsága. A strandok előtt sokan használják az ingyenes WIFI-t. Ha van rá lehetőség, akkor Badacsonyban szükség lenne a kiépítésére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testületi ülésig történjen meg a további információk beszerzése, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

134/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nyilatkozat WIFI hotspot telepítésre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és felkéri a polgármestert a testületi ülésig a további részletinformációk megszerzésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

19./ Napirendi pont

Balaton Díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a leírtakat nem kívánja kiegészíteni. Legkésőbb a testületi ülésig lehet a javaslatokat megtenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kinek van javaslata. Megállapítja, hogy nincs, ezért javasolja a testületi ülésen a döntés meghozatalát. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

135/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és javasolja a testületi ülésen a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazás kezdeményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Balatoni Szövetség Balatonfüreden egyeztetésre hívta meg az érintett polgármestereket a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatosan. A Balatoni Szövetség kialakította álláspontját, miszerint ebben a lakosságot képviselő képviselő-testületek szeretnének dönteni. Sok okos érv hangzott el amellett, hogy minden településnek más a szerkezete, a történelme, ennek kapcsán alakult ki, hogy a strandjuk fizetős vagy nem.  Az északi és déli part adottságai eltérnek, déli partot védművel látták el, ott sok szabadstrand van. Az északi parton sok a nádas, kevesebb a strandi lehetőség. A strandokat fenn kell tartani, a megfelelő minőséget biztosítva. A szabadsrandok esetében a területgazdák biztosítják a feltételeket, a vizimentőt és az illemhelyet is. Ezek működtetése hátrányos helyzetbe hozza az üzemeltető önkormányzatot. Felmerül, hogy ki fogja ezt kompenzálni.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy a büfések és egyéb kereskedők szokták, de ez nálunk kivitelezhetetlen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek folyamányaként fogalmazódott meg a Balatoni Szövetség állásfoglalása. Megegyeztek abban, hogy politikai akcióról van szó, ami ingyenes, arra a lakosság egy része igent mond.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

136/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazás kezdeményezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a leírtakon túl döntés szükséges a strandfejlesztési pályázattal kapcsolatosan a vizesblokk kivitelezőjének kiválasztására. A pályázat beadási határideje ma 14.00 órakor jár le. A megkérdezettek a határidő, illetve kapacitás hiánya miatt nem tudják vállalni. Érkezett egy 24 kérdésből álló kérdéssor, melyet a tervezőknek továbbított. Ajánlattal nem találkozott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu program következő fordulójával kapcsolatos javaslatokat megküldtük. Minden kategóriában beírtuk a célt és az összeget. Ilyenkor általában kapunk egy visszaigazolást az esélyekről. Megállapítható, hogy a támogatási tételek kicsik. Elmondja, hogy az önkormányzat egyes projektjei ellen feljelentések történtek. A Közbeszerzési Döntőbizottság mérlegeli, hogy történt-e mulasztás. A kért dokumentumokat elküldtük, várjuk a fejleményeket. Elmondja, hogy a múlt héten lakossági fórum keretében adott tájékoztatást a BM útfejlesztési pályázat műszaki dolgairól, a lakosság véleményét kérve. A fórumon sokan jelen voltak, egyéni ügyek is tárgyalásra kerültek. Néhány pozitív iránymutatás is történt. A közbeszerző feladatul kapta, hogy készítse el az ajánlattételi felhívást, melyet a testületnek rendkívüli ülés keretében hamarosan tárgyalnia kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


137/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

138/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a 208/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozatról kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy a Badacsonyi Borhétvégék meddig tartanak még.  A Kisörshelyi ivóvíz helyzettel kapcsolatosan kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy a Tájházzal kapcsolatosan történt-e előrelépés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az állásfoglalás a tetőfedésnél használt anyag tekintetében várhatóan a mai napon megérkezik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a borhétvégék lezárultak. Úgy gondolja, hogy a borászatok elégedettek voltak, a rendezvény hozta az elvárásokat. A jövőre vonatkoztatva kéri vizsgálni, hogy ugyanazon időszakban ki kap engedélyt rendezvényre és zenére. Javasolja, hogy az önkormányzat rendezvényei élvezzenek elsőbbséget.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a Kisörshegyi ivóvíz helyzettel kapcsolatosan a személyiségi jogokra való hivatkozással senki nem ad pontos információt. A számlákból látható a vízfelhasználás, illetve, hogy volt-e csőtörés.

 

Krisztin N. László polgármester a 6 ha-os terület jövőjével kapcsolatosan elmondja, hogy Brájer Éva féle cég számol vele a nagy projekt keretében látogatóközpont vonatkozásában.  A libegőt ez a szervezet nem támogatja, ott lett volna az induló állomása. Az MTÜ befektetési osztálya érdeklődött, hogy hol lehetne szállodát építeni. A területet megmutattuk, illetve elmondtuk, hogy azzal már egy másik program számol.

 

Török Zoltán bizottsági tag a Tájházzal kapcsolatosan elmondja, hogy az ott lévő régiségek egyik embernek értéket jelentenek, a másiknak nem. Erről együtt kellene gondolkodni. Egy részüket az Egry Múzeum kertjében ki lehetne állítani, a többit egy ideig tárolni valahol. Ezt követően lehetne elbontani az épületet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke a Szeremley Birtok Kft. Kisfaludy úton való közlekedéssel kapcsolatos beadványával összefüggésben kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a KRESZ előírásait mindenkinek kell betartani.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy két hónapja nem ment ki a telephelyükről 1 mezőgazdasági jármű sem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakossági fórumon is téma volt, a megoldási lehetőségeket elmondtuk. Az ősz folyamán foglalkozni kell a város közlekedési helyzetével. Folyamatosan előtérbe kerül a Badacsonyörsi és a Badacsonyi helyzet, a Kisfaludy út témája, a parkolók és egyéb kérdések. A ciklusprogramban a testület ígéretet tett arra, hogy a közlekedés helyzetét megpróbálja javítani. A következő szezon előtt az ún. csendrendeletet is át kell dolgozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

139/2020. (VIII.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Takács Lajos

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!