Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.04.25 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 7/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. április 23-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Berecz Nikolett            igazgató

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Sztrik Ákos                   százados

Mórocz István              PEB elnök

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István bizottsági tag bejelentette távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

140/2018. (IV.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 13 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 13 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

141/2018. (IV.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. április 23-i soros ülésének napirendjét 13 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Sztrik Ákos c.r.főhadnagy, Mórocz István PEB elnök

 1. 2. Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 4. NKA Népművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Építőipari Nívódíj 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Tájékoztatás törvényességi felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes,

Sztrik Ákos c.r.főhadnagy,

Mórocz István PEB elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Sztrik Ákos százados urat és Mórocz István urat, a PEB elnökét. Kérdezi, hogy értesültek-e a várható balatoni rendezvényekről. Megjegyzi, hogy az ittas vezetők száma jelentősen emelkedett. Kéri, hogy a rendőrség Badacsonyban, a közterületeken és strandokon is biztosítsa a gyalogos járőrszolgálatot.  Kérdezi a rendőrség képviselőjét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Sztrik Ákos százados elmondja, hogy az Ultra Balaton futóverseny biztosítását a polgárőrség vállalta és szervezte meg. A futóversenyek indulásakor gócpontok alakulnak ki, ami problémaként jelentkezik, sok esetben nehéz kezelni a kialakult helyzetet.  A területen a közlekedési bűncselekmények száma nőtt, ezek jelentős része az ittas vezetésre vezethető vissza.  15 éve él a zéró tolerancia, az ellenőrzések szigorúak. A nyár folyamán kerékpáros szolgálatot szerveznek és a vasúti szerelvényeken is jelen lesz a rendőrség.  A Tapolcai Rendőrkapitányság megkapta a Veszprém Megyei Év Kapitánysága címet. A polgárőrökkel gyakran közös szolgálatot látnak el, így kétszer akkora területet tudnak lefedni. Megköszöni együttműködő segítségüket, munkájukat, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a rangos díjat megkaphatták.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a rendőrség munkáját, melyre a jövőben is számítunk. Kéri, hogy a Dísztérre kiemelten figyeljenek oda.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy májusban szeretnénk egy közös helyszíni ellenőrzést tartani a rendőrséggel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Badacsonyban a zebránál a biciklisek szálljanak le a kerékpárról, illetve a Dísztéren szintén gyalog közlekedjenek.  Kéri, hogy a parkolásra kiemelten figyeljen a rendőrség.

 

Sztrik Ákos százados elmondja, hogy oda fognak figyelni, de inkább a figyelemfelhívást helyezik előtérbe a büntetések helyett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az illegális szemétlerakókkal mit lehet tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebben a témában főként a Káptalantóti út vonatkozásában kérjük a rendőrség segítő együttműködését. Az NHSZ-szel egyeztetés történt arról, hogy az ottani ingatlantulajdonosok is be lesznek vonva a szemétszállítási körbe.

 

Sztrik Ákos százados elmondja, hogy a szemétkihelyezéssel komoly környezet-károsításnak, bűncselekménynek kellene megvalósulni ahhoz, hogy a rendőrség járjon el. Egyébként a feljelentés az illetékes jegyzőnek továbbításra kerül a törvényben foglaltaknak megfelelően.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi Mórocz István PEB elnököt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Mórocz István elnöke elmondja, hogy a PEB február 10-én tartott közgyűlésén a rendőrség képviselője, az alpolgármester úr és a szomszédos polgárőrségek vezetői is részt vettek. A beszámoló részeként ott is elhangzott, hogy a helyi polgárőrség és a rendőrség együttműködése kifejezetten jó. A PEB létszámát illetően elmondja, hogy az elmúlt évben 3 fővel, az idén pedig 4 fő fiatallal emelkedett. A 12. Ultra Balaton versenyre május 12-én kerül sor, a Folly Arborétum a tavaszi nagy bemutatóját szintén ezen a napon tartja. A helyszínek biztosítása nagy feladatot jelent. Az illegális szemétlerakás országos probléma. Badacsonyban már most ki van rakva az ingatlanok elé a lim-lom a lomtalanítás kapcsán. Hatósági intézkedésre csak tettenérés esetén van mód. Az Egyesület működési feltételei biztosítottak, az önkormányzat felé beadták a támogatási kérelmüket az idén is. Megköszöni az önkormányzattól kapott segítséget.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e mód arra, hogy az itt élő egyedülálló idősek is kapjanak egy karóra jellegű digitális szerkezetet, mely jelzi, ha rosszul vannak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a rendszer a Balaton-felvidéki Szociális Szolgáltatónál néhány évvel ezelőtt bevezetett kezdeményezés volt, veszélyhelyzet esetén a központban jelezhet a szerkezet.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy a polgárőrség bevonásával legyen felmérve, hogy kiknél vannak ilyen szerkezetek és működőképesek-e. Tudomása szerint 20-50 db van a közigazgatási területen.

 

Mórocz István elnök elmondja, hogy ellenőrizni fogják a szerkezeteket. Akik megkapták, a használatára ki lettek oktatva.  Többen kérték azóta is, hogy szereljék fel a lakásukra, erre átcsoportosítással van lehetőség.  Elmondja, hogy az elnöki felhatalmazása 2020. február 13-án jár le, ezt követően koránál és egészségügyi állapotánál fogva nem tudja vállalni a feladatot, így számítani kell arra, hogy Badacsonytomajon is váltás következik be a PEB vezetésében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az idén három fő fogja a közterület felügyelői feladatokat ellátni. Az állomány megújult, két fiatal kolléga végzi el a szükséges képzést, június elején teszik le a vizsgát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az alsó parkban tavaly nyáron több autó parkolt, ez nem engedhető meg. Tisztázni kell, hogy mit jelent a rendeltetésszerű behajtás az üzletekhez.

 

Sztrik Ákos százados elmondja, hogy a behajtani tilos tábla kint van, de hivatalosan nem útról van szó, így nem szankcionálhatnak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy köztérről van szó, ahol a jövőben beruházás valósul meg. Ott út nem alakítható ki, egy mechanikus akadály, pld. sorompó kihelyezését tartjuk indokoltnak a munkálatok befejezését követően.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a megállító táblákról, a közterületre kihelyezett egyéb hirdető táblákról minden esetben fotót készíteni és a szabálysértési eljárást megindítani.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a képviselők ne tegyenek kivételt senkivel, semmilyen vonatkozásban.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a közterületfelügyelőknek nem kell nagyon konfrontálódniuk, készítsenek fotót, vegyenek fel jegyzőkönyvet és induljon meg az eljárás, vagy hívjanak rendőrt.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.44 órakor érkezett meg a bizottság ülésére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

143/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a költségvetésben az Egry József Múzeum működtetésére 6 millió forint van beállítva. A bevételeket is figyelembe véve 4 hónap nyitva tartást javasol. Szeretné, ha ezen összegbe a tűzjelző rendszer javításának 727 eFt-os költsége is beleférne, megrendeléséről az intézményvezető döntsön.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a költségvetésbe 6.313 eFt van beállítva, mely tartalmazza az illetményeket, járulékokat és a dologi kiadásokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a legtöbb megtakarítás a bérköltségen érhető el. Meg kell próbálni diákok foglalkoztatását, előzetesen többen jelezték, hogy szívesen vállalnának munkát. Egyelőre az igazgató asszony nem kérte az előirányzat módosítását, ezt jelenleg nem látják indokoltnak.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy mikor lesz a Múzeum ünnepélyes megnyitója.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a tűzvédelmi rendszer rendbe tételéig kértük a képek kölcsönzésének halasztását. Ha újra bejelez a Katasztrófavédelemhez a rendszer, azt már ki kell fizetni. Így a Múzeum nem tud május 1-jével nyitni, a képeket biztosítani is kell. A Múzeumigazgatóság jelezte, hogy ha nem a Kulturális Intézmény lesz az üzemeltető, akkor nem adják ki a képeket.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy hosszabb távon májusban a hétvégeken és szeptember 10. után szintén csak a hétvégeken legyen nyitva a Múzeum.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az idén 2018. június 1-től nyisson meg az Egry József Múzeum, és a szüreti rendezvény után szeptember 30-ig csak hétvégéken tartson nyitva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

144/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy 2018. június 1-től nyisson meg a Múzeum, és a szüreti rendezvény után szeptember 30-ig csak hétvégéken tartson nyitva.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

NKA Népművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a rendezvények tekintetében a kiadások csökkentésére pályázati lehetőségeket próbálnak keresni egész évben. A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés kollégiuma által meghirdetett nyílt pályázatra javasolja a pályázat benyújtását a Badacsonytomaji Advent rendezvény kapcsán.  A pályázat keretében eszközbeszerzés is lehetséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

NKA Npművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a negyedéves költségvetés módosítás során az állami támogatás, a pályázatok, a testületi döntések átvezetése és a választás miatti átcsoportosítás történik meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Kisfaludy úti pályázattal mi a helyzet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy folyik a közbeszerzés előkészítése, ha a szükséges anyagok elkészülnek, indulhat az eljárás. A Bíráló bizottságba kellett tagokat delegálni, de az MTÜ koordinál mindent.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel a költségvetés módosítással kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Építőipari Nívódíj 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e valakinek javaslata a Nívódíjra.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a badacsonyörsi hegyen sok szép épület van.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Malatinszky kúriát is felújították.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a Malatinszky kúria jelölését a Nívódíjra. Kérdezi, hogy van-e egyéb javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

147/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Építőipari Nívódíj 2018.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot Malatinszky-kúriára javaslatával elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmező a beépítetlen területet szeretné elcserélni a közforgalom elől el nem zárt ingatlanra. Javasolja az ügyvéd úrral egyeztetni a döntés előtt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a testületi ülésig a helyszínt megnézi az alpolgármester úrral. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

148/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy több határozati javaslat van, melyekről szavazni kell. Tájékoztatást ad arról, hogy a Badacsonyi ABC parkoló felújításának munkaterület átadása és a szerződéskötés holnap történik meg a Szorgos Fuvar Kft-vel. A munka elvégzésére 45 nap áll rendelkezésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a Bányász strandi rossz állapotú jegypénztár helyett, akár a bérleti díjba beszámítással, a bérlő állítson fel egy új faházat. A Bányász strandi csónakveszteglővel és a Felső bazársori jégpályával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy úgy emlékszik, 25 csónak elhelyezésére kapnának engedélyt a strand Badacsony felé eső részén, a kapcsolódó anyagot megküldte előzetesen emailben a képviselőknek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a jégpálya turisztikailag nagyon jó ötlet.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az év többi szakában, nyáron is lehetne hasznosítani más célra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az MLSZ sportpályán mikor indul el valamiféle fejlesztés, kerítés, lelátó, stb. Az óvodai fejlesztésről, a belterületi utakról is tájékoztatást kér.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a sportpályával kapcsolatosan nyilatkozni kellett, hogy az önkormányzat a műszaki tartalommal egyetért, a támogatási értesítő még nem érkezett meg. Az óvodai fejlesztés május közepén indul és július 31-gyel fejeződik be a tervek szerint, erről a szülők tájékoztatást kaptak.  Bringa körúttal kapcsolatosan a testület döntését továbbítottuk, visszajelzés nem érkezett. Más településeken is problémák vannak. A belterületi utakra most van pályázati lehetőség.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a képviselők a helyszínen nézzék meg a beruházásokat, különös figyelemmel a strandokra. A bejárás időpontját holnap 15.00 órára javasolja. Javasolja megnézni az un. Angol házat és a Keresztúry házat is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a zárt kerti ingatlanokkal kapcsolatos pályázattal mi a helyzet, ezt többen is kérdezték tőle.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ennek keretében a vadkárok enyhítése érdekében vadkerítésre, hálóra lehetett pályázni. A pályázatot beadtuk, az tartaléklistára került.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az egészségház felújításáról kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, úgy tudja, hogy a hőszivattyús fűtéskorszerűsítést a jövő héten kezdik meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal és az I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

149/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a belterületi utak, járdák, hidak felújításával összefüggésben, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

150/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a hulladékgazdálkodás terén szemléletváltás szükséges, javasolja promóciós anyagokkal felhívni a figyelmet a szelektív gyűjtés és környezettudatosság fontosságára.  A lomtalanítás megindult a térségben, sok helyen kritikán aluli állapotok vannak. Fontos, hogy a rendőrség és a polgárőrség tudjon a lomtalanítás idejéről, a településen ebben is időszakban fokozottan jelen legyenek.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.26 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a szolgáltató tud-e komposztáló ládákat biztosítani a lakosság részére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyelőre sajnos nem, de kb. 20-25 eFt-ért lehet vásárolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti III. határozati javaslat elfogadását javasolja a „Hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás”-ra kiírt pályázat benyújtásával összefüggésben, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

151/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsony Média (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően a felméréshez szükséges kérdőívet megküldtük a település lakóinak, melyet eddig 33-an küldtek vissza. A kérdőívek kiértékelését meg fogja küldeni a testület részére. A polgármester úrral és az alpolgármester úrral történt egyeztetés szerint az a javaslat, hogy az előző vállalkozóval 2019. október 31-ig történjen meg a szerződéskötés. Kalmár György vállalkozótól három ajánlat érkezett, egy éves szerződés esetén május 1-től 475 eFt-ért vállalja a feladat elvégzését a mostani 356 eFt helyett. Bízunk abban, hogy az ajánlati felhívásban lévő pluszfeladatokat is megkapjuk a vállalkozótól.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi Kalmár György vállalkozót, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Kalmár György vállalkozó szerint az lenne a legrosszabb verzió, hogy a szerződése akkor jár le, amikor az új testület feláll.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződéskötésre az ajánlati felhívásban foglalt feltételekkel kerül sor, nem a jelenlegi TV működtetése a cél. Kaptunk 1 hónapos, 1 éves és 5 éves ajánlatot. A vállalkozó szerződése április 30-al lejár. Az egy hónapos ajánlat május 30-ig 600 eFt/hó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja egy megalapozott, hosszabb távú döntés meghozatalát 3-5 éves időtartamra.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyelőre javasolja a jelen feltételekkel két hónapra meghosszabbítani a vállalkozó szerződését.

 

Wolf Viktória jegyző a vitában elhangzottakat összefoglalja, miszerint a bizottság ez év szeptember 30-ig javasolja a szerződést meghosszabbítani, a jelenlegi díjazással, de a szerződésmódosítás szerinti többletfeladatokkal. A nyár folyamán az újabb ajánlatkéréseket le tudják bonyolítani. Ennek elfogadásáról kéri az ajánlattevő nyilatkozatát.

 

Kalmár György vállalkozó elmondja, hogy rendben, 2018. szeptember 30-ig a szerződésben szereplő feltételekkel vállalja a jelenleg érvényben lévő áron a feladat elvégzését.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.38 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a szerződés meghosszabbításával az elhangzottak szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

152/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Média

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Kalmár György egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C 10/33.) a Badacsony Média szerkesztési és működtetési feladatinak ellátása tárgyában kötött szerződést hosszabbítsa meg 2018. szeptember 30. napjáig 356.000 Ft/hó összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy tavaly a Képviselőé-testület 50.000,- Ft-ot biztosított a kitűntetett részére, az általános tartalék terhére. A kitűntetés átadására Szent Flórián napon kerül sor.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a Tűzoltóság is ki tudná gazdálkodni a kitűntetés mellé a pénzjutalmat.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint egy gesztusról van szó, ezért javasolja a kért összeg biztosítását, hiszen a tűzoltóság itt van a területen, a helyi embereknek munkát adva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja bruttó 50 eFt összegű jutalommal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

153/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja bruttó 50 ezer Ft összeggel a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Tájékoztatás törvényességi felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben leírtakat fenntartja, elnézést kér a mulasztásért. Megjegyzi, hogy Badacsonytomaj esetében közel 60, Ábrahámhegy esetében pedig közel 30 rendeletről beszélünk éves szinten, de a napi szinten jelentkező többletfeladatokról már nem kíván beszélni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

154/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás törvényességi felhívásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az eddig lefolytatott környezettanulmányok során megállapítást nyert, hogy ténylegesen rossz a települési támogatást kérelmezők szociális helyzete, szegénység és betegség jellemző. Érkezett néhány visszajelzés, hogy ha a hivatal ügyintézője kimegy a helyszínre, inkább nem is kérnek segélyt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy több közterületfoglalási kérelem érkezik, mint amennyi hely van. Kérdezi, hogy lehet-e licitet tartani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy inkább a folytatni kívánt tevékenység alapján szelektálunk, illetve a megbízható vállalkozókkal kötünk szerződést, akik be is fizetik a bérleti díjat.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy van-e mód a 30 eFt-os temetési segély megemelésére. A mai árakhoz viszonyítva ez minimális segítséget jelent. Kérdezi, hogy másutt mennyivel járul hozzá az önkormányzat a temetési költségekhez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Ábrahámhegyen pl. 80 eFt a temetési támogatás, de ott nem nagyon kérnek igazán más céllal segítséget, így a rendelkezésre álló keretbe belefér.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyetért az emeléssel, ha lehet megfelelően kezelni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a temetési céllal adható támogatás növelésének lehetőségét megvizsgálni, amennyiben mód van rá, megemelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kötelező-e a közterületek bérlőinek szemétszállítási szerződést kötni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, szükség szerinti elszállítással, nemcsak heti egy alkalomra. A közterület felügyelők ezt is ellenőrizni fogják, a megállapodásokat ennek megfelelően módosítottuk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

155/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja a települési támogatás mértékének felülvizsgálatát a temetési költségekhez kapcsolódóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a hirdetőtáblák rossz állapotban vannak. Kéri, hogy az új táblák formájáról döntsön a bizottság, illetve a Képviselő-testület.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyintéző már többször megküldte a beérkezett ajánlatokat a képviselők részére, visszajelzést nem kapott. Javasolja a Képviselő-testületi ülésen visszatérni erre a témára.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

156/2018. (IV.23) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                        Nagy Miklós

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!