Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.05.28. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 9/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. május 28-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Bolla József                 ügyvezető

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Krausz Noémi              családsegítő

Vargáné Szőke Judit   könyvelő

Székely István             könyvvizsgáló

Part Andrásné             jegyzőkönyvvezető                            (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2018. (V.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 35 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző 36. napirendként javasolja felvenni a „Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására” tárgyú előterjesztést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a 36 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2018. (V.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. május 28-i soros ülésének napirendjét 36 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Hatósági Beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető és Krausz Noémi családsegítő

 1. 2. Menü Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 3. Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. VN. Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 5. VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az adóztatásról szóló 2017. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2017. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványainak elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Római úti támfal helyreállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Inter-tourist 3000 Kt. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Dr. Folly Réka egyirányúsítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Energetikai (módosítási igény benyújtása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj 2469/2. hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat   elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Mékli Bernadett 2551/9. hrsz-ú ingatlan nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Schmidt Józsefné ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Vajda Gyula és Kovács Gyuláné ingatlan felajánlása Bt. 0122. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Sallai Gábor Bt. 991/1. hrsz. és 995. hrsz. ingatlant érintő felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Tapolca Város Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. A Könnycsepp Nélkül Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Hatósági Beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető és Krausz Noémi családsegítő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Krausz Noémi családsegítőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krausz Noémi családsegítő elmondja, hogy a beszámoló minden lényeges adatot tartalmaz a szociális segítő tevékenységről. A gyermekjóléti alapellátásban résztvevők száma csökken, a problémák száma viszont emelkedik. A családokban halmozott problémák fordulnak elő, amit kezelni kell, munkájuk sokrétű.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sok szülő nem tud a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lehetőségeiről. A hátrányos helyzetű gyermekek részére a szünidőben is biztosított az ingyenes étkezés lehetősége, jelenleg három ilyen gyermek van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

167/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hatósági Beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Menü Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt és Vargáné Szőke Judit könyvelőt. Kérdezi, hogy mennyi volt a mérleg szerinti eredmény.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza, - 1.689 eFt.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a törzstőkének meg kell haladnia a 3 millió forintot. Az idén ezzel gond lehet. A belső ellenőr megoldásként javasolta bizonyos dolgok bevitelét a Kft-be, vagy havonta 150-200 eFt átadását feladatellátás címén, feladatellátási megállapodás alapján.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi van a régi gépjárművükkel.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy használt alkatrészt keresnek hozzá. A gépjármű értéke is szerepel a 3 millió forintban.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy az 1,6 millió forintos mínuszra megoldást kell keresni. A vagyonátadás egy tőkeemelés apportként megoldja ezt a kérdést, de ugyanakkor pénze nem lesz a Kft-nek, likviditási gond jön elő. Fontos, hogy ne veszteség termelődön, valamilyen címen támogatni kellene. Mivel közfeladatot lát el, az önkormányzat támogathatja. Az elvet kellene helyre tenni, mert különben ez a kérdés minden évben újra előtérbe kerül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az iskolai táboroztatás kapcsán nem lesz vendégétkeztetés. Lesz-e helyette valami.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a szállás nem az iskolában lesz, de az étkezésüket a Kft. biztosítja.  Ezen felül egy 50 fős csoport is bejelentkezett. Az étkezési lehetőségre szórólapon fogják felhívni a figyelmet, illetve a strandokon, Tourinform Irodában és a Facebookon is közzéteszik. Elmondja, hogy a konyhát a nyár folyamán egy hétre be szeretnék zárni.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a jegyzett tőkét tavalyelőtt emelték fel 500 eFt-ról 3 millió forintra. Most a saját tőke 3.061 eFt. Év végén a saját tőke a jegyzett tőke összege alá csökken, ez problémát jelent.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ez sok cégnél be fog következni. Kéri, hogy aki a - 1.689 eFt összegű mérleg szerinti eredmény és a határozati javaslatot elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

168/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek -1.689 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a vendégétkeztetésnél elmaradás tapasztalható, a bevétel nem teljesül az iskolai táboroztatás elmaradása miatt. A konyha a nyáron egy hétre bezár. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy ezen a héten az idősek étkeztetése hogyan lesz megoldva.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a tapolcai közétkeztetővel tárgyalt, ők fogják kiszállítani az ebédet. A Tapolcai Önkormányzati Társulás vezetőjével, Pordán Katalinnal is egyeztetett, mivel velük áll szerződésben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

169/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

VN. Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Bolla József ügyvezetőt. Kérdezi, hogy Dr. Kocsis József ügyvéd által vitt peres ügyben történt-e döntés.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy történt egy baleset a strandon, a hölgynek eltört a keze, amiért pert indított, 1,6 millió forintot követelve. A pert 1,5 év után megnyertük első fokon. Elmondja, hogy a mérlegbeszámoló egy komplett anyag. Tartalmazza a könyvvizsgálói jelentést, a könyvvizsgáló nyilatkozatát, a Felügyelő Bizottság véleményezését, illetve Dr. Kocsis József ügyvéd jogi nyilatkozatát. A Felügyelő Bizottság pozitívan értékelte a 2017. évi munkát, a beszámoló számai mutatják a 2017. évi gazdálkodás eredményességét. A mérleg szerinti eredmény 5.305 eFt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

170/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester 9.30 órakor érkezett meg a bizottság ülésére

5./ Napirendi pont

VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a dolgozói létszámot az ügyvezető nem tudja növelni, mert nem talál munkaerőt. Kérdezi, hogy ennek ellenére meg tudják-e oldani a strandok és parkolók üzemeltetését, a sürgető nyári munkákat.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy belső munkaerő bevonásával próbálják megoldani a feladatokat a strandokon és parkolókban. Viszont egyes feladatokra, fűnyírásra, stb. külső vállalkozókat kell bevonnia. A fűnyírás mintegy harmad részét a Sipos Bt. végzi külső vállalkozóként. Mivel a strandokra nincs jelentkező, saját dolgozókkal oldja meg, ők fognak többet teljesíteni. A strandokon a próbaüzem megtörtént. Az ABC parkoló elkészülte után reményei szerint a parkolási gondok megoldódnak. Az idegenforgalmi szezonra felkészültek. A szeméthelyzetet meg kell oldani, főként a szelektív gyűjtés terén, akár a rendőrség, a közterület felügyelet bevonásával, illetve térfigyelő kamerák kihelyezésével. Úgy érzi, hogy a nyáron tarthatatlan lesz a helyzet a jelen állapotokat alapul véve. Sok időt vesz igénybe a szemét összegyűjtése, ez más feladatoktól veszi el a munkaerőt. A szolgáltató is hiányosan látja el a feladatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a badacsonyi strandon az üzlethelyiségekkel mi a helyzet.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy minden üzlet alapáron került bérbeadásra, ezen felül jelentkezik az üzlet előtti területből származó bevétel.

 

Nagy Lajos bizottsági tag a temetőnél lévő szelektív gyűjtőkhöz soron kívül javasol elhelyezni térfigyelő kamerát, mert az összes hegyben termelődő szemét a gyűjtők környékére kerül. A vizet is sokan a temetői kútról viszik a házukhoz, a kamera ezt is rögzítené.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy még rosszabb lesz a helyzet, mert a szemét az erdőbe kerül. Kérdezi, hogy a Hősök terénél lévő kút kinek az üzemeltetésében van, onnan is rengeteg vizet vesznek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint az NHSZ munkájával is gond van, nem viszik el sok helyről a szemetet, nem jól dolgoznak.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy az NHSZ a vállalkozásával kapcsolatos szerződések kb. 1/3-át teljesíti, nem végzi el a szerződésben vállalt kötelezettségét. Ha nem lesz változás, ezt privát emberként is előbb-utóbb jogi útra fogja terelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a fogyasztóvédelmi panasznak minősül, nem az önkormányzat hatásköre.  A panaszokat javasolja az NHSZ-nek is jelezni, egyébként pedig a felügyeleti szervnek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy több településen üvegtörők vannak kihelyezve. Elvárás, hogy az üvegek tiszták legyenek. Fontos, hogy a központi üveggyűjtőbe ingyenesen lehessen bevinni az üveget.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

171/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Rákos Eszter kérte a strand és parkolókártyák tekintetében a rendelet módosítását. Kérte, hogy a kedvezmény az itt dolgozó személyekre, illetve az itt tanuló gyerekekre is terjedjen ki. A VN. Kft-től 100 db kártyát vettünk át a településért kiemelten sokat tevők részére, melyet a polgármester úr ad át. A főszezonban a strandokat nem lehet tovább terhelni, a befogadóképességük meghatározott. A VN. Kft. felé tett kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell. A kedvezmény további kiterjesztése csökkentené a bevételüket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy egy tanár részére a strandbelépőjéről, illetve parkolójegyéről hajlandó lemondani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a parkoló rendelet módosítását nem terjesztette elő, mert nem értette a kérelmet és az abban foglaltak nem érintik az önkormányzati rendeletet.   Alanyi jogon senkinek nem jár ingyenes parkolójegy, ez a polgármester hatáskörébe van utalva. A strandrendelet tartalmazza, hogy a 14 év alatti, nem badacsonytomaji gyerekek közül is kik vehetik kedvezményesen igénybe a strandokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelmet úgy kell értelmezni, hogy a településen tevékenykedő pedagógusok kérik, hogy kaphassák meg a 2 eFt/szezonra szóló strandbelépőt. Illetve az ide iskolába járó kicsi gyerekek szülei, mivel ők egyedül még nem tudják igénybe venni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy polgármester úr ezt saját hatáskörében intézze, rugalmasan javasolja kezelni. A tanárok esetében javasolja, hogy legyen rá lehetőség.

 

Kun István bizottsági tag az összes önkormányzati cégnél javasolja felmérni az igényt, az óvoda, VN. Kft., a hivatal, stb. esetében is.

 

Bolla József ügyvezető úgy gondolja, hogy a lakosság körében nem lesz elfogadott, hogy a hivatalban és az önkormányzat intézményeinél dolgozó nem helyieknek is járjon a strandkedvezmény. Példaként hozza, hogy Szigligeten a helyi lakosoknak ingyenes a strandbelépő, Ábrahámhegyen mindenkinek ugyanannyit kell fizetni, itt köztes megoldás van. A felméréssel egyetért, bár ez nyilván negatívan fog jelentkezni a bevétel szempontjából.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hány helyi lakos váltotta ki tavaly a strandkártyát.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 1000-1200 fő. A polgármester úr kapott 100 db kártyát, amit belátása szerint oszt el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy nem javasolja a rendelet módosítását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

172/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a temetéshez kapcsolódó települési támogatás összegének 60 eFt-ra történő emelését tartalmazza a tervezet, a feltétel rendszere nem változik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a tervezet elfogadását, a családok támogatását. A jelenlegi 30 eFt nagyon kevés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

173/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Az adóztatásról szóló 2017. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a beszámolót minden évben kötelezően a testület elé kell terjeszteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

174/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az adóztatásról szóló 2017. évi beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2017. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Leader Egyesület 2017-ben 1,5 millió forint támogatást kapott. Kérdezi, hogy elszámoltak-e.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az összeget visszafizették.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Sportegyesület a megyei II. osztályban bajnok lett. Ha a csapat vállalja a megyei I. osztályban való részvételt, akkor az utazási és működési költség jelentősen nőni fog.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a Képviselő-testület szívesen támogatja a csapatot. Viszont az emberek nem veszik meg a meccsekre a belépőjegyet, a kerítésen kívül maradnak. Erre jobban oda kell figyelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

175/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2017. évi támogatások felhasználásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés mindent tartalmaz. Egy-két helyen van intézkedési terv készítési kötelezettség. Olyan jellegű hiba nincs, ami szabálysértési eljárást vagy bűncselekményt fogalmazna meg.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.10 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

176/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

177/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványainak elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy dönteni kell az előterjesztés szerinti határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadásáról is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat és rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

178/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványainak elfogadása (zárszámadás)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a pénzmaradvány 50 %-ban a fejlesztési, 50 %-ban az általános tartalékba legyen elhelyezve, ne kerüljön felosztásra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat tartalékát mindenképpen az általános tartalékba javasoljuk helyezni. A BVKI tartalékából 1 milliót az intézmény működési kiadásaira kellene visszaadni, mivel a tűzjelző rendszer meghibásodása nem volt a költségvetésben tervezve. A maradékot javasoltákk az intézménytől elvonni. A Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén jelentkezik többletkiadás. Az intézmény az elmúlt három évben több mint 15 millió forintot halmozott fel, illetve görgetett maga előtt, és nem használta fel az évenkénti pénzmaradvány összegét. Kéri, hogy 7 millió forintot engedjen vissza a Képviselő-testület, és a fennmaradó 8.613 eFt-ot vonja el. Létszámbővítés szükséges, évek óta három fő létszámhiánnyal dolgozunk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy arról volt szó, hogy a BVKI saját keretből fedezi a Múzeumban meghibásodott tűzjelző rendszer javítási költségét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az intézmény karbantartási kerete elfogyott. A múzeumba ma érkeznek meg a képek, ehhez az előírt körülményeket biztosítani kell. A közös hivatal esetében pl. a postai költségek jelentősen nőttek, már most a keret 80 %-ánál vagyunk. A BVKI költségvetését is csökkentette a testület, 600 eFt + ÁFA összegre mindenképpen szüksége lesz. Ezekkel a kiadásokkal számolni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hol van három fő létszámhiány és miért sürgős most a betöltése.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a többi intézmény betöltötte a kapott létszámot, ő is szeretne az igazgatási és műszaki osztályon betölteni. Muszáj igazgatási ügyintézőt felvenni, nem tud 2-3 embert egyszerre és folyamatosan helyettesíteni, illetve aljegyző nélkül dolgozik. A kolléga a közeljövőben nyugdíjba megy, fél éves együtt betanulás kell az új munkatársnak. A műszaki osztályon elképzelhető, hogy változás lesz. Ha valaki elmegy, nem lehet elvégezni a feladatokat.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha a testület elvárja az intézményektől, hogy megtakarítást produkáljanak, ugyanakkor visszafelé nem biztosít semmit, akkor a jövőben el fogják költeni a teljes összeget. A feltételeket biztosítani kell.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy tudható-e, hogy kit kíván felvenni a Jegyző asszony.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az álláshelyeket szeretné meghirdetni, egyelőre nincsenek jelöltek. Csak szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkező munkavállalót alkalmaz, a nagy munkaterhelés nem sokan bírják.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a most végző közterületfelügyelők kapcsolt munkakörben végzik a munkájukat. Kérdezi, hogy ez hogyan oldható meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kollégák vállalták, hogy esetenként túlmunkát végeznek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy szeretne a felvételre kerülő személyekről előre egyeztetést kérni. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Ismerteti a határozati javaslatot.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.30 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a javaslat elfogadásával az általános tartalék 117 millióra forintra nő.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

179/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következők szerint:

a) az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2018. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 101 365 741,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

b) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye előző évi negatív maradvány összegét, 3.230.296,- Ft-ot az intézménytől elvonja, a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 7.911.895,- Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 1.000.000,- Ft-ot az intézménynél a 2018. évi költségvetésében a működési kiadásokra történő átcsoportosítát engedélyezi, a különbözetet (6.911.895,- Ft) az intézménytől elvonja azt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c) a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 15.613.018,- Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 7.000.000,- Ft-ot az intézménynél a 2018. évi költségvetésében a működési kiadásokra történő átcsoportosítát engedélyezi, a különbözetet (8.613.018,- Ft) az intézménytől elvonja és azt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

d) felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottsági tag 10.32 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

14./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy Sötét Krisztina kérelmező gondozásában vannak-e a gyerekek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy hivatalosan erről nincs információjuk, a II. fokú ítéletről nem tudnak. Ha valaki jogtalanul veszi fel a támogatást, akkor köteles visszafizetni. A kérelmet nem kötelező támogatni, kérelmező nem igazolta, hogy egyedülállóként neveli a gyermekeit. A rendelet értelmében a májusi ülésre kell beterjeszteni a letelepülési támogatásra irányuló kérelmeket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 10.34 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a döntés elhalasztását, amíg az információk nem állnak rendelkezésre a megalapozott döntéshez. Kéri, hogy aki Horák János és Varga Zsanett kérelmének befogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

180/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Horák János és Varga Zsanett (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 17.) részére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosítson a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja Sötét Krisztina kérelmében a döntés elhalasztását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sötét Krisztina támogatási kérelmének elbírálását halassza el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Arany Enikő és Cseh Tamás kérelmének befogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

182/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Arany Enikő és Cseh Tamás (8257 Badacsonytomaj  Csigáskuti út 37.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke 10.30 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.35 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a letelepedési támogatással a korábbi kérelmezők elszámolták.

15./ Napirendi pont

Római úti támfal helyreállítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a határozati javaslat szerint az önkormányzat 500 eFt-ot biztosít a 2018. évi tartalék terhére, utólagosan és számlával igazoltan, ha a kivitelezés július 15-ig megtörténik.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy a megállapodásban legyen rögzítve, hogy a támogatás a testület részéről semmiféle felelősségvállalást nem jelent és nem keletkeztet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy társasháznak hirdetik az épületeket, de abban az övezetben erre nincs lehetőség. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja 500.000 Ft összeggel és utólagos finanszírozással, akkor és csak akkor, ha a kivitelezés július 15. napjáig megvalósul a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

183/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Római úti támfal helyreállítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a támogatást 500.000 Ft összeggel és utólagos finanszírozással, akkor és csak akkor, ha a kivitelezés július 15. napjáig megvalósul.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Inter-tourist 3000 Kt. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az önkormányzatnak volt-e elővételi joga, amikor a Club 67 Bt-től az Inter-tourist megvette az ingatlant.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy valószínű jogutódlás történt. Most kérik a földhasználati jog bejegyzését.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy ha céget vesznek, nem pedig ingatlant, akkor nincs elővásárlási jog.

 

Dr. Gáli  Mihály ügyvéd  elmondja, hogy a földhasználati jog csak az épület alatti 59 m2-re vonatkozik.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az épület a 1239. hrsz-ú ingatlanon van. A Felső bazársori fejlesztés 80 %-a ezen a területen valósul meg. Ezért nem szabad bejegyeztetni erre az ingatlanra semmit.

 

Kun István bizottsági tag 11.00 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Majer Géza vállalkozó bővíteni szeretné a vállalkozását, illetve az épületet Badacsony centrumában. Most ott 1500 m2 a beépítési maximum. A felülvizsgálat során erre a belső részre olyan szabályozást lehetne kialakítani, mely nem zárja ki, hogy bármekkora telekméret alakuljon ki.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint ez globálisan nem érdeke az önkormányzatnak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 1239. hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el az Inter-tourist épülete, a Csülök csárda és a Felső bazársor. Ha nincs megosztva az ingatlan, akkor hasonló helyzet állhat elő, mint az alsó bazársoron.

 

Kun István bizottsági tag 11.03 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Krisztin N. László polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a főépítész úr tegyen javaslatot e tárgyban.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek és felkéri továbbá főépítész urat, hogy tegye meg javaslatait e tárgyban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

184/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Inter-tourist 3000 Kt. földhasználati joga

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és felkéri továbbá főépítész urat, hogy tegye meg javaslatait e tárgyban.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az idén lejár az együttműködési szerződés, egy pályázat miatt igazolnia kell az Alapítványnak a székhelyét. Arról kell dönteni, hogy a testület akarja-e, hogy ez a dinamikusan fejlődő szervezet Badacsonytomajon székeljen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a rezsiköltséget ki állja, kinek a feladata a takarítás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a KLIK-kel rendezik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az ingatlant milyen célokra lehetne még hasznosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy lakásról van szó, akár lakás célra is. De úgy érzi, hogy az Alapítvány tevékenysége erősíti a várost, országos mozgásterű szervezet, marketing értékkel bír, példaként emlegetik.

 

Nagy Lajos és Kun István bizottsági tagok javasolják az együttműködési szerződés meghosszabbítását az előterjesztés szerint 2023. augusztus 31-ig.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

185/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Dr. Folly Réka egyirányúsítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy többen megkeresték azzal, hogy ellenzik az utca egyirányúsítását. Javasolja megfontolni a döntést. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag személy szerint nem javasolja a kérelem támogatását, sokaknak meg kellene kerülni a fél hegyet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzatnak kellene kifizetnie a kihelyezendő táblák költségeire 476 eFt-ot. Az Arborétum sok pályázati pénzhez jutott, ne az önkormányzat fizessen

 

Kun István bizottsági tag szerint nem kell feltétlenül a lakók egyéni érdekét figyelembe venni. A nagy rendezvény alkalmával nem tartották be a szabályokat az emberek, ezért a nyári időszakban célszerű lenne az utat egyirányúsítani.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a szűk utca életveszélyes, egyetért a kérelemmel. Megjegyzi, hogy a gyógyszertár előtti behajtani tilos táblát odébb kell tenni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az utóbbi időben az utcák forgalomterhelése jelentősen nőtt, a turizmus szokásai átalakultak. Az egész világon a forgalom szabályozás elfogadott, mely minden esetben korlátozást jelent. Ennek szolidabb és kulturált módja az egyirányúsítás. Ez hosszú távon a Badacsony hegyet, a Római út feletti utcákat, az örsi területeket is érintheti. Lehet logikusan kezelni szakértők bevonásával, a lakosság tájékoztatása mellett. A Római úti helyzet nem normális, veszélyes állapotok vannak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az örsi temető környékén is ugyanilyen gondok vannak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az egyirányúsítással érintett utakon a lakók összehívását.

 

Krisztin N. László polgármester szerint egy forgalomtechnikai terv készítése lenne a korrekt megoldás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy hozzá is érkeztek panaszbejelentések nagy szálláshely kiadóktól, szőlőművelőktől, nagyon nehéz lesz védeni a forgalomkorlátozást. Kéri, hogy ha a testület az egyirányúsítás mellett foglal állást, akkor később is vállalja ezt fel, mert a Kápolnavölgyi út szabályozása minegy 500 eFt-ba kerül, ne dobjanak ki pénzt feleslegesen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja egy parkolót kijelölni, és az állampolgárok menjenek fel gyalog az Arborétumhoz.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nincs megfelelő hely.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a parkolás másutt is gondot jelent, a temetőnél is. Kitérő szigeteket kellene kialakítani, de más telkén nem lehet.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint kisebb érdeksérelemmel jár a korlátozás, mint ahogy a lakosság gondolja. Ha normálisan lehet közlekedni az utakon, az mindenkinek előnyére válik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a Fő utca rekonstrukciója elkészül, akkor a traktorok kénytelenek lesznek a 71-es úton kerülni. Ezt már most kommunikálni kell.  Kéri a műszaki osztály intézkedését, hogy a Fő utca végére kerüljön ki a súlykorlátozó tábla.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy Badacsonyban és Badacsonyörsön az utcák jelentős része csak 2,5 méter széles. A kérdést komplexen kell kezelni, nem lehet kivenni egy utat egy nagyobb vállalkozás kérésére. Az emberekkel is el kell fogadtatni. Javasolja egy koncepció készítését, szakértő bevonásával a hirtelen döntés helyett. A Folly Arborétumban mintegy 200 autó volt a rendezvény alkalmával, nem volt jelentősebb zökkenő. Ha nincs rendezvény, akkor úgy gondolja, hogy nem indokolt a kérelem. Megoldás a kikerülő helyek építése lehet, ez a magántulajdonú területek miatt nem egyszerű.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az ingatlanok tulajdonosait rá kell kényszeríteni, hogy az ingatlanuk mellett vágják le a gazt.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy Badacsonyörsön évente kétszer nyírja a rézsűket egy vállalkozó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hivatalosan hol van az Arborétum parkolója.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a telken belül 20-25 autó tud megállni. Viszonyításként elmondja, hogy a Hivatal épületéhez 11 parkolóhelyet kellett igazolni. A szállásadók vendégei a szálláshely udvarában parkolhatnak. A parkolóhelyek számát szabályok állapítják meg, anélkül nem kap a vállalkozás működési engedélyt. Szó volt már arról, hogy a település határán nagy parkolókat kell kialakítani, és elektromos buszokkal megoldani az emberek mozgatását. Javasolja, hogy ez a téma egy komplexebb vizsgálat tárgyát képezze.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület különítsen el egy forrást a közlekedési szakértő bevonásával készítendő, teljes közigazgatási területet érintő koncepció elkészítésére, illetve a táblák kihelyezésére.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy pályázat keretében van-e erre lehetőség.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nincs. A végrehajtásnak is súlyos költségei lesznek. Hangsúlyozza, hogy ha a szakértő azt mondja, hogy pld. a Római úton a Neptun szállótól az Óbester fogadóig ki kell tenni a megállni tilos táblát, azt elfogadják, de megjegyzi, hogy akkor senki ne jöjjön ezt feloldó kérelemmel, ahogyan ez pár évvel ezelőtt megtörtént.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy akkor lehet a lakosság véleményét kikérni, ha valós alternatívákat tudunk adni, addig nincs értelme a lakossági fórumnak. Konkrét ötletekre van szükség.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a teljes közigazgatási területre, illetve külön a településrészekre is egy komplex vizsgálat elkészítését szakértő bevonásával, mely kötelezettséget nem keletkeztet, bár az előzetes ajánlatok szerint körülbelül 2 millió forintba kerül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy készüljön közlekedésfejlesztési koncepció szakértő bevonásával a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan és településrészenként külön-külön is, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

186/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Folly Réka egyirányúsítási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága köszöni a jelzést és a kérelmet tudomásul veszi, javasolja közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozását szakértő bevonásával a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan és településrészenként külön-külön.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület és a BVKI részéről is felmerült, hogy számukra túl nagy feladat az oldalak működtetése, miután a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Akció Kf-vel nem kíván együttműködni a továbbiakban.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy szakmailag fontos dologról van-e szó, kell-e vele foglalkozni, hiszen 2,1 millió forintot kellene hozzátenni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy akkor van értelme, ha jól csinálja valaki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy többen szóvá tették, hogy pld. a Pünkösdi eljegyzés is csak a facebook-on szerepelt, másutt nem volt meghirdetve. Az írott média visszaesett, pedig az idősebb korosztály nem használja a számítógépet.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy ez a legolcsóbb, egyébként 2 millió forint ráfordítással nagyon kevés plakát és egyéb hirdetés jeleníthető meg. El kell dönteni, hogy szükség van-e aktív marketingre, az látszik, hogy a Turisztikai Egyesülettől ez nem várható el. Össze kell hasonlítani a mutatókat, amikor egy profi cég, illetve a Céh Egyesület csinálta.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzat csak közvetetten érintett. Nem érti, hogy miért az önkormányzatnak kell erre áldozni, amikor az aktív élvezők nem akarnak vele foglalkozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly jelentős előrelépés történt, meghatározott feladatokhoz adtunk át pénzeszközöket a Céh Egyesület esetében. Jelezték, hogy vissza akarnak térni a korábbi „Folyékony szerelem” szlogenhez. Laposa Bence képviselő üzletemberként úgy gondolja, hogy hatékonyabb az új dolog.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az idei szezonban – mivel már elkezdődött – nem javasolja.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint még most is lenne értelme, nagyon fontos területről van szó. Úgy gondolja, hogy a ráfordított összeget mindenképpen visszahozná, közvetett módon, adó formájában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Módosító javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint az ajánlatokat megköszönjük, de ebben az évben saját berkeken belül oldjuk meg a feladatot, ha nem sikerül, akkor lépünk csak tovább. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, hogy az idén a közösségi oldalak működtetését/üzemeltetését a Tourinform Iroda és a BVKI lássa el kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

187/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem támogatja, hogy az idén a közösségi oldalak működtetését/üzemeltetését a Tourinform Iroda és a BVKI lássa el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Pápai Márk egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 tartózkodással, 1 ellenszavazattal, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

188/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem támogatja a határozati javaslat elfogadását, a legkedvezőbb ajánlatot adó Pápai Márk egyéni vállalkozó megbízását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Képviselő-testület fog dönteni az ügyben.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 12.00 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy új jegyzőkönyv hitelesítőre van szükség. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Laposa Bence bizottsági tag legyen a jegyzőkönyv hitelesítője, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

189/2018. (V.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Energetikai (módosítási igény benyújtása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

190/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Energetikai (módosítási igény benyújtása)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy régi és új érdeklődők vannak. Ezért javasolja, hogy ha a testületnek szándékában áll az értékesítés, tegyen egy kísérletet az újbóli pályáztatásra. Elmondja, hogy tudomására jutott, hogy a Norvég Alapba lehetne pályázni önkormányzati épületek felújítására, 200 millió forint összeghatárig. Nem gondolja, hogy ezzel az önkormányzatnak kellene foglalkozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy milyen funkcióra, célra lesz a pályázat kiírva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs további információja. Az értékbecslést aktualizálni kellene, ennek lesz költsége.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az igazságügyi szakértő az aktualizálást 160 eFt-ért vállalja. Az elkészítését a testületi ülést követő hétre vállalná.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzemeltetés kapcsán vannak problémák, egy megnyugtató irányt kell betartatni.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a vitorláskikötő fontos a településnek, oda kell figyelni erre is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy az igazságügyi szakértői véleményt a testület szerezze be, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

191/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az igazságügyi szakértői véleményt a testület szerezze be.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az ingatlant továbbra is 80 millió forint kikiáltási áron pályáztatni. Kérdezi, hogy a jelenlegi bérlővel az eredeti szerződés módosítása megtörtént-e, tudomása szerint hajlandók újra gondolni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az írásos anyagot megküldte, a felülvizsgálatot elvégezte. A szerződést egyoldalúan nem lehet módosítani, kell hozzá a bérlő szándéka is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2469/2. hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat   elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy egy pályázat érkezett, Férhezli Kálmán adta be a vételi ajánlatát. Kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat érvényes, a kiírásnak mindenben megfelel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mikor adható birtokba az ingatlan.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlan jelenleg lakott, jogcím nélküli lakáshasználó által. A bérleti szerződést a Képviselő-testület évekkel ezelőtt felmondta, az ott lakók nem fizetnek semmit. A szerződésbe bele kell írni, ha azonnal nem tudjuk birtokba adni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az Ügyvéd urat, hogy a testületi ülésig vizsgálja meg a lakás birtokba kerülésének feltételeit.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ha nem költöznek el a jelenlegi lakók, akkor bírósági eljárás indítható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a pályázat végrehajtását készítse elő kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

193/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2469/2. hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat   elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a pályázat befogadását a képviselő-testületnek azzal, hogy felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a pályázat végrehajtását készítse elő.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az ingatlan további pályáztatását. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

194/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester nem javasolja az üzlethelyiség kiadását a régebbi bérlőnek. Kéri, hogy az ügyintéző adjon tájékoztatást. Megérkezéséig a napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

26./ Napirendi pont

Mékli Bernadett 2551/9. hrsz-ú ingatlan nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a strand közterületi funkció besorolású, az épületet nem lehet külön kiszabályozni. Az ügyvéd úrnak megküldtük a kérelmet.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja kikérni a Főépítész úr véleményét is.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy jogi véleménye szerint egyelőre nem alkalmas a tervezet a szerződéskötésre. Az általa leírtakat tartalmazza az előterjesztés is.

 

Laposa Bence bizottsági tag határozati javaslatként javasolja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd a kérelmezővel, illetve annak jogi képviselőjével vegye fel a kapcsolatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

195/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mékli Bernadett 2551/9. hrsz-ú ingatlan nyilvántartási bejegyzés kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy hozzon döntést a tekintetben, hogy Mékli Bernadett, 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos előterjesztési kérelmét megismerte és felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a kérelmezővel, illetve annak jogi képviselőjével vegye fel a kapcsolatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Schmidt Józsefné ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy kérelmező az ingatlant 350 eFt vételáron kínálja fel az önkormányzatnak, az ingatlan forgalmi értéke a kiadott adó és értékbizonyítvány szerint 469.050,- Ft. Az ingatlan az önkormányzati ingatlanok mellett helyezkedik el, azonban azok nem hasznosítottak és a jövően sem tervezett a hasznosításuk.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nem támogatja az ingatlan megvásárlását, azaz elfogadja a II. határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

196/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Schmidt Józsefné ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Tomsics-Gyimesi Mónika ügyintézőt. Kéri a Felső bazársori üzlethelyiség hasznosítása tárgyú napirend folytatását. Kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tomsics-Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy technikai okokból a korábbi bérlő kerékpár kölcsönzőként, illetve tárolóként való hasznosítás céljából nem adott be pályázatot. Viszont most jelezte az igényét, hogy ismét szeretné bérbe venni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a pályázat ismételt kiírását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a pályázat ismételt kiírásával és a I. határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

197/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkérte a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a Felső-bazársor területén a parkolás megszűntetésére tegyen intézkedést.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy megrendelt egy lecsavarozható, kulcsos behajtásgátlót.

28./ Napirendi pont

Vajda Gyula és Kovács Gyuláné ingatlan felajánlása Bt. 0122. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a 9 m széles ingatlan a Káptalantóti út mellett van, a Ringa mögötti területre nyúlik át. Ingyenesen ajánlották fel az önkormányzatnak. Pld. ipari park létesítése esetén hasznos lehet. Javasolja támogatni a kérelmet.

 

Kun István bizottsági tag szerint átkötő útnak is fel lehetne használni. Kérdezi, hogy milyen kötelezettsége lesz az önkormányzatnak, ha elfogadja a felajánlást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy karban kell tartani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

198/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vajda Gyula és Kovács Gyuláné ingatlan felajánlása Bt. 0122. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Sallai Gábor Bt. 991/1. hrsz. és 995. hrsz. ingatlant érintő felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az építésfelügyelet bontásra kötelezte az önkormányzatot, mint a Badacsonytomaj 991/1. és 995. hrsz-ú ingatlanokon lévő építmények tulajdonosát. A döntést megfellebbeztük, most új eljárás van folyamatban. Nem tudjuk, hogy ki építette oda a kerítést és kilátót. Salla Gábor a lakossági panasz benyújtója és a szomszédos ingatlan tulajdonosa felajánlotta segítségét a bontásra, annak teljes költségét átvállalva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

199/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sallai Gábor Bt. 991/1. hrsz. és 995. hrsz. ingatlant érintő felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Tapolca Város Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban a Kistérségi Társulás és Tapolca Város együttesen tartotta a pedagógusnapi ünnepséget.  Most valószínűleg Tapolca Város Önkormányzata önállóan kívánja megrendezni, mert a Társulási ülésen nem volt szó arról, hogy saját költségvetésükben támogatják, vagy a tagoktól kérnek hozzájárulást a rendezvényhez. Ezt a testületi ülésig tisztázni fogja.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat költségvetésében 100 eFt áll rendelkezésre, mintegy 50 pedagógus részére. Szívesen venné, ha a központi rendezvényen vennének részt inkább.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke módosító indítványként javasolja, hogy a Polgármester úr a testületi ülésig tisztázza a kistérséggel a pedagógusnapi rendezvény körülményeit, majd a Képviselő-testület hozza meg a döntését. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja, hogy polgármester úr tisztázza le a Pedagógus napi rendezvényre vonatkozó feltételeket a testületi ülésig kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

200/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca Város Önkormányzat kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri polgármester urat, hogy tisztázza le a Pedagógus napi rendezvényre vonatkozó feltételeket a testületi ülésig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

A Könnycsepp Nélkül Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Nem javasolja az Alapítvány támogatását, mivel a 2018. évi költségvetésben a támogatás céljára biztosított előirányzati keret kimerült. Kéri, hogy aki a II. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

201/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Könnycsepp Nélkül Alapítvány támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

32./ Napirendi pont

Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester nem javasolja a versenyben való részvételt.

 

Laposa Bence bizottsági tag egyetért a javaslattal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki nem javasolja a részvételt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

202/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2018.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a részvételt.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

33./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a badacsonyi strandi fejlesztés kivitelezője kérdezi, hogy kinek nyújthatja be az 1.355 eFt-os munkára vonatkozó számláját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a válaszfalakra nincs testületi döntés, ezt saját hatáskörben tudja rendezni. A térburkolás és a tető többletmunkáira van döntés, ezt számlázza le.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy május 18-al minden el van számolva a pályázatban. Nem volt a projekt része, miért a Kft. fizesse meg.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy a 3 projekt esetében fizesse ki a VN. Kft a plusz munkákat, majd az önkormányzat utalja át az összeget.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

203/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

34./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

204/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

35./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

205/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

36./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly Badacsonytomaj fogadta a lengyel gyerekeket egy hétre azzal, hogy az idén vissza fognak menni. Ennek természetesen felmerül a buszköltsége. Egyelőre nem tudjuk a gyerekeket konkrétan tájékoztatni, a Lengyel testvérvárostól nem kaptunk megfelelő információt, levelünkre még nem válaszoltak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy akkor tudja támogatni, ha a busz tele lesz, az igazgató asszony a testületi ülésig az utazó gyerekekről tájékoztatást ad.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a kérelmet befogadni azzal, hogy ha nem fogadnák a helyi gyerekeket, akkor azonnal mondjuk fel a testvérvárosi kapcsolatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

206/2018. (V.28) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                 Nagy Miklós                                  Laposa Bence

bizottság elnöke                     jegyzőkönyv hitelesítő                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!