Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.11.25 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 12/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. november 25-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Mékli Bernadett                               bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Török Zoltán                                   bizottsági tag                         (4 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Hartai Béla                                     alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                           műszaki ügyintéző

Bolla József                                   VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                                   BVÖKI képviseletében

Molnárné Keller Csilla                   Menü Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály                              ügyvéd

Rakics Anna                                  VN. Kft. képviseletében

Vargáné Szőke Judit                       VN. Kft. könyvelő

Székely István                                 könyvvizsgáló

Gaál Arnold                                    műszaki ellenőr

Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

Slang Henrietta                               igazgatási ügyintéző

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                (13 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Forintos Ervin bizottsági tag jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 


269/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 38 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról, illetve a Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról című napirendek felvételét.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a napirendek felvételével és a módosító javaslat figyelembevételével a 40 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

270/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. november 25-i soros ülésének napirendjét 40 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 2. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvel VN. Kft.

 1. 5. Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 6. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról IV.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 7. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 2020. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. 2020. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése projekt keretén tervezési szolgáltatás beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Ladányi Gabriella kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Tölli Árpádné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. 2019. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Útfelújításhoz kapcsolódó többletmunkáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 38. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 39. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 40. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag 8.08 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy nem, a kérdésekre válaszol.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az Igénybevett szolgáltatásoknál az I-IX. havi tényadat jelentősen – 108 % - meghaladta az üzleti terv szerinti adatot. Kérdezi, hogy miért történt a túllépés, mi várható az azóta eltelt időben és december folyamán.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a bölcsődei étkezés esetében nem volt bázis év, mely alapján számolni tudott volna. Szinte teljes létszámmal jelen voltak a gyerekek, ő viszont egy közepes átlaggal számolt. Az érzékeny étkezők részére történő vásárlás, a teljesítmény bővítés az áram vonatkozásában is itt szerepel.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő pontosan ismerteti a magasabb összeget jelentő tételeket az alábbiak szerint: étterem festése 650 eFt, áram bővítés 140 eFt, lámpacsere 122 eFt, konyhai villanyszerelés 44 eFt,  páramentesítőhöz teljesítménybővítés 148 eFt, Skoda javítása 130 eFt, illetve a pályázathoz kapcsolódó előre nem látható költségek.

 

Hartai Béla alpolgármester kéri a következő beszámolóban ezeket jobban kifejteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

271/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat vásárolt szolgáltatásként végzi az étkeztetést, a feladatellátásra vonatkozó megállapodás a MENÜ Kft-vel köttetett.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

272/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az intézmény vezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Nagy László mb. intézményvezető elmondja, hogy a tervezett programok egy része valósult meg, amit lehetett, maximálisan megtettek a helyszínek és a létszám tekintetében.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy fontos lenne a programok időben történő megszervezése. A búcsúról az utolsó héten döntöttek, ez a jövőre nézne nem fogadható el.

 

Nagy László mb. intézményvezető elmondja, hogy már a 2021. évi program szervezését kellene megkezdeni. A búcsúról el kell dönteni, hogy a jövőben akarja-e a testület a jelenlegi formájában, vagy csak az egyházi jellege maradjon meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke felveti, hogy a Badacsonyi Borhét 2020-ban vasárnaptól van tervezve, javasolja, hogy pénteken kezdődjön.

 

Nagy László mb. intézményvezető elmondja, hogy elírás történt, javítani fogják.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a költségvetés tárgyalásáig az összes program költségvonzata kerüljön a testület elé. Az ünnepi megemlékezések kapcsán a pontos időpontok is legyenek meghatározva.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy többen kérték, hogy a helyi TV-ben legyen frissítve az anyag, még a tavaszi programok is fent vannak a képújságban.

 

Nagy László mb. intézményvezető elmondja, hogy a rendezvényekre kevés helyi lakos megy el, döntő többségében turisták látogatják azokat. Nem tudja, hogyan lehetne a helyi lakosságot megmozgatni. A rendezvényekről a Badacsony újságban, a facebookon, a honlapon, illetve szórólapokon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

273/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvel VN. Kft.

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem, a kérdésekre válaszol.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a 2019. évi tervezett bevétel 09.30-án befolyt. Kéri az ügyvezetőt, hogy az utolsó negyedéves önkormányzati támogatás felhasználásáról adjon tájékoztatást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az utolsó negyedévben nem várhatók újabb bevételek, a kiadások ilyenkor érik utol a bevételi oldalt. Az önkormányzati támogatás utolsó részét akkor kapják meg, ha az előzőekkel elszámoltak. Az év elején az üzleti terv készítésének időszakában nem tudják megjósolni, hogy a parkolókból és strandokról milyen bevétel lesz, ezek évenként széles skálán mozognak.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy a mi történik az év végén megmaradó pénzzel.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy átviszik a következő évre, hogy a januári béreket ki tudják fizetni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az utolsó részlettel, az önkormányzat által átadott 11 millió forinttal mi fog történni.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy azt októberben megkapták, nem kapnak több támogatást az önkormányzattól.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ha az éves terv a 9. hónapban teljesül, a bevétel a kiadásokkal arányban van, akkor teljesen jogos az a felvetés, hogy itt egy plusz keletkezett. Se a VN. Kft., se a Menü Kft. esetében nem látja, hogy 10.01-én mi volt az aktuális számlaösszeg. Kérdezi, hogy a 7,5 milliós egyéb vállalkozási bevétel mit takar. A jövőre nézve a bankkivonat havi záró összegéről tájékoztatást kér.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő megjegyzi, hogy a hiányolt adatokat fel tudja sorolni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a sportpályán a fűnyíráson kívül milyen munkát végeztek.

 

Rakics Anna a VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy a jelenlegi képviselő testület nem látta az üzleti tervüket és likviditási tervüket. Ebben szerepeltek a havi bevételek és kiadások. A téli időszakban nem volt bevétel tervezve, ekkor csak költségek generálódnak. A sportpályán a kivitelező se garanciát, se karbantartási időszakot nem vállalt, jobban oda kellett figyelni a pályára és környékére, az öltöző karbantartására, bizonyos rendezvényeken szintén rendet kellett tartani, illetve a közmű díjakat fizetni, mert a füvet vezetékes vízzel tudták csak locsolni.  A likviditási táblázatot nem szokták csatolni a beszámolóhoz, az az üzleti tervhez tartozik. Eddig nem kérte a testület, de rendelkezésre tudják bocsátani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az anyagban szereplő két személyes kis teherautóra meg van-e a fedezet.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a gépparkjuk elöregedett. Tavaly rendbe tették a multikárt, közel 50 millió forintért. Egy több személyes, billenthető platójú teherautóra lenne szükségük. A helyi utakra két személyes, négykerék meghajtású Ducatót szeretnének, melyhez 3-4 millió forintot tudnának hozzátenni, ha a testület támogatja a kérésüket. A jármű bruttó 10 millió forintba kerül. Gépek nélkül nem tudnak működni.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy a Hableány felújítása után nem került vissza a megállni tilos tábla a Park utcába, így ott is ingyen parkoltak. Kérdezi, hogy történt-e már intézkedés.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a műszaki osztály megrendelte a táblát, a napokban ki fog kerülni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Hableány előtti terület a szegélyig magánterület.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a probléma a szegély építésével kezdődött. El kell dönteni, hogy a testület engedélyezi-e azon az oldalon a parkolást, odaértve a Halászkert parkolóhoz.

 

Hartai Béla alpolgármester kéri, hogy a VN. Kft. tegyen javaslatot arra, hogy hol lehetne még fizetőparkolókat kialakítani, ezt a területet is beleértve.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a vendégek jelezték, hogy a strandokon a Badacsony kártyára 16 óra után nem kaptak kedvezményt.

 

Rakics Anna elmondja, hogy 16 óra után 450 Ft egy felnőtt jegy, a Badacsony kártyával 490 Ft-ért mehet be a vendég. Ugyanez vonatkozik a gyermek és csoportos belépőre is. Egyedül a VIP vendégek számára kedvezőbb a kártya, mert azzal ingyen mennek be a strandra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a jövőben részletesebben kérjük a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

274/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos ügyekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a beszámoló a jövőben részletesebb legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a VN. Kft. minden évben elkészíti a téli üzemeltetési tervet, a jogszabály szerint november 10-ig. Ennek a mellékletét képezi az utak hóeltakarítása, amit a Kft. végez, illetve szükség esetén külső vállalkozó bevonásával old meg.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a vállalkozóval átalánydíjas szerződést kötöttek, illetve, ha munkát végez, akkor annak egy óradíja is van. Mindössze egy vállalkozó vállalta ezt a munkát, készenléti díj fizetése mellett.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy felkészülten várják a telet, három gépük használható hótolásra. Nagyobb mennyiségű hó esetén a vállalkozó bevonható. A síkosságmentesítő anyag a napokban érkezik meg, a Közútkezelő igény szerint folyamatosan szállítja.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ezt összegyűjtik-e a tél elmúltával.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy kétszer végig söpörték a területet, a fehér sóder a házak udvarából mosódik ki.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a Közútkezelő a síkosság mentesítő anyagot ingyenesen adja, azt a Kft. dolgozói szórják szét, kölcsönös megállapodás alapján.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

275/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról IV.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az előző körben az ingatlan kikiáltási ára 10 millió forint volt. Pályázat nem érkezett, ezért újra javasoljuk az ingatlanra pályázat kiírását, csökkentett, 7,5 millió forintos áron. A pályázat a honlapon, képújságban, Badacsony újságban és a hirdetőtáblákon lett meghirdetve.

 

Takács Lajos bizottsági tag szerint, - ha a testület valóban el akarja adni, - akkor szélesebb körben kell hirdetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületi döntésnek megfelelően történt a pályázat lebonyolítása, mivel eredménytelen volt, egy csökkentett árra tesz az előterjesztés javaslatot. Ha a testület ezt nem javasolja, akkor értelemszerűen maradnak a korábbi feltételek. Országos napilapokban többször próbálkoztunk hirdetésekkel, ennek költsége 4-500 eFt. A jó fogáson hirdettünk, ez sem vitt előre. Ingatlanforgalmazóval való szerződéskötés esetén a jutalék 3-4 % + ÁFA legjobb tudomása szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületnek az volt a célja, hogy elsősorban helybeli vállalkozót mozgasson meg a lehetőség. Nem biztos, hogy az az érdeke a városnak, hogy befektetési céllal vegye meg valaki az ingatlant.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint is az lenne a jó, ha helyi vállalkozóhoz kerülne.

 

Hartai Béla alpolgármester szerint a kikiáltási ár valamennyire visszatartó erejű, elgondolkodna azon, hogy 7,5 millióra csökkentse a testület. Így lehet, hogy több jelentkező lenne és licittel jobban járna a város. Kérdezi, hogy hogyan jött ki ez az összeg.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az értékbecslésben leírt összeg és a tervezői költségek arányosított része 7.350 eFt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az értékbecslésben meghatározott összeg alá nem tehet javaslatot a testület.

 

Krisztin N. László polgármester és Wolf Viktória jegyző

8.57 órakor távoznak a bizottsági ülésről.

Wolf Viktória jegyzőt távollétében Tamás Lászlóné osztályvezető helyettesíti.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint több helyen kell hirdetni, akár ingatlanközvetítőn keresztül.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja 7.350 eFt összegen meghirdetni, ha nem lesz pályázó, akkor elgondolkodni a szélesebb körű megjelentetésen.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a 2018. évi eleji tervezői költségbecslés szerint a kivitelezés várható költsége 39.444.080,- Ft.

 

Hartai Béla alpolgármester 9.00 órakor távozik a bizottsági ülésről.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

276/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról IV.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy jelen előterjesztésben az önkormányzati szinten jelentkező többletbevételek, azoknak a kiadási oldalon történő megjelenítése, az állami támogatások, illetve testületi döntések, az intézmények esetében pedig többletet nem igénylő technikai átcsoportosítási jogcímek közötti átcsoportosításokat tartalmazza. Az előzőekben az önkormányzat döntött a nyári üdültetés felhasználásáról az iskola esetében, illetve a Kisfaludy utcai közmű bevétele és kiadása került rendezésre. A közfoglalkoztatottakra az állami bér megelőlegezés rendezése, illetve a munkaügyi központtól kapott állami támogatás bér önrésze illetve a nyári diákmunkások bér önrésze került rendezésre. Ez 8,5 millió forinttal emeli meg a költségvetés főösszegét.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy hol szerepel a testület múltkori döntésének megfelelően a pályázatok kapcsán a 40 millió forintos önkormányzati támogatás. Jelenleg 50 millió forint tartalék használható fel szabadon.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez még nem szerepel ebben az előirányzat módosításban. Év végén fog keletkezni tartalék a következő évi költségvetéshez, melynek összegét még nem tudjuk. Az önkormányzat és az intézmények egyaránt a takarékos gazdálkodásra törekednek. Az adóbevételek várhatóan teljesülni fognak.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy az adatokat komplexben kell összehasonlítani, meg kell nézni, hogy az eltérés miből fakad.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

277/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy minden évben be kell számolni a Közös Hivatal munkájáról. Az anyag részletesen tartalmazza a szakmai feladatokat, illetve osztályonként a részletes beszámolót.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

278/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az elfogadott önkormányzati rendelet módosítására azért van szükség, mert az előző évi 176 m3 juttatással szemben az idén 86 m3 szociális tűzifa támogatást nyertünk el. A pályázatban 2-5 m3 fát kell egy kérelmező részére biztosítani. Az eddig beérkezett kérelmek szerint legalább a rendelkezésre álló fa kétszeresére lenne szükség 2 m3 biztosítása mellett, és a héten még jelentős számú kérelem várható. A rendeletmódosítás arra irányul, hogy a kérelmek benyújtásának határideje az eredeti január vége helyett november 30. legyen. A pályázati feltételeket már nem tudjuk módosítani, azok adottak. A tűzifa juttatásra települési támogatás keretében is sor kerülhet, 792 eFt-ot kaptunk pályázati úton a települési támogatások kiegészítésére.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy körvonalazódik-e már, hogy mennyi lesz a jogos igény.

 

Slang Henrietta ügyintéző elmondja, hogy várhatóan mintegy 120 kérelem érkezik, ez 240 m2 fát igényel.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy a hiányzó 2 – 2,5 millió forint mennyire terhelné meg az önkormányzatot.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a települési támogatásra időarányosan kevesebb pénz lett kiadva a rendelkezésre álló összegből, elméletileg fedezhetné a hiányzó részt. Bár év vége felé a települési támogatásra az igények általában nőnek. Azok, akiknek a kérelme forráshiány miatt elutasításra kerül, megfelelő tájékoztatást napnak arról, hogy települési támogatást kérhetnek, melyet tűzifában kapnak meg.

 

Hartai Béla alpolgármester inkább azt javasolja, hogy a pályázati forrást az önkormányzat egészítse ki az említett keret terhére, ne legyen a kérelmezők között különbség téve. A jövőre nézve pedig ezzel időben foglalkozni kell.

 

Wolf Viktória jegyző és Krisztin N. László polgármester 9.33 órakor érkeztek vissza a bizottsági ülésre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Összegzi a javaslatot, miszerint az igényeknek megfelelőn az önkormányzat az általános tartalék terhére egészítse ki a szükséges összeget úgy, hogy minden jogosult kapja meg a 2 m3 tűzifát.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szociális tűzifára vonatkozó rendeletben kedvezőbbek az igénylőkre vonatkozó feltételek, mint a települési támogatás esetében. A 86 m3 fával az állam felé el kell számolni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását javasolja azzal, hogy a rendelkezésre álló fedezetet a képviselő-testület az általános tartalék terhére egészítse ki, és minden igénylő, aki a feltételeknek megfelel, kapja meg a 2 m3 tűzifát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

279/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

A bizottság javasolja, hogy a rendelkezésre álló fedezetet a képviselő-testület az általános tartalék terhére egészítse ki, és minden igénylő, aki a feltételeknek megfelel, kapja meg a 2 m3 tűzifát.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Slang Henrietta ügyintéző elmondja, hogy a temető rendelet szerint az üzemeltető határozza meg a díjakat, melynek módosítását nem javasoljuk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a temetők lassan megtelnek. Kéri a VN. Kft.-t, hogy vizsgálják meg, hogy még milyen kapacitással rendelkeznek. A település egyre jobban elöregszik, a temetkezési szokások változnak, a temetők megfelelnek-e az igényeknek.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az I-IX. havi beszámoló tartalmazza minden temető telítettségét. Az un. új temetőben csak 13 sírhely van, illetve a szabad urnahely is kevés. A régi sírokat általában megváltják. Évente 25-30 temetés van, várhatóan jövőre betelnek a temetők.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a meg nem váltott sírhelyekről van-e kimutatás.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen, Mindenszentek előtt az érintett sírokra kiteszik a figyelmeztetést, hogy meg kell váltani a sírhelyet. Az örsi temetőben van hely, egy része elbozótosodott, ki kell pucolni. A vadak elleni védelmet mindenütt megoldották, ezzel most nincs probléma. A parkoló helyekről viszont gondoskodni kellene.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a temető bővítés közel 30 millió forintba került. Az új temető feletti terület is önkormányzati tulajdonban van. Esetleg ott lehetne még bővíteni, illetve vizsgálni kell a további lehetőségeket.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, hogy a VN. Kft. a következő ülésre terjessze elő a javaslatait a temetők fejlesztésére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

280/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A bizottság javasolja továbbá, hogy a VN. Kft. a következő testületi ülésre vizsgálja meg a temetők telítettségét, és tegyen javaslatot a szükséges fejlesztésre. (helyszín, kapacitás, temetkezési forma)

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az előző testület létre akart hozni egy településképi bizottságot. Kérdezi, hogy ez az előterjesztésnél figyelembe lett-e véve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez nem ide tartozik, itt településképi védelemre vonatkozó rendeletről van szó. Az előző testület a ciklus időszak vége előtt két hónappal tárgyalt a bizottság létrehozásáról, ehhez SZMSZ módosítás lenne szükséges. A rendelet módosítást véleményeztette, csak a Kormányhivatal Állami Főépítésze nem adott véleményt ez idáig.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

281/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy új szabályzatról van szó, melyet a testületnek elfogadásra javasol. A szabályzat a bírálatra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

282/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület korábbi ülésén szó volt arról, hogy hogyan lehet szakértőt alkalmazni. Ehhez készült a szabályzat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

283/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a koncepció készítése már nem kötelező, de fontosnak tartja, hiszen a költségvetés tervezéséhez az irányelveket foglaltuk össze benne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


284/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sok önkormányzat nem alkotja meg a rendeletet, de a gazdálkodás biztonsága és szabályszerűsége érdekében arra véleménye szerint szükség van. Ez minden intézményre kötelező érvényű. A gazdasági társaságokat ilyen szigorúan nem szabályozza, de figyelmükbe ajánljuk. Erőteljesebben oda kell figyelniük az üzleti tervben foglaltak betartására, illetve irányadó dokumentum részükre, ha nincs üzleti tervük.

 

Wolf Viktória jegyző 9.51 órakor távozott az ülésről,

távollétében helyettesítésre jogosult Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

285/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

2020. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a tervben az állandó feladatok vannak felsorolva, melyek természetesen kiegészülnek az aktuális kérdésekkel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a civil szervezetek beszámolóját a költségvetés elfogadása előtt tárgyalni, a kért összegeket a költségvetésbe beépíteni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a civil szervezeteknek az előző támogatással január 31-ig kell elszámolniuk, ezért a februári ülésre lehet behozni legkorábban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

286/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2020. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A civil szervezetek költségvetést érintő beszámolóját a költségvetés elfogadása előtt javasolja tárgyalni, esetlegesen a februári ülésen.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

2020. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzati törvény szerint a belső ellenőrzési tervet minden év december 31-ig el kell készíteni a következő évre vonatozóan. Önkormányzatunk ezt a feladatot egy független külső szervezettel látja el. A 2020. évi tervezet érinti az önkormányzatot, az intézményeket és gazdasági társaságot, főként a vagyongazdálkodás, a leltározási feldadatok szabályosságát fogják a belső ellenőrök vizsgálni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

287/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2020. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a 2020. évi költségvetés 38.680,- Ft-ban határozta meg hosszú évek óta a köztisztviselői illetmény alapot. Pár éve a testületeknek lehetőségük van a saját költségvetés terhére ettől eltérni. A múlt évben egy bérkiegészítő alapra lehetett pályázni, ezzel az illetményalap 46.380 Ft-ra módosulhatott. A törvény 2020-ra nem biztosítja a pályázati forrást, hanem 54.500 Ft-ra tett javaslatot. A hivatalban a maximális létszám 19 fő lehet. Mivel a központi költségvetési törvény 38.650 Ft-tal számol, ezért kéri a testületet, hogy a 46.380 Ft-ra irányuló javaslatot fogadják el, ezzel a dolgozók a tavalyi bért kapják. Néhány dolgozó bére még így sem éri el a minimálbért, azt ki kell egészíteni. Egyes intézmények alkalmazásában lévő fizikai dolgozók bére több, mint a 20 éve a Hivatalban dolgozó, érdemi munkát végző közszolgálati tisztviselőké.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

288/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 38.650 Ft-os illetményalap minimum ötszöröse, de maximum 200 eFt lehet a cafetéria összege. 200 eFt-os keretösszegre kérjük a Képviselő-testület támogatását.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ez egy plusz juttatás. Javasolja visszatérni az éves jutalom megállapítására az önkormányzathoz tartozó kollégák vonatkozásában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület az elmúlt években, év végén a mindenkori anyagi lehetőségek függvényében döntött a jutalmazásról, egységesen alkalmazva az intézményekre és a gazdaságok társaságokra is. A vezetők esetében a polgármester határozta meg a jutalom összegét, az adott szervezet beosztottai esetében pedig az intézményvezetők, illetve az ügyvezetők. Egyes szervezeteknél feladatelmaradás vagy hatékonyabb gazdálkodás okán keletkezett maradvány. Ha a bizottság támogatja a javaslatot, akkor kéri előkészíteni. Ahol a fedezet hiányzik, az önkormányzati tartalékból ki kell egészíteni. Ahhoz, hogy Karácsony előtt megtörténjen a kifizetés, a számfejtést november 29-én 16.00 óráig el kell végezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a leköszönő testület nettó 40 eFt-ot szavazott meg egységesen a dolgozók részére, mely kifizetésre került.

 

Hartai Béla alpolgármester szerint az éves munkát kell alapvetően megköszönni, függetlenül az önkormányzati választástól. Az év közbeni történetek számára nehezen értelmezhetők. Javasolja megvizsgálni, hogy milyen keretek között működhet a jutalmazás, majd a szerdai területi ülésre előkészíteni a döntést, hogy Karácsony előtt megérkezzen az összeg a dolgozók részére.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a számok ismeretében a VN. Kft-nél erre a célra lesz keret.

 

Wolf Viktória jegyző 10.05 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek a jutalmazásra vonatkozó kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

289/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Felkéri a jegyzőt és a pénzügyi vezetőt, hogy tekintse át az intézmények gazdálkodását és javasoljon olyan keretet minden intézmény esetében, amellyel a 2019. évi jutalmazás megvalósulhat.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kérelem érkezett a Vezérigazgató Asszony részéről, hogy szeretné a cég székhelyét Badacsonytomajon bejegyeztetni, az új üzletházban az irodahelyiség hasznosítására vonatkozóan szerződéstervezet előkészítését kérve, ha a testület részéről szándék mutatkozik arra, hogy ezt a Zrt. részére bocsátja. 90 napra szóló bérleti szerződés esetén nem kell pályáztatni, a hasznosítási szerződés is megköthető pályázat nélkül. Fizetési hajlandóságuk van, a döntés a testület jogköre, az ügyben kéri az ügyvéd úr segítségét. Álláspontunk szerint inkább hasznosítási szerződés lenne a célszerűbb. A cég a város érdekeit jelentősen támogatni kívánja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavasszal a cég vezérigazgatója bemutatkozó látogatáson volt nála, ahol jelezte, hogy szeretnének egy irodahelyiséget Badacsonytomajon, ahol az önkormányzathoz és a lakossághoz közel tudnának tevékenykedni a jelentős fejlesztési sorozat megoldása érdekében. Kérték, hogy a tervezett épületegyüttesben kaphassanak telephelyet, ha a használatbavételi engedély rendelkezésre áll, akkor konkrétan térjünk vissza a továbbiakra. Ebben az esetben jelentős iparűzési adó is keletkezne.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja a kérelem támogatását.

 

Wolf Viktória jegyző a határozati javaslat 2. pontját célszerűnek látná kiegészíteni, így a későbbi együttműködésnél ezzel már nem kellene külön foglalkozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

290/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 10.15 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 10.30 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

21./ Napirendi pont

Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy előzetesen döntött a testület az utak vagyonkezelésbe vételének kezdeményezéséről annak érdekében, hogy ezt a forráslehívást tudjuk generálni. Az MNV. Zrt. megküldte a szerződéstervezetet, az ügyvéd úr álláspontja szerint aláírható. Az utakat első körben vagyonkezelésbe kapjuk, majd későbbiekben az MNV. Zrt. az önkormányzat tulajdonába adhatja azokat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja megfontolni a döntést, amíg nem tudjuk, hogy milyen összeget fognak átutalni. Az önkormányzat nagy feladatot és költséget vállal át, az utak és támfalak nagyon rossz állapotban vannak. Kérdezi, hogy egyéb információval rendelkezünk-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy további hivatalos információnk nincs. A vagyonkezelőt megilletik a tulajdonosi jogok és kötelezettségek. Előny és a szerződés aláírása mellett szólhat, hogy lehetőség lesz pályázat benyújtására az utak felújítására. Négy esetben próbáltunk a Belügyminisztériumtól forrást lehívni, de sajnos nem kaptunk támogatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy egy út elcserélése a közelmúltban lezajlott, 5 évig tartott. Ha most nem kötjük meg a szerződést, akkor esély sem lesz rá, hogy valaki felújítsa az utakat.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint nincs veszíteni valója az önkormányzatnak, az utakat mindenképpen karban kell tartani, és így esetleg lehetne pályázni. Megoldható-e, hogy bizonyos időre szóljon a szerződés.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy 60 napon belül bármelyik fél felmondhatja, a szerződésszegés eseteit nem számítva.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület dönt a vagyonkezelésbe vételről, akkor kérni kell a BM-től, hogy biztosítson forrást a felújításukra. Ha ez megérkezik, akkor nem indokolt a szerződés felmondása. Ha nem kapunk forrást, akkor el kell gondolkodni, hogy saját forrásból oldjuk meg, vagy pályázattal élünk a BM felé, melyre minden évben van lehetőség. A 2020. évi költségvetés útfelújításra tartalmaz egy jelentős keretet. A pályázat tárgya évente változik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

291/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

A GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése projekt keretén tervezési szolgáltatás beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a bíráló bizottság által tett javaslatot terjesztjük a testület elé a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kapcsán. A testület döntését követően 15 nap alatt kell véleményeznie a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak, utána javasolt a szerződés megkötése.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzés uniós nyílt eljárással történt. Ha a testület érvényesnek nyilvánítja, akkor az I. részterület vonatkozásában a Wéber Építésziroda Kft, a II. részterület esetében pedig a Mundus Viridis Kft. lenne a nyertes. A bíráló bizottság javasolja a két cég kihirdetését érvényes győztesként. A döntésre javaslat az összpontszám alapján történt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ugyanakkor a KFF. részéről az is felmerül, hogy mennyire komoly az a verseny, ahol 100, illetve 20 milliós ajánlatot is lehet tenni. Úgy gondolja, hogy a testületi ülésen történjen meg a döntés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a Polgármester úr javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:


292/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése projekt keretén tervezési szolgáltatás beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja, hogy a döntésre a Képviselő-testület szerdai ülésén kerüljön sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy módosítási igényt adott be, melyben a maradék támogatási forrás felhasználására tettünk javaslatot. Ezek a következők: az elektromos buszok matricázása, az elektromos töltő működéshez szükséges teljesítmény bővítés, parkoló közvilágítás költsége, illetve a BABU megállókba padok és szemetesek beszerzése. A hiánypótlás megérkezett. A buszok arculati kialakítását nem támogatják, a többi igényt igen. A padokra a legkedvezőbb ajánlatot a VN. Kft. adta 4.655.111 Ft összegben, mely tartalmazza a beszerzést és a telepítést is. A hulladékgyűjtők a téren elhelyezett kivitelben készülnek, a padok 3 személyesek, fémvázzal és trópusi lécezéssel készülnek, január közepén tudnák szállítani őket.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a VN. Kft.-t, hogy készítsen kimutatást arról, hogy az elmúlt 9 hónapban mire igényelték vissza az ÁFÁ-t. A jogszerűen a várost megillető pénzt kérné vissza az önkormányzat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

293/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések – ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pad és hulladékgyűjtők beszerzésére a Badacsonytomaj VN. Kft-től 4.655.111 Ft összegben javasolja a szerződés megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a beérkezett ajánlatok közül a ZEBU 2005. Bt. ajánlata a legkedvezőbb bruttó 16.998.950,- Ft-tal. Az árajánlat az egész útra vonatkozik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a helyszínt megtekintették. Az út egy része olyan állapotban van, mely komolyan károsíthatja a járműveket, illetve szükség lenne az ott lévő akna fedlapok megemelésére. A felső szakaszon nincs gond, csak a kanyarig kérték az út felújítását. Nem érti, hogy miért kellene a földet kiszedni, csak rosszabb lenne a helyzet. Kérdezi, hogy szerdáig át lehetne-e dolgozni az egészet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a problémával megvárná a költségvetés készítés időszakát. Különböző feladatokra a testület az elmúlt két ülésen komoly összegekről döntött. Javasolja a testületi ülésig pontosítani, hogy van-e lehetőség a kérelem befogadására.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy volt megkeresés a Hegyalja út egy rövid szakaszának a felújítására, erre is javasolja ajánlatok bekérését.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az útszakaszra a költségbecslés elkészült, de ez nem szerepel a mai napirendek között.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a műszaki ellenőrt és az előkészítőt, hogy dolgozzák át a tervezői költségbecslést, majd javasolja, hogy erről a testület a szerdai ülésén döntsön.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Jegyző asszony javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

294/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek javasolja a döntés meghozatalát azzal, hogy a költségvetést a Műszaki Osztály dolgozza át a beérkezett kérelemnek megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke


25./  Napirendi pont

Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kötelező napirendről van szó. Jelen esetben a Társulás elnöke a székhely település polgármestere, aki minden évben számot ad a társult önkormányzatok és a Társulási Tanács felé. Ennek elfogadását kezdeményezzük a jogszabály erejénél fogva.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

295/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a járás területét lefedő önkormányzati társulás mandátuma lejárt, a Társulási Tanács az új választások okán zömmel új tagokkal megalakult, az átvezetéseket meg kell tenni. A Társulás különböző szociális feladatokat lát el, pld. az étkeztetést, illetve ők koordinálják az orvosi ügyeleti rendszert, melyhez normatívákat tudnak megszólítani. 2006. körül kezdődött ez a társulási rendszer, akkor nagyon sok pénz volt, mely részben eltűnt a Társulás mögül. Két komoly vagyontárgya van a Társulásnak, illetve ezáltal az önkormányzatoknak. Egyik a Társulás épülete, másik pedig a tapolcai kórház területén lévő ügyeleti épület.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke gratulál a polgármester úrnak ahhoz, hogy a Társulás alelnökévé választották. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

296/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez minden évben kötelező napirend.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy lesz-e változás az NHSZ-nél a hulladékszállítást érintően.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a királyszentistváni hulladékégetőnél a nyáron történt egy tűzeset, melynek folyamányaként Balatonfűzfő Önkormányzatának Képviselő-testülete megfogalmazott egy határozatot a telep megszűntetésének kezdeményezésére. Ezt eljuttatták azon 153 önkormányzatnak is, melyek érintettek. A rendszer ellenőrző bizottságának ő is tagja, de mivel nem volt ülésük, így nincs további információja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


297/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Környezeti állapotról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a BAHART Zrt. 850 eFt vissza nem térítendő támogatást kért az önkormányzattól, melyet továbbra is a kikötő fejlesztésére kívánnak felhasználni. Tavaly a testület nem adott részükre támogatást, az előző években igen, konkrét feladatok meghatározása mellett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly nem számoltak el az előző időszakban kapott támogatással, illetve nem azt hajtották végre, amit a testület kért. Megállapodtunk abban is, hogy nem hajók tárolására fogják használni az átadott parkoló részt, de nem tartották be.  A területcsere végleges szerződésével összefüggésben kéri az ügyvéd úr segítségét. Javasolja, hogy írják le pontosan, mire kérik a támogatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a testület által jóváhagyott szerződéstervezetet a szükséges szervezetekhez megküldtük. Az a válasz érkezett, hogy a másik fél részéről nem megfelelő. Készítettek egy módosított tartalmú szerződést, cégszerűen aláírva. Kérdezi, hogy a módosított tartalomról újabb döntést kell-e hozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy annak a szerződésnek az aláírására kapott felhatalmazást, amit a testület elfogadott. A következő soros ülésre javasolja az anyagot előkészíteni. Ezen csere eredménye, hogy a GINOP 2,5 milliárdos program keretében a park egyben kerülhet felújításra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja egyeztetést kezdeményezni arról, hogy a nyári időszakra a kihasználatlan terület egy részén biztosítsák a buszok parkolását.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja esetleg a parkolási díjat is átadni a BAHART-nak – amennyiben arra igényt tartanának – de ott több busz is meg tudna állni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy meg lehet próbálni, de ezzel a vitorlás kikötőbe is bárki bejuthat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. számú előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a kérelmező fejtse ki részletesebben, hogy mire kívánja felhasználni a 850 eFt-ot, a területcserére vonatkozó szerződésmódosítást a következő soros ülésen tárgyalja meg a testület, illetve a buszparkoló ügyében keressük meg a Zrt-t, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

298/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART Zrt. támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy kérje a BAHART ZRt-től

-       a kérelem részletesebb kifejtését,

-       a területcserére vonatkozó szerződésmódosítás beterjesztését és

-       a tekintetben a BAHAR ZRt. megkeresését, hogy hozzájárulna-e buszparkoló céljából a terület egy részének megnyitásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előterjesztőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a badacsonyörsi ingatlantulajdonosoktól érkezett egy kérelem, hogy a Kiserdő utca mentén, ahol nincs közvilágítás, ott napelemes lámpákkal oldják meg a problémát.  A helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelező feladat ellátásként írja elő a közvilágítás biztosítását. Három ajánlatokat kértünk be, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. A legkedvezőbb ajánlat 2.093.976 Ft a 6 lámpára, telepítéssel, 10 éves garanciával.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja még az idén felmérni Badacsonytomaj közvilágítási rendszerét, megnézni, hogy mely részeket kell még kivilágítani, az mennyibe kerülne.  Az EON-nal is folyamatban van az egyeztetés, ennek eredményét javasolja megvárni. Az nem kérdés, hogy szükség van rá, de felelősségteljesen kell dönteni.

 

Wolf Viktória jegyző az elhangzottak alapján javasolja, hogy Badacsonytomaj teljes közvilágítási rendszerének a felmérése történjen meg az EON bevonásával, kiemelten az el nem látott területeket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

299/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek javasolja, hogy Badacsonytomaj teljes közvilágítási rendszerének felmérése történjen meg az E.ON bevonásával kiemelten a közvilágítás fejlesztése és el nem látott területek tekintetében.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Ladányi Gabriella kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Csigáskúti út melletti ingatlantulajdonosok nevében írta a hölgy a kérelmet, melyben arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 223.988,- Ft összegű villanyszámlájuk halmozódott fel, a szivattyúk működéséhez szükség van az áramra. Két 14 eFt-os számlát csatoltak be, az önkormányzat támogatását kérve. A közpénzekből nyújtott támogatásnak feltételei vannak, itt a számlák nem az önkormányzat nevére szólnak. A kérelem elutasítását javasoljuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 159 ingatlant érintő ivóvíz problémáról már többször beszéltünk. A rendszer házi megoldásokkal épület a 80-90-es években. Egy közös aknában van a DRV. órája, az egyes ingatlantulajdonosoknak nincs almérője, vagy saját megoldással készült. Akkor figyeltünk fel a rendszerre, amikor 8 milliós tartozás halmozódott fel. Egyesek nem fizettek vízdíjat, vagy önbevallás alapján szedték össze a pénzt. A DRV. 2016-ban egy hónapra elzárta a vizet, az önkormányzat lajtoskocsival vitte a lakóknak, illetve próbált a DRV-vel tárgyalni. A tárgyalások eredményeképpen 3 millió forint befizetése esetén a teljes tartozást elengedték. Az összeget Hartai Béla és Varga Péter vállalkozók adták össze, így a DRV. visszakötötte a vizet. Most újabb tartozások keletkeztek. Az ügyvéd úr gondozásában időközben egy jogi út is elindult a rendszer viziközműnek történő minősítésére. Ebben az esetben az állam köteles lenne átvenni és saját költségén megújítani. A rendszer minősítésére a Magyar Energetikai Hivatal jogosult, első és másodfokon elutasították a kérelmet, jelenleg már a második esetben van a Kúria előtt. Kérdezi az ügyvéd urat, hogy van-e információja.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a tárgyalás februárra van kitűzve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több verzió képzelhető el. Az önkormányzat saját költségén a terveket elkészíttette, az átépítés 250-300 millió forintba kerülne, melyet a lakosság nem tud megfinanszírozni. Még hat hasonló rendszer van a településen, ahol a vízellátás hasonlóan működik, de ott az érintettek rendesen fizetnek. Kiemeli a Kisfaludy Forrás PJT-t, nekik a vízkivételi engedélyük a Kisfaludy forrásból lejár, és a vonatkozó szabályok szerint nem kaphatják meg újra. Ezért került bele a 419 milliós pályázatba a gerincvezeték kiépítése az önkormányzat részéről. A beágazó utcáknál lesz egy csonk, ahonnan a lakosoknak kell tovább vinniük.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerint a kérelem elutasítását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

300/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ladányi Gabriella kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy Csomai Katalin kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez a Móricz Zsigmond utca csapadékvíz elvezetésének ügyében. Az ingatlana előtti útszakasz jelentősen megsüllyedt, vélhetően a nagy teherautó forgalom miatt. A helyszínen a műszaki ellenőrrel és külső szakemberrel is egyeztettek, a kritikus helyzet megoldására értékbecslés készült. A problémát egy közterületi árok kialakításával oldanák meg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzat által értékesített lakótelkeken történtek építkezések. Kérdezi, hogy engedéllyel vagy önhatalmúlag történt-e a területfeltöltés az egyik építtető által.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre nem tud válaszolni. Felmerült viszont, hogy az építkezés hatása az útra tetten érhető. Többször előfordult már, hogy az építtető tönkreteszi az utat, utána pedig követeli, hogy az önkormányzat a közösség pénzéből hozza helyre.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy az út eléggé meg van süllyedve az egyik oldalon. Jelenleg 1 méterig lehet feltöltést végezni engedély nélkül.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy azt kellene megvizsgálni, hogy valóban történt-e feltöltés. Másfél – 2 évvel ezelőtt nem volt csapadékvíz elvezetési probléma. Az úton egy nagyobb esőzés után nem lehet közlekedni. A legfontosabb munkákat el kell végeztetni. Javasolja az ügyvéd úr segítségével felszólítani az ingatlantulajdonost, hogy az önkormányzat felé a költségeket finanszírozza meg, mivel nem vette figyelembe a talajviszonyokat, a csapadékvíz elvezetést a feltöltéssel megváltoztatta a vagyonkezelő hozzájárulása nélkül. A „tűzoltó munka” az előzetes becslések szerint 335 eFt + ÁFA lenne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a helyszín megtekintését, majd ennek függvényében történjen meg a testületi ülésen a döntés. Javasolja szakértői állásfoglalás kérését e tekintetben. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

301/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága helyszíni bejárást kezdeményez és kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg a feltöltés jogszerűségét és ha bizonyíthatóan a csapadékvíz elvezetés megváltoztatása magánberuházás miatt következett be, kérje fel ügyvéd urat a szükséges intézkedések megtételére és költségek behajtása érdekében az eljárás megindítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

32./ Napirendi pont

Tölli Árpádné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy itt szintén csapadékvíz elvezetési gond van.  Miután megépült a József Attila utcában a kerékpárút, kérelmező ingatlanára és több szomszédos ingatlanra befolyik a csapadékvíz.  A helyszínt megtekintették, eredetileg is magasabban volt az útszakasz az ingatlanok szintjénél. Ennek ellenére ajánlatot kértek a probléma megoldására, mely szerint ingatlanonként 67 eFt + ÁFA összegbe kerülne a csapadékvíz elvezetés megoldása.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy eddig is befolyt a víz az ingatlanokra. A kerékpárút elkészülte után esetleg nem tud elszivárogni olyan mértékben az esővíz, és több folyik be.

 

Takács Lajos bizottsági tag szerint fontos lenne megkeresni a megoldást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnök szerint, ha befogadjuk a kérelmet, akkor még sokan fognak hasonlóval élni az önkormányzat felé.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a műszaki ellenőr vizsgálja meg a lehetőségeket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

302/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tölli Árpádné kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

33./ Napirendi pont

2019. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző az előterjesztés szerint a közmeghallgatást november 27-én 17.00 órakor javasolják megtartani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

303/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2019. évi közmeghallgatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

34./ Napirendi pont

Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Slang Henrietta ügyintéző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy november 27-ig lehet javaslatot tenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van javaslata. Megállapítja, hogy nincs javaslat. Javasolja a döntést a Képviselő-testületre bízni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

304/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

35./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a BABU arculati megjelenítésével kapcsolatosan testületi döntésre van szükség arra vonatkozóan, hogy a szükséges keretet saját forrásból biztosítjuk.  Tájékoztatást ad arról, hogy a strandok fejlesztésére új pályázati lehetőség jelent meg, november 30-ig kell beküldeni az adatlapot, melyen meg kell határozni, hogy mire és milyen összegben szeretnénk pályázni. Bízik abban, hogy a testületi ülésig több információ áll majd rendelkezésre.  Annyit tud elmondani, hogy 2020. február 1-től december 31-ig kell megvalósítani. Pld. a badacsonyi strandon a büfé megépítése nem férne bele a határidőbe, mivel közbeszerzés köteles. Kérdezi, hogy melyik stranddal pályázzunk.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja, hogy mindhárommal.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az MTÜ által kiírt pályázat benyújtását is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

305/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot és az MTÜ által kiírt strandok fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat benyújtását elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

36./ Napirendi pont

Útfelújításhoz kapcsolódó többletmunkáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a testület döntött arról, hogy a BM pályázathoz kapcsolódó felújítás kivitelezésére a ZEBU 2005. Bt-vel köt szerződést, illetve arról, hogy a Kisörsi utca szegélyére ajánlatokat kell bekérni. A helyszíni bejárást követően a költségkiírás elkészült. A vállalkozó jelezte, hogy a felújítás kapcsán többletmunka várható.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy más van az ajánlatban, mint amiről a helyszínen szó volt. A Söpteiék előtt már nem lenne aszfalt. A csatorna fedlapok megemelése nem szerepel az anyagban, a felmérés felületes.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírásban nem szerepeltek a fedlapok, illetve a K szegély sem. A testület kezdeményezte az előző ülésen, hogy max. 4 millió forint értékben valósuljon meg a szegélyezés. Többletmunkaként merült fel a maradék négyszög, illetve a két utca összeeresztésének a megoldása. Így alakult ki a 8 millió feletti árajánlat.

 

Takács Lajos bizottsági tag szerint túl magas a felújításra kért összeg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint nincs jelentős forgalom az utcában. Javasolja az ajánlat 1-3-7-8. tételét elfogadni, melyek mintegy 1,5 milliós tételt jelentenek.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a helyszín megtekintése utána a műszaki ellenőr mondja meg, hogy melyik munkát lehet elhagyni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 11 milliós pályázati támogatás mellé 5 milliót kellett saját erőként biztosítani. Ami ebbe az összegbe belefért, az lett a pályázatba beleírva. Ez nem tartalmazza a szegélyt és az aknaemelést sem. A Söpteiék előtti rész nem az út része, a kis hídig további 80 m van. A vállalkozó jelezte, hogy még tudnak aszfaltozni, de most a József Attila utcai járda építését kezdték el.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy a műszaki ellenőr és Forintos Ervin képviselő nézzék meg a helyszínt, majd a testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

306/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Útfelújításhoz kapcsolódó többletmunkáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága kéri helyszíni bejárás lefolytatását Gaál Arnold műszaki szakértő és Forintos Ervin képviselő úr bevonásával és javasolja a döntés meghozatalát a testületi ülésen.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

37./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi történik, ha valaki illegálisan ráköt a meglévő szennyvízcsatorna hálózatra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy javasolja a személy megnevezésével közvetlenül a DRV. ügyfélvonalán jelezni. Ez az ő hatáskörük.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

307/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

38./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mikor kerül sor a Művelődési ház teraszának a felújítására. Javasolja a Keresztúri Házat is lakható formában tartani, ne romoljon az állaga.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kivitelező a terasz felújítását a hónap végére vállalta. A Keresztúry házban a vízimentők laktak a nyáron. A testület kompetenciája a döntés.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a BABI kerékpárok ügyében tárgyalást kezdeményezni. A téli időszakban senki nem használja azokat, nem érti miért kell havi 100 eFt + ÁFA üzemeltetési díjat fizetni. Javasolja utánanézni, hogy van-e az országban olyan cég, aki ezt a munkát más feltételekkel elvállalná.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a szerződés alá van írva, az önkormányzatnak is be kell tartani a benne foglaltakat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a BABU buszokkal kapcsolatosan megjegyzi, hogy a téli időszakban nincs értelme a menetrend szerint üzemeltetésnek, esetleg bizonyos eseményekre lehet bevonni azokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntése alapján a menetrend szerinti működtetésre, illetve civil szférának lehet igénybe venni. Legutóbb az időseket vitte fel a Művelődési házban tartott rendezvényre, illetve a gyerekeket egy üzemlátogatásra. Nem gondolja, hogy más célokra is be kellene vonni, a vállalkozások üzleti érdekeinek alávetve ezeket a járműveket.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy ha a kérelemben jelzett program társadalmi jelleget öltene, akkor tudná támogatni, de itt egy vállalkozói kör akarja használni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint hosszú távon kellene gondolkodni. Javasolja egy-egy hasonló rendezvényre biztosítani, most 5 nívós hétvégi rendezvényről lenne szó, melyeknek jelentős idegenforgalmi vonzata van, Badacsony hírnevét erősítik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a sofőrök bérét fizetni kell. A pályázat szerint ingyenes a busz használata, de bizonyos költségek felmerülnek.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a testület nem támogatta a buszok vállalkozási célra történő hasznosítását. Nem javasol kivételt tenni, a buszok amortizálódnak és egyéb károk is keletkezhetnek. A Balatoni Kör meg fogja rendezni a programjait, függetlenül a testület döntésétől. Megjegyzi, hogy a BonVino is hasonló járművel szállítja a vendégeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Balatoni Kör rendkívül komoly támogatást kapott a Kormányzattól, az Agrárminisztériumtól, ha buszra van szükségük, arra lenne forrásuk. Az Önkormányzat és a Turisztikai Egyesület közötti kétéves együttműködési szerződés lejár. Nagyrészt Badacsonytomaj Önkormányzata finanszírozza a működésüket. Az egyesület elnöke egy találkozót kezdeményez az új testülettel, hogy munkájukat megismerhessék. Javasolja megkérdezni az egyesület véleményét erről a gasztro programról.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a jövőben is lehetnek hasonló megkeresések. Lehet mérlegelni egy együttműködési megállapodás kidolgozását az igénybe vevő vállalkozóval.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint nyerne a város azzal, ha biztosítaná a testület hasonló rendezvényekre a buszokat pld. 15 eFt/nap bérleti díjjal. Örülni kell annak, ha a téli holt időszakot sikerülne megtölteni tartalommal.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület jónak tartja a kitalált programot, de nem egyeztettek az egyesülettel, illetve a szobakiadókkal sem. Csak a vállalkozók kis köre, a Balatoni kör érintett.  Kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

308/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

39./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az előző testületi ülésen döntés született a két üzletre vonatkozóan a pályázat kiírására. Pályázat nem érkezett, érdeklődő sem volt. Javasoljuk a pályázat ismételt kiírását.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy valószínűleg magas volt azoknak a helyi vállalkozóknak a bérleti díj, akik ebben gondolkodtak. Javasolja a nagyobb üzlet esetében 65 eFt/hó, a kisebb üzlet esetében pedig 60 eFt/hó összegben megállapítani a kikiáltási árat. Ha így sem lesz jelentkező, akkor a helyi vállalkozói kör valószínűleg nem tart igényt az üzletekre.

 

Török Zoltán bizottsági tag havi fizetési lehetőség biztosítását javasolja, három havi kaució mellett.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző kérdezi, hogy ha valaki a szezont követően nem fizet, akkor mi történik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két hónapot meghaladó tartozás esetén automatikusan felmondásra kerül a szerződés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy az ügyvéd úr vizsgálja meg, hogy milyen korlátok építhetők be a szerződésbe.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ha 5 év után lejár a szerződés, akkor keletkezik-e előbérleti vagy elővásárlási jog.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt a Nemzeti Vagyontörvény, illetve a helyi önkormányzatokról szóló jogszabály szabályozza. Pályáztatni kell, ez alól kivételt jelent, ha 90 napnál rövidebb időre jön létre a szerződés. A pályázat beadásának határidejéül 2020. január 9-ét javasolja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott módosítások figyelembevételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

309/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 780 ezer Ft/év + rezsiköltség bérleti díjjal és a bérleti díj havi rendszerességgel történő megfizetésével, a pályázat beadására 2020. január 9-i határidővel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

40./ Napirendi pont

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a 2. üzlet pályáztatásának tárgyalása az előző napirend keretében megtörtént. Hartai Béla alpolgármester javasolta az üzletet 720 eFt/év + rezsiköltség bérleti díjjal meghirdetni, az I. üzletre vonatkozó egyéb feltételekkel. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

310/2019. (XI.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, 720 ezer Ft/év + rezsiköltség bérleti díjjal és a bérleti díj havi rendszerességgel történő megfizetésével, a pályázat beadására 2020. január 9-i határidővel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 


Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13.27 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Takács Lajos

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!