Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2020.01.27 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 1/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2020. január 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Forintos Ervin                                 bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Török Zoltán                                   bizottsági tag                         (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Hartai Béla                                     alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                           műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                   mb. VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                                   BVÖKI mb. igazgató

Molnárné Keller Csilla                   Menü Kft. ügyvezető

Vargáné Szőke Judit                       könyvelő

Székely István                                 könyvvizsgáló

Gaál Arnold                                    műszaki ellenőr

Slang Henrietta                               igazgatási ügyintéző

Simonné Visi Erzsébet                    BÖÉE elnök

Békássy János

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                (12 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 


1/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 37 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a 32. napirendet „Tasner Mónika kérelme” elsőként tárgyalni, mivel a kérelmező képviselője a bizottság ülésén jelen van, illetve kéri majd Kruchina Károlyt érintő napirendeket is előre hozni, ha a kérelmező megérkezik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a módosító javaslat figyelembevételével a 37 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

2/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2020. január 27-i soros ülésének napirendjét 37 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 3. MENÜ Kft. 2020. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft., Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével kötendő feladat-ellátási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 1. 5. VN. Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. VN. Kft. 2020. évi karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 7. VN. Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 8. VN. Kft. pályázati kiírásokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 9. VN. Kft. tájékoztatás temetőbővítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 10. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Turisztikai tanácsadóról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 2. 16. Belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés meghosszabbítása 2020. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról 2020.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 21. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. BM pályázatról – Park utcai felújítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Szépkilátó út burkolatfelújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Rodostó és Tatay S. utak burkolatfelújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Badacsony és Térsége Turisztikai Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában – használati szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Bahart Zrt. együttműködési kérelme kerékpáros járat beindításához

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Badacsonytomaji Szörfklub halasztási kérelme – Tomaji strand klubház felújítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Weller András bérleti szerződés felülvizsgálati kérelme Badacsonytomaj 988/4. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Tasner Mónika kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz. ingatlanra szolgalmi jogi bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tasner Mónika kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester többletinformációként elmondja, hogy kérelmező erkölcsi kár megtérítése miatt fordult a Képviselő-testülethez. Tény, hogy leginkább ez az objektum érezte a hatását az ottani beruházásnak. Bölcsen kell dönteni, mert további ilyen típusú kérelmek is várhatók lesznek.

 

Békássy János kérelmező képviseletében elmondja, hogy az építkezéshez a terület átadásával hozzájárultak, ennek az ellenértéke a pályázatnak volt a része. Az ingatlan állapota okán adták be kérelmüket. A Kisfaludy úton másik üzlete is van, ott a beruházás miatt nem tapasztalt forgalomcsökkenést.

 

Krisztin N. László polgármester óvja a bizottságot, hogy az elmaradt haszon pótlására, stb. tegyen javaslatot. Olyan összeg megállapítását javasolja, mely az önkormányzat és a kérelmező számára is megfelelő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy valóban olyan állapotok voltak, mely nem megengedhető.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd vizsgálja meg a jogi lehetőségeket, ne kártérítési felelősség elismerésének az ellentételezéseként szerepeljen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr betegség miatti távolmaradását jelezte. Többször kértük, hogy ebben az ügyben is tegye meg jogi álláspontját. Az ügyet mindenképpen peres eljárás keretébe szerette volna terelni. Javasolja, hogy szerdáig vizsgálja meg az ügyvéd úr és adja meg előre vivő jogi állásfoglalását. Ha ez nem történik meg, másik ügyvéd felkérését javasolja egy védhető álláspont kidolgozásához. Több olyan ügyünk van folyamatban, melyben az ő állásfoglalására várunk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy az ügyvéd úr a testületi ülésre dolgozzon ki egy okos megoldást, mely ne kártérítésként jelenjen meg. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

3/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tasner Mónika kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja felkérni dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy e tárgyban a testületi ülés napjáig fogalmazza meg jogi álláspontját, amely nem kártérítés tárgyú.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

2./ Napirendi pont

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben mindent leírtunk, nem kíván kiegészítést tenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

4/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2020. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft., Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a KFT. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy ami be lett terjesztve a testület elé, április 1-től tud életbe lépni. Az emelés mértékéről Pordán Katalinnal, az Intézményi Társulás vezetőjével még egyeztetnie kell. Kéri a testületet, hogy a javasolt összeg negyed részét bocsássa rendelkezésére, hogy a Kft. működőképes legyen az év első negyedévében is.

 

Wolf Viktória kérdezi, hogy pontosan mennyi a kért támogatás összege.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a 6,5 millió Ft + ÁFA negyed részét, azaz 1.625 eFt + ÁFA támogatást kérnek. Kérdezi, hogy ez vissza nem térítendő támogatásként fog-e szerepelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, az üzleti terv szerint nem tudja kigazdálkodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület a ¾ éves beszámoló tárgyalásakor kérte, hogy a következő hasonló típusú anyag részletesebb legyen. Örülne, ha a cégvezető megvizsgálná, hogy milyen belső megtakarításai lehetnek. Reméli, hogy mindenki áttekintette az önkormányzat anyagi helyzetét, melyből látható, hogy plusz pénzek kiosztására nem nagyon lesz lehetőség. Kéri, hogy a testületi ülésig a belső tartalékokat is tárja fel az ügyvezető asszony.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy mintegy 1 millió forint tartaléka keletkezett, mely február közepéig lesz elegendő. Az üzleti tervben amit tudott, kirészletezett.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a jármű vizsgáztatásra beállított 750 eFt-ot soknak tartja.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy két gépjárművet tart fenn, egyiknek a műszaki vizsgáztatását, illetve egyéb szervízeléseket és javításokat tartalmaz ez az összeg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek bruttó 2.063.750 Ft összegű vissza nem térítendő összeggel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

6/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2020. évi Üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2.063.750 Ft összegű vissza nem térítendő támogatási összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével kötendő feladat-ellátási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a tavaly bevált módszer alkalmazását. A kulturális intézmény munkatársai között van olyan, aki megfelelően tudja ezt kezelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével kötendő feladat-ellátási szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

VN. Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi Rakics Anna mb. ügyvezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy az anyag részletesen bemutatja a cég működését Az összefoglaló rész kitér a sarkalatos pontokra, melyek plusz bevételt vagy kiadást jelenthetnek. Eszközbeszerzésekről, kisebb beruházásokról is készített egy költségtáblát. Szerepel a tervben a temetők karbantartása, a díszkivilágítás, a fizető parkolók bővítése, a közterületeken illetve az ingatlanok előtt lévő fák kivágása, stb.. A BABI rendszer üzemeltetésére élő szerződés van, jelenleg is fizetniük kell.

 

Hartai Béla alpolgármester kéri a tervezett kisteherautóhoz egy összeget beírni. Kéri, hogy részletesebb legyen az anyag, így nehéz döntést hozni.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a szöveges részben próbált részletesen leírni mindent. A tervben még nem szerepel a rehabilitációs foglalkoztatás. Február 1-től egy helyi lakost tudnak foglalkoztatni, így 7-800 eFt megmarad a cégnek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a fórumon kérték, hogy a betervezett feladatokat a turisztikai szezon előtt oldják meg. Nem szeretné, ha a cég nyáron alvállalkozókat vonna be, egy gépjármű fejlesztéssel megoldható lesz a munka. Tisztázni kell, hogy a sportpálya üzemeltetés hogyan szerepel a költségvetésben. A Felügyelő bizottság jegyzőkönyvében szerepel, hogy a strandi 3. büfének nem látják a létjogosultságát. Ezt kéri kifejteni.  Kérdezi, hogy a Városháza körüli parkolók órával ellátott fizetőparkolók lesznek-e.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető a sportpályával összefüggésben elmondja, hogy a Sportegyesülettel kapcsolatos munkákat nem ők végzik. A pálya és öltöző állagmegóvása, fűnyírás, öntözőrendszer, közműdíjak fizetése tartozik hozzájuk. Egy korábbi döntés értelmében az Egyesület térítésmentesen használhatja a pályát. A parkolással kapcsolatosan a testület kérte kidolgozni, hogy hol lehet a településen plusz bevételt hozó parkolókat kialakítani. Badacsonyban a Halászkert parkoló mellett a Hableánnyal párhuzamos rész is felfesthető fizető parkolóként, ehhez a rendelet módosítása szükséges. A régi Hivatal udvarában is kialakítható 20-25 parkolóhely, döntés kérdése, hogy fizető legyen-e. Elmondja, hogy nem biztos, hogy az a jó megoldás, ha a strandi üzleteket külön-külön kezeljük. Fontos, hogy a vendégek milyen véleménnyel távoznak a strandról, meg kell fontolni, hogy kit engednek be a büfék üzemeltetésére.

 

Forintos Ervin bizottság tag javasolja, hogy a kisebb járda és útfelújítások esetében a VN. Kft.-től is kérjünk árajánlatot. A vállalkozók alvállalkozókat szólítanak meg, így a reális árnál többet kell kifizetnünk. Ezeket a munkákat a KFT. meg tudná csinálni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vagyonrendelet értelmében a járdák és utak a VN. Kft. vagyonkezelésében vannak. Megjegyzi, hogy tavaly döntött a testület a visszaigényelhető ÁFA mértékéről, mellyel a KFT. még nem számolt el. Költségvetésünk 19,9 millió forinttal számol, ez a VN. Kft. kiadási oldalán nem látszik.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy az ÁFA visszakerült, ezt rendezték. A BABI rendszerrel kapcsolatos átutalással tartoznak. A 6.428 eFt-ot az Államkincstártól megkapták, az önkormányzat részére visszautalták. Ha a többi is megérkezik, utalni fogják. A strandos elszámolásoknál az ÁFA elszámolása megtörtént.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a kőművesmunkákat minimálisan tudják bevállalni, nincs megfelelő szakemberük. Kéri a vagyonrendelet felülvizsgálatát. A mellékletben több olyan átadott ingatlan is szerepel, melyet nem ők adnak bérbe.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy mikorra tervezi a cég a könyvvizsgálatot. Ezt a törvényi határidő előtt is meg lehet tenni.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a májusi testületi ülésen szokta tárgyalni a testület.  Márciusnál korábban nem készülnek el.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy a könyvvizsgálat folyamatos, ha az anyagok elkészülnek, ő rendelkezésre áll. Eddig a májusi testületi ülés előtt nem sürgette senki.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület elfogadja az üzleti tervet, a gazdasági társaságoknak akkor kezdődhet meg az összegek átutalása, ha az előző évi támogatással elszámoltak. Az üzleti tervet konkrétumok megjelölésével kell elfogadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésig mindenki átgondolhatja a javaslatait. Szükség lehet arra, hogy a testület szigorú legyen, nem fogadhat el mindent, a vágyakat és a lehetőségeket szinkronba kell hozni.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a KFT, mint 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő cég, az üzleti tervet összeállította. Úgy látja, hogy jó irányban haladnak.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a badacsonyörsi településrészen a zöldfelületek fenntartása gondot okoz, ezt alvállalkozók bevonásával tudták kezelni. Helyi vállalkozó 3,5 millió forint + ÁFA ajánlatot adott.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elmúlt 2-3 évben a VN. Kft., Menü Kft. és az intézmények költségvetése kisebb vitában került elfogadásra. A VN. Kft. esetében továbbra is az a probléma, hogy a vállalkozási tevékenység 48-52 %-os arányban mozgott, ezt erősíteni kellene. Az együttműködést szeretnénk erősíteni, részletesebb betekintést szeretnének kérni a könyvekbe. A költségvetés mindösszesen 10 milliós tartalékkal számol, illetve 100 milliós pénzmaradvánnyal. Ha nem gazdálkodunk okosan, akkor nem tudjuk a fejlesztéseket végrehajtani. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ad-hoc döntésektől el kellene határolódni.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint első ránézésre az üzleti tervben szereplő tételekre szükség van, nincs köztük extra dolog.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a bevételek terén növekedét kell elérni. Ez adóemelésből valósítható meg, illetve nagyobb cégeket kell idevonzani. Ezzel is foglalkozni kell. A költségeket illetően nagyon könnyen el lehet csúszni, kell tudni önmérsékletet tanúsítani mindenkinek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

VN. Kft. 2020. évi karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2020. évi karbantartási tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

VN. Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy 2004-ben készült az SZMSZ, mely 2012-ben módosításra került. Vannak benne olyan tételek, melyek nem helytállók, ezért az ügyvéd úr felkérést kapott az átdolgozására.

 

Forintos Ervin bizottsági tag az előző napirend kapcsán kíván hozzászólni. Elmondja, hogy a Kulturális Intézmény és az Óvoda bárhonnan megrendelheti a karbantartási feladatok elvégzését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok megoldást kipróbáltunk. Amikor a VN. Kft. kapott megbízást, sok panasz érkezett. Ezért az intézmények kaptak egy pénzügyi keretet azzal, hogy oldják meg a felmerülő problémákat. Ez egyébként bevált. Látva az új ügyvezető eddigi tevékenységét, újra be merné vállalni, hogy a VN. Kft. végezze a karbantartást.

 

Hartai Béla alpolgármester szerint a kialakult rendszer jó, de beépíthető, hogy először a Kft-től kérjenek ajánlatot, ne külsős vállalkozások kapják az önkormányzati pénzt. Így több bevétele lehet a VN. Kft-nek.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a kulturális intézménynél 90 %-ban ők csinálják a karbantartást, de nem tudnak mindent megoldani. Az Óvodánál is többször dolgoznak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

VN. Kft. pályázati kiírásokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a Polgármestert, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan feltételrendszert kell alkotni, ami kezelhetővé teszi a folyamatot. Emlékeztet arra, hogy 4-5 évvel ezelőtt a pályázati kiírás olyan helyzetbe hozta az önkormányzatot, hogy egy szombathelyi vállalkozó üzemeltethette volna az összes büfét. Ne engedjük meg, hogy pénzügyi befektetők jelenjenek meg.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag minimum 2 évet javasol a gazdálkodó szervezet telephelye és a magánszemély lakóhelye esetében is. Egy strandi büfét nehezebb üzemeltetni, az időjárás komoly befolyásoló tényező, ezért gyakorlati időt is javasol meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tolonganak a jelentkezők, 1-2 pályázó volt az elmúlt ciklusban minden üzletre. Az üzletet a bérlőnek kellett berendezni, ezt egy kezdő vállalkozó nehezen teszi meg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy az előtető felújítását a VN. Kft. koordinálja, illetve végezze el.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a pályázatot úgy írták ki, hogy a bérlő a Kft-vel egyeztetve évi 300 eFt-tal a bérleti díjból leírhatja, ez együttesen vonatkozik a három üzletre. Ha másfél millió forintnál többe kerül, akkor az e feletti összeget neki kell hozzátenni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint érdekes a 3 üzlet felállása. Melyik kettő legyen összevonva és melyik lesz a különálló. Egyiket a bérlő raktározási célra használta.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy az egyik bérlő kezdeményezte az első két üzlet összevonását, a harmadikat szerintük nehéz kiadni, az előírások miatt raktárra is szükség van. A 6 milliós bérleti díjat magasnak tartja, túl magasak lesznek az árak, a vendégek nem veszik igénybe a büfék szolgáltatásait. A Badacsonyi strandon 3,5 millió forint egy 130 m2-es üzlet bérleti díja.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja kikötni, hogy a bérlő nem adhatja további albérletbe az üzleteket.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint az önkormányzat és a VN. Kft. gazdasági érdekeit kell nézni, nem javasolja a csökkentést.

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy ha egyesével kerülne kiadásra a tavalyi évhez hasonlóan, akkor 5 millió lenne a bérleti díj.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy licittel magasabb lehet a bevétel, de várhatóan a pontrendszer miatt sokan nem pályázhatnak.

 

Takács Lajos bizottsági tag szerint a helyi vállalkozókat támogatni kell, de figyelni kell arra is, hogy a strandon ne alakuljon ki monopolhelyzet a pályázati feltételek szűkítése miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a feltételrendszer behatárolja, hogy ki jelentkezhet. A helyiek a pontrendszer miatt élveznek előnyt. Az üzemeltetési gyakorlat legyen feltétel, dönteni kell arról, hogy az önkormányzattal szemben peres ügy kizáró tényező legyen-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványként javasolja, hogy 2 évre visszamenőleg nem lehet a pályázónak az önkormányzattal szembeni peres ügye. Az előtető témáját javasolja külön venni, azt készítse el a VN. Kft.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, hogy a VN. Kft. mindenképpen hagyja jóvá, mert 1,5 millió forintért nem biztos, olyan arculati képet hoz, ami minőségi megjelenést eredményez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a TKR szabályozza az anyaghasználatot, az ügyvezető felelőssége, hogy mit enged meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy a HÉSZ-nek megfelelően a vállalkozó csinálja meg. A badacsonytomaji strandon lévő 3 üzlet együttes üzemeltetésével kapcsolatos pályázat kiírását teszi fel szavazásra 6 millió forint bérleti díjjal, 1,5 milliós előtetővel. A szerződésben szerepeljen a tartozás mentesség és a pályázó ne álljon az önkormányzattal peres eljárásban.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. pályázati kiírásokról – badacsonytomaji strandon található épületegység

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot - az 1. a) pont szerinti kiírás vonatkozásában  - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a bizottság előbbiek szerintiek alapján döntsön arról, hogy a b./, c./ d./ pontról azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzattal perben nem állt, illetve nem állhat a pályázó, illetve igazolja a köztartozás mentességet is.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a strandon megjelent egy 4. büfé is, ez a vállalkozó valószínűleg pályázni fog ezekre a büfékre is. Így a strandon monopolhelyzet alakulhat ki, egy vállalkozó üzemeltetné az összes büfét.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a 4. önálló büfé az ő tulajdona. Ő dönti el, hogy ki üzemelteti, illetve kinek és milyen formában adja bérbe.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki jegyző asszony előző kiegészítését és  a b./, c./ d./, pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

12/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. pályázati kiírásokról – badacsonytomaji strandon található épületegység

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat a./ pontját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázó az önkormányzattal perben nem állt, illetve nem állhat, illetve igazolja a köztartozás mentességét is.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 10.05 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 10.15 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy vissza lehet-e térni az előző napirendhez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előző napirend tárgyalásának folytatásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend tárgyalásának folytatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága dönt arról, hogy a VN Kft. pályázati kiírásokról tárgyú napirend tárgyalását folytatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság nem tárgyalt a strandcikk üzletről és az illemhelyekről. Kéri a hozzászólásokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy más típusú határozatot kell hozni. Kérdezi, hogy mivel egészítsük ki és mi essen ki a határozati javaslatból.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint a pontozási szempont nem egyértelmű, illetve Forintos Ervin bizottsági tag a testületi ülésig az ügyvéd úrral javasolja megvizsgáltatni a kiírást.

 

Wolf Viktória jegyző kéri megküldeni a képviselői észrevételeket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a strandcikk üzlet 500 eFt/éves bérleti díját, illetve az illemhelyek 1 millió forintos bérleti díját el tudja-e fogadni a bizottság.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés vitaindító, a testület módosíthatja a feltételeket. A VN. Kft. javasolja a strandcikk üzlet elbontását, és másik helyen való elhelyezését. Egy épületet már elbontottak, ennek a helyére került a kerékpártároló.  Szó volt arról is, hogy két üzlet legyen, a harmadik pedig a strandcikkes, erről is lehet dönteni.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy nem tudják elbontani, amíg nincs helyette másik, a beépítési százalék miatt később már építhető vissza az épület.

 

Török Zoltán bizottsági tag a ciklusidőszak végéig, 3 évre javasolja az üzletek bérbeadását. A 10 éves állandó lakóhely mértékét javasolja 1 évre csökkenteni, gazdálkodó szervezetnél szintén 1 évet javasol.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a bérleti időszakot 1 évben javasolja meghatározni, de legfeljebb az épület fennmaradásáig azzal, hogy az esetleges ingatlanfelújítást a bérlő tűrni köteles.

 

Wolf Viktória jegyző összefoglalja az elhangzottakat.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki jegyző asszony által elmondottakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. pályázati kiírásokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

-       1. b) és c) és d) pontban rögzített kiírásokat elfogadásra javasolja azzal, hogy az önkormányzattal perben nem állhatott és nem állhat a pályázó

-       bérleti időszakot 1 évre javasolja meghatározni, de legfeljebb az épület fennmaradásáig, esetleges ingatlanfelújítást a bérlő tűrni köteles,

-       strandcikk üzlet 500 ezer Ft összegű bérleti díjjal, a Kisfaludy úti illemhely 500 ezer Ft és a Rizling sori illemhely 1.000 Ft összegű bérleti díját elfogadásra javasolja

-       10 éves állandó lakóhely mértékét javasolja 1 évre csökkenteni, gazdálkodó szervezetnél 1 évre javasolja mérsékelni a kiírásban meghatározott időtartamot.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a meghívó szerinti 29. napirendi pont előrehozatalát, mivel a kérelmező képviselője a bizottsági ülésre megérkezett. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága dönt arról, hogy a meghívó szerinti 29. napirendi pontot „Badacsonytomaji Szörfklub halasztási kérelme – Tomaji strand klubház felújítás – 10. napirendként tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Szörfklub halasztási kérelme – Tomaji strand klubház felújítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi Kruchina Károly SE elnököt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Kruchina Károly elnöke megköszöni a lehetőséget, hogy kérelmét szóban is ismertetheti. Megköszöni az önkormányzatnak, hogy a klubházat a szörfklub használatába utalta. Elmondja, hogy több versenyzőjük komoly sikert ért el. Többször felmerült az épület felújításának igénye, tavaly a Miniszterelnökségtől 3 millió forintot kapott erre a célra. Az egyszerűsített engedélyezési eljárást lefolytatták, de kivitelezőt akkor nem találtak. Közben kiderült, hogy plusz forrásra van szükség, erre ígérvényt is kapott. A felújítás várható költsége 5-6 millió forint lesz. Egy éves halasztást kér a testülettől, szeretné a szezonra befejezni, de előfordulhat, hogy nem készülnek el.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri bemutatni a testületnek, hogy milyen műszaki tartalommal bír a felújítás. A határidőt december 31-ig javasolja meghosszabbítani.

 

Kruchina Károly SE elnök elmondja, hogy az anyagok az önkormányzatnál vannak. Apróbb felújításokat eddig is csináltak. Ez a pályázat a nyár elején jelent meg, szeptemberben lehetett volna a munkát elkezdeni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az anyagok a volt ügyvezető részére megküldésre kerültek, át tudjuk adni.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a Szörfklub a strand üzemeltetőjével kötötte a használatbavételi megállapodást, melynek egyik kitétele, hogy az épület felújítása 2019. december 31-ig történjen meg. Kérdezi, hogy ez bontó feltétel-e, új szerződést kell-e kötni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződést Bolla József ügyvezető írta alá 2019. október 1. előtt. Az érintett a határidő lejárta előtt kérte a szerződés meghosszabbítását. A szerződés továbbra is él.

 

Kruchina Károly SE elnök elmondja, hogy a Bethlen Gábor Alapítványnál is határidő módosítást kellett kezdeményeznie, az anyagot a képviselők részére meg fogja küldeni.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy a VN. Kft. áll szerződésben, ezért a szerződés módosítása nem biztos, hogy a testület jogköre. Jogilag aggályosnak tartja a módosítást, javasolja, hogy Gáli ügyvéd úr vizsgálja át.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vagyonkezelőnek az 5. pont módosítását megfontolásra ajánljuk.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy mi történik, ha nem készül el határidőre az épület.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető szerint tegyen a testület javaslatot, hogy milyen garanciákat lehet beépíteni. Ha a beruházás nem készül el ezév december 31-ig, az ténylegesen szerződésbontó feltétel legyen.

 

Kruchina Károly SE elnök elmondja, hogy több olyan fejlesztést hajtott végre a településen, mely bizonyítja, hogy elkötelezett a településen. A strandok fejlesztése érdekében stéget vásárolt, teqball sportághoz egy asztalt ajánlott fel, stb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fiatalok részéről felvetődött ennek az eszköznek az igénye, ettől az ügytől függetlenül is foglalkozni kell vele.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető megjegyzi, hogy a „Mozdult Balaton” szervezőjétől is kaptak ígérvény különböző eszközökre.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ennek a sportnak nagy a helyigénye, esetleg a badacsonyi strandon lenne működőképes. A tomaji strandon ez napi 50-100 vendég veszteséget is jelenthetne.

 

Wolf Viktória jegyző összefoglalja, hogy mi hangzott el a vitában.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a jegyző asszony által összefoglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Szörfklub halasztási kérelme – Tomaji strand klubház felújítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a szerződés 5. pontjának 2020. december 31. napjáig tartó módosításával a képviselő-testületnek. Javasolja megfontolásra használati díj megállapítását, ha a beruházás nem valósul meg 2020. december 31. napjáig. A szerződés módosításának előkészítésére felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a testületi ülésig.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester kéri a meghívó szerinti 13. napirend „Turisztikai tanácsadóról” előrehozatalát, mivel az személyében kapcsolódik a megelőző napirendhez.

 

 

11./ Napirendi pont

Turisztikai tanácsadóról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt 3,5 évben jó együttműködést sikerült kialakítani a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, de többször tapasztaljuk, hogy részükről változik a megítélés, nehezen tudunk az ügyekben előre haladni. Legutóbb a strandi fejlesztéssel összefüggésben voltak gondok. Az országgyűlési képviselőnkkel egyeztetve javasolja egy olyan személy megkeresését, aki megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik elsősorban az MTÜ-vel összefüggő ügyekben, mivel a nagy badacsonyi csomag rajtuk keresztül fog megvalósulni. Egy tanácsadó feladatkört javasol teremteni megbízással, melynek keretében Kruchina Károlyt javasolja bevonni a különböző feladatok mentorálására, segítésébe, egyelőre 2020. december 31-ig. Egyrészt a testület felkérheti, hogy próbáljon meg segíteni, illetve ha olyan információkhoz jut, ami az önkormányzat számára hasznos lehet, azt ossza meg velünk. Ha hosszabb távon nem történik semmi, akkor nincs szükség az együttműködésre, de ha lesz hozadéka, akkor hosszú távra tervezzünk ezzel. Már felajánlotta, hogy a település teljes csatornázottságának elérésében segít. A bizottság pozitív javaslata esetén a megbízási szerződést a testületi ülésig elő lehet készíteni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag jó ötletnek tartja, de inkább teljesítmény alapon javasolja a kifizetést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre nincs mód, a magyar jogban nem létezik a lobbista meghatározás. Azt javasolja, hogy legyen egy képviselői tiszteletdíjnak megfelelő meghatározott havi összegű díjazás azzal, hogy éves szinten meg kell hoznia azt az összeget, amit az önkormányzat kifizet részére.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy minden soros bizottsági ülésen számoljon be az adott hónapban végzett tevékenységéről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a polgármesteri beszámoló keretében el fogja mondani, hogy milyen ügyekkel bízta meg az adott időszakban.

 

Kruchina Károly elmondja, hogy úgy gondolja, hogy elsősorban a polgármester úrnak lesz a tanácsadója, de a testületnek is bármikor rendelkezésére áll. Úgy gondolja, hogy elsősorban a MTÜ-vel összefüggésben tud majd segíteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy szerdáig kerüljön a megbízási szerződés tervezete a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr nagyon jó peres ügyvéd, de a kisebb feladatokkal nem lehet vele előbbre lépni. Ha szerdáig nem teljesíti, amit a testület kér tőle, akkor javasolni fogja, hogy keressünk másik ügyvédet. Ez nem jelenti azt, hogy egyes ügyekben ne kaphasson megbízást, de a szerződések elkészítése, állásfoglalások különböző ügyekben azonnal kellenének.

 

Török Zoltán bizottsági tag egyetért a javaslattal. Külsős ügyvédként egyes peres ügyekben még megkereshető lesz.

 

Kruchina Károly szerint fontos, hogy a testületnek legyen elképzelése, hogy a kormányhatározatban szereplő fejlesztési összeget milyen projektekbe szeretné fordítani. Akkor lehet egy ügyet jól képviselni, ha a testületnek markáns véleménye van, ezért kéri, hogy egy prioritási sorrendet állítson fel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy Kruchina Károly 2020. december 31-ig a képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összegű szakértői díjazással kapjon megbízást, a bizottsági üléseken számoljon be, illetve a szerződés tervezetet az ügyvéd úr a testületi ülésig készítse elő, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Turisztikai tanácsadóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2020. december 31. napjáig történő szerződéskötéssel, képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összegű szakértői díjjal és javasolja a soros ülés PÜB-i ülésein való részvételét és beszámoltatását a szakértőnek, szerződést a testületi ülésig kéri megismerni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester a bizottság üléséről 11.15 órakor távozik.

 

12./ Napirendi pont

VN. Kft. tájékoztatás temetőbővítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a kisebb urnafalak építését megoldják, főként az új temetőrészben. A régi kolumbárium alapján készítenek 30-40 urnahelyet, betonelemekből, kis párkányrésszel. A badacsonyörsi temetőben szintén 25 urnát befogadó helyet tudnak kiépíteni, ezek az üzleti tervükben szerepelnek. Amit terveztetni és engedélyeztetni kell, azzal még nem foglalkoztak. A temetőbővítéshez 2004-ben készültek tervek, megvalósításuk több százmilliós tétel. Mivel érinti a Natura 2000-es erdőterületet, már nem biztos, hogy az érintett szervek hozzájárulnak. HÉSZ módosítás lenne szükséges ahhoz, hogy új temetőt tudjunk kialakítani, mivel 1-2 ha-os terület szükséges hozzá. A Káptalantóti úton feltöltéssel lehetne megfelelő területet kialakítani, az Öregek Otthona megépítéséhez átadott terület visszavásárlásával.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. tájékoztatás temetőbővítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy településarculati bizottság létrehozásához a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot előkészítette. A bizottsági tagjai közé több képviselőt lehet jelölni, mint külsős tagot a főszabály szerint. A bizottságnak nem lehet tagja a polgármester és az alpolgármester, ők tanácskozási joggal lehetnek jelen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kötelező-e a bizottság létrehozása.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem kötelező. Az előző ciklusban merült fel a létrehozása. Badacsonytomajon csak a Pénzügyi bizottság működtetése kötelező.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a bizottság szabályozná, hogy a település arculata hogyan jelenhet meg. Sok helyen oda nem illő dolgokat láthatunk. Badacsonyban a Római úton, a Rizling soron, Badacsonytomajon a Tájház udvaron, a Fő téren. A reklámhordozó felületeket is szabályozni kell. Számára nem elfogadható a legtöbb helyen a Karácsony környékén látható díszítés sem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ilyen típusú rendelete nincs az önkormányzatnak. A településkép védelméről szóló helyi jogszabály az anyaghasználatra vonatkozik, illetve arra, hogy a településképi eljárást hogyan kell lefolytatni. A bizottság létrehozására egy kezdeményezés történt, de képviselői instrukció nélkül a nem fejeződött be az anyag.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy olyan szakértőket bízott meg az előző testület, akik soha nem jártak Badacsonyban, bizonyos érdekek mentén próbáltak sodródni. Azt tartaná járható útnak, ha a testület fórumokon ismertetné az instrukciókat. A településen élők összvéleménye alapján kellene ezeket az állásfoglalásokat megtenni, a testület csak annyira szabályozzon, amennyire muszáj.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a Turisztikai Egyesület bevonását. Az Egyesületnek vannak ehhez kapcsolódó elképzelései, pld. műanyag kannában nem lehet minőségi bort árusítani. Kérdezi, hogy milyen anyagi vonzata lenne.

 

Hartai Béla alpolgármester a bizottságba Mékli Bernadett és Török Zoltán képviselőket javasolja, illetve külsősként a Turisztikai Egyesület elnökségének valamely tagját. A bizottság fórumokon kapjon információt. Nem javasolja szabályozatlanul hagyni ezt a területet.

 

Krisztin N. László polgármester 11.50 órakor érkezett vissza a terembe.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a bizottságba képviselőket kell jelölni. Főépítészünk jelenleg nem tud dolgozni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ugyanazok a tiszteletdíjak vonatkoznak a bizottsági tagokra. Ha pld. valaki más bizottságnak már tagja, csak egyszer jogosult a tiszteletdíjra. Az elnök kaphat pluszpénzt. A külsős esetében kipontozta a díjazást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Turisztikai Egyesület elnökségi tagja ezért biztosan nem kérne plusz pénzt. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadását, a bizottság felállítását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

19/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

A helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a bizottság tekintse át a rendeletet, és ha más formában kívánja működtetni a helyi kitűntetéseket, akkor tegye meg javaslatát. Módosító javaslatot nem tettünk, a rendszer működött, de 2019-ben egyetlen kitűntetést sem adott a Képviselő-testület személyes okok miatt.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a főbb évfordulókat figyelembe véve a jelen rendelet érvényben tartását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy nem kezdeményezi a rendelet felülvizsgálatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy nem kezdeményezi a rendelet módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Takács Lajos képviselő úr írásban terjesztette be a kérelmet, az alpolgármester úrral együtt a Jegyző asszonytól kapta meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnök elmondja, hogy közösen beszéltek erről a többi képviselővel. 2012-ben az akkori minimálbér 100 eFt volt, most 160 eFt. A testület előtt álló feladatok jegyében a költségvetés elfogadása előtt lehet erről tárgyalni. Elnézést kér, ha ez utólag rosszul jött ki, de köszönettel vennék, ha a javaslat támogatást kapna. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

21/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a képviselői fórumon felvetődött, hogy a műszaki osztályon egy építészre van szükség, aki a beruházásokat napi szinten kezelni tudja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sajnos a műszaki ellenőrzésre nem tud olyan szakembert köztisztviselőként megfizetni a hivatal, akit alkalmazásba tudnának venni. A műszaki ügyintézői pályázatot negyedik alkalommal írtuk ki, az állást továbbra is hirdetjük.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség egyedi bérezésre, vagy esetleg van-e mód a VN. Kft-hez felvenni egy szakembert erre a feladatra. A doktornő jelezte, hogy a rendelőhöz kért egy szúnyoghálót, de nem történt semmi.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy műszaki ügyintéző és műszaki ellenőr külön kezelendő. A műszaki ügyintéző megfelelő képesítéssel rendelkező személy lehet, a bértábla szerinti fizetéssel. A műszaki ellenőrzésre az önkormányzat szerződést kötött Gaál Arnolddal, aki nem a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. A munkavállaló bére max. 50 %-kal téríthető el, a diplomás kollégák közül is nagyon kevesen érik el a bruttó 300 eFt-os fizetést. A köztisztviselői törvény szerint jutalom adható, de ehhez forrás is szükséges. A műszaki ügyintéző nem műszaki ellenőri feladatokat lát el, az elmúlt 8 évben nem volt műszaki ellenőrünk. Az árajánlatokat egy adott munkához bekérjük, döntésre előkészítjük, megkötjük a szerződést és a végrehajtásért felelünk. Hozzá nem jutott el a szúnyogháló ügye.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

22/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetést túl bőkezűnek tartja, a tartalék nagyon lecsökkent. Javasolja, hogy a testületi ülésig miden képviselő gondolja át, hogy hol lehet megtakarítást elérni. A Képviselői főrumon kérdésként merült fel, hogy van-e kintlévősége az önkormányzatnak. Elmondja, hogy éveken keresztül gördülő, több milliós kintlévőség nincs.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy főként az adó területén vannak folyamatban lévő kintlévőségek, az előző évi elmaradásokat az idén tudjuk beszedni. Nincs olyan jelentős összeg, amit a bevételi oldalra be tudnánk tenni.  A kintlévőségeket inkasszóval, bérből és nyugdíjból való levonással, a NAV felé történő jelentéssel lehet beszedni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy van-e olyan kötelezettségvállalás, melyben a turisztikai tanácsadó segíthet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 2,5 milliárdos GINOP projekt befejezésének határideje 2020. szeptember 30. Még csak a tervezés közbeszerzésénél tartunk, ezért határidő módosítást kell kérni. Ennek segítése lehet az egyik tevékenységi kör. Lesz olyan feladata, hogy konkrétan forrást kell megszerezni, illetve információkat várunk tőle.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi, hogy további észrevétel van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslatok átdolgozásra kerülnek a költségvetési rendelet tervezetében.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat és rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a bizottsági javaslatok kerüljenek beépítésre a tervezetbe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

23/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a bizottsági javaslatok kerüljenek beépítésre a tervezetbe.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

24/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés meghosszabbítása 2020. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban Ondok Ernő üzemeltette, de az EON utólag kiszámlázta az oszlophasználati díjat, így többe került, mintha ők csinálták volna.

 

Borbélyné Galambos Gabriella megállapítja, hogy további észrevétel nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

26/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés meghosszabbítása 2020. évre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról 2020.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy időben kell intézkedni. Ha van módosító javaslat, azzal most kell foglalkozni. A bérbeadást november 30-ig javasolja, mivel tavaly a bérlő kezdeményezte, hogy téli programokat kíván rendezni, ha lesz jég a Balatonon. Az épületet három éve Horváth László vállalkozó bérli, az egyes üzleteket albérletbe adta. Ha ezt a testület kizárja, nem biztos, hogy működtetni fogja, de lehetőség van az üzleteket külön-külön is megpályáztatni. A bérleti díj három éven keresztül 7,5 millió forint volt.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy Badacsony legfrekventáltabb helyéről és 1.100 m2 területről van szó. Legalább fél millió forint inflációkövetésre tesz javaslatot.

 

Török Zoltán bizottsági tag 8,5 millió forintos bérleti díjra, 500 eFt-os licitlépcsőre és 1 éves bérbeadásra tesz javaslatot.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag ezzel egyetért.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a főbérlő bejelentette az albérletbe adást, de utólagos jóváhagyások történtek. A színpad az önkormányzat területén volt, ráhatással tudunk lenni, hogy a jövőben erre hol adunk lehetőséget. A zeneszolgáltatásra havi szinten kaptak engedélyt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szigorúbb szabályozást kértünk tavaly, de a testület tulajdonképpen a korábbi csendrendeletben foglaltakat fogadta el. Az albérlőkre ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint a főbérlőre, ezeket részben sikerült betartatni. Javasolja, hogy a testület határozzon meg övezetei zónákat a csendrendelet vonatkozásában. Badacsonyban gondok voltak a zeneszolgáltatás miatt.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy a turisták részére készüljön egy térkép a csendesebb és hangosabb településrészeket megjelölve. Így dönthetnek, hogy hol foglalnak szállást. Javasolja, hogy panaszbejelentést csak névvel és címmel lehessen tenni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy Badacsony alsó részén a sóderes területet egységes megjelenéssel adja ki az önkormányzat a vállalkozóknak, javasolja a közterületekkel kapcsolatosan rendelet újratárgyalását. Horváth László vállalkozóval nem volt probléma, korrektnek tartja, az albérlőit is tudja kezelni.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy meg kell nézni, hogy milyen arculata lehet az adott területnek, az Ice’go üzlettel is lennének elvárásai.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja kizáró okként, ha a pályázó az önkormányzattal perben áll vagy állt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy az induló bérleti díj 8 millió forint, a licitlépcső 500 eFt legyen, illetve az albérlőre is vonatkozzanak a kiírásban foglalt feltételek, valamint a 4.j) pont módosuljon úgy, hogy kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem áll, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

27/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról 2020.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, javasolja az induló bérleti díjat 8.000.000 Ft-ban meghatározni, 500 ezer Ft összegű licitlépcsővel, javasolja a szerződésben rögzíteni, hogy az albérlőre is vonatkozzanak a kiírásban foglalt feltételek.

4.j) pontját javasolja módosítani úgy, hogy „Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem áll.”

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy az árat 7.350 eFt-ra csökkentettük. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

28/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról V.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 500 ezer Ft összegű licitlépcsővel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a nagyobb üzlet esetében a bérleti díjat 45 eFt-ra, a kisebb esetében 40 eFt-ra javasolják csökkenteni. Javasolja a badacsonytomaji lakóhelyet a magánszemély és a gazdálkodó szervezet esetében is 2 évben meghatározni. A licitlépcsőt 10 eFt-ban javasolja meghatározni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a TEOR számokat kivenni a kiírásból.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

29/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról V.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 45.000 Ft/hó bérleti díj összeggel és a TEÁOR meghatározás ok nélkül és azzal, hogy módosításra javasolja a kiírásban a következő pontokat:

-       Magánszemély állandó lakóhelye legalább 2 éve Badacsonytomaj

-       Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 2 éve legalább Badacsonytomaj városban van

-       licitlépcső mértéke 10.000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az üzlet esetében 40 eFt/hó bérleti díjat javasoltak, illetve az előző napirend tárgyalása során megfogalmazottakat javasolja itt is meghatározni. Kérdezi, hogy egyéb észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

30/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról V.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 40.000 Ft/hó bérleti díj összeggel és a TEÁOR meghatározás nélkül és azzal, hogy módosításra javasolja a kiírásban a következő pontokat:

-       Magánszemély állandó lakóhelye legalább 2 éve Badacsonytomaj

-       Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 2 éve legalább Badacsonytomaj városban van

-       licitlépcső mértéke 10.000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 12.45 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 13.25 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

25./ Napirendi pont

BM pályázatról – Park utcai felújítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

Krisztin N. László polgármester felkéri Gaál Arnold műszaki ellenőrt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy az eredeti kiírás felülvizsgálata megtörtént, a tényleges méreteket tartalmazó anyag elkészült. A Leier Piazza térkő jelentősen eltér a Felső Bazársoron tervezett KK Budapest 8 cm vastag térkőtől.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a módosított műszaki tartalomra vonatkozó anyagot kiküldtük, bruttó 6.740.690 Ft a beruházás költsége, ha Budapest kővel lenne megoldva, és a szegélyépítés elmaradna. Két döntésre van szükség. A bizottság jóváhagyja-e a műszaki tartalom változást, illetve melyik kővel kéri a burkolást.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat tud-e hozzátenni pénzösszeget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem szeretnénk. A ZEBU Bt. ügyvezetője szerint a Budapest kő használhatatlan, fel fog fagyni a teteje. A műszaki előkészítést a VN. Kft. végezte, a jövőben csak akkor szabad ilyet bevállalniuk, ha meg is tudják csinálni. Megjegyzi, hogy nem szeretné, ha más-más kő lenne lerakva, mint pld. a Rizling soron.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy a Budapest kőből 470 m2-t a határidő miatt már leszállítottak. Ennyi a Felső bazársornál a belső részhez nem kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a kérelmezőket, a BonVino vezetését és a Hableány tulajdonosát megkérdezni, hogy a különbözetet kifizetik-e.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy nem az önkormányzat kezdeményezte a helyszíni bejárást.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy ha szerdáig kiderül, hogy aki kezdeményezte a burkolatmódosítást, megtéríti a költségkülönbözetet, akkor maradjon a Budapest kő, ha nem, akkor az eredeti kiírásban szereplő követ hagyja jóvá a testület.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a helyszíni bejáráson Takács Lajos, Forintos Ervin képviselők, Gerencsér Tamás ügyintéző, Nagy Miklós és Laposa Bence helyi vállalkozók voltak jelen. A vállalkozók vetették fel, hogy milyen módosítást szeretnének, illetve Nagy Miklós megjegyezte, hogy ha plusz költség merül fel, akkor ő vállalja.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint mivel a kő már megérkezett, a két vállalkozó nyilatkozzon írásban, hogy vállalják-e a bruttó 973 eF-os többletköltséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésig megkeresi a vállalkozókat a nyilatkozat miatt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javasolja a kivitelezővel a szerződésmódosítást a Park utca módosított műszaki tartalmának megfelelően, amennyiben Nagy Miklós vállalkozó a burkolatcsere miatti bruttó 973.000 Ft különbözet megfizetését vállalja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

31/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BM pályázatról – Park utcai felújítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a kivitelezővel a szerződésmódosítást a Park utca módosított műszaki tartalmának megfelelően, azzal, hogy ha és amennyiben Nagy Miklós vállalkozó a finanszírozásban érintett burkolatcsere miatti bruttó 973.000 Ft különbözet megfizetését vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Szépkilátó út burkolatfelújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök megköszöni, hogy a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület és az utca lakóinak kérelmét a testület elé terjesztette a hivatal vezetése. A kritikus útszakasz jelenleg termésköves. Nem aszfaltozást kérnek, hanem azt, hogy járható legyen az út. Ezen az úton is működik a 159 családot érintő vízrendszer, reményei szerint ebben is lesz előre mozdulás. Az út közepén lehetne egy vízelvezető részt csinálni. Nem több millió forintos aszfaltburkolatot kérnek, alapvetően gépi földmunkára van ott szükség. Javasolja, hogy a VN. Kft. mérje fel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Felsőbüki útról a bazaltmeddő réteg le lesz szedve, azt erre az útra fel lehetne használni, a vizet is elszivárogtatná.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy a lakók hozzájárulnak-e a költségekhez.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy külterületi útról van szó, nem biztos, hogy erre szükség van.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr megjegyzi, hogy 400 m2-re bruttó 4 milliós ajánlat érkezett.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a műszaki tartalmat csökkenteni, 300 m2 felületre földmunka megrendelésével, és a Felsőbüki útból kiszedett bazaltmeddő betöltésével megoldani az út javítását.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy legnagyobb gondot a csapadékvíz okozza. Amíg nincs szilárd burkolat, nem célszerű oda bármilyen anyagot behordani, mert az első eső lehordja az egészet. Meg lehet próbálkozni azzal, hogy a szintet elegyengetik, nem kell oda horribilis összegeket beleölni.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy az Egyesület folytasson tárgyalást a vállalkozóval, hogy az elmondott műszaki tartalommal megoldhatónak tartja-e az útfelújítást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy civil szerveződést ezzel nem terhelne, nem az ő feladatuk.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a műszaki tartalom átdolgozását, a terület bazaltmeddővel történő visszatöltésének vizsgálatát, ajánlat bekérését, illetve a határozati javaslat elfogadását.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

32/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szépkilátó út burkolatfelújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a műszaki tartalom átdolgozását azzal, hogy a terület bazaltmeddővel történő visszatöltését is vizsgálja meg, illetve javasolja a határozati javaslatot elfogadásra és ajánlat bekérését.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Rodostó és Tatay S. utak burkolatfelújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a BM pályázatban megvizsgálni ezen utak felújításának a lehetőségét.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Jegyző asszony javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

33/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rodostó és Tatay S. utak burkolatfelújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja megvizsgálni a BM pályázatban történő útfelújítási körben ezen utak felújításának lehetőségét is.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy a VN. Kft. csinálja meg. Úgy gondolja, hogy fentről meg kell húzni, bazalt zúzalékkal megszórni, a vízelvezetést megoldani. Ezt az ajánlati ár töredékéből meg lehetne csinálni.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr megjegyzi, hogy a bazaltzúzalékot össze kell fogni valamivel.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető szerint, ha a testület támogatja ezt a kérelmet, újabbak fognak beérkezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a Szépkilátó utat csináltassák meg ezzel a megoldással, ez az út végül is járható.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb, hányan élnek egy adott utcában. A Felsőbüki út elviekben járható, fontosabb a Szépkilátó út megújítása.

 

Wolf Viktória jegyző összegezi a vitában elhangzottakat, miszerint a Szépkilátó útra kérjen a Hivatal ajánlatot, a Felsőbüki út felújítását a bizottság forráshiány miatt ebben az évben nem támogatja ezen műszaki tartalommal.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki Jegyző asszony által ismertetett javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

34/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2020. évben az útfelújítást ezen műszaki tartalommal nem javasolja támogatásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Badacsony és Térsége Turisztikai Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában – használati szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a szerződésben nem talált összeget.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a 80 eFt/hó + rezsi összeget a kérelmező elfogadja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 80 eFt/hó + rezsiköltség összeggel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

35/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony és Térsége Turisztikai Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában – használati szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 80.000 Ft/hó + rezsiköltség összegű díj megfizetésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Bahart Zrt. együttműködési kérelme kerékpáros járat beindításához

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a kerékpáros járatot 4 önkormányzat finanszírozza, a visszajelzések szerint nagyon célravezető. Badacsonytomajtól 280 eFt támogatást kaptak tavaly.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az összeg a költségvetésben szerepel.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint a biciklisek vegyék meg a jegyüket, ha igénybe akarják venni a járatot. Nem javasolja a 280 eFt-ot átadni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint sok kerékpáros turista van, javasolja a Bahart kérelmét befogadni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint sem mondhatunk le a kerékpárosokról, nagyon fellendült a kerékpáros turizmus, ezzel Badacsonyt is reklámozzuk.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a testületi ülésig a Bahart küldjön egy kimutatást a járat tavalyi forgalmáról.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy biztosítsanak két ingyenes járatot a gyerekek részére a hajózási évadnyitón kívül.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a BAHART Zrt. 2 térítésmentes hajózást biztosítson a badacsonytomaji gyermekeknek a hajózási évadnyitón túl, illetve küldjön statisztikai kimutatást a kerékpáros járat elmúlt évi igénybevételről a testület üléséig, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

36/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bahart Zrt. együttműködési kérelme kerékpáros járat beindításához

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja a BAHART Zrt-t megkeresni azzal, hogy 2 térítésmentes hajózást biztosítson a badacsonytomaji gyermekeknek a hajózási évadnyitón túli hajózással, illetve statisztikai kimutatást kér a kerékpáros járat vonatkozásában az elmúlt évi igénybevételről a testület üléséig.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

Weller András bérleti szerződés felülvizsgálati kérelme Badacsonytomaj 988/4. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy itt szükség lenne az ügyvéd úr jelenlétére, nélküle nem javasolja a döntést. Annak idején pályázati eljárás került lefolytatásra, licittel. Javasolja, hogy a szerződésmódosítás tekintetében majd az ügyvéd úr referáljon.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy két évig fizette a bérleti díjat a bérlő, majd utána jött rá, hogy kisebb területet használ.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. Egyik szerint a területet méressük fel földmérővel. A kérelmezővel a helyszínt megnézte, súlyosabb problémák is vannak, elbirtoklás, stb. Javasolja felfüggeszteni a bérleti díj fizetését, mert ha ez igaz, akkor az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége lesz. Elgondolkodtató, amit látott. Mintegy 100 teherautó földdel töltötték fel az önkormányzati területeket a Borműhely feletti részen. Javasolja az alaphatározat elfogadását, illetve a bérleti díj fizetésének felfüggesztését.

 

Török Zoltán bizottsági tag nem javasolja a fizetés felfüggesztését, bizonyítsa a bérlő, hogy az önkormányzat hibázott. Ezzel ráutaló magatartást tennénk, valamilyen szinten elismerve a hibánkat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy most a tavalyi számláról van szó, az idei ősszel lesz aktuális.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért javasolta a pénzügyi ügyleteket felfüggeszteni, mert ez a szám még változhat. A földmérő néhány hét alatt megcsinálja a mérést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a földmérő megbízásával, illetve azzal, hogy a következő testületi ülésen legyen döntés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

37/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Weller András bérleti szerződés felülvizsgálati kérelme Badacsonytomaj 988/4. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

32./ Napirendi pont

Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja megvizsgálni a tulajdonosi hátterét az ingatlanoknak. Lehet olyan javaslat, hogy személyes egyeztetést kezdeményezünk a kérelmezővel. A közműveket az önkormányzatnak kellene biztosítani.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint jó lenne, ha ott telkek lennének, de nincs elegendő információnk.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy hasonló a helyzet a Ringa és az edzőpálya között is. Ott is kisajátítás, illetve ingatlanvásárlás következne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a személyes egyeztetéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

38/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja személyes egyeztetésre meghívni a kérelmezőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

33./ Napirendi pont

Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz. ingatlanra szolgalmi jogi bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy véderdő területre kéri a szolgalmi jogi bejegyzést, mivel valószínűleg értékesíteni akarja az ingatlanát és nincs közvetlen útkapcsolata. Váli Péter területén van átjárási szolgalmi joga.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a helyszínt már tavaly megnézte, amikor az önkormányzatot szintén megkereste területvásárlási szándékával, az előző testület elutasította a kérelmet.  Az ingatlanon lévő épület nincs bejegyezve.

Krisztin N. László polgármester javasolja ismételt helyszíni szemle megtartását a testületi ülésig.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz. ingatlanra szolgalmi jogi bejegyzés kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja helyszíni szemle megtartását a testületi döntés meghozatalát megelőzően.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

34./ Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

35./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző kiegészítésként elmondja, hogy a strandpályázatokkal kapcsolatosan történt egyeztetés alapján külön táblázatot készített az MTÜ javaslatairól. A beadott javaslatokból választottak. Az egységes arculati tájékoztató eszközökhöz egy látványtervet fognak küldeni. A badacsonytomaji strand területén kialakításra kerülő egységes öltözőkabinokhoz szintén. A vízbejutást biztosító két lépcsőt helybenhagyták.  Vizesblokk felújítás kabintelepítéssel maradt az anyagban.  A badacsonyi strandon átírták a javaslatainkat, a vízbejutást biztosító lépcsőt hagyták meg. Egységes arculati tájékoztató eszközök, az öltöző kabin és a családbarát WC kialakítását írták még elő, melyet az első vizesblokkban lehetne kialakítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyi strandon pályázati kötöttség van, amit felül kell vizsgálni. Szívesebben költené a családbarát WC kialakítására szánt 10 millió forintot a badacsonytomaji strandon lévő, elbontásra kijelölt fa épület (strandcikkes üzlet) felújítására. Nem csinálnánk meg a meglévő épületben a családbarát illemhelyet, mondván, hogy az a II. ütemben be van tervezve az üzleti tervben, javasoljuk átcsoportosítani azt az épület felújítására.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

41/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester szóbeli tájékoztatást ad arról, hogy az idén várható a Magyar Falvak program II. üteme. A bölcsőde fejlesztési program az I. ütemben szerepelt, de áttették a TOP programba, így nyertük el a 75 millió forintot. A II. ütemben két ígérvényünk van, az egyik az óvoda udvarának a felújítása 5 millió forint összegben, a másik pedig a művelődési ház belső felújítása 15 millió forint értékben. Azt a bíztatást kaptuk, hogy írjunk további javaslatokat is. Ennek értelmében javasolja a fogorvosi rendelő külön bejáratának kialakítását, a rendelők hangszigetelését megoldani, illetve a fafelületeket újra festeni. Kicsi az összkeret, maximum 30 milliót lehet igényelni, ezért 20 millió forintot javasol megpályázni az orvosi rendelő felújítására. A szolgálati lakások pontnál sok kritériumnak kell megfelelni, nem javasolja. Az óvoda udvar felújításához 5 milliót kérünk, erre jó eséllyel pályázunk. A Polgármesteri Hivatal felújítására is lehet pályázni, ezt nem javasoljuk. Egyházak által fenntartott temetőnk nincs. Az önkormányzati temető felújítására, urnafalak, kolumbárium, utak és egyéb infrastruktúrára, kerítésre lehet maximum 5 millió forintot kérni, ravatalozóra lehetne 30 milliót. Javasolja itt az 5 millió forintot megpályázni urnafalak építéséhez. A Nemzeti és egyházi identitástudat erősítése, kulturális intézmények felújítása kapcsán 15 millió forintra pályázhatunk jó eséllyel. Az önkormányzati utak felújítására max. 30 millió forintig, a járdafelújításhoz maximum 5 millió forintig lehet pályázni. Javasolja itt is a pályázatok benyújtását 30 millió, illetve 5 millió forint összegben. Falubusz és eszközfejlesztés, közterület karbantartás címén maximum 15 milliós támogatásra lehet pályázni. Fűnyíró, sövényvágó, kisebb önjáró fűnyíró vásárlásához javasolja a 15 millió forint igénylését. Elmondja, hogy fentiekből kettőre van reális esély, de biztatást kaptunk a többi javaslat megtételére. Elmondja, hogy a nagy útfelújítást tartalmazó pályázat kapcsán a területbejárás megtörtént. A forrás megszerzését segítő mentorunk azt ajánlotta, hogy mindegyik úton történjen valamilyen munka. Ehhez a műszaki tartalmat előkészítettük, a képviselőknek meg fogjuk küldeni. A csatorna és a víz még függőben van. A vízhálózat rekonstrukciójára lenne lehetőség. A testületi ülésen ezekről is dönteni kell. A közvilágítás fejlesztését is beletettük, nem kiépített rendszerben kellene gondolkodni. A GINOP pályázat közbeszerzési eljárása sikertelen volt, most új ajánlatkérés következik a koncepció tervek felülvizsgálatára, majd egy meghívásos eljárást bonyolítunk le a tervezésre. Ezt követi a nyílt eljárás a kivitelezésre. Most a legfontosabb a koncepcióterv felülvizsgálata, hiszen a tervek gyengesége okozta a problémát. Nem voltak egyértelműek, ezért 20 és 100 millió közötti ajánlatok érkeztek.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Magyar Falu II. programra a javaslatok benyújtásával az elmondottak szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Magyar Falu Programban pályázat/igény benyújtását a következők szerint:

a) orvosi rendelő: 20 millió Ft

b) óvodaudvar :5 millió Ft

c) temetőfelújítás: 5 millió Ft

d) önkormányzati utak, járdák felújítása (anyagtámogatás): 30 millió+ 5 millió Ft

e) eszközfejlesztés közterület karbantartására: 15 millió Ft

keretösszegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

36./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

43/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

37./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy informális ülésen tárgyaltak arról, hogy a VN. Kft. ügyvezetőjének a megbízását 2020. december 31-ig meghosszabbítják. Erről kéri a bizottság javaslatát.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a szociális tűzifa kiszállításáról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy folyamatban van. Kértünk ajánlatot kalodás fára is, de ez körülményes, mert a göngyöleget vissza is kell szállítani. Ezért ömlesztett formában fogják megkapni az igénylők.

 

Török Zoltán bizottsági tag a Bahart támogatással kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozatot elküldtük, egyelőre nem kaptunk választ.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a tavaly elfogadott alapító határozatban az ügyvezető hatásköre le lett korlátozva. Kérdezi, hogy ez érvényben marad-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről a testületi ülésen fognak tárgyalni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az alpolgármester úr mikor érhető el, a munkaidejét ki határozza meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elérhető, fogadóórája minden hónap harmadik hétfőjén van.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy Nagy László mb. igazgató fizetését rendezni kellene.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vezetői pótlékot már megkapja. Javasolja a megbízását 2020. december 31-ig meghosszabbítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Céh Egyesület támogatására a költségvetésben 7,4 millió forint szerepel, illetve a rendezvényfinanszírozáshoz 3,6 milliót kérnek. Az elnök úr egy módosítást nyújtott be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap kapta meg, 10 milliós támogatást kérnek, melyet irreálisnak tart. Azt javasolja, hogy a 3,6 millió forinton belül legyen elkülönítve valaminek a rovására 1 – 1,5 millió forint, melyet feladatfinanszírozásra reálisnak tart.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a Sportegyesület is több támogatást kér, illetve a Fiatalok Fóruma részére nincs meghatározva támogatási összeg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fiatalok Fóruma 2 millió forintot kér, ezt soknak tartja. A Sportegyesület és a Turisztikai Egyesület kivételével a többi szerveződés 300 eFt körüli támogatást kap. Kéri, hogy egyeztessenek, minimalizálni kell az elképzeléseket. Holnapra kéri a részletes költségvetést.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy kérte az elnököt, hogy vegyen részt az ülésen, de elfoglaltsága miatt erre nincs lehetősége. Természetesen egyeztetni fognak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Kiss József Alapítvány által átadott Idősek Napközi Otthona hogyan működik. A Tesco járatot beindítjuk-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek már igénybe veszik a lehetőséget, folyamatosan reklámozzuk a lakosság részére is. A Tesco járatról a Fórumon egyeztettek, javasolja ajánlatot kérni a buszos vállalkozóktól heti egyszeri alkalomra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy Rakics Anna ügyvezetőként történő megbízását és Nagy László intézményvezető megbízását javasolja a bizottság meghosszabbítani 2020. december 31. napjáig, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2020. (I.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-          az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra a képviselő -testületnek.

-          Rakics Anna ügyvezetőként történő megbízását 2020. december 31. napjáig.

-          Nagy László intézményvezető megbízását javasolja meghosszabbítani 2020. december 31. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 5 lakás építésére vonatkozó napirend nem került a bizottság elé. A Fórumon jelezte, hogy a kiviteli tervek elkészítését 5-600 eFt-ért addig nem tartja célszerűnek, amíg nincs realitása a megvalósításnak. Kérték Takács Lajos képviselőt, hogy a februári ülésre a lakások megépítéséhez dolgozzon ki alternatívákat. Azt a tájékoztatást kapta, hogy mintegy 150 millió forint kellene hozzá. Az önkormányzatnak erre nincs fedezete. Smidt Balázzsal tárgyalt, aki azt ígérte, hogy a lakások építését célzó pályázat feltételrendszerét megküldi. Vizsgálni kell, hogy a CSOK-osokat be lehet-e hozni a rendszerbe, a hitel felvétel lehetőségét, stb.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az első verziót – az önkormányzat építi meg – elengedtük forrás hiányában. A második verzió, hogy az önkormányzat 1-2 lakást megépít, a többit pedig külső befektető valósítja meg, de erre sincs keret. A hitel kérdéses, a cikluson kívülre is elkötelezné magát a testület. A CSOK is nehezen kivitelezhető.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint az 50 m2-es lakásokat nem fogja senki megvenni 40-50 millió forintért. Ha valóban ennyi a bekerülési költség, akkor nem szabad nekiállni. Esetleg egy vállalkozóval lehetne szerződni a lakások megépítésére azzal, hogy egyet átad az önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ennek a verziónak lenne értelme, ha van rá vállalkozó.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 15.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Takács Lajos

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!