Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.08.21. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 13/2023.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. augusztus 21-én (hétfőn) 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                      

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag  

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag                    (4 fő)

               

                    

Távolmaradását bejelentette:

                           Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag                    (3 fő)                                                           

                           Mékli Bernadett                                bizottsági tag

                           Hartai Béla                                       bizottsági tag

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (3 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                            Gyimesi Mónika                              műszaki ügyintéző

                             Tóth Zsuzsanna                              pénzügyi ügyintéző

                             Rakics Anna                                   VN Kft. ügyvezető

                             Laposa Bence                                 Laposa Birtok Kft. ügyvezető                 

                             Molnár Mihály                                pályázati referens

                             

                                            

                             Kovács Ágnes                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent:        0 fő       

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottsági tag távolmaradását jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

280/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 22 napirendi pont szerepel, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása napirendet sürgősségi előterjesztésként kell tárgyalni, a határidő rövidsége miatt. Ezért a bizottság elnökasszonya kéri, hogy aki egyetért a sürgőségi napirend tárgyalásával, utolsó pontként, s így 23 napirendi pontra bővítve a mai napot, kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

281/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. augusztus 21-i soros ülésének napirendjét 23 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztályvezető-helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztályvezető-helyettes

 1. Beszámoló az adóztatásról

                 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                 Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 1. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

 1. Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 1. Magyar Légimentő Szolgálat felszereltsége ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

11.    Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

                 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                 Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

12.   Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

13.   A Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

14.   BVKI intézményvezető megbízás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 1. „Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

                Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” c. pályázatának kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Badacsonytomaji játszóterek felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Kisfaludy Kilátó állapota

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Badacsonytomaj VN Kft.

 1. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztály vezető helyettes

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, kérés érkezett, hogy a 13. napirendi pontot elsőként tárgyalják. Ezért a bizottság elnökasszonya kéri, hogy aki egyetért a napirendi sor módosításával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

282/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy 1. napirendként a meghívó szerinti 13. napirendi pontot tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

A Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, köszönti a meghívott vendéget Laposa Bencét.

 

Krisztin N. László polgármester röviden szeretné elmondani a lényeget, miszerint az előző testület idejében volt kezdeményezés, hogy a Hableány előtti területből legyen járda. Laposa Bence akkor felvállalta, hogy mindent intéz és állja a költségeket. Kiderült, hogy van egy kis gond a terület tulajdonosi részével. Készült egy szándéknyilatkozat, hogy ezt a helyzetet rendezzék. Most ez az előterjesztés, a megállapodás erről szól. A lényeg, hogy az érintett részt a Bence kimérette, s most az önkormányzatnak ajándékozza. Így a helyzet megoldódik.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megadja a szót Laposa Bencének.

 

Laposa Bence köszöni a szót. Elmondja, hogy ennek a helyzetnek volt egy másik oldala is. Az önkormányzat is partner volt. A szegélykő lesz a területi határ. A járda kialakítása sem lesz akadály. Egy dologra kéri a megjelenteket, hogy a továbbiakban is legyenek partnerek. Bízik a Földhivatalban is. Lehet, hogy HÉSZ módosítás kell majd, még nem tudni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése a 3. oldal 8-as pontjával kapcsolatban lenne, mit értenek ezen pont alatt. Ez egy ingatlanos megfogalmazás lenne csak?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Földhivatal miatt van ez a pont. nem mindig fogadják el ajándékozáskor a nulla forintot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határozati javaslat

283/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötésérőlügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy dr. Végh József jogi állásfoglalása, és Antalóczy Zoltán földmérő mérnök (8258 Badacsonytomaj, Borostyán utca 16.) által 2023. június 30. napján 16-1/2023. munkaszám alatt készített változási vázrajz szerint a megosztás eredményeként a Badacsonytomaj 1232/3 helyrajzi számú és Badacsonytomaj 1232/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintő változási vázrajzon jelzett 365 m2 térmértékű ingatlanrész önkormányzat részére történő ajándékozását támogatja, az ajándékot köszönettel elfogadja.
 3. a 2. pont alapján felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, és Dr. Végh József ügyvédet a további szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    a szerződés megkötésére: 15 nap

                                    kérelmező tájékoztatására: 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1.    Végh József ügyvéd

                                    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkéri az előkésztő kollégát, hogy ismertesse az előterjesztést.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy több kérelem is érkezett az önkormányzathoz, melyek arra vonatkoznak, hogy az antracit színt vegyék fel, mint tető színt. Ezzel kapcsolatban kértek szakvéleményt. Az előterjesztés tartalmazza. Javaslatot tettek arra, hogy a szabályokkal kapcsolatban, de még csak javaslat szinten van. A következő testületi ülésre lesz kész a rendelet. Még véleményeztetni is kell, s néhány dolgot bele kell illeszteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök rákérdez, hogy a következő ülésen a szeptemberit érti?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy igen. Még a véleményeztetni kell.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy miért nem egységes, az Örsi településrész miért nincs benne?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ezt ő sem érti, miért nem egységes. Ha a kempingben csinálják az épületeket, ott is biztos benne, hogy ez a szín lenne. Az egész településen egységessé tenné.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy dönthetnek így is.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri megvizsgálni a tető dőlésszögét is. Ezt is módosítani kell szerinte.

 

Forintos Ervin bizottsági tag egyetért az alpolgármester javaslatával.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy kezdeményezzék a megbeszélést a főépítésszel a módosításokkal kapcsolatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával a két módosítással, melyből az egyik, hogy a következő testületi ülésig a tervezőkkel egyeztetnek, hogy min kellene még változtatni, ezeket össze kell gyűjteni. A másik pedig, hogy a tetősík szögén is módosítani kell, hiszen nagyon sok gondot okoz a jelenlegi szabály, s az antracit színt egységesen elfogadják minden település részen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

284/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az önkormányzati főépítésszel közreműködve az önkormányzati rendelet módosításának szakmai anyagát készítse elő, melyet a soron következő testületi ülésre terjesszen elő.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        következő soros testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán önkormányzati főépítész

Gyimesi Mónika nűszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

3./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy volt a rendeletben egy zavar, ezért pirossal van kiemelve, amit módosítani kell, hogy egyértelmű legyen. Ki van emelve, hogy hol és mikor lehet engedélyt kiadni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy az, amiről már ezelőtt beszéltek is benne van-e.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, szó volt róla, hogy benne lesz a teleki részre anyag. Ezt így elfogadják, vagy meglátják, hogyan alakul.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy változtatási tilalom az építkezésekre vonatkozna. Ez nem az a rész. A hegyet nem akarják túlzottan beépíteni, ez a tervezet elkészült, a minisztériumban van véleményezésen.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy elindult egy beszerzési eljárás, s a szeptemberi ülésre bekerül az anyag.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy akkor szerinte az is egy védelem, hogy ott más időkre adnak engedélyeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most van ez előttük. Bármikor meg lehet változtatni. Nagy gondok nem voltak. A testület szándéka most lesz pontosan leírva. A szándék most látható három részre osztva. Megfogalmazták, ha az egyik övezetben önkormányzati rendezvény van, akkor nem lehet más rendezvényre engedélyt kiadni, javasolja ezt elfogadásra. Idén is felmerült, hogy például a Borhéten zajlik a rendezvény, akkor a strandon lehet-e másikat tartani. A két színpad távol van egymástól. Javasolja, hogy tovább kéne gondolni a lehetőségeket. Vagy a strandi rendezvénnyel kapcsolatban valamit kitalálni. Például hangvédő fal, vagy egyebek terén. A VN Kft. szervezett idén programokat a strandra, hogy még több vendég legyen. Felmerült, hogy az ősz folyamán leülnek a borászokkal, a VN Kft-vel egy megbeszélésre a rendezvényekkel kapcsolatban. Fel kell osztani a nyarat, hogy mindenki részesüljön belőle. Ezt az előterjesztést javasolja elfogadásra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy egyre több a legény- és leánybúcsú. Ez nem gond, de ki kell találni, hogy ezekkel a hangoskodó emberekkel mi legyen, ha a buli után mennek haza és hangosak. Ezeket rendezni kell.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy akkor szeptemberre, ha lehet, akkor megszervezi a megbeszélést az érintettekkel. A kérdés azért fontos, mert visszatér a Borhét például az alsó, kikötő felöli területre a rendezvény. Párhuzamosan is lehet rendezvényeket tartani, ha jól meg van szervezve. Lehet, hogy az egész badacsonyi stranddal kapcsolatos rendezvényeket át kell gondolni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A határozati javaslatot felteszi szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy szeptemberben tartsanak megbeszélést az érintettekkel. Kéri, hogy aki ennek elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

285/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2023.(…) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztályvezető-helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a testület a májusi ülésen tárgyalt egy kérelmet. Akkor a testület a kérelmet a rendeletben szereplő életkori paraméterek túllépése miatt, elutasította. Akkor merült fel, hogy módosítani kell az életkori adatokat. Ezért került most a tisztelt testület elé a módosító javaslat, hogy 5-5 évvel emeljék az életkori határokat, az gyermeküket egyedül nevelő szülő életkori határa változatlan maradna.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem érti, hogy mi volt a gond a rendelettel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy kitolódott a gyermekvállalás ideje, ezért szeretnék módosítani. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A határozati javaslatot felteszi szavazásra. Kéri, hogy aki ennek elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

286/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a letelepedési támogatásról szóló 8/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

…./2023.(VIII.….) önkormányzati rendelettervezethez

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                       Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót a polgármester úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, felmerült, hogy biztos jó-e az augusztus közepi dátum a kérelem benyújtására. Úgy vélik, hogy meg kell hosszabbítani, úgy lenne igazán segítség. Van, aki előre megveszi az iskolába szükséges dolgokat, van, aki ebből a támogatásból tudja megoldani. Sajnos előfordult, hogy például a középiskolák csak augusztus közepe után kezdték az igazolásokat kiállítani, így a kérelmezők csúsznak a határidővel. Ezért tartják szükségesnek a benyújtási határidőt módosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy előbb is beadható-e a kérelem. S aki hamarabb adja be, az is csak szeptemberben kapja meg a támogatást?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt olyan iskola, ahol csak augusztus 16. után tudták az igazolást kiadni. Benyújtani folyamatosan lehet, és folyamatosan folyósítják is a kollégák a pénzt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

 

287/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …./2023. (….) önkormányzati rendelete

 

 

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő:    azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

6./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az ÁHT szerint a polgármesternek nem kötelezettsége beszámolni, de évről-évre megteszik. Csatolták a MÁK-nak leadott javításokat, ezeket jóváhagyták. Mindent tartalmaz a beszámoló.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

288/2023.(VIII.21 Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat   2023. I. félévi gazdálkodásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a módosítást, illetve átcsoportosítást tartalmazza az előterjesztést, melyekről az előző testületi ülésen születtek döntések. A táblázatban minden benne van. A működéshez szükséges kiadások átcsoportosítása, a foglalkoztatottak bérezésére kell a módosítás. Belekerült a beiskolázási rendelet módosításához a támogatási összeg is. A gázenergia még mindig kérdéses, nem jött még meg a számla. Megbízási díjakra is kellett átcsoportosítani. A Kulturális Intézménynél nem volt szükség átcsoportosításra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

 

289/2023.(VIII.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2023.(….) önkormányzati rendelet-tervezethez

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

8./ Napirendi pont

Beszámoló az adóztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető 14,53 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy szeptember 30. után lesz tisztább a kép. Tavaly bezavart a követeléskezelővel kötött szerződés. A Kormányhivatal még nem válaszolt a levélre. Nagyobb hangsúlyt kell kintlévőségek beszedésére fordítani. Erre nem elég a levél kiküldése.

 

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető 14,54 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Krisztin N. László polgármester 14,54 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

290/2023.(VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi adóztatásról szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az adóztatásról szóló előterjesztést megismerte, az elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

9./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy ebben az évben is pályáztak a szociális célú tűzifára. A 152m3 igényelhető helyett 80m3 fát nyert el az önkormányzat.

Krisztin N. László polgármester 14,56 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Szükséges kiválasztani, hogy melyik vállalkozótól vegyék meg a fát. A három ajánlatból az egyik egyáltalán nem vállalta. A 80m3 fa ára 2.336.800.-Ft, a támogatás összege 2.133.600.-Ft, az önerőről döntött már a testület. A korábbi évekhez hasonlóan darabolva és szállítással kérték az ajánlatokat. Egyetlen egy vállalta a szállítást, az uzsai, az erdőről. A lakossághoz való szállítást egyik sem vállalta.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy esetleg Bolf Sándor helyi vállalkozót lehet megkérdezni, hogy tud-e vele foglalkozni, s mennyiért.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, hogy ez csak az erdőről a szállítás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két szállítás van. Az egyik az erdőről, a másik a darabolás után a házakhoz való szállítás. Aki a legjobb árat adja, az a fűrésztelepig vinné el. Kell vállalkozó a fűrészelésre és a házhoz szállításra is. A VN Kft lehet meg tudja oldani?

 

Török Zoltán alpolgármester 14,59 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

A Sanyi az erdőről tudja csak elszállítani.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, hogy egyelőre ezt el kéne fogadni.

Forintos Ervin bizottsági tag egyetért. Elmondja, hogy majd javasol olyan vállalkozót, aki vállalja a darabolást és szállítást.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a házakhoz szállítást szívesebben fizetné helyi vállalkozónak. Ma jött meg a támogatási szerződés az elektromos járműre, azzal a VN Kft megteheti a szállítást.

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, hogy csak a daraboltat tudja azzal szállítani.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az meg van, hogy az erdőről a gazdaság szállítja a daraboláshoz.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az ajánlatot úgy adták, hogy Tomajra szállítják a darabolásra váró fát.

Török Zoltán alpolgármester azt javasolja, hogy a Bolf Sanyival a fát kérjék, a szállítást ne.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a fa ára azonos.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Bakonyerdőt válasszák, hiszen közel van.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a legközelebb Monostorapáti van, a másik Uzsa.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy mindegy. A Bolf Sándor sokkal olcsóbban oldja meg. Melyik legyen?

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a Bakonyerdő.

Forintos Ervin bizottsági tag, hogy akkor darabolva kell?

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a korábbi években hasogatva lett kérve. Sokan 2 méteres darabban szállítanak. A Bakonyerdőt tartja jónak.

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye, hogy akkor válasszák őket. Nehogy az legyen, hogy nem választanak.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban is gond volt a nagyobb darabokkal, hogy mi legyen azokkal a fákkal.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az ágfákat ne küldjék.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nincs olyan, mindenkinek jó legyen. Minden évben voltak gondok.

Forintos Ervin bizottsági tag egyetért. Elmondja, sokan nem vállalják, mert a gépekkel nem tudják darabolni a túl nagy fákat.

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezért döntöttek úgy, hogy ők vágják.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy egy lerakási helyet kellene meghatározni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy várják meg ki fogja feldarabolni. Az ülésig, ha lehet, kérjenek be ajánlatokat.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a VN Kft is feldarabolhatná. Meg kell őket kérdezni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megpróbálják.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök javasolja, hogy a Bakonyerdőt fogadják el, s a többivel utána foglalkozzanak.

Krisztin N. László polgármester megkéri Török Zoltán alpolgármestert, hogy akkor három ajánlatot gyűjtsön be.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy Orbán Józsefet is keressék meg.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző hozzáteszi, hogy lényeges, hogy erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozó kell.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök összegzi, hogy arról beszéltek, hogy a Bakonyerdő ajánlatát elfogadják és a szerdai ülésig kérnek be ajánlatokat. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

I.HATÁROZATI JAVASLAT

291/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifáról

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. szociális célú tüzelőanyag vásárlására 80 erdei m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el Bakonyerdő Zrt. Erdőgazdasággal (8500 Pápa, Jókai Mór u. 46.).
 3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 4. a pályázati támogatás felett, az önrész összegét 203.200.- Ft összegben az Ör. működési kiadásai terhére biztosította ,- valamint a kiszállítás és darabolás költségét az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

10./ Napirendi pont

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, felkéri Dr. Bodnár Attila jegyzőt az anyag ismertetésére.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a májusi ülésen volt először a testület előtt. Nem tudták akkor még, hogy mi lesz a védőnővel. Kell egy megállapodást kötni az ingó- és ingatlan átadással kapcsolatban. Az ügyvéd látta a szerződést és jóvá hagyta.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

292/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat
 2. dönt, hogy a 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, (továbbiakban: Eatv.)  2023. július 1. napjától hatályos 6/B. §-a alapján a települési önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház (mint kijelölt irányító vármegyei intézmény) együttműködésben gondoskodik a védőnői ellátásról.
 3. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

11./ Napirendi pont

Magyar Légimentő Szolgálat felszereltsége ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy folyamatosan érkeznek hasonló kérelmek, most ez érkezett. Volt egy másik hasonló kérelem is.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felolvassa az összeget, s elmondja, hogy sokallja.

Török Zoltán alpolgármester 300.000.-Ft-ot tud javasolni, s megkérdezi hány település van itt a környéken, akik támogathatják őket.

Krisztin N. László polgármester elmondja, 32 település.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, ha mindenki ad ennyit, akkor meg is van a kért összeg.  

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy volt egy másik kérelem, akinek nem adtak?

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válasza igen. Akkor úgy döntöttek, hogy a helyi szervezeteket részesítik előnyben.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy most is hozható ilyen döntés.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a helyi szervezetek mindig kapnak támogatást. A város a térség központja és nem teheti meg hogy nem nyit a külső szervezetek felé.

Molnár Mihály pályázati referens 15,12 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a jegyző úr akkor javasolja, hogy a támogatás 300.000Ft legyen?

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza igen.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért azzal a módosítással, hogy 300.000.-Ft legyen a támogatás összege, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a 300.000.-Ft támogatási összeggel, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

293/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Medicopter Alapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Medicopter Alapítvány kérelmére (székhely: 1081 Budapest Szilágyi u.3., képviseli: Rédei Lászlóné Elnök) a  Magyar Légimentő Nonprofit Kft működtetéséhez szükséges eszköz vásárlására vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000.- Ft összegben, azaz Háromszázezer forint összegben. a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Magyar Légimentők részére eszköz vásárlás támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 2023. szeptember 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

12./ Napirendi pont

Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy korábban volt a testület előtt az anyag. Az előterjesztésben vannak a szándék nyilatkozatok. Az „A” gravitációs változatot kérték, így szerepel a nyilatkozatban is. A tervezési díj 1.130.000.-Ft. Abban kell dönteni, hogy támogatja vagy sem a testület.

Forintos Ervin bizottsági tag rákérdez újra, miről szól.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja az előbb mondottakat újra. Elmondja, hogy a nyilatkozattevők kérik a támogatást. 1.130.000.-Ft a tervezési díj. Ha az 50% a nyilatkozattevőktől beérkezik, akkor az önkormányzat szerződne a tervezővel. Szerződés és aztán tervezés.

Forintos Ervin bizottsági tag szerint fordítva van. Az önkormányzat megadja az 50% támogatást, az ott lakók lenyilatkoznak és befizetik az összeget, s utána az önkormányzat is fizet és megrendeli a tervezést

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy lehet még fél évig húzni a dolgot, már többször volt a testület előtt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenki az „A” megoldást választotta az ott lakók közül. A vezetéket a MÁV területén keresztül kell vinni, ehhez kellett engedélyt kérni tőlük. A lényeg, hogy most indulhat a tervezés. A fizetés előfeltétele az indulásnak.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy mindig az. Amíg nem fizetnek az ott lakók, addig nincs szerződés.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy akkor annyit kell, hogy támogatják. Felhatalmazza a polgármestert az aláírásra, ha az összeg beérkezett.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezésről van szó.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzáteszi, ha minden érintett lakótól beérkezett az összeg.

Borbélyné Galambos Gabriella elnöki megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

294/2023.(VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügyeügyében előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a Rózsa köz szennyvízelvezetésének közműfejlesztési pályázatát az alábbiak szerint támogatja:
 2. az előterjesztés szerinti 1.130.000,- Ft összköltségű tervezési eljáráshoz 556.000,- Ft forrást, illetve 50% támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről aszerint, hogy a tervezési-engedélyeztetési eljáráshoz szükséges 556.000,- Ft összegű, illetve 50% mértékű lakossági önrészt fizessék be 2023. szeptember 15. napjáig az önkormányzat számlájára.
 4. a 3. pont szerinti lakossági befizetések beérkezését követően felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a tervezési szerződést készítse elő, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    kérelmező/közös képviselő tájékoztatására: 5 nap

                                    tervezési szerződés megkötésére: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök 15,20 órakor 10 perc

szünetet rendel el.

13./ Napirendi pont

Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az ügyintézőt az előterjesztés ismertetésére.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy itt is árajánlat lett bekérve a tervezésre. Az helyzet az, hogy volt már korábban ott szennyvízelvezetésre tervezés 2004-2005 körül. Ezek az engedélyek már lejártak, újra kell terveztetni itt a csatornát.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az érintett terület a Fűzfa utca Badacsonytomaj felé eső részén van.

Gyimesi Mónika ügyintéző helyesel.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy befizetések történtek-e.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy igen, történtek befizetések, s telekalakítások is történtek. Nem volt külön út, hanem a telek része volt. A befizetésre vonatkozóan adatot nem találtak.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, itt is az kell, mint a Rózsa köznél. Ha be van fizetve a fele, akkor mehet.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi ingatlan érintett.

Gyimesi Mónika ügyintéző türelmet kér, utána néz. Közben elmondja, hogy a tervezéssel kapcsolatban kell most dönteni.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy csak akkor kezdhetik, ha mindenki befizette. Nem tehetik meg, hogy az egyikük fizet, a másik nem és elkezdik a tervezést.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy arról szavaznak, hogy úgy, mint a Rózsa közben, ha az önerő, az 50% befizetésre került, akkor a másik részt az önkormányzat biztosítja.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ebben a folyamatban a javaslatot minden érdekelt megkapja?

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy van egy képviselőjük, de mindenki megkapja.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Rózsa köz határozatának mintájára elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

295/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügyeügyében előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a megvalósítást az alábbiak szerint támogatja:
 2. az előterjesztés szerinti 480.000,- Ft + 0 ÁFA összköltségű tervezési eljáráshoz 240.000,-Ft forrást, illetve 50 % támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről aszerint, hogy a tervezési-engedélyeztetési eljáráshoz szükséges 240.000,-Ft összegű, illetve 50 % mértékű lakossági önrészt fizessék be 2023. szeptember 15.napjáig az önkormányzat számlájára.
 4. a 3. pont szerinti lakossági befizetések beérkezését követően felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a tervezési szerződést készítse elő, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal                

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

14./ Napirendi pont

BVKI intézményvezető megbízás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nemcsak a vezetői megbízásról van szó, hanem egy pályázati kiírásról is. 2023. október 31.-ig a vezetői megbízást meghosszabbítják és kiírásra kerül vele párhuzamosan a pályázat is.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a testületnek még el is kell fogadni majd. A testületi ülés október 25.-én lesz, addig ezt el kellene fogadni és november 01.-vel kezd az új vezető. Október 31.-ig kell meghosszabbítani a foglalkoztatást, és október 16-ig a pályázatok érkeznek be.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, hogy a pályázat benyújtásának ideje szeptember 30. legyen. Az elbírálás pedig októberben legyen.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy testületi ülésen legyen az elbírálás.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az ünnepek kicsit bele zavarnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor október 18. hétfő legyen. A testület dönt. Nagy László foglalkoztatása pedig október 31.-ig legyen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy csak a honlapon lesz-e meghirdetve.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, máshol, több helyen is, például a Naplóban, de van külön felület is a pályázatok közzé tételére.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a pályázatban benne van az is, hogy a testület indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal, az említett dátumokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a módosított dátumokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

296/2023.(VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI intézményvezető megbízás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására pályázat kiírásáról dönt.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 15,40 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

15./Napirendi pont

„Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a pályázati referenst, hogy tájékoztassa a bizottságot.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a korábbi döntések alapján ki lett írva egy közbeszerzés. Két ajánlat érkezett be. Az Enerin Greenvill Technologies Kft. adott egy 17.281.727.-Ft-os nettó árat. A bírálat alapján a legjobb ajánlat ez lett. Korábban is készült egy számítás, hogy miért éri meg ez. Ez alapján készített a tervező a mostani állapotra, a 2024. évi díjakra egy számítást, és így is megtérül a beruházás. Ez az éves díj évről évre inflációs számmal emelkedik. 13 évre vonatkozik. Az egészet meg kell terveztetni. 12 hónap van a terveztetésre és a kivitelezésre. Amint kész van az engedély, akkor onnantól 2 hónapon belül kell elvégezni a kivitelezést. Ezután indul a bérleti időszak. Ha megvalósul, akkor a közvilágítás 50% megtakarítást tud hozni. Nem lesz a fizetendő energiadíj az árak emelkedésének kitéve. A cégnek a megvalósításon kívül üzemeltetnie is kell.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 15,46 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Ha bármi meghibásodik, akkor a 13 év alatt cserélni, javítani kötelesek. Lámpatestenként 1600.-Ft-ot fizet az önkormányzat évente. Az EON szerződéssel jelenleg 3600.-Ft-ba kerül most. Itt is csökken a díj az üzemeltetéssel. A meghibásodásról bejelentést kell tenni, és forgalmas helyeken – pl. zebra – 48 órán belül, egyéb helyeken 14 napon belül kell megjavítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy jelenleg is zajlanak ilyen fejlesztések. A polgármester úrtól kér egy térképet, amin be van jelölve az érintett lámpák helye. Szeretné látni, hol lesznek, hiszen ez nem kis összeg. Hosszú a kötelezettség.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy 1014 lámpatestről szól az EON szerződés. Most 1004 lámpatestről van szó ezzel a szerződéssel kapcsolatban. Az, hogy pontosan melyik, azt a terv fogja mutatni. Nem kell mindet kicserélni. Összeségében a teljesítményt meghatározta, hogy a lámpatestek mit tudnak.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző 15,50 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Nagyjából minden lámpa LED-es lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester szeretné, hogy a dokumentációba bele kerüljön a LUX adatok is.

 

Gyimesi Mónika 15,52 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a szerződésen módosítani nem lehet, ami le van írva, az úgy lesz. A teljesítményt sem módosíthatja. Benne van a szerződésben minden. Közbeszerzéses szerződésen nem lehet módosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a lámpákra lesz-e garancia.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a kivitelezőnek kötelező a 13 év alatt minden hibát javítani, cserélni. Olyan, hogy valaki ledobja a lámpát, s nem világít, az nem a kivitelező hibája, s az már más kérdés. Káresemény esetén meg kell beszélni a feleknek az történteket. Ha sima meghibásodás van, azt a vállalkozó feladata orvosolni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy ezek a lámpák ugyan olcsóbbak, de ködös, szűrt időben nem adnak akkora fényt, mint a mostaniak.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az érzet inkább, ami más. A helyzetük, a magasság nem változik. Ha egy meleg fény helyett hideg kerül fel, akkor csak az érzet más. Tapasztalat, hogy először furcsa, de megszokják általában. Azt, hogy ködben más, azt meg kell szokni. Amit nem lehet számosítani, hogy az árak, ha emelkednek, akkor ezzel nagyot lehet spórolni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szeretne egy térképet látni, hogy ezek hol lesznek.

 

Molnár Mihály pályázati referens megkérdezi, hogy mit akar látni. Az összes utca összes lámpateste cserélődik. Nem változik más, csak a lámpatest cserélődik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy pontosan mi cserélődik.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy minden egyes lámpatest, ami nem most lett feltéve és nem LED-es, az cserélődik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy amire a közvilágítást fizetik.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ehhez képest néhány 10 darab. A többség cserélődik, de megnézi. Lista lesz róla.

 

Forintos Ervin bizottsági tag utcára bontva szeretné. Szó volt arról is, hogy többre lenne szükség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben csak a csere van. Sok megvalósult már. Mind napelemes lesz. Nem a kiviteli terv fogja megmondani.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy de igen. Most csak egy lista lesz, hogy melyik utcában mennyi van.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző 15,58 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Ez egy számítás és ehhez képest kell költségcsökkentést eredményezni.

 

Gyimesi Mónik 15,59 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Hosszú feladat lesz. Ezt követően lesz engedély és kivitelezés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzat kapja-e vissza.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az önkormányzat nem igényelhet vissza ÁFÁ-t. Minden fizetendőn az ÁFA ott lesz. A közbeszerzés mindig nettó. Visszaigénylés nincs. Csak akkor lehet, ha bevétel van.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, azt kell eldönteni, hogy spórolni akarnak-e, vagy sem.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy zöldítést, korszerűsítést akar az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg az EON-nal van üzemeltetési szerződés. Ezzel mi lesz? Kéri az ügyintézőt, hogy a testületi ülésig nézzen utána. Azt fel kell majd mondani. Az új cég is vállal garanciát. Két üzemeltetési szerződés nem lehet. Lehet, hogy a cég ezzel vállalkozóként bevonja az EON-t. Az EON az oszlopra használati díjat számolt fel. Ezeket tisztázni kell.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az EON-nal 2024. január 31-ig van szerződés. Addig nem valósul meg a jelenlegi fejlesztés. Egyrészt a cég felszereli a lámpatesteket, majd üzemelteti is. Áthidalni kell, ha látni, hogy mikor lesz kész a csere, a kivitelezés. Addig kell 3500Ft-ot nettó az EON-nak fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy reméli az új céggel nem lesznek gondok. Azok az oszlopok, amiket az önkormányzat épített, telepített, azok az önkormányzaté is. Vannak olyanok, amiket az EON telepített, azok ma is az övéké.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy üzemeltetési szerződés a passzív napelemekre nem vonatkozik.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdése, hogy az oszlopra feltehetőek-e. A kábeltv felé is fizetni kell az oszlop használatért.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy utána jár, hogy mekkora összeg lenne és hogyan alakulna.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy 895 db oszlop az EON tulajdona.

 

Molnár Mihály pályázati referens kérdezi, hogy ezekért mennyit kell vajon fizetni és ki fizeti? Megnézi a testületi ülésig.

 

Forintos Ervin bizottsági tag felolvassa a 12/3. pontot, s kérdezi, hogy a polgármester is elolvasta-e.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen elolvasta, de nem mindent ért.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy mit akar még értékesíteni a kvótán? Miért van beleszólása a cégnek?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez olyan kérdés, amit nem biztos, hogy ő tud. Szerinte ez a cég és a kiírók jobban tudják. A másik, hogy természetesen ezzel nem számol és magasabb díj lesz.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem bevételként, de lehet az MVM-nél be tudják váltani. Bonyolult a kvóta rendszer.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy veszíteni nem tudnak ezzel.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző véleménye is az, hogy biztosan nem.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy egyelőre nem tud mindent számosítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy akkor szerinte nem ennyi az összeg.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy lehet az önkormányzaté az egész, akkor magasabb a díj, az sem jól.

 

Forintos Ervin bizottsági tag azt mondja, nem tudja értelmezni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez olyan bonyolult, szakmai rész, hogy nem fogják érteni.

 

Molnár Mihály pályázati referens onnan közelítené meg, hogy még bevétel is származhat belőle. Nem azt jelenti, hogy ő tudja. Ez egy plusz bevétel lehet majd.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nagyon jó lenne, ha lehetne számosítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy állami garancia van-e.

 

Krisztin N. László polgármester válasza, hogy nincs.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi a garancia, hogy a 13 év alatt az önkormányzat megkapja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy semmi. A kiadási és a bevételi oldalakon gondolkodik. Kapnak huszonmilliót és annak a feltételét a normatívából ki lehet fizetni és ki is lehet majd termelni. Így sokkal könnyebb, mintha saját zsebből lenne.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, ha nem lesz benne a központi költségvetésben, akkor is ki kell fizetni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az energiadíj biztos, hogy csökkenni nem fog. A tavalyihoz képest most 10-szeres lett. Egy védelem az energiaárak emelkedésével szemben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, üzemeltetnek egy közvilágítási rendszert, amit ki kell fizetni. Szerencse, hogy van erre normatíva. Ha nem lenne, akkor is fizetni kéne, ha máshogy nem, akkor saját zsebből. De ez a hálózat már fele költséget fog jelenteni. A másik részt a cégnek kell majd kifizetni. A 13.-15. évek között már nem kell fizetni és kevesebbet is fogyaszt a rendszer.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a bérleti díj lejárta után a rendszer már csak termel. Nagyon nagy lesz a megtakarítás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a cég tulajdonában van?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nem. 13 év után az önkormányzaté lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi lesz a leszerelt lámpatestekkel? Ha veszélyes hulladék, akkor drága lesz a megoldás.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a bontás is benne van ebben. Azt is megkérdezi majd, de nem lehet addig, amíg nincs összegzés. Szerinte el kell szállítani, de azért rákérdez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még így is lesz gond a futamidő végén. De gondolni kell a jövőre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Fő utcán, ami most készül közvilágítás, ahhoz nem nyúlhatnak?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, hogy nem nyúlnak hozzá. Azt a BTTF-től átveszi az önkormányzat majd

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a Fő utcaiak is benne lennének, akkor 1018 db lenne. A BTTF a Fő utcán lecseréli ezeket.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy megkérdezte már a közbeszerzőt, megnézi a választ. A jövőben is lesznek fejlesztések. Mindig kell majd üzemeltető. Szerinte ezeket is bele lehet vonni, de rá kérdez.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a szerdai testületi ülésen tud majd választ adni?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy próbál a tervezővel beszélni, igyekszik szerdán válaszokat adni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

297/2023.(VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a Bíráló Bizottság döntési javaslataival egyetért, így a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az Enerin Greenvill Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, az Enerin Greenvill Technologies Korlátolt Felelősségű Társaságot az eljárás nyertesének nyilvánítja éves nettó 17.281.727 Ft + ÁFA bérleti és üzemeltetési díjjal, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

16/Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” c. pályázatának kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s ismét megadja a szót az előkészítő kollégának.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez egy régi nehézség. Korábban volt már egyeztetés. Arról volt ott szó, hogy nem megvalósítható. Azóta a műszaki tartalom át lett szabva. A rendkívül leromlott utak felújítása került bele. A támogató felé egy változás bejelentés volt. A határidővel nem lesz gond. Pozitív visszajelzéseket kapott a műszaki módosításokkal kapcsolatban. Ki lett írva egy feltételes beszerzési eljárás. Ezen a beérkezett ajánlatok közül a Szorgos Fuvar Kft. lett a legkedvezőbb ajánlattevő. A másik két ajánlat is közelített ehhez. Amennyiben az értékeléssel a testület egyetért, akkor ezt az ajánlatot elfogadják és a feltételes szerződést megkötik. A remények szerint ezt a jóváhagyást megkapják és ősszel el is lehet kezdeni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kér ezzel kapcsolatban egy műszaki leírást, e-mailben is tökéletes lesz. A másik dolog, hogy az rendben van, hogy el kell számolni, de valami banki garancia van-e.

 

Molnár Mihály pályázati referens válasza, hogy a szokásos.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ki lesz fizetve és 12 hónap után lesz bejárás. A régi időkben így volt.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a visszatartással van a gond, hogy nem lehet számolni vele. Ha akarják megtartani, amit amúgy is fizetne az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, bízik abban is, hogy a helyi vállalkozóval nem lesz gond. Sok megjegyzés volt az elmúlt 1-2 évben, amit egyes képviselők mondta. Nem Forintos képviselőre céloz. Szép lassan kiderült, hogy inkább tervezési gondok léptek fel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

298/2023.(VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” c. pályázatának kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” című pályázata kapcsán a kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lezárásaként az értékelési munkacsoport döntési javaslataival egyetért, így a beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítja nettó 15.612.500 Ft + ÁFA = 19.827.875 Ft összegű ajánlatával, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó feltételes vállalkozási szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

17./Napirendi pont

Badacsonytomaji játszóterek felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a naprendet. Felkéri a pályázati referenst a tájékoztatásra.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy volt egy bejárás egy hónappal ezelőtt. Látszódott, hogy a játszóterekre kell a felújítás. Vannak olyan eszközök, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak és balesetveszélyesek. Átfogó felújítást raktak össze. Az egyik része, hogy ki kell cserélni azon eszközöket, amelyet már nem éri meg felújítani. Kértek több ajánlatot is. a Játszótér 2006 Kft. adta a legjobb ajánlatot. Valamint az eszközök alá egy új ütéscsillapító burkolat is kell. A legolcsóbb a homokágy. Erre a VN Kft-től kértek ajánlatot. Ezen kívül ég vannak kisebb eszközök is, amelyek felújításra szorulnak. Például 1-1 deszka cserére szorul. A kisebb munkálatokra azoktól, akik telepítették ezeket, kértek ajánlatot, még nem érkezett meg. Azt biztos, hogy az is milliós összeg lesz. Egy keretet kéne meghatározni. A testületi ülésre pontos számot is tud majd mondani. A nagy játékokra a cserét javasolja elfogadásra a tartalék keret terhére. És 2millió forintot az eszközök felújítására. Az ülésre pontos összegekkel érkezik majd.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a fa szerkezetnél jobbnak tartja a fémszerkezetet, még ha többe is kerül. Sok garanciát úgysem vállal senki.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nem lehet mindent fémből megvalósítani. A javításokra kell olyan opció, hogy fa és fém is. Drágább a fém, de tartósabb is. Például a hintákra gondol.

 

Forintos Ervin bizottsági tag akkor a javaslata az, hogy rétegragasztott anyag legyen.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az van. Nem fog megrepedezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy garancia van-e.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez a cég például Keszthelyen is telepített ilyen játékokat jó 3 éve és semmi gond nincs. Karban is kell tartani majd ezeket. Festeni és kezelni kell a játékokat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a fa játékok alsó része fém lesz-e.

 

Molnár Mihály pályázati referens igennel válaszol.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a VN Kft 640.080.-Ft ajánlatot tett. Ezt is nézzék át.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a homokágy 30 cm vastagon megy a játékok alá. Van terület, ahova 32m2 és van, ahova 60m2 homokágy kell. A helyi cégben gondolkodnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni a választ. Kérdezi, hogy a két munkálatot együtt szavazzák-e meg.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy amit nem tudnak ezzel az a felújítás. Az új eszközöket, a homokot tudják. Kértek ajánlatot a cégtől, még nem jött meg. Az ülésre már bent lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

299/2023.(VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji játszóterek felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaji játszóterek felújításához kapcsolódóan játszótéri eszközök beszerzése” eljárást érvényesnek és eredményes nyilvánítja, az eljárás nyertesének a Játszótér 2006 Kft-t nyilvánítja nettó 2.590.000 Ft + ÁFA = 3.289.300 Ft összeggel, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

 1. az önkormányzat fenntartásában lévő játszóterek játszóeszközeinek felújítására, a telepítésre kerülő új játszóeszközök ütéscsillapításának biztosításához szükséges homokágyak elkészítésére további 504.000.-Ft + ÁFA = 640.080.-Ft forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

18./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a naprendet.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a BTTF támogatásban részesült és az okirat megérkezett. A Kert utca az MFP programban benyújtásra került. Hiánypótlás teljesítve lett. A GINOP esetében a kivitelezés halad, november 15. dátumot adott meg véghatáridőnek a BTTF. A vállalkozási szerződések módosítása október 15.-i határidővel folyamatban van. Ha minden rendben megy, akkor október közepére-végére a park és a Tátika elkészül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kaptak egy meghívót szeptember 05.-re tájékoztatásra.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a BTTF projekt is elindult. Van egy olyan elképzelés, hogy sportparkot alakítanának ki.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy ezzel ne húzzák most az időt, lesz majd egyeztetés.

 

Molnár Mihály köszöni. Az előterjesztésben minden szerepel, ennyit szeretett volna még elmondani.  

 

 Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

300/2023.(VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

19./Napirendi pont

Kisfaludy Kilátó állapota

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Badacsonytomaj VN Kft

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az ügyvezetőt a tájékoztatásra.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a melléklet két ajánlatot tartalmaz. Júliusban kaptak több jelzést, hogy a kilátó rossz állapotban van. Az első szint lezárásra került. Már felmerült, hogy átkéne nézetni az egész szerkezetet, hogy milyen a helyzet. Három céget kerestek meg. Jelenleg az egyik cég nem küldte meg az ajánlatot, mert szakember hiánnyal küzdenek. Nem tudja, hogy az ülésig beérkezik-e. A pécsi és a budapesti érkezett be. A pécsi cég egyik dolgozója jelezte a gondot. Az ajánlatban pontosan írják, hogy mit tartalmaz az összeg. A másik ajánlat statikai oldalról nézi. Az már magasabb összeg, komolyabb kiadás. Szerinte már túl magas összeg. A harmadik céget sajnálja, velük jó a kapcsolat, de sajnos nem jött tőlük ajánlat. Úgy gondolják, hogy teljes átvizsgálás kell. Az előterjesztés tartalmazza, hogy annak idején, amikor a kilátó elkészült, minden minősítéssel rendelkezett. Ezek a minősítések már lejártak. Valószínű a kivitelezés nem olyan volt, mint kellett volna – mondja az egyik cég.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy amit Forintos Ervin küldött, az is benne van?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy megérkezett a hétvégén.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy számot tudnak-e mondani Hantos Zoltánnal kapcsolatban.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy 220.000.-Ft + ÁFA az ajánlatban szereplő összeg.

 

Krisztin N. László polgármester javaslata, hogy nézzék meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testületi ülésre becsatolják az anyagot.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy sokat ér, ha valaki ismert valakit és jó a kapcsolat.

 

Krisztin N. László polgármester javaslata, hogy kerüljön megrendelésre a felmérés. Csatolva a pótlólag érkezett ajánlat és a testületi ülésen döntés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy lesz egy szakértői összefoglaló is?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az is benne van, csak a terv nincs.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, nehogy hónapok teljenek el. Tervek legyenek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

301/2023.(VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy kilátó állapota

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Kisfaludy kilátó állapota” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt az alábbiakban:
 1. a) elrendeli a Kisfaludy kilátó teljes felülvizsgálatára, és javítására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatását.
 1. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft. a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal    

                        egyebekben ………. nap        

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető, Badacsonytomaj VN Kft.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 

20./Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a kérelmet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tartottak egy közgyűlést, éppen ott, ahol volt hely. Folyton téma, hogy nincs helyük, ahol a dolgokat, iratokat, egyebeket tárolnák és a váltásokat intéznék.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 16,52 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Voltak már egy helyük, de az nagyon nyirkos, rossz állapotú volt. A civil házban is voltak, de nem fértek el. A tavaszi közgyűlésen merült fel, hogy mi lenne, ha egy lakókonténert venne az önkormányzat erre a célra. Az egyik helyiség az iroda, a másik a raktár lenne. Az elhelyezése az iskolánál lenne a biciklitároló és a nagykapu között. Világítás és szennyvízelvezetés ott van. Vizet nem tudja honnan lehetne megoldani, de az iskola épületében van víz. Beszerző az önkormányzat lenne. Ha a testület úgy dönt, hogy a VN Kft, akkor ők a visszaigényelt ÁFÁ-val tudnának mit kezdeni. Beszélt a Fenyvesi úrral ezzel kapcsolatban, s nem állít akadályt elé, sőt örült neki. A Polgárőrség írt kérelmet és olcsó megoldást kerestek. Amennyiben a testület pozitívan dönt, a polgárőrök vállalják a konténer felújítását, rendbe tételét. Ő polgármesterként az ügy mellé állt, hogy a gond megoldásra kerüljön. Az ülésig a főépítésszel beszél még, hogy lehetséges ez megoldani. Mivel van már egy épített ház, talán nem lesz gond. Az Anna is gondolkodik valami hasonlón az új telephelyükkel kapcsolatban. Azt is támogatja, még beszélnek majd róla. Sok helyen jártak már külföldön is. Mindenhol van olyan épület, ahol olcsón tudják megoldani a küldöttségek szállását.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 16,57 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Felmerült, hogy mobilházakat kellene építeni a településen és azt üzemeltetni, így mikor például a testvérvárosi küldöttségek érkeznek, nem lenne gond a szállással. Viszont a mai téma ezt megéri szerinte. Az önkormányzaté lenne a konténer. Beszéltek már róla, de most ide is bekerült.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mindegyik konténer használt? Az baj.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a polgárőrök nem akartak nagyot kérni. Jó lenne a használt is, jó helyen lenne.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a szállítási költség is benne van az árban?

 

Krisztin N. László polgármester úgy emlékszik, hogy igen, benne van.

 

Molnár Mihály pályázati referens 1659 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy milyen lenne?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem látta. Beszéltek arról is, hogy kell alá valami. Azt társadalmi munkában is megoldják. A betont jobbnak tartják alapzatnak, tartósabb.

 

Török Zoltán alpolgármester azt mondja, megoldják.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy egy új mobilház ára 5-6 millió forint. Van egy műszaki tartalom, hogy telepíteni lehessen. 300.000.-Ft a konténer szállítás és beüzemelés. A bérlés 1800.-Ft + ÁFA/nap a konténernek. A bérlés minimum fél év. Csak azért mondja, hogy tisztában legyenek az árakkal.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy nekik kell eldönteni, hogy melyik legyen? A Mobilbox olcsóbb.

 

Krisztin N. László polgármester azt mondja, hogy nézzék át és majd az ülésen döntenek. Most döntsenek, hogy kell-e és melyik.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző kérdezi, hogy a Polgárőr Egyesület szerzi be?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, nem. Az önkormányzat és kötnek egy használati megállapodást. A VN Kft. pedig az ÁFÁ-val tudna mit kezdeni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, ha támogatásban lesz, akkor nem. Vállalkozási szerződés kell.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az ülésig beszéljék át.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                           Határozati javaslat

 

302/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Polgárőr Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (8258 Badacsonytomaj, Római út 69.; képviseli: Arany György elnök) működéséhez szükséges tároló- és irodahelyiség beszerzését támogatja az alábbi kiegészítésekkel:
  1. az önkormányzat vásárolja meg a hivatkozott tároló- és irodahelyiségre szolgáló konténert, melyet megállapodás keretében az Egyesület részére használatba ad.
  2. a hivatkozott tároló- és irodahelyiségre szolgáló konténert a Badacsonytomaj 2488/5 helyrajzi számú, természetben a Tatay Sándor Általános Iskola területére kerül elhelyezésre.
  3. ………………………..
  4. ……………………….
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt az 1. pontban hivatkozott intézkedések megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az Egyesületet értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

                        egyebekben ….. nap

                       értesítésre: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

21./Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megszokott döntésekről van szó. Kiegészült az óvoda- és iskolakezdési támogatással.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy sok beérkezett ezek szerint, ez jó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy köszönő levelek is érkeztek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

 

303/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

22./Napirendi pont

Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Krisztin N. László polgármester várja a kérdéseket, ha van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Kisfaludy vízzel kapcsolatban van-e szerződés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, abban maradtak, hogy nem a szezonban csinálják, hanem októberre tolódjon ki. Ugyanez a helyzet a Kisfaludy-Bogyai szakasszal is.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a felső bazársori két üzletre van-e szerződés.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy igen, az ügyvéd megírta a szerződést.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy miért üres?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a dohányboltos a NAV szabályai miatt csak a másik üzletet tudja használni. Elindították a két üzlet cseréjét. A testület hrsz alapján döntött.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, Badacsony strand büfé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, aláírták a szerződést. Annyi, hogy jelezték, hogy van 1-2 olyan dolog, amit a bérbeadónak kell helyre hozni. Volt egy bejárás, készült jegyzőkönyv.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdezi, hogy az óvadékot befizették-e?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, igen. Csak akkor írta alá, amikor a befizetés megtörtént.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a büfében gond van a mennyezettel, a festéssel, a szagelszívó rendszerrel és a közművel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megfogják kapni az anyagot. A szerződés aláírták, befizették a pénzt. Elmondja, hogy volt egy letéti szerződés a Kodály utcával kapcsolatban. Akkor még nem írták alá. Azóta ez megtörtént, át lett utalva az összeg. Az önkormányzat részéről minden rendben van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, Badacsonytól a Bányász strandig a járdával foglalkozni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azon gondolkodtak, hogy saját ötlettől vezérelve miért nem kezdődött még el ott az út burkolása. Jó volt, ahogy elébe mentek a gondnak a VN Kft-nél.

 

Rakics Anna ügyvezető kérdezi, hogy kinek a tulajdonában van a járda?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2004-ben átvették, úgy tudja.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a szalagkorlátot is a Közút tette ki.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az állam tulajdonában van. A kezelő nem tudja ki. Nem talált olyat, hogy át került volna onnan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, fel kell őket hívni, hogy csinálják meg Amikor a BTTF ide jött, akkor azt mondták, hogy megcsinálják. Most nem lát erre esélyt. A felületet évente kis részekben kell megcsinálni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a vasúttól végig rossz a járda.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy nincs meg a közvilágítás sem

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sosem volt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy nagyjából 200 méteres rész, amit a biciklisek is előszeretettel használnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha felmegy a Park utcára akkor ott van világítás. Alapvetően az a baj, hogy ahol megy az út, mellette kerékpáros mehet a járdán. Örsön már nem.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy a bicikliút rájuk eső részét adják vissza.

 

Krisztin N. László polgármester kér egy javaslatot Gyimesi Mónikától, Molnár Mihálytól és Rakics Annától közösen és írják is alá.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy mindenki mutogat mindenkire. A közút az önkormányzatra mutogat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, emlékszik, hogy a strand előtti járdára alá írta, hogy átveszik.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a jégpálya ügye az ügyvédeknél van, lassan csinálni kell.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Kisfaludy forrás nem folyik. Miért? Egyúttal kérdezi, hogy a Kisfaludy háznál a pályázattal mi a helyzet?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, reggel beszéltek róla. Nem tudja miért nem folyik. Jelezték már az illetékesnek. A ház pályázattal kapcsolatban reméli, hogy a szeptemberi testületi ülésen már ki tudják írni a pályázatot, s javasolja, hogy egy, a 2024-es évre írják ki a pályázatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy lehetne-e egy olyan lehetőséget felajánlani a gesztenye sornál lévő árusoknak, hogy később nyitottak, mint a korábbi években, hogy esetleg hosszabbítani őszre a szerződést. Kérelmet írjanak az árusok?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy területfoglalási kérelmet kell beadni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző kérdezi, hogy ingyen? Zömmel június után kérték a területfoglalási engedélyeket, ezért csúsztak a dolgok és mert hanyagok is. Szinte könyörögni kellett nekik. Valójában játszottak az pénzzel. Ami feszíti a dolgot, hogy szeptemberre beszerveznek dolgokat. Mondta, hogy készüljenek, hogy üzletek lesznek beszerezve.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy marad ezen felül még hely?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy elméletileg egy hely igen.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy akkor az összeset megcsinálják és legyen pályázat.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy nyolc hely van kiadva, de igazából az kilenc hely, mert valaki két helyet vett ki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy legyen kulturáltabb kinézete, ezért kellenek az új, egységes üzletek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

 

304/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

23./Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás – Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a megállapodás azért szükséges, mert a háziorvosi szolgálat kikerül a feladatok közül.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a TT-n el lett fogadva, csak a testületnek is el kell fogadni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az épülettel mi lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy fel lesz becsülve. Tapolca város igényt tart rá, és az irodaházra is. Mindent fel kell értékelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy akkor nem lesz ügyelet?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy de lesz 22 óráig.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

305/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte
 2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint elfogadja
 3. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.

 

Határidő:       azonnal, augusztus 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17,31 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                                 Takács Lajos

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!