Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.12.04 rendkivüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 18/2023.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. december 04.-én (hétfőn) 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Mékli Bernadett                              bizottsági tag

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                      

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag  

                           Hartai Béla                                        bizottsági tag                   (5 fő)

               

Távolmaradását bejelentette:

                           Forintos Ervin                                   bizottsági tag                   (2 fő)

                           Radulyné Halász Ibolya                      bizottsági kültag

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                          polgármester

                            Török Zoltán                                 alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                          jegyző                                 (3 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                            Gyimesi Mónika                             műszaki-igazgatási ügyintéző

                            Tóth Zsuzsanna                              pénzügyi ügyintéző

                            Rakics Anna                                   VN Kft. ügyvezető

                            Molnár Mihály                                pályázati referens

                            Dr. Végh József                              ügyvéd

                                                              

Lakosság részéről megjelent:        1 fő       

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 5 fő jelen van. Radulyné Halász Ibolya és Forintos Ervin előzetesen jelezte távolmaradását, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

438/2023. (XII.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Mékli Bernadett bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel, kéri, hogy aki egyetért a 4 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

439/2023. (XII.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. december 04.-ei rendkívüli ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Tátika műemléki épület liftjének karbantartási és üzemeltetési szerződésének megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Balaton utca vízelvezetési nehézségeinek enyhítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

 1. Kisfaludy-ház hasznosítása, pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Tátika műemléki épület liftjének karbantartási és üzemeltetési szerződésének megkötése

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök magyarázatot kér a költségek vonatkozásában, mivel az éves összeg mellett 48 hónapos időszak szerepel az anyagban.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a 48 hónapos időszakot kell figyelembe venni a költségek vonatkozásában, mivel ennyi időre szól a kivitelező garanciális kötelme.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tátika műemlék épület liftjének karbantartási és üzemeltetési szerződése 48 hónapos időszakra megkötésre kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

440/2023. (XII.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika műemléki épület liftjének karbantartási és üzemeltetési szerződésének megkötése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 

 1. hatalmazza fel a Polgármestert a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez szükséges liftek karbantartási és üzemeltetési szerződésének 48 hónapos időszakra történő megkötésére, az ehhez szükséges lépések megtételére, valamint a szerződés megkötéséhez bruttó 4.023.360 Ft./48 hónap összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a működési kiadások terhére, valamint az azt követő évek költségvetésének működési kiadásainak terhére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

2./ Napirendi pont

Balaton utca vízelvezetési nehézségeinek enyhítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirendhez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést Molnár Mihály pályázati referens készítette elő. Tájékoztat arról, hogy kb. 2 hónapja kezdődött el annak a helyzetnek az elemzése, hogy bár a Kivitelező a tervek szerint építette meg a kanyart a Balaton utcai szakaszon, mégis problémákat érzékeltünk valamennyien. Mindannyian látjuk, hogy óriási esők vannak, de nem fordulhatna elő, hogy közterületről magánházhoz befolyik a csapadékvíz és homokzsákokkal kell megvédeni az ingatlant. Sajnos egy adott munka tervezésekor a tervezők többsége felülről tekint a területre, nem veszik figyelembe annak környezetét. A Badacsony hegyről, a temető felől, a Római útról lezúduló csapadék itt tornyosul fel. Amíg nem készült el az új tér, addig lefolyt ez a csapadékvíz, most az a helyzet, hogy ez a Balaton utca felé, a kanyarba folyik le, ezáltal durva állapotokat keletkeztet. Emlékeztet arra, hogy korábban is, a nagy esők után a VN. Kft.-nek kellett ezt a részt takarítania a hordaléktól. Most elindult a műszaki átadása a területnek. Jeleztük, hogy ezt a helyzetet orvosolni kell, de azzal védekeznek, hogy a kivitelező a tervet valósította meg. A tervezők felé lehet mutogatni. Amikor ezt az állapotot meglátták az irodájában kétszer is találkoztak képviselő-társaival. Többször kinyilvánították, hogy akár azon az áron is, hogy az Önkormányzat anyagilag beleszáll, a problémát meg kell oldani. Addig eljutottak, hogy a tervezők a valós helyzethez igazították a terveket, két probléma került azonosításra:

 

 • Nagy Gáborné magánszemély udvarával összefüggő helyzet kezelése
 • miért nem vezetjük bele a csapadékvizet a Gyógyszertár melletti árokba.

 

Ez utóbbival kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a csapadékvíz az út alatt ebbe az vízelvezető árokba van vezetve. A műszaki terv egyik megoldási javaslata, hogy oldalt beömlő elemekkel kellene megpróbálni belevezetni a vizet a nagy árokba. A másik -templom felőli ágon- van remény, hogy belefolyik az önkormányzati árokba a víz. Annak a műszaki tartalma meghatározásra került. Az előterjesztésben szereplő összeggel, amennyiben hozzá tudunk járulni, akkor ezek a problémák kezelve lesznek, ugyanakkor még további intézkedésekre lesz szükség:

 

 • Római útról lezúduló hatalmas mennyiségű víz kezelése,
 • Temető felől érkező csapadékvíz különböző módon történő csökkentése szükséges.

 

Egyik megoldás, ha a Képviselő-testület támogatni akarja a programot, akkor adjuk át ezt az összeget a BTTF-nek és ő valósítsa meg. Ezzel kapcsolatban azonban jogi aggályok merülhetnek fel. Jelen pillanatban az érhető el, hogy az Önkormányzat a projekt a projekt zárása után, de akkor rögzítve igényét, szerződést köt a vállalkozóval ennek a két programnak a megvalósítására.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés a bizottsági tagok részéről.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag örömét fejezi ki, hogy van megoldás. Ő is több fórumon jelezte, hogy a Balaton utcai ingatlanukba is befolyik a víz a fürdőbe, WC-be. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban készült-e felmérés? Kérte, hogy helyezzenek oda pl. egy virágládát, ami megfogja a vizet, de ez nem történt meg. Ő már járt biztosítónál. Azt mondták, hogy nem a csapadékvíz, hanem a talajvíz okozza a problémájukat. Elmondja azt is, hogy a Balaton utca további épületeinél is jelentkezik a nagyobb esők után a probléma.

 

Krisztin N. László polgármester ezért mondta, hogy van több megoldandó feladat még a probléma megoldása kapcsán. 5-6 tervezővel egyeztettek, azt a választ kapták, hogy ha ezt az előzőekben említett két megoldást, ha megcsinálják, akkor az alatta lévő telkek kitettsége is megszűnik. Hozzáteszi, hogy az Önkormányzatnak együttműködőnek kell lennie, a projektet le kell zárni, de a garanciális problémákat a Kivitelezőnek ki kell javítania. Egyelőre, - anélkül, hogy a konfliktust el akarnánk kerülni -, kénytelenek vagyunk ezt a beavatkozást kéri az átadási jegyzőkönyvben, valamint az érintett lakosságnak is van lehetősége ehhez megjegyzéseket tenni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy az ügyben személyesen is egyeztetett Patányi Gergellyel és Brájer Évával is, valamint biztosító társaságot is keresett.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint egy peres ügy a használatba vételt akadályozni tudja. A lakosság és a közérdek védelme érdekében meg kell ezt próbálni. Ha most nem szólnak bele jogi személyként, nem tudja, hogy a későbbiekben van-e erre módjuk? Ha tiszta önkormányzati munkával a felső vizeket megfogják, akkor reménykedhetünk a probléma megszűnésében.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a csapadékvíz olyan sebességgel érkezik a Balaton utcához, hogy átsiklik a víznyelők felett.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy felé Gyécsek Norbert jelezte, hogy a Fő utcán a régi és az új útszakasz találkozása nincs szintben, megáll a víz. Megkérdezi, hogy amennyiben elfogadják a határozati javaslatot, még az idei évben el lenne végezve a munka?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az idei évben már nem. Ezt rögzíteni kell az műszaki átadási jegyzőkönyvben. Ha nem akadályozzuk a projekt zárását, akkor külön jegyzőkönyvben. Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, akkor megoldják. Azt javasolja a Bizottságnak, hogy ezt a két most feltárt problémát is rögzítsék, hogy kérik ezek megvizsgálását is.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja, hogy az egészet vizsgálják meg. A Fő utcán is látszik, (videófelvételt készített róla) hogy nem folyik bele a vízelvezetőbe a víz, ami nem biztos, hogy tervezői hiba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kérjük a felülvizsgálatot. Az előterjesztésben szereplő együttműködésben érdekeltek vagyunk, ahhoz a forrást biztosítsuk. Egyébként, a garancia keretében kérjük megvizsgálni az egész szakasz vízelvezetését.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag a Fő tér világításával kapcsolatban elmondja, hogy éjjel is olvasni lehet mellette. Nem tudja, hogy mennyi áramot fogyasztanak, nem lehetne-e kisebb fogyasztású izzókat használni?

 

Molnár Mihály pályázati referens véleménye szerint nem baj, ha van olyan útszakasz, ami biztonságosan meg van világítva. A LED-es izzók éves szinten néhány tízezer forintos költséget jelentenek csak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat kiegészítéssel történő elfogadásával, mely szerint kérjék a Fő utca és Balaton utca további szakasza vízelvezetési problémáinak a felülvizsgálatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

441/2023. (XII.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton utca vízelvezetési nehézségeinek enyhítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek:

 

1./ a Balaton utca vízelvezetése kapacitásának megnövelése feladatra benyújtott ajánlatokat javasolja a Képviselő-testületnek érvényesnek nyilvánítja, az ajánlatkérés nyertesének a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft-t kinyilvánítani bruttó 9.969.500 Ft árral. Javasolja felhatalmazni a polgármestert a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. Javasolja a szükséges bruttó 9.969.500 Ft forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítani.

2./ Javasolja a Képviselő-testületnek a Fő utca és a Balaton utca további szakaszának vízelvezetési problémáinak a felülvizsgálatát.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Megkérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető emlékeztet arra, hogy a november havi soros képviselő-testületi ülésen hangzott el, hogy mennyi pénzre van szükségük a működéshez. A december és januári dologi kiadások, bérköltségek és 4 havi cafeteria kifizetése szerepel támogatási kérelmükben a cég 2024. január 31-ig történő biztonságos működtetéséhez. 4.278.586 Ft. összegben.

 

Hartai Béla bizottsági tag megkérdezi, hogy ebben már az emelt bérköltséggel számoltak-e?

 

Rakics Anna ügyvezető válaszában elmondja, hogy igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

442/2023. (XII.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. kérelmére (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., képviseli: Rakics Anna) a  Badacsonytomaj VN Kft. biztonságos működéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosítson 4.278.586.- Ft összegben, azaz négymillió-kettőszázhetvennyolcezer-ötszáznyolcvanhat forint összegben. a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. rendelje el, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonytomaj VN Kft. biztonságos működéséhez támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2024. január 31.
 5. rendelje el, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. március 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítsa Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház hasznosítása, pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az előkészítőt, vezesse fel a napirendet.

 

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző elmondja, hogy 1 db pályázat érkezett a pályázati kiírásban megszabott határidőig. Erről kell a Képviselő-testületnek majd döntést hoznia.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

443/2023. (XII.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint:

 

 1. a „Kisfaludy-ház hasznosítása – pályázat elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában levő Badacsonytomaj, Badacsony településrész, Kisfaludy u. 28. szám alatti Badacsonytomaj 035/26 helyrajzi szám alatt található ingatlant a B1237 Kft. (8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.) pályázó részére 15.000.000,- Ft/év/ + rezsiköltség összegért, 1 év határozott időszakra, a Kisfaludy-ház üzemeltetésére vonatkozóan adja bérbe.
 3. kérje fel dr. Végh József ügyvédet a 2. pont szerinti szerződés előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
 4. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a pályázót értesítse a döntésről, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

                                                                                             

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17:05 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                              Mékli Bernadett

                       bizottság elnöke                                                            bizottsági tag, képviselő

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!