2024.01.29 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 1/2024.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2024. január 29.-én (hétfőn) 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

                           Hartai Béla                                        bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                                 bizottsági tag                  (5 fő)

                           Takács Lajos                                      bizottsági tag

                    

Távolmaradását bejelentette:

                           Vercz Attila                                       bizottsági tag

                           Rádulyné Halász Ibolya                     bizottsági tag                    (2 fő)

                           

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                 (3 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                            Gyimesi Mónika                              műszaki-igazgatási ügyintéző

                            Tóth Zsuzsanna                              osztályvezető-helyettes

                             Rakics Anna                                   VN Kft. ügyvezető

                             Molnár Mihály                                pályázati referens

                             Dr. Végh József                              ügyvéd

                             Molnárné Keller Csilla                    Menü Kft. ügyvezető

                             Kulcsár-Székely Attila                    BVÖKI intézményvezető

                             Demjén Tamás

                             Szántai Zoltán

                             Vizkelety István

 

                             Kovács Ágnes                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent:  1 fő

                                                              

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Rádulyné Halász Ibolya és Vercz Attila bizottsági tagok távolmaradásukat jelezték, Forintos Ervin bizottsági tag valószínűleg csak késik.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

1/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Mékli Bernadett bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 24 napirendi pont szerepel, kéri, hogy aki egyetért a 24 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

2/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2024. január 29.-i soros ülésének napirendjét 24 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Tóth Zsuzsanna kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előkészítése (I. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető-helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 1. A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 1. MENÜ Kft. 2024. évi Üzleti Terve elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

 1. VN Kft. 2024. évi Üzleti Terve elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

 1. Badacsonytomaj VN Kft. eszközfejlesztés- és beszerzés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

 1. Badacsonytomaj VN Kft. támogatásáról – Badacsonyi büfé felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2024. évben megtartandó rendezvényeinek részletes költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kulcsár-Székely Attila BVKI intézményvezető

 1. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea ügyintéző

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj 1470/3 hrsz. ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök részleges módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj 2024 hrsz. ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök részleges módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. EKF pályázatban beszerzésre került eszközök használatba adása  

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Tátika műemléki épület karbantartási és üzemeltetési szerződéseinek megkötése  

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. BFT pályázat keretében beszerzésre került gépjármű üzembentartói szerződése  

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Badacsonytomaj közúti területeinek digitális 3D térkép információs felmérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens

 1. Bogyay Lajos úti ivóvíz és szennyvíz fejlesztés – szennyvízátemelő kivitelezés finanszírozásának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. A megvalósult beruházások átvétele GINOP-7.19.-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” és a Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukciója projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes szervezési ügyintéző

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes szervezési ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy érkezett egy sürgősségi indítvány, amit a 25. pontban kellene felvenni a napirendi sorra. Kéri, hogy aki egyetért, hogy 25. napirendi pontként tárgyalják a VN Kft kérelme című sürgősségi indítványt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

3/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sürgősségi indítvány felvétele a napirendi sorra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. január 29.-i soros ülésének napirendjét 1 sürgősségi indítvánnyal egészíti ki, azaz a napirend 25 pontra egészül ki.

 

 1. VN Kft kérelme - Sürgősségi indítvány

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a KÖH költségvetése a tavalyi évben a másik két testülettel együtt elfogadott illetményalap növelését tartalmazza, illetve amit érint az infláció, azokat a tételeket is változtatták.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Forintos Ervin bizottsági tag és Brájer Éva BTTF 14,06 órakor megérkezik az ülésre. Szavazásra jogosultak száma 5 fő. Krisztin N. László polgármester 14,17 órakor megérkezik az ülésre. Szavazásra jogosultak száma 5 fő

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

(Forintos Ervin bizottsági tag nem szavazott.)

 

4/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről nem hozott döntést.

 

Határidő:       elfogadás azonnal.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előkészítése (I. forduló)

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető-helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, majd felkéri a pénzügyi kollégát az anyag ismertetésére, magyarázására.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése első körben a két intézmény költségvetését is tartalmazza. Ezek a KÖH és BVÖKI. A kollégákkal a helyi adókat átbeszélték. Bevételi oldalon terveztek felhalmozási célokat, illetve önkormányzati ingatlan értékesítést is. Kérdezi, hogy a kiküldés óta elvégzett módosított adatok mondhatja már?

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy azokat mondja.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy 150 millió forint volt tervezve, kamat bevételek és egyéb bevételek szerepelnek az anyagban. Tervezésre került például már a Tátika várt bevételi összege is. A kapcsolódó ÁFA is megjelenik.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a módosítás a táblázatban látható-e. Most nem tudja követni az elmondottakat.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy nincs benne a változás a táblázatban.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy vajon a bizottsági ülés után is mínuszos lesz még a költségvetés? Elmondja, hogy volt már olyan, hogy kapott a testület egy részletesebb anyagot korábbi ciklusokban. Forintos Ervin kollégája biztosan emlékszik rá. Egy táblázatban volt, az ügyintéző által összesítve, a tételek egyesével felsorolva. Esetleg most is lehetne, hogy a testületi ülésig kapjanak egy ilyet?

Krisztin N. László polgármester reagálva a kérésre elmondja, hogy ez nem vicc téma. Kérdezni most kell, a kolléganő pedig válaszolni fog.

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy azért kérné a táblázatot, hogy ne kelljen annyit kérdezni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez egy hatalmas anyag lenne.

Hartai Béla bizottsági tag hozzáteszi, hogy számára átláthatóbb lenne. Nem kell mindenkinek adni, csak amelyik képviselő kéri.

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy ebben az anyagban is minden benne van, hatalmas munka van mögötte.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a képviselő az előbb a KÖH anyagot nem szavazta meg, ehhez viszont még pluszt is kér.

Hartai Béla bizottsági tag kéri a jegyzőt, hogy ne szólja meg, amiért nem szavaz meg valamit.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az előbbi hozzászólása a véleménye volt, nem állásfoglalás.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy egyszerre egy ember beszéljen, mert így nagy a káosz.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a részleteket Tóth Zsuzsa kolléganő tudja a legjobban.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy a bevételi táblázatnál tartanak most. Annak elemeit sorolja fel.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy két oszlop van, ott szerepel minden adat.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy állami támogatás is fel van külön sorolva részletesen minden. Ennél részletesebben már nem tudja leírni.

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a változás érdekelné, jó lenne egymás mellett látni a számokat.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy az önkormányzati ingatlan értékesítés lesz módosítva. A felhalmozási bevételeknél szerepel a 6-os számon. 100millióról 150millióra változott. Módosítva lesz a működési pénzeszköz is. Bevételeknél a VN Kft. tagi kölcsöne 20millió forint lett betervezve. A bevételi oldalon ennyi a módosítás. A kiadási oldalon a változás a pénzeszköz átadás támogatásoknál tervezésre egyéb civil szervezetekre 2millió volt, de 300ezer lett.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy az egyéb civil szervezeti támogatás az mi?

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy bele lettek írva a kérelmek, amik eddig érkeztek. Azért van ez a keret, hogy ha nem nyújtott be eddig valamely civil szervezet kérelmet, akkor ebből a keretből még meg lehet majd oldani. Azzal, hogy ez a keretösszeg betervezve lett a fő összeg nem változott, csak átcsoportosítás történt. Annyi módosult, hogy a bevételi oldalra bekerült a tagi kölcsön összege.

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy a 20millió tagi kölcsön lejön az 50millióból?

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes válasza, igen.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a tagi kölcsön és a sportegyesület már szerepel és a 4millióval kevesebb lett?

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy igen, de a 20millió már le lett vonva.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a befolyt bérleti díjakat is átadják.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes válasza, igen, s ezek a változások a kiküldött anyaghoz képest.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor a tervezet volt, akkor 28millió hiánnyal álltak fel. Azóta változott valami?

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy 8millióval álltak így fel, mert betervezték az ingatlan értékesítést is.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy akkor lejött az 50millió és maradt a 28millió? Vagy változott? Mennyi most a hiány jelenleg?

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy jelenleg 8.250.300,- Forint a hiány.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy meg lett emelve az ingatlanértékesítésre az összeg? Másik kérdése, hogy a sportegyesület támogatásából ki lett véve néhány tétel? Amit átad a VN Kft, azokat a sportegyesület intézi?

Krisztin N. László polgármester válasza, igen, a VN Kft.-től elvonták és hozzá adták az egyesülethez.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök összegzi, hogy tehát az egyesület 12millió.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a gyermekorvosnál a 43millió hogyan jött ki, a 7. oldalon.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes válaszul elmondja, hogy az OEP-től jön az összeg. Egyszerűen beszorozták egy évre.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az első oldalon az Iparűzési adó során, ha ennyi lenne az összeg annak nagyon örülne. Ez valós összeg lehet?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt látták, hogy az utolsó három évben minden évben emelkedett a beérkezett összeg. Igaz ez a szolidaritási alap elvitte ezt a növekedést. Attól még a bevétel ennyi volt és remélik, hogy emelkedni fog most is.

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye, hogy a BVÖKI-nél jelentősen megemelkedtek a számok.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem sokat emeltek, főleg, ha azt nézik, hogy tavaly is tettek hozzá az alap költségvetésükhöz összegeket.

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy tavaly a Kőfeszthez és a Borhéthez is hozzátettek.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy idén is lesz Kőfeszt?

Krisztin N. László polgármester válasza, nem. Más műsorok lesznek. Így ma annyi szerepel, mint amennyi a kérelme.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy tudni, hogy mennyi?

Krisztin N. László polgármester válasza, ez a levont ár.

Forintos Ervin bizottsági tag rövid kérdése, hogy testvér településekre 8millió?

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy a tavalyi évhez képest magasabb össze, mert például a marcelházi jubileumi ünnepség is lesz, ráadásul az árak is emelkedtek. Több ilyen kerek évfordulós esemény is lesz idén.

Forintos Ervin bizottsági tag következő kérdése, hogy a VN Kft. kérelme arra vonatkozóan, amit meg szeretnének valósítani, az nincs benne?

Krisztin N. László polgármester válasza, csak akkor lesz benne, ha a támogatást elfogadja a testület.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a 109millió felhalmozásai pénzeszköz miből áll össze?

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy itt tervezésre került a különböző tervezői díjakra 20millió. A tavalyi évről a szerződések, melyeket felsorol, tervezési díjak és a Tátika esetében 1.895ezer forint a tervezési díjak. Beruházások közül például a Bogyai úttal kapcsolatban 26millió. Tárgyi eszközbeszerzések között a Kisfaludy útnál 16m312ezer forint. Játszóterek felújítása is szerepel benne. A napelemes lámpák is benne vannak, 10.200ezer forint. Ezekhez a tételekhez van az ÁFA is és így jön ki a 109millió forint. A felújításoknál a Szőlő út és a többi úttal kapcsolatban, majd a Bahart és a többi tavalyi döntés, s ezek ÁFÁ-ja is.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy ezek mind tavalyi döntések?

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes válasza, hogy részben. Ahol szerepel egy tavalyi határozat szám, azok tavalyi döntések. Ahol nincs határozat szám, az nem tavalyi.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a 2024. évre mit terveznek?

Krisztin N. László polgármester nem érti a kérdést.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy arra kíváncsi, az idei évre mit terveznek?

Krisztin N. László polgármester válasza, hogy egyedi döntések ezek.

Forintos Ervin bizottsági tag javaslata lenne, hogy a faházakra, amit költenek, azt összeadta, s arra jutott, hogy akár egy mobilház bérlését is lehetne a rendezvényekre alkalmazni. Úgy gondolja, hogy egy beszerzési folyamatot be kellene tervezni. Hosszútávú beruházásnak gondolja. Véleménye szerint lépni kell ebben az ügyben.

Török Zoltán alpolgármester válaszában elmondja, hogy lesz ilyen. Szerinte itt most ötletet lehetne előhozni, de akkor a költségvetést soha nem tudják elfogadni. Itt most nem ezeket a javaslatokat kell előhozni, az szerinte egy későbbi történet.

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy amire az alpolgármester utal, az a Gesztenye sorral kapcsolatos, hiszen próbálnak vásárolni faházakat oda. A Tourinform nagyon sokat segített ebben. Gyűjtöttek egy anyagot, hogy milyen megoldásokat találtak eddig. Abból ki kell majd választani a jót.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök Forintos Ervin bizottsági tag hozzászólásához szeretné elmondani, hogy nem biztos, hogy jó ötlet, hogy megveszik a faházakat. Mindig lehet bérelni. A borászatok fizetik ilyenkor. Szeretne emlékeztetni mindenkit, hogy voltak faházai az önkormányzatnak és sajnos tönkre is mentek. Nem tudják jól tárolni, mikor nincs használatban. Így nem biztos, hogy jó a vásárlás. Ha a faház szétszedhető, akkor könnyebb tárolni, az jobban tetszik. Jelenleg nem tud olyan helyet a településen, ahol pl. 10 faházat tudnának megfelelően tárolni. Erről még beszélni kell majd.

Hartai Béla bizottsági tag kérdése a 20millió tervezési díjjal kapcsolatban van, a részleteket szeretné tudni.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az csak egy keretösszeg.

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy arra kíváncsi, pontosan mire van határozat és mi a keret.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, hogy a 20millió a keret. Ami külön soron van, az az 1,8millió + ÁFA. A 20millió külön soron, az a keret.

Molnár Mihály pályázati referens hozzáteszi, hogy a keret a jövőben felmerülő döntésekre lesz. Azért, hogy ne kelljen folyamatosan rendeletet módosítani. Ez a 20milliós keret az előző évben sem fogyott el. Ha olyan a feladat, akkor úgyis jön a testület elé.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a 30milliós Borheti összegnél a faház bérleti díj is szerepel benne?

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető válaszában elmondja, hogy igen, úgy, mint tavaly is. Minden szerepel benne.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy nem látott bevételi oldalt.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető válaszában elmondja, hogy van bevétel. Annyit terveztek be, amennyi az előző évben is volt.

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni a választ. A következő kérdése, hogy látta, hogy a Badacsony stranddal kapcsolatban vannak anyagok pluszban. A költségvetési és műszaki tartalom el fog készülni?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt egy bejárás és készült jegyzőkönyv, melyben felsorolták miket kell helyre hozni, javítani.

Gyimesi Mónika ügyintéző hozzáteszi, hogy feladatlista van, nem tételes lista az előterjesztésben.

Forintos Ervin bizottsági tag másik kérdése, hogy a rendőrség támogatása hogyan lesz?

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy idén is kérnek támogatást.

Forintos Ervin bizottsági tag következő kérdése a Tátika bérleti díjával kapcsolatban, hogy egy összeg lesz vagy darabolva lesz?

Krisztin N. László polgármester válaszul elmondja, hogy még nem tudják. Majd az egész épület vonatkozásában döntenie kell a testületnek, hogyan akarja hasznosítani. Egyedül a Bahart van külön.

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes elmondja, a bérleti díj oda-vissza a Bahart és az Önkormányzat között 830ezer forint, bevétel és kiadás egyaránt.

Brájer Éva BTTF hozzászólásában elmondja, hogy a Tátikánál három lehetőség van. Az egyik az, hogy van egy kávézó, egy büfé és egy étterem. Ezeknek az üzemeltetési dolgai még kérdésesek, hogy külön-külön legyen, vagy egyben legyen kiadva. Szerinte bölcsebb lenne egyben, egy kézben tartani. Véleménye, hogy a háznak a hosszútávú állagmegőrzése akkor teljesül, ha kevés a szolgáltató.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni Brájer Éva hozzászólását.

Forintos Ervin bizottsági tag a jegyző urat kérdezi, hogy a Bacchus alatti terület pályáztatásából lesz-e valami.

Dr. Végh József ügyvéd válaszként elmondja, hogy feladata volt, hogy érdeklődjön a területtel kapcsolatban, mint szőlőművelésre való terület, hogy mennyi lehet a bérleti díja. Annyit tud ezzel kapcsolatban mondani, hogy a szőlő hektáronkénti díja 3.527.000,-Ft. Ennek a területnek a hasznosítható részének nagysága miatt véleménye szerint 1millió forint körül lehet a bérleti díja, ott ahol nincs semmi telepítve. Az első feladat az lenne, hogy meg kell állapodni a hasznosításról, hiszen nehéz úgy egy pályázatot kiírni, hogy a használatról nincs megállapodás. A terület egy része adható ki szőlőművelésre, s a 11 év sem kevés, mint bérleti időtartam.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy ha valaki szőlőt telepít, akkor ez az idő nem sok.

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy igen, de ezen az időtartamon vita volt. Viszont véleménye szerint ennél rövidebb időre senki nem fogja kivenni.

Krisztin N. László polgármester a VN Kft. ügyvezetőjét kérdezi, hogy az érintett területen a növényzet karbantartása, levágása egy alkalommal mennyibe kerül? 100ezer forint?

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy annyi azért nincs, egy kicsit olcsóbban tudják elvégezni.

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy sajnos kevésszer vágják, biztos lehetne többször is.

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a 3milliós összeg egy KSH adat, szerinte ennyit nem fog adni senki érte.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy ezt még át kell beszélni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy ezt szerdán el kell fogadni, vagy még dolgoznak rajta?

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy jó lenne minél hamarabb elfogadni a költségvetést. Javaslata lenne, hogy olyat szavazzanak meg, amit el is tudnak fogadni a szerdai ülésen. Továbbá javasolja, hogy szerdára legyen megoldva, hogy a költségvetés nullás legyen.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök egyetért, s szavazásra teszi fel a javaslattal, miszerint a PÜB javasolja, hogy Tóth Zsuzsanna pénzügyi osztályvezető-helyettes a szerdai testületi ülésig tegyen megoldási lehetőségeket, hogy a költségvetés nullás legyen és szerdán el lehessen fogadni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a módosításokat, javaslatokat megkaphatják e-mailben?

Krisztin N. László polgármester válasza, hogy igen, természetesen.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzáteszi, hogy régebben voltak képviselői fórumok, ahol ilyenekről beszéltek.

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszul elmondja, hogy a fórumokkal az volt a baj, hogy semmilyen előre lépést, javaslatot nem hozott. A munkát nem segítette. Egyetlen javaslat sem hangzott ott el, sem tavaly, sem előtte.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával azzal a kiegészítéssel, hogy az ülésig kérik a válaszokat, annak érdekében, hogy el tudják fogadni a költségvetést, valamint kérik a javaslatokat is a képviselőktől is ezzel kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága  

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

5/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előkészítése (I. forduló)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, amennyiben a költségvetés-tervezet a szerdai ülésre nullás lesz, azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselőktől az ülés előtti keddi napig várják a javaslatokat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Krisztin N. László polgármester szeretné javasolni Brájer Éva napirendjét előre venni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzáteszi, hogy akkor a taxisokat is vegyék előre, valamint akkor ő személy szerint vállalja a törvényességi eljárást.

 

Brájer Éva BTTF elmondja, hogy miatta ne kockáztassanak.

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkéri ez előkészítőt az előterjesztés ismertetésére.

Rakics Anna ügyvezető annyit szeretne elmondani, hogy azért kérték a módosítást, mert az üzleti tervben is emelt díjakkal számoltak. Két rész változott benne. Az üzemeltetési idő és a bérletek ára. Az üzemeltetési idő február 01. napjától november 30. napjáig lenne, ekkor lennének fizetősek a parkolók. Sajnos a hideget nem bírják az automaták. Próbálják téliesíteni majd. A napijegyeket nem akarják változtatni, csak a bérleteket. A helyi és a rendszámos bérletek változnának. Illetve a rendszám nélküli is változna, minden más marad. Egy plusz lesz még a Bogyai úton és a Művelődési háznál a bérleteket nem lehet majd használni. Ennyi lenne, köszöni.

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy akkor a helyi vállalkozók, akiket a két említett rész érint, nem pakolhatnak a bérlettel?

Rakics Anna ügyvezető válasza, hogy megveheti, de az említett részeken nem használhatja. A Bogyai úton amúgy is kevés a hely. A dolgozók foglalták el ott a helyeket és nem volt bevétel így.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzáteszi, hogy mi van akkor, ha jogi személy és cég autó van, milyen bérletet tud venni?

Rakics Anna ügyvezető válasza, hogy tud venni. A rendszámos 45ezer forint, ez kedvezményes ár.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy mi a 70ezer forintos? Akinek nincs helyi vállalkozása és jogi személy?

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzáteszi, hogy akkor bármilyen jogi személy vehet bérletet.

Rakics Anna ügyvezető véleménye, hogy nem hiszi, hogy kellene még több kedvezmény. Szerinte ez is elég.

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy a szerdai testületi ülésig még átgondolják. Kéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg.

Takács Lajos bizottsági tag kérdése, hogy az említett öt hellyel mi van?

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy úgy, mint a Halászkertnél is van. Fel van jelölve a parkolóban az említett rész. Egész jól működött az elmúlt szezonban véleménye szerint.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával a rendelet módosításáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága  

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

6/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök a felkéri Rakics Anna ügyvezetőt a napirend ismertetésére.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy itt is csak a díj egy része változik. A felnőtt jegyek 30%-kal emelkednének. A gyermekjegyek tavaly emelve lettek. A felnőtt napi jegy 1400,-Ft-ra emelkedne, és így a többi arányosan, mint a családi jegy és a felnőtt idénybérletek is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy tavaly úgy emlékszik, hogy május 15. volt a nyitás.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy tavaly június 04.-én nyitottak. A rendeletben, ami van, az egy kiindulási idő, de az engedélyek például, ha nincsenek meg, amik lassan szoktak megérkezni, akkor nem lehet nyitni. A májusi nyitást nem tartja célszerűnek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a bérlők szerződésében mi van?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a strand nyitvatartási idejében kötelező nekik nyitva lenni, de előbb is nyithatnak.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy nem úgy szokott lenni, hogy a strand nyitás és a jegyszedés külön van?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy olyan még soha nem volt, hogy ne lehessen bemenni a strandra. Mindig lehet, most is.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a kötelező nyitás nem áll szemben azzal, hogy a bérlők hamarabb nyitnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy ha május 15. van a szerződésben, akkor a strandnyitással kell összhangban lenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a büfének a strandi illemhely szolgál wc-ként, ha jól tudja.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy májusban már nyitva van a mosdó is, tehát gond nem lehet. Ez egy javaslat, ha akarják akkor marad a május 15.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag hozzáteszi, hogy a korai nyitásnál nem jön ki jól, ha már májusban belépőt kell fizetni. Akkor attól a lehető kis bevételtől is elesnek a bérlők.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, hogy olyan állapotban legyen az egész strand, hogy május 15.-én használható legyen és nem jelenti azt, hogy belépőt szednek. A fű legyen lenyírva, a mosdó legyen nyitva, és hasonlók. Belépőt még nem kell akkor szedni.

 

Dr. Végh József ügyvéd véleménye, hogy eddig is így szokott lenni. Mékli Bernadett bizottsági tag szerint szeptemberben már ne kelljen jegyet fizetni a belépésért?

 

Mékli Bernadett bizottsági tag helyesel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor marad az eredeti.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a vita a bérleti szerződéseknél. A lényeg, hogy májusban a strand olyan állapotban legyen, hogy a bérlők nyitni tudjanak, legyen mosdó is. A belépőjegyet pedig majd június 1.-től kell megvenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a jegyárusítás kezdete mindig változó, hiszen az időjárástól függ a nyitás. A nyitás egyébként a pénztárnyitást jelenti részére. A strand 12 hónapon keresztül látogatható. Áprilisban már van mosdó is nyitva, addig nem lehet, mivel nincs téliesítve. Javasolja, hogy az eredeti nyitás maradjon május 15, és a pénztárnyitás június 1. napja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, miszerint a strandnyitás május 15. napja, a pénztárnyitás pedig akkor, amikor az üzemeltető jónak látja, polgármesteri egyeztetést követően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

7/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítását azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy a strand nyitása május 15. napja, a pénztárat viszont az üzemeltető akkor nyitja meg, amikor akarja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Takács Lajos bizottsági tag 15,16 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

 

5./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2024. évi Üzleti Terve elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s megadja a szót az ügyvezetőnek.

Molnárné Keller Csilla ügyvezető köszöni a szót. A leírtakhoz annyit szeretne hozzátenni, hogy kapott egy feladatot azzal kapcsolatban, hogy vizsgálja meg az ételhordós edényeket. Utána járt a dolognak. Volt egy ellenőrzése is közben, ahol rá is kérdezett a dologra, s nem támogatták a dolgot. A lényeg, hogy maradjon az eldobható ételhordó edény.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy felmerült az ételhordó használata, mely újra használható.

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy sem technikai, sem higiéniai oldalról nem támogatott. Feladata volt ennek utána járni, végre hajtotta. Ráadásul spórolás sem lenne a másik megoldással.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző és Brájer Éva BTTF 15,18 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Takács Lajos bizottsági tag 15,19 órakor visszatér az ülésre Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy a gondolat jó volt, de sajnos nem működik a dolog, még spórolni sem lehetne vele. Kérdése annyi lenne az ügyvezetőhöz, hogy a tervezet a dolgozói béremeléssel számol?

Molnárné Keller Csilla ügyvezető válasza, igen.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vezetői béremelést is javasolja. A testület határozza meg szerinte és itt már szerepel az emelés. A vezetői bér az emelt összeggel lett számolva és a testület még nem döntött róla.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

8/2024.(I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft 2024. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a MENÜ Kft. 2024. évi Üzleti Tervét.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

6./ Napirendi pont

VN Kft. 2024. évi Üzleti Terve elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az ügyvezetőt a részletek ismertetésére.

 

Rakics Anna ügyvezető véleménye, hogy kicsit nehéz. A tagi kölcsönnel nem számoltak és a költségvetésben az önkormányzatnál szerepel. Az elkészített anyagnál a tavalyi adatok alapján számoltak. Amit már tudnak, azok a közmű díjak, melyeket be is építettek. Volt már minimálbér emelést, azt már szerepeltetik a tervezetben. A bevételeknél is az előző évi adatok alapján számoltak. Terveztek bérleti díjakat, melyeket átadnak nekik, ezek inflációval növelt díjak. Területbérleti díja is szerepelnek benne. A parkolóval és a stranddal kapcsolatban próbáltak reálisan számolni. A Babi biciklik szerinte nem hoznak bevételt. Sok tevékenységet folytatnak, ezek is szerepelnek az üzleti tervben. Idén a kikötőben a zöldterület karbantartását is végezni fogják. A közületi vízdíj 30%-kal emelkedik. A villany nem fog emelkedni, de minden más változni fog. Ezeket építették bele. Az NTAK rendszere már rájuk is vonatkozik, amely 500ezer forint /strand összeg lesz. Mindent leírtak, ami befolyásolja a tervet. Jelenleg 24 fő a létszám, melyet szeretne bővíteni, de kérdéses még, hogy meg tudják e oldani. Igyekeznek minden feladatot elvégezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése az lenne, hogy amit átadnak BTTF területeket, a növényzet és öntöző rendszer üzemeltetése, az átadják vagy garanciális lesz? Azért kérdés, hogy a VN Kft-nek plusz összeg lesz-e.

 

Brájer Éva BTTF elmondja, hogy a Tátika épületben valamilyen üzemeltetési összeggel kell számolni. A garanciás gondokat megfogják természetesen oldani, ha lesznek. Itt lesznek és segítenek. Ezeket a vagyonokat az önkormányzatnak visszaadják. Mindent.

 

Krisztin N. László polgármester kérdése, hogy akkor ezek a szerződések átadhatók?

 

Brájer Éva BTTF válaszában elmondja, hogy lesznek átadások.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi Rakics Anna ügyvezetőt, hogy ezekkel számoltak vajon?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ezekkel nem, mert az alap feladatokkal ezt is ellátják, a létszám adott a cégnél, ez nem plusz. Korábban is csinálták, csak kicsit másként, de a munkabér tartalmazza.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a megkötendő karbantartási szerződésekben benne lesz, hogy ami nem garanciális hiba lesz, ott helyt állnak, a BTTF-en keresztül.

 

Brájer Éva BTTF elmondja, amikor a vendéglátás részeit kiadják és beüzemelik, akkor nyilván biztos lesznek még feladatok. Számviteli átadás is lesz. A munka még bőven zajlik, folyamatos kapcsolatban vannak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvezetői bérrel kapcsolatban a tervezetben emelt bérrel számol, mivel tavaly elmaradt és most többet javasoltak emelni.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, a bevételi oldalon az önkormányzati rész akkor 30millió támogatás és 20millió tagi kölcsön?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, igen, 30millió + 20 millió.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a 28millió külön soron van.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy át kell dolgozni a tervet. A sportpálya érintve volt, s a 4millió, ami be lett tervezve, akkor kikerül. Arról döntés van, hogy a VN Kft. üzemelteti, s akkor viszont döntést szeretne kérni arról, hogy átkerül oda minden összeg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök egyetért.

 

Krisztin N. László polgármester kéri Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a testületi ülésen ez a döntés történjen meg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az összeg, amely a Bányász stranddal kapcsolatban szerepel az inflációval növelt?

 

Rakics Anna ügyvezető válasza, igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza:

 

9/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji VN Kft. 2024. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. eszközfejlesztés- és beszerzés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismételten felkéri az ügyvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy mindent leírtak. Ezekre sajnos anyagi keretük nincs. A legjobban a Badacsony stranddal kapcsolatos pontot szeretnék megvalósítani. A napvitorlákat is jó lenne ott a strandon megvalósítani. Erre már kértek ajánlatot tavaly. Az egész lidóra 5milliós ajánlatot kaptak, melyet soknak tartanak, de viszonyításnak jó. A mederben lesznek az oszlopok és ezt nem tudják saját maguk megoldani. A gépek közül a seprőgép segítené a legjobban a munkájukat. Ez egy használt gép, mely az anyagban szerepel, az új nagyon drága. A másik munkagép is nagyon jó, de az is nagyon drága, annak ellenére, hogy gépigény lenne még. Amit szeretnének, az az 1. és 3. ponton megjelölt dolgok, ezek lennének a legfontosabbak számukra.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a seprőgépnél az ár elírás lehet?

Rakics Anna ügyvezető megnézi az anyagot és válaszában elmondja, hogy igen, az egy véletlen elírás.

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy aki tudja, az támogassa.  

Borbélyné Galambos Gabriella elnök pontosítja, hogy akkor a kerítés és a seprőgép támogatásáról van szó.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzászólásában elmondja, hogy az őszig egy lombszívó is kellene a cégnek majd. Hiszen nagyon sok munkájuk van a lehullott levelekkel. Egy olyan gép kéne nekik, amely felszívja a lombot.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy akkor 5millió a költségvetésben lemegy, 3 milliónál tartanak?

Krisztin N. László polgármester igennel válaszol. Hozzáteszi, hogy persze ez nagyjából.

Hartai Béla bizottsági tag egyetért, csak számol.

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez egy megközelítő összeg. A várható pénzmaradvány terhére tavaly is terveztek és idén is.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

10/2024.(I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. eszközfejlesztés- és beszerzés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj VN Kft. eszközfejlesztés- és beszerzés keretén belül a Badacsony strand kerítésének felújítását és seprőgép beszerzését.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. támogatásáról – Badacsonyi büfé felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, majd megadja a szót az ügyvezetőnek.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, itt a büfére új bérlőt találtak és kérte, hogy az épület átvétele előtt legyenek a hibák kijavítva. Ezek a hibák a bejáráskor készült jegyzőkönyvben is szerepelnek. Tételes összeg nincs benne, mert nem érkezett ajánlat. Így a VN Kft. végezné el a feladatot. Amit nem tudnak megoldani, arra kell egy másik vállalkozó majd. Ha a testület támogatja, akkor a vállalkozóktól kérnek be ajánlatot. Ez az anyag erről szól. Van, amit szakemberrel kell átnézetni. A hibákat és a festést meg kell oldani. Nincs műszaki tartalom, mert fel kell szakemberrel méretni a munka bizonyos részeit.

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy ezeket mind megígérték az új bérlőnek?

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen, a testület előtt volt. Akkor beszéltek arról is, hogy a tálalóablak osztása nem jó helyen van, de azt ők majd megoldják, csak engedélyt kér hozzá. A kérdés az, hogy a pályázat engedi-e a változtatást.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy igen, lehetséges.

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy a többi pedig megoldandó.

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az előző vállalkozóval nem tudnak érvényesíteni semmit, azon a cégen már nem lehet behajtani semmit.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az ügyvédet, hogy ebből tanulva majd olyan szerződést kell kötni, hogy ne legyen újabb gond?

Dr. Végh József ügyvéd válasza, igen. Igyekeznek úgy megírni a szerződést, hogy ne legyen több gond. Ezek nem 100%-os védelmek, de segít. Javasolja, hogy érdemes a bérlőket, a cégek alakulását mindig figyelemmel követni.

Takács Lajos bizottsági tag 15,48 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az előző bérlő vajon tud-e pályázatban részt venni a testület tudta nélkül?

Dr. Végh József ügyvéd válasza, nem.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy betervezésre került az összeg működési jogcímen, így át kell tenni másik sorra, hogy pénzügyi átadás legyen. Ezzel a költségvetés nem változik.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

11/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. támogatásáról – Badacsonyi büfé felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Takács Lajos bizottsági tag 15,51 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő

 

9./ Napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2024. évben megtartandó rendezvényeinek részletes költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kulcsár-Székely Attila BVKI intézményvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s megadja a szót az intézményvezetőnek.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető elmondja, hogy leírtak mindent. A testület azon javaslata, hogy 10millióval kevesebb legyen, nem áll távol tőle. Májusban a maradvány még adhat pluszt is. Terveznek nagy támogatókat is bevonni. A tavalyi 50millió lett most is tervezve. Véleménye szerint ez nem sok. Sok kerek évforduló lesz idén a város életében. Szándéka, hogy minden minőségi legyen. Véleménye szerint ez egy jó költségvetés.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérése, hogy a testületi ülésre az időpontokat is kapják meg.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető elmondja, hogy készül egy naptár is, hogy mindenki lássa mi mikor lesz. Papír alapon is lesz, ez folyamatban van. De kell ez a döntés is hozzá.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy a Tomaj lakoma időpontja május 03.-05.?

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető pontosítja, hogy május 03.-04. Előtte lesz közvetlenül május 01. Bízik benne, hogy sokan lesznek. Az ételek és fellépők is a középkori létet mutatják be majd. Hamar nyilvánosságra akarják hozni a rendezvényt.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az intézményvezetőt, hogy a Turisztikai Egyesülettel egyeztettek-e, mivel a túrájuk május 03.-05. között lesz. Beszéltek ezzel kapcsolatban?

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető elmondja, hogy még nem, de köszöni az információt és beszél velük.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy figyeljenek az ilyenekre és ne szervezzenek egymásra.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető elmondja, hogy már novemberben az anyagukban szerepelt ez a program.

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy figyelni kell, ne ütközzenek a programok. Viszont a lakoma Badacsonytomaj belvárosában lesz, a helyieket megszólítva. A másik program, a túra pedig a vendégeknek, turistáknak szól és Badacsonyban lesz, tehát nem lehet gond, ha jó szerveznek.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető elmondja, hogy egy szezonnyitó rendezvényt szeretne ezzel.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az intézményvezetőt, hogy a párbeszéd nagyon fontos, az legyen.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető válaszában elmondja, hogy rendben, megoldja.

Hartai Béla bizottsági tag kérése, hogy a 2024. évi költségvetés mellé az előző évi költségvetést és programokat oda lehetne tenni?

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető válasza, hogy természetesen, megteszi. Igyekszik szerdára elkészíteni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a Borhét után és a Fényvarázs előtt nem lesz semmi program?

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető elmondja, hogy csak a Fényvarázst tervezik. A helyi borászok jelezték, hogy úgy, mint tavaly, most is saját költségen kitöltik abban az időben a programokat. Akár úgy, hogy a Rózsakő nevet visszahozzák. Önkormányzati rendezvény nem lesz.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ezt nem érti, hiszen tőlük várják, hogy programokat megoldják.

Krisztin N László polgármester hozzáteszi, hogy a borászok nem jeleztek írásban semmit, így nem került bele.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a borászokkal a megbeszélésen szó volt erről.

Hartai Béla bizottsági tag 16,02 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Krisztin N. László polgármester elmondja, fontos, hogy írásban jelezzenek és ezzel együtt fontos, hogy a borászok is tesznek valamit.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, hogy a BVÖKI programjai között szerepeljenek.

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy a borászok is jelezzenek vissza írásban.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető elmondja, hogy pontos dolgokat kell tudni ahhoz, hogy bele tudja venni a naptárba.

Krisztin N. László polgármester 16,03 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy nem lehet fordítva, hogy a borászok szeretnék, de az infrastruktúrát az önkormányzat és a BVÖKI adja meg?

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető válaszában elmondja, hogy igyekszik megoldani mindent.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, ha nem írásos, akkor legyen az is.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető úgy emlékszik, hogy elvi megállapodás volt, de konkrét nem.

Dr. Végh József ügyvéd 16,05 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Szeretné, ha nem utolsó pillanatban szólnának neki.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy lesz egy megbeszélés nemsokára, kéri legyen a listában benne.

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető helyesel.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a Tátika bérlői mit fognak szólni, ha ebben az új környezetben lesz a Fényvarázs és a tűzijáték. Hogyan lehet majd megoldani? A helyszín marad?

Török Zoltán alpolgármester hozzászólva elmondja, hogy a strand jöhet még szóba.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy az újonnan elkészült területre ennyi embert engedjenek?

Hartai Béla bizottsági tag és Dr. Végh József ügyvéd 16,08 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 5 fő.

Hrabovszki László helyi lakos kérdése, hogy a reklámokban Badacsony Park jelenik meg a Borhéttel kapcsolatban. Az mi?  Kapja a kérdéseket, még Szegedről is, hogy hol van a park?

Kulcsár-Székely Attila intézményvezető elmondja, hogy ott, ahol tavaly is volt.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki elvi támogatásként egyetért a karácsonyi időszakban az ingyenes parkolással, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

 

 

12/2024.(I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2024. évben megtartandó rendezvényeinek részletes költségvetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

10./ Napirendi pont

Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s elmondja, hogy ezt minden évben elfogadják. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Dr. Bodnár Attila jegyző 16,15 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

13/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

11./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

14/2024. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 16,17 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella ismerteti az előterjesztést, s megkérdezi, hogy erről kötelező dönteni?

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy igen. Csak a gáz és az áram kapcsán terveznek újat. Más nem látszik, hogy lesz.

Hartai Béla bizottsági tag hozzászólásában elmondja, ha jól emlékszik, a két ügyvédi irodának 10millió lett betervezve.

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, hogy ő nem dolgozik velük.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

15/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1470/3 hrsz. ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök részleges módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót az előkészítő ügyintézőnek.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy érkezett egy kérelem a Móricz Zsigmond úttal kapcsolatban. Még egy 2019-es módosításban volt benne, de nem került átvezetésre a rendeletben. Új tulajdonosa van az egyik résznek és szeretné bevenni a módosítást, hogy rendben legyen. A főépítész véleményt adott, mely az anyagban szerepel.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, ha a főépítész nem támogatja, akkor ennyi.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a főépítészi véleményt ismerik. Nem tudja más megoldás van-e.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy lakóövezetben van és nem lehet megosztani. Több tulajdonos van.

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni, érti. Le is van írva.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy lehetőség a VT övezetbe sorolás, de nem tudni mi a vége ennek.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I.  határozati javaslattal, mely nem támogatja a kérelmet, egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

 

16/2024. (I. 29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 1470/3 hrsz. ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök részleges módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem javasolja a kérelem támogatását a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2024 hrsz. ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök részleges módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, ismét megadja a szót az előkészítő ügyintézőnek.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy szintén érkezett egy kérelem. A Kemping utcában egy garázst szeretnének építeni. A főépítész véleménye látható. A főépítész a különálló építésre adott véleményt, melyben nem javasolja a csónaktároló mellé. A HÉSZ esetleg külön garázsra szólna.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy kint volt. A józan eszével tudja, hogy ilyet szoktak engedély nélkül építeni az emberek. Nem tudja kit zavar az a kis garázs, ő támogatja a kérelmet.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi az alpolgármestert, hogy a főépítészi véleménnyel szemben?

Török Zoltán alpolgármester válasza, igen. Ezen véleményét nem kell támogatnia a testületnek, csak elmondja.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy rengeteg ilyen lehet majd, és nem lesz belőle bevétel sem. Viszont a főépítész véleménye alapján nem lehet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, az a helyzet, hogy a településképi véleményt a polgármester adja ki a főépítész véleménye alapján. Még a főépítészi véleménnyel ellentétesen nem döntöttek. Ezután megy az építési hatósághoz az anyag. Nehogy olyan precedens legyen, hogy gond legyen belőle. Szíve szerint egyet értene, hogy engedéllyel lehessen, csak fél, hogy mi lesz belőle.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

17/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2024 ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök részleges módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a kérelmet nem javasolja elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

15./ Napirendi pont

EKF pályázatban beszerzésre került eszközök használatba adása  

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s megadja a szót a pályázati referens kollégának.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a lényeg, hogy be lettek szerezve eszközök, amik jobb kézben lesznek a VN Kft.-nél és a BVÖKI-nál. Ennek viszont legyen egy szerződéses megoldása is, erről szól az előterjesztés.

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy a tavalyi durva bérleti díj emelés után még napágyak is kerülnek oda?

Krisztin N. László polgármester válaszul elmondja, hogy egyelőre raktárban vannak.

Mékli Bernadett bizottsági tag véleménye, hogy nehéz a bérleti díjat kitermelni, de így még nehezebb lesz.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy konkrét terv még nincs. Még nem tudja mit hogyan tud megoldani, de ingyen nem akarja, az biztos.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy nem lehetne megállapodást kötni ezzel kapcsolatban?

Rakics Anna ügyvezető véleménye, hogy biztosan lehet. Az elmúlt héten látta ezt a szerződés tervezetet.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a lényeg, hogy átadják és csinálnak vele, amit akarnak.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy Badacsonyban a strandon nem biztos, hogy az lesz, aki eddig volt. De ez még nem biztos.

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy oda lenne jobb szerinte. Abban kéne dönteni, hogy átadják vagy sem.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

18/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

EKF pályázatban beszerzésre került eszközök használatba adása 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

16./ Napirendi pont

Tátika műemléki épület karbantartási és üzemeltetési szerződéseinek megkötése  

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a pályázati referenst a napirend ismertetésére.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, arról szól az előterjesztés, hogy ezeket a szerződéseket az önkormányzatnak szükséges megkötni. A garanciális összegek nem lesznek benne. Erre vonatkozóan kell a szerződést a beléptetőre, a konyhai eszközökre és lesz ég a gépészeti eszközökre is. Látni, hogy milyen összeggel számoltak ezek alapján. Még változhat, ha jön karbantartási szerződés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót Brájer Évának a BTTF-től.

 

Brájer Éva BTTF elmondja, hogy ők egy fejlesztő cég. A Tátika üzemeltetéséről is van elképzelésük. Nem rendelkezik pénzügyi forrással ezzel kapcsolatban. De most felajánlja a segítségüket, ha szükség lesz rá. Az arculati elemek elkészültek és a nagy felirat nem került vissza, hiszen az eredeti épület is így volt.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy a költségvetésbe a 7millió vagy a 3,6 millió van betervezve?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a bruttó 7millió van betervezve. A már megkötöttnél a bruttó 3,6millió van betervezve a liftek miatt.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy akkor 10,6millió a tervezet?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válasza, igen.

 

Hartai Béla bizottsági tag javaslata, hogy külön legyen a 7 millió.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök egyetért.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a még megkötendőhöz kell a 7 millió. A lift már meg lett kötve.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy most a 7 millióról kell dönteni?

 

Molnár Mihály pályázati referens válasza, igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza:

 

19/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika műemléki épület karbantartási és üzemeltetési szerződéseinek megkötése 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

17./ Napirendi pont

BFT pályázat keretében beszerzésre került gépjármű üzembentartói szerződése  

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, s megadja a szót az előkészítő munkatársnak.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az elnyert pályázat keretében a zöldterület gondozásához gép lett beszerezve. Egy szerződés

 

Török Zoltán alpolgármester 16,38 órakor elmegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

 

keretében a VN Kft. fogja üzemeltetni a járművet.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy ezzel a VN Kft. könyvelésébe kerül át?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a tulajdonos marad az önkormányzat, csak az üzemeltetés kerül át.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy a tulajdon nem kerül át.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése még, hogy a VN Kft. költségvetésében a karbantartási oldalon benne van?

 

Rakics Anna ügyvezető válasza, hogy minimálisan igen, a biztosítás, de a karbantartás garanciális.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

20/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BFT pályázat keretében beszerzésre került gépjármű üzemben tartói szerződése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj közúti területeinek digitális 3D térkép információs felmérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót Dr. Bodnár Attila jegyzőnek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy minden benne van az előterjesztésben. Kérdésre szívesen válaszol.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy a költségvetésbe bele van-e tervezve?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válasza, nincs.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javasolja, hogy amíg nincs elfogadott költségvetés, addig ne foglalkozzanak vele, majd utána hozzák vissza a testület elé.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, hogy biztosan jó lenne.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, ha elfogadták a költségvetést, akkor is jó lesz.

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában elmondja, hogy 10 éve már kapott ilyen megkeresést. Ennek figyelembevételével van még rá idő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, hogy nem hoznak döntést kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

21/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj közúti területeinek digitális 3D térkép információs felmérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2024. évi költségvetés elfogadását követően tárgyalja újra a kérelmet.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

19./ Napirendi pont

Bogyay Lajos úti ivóvíz és szennyvíz fejlesztés – szennyvízátemelő kivitelezés finanszírozásának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az útnak víz- és szennyvízrendszere majdnem teljesen kiépült pályázati forrásból. A közbeszerzési döntésnek megfelelően a szennyvízátemelő kikerült, de kell hozzá. Közbeszerzés lett kiírva, melyre három ajánlat érkezett. A legjobb bruttó 31milliós elképzelés és 50-50%-ban oldják meg. Informálisan volt egy egyeztetés. Szándéknyilatkozatokat kell még bekérni az érintettektől, hogy haladjanak tovább.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy a közbeszerzést ki kérte, ha a lakosok még tették meg a nyilatkozatokat.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez egy 99%-ban elkészül rendszer, ami enélkül nem működhet. Ha nem készül ez még el, akkor az egész felesleges volt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy szavaztak igennel. A pályázat akkor lesz zárható, ha ezek is meg vannak.

 

Molnár Mihály pályázati referens egyetért.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a szolgalmi jog bejegyzése is kell hozzá. Kérné az anyagot, hogy mi volt, mert egyeztetni kell neki. A földmérővel is beszélni fog. Az érintettek közül két kivétellel nem reagáltak a levélre. Nem vették át még a levelet sem. Kér ehhez egy kis segítséget, hogy egyeztessenek adatokat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy amikor a pályázatot az önkormányzat megkapta, az akkori kivitelező mondta, hogy az önkormányzat elé elhelyezik a gerincvezetéket és akkor csak a rákötésekkel nem okoznak gondot. A műszaki átadás-átvétel hogyan valósul meg, az egy dolog. Ha ez egy közműfejlesztés, hogy befizetik az 50%-ot, akkor nem egyenlő, hogy kevesen vannak, akkor mérlegelni kell, hogy olyanokat segítsenek, akik nem tehetik meg az önrészt. Legyenek lojálisabbak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző véleménye, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem a kivitelező beszélte rá őket. Saját maguk találták ki, hogy ez legyen rendben. Nagyon nehéz volt a Belügyminisztériumon keresztül, de végül sikerült. Nem tudták, hogy a valós összeg mennyi lesz. Elkészültek a tervek és kiderült, hogy ez az összeg nem lesz elég erre. Éppen a csatornához kellő elemek maradtak ki. Az aknák megépültek és a szivattyúk és egyebek kerültek ki. Ezeket kellene most megoldani. A DRV összekötötte ezt a két témát, az ivóvizet és a szennyvizet. Az ivóvíz része kész van. Nem lát nagy ellentmondást, hogy ki kezdeményezi. Reméli, hogy az önerőt befogják fizetni.

 

Hartai Béla bizottsági tagnak annyi kiegészítése lenne, hogy nem kell emlegetni, hogy ki hogyan szavazott. A polgármesterrel ketten vitték ezt előre. Dr. Bodnár Attila még a környéken sem volt. Tényleg volt forráshiány, majd utána jött más. Az út alatti rész teherbírása is kérdés volt. Egészen idáig fel sem merült, hogy önkormányzati támogatással csinálják meg. De legyen meg, mert fontos. A kérdés az, hogy ebben az esetben volt egy másik indítvány, ami nem jön ki neki. 26 millió volt a költségvetésnél.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, a kiadást az önkormányzat fizeti a kivitelező felé és a bevétel lesz az önrész.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző hozzáteszi, hogy plusz ÁFA.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, ez így volt már másol is.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, nincs gond, mert halad minden.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy amikor először erről szó volt, akkor a csatornáról nem volt szó. Menet közben jött bele ez a rész.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy nemcsak a fedezet a kérdés, de nem is vihették volna néhány helyen a vezetéket.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, rossz helyen volt az út.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

22/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bogyay Lajos úti ivóvíz és szennyvíz fejlesztés – szennyvízátemelő kivitelezés finanszírozásának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

20./ Napirendi pont

A megvalósult beruházások átvétele GINOP-7.19.-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” és a Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukciója projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s megadja a szót a polgármester úrnak.

Krisztin N. László polgármester szeretné felvezetni a témát. Azt gondolja, hogy amikor beléptek ebbe a projektbe, a testület megadta a felhatalmazást erre. Úgy a helyes szerinte, ha az elkészült dolgot is a testület veszi át. Részese volt mindenki a folyamatnak.

Hartai Béla bizottsági tag 16,59 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Gyakorlatilag megtett mindent mindenki, hogy az önkormányzat átvegye. Vannak kérdések melyeket az átvételek előtt meg kell beszélni. Az egyik, hogy az ember, ha a saját házát építi, akkor is számol apró hibákkal, amely majd az üzemeltetéskor jön elő. Vannak, amik már láthatóak. A tábláknál, amiket a szél rongált meg, a Brájer Éváék intézkedtek rögtön. Az átvétel után a garancia hogyan fog alakulni, az egyik kérdés. A BTTF vasalja be a garanciát, amikor az épület az önkormányzat kezében van. Ne legyen olyan helyzet, hogy a kivitelező nem garanciának fogja fel. Az átvételkor az érdek az, hogy minél előbb a testület elé álljanak az üzemeltetéssel kapcsolatban. Legkésőbb februárban kell egy anyag, hogy a pályázatot ki lehessen írni. Igyekszik élettel megtölteni az épületet november 30. óta, hiszen mindenféle csoportokat visznek oda. Voltak a gyerekek az iskolából, a Térségi Értéktárral is az aláírás ott lesz. A Bahart is ígérte, hogy az egyik ülésük ott lesz. Készültek, hogy a testületi ülés most ott legyen, de mivel a fűtéssel kapcsolatban gond volt, amit már megoldottak, így nem ott lesz. Erről lehet, kell beszélni. A Fő utca látszólag nagyobb megoldás, hogy támogatja a 10millió ráfordítást a csapadékvíz elvezetés megoldását, amint az időjárás engedi. Ezt akkor tudják átvenni, ha lesz

Hartai Béla bizottsági tag 17,04 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

szerződés ezzel kapcsolatban. Küldtek a másik félnek egy szerződést, de Patányi úr nem írta alá. Akkor vennék át a Fő utcát, ha a csapadékvíz elvezetés rendezve lenne. Hogyan tud ez működni? Ez a kérdés.

Brájer Éva BTTF elmondja, az a véleménye, hogy rossz állapot az, ha nincs a Tátikának üzemeltetője. Átveszi az önkormányzat, de hasznos lenne, ha lenne felelős az épületért. Van egy kulcs az önkormányzatnál és egy a BTTF-nél. Kell egy felelőse az épületnek. Jogvita eddig még nem volt szerencsére Sok adminisztrációt is át kell adni az önkormányzat részére. Jó lenne, ha egy felelősi rendszer lenne állítva. Nem tudják mire készüljenek, nem látni előre, hogy mi lesz. Úgy gondolja, hogy ami gond eddig jelentkezett, azt rohamosan megoldották. Van olyan garancia, amit a kivitelezőkön keresztül lehet érvényesíteni és van olyan, amit nem a kivitelezőkön keresztül tudnak érvényesíteni, de kapcsolatban vannak folyamatosan.

Krisztin N. László polgármester elmondja, akkor így nem mondható ki, hogy a Tátika jótállási ideje például 2 év. Akkor más a konyhánál, a bútornál és az építésnél?

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy 24 hónap.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, akkor ez alatt ki érvényesíti a garanciát?

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, a Brájer Éváék.

Brájer Éva BTTF hozzászólásában elmondja, azért is mondta el, hogy ha az önkormányzat úgy gondolja, akkor együttműködési megállapodás is lehet közöttük.

Krisztin N. László polgármester elmondja, még az átadás előtt azért kapott üzenetet, hogy a zebránál lévő lámpa nem világított. Ebben az esetben már az önkormányzat kötelessége?

Hartai Béla bizottsági tag 17,10 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Brájer Éva BTTF kéri, hogy jelezzék írásban.

Krisztin N. László polgármester köszöni, rendben. Kérdés, hogy mit csináljanak a csapadékvízzel?

Brájer Éva BTTF elmondja, nem tudta, hogy nem volt szerződés. Miért?

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, összeírt egy tervezetet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr átnézte a szerződést és elküldték az anyagot a Patányi úrnak. Visszajelezte, hogy ebben a formában nem írják alá. Az ügyvéd által beleírt mondatok nem tetszenek neki.

Molnár Mihály pályázati referens hozzáteszi, hogy a testületi ülésen elhangzottak kerültek bele.

Dr. Végh József ügyvéd nem érti miért nem írják alá.

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy ez egy rossz helyzet. Nem lehet így tovább lépni. Az, hogy a pályázat után a garancia alatt a javítást más végezze nem tűnik jónak.

Brájer Éva BTT véleménye az, hogy ennek a gondnak nem lehet okozója a cég. A véleménye szerint nem a Vértesút a felelős. Lehet követelni a kivitelezés vagy a terv volt a hibás, vagy a BTTF előtti tervezés volt a hibás. Ettől a gond nem oldódik meg. Az biztos, hogy nem gondolja, hogy az tisztességes, hogy a Vértesúton számoltassák el. Sokszor beszéltek már erről. Ami gond hozzá eljutott, azt igyekeztek megoldani. Jó lenne a Fő utca projektet lezárni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, két dolog, hogy a határozat a vízelvezetéssel kapcsolatban, hogy az ügyvéd vizsgálja meg, kinek a felelőssége ez a helyzet. A másik, a közmeghallgatáson merültek fel ilyen dolgok. Jelezve lettek a BTTF felé is. A kérdésre nem képesek választ adni, csak azt, hogy jogi úton próbáljanak az érintettek tenni valamit. Mindenkinek az érdeke, hogy a gondok megoldódjanak.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a véleménye egyezik az ügyvéd véleményével.

Hartai Béla bizottsági tag 17,15 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

Krisztin N. László polgármester kérdése, mi a megoldás?

Dr. Bodnár Attila jegyző véleménye, hogy kezdeményezzenek megbeszélést, ha nem, akkor új közbeszerzés.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, támogató hatóságot kell majd megkérdezni.

Brájer Éva BTTF elmondja, közbeszerzésre tették az ajánlatot. Kész műszaki tervet kaptak.

Dr. Végh József ügyvéd véleménye, rögzíteni kell, hogy ki a felelős

Brájer Éva BTTF elmondja, a műszaki ellenőrök végig figyelemmel kísérték.

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzáteszi, hogy mi vagyunk a megrendelők. A testület és az önkormányzat nem szakemberekből állt akkor sem. Akkor a tervezőn érvényesítsék.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az volt bele írva, hogy az önkormányzat részéről van egy probléma. Ez lett leírva a levélben.

Dr. Végh József ügyvéd hozzáteszi, senki nem mondta, hogy ők a hibásak.

Krisztin N. László polgármestert az érdekli, hogy ha kérnek árajánlatot, akkor az lehet nem érinti a Patányiék garanciáját. Állásfoglalást kérnek.

Molnár Mihály pályázati referens véleménye szerint jogalapot teremt, az biztos. A Tátikába nemcsak a BTTF van, az MTSZA is szerzett be eszközöket, ezeket is át kell venni.

Brájer Éva BTTF elmondja, a homokozó például, a térkép és hasonlók.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy bele kell venni és figyelni a szóhasználatra.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, a táblák, amik ki voltak helyezve a Fő utcán a közút által, azokkal mi a helyzet? A közút azt mondta nekik, hogy

Mékli Bernadett bizottsági tag 17,22 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

ki sem vehették volna, mert a közút tulajdona. Kérni akart egy írásos anyagot, amit még nem tudott elintézni. A közút tulajdona és akár vissza is teszik.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatáson is szó volt róla.

Brájer Éva BTTF kérdezi, hogy még mindig beteg a hölgy a közútnál?

Borbélyné Galambos Gabriella elnök válasza nem, de még idén nem foglalkoztak vele.

Hartai Béla bizottsági tag véleménye, hogy ezzel, hogy új engedélyezési eljárás volt, amihez a közút hozzájárult, így elfogadta az új helyzetet. Hiszen ez egy közút által jóváhagyott engedély is.

Mékli Bernadett bizottsági tag 17,24 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

Így a régi táblákat, amiket korábban kivettek és nem tették vissza, onnan kikerült.

Brájer Éva BTTF egyetért, hiszen ugyanoda nem tud táblát visszatenni, hiszen megváltozott sok minden.

Krisztin N. László polgármester összegzi, amit Hartai Béla bizottsági tag elmondott, miszerint azzal, hogy hozzájárultak a táblák kiszedéséhez az engedéllyel, ezzel hozzájárultak, hogy a régi táblák nem kerülnek vissza. Folyamatosan mondták, hogy a Fő utcára vonatkozóan az összes terület önkormányzati tulajdonba került.

Gyimesi Mónika ügyintéző szerint még nem került az önkormányzat tulajdonába. A közút azt mondta, hogy még nem önkormányzati tulajdon, a forgalomtechnikai tervek miatt.

Brájer Éva BTTF hozzáteszi, át kell venni üzemeltetésre.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, még nem vették át.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, az autók folyamatosan megállnak mindenhol a Fő utcán.

Dr. Bodnár Attila jegyző 17,27 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

Dr. Bodnár Attila jegyző 17,28 órakor visszatér az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a Tátika kapcsán a szerződéseket is megkapják majd?

Brájer Éva BTTF visszakérdez, hogy mire gondol?

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az EBH-val kötöttek csak. Eszközök beszerzésére gondol?

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzat köt szerződést üzemeltetővel és ha tönkre megy valami, akkor mi lesz?

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a BTK szabályozza a garancia fogalmát.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, ha 10 éves bérleti szerződés lesz, akkor is az önkormányzat az üzemeltető?

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy két évig a garanciális hibákért az EBH felel. A szerződést, amit meg kell kötni, az kell, hogy a használat szakszerű legyen.

Brájer Éva BTTF elmondja, amikor az önkormányzat átadja, akkor azt úgy adja át, hogy kipróbált állapotban. Ettől sokkal bővebb ez a gond. Nagyon jó szerződések kellenek ehhez.

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzáteszi, hogy a lakástörvény is segít ebben, de még nem tartanak itt.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. határozati javaslattal egyetért a Tátikával kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

23/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A megvalósult beruházások átvétele GINOP-7.19.-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy pontosításra, hogy a „BTTF Zrt. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának üzemeltetésre, fenntartásra visszaadja” az építményt. A határozati javaslat további sorai változatlanul hagyása mellett.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, a II. határozat a Fő utcával kapcsolatos, amely határozati javaslatban az alap jó. Tudni kell, hogy osztható vagy sem a szolgáltatás. Kezdeményezni kell egy megbeszélést, hogy a szerződést írják alá. Ezt hajtsák végre. Valamint Dr. Végh József ügyvéd és Dr. Bodnár Attila jegyző nézzen utána, hogy osztható vagy sem a szolgáltatás. Ha igen és a megállapodás nem jön össze, akkor a pályáztatás legyen másik vállalkozóval.

Hartai Béla bizottsági tag javaslata, hogy ne hozzanak határozatot és inkább az ülésig még nézzenek utána.

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, az sem lenne rossz, ha a hiányosságokat és javításokat végezzék el és más kérdés, hogy az önkormányzat kivel rendezi el.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az önkormányzat vállalná és fizetne érte.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az jó, hogy a szerdai ülésig még gyűjtsenek információt?

Borbélyné Galambos Gabriella elnök összegzi, akkor nem döntenek most. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fő utcával kapcsolatban nem hozna döntést, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

24/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A megvalósult beruházások átvétele, a Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukciója projekt

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukciója projekttel kapcsolatban nem hoz döntést, a testületi ülésig még információgyűjtés történik a megoldással kapcsolatban.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

21./ Napirendi pont

Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Demjén Tamás taxis köszöni a szót, majd elmondja, hogy olyan kérelmet nyújtottak be, hogy a jelenlegi szerződésüket a következő öt évre hosszabbítsák meg, hogy folytatni tudják a szolgáltatásokat. Egy kicsit helyi attrakciók is lettek. Ehhez kérik a támogatást.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag egyetért, hogy hosszabbítsanak. Kérdése, hogy a szerződésben nem volt inflációkövetés?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válaszában elmondja, hogy közterület bérlés van, nem ingatlan.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag köszöni, rendben van.

 

Demjén Tamás taxis elmondja, ha jól tudja ez más.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy ez a közterületi rendeletben van? Akkor lehet, hogy ha az összeget és az időtartamot módosítják, akkor a rendeletet kéne módosítani.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válasza, igen.

 

Hatai Béla bizottsági tag elmondja, ha nem módosítanak, akkor maradna is. Javaslata lenne, hogy akkor 6 év legyen és az önkormányzati ciklussal együtt futna. Ez a módosító javaslata.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy most egy elvi támogatás kéne, hogy egyetértenek és felkérik a műszaki osztályt, készítse elő a rendelet módosítást a következő testületi ülésre, s ott megtárgyalják majd.

 

Hartai Béla bizottsági tag hozzáteszi, ha 6 év lenne, akkor működne a ciklikusság. Egyetért, hogy később tárgyalják.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az elvi támogatással és azzal, hogy a rendelet módosításakor 6 évre módosítják a bérleti időt is, valamint a bérleti díj emelést is akkor tárgyalják, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

 

25/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti kérelmet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításakor a bérleti szerződés időtartamát maximum 6 évre lehessen megkötni, illetve az önkormányzati rendeletbe foglalt bérleti díj (600.000,- Ft/db) is módosításra kerül.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Hartai Béla bizottsági tag 17,50 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s átadja a szót az előkészítő kollégának.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a Tátika záró helyszíni ellenőrzése megvolt, minden rendben zajlott. Hiba nem volt. A Világörökségi pályázattal kapcsolatban most lesz a záró helyszíni ellenőrzés.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy nem miattuk csúszott eddig, hanem Balatonfüred miatt.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a gépbeszerzés pályázatát lezárták.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy a testületi ülés szünetében lesz egy kis átadó ünnepség ezzel kapcsolatban, szerdán.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a régi klímaprojekt záró elszámolását két éve beküldte, de csak most jött visszajelzés. Badacsonyörsön a TOP PLUSZ keretében az útfejlesztésekkel kapcsolatos pályázatot sajnos megszüntették.

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Kisfaludy sétánnyal kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy ha vége lesz a projektnek, akkor szeretnének egy záró eseményt, amiben az érintett támfalról a táblákat levennék és a bástyára három másik tábla kerülne fel. Egy dombormű van, amiből egy táblát fognak készíteni, ez lenne a központi elem. Lenne mellette két másik tábla. Az egyiken azon személyek neve lenne, akiknek köszönhetően létrejött annak idején ez az út. A harmadik táblán pedig az érintett képviselő-testületeket említenék meg az elkészült pályázattal kapcsolatban. Ezzel egy kicsit megint sikerülne tovább lépni. Kérdése, hogy a lámpák rendben vannak?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, hogy nem tudja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy nézzék meg.

 

Molnár Mihály pályázati referens megígéri.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy akkor ez egy tájékoztatás. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

26/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes szervezési ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a polgármester urat, kíván-e hozzáfűzni valamit.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, nincs semmi, amit hozzátenne. Fontos viszont, hogy a csendrendelettel még a szezon előtt foglalkozzanak. Időpontokat és hasonló részleteket kell átnézni. Fontos, hiszen ezek alapján tud döntéseket hozni majd. Köszöni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

27/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

24./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes szervezési ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Kőfejtő úttal kapcsolatban mi a helyzet?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy majd tavasszal tudják csinálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Ibossal kapcsolatban nagyon rossz a helyzet, s meg kell nézni mit lehetne ott tenni, javítani. A Kisfaludy felőli részt kell átnézni majd. Valamit tenni kell.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy tavaly 30tonna mart aszfalt került oda fel, de nem látszik belőle semmi.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a Tóti úton a lámpák fénye csak ennyi?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy még nincs kész a beruházás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azzal küzdenek, hogy véleményük szerint nem jól rakták le a lámpákat.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ma reggel beszélték, hogy ha kivesznek minden másodikat, akkor még ennél is rosszabb lesz.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy ezeknek a lámpáknak gyenge a fényük. Kéri Molnár Mihály kollégát, hogy nézze meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

28/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

25./ Napirendi pont – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

VN Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, megadja a szót az ügyvezetőnek.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, erre azért van szükség, mert ha nincs költségvetés elfogadva, akkor nincs pénz a bérekre.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy támogassák, hogy tudjanak a dolgozóknak fizetést adni. De legyen olyan az üzleti terv, hogy ne kelljen minden évben ezzel foglalkozni.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy most nem maradt semmi pénz. Bízott abban, hogy lesz elfogadott üzleti terv, de így nem tudják a fizetéseket rendezni. Ez majd lejön a támogatási összegből.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

29/2024. (I.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 18,03 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                             Mékli Bernadett

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!