Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évben meghozott határozatai I.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


1/2018. (I.16.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

2/2018. (I.16.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 16-i nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

1.      Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

3/2018. (I.16.) Képviselő-testületi határozat

Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felhatalmazza Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvédet, hogy az önkormányzat nevében és képviseletében kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződést kössön a Bíró és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (cégjegyzék szám: 1906504674, székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 29.).
 2. az adás-vételi szerződésben szereplő vételár nem haladhatja meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal által előzetes szakértői lejárás keretében kirendelt igazságügyi szakértői véleményben szereplő kártalanítási javaslat összegét.
 3. a birtokba adási határidő legkésőbbi időpontja: 2018. szeptember 30.
 4. továbbá ugyancsak felhatalmazza, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Bíró és Társa Bt. között folyamatban lévő peres eljárással kapcsolatban egyezséget kössön. Az egyezségben az önkormányzat fizetési kötelezettséget nem vállalhat.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Dr. Gáli Mihály ügyvédet értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

4/2018. (I.26.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

5/2018. (I.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 26-i nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

1.  „Badacsonyi strand fejlesztése” – közbeszerzésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

6/2018. (I.26.) Képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról - „Vállalkozási szerződés keretében Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú strandon vizesblokk és öltöző kivitelezése”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által a „Vállalkozási szerződés keretében Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú strandon vizesblokk és öltöző kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok ismeretében tudomásul veszi, hogy a projektben rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: 47.244.094,- Ft.

A tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében legkedvezőbb egyösszegű nettó ajánlati ár 61.327.485,- Ft, azaz bruttó 77.885.905,- Ft.

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által a „Vállalkozási szerződés keretében Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú strandon vizesblokk és öltöző kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében a hiányzó fedezet összegét, mindösszesen 30.641.811 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja és annak ajánlatkérő részére történő átadását elrendeli azzal, hogy 14.083.391,- Ft összeget vissza nem térítendő, 16.558.420,- Ft összeget visszatérítendő támogatásként biztosít. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlatkérőt, a Badacsonytomaj Városüzemeltető közhasznú Nonprofit Kft-t a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         azonnal

szerződéskötésre 45 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József VN Kft. ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

7/2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

8/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 31-i soros ülésének nyílt ülésének napirendjét 32 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról, 2018. évi tervekről, rendezvényekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. 4. Tájékozató Badacsonytomaj Város 2018. éven megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 5. Közbeszerzésről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 7. VN. Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 8. VN. Kft. 2018. évi Karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 9. Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása során felmerült pótmunkák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. BAHART kerékpáros járat indítása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Balaton Napja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó Alsó-park projekthelyszín kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” – villamoshálózat korszerűsítése munkarész villamos terveire beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Világörökség helyszínek fejlesztése című pályázatról – GINOP-7.1.6-16-2017-00004

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. EFOP-1.5.2-16-2017-00032 – Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. TOP nyertes pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. 457/2017. (XI.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Szociális célú tűzifáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Remetei József kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Piri József fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

9/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:         elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

10/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről I. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és az alábbiak szerint átdolgozásra javasolja:


a)       VN Kft. részére 40 millió Ft összeget javasol 2018-ban az átadott pénzeszközök előirányzaton szerepeltetni.

b)      Bor7-re javasolja egyenlőre 3,7 millió Ft elkülönítését,

c)       VN Kft. részére biztosított támogatással előzetesen javasolja, hogy számoljon el 2018. október hónapban, a finanszírozást 3 részletben javasolja átadni.

d)      15.650 ezer Ft-tal javasolja a rendezvényköltségeket elfogadni.

e)       Egry József Emlékmúzeum üzemeltetése vonatkozásában kéri pályázat előkészítését

f)        a Badacsonyi Szüret 8.9 millió Ft-os kötségvetését javasolja 6,5 millió Ft összeggel tervezni. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a rendezvény költségvetését dolgozza át.

g)       szociális támogatási rendszer átalakítását javasolja, esetlegesen bizottság felállításával, melyhez kéri az erre vonatkozó előterjesztés előkészítését.

h)      Bor7-re vonatkozó pályázat előkészítését elrendeli, időtartamát javasolja átgondolni.


Határidő:         elfogadásra azonnal

képviselő-testület rendkívüli ülése

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1


11/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesülettel történő együttműködésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony CÉH Turisztikai Egyesülettel (8261 Badacsony, Park utca 6.) megállapodást köt az előterjesztés szerinti tartalommal, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 1. az egyéb feladatok ellátására, úgy mint rendezvények, termékek és szolgáltatásfejlesztés 3,6 millió Ft összeget javasol tervezni az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, továbbá elfogadja a túrák vonatkozásában benyújtott tervezetet.
 2. felkéri a CÉH Turisztikai Egyesületet, hogy a 2018. évi rendezvénytervet dolgozza át és soron kívül küldje meg az előterjesztő részére.
 1. az 1. pontban körül írt szerződéshez kapcsolódó költséget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.

Határidő:         azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

12/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

BVKI által 2018. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi Badacsonyi Szüretre maximum nettó 6,5 millió Ft összeget javasol elkülöníteni a 2018. évi költségvetésben.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

13/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

BVKI által 2018. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVKI szervezésében 2018. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a költségvetés-tervezetben szerepeltetett összeggel.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

14/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról - Vállalkozási szerződés „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című és TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása által a „Vállalkozási szerződés „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című és TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok ismeretében tudomásul veszi, hogy a projektben rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 33.266.105,- Ft, azaz bruttó 42.247.953,- Ft. A tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében legkedvezőbb egyösszegű nettó ajánlati ár 42.426.934,- Ft, azaz bruttó 53.882.206,- Ft, amely alapján a különbözet értéke nettó 9.160.829,- Ft, azaz bruttó 11.634.252,- Ft.
 2. a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása által a „Vállalkozási szerződés „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című és TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében a hiányzó fedezet összegét, nettó 9.160.829 Ft-ot, azaz bruttó 11.634.253 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja és annak ajánlatkérő részére történő átadását elrendeli.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlatkérőt, Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsát a döntésről tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


15/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti Tervét az alábbi módosítási javaslatokkal fogadja el:

a)       a MENÜ Kft. ügyvezetője dolgozza át az üzleti tervét,

b)      a páraelszívó berendezés beszerzését kéri az idevonatkozó pályázat elbírálásáig elhalasztani,

c)       végezzen számításokat a normaemeléssel kapcsolatosan a hivatal, hogy mennyi többletkiadást okoz ez az önkormányzatnak,

d)      felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg az esetleges humánerőforrás bővítésével kapcsolatosan milyen összeggel növekedne a Kft. kiadási oldala.

e)       térítési díj emelésére vonatkozó rendelettervezet kidolgozását kéri részletes önköltségszámítással alátámasztva.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő:         elfogadásra és tájékoztatásra azonnal

üzleti terv átdolgozására 5 nap

egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


16/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszatérítendő támogatást nyújt a MENÜ Kft. részére 2.000.000 Ft összegben. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

elszámolásra 2018. szeptember

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

17/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2018. évi költségvetés elfogadása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető,

Bolla József ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

18/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi Karbantartási Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2018. évi költségvetés elfogadása

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető,

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                   6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

19/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú és az Alsó-bazársor Balaton-tó felőli raktárhelyiség elnevezésű ingatlanokat 7.500.000,- Ft/szezon + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2018. április 1. – 2018. november 30. között, határozott időtartamban határozza meg.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.
 3. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése, egyben felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására

Határidő:         azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

20/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

Az ABC mögötti kisajátított út kialakítás pótmunkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Badacsonytomaj 9/2, 13/2, 14, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 16/2. hrsz. területeken közút kiépítése során felmerült pótmunkák elvégzését.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt (8257 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) által benyújtott bruttó 2.190.913,- Ft vállalási összegű ajánlatát fogadja el.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 4. a beruházásokhoz szükséges fedezetet a 2018. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

21/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

AKCIÓ Kft. – 2017. évi Városkommunikációs kampányról, 2018. évi ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Akció Rendezvényügynökség Kft. (1137 Budapest, Szent István krt 8. II.em 6/a.) által elkészített Badacsonytomaj Városkommunikációs Kampány éves beszámoló” című dokumentációt elfogadja.
 2. az Akció Rendezvényügynökség Kft-vel (1137 Budapest, Szent István krt 8. II.em 6/a.) Marketingkommunikációs feladatok teljeskörű ellátása, eseménykommunikáció, közösségi média felületeken (facebook és instagram) keresztül történő feladatellátásra szerződést nem köt 2018. évben forráshiány miatt.
 3. a 2018. januári hónapban ellátott feladatok vonatkozásában egyeztetni kíván az Akció Rendezvényügynökség Kft-vel.
 4. BVKI-t a CÉH Turisztikai Egyesülettel együttműködve felkéri a feladatellátásra az alábbiak szerint:

a)       Online kommunikáció – facebook és instagram oldal – kezelése: tartalomgyártás, kreatív anyagok készítése - animációk, gifek, mikro videók, blogbejegyzések. Hetente minimum 3 posztolás a Badacsony első látásra facebook oldalon.

b)      A facebook oldalhoz szükséges képi és vizuális tartalom fenntartásához, folyamatos frissítéséhez az év 4 évszakára, összesen 4 helyszíni (Badacsony, Badacsonytomaj, Badacsonyörs) forgatás lebonyolítása.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a feladatellátásra vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő:         azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória Jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

Illés Zoltán elnök CÉH Turisztikai Egyesület


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

22/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Kerékpáros járat beindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART ZRt.  megkeresését a Kerékpáros járat beindításáról megtárgyalta.
 2. képviselői fórumon belüli egséges álláspont esetén a bruttó 231.207,-Ft  összeg vonatkozásában a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a polgármester hatáskörébe utalja a döntést, azzal, hogy a testület álláspontjára legyen tekintettel.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a BAHART ZRt-t értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóoszt. vez.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

23/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Nemzeti Regattáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 9-10-én megrendezendő Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja versenyre nem nevez be.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

nevezésre 2018. február 28.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


24/2018. (I.31.) Képviselő-testületi határozat

Balaton Napja


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2018. május 26-án megrendezendő Balaton Napja rendezvényhez csatlakozik.
 2. felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményét, hogy készítsen a rendezvényre vonatkozó helyi programjavaslatot.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Szövetség felé a csatlakozási szándékot jelezze.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI igazgató

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

25/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Integrál Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolóan Badacsonytomaj Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30.§ (7) bekezdése szerinti szervektől beérkezett véleményeket megismerte, így a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában Badacsonytomaj Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30.§ (13) bekezdés szerinti intézkedéseket tegye meg.

Határidő: alkalmazásra: elfogadást követő napon.

közzétételre és értesítésre: elfogadást követő 5 napon belül

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

26/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

a) Nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok és soft elemek ellátása tárgyában Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) szerződést köt bruttó 1.333.500,- Ft (azaz bruttó egymillió-háromszázhamincháromezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

b) Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum elkészítése tárgyában és a Zöld infrastruktúra-fejlesztési és –fenntartási akcióterv elkészítése tárgyában újabb ajánlatok bekérését rendeli el.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont a) alpont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

27/2018.(I. 31.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – kiviteli tervekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a - Badacsony alsó park projekthelyszín tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a Térplasztika nélkül a Masszi Építész Iroda Kft-vel (7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8.) köt szerződést 2.300.000 Ft + ÁFA (azaz bruttó kettőmillió-kilencszázhuszonegyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a tervezési szerződést aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

28/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

„A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan villamoshálózat korszerűsítése munkarész villamos terveinek elkészítésére Szabó Lajos ev.-val (8200 Veszprém, Csillag utca 10/B. fszt.1.) szerződést köt bruttó 700.000,- Ft (azaz bruttó hétszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


29/2018.(I. 31.) képviselő-testületi határozat

A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. visszavonja az 533/2017.(XII.12.) számú Képviselő-testületi határozatot
 2. engedélyes és kiviteli tervek készítésére a Szép Marianna tervezővel (székhely: 8220 Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca 12.) köt szerződést bruttó 4.500.000 Ft (azaz bruttó négymillió-ötszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

30/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 - Világörökség helyszínek fejlesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BFT Világörökségi helyszínek fejlesztése című felhívására benyújtott, GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelméhez kapcsolódóan a mellékletként csatolt „Használati (bérleti) szerződéssel vegyes tulajdonjog-átruházási előszerződés” és “Használati (bérleti) szerződés” tervezeteket, valamint Konzorciumi megállapodás tervezetét megismerte, azok aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző,

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


31/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 - Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 - Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódóan a Konzorciumi megállapodás tervezetét megismerte, annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Határidő:         azonnal;

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1


32/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert

 1. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon című projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
 2. TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon című projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
 3. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-0004 azonosítószámú Badacsonytomaj Zöld Város Kialakítása - II. ütem című projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

33/2018.(I.31.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét értesítse.

Határidő:         azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

34/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. február 19. (hétfő) 14,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. február 19. (hétfő) 14,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.


 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

35/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosítás elhatározásáról szóló 457/2017 (XI.29.) képviselő-testületi határozat módosításáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 457/2017.(XI.29.) határozatát módosítja, a határozat első mondatának helyébe a következő lép:

„Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatának módosítását elhatározza, ennek során:

a) a Badacsonytomaj 0244/3, 0244/5, 0246/1, 0246/2, 0246/3, 0246/4, 0246/5, 0248/4, 0248/11, hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló telektömb övezeti besorolásának a valós viszonyokat és szándékot tükröző, szintén beépítésre nem szánt területté

b) a Badacsonytomaj 0243 hrsz-ú közlekedési terület megszüntetését és beépítésre nem szánt területté

c) a Badacsonytomaj 1841/2 hrsz-ú ingatlan Vt-4 övezetbe

történő átsorolását kezdeményezi.

d) a Kbt* övezetben 1,2 ha vagy ennél nagyobb területméret esetén lakóépület létesítési lehetőségét is megkívánja teremtenie”

A képviselő-testület 457/2017.(XI.27.) határozatának egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Határidő:         a folyamatban lévő módosítással szinkronban a szükséges partnerségi és államigazgatási eljárások szabályainak megfelelően

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

36/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Remetei József ingatlan vételi szándéka Bt. 722 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Remetei József 6500 Baja, Móricz Zsigmond utca 9. szám alatti lakos vételi ajánlatát megismerte és a Badacsonytomaj 722 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan felkéri a Műszaki Osztályt, hogy az érintett ingatlanra történő ráépítések jogszerűségét vizsgálja meg.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

37/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat

722 hrsz. értékbecsléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 722 hrsz-ú ingatlanra

vonatkozóan értékbecslés elkészíttetését elrendeli.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

38/2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. elrendeli pályázat benyújtását a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt ZP-1-2017 kódszámú „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című konstrukcióra, az Ibos út felújítása és vadháló telepítése céljából. A projekt összköltségét 10.000.000,- Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

pályázat benyújtására 2018. január 31

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

39/2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – BFT pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a BFT A badacsonyi központi park fejlesztése című P-TF-44/2016/2 kódszámú pályázaton igényelt 7.250.000 Ft összegből, jelenleg mindösszesen 3.000.000 Ft összköltségű beruházásra 1.500.000 Ft támogatást igényel, amelyből a régi színpad bontása, a WC és színpad közötti 20 méteres sávon a térkövezés valósul meg, illetve a megvalósult térkövezést elszámolja.


Határidő: elfogadásra azonnal

megvalósításra 2018. augusztus 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

40/2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat

FERÉPSZER Kft. fellebbezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

FERÉPSZER Szerkezetlakatos, Építőipari Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Lipp Vilmos utca 14.; képviseli: Piri József) részére a KOR-117 forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában behajtási engedély visszavonása tárgyában meghozott 8/1334-4/2017. számú határozat ellen érkezett fellebbezés elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:


H A T Á R O Z A T


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének a FERÉPSZER Szerkezetlakatos, Építőipari Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Lipp Vilmos utca 14.; képviseli: Piri József) részére a KOR-117 forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában behajtási engedély visszavonása tárgyában meghozott 8/1334-4/2017. számú határozatát Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

helyben hagyja.


A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs.


A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a Tapolcai Járásbíróságnak (8300 Tapolca, Köztársaság tér 4.) címezve Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.


I N D O K O L Á S

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011. (X.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a rögzíti, hogy

„2.§ (1)   A súlykorlátozással ellátott helyi közútra törtnő behajtásához a súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek esetében behajtási engedély szükséges. A behajtási engedélyt az Önkormányzat polgármestere - a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében - adja ki.

(2)    A súlykorlátozással ellátott utak jegyzékét a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedély kiadását megtagadhatja,

a) ha a megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható;

b) ha helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjármű azon közlekedjen.

(4)   Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedélyben előírja azt az útvonalat, amelyen a tehergépjárműnek közlekednie kell és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét.

(5)   Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási engedélyt kiadni, ha az azon való közlekedést az útviszonyok lehetővé teszik.

(6) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterület felügyelő) kezdeményezésére a polgármester az érvényes engedélyeket felülvizsgálhatja és határozatával visszavonhatja, amennyiben az engedély birtokosa az engedély használatának e rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi.

(7) A behajtási engedély tulajdonosa nem mentesül az alól, - hogy a behajtási engedély birtokában - amennyiben az általa használt útszakaszban kárt okoz, azt köteles megtéríteni.”

Badacsonytomaj Város Polgármestere a FERÉPSZER Kft. által 2017. november 30. napján beadott kérelmére a KOR-117 forgalmi rendszámú gépjárműre a Badacsony Park utca megközelítésére behajtási engedélyt adott 8/1334-2/2017. számú határozatában.


A Rendelet 4.§ (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy az engedély kiadásának feltétele, hogy az alábbiak valamelyike fennálljon:

„e) az ingatlanon folyó építési munka érdekében oda építőanyagot szállítanak.”


A Rendelet 9.§ (4) bekezdés rögzíti, hogy

9.§ (4) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenné válik, ha

a) az engedély kiadásának a rendelet által meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját – az engedély egyidejű visszaszolgáltatásával – a tudomásszerzéstől számítva 5 napon belül értesíteni kell.

b) ha a közlekedési táblával jelzett behajtási korlátozás az érintett közterületen megváltozik.”


A behajtási engedély kiadását követően lakossági panaszbejelentésre az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterületfelügyelő) többször helyszíni szemlét tartottal a Badacsony Park utca területen, és megállapították, hogy kérelmező által megnevezett építkezésen, nevezetesen a Badacsonytomaj 1218 hrsz. alatt, több olyan gépjármű található, amelyek behajtási engedéllyel nem rendelkeznek és azok össztömege külön-külön a súlykorlátozás határát meghaladják.


A Rendelet 11.§ (1) bekezdése kimondja, hogy

„A rendelet alkalmazásában Badacsonytomaj város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szerezet gépjármű tulajdonos/üzembentartó

a) a rendelet hatálya alá tartozó, tilalommal érintett közterületre engedély nélkül behajt, ott várakozik,

b) a rendelet hatálya alá tartozó engedélyt jogosulatlanul használja,

c) olyan engedélyt használ, melynek jogcíme megszűnt, vagy nem az engedélyben meghatározott célra használja,

d) hamis, vagy bármilyen módon másolt engedélyt használ,

e) a rendelet hatálya alá tartozó engedéllyel bármely módon visszaél

és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.”


Fentiek ismeretében megállapítható, hogy a FERÉPSZER Kft. a Badacsonytomaj 1218 helyrajzi számú ingatlanon folytatott építkezés megkezdésétől kezdődően többször és súlyosan megszegte a Rendeletben foglaltakat és megvalósította a közterületre engedély nélkül behajtás és ott várakozás tilalmát, továbbá megvalósította a KOR-117 forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában kiadott engedély jogosulatlan használatát is, mely engedéllyel használatával visszaélt.


Badacsonytomaj Római út 1218 hrsz-ú ingatlan feletti szakaszát megtámasztó támfal bedőlése vonatkozásában kiadott szakértői vélemény szerint a támfal építéséhez kiviteli tervdokumentáció szükséges, mely meglétéről a hatóságnak tudomása nincs, ezen tényállás tisztázásig nem tisztázott az sem, hogy az ingatlanon folyó építési munka érdekében kizárólag építőanyagot szállítanak oda és nem a leomlott táfal megerősítése, újjáépítése folyik.

Különös figyelemmel arra is, hogy a közterületfelügyelő a behajtási engedély visszavonását kezdeményezte, ezért Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete II. fokú hatóságként úgy döntött, hogy Badacsonytomaj Város Polgármestere a R. rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen hozta meg 8/1334-4/2017. határozatát és a KOR-117 forgalmi rendszámű gépjárműre kiadott behajtási engedélyt visszavonta.

A FERÉPSZER Kft. által meghatalmazott Dr. Sikos Áron Miklós ügyvéd által benyújtott fellebbezés nem megalapozott, az általa felhozott indokok a határozat megsemmisítésének vagy módosításának alapjául nem szolgálhatnak.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdése szerint Önkormányzati hatósági ügyben a fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ha az elsőfokú döntést nem a képviselő-testület hozta.”

Fentiek és a Ket. 105. § (1) bekezdése alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint a 8/1334-4/2017. számú határozat helyben hagyásáról döntött.


A határozat a Rendelet 2. § (6) bekezdésén alapul.


A Ket. 105. § (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést közölni kell a fellebbezővel és azzal, akivel az első fokú döntést közölték.


A Ket. 105. § (7) bekezdése alapján az első fokon eljárt hatóság intézkedik a döntés kézbesítése iránt. Erre figyelemmel felhívja a Képviselő-testület a polgármestert a döntés fellebbezővel történő közlésére.


A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontján alapul.


A másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatáskört a Ket. 107. § (1) bekezdése állapítja meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

41/2018 .(I.31.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

42/2018. (I.31.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

43/2018. (I.31.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

44/2018. (II.07.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

45/2018. (II.07.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február
7-i nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

1.  Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

46/2018. (II.07.) Képviselő-testületi határozat

Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró és Társa Betéti Társasággal megkötött kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben foglaltak szerint utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződés szerinti összegek átutalásáról a szerződésben foglaltaknak megfelelően intézkedjen, azaz 17.128.000 Ft összeget a Bíró és Társa Bt. részére utaltasson át, további 4.282.000 Ft összeget a Bősze-Magyar Ügyvédi Iroda felé helyeztessen letétbe átutalással.

Határidő: azonnal,

átutalásra szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

137/2018. (III.19.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

138/2018.(III.19.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 19-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Projektekkel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1


139/2018.(III.19.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan elfogadott102/2018.(III.07.) határozatát megerősíti és a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával és javasolja, hogy gazdasági társaság vonjpn be önkormányzati dolgozókat a projektmenedzsmentbe.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0


140/2018.(III.19.) képviselő-testületi határozat

Határozat visszavonásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2018.(III.07.) határozatát visszavonja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0


141/2018.(III.19.) képviselő-testületi határozat

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a projektmenedzsmenti feladatok ellátására az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (székhely: 8347 Ukk, Kossuth utca 32.; adószám: 25899285-2-19; Cgj. szám: 19 09 519041; Számlavezető pénzintézet és számlaszám: Budapest Bank Zrt. 10101030-16735500-01004002, képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) köt szerződést bruttó 3.712.500,-  Ft (azaz bruttó Hárommillió-hétszáztizenkettőezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződést aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


142/2018.(III.19.) képviselő-testületi határozat

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyában a VeszprémBer Zrt-vel (8200 Veszprém, Radnóti tár 2/A) köt szerződést bruttó 635.000 Ft értéken a projektben elszámolható keret terhére.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződést aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


143/2018.(III.19.) képviselő-testületi határozat

"Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a "Badacsonytomaj zöld város kialakítása" című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében" - tárgyú közbeszerzési eljárásról


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a "Badacsonytomaj zöld város kialakítása" című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
 1. az ajánlati felhívást és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a közbeszerzés becsült értékét: nettó 33.198.826 Ft összegben határozza meg.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

b)      HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

c)       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

d)      SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

e)       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

f)        SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

g)       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

h)      STRABAG 1117 Budapest Gábor Dénes utca 2. INFOPARK „D épület”

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Halász Erik BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

d)      a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

e)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki ellenőr

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABC Parkolóhoz tartozó közvilágítás kiépítéséhez, amennyiben szükséges 200.000 Ft tervezési összeget biztosít, de elsősorban a saját mérőóra kiépítését és megrendelését támogatja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

144/2018. (IV.05.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

145/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 5-i soros ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető Menü Kft.

 1. 2. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János

 1. 4. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 5. BVÖKI 2018. évi beiskolázási tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 6. Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 7. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 8. „Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 408/2017(X.25), és a 6/2018.(I.26) KT határozatok módosítása és többlettámogatás kérés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 9. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 10. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 – projektmenedzsmenti szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Balatoni Bringakör tervezési projekt – tervek véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

146/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

„Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” - megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” című TOP-4.1.2-16-VE1-2017-00002 kódszámú pályázaton beszerzett eszközöket és a PSF-837 forgalmi rendszámú OPEL CROSSLAND X ENJOXY CUV 1.2 81 LE M5 típusú személygépjárművet a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, kertutca 14.) használatába adja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal

szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben támogatási szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

147/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Perger János munka-,tűz és környezetvédelmi megbízott


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

148/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomajért Közalapítvány (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.000.000 Ft összegben, azaz egymillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2018. április 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

149/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

BVKI 2018. évi beiskolázási tervének elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018. évi beiskolázási tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

150/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatát jóváhagyja azzal, hogy a 14.j) pontban „A rendezvényen a – szervezők által meghatározott –„Badacsony Folyékony szerelem” vagy „Badacsony első látásra” logo-val ellátott üvegpohár használata kötelező.” szövegrész szerepeljen.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

151/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 408/2017.(X.25) KT határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 408/2017.(X.25.) határozat 1. pontját a következők szerint módosítja:

„A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosít a 2018. évi költségvetés és a várható pénzmaradvány terhére az alábbiak szerint:

a) Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése:     3.790.681,- Ft  vissza nem térítendő támogatás

13.935.870,-Ft  visszatérítendő támogatás

b) Bányász strand fejlesztése:                             9.366.138,- Ft vissza nem térítendő támogatás

15.540.826,-Ft visszatérítendő támogatás”

 1. az alaphatározat egyebekben változatlan tartalommal érvényben marad.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően aláírja.


Határidő:         azonnal

szerződéskötés és kifizetés 2018. április 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József VN Kft. ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

152/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 6/2018.(I.26.) KT határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 6/2018.(I.26.) határozat 2. pontját a következők szerint módosítja:

„a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által a Vállalkozási szerződés keretében a Badacsonyi 2553 hrsz-ú strandon vizesblokk és öltöző kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében a hiányzó fedezet összegét, az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, valamint az előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja az alábbiak szerint:

a) Badacsonyi strand fejlesztése                            14.083.391,- Ft vissza nem térítendő támogatás

9.448.754,-Ft visszatérítendő támogatás”

 1. az alaphatározat egyebekben változatlan tartalommal érvényben marad.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően aláírja.


Határidő:         azonnal

szerződéskötés és kifizetés 2018. április 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József VN Kft. ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

153/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strandfejlesztéssel összefüggésben felmerült kiadásokhoz többlettámogatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – részére 2018. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.452.252 Ft összegben, azaz Kettőmilliónégyszázötvenkettőezer-kettőszázötvenkettő forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése a szerződés aláírását követő 8 napon belül, átutalással történjen VN Kft. bankszámlájára az alábbiak szerint:
 3. a támogatás célja: strandok fejlesztése során felmerült kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft.-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:          a megállapodás megkötésére: 2018. április 30.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

154/2018.(IV.05.) Képviselő-testületi határozat

„Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft „Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített 2018. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.


Határidő:          elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

155/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Rendkívüli szociális támogatás igénylésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be rendkívüli szociális támogatás igénylésére a települési támogatások kifizetéséhez.
 2. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és felhatalmazza annak beadására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázati dokumentáció aláírására

Határidő:         elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására: 2018. augusztus 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

156/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Hafner Robin Kálmán (D-75181 PFORZHEIM, Auf dem Berg 7. Németország) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű 769 m2 térmértékű ingatlant adásvételi szerződés keretében értékesíti a kérelmező számára 515.000 Ft eladási áron.
 2. tudomásul veszi, hogy ajánlatot tevő vállalja a szerződéskötéssel, tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos ügyvédi, eljárási díjak megfizetését.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.


Határidő: azonnal,

szerződéskötésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

157/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Média

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: Badacsony Média szerkesztési és működtetési feladatinak ellátása, működése tárgyában elrendeli közvéleménykutatás lefolytatását - esetlegesen szakértők/közvéleménykutatók - bevonásával a média tekintetében. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

közvéleménykutatásra 2 hét

előkészítésre 2018. áprilisi soros ülésre

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

158/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 – projektmenedzsmenti szerződés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. (székhely: 8347 Ukk, Kossuth utca 32.; adószám: 25899285-2-19; Cgj. szám: 19 09 519041; Számlavezető pénzintézet és számlaszám: Budapest Bank Zrt. 10101030-16735500-01004002, képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) között 2017. július 1. napján a Badacsonytomaj Város Önkormányzata megvalósításában a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt megvalósítása során a projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződés aláírására 5 nap.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

159/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Bringakör tervezési projekt – tervek véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Bringakör tervezési projekt keretében elkészült kiviteli terveket megismerte és azzal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket fogalmazza meg:

a)       az előzetes és személyes egyeztetéseken elhangzottak ismeretében, nem ért egyet az eddig megérkezett tervdokumentációkkal és beérkezett anyagokkal, illetve azok tartalmával, mely javaslatot kéri megküldeni az eddig a projektben részt vevő partnereknek, tervezőknek.

b)      kéri, hogy valós műszaki tartalom szülessen a Badacsonyi és Római úti szakasznál tervezés folyamán, és valós infrastruktúrafejlesztés nélkül nem tartja megvalósíthatónak (táblák, felfestések, utcabútorok nem számítanak valós műszaki tartalomnak) a beruházást.

c)       javasolja a Badacsonyörsi szakasznál a balesetveszélyes kerékpárút felújítását és korlátok kihelyezését.

 1. javasolja tervegyeztetés összehívását, ahol felkéri a tervezési feladattal megbízott TRENECON Kft. képviselőit, hogy részletes tájékoztatást nyújtsanak a tervezési munkáról


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

160/2018.(IV. 05.) képviselő-testületi határozat

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó Megalapozó dokumentum elkészítésére a Geoplaner Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2/D) bízza meg bruttó 571.500,- Ft összegben melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

161/2018. (IV.05.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

162/2018 .(IV.05.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

163/2018. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

164/2018. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

165/2018. (IV.18.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

166/2018.(IV.18.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 18-i rendkívüli ülésének napirendjét 14 nyílt napirendi ponttal elfogadja

Napirendi pontok:

 1. 1. Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 2. NKA Népművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. „Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Amaczán üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2 hrsz. – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj, Tájház udvari 3. sz. üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5 hrsz-ú lakás értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Hatéridő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

167/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Az Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Laczkó Dezső Múzeum állásfoglalását megismerte, azt tudomásul veszi, javasolja csökkentett nyitvatartási idővel, nyitvatartási napokkal üzemeltetésre az intézmény felé az Egry József Emlékmúzeumot, melynek vizsgálatára felkéri az intézményvezetőt. Javasolja továbbá a tűzjelző rendszer felülvizsgálatára árajánlat bekérését, illetve a közvetlen jelzés katasztrófavédelmi hatóság felé történő jelzésének felülvizsgálatát is. Javasolja a képigénylés elhalasztását a tűzjelző rendszer felülvizsgálatáig.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

168/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

NKA Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Badacsonyi Szüret 2018.”címmel.
 2. az 1) pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)       a pályázat költsége összesen: 6.800.000 Ft

b)      önerő mértéke: 0 Ft

 1. elrendeli az 1 pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% ÁFÁ-t is) megfizetését az intézmény 2018. évi költségvetésének működési kiadások keret terhére. 
 2. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás Pályázati referens


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

169/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozata

„Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 88258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó: 31.978.186 Ft összegben határozza meg.
 2. a rendelkezésre álló anyagi fedezetből 27.430.594,- Ft + ÁFA összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi felhalmozási keret terhére biztosítja, a 4.547.592,- Ft + ÁFA összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a várható pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

Név szerinti szavazás eredménye:

Forintos Ervin képviselő      igen

Nagy Lajos képviselő         igen

Nagy Miklós képviselő       igen

Orbán Péter alpolgármester igen

170/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozata

„Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 88258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

 

II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

 

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

 1. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)
 2. HETTYEI-ÉPTECH Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.)
 3. Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)
 4. MOZAIK-CLASSIC Építő és Kereskedelmi Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út. 72.)
 5. SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)
 6. HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei u. 1.)
 7. SÁFÁR-BAU Tervező, Kivitelező, Beruházó és Építőanyag Kis- és Nagykereskedelmi Kft. (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

 1. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)
 2. SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)
 3. Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)

 

3. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

 1. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)
 2. SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)
 3. Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)

 

4. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

 1. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)
 2. SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)
 3. Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)

 

5. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: ---

 

6. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.

A SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

7. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő tekintetében az alkalmassági követelmények ellenőrzése a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtását követően:

Az ajánlatkérő a bírálat során elvégezte az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzését valamint minden egyéb tekintetben ellenőrizte az ajánlatok megfelelőségét és elvégezte a Kbt. 71. § szerinti bírálati cselekményeket. Az ajánlatkérő ellenőrizte továbbá a nyilatkozatokban feltüntetett adatok vonatkozásában, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

Az ajánlatkérő a SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.), mint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívta fel megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

A SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő megfelelően benyújtotta a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat. A SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, vele szemben kizáró ok nem merült fel.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződés teljesítéséhez szükséges többletforrás ajánlatkérő részére történő átadása felől a 2018. április 18-án rendkívüli képviselő-testületi ülésén 169/2018.(IV.18.) képviselő-testületi határozatával meghozott döntésével intézkedett, így a szerződés ajánlatkérő általi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:

-          az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-          az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-          az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a fedezet rendelkezésre áll,

-          az ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett.

A Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatai alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő előzetesen megfelel, az eljárás tekintetében ajánlata érvényesnek tekinthető.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) ajánlattevő nem került felhívásra.

A Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatai alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő előzetesen megfelel, az eljárás tekintetében ajánlata érvényesnek tekinthető.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.) ajánlattevő nem került felhívásra.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

171/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
  1. 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz
  2. területe: 6593 m2
  3. megnevezése: beépítetlen terület
  4. műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van
 1. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)     A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)         Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)        Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. május 15. 10,00 óra.

c)         Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)        Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)         Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)              Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)         A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)        Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)               A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)               A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)         Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.    A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)              természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)             átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)              jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.    Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.    A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.    A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.    Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.    Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. május 15. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)       A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)      A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)       A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)      Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)       A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)       Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)      Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)       Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)      Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)       A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)      A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *

 

igen/nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

172/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján, a 2018. évi közművelődési és érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. a pályázathoz szükséges önrészt, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/B mellékletében a K64 soron szereplő előirányzat terhére 450.000,- Ft összegben biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására 2018. április 29.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

173/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján, a 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására 2018. május 7.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

174/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Amaczán-üzlet hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Divatáru Üzlet” Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 (ún. Divatáru Üzlet)

b)      területe: -

c)       megnevezése: Divatáru Üzlet

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. május 5. 14,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Divatáru Üzlet bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. május 5. 14,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 1.400.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap - 2018. szeptember 30. (vasárnap), határozott időtartamra.

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft.

h)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

i)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)        Bérbevevő az árusító, szolgáltató, vagy egyéb tevékenysége folytatása során a heti egy hulladék szállítási alkalom, és 220 literes edényzetre vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére kötelezett, melyet a Bérbeadó részére köteles igazolni.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

175/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség pályáztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)       a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség

b)      hasznosítás módja: bérbeadás

c)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

d)      a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: raktározási tevékenység

e)       a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000,- Ft/hó

f)        A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)       a pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

h)      A pályázat beérkezésének határideje, módja: 2018. május 5. 14,00 óra, kizárólag postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

i)        A pályázat bontásának időpontja, és helye: 2018. május 5. 14,00 óra, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsa kő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

j)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

k)       Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felkéri Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőt a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

176/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

k)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. május 15. 10,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

l)        Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. május 15. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

m)    Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)                 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 hrsz. – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa u. 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen terület

d) műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. 3. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. 4. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. 5. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 28.000.000 Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. 6. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)       Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)      Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. május 15. napján 10,00 óra.

c)       Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 2191/2 hrsz. ingatlan értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)      Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)       Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)        Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)       A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)      Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)        A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 2.800.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)        A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)       Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 8. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. május 15. napján 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 10. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 11. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 12. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

 


Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


-          2 –

 

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



10. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

177/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2 hrsz. – tulajdonjog átruházás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan tulajdonjog átruházása céljából:

I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)   vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 2469/2 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 12. sz. alatti ingatlan.

b)  területe: 472 m2

c)   megnevezése: kivett lakóház, udvar

d)  műszaki állapota: jó, közművesített

e)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

1.  Értékének könyv meghatározása: 2.490.000 Ft + 5.961.000 Ft = 8.451.000 Ft

2. Értékének értékbecslés szerinti meghatározása: 7.892.000 Ft

3.  A hasznosítás módja: tulajdonjog átruházás

4. A versenyeztetési felhívás feltételeinek meghatározása:

a)       A vagyontárgy kikiáltási ára:

b)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. május 5. 14,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2469/2 hrsz ingatlan értékesítése”)

c)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. május 5. 14,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

d)      Kikiáltási ár: 8.451.000 Ft

e)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10 %-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

f)        Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

g)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig

h)      Licitösszeg emelésének mértéke: 100.000 Ft

i)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

II.    felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

III. felkéri a Műszaki Osztályt a hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 1. IV. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a lakáshasználót a döntésről értesítse.

 

Határidő:           azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

178/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Tájház udvari 3. sz. üzlet pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arról, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj, Tájház udvari 3. sz. üzletet 20.000,- Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Szoldatics Beáta, 8258 Badacsonytomaj, Ady Endre utca 14. szám alatti lakos részére.
 2. dönt arról, hogy a bérleti viszony kezdetének a Képviselő-testületi döntés követő 15. napot, a 2018. augusztus 31. napjáig tartó, határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
 4. felkéri a Műszaki osztály megbízott ügyintézőjét a bérleti szerződés előkészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:         Képviselő-testületi döntést követő 15. nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

179/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5 hrsz-ú lakás értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5 hrsz-ú lakás, garázs megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás közzétételét elrendeli.
 2. felkéri az értékbecslőt az értékbecslés felülvizsgálatára, tekintettel a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó költségekre. Abban az esetben, ha a felülvizsgálat során az értékbecslés összege változik, akkor a korrigált értékbecslésben foglalt árat tekinti kikiáltási árnak és azzal rendeli el a pályázat közzétételét és azzal, hogy az adásvételi szerződést tulajdonjog fenntartással kívánja megkötni.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a pályázati kiírást készítse elő és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat közzétételére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

180/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „Dr. Sellyei és Fia” egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.; képviseli: Dr. Sellyei Ferenc) 2013. február 18. napján kötött feladatellátási szerződés felmondását – 6 hónapos felmondási idővel – tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződő feleket (önkormányzatokat és Dr. Sellyei Ferencet) a döntésről értesítse.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

értesítésre 2 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

181/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

182/2018.(IV.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 25-i soros ülésének napirendjéhez felveszi 15. napirendi pontként „15. HÉSZ módosításról” című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

183/2018.(IV.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 25-i soros ülésének módosított napirendjét 15 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Sztrik Ákos c.r.főhadnagy, Mórocz István PEB elnök

 1. 2. Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 4. NKA Népművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Építőipari Nívódíj 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Tájékoztatás törvényességi felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

184/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
 2. a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2017. évi munkájáról készített beszámolót az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

185/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a közterület-felügyelet tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád közterületfelügyelő – műszaki ügyintéző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

186/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Az Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Berecz Nikolett intézményvezető tájékoztatását tudomásul veszi és egyet ért az Egry József Emlékmúzeum nyitvatartási idejének és napjainak a megváltoztatásával, javasolja az intézményvezetőnek, hogy 2018. június 1-től nyisson meg a Múzeum, és a szüreti rendezvény után szeptember 30-ig csak hétvégéken tartson nyitva.
 2. utasítja Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a szabályszerű üzemeltetéshez szükséges intézkedések megtételére, különösen a tűzjelző rendszer meghibásodásából eredő karbantartási munkák megrendelésére, mely kiadás összegét az intézmény 2018. évi költségvetésében biztosítja 727.043Ft + 27% Áfa összegben.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

187/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

NKA Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Badacsonytomaji Advent 2018.” címmel.
 2. az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)       a pályázat költsége összesen: 1.000.000 Ft

b)      önerő mértéke: 0 Ft

 1. elrendeli az 1 pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (10.000Ft, amely magában foglalja a 27%-os áfát is) megfizetését az intézmény 2018. évi költségvetésének terhére.
 2. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás Pályázati referens

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

188/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Csomay Kálmán Építőipari Nívódíj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 2018. évben a Csomay Kálmán Építőipari Nívódíjra javasolja a Badacsonytomaj 041/15 hrsz-ú kivett udvar és beépített terület és kivett park és út megnevezésű, mindösszesen 3 ha 3050 m2 nagyságú, természetben 8258 Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor utca 1-3. szám alatti, ún. Malatinszky-kúriát.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

189/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagy Géza ingatlanok cseréjére vonatkozó felajánlásáról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Géza 1039 Budapest, Kabar utca 3. II.8. szám alatti lakos vételi ajánlatát megismerte és felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az ingatlancsere lehetőségét vizsgálja meg, és arról adjon tájékoztatást.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

190/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

191/2018.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 1233. hrsz-ú, Park utcai útkereszteződés körüli járda egy szakaszának és a József Attila út menti 542/3. és 234/3. hrsz-ú járdaszakasz, illetve a 196. hrsz-ú Kisörsi út felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-               pályázat költségét összesen: 16.119.416,- Ft-ban,

-               az önerő mértékét (25%):    4.029.854,- Ft-ban,

-               az igényelt támogatás összegét (75%): 12.089.562,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

192/2018.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról - A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint:

a)       a környezeti nevelés,

b)      a környezettudatosság erősítése,

c)       a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerése és elsajátítása

céljából.

-       pályázat költségét összesen:       3.000.000,- Ft-ban,

-       az önerő mértékét:                   0,- Ft-ban,

-       az igényelt támogatás összegét: 3.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

193/2018.(IV.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Média

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. Kalmár György egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C 10/33.) a Badacsony Média szerkesztési és működtetési feladatinak ellátása tárgyában 2013. április 30. napján kötött szerződését 2018. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja 356.000 Ft/hó összegben.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződés aláírására 2018. szeptember 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

194/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Horváth Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmestert, Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javasolja és bruttó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. 2. a fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

kifizetésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

195/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Törvényességi felhívás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármesternek a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1643/2018. számú törvényességi felhívásáról szóló tájékoztatását tudomásul vette, nem javasolja intézkedés megtételét a munkáltató felé, de felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a jövőben az önkormányzati rendeletek publikálása során legyen figyelemmel a jogszabályi előírásokra.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

196/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. Javasolja a települési támogatás mértékének felülvizsgálatát a temetési költségekhez kapcsolódóan

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

197/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

198/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történő fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

199/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Badacsonytomaj 2557/2 és 2557/3 hrsz-ú területeket területi operatív program fejlesztés megvalósítása céljából, mint változásra kijelölt területet.
 2. megindítja a Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítását a jogszabályi előírások figyelembe vételével és a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott minimális zöldfelület-arány szabályozásba történő beépítésével.
 3. kinyilvánítja, hogy álláspontja szerint az elhatározott módosítás jellege alapján a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.
 4. az eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti „tárgyalásos” eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!