Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évben meghozott határozatai Il.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

599/2021.(XII.03.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

600/2021.(XII.03.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 3-ai rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. Badacsonyörsi strand TRSZ

előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Gyermekorvosi Szolgálat részére gépjármű vásárlása

előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

601/2021.(XII.03.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte és azt elfogadásra javasolja az alábbi feltételek teljesítése esetén a 2021. december 7-én 15.00 órakor tartandó rendkívüli ülés keretében.

-          Az ügyvéd úr és a partner hétfő 12.00 óráig küldje meg azokat a mellékleteket, melyek most nem állnak rendelkezésre.

-          A közcélú adománnyal kapcsolatos dokumentumot át kell dolgozni.

-           A partner a BÖÉE-vel kötött strandhasználati szerződést igazítsa hozzá a majdan elfogadandó TRSZ-hez. E tekintetben az egyesület addig kapjon vízhezjutási lehetőséget, ami a TRSZ-ben szerepel.

-          Kérjük a partnert, hogy vállalja, hogy a partvédőműre vonatkozó korábbi vízjogi engedélyt átíratja. Ha szükséges, arra a cégre, amely a kialakítandó 3 ezer m2-es terület gazdája, aki fizikailag átadja. Ennek ügyintézési határideje 60 nap.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Bodnár Attila jegyző

Dr. Végh József ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


602/2021. (XII.03.) képviselő-testületi határozat

Gyermekorvosi Szolgálat részére gépjármű vásárlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A gyermekorvosi szolgálat részére gépjármű vásárlását támogatja.
 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyermekorvos által megtekintett 2016. évi OPEL MOKKA gépjárművet megvásárolja.
 3. A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja
 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a doktornő részére fél havi bérének megfelelő jutalom kifizetéséről dönt.


Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

603/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

604/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 7-ei rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. Badacsonyörsi strand TRSZ

előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. Badacsonytomaj külterületi utaknál felmerült pót-elmaradó munkák árajánlata

előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

605/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ – közcélú adományozás keretében történő ajándékozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


 1. a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a közcélú felajánlásról szóló szerződés közjegyző előtt kerüljön aláírásra.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

606/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ – árajánlatok bekérése vízügyes tervezőktől

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.

Dönt abban, hogy 3 vízügyes tervezőtől kérjenek be árajánlatokat, akik elkezdi a leendő közterületnek a szakmai felülvizsgálatát a vízhez jutás jegyében.

.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

607/2021.(XII.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.

2./ dönt abban, hogy az előterjesztés melléklete szerint becsatolt dr. Végh József ügyvéd által előkészített szerződések tervezetét megismerte, és elfogadja.

3./ dönt abban, hogy a közcélú felajánlásról szóló szerződés közjegyző előtt kerüljön aláírásra.

4./ Dönt abban, hogy 3 vízügyes tervezőtől kérjenek be árajánlatot, hogy elkezdődhessen a leendő közterületnek a szakmai felülvizsgálata a vízhez jutás jegyében.

5./ felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a településrendezési szerződés, a közcélú felajánlásról szóló szerződés aláírására, és a használati megállapodás záradékolására


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0608/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi utaknál felmerült pót-elmaradó munkák árajánlata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó munkák ajánlatatárgyában készített előterjesztést, és annak mellékletét képező árajánlatot, és nyilatkozatot megismerte.
 2. dönt abban, hogy a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” pályázathoz kapcsolódóan 6.500.317 Ft + ÁFA összegben a pótmunkát elismeri.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a műszaki ellenőrt, és a kivitelezőt tájékoztassa a döntésről.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

609/2021.(XII.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

610/2021.(XII.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 7-én megtartott közmeghallgatásának napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

611/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

612/2021.(XII.16.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

613/2021.(XII.16.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 16-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


1.  Strandfejlesztés 2021. című felhívásra benyújtandó pályázatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. Badacsonytomaj 1232/2. hrsz-ú ingatlan településképi véleményezési ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

614/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozat

Strandfejlesztés 2021 című felhívásra benyújtandó pályázatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Strandfejlesztés 2021 című felhívásra benyújtandó pályázatok napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. a Strandfejlesztés 2021 című pályázati konstrukció keretében a Badacsony Városi Strand és a Badacsony Strand fejlesztésére benyújtani és megvalósítani kívánt strandonként maximum 30 millió Ft támogatás tartalmú pályázatok tartalmával egyetért, és felhatalmazza polgármestert a pályázatok benyújtására, valamint a pályázatok támogatásban részesítése esetén a támogatási szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

3.  felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a településen, ezen belül különösen a strandokon meglévő épületek feltűntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, melynek költségeit a 2022. évi költségvetésben kéri biztosítani.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Molnár Mihály pályázati referens

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

615/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1232/2 helyrajzi számú ingatlan településképi véleményezési ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1232/2 helyrajzi számú ingatlan településképi véleményezési ügye napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 1232/2 helyrajzi számú ingatlan ráépítése tárgyában készített dokumentációk figyelembevételével Badacsonytomaj Város Főépítésze által adott Bto-28/2021. főépítészi vélemény alapján javasolja Badacsonytomaj Város Polgármesterének a településképi vélemény kiadását azzal, hogy kiemeleten felhívjuk a figyelmet a parkoló kérdés megoldására.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!