Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.01.28 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 1/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. január 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                      (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László        polgármester

Orbán Péter                  alpolgármester

Wolf Viktória               jegyző

Tamás Lászlóné            pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás          pályázati-műszaki ügyintéző

Bolla József                  ügyvezető

Berecz Nikolett           igazgató

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Dr. Gáli Mihály            ügyvéd

Vargáné Szőke Judit     könyvelő

Székely István               könyvvizsgáló

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                             (12 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence bizottsági tag késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

1/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 23 nyílt napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nincs.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

2/2019. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2019. január 28-i soros ülésének napirendjét 23 nyílt és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Badacsonytomaj város önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Menü Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. VN. Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 5. VN. Kft. 2019. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Biztonság Éve 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által kötendő feladatellátási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Fő utca rekonstrukciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Intelligens gyalogos átkelőhely

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 15. 046/23. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 16. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonytomaj, Fő u. 1. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Dr. Szmodits Zsolt oszlopáthelyezési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés

 1. 1. Badacsonytomaj 0121/19, és 0121/16 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a királyszentistváni hulladéklerakó helyett hová fogják szállítani a szemetet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a leírtakon túl nem tud egyéb információt. Megjegyzi, hogy az ellenőrző bizottságot még nem hívták össze.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

3/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi jegyzőt, hogy a média költségei hogyan állnak össze a költségvetésben.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a nyomdai és tördelési költségeket az elmúlt években is az önkormányzat finanszírozta. A testület decemberi rendkívüli ülésén hozott döntései kerültek beépítésre a költségvetésbe. Az intézmény költségvetésében a városi TV működtetésének költségei szerepelnek, illetve 1 millió forinttal vannak nevesítve azon eszközök, melyeket hosszú távon a TV működtetése miatt be kell szerezni. Tavaly egy kamerát már vásároltak, de szükséges egy állvány, illetve mikrofon és tartója is. Január 25-én a csatorna engedély megérkezett, az abban foglaltak be nem tartása esetén bírságot kell fizetni. A feladatellátásra az előző évben 345 eFt volt beépítve, ebből most elsősorban a TV működtetését kívánják ellátni a későbbiekben alvállalkozó bevonásával.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az újság nyomdaköltsége 121 eFt/hó. Kérdezi, hogy miért kétmillió forint lett beállítva a költségvetésbe.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlatban szerepel egy különszám is, melynek pluszköltsége van.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a reklám és propaganda költség jelentősen jő, a működési célú előzetes is háromszorosa a tavalyi mértéknek. Miért duplázódtak meg az értékek.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a K342 tétel tartalmazza TV. közvetítésre vonatkozó alvállalkozói szerződésben szereplő 345 eFt/hó díjat, három programot, meghívók, kiadványok és testvérvárosi kapcsolatok költségét. Tavaly az intézmény utólag kapta meg a Borhét rendezéséhez szükséges összeget, az nem szerepelt az eredeti költségvetésben, most az is beépítésre került. Az idén 15 éves a város. Erre egy kiállítást terveznek, illetve programösszeállítást terveznek az Egry József Múzeumban is. A helyi termelőket szeretnék bekapcsolni a város életébe, bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra. 60 éves a Sporthorgász Egyesület, ezért egy ehhez kapcsolódó program is szerepel a költségvetésben. Az EMI rendelet értelmében 3 közművelődési alapszolgáltatást biztosítani kell éves szinten.

Mintegy 9 millió forint szerepel a bevételi oldalon, mely a rendezvények kapcsán a kiadások között is megjelenik. A K64-es soron szerepelnek a TV-hez szükséges beszerzések, illetve a közművelődési pályázat önrésze, melyből a megújuló művelődési házba új bútorokat szeretnének vásárolni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ki kapja a jubileumi jutalmat.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy egy nyugdíjba vonuló kolléga, aki 40 éves munkaviszonnyal rendelkezik.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy miért ilyen magas a közüzemi díjakra tervezett összeg. Éves szinten a könyvtár fenntartása 800 eFt, mely irreálisan magas. Meg kell vizsgálni, hogy miért. A Badacsonyi Szüret majdnem annyiba kerül, mint a Borhét. A Városnapot is kétmillió forinttal terveztük. Úgy gondolja, hogy a programok költsége nincs arányban.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a kollégák figyelik a fogyasztást, kevesebb költséggel a fejlesztések átadása után lehet számolni. Elmondja, hogy a könyvtár fenntartása kötelező. A Civil ház és a könyvtár közös gázkazánnal fűthető, a civil házban lévő bérlőnek az általa használt helyiség költsége tovább számlázásra kerül. A helyiségbérleteket illetően 5 hónappal számoltak, ez nagy valószínűséggel be is folyik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Céh Egyesületnek átadandó pénzeszköz megegyezik-e a tavalyi összeggel. Kaphatnak-e további támogatást. Többek között hegyi túrákat szerveznek. Fontosabbnak tartja, hogy a testület által kért programok megvalósuljanak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy megegyezik az előző évivel az átadott pénzeszköz. A szerződés az év végéig tart. Még három szervezet nem számolt el a tavalyi támogatással, ők sem.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Múzeumban a tavalyihoz képest nő-e a létszám. Több bevételt kellene csinálniuk, esetleg plusz programokat oda vinni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy nem tervezik a létszám bővítését. Tavaly a tűzvédelmi rendszer korszerűsítése miatt rövidebb volt a nyitva tartás ideje, az idén 7 hónapra van tervezve. A Tájház fenntartása is itt jelenik meg, melynek működtetését az elmúlt években kulturális közfoglalkoztatottal oldották meg. Ez a lehetőség kivezetésre került a rendszerből. A plusz programok több kiadással járnak, mint amennyi a bevételi oldalon jelentkezne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem javasolja, hogy a Múzeum áprilistól októberig nyitva legyen, nincs látogató.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy két hónapra nem lehet megfelelő munkaerőt találni, rövidebb foglalkoztatással nem tudják a dolgozókat megtartani.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft-nél is korábban több közfoglalkoztatott volt, most csupán egy fő.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Badacsonyi Szüretre beállított összeget soknak tartja. Kérdezi, hogy Greznár úr jelentkezett-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többször érdeklődött. A Rózsakő fesztivált tavaly önköltségen csinálták meg. Nem tudja, hogy az idén van-e ilyen szándéka. A képviselői fórumon minden területre vonatkozóan elmondta a fontosnak tartott dolgokat. 15 éves a város, 60 éves a sporthorgász egyesület. Ezekkel a kiemelt eseményekkel foglalkozni kell.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy milyen a könyvtár kihasználtsága, hiszen éves szinten 5.600 eFt-ba kerül a fenntartása.

 

Wolf Viktória jegyző szerint, ha elkészül az új művelődési ház, megfontolandó az áttelepítése. A könyvtáros munkaerő kihasználtságának szempontjából is előnyös lenne, az informatikusi szaktudását is ki lehetne használni, ha a TV elkezd üzemelni. Az érdeklődők szállítása megoldható lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az új művelődési házon a régi polgármesteri hivatal helyére épülőt érti, melynek a felső szintjén kapna helyet a könyvtár. Úgy gondolja, hogy a költségvetés minden soráról lehetne vitatkozni. Gyorsabban lehetne haladni, ha a vezetők iránymutatást kapnának, hogy milyen strukturálást vár a testület tőlük.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy pld. a Borhét évértékelő megbeszélésére a képviselők is kaptak meghívást. Felmerült a 10 napos Borhét, melyről a borászatok írásbeli visszajelzését kérte. A visszajelzések alapján került be a Borhét 17 nappal.

 

Kun István bizottsági tag ismét elmondja, hogy a szüreti felvonulás költsége is irreális. Olyan felvonulókat kell fogadni, akik nem kérnek érte honoráriumot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tavalyi szüreti programról sok pozitív visszajelzés érkezett. A testület próbálta a rendezvényeket átstrukturálni, de nem sikerült. Most az 55. szüretről van szó. Két éve a testület a rendezvény költségét lecsökkentette, de ez a minőségen nagyon meglátszott, nem javasolja.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a Borhéten a faházak bérletéből 6,8 millió forint bevétel keletkezik, ezt a két napos szüreten nem lehet elérni. A központ jelenlegi formájában nem zárható el.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a Kulturális Intézmény költségvetését 80 millió forintban maximálni.

 

Laposa Bence bizottsági tag 13.500 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a fellépők díja nagyon magas, de egy-egy ilyen rendezvényre sok érdeklődő jön, aki fogyaszt is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint nincs szükség drága fellépőkre, az embertömeg megnézi a műsort, és a végén távozik. Ez nem érdekünk, nem jó irány.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy régi Badacsonyt kellene visszahozni, akkor sokkal jobb rendezvények voltak, mint most. A testület mindig elutasítja azokat a javaslatokat, melyeket meg kellene valósítani. A Borhéten este 9-ig nincs senki, egész nap nincs program. Le kellene zárni Badacsonyt a három bekötő úton és belépőt szedni. 500 forint nem nagy összeg lenne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint csak híresebb fellépők miatt lennének hajlandók fizetni az emberek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a Borhéten nem feltétlenül nagy fellépőkre van szükség, elegendő a háttérzene. A szigligeti várban lehet nagy koncerteket csinálni, erre Badacsony nem alkalmas. A lezárás is sokba kerül. A programokra összességében 30 millió forint van tervezve, nem látja, hogy ebből hol lehetne lehúzni. Balatonfüreden sincsenek egész napos programok, mégis sok a látogató.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a bevételeken túl nagyságrendileg 22 milliót kell hozzátenni a programokhoz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja áttérni a Közös Hivatal költségvetésére.  Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy beépítésre került a költségvetésbe egy közterület felügyelői iroda, 1 vezetővel és 3 fő dolgozóval. A kapcsolódó dologi kiadásokkal, képzési díjakkal és egyenruha költségével, a túlórákkal ez mintegy 25 millió forintba kerül. Egy igazgatási ügyintézőt is szeretne felvenni.  Az összes többi előirányzatot bázis alapon terveztük, néhány költségsoron további megszorításokkal.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy az irodának lehet-e bevétele. Mi az a költség, amikor még lehet értelme az iroda felállításának.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy bírság bevétel lehetséges, de az esetek többségében szabálysértési eljárás lefolytatása szükséges. A rendészeti feladatok esetében minimális bevétel lehet. Elmondja, hogy az iroda 1 + 4 fővel működne rentábilisan. Ha 1 + 3 fő lenne, akkor 1 közterületfelügyelőt be kell vonni, és az adminisztrációt házon belül megoldani. Éves állásokról van szó, különben nem lehet rá megfelelő embert találni. Április 1-től október 15-ig folyamatosan dolgoznának, májustól szeptemberig két műszakban. Hozzáállásukat és kompetenciájukat megismerve kidolgozható, hogy az év fennmaradó részében hogyan lehetne őket hasznosan foglalkoztatni. A képzési költség tavaly 180 eFt + ÁFA volt személyenként, a munkaruha 4 fő esetében 2 millió forint, a túlóra pótlék pedig 2,5 – 3 millió forint + járulékai.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy az iroda létrehozásáról az új testület döntsön majd októbert követően. Badacsonyban az idén komoly beruházások lesznek, olyan állapotokkal, hogy a közterületek terén nem lehet előrelépést elérni.  A beruházások befejezése után, ha a testület óvni akarja a megszépült közterületeket, akkor indokolt az iroda felállítása.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy május 1. és szeptember 30. között heti 1 szabadnapjuk van a közterület felügyelőknek. A köztéri kamerákat is nekik kell majd figyelni. A szolgálatot csak párban láthatják el, ha nincs rendőri kíséret, egyedül nem intézkedhetnek.

 

Kun István bizottsági tag szerint a szezonon kívül a külterületeken lehet bőven feladatot találni számukra. Ha valamit el akarunk érni, arra áldozni kell.

Nagy Lajos bizottsági tag önkormányzati rendőrség felállítását javasolja, hasonlóan Marcellháza testvértelepüléshez, ahol kutyával és egyenruhával látták el őket. Viszont a testület mandátuma 8 hónap múlva lejár, ezért ezzel már nem javasolja foglalkozni, korábban kellett volna. Nehéz lenne megfelelő embereket találni a feladatra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha úgy működne a közterület felügyelet, ahogy kell, akkor bevételt lehetne felmutatni. A külön iroda felállítása esetén vezetőre szükség lesz.

 

Bolla József ügyvezető szerint akkor lenne aktualitása, ha Badacsony megújul, ez mintegy két év. A nyári időszakban, 3 hónapban vannak problémák, egyébként a településen rend van. A kiadható helyek száma csökken. 8 hónap múlva új testület áll fel. Mindezek miatt most nem javasolja az iroda felállítását.

 

Kun István bizottsági tag szerint most kell elkezdeni, és folyamatosan feladatot keresni számukra, hogy mire Badacsonyban rend lesz, addig az iroda megfelelően működjön.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint nincs rá fedezet, nem lehet a települést nulla forinttal átadni a következő testületnek. Az idén a bevételek csökkenni fognak, a kiadás pedig ezzel is nőne. A beruházások során is folyamatosan merülnek fel plusz munkák.

 

Laposa Bence bizottsági tag 2 fővel javasolja elindítani, a közterületfelügyelők munkaidőben legyenek kint a terepen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ő kompromisszumkész, de a jelenlegi állománnyal nem lehet megoldani. Kéri, hogy egy vezetővel tervezhessen, aki szintén beosztható szolgálatra is.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja 2 fő felvételét, akik az éves munkaidő keretnek megfelelő ideig dolgozzanak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy két fő alkalmazása 10-15 millió forintban megállna-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. A közterület felügyelők júniusban tudnának vizsgázni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Tátika után is meg kell fizetnünk a bíróság által megítélt pénzt. Nem szabad tovább költekezni. Javasolja a Tátika üzletház bérbeadását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Végrehajtó Iroda értesítette az önkormányzatot, hogy a számlánkról 17 millió forintot leinkasszáltak.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a strand szeptember 15-ig tart nyitva. A felújítás kapcsán a Tátika épület vízellátása le lesz választva.

 

Orbán Péter alpolgármester a Tátika bérbeadását szeptember végéig javasolja.  Úgy gondolja, hogy a 7,5 milliós bevételtől nem szabad eltekinteni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az önkormányzat szégyene lenne a rossz állapotú épület bérbeadása.  Az alsó bazársoron épülő két üzletet ki lehet adni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés bevételi oldalán szerepel a Tátika bérbeadása. A költségvetésben a pénzmaradvány 31 millió felhasználással szerepel, melyhez hozzáadódik az ÉV Kft-nek fizetendő 17 millió forint. A teljes pénzmaradvány max. 100 eFt. A felhalmozásoknál a pályázatok szerepelnek, illetve a szociális lakás tervezése és két járda kialakítás.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy vissza kell venni az igényeket, és reálisan látni a lehetőségeket. Minden kiadásból le kell faragni, pld. a Városnapi rendezvényből is. Csak a legszükségesebb dolgokat tudja támogatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az óvoda költségvetésére rátérni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy csak a kötelező feladatokat támogatja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 62 gyerek után kapunk normatívát. A bölcsőde majdnem teljes létszámmal üzemel. Az óvodavezető asszony + egy óvónő bérével tervezett, illetve a nyugdíjba vonuló kollégák párhuzamos foglalkoztatása is szerepel. A + 1 főt gazdasági szempontból nem támogatja. A jubileumi jutalom jár, a cafetériát javasolja. A legnagyobb béremelések itt történtek az elmúlt három évben. A gyereklétszám maximálisan 70 fő, jelenleg 67 gyerek van.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az állami támogatás 43.452 eFt, ehhez 22 milliót teszünk hozzá, gyermekenként 357 eFt-ot. A bölcsőde esetében az állami támogatás 7.928 eFt, 800 eFt-ot kell hozzátenni, ami 100 eFt gyermekenként.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a plusz 1 óvónőt kivenni a költségvetésből.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 15.00 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Káptalantóti és a Nemesgulácsi Önkormányzat belépne a Társulásba, akkor az plusz normatívát jelentene. Így a tőlük idejáró gyerekek után semmiféle támogatást nem kapunk.  A kapcsolatot az érintett polgármesterekkel felvettük az elmúlt években, de nem kívánnak belépni a Társulásba.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a plusz óvónő bére 4 hónapra 1.222 eFt. A nyugdíjba menő dajka 12 hónapra van tervezve, viszont ugyanerre az időszakra még egy dajka be van állítva a költségvetésbe. Ez több mint 3 millió forintot jelent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közalkalmazottaknak 8 hónap a felmentési ideje, szemben a köztisztviselők 2 hónapjával. A munkáltató ezen időszak felére köteles mentesíteni a munkavállalót a munkavégzés alól.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az üzletbérleti díj miért lett magasabban tervezve, hiszen az üzletek egy részét lebontottuk.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Tátika, a Kisfaludy ház és a MÁV épület van pluszban tervezve.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi a bizottságot, hogy lát-e reális esélyt arra, hogy első fordulóban a testület elfogadja a költségvetést, vagy rendkívüli ülés várható. A csütörtöki fórumon elhangzott iránymutatásokat javasolja figyelembe venni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a Jegyző asszony és az intézményvezetők csak a kötelező feladatokat tegyék bele a költségvetésbe, melyet a szerdai testületi ülésen próbáljon meg a testület elfogadni. Amennyiben szükséges, a költségvetés év közben módosítható.

 

Bolla József ügyvezető kéri a bizottságot, illetve a testületet, hogy mielőbb kerüljön elfogadásra a költségvetés, mert a dolgozóinak nem fog tudni bért fizetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 134 millióval szemben 125 millió forint lenne, a közterületfelügyelői irodába két főt tervezve és a dologi kiadásokat csökkentve.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy miért lett a reprezentáció 3 millió, a tavalyi 2 millióval szemben. Mindösszesen 1 milliót javasol. Szimpátia szavazást kér. Megállapítja, hogy 4 fő támogatja az 1 millió forint reprezentációs költséget. Javasolja, hogy a Sportgyesület támogatása a tavalyi szint legyen 1.800 eFt + 500 eFt-al a kért 5.260 eFt helyett. A Közalapítvány 1 millió forint támogatást kapjon. A Céh Egyesület 11 milliós kérelmét soknak tartja. A szerződésileg kötelező támogatás 7,4 millió forint, a fennmaradó 3,6 millió átadása helyett az általuk szervezett túrákat inkább a Kulturális Intézmény szervezze meg. Nem számoltak el még a tavalyi támogatással sem.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a 3,6 milliót céltámogatásként adnánk át.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja ezen összeget egyelőre kivenni.

 

Nagy Miklós bizottság tag elmondja, hogy az általuk szervezett hegyi túrák jók voltak, a Márton napi rendezvényen is sokan voltak. Nem voltak rosszabb rendezvények, mint a sajátjaink.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a sportöltöző beázik, meg kell csináltatni a tetejét, ami kb. 700 eFt lenne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a Sportegyesület támogatását 3 millió forinttal.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint nem várható el, hogy a sportegyesület 3 millió forintból fennmaradjon. Kérdezi, hogy a Közalapítvány miért kap 1 milliót, hiszen 4 millió segélyt minden évben kiosztunk. A Civil szervezetek szintén kapnak támogatást.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy az Óvoda esetében milyen összeget javasolt a bizottság.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a támogatást átadjuk a Társulásnak, mivel a Társulás finanszírozza az óvodát. Az óvoda költségvetése 65.633 eFt, a bölcsődéé 8.755 eFt.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja az intézmény költségvetését 70 millió forintra levenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a normatívát az összes ide beiratkozott gyermek után megkapjuk, a Társulásban résztvevő önkormányzatok a különbözetet teszik hozzá. Ábrahámhegy megfizeti a 357 eFt/ gyerek különbözetet, Káptalantóti pld. nem.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a VN. Kft. költségvetésére rátérni. Kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy mindent leírt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vitában elhangzott bizottsági javaslatokat leírta, az alábbiak szerint:

-       Egry Múzeum nyitva tartását javasolja felülvizsgálni

-       könyvtár átköltöztetését vizsgálja meg az intézmény

-       3+1 fő közterületfelügyeleti iroda helyett 1+1 fő közterületfelügyeleti iroda létrehozását javasolja

-       Tátika 2019-es bérbeadását javasolja 2019. szeptember 15-ig

-       önkormányzati reprezentáció 1 millió Ft-tal javasolja tervezni

-       SE támogatását 3 millió Ft-tal javasolja támogatni

-       Közalapítványt 1 millió Ft-tal javasolja támogatni

-       A Pipitér KFNO költségvetését 70 millió Ft főösszeggel javasolja tervezni

-       javasolja Badacsonyörs esetében: temetőnél parkoló kialakítása, játszótér felújítása, Csigáskúti út - körforgalom közötti járdaépítés, Csigáskúti út - körforgalom közötti közvilágítás, "egy rossz állapotú" örsi utca aszfaltozása, ivóvíz program

-       településfejlesztési célok megvalósításához javasolja: önkormányzati ingatlanok állagmegóvó felújítása (egészségház, hivatal, ravatalozó) ~5 M Ft összeggel, művelődési ház terasz felújítása mintegy 5 M Ft összeggel, kamerarendszer telepítését mintegy 5 M Ft összeggel, római úti aszfaltprogram folytatását mintegy 5 M Ft összeggel, napelemes közvilágítás program mintegy 10 M Ft összeggel, Hableány melletti járda, zebratervezés mintegy 1 M Ft összeggel, LED közvilágítás program megvalósítása hosszútávú kötelezettségvállalás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a jegyző asszony által összefoglalt módosításokkal a költségvetés elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

4/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj város önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a 2019-es költségvetéshez az alábbiakat:

-       Egry Múzeum nyitva tartását javasolja felülvizsgálni

-       könyvtár átköltöztetését vizsgálja meg az intézmény

-       3+1 fő közterületfelügyeleti iroda helyett 1+1 fő közterületfelügyeleti iroda létrehozását javasolja

-       Tátika 2019-es bérbeadását javasolja 2019. szeptember 15-ig

-       önkormányzati reprezentáció 1 millió Ft-tal javasolja tervezni

-       SE támogatását 3 millió Ft-tal javasolja támogatni

-       Közalapítványt 1 millió Ft-tal javasolja támogatni

-       A Pipitér KFNO költségvetését 70 millió Ft főösszeggel javasolja tervezni

-       javasolja Badacsonyörs esetében: temetőnél parkoló kialakítása, játszótér felújítása, Csigáskúti út - körforgalom közötti járdaépítés, Csigáskúti út - körforgalom közötti közvilágítás, "egy rossz állapotú" örsi utca aszfaltozása, ivóvíz program

-       településfejlesztési célok megvalósításához javasolja: önkormányzati ingatlanok állagmegóvó felújítása (egészségház, hivatal, ravatalozó) ~5 M Ft összeggel, művelődési ház terasz felújítása mintegy 5 M Ft összeggel, kamerarendszer telepítését mintegy 5 M Ft összeggel, római úti aszfaltprogram folytatását mintegy 5 M Ft összeggel, napelemes közvilágítás program mintegy 10 M Ft összeggel, Hableány melletti járda, zebratervezés mintegy 1 M Ft összeggel, LED közvilágítás program megvalósítása hosszútávú kötelezettségvállalás.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Menü Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti az ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy az alapanyagok ára és a minimálbér növekedett, ezért vagy normaemelést vagy havi pénzösszeg támogatást kér. A nyári bevételekből minden egyebet megpróbál megoldani. A nyári időszakban szeretne bezárni, a helyettesítés megoldásával. Elmondja, hogy sokan nem rendszeresen kérik az ebédet, ez a kiszállításnál gondot jelent, nyomon követhetetlen. Kéri a bizottságot, hogy a megoldásra tegyen javaslatot. A megrendelést a gondozónők veszik fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre a testületnek nincs ráhatása. Pordán Katalin, a szolgálat vezetője úgy nyilatkozott, hogy nem lehet kikötni, hogy mindenkinek kötelező minden nap megrendelni az ebédet. Tovább kell keresni a megoldást.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy aki nem rendszeresen étkezik, annak ne legyen kiszállítva az ebéd.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a feladatot nem önállóan látjuk el, hanem ez a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás egyik tevékenységi köre. A feltételrendszert Ábrahámhegy határozza meg, a Társulásban érintett önkormányzatok döntenek az elfogadásáról. Ha egy önkormányzat alacsonyabb díjtételt fogad el, akkor a különbözetet ki kell pótolnia. Javasolja a jelenlegi árakat tovább alkalmazni, és a későbbiekben áttekinteni, hogy esetlegesen milyen kompenzációra lesz szükség.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szociális szolgáltató határozza meg a Társulási Tanács felé a térítési díjakat, melyet az önkormányzatok elfogadnak és Ábrahámhegy emeli rendeleti szintre.  Elmondja, hogy számolni kell azzal, hogy a szociális étkeztetésben résztvevők száma erőteljesen csökkenhet, mérlegelni kell, hogy akarjuk-e biztosítani a szolgáltatást. Nem lehet viszont olyan feltételhez kötni, hogy csak annak szállítjuk ki az ételt, aki minden napra igénybe veszi.  Megoldás lehet, ha a kiszállítás díja beépítésre kerül az árba. Esetleg az kaphat kiszállítást, akinek az orvos igazolja, hogy nem képes elmenni az ebédért.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy eddig 45-50 szociális étkező volt, most az Alapítvány jóvoltából több mint 70-en veszik igénybe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 5 %-os normaemelésre vagy bruttó 190.500 Ft/ hó összegű támogatásra van javaslat. Kéri a bizottsági tagok véleményét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha az I. határozati javaslatot fogadja el a testület, akkor a banki költségeken is lehet spórolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

5/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

VN. Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti az ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az elmúlt több mint 4 évben a testülettel korrekt volt a Kft. együttműködése. Az üzleti tervből is látható, hogy új kihívásokkal kell megküzdeni, nehéz munkaerőt találni. A közmunkaprogramot el kell felejteni, ha megfelelően akarjuk működtetni a települést. Az eddig közmunkaprogramban dolgozó 6 főt szeretné állományba felvenni. A vállalkozási bevételeknél kevesebbet terveztek a tavalyinál, kevesebb üzlet adható bérbe. A parkolóhelyek száma közel százzal csökkent. Buszparkoló nem is lesz, erről el kell gondolkodni. A strandbevételeknél 5 év átlagát véve 44 millió forinttal számolt, mely csak akkor tartható, ha a beruházások időben át lesznek adva. Az átadás határideje június 28., tehát egy hónap mindenképpen kiesik. Az üzemszerű állapothoz is plusz időre van szükség. Úgy látja, hogy november, december hónapot nem fogják tudni fentiek miatt finanszírozni. A géppark rendben van, az új traktorral hosszú távon megoldható a településüzemeltetés gépi része. Átlagban 9 %-os béremelést tervezett, ezzel talán még nem mennek el máshová dolgozni az emberei. A szakmunkás minimálbér 195 eFt, a nem szakmunkás pedig 152 eFt. A dolgozók bére fele-fele arányban oszlik meg. A munkaügyi központban ennél jóval magasabb bérekkel kínálnak álláslehetőséget. Néhány dolgozót kiemelten kell kezelnie, hogy itt maradjanak. Az üzletek bérleti szerződése még ebben az évben él, ott is problémák várhatók. A badacsonytomaji strandon 4 büfé lesz, a bérlők személyében jelentős változások fognak történni. Fontos lenne, hogy ebben a ciklusban feszültségmentesen próbáljuk megoldani a feladatokat.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 15.50 órakor érkezett vissza a bizottság ülésére.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy az új telephely kialakítása szerepel-e az üzleti tervben.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 500 eFt szerepel a tervezésre. A tavaly kapott 1,2 millió forintért a kerítés építéshez szükséges anyagot megvették, a közeljövőben meg fogják csinálni. HÉSZ módosításra lesz szükség, jelenleg 1 nyeregtetős épület lehet a telken, ehhez lehet hozzáépíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a sportpálya szegélyének karbantartása éves szinten 2018-ban 3.719 eFt volt, ezen túlmenően fizetjük a rezsit is. Az új füvet az idén folyamatosan locsolni kell. Javasolja, hogy a Balatonból történjen a locsolás.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy többe kerül a víz odaszállítása, mintha csapról öntöznének.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy egy költségelem nem került beépítésre az üzleti tervbe. Az új traktor 2 milliós amortizációja hiányzik.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a költségvetés elfogadása esetén vállalja, hogy a települést az eddigieknek megfelelően üzemelteti. Elmondja, hogy a tomaji strand vizesblokkját fel kell újítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megbízása január 16-án lejárt, az új tagokra javaslatokat kérnek a bizttságtól.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a régi bizottsági tagok mandátumát meg lehet-e hosszabbítani a ciklus végéig.

 

Wolf Viktória jegyző a mérlegbeszámoló elfogadása miatt legalább 2020. június 30-ig javasolná a tagokat. A vitában elhangzottak szerint a tagokra kérdez, hogy azok Fekete Ferenc, Lesz Ferenc és Szántai Ferenc mandátumának meghosszabbítását 23.130 Ft/hó havi illetménnyel javasolja a bizottság?

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. számú határozati javaslatot Jegyző asszony kiegészítésével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

6/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja 142.320 ezer Ft főösszeggel a képviselő-testületnek, 58.920.000,- Ft összegű támogatási összeg biztosítása mellett elfogadja, mely támogatást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosít.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának új tagjaiként

-       Fekete Ferenc (an.: Németh Anna) 8258 Badacsonytoma, József Attila utca 20.

-       Lesz Ferenc (an.: Ruzits Irén) 8258 Badacsonytomaj, Római út 89.

-       Szántai Ferenc (an.: Nagy Erzsébet) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 7.

határozott időtartamra 2019. január 17. napjától 2020. június 30. napjáig megválasztani.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását bruttó 23.190 Ft/hó/fő összegben javasolja megállapítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

VN. Kft. 2019. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Kérdezi, hogy akar-e a testület település bejárást tartani.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a karbantartási terv tartalmazza a cég által végzendő feladatokat. A települést ő rendszeresen ellenőrzi, a közterület felügyelet fotókkal jelzi, ha valahol intézkedés szükséges. Ha a testület észrevételez valamit, azt is megcsinálják. Az intézmények kikerültek a karbantartási tervből, maguk gazdálkodnak a karbantartáshoz szükséges összeggel, de ha szükséges, a Kft. segítséget nyújt ezen a téren. A Hivatal épületének a karbantartását ők végzik.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy az elhanyagolt területek kipucolása a téli időszakban tovább folytatódhat-e. A Bányász strand kerítését legalább egy új dróthálóval meg kellene újítani.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy jelenleg az árkokat pucolják, a Képviselő úr által korábban meghatározott területek rendben vannak. A strandra a pályázati pénzen felül is sokat költöttek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a Bányász strandi átjárótól az árkot feltölteni, mert nincs funkciója.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem az önkormányzaté a terület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a karbantartási terv elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

7/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2019. évi Karbantartási tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Biztonság Éve 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy várja a javaslatokat. Az előterjesztés tartalmazza a partnerszervezetek véleményét is. A kamerákra mintegy 5 millió forintot szánunk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a mai ülésen külön napirendként szerepel, hogy hová kerüljenek kamerák, illetve az ezzel kapcsolatos ajánlatkérés.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a rendőrség egy helyiség biztosítását kéri Badacsonyban. A felső bazársor épületében javasolja kijelölni számukra az irodát.

 

Krisztin N. László polgármester a MÁV-tól kapott épületet javasolja a Dohány bolt mellett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Tátika kapcsán felmerült a csendrendelet felülvizsgálata.

 

Krisztin N. László polgármester ezt a februári ülésen javasolja megtárgyalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszönve az előkészítő munkáját, javasolja elfogadásra az anyagot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

8/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Biztonság Éve 2019.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok panasz érkezett a saját telken, kerítésen elhelyezett hirdetésekkel kapcsolatban. Amíg ez a városarculati kézikönyv szerint egyértelműen nem szabályozható, addig a hirdetőtáblákra vonatkozó jelenlegi 12 eFt/m2 értéket javasolja jelentősen lecsökkenteni. A beérkezett visszajelzések szerint a meghatározott összeg eltúlzott. A táblák bevallása önbevallással történik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2018. január 1. előtt közterület használati díjat kellett fizetni, erre már nincs mód. Jelenleg a reklámhordozók után semmit nem fizet az állampolgár. Javasoljuk valamilyen adómértékkel megtartani. Ábrahámhegyen ezer forint/m2-t kell fizetni. A jelenlegi reklámtábla birtokosoknak a hivatal küldött ki figyelemfelhívó levelet. Jövőre már magasabb szinten is lesz mód a reklámtáblák nyomon követésére. Javasolja a rendelet rendelkezését 2019. január 1-től alkalmazni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a táblák kinézetével van a gond, nincsenek rendszerbe fogva, rosszul néznek ki.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy van reklámtábla rendeletünk.

 

Kun István bizottsági tag szerint ezzel a kérdéssel is foglalkozzon a közterület felügyelet. Az is kérdéses, hogy ha csökken a fizetendő összeg, akkor többen bevallják-e a hirdető táblát.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a testületi ülésen dönteni a fizetendő adó mértékéről.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

9/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a döntés meghozatalát a képviselő-testület ülésén.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által kötendő feladatellátási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Kérdezi, hogy megkössük-e a szerződést december 31-ig.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a költségvetés tartalmazza, javasolja megkötni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

10/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által kötendő feladatellátási szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés mellékletében Badacsonytomaj település van megjelölve felvételi körzetként. Ezzel szemben a Járási Hivatal oldalán Káptalantóti, Nemesgulács, Kisapáti, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld települések is szerepelnek. Ez Tapolcát kivéve tartalmazza azon településeket, ahonnan gyerekek járnak ide. Javasolja ezen települések elfogadását felvételi körzetként.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

11/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, azzal, hogy a 2. pontot egészítse ki Kisapáti és Nemesgulács településekkel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Fő utca rekonstrukciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervek elkészültek. Az engedély kiadásának feltétele a DRV. nyilatkozata, melyet akkor adnak meg, ha az önkormányzat kicserélteti a csöveket és átveszi az utakat kezelésbe. Elmondja, hogy az előterjesztés szerinti mindkét határozatról szavazni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Bérczi László tájékoztatása szerint a várt anyag beérkezett a Miniszterelnökségre, 5 héten belül a Kormány elé kerül. Ebben nevesítve van a Fő utca és a szakrális projekt is.  Az összefoglaló dokumentum nála megtekinthető.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az erdőben lesznek az utak kialakítva, nem a betonozott úton.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BEFAG területén. Az a legfontosabb, hogy a forrás megjelenésének időpontjáig rendelkezzünk engedélyes és kiviteli tervvel. Ehhez szükséges most a testületi döntés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

12/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fő utca rekonstrukciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megjegyzi, hogy az EON által adott ajánlatot nem javasolja elfogadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha most szerződünk a karbantartási feladatokra, akkor az idén ezen már nem tudunk változtatni. Ha viszont a közbeszerzés elhúzódik és csak szeptemberben kezdődik meg az elektromos korszerűsítés, akkor addig ki fogja javítani a lámpákat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy most az EON alvállalkozója javítja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ezt más vállalkozó is meg tudja tenni.

 

Kun István bizottsági tag egyelőre nem javasolja a szerződést megkötni. Összességében majdnem 20 millió forintról lenne szó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közvilágítás korszerűsítését végig gondolva célszerű lenne kicsit várni a szerződéssel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

13/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Intelligens gyalogos átkelőhely

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az 1.237 eFt feletti részt az önkormányzatnak kellene fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonytomaji strandhoz készülne az átkelőhely. Badacsonyban a 2,5 milliárdos pályázatnak a része.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően engedélyeztettük a nemrég készült gyalogátkelő helyet, ezért úgy gondolja, hogy az engedélyeztetési eljárásra most nincs szükség.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a változtatáshoz újabb engedély kell. A badacsonytomaji strand környéke este jól ki van világítva, nappal pedig nem látszik. Inkább a vasútállomás és az iskola közötti átkelőhelynél javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a strandnál csak a szezonban lenne kihasználva, a vasútállomásnál egész évben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a baleseti statisztika miatt eshetett a választás a strand előtti átkelőhelyre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

14/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Intelligens gyalogos átkelőhely

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 1.237.322 Ft összegű támogatással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottság tag az előterjesztésben felsorolt kamerát soknak tartja. Első lépésben azon utakra javasolja, melyeken a településre be lehet jönni, illetve Badacsony központjába. Fontos, hogy a rendszer bővíthető legyen, az ajánlatot plusz kamerákra is meg kell kérni, wifi és GSM rendszerre is.

 

Wolf Viktória jegyző a határozati javaslathoz a következőkben foglalja össze a kamerák helyszínét:

-          József Attila és Borostyán utca kereszteződése

-          Káptalantóti méregraktár

-          Badacsonyörsi kempingnél a 71-es út

-          Dísztér, Rizling sor

-          Halászkert parkoló

-          Badacsony kempingnél a 71-es út

-          Kisfaludy és Római út kereszteződése

-          Badacsony Grófdomb

Összesen 8 db kamera

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek jegyző asszony összefoglalója szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

15/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kamerarendszer telepítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következő helyszínekre:

-       1 db Badacsonytomaj József Attila és Borostyán utca kereszteződés

-       1 db Badacsonytomaj Káptalantóti útra (Méregraktárhoz)

-       1 db a 71. sz. főút Badacsonyörs Kemping

-       1 db Badacsony Dísztér, Rizling sor

-       1 db Badacsony Halászkert parkoló

-       1 db Badacsony 71. sz. főút Badacsony kemping

-       1 db Badacsony Kisfaludy u. - Római út kereszteződése

-       1 db Badacsony ún. Gróf domb

Az ajánlatot javasolja megkérni úgy, hogy a rendszer bővíthető legyen és wifi, illetve GSM rendszerrel üzemeltethető legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az I. határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

16/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

046/23. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával, tehát a I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

17/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

046/23. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy csak akkor támogatja az épület bérbeadását, ha nem lesz kevesebb a befolyó bérleti díj, mint amennyit az önkormányzat fizetett érte. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

18/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő u. 1. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 55 millió forintos vételárat határoztak meg a felajánlók. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Személy szerint nem javasolja az ingatlant megvásárolni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért és a II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

19/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, Fő u. 1. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Nem javasolja a Nemzeti Regattán való részvételt. Kéri, hogy aki ezzel egyetért és a határozati javaslatot nem támogatja elfogadásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

20/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nemzeti Regattáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Dr. Szmodits Zsolt oszlopáthelyezési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy EON oszlopról beszélünk. Kéri, hogy aki a II. határozati javaslatot támogatja azzal, hogy az önkormányzatnak nem áll módjában az oszlopáthelyezés költségeihez hozzájárulni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

21/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Szmodits Zsolt oszlopáthelyezési kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

22/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden beruházás esetében bekértük a kivitelezőtől az ütemtervet. Aki nem nyújtotta még be, azt kéri tértivevényes levélben felszólítani. Aki nem időarányosan teljesít, kapjon egy udvarias felszólító levelet, vagy az építési naplóban legyen megjegyezve. Így az önkormányzatnak vitás esetekben lesz bizonyítéka. Ma kiküldésre került az a kormányhatározat, miszerint az állam beavatkozik a BAHART-tal kapcsolatos folyamatokba, elengedi az 1,5 milliárdos tőkejuttatást és részvénnyel száll be a cégbe. A BAHART ülésen részt kíván venni, kéri, hogy a kooperációra Laposa Bence képviselő jöjjön be.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a Kisfaludy út turisztikai forgatókönyvével kapcsolatosan Laposa József 6 oldalas véleményt küldött be az önkormányzathoz. Leírta, hogy tele van tárgyi tévedéssel, koncepcionálisan is rossz. Elküldték az MTÜ-nek is, de nem igazán foglalkoztak vele.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző új információként mondja el, hogy az MTÜ megkezdte az anyag átdolgozását, elsőként a borászati részre vonatkozóan. A műemlékes részt nem akarják módosítani. Közös megbeszélésre lenne szükség Laposa József és más szakemberek meghívása mellett.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja Májer János úr, illetve a CÉH egyesület képviselőjének a meghívását is.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző kéri a bizottságot, hogy a II.-III-IV. határozati javaslatról is döntsön. Az illegális hulladéklerakók felszámolása című pályázati konstrukció keretében 420 m3 illegális hulladék elszállítására van lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti négy határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítések figyelembevételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

23/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-IV. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja a Kisfaludy turisztikai koncepció átdolgozását a beérkezett vélemények figyelembe vételével és kezdeményezi egyeztető megbeszélés megtartását Badacsonytomajon e tárgyban.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

24/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a MENÜ Kft-nél az elszívó probléma megoldódott. Viszont a gáztervező levélben megírta, hogy így nem fognak a konyhának gázt adni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy 4 hónap alatt többször jelezte, hogy ez így nem lesz jó. A projektmenedzser sem válaszol a kérdéseire.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a gáztervező azt mondta, hogy gáztervet kell készíttetni. Addig nem csinálja meg, amíg nem tud pontos adatokat a gáz elszívásáról és a befúvásról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a projektnek fizetett műszaki ellenőre van.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja őt felkérni, hogy intézkedjen.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 17.40 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

25/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Wolf Viktória jegyző a Badacsonytomaj, Római – Pöltemberg – Kápolna utcai csatornaszakasz kivitelezése kapcsán a költségek 50 %-ának átvállalásával kapcsolatosan kéri a bizottság véleményét. A projekt előkészítés, műszaki ellenőrzés költsége pluszban jelentkezik és egyéb járulékos költségek is felmerülhetnek.

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a tervezői költségbecslést átadtuk az érintetteknek. Javasolja, hogy az önkormányzat akkor vállalja fel a projekt támogatását, ha a 72 ingatlantulajdonos befizette az önkormányzat számlájára a 28.150 eFt-ot. Ez az idén biztosan nem fog hiánytalanul megtörténni, a támogatás átadása a következő testület feladata fog lenni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a kivitelezési költségek 50 %-ának átvállalásával abban az esetben, ha a lakossági befizetések 28.150 eFt összegben beérkeznek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

25/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj, Római – Pöltemberg – Kápolna utcai csatornaszakasz kivitelezési munkáinak kiviteli költségét 50% mértékig átvállalni abban az esetben, ha a fennmaradó 50%-ot az érintett lakosság teljeskörűen megfizeti. A kivitelezés költsége mindösszesen 56.300.000 Ft. A 28.150.000 Ft összeget – a lakossági befizetések beérkezését követően – a 2019. évi költségvetésben a tartalék keret terhére biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


 

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                                                              Nagy Miklós

bizottság elnöke                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!