Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.02.25 soros PÜB JK.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 3/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. február 25-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                      (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László     polgármester

Orbán Péter               alpolgármester

Wolf Viktória            jegyző

Tamás Lászlóné         pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás       pályázati-műszaki ügyintéző

Bolla József                ügyvezető

Berecz Nikolett         igazgató

Dr. Gáli Mihály          ügyvéd

Horváth Gábor          elnök

Lukács Antalné          elnök

Lesz Ferenc               elnök

Fekete Ferenc            elnök

Gaál Arnold               műszaki ellenőr

Demjén Tamás          vállalkozó

Part Andrásné            jegyzőkönyvvezető                             (15 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

28/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 28 nyílt napirendi pont és 2 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

Wolf Viktória jegyző javasolja 29. napirendként megtárgyalni a „Régi polgármesteri hivatal oldalfalának felújítása” tárgyú napirendet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

29/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a 2019. február 25-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi „Régi hivatal oldalfalának felújítása” című napirendet.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a meghívó szerinti 20. napirendi pontot, ”Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme” 7. napirendként megtárgyalni, mivel a kérelmező az ülésen jelen van.  Kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

30/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. február 25-i soros ülésének módosított napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal és 2 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 3. Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

 1. 4. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 5. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 6. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 1. 7. Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének éves felülvizsgálata, 2019. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 9. Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. BadacsonyBor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 11. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat - szerződésmódosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018. – 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 18. Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 19. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsony posta ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Balatoni Szövetséggel megállapodás 2019. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Levegőszennyezettség mérés lehetőségeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 26. Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés

 1. 1. Badacsonytomaj 0264/18. és 0264/19. hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Kitűntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Horváth Gábor elnök urat. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Horváth Gábor elnök kéri a bizottságot, hogy támogassa az Egyesület kérelmét, ellenszolgáltatásként a jövőben is részt vesznek az ünnepségeken, segíteni fognak a rendezvények lebonyolításában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az Egyesület a tavalyi támogatással elszámolt. A kérelemben szereplő 100 eFt-ot javasolja biztosítani részükre. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

31/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a költségvetésben 1 millió forint támogatás lett meghatározva a Közalapítvány részére. Az Alapítvány 2 millió forintot kér. A költségvetésben szereplő összeget javasolja biztosítani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

32/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lukács Antalné elnököt. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Lukács Antalné elnök elmondja, hogy Fenyvesi Zoltán úr támogatásával a Nyugdíjas Egyesületnek módja lesz meglátogatni a Parlamentet. A busz költsége 180 eFt. Ezért a költségvetésben meghatározott 230 eFt támogatás helyett 350 eFt-ot kérnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kérelemben szereplő 350 eFt biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

33/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 350.000 Ft támogatási összeggel képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a költségvetésben 350 eFt szerepel, mely megegyezik a kért támogatással. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

34/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lesz Ferenc SE elnököt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy a múlt hétvégén az U13., U11. korosztály és a felnőtt csapat Tapolcán játszott, az ifjúsági csapat Gyenesdiáson. Három győzelem született. Ezenkívül edzőmeccsek is vannak. Nagy koordinációt igényel a csapatok mozgatása, melyet pénz nélkül nem lehet megoldani. A pályafelújítás miatt Szigligeten bérelnek pályát. A testület által jóváhagyott 3 millió forintot nagyon kevésnek tartja, kéri a kért összeget biztosítani. A helyi pálya felújításához az önkormányzati önrészt más forrásból megszerezte, így a szükséges 14 millió forint rendelkezésre áll. Az öltözőépület belső felújítására is sort kell keríteni, 7 éve még egy fertőtlenítő meszelés sem történt. A tetőjavítás a TAO pályázatból megoldható lesz, a biztosítótól is megérkezett a pénz. Kéri a január 16-án beadott költségvetés tervezet figyelembevételét.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy mikor lehet a tomaji pályán újra játszani.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy a tavaszi szezont még Szigligeten játszák le, a fű gyenge, hamar tönkre lehet tenni. A nyár folyamán a pályát egy nyilvános rendezvény keretében kívánják átadni. Ősszel már itthon fognak játszani a csapatok. Az edzések a kapu mögötti füves részen történnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mennyi volt a tavalyi támogatás összege.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy 3.500 eFt, de nem volt szükség pályabérletre. A csapat feljutó helyen van jelenleg. Tavaly a bajnokság megnyerése után az ifjúsági csapat létszámával volt gond, ez már megoldódott.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetésben 3 millió forint szerepel a támogatási előirányzat soron. Ha a bizottság javasolja a többlettámogatást biztosítani, akkor az önkormányzati tartalék terhére van rá lehetőség, mely 10 millió forintos keretösszeggel van beállítva a költségvetésbe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a 2.260 eFt-ot az önkormányzati tartalék terhére biztosítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a támogatás két részletben kerül kifizetésre, 50 % április 1-ig, 50 % pedig július 1-ig. A tavalyi támogatással az Egyesület elszámolt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a 5.260.000 Ft támogatási összeggel, melyből 3.000.000 Ft-ot a 2019. évi támogatási keret terhére, 2.260.000 Ft-ot pedig az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére lehet biztosítani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

35/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 5.260.000 Ft támogatási összeggel, melyből 3.000.000 Ft összeget a 2019. évi támogatási keret terhére, 2.260.000 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére javasol biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Fekete Ferenc elnököt. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Fekete Ferenc elnök elmondja, hogy a kért 150 eFt nagyban elősegítené a működésüket. Az elnökségi ülésre ezúton is meghívja Berecz Nikolett BVKI igazgatót. Kéri a bizottság támogatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az idén a keszegsütéssel kapcsolatos rendezvény szerepel-e a programtervezetben.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a horgászegyesület kapcsán egy rendezvény került beépítésre, melyet április végére terveznek a badacsonytomaji strandon, a „családi napok” keretében. A részletekről folynak az egyeztetések.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

36/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Demjén Tamás kérelmezőt. Kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. A kért ingatlan közterület, melyet nem áll módunkban értékesíteni. Ha a testület a kérelmet elviekben támogatja, akkor HÉSZ módosítás szükséges, mely egyszerűsített eljárás keretében kb. fél év alatt megoldható, amennyiben a költségeket a kérelmező vállalja.

 

Demjén Tamás kérelmező elmondja, hogy a testület támogatása esetén a költségeket természetesen felvállalja. Ezt az ingatlant senki nem használja útként, a tulajdonában lévő két ingatlan közé van beékelődve zsákutca formájában. Fontos lenne számára, hogy valamilyen formában a területét egyként tudja rendezni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy ismeri a helyi viszonyokat. A kérelemben szereplő terület a közösség számára használhatatlan. Támogatja a kérelemben foglaltakat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület elvi jóváhagyása után a településtervező ajánlatát kell kérni, majd a szerződéskötés követően indítható meg a HÉSZ módosítására irányuló eljárás. Ezt követően az út megszűntetésére irányuló eljárást is le kell folytatni.  Ebben a körben mindkét ingatlannak van közúti kapcsolata, így különösebb problémát nem fog okozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

37/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének éves felülvizsgálata, 2019. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Berecz Nikolett BVKI igazgatót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a továbbképzési terv felülvizsgálata során lehetőség volt egy olyan programon való részvételre, melynek a költségeit a Minisztérium állja, amennyiben az intézményvezető adja be a pályázatát. Tavaly és az idén is ezzel a költséghatékony módszerrel fogja teljesíteni a képzési kötelezettségét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

38/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének éves felülvizsgálata, 2019. évi továbbképzési tervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy kötelező feladat az intézmény részéről a beszámoló és a terv elkészítése, melyet a testület elfogadó határozatát követően a megyei könyvtár részére meg kell küldeni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki készítette el a beszámolót.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a könyvtáros kezdte el, és ő fejezte be. A szükséges lépéseket az ügyvéd úrral megtették, a munkavállaló írásbeli figyelmeztetést kapott.

 

Kun István bizottsági tag szerint nem kihasznált a könyvtár ahhoz képest, amennyibe kerül a fenntartása. Elfogadja, hogy kötelező feladat, de más, jobb megoldást kell keresni. El kell gondolkodni a dolgozó cserén, agilisabb szakember vonzóbbá tudná tenne a könyvtárat, és egyéb feladatokba is bevonható lehetne.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy tavaly megtörtént a könyvtár vizsgálata. Felmerült a megújuló művelődési házba való kiköltöztetése, de nagyobb helyre van szükség, mint amire ott lehetőség lenne.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért Kun István képviselővel. A könyvtáros a digitális folyamatokban részt vesz, de egyebekben nem tesz hozzá az intézmény működéséhez, az írásbeli figyelmeztetéssel egyetért.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

39/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

BadacsonyBor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a Borút Egyesületet, a Céh Turisztikai Egyesületet és a Hegyközséget kérték meg a Szabályzat felülvizsgálatára. A 14/b. pontban történt kiegészítés oly módon, hogy ha a vállalkozás telephelye másutt van, akkor is kelljen adóigazolást benyújtani. A benyújtási határidőt előre hoztuk. 14/E. pontban az ellenőrző bizottságra kívánjuk bízni a döntést. A korábbi 22. pont törlésre került. A 14/A-J pont összevonásra került. A szüreti felvonuláson való részvételért 5 pontot kívánunk adni. Megjegyzi, hogy tavaly év végén volt egy évértékelő megbeszélés, ahol a résztvevő borászatok elmondhatták javaslataikat a jövőre vonatozóan.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy országos ismertségű borászatok meghívása felmerült-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy nem. Ha tágítani kellene a meghívottak körét, akkor a balatoni borvidéki borászatokat lehetne bevonni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a Borhetet és a Gasztro-hegyi rendezvényeket összevonni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a Borhét ideje alatt a helyi vendéglátók közül 6-7 egység kedvezőbb áron Borhét menüt állít össze.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BadacsonyBor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez az utolsó előirányzat módosítása a 2018. évnek. A MÁK-hoz a jelentést leadtuk, kiközlik az állami támogatások előirányzatát. Ezen túlmenően rendezésre kerültek a képviselő-testületi döntések.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

41/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában két érvényes ajánlat érkezett, ezért az eljárást eredménytelennek javasolt nyilvánítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

42/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek javasolja nyilvánítani, mivel nem érkezett be 3 érvényes ajánlat.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ki javasolta azokat a cégeket, akiktől az ajánlatkérések történtek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégeket lehet megkeresni, ezek vannak a látókörünkben. Másik megoldás, ha egy alkalmazottat felveszünk ezekre a feladatokra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy közbeszerzés teljes körű lebonyolítása tárgyában az ALD Consulting Kft. Lantai Ákos cége adta a legkedvezőbb ajánlatot, de közbeszerzést még nem csinált az önkormányzatnak.

 

Kun István bizottsági tag javasolja egy megfelelő szakember felvételét, a VN. Kft.-t javasolja felfejleszteni, így ezeket a feladatokat saját céggel el tudjuk látni.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy kivel dolgoztunk eddig.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VeszprémBer Zrt-vel és az Imperial Tender Kft-vel. Úgy gondolja, hogy nem tudunk megfelelő szakembert találni.

 

Laposa Bence bizottsági tag a KG Procure Kft-t javasolja megbízni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a cég adta a harmadik legmagasabb ajánlatot, a közreműködő szervezet nem fogja elfogadni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja újabb eljárás kiírását.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a projektmenedzseri feladatok ellátása megnevezésű szolgálatás beszerzése tárgyában elfogadható-e a VN. Kft. pályázata.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 4 beérkezett pályázat érvényes.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a projektmenedzseri feladatok és a közbeszerzés lebonyolítása pályázat esetében a képviselő-testületi ülésen meghozni a döntést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

43/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzés teljes körű lebonyolítása és projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában javasolja a döntés meghozatalát a képviselő-testületi ülésen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Miklós bizottsági tag 10.50 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

44/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy kétszer 6 millió forintot kell hozzátenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kiírás szerint, egy összegben fogadjuk el a rendszerhasználati díjat, amit 5 év alatt fognak kiszámlázni. Az első részfeladat tekintetében nettó 25 539 710 Ft -ról van szó.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a másik 6 millió forint milyen célra kell.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a második részfeladathoz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat - szerződésmódosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy műszaki szükségességből és határidő módosítás miatt szükséges a szerződés módosítása a kivitelezővel az óvoda és konyha pályázat kapcsán. Az óvónők mást szeretnének, mint a pályázat benyújtásakor.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy ésszerű változtatásokról van szó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a közétkeztetési pályázat vonatkozásában a munka vállalkozói díja bruttó 3.345.503,- Ft. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

46/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat - szerződésmódosításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a Vill-Korr Hungária Kft. ajánlatában nem látja a hibaelhárítás vállalását. Meg kell vizsgálni, hogy pluszban kell-e fizetni az EON felé a lámpák bérleti díját, amennyiben nem velük történik meg a szerződéskötés. Úgy látja, hogy a most kapott ajánlat kedvezőbb.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az EON 14 napon belüli javította a hibát, a gyalogos átkelőhelynél pedig 48 óra alatt. 3.300 Ft+ ÁFA/db/év árat adtak meg. 20 LED-es, 895 EON lámpa és 99 hagyományos lámpáról van szó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a testületi ülésen legyen ott az EON és a Vill-Korr Kft. pontos ajánlata, a testület döntsön az ügyben. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

47/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületi ülésen javasolja a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018. – 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az elmúlt években közbeszereztettük a villamosenergia beszerzéseinket, most viszont a szerződés lejár. Javasolja újra egy csoportos eljárásban részt venni. Új cég az InFrend Energy Kft. az önkormányzatok energetikai tanácsadója, mely a részesedését 5 %-ra vitte le, a korábbi 30 %-kal szemben.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy mikor lesz a villanyórák szerződése felülvizsgálva.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kollégák elvégezték a feladatot, egy táblázatot állítottak össze. Kéri Kun István képviselőt, hogy az EON-nal való egyeztetésben segítsen.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 10.12 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

48/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018. – 2019. évre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti az ügyvéd urat, aki a pályázati felhívást és a bérleti szerződést előkészítette. Elmondja, hogy a bérleti jogviszonyt 5 évre kívánjuk biztosítani. Kérdezi, hogy fel lehet-e bontani a szerződést ezen idő alatt, ha az önkormányzat nincs megelégedve a bérlővel.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin a tetőtéri terasz területével kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a testületi döntés szerint a felhívás tervezetét elkészítette. Az alapterület 130 m2, a tetőtéri terasz 160 m2. A díj megállapításához a jelenleg érvényes badacsonytomaji üzletek m2 árát vette figyelembe, mely a licit alapja lesz. Az üzlet előtti terület bérleti díja a rendelet szerint 1500 Ft/m2. Az üzletek bérleti díja egy évre szól, az üzlet előtti területét 4 hónapra számolták. Nem tudja, hogy a terasz az üzlet része lesz-e, vagy napozóként fog üzemelni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy valószínűleg az idén nem lesz hasznosítható.

 

Bolla József megjegyzi, hogy eszerint a terasz nem tartozik bele a kiírásba.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha a nyertes pályázó nem fizeti be a határidőn belül a bérleti díjat, akkor mi történhet.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a 2. helyezett lép a helyébe.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az első év problémáját tisztázni kell. A terasz befejezésének határideje június 30, ezt követően kell az épületet beüzemelni, az engedélyeztetési eljárást lefolytatni. A nyár közepén ideiglenes üzemeltetés lesz a strandon, jelenleg az alapoknál tart az építkezés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úrnak átadtuk a teljes pályázati dokumentációt, hogy vizsgálja meg. A strand az épületekkel együtt a VN. Kft. vagyonkezelésébe van átadva.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. írja ki a pályázatot. Kérdezi, hogy milyen alapon legyen meghatározva a bérleti díj. Fontos lenne, hogy a büfékből származó eddigi bevételhez igazodjon.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a büfé az utca felé is árusíthat, ezért nem kezelné ugyanazon az áron.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy elfogadható árat kell megjelölni, hogy több pályázó legyen, és licit döntsön a nyertesről.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy folyamatos egyeztetés szükséges, utólagosan semmiféle kártérítés nem érvényesíthető. Kérdezi, hogy milyen műszaki tartalmat kap a bérlő.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy gyakorlatilag üres lesz az üzlet, a szerződés 2-3 pontja szabályozza a feltételeket.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy konténer büfé felállítására is lehetőség van. Úgy gondolja, hogy csak fél éves bérleti díjat lehet számolni, talán július 15-től lehet üzemeltetni a büféket.

 

Kun István bizottsági tag 2024-ig javasolja módosítani a bérleti időszakot, mert az első év csak töredék évnek értékelhető.  Mivel az üzlet az utca felé is árusít, december 31-ig javasolja a nyitvatartási időszakot meghatározni. Az alsó bazársori üzleteket is javasolja meghirdetni, tudomása szerint van érdeklődő a bérletre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a pályázati felhívás a testületi ülésre legyen átdolgozva, ehhez kéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd segítségét.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy az üzlet előtti terület bérlete is éves legyen.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy rendelet írja elő a bérleti díj számítását. Szerződésmódosítással lehetőség van rá, hogy az üzlet előtti területet további igény szerint bővíthesse a bérlő.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd a testületi ülésig dolgozza át a napirendi vitában elhangzott módosításokkal a pályázati felhívást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

49/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testület üléséig felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, a napirendi vitában elhangzott módosítások elvégzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a Ptk. meghatározza, hogy ha az épület és a földhasználat joga elválik egymástól, akkor megkeletkezett a használat joga, azt kötelező megadni. Az a kérdés, hogy ingyenesen, vagy pénzért. Javasolja a földhasználati jog ellenértékét megkérni a bejegyeztetéskor. A földhasználati jog csak az üzlet alatti területre vonatkozik.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy van-e lehetősége a kérelmezőnek, hogy gátolja az önkormányzati beruházás megvalósítását.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ez joggal való visszaélés lenne, nem akadályozhatja meg.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy 59,6 m2-ről van szó, 1.500 Ft bérleti díjjal számolva 10 év időtartam alapul vételével 10.728 eFt lenne a fizetendő összeg.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha a kérelmező részére az önkormányzat megadja a földhasználati jogot, azzal az ingatlan értéke nőni fog. Javasolja az elhangzott összeget meghatározni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

50/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek földhasználati jog ellenértékét 10.728.000 Ft összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Javasolja az ingatlan további pályáztatását. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

51/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Badacsony posta ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az a kérdés, hogy a további postai szolgáltatások biztosítását az önkormányzat felvállalja-e. Március 8-tól bezárják a badacsonyi postát.

 

Kun István bizottsági tag javasolja elutasítani a megkeresést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke egy másik helyiséget javasol biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak kell alkalmazni a postást, biztosítani a helyszínt és fizetnie a rezsit, melyhez havi 15 eFt hozzájárulást adna a posta, illetve a szakmai hátteret biztosítanák hozzá. Nem javasolja annak ellenére, hogy valószínűleg lesz ebből konfliktus.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy éves szinten 7-8 millió forintba kerülne az önkormányzatnak.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy kisebb falvakban autóval viszik ki a lakosság részére a postát, senki nem reklamál.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

52/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony posta ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a térítési díjak emelésére kerül sor. Gondot jelent az ebéd kiszállítása is, olyanoknak is ki kell vinni, akik el tudnának menni érte.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

53/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2019. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többletigény esetén pluszban kell fizetni a szúnyoggyérítésért. A megállapodásban leírt munkáért 1.923.000 Ft-ot kell fizetni a működési kiadások terhére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Javasolja a megállapodás elfogadását. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

54/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2019. évi szúnyoggyérítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Levegőszennyezettség mérés lehetőségeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Az előterjesztésben leírtak szerint az FMKH jelen fűtési szezonban kapacitás hiányában előreláthatólag nem tudja elvégezni a mérést, melynek költsége 387 eFt + ÁFA lenne.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy nagy a füst a településen. A szilárd tüzelőanyaggal való fűtés csökkentésére a 6 ha-os területnél lehetne egy napelem parkot kialakítani, vagy akár a Badacsony hegyen a szőlőkordonok közé telepíteni.

 

Forintos Ervin megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

55/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Levegőszennyezettség mérés lehetőségeiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 236 támogatási igény érkezett, háztartásonként 12 eFt összegben 5 fő szenet, 194 fő tűzifát, 26 fő PB gázpalackot, 11 fő brikettet kért. A tüzelőanyag beszerzéséhez az ajánlatok beérkeztek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokan érdeklődnek, hogy mikor kapják meg a támogatást, lassan vége a télnek. A 12.000 Ft-ért adott mennyiségek, illetve a szállítás költsége között van eltérés.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a környékben az önkormányzatok leszerződtek egy-egy céggel, ahonnan minden kérelmező saját szervezésében elvihette az általa kért tüzelőanyagot.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség a pénz átadására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs. Azt kell biztosítani minden kérelmezőnek, amit kért.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a tüzelő beszerzése tekintetében a Badacsonytördemici Tüzép Kft-vel kössön az önkormányzat szerződést.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint azon kellene dolgozni, hogy senki ne fűtsön fával és szénnel, nem pedig adni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a Badacsonytördemici Tüzép ajánlatát elfogadni azzal, hogy nincs házhozszállítás, azt a kérelmezők oldják meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

56/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a tüzifa, szén, brikett, PB gázpalack tüzelőanyag beszerzésére a Tördemic Tüzép Kft-vel (8263 Badacsonytördemic, Szent István utca 77.) javasolja a szerződés megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy mindent leírt, a kérdésekre válaszolni fog.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az ÉV. Kft. ügyéről kér tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az ügy a Kuratóriumnál van. Kértük a végrehajthatóság felfüggesztését, de nem kaptunk választ. A Viziközmű ügyében fellebbezést nyújtottunk be, a kereseti kérelmet nem is tárgyalta a bíróság.  Ez is a Kúriánál van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy első helyen szerepelnek a Kiserdő, Kisörshegyi, Csendes-dűlői ingatlanok a viziközmű vonatkozásában. A beruházást önerőből és lakossági befizetésekből nem hiszi, hogy meg tudjuk megcsinálni, nem tudjuk, hogy a DRV. ad-e erre pénzt. Minden szakértői vélemény a birtokunkban van. El kell dönteni, hogy érdemes-e az új eljárást megindítani, vagy meg kell várni a Kúria döntését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

57/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a peres ügyekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az I. világháború emlékei pályázat keretében a Hősök szobra áthelyezésre kerül-e a templom elől.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy áthelyezés előtt lesz renoválva a szobor. Köszönti Gaál arnold műszaki ellenőrt, akit a képviselők egy részének javaslatára hívtunk meg a bizottsági ülésre.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy tájékoztatást kér a bizottság a folyamatban lévő beruházásokról, a felmerülő problémákról a tervezés és a kivitelezés során, illetve azok megoldásáról.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy a művelődési ház esetében plusz költségvetést kapott az önkormányzat. A fűtési rendszer elfagyott, felújítása keretében a radiátorok cseréje megtörtént, de a rendszer még nem működik. Szennyvíz rácsatlakozási probléma is van, ami szintén plusz költséget jelent.  Az óvoda napkollektora készen van. Megállapításra került, hogy a Városháza téren a rendőrség épületnek helye a tervektől mintegy 80 cm-rel eltér. Az új épületet ennek figyelembevételével, a tervek szerint fogják megépíteni, mintegy 3-5 cm-es elfordítással. Az alsó bazársoron jelentős pótmunka igény van, illetve a testület által meghatározott kérés merült fel. A kapott ajánlat nettó 20 millió forint, ami eltúlzott. Tervezői szinten jó minőségű anyagok lettek kiírva.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem javasolja a kőfal megépítését a túloldalon, illetve a tető hőszigetelését sem. A tervező által leírt szürke anyag a tetőhullámok szigetelésére megfizethetetlen.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy szigetelés nélkül nem lehet új épületet csinálni, egy belső 5 cm-es szigetelésnek nincs jelentős költsége. A tetőt nagyon át kell gondolni. 100 méteren belül 3 új építésű épület készül, különböző tetővel. Ez így nem lesz jó.  Javasolja, hogy a tető hullámokon LTP 20-es anyag legyen.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy fontos lenne beszélni a Zöld Város II. közbeszerzéséről, a kiviteli terveket a képviselők megkapták. Dönteni kell, hogy ki kapjon meghívást és milyen összeggel menjen ki az ajánlatkérés.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr megjegyzi, hogy a belső hőszigetelés nem jó megoldás. A strandi projekttel kapcsolatosan a kivitelező az ütemterv szerint dolgozik, pótmunkát nem jelzett. Felmerült, hogy 8-as térkő helyett alkalmazhat-e 6-os térkövet. Erről még egyeztetni kell.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy az árambővítést az önkormányzat ne vállalja be.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a felső bazársort rendesen megcsinálni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy Greznár Attila által használt terület alatt lévő fedett árokkal, plusz egy 25 m-es csapadékvíz elvezető árokkal is foglalkozni kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja szétszedni és zárttá tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Kisfaludy utat érintő projektnél a régészek az egész beruházást nézik, valószínűleg itt is plusz költségek lesznek. A határidő június 7. Az ütemezést még nem kapta meg. A felső bazársor közbeszerzéséhez a cégek vonatkozásában javaslatokat kér.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

58/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Laposa Bence bizottsági tag 12.05 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

59/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a kamerarendszerre kaptunk-e ajánlatokat. Kérdezi, hogy a rendőrség hozzájárult-e, hogy az intelligens gyalogátkelőhely a vasútnál legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyeztetésre a héten kerül sor.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kamerarendszerre az ajánlatkérés folyamatban van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

60/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Régi polgármesteri hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a munka költségvetését a műszaki ellenőr összeállította, a tartalék terhére tudjuk bevállalni.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy be kell állványozni, a vakolatot leverni tégláig és újra vakolni, a bádogot mintegy 15 fm-en pedig megigazítani az épületen a csapadékvíz elvezetés megoldásához. A törmeléket is el kell szállítani, és a helyszínt helyreállítani.  Mivel az épület jelenleg nem használt, ezért amennyiben nem lesz bevakolva, lényegesen olcsóbban megoldható, kb. 300 eFt-ba kerülne.

 

Kun István bizottsági tag javasolja felkérni a VN. Kft-t, hogy a munkát önköltségi áron végezze el.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmet benyújtó szomszéddal kötni kell egy hozzájáruló megállapodást, melynek előkészítésére javasolja felkérni az ügyvéd urat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

61/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Régi polgármesteri hivatal oldalfalának felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a VN Kft. végezze el a felújítást úgy, hogy a vakolatot verje le tégláig, és szállítsa el, illetve a helyreállítással érintett területet állítsa helyre, valamint a mintegy 15 fm hosszúságon a bádogozással kapcsolatos javításokat is végezze el. Javasolja felkérni továbbá Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az érintett tulajdonossal a megállapodás tervezetét készítse elő.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. III. NAPIRENDEK UTÁN

Kun István bizottsági tag javasolja felkérni a Polgármester urat, hogy a VN. Kft. ügyvezetőjének a bérét emelje meg 450 eFt-ra. A korábbi ügyvezetőnek a távozásakor már több volt a bére, mint a most javasolt összeg. Év végén nyugdíjba kíván vonulni, úgy gondolja, hogy a béremelést ki tudja gazdálkodni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan ki kíván hozzászólni. Megállapítja, hogy nincs észrevétel. Kéri, hogy aki Kun István bizottsági tag javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

62/2019. (II.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Béremelési javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a munkáltató polgármester felé, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének bérét emelje meg bruttó 450.000 Ft/hó összegű díjazással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                       Nagy Miklós                                     Nagy Lajos

bizottság elnöke              jegyzőkönyv hitelesítő                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!