Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.06.26. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 11/2023.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. június 26-án (hétfőn) 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Hartai Béla                                      bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                              bizottsági tag

                           Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                      

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag                      (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag                      (1 fő)        

                           

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (3 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                             Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

                             Tóth Zsuzsanna                              pénzügyi ügyintéző

                              Rakics Anna                                   VN Kft. ügyvezető

                              Simonné Visi Erzsébet                   BÖÉE

                              Molnár Mihály                               pályázati referens

                             Dr. Végh József                              ügyvéd

                                            

                             Kovács Ágnes                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 1 fő      

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottsági tag távolmaradását jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

236/2023. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 27 napirendi pont szerepel.  Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

237/2023. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. június 26-i soros ülésének napirendjét 27 napirendi ponttal elfogadja.

 

 

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: dr. Bodnár Attila jegyző

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 1. Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tűzoltóparancsnok, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Meghívott: Katasztrófavédelem Badacsonytomaj

 

 1. Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség és Badacsonyörs fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatása ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 1. Tájékoztatás Nyári táboroztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 1. Tájékoztatás Nyári napközis ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 1. Kérelem beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására, nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. 8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Átjárási szorgalmi jog törlése iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Bérleti megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Településrendezési eszközök módosítása – csereerdő kijelölése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 1. BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

     

 1. 2024. évi villamos energia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. 2024. évi gázenergia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési vízgazdálkodási Tervének elkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Slang Henrietta ügyintéző

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Slang Henrietta ügyintéző

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban a 16. napirendi pont kérelmezőjének felesége megjelent, s kérdezi, előre hozzák-e az első pontra a kérelmüket Mivel a hölgy élne a lehetőséggel, ezért a bizottság elnökasszonya kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 16. napirend pontot elsőként tárgyalják, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

 

 

238/2023. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy 1. napirendként a meghívó szerinti 16. napirendi pontot tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

239/2023. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Szőke Gábor 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 13. szám alatti egyéni vállalkozó Hyundai H1 SHC-270 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése     

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester megérkezik az ülésre

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felolvassa az előterjesztést, s megkérdi a jegyző urat, van-e kiegészítése.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ahogy az előterjesztésben is szerepel a rendelet felülvizsgálata folyik, melynek első lépése, hogy hatályon kívül helyezik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A határozati javaslatot felteszi szavazásra. Kéri, hogy aki ennek elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti rendelet hatályon kívül helyezését javasolja a Képviselő-testületnek.

 

240/2023. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2023.(…) önkormányzati rendelete

a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

 

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 

 

3./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2016 (X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról     

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, majd megadja a szót a pénzügyi ügyintézőnek.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen történt egy módosítás, s ahhoz az Államkincstár adott módosítást. Azt elfogadta a testület. A változás benyújtásakor újabb tájékoztatás jött, ezért javítani kell néhány elemet. Az Államkincstár kéri a módosítást, hogy minden megfeleljen a kormányrendeletnek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A határozati javaslatot felteszi szavazásra. Kéri, hogy aki ennek elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

241/2023. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2023.(VI.….) önkormányzati rendelettervezethez

 

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

   

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a pénzügyi ügyintézőt a napirend ismertetésére.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az elmúlt ülésen lett elfogadva a pénzmaradvány. A költségvetési rendeletbe bekerült. A bevételi és a kiadási oldalakat érinti a módosítás. Van, ami növeli a bevételt, viszont a kiadási oldalon szállítói költségek szerepelnek. Az EKF pályázaton nyert összegek is szerepelnek az anyagban. Átcsoportosításra van szükség a könyvelésben. A KÖH-nál is módosításra van szükség a közüzemi számlák és a közlekedési költségek miatt. A Kulturális Intézménynél a Borhét támogatásához kell módosítani a kiadási oldalon.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

 

242/2023. (VI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023.(….) önkormányzati rendelet-tervezethez

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

5./ Napirendi pont

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy beszéltek már korábban is arról, hogy kell egy új rendelet ezzel kapcsolatban. Az előterjesztésbe bekerült, hogy óvodakezdéskor a kiscsoportba lépéskor 20.000Ft, az utána következő években 10.000Ft lenne gyermekenként a támogatás. Az általános iskola 1. osztályába és a középiskola 9. évfolyamába lépéskor 30.000Ft, az utána következő években 20.000Ft lenne gyermekenként a támogatás. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla bizottsági tag módosítaná az összegeket, hogy az óvodai kezdéskor 30.000Ft, az azt követő években pedig 20.000Ft lenne gyermekenként. Az általános és középiskolai kezdéskor 50.000Ft, majd az azt követő években 30.000Ft. lenne gyermekenként. Hiszen az előterjesztésben szereplő összegekből még a tanszert sem lehet megvenni.

 

Takács Lajos bizottsági tag javaslata, hogy a szerdai testületi ülésig vizsgálják meg a költségvetést érintő pontokat, s utána kéne döntést hozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy a módosító javaslat előtt nézzék át a költségvetést?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy ha a módosító javaslatot elfogadják, akkor Takács Lajos módosító javaslata a költségvetés áttekintésével kapcsolatban okafogyott lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat módosításával, miszerint az óvoda kiscsoportjának kezdésekor 30.000Ft, az azt követő években pedig 20.000Ft gyermekenként a támogatás, kézfelemeléssel jelezze.

 

 Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a módosító javaslatot, miszerint a kiscsoportba lépéskor 30.000Ft-ot, az azt követő években pedig 20.000Ft támogatást nyújtanának gyermekenként 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással a módosítás szerinti határozati javaslatot nem javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Határozati javaslat

243/2023.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága nem támogatja az óvodakezdési támogatást, amíg a költségvetés érintett elemeit nem vizsgálják meg.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

  Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat módosításával, miszerint az általános iskola 1. osztály és a középiskola 9. évfolyam kezdéséhez 50.000Ft, az azt követő években 30.000Ft gyermekenként a támogatás, kézfelemeléssel jelezze.

 

 Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a módosító javaslatot, miszerint az általános iskola 1. osztály és középiskola 9. évfolyam kezdéséhez 50.000Ft, az azt követő években pedig 30.000Ft támogatást nyújtanának gyermekenként 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással a módosítás szerinti határozati javaslatot nem javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

 

Határozati javaslat

244/2023.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága nem támogatja az iskolakezdési támogatást, amíg a költségvetés érintett elemeit nem vizsgálják meg.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

  Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök Takács Lajos javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a szerdai testületi ülésig vizsgálják meg a költségvetést, majd annak eredménye után hozzanak döntést.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a módosító javaslatot, miszerint a szerdai testületi ülésig a költségvetés ide vonatkozó tételeit megvizsgálják, hogy aztán dönteni lehessen 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Határozati javaslat

245/2023.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetés áttekintését, azt követően pedig a döntéshozatalt.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

  Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Krisztin N. László polgármester 14.20órakor kimegy az ülésről

 

 

6./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy ez a rendelet tartalmazza

csendrendeletet is.  A módosítást abban látja, hogy három részre lett Badacsony felosztva, s ennek alapján lennének az engedélyek is kiadva. Az engedélyeket este 22 órától kell kérni, melyet a polgármester bírál el és ad ki. Jelenleg hajnali 3 óráig érvényesek az engedélyek, javasolja, hogy hajnali 2 óráig legyen érvényes. Volt úgyis sok gond ezekből az engedélyekből. Véleménye szerint elég hajnali 2 óráig is az engedély, kivétel az esküvők, hiszen tovább szoktak tartani. Módosító indítványa lenne a hajnali 2 óráig tartó engedély.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a fiatalok későn indulnak szórakozni, viszont sokáig maradnak. Véleménye szerint jó a 3 órás időpont, inkább a szórakozóhelyen legyenek sokáig, minthogy a városban hangoskodjanak.

 

Krisztin N. László polgármester 14,25órakor visszatér az ülésre

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy kollégája, Takács Lajos véleményére is kíváncsi lenne. Másik kérdés, hogy ki fogja ellenőrizni az engedélyekben szereplő időpontok betartását? Kérdés, hogy módosítanak-e vagy sem.

 

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy egy szórakozó egység van Badacsonyban, ahol sokáig buli van. Akkor is vége van 2 órakor a szórakozásnak, ha 3 óráig van engedély.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök módosító javaslata, hogy 02 óráig szóljon az engedély 03 óra helyett. Kéri, hogy aki egyetért a módosító javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti csendrendeletet érintő határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az engedélyeket hajnali 3 óra helyett 2 óráig adják ki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Határozati javaslat

 

246/2023.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az engedélyek érvényességének időpontját 02 órában állapítsa meg, 03 óra helyett.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

  Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő rendelettel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. Mivel nincs, kéri, hogy aki támogatni tudja az előterjesztés többi elemét, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal az előterjesztés szerinti határozati javaslat egyéb részeit elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

247/2023.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2023.(…) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 

Határidő:       azonnal                       

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

7./ Napirendi pont

Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tűzoltóparancsnok, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Meghívott: Katasztrófavédelem Badacsonytomaj

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

248/2023.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség és Badacsonyörs fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatása ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, majd megadja a szót a BÖÉE elnök asszonyának.

Simonné Visi Erzsébet köszöni a szót. Elmondja, hogy a kérelem mindent tartalmaz. Szeretnének egy nívósabb rendezvényt szervezni a jubileum alkalmából. Eddig minden Badacsonyörsi rendezvényt finanszírozott az egyesület, ahol program van, ott jelen vannak, most szeretnének támogatás kérni.  Egyúttal szeretettel meghív mindenkit a jubileumi rendezvényükre.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, miszerint 300.000Ft támogatást biztosít a BÖÉE részére elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 1. HATÁROZATI JAVASLAT

249/2023. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a 30 éves jubileumi ünnepség fellépői díj finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000 Ft összegben, azaz Háromszázezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség fellépői díj támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:         a megállapodás megkötésére: ………

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pont második részét, a VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatása ügyében kért támogatással kapcsolatban. Elmondja, hogy a területhasználati díjat már kifizette a BÖÉE a terület tulajdonosa részére, a hulladék elszállítási költségekhez kérnek támogatást.

Krisztin N. László polgármester annyit szeretne mondani, hogy eddig úgy működött a hulladék elszállítás, hogy meg volt rendelve a szolgáltatás, majd kifizetve, most viszont támogatásként szeretnék megkapni az összeget, s abból kifizetni a számlát.

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy nem muszáj, nem ragaszkodnak a támogatási formához.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a munkát mindig elvégzik. Azt szeretné kérni, hogy vállalkozási szerződést kössenek, s számlázva legyen a nagyjából 110-120.000Ft. Szeretné, ha a támogatás szó nem szerepelne a későbbi megállapodásban.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ha a VN Kft.-vel szerződés lesz kötve, akkor kerülhető el a támogatás, egyébként az a forma marad.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ne legyen szerződés a VN Kft-vel, hiszen a BÖÉE jó viszonyban van a terület tulajdonosával. Kapja a BÖÉE meg a támogatást és abból fizessen aztán. Szerinte az lesz a legjobb megoldás.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, miszerint a VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatását a BÖÉE részére elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 1. HATÁROZATI JAVASLAT

250/2023. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a badacsonyörsi fürdőhelyen a VN Kft. által elvégzendő hulladékszállítási költségek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít300.000,-Ft összegben, azaz Háromszázezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonyörsi fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékelszállítási költségek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:         a megállapodás megkötésére: ………….

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Simonné Visi Erzsébet kérdése, hogy nem gond, hogy most csak nagyjából említették az összeget? Elmondja, hogy a szezon végén kell majd fizetni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a testületi ülésen megmondja a pontos összeget.

 

9./ Napirendi pont

Tájékoztatás Nyári táboroztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot. Megkérdezi a polgármester urat, kíván-e kiegészítést tenni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a leírtakon kívül nincs hozzáfűzni valója.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy 200.000Ft bruttó összegről van szó az iskolának a táborozásra, a koordinálásra.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy nem az iskola kérelme, hanem a költségvetés tárgyalásakor ez a tétel is bekerült az önkormányzat részéről.

Krisztin N. László polgármester elmondja, a helyzet az, hogy a szállás és táboroztatás az önkormányzat neve alatt megy, ehhez kell a pénzügyi segítség. Idén a táboroztatással kapcsolatok feladatokat Lesz Renáta fogja végezni. A táboroztatás bevétele az önkormányzathoz érkezik, az így keletkező összegből a testület rendelkezik, hogy az iskola mennyit használ fel belőle az épületre és korszerűsítésre. A teljes befolyt összeget a testület az iskolának vissza szokta adni, kivétel a buszbérletek árát, melyet ebből fizetnek.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

251/2023. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Nyári táboroztatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a nyári táboroztatásról szóló tájékoztatást megismerte.
 2. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására bruttó 200.000.Ft összegben.
 3. Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                         Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

10./ Napirendi pont

Tájékoztatás Nyári napközis ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, elmondja, hogy a leírt 300.000Ft bruttó összeg szerepel a költségvetésben, a napközis felügyeletet Novákné Borsodi Ildikó megbízásával lenne megoldva.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez jogszabály szerint önkormányzati feladat. A lényeg az, hogy mióta önkormányzati feladat, azóta meg is szervezik. Sikerült megoldani, hogy a tanév végétől június 30.-ig az iskola megoldja. Július 01.-től július 31.-ig az önkormányzat feladata, erről szól ez a napirend, erre van az említett összeg.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

252/2023. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Nyári napköziről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Tatay Sándor Általános Iskola jelzése alapján a nyári napközis felügyeletet 2023. július 1. napjától 2023. július 31. napjáig Novákné Borsodi Ildikó megbízásával biztosítja.
 2. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                         Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

11./ Napirendi pont

Kérelem beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására, nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, elmondja, hogy 7 gyermek éves bérletéről van szó 69.100Ft értékben és testvériskolai kapcsolatokra 800.000Ft. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 7 gyermek bérletének támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

253/2023.(VI.26) Képviselő-testületi határozat

Kérelem a beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatásához, 7 fő esetében mindösszesen 69.100,- Ft összegben.  
 2. Fenti összeget a 2023.-as évi tartalék terhére biztosítja.
 3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna püi üi

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a nyári táborok és a testvériskolai kapcsolatok támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

254/2023.(VI.26) Képviselő-testületi határozat

Kérelem nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra 800.000,- Ft összegben.
 2. Fenti összeget a 2023.-as évi tartalék terhére biztosítja.
 3. Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna püi üi

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s elmondja, hogy ez a napirend azokat érinti, akik befizették az előleget már.

Krisztin N. László polgármester egyetért, s hozzá teszi, hogy hosszú történet ez. Fél éve igyekeznek eljutni addig, hogy a testület elé kerülhessen. Most végre lett három ajánlat, s ennek alapján javasolja a testületnek. A lakók a rájuk eső részt befizették és a testület 50% támogatást vállal, az előterjesztés erről szól.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a Szorgos Fuvar Kft. adta a legjobb ajánlatot, 20.714.843,-Ft összegben. Ezt a tartalék terhére biztosítaná a testület.

Hartai Béla bizottsági tag kérdése a jegyző úrhoz szó, miszerint a beszerzési összegeknek, ha jól tudja 50.millióFt a határa, a Szorgos Fuvar pedig 15millió Ft. Akkor rendben van?

Dr. Bodnár Attila jegyző igennel válaszol.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök pontosít, hogy 20.millió Ft-ról szól. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Határozati javaslat

255/2023. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítés tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szorgos Fuvar Kft. (8258 Badacsonytomaj hrsz.: 2900/9) képviseletében Nagy Krisztián ügyvezetővel a vállalkozási szerződés megkötésével 16.310.900,- Ft + ÁFA = bruttó: 20.714.843,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi tartalék terhére biztosítja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Végh József ügyvédet az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés előkészítésére.
 3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        vállalkozási szerződés megkötésére ….. nap

                        ajánlattevők értesítésére …. nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

13./ Napirendi pont

8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, s elmondja, hogy három ajánlat érkezett. Megkéri az ügyintézőt foglalja össze az anyagot.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy lefolytattak egy beszerzési eljárást a tervezés megelőzően. Az ajánlatok a mellékletekben vannak. Volt egy döntés az útfelújítással kapcsolatban, amely a tervezési részt igyekezett elősegíteni, de úgy gondolják, hogy a közművet az útfelújítás előtt kell megoldani. Erre vonatkozik az előterjesztés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlat az „L” Mérnök Kft. 2.540.000Ft.-os ajánlata. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

256/2023. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő „L” Mérnök Kft. képviseletében Lasancz Tamás ügyvezető (8286 Gyulakeszi, Balaton utca 4.) 2.000.000,- Ft + ÁFA = 2.540.000, - Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi tartalék terhére biztosítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges szerződés előkészítésére.
 3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        szerződés megkötésére ….. nap

                        ajánlattevők értesítésére …. nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Krisztin N. László polgármester hozzá szeretne még annyit tenni, hogy amikor az érintettek befizették a részüket, azt a költségbecslés alapján tették, ami azóta drágább lett, emelkedtek az összegek. A különbözetet kell az önkormányzatnak befizetni, mely 9.millió forint.

 

 

14./ Napirendi pont

Átjárási szorgalmi jog törlése iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti kérelmet, s megadja a szót az ügyintézőnek.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a kérelmező jogi képviselő kéri a szolgalmi jog törlését, mivel az érintett ingatlannak nincs szüksége rá.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a két érintett ingatlan két különböző telek a megosztás miatt, de mára a szolgalmi jog „kiüresedett”, jelentőségét vesztette.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

257/2023.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Átjárási szolgalmi jog törlése iránti kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Átjárási szolgalmi jog törlése iránti kérelem” tárgyában érkezett kérelmet.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Badacsonytomaj 1874/1 helyrajzi számú 119/237 tulajdoni hányadú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlana tekintetében dr. Végh József ügyvéd szakmai állásfoglalása alapján az alábbi döntést hozza:
 1. a) ) az ingatlan-nyilvántartásbeli törléshez szükséges nyilatkozat aláírható
 2. b) ………………….
 3. c) ………………….
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a meghozott döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

  Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

15./Napirendi pont

Bérleti megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella ismerteti a napirendet. Megkéri az ügyvéd urat, mondja el a részleteket.

 

Dr. Végh József ügyvéd felhívja a figyelmet, hogy véleménye szerint zárt ülésen kéne tárgyalni a napirendet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző szól, hogy egy képviselőnek kell elrendelni a zárt ülést.

 

Hartai Béla képviselőnek lenne kérdése, ezért kéri a zárt ülés elrendelését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért a zárt ülés elrendelésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül zárt ülés keretében való tárgyalását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

258/2023.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Zárt ülés elrendelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt a „Bérleti megállapodás módosítása” napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök 14,45órakor zárt ülést rendel el, melynek lezárása 15,32órakor megtörtént.

 

 

A nyílt ülést Borbélyné Galambos Gabriella 15.33órakor ismételten megnyitja.

 

 

 

 

16/./Napirendi pont

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Megadja a szót a polgármester úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindent leírtak az előterjesztésben. Egy írásbeli és több szóbeli megkeresés volt, a terület használatával kapcsolatban. Az érintett terület a Víg Bacchus alatti terület, amely szőlő kataszterben van. A szőlőtelepítést ősszel meg kell kezdeni, ezért került most a testület elé. Javasolják a döntést úgy meghozni, hogy a Víg Bacchus tevékenysége ne legyen ellehetetlenítve. Olyan pályázati kiírás legyen, ami rendezi a helyzetet. A területet külön kezeli a pályázat. Külön terület vagy használat szerinti megosztás legyen. Lényeg, hogy jelenleg a terület csak kiadást okoz az önkormányzatnak, hasznosabb lenne a bérbeadás. Eladni nem akarja a testület, ezért kell hasznosítani, vagy pályázat formájában kiadni. Erről szól a javaslat. A pályázati kiírásról kell dönteni.

 

Hartai Béla bizottsági tag megkérdezi, hogy 6404m2 a teljes terület? Szőlő kataszterben van a terület és a kérelmező elfogadja a hasznosítási javaslatot, hogy csak szőlőt telepít, ezt az „O” pontba bele kellene írni.

 

Krisztin N. László polgármester helyesel.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, annak idején volt egy bérlő, aki olcsón bérelte. Most átlagosan mennyiért lehet bérelni és ha betelepíti, akkor úgymond „lelakhassa”, de a szőlő ne legyen kivéve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző egy 30 éves bérlés volt. A bérlő annak idején szó szerint értelmezte a szerződést és az eredeti állapot visszaállításáért kivágta az összes szőlőt. Ezeket el kell most kerülni. Javasolja, hogy a testület döntse el, hogy hasznosítja-e a területet vagy sem. Ha igen, akkor az ügyvéd urat megbízzák a pályázati kiírás elkészítésével, majd pedig a testület elé kerül.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a bérlő köteles beültetni a területet, ha jól tudja 30%-ot köteles. Nehogy az legyen, hogy például egy borozót nyit a területen. Ne túl szűk határidő legyen, hátha messzebbről is jönnének. Országosan kell gondolkodni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, úgy írná ki a pályázatot, hogy mínusz a Bacchus területe. Húsz évnél rövidebb időre nem lehetne. Azt is bele kell írni, hogy inflációkövető a bérleti díj. Lehet szőlőbe gondolkodni, de akkor ősszel már a bérlőnek ott dolgoznia kell. Az augusztusi testületi ülésen dönteni kell a pályázatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy mi alapján határozzák meg az árat.

 

Krisztin N. László polgármester az alpolgármester úrnak mondja, hogy nem kell kivárni az augusztusi ülést, lesz addig rendkívüli ülés. Azt gondolja, hogy az ügyvéd úr a gyakorlat alapján készít egy pályázati anyagot, amelyet még át kell beszélni a testületnek. Úgy tudja, hogy 15 év lehet maximum a bérleti idő. A bérleti díj összegét is egyeztetni kell még. Ezt az utat javasolja.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, ha hosszú távra gondolkodnak, akkor meg kell nézni, a pályázók mit tudnak ajánlani. A 30%-ot be kell ültetni. Fél attól, hogy bármi mást csinál majd mellette a nyertes.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bármilyen kicsi helyre bárki tud boltot csinálni, ha nagyon akar.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag a rossz választástól tart.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja a korábbiakból okulva kell dönteni. A megfogalmazásra nagyon kell figyelni, ugyanúgy, mint a pályázat minden apró részletére, a pontrendszerre is.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a pontrendszer nézőpont kérdése sokszor.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint, többségi vélemény azért csak lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

259/2023.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan pályázat kiírását rendelem el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 3. 8258 Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan
 4. területe: 6404 m2
 5. megnevezése: kivett beépítetlen terület
 6. vagyon jellege: üzleti vagyon
 7. a hasznosítás módja: bérbeadás
 8. a pályázati feltételek meghatározása:
 9. Pályázat beérkezésének ideje, módja: július …. napja 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására”)
 10. Pályázat bontásának helye, ideje: július …. napja 10,00 óra, Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)
 11. Induló bérleti díj: …..,-Ft/év, melynek megfizetése egyszerre, egyösszegben történik.
 12. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 13. A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a döntést követően legkésőbb a 15. napig – a … év vége
 14. Licitösszeg emelésének mértéke: 000,- Ft
 15. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.
 16. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.
 17. Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb ….. Ft/év összegnél.
 18. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét egyszerre, egy összegben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.
 19. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

 1. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 2. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
 3. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.
 4. Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlant ………… hasznosítja.
 5. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges ráfordításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

 

 1. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 • fenntartom a jogot a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

17./Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosítása – csereerdő kijelölése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a naprendet.

 

Hartai Béla bizottsági tag 15,47órakor távozik az ülésről, szavazásra

jogosultak száma 5fő

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, tavaly volt egy döntés a HÉSZ módosításáról. Már akkor is jelezték, hogy „EV” övezetben van a három ingatlan és az átsorolást ki kell jelölni, három területet cserébe. Megjelöltek két ingatlant, hogy tovább lehessen lépni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Határozati javaslat

260/2023.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Településrendezési eszközök módosítási kérelme – csereerdő kijelölése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Településrendezési eszközök módosítási kérelme – csereerdő kijelölése” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 356/2022. (11. 30.) képviselő-testületi határozatával indult településrendezési eszközök módosításához kapcsolódóan a szükséges csereerdő kijelölése az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Badacsonytomaj 0181 helyrajzi számú rét művelési ágú 5372 m2 térmértékű ingatlan, továbbá a Badacsonytomaj 0163/102 helyrajzi számú szántó művelési ágú 4094 m2 térmértékű ingatlan „Ev” övezetbe való vonásával valósuljon meg.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a meghozott határozatot küldje meg a településtervezők, és Badacsonytomaj Város Főépítésze részére az eljárás megindítása céljából, előbbieken túl felkéri az illetékes ügyintézőt a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a településtervezők, és a főépítész értesítésére 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán főépítész          

                        településtervezők

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

18./ Napirendi pont

Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a naprendet, megadja a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez egy kötelező beszámoló a könyvtárral kapcsolatban.

 

 Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határozati javaslat

261/2023.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról készített tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

19./Napirendi pont

BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a naprendet, megadja a szót a polgármester úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az elvet tudja. Pályázati eljárással kerültek a városhoz a buszok.

 

Hartai Béla bizottsági tag 15,50órakor visszatér az ülésre, szavazásra

jogosultak köre 6 fő.

 

Azt látná szerencsésnek, ha a kisebbik buszt javíttatják meg és a nagyobb busz javítására lenne idő felkészülni. Elmondja, hogy a pályázati referens kolléga jobban tudna tájékoztatni mindenkit.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, nehéz ebben állást foglalni. Pályázatból valósult meg a buszok beszerzése. Vállalt kötelezettség, hogy működtetni kell. Ez vékony jég, hogy ha hozzá kell tenni 5millió forintot, akkor az önkormányzatnak kell-e ezt vállani. Az egyiket meg kell csináltatni. Ha a költségvetés elbírja, akkor a legjobb, ha mind a kettőt, de csak akkor, ha mind a kettő használatban lesz és megéri. Nem biztos, hogy a nagyobb megéri.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy volt olyan, hogy csak a nagyobbal foglalkozzanak?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ilyen elképzelés is van. Kérdés, hogy a nagyobb busz akkumulátora milyen állapotban van. Lehet, hogy fél évvel később ahhoz is hozzá kell nyúlni. Technikai akadálya nincs. Ha az akkumulátor átkerül a nagyból a kis buszba, akkor az előterjesztésben szereplő ajánlat természetesen kisebb összeg lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, látja, hogy a nagy busz javítása sokkal drágább. Majdnem új busz lesz, ha megcsinálják.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nem ért annyira a műszaki részhez, de nem lesz új minden. Sok mindenhez kell hozzányúlni a nagy busznál.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni.

 

Török Zoltán alpolgármester javaslata, hogy mindenképpen a kis buszhoz szavazzák meg az összeget és a nagy buszból tegyék át az akkumulátorokat. Csak a jövő évre tenne bele új akkumulátorokat. A nagy buszt más szakértővel is megnézetné, hátha lenne olcsóbb is a javítására. Ha engedi a pályázat.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, elvileg a pályázat engedi. Ebből az jön, hogy a kis busz néhány százezer forintból jó lesz és utána kell nézni akkor, ki tudja a nagyot megjavítani. Erre készülni kell. A tél folyamán a két buszt felújítani, megjavítani a következő évre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a garancia lejárt-e már.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy igen.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a pályázat szerint van még üzemeltetési kötelezettség?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a pályázat szerint üzemeltetni és fenntartani kell

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy hány évig kell még.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a pályázat lezárása 2021-ben volt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, a fenntartás 2026-i szól.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 15,57órakor távozik az ülésről, szavazásra

jogosultak száma 6fő.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy szükséges-e a két buszt üzemeltetni egyszerre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az előző ülésen adott mindenkinek egy papírt, amelyen ott volt, hogy a kis busz kihasználtsága nagyon jó, a nagyobb busz gyorsjárat volt, azt kevesen használták. Sokkal kisebb volt a kihasználtsága. Ezért gondolta, hogy a kicsivel kell foglalkozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a kisebbik busz javítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

 

                                                                 Határozati javaslat

 

262/2023. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat

BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosítószámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című projekt keretében beszerzett 1 db kizárólag elektromos meghajtású busz javítási, karbantartási munkáira a Birdiecar Hungary Kft-től érkezett, 14 fős busz esetében bruttó 1.795.667 Ft ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza polgármestert a szükséges lépések megtételére.

A javításokhoz szükséges forrást az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

20./Napirendi pont

 1. évi villamos energia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a kollégát a napirend ismertetésére.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy egy közbeszerzés lefolytatására került sor. A tervezetthez képest jóval kedvezőbb ajánlat érkezett. A legjobb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adta. Az előterjesztésben erről kell dönteni. Az intézmények mindegyike érintett.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                         

                                                       

 

 

 

                                                           Határozati javaslat

 

263/2023. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő villamos energia adásvételi szerződések elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a a vezetékes villamos energia esetében az MVM Energiakereskedelmi Zrt-vel, közvilágítási célú villamos energia esetében a CYEB Energiakereskedő Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményének 2024. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Nagy László intézményvezetőt az MVM Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Bolfné Tóth Melinda intézményvezetőt az MVM Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Menü Vendéglátóipari Kft. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt az MVM Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Rakics Anna ügyvezetőt az MVM Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

21./Napirendi pont

 1. évi gázenergia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy lényegében ugyanazt tudja elmondani, mint az előbb. A legjobb ajánlatot itt is az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adta.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

 

264/2023. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő földgáz adásvételi szerződések elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményének 2024. évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Nagy László intézményvezetőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Bolfné Tóth Melinda intézményvezetőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Dr. Bodnár Attila jegyzőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

22./Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési vízgazdálkodási Tervének elkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az önkormányzatnak rendelkeznie kell ezzel a tervvel és ezen terv elkészítésekor egy beszerzési eljárás került kiírásra. Fontos, hogy a későbbiekben megnyíló UNIOS forrásokra pályázni tudjanak, rendelkezni kell egy ilyen tervvel. Három árajánlat volt, a legkedvezőbbet javasolja elfogadásra, hogy megköthető legyen a szerződés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, csak segítendőként a döntéshez, hogy ezekhez a pályázatokhoz való hozzájutásnak vannak feltételei természetesen. Például egy esélyegyenlőségi program is. Ez egy hasonló feltétel, mellyel rendelkezni kell. Ha ez nincs meg, akkor valószínűleg nem lehet pályázni, nem lesz forrás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Top Plusz fogja még ezt előírni.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy a BTTF által a hegyre tervezett munkálatok beledolgozhatók lesznek ebbe?

 

Krisztin N. László polgármester jogosnak tartja a kérdést, eddig félinformációk vannak csak.  

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy már kérdezte és gyerekcipőben van még. Csak gondolat az egész egyelőre. Viszont itt néhány hónapon belül kézzelfogható lesz. Bármihez hozzá kell nyúlni az önkormányzatnak, pályázat kell majd. Ilyen szempontból nagyon fontos.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez a dokumentáció olyan, ami központilag tartalmazza, hogy mit kell bele tenni. A BTTF esetében volt itt egy csomag a hegyen lévő elemeknek a megújítását tartalmazó programhoz és megadták nekik. Az nem vízgazdálkodásról szól. A vízzel kapcsolatos például, hogy tartalmazza a vízelvezetést, támfalakat. A tervező mutatott rajzokat, melyek még szerepelnek ebben a fázisban, illetve ez nem ugyanaz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

 

265/2023. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Települési Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének beszerzéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 • a Települési Vízkárelhárítási Védelmi Terv és Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésének szükségességével egyetért, és a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Települési Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elkészítése feladatra kiírt meghívásos beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének Niederhoffer Edina egyéni vállalkozót hirdeti ki bruttó 4.800.000 Ft összegű ajánlatával valamint felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés megkötésére a szerződéskötéshez és a megvalósításhoz szükséges lépések megtételére. A bruttó 4.800.000 Ft összegű kiadás fedezetét az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        a beszerzésre …. nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

23./Napirendi pont

Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem hozzá érkezett. Az átadó ünnepség pénteken 14 órakor lesz. Volt ott korábban is ásványvíz forrás, a kút meg van, melyet a palackozó üzem használt is. Kezdeményezés volt, hogy a 71-es főút alatt levő forrással kezdjenek valamit. A forrás már nem látható. A Varga Kft. megnyitná a kutat és egy parkot készített a bejáratukhoz homokkövekkel díszítve. Ez egy cső lényegében, amin keresztül jön a víz, mint Kékkúton is. A turisták, biciklisek, bárki, aki arra jár, tudnak vizet inni itt. Ezzel kapcsolatban keresték meg, hogy készüljön oda egy gyalogátkelőhely. Tudja, hogy ezt nehéz megoldani, az engedélyt már megszerezték.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az mondták a Varga Kft.-ben, hogy járda is lesz, hogy a gyalogátkelőhely létrejöhessen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lényeg a közös program. Az önkormányzat jelképesen a gyalogátkelőhellyel támogatja a kezdeményezést. Az elmúlt években a cég és az önkormányzat eltávolodott egymástól. Sokszor nem vettek részt a helyi rendezvényeken, de úgy érzi, hogy most más irányok fognak működni. Az együttműködés felé indultak el.  Eddig is, ha a Varga Kft.-nek kérése volt, akkor segített nekik az önkormányzat, hiszen a városnak is érték a palackozó. Tehát egy kicsit úgy nézze mindenki, hogy lehet egy új együttműködés kialakítása.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Krisztin N. László polgármester 16,15órakor távozik az ülésről.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

 

 

266/2023. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozata

Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. hozzájárul a Varga Pincészet előtti 71-es úton történő gyalogátkelő kiépítéséhez és az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosít 700.000 Ft-ot az előkészítési költségek finanszírozására.

 

Határidő:         elfogadás:  azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

24./Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a napirend ismertetésére a pályázati referenst.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, annyiban egészítené ki a beszámolót, hogy ugyan hivatalosan levélben még nem érkezett meg, de az elektromos járműre a támogatást megkapták. A pályázat beadásakor a testület döntött erről, hogy beszerzik az eszközt, járművet és a VN Kft. fogja hasznosítani.

 

Hartai Béla bizottsági tag 16,16órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a Tátika munkálatai is jó mederben folynak. Volt még 86millió Ft maradék, amivel el kell számolni, ezt az elszámolást nyújtja most be. Előkészítés alatt van a Magyar Falu Programon belül a Kert utca felújítása.

 

Hartai Béla bizottsági tag 16,18órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

Majd testületi döntés is szükséges lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy az augusztus 31.-ei határidő tartható-e.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az aktuális állapot alapján azt gondolja, hogy nem lehet.

 

Krisztin N. László polgármester 16,19 órakor visszatér az ülésre.

 

Igyekeznek, de szerinte október második fele valószínűbb. A park jobban áll, de kézzel fogható információ nincs. Két cég dolgozik ott. Augusztus 31 nagyon közeli dátum. A gépészet is halad, szépen folyik a munka

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a testületi ülésen is el fogja mondani, mert bosszantja, hogy a BTTF elnökre nagyon sokszor az önkormányzatot említi, mint felelőst. Például, hogy az önkormányzat készítette a terveket. Nem tagadják le, hogy el lettek készítve és a forrást is megszerezték hozzá. De, amikor a Tátika esetében átvették a megvalósítást, a terveket átadták átdolgozásra. Azt be is mutatták. A Fő utcánál is. Az esetleges hibákat észre kellett venni. Az átdolgozás után nem helyes az önkormányzatra hivatkozni, ha valamiért rossz helyre folyik a víz, meg kell vizsgálni és megoldani. A levélben megkérte a BTTF elnökét, hogy másként kommunikáljon. Felhívta a figyelmet a vízelvezetésre is. Azt gondolja, hogy baj van. Mindent megért, de orvosolni kell a hibákat. A lakosság kedvéért mondta ezt el, hogy tájékoztatva legyenek. Bántja, hogy az önkormányzatot emlegeti hibásnak a BTTF, hiszen az emberek elhiszik.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

 

267/2023. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

25./Napirendi pont

Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beszélt a cég vezetőjével, Kerpeli Ádámmal.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy két probléma merülhet fel. Az egyik, hogy sok panasz érkezik, hogy a használó napokig ott parkol és nem lehet használni a töltőállomást. Alapból azok használnák, akik töltik az autójukat. A Halászkert parkolóban folyamatosan ott van egy jármű. Megoldás kell erre. A másik, hogy jelentős költséget jelent az önkormányzatnak. Az iskolánál levő töltőpontnál a buszt is tölteni kell, de jelentős a költség. A javaslat az, hogy a jelenleg ingyenes töltést fizetőssé tegyék. Nem volt pályázati megkötés az ingyenesség. Meg kell határozni, hogy milyen áron töltsenek ott a járműtulajdonosok. Illetve azt, hogy használható legyen másoknak is, ne lehessen napokig ott parkolni. Ki lehet fejleszteni egy programot, applikációt a fizetésre, hogy ha a töltési időn túl is ott maradna. Ez alapján dolgozták ki a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdése, tudható, hogy mennyi az az áram, amit töltéskor használnak? A kWh? A MOL kút mögöttinél mennyi a fogyasztás egy töltéskor? Kéri, hogy szerdáig nézzék meg, s akkor lehetne dönteni ebben. Az időátlépésre meg a parkolási díjat számolná fel. Az alá nem menne. Az iskolánál 300Ft-ot javasol.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az önkormányzat nem nyerészkedhet ezen. A most fizetett villamosenergia díjnál több bevétel nem lehet belőle. Az applikáció segítségével tehát gyorsan megoldható folyamat lenne. Költsége nyilván lenne a kifejlesztésének.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag egyetért ezekkel. Kérné a pályázat anyagát áttekintésre. Ő úgy tudja, máshol ezek a díjak 160-350Ft között vannak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri Molnár Mihályt, szerdáig nézze meg mennyibe kerül a töltés.

 

Molnár Mihály pályázat referens válaszában elmondja, hogy szerdáig természetesen után jár.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy az elektromos áram beszerzésénél benne van a pályázatban az ár, ezt már tudják. Akkor tudják azt is, hogy minél nem lehet magasabb az összeg.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ezért írta, hogy az aktuális árak. Annál jóval kedvezőbb árak lesznek.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy mikortól számít parkolásnak az ott tartózkodás? Figyeli a program?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a töltésről az applikáció jelzi, hogy már nincs töltés. Onnantól kezdve az nem töltés, hanem parkolás. Lehet türelmi időt megállapítani, ha azon az időn belül nem viszi el az autót, akkor lenne a díjazás a parkolásért. Ezt még ki kell fejleszteni.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, ezt ellenőrizni is kell, hogy elektromos autó van-e ott.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a közterületfelügyelő dolga.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

 

268/2023. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozata

Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elfogadja a Tatay Sándor Általános Iskola előtti 2488/5 helyrajzi számú ingatlanon létesített, az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpont és szintén az önkormányzat tulajdonában lévő, a 1288 helyrajzi számú Halászkerti parkolóban lévő elektromos töltőpont fizetőssé tételét. A töltés díja az önkormányzat által fizetendő mindenkori áramdíj (beleértve a rendszerhasználati díjat is) … %-a.  Továbbá a töltési időn túl fizetendő töltőpont használati díj mindkét töltőpont esetében … Ft/perc összegben kerül meghatározásra 30 perc türelmi idővel.

 

Határidő:         2023……………….

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Hartai Béla bizottsági tag 16,37órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

26./Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Slang Henrietta ügyintéző

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Megkérdezi a polgármester urat, hogy kiegészítése van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nincs.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, itt nézte, hogy visszavegyék az engedélyek kiadását időpontját hajnali 3 óráról 2 órára, hiszen nem kérik 3 óráig.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a Sipos szokott kérni, de ha nem kérnek, akkor mindegy az időpont meddig érvényes.  

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezért kell szabályozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

 

269/2023. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

26./Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Slang Henrietta ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, majd megkérdezi, hogy a Kodály utca ügye hol tart.

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, amit lehetett megtették.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag 16,40órakor távozik az ülésről. Szavazásra jogosultak

száma 4 fő.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a taxisok hívogatják a „Tekergő” miatt. Hoztak egy döntést, hogy csak az mehet fel, akinek engedélye van. Mit lehet még vajon tenni, hiszen ez nem állapot. Így mindenki engedély nélkül fog menni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a jegyző úr jobban tudja, mit lehet tenni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, külön kell ezt az ügyet választani. Van parkoló és útvonal engedély. Az engedélyért nem fizetnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja mindenkinek kellene, hogy legyen engedélye. Szabályt sért, akinek nincs.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, a rendelet szerint nem a rendőrök járnak el.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag 16,42órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, őket nem lehet megbízni. Jó lenne a közterületfelügyeleti rendszer. Személyi okok is vannak, hiszen a Béla nem köztisztviselő, ezért nem intézkedhet, csak figyelmeztet. A Karcsi pedig beteg, viszont az ő vizsgája lejárt, meg kellene újtani. A rendőrség nem tudja megoldani.

 

Molnár Mihály pályázati referens 16,44órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

A rendőrség a szezonban vállalta, hogy jelen lesznek a városban, de attól tart, hogy buszokat nem fognak figyelni ilyen szempontból.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, jogilag nem lehet megoldani.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, táblával kell megoldani.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy akkor mindenki ki lesz tiltva.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy úgy lehet-e, hogy vagy fizet a behajtásért, vagy éves bérletet vesz.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, az sokkal nagyobb probléma, hogy a vagyonkezelési szerződéssel mi a helyzet. Az utak nincsenek elrendezve.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, vannak olyan utak, amik nem az önkormányzaté.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, beszéltek a sorompóról, hogy a Misi nézzen utána a lehetőségeknek. Nagyjából 20 méterről van szó, csak át kell gondolni, hiszen az ott lakókat, a szállás kiadókat is érinti. Nem könnyű.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, ezért a Bélát rá állítaná az engedélyek ellenőrzésére. Tarthatatlan állapot. Más pedig fizet az engedélyért, míg ő nem. Lépéseket kell tenni.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, most volt Ausztriában, sok helyen kell fizetni. Aki ott lakik annak kártyája van, a többiek meg fizetnek. Itt is meg lehetne oldani. A taxis megvenné a bérletet, jobban járna. Bár az igaz, hogy ennek is van költsége.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a Kisfaludy úton olyan rossz helyen lenne ez, hogy az ott lakóknak csak gond lenne. A forgalmat komolyan akadályozná. Valamit viszont ki kell találni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök is elmondja, hogy ki kell erre valamit találni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, egy ember az ellenőrzésre 3,5millió Forint lenne bérköltségben évente.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy igen, de ha büntet, akkor az önkormányzatnak bevétel. A rendőr nem büntet senkit. A parkolást nem nézik. A rendőr hiába jön, ha a parkolással nem foglalkozik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondaná, hogy sokan semmibe veszik a Stimmel üzlet előtti a táblákat. Most még munkaterület, de mire ott befejezik a munkát, ki kell találni, hogy ott mi legyen, hogyan tudnak érvényt szerezni a táblának. Ott is gond van.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, az emberek hozzáállásával is probléma van. Ész nélkül állnak meg mindenhol. Nem áll be a kertjébe, akadályozza a forgalmat. Ha nem változik a helyzet, akkor például kérni fogja a Petőfi utcába is a táblázást, hiszen járhatatlan az utca.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnöknek kérdése, hogy a Szegedy Róza ház MFP-al kapcsolatban és a bérbeadásával, ami az interneten kering mi a helyzet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, nincs a két dolognak nincs egymáshoz köze. Kérhettek ingatlanokat, abban ez is szerepelt. Ezek szerint volt egy folyamat, hogy pályáztassák azt is. Az ellen nem tudnak tenni. Utólag lehet bemutatni, hogy átvették volna.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag mondja, hogy valaki jelezte, hogy a kilátó rossz állapotban van.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, nem az önkormányzat feladata. Évekig az önkormányzat birtokában volt, rendbe is tették, aztán visszavette az állam. A Sall Csaba felhívta a figyelmet, hogy romlik az állapotba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, úgy látja, nem rendezett a jogi helyzet, sem a karbantartás. Megnézik, hogy mi a jogos a panaszból. Viszont nem része a kilátó a BTTF programnak. Köszöni a jelzést.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

                                                                Határozati javaslat

 

270/2023. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17,04 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                        Rádulyné Halász Ibolya

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!