Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.07.10. rendkivüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 12/2023.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. július 10-én (hétfőn ) 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Hartai Béla                                      bizottsági tag

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                      

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag                      (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

                           Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag                      (3 fő)        

                           Mékli Bernadett                                bizottsági tag

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester                    (2 fő)

                                                                                  

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                             Gyimesi Mónika                            ügyintéző

                             Tóth Zsuzsanna                             ügyintéző

                             Dr. Végh József                             ügyvéd

                             Molnár Mihály                               pályázati referens

                                            

                             Kovács Ágnes                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 0 fő      

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Rádulyné Halász Ibolya, Mékli Bernadett és Forintos Ervin bizottsági tagok távolmaradásukat jelezték. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vercz Attila bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

274/2023. (VII.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Vercz Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel.  Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

275/2023. (VII.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. július 10-i rendkívüli ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” c. pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Bányász strand üzemeltetőjének kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” c. pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Felkéri Molnár Mihályt, hogy ismertesse az anyagot.

 

Molnár Mihály pályázat referens annyit szeretne elmondani, hogy a Kert utcára szeretnének 45millió Ft támogatásra a pályázatot benyújtani. Az előzetes számok alapján az egész utca nem fér bele. Ezért két lehetőség van. Az egyik, hogy a 71-es út felőli rész szerepel a pályázatban. Ha az önkormányzatnak lesz forrása, akkor egy nagyobb részt is lehet majd felújítani. De ha ezt az előbb elmondott területet választják, akkor a megvalósítással nem lesz gond. Nem kell hozzá tenni plusz területet és forrást. Akkor nem kell műszaki tartalmat módosítani. Ez a terület nagyjából 1800m2. A tervezővel még egyeztetni fognak. A másik lehetőség, hogy az egész utcát bele teszik, de akkor az önkormányzatnak több, mint 40millió forintot hozzá kell tennie. A pályázat miatt véleménye szerint az első megoldás a jobb választás az 1800m2-rel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s kérdezi a polgármester urat, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, nem.

 

Borbélyné Galambos bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1-es pontjának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadja a határozatot.

 

Határozati javaslat

                    276/2023. (VII.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda   építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja a Magyar Falu Program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra a Kert utca részleges aszfaltozására vonatkozó pályázat benyújtását bruttó 45.000.000 Ft összegben tervezetten önkormányzati önerő biztosítása nélkül és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

Bányász strand üzemeltetőjének kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felolvassa az előterjesztést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, őt kereste meg a kérelmező. Egy ide költöző párral kapcsolatban futottak bele az ügybe, hogy a párnak a Bányász strandra jegyet kellett fizetni, annak ellenére, hogy vettek már bérletet az idényre a VN Kft.-nél. Ezért felhívták. Úgy emlékezett, hogy a Bányász strandon is érvényes ez a bérlet. Az ügyvéd úr és az Anna, illetve a Sípos úr bementek hozzá és átbeszélték az esetet. A vége az lett, amit az ügyvéd úr leírt. Sokféle indok volt. Az egyik az, hogy ha elfogadja a bérletet és a NAV ellenőrzést tart, akkor bajba kerül. Picit nehezíti a helyzetet, hogy a pályázati kiírásban a Bányász strandhoz, volt ilyen vállalás, hogy az önkormányzati kedvezményeket elfogadja. A másik két strandon ez nem gond, hiszen az üzemeltetőnél veszik a bérletet. Nyilván a testületnek kell erről dönteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e hozzá tenni valamit.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, igazából nincs mit hozzá tennie.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, amit leírt, azon felül nincs mit hozzá tenni. Az állásfoglalás végére oda írta, hogy a későbbiekben a pályázati kiírásokat úgy kell megírni, hogy ilyen problémával ne legyen többet gond. Igazat kellett, hogy adjon a kérelmezőnek. Ezt a Sípos úr nem tudja felvállalni. Más lehetőség is van, melyet leírt a véleményében is. Jobban nem szeretné kifejteni. A különbség az üzemeltetőkben van.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy beszéltek a polgármester úrral, s a kedvezményre vonatkozó rész benne volt a szerződésben. A kérelmező egy vállalkozó, az engedményekből ő nem kap semmit sem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződésben nincs, ott utalnak arra, hogy a pályázati kiírásban van benne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök az ügyvéd urat kérdezi, hogy most mi a helyzet. Módosítani lehet-e a szerződést.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a pályázatnál is van ellentmondás. Két önkormányzati rendeletre vonatkozik a hivatkozás. Az egyik rendelet már nincs hatályban, azt nem kell vállalni. De ez csak jogászkodás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nyilván felmerült, hogy adóügyi dolog, de valójában ennek a strandnak nem a jegyek jelentik a fő bevételt, inkább az ott fogyasztások. Most, ha módosítva lesz, akkor végeredményben az önkormányzati strandokra terelik a vendégeket, ami nagyon jó az önkormányzatnak.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, sok mindent megválaszolt a polgármester úr. Viszont a vállalkozó döntése, hogy ad, vagy sem kedvezményt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök szerint a vállalkozó döntse el, hogy mit akar. A vendég oda megy úgyis, ahova akar. Ha lesz vesztesége az más. Hozható ilyen döntés?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy lényegében a bérleti szerződést nem kell módosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a 19/2011. sz. rendeletben a helyi lakosnak járó kedvezmények nem vonatkoznak a bérlőre. A pályázatban nem volt benne. Ami pedig nincs hatályban, az nem számít, és a 13/2011.sz. rendelet nincs már hatályban. A 19/2011.sz. rendelet van hatályban, amit nem köteles biztosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ennek elfogadását javasolja, hogy a bérlőnek a 19/2011.sz rendelet betartásától eltekint a testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

Határozati javaslat

                           277/2023. (VII.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

                                                    Bányász strand üzemeltetőjének kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Bányász strand üzemeltetőjének kérelmeügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy dr. Végh József jogi állásfoglalása alapján az alábbi döntést hozza:
 1. a) a 19/2011. (IV.28.) sz. rendelet betartásától a bérlő részére eltekint
 2. b) ………………………
 3. c) ………………………
 1. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező tájékoztatására: 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, s megadja a szót a műszaki ügyintézőnek.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy érkezett egy megkeresés az ivóvíz-hálózat fejlesztése kapcsán, mely egy magán hálózat. Kell egy tároló és egy nyomásfokozó berendezés, ezt a kérelem tartalmazza. Hozzájárulást kérnek, hogy az említett területre helyezhessék el a berendezéseket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy dönthetnek-e úgy, hogy ez ne valósuljon meg.

 

Krisztin N. László polgármester néhány mondatot tenne hozzá. Amikor a korábbi térkövezések voltak akkor arról volt szó, a vizet is megoldják. Az egyik út esetében el is készült a végpont. Most az van, hogy a lakók csinálják meg az említett rákötést, ehhez kell most a döntés. Ha támogatják, akkor ezeket idomonként fogják felvinni. Kérdés, hogy az út bírja-e. Az engedélyt is meg kell majd adni, hogy felvihessék az elemeket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, azt olvasta az anyagban, hogy 10tonna a jármű.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ehhez még hozzá jön a jármű súlya is. Jóval több lesz, mint 10 tonna.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a korlátozás mennyi? 3-5 tonna?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy komolyan kell dokumentálni az utak állapotát, és be kell tartani a helyreállítási kötelezettségeket. Biztosítani kell, hogy feltudják vinni a szükséges anyagokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, külön engedélyt kell kérni és abban lehet szabályokat is megállapítani. Volt már ilyen máskor is, hiszen Tördemicen építkezett valaki és Badacsonytomajon akarta átvinni a dolgokat. Figyelni kell arra, hogy ne legyen károkozás.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, a daru súlya sokkal nagyobb lesz, mint a többi járműé.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy van-e adat, hogy a végpontig a DRV már átvette a hálózatot?

 

Krisztin N. László polgármester válasza még nem. De ez a kivitelezés, amiről most szó van, nem ilyen gyors, még csak a tervezésnél tartanak.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a DRV-vel az egyeztetés kész van. Az első körben a feladat az, hogy a hálózat össze legyen kötve. Ezt a DRV végzi el. Ha ez kész van, akkor kerül átadásra. Vagyoni oldali átadáshoz minden kész van. Már csak a fizikai dolgok vannak. A vállalkozókkal is kész van az egyeztetés. A jövő héten eltudják kezdeni. 2-3 hetet vesz igénybe az ANTSZ-nél a vízminta vizsgálata is, ami kell. Nyár végére talán meg lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fájó része, hogy a DRV vezetéket össze kell kötni a Bogyai vezetékkel. Sok anyag hiányzik még, vízminta is volt. Nem tudták, hogy hol végződik pontosan a vezeték. Azon a területen fel kell bontani mindent.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, mindent le kellett ellenőrizni, hogy minden úgy van-e, ahogy kell. Rendben van.

 

Hartai Béla bizottsági tag 14,55órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 3 fő. A bizottság nem határozatképes.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bontás is hozzá tartozik a munkálatokhoz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

 

Hartai Béla bizottsági tag 14,56órakor visszatér az ülésre. Szavazásra jogosultak

száma 4 fő. A bizottság határozatképes.

 

Elmondja, hogy feladatuk, hogy megvizsgálják az állapotokat. Molnár Mihály tudja ellenőrizni is.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy fényképeket is kell készíteni majd.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, ha hozzájárulnak, akkor közösen fizetik.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a kérelmező fizet. Az önkormányzatnak csak a hozzájárulása kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy meg lehet-e akadályozni egyáltalán.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ha nem adnak engedélyt, akkor meg tudják akadályozni, igen. A kérdés, hogy a területen akarják-e a fejlődést. A polgármester út szeretné a fejlődést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök válasza igen, a fejlődés kell, csak ellenőrizni kell. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő I-es határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága igen szavazat nélkül, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

Határozati javaslat

                                        278/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanonügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítéséhez kapcsolódó magánberuházás keretében az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 028/13 helyrajzi számú útra a tartály és a nyomásfokozó műtárgy elhelyezését nem támogatja.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a tervezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező tájékoztatására: 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő II-es határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

                                                 Határozati javaslat

                                  279/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanonügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítéséhez kapcsolódó magánberuházás keretében az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 028/13 helyrajzi számú útra a tartály és a nyomásfokozó műtárgy elhelyezését támogatja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a szükséges nyilatkozatokat készítse elő.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a tervezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező tájékoztatására: 5 nap

                        szükséges dokumentumok előkészítésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy sokan szólnak az óvoda kapcsán, hogy a nagy hőségben a napellenzőre nagy szükség lenne, mi van vele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vezetői megbeszélésen volt már szó róla. Nem került vissza?

 

Molnár Mihály pályázati referens válasza, hogy felírja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a működési használathoz is kell a napvitorla. Köszöni a jelzést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 15,00 órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                                  Vercz Attila

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!