Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évben meghozott határozatai IV.

301/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART által megküldött hajózási szolgáltatási szerződés tervezetet elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a Polgármestert, hogy az alsó bazársor előtti tér rendbetételét Szorgalmazza a BAHART RT-nél.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap, folyamatos


302/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Egyetért azzal, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Balatoni Ősz pályázatához az 1 M Ft önrész a 2012. évi költségvetésben biztosításra kerüljön, amennyiben erre a költségvetés fedezetet nyújt.
A Képviselő-testület a mezőgazdasági szempontból megművelésre alkalmas ingatlanok haszonbérleti  szerződés tervezetében foglaltakkal egyetért.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 172/2005. (VI. 6.) Képviselő-testületi határozatnak szerezzen érvényt.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos
303/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület által a Leader programban infoterminál rendszer kiépítése céljából, melynek bruttó bekerülési költsége 12.675.000,- Ft, annak megvalósítása érdekében Badacsonytördemic, Ábrahámhegy és Szigliget községekhez hasonlóan, a támogatás 25 %-ának 3.168.750,- Ft erejéig készfizető kezességet vállal.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a fentiek szerinti feltételekkel történő készfizető kezességvállalás ügyében eljárjon és az ügylethez kapcsolódó szerződést az önkormányzat
képviseletében a Balaton Felvidéki Takarékszövetkezettel megkösse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. december 15.
304/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos
305/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását Nyirád község csatlakozását - elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester urat a Kistérségi Társulási megállapodás fenti tartalmú módosítás aláírására.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!