Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben meghozott határozatai IIl.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

312/2017. (VII.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

313/2017. (VII.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 25-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4                                                                                                         nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


314/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervező (8300 Tapolca, Bajcsy Zsilinszky u. 6.) által benyújtott bruttó 150.000 Ft-os ajánlatát elfogadja a Pipitér KFNO Óvoda felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére, melyhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               0

nem szavazatok száma:              4

tartózkodás szavazatok száma:    0


315/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Special BauTerv Kft. Éri Balázs tervező által benyújtott bruttó 2.349.500 Ft-os ajánlatot a badacsonyi ABC parkoló felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


316/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, a badacsonyi ABC parkoló felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése tárgyában további két árajánlatot kérjen be.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


317/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a Zöld Város 2. projekt tekintetében kérjen be újabb ajánlatokat a bontási, engedélyes és kiviteli szintű tervekre a Masszi Építész Iroda Kft-től, a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervezőtől és a Special Bauterv Kft. Éri Balázs tervezőtől.Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


318/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Fenntartható közlekedésfejlesztés” című pályázathoz szükséges kiviteli tervek készítésére a GEOPlaner Kft. Szép Marianna ajánlatának 3. verzióját fogadja el 200.000 Ft + ÁFA összegben, melyhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


319/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji strandon tervezett beruházás kiviteli terveinek elkészítésére a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervező által benyújtott bruttó 350.000 Ft-os ajánlatát elfogadja, melyhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


320/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonyi strand tekintetében a Zöld Város program keretében az egész strand bejáratra vonatkozóan kiviteli terv készítésére ajánlatot kér be a korábbi készítőtől és másoktól is. Ennek része lesz a vizesblokk is, ami a strandi pályázattal érintett. Felkéri az ajánlattevőket, hogy elsősorban azzal foglalkozzanak, hogy minél előbb rendelkezésre álljon.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


321/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörs, Szőlő utca felújítására további árajánlat bekérését kéri.
 2. legfeljebb 1 millió forint erejéig felhatalmazást ad a munka kivitelezéséhez, melyet a 2017. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosít.
 3. az árajánlat pontosítására felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


322/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017 (II. 01.) határozatának kiegészítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 54/2017 (II.01.) határozata 1. melléklete kiegészül az alábbi ponttal:

 1. 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítás:

a) Badacsonytomaj 02/1 hrsz-ú Kisfaludy út szabályozási szélességének növelése, KöU
övezet növelése egyoldali gyalogos közlekedés biztosítása céljából
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 évi CXII törvény M-1 és M-2 övezet területének csökkentésével.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben 54/2017 (II.01.) határozat szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


323/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 kódszámú támogatáshoz kapcsolódóan a műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódó ajánlatok bekérésére felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét.
 2. a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


324/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a VN Kft. ügyvezetője felé, hogy az Balatoni Strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az óvodai beruházás kapcsán megszólított 5 gazdasági szereplőből kapjon meghívást 3 vállalkozás, illetve legalább két újabb cég.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN Kft ügyvezetőPénzügyi bizottsági döntések:


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervező által benyújtott bruttó 150 eFt-os ajánlatát fogadja el az óvoda felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és a szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítsa, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervező által benyújtott bruttó 350 eFt-os ajánlatát fogadja el a badacsonytomaji strandon történő beruházás kiviteli terveinek elkészítésére és a szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítsa, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Special BauTerv Kft. Éri Balázs tervező által benyújtott bruttó 2.349.500 Ft-os ajánlatát fogadja el a badacsonyi ABC parkoló felújítására vonatkozó kiviteli terveinek elkészítésére és a szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítsa, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tájház udvar kiviteli terveinek elkészítésére a Hivatal kérjen be újabb, esetlegesen kedvezőbb ajánlatokat a Masszi Építész Iroda Kft-től, a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervezőtől és a Special Bauterv KFt. Éri Balázs tervezőtől.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Wéber Építész Iroda Kft. által készített tervek (Badacsonyi strand és Alsó-bazársor) mellé mik ezek? kérjen be újabb árajánlatokat kiviteli szintű tervekre, melyekről rendkívüli ülés keretében döntsön.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázathoz a GEOPlaner Kft. Szép Marianna ajánlatának 3. verzióját fogadja el a kiviteli terv elkészítésére 200 eFt + ÁFA összegben és a szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítsa, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Felső bazársor, Halászkert parkoló, Központi park és Egry sétány vízelvezetésének bontási, engedélyezési és kiviteli terveire kérjen be újabb ajánlatokat, illetve kérjen egy újabb, részletes költségvetést a Wéber Építész Iroda KFt-től. Javasolja felkérni a Hivatalt egy állásfoglalás bekérésre a vonatkozásban, hogy a pályázat benyújtásához elegendőek-e a jelenleg birtokunkban lévő koncepciótervek.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörs, Szőlő utca felújítására a Kis-Csicsi Kft. 5321 Kunmadaras Karcagi u. 26. bruttó 821.965 Ft-os ajánlatát fogadja el.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 54/2017 (II.01.) határozat 1. mellékletét egészítse ki az alábbi ponttal:

 1. 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítás:

a) Badacsonytomaj 02/1 hrsz-ú Kisfaludy út szabályozási szélességének növelése, KöU
övezet növelése egyoldali gyalogos közlekedés biztosítása céljából
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 évi CXII törvény M-1 és M-2 övezet területének csökkentésével.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a strandi pályázat műszaki ellenőrzésére kérje fel Orbán Péter alpolgármestert, aki a szükséges jogosítványokkal rendelkezik, és az ellenőrzést térítésmentesen vállalja.

A projekt vonatkozásában a közbeszerzési felhívás kiírását javasolja azzal, hogy kapjon megkeresést az óvodai beruházás kapcsán megszólított 5 gazdasági szereplőből 3 vállalkozás, illetve legalább két új cég.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

325/2017. (VIII.09.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

326/2017. (VIII.09.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 9-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Magyar Állam tulajdonában és az NFA kezelésében levő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” és TOP-2.1.2-16 Zöld Város pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli és tanulmányterv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6                                                                                                         nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


327/2017.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 230 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 292.100,- Ft erejéig a 2017. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal

pályázat beadására 2017. augusztus 25.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6                                                                                                        nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


328/2017.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat

a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében levő ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzatának vagyonkezelésébe kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj 012/32 hrsz a) és g) alrészlet, 041/16 hrsz, 040 hrsz, 0274/2 hrsz, 0288/7 hrsz, 0290/1 hrsz és 0288/23 hrsz, 0202/1 hrsz, 0200 hrsz, 0199 hrsz, 0198/74 hrsz, 0193 hrsz, 0192 hrsz, 0191 hrsz, 0267/2 hrsz,  0288/7 hrsz, 0288/13 hrsz, 0288/8 hrsz, 0288/21 hrsz, 0288/23 hrsz, 0290/1 hrsz, 0290/5 hrsz, 0290/7 hrsz, 0290/8 hrsz, 0292/14 hrsz-ú ingatlanok tekintetében kezdeményezi kérelem benyújtását önkormányzati vagyonkezelésbe vétel tárgyában a Balatoni Integrációs Kft. részére.
 2. elrendeli az 1. pontban felsorolt ingatlanok tekintetében az adatlapok benyújtását és a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó térképmásolatok Takarnet rendszerből történő lekérését 3.000 Ft/ingatlan összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Integrációs Kft-t értesítse a döntésről és a szükséges intézkedéseket megtegye, az eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatokat aláírja.


Határidő:          elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6                                                                                                        nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


329/2017.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – kiviteli tervekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az 1. projekthelyszín - Badacsonyi strand fejlesztése (strandi öltöző, vizesblokk) tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) köt szerződést bruttó 952.500 Ft (azaz bruttó kilnecszázötvenkettőezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a 2. projekthelyszín - Badacsonyi strand 1. projekthelyszínen túli tervei tárgyában új ajánlat bekérését rendeli el.
 3. a 3. projekthelyszín - Badacsony alsó park tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) köt szerződést bruttó 990.600 Ft (azaz bruttó kilencszázkilencvenezer-hatszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 4. a 4. projekthelyszín - Badacsony ABC parkoló tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) köt szerződést bruttó 2.349.500 Ft (azaz bruttó kettőmillió-háromszáznegyvenkilencezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 5. az 5. projekthelyszín - Városháza tér tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) köt szerződést bruttó 1.587.500 Ft (azaz bruttó egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1-5. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6                                                                                                        nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


330/2017.(VIII.09.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-16 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – tanulmánytervekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld Város kialakítása című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az 1. projekthelyszín - Egry sétány csapadékvíz elvezetés, járda kialakítás tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) köt szerződést bruttó 635.000 Ft (azaz bruttó hatszázharmincötezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a 2. projekthelyszín - Központi park fejlesztése, új játszótér telepítése tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) köt szerződést bruttó 444.500 Ft (azaz bruttó négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. a 3. projekthelyszín - Halászkert parkoló felújítása tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) köt szerződést bruttó 444.500 Ft (azaz bruttó négyszáznegyvennégyezer-ötszáz) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 4. a 4. projekthelyszín - Felső-Bazársor felújítása meglévő tanulmányterv alapján tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a Wéber Építész Iroda Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/F) köt szerződést bruttó 254.000 Ft (azaz bruttó kettőszázötvennégyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1-4. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.
 7. kiköti, hogy a szerződésben előzetes vállalást tegyen a partner a pályázat nyertessége esetén az engedélyes és kiviteli tervre vonatkozóan számszerűen.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6                                                                                                        nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


331/2017.(VIII.09.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” – közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan megerősíti és jóváhagyólag tudomásul veszi az ajánlatkérő Badacsonytomaj VN Kft. által jelzett – ajánlattételre felkért – gazdasági szereplőket, úgy mint:

-          Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. 8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.

-          NALEOKIT Kft. 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.

-          PRO-DI-GE Kft. 8312 Balatonederics, Petőfi Sándor utca 11.

-          Gy-Vill Kft. 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.

-          KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.


Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4                                                                                                        nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         1


332/2017.(VIII.09.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” – közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan javasolja az ajánlatkérő Badacsonytomaj VN Kft. felé, hogy kérje fel ajánlattételre további gazdasági szereplőnek Fedő Róbert egyéni vállalkozót (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 9.).


Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

333/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

334/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 30-i soros ülésének meghívó szerinti 25 nyilvános napirendjéhez felveszi

26.   Tervezett útfelújításokról

27.   Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

28.   Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

29.   Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

napirendi pontokat.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

335/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 30-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéről leveszi a 13. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról napirendi pontot.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

336/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 30-i soros ülésének módosított napirendjét 28 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott. Molnár Roland egyesület képviselője

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme iskolai szakkörök biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. Javadalmazási szabályzat az önkormányzat gazdasági társaságainál

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Bolla József ügyvezető

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A HÉSZ módosításáról és település arculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Városarculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MÁV együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vagyonmegosztási megállapodásról - ASP

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 790. és Badacsonytomaj 791. hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár kiigazítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vállalkozási szerződésmódosítás Kommunikációs és stratégiai szaktanácsadásra – Akció Kft.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 0135/5. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vajda János Gimnázium támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. NADI Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tervezett útfelújításokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

337/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségének módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 30-i soros ülésének módosított napirendjén a 25. Tervezett útfelújításokról tárgyú napirendi pontot 5. napirendi pontként tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

338/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület (8200 Veszprém Rákóczi F.u.7.; képviseli: Molnár Roland) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. szeptember 30. napjáig.
 3. a támogatás célja: az Egyesület jubileumi rendezvénye kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap, az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

339/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

2017/2018. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és biztosítja az iskolai szakkörök 2017/2018 tanév I. féléves működtetéséhez szükséges fedezetet 1.700.000,- Ft összegben, amelynek 50%-át a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére, 50%-át pedig kötelezettségvállalásként a 2018. évi költségvetés terhére, azzal, hogy azon szakköröket támogatja ahová minimum 10 tanuló jelentkezik, illetve félévenként 2.500 Ft/félév/szakkör díj megfizetését javasolja a szülők felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

340/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

Az óvoda és iskola kérelme a gyermekek szállítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és 2017/2018. tanévre biztosítja önkormányzati gépjárművel Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a bejáró gyermekek intézménybe, valamint haza történő szállítását az előző évek gyakorlatának megfelelően.
 2. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmének helyt adva elrendeli a Tapolcáról, Kisapátiból, Nemesgulácsról és Szigligetről az intézménybe járó tanulók bérletének megvásárlását, melynek fedezetét a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.


Határidő: 2017. szeptember 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

341/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

Javadalmazási szabályzat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok – MENÜ Kft. és Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. – Javadalmazási szabályzatát jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőket tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

342/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tervezett útfelújításokról - Szidónia utca, a Szépvölgyi út, a Sportpálya melletti parkoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. a Szidónia utca, a Szépvölgyi út, a Sportpálya melletti parkoló aszfaltozását a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft-től (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) megrendeli bruttó 12.077.924 Ft összegen az ajánlat szerint és a fedezetet az önkormányzat 2017. évi tartalék kerete terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 3. felkéri a Szidónia utcai lakosokat, hogy kérelmükben foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásáig fizessék meg az általuk felajánlott összeget.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2017.(VIII.31..) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

8//2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2017.(VIII.31..) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

8//2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

343/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Településképi arculati kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet-tervezet

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. úgy dönt, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet-tervezet elkészítésével Sütő Árpád műszaki ügyintézőt és Wolf Viktória jegyzőt bízza meg azzal, hogy a törvény által előírt főépítészi feladatokat Szabó Zoltán főépítész TÉR-SZER Kft. látja el.
 2. szerződések aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint folyamatosan

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

344/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017 (II. 01.) határozatának módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 54/2017.(II.01.) határozata 1.melléklete a következő szerint módosul

 1. kiegészül az alábbi 2. pont f) alponttal:

„2.f) a Badacsonytomaj 2261, 2262,2263, 2264/1, 2264/2, 2265, 2266/1, 2266/2, 2266/3, 2266/4, 2266/5, 2266/6, 2266/7, 2266/8, 2266/9, 2267, 2268, 2269/1, 2269/2, hrsz-ú ingatlanok tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII törvény 25.§ alapján elővásárlási jog biztosítása településrendezési cél megvalósításához lakóterület kialakítása érdekében. ”

 1. kiegészül az alábbi 4. pont d) alponttal:

„4.d) a Badacsonytomaj 790 hrsz-ú ingatlanon lévő helyi védett épület és ingatlan határának korrekciója a felmért természetbeni álapotnak megfelelően.”


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 54/2017 (II.01.) határozat szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

345/2017.(VIII. 31. ) képviselő-testületi határozat

Városarculati kézikönyvről - UrbenDesign


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az UrbenDesign Kft. képviselő-testülettel történő egyeztetését 2017. szeptember 15. napjáig.


Határidő: azonnal,

egyebeken 2017. szeptember 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Laposa Bence képviselő,

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

346/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

MÁV együttműködési megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a megállapodásban foglaltakat megismerte és azt tudomásul vette.
 2. akkor és csak akkor köt szerződést a MÁV Zrt-vel, ha az előerjesztés mellékletét képező „Badacsonytomaj VN. Kft. fűnyírása az érintett MÁV területeket illetően” dokumentumban szereplő tételek közül kizárólagosan az 1004-es szelvénytől az 1040-es szelvényig képezze részét az Együttműködési megállapodásnak és a megállapodás 2. oldalán a "Feladatok az állomás/megállóhely területén" rész alatt a következő szöveg módosuljon: "Kertészeti tevékenység elvégzése az alábbiak szerint: Az épületek körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, gondozása évi 2 alkalommal. Kaszálási tevékenység évi legalább 2 alkalommal."
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a MÁV Zrt-t.
 4. a 2. pontban rögzített feltételek érvényesíthetősége esetén felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az együttműködési megállapodás – fenti tárgyú és területet érintő – aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Bolla József ügyvezető,

Tomsics-Gyimesi Mónika ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

347/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez- eszközbeszerzés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhíváson elnyert 5.999.995 Ft összegű támogatásból beszerzendő számítástechnikai eszközök használatára és tulajdonjogának megosztására vonatkozó vagyonmegosztási megállapodást.
 2. jóváhagyja a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhíváson elnyert támogatási összegből számítástechnikai eszközök beszerzését.
 3. felhatalmazza a polgármestert a vagyonmegosztási megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal,

megállapodás megkötésére 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

348/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 790. és 791. hrsz-ú ingatlanok térképi határok kiigazításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a természetbeni állapotnak megfelelően a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 14.§ (8) bekezdés alapján készülő Badacsonytomaj 790. és 791. hrsz-ú ingatlanok közös határvonalainak módosítását ábrázoló változási vázrajzhoz. Felhatalmazza a polgármestert a kitűzött természetbeni állapot elfogadására, valamint a változási vázrajz aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal,

vázrajz aláírására 2017. szeptember 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Sütő Árpád műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

349/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Vállalkozási szerződésmódosítás Kommunikációs és stratégiai szaktanácsadásra – Akció Kft.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Akció Rendezvényügynökség Kft-vel (1137 Budapest, Szent István krt 8. II.em 6/a; képviseli: Borókai Flóra Sára ügyvezető) 2017. március 1. napján megkötött Vállalkozási szerződés módosítását elfogadja és annak aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésére: 15 nap,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

350/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d)      műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. szeptember 14.. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2018. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. szeptember 15. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/év+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.


e)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       A bérleti jogviszony időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31., határozott időtartamra.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


 1. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.


 1. V. elrendeli, hogy a pályázati eljárás lejárta után hozzon döntést a terület további sorsáról.


Határidő:         pályázat kiírására azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

351/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ír ki pályázatot az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú üzlet ingatlan hasznosítása céljából.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

352/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0135/5 hrsz-ú ingatlan ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji 0135/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 1982. december 29. napján keltezett adásvételi szerződést megismerte.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonba kerüléséhez kapcsolódó iratokat készítse elő és jegyezze ellen.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges okiratok, szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

353/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – kiviteli tervekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az 1. projekthelyszín – Badacsonyi strand fejlesztése (bejárati épület és sétány, strandi büfék, kiszolgáló épület II.) tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a Wéber Építésziroda Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/F.) köt szerződést bruttó 8.864.600 Ft (azaz bruttó nyolcmillió-nyolcszázhatvannégyezer-hatszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a kapcsolódó szerződést aláírja.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

354/2017.(VIII. 31.) képviselő-testületi határozat

Megállapodás vérszállításról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti megállapodást elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a szállítást térítésmentesen biztosítja, mivel az többletköltséget az önkormányzat felé nem okoz.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

355/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Vajda János Gimnázium támogatási kérelem


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vajda János Gimnázium kérelmére a Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány (8360 Keszthely Fő tér 9.; képviseli: Szörényi Zoltán) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást nem biztosít.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

356/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY (1083 Budapest Pf: 679.; képviseli: Rédei Lászlóné) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást nem biztosít.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

357/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

NADI ALAPÍTVÁNY támogatási kérelem


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NADI ALAPÍTVÁNY (1214 Budapest Rákóczi Ferenc utca. 345.; képviseli: Kindl Dávid) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást nem biztosít.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

358/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. támogatja az FM-LSZF/2017-01 kódszámú pályázat beadását.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

359/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

360/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. az illegális hulladéklerakás témájával az őszi ülésszakban foglalkozik.

Határidő: azonnal

a 2. pontban őszi ülésszak

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető, a 2. pontban

Gyimesi Mónika, Sütő Árpád műszaki ügyintézők a 2. pontban


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

361/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Kerékpárútról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen tervezett kerékpárút vonatkozásában kezdeményezi a Római utat érintően helyszíni bejártás megtartását egy héten belül és egyben javasolja, hogy kerüljenek rögzítésre elemek, kulturált közlekedéstechnikai megoldások (pl. sebességkorlátozás, egyirányúsítás, megállni tilos táblák kihelyezése, stb.), a várható aszfaltozás mértéke és történjen egy költségkalkuláció, melyet követően hozza meg végső döntését.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

362/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

363/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Intézményvezető jutalmazásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berecz Nikolett BVKI intézményvezető részére bruttó 500.000 Ft összegű jutalom kifizetését javasolja a munkáltató polgármester felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Illésné Rácz Andrea ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

364/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős beruházás – Csendes-dűlő


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csendes-dűlő víz- és csatorna-beruházás tárgyában elfogadott 444/2017.(XI.30.) határozatát fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

365/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Kisajátítási eljárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj belterület 2557/3/A helyrajzi számú összesen 91 m2 alapterülettel felvett, egyéb épület kisajátítására és a 2557/2, 2557/3, 2557/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő földhasználati jog tekintetében a kisajátítási eljárás és képviselő-testületi döntések előkészítésére felkéri dr. Sipos Balázs ügyvédet. Az ügyvédi díjazást 250.000 Ft+ÁFA összegben elfogadja, azt az önkormányzat 2017 évi tartalék kerete terhére biztosítja. Az ügyvédi megbízás az esetleges bírósági eljárás megindításig szól. A kisajátítási eljárást az üzlet eredeti m2-ben felvett ingatlan területe vonatkozásában kéri előkészíteni.

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

366/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Ügyvédi egyeztetésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az önkormányzat ügyvédje legyen jelen

a) pénzügyi bizottsági üléseken

b) testületi üléseken igény szerint

c) havi további legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint.


Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy dr. Gáli Mihály ügyvédet a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

367/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

ún. „Tátika per”-ről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Gáli Mihály ügyvéd által az ún. ”Tátika-perben” rendelkezésre bocsátott a szakértői véleményben foglaltakat tudomásul veszi.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szakértővel vegye fel a kapcsolatot és tisztázza a következőket:

a)       a megállapított befektetett összeg tekinthető-e értéknövelő beruházásnak,

b)      amennyiben építési tételek, szükséges volt-e építési engedélyre, és ha igen, azzal rendelkezett-e a bérlő, különös tekintettel az épület védett jellegére,

c)       volt-e az építtetőnek a tulajdonostól tulajdonosi hozzájárulása,

d)      ezek a beruházások az átadás-átvétel pillanatában jelen voltak-e és az épület használhatósága szempontjából valós érdekkel bírtak-e, vagy üzleti cél és haszon elérését/növelését szolgálták-e.

 1. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy fentiek ismeretében tegyen javaslatot a további lépések tekintetében.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

368/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” – közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan javasolja az ajánlatkérő Badacsonytomaj VN Kft. felé – ajánlattételre felkért – gazdasági szereplőket, úgy mint:

-          HETTYEI-ÉPTECH Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 8473 Gyepükaján, Kossuth Lajos utca 39.; telephely/levelezési cím: 8330 Sümeg, Mihályfai út 31..

-          SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

-          VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési ZRt. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.

-          President Construction Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 44.

-          NALEOKIT Kft. 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.

-          KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.

 1. felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdeményezze haladéktalanul az MTÜ-nél a támogatási szerződések módosítását.


Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

369/2017.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

370/2017.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 4-i rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. Integrált településfejlesztési stratégia

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs BFH Európa Kft.

 1. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

371/2017.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Integrált Településfejlesztési Stratégia – előterjesztés szerinti – dokumentációját előzetesen tudomásul veszi és egyeztetési eljárás lefolytatására alkalmasnak ítéli azzal, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerinti egyeztetési eljárás lefolytatását elrendeli.
 2. BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6. I/106.; képviseli: Bozzay Balázs ügyvezető) Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése tárgyában és Akcióterületi terv elkészítése tárgyában megkötött szerződés időbeli hatályát 2017. október 30. napjára módosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.
 3. kezdeményezi a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt első mérföldköve határidejének (2017. szeptember 30.) módosítását kezdeményezi, melyre javaslatot kér a projektmenedzsertől és felkéri annak előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
 4. az ITS vonatkozásában közmeghallgatás tartását is elrendeli 2017. szeptember 12. napján 18,00 órai kezdettel a Művelődési Házban. A közmeghallgatásról történő értesítésre felkéri Krisztin N. László polgármester urat postai úton is.


Határidő:         elfogadásra azonnal;

egyebekben TSZ, szerződés és jogszabály szerint folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Lantay Adrienn ügyvezető Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

372/2017.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 399 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 399 hrsz-ú kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű 857 m2 területű belterületi ingatlan, természetben 8258 Badacsonytomaj, Borostyán utca 10. szám alatt található ingatlan 96/112 tulajdoni illetősége tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

373/2017.(IX.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktóriát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

374/2017. (IX.12.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 12-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. MLSZ - „Telephely korszerűsítési program ” című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc SE elnök

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

375/2017.  (IX.12.) képviselő-testületi határozat

MLSZ - „Telephely korszerűsítési program” című pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az MLSZ - „Telephely korszerűsítési program” című pályázat elkészítését és benyújtását bruttó 9.817.100 Ft összegben, melyhez az önrészt az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.


Határidő:       elfogadásra azonnal;

egyebekben pályázati kiírás szerint, pályázat benyújtására 2017. szeptember 18.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

373/2017.(IX.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktóriát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

374/2017. (IX.12.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 12-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. MLSZ - „Telephely korszerűsítési program ” című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc SE elnök

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

375/2017.  (IX.12.) képviselő-testületi határozat

MLSZ - „Telephely korszerűsítési program” című pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az MLSZ - „Telephely korszerűsítési program” című pályázat elkészítését és benyújtását bruttó 9.817.100 Ft összegben, melyhez az önrészt az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

egyebekben pályázati kiírás szerint, pályázat benyújtására 2017. szeptember 18.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

378/2017.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

379/2017.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i soros ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogszakorvos, Dr. Scheller György háziorvos, Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos, Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. TOP 212-15-VE1-2016-00009 Zöld Város (mérföldkő módosítása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn ügyvezető Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

 1. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület

 1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bokros László festőművész munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörs Mandulás utca aszfaltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Sötét Krisztina kérelme 2251/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanon ivóvíz vezetékhez szolgalmi jog kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. Ügyvédi szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Határidő:         azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

380/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

381/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása című TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0009

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt mérföldköveinek határidejének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri Lantay Adrienn ügyvezetőt Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. részéről a mérföldkövek módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

382/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)       javasolja, hogy a jövőben is működjön együtt Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és Szigliget községek önkormányzataival és támogassa a CÉH Turisztikai Egyesületet,

b)      javasolja, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület üzemeltesse a Tourinform Irodát,

c)       az együttműködésben részt vevő önkormányzatok részére 9,5 millió Ft támogatást javasolnak a Tourinform Iroda működtetésére a következők szerint: Szigliget 900 ezer Ft, Ábrahámhegy: 600 ezer Ft, Badacsonytördemic: 600 ezer Ft, Badacsonytomaj: 7,4 millió Ft,

d)      az előbbi működési feladatokon túl külön megállapodást javasol az egyéb feladatfinanszírozás tekintetében,

e)       felkéri az Egyesületet, hogy a feladatfinanszírozás tekintetében legkésőbb 2018. január 10. napjáig nyújtsák be kérelmüket a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal felé,

f)        a megállapodást 2018. december 31. napjáig javasolja megkötni,

g)       a 2017. évi együttműködést a rendelkezésre bocsátott adatok ismeretében a későbbiekben tárgyalja meg,

h)      felkéri Krisztin N. László polgármestert a további egyeztetések lefolytatására és az érintettek értesírésére.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

383/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

384/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:         2017. október 2., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

385/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját felülvizsgálta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

386/2017. (IX.27.) Képviselő-tesületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 2 fő. A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) tanulói.
 3. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályát (8200 Veszprém, Mindszenty József tér 3-5.; veszprem.hatosag@veszprem.gov.hu) értesítse.

Határidő:         azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

387/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bokros László műveiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete néhai Bokros László festőművész alkotásaiból nem támogatja, hogy vásárlás történjen.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

388/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

„Felelősség a közösségért és a környezetért” díjról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjra javasolja Folly Arborétum és Borászatot 8258 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. szám alatti vállalkozást.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Javaslatot küldje meg a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

389/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a Kisfaludy-ház nádazására és egyéb állagmegóvásra vonatkozó pályázat beadását elrendeli a Népi építészeti program 2017 – Népi építészeti emlékek helyreállításának támogatására legalább 4 millió Ft összköltséggel, melyhez kapcsolódóan az 50%-os önrészt az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére vállalja.
 3. a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 kódszámú „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Támogatási szerződést aláírja, a szükséges nyilatkozatok és pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér  Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

390/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Mandulás utca aszfaltozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mandulás utca aszfaltozását jóváhagyja és elfogadja a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft-vel (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) bruttó 998.538 Ft összegű ajánlati ár szerinti vállalkozási szerződés. Tudomásul veszi, hogy az időjárási körülmények okán Krisztin N. László polgármester a kivitelezést átruházott hatáskörében rendelte el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

391/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a BestBike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezető a Felső-bazársori üzlet (Bt. 1239 hrsz.) bérletének felmondására vonatkozó kérelmét elfogadja, a 60 napos felmondási idő letöltésével.
 2. a bérleti szerződést a 60 napos felmondási határidő letöltése után – 2017. november 1. napja - megszűntnek tekinti, és egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, a szükséges okiratokat előkészíttesse és aláírja.
 3. felkéri a BestBike Kft. képviseletében Farkas Isván ügyvezetőt, hogy az üzletet a szerződés megszűnésétől számított 2 napon belül ürítse ki és adja vissza birtokba Badacsonytomaj Város Önkormányzatának.

 

Határidő:         tájékoztatás azonnal;

kiürítésre 2 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

392/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan – ún. „Utasellátó” – hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. október 16. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2018. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. október 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       A bérleti jogviszony időtartama: 2018. január 1.  - 2018. december 31., határozott időtartamra.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:         pályázat kiírására azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

393/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

n)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. október 16. 13,00 óra zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

 • o)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. október 16. 14,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

p)      Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

394/2017.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Sötét Krisztina Badacsonytomaj 2251/18 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj 2251/18 hrsz-ú ingatlan tekintetében Sötét Krisztina Badacsonytomaj Hársfa u. 6. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és az önkormányzat és vevők között 2003. december 22-én létrejött adásvételi szerződésben a Badacsonytomaj 2251/18 helyrajzi számú, természetben a Badacsonytomaj Hársfa u. 6. szám alatti ingatlan tekintetében eltekint az adásvételi szerződés 4. pontjában leírt telek értékkülönbözet megfizetéséről az önkormányzat részére méltányosságból.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződésmódosítás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

szerződés módosításra 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

395/2017.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog bejegyzéséhez történő hozzájárulás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára a 8/569/2017. záradékolási számú változási vázrajz alapján ivóvíz vezeték építéséhez szolgalmi jog bejegyzéshez akkor és csak akkor járul hozzá, ha a tűzcsap a 1937 hrsz-ú telekhatárhoz közelebb eső területen kerül tervezésre, illetve a szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozó szerződés elkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.

 

.Határidő:        elfogadásra azonnal,

megkötésre elfogadást követő öt napon belül

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

396/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

397/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Ügyvédi megállapodás módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral 2012. április 17. napján megkötött szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a tervezet 4. pontját módosítja a tekintetben, hogy a személygépkocsi üzemanyagköltségére vonatkozó költségtérítést a havi két alkalmon túli tanácsadás idejére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

398/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

399/2017.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és a napirendi vitában elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

400/2017.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

401/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0135/5 hrsz-ú ingatlan ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 352/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozatát kiegészíti a következő 4. ponttal:

„4. az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Badacsonytomaj 0135/5 hrsz-ú ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!