Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.11.27 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 17/2023.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. november 27-én (hétfőn) 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

                           Hartai Béla                                        bizottsági tag

                           Vercz Attila                                       bizottsági tag                  (4 fő)

               

                    

Távolmaradását bejelentette:

                           Mékli Bernadett                                bizottsági tag

                           Rádulyné Halász Ibolya                     bizottsági tag                    (3 fő)

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                 (3 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                            Gyimesi Mónika                              műszaki ügyintéző

                            Tóth Zsuzsanna                              pénzügyi ügyintéző

                             Rakics Anna                                   VN Kft. ügyvezető

                             Molnár Mihály                                pályázati referens

                             Dr. Végh József                              ügyvéd

                             Molnárné Keller Csilla                    Menü Kft. ügyvezető

 1.   Fekete Balázs                            intézményvezető

                             Székely István                                ellenőr

                             Vargáné Szőke Judit                       könyvelő VN Kft.

                             Kulcsár-Székely Attila                    BVÖKI intézményvezető

              

                             Kovács Ágnes                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent:   

                              Rózsa Tamás                                                                              (1 fő)   

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Rádulyné Halász Ibolya, Mékli Bernadett és Takács Lajos bizottsági tagok távolmaradásukat jelezték. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vercz Attila bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

379/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Vercz Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 36 nyílt és 1 zárt napirendi pont szerepel, kéri, hogy aki egyetért a 37 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

380/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2023. november 27-i soros ülésének napirendjét 36 nyílt és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. Feladat ellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. VN Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város önkormányzat Kulturális Intézménye által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását biztosító Intézményi társulás tanácsának 2023. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A közszolgálati tisztviselők 2024. évi Cafeteria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kérelem jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Borbélyné Galambos Gabriella PÜB elnök

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2023. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Környezeti állapotról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2024. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz és Badacsonytomaj 925/3 hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Panoráma utca lakóinak kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Varga Alajos kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Sportegyesület működési költségekhez való hozzájárulás támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BÖÉE kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Dr. Végh Ügyvédi Iroda megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika műemléki épület kijelölt részére és a BAHART kikötő épületére vonatkozó kölcsönös bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 1. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy érkezett két sürgősségi indítvány, amit a 37, 38. pontban kellene felvenni a napirendi sorra. Kéri, hogy aki egyetért, hogy 37. napirendi pontként tárgyalják a „Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése” című sürgősségi indítvány, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

381/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sürgősségi indítvány felvétele a napirendi sorra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 27-i soros ülésének napirendjét 1 sürgősségi indítvánnyal egészíti ki, azaz a napirend 37 pontra egészül ki.

 

 1. Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért, hogy 38. napirendi pontként tárgyalják a „Badacsony Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme” című sürgősségi indítvány, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

382/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sürgősségi indítvány felvétele a napirendi sorra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 27-i soros ülésének napirendjét 1 sürgősségi indítvánnyal egészíti ki, azaz a napirend 38 pontra egészül ki.

 

 1. Badacsony Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy így a meghívóban szereplő 36 nyílt és 1 zárt napirendi pont kiegészült 38 nyílt és 1 zárt napirendi pontra, kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

383/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2023. november 27-i soros ülésének napirendjét 36 nyílt és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy kérés érkezett a napirendi sorrendet illetően, hogy a 26. és 27. pontokat vegyék előre a sorban. Kéri, hogy aki egyetért a 26. és 27. pont 1. és 2. helyen való tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

384/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sorrend módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2023. november 27-i soros ülésének napirendi sorrendjét, miszerint a 26. és 27. pontokat az 1. és 2. helyen tárgyalja, elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az igazgatót az előterjesztés ismertetésére.

 1. Fekete Balázs igazgató köszöni a szót. Két kérelmet terjesztett elő. A szokásos üdültetés bevételét és az idei tanévben indítottak öt szakkört, de a nagy jelentkezésnek köszönhetően 6 szakkörre bővítették a szakkörök számát. Erre kér támogatást. Elmondja, hogy látható az anyagban minden részlet. Elmondhatják, hogy a környék legszebb iskolája. Ezt mindenki látja és tudja. Sajnos kevés a tanár, mint máshol is. Kimagaslóan jó az iskola. Köszöni a szót.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

385/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:       elfogadás azonnal.

felhasználás 2023.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést. Ismét megadja a szót az iskolaigazgatónak.

 1. Fekete Balázs igazgató köszöni, de az előbb már mindent elmondott.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

386/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, szakkörök támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkéri ez előkészítőt az előterjesztés ismertetésére.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az önkormányzat költségvetés módosítására az október havi határozatok, döntések miatt van szükség. A kiadási oldalon a tartalékhoz kerülnek könyvelésre. Átcsoportosítás keretében a tartalékba az önkormányzat döntése alapján kerülne rá sor. Minden képviselőtestületi döntés és könyveléstechnikai átcsoportosításra van szükség. A fő számok nem változnak, csak átcsoportosítás lesz.  A BVÖKI-nél lenne átcsoportosítás a plusz 1 fő miatt az illetményeknél van szükség módosításra. Nem járnak többlet finanszírozással. Amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy év végén mi az, ami átmegy a következő évre.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válaszában elmondja, hogy igen, részletesen lehet majd tudni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással:

 

387/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök a jegyző urat kéri a napirend ismertetésére.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Tóth Zsuzsanna kolléganővel állították össze. Jött kormányhatározat, amely emelte az illetményeket. Ehhez igazították az illetményeket, béreket. Mindig rendeletben, egy évre kell megállapítani az illetményalapot. Következő év december 31.-én hatályát veszti a rendelet.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

388/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

5./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

Molnárné Keller Csilla ügyvezető köszöni a szót. Elmondja, hogy a számok magukért beszélnek. A bevételeknél talán többet is mutat, mint várták. Év végén lesz az egész reális. Július 1-től az ügyvéd úr segítségével készült új szerződés, amelyben benne van, hogy csak Badacsonytomaj területén szállítják ki az ételt, más településre nem, azt az adott önkormányzat oldja meg.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

 

389/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2023. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

6./ Napirendi pont

MENÜ Kft. Feladatellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az ügyvezetőt a részletek ismertetésére.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy ez a megállapodás csak formalitás. A jövő évi árakat tartalmazza.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

390/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Intézményi gyermekétkeztetés feladatellátásáról megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

           

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

7./ Napirendi pont

MENÜ Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a kérelmet.

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy formaságok miatt van szükség a kérelemre, mivel önkormányzati cég, ezért szükséges.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy azt az összeget tartalmazza, amit kértek.

Molnárné Keller Csilla ügyvezető válaszában elmondja, hogy igen, és a jövő évi költségvetésben fog szerepelni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

391/2023.(XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

8./ Napirendi pont

VN Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, majd megadja a szót az ügyvezetőnek.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem szeretne sokat hozzá tenni, a számok elmondanak mindent. Vannak a kiadási és a bevételi oldalon is olyan tételek, melyek nem úgy alakultak, ahogy szerették volna. Szerencsére a tagi kölcsönt nem kellett igénybe venni és igy nem kell visszafizetni sem. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi létszámmal megtettek mindent, amit tudtak. Bíznak benne, hogy jövőre jobb lesz. Létszámbővítésre van szükség. Ha van kérdés, szívesen válaszol.

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint a számok nem egyeznek a beszámolóban.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ez egy tájékoztató jellegű anyag. Mivel nincsenek bevételek nem biztos, hogy fizetőképesek lesznek. A december havi bérek kifizetésével lesz gond. Majd készül előterjesztés ezzel kapcsolatban.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a beszámolót kell most elfogadni?

Rakics Anna ügyvezető válasza, igen, arról kell szavazni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

392/2023.(XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a VN. Kft. 2023. évi I-IX. havi beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

9./ Napirendi pont

A 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy részletesen leírt mindent a beszámolóban. Ami a munkát illeti, megpróbálnak mindent a legjobban elvégezni. Alvállalkozókat is bevonnak, ez is szerepel az anyagban. A fő profiljuk a strand és a parkolók, ezeket is részletesen leírta. Bízik benne, hogy jövőre nem lesz ennyi probléma. Úgy látják, hogy szeretik a vendégek a strandokat. Idén a badacsonyi strand kevesebbet hozott, mint tervezték, de nem lett rossz azért. Minden évben egyre több programot igyekeznek szervezni. A parkolóknál is látszik, hogy változások voltak, mint például a jegyár emelés. A vendégek ezeket megszokták, nem volt gond belőle. Látszik, hogy Bogyai úti parkoló egy nagyobb kategóriás terület. Volt egy-két negatív vélemény, de semmi több. Sok bérletet vettek meg, főleg a helyi lakosok, de a mobilparkolást is sokan választották. Szép számmal voltak a vendégek. A birságokkal kapcsolatos adatok is szerepelnek az anyagban. Bíznak benne, hogy jövőre még kevesebb birság lesz. A szeptember 30.-i állapotok és számok láthatók a parkolásokkal kapcsolatban. Az automatáknál nagy kérdés, hogy a téli hideget hogyan bírják majd. Véleménye szerint nagy gond a sok futóverseny és egyéb turista rendezvények, túrák, melyekből sok gond adódott. Nem szólnak előre a szervezők és igy konfliktusok vannak. 50 büntetés lett kiállítva parkolás miatt. Azt gondolják, hogy szervezett a verseny és ezért nem kell parkolást fizetni.

Krisztin N. László polgármester hozzászólva elmondja, hogy érzékelték, hogy túl sok lett már a versenyek száma. A 60%-a olyan volt, hogy már minden meg volt szervezve és három nappal a verseny előtt jelezték a szervezők, hogy jönnek. Felvette velük a kapcsolatot és próbálnak olyan rendszert kialakítani, amely segíthet ennek megoldásában. Kérték a nagyobb szervezőket, hogy mutassák be, mi a hozadéka a városnak ezekkel a versenyekkel. Ha nincs haszon, akkor nem éri meg. A minimális itt tartózkodásuk az egy éjszaka lenne. A testület is kell hozzá, de szeretné ezeket csökkenteni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy látta, hogy javaslatként kérné az ügyvezető a képviselőtestületet a karácsonyi időszakra az ingyenes parkolást.

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzáteszi, hogy ezzel kapcsolatban csak elvi támogatást tudnak hozni, hiszen rendeletet kellene módosítani.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki elvi támogatásként egyetért a karácsonyi időszakban az ingyenes parkolással, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül SZIMPÁTIA SZAVAZÁST követően támogatja, hogy a parkolás a karácsonyi időszakra ingyenes lehessen a városban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

393/2023.(XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és

Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot javasolja elfogadásra a Képviselő

testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város önkormányzat Kulturális Intézménye által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kulcsár-Székely Attila BVÖKI intézményvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s megadja a szót az intézmény vezetőnek.

Kulcsár-Székely Attila köszöni a szót. Elmondja, hogy november elején vette át az igazgatói posztot. Hozzáteszi, hogy Nagy László elődje és munkatársa a testületi ülésen elmondja az idei évről a beszámolót szóban. Hiszen a 2023.-as év hozzá tartozik lényegében. Elmondhatja, hogy novemberben sikerült annyit dolgozni, hogy decemberben már látszani is fog az eredménye. Újdonság lesz az adventi gyertyagyújtás például. A jövő évet illetően elmondja, hogy idén 46 esemény volt, s már most 76 esemény szervezésénél tartanak a 2024-es évre. Kiosztja a bizottság tagjainak az előterjesztés mellékletét is képező táblázatot a programtervezettel. Elmondja, hogy az összes újítás a közösség építésére vonatkozik. Szeretnék a lakosságot minél jobban bevonni, ezért számítanak minden lakosra.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzászólásában elmondja, hogy az idei év alapján, amikor is 10millió forintot tettek hozzá a programokhoz, ezt addig nem tudja támogatni, amig a részleteket nem látja. Még egyszer ezt nem szeretné. Köszöni.

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában elmondja, hogy majd a költségvetéskor kell ezekről beszélni. Az egyeztetéseken elhangzott, hogy a költségvetés függvényében tudnak ezekkel majd foglalkozni. Örül, hogy elkezdődött egy reformálás. Az, hogy mennyi forrást tudnak erre biztositani, az majd elválik. Köszöni szépen.

Kulcsár-Székely Attila példaként szeretne elmondani egy eseményt, mely nem jelent költségeket.

Hartai Béla bizottsági tag 14,45 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 3 fő.

 

Ez egy klubest például, vagy a civil szervezetek bemutatkozásai. A színházi előadások majd csak januárban lesznek közzé téve, akkor lehet majd a műsorokat tudni.

Hartai Béla bizottsági tag 14,46 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak szám 4 fő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni. Javasolja, hogy a városi rendezvények helyeinek biztosítása még csak terv.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy milyen kollektívával gondolja ezeket véghez vinni.

Kulcsár-Székely Attila válaszában elmondja, hogy már van egy jó csapat, ami bővülni is fog.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

394/2023.(XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem hoz döntést a BVÖKI által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése témájában, azonban javasolja a Képviselő-testületnek a 2024. évben megvalósuló városi rendezvények programtervének előzetes jóváhagyását.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását biztosító Intézményi társulás tanácsának 2023. évi tevékenységéről beszámoló

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a TT elvégzett munkájáról szól az anyag. Három alkalommal üléseztek, 18 határozatot hoztak. Mindent tartalmaz az előterjesztés

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

395/2023.(XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás 2023. évi munkájának beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

12./ Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella ismerteti az előterjesztést.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy összegezték az évet a BKÖH szervezeti egységeiként.

 

Hartai Béla bizottsági tag 14,59 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 3 fő.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót a polgármesternek.

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában elmondja, hogy sajátos a helyzete. Valójában a hivatalról a jegyző tudna részletesen beszámolni, de az anyag nagyon részletes.

Hartai Béla bizottsági tag 15,00 órakor visszaérkezik az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 4 fő.

Az eredmények minősitik a hivatal munkáját, amelyet sikerült elérni. A közös hivatal polgármestereivel folyamatosan egyeztet. Mindenki elégedett. Badacsonytomaj tekintetében az eredmények egy visszafogott létszámmal dicséretre méltó. Köszöni a hivatal minden dolgozójának a munkáját.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

396/2023.(XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

13./ Napirendi pont

Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót a jegyző úrnak.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nagyon lassan érkeznek be az összeférhetetlenségi nyilatkozatok. Akik eddig visszaküldték és elválalják a tagságot: Lichtneckert Gyula, Fekete Ferencné és Bujtorné Kapcsos Judit. Szerdán még két tagról kell majd dönteni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

397/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi Választási Bizottság tagjairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak megfelelően Lichtneckert Gyula 8258, Badacsonytomaj, Rózsa köz 17. szám alatti lakos, Fekete Ferencné 8258, Badacsonytomaj, József Attila u. 20. szám alatti lakos, és Bujtorné Kapcsos Judit 8258, Badacsonytomaj, Római út 108. szám alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjává választását javasolja elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a szerdai ülésre még két tagot választani kell a Helyi Választási Bizottságba.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

14./ Napirendi pont

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi Cafeteria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a szokásos anyag, mint minden évben. Az előző éveknek megfelelően lett megállapítva, a tavalyihoz képest nem változott.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy évi 400.000,-Ft nettó. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

398/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi Cafeteria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

15./ Napirendi pont

Kérelem jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Borbélyné Galambos Gabriella PÜB elnök

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy az előterjesztő saját maga. A VN és a Menü esetében meg kell határozni, hogy mennyit tudnak a jutalomra biztositani. Elmondja az előterjesztésben szereplő számokat. A tartalék keret terhére történne. Mivel a vezetők két havi bért kapnának, igy javasolja, hogy Krisztin N. László és Török Zoltán is igy kapjon jutalmat. Munkájuk alapján járna nekik is, hiszen, ha a hivatal és dolgozói jól dolgoznak, akkor a vezetők is.

Krisztin N. László polgármester annyit szeretne elmondani, hogy hosszú idő óta - mióta ő polgármester - még nem fordult elő, hogy az intézményeknek tervezésre került, hogy jutalmat kapnak. Azon a soron az egy havi bér lesz jutalom alapján beépítve. A két cégnél ezt nem lehetett igy megtenni. Ezért került ide a VN és a Menü esete. Ha a többi szervezet példáját követik, akkor egy havi jutalom összeget tartalmaz az előterjesztés. Miután nem dolgozták ki a hozzájárulást a cégek és intézmények esetében, ezért ebben az előterjesztésben arra tesz javaslatot, hogy az intézmények és cégek vezetői két havi jutalmat kapjanak. Ugyanis például az óvoda esetében eddig is úgy volt, hogy novemberben megszavaztak egy havi jutalmat, de abból le volt véve a vezető jutalma. Ezzel csökkent a dolgozók jutalma is. Igy nem nagyon kapott senki egyhavit. Ennél ez jobbnak tűnik.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy akkor a két havi bér azért nincs benne az óvoda anyagában?

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, ez olyan bér megtakarítás, amiből ezt meg lehet oldani. Például az óvoda esetében is.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy Nagy László esetében is?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt kell tudni, hogy a Nagy Lacinak van egy határozatlan munkaviszonya és egy vezetői megbízása. A vezetői megbízása véget ért, viszont a munkaviszonya meg van. Úgy döntött, hogy november 30.-val megszünteti a jogviszonyt, de más formában, ha kell, besegít a BVÖKI-nak, nyugdíj mellett tevékenykedik. Amikor elmegy, akkor a jubileumi jutalom ki lesz fizetve és a szabadsága is, ami még van. Az új vezető úgy nyilatkozott, hogy mivel most jött és kezdett el dolgozni, de akar jutalmat kapni. A dolgozóknak szeretné oda adni, ami neki járna. Úgy állapodtak meg, hogy megkapja a két havi vezetői bérnek megfelelő jutalom keretet és elosztja a vezető a dolgozók között.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy akkor abba nincs beleszólása, hogy a Nagy Laci kap-e jutalmat.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vezetőibe van beleszólása, az intézményeknél a polgármesternek. A cégeknél a testületnek.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök úgy gondolja, hogy Nagy Lászlónak is kellene kapni egy havi jutalmat, melyet javasol is.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy fedezet van-e rá.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy erre szeretnék a személyi juttatásoknál az tácsoportosítást kérni.

Forintos Ervin bizottsági tag összegzi, hogy akkor egy havi, melyet javasol elfogadásra.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal Nagy László egy havi jutalmáról egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

399/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nagy László jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a jutalom a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Nagy László részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 1 havi jutalom kifizetését biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a VN Kft jutalmazásánál az ügyvezető osztja fel a dolgozók között a jutalmat.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy hogyan osztja fel a vezető?

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy Rakics Anna, ügyvezető dönti el.

Rakics Anna ügyvezető hozzáteszi, hogy egy havi jutalmat fog kapni mindenki.

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a VN Kft. esetében van olyan lehetőség, hogy év közben is tudja a vezető motiválni a dolgozókat jutalmakkal.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal a VN Kft jutalmazásáról egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

400/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. dolgozói részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 8.360.369.- Ft jutalom kifizetését biztosítsa azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 2 havi bérének mértékében állapítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal a MENÜ Kft jutalmazásáról egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

401/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü. Kft. dolgozói részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 3.006.107.-Ft jutalom kifizetését biztosítsa, azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 2 havi bérének mértékében állapítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal Török Zoltán alpolgármester jutalmazásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Forintos Ervin bizottsági tag javaslata, hogy egy havi jutalomban részesítsék az alpolgármestert.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal Török Zoltán alpolgármester 1 havi jutalmazásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

 

402/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alpolgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alpolgármestert 2023. évi munkája elismeréseként 1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal Török Zoltán alpolgármester 2 havi jutalmazásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza:

 

403/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alpolgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alpolgármestert 2023. évi munkája elismeréseként 2 havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Forintos Ervin bizottsági tag javaslata, hogy a polgármester is egy havi jutalomban részesüljön.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal Krisztin N. László polgármester 1 havi jutalmazásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

 

404/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármestert 2023. évi munkája elismeréseként 1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal Krisztin N. László polgármester 2 havi jutalmazásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza:

 

405/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármestert 2023. évi munkája elismeréseként 2 havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2023. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az ügyintézőt a napirend ismertetésére.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja az előterjesztés fontosabb részleteit. Hozzáteszi, hogy kormányrendelet szerinti a határidő, illetve arra szeretnének javaslatot, hogy 2024. január 05.-ig tartson az igazgatási szünet. Az első munkanap 2024. január 08. napja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

406/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2023. év

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Krisztin N. László polgármester 15,11 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 4 fő.

 

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, s megadja a szót a jegyző úrnak a tájékoztatásra.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy tartalmazza a törvényben meghatározott időpontokat és feladatokat az előző évhez hasonlóan.  

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s látja, hogy június hónapban nincsen soros képviselő-testületi ülés.

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy igen, ugyanúgy, mint idén sem volt.

 Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

407/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi Munkaterve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

18./ Napirendi pont

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

408/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” vonatkozó Szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” vonatkozó Szabályzatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

19./ Napirendi pont

Környezeti állapotról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy minden évben beszámol a hivatal a környezeti állapotról, ezt tartalmazza az előterjesztés.

 

Hartai Béla bizottsági tag hozzászólva elmondja, hogy Badacsonyörsön szóltak a lakosok, hogy az NHSZ nem szállítja el a szemetet. Lehet valamit ezügyben tenni? Az NHSZ eddig nem reagált.

 

Gyimesi Mónika ügyitéző kéri a bizottsági tagot, hogy írja össze pontosan honnan nem vitték el a szemetet, hogy tudjon intézkedni.

 

Hartai Béla bizottsági tag köszöni, s összeírja a neveket, címeket. Köszöni szépen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

409/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2024. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s megadja a szót az ügyintézőnek a tájékoztatásra.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az Országgyűlés elfogadta a költségvetést, ez ad iránymutatást nekik is, hogy milyen úton induljanak el. Ez lényegében egy útmutató, amihez majd a költségvetés tervezésekor számok is kerülnek.  

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

410/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 1. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök 15,17 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 15,30 órakor a szünet után folytatódik.

 

 

21./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz és Badacsonytomaj 925/3 hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ez egy korábban elindított módosítási csomag. Az egyik a Móricz Zsigmond utca. Tavaly lett határozat, hogy megindítják a HÉSZ módosítást. A 925/3 hrsz. az önkormányzati terület, nem volt a szerkezeti terv és szabályozási terv szinkronban, ezt hozzák most helyre. Arra vonatkozik jelen előterjesztés első felének határozata, hogy lezárják a partnerségi egyeztetést. A másik határozati javaslat a már meghozott 308/2022. képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozik. A 1467/4 hrsz.-el kapcsolatban pontosítás lenne. Két határozatra van szükség. Ezzel együtt meg kell küldeni újra véleményezésre a hatóságoknak is.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy akkor a 925/3 hrsz.-nél nem lesz megállapodás?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válaszul elmondja, hogy ez nem erről szól.

 

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni, rendben. Miben változik a HÉSZ?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az egész VT övezet lesz.

 

Forintos Ervin bizottsági tag újabb kérdése, hogy eddig mennyi volt?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy kb. 6000m2. Most minden VT övezet lesz.

 

Forintos Ervin bizottsági tag érdeklődik, hogy a paraméterek hogyan változnak.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a VT szerinti lesz. Megnézi gyorsan a számokat, s elmondja, hogy a legnagyobb 5% beépítettség. Azt a területet hasznosítják, amit ez a rész nem érint. Csak térképi rész módosul.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor most itt kel a rendeletet módosítani.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy nem, két határozat meghozatala szükséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

411/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz. és Badacsonytomaj 925/3 hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj 1467/4 hrsz-ú és a Badacsonytomaj 925/3 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában megkezdett településrendezési eszközök módosítás partnerségi egyeztetésének lezárását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a második határozat a korábbi 308/2022.(XI.11.) határozat módosítása. Erre azért van szükség, mert a VMKH. Állami Főépítészi Iroda kérte a határozat pontosítását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

412/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 308/2022. (XI. 11.) képviselő-testületi határozatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozat módosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

22./ Napirendi pont

Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s elmondja, hogy a Kiss József Alapítvány segítségére is szükség van.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy 80m3 támogatásra 78 fő adott be kérelmet. 40 fő részesülhet a tűzifából. További 26 m3 fát 13 főnek lehet kiosztani. Többen, akik beadták a kérelmet nem felelnek meg az önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek, összesen 23 fő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy aki nem felelt meg, azok így kaphatnak az alapítványon keresztül?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válaszában elmondja, hogy a Bizottság, és a Képviselő-testület is kizárólag javaslatot tehet erre vonatkozóan.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy akkor ez egy tájékoztatás. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

413/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, ez úgy szokott lenni, hogy aki nem felelt meg, az kap egy válaszlevelet, amelyben tájékoztatják és mellette egy másik levelet, hogy kérhetik az alapítvány segítségét.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy akkor olyanok is szerepelnek itt, akiknek a jövedelme jóval meghaladja a megállapított összeget?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, az alapítvány azokat fogja támogatni, akik alig haladták meg a megállapított határt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni, így rendben van.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy amikor az alapítvány tagjaival beszéltek, akkor így állapodtak meg. Meglátják mennyi kérelmező van és úgy döntenek majd.

 

Forintos Ervin bizottsági tag újabb kérdése, hogy ezekhez a kérelmezőkhöz a szállítás hogyan lesz megoldva?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy folyamatosan kapják az emberek a fát. Először a szociális tűzifát szállítják ki. Ma kezdődött el a szállítás.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az idei évben ez be is fejeződik?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válasza, természetesen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy még mennyi tűzifa marad?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 54 m3.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a tavalyi fa hol van, ami maradt? Nem tudja.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy tavaly csak annyi került megrendelésre, amennyi plusz kérelmező volt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy tavaly nem maradhatott, hiszen még utána is kellett rendelni, mert kevés volt. Kéri, hogy ne vádaskodjon senki, nézzen utána, mielőtt mond valamit.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy akit érdekel, az pedig nézzen utána.

 

23./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy rendelet alapján, amely módosítva lett korábban, egy évben kétszer lehet benyújtani. Idén október 31-ig két család nyújtotta be kérelmét. Kérik a kérelmük pozitív elbírálását.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy akik korábban kaptak, azokat figyelik, hogy a befizetések rendben történjenek?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válaszul elmondja, hogy igen figyelik természetesen. Érkeznek a befizetések és ha esetleg nem fizetnek, akkor felszólítják őket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal Mékli Petrőtei Krisztina és Mékli Balázs kérelmére egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

414/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Mékli Petrőtei Krisztina és Mékli Balázs (8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 62.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000,-Ft (azaz Ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatás és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000,-Ft (azaz Egymillió forint) kamatmentes kölcsön biztosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal Ulicsák György Sándor és Ulicsák-Szabó Liliána kérelmére egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

415/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Ulicsák György Sándor és Ulicsák-Szabó Liliána (8258 Badacsonytomaj, Petőfi utca 19.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000,-Ft (azaz Kettőszázötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatás és a rendelet 4.§ (4) bekezdés c) pontja alapján 250.000,-Ft (azaz Kettőszázötvenezer forint) kamatmentes kölcsön biztosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

24./ Napirendi pont

Panoráma utca lakóinak kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy érkezett egy lakossági bejelentés, hogy kerüljön kihelyezésre fekvőrendőr a Panoráma utcába. A bejelentés és a Polgármester úrral történő előzetes egyeztetés alapján a fekvőrendőr kihelyezésre került. Ezt követően érkezett egy másik lakossági bejelentés 24 fő által aláírva, hogy távolítsák el a fekvőrendőrt. Erről szól az előterjesztés.

 

Hartai Béla bizottsági tag szeretné megkapni azt a kérelmet is, amelyben a kihelyezést kérték.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy egy kérte, majd 24 fő pedig nem kéri.

 

Török Zoltán alpolgármester annyit szeretne elmondani, hogy ezután sokkal körültekintőbben kell majd eljárni. Tanulnak a hibából.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy akkor ez egy tájékoztatás. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

416/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Panoráma utca lakóinak kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

25./ Napirendi pont

Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a korábbi évek témája a Csendes dűlő vízellátásának ügye. Most tartanak ott 2023-ban, hogy az érintett közösség közös képviselője által sikerült elvi telekalakítási engedélyt szerezni. A telekalakítás önkormányzati ingatlant is érint, melyen haladna tervek szerint végig a gerincvezeték. Mivel magántulajdonú ingatlanokat is érint, így szükséges volt a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása, és a hozzákapcsolódó megállapodás előkészítése.

Rózsa Tamás lakos elmondja, hogy ez az érintett terület most is út. Ezek a területek csak magántulajdonban vannak. Az önkormányzatnak át kéne vennie. Három tulajdonos ajándékozná az önkormányzatnak. Az első részekről egy nagyon régi nyilatkozat volt.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy újra kell nyilatkoztatni.

Rózsa Tamás lakos hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzatnak kell nyilatkoztatni, hogy mehet-e.

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a tervezetet elküldte és fenntartja. Hatályosítani kell majd, hogy minden rendben legyen az ingatlan-nyilvántartásban. Enélkül nem tud haladni a dolog. Ha jól éri, akkor mindenki odaajándékozza az önkormányzatnak és az önkormányzat pedig elfogadja. Ez természetesen ingyenes átadás lesz.

Hartai Béla bizottsági tag érintettsége okán kéri kizárását a szavazásból.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért a bizottsági tag szavazásból történő kizárásával érintettsége okán, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

417/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Képviselő szavazásból való kizárása érintettség okán

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Hartai Béla képviselő kizárását a szavazásból támogatja érintettsége okán.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Krisztin N. László polgármester 15,53 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 4 fő.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

418/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Dr. Végh József ügyvéd hozzászólásában még elszeretné mondani, kéri, hogy az önkormányzati határozat olyan pontos legyen, hogy az ingatlan-nyilvántartási változások és az elfogadás benne legyen. Fontos dolgok, amelyek nem hiányozhatnak. A megajándékozott szempontjából fontos, a testületnek kell rögzíteni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s elmondja, hogy javasolják majd a testületnek.

 

26./ Napirendi pont

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztály vezető helyettes, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést és megadja a szót a polgármesternek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a költségvetés megalkotásakor el lett különítve erre. Tavaly felemás lett az ajándékozás. Előtte évben ajándékcsomag volt. Könnyebb nem lett a helyzet most sem. A civil szervezetekkel amikor beszéltek az év végi programokról ez is szóba került. A nyugdíjas egyesület utalványt szeretne. Azt tudni kell, hogy az ajándékcsomag és az utalvány után is kell járulékot fizetni. A NABE a csomag mellett van. Megoszlanak a vélemények. A karácsonyi ünnepnek a településen idén a településen úgy lesz, hogy december 15-16-17-én Karácsonyi Vásár lesz a téren a civil szervezetekkel együtt. December 17-én pedig a néptáncegyüttes egy ajándékműsort ajánlottak fel a városnak. Az óvoda és az iskola is részt vesz. Utána egy egyszerű vendéglátás lesz sütivel, teával, borral, stb, de nem disznótoros lesz. A vásár mellett lesz regölő játék is, s a templomban is lesz műsor. Ezután, ha a testület úgy dönt, akkor utalványt vagy csomagot adnak a 60 év felettieknek át. Ennél jobban nem nagyon tud, s kéri a testület támogatását.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy a szokásos 50-50% az arány, hogy ki mit szeretne. Már azt is megmondják, hogy milyen utalvány kérnek. Szerinte a csomag jobb volt, de a testületnek kell dönteni.

Hartai Béla bizottsági tag 16,01órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 3 fő.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy az utalványt személytelennek érzi. Teljesen más, hogy a csomag átadásakor egy öleléssel együtt sokkal személyesebb.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az tudja-e a polgármester úr, hogy ebben az ajándékkosában mi legyen benne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, hogy szerinte környéken sehol nem adnak ilyen ajándékot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, de igen, sok helyen adnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy meg van határozva egy keretösszeg és azon belül kell eldönteni mi kerüljön a csomagba. Ezt a költségvetés tartalmazza.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök még hozzáteszi, hogy aláírás után lehet majd átvenni, három nap lesz az átvételre.

Hartai Béla bizottsági tag 16,13 órakor visszatér az ülésre

Szavazásra jogosultak száma 4 fő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal, hogy csomag legyen az ajándék, egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

419/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja, hogy 2023. évben Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 60. év felettiek részére ajándékcsomagot biztosítson, melyet az önkormányzat 2023. évi költségvetés működési terv terhére javasol biztosítani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

27./ Napirendi pont

Varga Alajos kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tud többet mondani, mint ami le van írva.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felolvassa az előterjesztést és megkérdezi, hogy az árajánlattal kapcsolatban mit tudni.

 

Török Zoltán alpolgármester véleménye, hogy szerinte a VN Kft. adjon rá árat és kész.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kiegészítve azzal, hogy a VN Kft. adjon árajánlatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

420/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Varga Alajos kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN Kft. adjon árajánlatot a Nyár utca felújítására vonatkozóan.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

28./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület működési költségekhez való hozzájárulás támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy nem kis pénzt kérnek, majd megkérdezi, hogy a TAO-val mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában röviden szeretné elmondani, hogy ez a harmadik költségvetési év, amelyben ugyanazt az összeget kérik. Minden évben megfogadják, ha szükséges, akkor adnak, most pedig kérnek. A TAO-val kapcsolatban sok vita van, ugyanis úgy működik a rendszer, hogy nincs még benne tapasztalat. Van 2-3 elnyert TAO pályázat, amiről el kell számolni, hogy új pályázat indulhasson. Ezek pont akkor voltak, amikor az előző vezető lemondott, majd pedig elhunyt. Azóta nincsenek meg ezek a papírok. Az elmúlt két évben ezért nem jött sok pénz az egyesülethez. Tehát az van, hogy két szakértő is benne van és szorgalmazzák, hogy legyenek meg a papírok. Már volt olyan ötlet is, hogy alakítsanak másik egyesületet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az a baj, hogy addig nem lehet megszüntetni, amíg nincsenek a pályázati dolgok lezárva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy másolatban is jó, ha sikerül megszerezni, ennyit tud ezzel kapcsolatban mondani.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy sok gyerek sportol itt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

421/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

29./ Napirendi pont

BÖÉE kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismereti a kérelmet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két téma van, az egyikben pénzt is kérnek, tehát két szavazás kell.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal, a támogatási cél módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

422/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja módosításra a Képviselő-testületnek a 264/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott támogatási szerződésben foglalt támogatási célt „A badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek finanszírozása”-ra.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal, a támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

423/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosítását 180.000 Ft összegben, azaz száznyolcvanezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

30./ Napirendi pont

Dr. Végh Ügyvédi Iroda megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s elmondja, hogy eddig 10.ezer Ft/óra +ÁFA volt, most 12.ezer Ft/óra + ÁFA összegre szeretné az ügyvéd úr a megbízási díjat felemeltetni. megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

424/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Végh Ügyvédi Iroda megbízási szerződés módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

31./ Napirendi pont

Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet és megadja a szót a polgármester úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztésből kiderül, hogy az egyesület megkereste a testületet egy értéktár létrehozásával kapcsolatban. A jogszabály három lehetőséget ad. Az egyik az, hogy az önkormányzat maga irányítja ezt. A második az, hogy megbíz az önkormányzat ezzel a feladattal egy szervezetet. A harmadik, hogy egyedi esetben felküldi az olyan értékeket, amelyeket erre értékesnek tart. Itt arról van szó, hogy szívesen dolgoznának itt, de nem helyi értéktárat szeretnének, hanem egy tájegységi értéktárat alakítanának ki Badacsonytördemic, Nemesgulács és Badacsonytomaj közösen. Amennyiben támogatják, akkor átveszik a feladatot. Bizottság létrehozás kellene, amely hat főből állna. Úgy épülne fel, hogy három fő az egyesületből lenne, három főt pedig az önkormányzatok küldenek. Megbeszélték, hogy nem feltétlenül polgármesterek lennének, hiszen biztos lenne más alkalmas személy is erre a feladatra. Majd innen is kell egy személy. A felállított bizottság dönt az értéktárról, nem a testület. Ha valami nem tetszik, akkor szóvá lehet majd természetesen tenni. Van badacsonytomaji érték a megyei és országos értéktárban is jelenleg, ilyen például a Bazalt templom. Szerdán a testületi ülésre eljön az Éliás úr, s majd fel lehet neki tenni kérdéseket. Két alkalommal is leültek polgármesterek beszélgetni és mindenki támogatta ezt a megoldást, melyet mindenki visz a testület elé. Köszöni szépen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, úgy tudja, hogy a Badacsonyi Kéknyelű is felvétele is kezdeményezve lett már. Támogatja ezt a kezdeményezést. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

425/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

32./ Napirendi pont

Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy érkezett egy megkeresés a cégtől, hogy csatlakozhat a város egy olyan rendszerhez, ahol önállóan tudnak jegyeket vásárolni, akár az önkormányzat által szervezett rendezvényekre is. A rendezvények hirdetése ingyenes, nagy reklám lehetne. Lényegében az egész ingyenes.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy ingyenes reklámmal jár.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy meddig ingyenes. A jegyek utáni pénzzel mi lesz vajon? Hallott már olyat, hogy nehezen jönnek a pénzek hasonló esetekben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy szerdáig megkérdezik ezeket pontosan, de lehet meg is hívja őket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

426/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot azzal, hogy a kérelmet benyújtó cég kapjon meghívást a szerdai testületi ülésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

33./ Napirendi pont

Tátika műemléki épület kijelölt részére és a BAHART kikötő épületére vonatkozó kölcsönös bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s felkéri a tájékoztatásra az előkészítő kollégát.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az előterjesztésben igazából minden benne van. Egy korábbi, már a pályázat benyújtása idején is elképzelés volt a mostani, melyről a testületnek kell dönteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a szerződést az ügyvéd úr átnézte?

 

Dr. Végh József ügyvéd válasza, igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, a bérbevétel van kihangsúlyozva, a másiknál csak az alapterületet adják át és a közterület nincs benne. Igaz?

 

Krisztin N. László polgármester szerint igen.

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye, hogy ők most az egészet használják, viszont majd csak az épületet adják.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem akartak ebbe bele menni, hogy ha valaki ezt majd bérbe veszi, ne ezzel a közterülettel vegye bérbe. Úgy képzelik, hogy ebben a hajó alakú épületben a zárt rész előtti nyitott terület lenne a kiszolgáló rész.  


Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy hozzájárultak egy átalakításhoz is?

Krisztin N. László polgármester válasza, igen. A csatornát már ki is cserélték, pozitívan állnak hozzá, hiszen nagyon szép és korrekt helyiséget kapnak.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy igen, az irodarészek is szépek.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a MOL mögött a BAHART terület át lett adva. A buszmegálló átkerült ide, ahol volt világítás, de most nincs. Oda is meg kéne oldani. Nem lehetne, hogy ott a világítást megoldják? A Tátika miatt került át a buszmegálló.

Krisztin N. László polgármester egyetért. A lényeg, hogy így is, úgy is meg kell világítani. Ha nem saját pénzből, akkor is meg kell oldani. Egy kérésük volt, hogy ne legyen egy hajó sem és tujasor viszont legyen végig. A tuja tönkre ment és hajók is vannak. Szerinte meg lehet oldani.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ott a napelemes dolog is.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van egy parkolósáv és ott lesz egy olyan szerkezet, mint a Friss Terasznál is. Kocsibeálló, amelynek a teteje napelemes. Onnan energiához is lehet jutni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a 833.000,-Ft +ÁFA a bérleti díj? Ez inflációkövető?

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mindkét fél ugyanannyit fizet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha az egyik félnek inflációkövető, akkor a másik félnek is. Nem tudja a szabályt pontosan, de könyvelés miatt szerinte nem lehetett a 0.0,-Ft.

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzáteszi, hogy a pályázat miatt sem lehet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, szerinte az épületnek ez jót fog tenni.

Forintos Ervin bizottsági tag következő kérdése, hogy hány évre szól?

Krisztin N. László polgármester válasza, felmondásig.

Dr. Végh József ügyvég is helyesel, majd elmondja, hogy a szerződő felet meg kell benne nézni, minden adat pontos legyen.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 5 év fenntartási kötelezettség van, de szerinte tovább is lehet majd. Pozitívan állnak hozzá.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy 2029. január 30-ig szerepel benne. Nyilván, ha bérbe akarják adni, akkor rugalmasság is kell. Az öt év rendben van. Hosszabbítható és új szerződés is lehet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, a határozati javaslat az, hogy a bérleti szerződés megkötését támogatják-e vagy sem.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, úgy fogalmaz, hogy 5 év után, ha nem jeleznek a felek semmit, akkor meghosszabbodik.

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy ez több okból is előnyös. Egyszer, a Tátika üzemeltetésével kapcsolatban kevés monitoring mutató van. Nehéz ezt mérni, de lesz mutató úgy, hogy hány jegyet adtak el ott.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy a Tourinform iroda miatt is jó lesz.

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha találnak egy jó partnert, akkor a régi jegypénztárt is ki tudják adni majd.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy sok helyen hallani, hogy jegyautomatákat telepítenek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, de az bent lenne.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

427/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

34./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja a pályázatok kapcsán néhány gondolatát. Az MFP keretében egy 20milliós pályázatban az örsi utak felújítása volt. Ennek a záró elszámolását benyújtotta, 1-2 héten belül lezárásra kerül. A zöldterület fenntartó gépet a szállító cég legkésőbb december 15-ig átadja, s ezt követően ezt is lehet elszámolni majd. A nagy GINOP pályázat határideje november 30-ra lett módosítva. Az műszaki átadás megvalósult, használatba vételi engedélye is meg van az épületnek. Zárható a pályázat. Ennyit szeretett volna elmondani.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy egyelőre csak az MFP-ben fognak új pályázatok indulni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

428/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

35./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, de nincs mit hozzá tennie.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Kossuth utcai építkezés lezárult vagy kértek újabb behajtási engedélyt?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy kért, de nem adtak neki engedélyt, ugyanis különböző fotók és a bejárás is azt mutatta, hogy károkozás történt. Megkereste az építtető, Hoffman Balázs a jegyzőt is. Azt üzente neki, hogy nem ad engedélyt, viszont, ha fellebbez, akkor a képviselő-testület a következő lépcsőfok. Lehet, hogy a testületi ülésre bejön és elmondja a mondanivalóját. 4-5 építkezés zajlik a város területén, ahol gondok vannak. Hajlik arra, hogy kisebb az érintett, hogy kisebb autókkal fogja felvinni az építőanyagokat. Ennyit tud erről elmondani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a Georgina az önkormányzaté?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válasza, nem.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök 16,48 órakor 5 perc szünetet rendel el.

A szünetet követően, 16,57 órakor folytatódik az ülés.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

429/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

36./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot.

Forintos Ervin bizottsági tagnak több kérdése is van. Az első, hogy a 925/3 területre érkezett valami?

Gyimesi Mónika ügyintéző válasza, még nem.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy kilátóval mi a helyzet?

Krisztin N. László polgármester elmondja, egyelőre tapogatózó tárgyalások vannak a Vis maiorral kapcsolatban. Nagy esélye van, hogy abból nem lehet, saját pénzből kell felújítani.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a platánfa ügyében mi történt?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érkezett több szakértő címe is. Molnár Mihály kolléga kapta meg, hogy kérje fel őket a vélemény kiállítására. Az atyával is beszélt, s megértette, hogy mi a gond. Szerencsére sikerült megállítani a kivágást. Akikkel beszélt, mindenki azt mondta, hogy annyira nem beteg, hogy vágni kellene. Lehet, hogy csonkítani kell, de nem kell kivágni. Az önkormányzat elvállalta, hogy két szakértőt megkérdez ezzel kapcsolatban. Az egyháznak volt szakértője, aki azt mondta, hogy vége van a fának. Viszont csak akkor lesz kivágva, ha a szakértők többsége azt mondja. A véleményekre várnak.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy műszeres vizsgálat lesz?

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen, ragaszkodott hozzá. Két napját vette el ez az ügy.

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy volt engedély a kivágásra?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, a kormányhivatal adta ki úgy, hogy a nemzeti park nem támogatta.

Dr. Bodnár Attila jegyző véleménye, hogy a legérdekesebb, hogy az önkormányzat nem tudott róla.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök visszakérdez, hogy egyáltalán nem tudott róla?

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy egyáltalán nem tudtak róla.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a lámpafejlesztéssel mi van?

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy tervezési szakaszban van.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezés zajlik, a szerződés alá lett írva. Tavasszal megcsinálják.

Forintos Ervin bizottsági tagnak még egy kérdése lenne, a Petőfi utcában a táblákkal kapcsolatban. Elhangozott, hogy voltak kérelmek annak érdekében, hogy legyenek táblák. Őt csak olyan személyek keresték meg, akik nem szeretnék. Nem tudja, hogy ez csak azért van, mert őt találják meg, vagy miért.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy őt is megkeresték ezzel kapcsolatban, de az önkormányzat is zokon vette, hogy van, aki rengeteg autóval áll a ház előtt, annak ellenére, hogy betudna állni az udvarára is. A Római úton is ez a helyzet, bár ott most egy kicsit javult. Nyilván vissza lehet vonni, ha nagyon muszáj. Jött egy kérelem, majd azt követően jött egy levél, amiben számon kérték, hogy a fekvőrendőr nem lett kitéve, most meg az a baj, hogy kint van. Azt vállalták, hogy rendet tesznek a városban, de ha egy döntés nem jó, akkor például le is lehet venni a táblákat.

Vercz Attila bizottsági tag véleménye, ha vissza kellene vonni, akkor lehet az is, hogy az ott lakók is akarnak majd parkolni az út mentén. Az is megoldható szerinte, hogy az utca egyik oldalán meg lehet állni majd, a másikon nem. Szerinte az megoldható.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tud olyan várost, ahol előírják, hogy be kell állni az udvarba az autóval.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy hallott olyan vádakat, hogy kivételezve is volt valakivel.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem volt kivételezés. Egyébként mindenki egyetértett abban, hogy a Római útra táblák kerüljenek ki. Beszéltek a lakókkal is.

Rakics Anna ügyvezető annyit szeretne mondani, hogy a legnagyobb gond az, hogy rengeteg a panzió, de parkolóhelyük nincs. A vendégek kint állnak az utcán az autókkal. Ez nem most gond, majd nyáron lesz, amikor szinte nem is lehet közlekedni. Sokszor közterületen állnak és ez nem jó megoldás.

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság tagjait, hogy ezen a kérdésen gondolkodjanak, hogyan tudják majd megoldani a jövőben.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

430/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

37./ Napirendi pont

Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens, Resitcky Gergely vízügyi szakmérnök

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megváltozott az időjárás, hatalmas viharok vannak, amik eddig nem voltak. Vízelvezetési gondok jöttek elő, tele van a hegyoldal árokrendszerrel, viszont a karbantartásuk nem volt teljeskörű. Megbízással foglalkoztatnak egy vízügyi szakembert, aki felmérte az árkok állapotát. Azt kérte tőle, hogy kezdjék el az eredményeket felmutatni. Kérte, hogy rangsorolja a gondokat, ebben az előterjesztésben ez van benne. Itt az a javaslat, hogy a tervezés induljon el, mert amikor az örsi ivóvíz ügyben a miniszterrel tárgyaltak, azt mondta, hogy az EU források megérkezésekor fognak pályázatok indulni. Ez azért fontos, mert például a Frantalék gondját, ha saját pénzből oldják meg, az hatalmas összeg lenne, viszont pályázatból meg lehetne oldani. Tervek vannak. Kötöttek egy együttműködési megállapodást egy civil szervezettel, akik vállalták, hogy az árkokat kitisztítják és rendbe teszik. Volt olyan árok, ami rég nem volt rendbe téve, de kitakarították. Ennek a csomagnak van egy nehéz része, hiszen van olyan árok, ami be lett temetve, megszüntették. Ez tény. Ezeket az árkokat visszaszerezni viszont már jogi és anyagi kérdés. A Frantalék körüli gond megoldása még jogvitát is igényel. A BTTF is foglalkoztat egy tervezőt a hegyi vízelvezetést volt hivatott megoldani. Volt megbeszélés is ezzel kapcsolatban. Egyelőre ez egy első lépés lehet. Türelmetlen volt, hogy sokat beszéltek már róla és nem történt még semmi, ezért hozták be az anyagot.

Vercz Attila bizottsági tag annyit szeretne elmondani, hogy vidéken jellemzően sok víz jön le a utakon és nem árokban. Rengeteg hordalékot is hozott magával a víz. Ezek a helyzetek egyre rosszabbak lesznek. Tényleg meg kell oldani ez a gondot is. Térkép is van talán róla?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igyekeznek megoldani. Van egy másik gond is, hogy az emberek kivezetik a háztetőről a vizet az utakra. A húsbolt előtti részen a szakemberek azt mondják, hogy az ott lejutó víznek a 30%-a a háztetőkről lefolyó és az útra kivezetett vizek.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy a villámárvizek sem segítenek ebben.

Krisztin N. László polgármester helyesel. Majd a testületnek ebben is lépni kell, hogy a lakos ne vezesse ki az útra a vizet. Komplex a gond. El kell indulni. A Fő utcában is be kell avatkozni. Műszaki átadás van, de így nem fogja átvenni. Nem számít, hogy terv szerint építette meg a kivitelező, csak így nem jó. Így nem veszi át. A testületnek kell majd dönteni ebben is. Meg kell említeni, hogy Nagy Gáborné csodával határosan bírja.

Forintos Ervin bizottsági tag a 3-as pontban foglaltak a legfontosabbak? Műszaki tartalom miatt?

Krisztin N. László polgármester úgy fogja fel, hogy prioritási sorrendet készített a kolléga és ez javasolja indulásnak. A Frantalék nagyon régóta szenvednek, a házukat elmossa a víz.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy a határozatnál akkor az 1.100.000,-Ft  a tervezésre a Frantalék gondjaira? A 2.300.000,-Ft a többi területre szól?

Molnár Mihály pályázati referens igennel válaszol.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, hogy akkor ez plusz, össze kell adni.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a 2-es pont is jelentős tétel lesz. Az nagy összeg, de majd jön a testület elé. Ha a 2.-es ponttal is egyetértenek, akkor a tervezést el kell kezdeni és a testület dönt. Az is szerepel. Először egy beszerzési eljárás kell.  Mindegyiknél arról dönt a testület, hogy a keretösszeget biztosítja és a beszerzési eljárást lefolytatják. A 2.-es pontban majd testületi döntés kell.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a 2.-es pontnál a rendelet a döntő rész.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már látja, hogy a Gergőt el kell hívni a testületi ülésre.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, arról kell a döntés, hogy érdemes elindítani egyáltalán.

Krisztin N. László polgármester javaslata, hogy a Gergőt szerdára hívják el. Döntés arról, hogy az anyagot megismerték és a kérdéseket az ülésen felteszik majd, azután döntenek.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

431/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot azzal a kiegészítéssel, hogy a soros szerdai testületi ülésre kerüljön meghívásra Resitczky Gergő szakember is.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

38./ Napirendi pont

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerdán jönnek a Móniék is az ülésre, lehet majd kérdezni. Ennél a napirendnél két téma van. Az egyik, hogy lejárt egy két éves megállapodás az önkormányzatok és a turisztikai egyesület között. Szeretnék ezt a megállapodást újra megkötni, ha hozzá járul a testület a meghosszabbításhoz. Ez a szerződés szabta meg az együttműködést. A másik, hogy kitalálták, hogy két módon finanszírozzák az egyesülete. Az egyik a bérek – három fő – plusz adtak egy feladatfinanszírozási összeget is. Azt mondták, hogy határozat kell, mire fogják felhasználni. Szerinte azért kértékezt, mert a bérekre nem elég a pénz és kérik, hogy a testület egyösszegben 10millió forint körüli összegben támogassa őket. Jegyző úrnak volt egy javaslata, hogy a költségvetésnél térjenek erre vissza, viszont akkor lesz egy lyuk a költségvetés elfogadásáig, s addig semmi sem szabályozná. Ezért szerinte jobb ebben most állást foglalni. Ha nincs rá keret, akkor felmondják a szerződést, bár szerinte lesz rá keret.

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy a 2021-ben létrejött megállapodást szeretnék most módosítani?

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a becsatolt megállapodás 2023. december 31-ig tart. Tisztázni fogják.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

432/2023. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17,28 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                                  Vercz Attila

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!