Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évben meghozott határozatai I.

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

1/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára

Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

30/2022. (02.03) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

31/2022. (02.03) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 3-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (II. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

3. Hafner Kálmán településrendezési eszközök módosítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

32/2022. (02.03) képviselő-testületi határozat

Kőművesné Kocsis-Samu Anita gyermekorvosi asszisztens munkaidejének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kőművesné Kocsis-Samu Anita gyermekorvosi asszisztens munkaideje a jelenlegi 6 óra helyett napi 8 órára módosul 2022. január 1-től kezdődően.

Az átsorolás fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetése tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

33/2022. (02.03) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma részére a költségvetésbe előzetesen beállított 1 millió forint helyett a kért 1,2 millió forint összegű támogatás biztosításáról dönt, melyet a 2022. évi költségvetésbe kéri beállítani.

 

Határidő: azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

34/2022. (02.03) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet

 

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

   

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

             

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

 

   

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

   

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

   

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

   

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

   

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

   

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

 

   

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

   

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

   

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

   

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

   

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

   

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

   

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

 

   

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

   

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

   

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

   

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

   

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

   

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

   

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

   

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

 

   

 

 

           

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

 

   

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

 

259 500 000

216 845 000

219 687 140

219 687 140

 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

 

 

0

 

40 513 982

41 324 261

42 563 989

 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

 

   

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

 

   

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

 

1 100 000

1 414 000

1 435 210

1 463 914

 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

 

   

ÖSSZESEN:

 

260 600 000

258 772 982

262 446 611

263 715 043

 

 

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

                   

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

49 321 298

49 321 298

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

15 782 941

15 782 941

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 912 000

2 912 000

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 639 433

8 639 433

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17 410 597

17 410 597

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

94 066 269

94 066 269

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

1 589 076 403

1 589 076 403

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

279 045 756

279 045 756

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

1 868 122 159

1 868 122 159

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

35/2022. (02.03) képviselő-testületi határozat

BTTF településrendezési eszköz módosítási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a februári soros ülésre egy szélesebb körben kidolgozott, átfogó előterjesztést készítsen tárgyi ügyben, majd terjessze a képviselő-testület elé.

 

Határidő: azonnal, illetve februári soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    3

 

 

 

2/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Napirend felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. január 26-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz sürgősségi indítványként felveszi

-          Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

 

3/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. január 26-i soros nyílt ülésének napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

2. Badacsonytomaj város önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

2/a. Menü Kft. 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

2/b. Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

4. BTTF településrendezési eszköz módosítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

5. BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

6. Badacsonytomaj „Standfejlesztés 2021.” ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

7. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

8. TOP+ „Élhető települések”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

9. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

10. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

11. Polgármesteri illetmény változásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

13. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

14. Vollein Ferenc „Balaton Királynője” című festménye felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

4/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Zárt ülés napirendjének elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. január 26-i soros zárt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

1. 2022. évi kitűntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

5/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2022.  évi költségvetés tervezetét megismerte.

A Kulturális Intézmény költségvetését 64.737 eFt-os főösszeggel és 47.737 eFt finanszírozási igénnyel elfogadja.

Felkéri a Hivatalt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Kulturális Intézmény költségvetését ezzel az összeggel építse be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

6/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde költségvetéséhez 92.665 eFt összeget átad az Intézményi Társulásnak.

Felkéri a Hivatalt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a pénzeszköz átadást építse be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

7/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Menü Kft. üzleti tervéhez 3.603 eFt-os átadott pénzeszközzel számol a költségvetés.

A félélves számok alapján a Képviselő-testület és a Kft. áttekinti a pénzügyi helyzetét, ha szükséges, akkor tagi kölcsönnel támogatja a képviselő-testület a munkájukat.

Felkéri a Hivatalt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a pénzeszköz átadást építse be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

8/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. költségvetését 33 millió forint pénzeszköz átadással és 20 millió forint tagi kölcsönnel biztosítja.

A képviselő-testület a következőket kéri:

-          A strandok tekintetében az ingyenes belépő vonatkozásában kerüljön javaslat a február testületi ülésre a rendszer korrekciójára vonatkozóan.

-          Az ügyvezető keressen további bevételi lehetőségeket.

-          A temetőkről szóló rendelet és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását a temetővel összefüggésben a Jegyző készítse elő és terjessze be a februári soros testületi ülésre.

Felkéri a Hivatalt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a pénzeszköz átadást és a tagi kölcsönt építse be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

9/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a határozat 1-4. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                                       149 792 376 Ft, melyből

aa)   Működési kiadások                                               146 744 376 Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                           108 035 112 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:               15 238 264 Ft

3. dologi kiadások:                                                  23 471 000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                          0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                             3 048 000 Ft

ac)  Finanszírozási kiadások                                                        0 Ft

b)      Bevételi főösszege                                                      149 792 376 Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                          17 483 100 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:            13 983 100 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                  0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                     0 Ft
 4. működési bevételek:                                          3 500 000 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                    0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                            0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                       132 309 273 Ft.

 

II.        költségvetési engedélyezett létszámkeret: 21 fő, ebből

18 fő közszolgálati tisztviselő,

3 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

III. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének melléklete.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

10/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

BTTF településrendezési eszköz módosítási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése.
 2. elrendeli az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérését és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a településrendezési szerződések megkötését. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja megkeresni:

a)       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)      Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)       Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő:       három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

Melléklet 10/2022. (I.26.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések:

1. a Badacsonytomaj 72 helyrajzi számú ingatlan és a parkoló között (Vt és Közl. övezet) terület közötti övezethatár módosítása

Az 1) programpont 1. alpontjaiban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

A szükséges egyeztetést vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „teljes eljárás” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő 2023. december 31. napjára változott.

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

11/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8258 Badacsonytomaj, hrsz 120/1.; képviseli: Brájer Éva Mária vezérigazgató) az országos és egyben a helyi turizmus fellendülése érdekében turisztikai beruházások megvalósításához kapcsolódóan az ún „a B10-Vasútállomások című projekt Badacsonytomaj vasútállomás P+R parkoló részének előkészítésére és megvalósítására a „Badacsonytomaj, vasútállomás parkoló” projekttárgyában – az előterjesztés melléklete szerinti – együttműködési megállapodást elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. A Képviselő-testület javasolja a szerződést kiegészíteni azzal, hogy az egyeztetésekre kapjon meghívást és legyen javaslattételi joga a tervek készítése során, illetve legyen egy lakossági fórum is ebben a témában. A későbbiekben hozza meg a döntését arra vonatkozóan, hogy a műszaki kérdésekben ki fogja képviselni az önkormányzatot.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a megállapodásban rögzített intézkedések végrehajtására és a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

12/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj „Standfejlesztés 2021.” ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a „Strandfejlesztés 2021” című, STR-2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című és a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázataihoz kapcsolódó kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza.

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a „Strandfejlesztés 2021” című, STR-2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázata tervezőjének kiválasztására irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, valamint elfogadja és jóváhagyja az Icelos-PLAN Kereskedelmi és Mérnöki Kft-vel a tervezési szerződés megkötését nettó 750.000 Ft +ÁFA= bruttó 952.500 Ft összegben. A tervezési díj kifizetése a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére történik.

 

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a „Strandfejlesztés 2021” című, STR-2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázata tervezőjének kiválasztására irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, valamint elfogadja és jóváhagyja az Icelos-PLAN Kereskedelmi és Mérnöki Kft-vel a tervezési szerződés megkötését nettó 650.000 Ft +ÁFA= bruttó 825.500 Ft összegben. A tervezési díj kifizetése a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére történik.

 

 

 

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

13/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj, Tájház udvari 1. számú üzlethelyiséget 540.000,- Ft + rezsiköltség összegen bérbe adja Nagy Nikoletta (8263 Badacsonytördemic, Jókai Mór u. 6.) szám alatti pályázónak.
 2. 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időtartamát a pályázati kiírásban foglaltak szerint határozza meg.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

 

Határidő:       azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

14/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

TOP+ „Élhető települések”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések” a Badacsonytomaj 1334 helyrajzi számú Egry József Emlékmúzeum - Közösségi tér fejlesztése Badacsonytomajon projekt tárgyában előkészített előterjesztés megismerte.
 2. 5. a Széchenyi Plusz (2021-2017) keretében a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) – Élhető települések pályázati felhívás tekintetében a projekt-előkészítő tanulmány elkészítésére a Planet Consulting Magyarország Kft-t (1144 Budapest, Kőszeg u. 25.) bízza meg, melyre bruttó 7.101.840- Ft biztosít elnyert pályázat esetén a pályázati támogatás terhére.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a 2. pontban meghatározott költség terhére az 1. pontban meghatározott pályázati felhívás vonatkozásában a projekt-előkészítő tanulmánnyal kapcsolatos megbízási szerződés aláírására, illetve a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

15/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felkéri a polgármestert a döntésről az érintettet tájékoztassa.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

16/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2022/2023. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

 

Határidő: 2022. február 15.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

17/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester illetményéről és költségtérítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. 1. megállapítja, hogy Krisztin N. László főállású polgármester  -  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján 2022. január 1. napjától havonta 780 000 forint illetményre jogosult.
 2. 2. megállapítja, hogy Krisztin N. László főállású polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1. napjától havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott 117 000 forint összegű költségtérítésre jogosult.

Határidő: azonnal

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

18/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 1. 2021. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban, 14 munkanap pótszabadságban, és a 2020. december 31. napjáig ki nem adott munkanap szabadságban, mindösszesen 52 munkanap szabadságban állapította meg, melyből 2021. december 31. napján a ki nem adott szabadság mértéke 12 munkanap.
 2. 2022. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban, összesen 39 munkanapban állapítja meg.
 3. 2022. évi mindösszesen 51 munkanap szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Zoltán alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

19/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

20/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Vollein Ferenc: ,,Balaton Királynője „ című festménye felajánlásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Vollein Ferenc ,,Balaton Királynője” című festménye felajánlását tisztelettel elfogadja azzal, hogy a kiállítás helyszínéről további egyeztetés szükséges. Az egyeztetés lefolytatásával Mékli Bernadett képviselőt bízza meg.
 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adományozó Kallós Péter plébánossal az adományozási szerződést megkösse.

Határidő:       elfogadás azonnal, egyebekben az egyeztetést követően

Felelős:           Krisztin N László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

21/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az alábbi kiegészítésekkel elfogadja.

-          A következő soros ülésre a közterületekről szóló rendelet módosítását a Jegyző úr készítse elő és terjessze be a képviselő-testület elé.

-          A Kisfaludy úton lévő, vandálok által kitört kis kandelláberek balesetveszélyt jelentenek, garanciális javításukról gondoskodni kell.

-          A következő soros ülésen Dr. Végh József ügyvéd úr a Kodály Zoltán utca területrendezés ügyében tett intézkedéseiről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Dr. Végh József ügyvéd

Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

22/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

23/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

24/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján Török Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától havi bruttó 300.000,- Ft-ban - a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja  76,9 %-ának megfelelő összeg - állapítja meg.
 2. megállapítja, hogy az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján Török Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 2022. január 1. napjától havonta 45 000 Ft - tiszteletdíja 15-ának megfelelő –  összegű költségtérítésre jogosult.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési- és adóosztályát, hogy a döntésről az illetmény számfejtő helyet értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

25/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára

Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

26/2022. (01.26.) képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló bizottság megválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság elnökének Mékli Bernadett képviselőt, tagjainak Borbélyné Galambos Gabriella és Forintos Ervin képviselőket választja meg.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

27/2022. (01.26.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetések adományozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 3.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

Nagy László részére

Pro Urbe” Emlékérmet adományoz 2022. évben.

 

Határidő: azonnal

egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

28/2022. (01.26.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetések adományozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 3.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

Badacsonytomaj VN. Kft. részére

Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2022. évben.

 

Határidő: azonnal

egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

29/2022. (01.26.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetések adományozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 3.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

Lakatné Mógor Katalin részére

Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2022. évben.

 

Határidő: azonnal

egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

36/2022. (02.14.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

37/2022. (02.14.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február

14-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

 

1. BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

2. 2022. évi lakossági víz és csatorna pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

38/2022. (02.14.) képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására pályázat kiírásáról dönt.

 

 1. A pályázat tartalma:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A munka jogviszony időtartama: határozatlan idejű munka jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 25.

Veszprém megye, 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          Főiskola, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés szerint,

-          B kategóriás jogosítvány,

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          helyismeret

-          turisztikai jártasság

-          jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség, empátia

-          gyakorlott számítógépes ismeretek

-          gyakorlott internet felhasználói ismeretek (Social media, honlapszerkesztés)

-          PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett jártasság

-          múzeumpedagógiai programok szervezésében, lebonyolításában való jártasság

-          segédkönyvtárosi végzettség

-          médiában szerzett tapasztalat (TV, képújság, havonta megjelenő közéleti lap)

-          hang- és fénytechnikai eszközök üzemeltetésében és működtetésében szerzett jártasság

-          társalgási szintű idegen nyelvtudás (angol, német)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata

-          szakmai gyakorlatról szóló igazolás

-          30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § 1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését a megbízás kezdetétől számított két éven belül vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a +36 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

-          Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet - Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a munka jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

 

 1. a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján az intézményvezetői feladatok ellátásával a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – előreláthatólag 2022. április 15. napjáig - Nagy Lászlót a BVKI foglalkoztatottját megbízza.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

39/2022. (02.14.) képviselő-testületi határozat

2022. évi lakossági víz és csatorna pályázat benyújtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé,
 2. felhatalmazza Krisztin N László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására,
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére és a pályázat határidőben történő benyújtására.

 

Határidő: 2022. február 21

Felelős: Krisztin N László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7                                  

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

 

79/2022. (III. 30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

80/2022. (III. 30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat – nyílt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 30-i soros, nyílt ülésének napirendjét 8 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 925/3. hrsz. ingatlan – településrendezési eszközök módosításának ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Manna Holding Zrt. kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

81/2022. (III. 30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat – zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 30-i soros, zárt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Kitűntetési javaslatok

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

82/2022. (III. 30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 hrsz. ingatlan – településrendezési eszközök módosításának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a tárgyi módosítás vonatkozásában kikéri a főépítész, és a településtervező véleményét.
 2. elrendeli az elfogadott tervezési program, és a szakmai vélemények alapján három tervezési ajánlat bekérését és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a tervezési szerződés megkötését. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja megkeresni:
 3. Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)
 4. Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)
 5. Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő: szakmai vélemény bekérésére 5 nap

     három tervezési ajánlat bekéréséhez: 15 nap

     módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Szabó Zoltán főépítész          

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Melléklet 82/2022. (III.30.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

 1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések (opcionális):
 2. Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan településszerkezeti tervben és szabályozási tervben foglalt övezeti határának összehangolása

A szükséges egyeztetést vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „teljes eljárás” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

 

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő 2023. december 31. napjára változott.

 

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                        egyebekben jogszabály szerint

ajánlatok bekérése 15 nap

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

83/2022. (03.30.) képviselő-testületi határozat

    Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megismerte, és elfogadja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy az elfogadott anyagot a Nemzeti Energetikusi Hálózat által üzemeltetett online felületére 2022. március 31. napjáig töltse fel.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

 1. március 31.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

                BKÖH Költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

84/2022. (03.30.) képviselő-testületi határozat

Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

 1. április 11-én 8.00 órai kezdettel településbejárást tart a sikeres idegenforgalmi szezonra való felkészülés érdekében.
 2. a VN Kft. „Felkészülés az idegenforgalmi szezon”-ról készített 2022. évi beszámolójának elfogadásáról ezt követően hozza meg döntését.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 tájékoztatásra 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

85/2022. (03.30.) képviselő-testületi határozat

Manna Holding Zrt. kérelme - Badacsony név használat tárgyában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a város nevének használatáról szóló 13/2021.(VII.1.) önkormányzati rendeletében rögzítettek figyelembevételével a Manna Holding Zrt. névhasználatra vonatkozó kérelmét elutasítja, mely szerint nem járul hozzá ahhoz, hogy a természetes alapanyagokból készült szappan a Badacsony elnevezést viselje.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:  azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester,

                  Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

86/2022. (03.30.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Dönt arról, hogy a Kossuth utca, Pöltenberg utca, Római út és Káptalantóti út csatornázása ügyében 2022. április 29-én 18.00 órai kezdettel lakossági fórumot kezdeményez.
 3. Felkéri a Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 10 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

87/2022. (03.30.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szimpátia szavazás eredménye:     igen szavazatok száma:               5

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

                                                          

 

 

 • A Borhetek rendezvénye 2022. július 15. és július 31. között, a Badacsony felső parkban kerüljön megtartásra.
 • Bodnár Attila jegyző és Nagy László, a kulturális intézmény igazgatója dolgozzon ki egy csomagot, melyet a Tourinform Iroda küldjön ki a helyi borászatoknak azzal, hogy április 20-ig nyilatkozzanak részvételi szándékukról. Ha nincs meg a 10-11 jelentkező, akkor nagyobb körben is javasolja biztosítani a lehetőséget, elsősorban a borvidék borászatai, Szentgyörgyhegy, Csobánc, stb. részére.
 • A rendezvényen résztvevőknek a szüreti felvonuláson is kötelező részt venniük. A külsős borászatokra ugyanazon feltételek vonatkozzanak.
 • Nagy László igazgató adjon egy körülbelüli programot és költségvetést.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

88/2022. (03.30.) képviselő-testületi határozat

   Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóbeli előterjesztés)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7                                  

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

89/2022. (III. 30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7                                  

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

90/2022. (III.30.) képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló bizottság megválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Borbélyné Galambos Gabriella és Mékli Bernadett képviselőket választja meg.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4                                  

                                                           nem szavazatok száma:              nem jelölték

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    nem jelölték

 

 

91/2022. (III. 30.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetések adományozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 3.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

Farkas Éva részére

Pro Urbe” Emlékérmet adományoz 2022. évben.

 

Határidő: azonnal

     egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4                                  

                                                           nem szavazatok száma:              nem jelölték

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    nem jelölték

 

 

92/2022. (III. 30.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetések adományozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 3.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

Zapletál József részére

Pro Urbe” Emlékérmet (posztomusz) adományoz 2022. évben.

 

Határidő: azonnal

     egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6                                  

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

 

93/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5                                  

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                          

 

 

94/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 19-i  

rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1.  TOP-Plusz – 1.2.3-21 pályázati felhívás – Belterületi utak

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” valamint a STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a „Kisfaludy út élmény sétánnyá alakítása” című projekthez kapcsolódó Multimédiás tartalomfejlesztés (Szoftverfejlesztés) beszerzése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6                                  

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

95/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat

TOP Plusz – 1.2.3-21 pályázati felhívás – Belterületi utak

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP Plusz – 1.2.3-21 pályázati felhívás keretében benyújtani kívánt pályázat” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP Plusz – 1.2.3-21 pályázati konstrukció keretében a Szőlő utca, az Arborétum utca és a Mandulás utca felújítására vonatkozóan maximum 100 millió forint támogatás tartalmú pályázat benyújtásával egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5                                  

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

96/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése – mobiltöltős szekrény

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatának valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatának keretében beszerezni kívánt kerékpáros szervízoszlopok beszerzésére irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, az eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, valamint elfogadja és jóváhagyja a CTK Kft-vel a szerződés megkötését nettó 663.000 Ft + ÁFA = 842.010 Ft összegben mind a „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című projekt esetében mind pedig a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című projekt esetében.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

                  Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5                                  

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

97/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése - mentőkatamarán

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az STR-2021-031 kódszámú „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatának keretében beszerezni kívánt mentő katamarán beszerzésére irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, az eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, valamint elfogadja és jóváhagyja a "FAMILIMPEX" Kereskedelmi Kft-vel a szerződés megkötését nettó 1.244.780 + ÁFA = 1.580.871 Ft összegben.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

 

 

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4                                  

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

                                                          

 

98/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése – kivitelezési munkák

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatának valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatainak kivitelezése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint” beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, az eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, valamint elfogadja és jóváhagyja a „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” rész tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot tevő SZAKI-VILL-PLUS Villamosipari Tervező- és Kivitelezői Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötését nettó 19.115.006 Ft + ÁFA = 24.276.058 Ft összegben, valamint „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című rész tekintetében szintén a legkedvezőbb ajánlatot tevő SZAKI-VILL-PLUS Villamosipari Tervező- és Kivitelezői Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötését nettó 18.995.377 Ft + ÁFA = 24.124.129 Ft összegben.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

  a szerződés aláírására 5 munkanap

  egyebekben szerződés szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:         igen szavazatok száma:                  5                                  

                                                           nem szavazatok száma:                  1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:         0

                                                          

99/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a „Kisfaludy út élmény sétánnyá alakítása” című projekthez kapcsolódó Multimédiás tartalomfejlesztés (Szoftverfejlesztés) beszerzése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a „Kisfaludy út élmény sétánnyá alakításacímű projekthez kapcsolódó Multimédiás tartalomfejlesztés (Szoftverfejlesztés) beszerzése” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a „GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú „A Balaton-felvidék kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázatának keretében megvalósítani kívánt, Kisfaludy út élmény sétánnyá alakítása” című projektjéhez kapcsolódó Multimédiás tartalomfejlesztés (Szoftverfejlesztés) elvégzésére irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, a beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, valamint elfogadja és jóváhagyja a PAZIRIK Informatika Kft-vel a szerződés megkötését a nettó 1.521.000 Ft + 27 % ÁFA = 1.931.670 Ft összegben. A szolgáltatási díj kifizetése a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú projektben meglévő támogatás terhére történik.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                  Molnár Mihály pályázati referens

 

Szavazás számszerű eredménye:         igen szavazatok száma:                  2

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

 

 

 

 

5/2022. (IV.20.) Társulási Tanácsi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj város, Ábrahámhegy község és Salföld községek Intézményi Társulásának Társulási Tanácsa Krisztin N. László TT elnök javaslatára Vella Ferenc Zsolt TT elnök-helyettest jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László TT elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:         igen szavazatok száma:                  2

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

 

6/2022. (IV.20.) Társulási Tanácsi határozat

Napirendi pont elfogadásáról

 

Badacsonytomaj város, Ábrahámhegy község és Salföld községek Intézményi Társulásának Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2022. április 20-ai ülésének napirendjét a meghívó szerinti tartalommal az alábbiak szerint jóváhagyja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Az Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde Szervezeti Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok számának, nyitva tartásának, a nyári zárva tartás időpontjának, a felvételi körzetének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

 1. 2022. évi közbeszerzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

 

A Társulási Tanács utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László TT elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:         igen szavazatok száma:                  2

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:         0

 

7/2022. (IV.20.) Társulási Tanács határozata

Az Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetés módosításáról

 

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

 1. Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás mindösszesen: 2022. évi költségvetés módosítását a határozat  mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
 1. Kiadási főösszege    94 165 000 Ft, melyből
 1. Költségvetési kiadások                  1 500 000 Ft,

ebből:

 1. személyi juttatások:                  0 Ft
 2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                        0 Ft

 1. dologi kiadások:   1 500 000 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai:  0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások:                0 Ft
 4. beruházási kiadások:                  0 Ft
 5. felújítások:           0 Ft
 6. egyéb felhalmozási célú kiadások:            0 Ft
 7. ab) Finanszírozási kiadások 92 665 000 Ft.

 

 

 

 

 1. Bevételi főösszege                94 165 000 Ft, melyből:
 2. ba) működési célú támogatások Áht. belül: 92 665 000 Ft
 3. bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                0 Ft 
 4. bc) közhatalmi bevételek:                  0 Ft
 5. bd) működési bevételek:                  1 500 000 Ft
 6. be) felhalmozási bevételek:                  0 Ft
 7. bf) működési célú átvett pénzeszközök:                  0 Ft
 8. bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:     0  Ft

 

 1. c) Általános tartalék:                                         0 Ft
 2. d) Céltartalék:                 0 Ft
 3. e) Beruházások:                 0 Ft
 4. f) Felújítások:                 0 Ft
 5. g) Finanszírozási bevételek                0 Ft                 
 6. h) Költségvetési engedélyezett létszámkeret:               16 fő

 

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – 2022. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint:
 1. Kiadási főösszegét 92 665 000 Ft melyből
 1. Költségvetési kiadások 92 665 000 Ft,

ebből:

 1. személyi juttatások: 72 969 264 Ft
 2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:        8 798 736 Ft

 1. dologi kiadások: 10 847 610 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai:          0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások:              0 Ft
 4. beruházási kiadások:      49 390 Ft
 5. felújítások:     0 Ft
 6. egyéb felhalmozási célú kiadások:        0 Ft
 7. ab) Finanszírozási kiadások           0 Ft.

 

 1. Bevételi főösszegét                92 665 000 Ft,  melyből:
 2. ba) működési célú támogatások Áht. belül:                 0 Ft
 3. bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:          0 Ft 
 4. bc) közhatalmi bevételek:                  0 Ft
 5. bd) működési bevételek:                0 Ft
 6. be) felhalmozási bevételek:                              0 Ft
 7. bf) működési célú átvett pénzeszközök:                  0 Ft
 8. bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:             0 Ft

 

 1. c) Általános tartalék:                                          0 Ft
 2. d) Céltartalék:                                                      0 Ft
 3. e) Beruházások:                 0 Ft
 4. f) Felújítások:                  0 Ft
 5. g) Finanszírozási bevételek  92 665 000 Ft
 6. g) Költségvetési engedélyezett létszámkeretét:               16 fő

elfogadja.

 

 

Határidő:      azonnal

Felelős:         Krisztin N. László TT elnök

                     Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

                     Tamás Lászlóné Költségvetési- és Adóosztály vezetője

                     Cseh Dénesné pénzügyi előadó

 

 

 

                       

 

 

 

                                   

Szavazás számszerű eredménye:         igen szavazatok száma:                  2

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

8/2022.(IV.20.) Társulási Tanács határozat

Pipitér KFNO Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

 

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – SZMSZ -ét és Házirendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László TT elnököt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
 3. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy az elfogadott dokumentumok közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:      azonnal

Felelős:         Krisztin N. László TT elnök

                     Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

                     Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:         igen szavazatok száma:                  2

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

9/2022.(IV.20.) Társulási Tanács határozata

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos  Óvoda,  Mini Bölcsőde és Bölcsőde általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok számának, nyitva tartásnak, a nyári zárva tartás időpontjának, az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról

 

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – a továbbiakban: Nktv. – 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai általános felvételének időpontját, az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg:

2022.04.22.       8,00 – 14,00

2022.04.25.       8,00 – 14,00  

illetve online a btomajovoda@gmail.com email címen.

 

 1. az Nktv. 83.§ (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva Pipitér Közös Fenn
 2. tartású Napközi Otthonos Óvoda Mini Bölcsődében és Bölcsődében az indítható óvodai csoportok számát a 2022/2023. nevelési évre 3 csoportban határozza meg,
 3. az Nktv. 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Mini Bölcsőde és Bölcsőde
 4. heti nyitva tartási idejét hétfőtől – péntekig 7.00 – 17,00-órában határozza meg,
 5. éves nyitva tartása a nevelési évben 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tart.
 6. az óvoda nyári zárva tartásának idejét 2022. augusztus 8-26. napjáig határozza meg.
 7. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Mini Bölcsőde és Bölcsőde felvételi körzetét a hatályos alapító okirat alapján Badacsonytomaj város, Ábrahámhegy és Salföld községek közigazgatási területeire határozza meg.
 8. az óvodavezető javaslatát figyelembe véve jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Mini Bölcsőde és a Bölcsőde általános felvételi időpontja az 1. pontban meghatározottak szerinti.
 9. felkéri Krisztin N. László TT elnököt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
 10. felkéri Bodnár Attila  jegyzőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal;

közzétételre a helyben szokásos módon 3 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László TT elnök

                        Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:         igen szavazatok száma:                  2

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

10/2022. (IV.20.) Társulási Tanács határozat

 

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa „Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás 2022. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

 

Határidő:     azonnal          

Felelős:        Krisztin N. László TT elnök

                     Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

                                    Molnár Mihály pályázati referens

                                    EKR-ben történő közzétételre (5 napon belül)

 

 

 

…/2022.(…….) Társulási Tanács határozat melléklete

 

 1. évi Közbeszerzési terv

/tervezet/

 

Ajánlatkérő neve:       Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás

székhelye:                    8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14.

beszerzés éve:             2022.

 

A közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés tervezett mennyisége

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend

Tervezett eljárás fajtája

Eljárás megindításának tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja

Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatás beszerzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisztin N. László TT elnök

Záradék:

A 2022. évi közbeszerzési tervet Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa……/2022.(….) határozatával jóváhagyta.

 

 

 

 

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

100/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

101/2022. (04.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 27-i nyílt ülésének napirendjéről leveszi

 • HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

102/2022. (04.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele – sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 27-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

 • HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – 153/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosításáról

című sürgősségi indítványt.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

103/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat – nyílt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 27-i soros ülésének napirendjét 23 nyilvános és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Törvényességi felhívásról – folyamatban lévő ügyek

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

 1. Tájékoztató közbeszerzési ügyek állásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

Nyilvános ülés folytatása:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Törvényességi felhívásról – a képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Törvényességi felhívásról – a gyermekvédelmi ellátásárokról szóló 17/2021. (IX.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javaslat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnár Péter tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

 1. Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

     Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Lóránd György r.alezredes, Sztrik Ákos r.őrnagy, Horváth József r.alezredes, Pintér György r.tzls körzeti megbízott, Arany György EB elnök

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017 és 1015/1. helyrajzi számú ingatanok vonatkozásában

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Baranics András és Kolenszky Mihályné kérelmezők

 1. HÉSZ módosítás – Badacsonyörsi kemping - határozat

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 150/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése, és üzemeltetése – közbeszerzési eljárás lefolytatása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1.   Felső-bazársori üzletek – pályázat elbírálása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzésére javaslat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Játszótéri eszközök felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló beszámoló

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony építkezés – úthasználat II.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – 153/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

104/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó 154/2021.(VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján a vonatkozó képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájának végső szakmai állásfoglalása és a lezárt partnerségi egyeztetés alapján, kizárólag a – tervezett módosítások szerinti – 3.d) „Badacsonytomaj 043/70 hrsz-ú ingatlanon az építési hely korrekciója az új építésihely kijelölése a szomszédos beépítés figyelembevételével” programpontra vonatkozóan módosítja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét.

A tárgyi módosítás vonatkozásában előkészített rendelet-tervezet ismételt tárgyalását akkor javasolja, amikor az ügyfél a hegybíró igazolását bemutatja arra vonatkozóan, hogy a terület 80 %-a szőlővel betelepített.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

         Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

         Planteus Kft.

         Szabó Zoltán főépítész

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

105/2022. (04.27.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó 158/2021.(VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján a vonatkozó képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájának végső szakmai állásfoglalása és a lezárt partnerségi egyeztetés alapján, kizárólag a – tervezett módosítások szerinti – 5.b) „A helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása kertes mezőgazdasági területen ideiglenes építmény elhelyezésének megtiltásával (az előírás a HÉSZ 28.§ (7) bekezdés e) pontjából kerül át a 29.§ (4) bekezdésbe” programpontra vonatkozóan módosítja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a további intézkedések megtételére.

Határidő:  azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

             Planteus Kft.

             Szabó Zoltán főépítész

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

106/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Törvényességi felhívásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztést, illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz előkészített válaszlevél tervezetet megismerte.
 2. A Képviselő-testület a határozati javaslatot nem fogadja el, a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/637-1/2022. számú dokumentumban rögzített törvényességi felhívásában foglaltakkal a zárt ülés elrendelésével összefüggésben egyetértését fejezi ki.
 3. Felkéri dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt értesítse.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:   dr. Bodnár Attila jegyző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

109/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Fülöp Péter tűzoltó főtörzsőrmestert, Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javasolja és nettó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 kifizetésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

110/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

     Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

     Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről – napirend felfüggesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

”Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről, Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről „szóló napirendi pont tárgyalását az érintettek megérkezéséig felfüggeszti.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

111/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról - Badacsonytomaj 1017 és 1015/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, a város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról a szeptemberi képviselő-testületi ülésen hozza meg döntését.

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az érintett övezetben lakók csatornaépítési szándékáról, az esetleges állami kerékpárút kiépítéséről, illetve a vasúti fejlesztésről addig levelezés útján szerezzen be információkat.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2022. szeptemberi soros testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                                   Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    4

 

 

112/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Hartai Béla képviselő módosító indítványát, - miszerint elsőként történjen egyeztetés testületi szinten a szakemberekkel, a befektetővel és a BÖÉE képviselőjével, majd lakossági fórum keretében kapjon tájékoztatást az érintett közösség, ezt követően határozzon a testület a HÉSZ módosításáról – nem fogadja el.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

113/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás - határozat napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Krisztin N. László polgármester módosító indítványát, - miszerint legyen egy szakmai megbeszélés a befektető és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület bevonásával, melynek a végén a testület döntse el, hogy szükség van-e a lakossági fórumra, vagy egyéb lakossági tájékoztatási mód is elegendő, majd ezt követően kerüljön sor a döntésre – elfogadja.
 3. felhatalmazza a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a további intézkedések megtételére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintett feleket tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

114/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

150/2021. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó 150/2021. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján a vonatkozó képviselő-testületi határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

„1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását Májer Géza 1332 hrsz-ú és 1335/1 hrsz-ú kérelme tárgyában – a tervezési program: a) Badacsonytomaj 1332, 1333, 1334, 1335/1, 1335/2 helyrajzi számú ingatlanok azonos övezetbe sorolása, új Vt-2** övezet kijelölése, ahol a minimálisan kialakítható telekterület nagysága 1000 m2 terület nagyságú. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezővel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése.”

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt, a főépítészt, és a településtervezőket.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a településrendezési eszközök módosításra vonatkozó szerződéseket a meghozott döntés szerint módosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

              Szabó Zoltán főépítész

              településtervezők

              Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

115/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése, és üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése, és üzemeltetése – közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a Badacsonytomaj Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése és üzemeltetése – közbeszerzési eljárás lefolytatásával az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetértve, elfogadja és jóváhagyja, a beérkezett ajánlat, a bontási jegyzőkönyv, és az értékelő és összesítő jegyzőkönyv alapján az EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel a szerződés megkötését nettó 1.000.000,- Ft + ÁFA = 1.270.000,- Ft összegben.
 2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 10 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                   Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    3

 

 

116/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Önkormányzati ingatlanok hasznosítása” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem fogadja el, a Badacsonytomaj 0135/4 helyrajzi számú, a Badacsonytomaj 0135/5 helyrajzi számú, és a Badacsonytomaj 0133 helyrajzi számú ingatlanokat nem kívánja értékesíteni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 kérelmezők értesítésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

117/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület által küldött beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

118/2022. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására pályázat kiírásáról dönt.

 

 1. A pályázat tartalma:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A munka jogviszony időtartama: határozatlan idejű munka jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 25.

Veszprém megye, 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet számú mellékletében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés szerint,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • turisztikai jártasság
 • jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség, empátia
 • gyakorlott számítógépes ismeretek
 • gyakorlott internet felhasználói ismeretek (Social media, honlapszerkesztés)
 • PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett jártasság
 • múzeumpedagógiai programok szervezésében, lebonyolításában való jártasság
 • segédkönyvtárosi végzettség
 • médiában szerzett tapasztalat (TV, képújság, havonta megjelenő közéleti lap)
 • hang- és fénytechnikai eszközök üzemeltetésében és működtetésében szerzett jártasság
 • társalgási szintű idegen nyelvtudás (angol, német)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 • szakmai gyakorlatról szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § 1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését a megbízás kezdetétől számított két éven belül vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a +36 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet - Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a munka jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

 

 1. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján az intézményvezetői feladatok ellátásával a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – előreláthatólag 2022. szeptember 15. napjáig - Nagy Lászlót a BVKI foglalkoztatottját megbízza.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

                        Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

119/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori üzletek – pályázat elbírálása 2. számú üzlethelyiségre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj, Felső-bazársori 2. számú üzlethelyiséget 1.150.000,- Ft + rezsiköltség összegen bérbe adja a pályázati felhívásban rögzítettek szerint Tóth Ádám 8258 Badacsonytomaj, szent Donát út 8. szám alatti pályázónak.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

                   szerződéskötésre 15 nap

Felelős:      dr. Végh József ügyvéd

       Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

120/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori üzletek – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj, Felső-bazársori 3. számú üzlethelyiséget 1.150.000,- Ft + rezsiköltség összegen bérbe adja a pályázati felhívásban rögzítettek szerint Tóth Ádám 8258 Badacsonytomaj Szent Donát u. 8. szám alatti pályázónak.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   dr. Végh József ügyvéd

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

121/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Belsőellenőrzésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a belsőellenőrzésre adott ajánlatokat megismerte és Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzésére az ABOGENCIA Kft. (Alsópáhok) ajánlatát fogadja el.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződéskötésre és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

122/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Játszótéri eszközök felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft Játszótéri eszközök felülvizsgálatáról készített beszámolóját megismerte.
 2. felkéri az ügyvezetőt, hogy a balesetveszélyes játékok eltávolításáról azonnali hatállyal intézkedjen.
 3. felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a Felső-bazársori üzletek bérbeadásából befolyó bérleti díj erejéig kérjen be árajánlatokat a beszerzendő játékok, és azok elhelyezésének tekintetében, melyről adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

123/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló beszámoló - Napirend felfüggesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

”A pályázatokról szóló beszámoló„ tárgyú napirendi pont tárgyalását a pályázati referens megérkezéséig felfüggeszti.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

124/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést és
 2. a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának évben Badacsonytomaj településen végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és a beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.

 

Határidő: azonnal

                 megküldésre május 31-ig

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

125/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsony építkezés – úthasználat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsony építkezés – úthasználat” tárgyában előkészített előterjesztést, és dönt abban, hogy kérelmező ügyfél úthasználatra vonatkozó beadványát a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 39/A. §-a rendelkezéseinek figyelembevételével nem támogatja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              5

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

126/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat kizárás

Vizsgáló bizottság felállításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 • Hartai Béla képviselő módosító indítványát nem fogadja el.
 • A GINOP 7.1.9 pályázattal összefüggésben a Tátika beruházás ügyében vizsgáló bizottságot nem kíván felállítani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

127/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat kizárás

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a pályázati referenst, hogy az építési naplót, a kooperációs jegyzőkönyveket, az összes GINOP 7.1.9 pályázattal kapcsolatos információt a képviselőknek küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

128/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Részvételi Szabályzat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi Borhétre és Szüreti rendezvényre vonatkozóan Részvételi Szabályzattal összefüggésben dönt arról, hogy

 • a részt venni szándékozó borászatoknak május 31-ig kell bejelentkezniük.
 • Június 15-ig 200 eFt előleget, július 1-ig pedig a fennmaradó 450 eFt-ot be kell fizetniük.
 • Ezen felül kötelezettséget kell vállalniuk, hogy a badacsonyi szüreti felvonuláson minimum 50 liter bort osztanak szét a felvonuláson résztvevőknek saját gépjárművön, illetve nyitva tartanak a badacsonyi szüreten is a kijelölt helyen.
 • Amennyiben ez nem valósul meg, akkor a következő évi Borhét rendezvényről kizárják magukat.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Nagy László igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

129/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Részvételi Szabályzat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

 • a Borhét és a Szüreti Fesztivál Részvételi Szabályzatát az elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
 • felkéri a BVKI igazgatóját, hogy a rendezvényt megelőzően a tervezett változtatásokról adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Nagy László igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

130/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

131/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

132/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

133/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó 153/2021.(VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján jelen ülésen nem foglal állást. Felkéri a kérelmezőt, hogy rendkívüli ülés keretben adjon szóbeli tájékoztatást, válaszoljon a képviselők kérdéseire.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet és Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a megfelelő garanciákat dolgozza ki.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

                Dr. Végh József ügyvéd

               Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

                                                          

 

 

107/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                                           

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

108/2022. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató közbeszerzési ügyek állásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Végh József ügyvéd tájékoztatóját megismerte és azt elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                  Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!