Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évben meghozott határozatai I.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


4/2019. (I.22.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


5/2019.(I.22.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 22-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja

 1. 1. Óvoda melletti terület felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Hatéridő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


6/2019. (I.22.) Képviselő-testületi határozat

Óvoda melletti terület felújítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az óvoda melletti terület felújítását a Badacsonytomaj VN Kft-től (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a beérkezett és elfogadott árajánlat szerint bruttó 2.580.466 Ft összegben megrendeli. Az összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

7/2019. (I.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


8/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 30-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi a „25. Településrendezési eszközök módosításáról” című napirendet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


9/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 30-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi a „26. „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről” című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

10/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 30-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Badacsonytomaj város önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Menü Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. VN. Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 5. VN. Kft. 2019. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Biztonság Éve 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által kötendő feladatellátási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Fő utca rekonstrukciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Intelligens gyalogos átkelőhely

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 15. 046/23. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 16. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonytomaj, Fő u. 1. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Dr. Szmodits Zsolt oszlopáthelyezési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 26. „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés

 1. 1. Badacsonytomaj 0121/19, és 0121/16 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

11/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

12/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


12/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat melléklete

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121
ebből: befektetési jegyek

B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123
ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124
Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824
ebből: más kormányok

B824
ebből: külföldi pénzintézetek

B824
Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-


Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2020

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

231 600 000

236 845 000

239 687 140

239 687 140

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,


28 029 300

40 513 982

41 324 261

42 563 989

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

1 100 000

1 414 000

1 435 210

1 463 914

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

260 729 300

278 772 982

282 446 611

283 715 043
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

97 131 544

97 131 544Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 920 497 641

1 920 497 641Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

500 000Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

85 626 388

85 626 388Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

516 985 813

516 985 813Beruházások

K6

2 620 741 386

2 620 741 386

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

337 316 867

337 316 867Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

91 076 188

91 076 188Felújítások

K7

428 393 055

4428 393 055

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

13/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.; képviseli: Molnárné Keller Csilla ügyvezető) 2019. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal, 2.286.000,- Ft összegű támogatási összeg biztosítása mellett elfogadja, mely támogatást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosít.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.286.000,- Ft összegben, azaz kettőmillió-kettősznyolcvanhatezer forint összegben az Általános tartalék terhére.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 4. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 30-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:    a megállapodás megkötésére: 2019. február 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

14/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal és 142.320 ezer Ft főösszeggel, 58.920.000,- Ft összegű támogatási összeg biztosítása mellett elfogadja, mely támogatást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítja a következők szerint:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; képviseli: Bolla József ügyvezető) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 58.920.000 Ft összegben, azaz ötvennyolcmillió-kilencszázhúszezer forint összegben,
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)          a támogatás első részletének kifizetése: szerződéskötéstől számított 5 napon belül

b)         a támogatás második részletének kifizetése: 2019. április 30.

c)          a támogatás harmadik részletének kifizetése: 2019. szeptember 30.

 1. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 30-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető,

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

15/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Felügyelő Bizottságának új tagjaiként

a)       Fekete Ferenc (an.: Németh Anna; adószáma: 8312363343 ) 8258 Badacsonytoma, József Attila utca 20.

b)      Lesz Ferenc (an.: Ruzits Irén; adószáma: 8275553210) 8258 Badacsonytomaj, Római út 89.

c)       Szántai Ferenc (an.: Nagy Erzsébet; adószáma: 8344393701) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 7.

szám alatti lakosokat határozott időtartamra 2019. január 17. napjától 2020. június 30. napjáig megválasztja, illetve kijelöli.

 1. Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását személyenként havi bruttó 23.190 Ft összegben állapítja meg.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

16/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Karbantartási Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:         azonnal,

egyebekben a 2019. évi költségvetési év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető,

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

17/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Biztonság Éve 2019.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Biztonság Éve 2019” programot, figyelembe véve a társszervezetektől beérkezett javaslatokat az előterjesztés mellékletét képező táblázatba foglalt ütemezés szerint javasolja megvalósítani.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

18/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével által kötendő feladat-ellátási szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével kötendő feladatellátási szerződéskötést támogatja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására


Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

19/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2019/2020. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2019/2020. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld, Káptalantóti, Nemesgulács és Kisapáti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét értesítse.

Határidő:         azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

20/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca rekonstrukcióról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca rekonstrukció projekt vonatkozásában vállalja, hogy a beruházás megvalósítása esetén a viziközmű kiváltást is megvalósítja a projekt keretében. A szükséges tervezési engedélyezési feladatokat megrendeli Lasancz Tamás tervezőtől, bruttó 850.000,- Ft összegben.


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

21/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca rekonstrukcióról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca rekonstrukció projekt vonatkozásában elrendeli, hogy a Fő utca, a Balaton utca és a Római út projekt által érintett szakaszát – 71. számú főút kivételével – az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. által 708. tervszámon készített lehatárolási terv szerint, a beruházás megvalósítását követően közútkezelésbe Badacsonytomaj Város Önkormányzata átvegye a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től.


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


22/2019.(01.30.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az E.On Északi-Dunántúli Áramhálózati Zrt. által küldött 2019. évre szóló közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés tervezetét, és nem fogadja el a szolgáltató által javasolt díjat.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a közvilágítás aktív berendezés eszköz további üzemeltetésére vonatkozó ajánlatokat kérjen be.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szolgáltatót értesítse a döntésről.
 4. felkéri az E.ON-t, hogy nyilatkozzon a közvilágítási rendszer (egy-egy lámpa, szakaszos) folyamatos és rendeszeres meghibásodás okáról.
 5. felkéri a hivatalt, hogy Badacsonytomaj teljes közvilágítás korszerűsítése (ledes) és esetleges hálózatbővítés (ledes napelemes) tárgyában ajánlatot kérjen be és azt készítse elő egy rendkívüli ülésre.


Határidő:         elfogadásra azonnal

ajánlatkérésre 5 nap

tájékoztatás kérésére (4. pont szerint) 5 nap

előkészítésre rendkívüli testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

23/2019.(01.30.) Képviselő-testületi határozat

Intelligens gyalogos átkelőhely


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az Intelligens gyalogos átkelőhely tárgyú előterjesztést, és az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 1.237.322,- Ft összeget biztosít a projekt támogatására, melynek megvalósítási helyszíne Badacsonytomaj közigazgatási területén a 71-es számú főútvonalon a Badacsonytomaj vasútállomás Kert utca közötti kijelölt gyalogátkelőhely. Amennyiben ezt a Rendőrkapitányság nem fogadja el, akkor a Badacsonytomaj strand előtti kijelölt gyalogátkelőhelyhez történő megvalósításához járul hozzá.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa a döntésről.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és a szükséges nyilatkozatok aláírására.
 4. a 71-es számú főútvonal forgalomcsillapítása okán megfontolásra ajánlja, például fekvőrendőr szezonális kihelyezésével.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


24/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Kamerarendszer telepítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a kamerarendszer telepítésére vonatkozó előterjesztést megismerte, és elfogadja.
 2. a Rendőrség által javasolt telepítési helyszínek közül az alábbi elhelyezési pontokon kíván kamerarendszert telepíteni:

-        1 db Badacsonytomaj József Attila és Borostyán utca kereszteződése,

-        1 db Badacsonytomaj Káptalantóti útra (Méregraktárhoz),

-        1 db a 71. sz. főút Badacsonyörs Kemping,

-        1 db Badacsony Dísztér, Rizling sor,

-        1 db Badacsony Halászkert parkoló,

-        1 db Badacsony 71. sz. főút Badacsony kemping,

-        1 db Badacsony Kisfaludy u. - Római út kereszteződése,

-        1 db Badacsony ún. Gróf domb

Az ajánlatot kéri úgy bekérni, hogy a rendszer bővíthető legyen és wifi vagy GSM rendszerrel üzemeltethető legyen.

 1. elrendeli a 2. pontban felsorolt helyszínekre vonatkozó kamerarendszer kiépítésére vonatkozó ajánlatok bekérését.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a terveztetés, és engedélyeztetés érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben a következő soros ülésre

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


25/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Sziget-Com Zrt. kérelmét, és elviekben támogatja a bázisállomás telepítését azzal a kiegészítéssel, hogy a végleges döntést a jóváhagyott kiviteli tervek, és közös helyszíni bejárás alapján hozza meg.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát – Dr. Gáli Mihály ügyvéd bevonásával és szakmai álláspontjának kialakítását követően – az előzetes állásfoglalás előkészítésére, Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.


Határidő:         elfogadásra azonnal

következő soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


26/2019.(I. 30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 046/23 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 046/23 hrsz-ú legelő megnevezésű 2704 m2 területű külterületi ingatlan tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


27/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. február 13.  10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2019. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. február 13. 10,00 óra óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       A bérleti jogviszony időtartama: a következő Képviselő-testületi döntést követő 15. nap - 2019. december 31., határozott időtartamra.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.
i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


 1. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.


Határidő:         pályázat kiírására azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

28/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca 1. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Józsvai Dániel és Józsvai Tamás 8380 Hévíz, Vajda Á. u. 10/5. szám alatti lakosok a tulajdonukat képező, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 1. szám alatti ingatlan adásvétel útján történő értékesítése tárgyában tett megkeresését.
 2. az 1. pontban körülírt ingatlant nem kívánja adás-vétel útján megszerezni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

29/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nemzeti Regattáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 1-2-án megrendezendő Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja versenyen nem kíván részt venni.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


30/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

dr. Szmodits Zsolt oszlopáthelyezési kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte dr. Szmodits Zsolt 1094 Budapest, Viola utca 4. V/2. szám alatti lakos Badacsonytomaj 904 helyrajzi számú ingatlanon levő oszlopáthelyezési kérelmét.
 2. az érintett ingatlanon az oszlopáthelyezés tervezési, kivitelezési költségeihez nem áll módjában hozzájárulni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.

Határidő:         azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


31/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2018. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 39 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 5 munkanap.
 2. 2019. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg, melyből időarányosan – a helyi önkormányzati választásokra figyelemmel – időarányosan a szabadság mértékét 32 munkanapban állapítja meg.
 3. 2019. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

32/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri a strandi büfék pályázati eljárásának előkészítését a VN Kft-től azzal, hogy a pályázati kiírást meg kívánja ismerni annak közététele előtt. Kéri az ügyvezetőt, hogy a szerződések előkészítését az önkormányzat ügyvédjének jóváhagyásával készítse elő.
 3. Alsó-bazársor és a Tájház udvari üzeletek pályázati kiírásainak előkészítését elrendeli.
 4. elrendeli a Kisfaludy turisztikai koncepció átdolgozását a beérkezett vélemények figyelembe vételével és kezdeményezi egyeztető megbeszélés megtartását Badacsonytomajon e tárgyban.
 5. elrendeli pályázat benyújtását a „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázati konstrukció keretében az alábbi tartalommal:

-          pályázat összköltsége 3.000.000,- Ft

-          tervezett tevékenységek: Badacsonytomaj közigazgatási területén lévő közterületeken fellelhető illegális hulladéklerakók felszámolása

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződés aláírására.

 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú Zöld város kialakítása II. ütem” című pályázattal kapcsolatban szerződésmódosítást kezdeményez a projekt befejezési határidő 2019. november 30. napjára történő módosítása érdekében.

Felhatalmazza, Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

 1. a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című pályázattal kapcsolatban a rehabilitációs szakmérnök díjazásának bruttó 80.000,- Ft költségét saját forrás keretében, a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

pályázati kiírások előkészítésére 15 nap

egyebekben a pályázati felhívás alapján

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

33/2019 .(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

34/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Római – Pöltemberg – Kápolna utcai csatornaszakasz kivitelezési munkáinak kiviteli költségét 50% mértékig átvállalja azzal, hogy a fennmaradó 50%-ot az érintett lakosság teljeskörűen megfizeti. A kivitelezés költsége mindösszesen 56.300.000 Ft. A 28.150.000 Ft összeget – a lakossági befizetések beérkezését követően – a 2019. évi költségvetésben a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja. A tájékoztató levél előkészítésére felkéri a Hivatalt azzal, hogy a levél tervezetét a képviselő-testület meg kívánja ismerni.

Határidő: azonnal

lakossági befizetésekre 2019. október 30.

lakosság tájékoztatására 2019. nyara (informális tájékoztató fórum)

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

35/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

36/2019. (I.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között történbt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

37/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módosításáról  - Laposa Bence kizárásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott                              1

38/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását. A HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási tervet érintő módosítás: Badacsonytomajon a 1232/1 hrsz-ú és 1232/2 hrsz-ú ingatlanok valós használat szerinti övezeti határainak megállapítása és ennek során a 1232/1 hrsz-ú ingatlan Vt-2* övezetbe történő átsorolása, ezzel egyidejűleg az önkormányzat tulajdonát képező 0163/102 hrsz-ú ingatlanból 2017 m2-es zöldterület kijelölése történjen meg.
 2. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezővel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján tervezési ajánlatok bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére.
 3. a Laposa Borbirtok Kft. kérelmében szereplő 1232/1 hrsz-ú övezetváltását a 2018. évi CXXXIX. törvény március 15-i hatályba lépése után kezdi el, de a megvalósítást kizárólag a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tudja eszközölni, arra előzetesen garanciát nem vállal.
 4. A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) b) pontja szerinti "egyszerűsített" egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint, eljárás megindítására 2019.03.16.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Wolf Viktória jegyző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintézőNév szerinti szavazás:

Krisztin N. László polgármester        igen

Kun István képviselő                      igen

Laposa Bence képviselő                   igen

Orbán Péter alpolgármester              igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

39/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján indulított közbeszerzési eljárásban meghozza a közbenső döntését.

1.   Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

I. részfeladat

a)       T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.)

b)      ME Embedded Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 44.)

II. részfeladat

a)       Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király u. 45.)

b)      ME Embedded Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 44.)

2. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő és érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

I. részfeladat: T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.)

II. részfeladat: Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király u. 45.)

3.  Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

Az ME Embedded Kft. ajánlattevő I. és II. részfeladatra benyújtott ajánlata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:

 1. Ajánlattevő az I. és a II. részfeladat tekintetében az ajánlatához csatolt, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatai nem megfelelően került kitöltésre, mivel nincs összhangban ajánlattevő www.e-cegjegyzek.hu honlapon megtalálható cégkivonatával, ugyanis ebben a nyilatkozatban azokat a természetes személyeket kell szerepeltetni, akik a jogi személyben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkeznek.

Erre tekintettel kértük ajánlattevőt, hogy mindkét részfeladatra a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatát megfelelően kitöltve szíveskedjen benyújtani.

Ajánlattevő az I. és II. részfeladat tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást.

 1. Ajánlattevő az I. és II. részfeladatra benyújtott ajánlatához nem csatolta be a kötelezően előírt aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.

Az I. és a II. részfeladat tekintetében az ajánlat részeként csatolni kell az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/12.,) pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.

Ajánlattevő az I. és II. részfeladat tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást.

 1. Ajánlattevő az I. részfeladat tekintetében benyújtott ajánlatában a csatolt nyilatkozatok esetében a megpályázni kívánt részfeladatnál a 2. részfeladatot tüntette fel az 1. részfeladat helyett, valamint hiányoznak a cégszerű aláírások.

Erre tekintettel kértük Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen az ellentmondást feloldani és az 1. részfeladat vonatkozásában a megfelelő részfeladat számával ellátott és cégszerűen aláírt M.1. műszaki és szakmai alkalmasság követelménynek történő megfelelésről szóló nyilatkozatát (V/2. sz. minta), a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát (V/3. sz. minta), valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát (V/4. sz. minta) nyújtsa be,

Kértük, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjai szerinti nyilatkozatát (V/1. sz. minta) cégszerű aláírással ellátva nyújtsa be.

Ajánlattevő az I. részfeladat tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást.

 1. Ajánlattevő a II. részfeladat tekintetében benyújtott ajánlatához csatolt nyilatkozatairól hiányoznak a cégszerű aláírások.

Kértük Ajánlattevőt, hogy a II. részfeladat tekintetében a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjai szerinti nyilatkozatát (V/1. sz. minta), az M.1. műszaki és szakmai alkalmasság követelménynek történő megfelelésről szóló nyilatkozatát (V/2. sz. minta), a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát (V/3. sz. minta), valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát (V/4. sz. minta)  cégszerűen aláírva szíveskedjen benyújtani.

Ajánlattevő a II. részfeladat tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást.


 1. 4. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.

-          az 1. részfeladat esetében 60 ponttal a T -Systems Magyarország Zrt.

-          a 2. részfeladat esetében 70 ponttal a Cycleme Bérkerékpár Kft.

 1. 5. Ajánlatkérő Badacsonytomaj Város Önkormányzata kijelenti, hogy

-          a T -Systems Magyarország Zrt. ajánlata az I. részfeladat tekintetében és a Cycleme Bérkerékpár Kft. ajánlata a II. részfeladat tekintetében érvényes,

-          az ME Embedded Kft. ajánlata mindkét részfeladat tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,

-          az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő az 1. részfeladat esetében 60,00 ponttal a T -Systems Magyarország Zrt., a 2. részfeladat esetebén 70,00 ponttal a Cycleme Bérkerékpár Kft.


 1. 6. Ajánlatkérő Badacsonytomaj Város Önkormányzata elrendeli, hogy a T -Systems Magyarország Zrt. az I. részfeladat tekintetében és a Cycleme Bérkerékpár Kft. a II. részfeladat tekintetében kerüljön felkérésre a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. Amennyiben pedig ajánlattevők az ajánlatukban becsatolták az utólagos igazolások körében benyújtandó dokumentumokat, úgy a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében ezek a dokumentumok kerüljenek bírálatra, mivel úgy kell tekinteni mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bíráló Bizottság

Határidő: azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

40/2019.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Bahart megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. és többek között Badacsonytomaj Város Önkormányzatával kötendő megállapodás tartalmát megismerte, illetve Siófok Város Önkormányzata által 2019. január 30. napján megküldött módosító indítványaival kiegészített – előterjesztés melléklete szerinti – megállapodás tervezetét úgyszintén megismerte.
 2. Siófok Város Önkormányzatának módosító javaslatait elfogadva azzal, hogy az MNV ZRt-vel történt egyeztetését követően a megállapodás tartalma változhat, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. abban az esetben, ha az MNV ZRt., vagy bármely érintett önkormányzat, a módosításokkal kiegészített megállapodást nem fogadja el, úgy az eredetileg megküldött megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

41/2019. (I.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


42/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 30-i zárt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonytomaj 0121/19, és 0121/16 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


43/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozat

Merkl Zoltán Badacsonytomaj 0121/19 és 0121/16 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj 0121/19 és 0121/16 hrsz-ú ingatlanok adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:


H A T Á R O Z A T


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Merkl Zoltán (9970 Szentgotthárd Deák F. u. 18. 2.em. a ajtó) szám alatti lakos vevő, mint kifogást előterjesztő ügyfél kérelmére, a Badacsonytomaj 0121/16, és 0121/19 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-03122-4/2015. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Gaál Szilvia (1205 Budapest, Köteles utca 90.), Hauckné Örsi Zsuzsanna Julianna (1016 Budapest, Bérc utca 9. 1em. 1.a ), Führer-Burian Susanne (Ausztria 8530 Deutschlansberg, Römerweg 8.), eladó, valamint Merkl Zoltán (9970 Szentgotthárd Deák F. u. 18. 2.em a.)., mint a szerződés szerinti szerző fél, vevővel történő jóváhagyását támogatja.


Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.


I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 0121/16, és 0121/19 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Mentő Marianna ügyvéd (9970 Szentgotthárd Kossuth u. 9.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A törvényes határidőn belül Horváth Irén (9723 Gyöngyösfalu Kőszegi u. 10. szám alatti lakos elővásárlási jognyilatkozatot nyújtott be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően az elfogadó jognyilatkozattal együtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.


A Badacsonytomaj 0121/16, és 0121/19 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2018. június 15. napján kelt, VE01-03122-4/2015. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Merkl Zoltán (9970 Szentgotthárd Deák F. u. 18. 2. em. a. ajtó) szám alatti lakos, szerző fél jogosult esetében nem támogatta.


A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson.

A Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés c) pont cb)alpontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy adásvételi szerződés jóváhagyása esetén az adásvételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti , az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. §(2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy elnyer olyan jogi helyzetet, amelynek révén az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja.

A helyi földbizottságként eljáró szerva Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, a szerződés szerinti vevő a megvásárolni kívánt földterülettel lehetetlenné teszi a szomszédos földtulajdonosok általi élet és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok kialakítását...

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2015. november 10. .napjától 2015. november 17. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján  kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2015. november 17. napján Merkl Zoltán kifogást nyújtott be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben. A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Merkl Zoltán vevő kérte, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Merkl Zoltán vevővel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.


Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:

„2015. július 28-án adásvételi szerződést kötöttem a badacsonytomaji 0121/19 hrsz-ú szőlő és gazdasági épület megnevezésű ingatlan 420/1340-rd tulajdon illetőségére Führer-Burian Susanne eladóval.

a sterződés kifüggesztésre került, a kifüggesztés ideje alatt Horváth Irén gyöngyösfalui lakos nyújtott ve elfogadó nyilatkozatot. ezt követően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  Veszprém Megyei Igazgatósága hozott állásfoglalást VE01-03122-4/2015 szám alatt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az én tulajdonszerzésemet nem támogatta arra hivatkozva, hogy az én tulajdonszerzésem lehetetlenné teszi a szomszéd földtulajdonosok általi mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas méretű földbirtok kialakítását, a földműves zavartalan termelését.

Ezzel szemben Horváth Irén tulajdonszerzését támogatta az Igazgatóság, arra hivatkozva, hogy az ő tulajdonszerzésével megvalósul azon cél, hogy a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson.

álláspontom szerint az Igazgatóság álláspontja nem megalapozott a következők miatt: a fenti ingatlanban jelenleg 4 tulajdonos van, az ingatant a tulajdonosok megosztva használják már 1974. óta folyamatosan. Horváth Irén az általa használt ingatlanrészen nem gazdálkodik, mezőgazdasági termelést nem folytat, szőlő sincs az ingatlanrészén csak évente párszor fűnyírózik a területén. Tudomásom szerint nem is földműves. Ezért alaptalan az a következtetés, hogy tulajdonszerzésével megvalósul azon cél, hogy a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson, hiszen ő nem folytatott mezőgazdasági termelést eddig sem.

Alaptalan az Igazgatóság azon értékelése is, hogy az én tulajdonszerzésem esetén a jövőben elővásárlási jogomat visszaélésszerűen gyakorolhatom. Ezen álláspontjukat semmivel nem támasztották alá, nem tudom mire alapozzák a véleményüket.

Én családi kötődésem miatt szeretném megvenni az ingatlanrészt, mivel a 0121/19hrsz-ú ingatlan alsó szomszédja a nagyapámé volt, jelenleg pedig a két nagynénémé. Célom hogy gondozzam, megfelelően gondozzam az ingatlant.”


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”


Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2015. november 5. napján kelt, VE01- 03122-4/2015. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2016. február 24. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladók által 2015. július 28. napján megkötött és a Badacsonytomaj 0121/16, és 0121/19 hrsz-ú ingatlan tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglaltakat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.


A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 2.§ (2) bekezdés a) és b) pontjai értelmében:

„2.§ (2) A hatóság hatásköre gyakorlása során

a) a szakezrűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,

b) a törvény előtti egyelőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan, megkülönböztetés és részrehajlás nélkül

jár el”

Az Ákr. 62.§-a kimondja, hogy:

„62. § [A tényállás tisztázása]

(1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.

(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

(5) Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.”


A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Merkl Zoltán vevő, mint szerződés szerinti szerző féllel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.


Az Ákr. 62. § (2) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. Az Ákr. 62. (2) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázására. Az Ákr. 62.§ (4) bekezdése értelmében a bizonyítási rendszer a szabad bizonyítás elvére épül, azaz a hatóság maga választja meg a bizonyítás lehetséges eszközeit, és azokat szabadon értékelve hozza meg döntését. A tényállás magában foglalja mindazokat a körülményeket, amelyek az anyagi jogi jogszabály érvényesítéséhez szükségesek.


Az Ákr. 63-64.§-ai rögzítik továbbá, hogy

„63. § [Az ügyfél nyilatkozata]

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

64. § [Az ügyfél nyilatkozatának kiemelt szerepe]

(1) Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges.

(2) Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

(3) A hatóság az (1) bekezdés szerinti esetben figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelességeire és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire.”


Az Ákr. az ügyfél nyilatkozatára vonatkozó rendelkezései értelmében utal arra, hogy egyes esetekben a nyilatkozat – az azzal ellentétes bizonyítékok hiányában – elsődleges bizonyítási eszközzé válhat.

Az Ákr. 64. § (1) bekezdése általános jelleggel lehetővé teszi – amennyiben jogszabály nem zárja ki ennek lehetőségét –, hogy a bizonyítékot az ügyfél nyilatkozatával pótolhassa, amennyiben annak beszerzése nem lehetséges.


Megjegyzendő, hogy amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, melyek az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.


A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson.

A Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés c) pont cb)alpontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy adásvételi szerződés jóváhagyása esetén az adásvételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti , az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. §(2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy elnyer olyan jogi helyzetet, amelynek révén az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja.

A helyi földbizottságként eljáró szerva Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, a szerződés szerinti vevő a megvásárolni kívánt földterülettel lehetetlenné teszi a szomszédos földtulajdonosok általi élet és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok kialakítását...

így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.


A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződés, szerződés szerinti vevővel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy a birtokelaprózódások hátrányos  következményei  a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan termelést folytathasson, illetve az értékelt vevő elnyer-e olyan jog helyzetet, amelynek révén a jövőben elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.


A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevő, valamint eladó szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.


Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.


Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást Führer- Burian Susanne eladó, valamint Merkl Zoltán szerződés szerinti szerző felek, vevők tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 03122-4/2015. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Führer –Burian Susanne (Ausztria 8230 Deutschlandsberg, Römerweg 8.) eladó, valamint Merkl Zoltán (9970 Szentgotthárd Deák F. u. 18. 2. em a.) vevő között, a Badacsonytomaj 0121/16, és 0121/19 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházása tárgyában 2015. július 28. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevővel történő jóváhagyását támogatja.


A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.


A fellebbezés jogát az Ákr.. 116.§ (4) bekezdés b) pontja kizárja, míg a közigazgatási per indítását az Ákr.  113.§ (1) bekezdése teszi lehetővé.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 43/2019.(I.30.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.


Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         044/2019. (II.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         045/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 27-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

„30. Régi hivatal oldalfalának felújítása”

című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         046/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 27-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

„31. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről”

című napirendeket.


képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


47/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 27-i soros ülésének módosított napirendjét 31 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 3. Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

 1. 4. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 5. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 6. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 1. 7. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének éves felülvizsgálata, 2019. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 8. Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. BadacsonyBor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 10. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat - szerződésmódosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018. – 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 17. Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 18. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsony posta ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Balatoni Szövetséggel megállapodás 2019. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Levegőszennyezettség mérés lehetőségeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 26. Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Régi hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


48/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Badacsonytomaj támogatási  kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Dobó tér 1., képviselő: Horváth Gábor) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: az Egyesület rendezvényei költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő:       a megállapodás megkötésére: 2019. március 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


49/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomajért Közalapítvány (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.000.000 Ft összegben, azaz Egymillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő:       a megállapodás megkötésére: 2019. március20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


50/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 23.) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 350.000 Ft összegben, azaz háromszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: az Egyesület 2019. évi rendezvény kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 2019. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


51/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (székhely: 8257 Badacsonyörs, Orgona utca 17.) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 350.000 Ft összegben, azaz háromszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 2019. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         052/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 5.260.000 Ft összegben, azaz ötmillió-kettőszázhatvanezer forint összegben, melyből 3.000.000 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére, 2.260.000 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítson
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)       a támogatás első részletének kifizetése: 2019. április 1.

b)      a támogatás második részletének kifizetése: 2019. július 1.

 1. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2019. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


53/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj József A.u.20., képviselő: Fekete Ferenc) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 150.000 Ft összegben, azaz egyszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Az egyesület működésével összefüggő kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 2019. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         054/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének éves felülvizsgálatáról, 2019. évi beiskolázási tervének elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi továbbképzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőKÉPZÉSI TERV


a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján


I. Érintett időszak: 2018-2022.


II. Érintettek köre:


A kulturális intézmény közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (kulturális szakemberek)


III. Az intézmény alapadatai


Intézmény megnevezése:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Intézmény székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Intézmény vezetőjének neve:

Berecz Nikolett Erika

Telefonszám:

+3687571115

E-mail cím:

vmk@badacsonyiprogramok.hu

Képzési terv összeállítójának neve:

Berecz Nikolett Erika

Képzési terv összeállítójának beosztása:

Intézményvezető

Telefonszám:

+36306934420

E-mail cím:

vmk@badacsonyiprogramok.hu

IV. Az intézmény alaptevékenységeinek bemutatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, mint nyilvános települési művelődési intézmény, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a művelődéshez, a kultúrához, a szórakozáshoz, továbbá könyvtárán keresztül a dokumentumokhoz és az információkhoz. Célja, hogy minőségi és korszerű szolgáltatásaival, a város szellemi életének, közéletének információs központjává váljék, hogy tevékenységével egyszerre szólítsa meg a felnőtt és a gyermek korosztályt, programjaival gazdagítsa a város életét.

Objektumaink:

-          Városi Könyvtár (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 29.)

-          Egry József Művelődési Ház (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)

-          Egry József Emlékmúzeum (8261 Badacsony, Egry Sétány 21.)

-          Tájház (8258 Badacsonytomaj, Kert u.25.)

-          Keresztúry Ház (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)

-          Civil Ház (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 29.)
Az Egry József Művelődési Ház a helyi közösségi művelődést szervező, közművelődési alapszolgáltatást nyújtó közművelődési intézmény. Az Egry József Művelődési Ház kötelező alapszolgáltatási közé tartozik a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

Az intézmény egyéb tervezett alapszolgáltatásai:

a)       a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

b)      az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. A gyermekek olvasóvá nevelésének támogatása. A gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítése.

c)       a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Tradicionális kulturális rendezvények segítése, szervezése pl.: Badacsonyi Szüret.V. Részletes képzési terv

(A táblázat sorokkal bővíthető.)

Ssz.

Továbbképzésben résztvevő neve

Továbbképzésben résztvevő munkaköre

Továbbképzésben résztvevő legmagasabb iskolai végzettsége

Továbbképzésben résztvevő szakképzettsége

Továbbképzés típusa [1]

Továbbképzés tervezett ütemezése (év/

negyedévben meghatározva)

Az intézmény alaptevékenységéhez való kapcsolódás indoklása

1. a.)


Berecz Nikolett Erika

intézményvezető

felsőfokú

Egyetem- főiskola-

Andragógia, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező, Rendezvényszervező menedzser, Kulturális emberi erőforrás menedzser, Sportkommunikátor, Többfunkciós kulturális intézmények vezetői képzése

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés-

ABPE továbbképzés I. (60 óra)

2018. II. negyedév

hatósági jellegű szakmai továbbképzés a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

b.)

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés-

Frontszemélyzeti képzés- a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez

(30 óra)

2018. IV. negyedév

a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges ismeretek

c.)

d.)

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés-

Szolgáltató múzeum menedzsment képzés (60 óra)

2019. II. negyedév

szolgáltató múzeummenedzsment komplex ismerete

2. a.)

Kovács László Krisztián

könyvtárvezető

felsőfokú

Egyetem- főiskola

Informatikus könyvtáros

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés- DJP mentorképzés

(70 óra)

2018. IV. negyedév

DJP mentor képzés- A digitális készségek elsajátítása és fejlesztése a DJP Pontokon.

b.)

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés - Korszerű helyismereti munka alapja akkreditált továbbképzés (50 óra)

2019. II. negyedév

A képzés célja a könyvtári helyismereti tevékenység új, az infokommunikációs technológia fejlődéséből következő feladatainak és távlatainak bemutatása. A résztvevők elsajátítják az elektronikus helyismereti dokumentumok gyűjtésének módjait, feldolgozását és szolgáltatását; felkészülnek a digitalizálási feladatok végzésére, a vonatkozó szerzői jogszabályok alkalmazására.

3.)

Nagy László

művelődésszervező

felsőfokú

Főiskola-

Kulturális menedzser, Művelődésszervező

Nem releváns. A munkavállalónak a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltéséig kevesebb, mint öt év van hátra.

VI. Képzési terv felülvizsgálatára vonatkozó szabályok


A képzési tervet szükség esetén a kulturális szakemberek továbbképzéséről 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 3§ (1) bekezdése alapján évente március 31-ig szükséges felülvizsgálni.

A felülvizsgálatról jegyzőkönyv (1. számú melléklet) készül, amelyet a felülvizsgáló személy, valamint az intézmény vezetőjének aláírása hitelesít.


Az elkészített jegyzőkönyv a képzési tervvel együtt érvényes.


Dátum:

Készült:

Képzési terv készítőjének aláírása
Dátum:Jóváhagyva:

Intézmény vezetőjeP.H.


1. számú melléklet


JEGYZŐKÖNYV

a év. hónap. nap –án/én jóváhagyott képzési terv felülvizsgálatáról


Felülvizsgáló személy neve:

Berecz Nikolett Erika

Felülvizsgáló személy beosztása:

intézményvezető

Telefonszám:

06306934420

E-mail cím:

vmk@badacsonyiprogramok.hu

Felülvizsgálat időpontja:

2019. február 12.

Felülvizsgálat indokoltsága:

éves felülvizsgálat, szükséges módosítások elvégzése


Változásjegyzék

Ssz.

Változással érintett rész

Változás

Változás indoklása

 1. c.)

Múzeumi kultúraközvetítés szakirányú továbbképzési szak

A képzés képzési tervből történő törlése

A képzés 2019 I. negyedévben nem került meghirdetésre.

 1. b.)

Frontszemélyzeti képzés- a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez

A képzés képzési tervben történő rögzítése

A képzés az EFOP-3.3.3_VEKOP-16-2016-00001 projektnek köszönhetően, ingyenesen volt elvégezhető. A képzésre való felvételről a MOKK vezetése döntött.

 1. d.)

Szolgáltató múzeum menedzsment képzés

A képzés képzési tervben történő rögzítése.

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001" projekt keretében kidolgozott szakmai továbbképzés ingyenesen végezhető el. A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsorolják. A képzésre történő jelentkezés megtörtént, a jelentkezés elbírálás alatt van.


Dátum:

Készült:

Felülvizsgáló személy aláírása

Dátum:Jóváhagyva:

Intézmény vezetőjeP.H.


Jelen képzési tervet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2019. (II.27) határozatával jóváhagyta.


Badacsonytomaj, 2019. február 27.

Krisztin N. László

polgármester


BEISKOLÁZÁSI TERV


a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján


Érintett időszak:

2019. év


I. Az intézmény alapadatai


Intézmény megnevezése:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Intézmény székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Intézmény vezetőjének neve:

Berecz Nikolett Erika

Telefonszám:

+87571115

E-mail cím:

vmk@badacsonyiprogramok.hu

Beiskolázási terv összeállítójának neve:

Berecz Nikolett Erika

Beiskolázási terv összeállítójának beosztása:

intézményvezető

Telefonszám:

+36306934420

E-mail cím:

cmk@badacsonyiprogramok.hu


II. Részletes beiskolázási terv

A 2019. évben beiskolázásra kerülő alkalmazottakra/munkavállalókra, valamint az egyes képzésekre vonatkozó adatok részletezése

Ssz.

Továbbképzésben résztvevő neve

Továbbkép-zésben résztvevő szakmai munkaköre

Továbbkép-zésben résztvevő legmagasabb iskolai végzettsége

Továbbkép-zésben résztvevő szakképzett-sége

Továbbkép-zés típusa [2]

Továbbképzés neve/témája

Tovább-képzés óraszáma

Tovább-képzés kezdésének tervezett időpontja (év, hó)

Tovább-képzés befejezésének tervezett időpontja

(év, hó)

Képzés tandíja[3]

Vizsgadíj2

Képzés egyéb költségei2

A képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartama2

1.

Berecz Nikolett Erika

intézményvezető

felsőfokú

Andragógia

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés

Szolgáltató múzeum menedzsment képzés

60

2019. június

2019. június

Nem releváns

Nem releváns

Önkormányzat használatában, üzemeltetésében lévő gépjármű igénybevétele/ Útiköltség térítés

Konzultációk, vizsganapja

2.

Kovács László Krisztián

könyvtáros- könyvtárvezető

felsőfokú

informatikus- könyvtáros

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés

Korszerű helyismereti munka alapja akkreditált továbbképzés

50

2019. június

2019. június

Nem releváns

Nem releváns

Önkormányzat használatában, üzemeltetésében lévő gépjármű igénybevétele/ Útiköltség térítés

Konzultációk, vizsganapja


III. Képzési költségek elszámolásának módja és határideje


III./1. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának módja:III./2. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának ideje:III./3. A képzés elvégzésének igazolására benyújtandó dokumentumok:

-       a képzést folytató szervezet és a képzésben részt vevő munkavállaló között létrejött felnőttképzési szerződés

-       a képzés elvégzését igazoló dokumentum


III./4. A költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolata (amennyiben releváns) a Beiskolázási terv elválaszthatatlan melléklete.Készült:

Beiskolázási terv készítőjének aláírásaJóváhagyva:

Intézmény vezetőjeP.H.


Jelen képzési tervet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2019. (II.27) határozatával jóváhagyta.


Badacsonytomaj, 2019. február 27.

Krisztin N. László

polgármesterMEGÁLLAPODÁSAmely létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., képviseli: Berecz Nikolett Erika intézményvezető), mint munkáltató, másrészről

……………………… (született: ……………., …………….., anyja neve: ……………., …………….., …………………….. szám alatti lakos) a Badacsonytomaj Önkormányzat Kulturális Intézménye …………………… (munkakör megnevezése), mint közalkalmazott között a mai napon az alábbi feltételekkel.


1.) A szerződő felek rögzítik, hogy a közalkalmazott felvételt nyert a ……………………………. (intézmény megnevezése) ……………………………….. (intézmény székhelye),……………………………….(intézmény képviselője), mint képzésszervező által meghirdetett ………………………………………megnevezésű programba, mely képzés a közalkalmazott hivatali feladatának ellátását jelentős mértékben segíti.

2.) A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a képzésben való részvétel térítésmentes.

3.) A közalkalmazott vállalja, hogy a képzés sikeres elvégzése érdekében a szakmai konzultációkon részt vesz és ………………... napjáig sikeres vizsgát tesz.

4.) A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a képzés ideje alatt a közalkalmazott számára legalább 3 alkalommal, de szükség szerinti számban biztosítja a ……………… (helyszínen) személyes konzultáción való megjelenéssel járó közlekedési költség megtérítését/…………………………………………………….

5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.


A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták.


Badacsonytomaj, 20…év…hó…napmunkáltató

közalkalmazott

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye


Berecz Nikolett intézményvezető


Ellenjegyezte:

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


55/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (Városi Könyvtár) 2018. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (Városi Könyvtár) 2019. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Kovács László Krisztián könyvtárvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


56/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatát felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


57/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyílvánítja, mivel nem érkezett be 3 érvényes ajánlat.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert új ajánlatok bekérésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


58/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. a közbeszerzés teljes körű lebonyolítása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyílvánítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert új ajánlatok bekérésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


59/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. a projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyílvánítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert új ajánlatok bekérésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin                 igen

Krisztin N. László            igen

Laposa Bence                   igen

Nagy Lajos                     igen

Nagy Miklós                   igen

Orbán Péter                    igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


60/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

 1. Ajánlatkérő Badacsonytomaj Város Önkormányzata a T -Systems Magyarország Zrt. és a Cycleme Bérkerékpár Kft. által benyújtott igazolások alapján az alábbi végső megállapításokat teszi:

T -Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.):

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyújtotta be az I. részfeladatra vonatkozó ajánlatát, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott igazolásai az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek, így ajánlata érvényes.


Cycleme Bérkerékpár Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király u. 45.):

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyújtotta be a II. részfeladatra vonatkozó ajánlatát, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott igazolásai az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek, így ajánlata érvényes.


Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot:

-       I. részfeladat tekintetében 60,00 ponttal a T -Systems Magyarország Zrt.

-       II. részfeladat tekintetében 70,00 ponttal az Cycleme Bérkerékpár Kft. nyújtotta be.


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét

-          az I. részfeladat tekintetében nettó 25 539 710 Ft összegben

-          a II. részfeladat tekintetében nettó 16 850 000 Ft összegben

határozza meg, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi várható pénzmaradvány keret és a pályázatban elszámolható keret terhére biztosítja.

 1. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a

-          az I. részfeladat tekintetében a T -Systems Magyarország Zrt. ajánlattevőt,

-          a II. részfeladat tekintetében a Cycleme Bérkerékpár Kft. ajánlattevőt

nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-       az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-       az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-       az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő, mivel ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges többletfedezetet biztosítja.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő:         azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


61/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” – építési beruházás szerződésmódosítás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokat megismerte és az építési projekt kivitelezési munkálatok ellátása tárgyában a GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) 2018. november 14. napján létrejött szerződésmódosítását elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti szerződésmódosítás aláírására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

62/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre tárgyú előterjesztést, továbbá annak részét képezően a Vill-Korr Kft. (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) által benyújtott ajánlatot.
 2. az előzőekben benyújtott ajánlatot is figyelembe véve a költséghatékonyság érdekében az E.on Északi-Dunántúli Áramhálózati Zrt-t bízza meg a 2019. évre vonatkozó közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetésével 3.369.780,- Ft összegen 2019. december 31. napjáig azzal a kikötéssel, hogy a szerződés kerüljön felmondásra, ha a közvilágítás korszerűsítése a településen megtörténik. A szerződés megszűnésének időpontja ez esetben az új közvilágítási rendszer műszaki átadás-átvételéének napja.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az üzemeltetési szerződés előkészítésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

63/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2020-2021. évre


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata elrendeli az InFend Energy Kft. által szervezett -önkormányzati konzorciumi - villamos energia közbeszerzési csoporthoz való csatlakozást. A 2020-2021. villamos energia évre szóló villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, a megbízási szerződés és a szükséges nyilatkozatok aláírására.
 3. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

64/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a badacsonyi strandi büfék bérbeadására vonatkozó előterjesztést, azt tudomásul veszi és felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét és Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a napirendi vitában elhangzottak szerződésbe és pályázati kiírásba történő foglalása történjen meg, különös tekintettel:

-          legyen kidolgozva, hogy milyen működési garanciákat kell biztosítani, milyen garanciákat és ellenőrzési jogot kap a bérbeadó,

-          az önkormányzat által kijelölt tervező bevonásával történhessen meg az adott üzlethez a bútorok és egyéb eszközök kiválasztása,

-          üzemeltetési szerződésben legyenek rögzítve a garanciák ennek betartására,

-          készüljön látványterv igényes bútorokkal, napvitorlákkal, stb.

-          javasolt bármilyen műtárgy felhasználása a tervező írásbeli engedélyéhez és vele való egyeztetéshez kötve legyen.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Bolla József ügyvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

65/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Pardavi László ügyvéd, mint az Intertourist 3000 Kft. képviseletében eljáró ügyvéd földhasználati jogra, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó előterjesztés szerinti kérelmét megismerte.
 2. hozzájárul a Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanon fennálló építményre vonatkozó földhasználati jog bejegyzéséhez azzal, hogy a földhasználati jog ellenértékét 20.025.600,- Ft összegben határozza meg.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szükséges megállapodás elkészítésére, és ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

66/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. március 18.  10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2019. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. március 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       A bérleti jogviszony időtartama: a következő Képviselő-testületi döntést követő 15. nap - 2019. december 31., határozott időtartamra.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


 1. III. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

Határidő:         pályázat kiírására azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

67/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsony posta értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a Badacsony posta értékesítésével, és a további postai szolgáltatások ellátásával kapcsolatos előterjesztést.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel folytasson további tárgyalásokat a posta jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatosan és azzal, hogy az önkormányzat a Felső-bazársoson épületet ajánlana fel térítésmentes használattal.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


68/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Demjén Tamás (8258 Badacsonytomaj, Kiskör út 2.) kérelmező a Badacsonytomaj 673 helyrajzi számú 1/1 tulajdoni hányadban az önkormányzat tulajdonában álló közterületre vonatkozó vásárlási szándékát.
 2. felkéri a településtervezőt és a főépítészt, hogy vizsgálják meg Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendeletében előírtakat és fogalmazzák meg véleményüket a tárgybani kérelem ismeretében, hogy lehetséges-e a jogszabály módosítása.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítészi vélemény megérkezését követően és az esetben, ha a város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása lehetséges, kérjen tervezési ajánlatot és egyben nyilatkoztassa meg a kérelmezőt, hogy a tervezési ajánlat elfogadása esetén vállalja-e a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötését. A szerződéskötés az eljárás megindításának feltétele.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt és egyben felhatalmazza a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:       elfogadásra azonnal

főépítészi vélemény megkérésére 10 nap

tervezési ajánlat kérésére 10 nap

egyeztetésre folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

69/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2019. március 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

70/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2019. évi szúnyoggyérítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 201. évre megállapodás megkötését Badacsonytomaj Város területén légi és földi biológiai szúnyoggyérítés elvégzésére évi bruttó 1.923.000,- Ft összegben. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 2. a 2019. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2019.évi költségvetésében a működési kiadások terhére 1.923.000,- Ft összegben biztosítja


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

71/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Levegőszennyezettség mérés lehetőségeiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztató levelét.
 2. nem kívánja jelen fűtési szezonban levegőszennyezettségi mérés elvégzését megrendelni.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0


72/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018.(XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018.(XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása tárgyában készített előterjesztést és ajánlatokat megismerte.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tüzifa, szén, brikett, PB gázpalack tüzelőanyag beszerzése tekintetében a Tördemic Tüzép Kft-vel (8263 Badacsonytördemic, Szent István utca 77.) köt szerződést 2.832.000 összegben, mely összeget a Támogatási Okiratban foglalt támogatási keret terhére biztosít.
 3. utasítja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a támogatások igénylőkhöz történő eljuttatása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő:       elfogadásra azonnal

elszámolásra 2019. december 15.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

73/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

74/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a redkívüli ülésre kéri előkészíteni a TOP projektek tekintetében a közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és projektmenedzser véleményével és jóváhagyásával ellátott előterjesztéseket a pótmunkákra tekintettel.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben a testület rendkívüli ülése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

75/2019 .(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

76/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és kéri előkészíteni a Tátika bérbeadásával és az Alsó-bazársori üzletek bérbeadásával kapcsolatos előterjesztéseket.

Határidő: azonnal

egyebekben következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

77/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

78/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Régi hivatal oldalfalának felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a régi hivatal oldalfalának felújítására vonatkozó, és az előterjesztés mellékletét képező dokumentumokat, és elredenlei, hogy a VN Kft. végezze el a felújítást úgy, hogy a vakolatot verje le tégláig, és szállíttassa el, illetve a helyreállítással érintett területet állítsa helyre, valamint a mintegy 15 fm hosszúságon a bádogozással kapcsolatos javításokat is végezze el.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az érintett tulajdonossal a megállapodás tervezetét készítse elő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

értesítésre és megállapodás megkötésére 15 nap

kivitelezés elvégzésére 60 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Bolla József ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

79/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Vígh József címzetes tűzoltó zászlóst Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javasolja és bruttó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

kifizetésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

80/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek bérfejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy készüljön bérfejlesztési koncepció az önkormányzati tuladjonú gazdasági társaságok vezetői tekintetében.

Határidő: azonnal

soron következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető[1] tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés / nyelvvizsgával végződő nyelvi képzés / OKJ /  felsőoktatási alapképzés (BA)  /felsőoktatási mesterképzés (MA) / felsőoktatási osztatlan mesterképzés (OMA) / felsőfokú szakirányú továbbképzés / nemzetközi program alapján szervezett szakirányú továbbképzés / doktori képzés

[2] tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés/ nyelvvizsgával záruló nyelvi képzés/OKJ/felsőoktatási alapképzés (BA)/felsőoktatási mesterképzés (MA)/felsőoktatási osztatlan mestertanári képzés (OMA)/ felsőfokú szakirányú továbbképzés/nemzetközi program alapján szervezett szakirányú továbbképzés/doktori képzés

[3] Amennyiben releváns.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


81/2019. (II.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         082/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 27-i soros zárt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonytomaj 0264/18. és 0264/19. hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Kitűntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

83/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Muzsay András és Muzsay András Gáborné Badacsonytomaj 0264/18, és 0264/19hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj 0264/18, és 0264/19 hrsz-ú ingatlanok adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:


H A T Á R O Z A T


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Muzsay András Gábor 1066 Budapest Lovag utca 22. III/7. szám alatti lakos és Muzsay András Gáborné 1146 Budapest Csantavér köz 10. I/1. szám alatti lakos, eladók, mint kifogást előterjesztő ügyfelek kérelmére, a Badacsonytomaj 0264/18, 0264/19 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-00054-4/2019. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Muzsay András Gábor (11066 Budapest Lovag utca 22. III/7.), és  Muzsay András Gáborné 1146 Budapest Csantavér köz 10. I/1 ), eladók, valamint Ulbrich Gyula (1144 Budapest Füredi park 3. IV/15.), mint a szerződés szerinti szerző felek, vevővel történő jóváhagyását támogatja.


Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A Képviselő-testületnek a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló döntése ellen jogorvoslat a mezőgazdasági szerv döntése ellenindított közigazgatási perben kezdeményezhető.

A bíróság a képviselő-testület  - helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbíráló -  döntését, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv döntését nem változtathatja meg.


I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 0264/18, és 0264/19 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Csáji  Ügyvédi Iroda (1136 Budapest Balzac utca 21. fsz 3.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.


A Badacsonytomaj 00264/18, és 0264/19 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2019. január 24. napján kelt, VE01-00054-4/2019. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Ulbrich Gyula 1144 Budapest Füredi park 3. 4. em. 15. szám alatti lakos, szerző fél jogosult esetében nem támogatta.


A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanokra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

„A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A szerződésben szereplő 085 Ha-os szőlő művelési ágú terület vételára 26,5millió forint, ami 34,6 millió Ft/Ha-os árat jelent Ez a magas ár nem kigazdálkodható belátható időn belül, ezáltal helyi gazdálkodásból élő földműveseket tarthat távol a vételtől „

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2019. január 29. napjától 2019. február 5. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2019 február 13. napján  Muzsay András Gábor eladó és Muzsay András Gáborné eladó, kifogást nyújtott be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben. A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Muzsay András Gábor eladó és Muzsay András Gáborné eladó kérte, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Ulbrich Gyula vevővel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.


Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:

Muzsay András Gábor és Muzsay András Gáborné eladó:


„A Földforgalmi törvény (2013. évi CCXII. törvény) 24.§ (2) bekezdése szerint a helyi földbizottság az adásvételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján általános agrárpolitikai érdekek mentén értékeli az adásvételi ügyletet a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerződések megelőzése, az üzemszerű  művelés alatt állóélet és versenyképes, egységes birtoktagot képező földbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése, az életvitelszerűen helyben lakó és gazdálkodó földművesek segítése, és a mezőgazdaságban a generációváltás elősegítése szempontjából.

A jelen kifogással támadott földbizottsági állásfoglalás ugyanakkor a fenti szempontok közül egyik vonatkozásban sem tartalmaz okfejtést vagy konkrét hivatkozást, elmulasztja megállapítani a fenti szempontok vizsgálatának megtörténtét és menetét, a súlyozottan figyelembe vett agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeket, továbbá nem tartalmaz semmilyen számítást és levezetést. Egyszerűen „úgy érzi” hogy az ár magas, ami nem igaz, hiszen kialkudott a környékbeli örökpanorámás szőlőbirtokok ára is hasonló vagy még magasabb.

Éppen a Földbizottság eljárási rendjére és az értékelési szempontok egzaktabb meghatározására figyelemmel módosította a jogszabályalkotó a Földforgalmi törvénynek a Földbizottság eljárására vonatkozó 24. § rendelkezéseit, kifejezetten azt a követelményt támasztva, hogy a Földbizottság a 23/A § (1) bekezdésében foglalt szempontokat és információkat összességében, együttesen, az erre vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint értékelje.

a 17/2015. (VI.5.) AB határozat is kifejezetten rögzíti, hogy a Földforgalmi törvény 24. §-a értelmében a földbizottság állásfoglalásában köteles részletesen kitérni az értékelt szempontokra. Annak érdekében, hogy a törvény 68. §-ának (5) bekezdése értelmében előterjesztett kifogásnak a 103/A § (2) bekezdésének alkalmazásával a képviselő-testület megvizsgálhassa, hogy az állásfoglalás eleget tesz-e a Földforgalmi törvény 23-25. §-aiban írtaknak és a képviselő-testület a felül bírálatot el tudja végezni a Földbizottság állásfoglalásából világosan ki kell tűnniük a vizsgált szempontoknak és az értékeléseredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kell.

A jelen esetben továbbá nem volt olyan elővásárlásra jogosult aki élt volna az elővásárlási jogával és nem volt olyan nyilatkozat sem, amely elővásárlásra jogosulttól származott volna és azt kifogásolta volna, hogy az adott elővásárlásra jogosult kizárólag amiatt nem élt elővásárlási jogával, mert a vételárat túlságosan magasnak tartotta volna, így a Földbizottság egyetlen – nem megfelelően indokolt és alátámasztott – hivatkozás sem állja meg a helyét. A Földbizottság célja az állásfoglalásból kitűnően a helybeli földek értékének irreálisan alacsonyan tartása, ami azonban ellentétes a helyi érdekkel és a helybeli gazdák érdekével is.

Az pedig, hogy a szerződéssel átruházott termőföldek vételárát a felek ebben a konkrét összegben alkudták ki, nem indokolja az elővásárlási jogosultak kijátszását vagy megkerülését, éppen ellenkezőleg, a piaci viszonyok változására utal. Az eladott földek értéke és vételára pontosan annyi, amennyi a szerződésben szerepel, ami a piaci viszonyok szerint elérhető, olcsóbban nem adnám őket. A gazdasági megtérülés szempontján kívül egyéb – pl. vagyoni értékkel ki nem fejezhető, kilátás, elhelyezkedés, a vevő szomszédos földtulajdona és szőlőbirtok létesítési szándéka – szempontok is vezérelt és a feleket a szerződés megkötésekor. Eladókként kizárólag ilyen áron vagyunk hajlandóak megválni a termőföldünktől. Márpedig az , hogy a földet műveljék, és a föld értéke – a vételárban is kifejezhető módon – növekedjen előbbre való szempont annál, hogy a mi tulajdonunkban maradva . a korunk és egészségi állapotunk okán – kevésbé legyen rendeltetésszerűen művelve és gondozva a szőlőterület. „


„A tárgyban szereplő földterülettel kapcsolatban a Kamara megtagadta a vételhez történő hozzájárulást, figyelemmel arra, hogy az általa beszerzett információk szerint a területen szőlő művelési ág alatt szereplő ingatlanok vételára nem áll arányban a föld forgalmi értékével. Ez a magas ár nem kigazdálkodható belátható időn belül, ezáltal helyi gazdálkodásból élő földműveseket  tarthat távol a vételtől.

Meglátásom szerint a T. Kamara álláspontja hátrányos nemcsak a vevő, hanem az eladók részére is.

A jóváhagyás megtagadására akkor kerülhet sor, amennyiben az spekulatív szándékú, vagy elővásárlásra jogosultak kizárására irányuló lenne, vagy egyéb jogszabályba ütköző körülmény állna fenn.

Az ingatlan ára vonatkozásában fontos és figyelembeveendő körülmény, hogy hazánkban tapasztalható ingatlan áremelkedés a mezőgazdasági ingatlanokat is elérte, és ez különösen így van a jelen adásvétel tárgyát képező ingatlantípusok esetében, hiszen akármilyen művelési ág alatt is szerepel az ingatlan, de közvetlenül Balaton parti területről beszélünk.”


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”


Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2019. január 24. napján kelt, VE01-00054-4/2019. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2019. február 27. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladók által 2018. szeptember 3. napján megkötött és a Badacsonytomaj 0264/18, és 0264/19 hrsz-ú ingatlanok tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglalt vételárat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.


A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 2.§ (2) bekezdés a) és b) pontjai értelmében:

„2.§ (2) A hatóság hatásköre gyakorlása során

a) a szakezrűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,

b) a törvény előtti egyelőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan, megkülönböztetés és részrehajlás nélkül

jár el”

Az Ákr. 62.§-a kimondja, hogy:

„62. § [A tényállás tisztázása]

(1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.

(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

(5) Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.”


A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Ulbrich Gyula vevő, mint szerződés szerinti szerző féllel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.


Az Ákr. 62. § (2) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. Az Ákr. 62. (2) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázására. Az Ákr. 62.§ (4) bekezdése értelmében a bizonyítási rendszer a szabad bizonyítás elvére épül, azaz a hatóság maga választja meg a bizonyítás lehetséges eszközeit, és azokat szabadon értékelve hozza meg döntését. A tényállás magában foglalja mindazokat a körülményeket, amelyek az anyagi jogi jogszabály érvényesítéséhez szükségesek.


Az Ákr. 63-64.§-ai rögzítik továbbá, hogy

„63. § [Az ügyfél nyilatkozata]

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

64. § [Az ügyfél nyilatkozatának kiemelt szerepe]

(1) Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges.

(2) Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

(3) A hatóság az (1) bekezdés szerinti esetben figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelességeire és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire.”


Az Ákr. az ügyfél nyilatkozatára vonatkozó rendelkezései értelmében utal arra, hogy egyes esetekben a nyilatkozat – az azzal ellentétes bizonyítékok hiányában – elsődleges bizonyítási eszközzé válhat.

Az Ákr. 64. § (1) bekezdése általános jelleggel lehetővé teszi – amennyiben jogszabály nem zárja ki ennek lehetőségét –, hogy a bizonyítékot az ügyfél nyilatkozatával pótolhassa, amennyiben annak beszerzése nem lehetséges.


Megjegyzendő, hogy amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, melyek az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.


A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A szerződésben szereplő 085 Ha-os szőlő művelési ágú terület vételára 26,5 millió Ft, ami 34,6 millió Ft/Ha-os árat jelent. Ez a magas ár  nem kigazdálkodható belátható időn belül, ezáltal helyi gazdálkodásból élő földműveseket tarthat távol a vételtől.”, így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.


Muzsay András Gábor és Muzsay András Gáborné eladók kifogásával egyidejűleg benyújtott okirati bizonyítékok alapján a vételár reálisnak tekinthető.


A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték és a föld forgalmi értéke nem áll arányban, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.


A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevő, valamint eladók szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.


Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.


Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást Muzsay András Gábor és Muzsay András Gáborné eladók, valamint Ulbrich Gyula szerződés szerinti szerző fél, vevő tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 00054-4/2019. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Muzsay András Gábor (1066 Budapest Lovag utca 22. 3. em. 7.), Muzsay András Gáborné (1146 Budapest Csantavér köz 10. 1. em. 1), eladók, valamint Ulbrich Gyula (1144 Budapest Füredi park 3. 4. em. 15.), vevő között, a Badacsonytomaj 0264/18, és 0264/19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában 2018. szeptember 3. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.


A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.


A fellebbezés jogát az Ákr.. 116.§ (4) bekezdés b) pontja kizárja, míg a közigazgatási per indítását az Ákr.  113.§ (1) bekezdése teszi lehetővé.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 83/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         084/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetések adományozásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben nem adományoz

-       „Badacsonytomaj Város Díszpolgára”

-       „Pro Urbe” Emlékérmet

-       Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele

kitüntetéseket

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

87/2019. (III.08.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

88/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 8-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Intelligens gyalogos átkelőhely létesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – szellőztető rendszerhez kapcsolódó eszköz megrendeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Ornamentika Kft. által Badacsonytomaj városnak köztéri ülőbútor felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tatay Sándor Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         089/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mert nem érkezett be beadási határidőn belül megfelelő számú ajánlat.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert újabb ajánlattételok bekérésére.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         190/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (8347 Ukk, Kossuth utca 32.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) szerződést köt 14.000.000,- Ft + ÁFA (azaz bruttó tizenhétmillió-hétszáznyolcvanezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         091/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. közbeszerzés teljes körű lebonyolítása tárgyában Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel (8500 Pápa, Fő utca 12., képviseli: Rádi Róbert ügyvezető) szerződést köt 2.900.000,- Ft + ÁFA (azaz bruttó hárommillió-hatszáznyolcvanháromezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         092/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú projekt kivitelező által benyújtott pótmunkákra vonatkozó költségtáblákat és a műszaki ellenőri szakvéleményt megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

A TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan bruttó 3.687.491 Ft összegben a pótmunkát elfogadja, mely összegből 2.323.931 Ft összeget a pályázati keret terhére, 1.363.560 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 1. az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a „Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítására és energetikai korszerűsítésére (1.rész), valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére (2. rész) a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyában, az eljárás 1. részében nyertes ajánlattevővel 2018. november 7. napján megkötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház 3. em. 1.) a vállalkozási szerződésmódosításhoz kapcsolódó megbízási szerződéset aláírja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         093/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         094/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Intelligens gyalogos átkelőhely


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az Intelligens gyalogos átkelőhely tárgyában készített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 1.237.322,- Ft összeget biztosít, a project megvalósítási helyszínét a badacsonytomaji vasútállomás – Kert utca közötti kijelölt gyalogátkelőhely tekintetében jelöli meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa a döntésről.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és a szükséges nyilatkozatok aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         095/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – eszköz megrendelése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ProfiBau Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től (8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 21.) a MENÜ Kft-nél kiépítendő szellőztetőrendszerhez kapcsolódóan megrendel kettő darab kalorifert 220.000 Ft+ÁFA/darab összegben, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megrendelésre.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         096/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. március 25. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadására 2018. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. március 25. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/év+rezsiköltség.

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2019. április 1. – 2019. november 30. között

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)       Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

l) Pályázó külön nyilatkozatában vállalja, hogy a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 pályázathoz kapcsolódó és az épület felújításával kapcsolatos felméréseket eltűri és a szakmai apparátust a helyszínre beengedi.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         097/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Köztéri ülőbútorok és játszótéri bútorok felajánlásának elfogadása az Ornamentika Kft. által


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Ornamentika Kft. felajánlását és a mellékletek tartalmát megismerte, a felajánlást köszönettel elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert Tatai Lajos ügyvezetővel való további egyeztetésre az ajánlat elfogadásával és az ülőbútorok helyének meghatározásával kapcsolatban.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben következő soros ülés

Felelős:            Krisztin L. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         098/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola intézményi átszervezéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola intézményi átszervezéséhez kapcsolódó módosított alapdokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megismerte és Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkközösségének véleményét és határozatát befogadva az alapdokumentum elfogadását a fenntartó felé az autizmus spektrumzavar kivételével elfogadásra javasolja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal,

megküldésre 2019. március 28.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         099/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ZÖLD VÁROS kialakítása című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelező által benyújtott pótmunkákra vonatkozó költségtáblákat és a műszaki ellenőri szakvéleményeket megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

A TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan bruttó 14.518.218 összegben a pótmunkát elfogadja, mely összegből 6.938.124 Ft összeget a pályázati keret terhére, 7.580.094 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 1. a Badacsonytomaj Zöld Város Kialakítása című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a „TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról” tárgyában, az eljárás 2. részében nyertes ajánlattevővel megkötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház 3. em. 1.) a vállalkozási szerződésmódosításhoz kapcsolódó megbízási szerződéset aláírja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0100/2019. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0101/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 27-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

„30. Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

31. Városi Könyvtár átszervezése

32. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

33. Tátika üzletházra beérkezett pályázat elbírálásáról

34. Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme”

című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


102/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 27-i soros ülésének 24. napirendi pontját a 6. napirendként tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0103/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 27-i soros ülésének módosított napirendjét 34 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Badacsonytomaj Város Év Rendőre jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth József r.alezredes, osztályvezető

 1. 2. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János, Palotai Zoltán

 1. 3. Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök- nagymester

 1. 4. VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

 1. 6. 2019. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. A strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 8. A fizető és ingyenes parkolók működtéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 9. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 10. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 11. Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 12. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (II)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 13. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről és Közbeszerzési Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. „Zöld város kialakítása pályázat – Badacsony strand beruházás elektromos hálózatfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Fő utca rekonstrukcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Alsó bazársori üzletek hasznosításáról - bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Városi Könyvtár átszervezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Tátika üzletházra beérkezett pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0104/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Év rendőre jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az MRFK Tapolca Rendőrkapitányság javaslatára Orosz Attila r.törzsőrmestert, Badacsonytomaj Város Év Rendőre címre javasolja és nettó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.
 4. 79/2019.(II.27.) határozatának 1. pontját módosítja és a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Vígh József címzetes tűzoltó zászlóst Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javasolja és nettó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Határidő: elfogadásra azonnal

kifizetésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


105/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

Csik Milán műszaki ügyintéző – közterületfelügyelőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


106/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.; képviseli: Knolmajer Ferenc) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az általános tartalék terhére 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: a Kéknyelű Virágzás Ünnepe rendezvény kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2019. április 20.,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


107/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” - megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázaton beszerzett eszközöket a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, kertutca 8.) és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 88258 Badacsonytomaj, Kert utca 14.) használatába adja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződés aláírására 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


108/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar-felújításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar-felújítása tárgyában az intézményvezető kérelmét megismerte, melyhez kapcsolódóan elrendeli árajánlatok bekérését.
 2. javasolja, hogy a 7x4 méteres játszófelület kialakítása vonatkozásában vasbeton lemezen műgyanta felületburkolással vagy gyermekbarát térkőburkolattal történő kivitelezésre kérjen be ajánlatot.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt a felújítással kapcsolatos árajánlatok bekérésére.


Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben következő soros ülés

Felelős:          Krisztin L. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


109/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

2019. évi lomtalanításról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.) által a 2019. évi lomtalanítás időpontjaira és lebonyolítására vonatkozó előterjesztését jóváhagyja az alábbiak szerint:

2019. évtől, a külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatás keretén belül a nagydarabos hulladékok elhelyezésére, átvételére településekre lebontva, házhoz menő gyűjtés keretén belül kerül sor:

a)       2019.04.25-én Badacsonyban,

b)      2019.04.26-án Badacsonyörsön és Badacsonytomajon

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Szolgáltatót értesítse.
 2. felkéri a Hivatalt, hogy a lakossági tájékoztató anyagot tegye közzé a helyben szokásos módon: honlapon, Badacsony Újságban, hirdető táblákon.
 3. felhatalmazza a polgámestert, hogy elektronikai hulladék gyűjtésére kezdeményezzen tárgyalásokat.


Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Tóthné S. Zsuzsa igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               2

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    4110/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetét nem fogadja el.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1111/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet 13.§ (4) bekezdésének azon módosítását, miszerint „Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott napijegyet biztosítson, legfeljebb 400 darabot, melyet az üzemeltető részére az 1. mellékletben C. oszlop 4. sorában meghatározott díj értéken megtérít.” elfogadja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0112/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet azon módosítását, miszerint az üdülőkedvezménykártya vonatkozásában is fényképes igazolvány kerüljön kiadásra az üzemeltető által, elfogadja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


113/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Közszolgátatási szerződésről – temetőüzemeltetés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazni a polgármestert.

Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Bolla József ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


114/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

„Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft „Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített 2019. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.


Határidő:       elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


115/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. elrendeli a strandbejáratnál található strandcikk üzletre vonatkozó pályázati kiírás előkészítését.
 2. II. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 2555 hrsz-ú ingatlan hasznosítása céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. Az üzlet berendezés, felszerelés és szerelvények nélküli üres helyiség. Az üzlet 130 m2 alapterületű, az üzlet előtti terület 127 m2, a 130 nm tetőtéri terasz nem tartozik a bérleményhez (nem bérelhető)
  2. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
  3. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. április 17. 12.00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. április 17. 12,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Városüzemeltetési Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet)

c)       A pályázati tárgyalás időpontja: 2019. április 17. 13,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Ranolder terem (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet)

d)      Induló bérleti díj: üzlethelyiség: 20.500.- Ft/m2  x 130 m2 = 2.665.000.- Ft/év

üzlet előtti terület:   1450.- Ft/m2    x 127 m2 x 4 hó =736 600.- Ft

e)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 01. – 2024. december 31.

g)      Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

h)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak bármely költségvetési szervével vagy gazdasági társaságával szemben soha semmilyen fórumon nem támasztott pénzbeli vagy egyéb követelést, bármelyikükkel perben soha nem állt, illetve nem is áll, sem fizetési meghagyást, sem keresetlevelet soha nem nyújtott be bármelyikükkel szemben.

i)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)        hitelt érdemlő igazolás legalább kettő éves vendéglátói tevékenység gyakorlásáról, illetve, hogy a tevékenységi körében szerepeljen az 561005 TEÁOR szám (Falatozó(büfé) melegkonyhás büfé, vagy 561007 TEÁOR Sörözői vendéglátás (meleg konyhás). A legalább kettő évet meghaladó tevékenység folytatását működési engedéllyel, vagy bejelentésköteles tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vételi igazolással kell hitelet érdemlően igazolni.

k)      kötelezettség vállalás arról, hogy a bérleményben melegkonyhás büfét üzemeltet, kötelezettségvállalás a folyamatos, megszakítás nélküli üzemeltetés vállalásáról

l)        kötelezettségvállalás látványterv készíttetéséről és becsatolásáról,

m)    kötelezettségvállalás arról, hogy a felszerelés és a berendezés kizárólag igényes, a környezethez illeszkedő bútorokból, felszerelési-berendezési tárgyakból állhat, melyek kiválasztása során a pályázó az önkormányzat által kijelölt tervező közreműködését és véleményét elfogadja, a javasolt bármilyen műtárgy felhasználása során elfogadja és követi a tervező írásbeli engedélyében foglaltakat, kötelezettségvállalás arról, hogy a Bérlemény az ilyen módon kiválasztott bútorokkal és eszközökkel lesz felszerelve a határozott időtartam végéig

n)      kötelezettségvállalás arról, hogy amennyiben a bérleti és üzemeltetési szerződés a pályázónak/bérlőnek érdekkörében felmerült bármely okból a futamidő előtt megszűnik, avagy a pályázó/bérlő a bérleti és üzemeltetési szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, úgy a szerződésben megállapított kötbér megfizetésére kötelezi magát.

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben a pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


116/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (II)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte dr. Gáli Mihály ügyvéd szakmai, és jogi állásfoglalását a Magyar Telekom bázisállomás tárgyában benyújtott szerződés-tervezettel kapcsolatban, és elrendeli ezen dokumentum ismeretében a kérelmezővel a kapcsolatfelvételt a szerződés további pontosítása érdekében.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


117/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. Munkatervét és Szolgáltatási tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Apróné Soós Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


118/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozata

2019. évi közbeszerzési tervről és Közbeszerzési Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.
 2. „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát” az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


119/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozata

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testletének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja és javasolja informális fórum megtartását az érintettek meghívásával és a rendőrség bevonásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gyimesi Mónika közterületfelügyelő-műszaki ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


120/2019.(III27.) Képviselő-testületi határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját felülvizsgálta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


121/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekthez - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a kiállítás grafikai felületeinek a megtervezése, nyomdai előkészítése tevékenységének ellátására az SNC Art Kft-vel (székhely: 2051 Biatorbágy, Betlen Gábor utca 68.; képviseli: Jakucs Gábor ügyvezető) köt szerződést bruttó 4.254.500 Ft (azaz bruttó négymillió-kettőszáztvennégyezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a kiállítás installációk, információs táblák látványtervezése és gyártmánytervezése tevékenységének ellátására az SNC Art Kft-vel (székhely: 2051 Biatorbágy, Betlen Gábor utca 68.; képviseli: Jakucs Gábor ügyvezető) köt szerződést bruttó 4.064.000 Ft (azaz bruttó négymillió-hatvannégyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


122/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” című TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosító számú projekt keretében ….” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 158.400.000 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 141.904.724 Ft.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       SVANOMAK ÉP. Korlátolt Felelosségű Társaság (8300 Tapolca, Halastó utca 6.) Adószám: 26623670-2-19

b)      GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervezo Korlátolt Felelosségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 9/1. földszint 2.) Adószám: 13518057-2-13

c)       Sipos Zsolt egyéni vállalkozó Adószáma: 66427162-2-39

d)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségű Társaság  (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) Adószám: 14076899-2-19

e)       SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, belterület utca 2900/9.) Adószám: 13459260-2-19

f)       Gádor Épitoipari Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelosségű Társaság  (2881 Ászár, József A utca 4.) Adószám: 10712434-2-11

g)      ZEBU 2005 Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12.) Adószám: 22181606-2-19

h)      DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelosségű Társaság  (8227 Felsoörs, Fenyves utca 37.) Adószám: 13139766-2-19

i)        Possibuild Építoipari és Szolgáltató Korlátolt Felelosségű Társaság  (2060 Bicske, Arany János utca 2.) Adószám: 25516416-2-07

j)        FOLLY ARBORÉTUM ÉS FAISKOLA Mezogazdasági és Szolgáltató Betéti Társaság (8257 Badacsonytomaj, Kiserdo utca 7.) Adószám: 27257652-2-19

k)      KPM-Generál Korlátolt Felelosségű Társaság (9700 Szombathely, Pozsony utca 22.) Adószám: 22714938-2-18

l)        APG Építo Korlátolt Felelosségű Társaság (9022 Gyor, Batthyány tér 23. 8. em. 29.) Adószám: 26559195-2-08

m)    Lamandert Korlátolt Felelosségű Társaság (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) Adószám: 24300634-2-41

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Halász Erik BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Határidő:         azonnal

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


123/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Zöld város kialakítása pályázat – Badacsony strand beruházás elektromos hálózatfejlesztés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A zöld város kialakítása” pályázat keretében folyamatban lévő Badacsonyi Strand rekonstrukció kivitelezése kapcsán a strandra tervezett elektromos hálózatfejlesztés érdekében egyeztetést javasol a területgazdával, hogy a meglévő berendezéseket és majd megépülő létesítményeket a 3 x 3 x 50 A-ral ki tudja-e szolgálni. Amennyiben ezen hálózatfejlesztés elfogadható és elegendő, az esetben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a hálózathasználati szerződés aláírására. Ezen fejlesztés költségét mintegy 1.000.000 Ft összegben határozza meg, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


124/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca rekonstrukcióról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca rekonstrukció projekt vonatkozásában elrendeli, hogy a Fő utca, a Balaton utca és a Római út projekt által érintett szakaszát az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. által 708. tervszámon készített lehatárolási terv szerint, a beruházás megvalósítását követően közútkezelésbe Badacsonytomaj Város Önkormányzata átvegye a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től.

A kezelőváltás lebonyolítása érdekében a Badacsonytomaj 542/1. hrsz-ú ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonába kerülését is kezdeményezi.

A kezelőváltással érintett szakaszok:

7341. j. Badacsonytomaj – Badacsonytördemic ök. út 0+000 – 0+067 km szelvény közötti szakasza

73143. j. Badacsonytomaj bekötő út 0+000 – 0+818 km szelvény közötti szakasza, azaz az út teljes hossza


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előzetes megállapodások aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


125/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor pályáztatása - bérbeadás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2 db üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz. (Alsó-bazársor)

b)      területe:

c)       megnevezése: kivett bolt, udvar

d)      műszaki állapota: új

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

2. a hasznosítás módja: bérbeadás

 1. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. április 12. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Alsó-bazársori üzletek bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. április 12. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)      A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 1. – 2023. október 31.

g)      Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. IV. A bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 3. V. Elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 4. VI. Elrendeli a vagyonrendelet felülvizsgálatát azzal, hogy a vagyonkezelésbe átadott vagyonelemeket vizsgálja felül a hivatal és az erről szóló előterjesztést készítse elő.


Határidő:       azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

126/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)        területe: 19 m2

c)         megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)         vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)         Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. április 12. 10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2019. évre”)

b)        Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. április 12. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)         Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)        Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)         Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)          Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)         A bérleti jogviszony időtartama: a képviselő-testületi döntést követő 15. nap – 2024. december 31., határozott időtartamra.

h)        Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)           Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)           Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)         Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)           Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.
 3. IV. A bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy abban az esetben, ha a MÁV ZRt. az önkormányzattal az ingatlanra vonatkozó szerződést felbontja, azzal egyidejűleg a jelen bérleti szerződés is megszűnik és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 4. V. Elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.

Határidő:       pályázat kiírására azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


127/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata 2019

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a(z)

a)       Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

b)      Egry József Művelődési Ház

c)       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

felülvizsgált Energiamegtakarítási intézkedési terveit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 1. felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott anyagot a Nemzeti Energetikusi Hálózat területi irodája részére a 2019. március 31. napjáig küldje meg.

Határidő:       elfogadásra azonnal

megküldésre 2019. március 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0128/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Kamerarendszer telepítése (2)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kamerarendszer telepítésére vonatkozó előterjesztést megismerte és helyszíni bejárást kezdeményez az érintett területeken vállalkozók és a képviselők bevonásával a műszaki paraméterek tisztázása mellett. Javasolja a jelnelegi ajánlattevőket meghívni, illetve képviselőktől az erre vonatkozó javaslatokat a hivatalba megküldetni.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


129/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Önkormányzat által az Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – szerint nyújtott támogatásokról, a kedvezményezettek által készített beszámolót áttekintette és elfogadja.
 2. utasítja Kristin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1130/2019. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2019.(III.08.) határozatát kiegészíti és az Egry József Művelődési Ház pótmunkáihoz további nettó 1.141.664 Ft, azaz bruttó 1.449.913 Ft összeget elismer, mely összeget az önkormányzat 2018. évi várható pénzmaradványkeret terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


131/2019. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


132/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


133/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti ingatlan vízdíj tartozásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti ingatlanon a volt bérlő által felhalmozott vízdíjtartozás megtérítését a DRV ZRt. felé, azt követően a volt bérlő elleni behajtási eljárás megindítását. A kiadást az önkormányzat 2018. évi várható pénzmaradványkeret terhére biztosítja.Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gyimesi Mónika közterületfelügyelő-műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              3

tartózkodás szavazatok száma:    1


134/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezetőjének béremeléséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja a munkáltató polgármester felé Bolla József Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének béremelését bruttó 430.000 Ft/hó összeggel.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1


135/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezetőjének béremeléséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a munkáltató polgármester felé Bolla József Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének béremelését bruttó 450.000 Ft/hó összeggel. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


136/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. ügyvezetőjének béremeléséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a munkáltató polgármester felé Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetőjének béremelését bruttó 330.000 Ft/hó összeggel. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


137/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


138/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Posta üzemeltetése Badacsonyban

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ragaszkodik ahhoz, hogy a Magyar Posta ZRt. Badacsony településrészen postát üzemeltessen, melyhez helyiséget, infrastrukturális segítséget tud adni, és amelyhez további egyeztetést, megbeszélést kezdeményez.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző - közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


139/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

140/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ice’N’GO pavilon területhasználatát engedélyezi Kocsis Zsolt részére az Alsó-bazársor előtti közterületen 2019. augusztus 31. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika közterületfelügyelő-műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

141/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Városi Könyvtár átszervezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja a Városi Könyvtár átszervezését, nem kíván fenntartani önkormányzat intézményként nyilvános könyvtárat. Az átszervezéssel kapcsolatos intézkedésekhez felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy az illetékes miniszter véleményét előzetesen kérje ki.
 2. kinyilvánítja szándékát, hogy az önkormányzat a kötelező feladat ellátását a könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság számára. A szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtár biztosítja 2020. január 1- jétől. Kezdeményezi a könyvtár levetetését a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről (Könyvtári Intézet).
 3. támogatja, hogy Krisztin N. László polgármester írja alá a Megállapodást a könyvtárellátási szolgáltatásnyújtásáról az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral, amelynek hatálya 2020. január 1-jétől határozatlan ideig tart.
 4. javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye felé, hogy a Kjt. 20/A.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a munkakör pályázat nélküli betöltését a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében.
 5. felkéri az Eötvös Károly Megyei Könyvtárat szakmai, módszertani segítségnyújtásra.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    1

142/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlant 7.500.000 Ft/szezon + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak. A bérleti viszony időtartamát 2019. április 1. – 2019. november 30. közötti, határozott időtartamban határozza meg.
  1. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése.
  2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.
  3. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.


Határidő:       azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

143/2019 (III.27.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tapolca Város Öbkormányzat támogatási kérelmét megismerte és Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Pedagógusnapi ünnepséget, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően helyben kívánja megrendezni.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.


Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

144/2019. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

145/2019. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 30-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

„22. Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

23. Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

24. Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

146/2019. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 30-i nyílt ülésének módosított napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

 1. 2. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről (2018. év)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Horváth József r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados

 1. 3. Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme (feladat finanszírozás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH Egyesület elnöke

 1. 5. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 6. G-Guard Security támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kóczián Géza cégtulajdonos

 1. 7. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (III)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 9. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Vagyonrendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése napelemes lámpákkal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 450. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonyi nyilvános illemhely hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

147/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

148/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

149/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a közterület-felügyelet tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

Csik Milán közterület-felügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

150/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme (feladat finanszírozás)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park. utca 6.; képviseli: Illés Zoltán elnök) részére, a benyújtott táblázatban szereplő rendezvények lebonyolításához, vissza nem térítendő támogatást biztosít 3.650.000 Ft összegben, azaz hárommillió-hatszázötvenezer forint összegben, az alábbiak szerint:

-        Pünkösdi eljegyzés:              200.000,- Ft

-        Online Marketing:              1.900.000,- Ft

-        Bortriatlon:                          250.000,- Ft

-        Borbarangolás:                     150.000,- Ft

-        Márton napi vigasság:          200.000,- Ft

-        Továbbképzés:                     750.000,- Ft

-        Őszi kerékpár túra               200.000,- Ft

 1. A támogatás fedezete 3.600.000,- Ft összegig a 2019. évi költségvetés támogatás jogcíme, 50.000,- Ft a tartalék terhére kerül biztosításra.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: 1. pontban részletezett feladatok támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások


 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 3. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2019. május 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         3

 

151/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

A Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos képviselő módosító indítványát, miszerint a Tatay napok költségéhez 100.000 Ft összegben csokoládé és üdítőital vásárlásával járuljon hozzá a testület, nem támogatja.

Határidő:         elfogadás azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

 

152/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

A Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére, a Tatay napok költségéhez 100.000 Ft erejéig hozzájárul.  Fedezetet a 2019. évi költségvetés dologi kiadása terhére biztosítja, a K342 jogcímből.
 2. felkéri a Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy teljesítést követően, gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő:         elfogadás azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

153/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Kóczián Géza ev. G-Guard Security támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kóczián Géza ev. G-Guard Security (8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 12.; adószám: 67011557-2-19; Nytsz.: 42332887) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 971.550 Ft összegben, azaz kilencszázhetvenegyezer-ötszázötven forint összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elfogadott általános tartalékkeret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2019. május 31. napjáig.
 3. a támogatás célja: Kóczián Géza ev. G-Guard Security biztonsági tevékenységének támogatása, Badacsonyban a Dísztér és közvetlen környékén szolgálatot teljesítő biztonsági személyzet alklamazásához
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Alapítvány a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 20 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

154/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50 ezer Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elfogadott általános tartalékkeret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2019. május 31. napjáig.
 3. a támogatás célja: A Tapolca Mentőállomás eszközfejlesztés támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Alapítvány a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 20 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

155/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (III)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése tárgyában készített előterjesztést, és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

156/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: 14-10-300113, adószám: 11238326-2-14, statisztikai számjel: 11238326-5030-114-14, képviseli: Kollár József vezérigazgató) kötendő, az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 2561/10 és 2561/4 hrsz-ú és a BAHART Zrt. tulajdonát képező Badacsonytomaj 2559/5 és 2559/6 hrsz-ú ingatlanok tárgyában a telekalakítással vegyes csereszerződés tervezetét megismerte, azt előzetesen elfogadja;
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt szerződés tervezetét a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak küldje meg a csereügylet jóváhagyása tárgyában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 108/A.§-ában rögzítettek alapján.
 3. az ingatlancserét az önkormányzat az Mötv. 13.§ 1. pontjában rögzített településfejlesztési és településüzemeltetési célok megvalósítása okán kívánja megvalósítani, különös tekintettel a TOP és GINOP projektekben foglalt fejlesztések megvalósításához.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

157/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése napelemes lámpákkal

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése tárgyában előkészített előterjesztést megismerte;
 2. az árajánlatok közül Autocontroling Kft. (1033 Budapest, Huszti út 41.; képviseli: Csillag Péter ügyvezető) bruttó 10.469.880 Ft összegű ajánlatát elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. A kivitelezéshez kapcsolódó összegből 10.000.000 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére, 469.880 Ft-ot az általános tartalék keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Orbán Péter alpolgármestert és Kun István képviselőt a napelemes lámpák utcákban történő kihelyezésének pontos meghatározására és a további egyeztetések lefolytatására a kivitelezéssel kapcsolatban.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a nyertes ajánlattévő értesítésére.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin Németh László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Kun István képviselő

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

158/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Máv kuckó hasznosítása – Pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arról, hogy az önkormányzat bérleményét a Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület  megnevezésű  T0306602_VR leltári számú épületet 3.300.000 Ft/szezon + rezsiköltségért bérbe adja a Pelso Gelateria Kft. (képviseli: Ibrahim Haljidi; székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 3.) szám alatti pályázónak.
 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időtartamát a Képviselő-testületi döntést követő 15. nap – 2024. december 31. napjáig, határozott időtartamban határozza meg.
 3. dönt arról, hogy a bérleményen kívül a közterületből a vasúti sín és a felépítmény közötti területen a közterületet bérlő használhatja, de a Badacsony ABC felé, illetve a Dísztér szobor felőli részén nem pakolhat ki, valamint a Badacsony ABC felé eső részen az átjárást sem korlátozjatja. A közterületet a hatályos közterület használati rendeletben szereplő díjtétel megfizetésével biztosítja.
 4. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 5. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót és felkéri, hogy a PÜB következő ülésére a pályázót hívja meg.
 6. felkéri ügyvéd urat a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap, meghívásra PÜB ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

159/2019.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 450 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 450 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, garázs és melléképület megnevezésű 778 m2 területű  belterületi ingatlan,  tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

160/2019.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat

Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2019.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny” 2019. évi közterület szépítési versenyfelhívásra nem nyújt be nevezési lapot.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóthné S. Zsuzsa ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

161/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című, TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosító számú projekt megvalósításához a műszaki ellenőr és a nyilvánosság biztosítása tevékenységekhez bruttó 1.030.000,- Ft költségét saját forrás keretében, a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
 3. a Fő utca rekonstrukciója című projekthez kapcsolódóan a kiépített gyengeáramú hálózat tervezését és engedélyeztetését nettó 500 ezer Ft összegen megrendeli.
 4. a Magyar Falu programban a bölcsőde felújításhoz kapcsolódó tervezésre elrendeli az ajánlatok bekérését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

162/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi nyilvános WC hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz.

b)      területe: kb. 50 m2

c)       megnevezése: kivett bolt, udvar

d)      műszaki állapota: új

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. május 22. 10,00, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Badacsonyi nyilvános WC bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. május 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 1.000.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)      A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: jogerős használatbavételi engedélytől kezdődően – 2020. december 31.

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft

h)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

i)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 

 

j)        Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános illemhelyet egész éves nyitvatartással üzemelteti (január 1. – december 31.).

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére. A kiírás közzétételét a honlapon, képújságban, facebookon rendeli el.

 

 1. III. úgy határoz, hogy ha és amennyiben a bérlő az automata rendszer kiépítését kezdeményezi és vállalja az ezzel kapcsolatos üzemeltetést, a bérleti díj összegét az önkormányzat a rendszer kiéíptésére fordítja azzal a kikötéssel, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a rendszert a bérlő működtetni köteles. Az automata rendszer az önkormányzat tulajdonába és birtokába kerül annak beszerzését és üzemebehelyését követően.

 

 1. IV. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződés előkészítésére.

 

 1. V. elrendeli az automatarendszer vonatkozásában ajánlatok bekérését, feltérképezését

 

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Miháy ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

163/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

164/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a VN Kft-t az ún. 6 hektáros területen 200 ezer Ft értékű murva elterítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

165/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

166/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor pályáztatása – Pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz1. számú üzlet és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra 2.500.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Horváth Normann (8258 Badacsonytomaj, Vasút utca 11.) szám alatti pályázónak.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát a 2019. július 1. – 2023. október 31. napjáig, határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 4. a bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 5. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

167/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. számú üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és egyben új pályázat kiírását rendeli el.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

168/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz. (Alsó-bazársor) 2. számú üzlet

b)      megnevezése: kivett bolt, udvar

c)       műszaki állapota: új

d)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. május 22. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Alsó-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. május 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)      A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 1. – 2023. október 31.

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

 

 

 

 

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)       Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:         azonnal

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

169/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon”című projekthez kapcsolódóan a

 1. a Kert utcai parkolóhoz közvilágítás kiépítése tárgyában GY-VILL Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) szerződést köt bruttó 1.210.516,- Ft (azaz bruttó egymillió-kettőszáztízezer-ötszáztizenhat forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

170/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon”című projekthez kapcsolódóan a

 1. parkoló kivitelezése tekintetében megrendeli a ZEBU 2005. Bt-től a pótmunkaként felmerült és elismert járdaépítést és a csapadékvíz elvezetés átalakításával kapcsolatos munkákat.
 2. a munkák ellenértékeként felmerült bruttó 2.029.835,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-huszonkilencezer-nyolcszázharmincöt forint) összeget a támogatási keret terhére biztosítja a projektben elszámolható mértékig
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

171/2019.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú szőlő megnevezésű 9071 m2 területű  külterületi ingatlan,  tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!