Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évben meghozott határozatai II.

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

134/2022. (05.13.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

175/2022. (06.14.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

176/2022. (06.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 14-i  rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

177/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját hatáskörében tartja a várakozóhelyek megváltásáról szóló döntést.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

178/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az éves parkolóbérlet díja 8.000 Ft./év összegben kerüljön meghatározásra a rendeletben.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

179/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Rakics Annát a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a június 29-ei soros képviselő-testületi ülésre készítse elő a parkolóhelyek bővítésére vonatkozó javaslatot a napirend tárgyalása során tett javaslatok figyelembevételével.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

180/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendeletben az éves bérletek kiváltásának időpontját április 1-től határozza meg.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

181/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Üzemeltetőnek, hogy a strand nyitvatartási idejétől eltérjen, megfelelő biztonsági intézkedések mellett strandi rendezvények idején éjszaka is lehessen fürdőzni.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

182/2022.(VI. 14.) Képviselő-testületi határozat

Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerint, a Kbt. 81. §-ára tekintettel uniós eljárásrend szerinti „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a 2022. május 17. napján megtartott bírálóbizottsági ülésen tett bíráló bizottság által tett javaslattal egyetért valamint elfogadja és támogatja az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tevő TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőtől a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérését.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály projektmenedzser

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

135/2022. (05.13.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 13-i  

rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának TOP-2.1.2-16-VE1-2017-0004 kódszámú, „Badacsonytomaj zöldváros kialakítása II. ütem” című pályázat lezárása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9—17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatokhoz kapcsolódó Támogatási szerződés módosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiíráson nyertes „Az Egry József Művelődési Ház belső rekonstrukciója” című projektjéhez kapcsolódó beszerzés értékelése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:               0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

                                                          

 

136/2022.(V. 13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 kódszámú, „Badacsonytomaj zöldváros kialakítása II. ütem” című pályázatának lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 kódszámú, „Badacsonytomaj zöldváros kialakítása II. ütem” című pályázatának lezárása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 kódszámú, „Badacsonytomaj zöldváros kialakítása II. ütem” című pályázatának lezárásához szükséges, bruttó 5.000.001 Ft támogatásról való lemondással egyetért és felhatalmazza a polgármestert a bruttó 5.000.001 Ft támogatási összegről történő lemondó nyilatkozat aláírására, a projekt zárásához szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

                                                          

137/2022.(V. 13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatához kapcsolódó Támogatási szerződés módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatához kapcsolódó Támogatási szerződés módosítás című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó D.339/19/2020. KDB döntés elleni jogorvoslati eljárás visszavonásával egyetért és felhatalmazza a polgármestert a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

138/2022.(V. 13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatához kapcsolódó Támogatási szerződés módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatához kapcsolódó Támogatási szerződés módosítás című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó költségvetési átcsoportosításokat tartalmazó Támogatási szerződés módosításának tartalmával egyetért és felhatalmazza a polgármester a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

139/2022.(V. 13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiíráson nyertes „Az Egry József Művelődési Ház belső rekonstrukciója” című projektjéhez kapcsolódó beszerzés értékelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiíráson nyertes „Az Egry József Művelődési Ház belső rekonstrukciója” című projektjéhez kapcsolódó beszerzés értékelése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete az MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiíráson nyertes „Az Egry József Művelődési Ház belső rekonstrukciója” című projekt kivitelezése pályázatának kivitelezésére indított beszerzéséhez kapcsolódóan a beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
 2. Elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötését nettó 20.885.540 Ft + ÁFA = 26.524.636 Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 3. A szerződéskötéshez szükséges bruttó 3.676.641 Ft önerőt az önkormányzat 2022. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.
 4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                          

 

140/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

141/2022. (05.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 25-i nyílt ülésének napirendjéről leveszi

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati rendeletek deregulációja – Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás – határozat II.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

című napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

142/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 25-i soros ülésének napirendjét 22 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról – Törvényességi felügyelet bírság

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. KÖH 2021. évi teljesítés elszámolás

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. ENÜ Kft. 2022. I-III. havi beszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. MENÜ Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. VN Kft. 2022. I-III. havi beszámolója

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. VN Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló az adóztatásról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Belsőellenőrzési jelentés 2021. évről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Civil szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szociális tűzifa támogatási igény benyújtása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Óvoda – bölcsőde tűzjelző rendszerének ajánlata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szakmai javaslat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kérelem fogászati röntgengép cseréhez

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogorvos

 1. Evangélikus Egyház támogatási kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Veress István lelkész

 1. Békássy János kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22.Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    2

 

143/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
  1. Kiadási főösszege             132 643 332 Ft, melyből
 2. Költségvetési kiadások             132 643 332 Ft

ebből:

 1. személyi juttatások:  79 144 153 Ft
 2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:             12 175 810 Ft

 1. dologi kiadások: 17 879 092 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások: 21 757 645 Ft
 4. ab) Felhalmozási kiadások               1 686 632 Ft
 5. ac) Finanszírozási kiadások                            0 Ft

 

 1. Bevételi főösszege            154 186 225 Ft, melyből:
 2. ba) Költségvetési bevételek 19 559 732 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül: 16 097 762 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:           0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                 0 Ft
 4. működési bevételek:  3 461 970 Ft

 

 

 

 1. felhalmozási bevételek:                             0 Ft
 2. működési célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 3. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 4. bb) Finanszírozási bevételek   134 626 493 Ft.

 

 1. Mérlegfőösszege:  
 2. Eszközök:                                                23 100 606 Ft

ebből:

 1. Befektetett eszközök   1 272 738 Ft
 2. Forgóeszközök 21 827 868 Ft
 3. Források 23 100 606 Ft

ebből:

 1. Saját tőke 16 959 110 Ft
 2. Kötelezettség      191 844 Ft
 3. Passzív időbeli elhatárolások               5 949 652 Ft

 

 • Pénzmaradvány             21 542 893 Ft
  1. kötelezettséggel terhelt    191 844 Ft
  2. szabad pénzmaradvány                         21 351 049 Ft

 

mely pénzmaradványból 191 844 Ft-ot a szállítói kötelezettségekre fedezetként biztosítja, 5.000.000,- Ft összeget a KÖH költségvetésébe a működéshez biztosítja a fennmaradó szabad pénzmaradványt 16 351 049 ,-Ft összegben, Badacsonytomaj Város Önkormányzat vonja el, és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást készítse elő.

 

 1. felkérem a jegyzőt, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletébe építse be.

 

Határidő:       május 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tamás Lászlóné osztályvezető

                       

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

144/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

A KÖH 2021. évi teljesítés elszámolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolását elfogadja.
 2. a 2021. évi pénzmaradványból Balatonrendes Község Önkormányzatát megillető 312.649,- Ft összeget, valamint Ábrahámhegyközség Önkormányzatát megillető 1.123.219,- Ft összeget a KÖH II. félévi finanszírozási összegébe kéri beszámítani.
 3. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

       Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

                                       Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

145/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzmaradvány felosztását – az előterjesztés szerinti tartalommal – az alábbiak szerint elfogadja

 

      Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                      434 411 372,-Ft

- Kulturális Intézmény                               5 258 067,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal              21 542 893,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                      168 877 816,-Ft

- Kulturális Intézmény                               5 258 067,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                5 191 844,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                      265 533 559,-Ft

- Kulturális Intézmény                                             0,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal              16 351 049,-Ft

 

 1. az önkormányzat pénzmaradványából az 1. pont szerint a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 265 533 559,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékába helyezi.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre eszköz vásárlás és rendezvény ktg-re a pénzmaradványt 5 258 067,- Ft összegben az intézménynél hagyja.
 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványából az 1. pont szerinti kötelezettségeire és többletfeladataira a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány 16.351.049,-Ft összegét az intézménytől elvonja és az önkormányzati tartalékba helyezi.
 4. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

                 egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

146/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2022. év I-III. havi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2022. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

                  értesítésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

                 Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

147/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2021. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 821 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

148/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

VN Kft. 2022.I-III. havi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2022. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

                 értesítésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                                        Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

                                         Rakics Anna Ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

149/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

 1. Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2021. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, - 7.559,- eFt eredménnyel elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

150/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

 VN Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 183/2020(V.27) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 1. Badacsonytomaj VN Felügyelő Bizottsági tagjai megbízási díját, 2022. június 1. napjától bruttó 23.190,- Ft/hó/Fő összegre emeli.
 2. Az emelésből adódó 363.468,- Ft többletköltséget a VN Kft. részére többlettámogatásként az Önkormányzat tartaléka terhére biztosítja a Képviselő-testület.
 3. Felkéri az Ügyvezetőt az érintettek értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére.  
 4. Amennyiben a VN. Kft-nek a pénzügyi egyensúlya a későbbiekben rendben lesz, akkor a Képviselő-testület újra tárgyalja a bizottsági tagok díjazását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

                 értesítésre 5 nap

       Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                                        Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

                                        Rakics Anna Ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

151/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat vagyonkimutatását – az előterjesztés szerinti melléklettel – elfogadja.

 

Határidő: azonnal                     

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

     Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0             

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

152/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi adóztatásról szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóztatásról szóló előterjesztést megismerte, azt elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Tamás Lászlóné Költségvetési- és Adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

153/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

 1. évi Belsőellenőrzési jelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2021.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.
 2. Felkéri a jegyzőt, a jelentésben foglaltak szerint a szükséges intézkedések végrehajtására.

 

Határidő: azonnal                     

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

    Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

154/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Civil szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatások elszámolása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a civil szervezetek részére 2021. évben nyújtott támogatás elszámolásáról szóló beszámolókat megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

     tájékoztatásra 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Cseh Dénesné Pénzügyi előadó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

155/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatására a maximálisan igényelhető 142 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 180.340,- Ft erejéig a 2022. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Bodnár Attila jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

                                      Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

156/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Pipitér Óvoda-bölcsőde tűzjelző rendszerének ajánlata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini bölcsőde és Bölcsőde tűzjelző rendszerének kivitelezése” című projekthez kapcsolódó beszerzés értékelése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini bölcsőde és Bölcsőde tűzjelző rendszerének kivitelezése tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja.
 2. Egyetért a vezeték nélküli rendszer kiépítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó Házibarát Távfelügyeleti és Szolgálató Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésével nettó 205.389,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.530.844,- FT összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 3. A szerződéskötéshez szükséges összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
 4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.
 5. Műszaki szakember bevonásával kéri kivizsgáltatni és elszámoltatni a felelőst a tűzjelző rendszer kiépítésének elmaradása tárgyában.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

 

 

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Molnár Mihály pályázati referens

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

157/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Szakmai javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Szakmai javaslat tárgyában előkészített előterjesztést, és dönt abban, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/811-1/2022. ügyiratszámú javaslatában foglaltakat elfogadja azzal, hogy a változtatási tilalom esetleges elrendelésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jár el.
 2. felkéri dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   dr. Bodnár Attila jegyző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

158/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Fogászati röntgengép vásárlásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Pinterits Judit fogorvos kérelmére a fogorvosi rendelőbe a Dentalcoop Plus Kft ajánlatát elfogadva röntgen vásárlása mellett dönt, melyet a fogorvos részére ingyenes használatba ad.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. Felhatalmazza a polgármestert az eszköz megrendelésére és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                  kifizetésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

159/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Kővágóörs- Révfülöp- Kapolcs Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kővágóörs- Révfülöp- Kapolcs Evangélikus Egyházközösség (székhely: 8254 Kővágóörs Jókai u.24.) – a továbbiakban: Egyházközösség– részére 2022. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 2,6 millió Ft összegben, azaz Kettőmillió-hatszázezer forint összegben a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen az Egyházközösség bankszámlájára
 3. a támogatás célja: társgyülekezeti kölcsön visszafizetése
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyházközösség a támogatásról 2023. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyházközösséggel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 8. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 8 nap

     az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

                 beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

160/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Békássy János kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a „Békássy János kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy elviekben támogatja az emlékoszlop visszahelyezését, melyhez kapcsolódóan az alábbi javaslatot teszi:
 • Támogatja az emlékoszlop visszahelyezését azzal, hogy kerüljön rá két emléktábla is. Az egyiken szerepeljen azok neve, akik a Kisfaludy út kialakításához magánterületeket biztosítottak. A másikon a jelen felújítást támogató szervezet, illetve a mostani és az előző képviselő-testületek ciklusidőszaka legyen megjelölve.
 • Felkéri Békássy János kérelmezőt, hogy az érintetteket, illetve hozzátartozóikat keresse fel, kérje a hozzájárulásukat, hogy a nevüket az emlékoszlopon feltűntethessük.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az 1. pontban foglalt javaslatok alapján intézkedjen.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

161/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

162/2022. (V.25.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

                 a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

163/2022. (05.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

164/2022. (05.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 30-i  

rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati rendeletek deregulációja – Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás – határozat II.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand infrastrukturális fejlesztése” című pályázat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázat - Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázat pályázatának Projektelőkészítő tanulmányának kidolgozása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése – ajánlat elbírálása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:               0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                          

 

165/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata zárszámadásához

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztés mellékleteként bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

     Nagy László mb. intézményvezető BVKI

     Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

                                                          

166/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás – határozat II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás – határozat II. napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj 2157/4, 2157/3, 2157/5, 2157/6, 2157/7, 2157/8, 2157/9 és 0274/1 helyrajzi számú ingatlanok településrendezési tervekben való módosítása a helyi igényeknek megfelelően a következők szerint:
 3. olyan épületegyüttes létrehozása, amely megfelel jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező telepítési tanulmánytervnek s a mindenkori hatályos környezetvédelmi szabályoknak

HÉSZ-t érintő módosítások:

 • Egy új Különleges kemping (K-kmp-1) terület létrehozása a célok elérése érdekébenaz adott ingatlanok tekintetében.
 • Az új K-kmp-1 építési övezetben:
 • A telken belül elhelyezhető építményfunkciók módosulnak kereskedelmi célú szállásférőhely, vendéglátó épület és pihenést, testedzést szolágáló építményekre.
 • A beépítési előírások a K-kmp övezethez képest minimálisan változnak: A kialakítható/beépíthető teleknagyság 5000m2 helyett 3000m2-re változik, a célok elérése érdekében. Illetve a minimális zöldfelület 70%-ról 60%-ra csökken. Ezen felül a legnagyobb beépítettség és a legnagyobb építménymagasság nem változik, illetve az jelenleg is hatályos legnagyobb homlokzatmagasság is változatlan marad a hatályos előírások szerint a Különleges kemping övezetekben.
 • A HÉSZ-ben az épület legmagasabb pontja és a legnagyobb gerincmagasság törlésre kerül a K-kmp övezetek tekintetében, mivel az nem releváns a HÉSZ-ben, továbbá a 12 m-ben jelenleg is meghatározott homlokzatmagasság indokán.
 • A településképi önkormányzati rendeletben kerüljön rögzítésre, hogy az épület legmagasabb pontja maximum 12 méter lehet azzal a kiegészítéssel, ha hatályba lép ez a módosítás a településképi önkormányzati rendeletben, ez a szabályozás csak akkor kerüljön törlésre a HÉSZ-ből.
 • A HÉSZ 2. sz mellékletéből az adott ingatlanok hrsz.-ai törlésre kerülnek az Önkormányzattal való közös megállapodás alapján.
 1. Badacsonytomaj 2157/9 helyrajzi számú Különleges kemping besorolású ingatlanból önálló ingatlanként kialakíthatóvá válik egy, a helyi lakosok és nyaraló tulajdonosok számára a Balaton közvetlen megközelítését biztosító 3000 m2 alapterületű terület, mely az Önkormányzat tulajdonába kerül. Ennek az új zöldterületnek részeként lesz pótolva (áthelyezve) a 2157/5, 2157/7. hrsz-ú ingatlan (hatályos szabályozás szerint zöldterület) 15%-ának megfelelő terület, mely a tervezett állapotban eredeti helyén a környező ingatlanoknak megfelelően K-kmp-1 besorolásúra módosul.
 2. Az ingatlanokra a szabályozási tervlapon jelzett gyalogút, parti sétány és a központi zöldterülethez kiszabályozott út törlésre kerül, és csak a 3000m2 alapterületű Önkormányzati Strand partvonal felöli részén kerül kijelölésre a Badacsonytomaj vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 10/2005. (IV.14,) TNM rendelet szerint. Az Új 3000m2 területű Zöldterület megfelel a TNM rendeletben is feltüntetett Zöldterületnek.
 3. Emellett a 71-es számú közútról a vasúti átkelőn keresztül történő megközelítésére a Badacsonytomaj 0274/1 helyrajzi számú ingatlanon meglevő útról az Ingatlanokból telekalakítással kialakítandó magánúton keresztül lehetőség megteremtése. Az ingatlan adott területrésze, mely a vasúti átkelőtől az új kiszabályozott Önkormányzati Strand területig terjed jelenleg is egy kialakított használatban lévő út.
 4. Az építési hely kijelölése törlésre kerül az ingatlanokról.
 5. Az ingatlanok megközelítését szolgáló javasolt közforgalom elől el nem zárt magánút kerül kijelölésre a szabályozási tervlapon.
 6. felhatalmazza a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, a településtervezőket, és a főépítészt a további intézkedések megtételére.
 7. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a településtervezőket, a főépítész urat, és az érintett feleket tájékoztassa a döntésről.
 8. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy tárgyi ügyről a Badacsony Újságban adjon tájékoztatást a lakosság részére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Szabó Zoltán főépítész

településtervezők

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

     Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

167/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

„Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21” pályázati felhívás keretében benyújtani kívánt „Badacsonyi strand infrastrukturális fejlesztése” című pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21” pályázati felhívás keretében benyújtani kívánt „Badacsonyi strand infrastrukturális fejlesztése” című pályázat” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

                  A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21 pályázati felhívás keretében benyújtani kívánt „Badacsonyi strand infrastrukturális fejlesztése” című pályázati tervezetnek maximum 600 millió Ft támogatás tartalommal történő benyújtásával egyetért.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 pályázat benyújtására: 2022. június 1.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

168/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21” kódszámú pályázat – Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázat pályázatának Projekt-előkészítő tanulmányának kidolgozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21” kódszámú pályázat – Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázat pályázatának Projekt-előkészítő tanulmányának kidolgozása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

                   Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21” kódszámú pályázat – Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázat vonatkozásában a projekt-előkészítő tanulmány kidolgozásához kapcsolódóan a beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
 2. Elfogadja és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő Planet Energy Magyarország Kft-vel a megbízási szerződés megkötésével nettó 10.600.000,- Ft + ÁFA = bruttó 13.462.000,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 3. A fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. Amennyiben támogatásra kerül a pályázat, fenti költség elszámolhatóvá válik.
 4. felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat a szükséges biztosítékok beépítésével a szerződés elkészítésére azzal, hogy a szerződés tervezetét javasolja megküldeni a Képviselő-testület tagjainak részére.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

169/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése – ajánlat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése a tervezési program szerinti tartalommal című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

                   Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésének vonatkozásában a tervezési feladatok elkészítéséhez kapcsolódóan a beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
 2. elfogadja és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő Wéber Építésziroda Kft-vel a megbízási szerződés megkötésével nettó 2.950.000,- Ft + ÁFA = bruttó 3.764.500,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 3. A fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. Amennyiben támogatásra kerül a pályázat, fenti költség elszámolhatóvá válik.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

175/2022. (06.14.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

176/2022. (06.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 14-i  rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

177/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját hatáskörében tartja a várakozóhelyek megváltásáról szóló döntést.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

178/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az éves parkolóbérlet díja 8.000 Ft./év összegben kerüljön meghatározásra a rendeletben.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

179/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Rakics Annát a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a június 29-ei soros képviselő-testületi ülésre készítse elő a parkolóhelyek bővítésére vonatkozó javaslatot a napirend tárgyalása során tett javaslatok figyelembevételével.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

180/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendeletben az éves bérletek kiváltásának időpontját április 1-től határozza meg.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

181/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Üzemeltetőnek, hogy a strand nyitvatartási idejétől eltérjen, megfelelő biztonsági intézkedések mellett strandi rendezvények idején éjszaka is lehessen fürdőzni.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

182/2022.(VI. 14.) Képviselő-testületi határozat

Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerint, a Kbt. 81. §-ára tekintettel uniós eljárásrend szerinti „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a 2022. május 17. napján megtartott bírálóbizottsági ülésen tett bíráló bizottság által tett javaslattal egyetért valamint elfogadja és támogatja az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tevő TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőtől a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérését.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály projektmenedzser

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

183/2022. (06.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

184/2022. (06.20.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 20-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonyörsi ivóvíz probléma - javaslat

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

185/2022. (VI.20.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi ivóvíz probléma

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonyörsi ivóvíz probléma – javaslat” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a badacsonyörsi ivóvízzel összefüggő problémák I. ütemében az általános tartalék terhére a Badacsonytomajért Közalapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. Cseh Ervinné kuratóriumi elnök) részére 5 millió Ft összegű támogatást nyújt.
 3. a probléma további megoldásában az alábbi módon kíván részt venni:
  1. közműépítésre vonatkozó pályázati lehetőségek felderítését követően a Képviselő-testület vállalja, hogy a Kisörshegyi ivóvíz tekintetében engedéllyel rendelkező terv alapján benyújtja a pályázatot. A pályázat támogatása esetén a megvalósítással összefüggő feladatokban a Képviselő-testület részt vállal, és koordinálja azt.
  2. a DRV Zrt. által javasolt „társasházi rendszer” kiépítése esetén vállalja, hogy koordinálja az eljárást akár oly módon is, hogy megbízással foglalkoztat 1 főt, aki a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja. Az almérő kiépítése (amennyiben akna sincs, annak kiépítését is beleértve) az ingatlan tulajdonosának a feladata és költsége. A DRV Zrt. a „társasházi rendszer” kiépítése esetén az órák hitelesítésével és a szükséges adminisztrációval vesz részt.
  3. a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a probléma komplex megoldása érdekében a térség területfejlesztésért felelős miniszterével.
  4. a probléma megoldása érdekében 2022. július 1-én 18.00 órakor lakossági fórumot tart, melynek helyszíne: Badacsonyörs, Szürkebarát fogadó. A fórumra a DRV. Zrt. is meghívást kap. A lakossági fórum szervezését a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnöke vállalta.
  5. felkéri az önkormányzat ügyvédjét, Dr. Végh József urat, hogy vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogy a kiépítendő „társasházi rendszerhez” nem csatlakozók milyen módon választhatók le a rendszerről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                       támogatás átutalására 2022. június 21.

                       egyebekben 2022. július 1., illetve folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

                        Dr. Végh József ügyvéd

                        Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

                       

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

186/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:            azonnal          

Felelős:               Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

187/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Szent Donát utca lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szent Donát utca lezárásával kapcsolatos bejelentés tárgyában napirendek előtt egyeztető megbeszélést folytat le az érintettek részvételével.

 

Határidő:            azonnal         

Felelős:               Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

188/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 29-i soros ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosítása – új önkormányzati rendelet megalkotása a közterületek felbontása és a közúton folyó munkák tárgyában

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. VN Kft. és a Menü Kft. gazdálkodásáról szakértői jelentés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Göncz Attila szakértő

 

 1. Kérelem pszichiátriai rendelésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Fekete Éva

 

 1. Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

 1. Beszámoló a pályázatokról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh Ferenc településtervező

                    Laposa Bence kérelmező

 

 1. Szent Donát utca közvilágítási ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonyörsi közvilágítás ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonytomaj 016. hrsz-ú kivett közút vásárlási szándékának ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Kisörshegyi út beszakadt betonpadka ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

 

189/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet a Badacsonytomajért Közalapítvány részére a badacsonyörsi ivóvíz probléma megoldása érdekében átutalt 5 millió forint összegű támogatással kiegészítve nem fogadja el.

 

Határidő:            azonnal

Felelős:               Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

190/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft. részére támogatás biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. MENÜ Kft. II. féléves működéséhez szükséges 5.791.692,- Ft összegű támogatást biztosítja az általános tartalék terhére.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
 3. Felkéri a hivatal költségvetési és adóosztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                            egyebekben 10 munkanap

                            Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1.                            Bodnár Attila jegyző

          Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

191/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendjének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a meghívó szerinti 8. napirendi pontot, „Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE” a napirendben érintett településtervező kérésére előre hozza, 4. napirendi pontként tárgyalja meg.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

192/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE” tárgyában előkészített előterjesztés megismerte.
 2. megismerve a településtervező, és Szabó Zoltán főépítész úr véleményét a Hableány melletti terület településrendezési tervének módosításához a zöldterület pótlásához/kijelöléséhez a döntést elhalasztja. Javaslatait a helyszíni bejárást követően teszi meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

                            helyszíni bejárás megtartására 10 napon belül

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                            Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

193/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

VN Kft.  és MENÜ Kft. gazdálkodásáról szakértői jelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. G&G Consulting Tanácsadó Kft által készített szakértői jelentést megismerte.
 2. szakértői jelentésben foglaltakat elfogadja azzal, hogy a jegyző úr, a szakértő úr és az ügyvezetők dolgozzák ki együtt a hatékonyabb működésre a javaslataikat mindkét gazdasági társaság esetében, 2022. szeptember 1-i határidővel.
 3. Az elkészített anyag ezt követően mielőbb kerüljön kiküldésre a képviselők részére áttanulmányozás céljából, majd a szeptemberi soros ülésen történjen meg a döntéshozatal.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        egyebekben szeptember 1. illetve szeptemberi soros ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                        Göncz Attila szakértő

                        Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

                        Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

194/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Pszichiátriai rendelésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Fekete Éva pszichiáter kérelmét megismerte.
 2. hozzájárul, hogy a háziorvosi rendelőben pszichiátriai rendelést folytasson, ezzel összefüggésben Dr. Fekete Éva doktornővel egyeztető megbeszélés kezdeményezését határozza el.
 3. a rendelő használatáért 10.000,- Ft/hó összeget határoz meg.
 4. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

                            egyebekben 30 nap

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

                            Dr. Bodnár Attila jegyző

                            Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

195/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kodály Zoltán utca telekrendezése II.” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, Dr. Végh József ügyvéd jogi állásfoglalásának figyelembevételével az érintett ingatlantulajdonosokkal mielőbbi személyes egyeztetést kezdeményez, melynek lebonyolítására felkéri Dr. Végh József ügyvédet.
 3. dönt abban, hogy az egyeztetés időpontjáról a képviselők részére értesítés kerül kiküldésre azzal a kiegészítéssel, hogy Dr. Végh József ügyvéd mellett az egyeztetésen minimum két képviselő is legyen jelen.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                 Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

196/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1.             Bodnár Attila jegyző

                                      Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

197/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Szent Donát utca közvilágítás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Szent Donát utca közvilágítás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi közvilágítás megvalósítását elviekben támogatja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit hogy a Szent Donát utca érintett szakaszára, és a badacsonyörsi és badacsonyi buszmegállóhoz is a tervezett napelemes közvilágítási rendszer telepítésére 3 db ajánlatot kérjenek be, és a beérkezett ajánlatok tekintetében a Képviselő-testület soron következő ülésén történjen döntéshozatal.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a BTTF műszaki szakértőivel kezdeményezzenek egyeztetést a Szent Donát úti közvilágítás ügyében, tekintettel arra, hogy a tervezett napelemes rendszer telepítése érintheti a tárgyi útszakaszon folyó beruházást.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

                             egyebekben a következő soros testületi ülésre

                             árajánlat bekérésére 30 nap

                             BTTF műszaki szakértőivel egyeztetésre 10 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

198/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi közvilágítás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs közvilágítás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi közvilágítás megvalósítását elviekben támogatja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy Badacsonyörs településrész vonatkozásában azon utak esetében, ahol szükséges lámpatest telepítése – a beérkezett kérelmek alapján a Rizling utca, Szépvölgyi utca, Kiserdő utca, Kisörshegyi utca, és Vadrózsa elnevezésű utcákra - napelemes közvilágítási rendszer telepítésére 3 db ajánlatot kérjen be.
 3. a 2. pont szerinti 3 db ajánlat bekérésére vonatkozó ajánlati felhívásba kerüljön rögzítésre a leszállítás időtartama, és minimum 1 éves garancia vállalása a telepített napelemes rendszerre.
 4. a beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület a következő soros testületi ülésén hoz döntést.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

                             egyebekben a következő soros testületi ülésre

                             árajánlat bekérésére 30 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                             Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

199/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Zsálya utcai ivóvízhálózat ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Zsálya utcai ivóvízhálózat ügye”” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi ivóvíz hálózat megvalósítását támogatja, a tervezési eljáráshoz szükséges 325.000,- Ft-ot a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja a közműépítő közösség/társulás részére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési- és adóosztályát a szükséges intézkedések megtételére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                             Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

200/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi komplex rehabilitációt elviekben támogatja, az utat forgalom technikailag szabályozni kell.
 2. megbízza a Badacsonytomaj VN. Kft-t a Kápolnavölgyi út vonatkozásában feltárt szakasz javításával azzal a kiegészítéssel, hogy az út helyreállítására, javítására mielőbb kerüljön sor. A szükséges forrást a Kápolnavölgyi út mindkét problémás szakasza tekintetében – bruttó 2 x 206 eFt-ot, azaz bruttó 412.000,- Ft összeget – a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyző, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a költségek áthárítására milyen lehetősége van a hivatalnak.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a munka megrendelésére 10 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                       Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető   

                       Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                                               Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

201/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 016 helyrajzi számú kivett közút vásárlási szándékának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ,,Badacsonytomaj 016 helyrajzi számú kivett közút vásárlási szándékának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte, és elviekben támogatja.
 2. dönt abban, hogy a kérelmet abban az esetben támogatja, ha a kérelmező Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelete mellékletét képező BSZT-alsó szabályozási tervlapon megjelölt Badacsonytomaj 016 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában az útmegszüntetése eljárás, a telekalakítási engedélyezési eljárás, és az ingatlan-nyilvántartási hatóság által lefolytatandó eljárás költségeit teljes egészében viseli, és ezt nyilatkozatában vállalja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a 2. pont szerinti eljárások tekintetében készítsen költségkalkulációt, mely a nyilatkozat mellékletét képezze.
 4. amennyiben a 2. pont szerinti nyilatkozat megküldésre kerül, felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit az eljárások lefolytatására.
 5. a 2. pontban foglalt eljárások lefolytatását követően tud érdemben foglalkozni a kérelemmel.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről, felkéri dr. Végh József ügyvédet a szükséges megállapodások előkészítésére.

 

Határidő:            azonnal

                             nyilatkozat bekérésére 10 nap

                             megállapodás előkészítésére 15 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

202/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Állami és önkormányzati telekhatár, illetve útlezárási problémák felmérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy kutassa fel ki foglalkozik állami és önkormányzati telekhatár, illetve útlezárás problémákkal, majd kérjen ajánlatot ezek felmérésére.

Az ajánlatokat terjessze be a képviselő-testület 2022. évi szeptemberi ülésére.

 

Határidő:            azonnal

                             egyebekben 2022. szeptemberi soros ülés

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

203/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármestere 5/758-2/2022. és 5/758-7/2022 számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelmének elbírálása ügyében az alábbi határozatot hozza:

 

H A T Á R O Z A T

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének a Szebellédi Ferenc (8261 Badacsonytomaj Park utca 9.) részére a szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában meghozott 5/758-2/2022. és 5/758-7/2022.  számú határozatát Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

hatályban tartja,

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelmét elutasítja.

 

A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a (Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém Vár utca 19.) címezve Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

I N D O K O L Á S

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/B§ (5) Szabadtéri koncert – az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével – 10:00 óra és 22:00 óra között tartható

(7) A (4)-(6) bekezdésekben szabályozott időkorláttól való eltérést – kérelem alapján – a polgármester engedélyezheti. Az engedélykérelmet a szabadtéri műsor, koncert, valamint az alkalmi rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően legalább 8 nappal köteles a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

(7a) A (4)-(6) bekezdésben szabályozott időkorláttól való eltérésre a polgármester

 1. hétköznapokon 24 óráig,
 2. a hét első munkanapját megelőző napon 24 óráig,
 3. pénteki és szombati napokon 03 óráig,
 4. a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet alapján a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend szerinti pihenőnapokon a (7a) bekezdés b) pontja szerint,
 5. esküvői rendezvény esetén 06 óráig

adhat engedélyt.”

 

Szebellédi Ferenc, mint a Badacsony Borozó sor, Finom Falatozó elnevezésű üzlet tulajdonosa és üzemeltetője 2022. május 13. napján szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában kérelmet nyújtott Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteréhez. A zeneszolgáltatás engedélyezését 2022. május 21. napján, valamint május 28. napján 22 órától másnap 02 óráig kérelmezte.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/758-2/2022. és 5/758-7/2021. számú határozatában a zeneszolgáltatást 2022. május 21. napján, valamint május 28. napján 22:00 órától 24:00 óráig engedélyezte Badacsonytomaj Badacsony Borozó sor Finom Falatozó helyszínen.

 

A határozat a Rendelet 8/B. § (5) bekezdésén alapul.

 

A Képviselő – testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 142/A § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (2) bekezdése állapítja meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 430/2021. (VIII.02.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.

 

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

                             értesítésre 5 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                 Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

204/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs, Kisörshegyi út 51. szám előtti betonpadka beszakadás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs, Kisörshegyi út 51. szám előtti betonpadka beszakadás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi javítási munkák megvalósítását elviekben támogatja, a kivitelezéshez szükséges 1.378.839 Ft-ot a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a tárgyi kivitelezéshez kapcsolódóan még két ajánlatot kérjen be, majd a beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testületi a soron következő ülésére terjessze be a döntés meghozatalához.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

                             kérelmezők tájékoztatására 5 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                             Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

205/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízcsatornázás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésének ügye” tárgyú előterjesztést megismerte, és dönt arról, hogy elviekben támogatja a szennyvízcsatornázás ügyét.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy kérjék fel Lasancz Tamás tervezőt, hogy aktualizálja az általa korábban készített költségbecslést.
 3. A képviselő testület dönt arról is, hogy a Rózsa köz szennyvízcsatornázási ügyében a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit gondoskodjanak az ügymenet előkészítéséről a képviselő-testületi soros ülésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben a következő soros testületi ülésre

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

206/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Borhét szabályzatának felfüggesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borhét Szabályzatában foglaltakat felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

207/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

208/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

209/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

210/2022. (VI.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

211/2022. (VI.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 30-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

                                                          

212/2022. (VI.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi ivóvízzel kapcsolatos döntés könyvelésen történő átvezetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2022. (VI.20.) képviselő-testületi határozatban foglaltakat fenntartja, Badacsonytomajért Közalapítvány részére a badacsonyörsi ivóvíz probléma megoldására átutalt 5 millió forint támogatás előirányzatokon való átvezetésével egyetért.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

213/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

214/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. augusztus 4-i rendkívüli ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról – Törvényességi felhívásról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (VI.01.) képviselő-testületi határozatának visszavonásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Európa Kulturális Főváros programsorozat támogatása 2023.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kérelem nyári üdültetés bevételének felhasználására, illetve beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

215/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendjének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a meghívó szerinti negyedik napirendi pontot - Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés – második napirendként tárgyalja meg

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

216/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a jelenleg érvényes Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendeletéből kerüljön ki a 71-as út alatti részre vonatkozó szabályozás.

 

Határidő: azonnal

                 egyebekben a következő soros testületi ülés

Felelős:   Dr. Bodnár Attila jegyző

                Gyimesi Mónika ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

217/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a szükséges hatósági véleményeztetések lebonyolítását követően a Képviselő-testület javaslatai, és véleménye alapján a 2022. ősz folyamán átfogó környezetvédelmi rendelet kerüljön megalkotásra a jelenlegi szabályozás helyett.

 

Határidő: azonnal, egyebekben

 1. szeptemberi testületi ülés

Felelős:   Dr. Bodnár Attila jegyző

                Gyimesi Mónika ügyintéző

 

Szimpátia szavazás:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az augusztus 19-i Fényvarázs ünnepe, az augusztus 20-i ünnepség és a Szüreti rendezvény vonatkozásában az elhangzott iránymutatással egyetért. Javasolja, hogy Badacsony területe legyen három részre osztva, a Balatontól a hegy felé haladva, a 71-es út alatti, a 71-es út és a Római út közötti, illetve a Római út feletti részre. Ha az egyik részen önkormányzati rendezvény van, akkor annak ideje alatt ott más már ne kaphasson engedélyt a zeneszolgáltatásra.

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

218/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés” tárgyában előkészített előterjesztés megismerte.
 2. egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019.(VI. 26.) képviselő-testületi határozatával indult településülésrendezési eszközök módosítása a szükséges biológiai egyenérték pótlása érdekében Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában álló 306/2 helyrajzi számú ingatlan területének zöldterületbe vonásával, valamint Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Badacsonytomaj 306/1 helyrajzi számú ingatlan beültetési kötelezettségű területének szükséges részének zöldterületbe vonásával valósuljon meg.
 3. a 2. pontban hivatkozott Badacsonytomaj 306/1 helyrajzi számú és Badacsonytomaj 306/2 helyrajzi számú területek nagysága meghaladja a Badacsonytomaj 1231/1 helyrajzi számú ingatlanon a módosítással csökkenő zöldterület nagyságát, ezzel is növelve a település zöldterületének nagyságát.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a megkötött településrendezési szerződést, és a tervezési szerződések határozat szerinti módosítására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

 

 

 

Határidő:     elfogadásra azonnal

  tájékoztatásra 10 nap

  a főépítészi, és településtervező tájékoztatására 10 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

                     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                     Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

219/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (VI. 01.) képviselő-testületi határozatának visszavonásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/977-1/2022. ügyiratszámú törvényességi felhívását megtárgyalta, és annak ismeretében Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (VI. 01.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

220/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Európa Kulturális Főváros programsorozat támogatása 2023.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az EKF 2023” tárgyában előkészített előterjesztés megismerte, és dönt abban, hogy a Veszprém Balaton 2023 – Európa Kulturális Főváros programsorozathoz Kulturális és művészeti programok támogatása projekt keretén belül a kidolgozott projekttervet, illetve a megvalósításához szükséges 14.865.200,- Ft összegű támogatást köszönettel elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok, szerződések aláírására.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

                   a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

                   Dr. Bodnár Attila jegyző

                   Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

221/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Kérelem nyári üdültetés bevételének felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a nyári üdültetés bevételéből előzetesen 887.536,- Ft felhasználásához, iskola bútor és tárolódobozok, illetve ágynemű és egészségügyi papír vásárlása céljára.
 2. Az iskola bútor az önkormányzat nevére kerülhet megrendelésre, a nyári üdültetés bevétele terhére, amely elszámolására az üdültetési időszak végén kerül sor.
 3. Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

                  egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

222/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Kérelem a beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatásához, 8 fő esetében mindösszesen 95.200,- Ft összegben.
 2. fenti összeget az iskola nyári üdültetéséből befolyt bevétele terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

223/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

224/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. augusztus 31-i rendkívüli ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kulturális Intézmény kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

225/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása – határozati javaslat kiegészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása című előterjesztést megtárgyalta.

A BTTF vezérigazgatója által tett javaslatot a határozati javaslat 4. pontjaként az alábbiak szerint fogadja el:  

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határidők tekintetében dönt arról, hogy
 • a Tátika épület megújítására vonatkozó, 2021. október 15-én az „Sz-L” BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött kivitelezési szerződést jogszerűen 2022. szeptember 30-ig megszűnteti.
 • az Irányító Hatóság felé a szerződéssel kapcsolatos elszámolást 2022. szeptember 30-ig benyújtja annak érdekében, hogy a BTTF a munkát el tudja kezdeni.
 • A terveket és engedélyeket hivatalosan és tételesen mielőbb átadja a BTTF részére.
 • a műszaki munkaterületet 2022. október 15-ig az SZL BAU-tól visszaveszi, ezt a szeptemberben megkötendő műszaki megállapodásban rögzíti.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

226/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázat részét képező Tátika épület megújítására vonatkozó, október 15-én az „Sz-L” BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött kivitelezési szerződés megszűnése okán annak lezárását kezdeményezze, valamint felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges lépések megtételére, a felek közti elszámolás lefolytatására.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” megnevezésű közbeszerzés eljárást érvényesnek nyilvánítja. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” megnevezésű közbeszerzés eljárás

 

 

eredményessé nyilvánításához szükséges fedezetet az Önkormányzat biztonságos gazdálkodásának érdekében biztosítani nem tudja, így a „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” megnevezésű közbeszerzés eljárást eredménytelenné nyilvánítja és egyben felhatalmazza a polgármestert az eljárás érvényessé, de eredménytelenné nyilvánításához szükséges lépések megtételére.

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázatában a további kivitelezési költségtételek és a kapcsolódó feladatok BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére történő átadásával egyetért, és felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges Támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére, a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás előkészítésére, a konzorciumi szerződés módosítás előkészítésére és mindezekhez szükséges lépések megtételére, a kapcsolódó dokumentumok aláírására.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határidők tekintetében dönt arról, hogy
 • a Tátika épület megújítására vonatkozó, 2021. október 15-én az „Sz-L” BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött kivitelezési szerződést jogszerűen 2022. szeptember 30-ig megszűnteti.
 • az Irányító Hatóság felé a szerződéssel kapcsolatos elszámolást 2022. szeptember 30-ig benyújtja annak érdekében, hogy a BTTF a munkát el tudja kezdeni.
 • A terveket és engedélyeket hivatalosan és tételesen mielőbb átadja a BTTF részére.
 • a műszaki munkaterületet 2022. október 15-ig az SZL BAU-tól visszaveszi, ezt a szeptemberben megkötendő műszaki megállapodásban rögzíti.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy minden olyan dokumentum, ami lényegesen befolyásolja a projektet, normakontrollra a testület elé kerül.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

227/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Kulturális Intézmény kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Nagy László mb. intézményvezető kérelmét megismerte és a rendezvényekhez bruttó 4,8 millió forint összeget biztosít finanszírozásként a 2022. évi tartalék terhére.
 2. Felkéri a Hivatalt, az előirányzat módosítására a szükséges intézkedések tegye meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 Ei módosítás a soron következő KT ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

228/2022. (09.28 .) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

229/2022. (09.28 .) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 28-i nyílt ülésének napirendjére felveszi

 • SZL-BAU egyezségi ajánlata

című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

230/2022. (09.28 .) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 28-i nyílt ülésének napirendjére felveszi

 • BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

231/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Napirendi pont kiegészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2022. szeptember 28-i nyílt ülésén a 6. napirendi pont „Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása” keretében a Dem-Team BT. és Bíró László kérelmét megtárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

232/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 28-i soros ülésének napirendjét 36 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tevének jóváhagyásáról szóló 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A település egészségügyi helyzetéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Horváth Margit, Dr. Pinterits Judit, Poszlovszky Krisztina

 1. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése - vizesblokk

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Borsai Árpád, AM Event Group Kft.

 1. Háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csík Bertalan Bazaltcsepp Kft. képviseletében, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

 1. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vízkeleti István kérelmező

 1. Lamandert Kft. pótmunka ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörsi közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése – Hajdu István kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester          

 1. Badacsonytomaj 0123/7. hrsz-ú ingatlan felajánlása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 1. 96/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat módosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Arborétum úti ivóvízhálózat ügye – 199/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat módosítása

         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörs Fűzfa utca szennyvízvezeték ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kodály Zoltán utca telekrendezése – ügyvédi állásfoglalás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester                  

 1. Horváthné Danyi Júlianna kérelme II.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szent Donát utca napelemes közvilágítás – ajánlatok elbírálása

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Tájékoztatás MÁK ellenőrzésről

         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI intézményvezető megbízás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Jogi ügyekről beszámoló (szóbeli)

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

        Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. Beszámoló a pályázatokról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester               

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisfaludy Sándor Emlékév
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 2. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. SZL-BAU Egyezségi ajánlata

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

233/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó 154/2021.(VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó előterjesztést, továbbá az előző ülésen meghozott 104/2022. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat figyelembevételével a vonatkozó képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájának végső szakmai állásfoglalása és a lezárt partnerségi egyeztetés alapján, kizárólag az – tervezett módosítások szerinti –

3.d) „Badacsonytomaj 043/70 hrsz-ú ingatlanon az építési hely korrekciója az új építésihely kijelölése a szomszédos beépítés figyelembevételével” programpontra vonatkozóan módosítja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a további intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

     Planteus Kft.

     Szabó Zoltán főépítész

     Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

234/2022. (09.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervét a következő mellékletek szerint módosítja:

 1. melléklet: Badacsonytomaj településszerkezeti terve módosított m-SZE1, m-SZE2 tervlap.
 2. melléklet: Badacsonytomaj településszerkezeti leírás kiegészítése:
 • A 3d módosítással a Kossuth utca kijelölt építési terület – 043/70 hrsz – építési hely korrekciója új építési hely kerül kijelölésre az ingatlanon belül a csatlakozó meglévő beépítés figyelembevételével.

 

Határidő:  alkalmazásra: elfogadást követő napon.

       értesítésre: elfogadást követő 15 napon belül

Felelős:      Krisztin N. László

                   Szabó Zoltán főépítész

                   Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                   Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

235/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Part Andrásné igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

236/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                           nem szavazott:                           1

 

237/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az önkormányzat szakmai állásfoglalás szerinti 2.850.582,- Ft kötbér igényét illetve annak kamatait visszavonja abban az esetben, ha a Badacsonytomaji Városi Strand projekt kivitelezője az AM Event Group Bp. Kft. (1046 Budapest, Madách utca16/b.) a projekt során elvégzett szakmai állásfoglalás szerinti 3.510.000,- Ft pótmunka igényétől eláll.
 3. Felkéri Dr. Végh József ügyvédet a megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 10 munkanap

Felelős:   Dr. Végh József ügyvéd

    Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

238/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Háromoldalú megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Háromoldalú megállapodásról” napirend tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ún. Felső-bazársoron levő Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület Tourinform Badacsony iroda és a Bazaltcsepp üzlet vonatkozásában támogatja hitelesített és regisztrált almérő elhelyezését.
 3. dönt abban, hogy támogatja a Bazaltcsepp bérlőjének kérelmét, és hozzájárul az üzleten kívüli áram kiépítésére azzal a kiegészítéssel, ha annak a költségeit a kérelmező állja.
 4. dönt az önkormányzat tulajdonában lévő, több bérlő részére bérbe adható építmények esetében az almérők beépítéséről.
 5. dönt arról, hogy az építmények esetében a pályázati feltételrendszert is vizsgálni kell.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki osztályát, és a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjét a tárgyi ügyben a szükséges intézkedések megtételére.
 7. felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat a szükséges megállapodás előkészítésére.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a kérelmezők értesítésére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Rakics Anna Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezető

Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

239/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Vizkelety István (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 14.) egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú PIF-051 forgalmi rendszámú és Renault JL TGZ-617 forgalmi rendszámú gépjárművekre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

240/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Bíró László (8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 7.) egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú MCW-119 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárműre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

241/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dem-Team Bt. képviseletében Demjén Tamás részére (8258 Badacsonytomaj, Kiskör u. 2.) a Tourneo Custom típusú RGC-588 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárműre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

242/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Lamandert Kft. pótmunka ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Lamandert Kft. pótmunka ügye tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. a Lamandert Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. emelet 2.) pótmunka díj elszámolásának kérelmét nem támogatja.
 3. felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat tárgyi ügyben az önkormányzat folytatólagos képviseletére, a szükséges intézkedések megtételére, illetve a garancia érvényesítésére a Kft-vel szemben.
 4. felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a garanciális javításokat végeztesse el, amennyiben előzetes fedezet szükséges, akkor előterjesztéssel forduljon a Képviselő-testülethez.
 5. felkéri Dr. Végh József ügyvédet urat és a pénzügyi osztály vezetőjét a szerződés átnézésére, illetve írásos jelentés készítésére, mely kerüljön megküldésre a képviselők részére is.
 6. az esetlegesen felmerülő további jogvita esetén felkéri Dr. Végh József ügyvédet az ügy továbbvitelére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Dr. Végh József ügyvéd

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

243/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. a Badacsonyörs közvilágítás kiépítése tárgyában indított beszerzéshez kapcsolódóan a beszerzési eljárást a bontási jegyzőkönyv alapján eredménytelennek nyilvánítja, és egyúttal elhatározza új ajánlattételi felhívás kiírását.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a Badacsonyörsi településrészen tervezett napelemes közvilágítási rendszer telepítésére egységesen 3 db ajánlatot kérjenek be.
 4. a beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület a következő soros testületi ülésén hoz döntést.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 az ajánlatok kiküldésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

244/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/758-23/2022., 5/758-24/2022 és 5/758-27/2022 számú határozatáról a szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában a Veszprémi Törvényszék hasonló ügyében hozott ítéletének jogi megállapításai ismeretében a későbbiekben hozza meg döntését.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 értesítésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               1             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    5

 

 

245/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlan értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Önkormányzati ingatlan értékesítése” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 067/18 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában nem javasolja az ingatlan felméretését és a Városüzemeltető Kft-nek vagyonkezelésbe történő átadását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

246/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlan értékesítése  

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Önkormányzati ingatlan értékesítése” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 067/18 helyrajzi számú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
 3. Felkéri a műszaki osztály illetékes ügyintézőjét, hogy az érintett ingatlantulajdonosokat értesítse ki, hogy az ingatlanuk végében húzódó terület az önkormányzat tulajdona, elbirtoklására nincs lehetőség.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

247/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Horváth Norman bérlő 295,- Ft összegű igényének kiegyenlítését támogatja, amennyiben a szerződésmódosítást mindkét üzlet vonatkozásában, az óvadékra vonatkozó rendelkezések kiegészítésével aláírja azzal, hogy a szerződő felek véglegesen mindennemű igényüket rendezettnek tekintik.
 3. a szükséges fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a Bérlő tájékoztatására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

248/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0123/7 helyrajzi számú ingatlan felajánlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja Robotka József 1238 Budapest, Templom utca 10. szám alatti lakos és Árik Ferencné 8300 Tapolca, József Attila u. 38. szám alatti lakos Badacsonytomaj 0123/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által tett felajánlás elfogadását.

A felajánlott ingatlant térítésmentesen köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 0123/7 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonába kerüljön településfejlesztési célból.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény vonatkozó előírásainak figyelembevételével.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 4. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Dr. Végh József ügyvéd

    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

249/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-67 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése – mobiltöltős szekrény – 96/2022. (04. 19.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-67 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése – mobiltöltős szekrény” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és a meghozott 96/2022. (04. 19.) képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

     „Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

     Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatának valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatának keretében beszerezni kívánt mobiltöltős szekrény beszerzésére irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, az eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, valamint elfogadja és jóváhagyja a CTK Kft-vel a szerződés megkötését nettó 663.000 Ft + ÁFA = 842.010 Ft összegben mind a „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című projekt esetében mind pedig a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című projekt esetében.

     A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges lépések megtételére.”

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pályázati referensét a további intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

250/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Arborétum úti ivóvízhálózat ügye – 199/2022. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és a vonatkozó határozatot az alábbiak szerint módosítja:

    „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánka Ferenc közös képviselő kérelmére a badacsonytomaji Arborétum/Zsálya utcai ivóvíz közműfejlesztési pályázatot az alábbiak szerint támogatja:

 1. az előterjesztés szerinti 650.000,- Ft összköltségű tervezési eljáráshoz 325.000,- Ft forrást, illetve 50% támogatást biztosít a 2022. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. felkéri a költségvetési- és adóosztályvezetőt, hogy a 2022. évi költségvetésben ezt az összeget előirányzatként szerepeltesse.
 3. elrendeli, hogy a Hivatal nyilatkoztassa meg az érintetteket, hogy a tervezés és engedélyeztetés 50%-os önrészének befizetését vállalják-e és egyben felkéri a közmű építésére létrehozott társulás képviselőjét, hogy 325.000 Ft összeget, a beruházás 50 % költségét fizesse meg.
 4. felkéri a Műszaki Osztályt a tervezési eljárás és beszerzési eljárás, beruházás lebonyolítására.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és szerződés aláírására.”
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a tervezési feladatra a vonatkozó szerződést/megállapodást készítse elő.
 7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a közös képviselőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben 30 nap a lakossági önrész befizetéséig

                 a szerződés előkészítésére 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

251/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás” ügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy elviekben támogatja a kérelmező ügyfél csatlakozási szándékát.
 3. a tervezéshez ajánlatokat kér be, mivel látni kell, hogy a bővítés milyen plusz költséget jelentene. Amennyiben a kérelmező a költségeket vállalja, az ügyet ismét a képviselő-testület elé terjeszti.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére és a kérelmező ügyfél tájékoztatására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

252/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítése” tárgyú előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy vizsgálják meg, hogy a Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésére 2004. évben készült-e terv, illetve van-e engedély.
 3. a felülvizsgálatot követően kéri újra napirendre venni az ügyet.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

253/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kodály Zoltán utca telekügye” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet, hogy az érintetteket hívja össze, szerezze be nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általa vázolt megoldást vállalják-e.
 3. az ügy megoldása érdekében fontos az érdekeltek folyamatos tájékoztatása, a költségviselésről való megállapodás százalékos arányban, az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő megbízása, földmérő megbízása.
 4. felkéri az ügyvéd urat, hogy az egyeztetés eredményéről az októberi soros képviselő-testületi ülésen számoljon be.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Dr. Végh József ügyvéd

    Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

254/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Horváthné Danyi Julianna kérelme II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Horváthné Danyi Julianna kérelme II.” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a Szent Antal kápolna és a temető közötti útszakaszt érintő parabolatükör kihelyezésének szükségszerűségét vizsgálják meg,
 3. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjét, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőivel tartsanak helyszíni bejárást a Badacsonytomaj 0234/13 helyrajzi számú telek felső oldalának (Orgona út) telekhatár közelében levő útsüllyedés ügyében, és amennyiben szükséges intézkedjenek a probléma megoldása érdekében.
 4. felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

255/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Szent Donát út napelemes közvilágítás ügye – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Szent Donát út napelemes közvilágítás ügye – ajánlatok elbírálása tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. a Szent Donát utcát érintő napelemes közvilágítás kiépítése tárgyában indított beszerzéshez kapcsolódóan a beszerzési eljárást a bontási jegyzőkönyv alapján eredménytelennek nyilvánítja, és egyúttal elhatározza új ajánlattételi felhívás kiírását.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a Szent Donát utcát érintő tervezett napelemes közvilágítási rendszer telepítésére - egységesen 3 db ajánlatot kérjen be.
 4. a beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület a következő soros testületi ülésén hoz döntést.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 az ajánlatok kiküldésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

256/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Felső-bazársori 2. sz. üzletre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
  1. 8258 Badacsonytomaj, hrsz.: 1239 (Felső-bazársori 2. sz. üzlet)
  2. területe: 15,02 m2
  3. megnevezése: kivett áruház, udvar
  4. d) műszaki állapota: új, az üzletben villamos energia hálózat kiépítésre került, víz- és szennyvízcsatlakozás nem került kialakításra
  5. e) vagyon jellege: üzleti vagyon
  6. f) hasznosítás módja: bérbeadás
  7.   A pályázati feltételek meghatározása:
 4. Pályázat beérkezésének ideje, módja: november 2. napja 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Felső-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)
 5. Pályázat bontásának helye, ideje: november 2. napja 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)
 6. Induló bérleti díj: 150.000 Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havi egyenlő részletekben történik. A bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege. A bérleti díj 2024. évtől az infláció mértékével emelkedik.

 

 

 1. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 2. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően 5. év végéig
 3. Licitösszeg emelésének mértéke: 000,- Ft
 4. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.
 5. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.
 6. Nyilatkozat a megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összegnél. A kedvezményes bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege. A bérleti díj 2024. évtől az infláció mértékével emelkedik.
 7. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.
 8. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.
 9. Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.
 10. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

 1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
 2. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.
 3. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).
 4. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, postapontot, ajándéküzletet üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.
 5. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.
 6. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt határozott idő lejártáig fenntartja.
 7. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.
 8. u) A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.

 

 1. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 • a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Határidő: azonnal

                 pályázat közzétételére 15 nap

Felelős:   Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

257/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Felső-bazársori 3. sz. üzletre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 4. a) 8258 Badacsonytomaj, hrsz.: 1239 (Felső-bazársori 3. sz. üzlet)
 5. b) területe: 15,02 m2
 6. c) megnevezése: kivett áruház, udvar
 7. d) műszaki állapota: új, az üzletben villamos energia hálózat kiépítésre került, víz- és szennyvízcsatlakozás nem került kialakításra
 8. e) vagyon jellege: üzleti vagyon
 9. f)    hasznosítás módja: bérbeadás
 10.   A pályázati feltételek meghatározása:
 11. Pályázat beérkezésének ideje, módja: november 2. napja 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Felső-bazársori 3. sz. üzlet bérbeadására”)
 12. Pályázat bontásának helye, ideje: november 2. napja 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)
 13. Induló bérleti díj: 150.000 Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havi egyenlő részletekben történik. A bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege. A bérleti díj 2024. évtől az infláció mértékével emelkedik.

 

 

 1. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 2. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően 5. év végéig
 3. Licitösszeg emelésének mértéke: 000,- Ft
 4. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.
 5. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.
 6. Nyilatkozat a megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összegnél. A kedvezményes bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege. A bérleti díj 2024. évtől az infláció mértékével emelkedik.
 7. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.
 8. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.
 9. Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.
 10. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

 1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
 2. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.
 3. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).
 4. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, postapontot, ajándéküzletet üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.
 5. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.
 6. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt határozott idő lejártáig fenntartja.
 7. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.
 8. u) A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.

 

 1. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 • a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Határidő: azonnal

                 pályázat közzétételére 15 nap

Felelős:   Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

258/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzat   2022. I. félévi gazdálkodásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye részére az idei rendezvényekre 1 millió forint + ÁFA összegű támogatást, az év biztonságos zárása érdekében a be nem folyt szponzori bevétel kiváltására 9 millió Ft + ÁFA összegű finanszírozást biztosít.  

 

Határidő: elfogadás azonnal, egyebekben a soron következő testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

259/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

MÁK ellenőrzésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 2021. évi központi költségvetésből származó támogatás felhasználásáról szóló jegyzőkönyvét megismerte, azt elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

260/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezető megbízás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján az intézményvezetői feladatok ellátásával a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – 2022. december 31. napjáig - Nagy Lászlót a BVKI foglalkoztatottját megbízza.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

261/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 425/2018. (X.10.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette és módosítását nem tartja indokoltnak.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan tartalommal hatályban tartja.

 1. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy a felülvizsgálat eredményét a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatalára szolgáló szoftverbe rögzítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

262/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2023/2024. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; kotel@kk.gov.hu) 2022. október 15. napjáig értesítse.

 

Határidő: azonnal;          

     értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

263/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés mellékletét képező “A” és “B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
 2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2022. szeptember 30., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

264/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Jogi ügyekről beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Végh József ügyvéd jogi ügyekről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Dr. Végh József ügyvéd

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

265/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

266/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte „Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj közigazgatási területét érintően – Badacsony településrész, Alsó-bazársor körüli terület – az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő közterület igénybevételéhez hozzájárul Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II. 01.) önkormányzati rendelete, és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete vonatkozó előírásai alapján.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges dokumentumok előkészítésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szervezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

267/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

268/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Kisfaludy Sándor Emlékév

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a Kisfaludy Sándor Emlékév programjait megtartani:

 1. „A nyughatatlan lélek” című színdarab Kisfaludy Sándor élettükre alcímmel 2022. október 4-én, 19 órakor az Egry József Művelődési Házban.

Költség: 400.000.- Ft

 1. Ünnepi műsor és emléktábla avatása a Kisfaludy-házban 2022. október 14.
 2. Előadás Kisfaludy Sándor életéről, munkásságáról. Az előadó Hangodi László Időpont: 2022. november hónap.
 3. A képviselő-testület felkéri a Tatay Sándor Általános Iskola mb. igazgató-helyettesét, hogy a rendezvényhez rajzpályázattal, vetélkedővel egy egyéb módon kapcsolódjanak.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                                    Nagy László BVKI igazgató

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

269/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

A képviselő-testület dönt arról, hogy az építkezések kapcsán a súlykorlátozást övezetenként kell vizsgálni és egyértelműen szabályozni a behajtást. A rendeletmódosítás előkészítéséhez a képviselők javaslataikat írásban megteszik.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

270/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

271/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

„Tátika” műemléki épület felújítása tárgyú projekt - Szerződés lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Tátika” műemléki épület felújítása tárgyú projekt - Szerződés lezárása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy nem támogatja Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az SZ-L” BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.) között létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel történő megszüntetését.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a kivitelezési szerződés felmondással történő megszűntetésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben 10 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Molnár Mihály projektmenedzser

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

272/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8258 Badacsonytomaj, hrsz 120/1.; képviseli: Brájer Éva Mária vezérigazgató) Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése című és GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosító számú projekt befejezésére, és megvalósítására a „BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról” tárgyában a módosított együttműködési megállapodást elfogadja, és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a megállapodásban rögzített intézkedések végrehajtására és a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                a szerződés aláírására 15 munkanap

                egyebekben szerződés szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                 Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

273/2022. (X.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

274/2022. (X.12.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október
12-i
rendkívüli ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ HÉSZ módosításról – partnerségi lezárása (Májer Géza-féle TRE módosítás)

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

275/2022. (X.12.) képviselő-testületi határozat

Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Megállapodás Közös megegyezéssel történő megszüntetéséről” szóló napirend tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt a 8258 Badacsonytomaj, Római út 180. szám alatti, Badacsonytomaj 1243/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett beruházás megvalósításához kapcsolódó Badacsony Heritage Company Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a megállapodás előkészítésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó dokumentum aláírására.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző
 2. Végh József ügyvéd

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

276/2022. (X.12.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – partnerségi lezárása (Májer Géza-féle TRE módosítás)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés szerint elfogadja, és egyetért Badacsonytomaj Város településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen bemutatott tervanyag megküldésével a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája felé.
 2. dönt abban, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti 15 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetést lezárja.
 3. nyilatkozza továbbá, hogy az államigazgatási szervekkel egyetértve, a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező végső szakmai véleményezésre vonatkozó dokumentáció aláírására.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az előkészített dokumentumokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodája részére küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Szabó Zoltán főépítész          

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

277/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

278/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 26-i nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjéről leveszi:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető-helyettes

 1. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Cseh Ervinné kuratórium elnöke

 1. Badacsonyörsi Kisörshegyi vizitársulás ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. Kérelem jutalom kifizetéséhez

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szociális célú tűzifáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vértes-Út Kft. kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Ibos Ferenc utca útrekonstrukció ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kegyeleti szolgáltatási szerződés

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Magyar Madonna Alapítvány megkeresése

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

című napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

279/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 26-i soros ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. évi közmeghallgatásról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

280/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

 1. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a évi közmeghallgatás időpontját 2022. december 12-én 17.00 órai kezdettel határozza meg.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról  a lakosságot előzetesen informálja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

281/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

 

282/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

283/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Szimpátia szavazás:

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy az Idősek Karácsonya hasonlóan legyen megszervezve, mint tavaly. A 60 év feletti idősek ajándékcsomagot vagy utalványt kapjanak.

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

284/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

285/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 11-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető-helyettes

 1. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Cseh Ervinné kuratórium elnöke

 1. Badacsonyörsi Kisörshegyi vizitársulás ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 1. Kérelem jutalom kifizetéséhez

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szociális célú tűzifáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Megbízási szerződés megkötéséről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című és a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09.28.) Képviselő-testületi határozatának módosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vértes-Út Kft. kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Ibos Ferenc utca útrekonstrukció ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kegyeleti szolgáltatási szerződés

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Magyar Madonna Alapítvány megkeresése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                       (1 fő nem szavazott)

 

286/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2022. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalt
 2. a, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 3. az iskolában 2022. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) 2 416 964 erejéig az iskola kérelmének megfelelő felhasználását engedélyezi.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 5. Felkéri a hivatalt, a soron következő előirányzat módosításba a kérelemnek megfelelően építse be.

 

Határidő: elfogadás azonnal

     felhasználás 2022.december 31-ig

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

287/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelmét megtárgyalta.
 2. Dönt arról, hogy a SUZUKI VITARA gépjárművet a javítás megtörténtét és a biztosítási tranzakció teljesülését követő hónap első napjával veszi át.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az átadáshoz szükséges adományozási szerződést az önkormányzat ügyvédje segítségével készítsék elő.
 4. Felkéri a hivatalt, a gépjármű átírásáról gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadás azonnal

     egyebekben december 31.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

288/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Kisörshegyi vízitársulás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonyörsi Kisörshegyi „vízitársulás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. megismerte a Badacsonyörsi, Kisörshegyi „vízitársuláshoz” kapcsolódóan az előterjesztés mellékletét képező szolgáltatási szerződést.
 3. dönt abban, hogy a Badacsonyörsi, Kisörshegyi „vízitársuláshoz” kapcsolódóan a szerződésben a felhasználó a „Badacsonyörsi, Kisörshegyi felhasználói közösség”, mint egyéb jogcímen használó felhasználói közösség – regisztrált, hitelesített mellékmérőkkel -, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a felhasználó képviselője – főmérő.
 4. rögzíti, és megerősíti, hogy a Badacsonyörsi, Kisörshegyi „vízitársuláshoz” kapcsolódó szerződést követő esetleges vízdíjtartozások nem terhelik Badacsonytomaj Város Önkormányzatát.
 5. dönt a DRV-vel való folyamatos egyeztetésről, a vízórák rendszeres ellenőrzéséről, melynek eredményéről először 2023. januárban ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
 6. Megköszöni Visi Bálint önzetlen tevékenységét a rendszer működtetése, a hibák elhárítása érdekében.
 7. Felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezt a feladatot 2023. január 1-től el tudja-e látni. Annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjon, folytasson egyeztetést Visi Bálinttal.
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                                   Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

289/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv” tárgyban készített beszámolóját elfogadja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetőjét, hogy a téli üzemeltetési terv közzétételéről gondoskodjon.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                            (1 fő nem szavazott)

 

 

 

290/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármestert érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

                                                                                                          (2 fő nem szavazott)

 

 

291/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az alpolgármestert 2022. évi munkája elismeréseként nem részesíti jutalomban.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                       (1 fő nem szavazott)

 

 

292/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

                                                                                                          (2 fő nem szavazott)

 

 

293/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Polgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a polgármestert 2022. évi munkája elismeréseként nem részesíti jutalomban.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

294/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

KÖH dolgozói jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy a KÖH dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom kifizetését engedélyezi.
 2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt a többlet fedezetet nem igénylő személyi juttatáson belüli előirányzat átcsoportosítását a soron következő ülésre készítse elő.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

295/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Kulturális intézmény jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy a Kulturális intézmény dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy a megbízott vezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt a többlet fedezetet nem igénylő személyi juttatáson belüli előirányzat átcsoportosítását a soron következő ülésre készítse elő.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

 

296/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Az Óvoda és bölcsődei jutalmazás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy az Óvoda és bölcsőde dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül, illetve a tartalék terhére a jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az intézményvezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt, hogy a szükséges a többlet fedezetet a tartalék terhére biztosítsa a soron következő ülésre.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

297/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat – egészségügyi dolgozók jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy az önkormányzat egészségügyi területen tevékenykedő dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül, illetve a tartalék terhére a jutalom kifizetését engedélyezi.
 2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt, hogy a szükséges a többlet fedezetet a tartalék terhére biztosítsa a soron következő ülésre.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

 

298/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mékli Bernadett képviselőt érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    4

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

 

299/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat – hivatali dolgozók jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Dönt arról, hogy az önkormányzat hivatalban tevékenykedő dolgozóit munkájuk elismeréseként 2022. évben jutalomban nem részesíti.  

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

 

300/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

VN Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy a VN. Kft. dolgozói részére a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére 7.554.333 eFt jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa a soron következő ülésre.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

 

301/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy a Menü. Kft. dolgozói részére a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére 1.808.085 eFt jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a Menü. Kft. ügyvezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa a soron következő ülésre.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                       (1 fő nem szavazott)

 

 

302/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. szociális célú tüzelőanyag vásárlására 98 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el az ajánlat szerinti áron – a lakosság részére konyhakész szállítási feltételeket biztosító – Zöld Ráskó Kft-vel (8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.; adószám: 26092962-2-19).
 3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 4. a pályázati támogatás felett, az önrész összegét 1 376 410,- Ft összegben a települési támogatás jogcíme terhére, - a kiszállítás és darabolás költségét 3 430 000,-Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadás azonnal, szerződés kötésre 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    4

 

 

303/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Megbízási szerződés megkötéséről – módosító indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy Hartai Béla képviselő módosító indítványát - miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az „SZ-L” BAU Kft. között 2021. október 21. napján a Tátika műemléki épület felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésből eredő jogvitás ügyekben való képviselettel összefüggésben az önkormányzat szerződött ügyvédjével Dr. Végh József ügyvéddel kössünk megbízási szerződést – nem támogatja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

303/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Megbízási szerződés megkötéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Megbízási szerződés megkötésérőlnapirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az „SZ-L” BAU Kft. között 2021. október 21. napján a Tátika műemléki épület felújítására vonatkozóan vállalkozási szerződésből eredő jogvitás ügyekben való képviselettel a Nyiri Ügyvédi Irodát (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. fszt. 1. adószám: 18505593-2-43, képviseli Dr. Nyiri Csaba ügyvéd) bízza meg.
 3. A szerződésből eredő fizetési kötelezettségre a fedezetet a 2022. évi tartalék, illetve szükség szerint a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

304/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza.

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése feladatra kiírt beszerzéshez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, valamint elfogadja és jóváhagyja az Elektro-Pro Kft-vel a szerződés megkötését nettó 1.000.000 Ft +ÁFA= bruttó 1.270.000 Ft összegben. A vállalkozási díj kifizetése a 2022. évi önkormányzati költségvetés tartalékának terhére történik.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

305/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című és a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, valamint elfogadja és jóváhagyja a CÉH Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft-vel a tervezési szerződés megkötését nettó 1.470.000 Ft +ÁFA= bruttó 1.866.900 Ft összegben. A tervezési díj kifizetése a 2022. évi önkormányzati költségvetés tartalékának terhére történik.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                                   Molnár Mihály pályázati referens

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

306/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című és a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című fejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, valamint elfogadja és jóváhagyja az Icelos-PLAN Kereskedelmi és Mérnöki Kft-vel a tervezési szerződés megkötését nettó 1.570.000 Ft +ÁFA= bruttó 1.993.900 Ft összegben. A tervezési díj kifizetése a 2022. évi önkormányzati költségvetés tartalékának terhére történik.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

307/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09. 28.) képviselő-testületi határozatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a “Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09. 28.) képviselő-testületi határozatának módosítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09. 28.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

 • “Vizkelety István (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 14.) egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú PIF-051 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 • az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 • felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 • felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.”

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges közterület bérleti megállapodás, és útvonalengedély aláírására. szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

308/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a településtervező, és a főépítész véleményét kikérni a tárgyi módosítás vonatkozásában, mely szakmai vélemény birtokában – érdemi válasz esetén - javasolja meghozni a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése.
 2. elrendeli az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérését és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a településrendezési szerződések megkötését. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja megkeresni:
 3. Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)
 4. Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)
 5. Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő: három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

     településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

     módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Szabó Zoltán főépítész          

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Melléklet 308/2022. (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

 1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések (opcionális):
 2. Badacsonytomaj 1467/4 helyrajzi számú ingatlan övezetének Vt. övezetbe történő átsorolása

 

A programpontban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetést vonatkozó a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint folytatja le az önkormányzat.

 

A módosítást előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                        egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

309/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról - Badacsonytomaj 1017 és 1015/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése.
 2. elrendeli az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérését és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a településrendezési szerződések megkötését. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja megkeresni:
  1. Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)
  2. Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)
 • Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő: három tervezési ajánlat bekéréséhez: 15 nap

     településrendezési szerződés aláírásához: 45 nap

     módosítási eljárás megindításához: 60 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Szabó Zoltán főépítész          

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

Melléklet 309/2022. (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

 1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések:
 1. Badacsonytomaj 1017 és 1015/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő szabályozási vonal megszüntetése, és új út kijelölése

 

Az 1) programpont a) alpontjaiban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetést vonatkozó a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint folytatja le az önkormányzat.

 

A módosítást előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                        egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

310/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Vértes-Út Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Vértes-Út Kft. kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy támogatja a „Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja” projekt keretében a bontási munkálatok során talált meglevő út alatti régi Badacsonyi bazaltkockák újra felhasználását, és visszaépítését a Fő utca leendő útburkolatába.
 3. dönt abban, hogy a 2. pont szerinti Fő utcai szakasz kivitelezésekor a felhasználni kívánt bazaltkockák Vértes-Út Kft. részére történő hasznosítására külön megállapodásban/dokumentumban határoz a kivitelező igénye, illetve a projekt várható anyagszükséglete szerint, a piaci árak figyelembevételével.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társaságot értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

 

311/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Ibos Ferenc út rekonstrukciójának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Ibos Ferenc út rekonstrukciójának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi projektet elviekben támogatja és a terv elkészítéséhez szükséges 980 ezer Ft-ot a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
 2. A tervező bevonásával helyszíni szemle szükséges, a leomlott támfalak miatt a tulajdonviszonyokat is tisztázni kell.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési- és adóosztályát a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a rekonstrukció tervének elkészültéhez.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

312/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj település területén történő Trafibox kialakításával kapcsolatos eljárás megindítását a megkeresés szerinti feltételekkel nem támogatja.
 3. véleménye szerint a legjobb a fizikai akadály. Egyeztetést javasol a Rendőrséggel a lehetséges megoldásokról, illetve arról, hogy a költséget 50 %-át vállalják fel.
 4. dönt abban, hogy árajánlatot kér be lakatos vállalkozóktól, illetve a VN. Kft-től.
 5. az alábbi helyszíneken javasolja a forgalom lassítását, ellenőrzését:
 • Badacsonyörsön a Varga Kft. előtti résztől a Badacsonytomaj tábláig
 • Római úton
 • Káptalantóti úton
 • Strand előtti szakaszon
 1. a forgalomlassító, ellenőrző eszköz kialakításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

              Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

              Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

313/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. által (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti helyi közfeladat (köztemetők kialakítása és fenntartása) ellátása mellett a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírásának napjától kezdve 15 évig tartó határozott időtartamra Badacsonytomaj közigazgatási területén levő temetőkben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet hatályos előírásainak figyelembevételével a köztemető fenntartási, és üzemeltetési feladatokat biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírására.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megküldéséről gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 a szerződés aláírására 3 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

314/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Magyar Madonna Alapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Madonna Alapítvány kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy megvizsgálja a szobor elhelyezésének lehetőségeit, egyelőre a 6 ha-os területet erre a célra nem biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

315/2022. (XI.18.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

316/2022. (XI.18.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 18-i rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Lakosság részére történő tűzifa vásárlásról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Vezetői  jutalmak áttekintése (szóbeli)

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                       (1 fő nem szavazott)

 

317/2022. (XI.18.) képviselő-testületi határozat

Lakosság részére történő tűzifa vásárlásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. lakosság részére történő tüzelőanyag vásárlására 76 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el a Szorgos Fuvar Kft-vel (Nagy Krisztián 8258 Badacsonytomaj, 2900/9. hrsz.) az ajánlat szerinti 57.785,- Ft/1 erdei m3 áron. Vállalkozó az akác tűzifát fenti árban konyhakész állapotban szállítja ki a kérelmezők részére.
 3. a 4.391.660,- Ft fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

      szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

318/2022. (XI.18.) képviselő-testületi határozat

Lakosság részére történő tűzifa vásárlásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 18 fő részére, akiknek jövedelme meghaladja a rendeletben meghatározott mértéket, - így szociális tűzifa támogatás nem biztosítható részükre – ebben az évben alapítványi forrásból megpróbálja biztosítani a tűzifát.

Ha nem oldható meg, akkor a novemberi soros ülésre visszahozza ezt a témát.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                                                                          (1 fő nem szavazott)

 

319/2022. (XI.18.) képviselő-testületi határozat

Vezetői jutalmak áttekintése – tájékoztatás elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester kiegészítő tájékoztatását elfogadja.

Megerősíti, hogy VN. Kft. és a Menü Kft. esetében 1 havi bérnek megfelelő összeg a vezető jutalma jelen állás szerint a múltkori döntés alapján. A Művelődési ház és az Óvoda és bölcsőde esetében a vezetők egy havi bére kerül be az intézményi keretbe.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!