Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.11.05. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 13/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. november 5-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Bolla József                 ügyvezető

Berecz Nikolett            igazgató

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Vargáné Szőke Judit   könyvelő

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                            (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag távolmaradását bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

277/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 18 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jégpálya ügyében a pálya tulajdonosával megbeszélést folytatott. A tulajdonos az idén szeretné megoldani az áthelyezést, ő viszont a büfé megnyitásához ütemezve gondolta. Utolsó napirendként kéri felvenni ezt a témát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a lejárt határidejű határozatok tárgyalásakor a kosárlabda szakkörről és a templom megvilágításáról is beszéljenek. Kéri, hogy aki a mai munka alapjául a meghívó szerinti napirendet, kiegészítve a polgármester úr javaslatával elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

278/2018. (IX.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. szeptember 24-i soros ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető, és Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

 1. 2. Badacsonytomaj VN . Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Székely István könyvvizsgáló, Fekete Ferenc FEB elnök

 1. 3. Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh Ferenc tervező, Szabó Zoltán főépítész

 1. 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2018. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2019-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 5. Médiával kapcsolatos tájékoztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 6. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról, Megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközökről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. MNV. Zrt. leveléről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 2018. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. „Jégpálya ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. I_IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető,

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a Kft. ügyvezetőjét és könyvelőjét. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy mindent leírt, a kérdésekre válaszol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyi megtakarítást jelent a működési költségeknél, ha a konyha fejlesztési pályázat megvalósul.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy ez a későbbiekben derül ki, a pályázatban szereplő eszközök energia takarékosak. A múltkor jelezte a törzstőke kérdését, ez a probléma az idei évre megoldódott. Jövőre viszont, ha a konyhából a sütők kikerülnek, csak a piros autó marad, ami értéket képvisel. Mivel az önkormányzat pályázott, kérdezi, hogy az elnyert eszközökkel mi lesz.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy az eszközöket az önkormányzat használatra fogja átadni a Menü Kft. részére. Lehetőség van arra, hogy a Kft. számolja el az értékcsökkenést, a bevételi oldalon addig jelenik meg, amíg nullára nem fut. Halasztott bevételként el lehet számolni. Előzetes információja szerint a jelenlegi 138.000 Ft-ról 150.000 Ft-ra emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimum pedig 180.500 Ft-ról 205.000 Ft-ra.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy januártól 5 %-os normaemelésre, vagy havonta 100-150.000 Ft-ra lenne szüksége a Kft-nek fentiek miatt.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kérdezi, hogy az ügyvezető asszony a jövő évben mennyire tudja bevállalni a táborozók étkeztetését. Törekednie kell arra, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy ha nem a helyi iskolában voltak a táborozók, akkor is náluk étkeztek. A jövőben is bevállalják az étkeztetésüket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

279/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy folyamatos problémát jelent számukra a nyugdíjasok részére az étel kiszállítása. Napi szinten több mint 10 ember variál, kéri vagy nem kéri az ebédet. Ez a gondozónőknek is nehézséget jelent. Szabályozni kellene úgy, minden nap vegyék igénybe. Ha valaki nem kéri folyamatosan az ebédet, akkor menjen el a konyhára érte. Az iskolai kommunikációval is gond van. Előfordul, hogy egy-egy osztály elmegy kirándulni és nem szól senki, hogy hidegételt kell csomagolni.  Holnap az egész alsó tagozat kirándul, erről sem értesítették. A gyerekek bejelentése, illetve lejelentése a napi étkezésekről nem pontos.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gyermekétkeztetéssel összefüggésben egyeztetést tud kezdeményezni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy mindenütt úgy van, hogy egy hétre be kell fizetni a menüre. Javasolja itt is előre fizetéssel, folyamatos igényléssel biztosítani a lehetőséget.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy megnézik az étlapot, és sokan csak akkor kérnek, ha az adott ebéd tetszik nekik. Az is gond, hogy a nyugdíjasok nem teszik ki, vagy mosatlanul teszik ki a csereéthordót.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az élelmiszerbiztonsági előírásoknak eleget téve nem lehet átvenni a nem megfelelően tisztántartott éthordót.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy van, ahol eldobható műanyag edényben adják ki az ebédet, de az naponta 120 Ft-ba kerül pluszban.

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN . Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Székely István könyvvizsgáló, Fekete Ferenc FEB elnök

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Bolla József ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a közhasznú támogatás terhére kifizették a pótmunkákat és egyéb banki költségeket az ABC parkoló villamos részével összefüggésben. Ezt a Jegyző asszonnyal és a pénzügyi osztály vezetőjével egyeztették, a számlákról a másolatot átadták. A projekt mintegy két hónapja lezártnak tekinthető. A testület megelőlegezte a strandi beruházások befejezéséhez szükséges önrész részéként a 20 %-ot, melynek összege 21.757.416,- Ft. A kivitelezés során felmerült plusz költségek összege 8.780.912,- Ft, ezt a vállalkozónak a Kft. kifizette.  Kéri, hogy a visszafizetendő összegből ez kerüljön levonásra, így a visszafizetési kötelezettségük 12.976.504 Ft lenne. Kéri, hogy az önkormányzat a támogatási szerződés alapján biztosítsa az összeget az év hátralévő időszakában a közhasznú feladatok ellátására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a téli felkészülésről kér tájékoztatást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy zajlik az éves téli felkészülés, a hótolás, a téli készenlét, gallyazás, utak és árkok karbantartása, tisztítása télen végzendő munkák. Elmondja, hogy a multikár 14 éves, sokat kell javítani, nagy az igénybevétele. Két hónapja nem tudják használni, talán a hét végére elkészül. Szükség lenne egy új munkagépre, de egy hasonló multikár szinte megfizethetetlen, az alapgép mintegy 28 millió forint, plusz az adapterek közel 40 millió forint lenne. Ezért más irányba kezdett el kutatni. Egy japán gyártmányú kommunális traktor alapgépe 10 millió forint + ÁFA. A gép 45 lóerős és sok adapter kapcsolható hozzá, pld. hótoló, seprő és lombszívó. A fűnyírók is 10 év felettiek. A gép sok emberi munkát kiváltana, ezért kéri az önkormányzat támogatását a megvásárlására. A nyári strandbevételek jól alakultak. Ha a testület hozzájárul a gép megvásárlásához, akkor decemberben munkába tudnák állítani. 5 millió forint + ÁFÁ-ért adaptereket vásárolnának hozzá, így a településüzemeltetés színvonalasabb lenne. Gép lízingelésére nincs lehetőség, mert 100 %-os önkormányzati cégként nem pályázhatnak. Akkor lenne rá mód, ha kormányzati hozzájárulást kapnának, de ennek átfutási ideje 6-7 hónap, ezen túl a gép beszerzése szintén 5-6 hónap. Ebben a testületi ciklusban nem jutnának hozzá a géphez. Kéri a testület, hogy gondolja át, megjegyezve, hogy a jövőben biztos nem lesz ilyen lehetőség a beruházások miatt. A gép az önkormányzat tulajdona lesz, hiszen a Kft. az önkormányzat 100 %-os tulajdona.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt 5 évben sokat költöttünk a multikár javítására. Az lehet kérdés elméleti síkon, hogy a város ebben a formában kívánja-e ellátni a közterületek fenntartását. Erre nem lát más alternatívát, ezért támogatja a gép beszerzését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja támogatni az elképzelést oly módon, hogy a jövő évi költségvetésben a 40 milliós önkormányzati támogatási kérelmét csökkentse a Kft.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy működésük időjárás és vendégfüggő. Fontos, hogy a város kinézete javuljon. Egyelőre megfoghatatlan, hogy hogyan alakulnak a bevételek, ezért 5 éves átlagot szoktak a tervezéskor alapul venni.

 

Nagy Lajos bizottság tag a Zentainé féle árok kipucolásával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az idén 5-6 alkalommal kipucolták ezt az árkot, ha aktuális lesz, ismét megteszik. Most a templom melletti levezető árkon dolgoznak, majd a Follyék melletti árokra kerül sor. Az árkok tisztítása kézi erővel történik, lassú és nehéz munka. A Magó ingatlan melletti árok kipucolása is megtörtént. Ha a testület az alapgép megvásárlását támogatja, akkor a Kft. minden évben egy újabb adaptert tervez hozzátenni. Ez lenne a fejlesztés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, illetve a kommunális traktor alapgépének beszerzéséhez 12.700.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

280/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN . Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja a munkagép beszerzéséhez 12.700.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh Ferenc tervező, Szabó Zoltán főépítész

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az anyagban szereplő nem önkormányzatot érintő HÉSZ módosítások költségét ki fizeti.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Varga Pincészettel és a Folly Arborétummal kezdeményeztük a szerződés megkötését. Vállalták, hogy a költségeket megtérítik. A többi nagyrészt önkormányzati fejlesztés. A Folly féle szerződés aláírásra került.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a Varga Pincészettől még nem jeleztek vissza.

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti két határozati javaslat és két rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

281/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településrendezési eszközök módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat és rendelet tervezeteket elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2018. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2019-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a becsült látogató számot kötelező-e feltűntetni.

 

Berecz Nikolett ügyvezető elmondja, hogy igen, a rendeletnek megfelelően megkezdték az előkészületeket. Az intézménynek minden év március 1-ig szolgáltatási tervet kell készíteni, illetve a különböző OSAP statisztikákhoz nyilvántartást kell vezetni a résztvevőkről és a közreműködőkről.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke javasolja a jövő évi programokhoz a Pünkösdi Keszegfesztivált felvenni. A búcsúi rendezvényre nem volt érdeklődés, ezzel a jövőben valamit kezdeni kell.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy már lehet kapni balatoni halat, Keszthelyen és Siófokon is van egy-egy lerakat.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni az intézmény éves tevékenységét, a kapott feladatok megoldásában tisztességesen helyt álltak. Az egyik kolléganő nyugdíjba megy, munkaerőváltás lesz. A rendezvénytervhez kéri a javaslatokat. Elmondja, hogy az EFOP pályázat keretében 4 egészségneveléssel összefüggő rendezvényre kerül sor, kettőt még ebben az évben kell megrendezni, melynek során szintén számítunk az intézményre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Turisztikai Egyesület felhasználta-e a részére átadott pénzeszközöket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy írásos jelentést kért tőlük, a támogatás felhasználásának határideje december 31.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a Pünkösdi Keszegfesztivál kerüljön be a programtervbe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

282/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2018. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2019-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Pünkösdi Keszegfesztivál megtartását a BVKI-val történő közreműködéssel javasolja 2019-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Médiával kapcsolatos tájékoztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony Tv-vel kapcsolatos tevékenységre kértünk ajánlatokat. A Badacsony újság tekintetében december 31-ig a Kulturális Intézmény kapott megbízást. Egy szám megjelent, melyet a maga részéről jónak tart. Az MNHH válasza a TV-vel kapcsolatosan nem viszi előre a folyamatokat, azt tartalmazza, hogy forduljunk egy másik szervezethez. Nem látja célszerűnek a TV működtetését a korábbi formában. Sok volt az ismétlés, nem adott kitekintést a térség, a megye dolgaira. Ha tisztázódik a névhasználat ügye, javasolja átalakítani, a nem megfelelően működő elemeket, - pld. képújság – kivenni. A TV. átalakításával kapcsolatos anyag kiosztásra került. Javasolja az abban foglaltakra ajánlatot kérni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy négy cég kapott megkeresést, a megadott határidőben két ajánlat érkezett. Badacsony TV. néven működő média szolgáltatás felfüggesztette a tevékenységét. Ebben az esetben új csatorna létrehozását tudjuk kezdeményezni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy célszerűbb lett volna, ha a Badacsony médiát az önkormányzat jegyeztette volna be, és úgy adja használatba. Ezt a jövőben így kell megoldani.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a kérvényezést követően 45 nap után kerülhet bejegyzésre, a hatóságnak ennyi ideje van a döntésre. A testületi ülést addig is lehet archiválni, kitehető a facefook oldalra is a kivonata.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy jelenleg üres a TV-ben az a csatorna, melyen közvetítették az adásokat. Mi lesz ezzel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a csatorna a helyi kábeltévé része, ha a testület úgy dönt, akkor a kábeltévé üzemeltetőjével kell tárgyalni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja mielőbb dönteni, hogy január 1-től tudjon indulni az új média szolgáltatás.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy az ajánlatkérés úgy történt, hogy ne legyen minden program teljes terjedelmében közvetítve, illetve különböző magazinjellegű műsorokra kerüljön sor. Az intézményektől, szervezetektől, illetve egyéb érdekeltektől un. havi tükröket kérnének be minden hónap első hetében, ez alapján történne a műsorok és forgatások megrendelése. Az intézményeknek éves munkatervük van, mely alapján kalkulálhatók a költségek.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a jövőre nézve a kiválasztott partnerrel milyen szerződést kötünk. Eseti szerződést javasol.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amíg nem áll fel az új rendszer, illetve a ciklus végéig ez lenne a célszerű.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a jobb ajánlatot adó pályázóval a szerződéskötést, eseti jelleggel, az idénre két soros testületi ülésre, illetve a közmeghallgatásra.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi volt a havi költség az előző médiaszolgáltatóval.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az újsággal együtt ha jól emlékszik havi 345 eFt, plusz a nyomdai költségek merültek fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most a szerkesztésért nem fizetünk, csak a nyomtatásért. Javasolja, hogy az intézményi igények megismerése után a testületi ülésre 2018. december 31-ig tartó időszakra készüljön egy tervezet. A kábeltévé szolgáltatóval is legyen tisztázva, hogy a csatornahasználatért kell-e fizetni. Javasolja december 31-ig a soros testületi ülések közvetítését, a kedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő megbízásával.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki fenti javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

283/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Médiával kapcsolatos tájékoztatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadását a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy technikai átcsoportosítások, testületi döntések átvezetése történt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

284/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja ismét közzétenni a pályázatot.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a testület valójában nem akarja eladni az ingatlant, ezért szerepel ilyen magas áron. Nem javasolja tovább hirdetni, így is bejelentkezhet valaki vételi szándékkal.

 

Laposa Bence bizottsági tag szintén nem javasolja a további hirdetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

285/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja az ingatlan további pályáztatását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy egy pályázat érkezett. Kérdezi, hogy megfelel-e a kiírásnak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati anyag érvényes, a pályázóról nem tudunk semmit.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a pályázó tisztában van-e az építési lehetőségekkel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a HÉSZ szerinti megnevezés szerepelt a pályázati kiírásban, a pályázó nem jött be érdeklődni. Az ingatlan jogi helyzete tisztázódott, az átemelő lekerült az ingatlannyilvántartásból, most beépítetlen területként funkcionál.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ingatlan értékesítését támogatja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

286/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a jelenlegi bérlőnek december 31-ig élő szerződése van. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a pályázati kiírás határidejét november 23-ra módosítani. Ha a beérkező pályázat nem megfelelő, akkor a testület indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja és újra pályáztathat.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a vállalkozó azt csinált Badacsonyban, amit akart, a fél díszteret elfoglalta. A Hivatal nem tartatta be a szerződésben foglaltakat.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ennyi dolgozóval nem tud többet tenni. Hozzon létre az önkormányzat egy városi rendőrséget vagy hasonló szervezetet, akik tudnak intézkedni. Javasolja felkérni az ügyvéd urat, hogy dolgozza ki ennek a jogi lehetőségeit.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint olcsóbb, ha nem adjuk bérbe ezeket a területeket. A bérlő 19 m2 helyett 80 m2-t használt.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy nem lehet cél, hogy ne legyen semmi Badacsonyban. Ha bezárjuk, azzal sem lesz jobb vagy szebb. Ami nincs használva, gyorsabban tönkre megy. Meg kell teremteni a feltételeit az előírások betartatásának, ehhez pedig pénzt kell rendelni. A szabályokat megszegőkkel szemben magas büntetést kell alkalmazni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, a vasút felé plusz 40 m2 területet bérelt, ez a pályázati kiírásban is szerepelt. Elmondja, hogy szeptemberben testületi javaslat született a közterületfelügyeleti iroda felállítására, erre a költségvetés tárgyalása során ki kell térni. A közterület felügyelők most más feladatot is végeznek, kapcsolt munkakörben látják el a feladatot.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy beszélt a bérlővel, aki szerint senki nem mondta neki, hogy nem pakolhat ki ekkora területre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mekkora érdeklődés volt a közterületek iránt. Megjegyzi, hogy a tűzgyújtással kapcsolatosan a lakosságot tájékoztatni kell a testületi ülésen, sokan érdeklődnek a szabályokról.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a közterületek bérbevételét szüneteltetni kell, nem pedig táptalajt adni hozzá. Nem lehet búcsút csinálni a településből, néhány millió forint bevétel érdekében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek a határidő módosítása mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

287/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázat beadási határidejét 2018. november 23. napjában határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati határidő még nem járt le, nem érkezett be minden ajánlat. Javasolja a végleges döntést a testületi ülésen meghozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

288/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a döntés meghozatalát a testület ülésén.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról, Megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a végleges döntés szintén a testületi ülésen történjen. Két kisbusz vonatkozásában lehet dönteni, az építési munkákról nem, mivel itt új ajánlati felhívás kiírását tartjuk szükségesnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy parkolási többletigény jelentkezik Badacsonyban, a helyzetet a BAHART-tal elcserélt terület tovább rontja. A kerékpárút nyomvonalával kapcsolatosan érdeklődik, kérdezi, hogy mi van a megvalósíthatósági tanulmányban. Elmondja, hogy az elektromos buszok üzemeltetési és karbantartási költségei a második évtől az önkormányzatot terhelik, ami már a jövő testületének a problémája lesz. Tudomása szerint az akkumulátor hamar elromlik, nagyon drága, ezért több városban állnak a buszok.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nyilván lesznek üzemeltetési költségek, sofőröket kell foglalkoztatni. A buszokra 24 hónapos garanciát vállalnak.  A két kisbusz vonatkozásában a Nagy és Fiai Kft-vel javasolja a szerződés megkötését 15.227.300 Ft értékben, illetve a határozati javaslat elfogadását a megvalósíthatósági tanulmány vonatkozásában.

 

Kun István bizottsági tag szerint nem biztos, hogy az olcsóbb ajánlat a jobb a műszaki tartalom miatt. Csak az egyik ajánlatban van világítás. Javasolja megkérdezni a jelenlévő képviselőt – aki üzemeltet hasonló buszt – a tapasztalatairól.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy konkrét műszaki kiírásra adták a vállalkozók az ajánlatot, a legolcsóbbat kell választani. A buszokat a téli időszak után, legkésőbb május 25-i leszállítással javasolja átvenni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy ők drágább buszt üzemeltetnek, de a kép alapján az ajánlatban szereplő busz jónak tűnik. Az akkumulátorra oda kell figyelni.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az elektromos busz tárgyában a Nagy és Fiai Kft-vel történjen meg a szerződéskötés 15.227.300,- Ft értéken, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

289/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról, Megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 2 db elektromos busz beszerzésére és leszállítása ellátása tárgyában a Nagy és Fiai Kft-vel kössön szerződést 15.227.300 Ft értéken.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a szociális tűzifa 2-3 nap alatt legyen feldolgozva és kiszállítva. A kiszállításban a tüzép is részt vállalna.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tüzép a karácsonyi ünnepek között nem vállalja a fa feldolgozását. A fa januárban történő kiszállításának megszervezésére felkéri az illetékes kollégákat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

290/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottsági tag 10.43 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

13./ Napirendi pont

Gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközökről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az eszközök leltározása megtörtént, külön az önkormányzat, a Bt. tulajdonát, illetve a pályázatban szereplő eszközöket tekintve. A jelenleg zajló pályázatunkban is kap a gyermekorvosi rendelő új eszközöket. A praxisjog értékesítésére, nem biztos a dátumban, de 2019. április 19-ig van lehetőségük az örökösöknek.

 

Kun István bizottsági tag nem javasolja az eszközöket megvenni. Egyeztetni kell a doktornővel, hogy mire van szüksége a Bt. tulajdonát képező eszközök közül. Ha szükséges, akkor inkább béreljük azokat.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a fogorvosi praxisnál megvette az önkormányzat az eszközöket, melyek javítási költsége így az önkormányzatot terheli.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem ért egyet azzal, hogy a fogorvosi rendelőt magáncélra havi 10 eFt-ért adjuk bérbe, a gyermekorvosi eszközöket pedig havi 100 eFt-ért bérelnénk. Javasolja, hogy Dr. Karasszon Diána gyermekorvos jelezze, hogy milyen eszközök szükségesen feltétlenül a feladatellátáshoz a nem önkormányzati tulajdonban lévő eszközök közül. Megbeszélés tárgya lehet, hogy mennyi bérleti díjért hozná magával a saját eszközeit.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a vitában elhangzott kiegészítésekkel a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

291/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközökről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy dr. Karasszon Diána gyermekorvos jelezze, hogy a gyermekorvosi feladatellátáshoz milyen eszközök szükségesek feltétlenül a jelenlegi nem önkormányzati tulajdonban álló eszközök vonatkozásában, vagy tegyen javaslatot arra, ha esetlegesen a saját eszközeit használja a feladatellátáshoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

MNV. Zrt. leveléről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

292/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MNV. Zrt. leveléről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

2018. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. A közmeghallgatás helyszínéül a Hivatal Rózsakő termét javasolja, mivel az Egry József Művelődési Ház felújítás alatt lesz. Az időpontot december 10-én délután 16.00 órai kezdettel javasolja. Megállapítja, hogy egyéb javaslat nincs. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

293/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2018. évi közmeghallgatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a december 10. napján 16,00 órai kezdettel a Rózsakő teremben képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

294/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

295/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program keretében beadott pályázatról kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még nem kaptunk értesítést.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy még mintegy 10 millió forintot kellene hozzátenni. Javasolja, hogy a Tájház udvari 4. üzletről egyeztessen a bizottság. Kérdezi, hogy az értékbecslés mit tartalmaz.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy ebben a témában a Képviselő-testületi ülésen történjen döntés. Most egyéb fontos elfoglaltsága miatt távoznia kell a bizottsági ülésről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, illetve egyetért azzal, hogy a Tájház udvari 4. üzlet vonatozásában a képviselő-testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

296/2018. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja, hogy a Tájház udvari 4. üzlet vonatkozásában a képviselő-testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Jegyző asszony távozása miatt a 19. napirend tárgyalása szintén a Képviselő-testületi ülésen fog történni. Több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 


Forintos Ervin                                                          Laposa Bence

bizottság elnöke                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!