Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2017.05.31. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 10/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. május 29-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            BVÖKI igazgató

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 34 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vagy a sorrendiségre vonatkozóan van-e javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a bizottságot, hogy a következő előterjesztéseket vegye fel a napirendjére.

 1. Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról
 2. Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a két napirend felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 2017. május 29-i soros ülésének meghívó szerinti 34 nyilvános napirendjéhez felveszi a „Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról” és a „Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása” tárgyú napirendeket.

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

167/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. május 29-i soros ülésének napirendjét 36 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem –   Régiójáró buszjárat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János Céh Egyesület elnöke

 1. 2. Védőoltás támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. 3. Keresztúry ház épületgépészeti felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 4. Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 2. 10. Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. GINOP 7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Kisfaludy út és térségének felújítása – tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. 028/9. hrsz-ú (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. BestBike Kft. kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Csűri Róbert Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Fűzfa utcai 2191. hrsz-ú ingatlanról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Dr. Sipos Balázs Bt. 0135/1 és 0135/2. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Oroszi András ingatlan felajánlása megvételre, Bt. 2932, 2933, 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Térképes információs táblák felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem –   Régiójáró buszjárat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János Céh Egyesület elnöke

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az érintett önkormányzatok a buszjárat költségeiből mennyit vállalnak fel. Reális-e naponta 4 járat költsége 102 eFt-ért.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzatához 100 eFt-os kérelmet nyújtott be az Egyesület, döntés még nem történt. A többi önkormányzatról nincs információja.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy érdemes-e fenntartani a járatot, milyen a kihasználtsága, kell-e fizetnie annak, aki igénybe veszi.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy vannak időszakok, amikor jobban ki van használva, összességében viszont nem olyan nagy az igénybevétele. Viszont van egy kommunikációs értéke is.

Krisztin N. László polgármester szerint reális a jelzett összeg. Javasolja, hogy esetleg ellentételezésként szabjon meg bizonyos feltételeket a testület, melyre várja az ötleteket.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy az új logó jelenjen meg a buszon és a kiadványban is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a „Badacsony első látásra” logó jelenjen meg a buszon és a kiadványban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

168/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem –   Régiójáró buszjárat

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

a „Badacsony első látásra” logó jelenjen meg a buszon és a kiadványban.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Védőoltás támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a védőnő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Elmondja, hogy a bárányhimlő elleni védőoltás 20 eFt, a rota vírus elleni oltás 40 eFt-ba kerül. Az oltások 72 gyermeket érintenének a bárányhimlő esetében, négyet a rota vírus esetében.

 

Krisztin N. László polgármester egy külön alap létrehozását javasolja, melyből a szülő kifejezett kérelmére történhet a támogatás.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a kérelmeket a települési támogatások vonatkozásában kezelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a bárányhimlő és rota vírus elleni védőoltás biztosításával a badacsonytomaji állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a szülő kifejezett kérése esetén, melyhez a szociális rendelet módosításának előkészítése szükséges a testületi ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

169/2017. IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Védőoltás támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a

-       bárányhimlő és rota vírus elleni védőoltás biztosítását a badacsonytomaji állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek részére és felkéri a jegyzőt a szociális rendelet módosításának előkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Keresztúry ház épületgépészeti felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a téli vízelfagyás miatt keletkező kárt a biztosító kifizeti-e. Felelőssé kell tenni azt a személyt, aki nem zárta el a vizet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a biztosító a felázás miatti kárt és a festést fizeti ki, a rendszer felújítását nem. Mintegy 1,5 millió forintról van szó.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint amíg nincs az épületnek funkciója, felesleges rákölteni ennyi pénzt.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy szóba került a szezonban apartmanként való kiadása is. Kérdezi, hogy téliesíthető lenne-e az épület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokat kellene rákölteni. A vendégeket most a BonVino szállodában helyezzük el általában, ami sokba kerül. Itt hasonló színvonal nem lenne biztosítható.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy az elmúlt időszakban helyi vállalkozók érdeklődtek a hosszútávú bérlet lehetőségéről irodaként való hasznosításra. A fűtés nem működik.

 

Nagy Lajos kérdezi, hogy mi történt a korábban itt üzemeltetett konditeremmel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy állítólag egy korábbi testülettől kapták meg a helyiséget, de a hivatali rendszerben a szerződés nem található meg, a bérlő pedig nem mutatta be. Mindkét félnek jobb, hogy megszűnt a vitás állapot.  A gépek elektronikai rendszerében keletkezett hibák miatt 200 eFt kártérítést fizettünk.  A fiatalok részéről lenne igény rá, más településekre járnak sportolni. A későbbeikben alkalmas hely lehet – amennyiben felszabadul - a régi művelődési ház, vagy a könyvtár jelenlegi épülete.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a fűtéssel egyelőre ne foglalkozzon a testület, a vízvezetéket viszont működőképesen kell tartani. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy amíg nincs meg az épület hasznosítási funkciója, ne történjen döntés a felújításra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

170/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Keresztúry ház épületgépészeti felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy amíg nincs meg az épület hasznosítási funkciója, addig ebben a kérdésben ne történjen döntéshozatal.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzat aktuális, szerepel benne a Zöld Város pályázat. Az óvoda nyertes pályázata a Társulási Tanácshoz tartozik. A közbeszerzések kiírásához szükséges a Közbeszerzési Szabályzat és a módosított terv. A bírálóbizottság 5 tagú. A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy ad-hoc jelleggel kap megbízást egy-egy projekt kapcsán, ő az elnöki feladatokra leginkább megfelelő személy.  A testületi tagok is részt vehetnek a bizottságban, a bíráló bizottságnak csak javaslattételi kompetenciája van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

171/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ellenőrzés nem tárt fel extra hiányosságot. A legnagyobb probléma az óvodai normatíva igénybevétele, a leigénylésnél visszafizetési kötelezettség keletkezett, mintegy 3,8 millió forint értékben. A problémát az óvodavezetővel átbeszélték, a felelős kollégát tájékoztatták. A köztemetők rendjével kapcsolatban a Kormányhivatallal már egyeztettünk. A Városüzemeltetőnek vannak adminisztratív kötelezettségei, a hiányosságok pótolhatók, a működtetés nem jogsértő.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az óvoda költségvetéséből elvonni a visszafizetett normatívát.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az óvodavezető folyamatos tájékoztatást kapott, többször volt helyszíni ellenőrzés is. A visszafizetési kötelezettség abból adódott, hogy az adminisztrációt nem helyesen végezték.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a testület kérjen írásos jelentést az esetről és arról, hogy milyen szankciók történtek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az intézménynek 2,2 millió forint pénzmaradványa van. A Társulási Tanács ülésére készült előterjesztésben javasolták, hogy a pénzmaradvány kerüljön elvonásra. A fennmaradó 1,6 millió forint vélelmezhetően az előirányzott jutalomkeret és járulékai keretből kerülhetne visszavonásra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 1,8 millió forint van fejlesztésre is. Tavaly is elvonásra került a pénzmaradvány, majd visszakapták azzal, hogy kifejezetten óvodai feladatokra fordítható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, továbbá javasolja a normatíva visszafizetés miatti összeg elvonását, illetve írásbeli tájékoztatást az óvodavezető részéről az esetről, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

172/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Javasolja továbbá, hogy a visszafizetési kötelezettség okán keletkező óvodai normatíva visszafizetés miatti összeget vonja el a társulás az intézmény költségvetéséből és kérjen a TT elnöke tájékoztatást e tárgykörben az intézményvezetőtől soron kívüliséggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy jogcímek közötti átcsoportosítás történt, a módosítás többlet előirányzat szükséglettel nem jár. A megszavazott költségvetési kereteken belül gazdálkodtunk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

173/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben a takarékos gazdálkodást tartotta szem előtt, 6.823 eFt szabad pénzmaradványa keletkezett.  Az előirányzatokat nem léptük túl, a bevételeket teljesítettük.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

174/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó előirányzat módosításról, jogcímek közötti átcsoportosításról van szó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat jól működött, a működési kiadások között a kiadási és bevételi oldalon történtek átvezetések.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

175/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a beszámoló az önkormányzat és intézményei zárszámadását tartalmazza.  Az önkormányzat működésében nem voltak fennakadások. A Kulturális Intézménynél túlköltekezés mutatkozik. A tárgyévi feladatok terén az előirányzatok túllépése, illetve a korábbi években a pénzmaradvány nem lett felhasználva, ez göngyölődve okozta a negatív pénzmaradványt. A kiadási előirányzat az idén zárolásra kerül, különben a következő évben is negatív pénzmaradvánnyal kell számolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ezt a problémát az intézményvezetőnek kell megoldani. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

176/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat szabad pénzmaradványa 137 millió forint, egy részére már kötelezettségvállalások történtek. Itt szerepel a Közös Önkormányzati Hivatal szabad pénzmaradványa és a Kulturális Intézmény negatív pénzmaradványa is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

177/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy itt láthatók azok a kötelezettség vállalások, melyek az első negyedévben történtek.  Megjegyzi, hogy a Kulturális Intézmény részére a Borhét rendezéséhez az 5 millió forint átadásra került.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az Akció Kft. mennyi pénzt szerzett a szponzoroktól a rendezvényhez.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy nem látja azt a szakmai hátteret, mely alapján komoly előrelépés történne.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint ezt majd a szakma eldönti a rendezvényt követően.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

178/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vagyonrendelet módosítása indokolt, a változásokat tételesen felsorolta. A vagyonátháramlás miatt mintegy 730 milliós vagyonvesztés várható. A DRV-től még nem kaptuk meg a szerződést a vízvezetékek átvételével kapcsolatosan.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag felveti, hogy külső cégnek kellene kiadni a vagyongazdálkodási feladatokat, legalább egy részét. Javasolja felmérni a lehetőségeket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szakmai anyagot először 2013-ban készített el a hivatal, amelyet azóta többször frissítettük. Jelenleg ASP rendszerben dolgozunk, ami a vagyongazdálkodást érinti.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint jelen helyzetben nem lenne reménytelen vállalkozás az ingatlanok egy részének hasznosítása, eladása, az önkormányzat nem tudja karbantartani az ingatlanait. A strandnál is kipucolta a területet a VN. Kft, de nincs kapacitása rendben tartani. A strandi térkövezés miatt a többi munka csúszásban van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Bolla József ügyvezetőt. Elmondja, hogy a bizottság úgy érzékeli, hogy a Kft. elmaradásban van az elvégzendő munkák terén. Kérdezi, hogy ennek mi az oka. Szakmai, pénzügyi, emberi tényezőkre vezethető-e vissza.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az üzleti terv készítése során részletesen leírta, hogy melyik időszakban milyen munkákra koncentrálnak, így folyamatosan, éves szintén foglalkoztatva van a létszám. A strandok pénteken nyitnak, Pünkösd lesz, most erre fordítanak kiemelt figyelmet. A tavaszi virágosítást két hete fejezték be, 7 ezer virágot ültettek ki a napi takarítás, szemétszedés mellett. Hétvégére mindenütt levágják a füvet. A kiemelt helyeket, temetőket, parkokat folyamatosan rendben tartják. A parkolókat is üzembe kellett helyezni és működtetni, vannak váratlan karbantartási feladatok. Az árkok pucolása, gallyazás, lakossági panaszok vállalása nem most történik. Felvenne még két embert a fűnyírásra, de nem talál megfelelő jelentkezőket. Kéri a képviselők türelmét.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri a Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti terület rendezését kiemelten kezelni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az nem frekventált rész, most még a vállalkozó munkaterülete. Későbbiekben van tervezve a karbantartása. Elmondja, hogy a település marketingjére is figyel, az RTL televízió a badacsonytomaji strandról készít riportot, a Bányász strandon filmet forgatnak június elején.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a két ember felvételét. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

179/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

180/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy két kérelem érkezett, mindketten 500 eFt vissza nem térítendő, és 1 millió forint kamatmentes visszatérítendő kölcsönre pályáznak.  A pályázati feltételeknek mindenben megfelelnek.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Frantal Adrián és Hofman Andrea, illetve Gerencsér Tamás és Dr. Tóth Violetta kérelmet együttesen teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a kérelmeket támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy kérelmezők részére külön-külön 500 ezer Ft vissza nem térítendő és 1.000 ezer Ft visszatérítendő támogatást biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

182/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

GINOP 7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület döntött arról, hogy a pályázat részeként benyújtja a Fő utca Hősök tere rekonstrukcióját, melyhez a pályázat előkészítésére vonatkozó megbízás kiadása előtt levélben kerestük meg a Turisztikai Ügynökséget. Válaszukból az olvasható ki, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy a forrást biztosítsák. Be lehet adni a pályázatot, de nincsenek jó esélyeink. Vizsgáljuk a lehetőségeket, a második körös TOP-os pályázatok keretösszegébe nem fér bele a fejlesztés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy az elmondottakat vegye tudomásul a bizottság, illetve a testület. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ne nyújtsuk be a pályázatot, és a II. határozati javaslat támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

183/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

GINOP 7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása tárgyában ajánlatokat kértünk be. Javasolja a legolcsóbb ajánlat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy fenntartása van a legolcsóbb ajánlattal kapcsolatosan, lehet, hogy a közzétételi díjakat nem tartalmazza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az akcióterületi terv és az ITS készítését a BFH Európa Kft-re, a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását pedig a CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft-re bízni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a benyújtott költségvetés alapján reményeink szerint jelentős összegek maradnak meg az egyes fejezeteken, melyek az építéshez átcsoportosíthatók. Erről rendkívüli ülés keretében javasolja a döntést meghozni. Az előkészítést az ALD Consulting Kft. végezte, elhangzott, hogy a menedzsment tekintetében más irányt lenne célszerű választani.  A 272-es Kormányrendelet szerint saját céggel, saját alkalmazottal vagy önkormányzati tulajdoni céggel lehet a feladatot megoldani. A VN. Kft-nek erre nincs kapacitása. Felmerült Lantai Adrienn neve, aki 100 %-os önkormányzati cég ügyvezetője, több pályázatot készített elő. Szó volt arról is, hogy a libegő menedzselésére egy önkormányzati céget kellene létrehozni. Az elnyert TOP-os pályázatok megvalósítására is szűkös a műszaki kapacitás. 1 személyt fel kellene venni, vagy létrehozni egy céget, egyenlőre 1 fővel. Az alternatívákat a Jegyző asszonyal kidolgozzák, és a testület elé terjesztik két héten belül.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a projektben elkülönített források állnak rendelkezésre ahhoz, hogy cégen keresztül történjen a lebonyolítás. Csupán a cégalapítás költségei merülnek fel pluszban, melyhez 3 milliós törzstőkére és kb. 50 eFt-os cégbírósági bejegyzés költségére van szükség. A projektmenedzsment költsége 6 millió forint, a projekttel 2018. december 31-ig kell elszámolni ha jól emlékszik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2019-en indulhatna a libegő fejlesztés, emiatt tovább funkcionálhatna a cég, illetve vagyongazdálkodási feladatokkal és apróbb projektekkel is foglalkozhatna, rugalmas szervezettel, egyelőre 1 ügyvezetővel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott paraméterekkel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az Akcióterületi terv elkészítésére: BFH Európa Kft-t, az ITS elkészítésére a BFH Európa Kft-t és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására a CORDICT Kft-t bízzák meg az ajánlatokban szereplő összegen kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

184/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a(z)

-       Akcióterületi terv elkészítésére: BFH Európa Kft.

-       ITS: BFH Európa Kft.

-       közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására: CORDICT Kft.

megbízását az ajánlatokban szereplő összegen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Kisfaludy út és térségének felújítása – tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Konzorcium a pályázatot július 1-én szeretné beadni, annak minden projekteleme összeállt, a pályázati csomagot elküldtük az Ügynökség részére. A tervezés költsége a nyertes pályázatban elszámolható, de egyelőre saját kötelezettségvállalásként kéri felfogni. Tárgyalt Gönczi úrral, azt szeretnék, ha a fejlesztés a Római út és Kisfaludy út kereszteződésétől a Rózsakőig terjedne. Ingatlanvásárlásra is van keret. A parkoló megvásárlásáról tárgyalt Viosz Judit tulajdonossal, aki nem zárkózott el mereven a parkoló eladásától.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a parkolónál lévő WC működtetésével mi a helyzet. Ki kellene nyitni vagy más megoldást keresni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az az önkormányzaté, felújításra szorulna. Régebbi testületi döntés szerint Viosz Judit tulajdonában lévő területtel cserélnénk, mert a Kisfaludy háznak jelenleg nincs bejárója. Javasolja az illemhelyet bevonni a projektbe, illetve a parkoló és a Kisfaludy ház előtti terület megvételét is.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a tervezési munkát megrendelni, illetve a testületi ülésig felvenni a kapcsolatot Gönczi úrral.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy amíg nem érkezik meg a válasz, nem szívesen támogatja a tervezés megrendelését 14.400 eFt-ért.  Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja 14.440.000 Ft+ÁFA összegben a Masszi Építész Iroda Kft megbízásával, a testületi ülésre megérkező információ függvényében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

185/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy út és térségének felújítása – tervezési ajánlatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a Masszi Építész Iroda Kft-vel kössön szerződést az ajánlatban szereplő 14.440.000 Ft + ÁFA összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

028/9. hrsz-ú (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az elővásárlási jogával jelen esetben ne éljen az önkormányzat.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

186/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

028/9. hrsz-ú (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja és az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat gazdasági érdeke az, hogy pályáztassa tovább az épület hasznosítását.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja egy tábla kihelyezését az épületre, illetve az induló ár csökkenését 2 millió forintra.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a jofogás.hu és a vatera.hu internetes oldalakon is meghirdetni, fényképpel ellátva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a kikiáltási ár 2 millió forint /szezon+ rezsiköltség legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

187/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a kikiáltási árat 2.000.000 Ft/szezon+rezsiköltség összeggel határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke az előterjesztés szerinti feltételekkel javasolja az üzlet további pályáztatását. Javasolja az üzlethelyiségre tábla kihelyezését. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

188/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

BestBike Kft. kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy kérelmező tavaly is bérelte a helyiséget, raktárként hasznosítva azt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Felső-bazársor területén termelői piac fog működni. Fontos, hogy a két tevékenység ne zavarja egymást, erről egyeztetniük kell a vállalkozóknak.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy tavaly a kerékpárokat az üzlet elé kitette a kérelmező, ezért közterület használati díjat kellene fizetnie. Véleménye szerint a szolgáltatásra szükség van.

 

Orbán Péter alpolgármester 10.05 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati kiírásban legyen rögzítve, hogy az üzlet előtti területen közterülethasználati díjat köteles fizetni, illetve a bérleti díj 15.000 Ft/hó + rezsiköltség, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

189/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BestBike Kft. kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati kiírásban rögzítésre kerüljön, hogy az üzlet előtti területen közterülethasználati díjat köteles fizetni. A bérleti díj összegét 15.000 Ft/hó + rezsiköltség összegben javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a felhívásra 1 érvényes pályázat érkezett. Ha a testület elfogadja a pályázatot, akkor a szerződésbe a visszavásárlási garanciát javasolja kikötni. Megjegyzi, hogy az ingatlan beépíthetősége szabályozva van, valójában nem látja a biztosítékot arra, hogy a fejlesztés valóban megvalósul. kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület úgy dönt, hogy a megajánlott 35 millió forintért értékesíti az ingatlant, a szerződés előkészítésére javasolja felkérni Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat. A szerződésben rögzíteni kell azokat a feltételeket, melyek biztosítják, hogy a vállalt fejlesztési koncepció megvalósuljon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többször elhangzott, hogy a cél a fejlesztés megvalósulása, nemcsak a telek eladása. Az értékbecslés 33,5 millió forintban határozta meg az ingatlan értékét, a képviselő-testület időközben a kikiáltási árat 45 millió forintról 35 millió forintra csökkentette.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja elfogadni az ajánlatot. Személy szerint szálláshely fejlesztésnek jobban örülne, de a fejlesztési elképzelés a végleges szerződésben fog konkretizálódni. Javasolja, hogy a felek egyeztessenek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az egyeztetés után újra a testület elé kerül az ingatlan értékesítésének ügye, a testület folyamatos tájékoztatást fog kapni az eseményekről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, a szerződésbe visszavásárlási garancia beépítésével, és a szerződés előkészítésére javasolja felkérni dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

190/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  Javasolja az ingatlant 35 millió Ft összegen a pályázónak értékesítésre azzal, hogy a visszavásárlási garancia kerüljön rögzítésre a szerződésben, mely szerződés előkészítésére kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Csűri Róbert Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Csűri Róbert megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy az ingatlant az értékbecslés szerinti 19,5 millió forintos értéken megvásárolná.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlan 3 %-a e építhető be a HÉSZ szerint, tehát mintegy 180 m2-es gazdasági épület helyezhető el. A kérelmezővel tárgyalt, aki nyilatkozott, hogy nem kívánja beépíteni az ingatlant, a jelenlegi szőlőművelést fenntartja. Kérdezi, hogy milyen módon garantálható, hogy ne történjen meg az ingatlan beépítése, illetve az esetleges későbbi tulajdonosokra is érvényes legyen ez a kikötés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 3 évre változtatási tilalmat lehet bejegyeztetni, vagy a HÉSZ-t módosítani, hogy ne legyen beépíthető.  2018-ban aktuális lesz a teljes HÉSZ felülvizsgálata. Szerződésileg nincs lehetőség a beépítés megakadályozására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pályázatot kell kiírni, ha több jelentkező lenne, akkor licitre kerül sor. Meggondolandó, hogy mennyire érdeke az önkormányzatnak, hogy ne épüljön be az ingatlan. Ha lenne egy profi vagyongazdálkodó az önkormányzatnál, már jelezte volna a testület felé, hogy ezzel a szőlőterülettel valamit tenni kellene. A Településfejlesztési koncepció szerint a szőlőket védeni kell, ennek ellentmond a szőlőterületek értékesítése.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja 19.500 eFt kikiáltási áron, 500 eFt licitlépcső meghatározása mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

191/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Csűri Róbert Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a kikiáltási árat 19.500.000 Ft, licitlépcsőt 500.000 Ft összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy vételi ajánlatot nyújtott be Emmer Gyöngyi szombathelyi lakos 4.200 eFt összegben a Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlanra. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ingatlan értékesítését támogatja a pályázó részére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja és értékesítésre javasolja az ingatlant a pályázó részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Fűzfa utcai 2191. hrsz-ú ingatlanról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a DRV. mintegy 10 éve nem intézkedett annak ellenére, hogy nincs a nevén az ingatlan. A vagyonátháramlás miatt is az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a megállapodás soron kívül aláírásra kerüljön.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

193/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fűzfa utcai 2191. hrsz-ú ingatlanról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke 10.30 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.40 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

27./ Napirendi pont

Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az értékbecslő az ingatlan értékét 7 millió forint ± 15 % összegben határozta meg. A bizottság a korábbi informális beszélgetésen elhangzottak szerint 4 millió forintot javasol felajánlani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel egyetért és a I. határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

194/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a felépítményt 4 millió forint összegen vásárolja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

Dr. Sipos Balázs Bt. 0135/1 és 0135/2. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlanok a Káptalantóti útról becsatlakozó kivett közút mellett találhatók. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy mindkét ingatlan értéke 1 millió forint alatt van, így nem kell pályáztatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

195/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Sipos Balázs Bt. 0135/1 és 0135/2. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy 0135/1 hrsz-ú ingatlant 904.623 Ft értéken, 0135/2 hrsz-ú ingatlant 351.191 Ft értéken értékesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy vételi ajánlat érkezett Ute Ingrid Hafner részéről a 0245. hrsz-ú rét megnevezésű ingatlanra, 542 eFt értéken. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ingatlan értékesítését az I. határozati javaslat szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

196/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Oroszi András ingatlan felajánlása megvételre, Bt. 2932, 2933, 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Oroszi András a tulajdondában lévő kivett beépítetlen területeket vételre ajánlotta fel az Önkormányzat számára. A felajánlott ingatlanok jövőbeni hasznosítása előre nem látható. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés II. határozati javaslata szerint az ingatlanok megvásárlását nem támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

197/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Oroszi András ingatlan felajánlása megvételre, Bt. 2932, 2933, 2934. hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

Térképes információs táblák felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző a legolcsóbb ajánlat elfogadását javasolja azzal, hogy az előterjesztés előkészítője a testületi ülésre egy összefoglaló táblázatot fog készíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

198/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Térképes információs táblák felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti legolcsóbb ajánlatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

32./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy az óvodai pályázatnál a támogatói szerződés módosítást jóváhagyták, aláírásra most fogják megküldeni. A Zöld Város projekt esetében is a héten várható a támogatói szerződés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

199/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

33./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

200/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

34./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a badacsonyörsi ivóvízzel mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most folyik a DRV. közgyűlés, az igazgató úrral kell majd értekeznie e tekintetben.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a 71-es melletti ABC mögötti út kialakítására az engedélyt megkaptuk, a megegyezés létrejött. Javasolja a kivitelezéshez árajánlatok bekérését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy többen kérték a Római út mellett a másik oldalon is járda térkövezését. Javasolja, hogy a Gyurkovics köztől a Stimmel üzlet irányába készüljön a járda felújítására egy költségvetés, illetve megvalósítási ütemterv.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a testületi ülésre elkészíteni az érintett 60-70 m2-es szakasz költségvetését. Elvi támogatást kér arra, hogy a templom előtti téren legyen felfestve, hogy hol parkolhatnak autók, mert a rendőrök bírságolnak. Javasolja a forgalmi rend vizsgálatát. A Római úton történő megállás és parkolás sem elfogadható, az egész útra javasolja kitenni a megállni tilos táblát.  Javasolja a Római út közlekedésének felülvizsgálatát Badacsonytomajtól a Neptun panzióig.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a Neptun panziótól a Kisfaludy útig terjedő szakasz egyirányúsításának és a parkolási rendnek a vizsgálatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

201/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

-       javasolja a Hősök terén (templom előtt) a forgalmi és parkolási rend felülvizsgálatát (forgalom elől elzárt területek felfestése) és kérje a rendőrség közreműködését e tárgykörben.

-       javasolja a Római utca badacsonytomaji szakaszán a Neptun panzióig a parkolási rend felülvizsgálatát, illetve a Neptun és a Kisfaludy utca közötti szakasz egyirányusítását és a parkolási rend felülvizsgálatát.

-       javasolja a Gyurkovics köztől a Stimmel üzletház irányába a járdafelújításra vonatkozó költségterv elkészítését és megvalósítási ütemtervét meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

35./ Napirendi pont

Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző a beérkezett javaslatok alapján készítette elő az előterjesztést, így a Borhét kapcsán a Badacsony első látásra logó, illetve lehetőség szerint a Badacsony első látásra pohár is kerüljön bevezetésre. Megjegyzi, hogy a korábbi években túljelentkezés volt a Borhétre, ezért volt fontos a Részvételi Szabályzat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

202/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

36./ Napirendi pont

Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat társasházzá nyilváníttatta az iskola épületét. Az étkező eddig az iskolához tartozott. A módosító okirat arról szól, hogy az étkező rész átkerül a Menü Kft. fennhatósága alá. Javasolja a 2488/5/A/1 hrsz-ú és 2488/5/A/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő Társasház (-tulajdont) létesítő Alapító Okirat módosításának elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

203/2017. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2488/5/A/1 hrsz-ú és 2488/5/A/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő Társasház (-tulajdont) létesítő Alapító Okirat módosítását elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy tavaly a Borhét után a park rossz állapotba került, hosszabb ideig nem történt meg a helyreállítás. Kérdezi, hogy az idén mi várható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a gond, hogy a szüreti rendezvény is érinti ezt a területet, a nyári melegben a park helyreállítása rövid idő alatt nem igazán oldható meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                         Kun István

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!