Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.10.17 rendkivüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 15/2023.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. október 17-én (kedden) 13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                              bizottsági tag

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                      

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag  

                           Rádulyné Halász Ibolya                     bizottsági tag                   (6 fő)

               

                    

Távolmaradását bejelentette:

                           Hartai Béla                                       bizottsági tag                    (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                          polgármester

                            Török Zoltán                                 alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                          jegyző                                 (3 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                            Gyimesi Mónika                             műszaki-igazgatási ügyintéző

                            Tóth Zsuzsanna                              pénzügyi ügyintéző

                            Rakics Anna                                   VN Kft. ügyvezető

                            Molnár Mihály                                pályázati referens

                            Dr. Végh József                              ügyvéd

                            Kulcsár-Székely Attila                     pályázó                

                            Kovács Ágnes                                 jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent:        0 fő       

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Hartai Béla bizottsági tag távolmaradását jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

336/2023. (X.17.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Mékli Bernadett bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel, kéri, hogy aki egyetért a 4 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

337/2023. (X.17.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. október 17-i rendkívüli ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Hableány előtti gyalogátkelőhelyhez kötődő közvilágítás kialakításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető

 1. BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az előkészítő kollégát a tájékoztatásra.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy korábban szó volt róla, hogy a folyamatban levő 20 millió forintos pályázat mellé egy másik 20 millió forintot szeretne az önkormányzat az utak felújítására fordítani, ha a költségvetési keret engedi. Beszerzési eljárás lett kiírva. Az ajánlatok megérkeztek. A legjobb ajánlatot a Szorgos Fuvar Kft. tette bruttó 19.710.400.-Ft. Javasolja érvényesnek és eredményesnek nyilvánítani a beszerzési eljárást, s a szerződés megkötését a nyertessel. Ebben az anyagban 800m2 útfelület szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester annyit szeretne hozzátenni, hogy amit előtte a kolléga elmondott azt javasolják a testületnek. Majd most a testületi ülésen derül ki az eredmény. Elmondja, hogy korábban arról beszéltek, hogy amennyiben a már említett pályázat sikeres lesz, akkor az önkormányzat még ugyanannyit szeretne fordítani az utak felújítására. Javasolja elfogadni és elvégezni ezeket a munkákat még a tél beállta előtt, mielőtt az üzemek leállnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy tehet-e javaslatot, hogy milyen útrészt tenne még bele? A Kossuth utca alja nagyon rossz állapotban van. Szerinte ezt is bele kéne venni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az az utca magában legalább 500 m2.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kollégák felmérték, adtak egy listát és egy négyzetméter mennyiséget. Így állt össze az anyag. Ez egy kis része annak amire igény lenne. Javaslatot lehet tenni, de el kell dönteni, hogy melyik helyére tennék akkor be. Vagy esetleg az összeget lehetne emelni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nyilván bővíthető. Vannak még utak bőven, amik felújításra várnak, itt csak a pénz dönt. A Szőlő utca is tervben van, nagyjából 6,5 millió forintos összegről van szó, ennek felújítása kapcsán. Abban is kell gondolkodni, hogy ezeket majd mikor kell megvalósítani. A Szőlő utca a legrosszabb állapotú. De ez egy dolog. Majd még beszélni kell úgyis ezekről, hiszen van még mit tenni.

 

Krisztin N. László polgármester javaslata, hogy kérdezzék meg a jegyző urat és Tóth Zsuzsát a költségvetésről, hogy jelenleg mi férne bele a keretbe. Ha 30 millió beleférne a költségvetésbe, akkor lehetne bővíteni az utcák sorát.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző felkéri a kolléganőt, hogy nézze meg.

 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy máris megnézi a tartalék összegét.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Kossuth után az egyik napelemes lámpa nem jó. Az egyik lakos felajánlotta az önkormányzatnak, hogy megjavíttatja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nagyon szépen köszönik a felajánlást.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a tartalékban jelenleg 277.267.000.-Ft van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez egy mozgó szám, ez mindig változik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványa, hogy az összeget 30 millió forintra módosítsák.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az előterjesztésben ez nem volt benne. Tudomásul veszik és a soros ülésre behozzák.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, hogy a Szorgos Fuvar Kft. a nyertes és vele szerződést kössenek, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

338/2023. (X.17.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának leromlott állapotban lévő egyes útszakaszainak javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú beszerzési eljárást javasolja a Képviselő-testületnek érvényesnek és eredményesnek nyilvánítani, a beszerzési eljárás nyertesének javasolja a Képviselő-testületnek a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítani bruttó 19.710.400 Ft árral, továbbá javasolja felhatalmazni a Képviselő-testületnek a polgármestert a Szorgos Fuvar Kft-vel való vállalkozási szerződés megkötésére, és a szükséges intézkedések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére javasolja biztosítani.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet és megkérdezi az ügyvezetőt kíván-e hozzá tenni valamit.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igazából nincs mit hozzá tenni. Költségvetést készítettek, amit már korábban is megtettek, de most egy kicsit módosítani kellett. Volt egy felajánlást, hogy a szülők kivágják a sövényt. Az anyag a többi munkát tartalmazza.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy igen, a növényzet kivágása nincs benne az előterjesztésben, mert a szülők vállalták. Azt javasolja, hogy a tuskózásra adjon egy árat az ügyvezető és ők csinálják meg. Az lenne a legegyszerűbb, ha a VN Kft. csinálná az egészet. Tud esetleg az ügyvezető árat mondani?

 

Rakics Anna ügyvezető válaszában elmondja, hogy nettó 300.000.-Ft a költsége.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a másik kerítésnél is ott maradt a tuskó, szólni kéne a vállalkozónak, hogy szedje ki.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdése, hogy mi lenne, ha csak a tuskózást csinálná a VN Kft?

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy úgy értette, hogy az ajánlatban a sövény kivágása és a kerítés elbontása nincs benne. Most akkor benne lesznek ezek.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy eddig ezekkel nem kellett számolni, azért nincs benne az előterjesztésben. A most mondott ár ezt tartalmazza, s így plusz 300.000.-Ft nettó összeggel nő a végösszeg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, döntsék el, hogy melyik kerítés kell.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, a kerítés elbontása is benne van? A zöld neki szimpatikusabb, de ha lesz előtte növény, akkor a szürke.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, volt szó róla, hogy lesz növény.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, azzal a pontosítással, hogy a szürke kerítést választják, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a szürke kerítésre nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

339/2023. (X.17.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye Antracit 3D kerítés telepítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 

 1. a „Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy az Antracit 3D kerítésrendszer kiépítését nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő:       azonnal

 

Felelős:          Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, azzal a pontosítással, hogy a zöld kerítést választják, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a zöld kerítésre javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

340/2023. (X.17.) képviselő-testületi határozat

A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye Zöld 3D kerítés telepítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 

 1. a „Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által adott 1.758.050,- Ft összegű árajánlat alapján javasolja a Képviselő-testületnek a vállalkozási szerződés megkötését a Pipitér Óvoda kerítésének felújítására, Zöld 3D kerítésrendszer betonlábazattal történő telepítésére, melyet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék keret javasol biztosítani.
 3. javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj VN Kft-t a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazni.

 

Határidő:       azonnal

 

Felelős:          Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. végezze el a kerítés felújításához kapcsolódó bontási, tuskózási munkálatokat is nettó 300.000.- Ft-os összegen, és annak elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a zöld kerítésre javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

341/2023. (X.17.) képviselő-testületi határozat

A Pipitér Óvodában kerítés felújításának összegének megemelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 

 1. a „Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által adott a Pipitér Óvodában levő kerítés felújításához kapcsolódó bontási, és tuskózási munkálatokra adott nettó 300.000.,- Ft  összegű árajánlatát bruttó 381.000.-Ft összegű kivitelezés megvalósítását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, melyet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék keret terhére javasol biztosítani.
 3. javasolja felhatalmazni a Badacsonytomaj VN Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

 

Felelős:          Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Hableány előtti gyalogátkelőhelyhez kötődő közvilágítás kialakításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s ismét felkéri az ügyvezetőt a részletek ismertetésére.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy azért került be az előterjesztést, mert a májusi ülésen döntött a testület a gyalogátkelővel kapcsolatban, viszont nem került bele a határozatba a lámpa megvalósításának költsége. Az ajánlatot megkapták időben. Csak arra kell a döntés, hogy a bruttó 1,5millió forint is szerepeljen. A munka elkészült, csak a fedezetet szeretné megkapni.

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában egyetért az ügyvezetővel. Elmondja, hogy rá is bólintottak, csak véletlenül kimaradt. Elmondja, hogy van egy víznyelő rács ott, s a Park utcáig az aszfalt rossz állapotban van. Azt kérték az Annától a munkák megkezdése előtt, hogy kérjen ajánlatot, hogy felmérjék, ott, ahol a zebra lenne. Úgy vélték, ha rendbe teszik az aszfaltot, akkor a zebra is megvalósítható. Megvizsgálták az átereszt és kiderült, hogy megszüntethető. Ez a vélemény írásban is meg van. Az érintett részt leaszfaltozzák és akkor rendben lesz. Ebben a 1,5millióban ez nincs benne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

342/2023. (X.17.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hableány előtti gyalogátkelőhelyhez kötődő közvilágítás kialakításának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága:

 

 1. a Hableány előtti gyalogátkelőhely kialakításához kapcsolódó kérelmet megismerte.
 2. támogatja, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN KFT részére a közvilágítás kialakításának megvalósítására bruttó 1.524.000.- Ft-ot biztosítson, mely összeget az önkormányzat 2023. költségvetésének tartalék kerete terhére javasol biztosítani.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent pályázót, Kulcsár-Székely Attilát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már – ha jól emlékszik – hatszor kiírták ezt a pályázatot. Három eset volt. Az egyik az, hogy nem volt pályázó. A másik, hogy volt pályázó, de valami hiányzott, s a harmadik variáció az volt, hogy olyan pályázott, akivel nem akartak együtt dolgozni. A legutolsó alkalommal tudták, hogy 90 napon belül ki kell írni a pályázatot, ami ki is lett írva, s minden részletet akkor megbeszéltek. Az egyik fontos időpont az október 18.-a volt, hogy döntést kell hozni a pályázókkal kapcsolatban. A lényeg, hogy 2023. november 01.-től a nyertes pályázó munkába tud állni. Erre van két hét. Elmondja, hogy egy pályázó volt, aki itt is van. A pályázat egy bíráló bizottság elé került, mely bizottságban az NMI vármegyei vezetője is benne volt. Írt szakvéleményt, jelen volt a bizottság ülésén is. Meghallgatták a jelöltet.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy elolvasta a EMMI rendeletet és szerinte a 90 nap nem egyezik. Szerinte korábban kellett volna meghirdetni, a vezető mandátumának befejezése előtt kellett volna 90 nappal kifüggeszteni a hirdetést.  

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért vonták be az NMI-t, hogy szabályos legyen minden. Az arra vonatkozik, amit a képviselő említett, ami a kinevezett vezetővel kapcsolatban a teendő, itt viszont megbízott vezető van. Amikor az egyik pályázatban döntenek, hogy nem fogadják el, akkor van 90 nap a következő pályázat kiírására. Lehetett volna még ez húzni, de már nem biztos, hogy a jelenlegi vezető vállalta volna tovább. Előbb-utóbb dönteni kell. Nem ismerik a jelentkezőt, de dönteni kell. Van próbaidő, nagy kockázat nincs.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy az illető megfelel neki. Nem is érti, hogy korábban miért utasították el.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem volt meg a diploma honosítása.

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó elmondja, hogy egy oklevél nem volt még meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jogszabály elmondja, hogy amennyiben felsőfokú végzettsége van, akkor jó. Ha felsőfokú végzettsége van, de nem közművelődési, akkor azt meg kell szerezni és a kettő együtt érvényes. Így fele meg a szakmai résznek. Most már meg van a jelentkezőnek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi van azzal, amit a pályázati anyagban jelez a pályázó, hogy még nincs meg?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az NMI-s hölgy azt mondta, hogy 2 éven belül kell megszerezni. Indítanak ilyen képzést ők is az NMI-nél.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nagyon ritka, ha ilyen valakinek meg van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hacsak az illetőnek eleve nem ilyen diplomája van.

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó köszöni, hogy itt lehet, s köszöni a bizalmat is, ha megkapja. Nagyon reméli, hogy pozitív folyamat lesz. Nem valaki ellen, hanem a városért szeretne dolgozni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag jelzi, hogy nem látja a bért megjelölve, az anyagban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bér fölött elsiklottak. Munka törvénykönyve alá tartozik. Ezt a végzettséget megszerezni nem könnyű. Korábban andragógia diplomát szerzett az, aki ilyen állást pályázott, de már nincs ilyen képzés. A béren átléptek. Kérdezi, hogy a pályázatban miként szerepel?

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó elmondja, nem gondolt még a bérre. Direkt nem kérdezett rá. Nem a pénzért csinálja, hanem hivatásból.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a testületi ülésre a polgármester úr javasolja majd a bért.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a testületi ülésen bérjavaslat legyen.

 

343/2023. (X.17.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető beosztásának betöltése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint:

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Római út 69.) intézményvezetőjévé 2023. november 01. napjától 2028. október 30. napjáig tartó határozott időre Kulcsár-Székely Attilát nevezi ki.

 

Munkabérét a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Alapbér:                                                                                                                    …………...- Ft

Vezetői megbízási díj (2023.11.01. – 2028.10.31.)                                                            45.000.- Ft

Mindösszesen:                                                                                                        …………...- Ft

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13,38 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                              Mékli Bernadett

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!