Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évben meghozott határozatai I.

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

1/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

74/2023. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

75/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. március 1-i nyílt ülésének napirendjére felveszi:

1./ Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbításáról

című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

76/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. március 1-i nyílt ülésének napirendjéről leveszi:

1./ Meghívó szerinti 14. napirendi pont: Bérleti díj mérséklési kérelem

című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

77/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. március 1-i soros, nyílt ülésének napirendjét 32 napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ VN Kft. 2023. évi Üzleti Terve

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./Háromoldalú megállapodásról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Bányász Strand hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Kisfaludy-ház hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Badacsonyi büfé hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ Felső-bazársori üzletek hasznosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./BVÖKI 2023. évi Szolgáltatási és Rendezvényterve

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ BVÖKI 2023. évi továbbképzési terve

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Város Könyvtár éves beszámolója és munkaterve

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Településrendezési eszközök módosítása -Hableány TRE – partnerségi lezárása – Záró

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó önkormányzati ingatlanokat érintő fejlesztésekhez való hozzájárulás kérése

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Alsó-bazársori üzletek bérleti díjával kapcsolatos megkeresés

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Badacsonytomaj Város 2023. évi közbeszerzési terve

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Beszerzési Szabályzatról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény – együttműködési megállapodás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./2023. évi lakossági víz és csatorna pályázat benyújtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./Kisfaludy úti ivóvízhálózat bővítésről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./Bogyay úti zöldterület karbantartás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában lévő bazaltkövek eladásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Kőfejtő utcával kapcsolatos lakossági megkeresés

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./ Jégpálya elbontásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24./Badacsonytomaj települést érintő sportrendezvényekről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25./ Fogorvosi rendelőbe sterilizáló eszköz vásárlása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26./ MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27./ Pályázatokról tájékoztató

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28./ Törvényességi felhívásról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

31./ Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

32./ Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

78/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát a fizető parkolók alapóradíjára az alábbiak szerint elfogadja:

 

 • Halászkert parkoló 400,- Ft/óra és nincs napijegy
 • ABC parkoló 400,- Ft/óra és nincs napijegy
 • Móló parkoló 400,- Ft/óra a 350,- Ft/óra helyett, napijegy 2.400,- Ft
 • Egry sétány 300,- Ft/óra, napijegy 1.800,- Ft
 • Strand parkoló 300,- Ft/óra, napijegy 1.800,- Ft
 • Művelődési ház 300,- Ft/óra és napijegy 1.800,- Ft
 • Bogyay út 500,- Ft/óra és napijegy nincs

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

79/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Borműhelytől a Kutatóintézetig a szezonra legyen megvizsgálva a parkolás lehetősége, illetve a képviselők irodán belül tanulmányozzák át a kapott anyagot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

80/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2023. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.; képviseli: Rakics Anna ügyvezető) részére 2023. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 29 526 000 Ft összegben, azaz Huszonkilencmillió-ötszázhuszonhatezer forint összegben a 2023. évi költségvetés működési kiadásai pénzeszközátadások keret terhére, valamint szükség szerint 20 000 000,- Ft tagi kölcsönt biztosít külön megállapodás alapján.
 3. elrendeli, hogy a vissza nem térítendő támogatás kifizetése a megállapodás aláírását követő 3 napon belül, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 4. a támogatás célja: Badacsonytomaj VN működési kiadásai támogatása
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                                                                       1 fő nem szavazott

 

 

81/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mékli Bernadett képviselőt érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                                                                       1 fő nem szavazott

 

82/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Háromoldalú megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Háromoldalú megállapodásról” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy dr. Végh József ügyvéd által előkészített szerződés megkötését támogatja.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a szerződő felekkel való együttműködésre, és a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri dr. Végh József ügyvédet, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy milyen lépések szükségesen a Hartai képviselő úr által említett Badacsonytomajon lévő objektumokat érintő bírósági döntés okán
 5. felhatalmazza a 2. pont szerinti szerződés aláírására Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

                 a szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                                                                   (1 fő nem szavazott)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

83/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása – napirend felfüggesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bányász strand hasznosítása napirend tárgyalását felfüggeszti.

A bérlemények hasznosításával összefüggő meghívó szerinti 4., 5., 6., és 7. napirendet Dr. Végh József ügyvéd úr megérkezését követően tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

84/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Önkormányzati ingatlanok hasznosítása” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2945 helyrajzi számú kivett 466 m2 terület nagyságú mocsár művelési ágú, és az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2949 helyrajzi számú 442 m2 terület nagyságú kivett beépítetlen területi ingatlan vonatkozásában értékbecslés elkészítését megrendeli.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a 2. pont vonatkozásában az intézkedés megtételére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 értékbecslés megrendelésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

85/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

 1. évi Szolgáltatási és Rendezvénytervéhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által elkészített 2023. évi Szolgáltatási és Rendezvénytervet elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Nagy László megbízott intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

86/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

 1. évi továbbképzési tervéhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által elkészített 2023. évi továbbképzési tervet elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Nagy László megbízott intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

87/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Városi Könyvtár éves beszámolójához és munkatervéhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által elkészített a Városi Könyvtár éves beszámolóját és munkatervét elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Nagy László megbízott intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

88/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE – partnerségi lezárása – Záró

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés szerint elfogadja a településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen és az államigazgatási szervekkel történt tárgyalás után módosított bemutatott tervanyagot.
 2. dönt abban, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti 15 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetés lezárja.
 3. a dokumentum végső szakmai véleményezésre való megküldésével a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája felé, egyetért.
 4. egyúttal nyilatkozik, hogy az államigazgatási szervekkel egyetértve a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Szabó Zoltán főépítész          

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

89/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó önkormányzati ingatlanokat érintő fejlesztésekhez való hozzájárulás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó önkormányzati ingatlanokat érintő fejlesztésekhez való hozzájárulás kérésenapirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal VE/62/00658-17/2022. ügyiratszámmal a 8261 Badacsonytomaj, Park utca 26., Park utca 1232/2 hrsz-ú ingatlanon levő étterem előtti gyalogos-átkelőhely kijelölésének engedélyezési dokumentációjával kapcsolatos önkormányzati ingatlant érintő munkálatok elvégzésével elviekben támogatja a Badacsonytomaj VN Kft. megbízását, a várható költségek ismeretében.
 3. a 2. pont szerinti munkálatokra vonatkozó költségek tekintetében felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, és a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjét, hogy állítsanak össze egy költségkalkulációt.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a meghozott döntésről.
 5. Felkéri a műszaki ügyintézőt, hogy az iskola előtti zebra tervezésére is kérjen be ajánlatokat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna ügyvezető

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

90/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori üzletek bérleti díjával kapcsolatos megkeresés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Alsó-bazársori üzletek bérleti díjával kapcsolatos megkeresés” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint Bérbeadó és Horváth Normann, mint Bérlő között 2019. november 15. napján az Alsó-bazársori 1. és 2. számú üzletre létrejött bérleti és üzemeltetési szerződésének bérleti díj fizetésére vonatkozó 6.) pontjának módosítását a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 6. § (8) bekezdése, és Dr. Végh József ügyvéd állásfoglalásának figyelembevételével nem támogatja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát a további szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a bérlőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

91/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bányász strand hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás h. pontja és a bérleti szerződés 10. pontja kerüljön törlésre, illetve pontosításra mindenütt, ahol a büfé megnevezés szerepel.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

92/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázatok beérkezésének határideje március 20. 10.00 óra, helye Dr. Végh József ügyvéd irodája.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

93/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázatok bontására és a pályázati tárgyalásra 2023. március 21-én 10.00 órakor kerüljön sor a Rózsakő teremben Dr. Végh József ügyvéd jelenlétében.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

94/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az induló bérleti díj összege 2,4 millió forint/év + rezsiköltség legyen.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

95/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2,4 millió forint/év indulóárat minden pályázónak meg kell ajánlani, majd ezt követően licittel folytatódik a pályázati eljárás. A pályázat nyertese az, aki a magasabb összegű ajánlatot teszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

96/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az egyösszegű bérleti díj befizetése mellett a két részletben történő – május 31-ig, illetve július 31-ig történő – fizetést lehetővé teszi, ennek az elbírálás szempontjából nincs jelentősége.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

97/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bányász strandot 5 éves időtartamra adja bérbe.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

98/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a licitösszeg emelésének mértéke 150.000,- Ft.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    4

 

 

 

99/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja, hogy a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati felhívásba a pontendszer bekerüljön.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

100/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 035/26 hrsz-ú, természetben az ún. Kisfaludy-ház ingatlan hasznosítása tárgyában a döntést elnapolja, a lehetőségeket képviselői fórum keretében áttárgyalja, majd rendkívüli ülés keretében hozza meg döntését.

 

Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    4

 

 

101/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú, természetben az ún. Badacsonyi strandon lévő büfé hasznosítása tárgyában nem támogatja Hartai Béla módosító indítványát, miszerint az aktualizált pontrendszer itt is kerüljön beépítésre a pályázati kiírásba és a szerződésbe.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

102/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázat beérkezésének határideje 2023. március 20-án 10.00 óra.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

103/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázatok Dr. Végh József ügyvéd úrhoz érkezzenek be.  

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

104/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázati bontás és tárgyalás időpontja 2023. március 21-én 10.00 óra, helyszíne pedig a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

105/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a bérleti szerződés időtartama 5 év.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

106/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy induló bérleti díj 5 millió Ft/év + rezsi azzal, hogy az a nyertes pályázó, aki a liciten többet ajánl meg, illetve a bérleti díj inflációkövető.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

107/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a licitlépcső 150.000,- Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

108/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi büfé hasznosítására a pályázat kiírását az előbbi döntéseknek megfelelően globálisan elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

109/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a leendő bérlő az egyösszegű fizetés mellett kapjon lehetőséget a két részletben történő – május 31-ig és július 31-ig – fizetésre is.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

110/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Felső bazársori üzletek hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tárgyi napirendben most nem hoz döntést.

Felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat, hogy a Felső-bazársori 2. és 3. üzletek vonatkozásában készítsen elő egy hasznosítási ötletpályázatot, mellyel a helyi fiatalokat támogatná a testület, majd terjessze be a Képviselő-testület rendkívüli ülésére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben rendkívüli ülésre

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Végh József ügyvéd

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

111/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

                 BB tagok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

112/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Beszerzési szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

113/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Együttműködési megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által megküldött Együttműködési Megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést megismerte.
 2. az Együttműködési Megállapodás megkötését javasolja.
 3. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 Szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezetőhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

114/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

 1. évi lakossági víz és csatorna pályázat benyújtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé,
 2. felhatalmazza Krisztin N László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására,
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére és a pályázat határidőben történő benyújtására.

 

Határidő: 2023. március 20

Felelős:   Krisztin N László polgármester

                      Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

115/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálásanapirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a tárgyi projekt vonatkozásában a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, és dönt abban, hogy új ajánlattételi felhívást küld ki 3 cég részére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy értesítse az ajánlattevőket a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 ajánlattételi felhívás kiküldésére 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

116/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Bogyai úti zöldterület karbantartás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Bogyai úti zöldterület karbantartás” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy Nagy Gábor 8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 10. szám alatti vállalkozó árajánlatát elfogadja, és bruttó 490.000,- Ft összegen megrendeli a Bogyai Lajos út vonatkozásában a zöldterületi, karbantartási feladatok elvégzését.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a 2. pont szerinti munkálatokat rendelje meg a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az ajánlattevőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

                 megrendelésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

117/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában lévő bazaltkövek eladásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bazaltkövek értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, valamint elfogadja és jóváhagyja a legkedvezőbb ajánlatot adó Vértes-Út Kft-vel a bazaltkövek értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötését nettó 260 Ft/db + ÁFA = 330 Ft/db áron, és egyben a Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó adásvételi szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

118/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Kőfejtő utcával kapcsolatos lakossági megkeresés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kőfejtő utcával kapcsolatos lakossági megkeresés” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy elviekben támogatja kérelmező ügyfél beadványát azzal a kiegészítéssel, ha előtte az érintett szakasz vonatkozásában helyszíni szemlén szemrevételezik az önkormányzati utat úttervező bevonásával.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, és a Badacsonytomaj VN Kft-t a 2. pont szerint az ügyben való intézkedésre.
 4. felkéri dr. Végh József ügyvédet a tárgyi ügyhöz kapcsolódóan, hogy jogilag véleményezze a kérelem teljesíthetőségét, illetve megállapodás megkötésének lehetőségét.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

                 tájékoztatásra 10 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna ügyvezető

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

119/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla képviselőt érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                           (1 fő kizárásra került)

 

120/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Jégpálya elbontásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Jégpálya elbontásáról” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában álló, és a Balatonfüredi Tankerülti Központ vagyonkezelésében levő Badacsonytomaj 2488/5 helyrajzi számú ingatlanon meglevő jégpálya elbontását, és elszállítását támogatja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az intézményt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

                 tájékoztatásra 10 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna ügyvezető

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                      (1 fő kizárásra került)

 

121/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Jégpálya elbontásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a tulajdonos ügyvédjével, és a jégpálya esetleges további hasznosításához kérje meg a tulajdonos hozzájárulását.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az ügyvéd urat értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

                 tájékoztatásra 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Végh József ügyvéd

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

122/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj települést érintő sportrendezvényekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj települést érintő sportrendezvényekről” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj települést érintő futó- és kerékpáros versenyek vonatkozásában nem javasolja a Fő utca rekonstrukciós munkálatok idejére a Fő utca – Balaton utca igénybevételét, és oda tulajdonosi/közútkezelői hozzájárulás kiadását.
 3. A kérelmező nyilatkozott, hogy a helyszínt meg kívánják tekinteni. A Képviselő-testület a végleges útvonal ismeretében dönt, azonban teljes útlezárást sehol nem támogat.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal   

         tájékoztatásra 10 nap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

123/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Fogorvosi rendelőbe eszköz vásárlásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Pinterits Judit kérelméről szóló előterjesztést megismerte.
 2. a fogorvosi rendelőbe a sterilizáló berendezés megvásárlását javasolja. A fedezetet a 2023. évi költségvetés beruházások jogcíme terhére biztosítja.
 3. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg
 4. Felkéri a hivatalt a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 megrendelés 8 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezetőhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

124/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Medicopter Alapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Medicopter Alapítvány kérelmét (székhely: 1081 Budapest Szilágyi u.3., képviseli: Rédei Lászlóné Elnök) a Magyar Légimentő Nonprofit Kft működtetéséhez szükséges eszköz vásárlására megismerte.
 2. Úgy látja, hogy elsősorban a helyi vállalkozók támogatását kell megoldani, viszont amennyiben marad az önkormányzat 2023. évi költségvetésében lehetőség, akkor az év második felében javasolja a kérelmet újra tárgyalni.  
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

 

Határidő: 2023. március 15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Flórián Evelina pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

125/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

126/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Törvényességi felhívásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/621-1/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásában rögzített felhívással egyetért, és felkéri dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a jövőben a törvényességi felhívásban foglaltak szerint járjon el.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a Kormányhivatalt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 tájékoztatásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

127/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

128/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

129/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

A két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

130/2023. (03.01.) képviselő-testületi határozat

Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződés meghosszabbítására” tárgyú előterjesztést, és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány (8263 Badacsonytördemic, Római út 84.) között 2018. május 30. napján a Tatay Sándor Általános Iskola épületében levő termek használatára létrejött haszonkölcsön szerződést 5 éves időtartamra meghosszabbítja.
 3. felkéri a 2. pont szerinti szerződés módosítására dr. Végh József jogi képviselőt.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az alapítványt értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

                 a szerződés módosítására 10 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                                   Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

2/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. január 25-i soros ülésének napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

3.   A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4.   Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5.   A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

6.   Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

7.   Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. Gyermekorvos helyettesítési díj emelés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Dorner Mária

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető helyettes

 • Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 • Menü Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 • Beszámoló a pályázatokról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 • Veszprém Vármegyei Kormányhivatal javaslatai

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 • Szent Donát utca napelemes közvilágítás ügye – Ajánlatok elbírálása

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 • Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás II.

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 • Rózsa köz szennyvízelvezetése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18.Gastro Corso Kft. kérelme

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19.Keczer Lajosné jogorvoslati kérelme

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                       21.A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22.Beszerzési szabályzatról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23.A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester  

24.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26.Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

                             Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

3/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. január 25-i soros ülésén

 1. Napirendi pontként a meghívó szerinti 17. napirendi pontot „Rózsa köz szennyvízelvezetése”
 2. Napirendi pontként a meghívó szerinti 16. napirendi pontot „Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás II.” tárgyalja meg.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

4/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügyeügyében előkészített előterjesztést megismerte. Dönt abban, hogy felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a MÁV Zrt. felé éljen megkereséssel a tárgyi projekthez kapcsolódó szakmai állásfoglalás beszerzése érdekében.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy szándéknyilatkozat formájában nyilatkoztassa meg az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a gravitációs „A” változat alapján a tervezési költségek feléhez hozzájárulnak-e.
 3. az 1. és 2. pont szerinti nyilatkozatok beérkezését követően a képviselő-testület soron következő ülésén újra tárgyalja a napirendet.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket/közös képviselőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 kérelmező/közös képviselő tájékoztatására: 5 nap

                 egyebekben a következő soros testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

5/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás II” ügyében előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a kérelmező ügyfél nyilatkozata alapján a 8257 „Badacsonytomaj, Arborétum út ivóvízhálózat kiépítése nyomásfokozóval” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó tervezési feladatokat megrendeli Lasancz Tamás tervezőtől azzal, hogy a Folly Arborétumhoz vezető szakasz is kerüljön egyben tervezésre, amennyiben a Folly Arborétum a pluszban jelentkező 470 eFt tervezési díjat egyösszegben befizeti az önkormányzat számlájára a tervezési szerződés megkötése előtt.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a tervezési feladatra a vonatkozó szerződést/megállapodást készítse elő.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmező ügyfelet tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 kérelmező ügyfél tájékoztatására: 5 nap

                 tervezési szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

6/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt abban, hogy a rendelet tervezet 1. § (2) d) pontja az alábbiak szerint változzon: A b) és c) pontban felsorolt jogosultságokat igazoló dokumentumok előállítási és nyilvántartási költségeit üzemeltetőnek 1.500,- Ft/db áron kérelmező köteles megtéríteni.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

7/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendelet 1. sz. melléklet 1. pontjába a Művelődési ház előtti terület kerüljön be fizetős parkolóként.

Kéri az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervben szerepeltesse a parkolóval kapcsolatos költségeket, illetve az alpolgármester urat, hogy tartsa a kapcsolatot a tervezővel az áttervezésre vonatkozóan.

A testület kéri annak szabályozását is, hogy amikor rendezvény van, átmenetileg kerüljön a fizetési kötelezettség felfüggesztésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

8/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 1. sz. melléklet 2. pontjával – ingyenes parkolók – egyetért azzal a módosítással, hogy a Művelődési ház előtti terület kikerül belőle.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

9/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a főszezonban egységesen minden díjzónában, a Bogyay Lajos úton is 8-21.00 óráig tart az üzemidő.

A parkolók üzemeltetése éves szinten történik, az előszezon január 1-túl május 31-ig, a főszezon június 1-től szeptember 30-ig, az utószezon pedig október 1-től december 31-ig terjed.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

10/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 2. pontjával – díjosztályok – egyetért. A bizottság kétkerekű motorkerékpárokra vonatkozó javaslatát a törvényi akadály miatt nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

11/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a Halászkert parkolóban a fizetendő díj összege 400,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

12/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy az ABC parkolóban a fizetendő díj összege 400,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

13/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a Móló parkolóban a fizetendő díj összege 350,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

14/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy az Egry sétány parkolóban a fizetendő díj összege 300,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

15/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a Strand parkolóban a fizetendő díj összege 300,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

 

16/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a Bogyay Lajos úti parkolóra a fizetendő díj összege 800,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

17/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a D. osztályra (autóbusz) vonatkozóan a Móló parkolóban a fizetendő díj összege 1.000,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

18/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint egyetért azzal, hogy a Móló parkolóban a napidíj összege 2.100,- Ft legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

19/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint egyetért azzal, hogy az Egry sétány parkolóban a napidíj összege 1.800,- Ft legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

20/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint egyetért azzal, hogy a Strandparkolóban a napidíj összege 1.500,- Ft legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

21/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Művelődési háznál lévő parkolóban a fizetendő díj összege 300,- Ft/óra legyen.  

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

22/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Művelődési háznál lévő parkolóban 6 órás várakozást meghaladóan napijegy váltható, 1.800,- Ft összegben.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

23/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. melléklet 4. pontjában leírt pótdíjakat a VN. Kft. által beterjesztettnek megfelelően elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

24/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. melléklet 5. pontjával kapcsolatosan dönt arról, hogy Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére a rendszámra szóló éves bérlet 7.000,- Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

25/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. melléklet 5. pontjával kapcsolatosan dönt arról, hogy Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel vagy üdülőingatlannal rendelkező természetes személy, illetve badacsonytomaji székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező más szervezetek rendszám nélküli éves bérlete 35.000,- Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

26/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2. melléklet 6. pontjában a bérlet bemutatási díja 2.000,- Ft/alkalom, amennyiben az 1 munkanapon belül megtörténik. Azon túl 10.000,- Ft a bérlet bemutatása díja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

27/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Sorrendiség módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy meghívó szerinti 9. napirendi pontot, a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmét az iskolaigazgató kérésére 5. napirendi pontként tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

28/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére a 93 220,- Ft üdültetési bevétel felhasználását engedélyezi a kérelemnek megfelelően.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. A vásárlást az önkormányzat nevére szóló számla ellenében a bevétel erejéig engedélyezi.
 3. A fedezetét a 2022.évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

 

Határidő: 2022. március 31

Felelős:   Krisztin N László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

29/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja hivatali munkaidőn kívül 55.000,- Ft legyen, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

30/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja egységesen 75.000,- Ft legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

31/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató” tárgyában készített előterjesztést megismerte, a VN. Kft ügyvezetőjének beszámolóját elfogadja.

A bizottság javaslatát figyelembe véve dönt arról, hogy a Bányász strand üzemeltetésére pályázat kerüljön kiírásra. Kéri, hogy a pályázati kiírás rövid határidővel kerüljön a testület elé véleményezésre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                            nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

 

32/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem támogatja, hogy a helyi lakosok esetében a felnőtt idénybérlet 4.000,- Ft, a gyermek idénybérlet 2.000,- Ft maradjon a tavalyi évi szintnek megfelelően.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

 

33/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi lakosok esetében a felnőtt idénybérlet 5.000,- Ft-ba kerül.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

 

34/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi lakosok esetében a gyermek idénybérlet 3.000,- Ft-ba kerül.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

35/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bányász strandot kiveszi a rendelet hatálya alól, mivel annak pályázati úton történő üzemeltetéséről határozott.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

36/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 3. § (4) bekezdését az alábbiak szerint elfogadja: „a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott 100 db idényjegyet biztosítson 1.500 Ft/db összegért.”

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

37/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendelet tervezet 3. §-ában megmarad testületi hatáskör a nyitva tartástól való eltérés vonatkozásában.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

38/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi Üzleti Tervének elfogadását illetően a döntést elhalasztja, azt az Önkormányzat 2023. évi költségvetésével együtt tárgyalja meg.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                 egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

     Cseh  Dénesné pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

39/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi Karbantartási Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi Karbantartási Tervének elfogadását illetően a döntést elhalasztja, azt az Önkormányzat 2023. évi költségvetésével és a VN. Kft. üzleti tervével együtt tárgyalja meg.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                 egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna Ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

40/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

 Gyermekorvos helyettesítési díj emeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztést megtárgyalta és felkéri Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld és Balatonrendes Önkormányzatait, hatalmazzák fel Badacsonytomaj Város Önkormányzatát, hogy Dr. Dorner Mária gyermekorvossal a kérelemnek megfelelően szerződést módosítson Dr. Horváth Margit alkalmazott gyermekorvos helyettesítésére.  
 2. Felkéri a polgármestert az érintett önkormányzatoktól a Képviselő-testületi határozatokat kérje be.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a társönkormányzatok határozatai megérkezését követően a szerződés módosítás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

      szerződés módosítás a határozatok beérkezését követően.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Tamás Lászlóné Kvi és adó osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

41/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2022. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2022. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felkéri a polgármestert a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

42/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelmét megismerte, és engedélyezi a 2023. évi támogatás 2.600.000,-  Ft összeggel történő kiegészítését, mely összeg a 2023. évi költségvetésben kerül tervezésre.
 2. Felkéri a Hivatalt a Megállapodás módosítását készítse elő.
 3. Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására.  
 4. felkéri az Egyesületet, hogy a jövőben a Szüreti felvonuláson és egyéb önkormányzati rendezvényeken vegyenek részt.

 

Határidő: 2023. évi ktgvetés elfogadását követő 8 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

43/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. 2023. évi üzleti tervét illetően jelen ülésen döntést nem hoz.

Az önkormányzati cégek működése érdekében rendkívüli ülés keretében, egy közeli időpontban tárgyalja meg az üzleti terveket és az önkormányzat költségvetését.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

44/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

45/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal javaslatai

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal VE/53/1470-1/2022., és VE/53/1469-1/2022. ügyiratszámú javaslataiban rögzítettekkel egyetért, és a jövőben a jogszabályokban foglaltak szerint fog eljárni.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy a meghozott döntésről soron kívül tájékoztassa a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 a Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatására: soron kívül

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

46/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Szent Donát utca közvilágítás ügye – Ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti „Szent Donát úti közterületen napelemes közvilágítás kivitelezése” – előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 1. a „Szent Donát utca közvilágítás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi napelemes közvilágítás megvalósítását támogatja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szent Donát utca napelemes közvilágítás kivitelezése” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő a Vilatti-Tech Kft. (8181 Berhida, Dankó P. u. 14.) képviseletében Szabó Attila ügyvezetővel a vállalkozási szerződés megkötésével nettó 999.000,- Ft + ÁFA = bruttó 1.268.730,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a vállalkozási szerződés előkészítésére.
 4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket, és a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

                 a vállalkozási szerződés megkötésére 10 nap

                 tájékoztatásra 5 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető         

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

47/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Gastro Corso Kft. kérelme megállapodás meghosszabbítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Gastro Corso Kft. kérelme megállapodás meghosszabbítására tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 1. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Gastro Corso Kft. között 2021. október 8. napján kelt Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlant érintő „Telekalakítással vegyes megállapodás – épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséről és közös tulajdon megszüntetéséről” szóló megállapodás 5./ pontjában foglalt a Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon álló felépítmény felújításának határidejét 2023. április 30. napjára módosítja, azzal a feltétellel, ha dr. Végh József ügyvéd annak jogi megfelelőségéről nyilatkozik.
 2. a 2. pont szerinti dr. Végh József ügyvéd általi érdemi nyilatkozat alapján felkéri az ügyvédet, hogy a megállapodás meghosszabbításáról gondoskodjon.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                        a megállapodás meghosszabbítására: 10. nap

                        a szerződő fél tájékoztatására: 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              4

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

48/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Gastro Corso Kft. kérelme megállapodás meghosszabbítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Badacsonytomaj 1239. helyrajzi számú ingatlanon álló felépítmény felújításának véghatárideje 2023. április 30. napja legyen.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

       Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

49/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Gastro Corso Kft. kérelme megállapodás meghosszabbítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri Dr. Végh József ügyvédet, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Gastro Corso Kft. között létrejött szerződésbe a Ptk. szerinti kötbért építse be, mely akkor kerül érvényesítésre, ha a Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon álló felépítmény felújítása 2023. április 30. napjáig nem fejeződik be.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a testület döntéséről az ügyvéd urat és a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                tájékoztatásra 5 nap

       Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

50/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Keczer Lajosné jogorvoslati kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Keczer Lajosné (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 11.) részére a szociális tűzifa kérelem tárgyában Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Polgármestere által meghozott 2/497-197/2022. számú határozata ellen érkezett fellebbezés elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:

 

H A T Á R O Z A T

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének a Keczer Lajosné (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 11.) részére a szociális tűzifa kérelem tárgyában meghozott 2/497-197/2022. számú határozatát Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

helyben hagyja

 

A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a (Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém Vár utca 19.) címezve Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

 

 

I N D O K O L Á S

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 22/2022.(X.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa formájában annak a 65 év feletti nyugdíjasnak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft-ot).

„2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa formájában:

 1. a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti:
 2. aa) aktív korúak ellátására,
 3. ab) időskorúak járadékára,
 4. ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő igénybevételére, továbbá
 5. ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak,
 6. b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él,
 7. c) azoknak a családoknak, amelyekben 3 vagy annál több gyermeket nevelnek, vagy
 8. d) annak az 65 év feletti nyugdíjasnak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át és annak a 65 év alatti személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

 

Keczer Lajosné 2022. november 14. napján szociális tűzifa tárgyában kérelmet nyújtott Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteréhez.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 2/497-197/2022. számú határozatában a szociális tűzifa kérelmét elutasította, mivel a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő testületének a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 22/2022.(X.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelmi határt meghaladta a kérelmező egy főre jutó havi jövedelme.

 

A határozat a Rendelet 2.§ (1) bekezdés d) pontján alapul.

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 119. § (5) bekezdése alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint 2/497-197/2022- számú határozatok helyben hagyásáról döntött.

 

Az Ákr. 82. § (2) bekezdés c) pontja alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már nem változtatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha a másodokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

 

A hatóság intézkedik a döntés kézbesítése iránt. Erre figyelemmel felhívja a Képviselő-testület a polgármestert a döntés fellebbezővel történő közlésére.

 

A Képviselő – testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 142/A § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (2) bekezdése állapítja meg.

 

A Képviselő-testület javasolja, hogy forduljon támogatásért a Kiss József Alapítványhoz vagy a Badacsonytomajért Közalapítványhoz.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

                   a döntés közlésére 5 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

       Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

51/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felkéri a polgármestert a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

52/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2023/2024. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

 

Határidő: 2023. február 15.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

 

53/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Beszerzési szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat módosítására Forintos Ervin képviselő módosít indítványát -  a nyílt eljárás maradjon meg a meghívásos mellett az 1 millió forint feletti beszerzéseknél, hogy regisztráció után bárki adhasson ajánlatot - nem javasolja elfogadásra.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    4

 

 

54/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Beszerzési szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal nem javasolja elfogadásra.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

55/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A polgármester szavazásból való kizárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          1 fő nem szavazott

 

 

56/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban, 14 munkanap pótszabadságban, és a 2020. december 31. napjáig ki nem adott munkanap szabadságban, mindösszesen 52 munkanap szabadságban állapította meg, melyből 2021. december 31. napján a ki nem adott szabadság mértéke 13 munkanap.
 2. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban, összesen 39 munkanapban állapítja meg.
 3. évi mindösszesen 52 munkanap szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

57/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

58/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

59/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

60/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

61/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 13-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjére felveszi:

 

1.    A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

          Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

62/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 13-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3.    MENÜ Kft. 2023. évi üzleti terve

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

4.    Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi üzleti terve

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

   Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

5.    Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

6.    A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

63/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadja és dönt arról, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetét képviselői fórum keretében mielőbb újratárgyalja.

Kéri, hogy az ott elhangzottak alapján átdolgozott költségvetés tervezet kerüljön beterjesztésre a Képviselő-testület, illetve a Bizottság februári soros ülésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

64/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat 1-4. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
  1. Kiadási főösszege             177 616 120 Ft, melyből
 2. Működési kiadások             146 744 376 Ft

ebből:

 1. személyi juttatások: 128 150 106 Ft
 2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:               17 895 014 Ft

 1. dologi kiadások:               28 630 000 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai:                              0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások:         33 000 Ft
 4. ab) Felhalmozási kiadások     2 908 000 Ft
 5. ac) Finanszírozási kiadások                              0 Ft

 

 1. Bevételi főösszege                                     177 616 120 Ft, melyből:
 2. ba) Költségvetési bevételek                           20 757 184 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:   17 257 184 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                  0 Ft

 

 

 

 

 1. működési bevételek:     3 500 000 Ft
 2. felhalmozási bevételek:                   0 Ft
 3. működési célú átvett pénzeszközök:                               0 Ft
 4. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft
 5. bb) Finanszírozási bevételek      156 858 936 Ft.

 

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret: 22 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

 • fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

 • a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének melléklete.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

65/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft. ügyvezetőjének béremelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a MENÜ Kft. ügyvezetője részére az üzleti tervben szerepeltetett 14,5 %-os béremelést biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

66/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                 egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

67/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

 1. Kft. 2023. évi üzleti terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla képviselő módosító indítványát arra vonatkozóan, hogy jelen ülésen ne kerüljön elfogadásra a VN. Kft. üzleti terve, az a képviselői fórumon legyen újra egyeztetve, megvizsgálva az ügyvezető béremelésének lehetőségét is, nem fogadja el.  

 

Határidő: elfogadás azonnal

              Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

68/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2023. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.; képviseli: Rakics Anna ügyvezető) részére évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 29.526 eFt összegben, azaz Huszonkilencmillió-ötszázhuszonhatezer forint összegben a 2023. évi költségvetés működési kiadásai pénzeszközátadások keret terhére, továbbá 20 millió forint tagi kölcsönt biztosít szükség esetén, 2023. december 31-ig történő visszafizetéssel.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint: szerződéskötést követő 8 napon belül.
 4. a támogatás célja: Badacsonytomaj VN működési kiadásai támogatása
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

                                   Cseh  Dénesné pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

69/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi karbantartási tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi karbantartási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                 egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

70/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

141/2023. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

142/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. március 29-i soros, nyílt ülésének napirendjét 19 napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető munkakör betöltése

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ Bányász Strand hasznosítása – pályázatok elbírálása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Badacsonyi büfé hasznosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Önkormányzati ingatlanok hasznosítása II.

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ Badacsonyörsi kemping TRRE módosítás – véleményezési szakasz

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ Kisfaludy-ház Étterem napelem elhelyezése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ Tatay Sándor Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése

            Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ Módosító javaslat az egészségügyi alapellátás átszervezéséhez, a védőnői szolgálatok működéséhez

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Szociális Tűzifa támogatási igény benyújtása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Civil szervezeteknek 2022. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./Nimfeum Kft. névhasználati kérelme Badacsony név használata tárgyában

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./Nyírségi Szociális Centrum tájékoztató leveléről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./Tájékoztató a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Beszámoló a pályázatokról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

143/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Sorrendiségi módosításra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2023. március 29-i soros, nyílt ülésén elsőként a meghívó szerinti 2. napirendi pontot „Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető munkakör betöltése” tárgyalja meg.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

144/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye intézményvezető munkakör betöltése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a napirend kapcsán zárt ülés keretében, a nyilvános ülést követően hozza meg döntését.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              4

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

145/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy az épület, építmény, épületrész alatti terület esetében a II. övezetben a bérleti díj a jelenlegi 4.850,- Ft/m2/év helyett 7.275,-  Ft/m2/év összegre módosuljon.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

 

146/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az épület, építmény, épületrész alatti terület esetében a II. övezetben a bérleti díj a jelenlegi 4.850,- Ft/m2/év helyett 9.700,-  Ft/m2/év összegre módosuljon.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

147/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 3 m2-es parcella esetében a szezon bérleti díj 251.500,- Ft legyen, egyebekben az előterjesztésben javasolt összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

148/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 6 m2-es parcella esetében az előterjesztésben javasolt összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

149/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 10 m2-es parcella esetében az előterjesztésben javasolt összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

150/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezet I. melléklete 8. portrérajzolás, egyéb képzőművészeti tevékenység esetében a minimális bérelhető legkisebb terület 2 m2 legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

151/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendelet-tervezet I. melléklete 8. portrérajzolás, egyéb képzőművészeti tevékenység esetében a bérleti díj az I. övezetben 7.000,- Ft/m2/nap, a II. övezetben 5.000,- Ft/m2/nap legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

152/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 11. mutatványosi tevékenység, cirkuszi vendégszereplés tevékenység esetében a javasolt 500,- Ft/m2/nap, illetve 300,- Ft/m2/nap összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

153/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mékli Bernadett képviselő szavazásból való kizárásával nem ért egyet.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

154/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hartai Béla képviselő kérését támogatja, a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

155/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 12. üzletek előtti terület esetében az előterjesztés szerinti 6.000,- Ft/m2/hó, illetve 4.500,- Ft/m2/hó összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

156/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 15. légvár, hinta, stb. berendezések működtetése tevékenység esetében az előterjesztés szerinti 1.200,- Ft/m2/nap, illetve 1.000,- Ft/m2/nap összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

157/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása – pályázatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelete, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 2552 helyrajzi számú ún. Bányász strand ingatlant 6.150.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Sipos László 8284 Nemesgulács, Simon I. lakótelep 10. szám alatti pályázónak.
 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időtartamát 5 év határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 4. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t, és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a birtokbaadási eljárást folytassák le.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   dr. Végh József ügyvéd

                 Rakics Anna ügyvezető

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

158/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Lajos képviselő módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy az induló bérleti díj összege 4,5 millió forint legyen, nem támogatja.  

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

159/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a pályázati kiírás kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a döntésre nyílt ülésen kerül sor, amennyiben a pályázó üzleti titokra való hivatkozással nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalást.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

160/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 – 8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi strandon 130 m2 területnagyságú melegkonyhás vendéglátó egység + 127 m2 üzlet előtti területre pályázati felhívás kiírása mellett dönt:

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 2. 8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi strandon 130 m2 területnagyságú melegkonyhás vendéglátó egység + 127 m2 üzlet előtti terület
 3. megnevezése: kivett strandfürdő, épület, büfé, vizesblokk
 4. műszaki állapota: felújított
 5. vagyon jellege: forgalomképtelen
 6. A hasznosítás módja: bérbeadás
 7. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:
 8. Pályázat beérkezésének ideje, módja: április 20. napja 14.00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban a Dr. Végh Ügyvédi Iroda Dr. Végh József ügyvéd 8300 Tapolca, Batthyány u. 8. szám alatti címre (a borítékra rá kell írni „Pályázat badacsonyi büfé hasznosítására”)
 9. Pályázat bontásának helye, ideje: 2023. április 24. napja 14.00 óra, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülése (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 10. A pályázati tárgyalás helye: 2023. április 24. napja 14.00 óra, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülése (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 11. A döntésre Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26. napján 9.00 órakor kezdődő ülésén kerül sor.
 12. A pályázati eljárás nyílt ülés keretében zajlik, amennyiben a pályázó üzleti titokra való hivatkozással nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalást.
 13. A bérleti szerződés időtartama: 5 éves határozott időtartam
 14. Induló bérleti díj: Induló bérleti díj: 000.000,- Ft/év+rezsiköltség. A bérleti díj minden január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2024. január 1. napjától. A bérlő kötelezettsége az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése. A bérleti díj megfizetése 2 részletben első részlet május 31-ig, a második részlet július 31-i határidővel.
 15. Szerződéses óvadék (kaució): A kaució mértéke 3 havi bruttó bérleti díj, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.
 16. Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)
 17. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 18. Licitösszeg emelésének mértéke: 1000 Ft

A szerződéskötés feltétele a bérleti díj Badacsonytomaj Város Önkormányzata számlaszámára történő beérkezése.

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és egyben felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

161/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete Hartai Béla módosító javaslatát elfogadja arra vonatkozóan, hogy a bérlő a bérleti díj 50 %-át május 31-ig, illetve fennmaradó 50 %-át július 31-ig fizesse be.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

162/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú ún. Felső-bazársoron, illetve a Kisfaludy út mentén levő nyilvános illemhelyek hasznosítása okán pályázat kiírását dönti el az alábbiak szerint:

 

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában lévő 8261 Badacsony, Kisfaludy út felső részén lévő 14 m2 nagyságú, a 8261 Badacsony, Kisfaludy út középső részén található 21 m2 nagyságú, és a 8261 Badacsony ún. Felső bazársoron lévő 21 m2 nagyságú nyilvános illemhely.

műszaki állapota: felújított

vagyon jellege: üzleti vagyon (üzleti vagyon)

 1. A hasznosítás módja: bérbeadás
 2. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:
 3. Pályázat beérkezésének ideje, módja: április 20. napja 14.00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban a Dr. Végh Ügyvédi Iroda Dr. Végh József ügyvéd 8300 Tapolca, Batthyány u. 8. szám alatti címre (a borítékra rá kell írni „Pályázat nyilvános illemhelyekre”)
 4. Pályázat bontásának helye, ideje: 2023. április 24. napja 14.00 óra, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülése (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 5. A pályázati tárgyalás helye: 2023. április 24. napja 14.00 óra, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülése (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 6. A döntésre Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26. napján 9.00 órakor kezdődő ülésén kerül sor.
 7. A pályázati eljárás nyílt ülés keretében zajlik, amennyiben a pályázó üzleti titokra való hivatkozással nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalást.
 • szerződés időtartama: 5 év
 • Bérleti díj: 000.000,- Ft/év + rezsiköltség. A bérleti díj minden január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2024. január 1. napjától.
 1. Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely a bérleti díjon felül fizetendő.
 2. Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)
 3. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 4. Licitösszeg emelésének mértéke: 1000 Ft

A szerződéskötés feltétele a bérleti díj Badacsonytomaj Város Önkormányzata számlaszámára történő beérkezése.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és egyben felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

Határidő:  azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

                   Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

163/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlanok hasznosítása II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Önkormányzati ingatlanok hasznosítása II.” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2945 helyrajzi számú kivett 466 m2 terület nagyságú mocsár művelési ágú, és az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2949 helyrajzi számú 442 m2 terület nagyságú kivett beépítetlen területi ingatlan vonatkozásában a kérelmezők által megajánlott árat figyelembevéve – mivel az az értékbecslésben meghatározott összegeket meghaladja - az ingatlanok vagyonhasznosításához hozzájárul.
 3. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2945 helyrajzi számú kivett 466 m2 terület nagyságú mocsár művelési ágú ingatlant 375.000,- Ft összegen értékesíti Férhezli Kálmán és Férhezli Kálmánné 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 10. szám alatti kérelmezők részére.
 4. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2949 helyrajzi számú 442 m2 terület nagyságú kivett beépítetlen területi ingatlant 355.000,- Ft összegen értékesíti Férhezli Kálmán és Férhezli Kálmánné 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 10. szám alatti kérelmező részére.
 5. felkéri dr. Végh József ügyvédet a 3. és 4. pont szerinti szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjét, hogy a szerződéskötést, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követően az önkormányzat ingatlanvagyon kataszter állományába vezesse át a változtatásokat.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

              a szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

              Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

164/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi kemping TRE módosítás című előterjesztést a napirendről leveszi.

Dönt arról, hogy két héten belül fórum összehívására kerül sor minden érintett részvételével, ahol a testület tájékoztatást kap az ügyben.

Ezt követően kerül ismét a Képviselő-testület elé az anyag döntéshozatal céljából.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

165/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház Étterem napelem elhelyezése tárgyában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a “Kisfaludy-ház Étterem napelem elhelyezése” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a B123 Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között a Kisfaludy-ház bérletére létrejött szerződésben rögzített bérleti szerződés lejártának időpontját figyelembevéve – 2023. december 31. – a napelem elhelyezését elviekben támogatja.
 3. felkéri Dr. Végh József ügyvédet, hogy külön megállapodásban rögzítse, hogy kérelmező csak a szakhatóságok hozzájárulásával telepítheti a napelemeket, illetve vállalja, hogy amennyiben nem ők üzemeltetik tovább az objektumot, azokat leszereli az épület állagának sérelme nélkül.
 4. dönt arról, hogy a bérleti szerződés lejártáig kidolgozza annak feltételrendszerét, hogy az önkormányzat részére hogyan lehet kedvező, ha bérlőváltás esetén a napelemek esetlegesen ott maradnának.
 5. felkéri Dr. Végh József ügyvédet a megállapodás előkészítésére.
 6. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő:       azonnal

                        kérelmező és ügyvéd úr tájékoztatására 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                       Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

166/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjára hivatkozással a Tatay Sándor Általános Iskola átszervezése ügyében vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos önkormányzataként véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola átszervezését, a nemesgulácsi tagintézmény létesítését.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

167/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Az egészségügyi alapellátás átszervezéséhez, a védőnői szolgálatok működéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat.
 2. dönt, hogy él az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogával és kezdeményezi az Országgyűlés illetékes Népjóléti Bizottságánál az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 23. §-ának módosítását az alábbiak szerint:

     Az Önkormányzatok dönthessenek róla, hogy a 2023. július 1-től továbbra is működtetni kívánják-e településükön a védőnői szolgálatok a központi finanszírozás igénybevétele mellett, vagy a központi irányítás vegye át a védőnői feladatellátást a településen.

 1. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törvénymódosítás kezdeményezését küldje meg az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.

 

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                                   

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

168/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatására a maximálisan igényelhető 152 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 2.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 386.080.,- Ft erejéig a 2023. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Bodnár Attila jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:       2023. április 28.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester,

                Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

                            

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

169/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Civil szervezeteknek 2022. évben nyújtott támogatások elszámolása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a civil szervezetek részére 2022. évben nyújtott támogatás elszámolásáról szóló beszámolókat megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

     tájékoztatásra 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Cseh Dénesné Pénzügyi előadó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

170/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Nimfeum Kft. névhasználati kérelme Badacsony név használata tárgyában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város nevének használatáról szóló 13/2021. (VII.1.) önkormányzati rendeletében rögzítettek figyelembevételével Nimfeum Kft. névhasználati kérelmét az önkormányzat kompetenciájába tartozóan támogatja. A borral kapcsolatos dolgokban nincs hatásköre, abban az Eredetvédelmi Tanács dönthet.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

                Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

171/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Nyírségi Szociális Centrum tájékoztató leveléről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. nem támogatja a Nyírségi Szociális Centrum szolgáltatását.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Nyírségi Szociális Centrumot értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

172/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, miszerint az önkormányzati képviselők saját, ill. hozzátartozóik 2022. évre vonatkozó vagyonnyilatkozataikat hiánytalanul és határidőben (2023. január 31-ig) leadták, azokat a bizottság nyilvántartásba vette.

 

A vagyonnyilatkozatokat őrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal helyben gondoskodik.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

173/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

174/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

175/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Városnap és Gyermeknap időpontja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyermeknapot és Városnapot 2023. május 27-én Pünkösd szombatján rendezi meg, ahol a kitűntetések átadására is kerüljön sor.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

176/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

177/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

A két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

71/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 21-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

 

72/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla képviselő módosító indítványát arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 16. §-ában megfogalmazott 3 millió forintos összeghatár illeszkedjen a jelenleg érvényes Beszerzési szabályzatban foglaltakhoz, azaz 1 millió forintra legyen visszamódosítva, nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

73/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet

 

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

 

   

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

             

Rovat megnevezése

Rovatszám

 adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

 adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek  

 

   

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

   

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

   

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

   

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

   

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

   

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

                   -     

                   -      

                   -     

 

   

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

   

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

   

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

   

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

   

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

   

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

   

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

                   -     

                   -     

                   -      

 

   

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

   

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

   

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

   

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

   

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

   

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

   

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

   

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

                   -     

                   -     

                   -     

 

   

 

           

           

Rovat megnevezése

Rovat-szám

 saját bevételek 2023.

 saját bevételek 2024

 saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

 

   

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

 

335 500 000

316 845 000

319 687 140

319 687 140

 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

 

 

 

 

 

   50 000 000

 

40 513 982

41 324 261

42 563 989

 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

 

   

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

 

   

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

 

     1 600 000

1 414 000

1 435 210

1 463 914

 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

 

   

ÖSSZESEN:

 

387 100 000

358 772 982

362 446 611

363 715 043

 

 

 

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

                   

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

27 270 000

27 270 000

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

32 979 000

32 979 000

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

400000

 

400000

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9731000

 

9731000

 

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

18989000

 

18989000

 

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

89369000

 

89369000

 

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

18323000

 

18323000

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4947000

 

4947000

 

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

23270000

23270000

 

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

178/2023. (IIII.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

180/2023. (IV.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

181/2023. (IV.12.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. április 12-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

182/2023. (IV.12.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz II. napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának az előzetes véleményezési szakaszra érkezett szakmai véleményére előkészített önkormányzati válasz 6. pontjában rögzített észrevételére Szabó Zoltán önkormányzati főépítész szakmai javaslatát az alábbiak szerint fogadja el: Az önkormányzat a kijelölt új zöldterülethez kötődően a szabályozási tervlapon feltüntetett, és a hatályos 10/2005 TNM rendelet (Badacsonytomaj vízpart rehabilitációs tanulmányterv) 1:2000 méretarányú tervlapja 5/5 lapszámú mellékletén jelölt, az adott parti sávra vonatkozó "strandolásra alkalmas partszakasz" jelölés szerepeltetésére igényt tart, a konkrét kialakítás jóváhagyott HÉSZ módosítását követően egyeztetett módján megvalósítható településrészi vízhez jutási, fürdési lehetőség megteremtése céljából. Tehát a zöldterület áthelyezéssel egyértelmű célja az önkormányzatnak a zöldterülethez kötődő strandolási lehetőség megteremtése is az adott helyen a vonatkozó jogszabályok előírásait betartva, a szükséges eljárásokat lefolytatva. Hangsúlyozzuk, hogy nem strand létesítése a cél, hanem a rendeletben feltüntetett, strandolásra alkalmas partszakasszal rendelkező zöldterület megvalósítása és az ehhez szükséges jogi feltételek szerepeltetése a készülő rendezési tervmódosítás során.”
 3. dönt abban, hogy Szabó Zoltán önkormányzati főépítész szakmai javaslata alapján felkéri a Planteus Kft-t (8296 Monoszló, Fő utca 23.), hogy dolgozza át a Badacsonyörsi kemping TRE módosítás véleményezési anyagát.
 4. felkéri a Planteus Kft-t, hogy a 3. pont szerinti átdolgozott véleményezési anyagot küldje meg a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal részére áttanulmányozás céljából.

 

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a 4. pont szerinti átdolgozott véleményezési anyag, és a hozzátartozó dokumentáció alapján Krisztin N. László polgármester aláírását követően küldje meg a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája részére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Planteus Kft.

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

179/2023. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető munkakör betöltése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye intézményvezető munkakörének betöltésével kapcsolatosan a döntést elhalasztja, arra a későbbiekben, egy rendkívüli ülés keretében kerül sor.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                  Illésné Rácz Andrea ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

214/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

215/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. május 24-i soros, nyílt ülésének napirendjét egy sürgősségi indítvány felvételével elfogadja:

 

Sürgősségi indítvány

Hableány előtti gyalogátkelőhely

Rakics Anna ügyvezető

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

216/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. május 24-i soros ülésének napirendjét 31 napirendi ponttal elfogadja.

 

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2022. évi költségvetés záró előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 1. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2022. évi belső ellenőrzéséről, megtett               intézkedésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 2022. évi költségvetése    végrehajtásának Zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 1. Vagyonkimutatás vagyonállapotról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. VN Kft. 2022. évi mérlegbeszámoló és a 2023. I-III. hónap gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 1. Menü Kft. 2022. évi mérlegbeszámoló és a 2023. I-III. hónap gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

 

 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Jegyző, Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezéséről, valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a BTTF Zrt. közötti együttműködési megállapodás megkötése a Badacsony hegyen lévő önkormányzati tulajdonú közjóléti berendezések rekonstrukciójára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Juventas 365 Kft. beadványa felső-bazársori 2. és 3. számú üzlethelyiségek bérbevételér

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Juventas 365 Kft. beadványa a felső-bazársori „Drágakő Üzlet” átalakítására
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj 1428/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában kártérítési igény

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonyörs, Szőlő utca rendezésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonyörsi hegyoldal ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

             Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj 1993 hrsz.-ú ingatlan bérlésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekvédelmi szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Badacsonytomajon a „Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja 2023” programhoz kapcsolódó  kulturális program megszervezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. MVH tájékoztatása a Magyar Falu Programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

            Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Együttműködési megállapodás – Vizeinkért Gyermekeinkkel Civil Társaság
        
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

              Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Horváth Norman kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Hableány előtti gyalogátkelőhely

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 

 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

     Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

216/1/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. május 24-i soros ülésének napirendjét a 13-as pont 1. pontra változtatásával elfogadja.

 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

217/2023. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről a Badacsony hegyen lévő önkormányzati tulajdonú közjóléti berendezések rekonstrukciójára

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a Badacsony hegyen lévő önkormányzati tulajdonú közjóléti berendezések rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervdokumentációban foglaltakkal, illetve a kapcsolódó együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, és a felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, valamint a megvalósításhoz szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        az együttműködési megállapodás aláírására 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 1. Bodnár Attila jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

218/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

 1. évi Belső ellenőrzési jelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott ABOGENCIA Kft. által készített Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Menü Vendéglátóipari Kft.

Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

 „Éves ellenőrzési jelentés 2022.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 1. Felkéri a jegyzőt, a jelentésben foglaltak szerint a szükséges intézkedések végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

219/2023. (V. 24. ) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

KÖH 2022. évi teljesítés elszámolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elszámolását elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradványból Balatonrendes Község Önkormányzatát megillető 122.160,- Ft összeget, valamint Ábrahámhegyközség Önkormányzatát megillető 438 870,- Ft összeget a KÖH 2022. II. félévi finanszírozási összegébe kéri beszámítani.
 3. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:       elfogadásra azonal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Tóth Zsuzsanna püi üi.

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

220/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány felosztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzmaradvány felosztását – az előterjesztés szerinti tartalommal – az alábbiak szerint elfogadja

 

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                               2 219 020 180,-Ft

- Kulturális Intézmény                                         16 655 028,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                          18 686 648,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                               1 931 437 731,-Ft

- Kulturális Intézmény                                         16 655 028,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                            9 839 128,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                  287 582 449,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                         0,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                            8 850 520,-Ft

 

 1. az önkormányzat pénzmaradványából az 1. pont szerint a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 287 582 449,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékába helyezi.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre, működési költségekre és rendezvény ktg-re a pénzmaradványt 16.655.028,-Ft összegben az intézménynél hagyja.
 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványából az 1. pont szerinti kötelezettségeire és többletfeladataira a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány 8 850 520,- Ft összegét az intézménytől elvonja és az önkormányzati tartalékba helyezi.
 4. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                        egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna püi üi

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

221/2023.(V.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
  1. Kiadási főösszege 161 245 577 Ft, melyből
 2. Költségvetési kiadások 161 245 577 Ft

ebből:

 1. személyi juttatások: 106 985 868 Ft
 2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 425 607 Ft

 1. dologi kiadások: 21 824 335 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások: 16 351 049 Ft
 4. ab) Felhalmozási kiadások 658 718 Ft
 5. ac) Finanszírozási kiadások                0 Ft

 

 1. Bevételi főösszege 179 735 225 Ft, melyből:
 2. ba) Költségvetési bevételek 26 083 056 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül: 22 109 045 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                 0 Ft
 4. működési bevételek:   3 974 011 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                 0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 8. bb) Finanszírozási bevételek 153 852 169 Ft.

 

 1. Mérlegfőösszege:
 2. Eszközök: 20 117 357 Ft

ebből:

 1. Befektetett eszközök   1 142 734 Ft
 2. Forgóeszközök 18 344 091 Ft
 3. Források 20 117 357 Ft

ebből:

 1. Saját tőke 12 488 251 Ft
 2. Kötelezettség      252 128 Ft
 3. Passzív időbeli elhatárolások   7 376 978 Ft

 

 • Pénzmaradvány             18 689 648 Ft
  1. kötelezettséggel terhelt     559 128 Ft
  2. szabad pénzmaradvány             18 130 520 Ft

 

mely pénzmaradványból 252.128.- Ft-ot a szállítói kötelezettségekre, 163.000.- Ft-ost foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (2022. évről áthúzódó Népszámlálás), 82.000.- Ft-ot munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (2022. évről áthúzódó Népszámlálás), az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 29.000.-Ft, a választásra kapott, fel nem használt 33.000.- Ft-ot egyéb működési kiadások fedezetként biztosítja,

9.280.000,- Ft összeget a KÖH költségvetésébe a működéshez biztosítja a fennmaradó szabad pénzmaradványt 8.850.520.-Ft összegben, Badacsonytomaj Város Önkormányzat vonja el, és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást készítse elő.

 

 

 1. felkérem a jegyzőt, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendeletébe építse be.

 

Határidő:       május 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

222/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi vagyon állapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat vagyonkimutatását – az előterjesztés szerinti melléklettel – elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                       Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

223/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj VN Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójáról

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2022. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és az adózott eredmény - 10 618 e Ft (veszteséggel) elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

224/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj VN Kft. 2023. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2023. I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

225/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

MENÜ Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójáról

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2022. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 3 208 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

226/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

MENÜ Kft. 2023. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2023. I.-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

226/1/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2023. június 10. napi hatállyal Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZE1a jelű tervlapon szereplő változtatások szerint módosítja.

 

 1. sz. melléklet: Badacsonytomaj településszerkezeti terve módosított m-SZE1a tervlap.
 2. sz. melléklet: Badacsonytomaj településszerkezeti leírás kiegészítése:

 

Badacsonytomaj 1232/1 hrsz-ú ingatlan kétharmada, zöldterületből (Z) településközponti vegyes (Vt) területfelhasználásúra változik, a szomszédos ugyan azon tulajdonban levő borászat bővíthetősége érdekében.

 

Biológiai aktivitás érték kompenzálása és a város zöldterületeinek növelése érdekében a Badacsonytomaj 306/1, és Badacsonytomaj 306/2 helyrajzi számú különleges sport terület (Ksp) zöldterületre (Z) módosul.

 

Területi mérleg:

 

 • Vt: +0,1281 ha
 • Z: -0,1281 ha
 • Z: +0,29 ha
 • Ksp: -0,298 ha

 

Határidő:       alkalmazásra: elfogadást követő napon.

értesítésre: elfogadást követő 15 napon belül

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                        településtervezők

                        Szabó Zoltán főépítész

                       Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

227/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Juventas 365 Kft. beadványa

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Juventas 365 Kft. beadványa” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Felső-bazársori üzlethelyiségek vonatkozásában az alábbi döntést hozza:
 3. május 26. napján 10,00 órára egyeztető tárgyalást kezdeményez a Felső-bazársori üzletek iránt érdeklődők részére

 

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

 

 

Határidő:       azonnal

                        kérelmező értesítésére 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

228/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Juventas 365 Kft. beadványa a felső-bazársori „Drágakő Üzlet” átalakítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Juventas 365 Kft. beadványa felső-bazársori Drágakő Üzlet átalakítására” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata „Drágakő” üzlethelyiség vonatkozásában az alábbi döntést hozza:
 1. a tárgyi napirend vonatkozásában jelen ülés keretében nem hoz döntést.

 

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

 

 

Határidő:       azonnal

                        kérelmező értesítésére 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

229/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1428/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában kártérítési igény ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a “Badacsonytomaj 1428/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában kártérítési igény ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy dr. Végh József és Szabó Zoltán önkormányzati főépítészi véleményének figyelembevételével a Badacsonytomaj 1428/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában benyújtott kártérítési igényt, annak megalapozatlansága miatt nem fogadja el, és nem támogatja annak teljesítését.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet a kérelmezők tájékoztatására.

 

Határidő:       azonnal

                        kérelmezők tájékoztatására 8 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

230/2023.(V. 24.) Képviselő-testületi határozat

8257 Badacsonytomaj, Szőlő utca rendezésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „8257 Badacsonytomaj, Szőlő utca rendezésének ügye” tárgyában készített előterjesztést.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet az érintett ingatlantulajdonosokkal történő kapcsolatfelvételre, és a szükséges intézkedések megtételére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselőt.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

231/2023.(V. 24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi hegyoldal ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonyörsi hegyoldal ügye” tárgyában készített előterjesztést.
 2. a Badacsonyörsi hegyoldal problémájának megoldására az alábbi javaslatot teszi:
 1. új rendelet megalkotását kezdeményezi, továbbá
 2. szakértő bevonását kezdeményezi Badacsonytomaj közigazgatási területén a közutak állapotának megóvására tett megoldás kidolgozása érdekében
 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ügyfelet.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

232/2023.(IV.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1993 helyrajzi számú ingatlan bérlésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj 1993 helyrajzi számú ingatlan bérlésének ügye” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadában álló Badacsonytomaj 1993 helyrajzi számú kivett közterületet nem kívánja hasznosítani.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

233/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a letelepedési támogatásról szóló 8/2016. (III.09) önkormányzati rendelete alapján Mékli Balázs és Mékli-Petrőtei Krisztina (8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 62.) kérelmérét a rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesítése okán elutasítja.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

234/2023.(V.24.) képviselő-testületi határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést és
 2. a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának évben Badacsonytomaj településen végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és a beszámolót a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal részére küldje meg.

 

Határidő:       azonnal

                        megküldésre május 31-ig

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

235/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 111/2023. (03. 01.) képviselő-testületével elfogadott Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta, és az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a módosítással egységes szerkezetben 2023. május 25. hatállyal elfogadja a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése alapján.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

                        BB tagok

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

236/2023. (V.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomajon a „Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja 2023” programhoz kapcsolódó kulturális program megszervezése II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete egyetért a „Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja 2023” programhoz kapcsolódó badacsonytomaji kulturális program megszervezésével és egyúttal a program megszervezésére vonatkozó beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek fogadja el, az eljárás nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot adó PULPITUM PLUS Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft-t fogadja el nettó 950.000 Ft + ÁFA = bruttó 18.986.500 Ft összegű ajánlatával. Továbbá a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

A szükséges forrást az önkormányzat a 2023. évi tartalékának terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

237/2023. (V.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

238/2023.(V.24.) Képviselő-testületi határozat

Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében tárgyú előterjesztést megismerte,
 2. elfogadja a Magyar Falu Program keretében az MVH Zrt. által felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását
 3. felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására
 4. elrendeli, további ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása ügyében kérelem benyújtását az MVH Zrt. felé az alábbi ingatlanok tekintetében:
 5. 1334 hrsz kivett múzeum és udvar megnevezésű (Egry J. Múzeum) 1584m2 területű ingatlan
 6. 039/11 hrsz kivett múzeum (Szegedy R. Ház) 1784m2 területű ingatlan
 7. 0283/24 hrsz kivett standfürdő (Btomaj Strand) 4833m2 területű ingatlan
 8. 2551/8 hrsz kivett mocsár (Btomaj Strand) 134m2 területű ingatlan
 9. 2551/10 hrsz kivett mocsár (Btomaj Strand) 215m2 területű ingatlan
 10. 0283/25 hrsz a) alrészlet kivett Balaton tó (Badacsonyi Strand) 2860m2 területe
 11. 421 hrsz Kodály Zoltán utcai állami ingatlan
 12. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

239/2023.(V.24.) Képviselő-testületi határozat

Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1 Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében tárgyú előterjesztést megismerte,

2.elfogadja a Magyar Falu Program keretében az MVH Zrt. által felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az alábbi ingatlan tekintetében:

 • Badacsonytomaj 22/1 helyrajzi számú kivett udvar megnevezésű 170 m2 területű ingatlan 2/8 tulajdoni hányada

3.felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására

4.felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

240/2023.(V.24.) Képviselő-testületi határozat

Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében tárgyú előterjesztést megismerte,

2.elfogadja a Magyar Falu Program keretében az MVH Zrt. által felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az alábbi ingatlan tekintetében:

 • Badacsonytomaj 2925 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű 268 m2 területű ingatlan 300/720 tulajdoni hányada

3.felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására

4.felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

241/2023. (V. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Vizeinkért Gyermekeinkkel Civil Társaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.a Vizeinkért Gyermekeinkkel Civil Társasággal kötendő együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, és a felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, valamint az együttműködéshez szükséges hozzájárulások megadására, a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        az együttműködési megállapodás aláírására 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

242/2023.(V. 24.) Képviselő-testületi határozat

Horváth Normann kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Horváth Normann kérelme” tárgyában készített előterjesztést, és dönt abban, hogy Végh József ügyvéd, és a kérelmező ügyfél jogi képviselője peren kívüli megoldás érdekében egyeztessenek. A jogi egyeztetés legkésőbb 2023. június 30. napjáig történjen meg azzal, hogy amennyiben érdemi döntés születik a Képviselő-testületi soron következő rendkívüli ülésén tárgyalja újra a napirendet.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a bérlőt.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                            nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

243/2023. (V.24.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

244/2023. (V.24..) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

245/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

 

246/2023.(V.24.) képviselő-testületi határozat

Hableány előtti gyalogátkelőhely

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Hableány előtti gyalogátkelőhely kialakításáról szóló tájékoztatót és árajánlatot megismerte.
 2. A Badacsonytomaj VN KFT-t megbízza az árajánlatban szereplő kivitelezési munkák elvégzésével. (Bruttó:396.875.-+65.000.-Ft) értékben az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék kerete terhére.

 

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

                              Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!