Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. évben meghozott határozatai III.

201/2003.(VIII.6.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra vízminőség védelem (badacsonytomaji, badacsonyi strandok mederkotrása, homokozása) munkáira.
Az e tárgyban születetett 188/2003.(VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 6 millió forintot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

202/2003.(VIII.6.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázatra vízminőség védelem (badacsonytomaji, badacsonyi strandok mederkotrása, homokozása) munkáira.
Az e tárgyban született 189/2003.(VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 6 millió forintot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

203/2003.(VIII.6.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a Badacsonyörs Csendes dülő – „Faragó árok” – 2601. hrsz-ú árok stabilizációjára, az erózió elleni védekezés érdekében.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 4.800 e Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat elkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző          
Határidő: Folyamatos

204/2003.(VIII.6.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2003. évi költségvetési tervének I. félévi értékelése után dönt a badacsonytomaji általános iskolás gyermekek tankönyvtámogatásáról.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

205/2003.(VIII.6.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 125.000,- Ft összeget biztosít a gesztenyefák permetezésére, illetve két darab elhalt fa talajszinten történő kivágására a Falugondnokság KHT részére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal

206/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy amennyiben a badacsonyörsi volt iskola helyén tervezett beruházás olyan stádiumba kerül, hogy arról érdemben információval lehet szolgálni, akkor az érintett nyaralótulajdonosok és állandó lakosok tájékoztatását meg kell szervezni.

207/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermek-Ifjúsági és Sport Minisztériumhoz a Badacsonytomaj, Petőfi utca sportpálya felújítására (I. ütem 53,57 mFt).

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 23,57 mFt-ot biztosítja.

Fenti összeg tartalmazza az I. ütem teljes ÁFA-ját, illetve a szükséges 30% önrészt.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

208/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermek-Ifjúsági és Sport Minisztériumhoz a Badacsonytomaj, Iskola alatt (2488 hrsz) kialakítandó sportcentrum I. ütem építéséhez.

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 25,08 mFt-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

209/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utcai sporttelep felújítása és az új sportcentrum építés I. ütem beruházások pályázati önrészét, azaz 59,4 mFt-ot a 2004. évi költségvetésben biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés tervezésekor a fenti összeget vegye figyelembe.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

210/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 180/2003. (VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül oktatási intézmények felújítása (Badacsonytomaj, Óvoda előtető árnyékoló építése) tárgyában.

A beruházás teljes költsége 4.200 eFt.
Igényelt támogatás összege 2.900 eFt.
A pályázat benyújtásához szükség önrészt 1.300 eFt-ot biztosítja.
A pályázati célt 2003. évben kívánja megvalósítani.
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

211/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/2003. (VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül kulturális, közművelődési intézmények (Egry József Művelődési Ház) felújítása tárgyában.
A beruházás teljes költsége 4.990.881.- Ft.
Igényelt támogatás összege 3.490.881.- Ft.
A pályázat benyújtásához szükség önrészt 1.500.000.- Ft-ot biztosítja.
A pályázati célt 2003. évben 1.000.000.- Ft-ból (300 eFt önrész és 700 eFt támogatás), 2004. évben 3.990.881.- Ft-ból (1.200 eFt önrész és 2.790.881.- Ft támogatás) kívánja megvalósítani.
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

212/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2003. (VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül felszíni vízrendezés (vízelvezető árokrendszer felújítása) tárgyában.
A beruházás teljes költsége 10.000.000.- Ft.
Igényelt támogatás összege  7.000.000.- Ft.
A pályázat benyújtásához szükség önrészt 3.000.000.- Ft-ot biztosítja.
A pályázati célt 2003. évben 1.000.000.- Ft-ból (300 eFt önrész és 700 eFt támogatás), 2004. évben 9.000.000.- Ft-ból (2.700 eFt önrész és 6.300 eFt támogatás) kívánja megvalósítani.
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

213/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2003. (VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül hulladékgazdálkodás (felhagyott szennyvíztelep és környékének rendbetétele) tárgyában.
A beruházás teljes költsége 5.000.000.- Ft.
Igényelt támogatás összege 3.800.000.- Ft.
A pályázat benyújtásához szükség önrészt 1.500.000.- Ft-ot biztosítja.
A pályázati célt 2003. évben 1.000.000.- Ft-ból (300 eFt önrész és 700 eFt támogatás), 2004. évben 4.000.000.- Ft-ból (1.200 eFt önrész és 2.800 eFt támogatás) kívánja megvalósítani.
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

214/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/2003. (VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül települési köztemetők (temető bővítés) tárgyában.
A beruházás teljes költsége 29.500.000.- Ft.
Igényelt támogatás összege 20.500.000.- Ft.
A pályázat benyújtásához szükség önrészt 9.000.000.- Ft-ot biztosítja.
A pályázati célt 2003. évben 9.000.000.- Ft-ból (3.000 eFt önrész és 6.000 eFt támogatás), 2004. évben 20.500.000.- Ft-ból (6.000 eFt önrész és 14.500 eFt támogatás) kívánja megvalósítani.
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

215/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/2003. (VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül egyéb önkormányzati fejlesztések (Badacsonytomaj játszótér felújítás, bővítés) tárgyában.
A beruházás teljes költsége 10.000.000.- Ft.
Igényelt támogatás összege   7.000.000.- Ft.
A pályázat benyújtásához szükség önrészt 3.000.000.- Ft-ot biztosítja.
A pályázati célt 2003. évben 1.000.000.- Ft-ból (300 eFt önrész és 700 eFt támogatás), 2004. évben 9.000.000.- Ft-ból (2.700 eFt önrész és 6.300 eFt támogatás) kívánja megvalósítani.
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

216/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2003. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Hivatalt, mint a költségvetés végrehajtásáért felelős szervezetet, hogy a II. félévi gazdálkodás során fokozottan kísérje figyelemmel az előirányzatok alakulását. Hívja fel az intézményvezetők, valamint az önkormányzati támogatással működő társaságok vezetőinek figyelmét a takarékos gazdálkodásra.
A 2003. évi módosított költségvetési előirányzatokon kívül új kiadási előirányzatra javaslat csak abban az esetben terjeszthető elő, illetve a meglévő előirányzatok kiadási összege akkor növelhető, ha a költségvetés általános egyensúlya helyreállt, továbbá az előirányzat megnövelésének bevételi oldala biztosított akár új források bevonásával, akár átcsoportosítási javaslat által.
Ezek hiányában a Képviselő-testület a javaslatot nem tárgyalja, ilyen napirend az ülésre nem terjeszthető elő.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

217/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodánál foglalkoztatott pszichológus heti +2 órában történő foglalkoztatásával egyetért.

218/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv-t módosító 2003. évi XLV. tv. hatálybalépésével összefüggő illetményváltozások 2003. évet érintő költségvetési kihatásának fedezetét 2003. július 01. napjától 1.387.142.- Ft előirányzattal az általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 01.

219/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester illetményét  - figyelemmel a 2003. évi LXV.  törvénnyel  módosított 1994. évi LXIV. tv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakra -  2003. július 01. napjától 313.500.- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az ugyanezen törvény 18. §-a alapján megállapított költségtérítésének összegét 94.050.- Ft összegre módosítja.
Az illetményváltozás költségvetési kihatásának fedezetét a 218/2003. (VIII.27.) számú határozatban megjelölt előirányzat terhére biztosítja.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 01.

220/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolába járó, badacsonytomaji állandó lakosú diákok részére az ingyenes tankönyvellátás érdekében az állami támogatáson felüli összeg fedezeteként 540.000.- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a tankönyvtámogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 15.

221/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatályosulásáról készített tájékoztatót elfogadja.

222/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Margittai Elemér képviselőt  - saját kezdeményezésére -  a döntéshozatalból kizárja.

223/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT pénzügyi vizsgálatáról szóló jelentést elfogadja.

224/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Margittai Elemér, a Badacsony Kulturális KHT Felügyelő Bizottsága elnökének lemondását nem fogadja el.

225/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytördemici Önkormányzat ún. „vegyes háziorvosi körzet” létrehozására irányuló kezdeményezését nem támogatja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a polgármestert a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 15.

226/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

227/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
A Képviselő-testület felkéri a KITK Bizottság elnökét, hogy munkáltatói jogkörében eljárva utasítsa a Badacsony Kulturális KHT igazgatóját, hogy záros határidőn belül tegye le a jövő évi programjavaslatot. A KITK Bizottság koordinálja a Borhét és a Badacsonyi Szüret értékelését a Badacsonyi Szüret megrendezése után.
Felelős: Margittai Elemér KITK Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos

228/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapszabály módosításához hozzájárul, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a 2004. évi költségvetésében 62.- Ft/állandó lakos hozzájárulást biztosít a központi orvosi ügyeletben résztvevő orvosok díjazására a zavartalan működés érdekében.

229/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 200.000.- Ft + ÁFA összegű árajánlatát a Badacsonytomaj Révdomb geofizikai méréseire elfogadja, a fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a gyomtalanításra 80.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, de megbízza a Jegyzőt, hogy kérjen be 3 ajánlatot a gyomtalanításra és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a Polgármester a szerződést.
Felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. szeptember 30.

230/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíró-Mányai Kft. ajánlatát 1 stady tour megrendezésére elfogadja. Ezzel a TÁTIKA üzletházzal kapcsolatos elszámolási vitát lezártnak tekinti. A stady tour becsült költsége 850.000.- Ft.
Megbízza a KITK Bizottságot a stady tour szakmai, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot pedig a pénzügyi felügyeletére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Bíró-Mányai Kft-t értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 5., és folyamatos

231/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyt megkerülő út építésének leállítása ügyében helyi népszavazás elrendelését nem támogatja.
Megbízza a Polgármestert, hogy az illetékes szerveknél kezdeményezzen tárgyalásokat
-  a települést érintő III. szakasz nyomvonalának kérdésében,
-  az eddigi építkezés során felmerült anyagi kár ellentételezése ügyében,
-  a turizmussal összefüggő kár kompenzálása ügyében, valamint
-  az I. és III. szakasz egyidejű megépítése ügyében
és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

232/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldszem Környezetvédelmi Szolgáltató BT. által készített Települési Környezetvédelmi Programot jóváhagyja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi médiákban tegye közzé a Környezetvédelmi Program elfogadását és tegye lehetővé a polgárok részére a program szükség szerinti tanulmányozását. Egy példányt a Könyvtárnak is meg kell küldeni.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 15.

233/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2002. (XII.13.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Birtokhasznosítási Bizottság tagjává
- Szabó István Badacsonyörs, Füredi út 56.
szám alatti lakost választja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Birtokhasznosítási Bizottsági tag megválasztásáról a fent hivatkozott FVM rendelet 1. számú melléklete szerint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Veszprém Megyei Területi Irodáját értesítse.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

234/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Fő utca parkolósáv kialakítás terveinek átdolgozását megtárgyalta.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a tervet kifogásolja meg hibás teljesítés miatt és a kiállított számlát küldje vissza a tervet készítő Via Bona Építőipari és Szolgáltató Kft-nek.
Felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be 3 ajánlatot a településközpont arculattervezésére és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

235/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2003. (I.30.) számú határozatát akként módosítja, hogy Böröcz Lajos részére lakáshasználati jog megváltásaként előirányzott 500.000.- Ft összeget megegyezés alapján 800.000.- Ft-ra emeli.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a megállapodás aláírására, majd azt követően a megváltási összeg kifizetésére.
A megváltási összeg kifizetésére csak a lakás visszaadását követően kerülhet sor.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 15.

236/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi TV és képújság működéséről szóló tájékoztató megtárgyalta.
Megbízza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. szeptember 15.

237/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitány kérelmét megtárgyalta.
A badacsonytomaji KMB Iroda kialakításának céljából a Rendőrséggel együtt megvizsgálja  - átmeneti megoldásként -  az ún. Keresztúri ház, Grósz ház és badacsonyi volt orvosi rendelő ingatlanokat.
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a megépülő új községháza épületében rendőrőrs létesítésének a feltételeit biztosítja megfelelő helyiségcsoport kialakításával és a rendőrség rendelkezésére bocsátásával.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Dr. Scher József rendőralezredest, Tapolcai Rendőrkapitányt a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. szeptember 15., illetve folyamatos

238/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási RT. részéről történt megkeresést részvényvásárlás tárgyában megtárgyalta. Tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére, a részvényvásárlási lehetőséggel nem kíván élni.
Felkéri a Polgármestert, a döntésről az érintettet tájékoztassa.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. szeptember 15.

239/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Bolla József képviselőt  - saját kezdeményezésére -  a döntéshozatalból kizárja.

240/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hálás köszönettel elfogadja HAFNER KÁLMÁN 75175 Pforzheim Schillerstrasse 6. szám alatti lakos közérdekű felajánlását (Ptk. 593. §) a Badacsonytomaj, Fő u. 12. szám alatti (volt Pinceszövetkezeti Irodaház) ingatlannak az Önkormányzatnak történő térítésmentes tulajdonba adására vonatkozóan.
Az ajándékozó Hafner Kálmán ajándékozási feltételeit elfogadja és azokat jelent határozatban megerősíti.
Ezek a feltételek az alábbiak:
1.)   Az ingatlan kerüljön az Önkormányzat elidegeníthetetlen törzsvagyonába.
2.)   Az ingatlanon község- vagy városháza kerüljön kialakításra.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a tulajdonátruházáshoz szükséges szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a tulajdonjog jogerős bejegyzését követő testületi ülésre az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyainak hasznosításáról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a fentieknek megfelelően terjessze elő.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

241/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 6 ha-os területre érkezett befektetői ajánlatot megtárgyalta.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy amennyiben 2003. szeptember 15-ig nem érkezik be más ajánlat, úgy a Képviselő-testület nevében adja ki az elvi támogatást az ajánlattevőnek. Megbízza egyidejűleg a további tárgyalások lefolytatására.
Ha a megadott határidőig újabb ajánlat érkezik be, azt a Képviselő-testület rendkívüli ülés keretében megtárgyalja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. szeptember 15., illetve folyamatos

242/2003. (VIII.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási RT-t 500.000.- Ft összeggel támogatja a vitorláskikötő és kikötőt kiszolgáló területek infrastruktúrájának színvonalas fenntartási munkáira azzal a feltétellel, hogy az RT. szeptember 30-al megkezdi a badacsonyi kikötő rekonstrukciójának III. ütemét.
A fenti összeget az általános tartalék terhére biztosítja, kifizetése a felújítás megkezdésekor történhet.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a megállapodás tervezetet készítse el és a Polgármester azt az Önkormányzat képviseletében írja alá.
Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy a következő évben kezdeményezze a megállapodás módosítását BAHART. által a vitorláskikötő után fizetett díjak tekintetében.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 30., illetve folyamatos

243/2003. (VIII.27.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Felsőkolónia ingatlan értékesítését megtárgyalta.
Az ingatlan együttes vételára 15.000.000.- Ft (földterület: 14,5 millió Ft + épület: 500.000.- Ft) lakottan. Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon lévő lakásokba bejelentett és ott tartózkodó bérlők és jóhiszemű lakáshasználók lakhatási feltételét a továbbiakban is biztosítani köteles, illetve esetleges elhelyezésükről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően maga köteles gondoskodni saját költségére. A vételárat a szerződés aláírásakor egy összegben kell megfizetni.
Megbízza a Polgármestert, amennyiben az ingatlanra fenti feltételek ismeretében vevő vagy befektető jelentkezik, és a feltételeket elfogadja, úgy az adásvételi szerződést kösse meg.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

244/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

245/2003. (IX.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartásról szóló 19/2000. (VI.26.) számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az alábbiak szerint fogadja el:
1.)       A 2. számú mellékletben szereplő I. és II. övezetben csak kisállat tartható.
2.)       A 2. számú mellékletben szereplő III. övezetben a haszonállat tartása szeptember 1-től április 1-ig engedélyezett.
3.)       Turisztikai szempontból történő állattartás (pl.: hintósjáratok esetében a lótartás) egyéni elbírálás alapján engedélyezhető. Engedélyező szerv a KITK Bizottság.
4.)       A rendelet hatálybalépése 2003. október 1.
A rendelet által védett területeken a haszonállatok tartását 2004. május 1-ig fel kell számolni.

A Képviselő-testület megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy 30 napon belül tegyen javaslatot olyan önkormányzati tulajdonú területre, amelyen állattartási tevékenység folytatható.
Megbízza továbbá arra is, hogy dolgozzon ki javaslatot, amely szerint más formában lehetne kompenzálni az üzletszerűen állattartással foglalkozókat a településen.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: 2003. október 1., illetve a soron következő testületi ülés

246/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Tisztelettel megköszöni a háziorvosok és a védőnő magas színvonalú munkáját.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy a Szociális Bizottság által javasoltakat (mint pl. a rendelők műszaki állapotának felmérése, szükséges munkák elvégzésének ütemezése), kérdéseket vizsgálja meg és adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek a költségvetési koncepció tárgyalásáig.
Javasolja továbbá felülvizsgálni az önkormányzati bérlakás (volt fogorvosi szolgálati lakás) műszaki állapotát is és erről is tájékoztatást kér a Képviselő-testület soron következő ülésén.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: a Képviselő-testület soron következő testületi ülése, illetve novemberi ülése

247/2003. (IX.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Dombi István ideggyógyász szakorvos által képviselt DO-MED-NEURÓ BT. (Mindszentkálla, Tanács köz 7.) részére ideggyógyászati magánrendelés céljából határozatlan időtartamra térítésmentes helyiséghasználatot biztosít az Egészségház védőnői szolgálat részére fenntartott helyiségében.
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a helyiséghasználati szerződést készítse elő a Polgármester részére aláírásra.
A szakrendelés megkezdését a helyi médiákban közzé kell tenni.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2003. október 7.

248/2003. (IX.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Városi Kórház javára megrendezett jótékonysági estre 40 db jegyet vásárol 1.500.- Ft/db értékben, azaz összesen 60.000.- Ft értékben az általános tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jótékonysági estre vásárolt jegyeket a civil szervezetek részére adja ki, akik továbbítják a rendezvényen résztvevők részére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. október 1.

249/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság KHT „ba” gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy az alapítói cél megvalósítása érdekében a beszámolási időszakban az alapító gazdasági lehetőségei által meghatározott feltételek között az ügyvezető megfelelő irányításával működött.

1.) A Képviselő-testület a hatályos költségvetési rendelete szerint (a pénzellátási tervi bontásban) támogatja a Falugondnokság KHT-t szeptembertől december 31-ig.
2.)  A Képviselő-testület az ügyvezető által előterjesztett őszi és téli feladatokat jóváhagyja. 2004. január – március időszakára a jelenlegi támogatásnak megfelelő október, november, december hónapok az irányadók. Havária esetén a Polgármester hatáskörében intézkedik.
3.) A rendelkezésre álló pénzkeret mértékéig az ügyvezető kezdjen tárgyalásokat a hómaró adapter beszerzésére úgy, hogy az a téli idényre rendelkezésre álljon. A szükséges kiegészítés biztosításáról a következő testületi ülésre készítsen előterjesztést.
4.) A Falugondnokság KHT által feladatai ellátása körében kizárólagosan használt nagyértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, ingatlanok és ingóságok a pénzügyi csoport nyilvántartásában, de a Falugondnokság felelősségi körében hasznosulnak a Képviselő-testület egyéb döntéséig.
5.) A Képviselő-testület felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a Képviselő-testület novemberi ülésére tegye le vizsgálati eredményét a többletteljesítésekre vonatkozóan és tegye meg javaslatát a többletteljesítés finanszírozására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Sall Csaba FEB elnök
Határidő: folyamatos, ill. a Képviselő-testület novemberi ülése

250/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár elhelyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.
Felkéri a Falugondnokságot, hogy kísérje figyelemmel az épület állapotának változását.
Megbízza a Polgármestert, amennyiben sürgős intézkedés szükséges az épület állagával kapcsolatban, azt saját hatáskörében tegye meg. Amennyiben hatáskörét meghaladó intézkedés szükséges, azt terjesszék a Képviselő-testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője
Határidő: folyamatos

251/2003. (IX.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda 2003. évi idegenforgalmi szezon értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
Megbízza a Polgármestert, hogy a Tourinform Iroda dolgozóinak munkaszerződését 2004. január 1. napjától éves munkaidő-keret alapulvételével határozza meg.
Megbízza a Tourinform Irodát, hogy a Képviselő-testület októberi ülésére tegyen javaslatot a szálláshelykiadók részére összeállított programcsomaggal kapcsolatban.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Rédl Istvánné Tourinform Iroda ügyintézője
Határidő: a Képviselő-testület októberi ülése, ill. 2004. január 1.

252/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KITK Bizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

253/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji 02/16., 02/25. és 02/27. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezésére elkészített vázlattervet nem fogadja el, az ún. „Pepsi majorban” az Első Magyar Borház Kft. által felajánlott 760 m2 terület ellentételezéseként cserébe kért 1988 m2 nagyságú külterületi ingatlan átadását nem tartja értékarányosnak.
Felkéri a Polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat az érintett területek tulajdonosaival, és megoldási javaslatát terjessze ismételten a Képviselő-testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

254/2003. (IX.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pruska Ferencné Badacsonytomaj, Római u. 37. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és a Badacsony 1239/A. hrsz-ú ingatlan 69 m2 nagyságú fölterület bérletcsökkentésére vonatkozó kérelmét elutasítja azzal, hogy 2004. január 1. napjától a bérleti díjat 5.000.- Ft/m2/év + ÁFA összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a földterület elidegenítésével a Szász Pál telek koncepciójának megvizsgálásáig nem foglalkozik.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse és arra, hogy a szerződés módosítást 2004. január 1. napjára készítse elő. Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2004. január 1.

255/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kozári Beáta Badacsonytomaj, Széchenyi u. 5. szám alatti lakos bérleti szerződés hosszabbítási kérelmét megtárgyalta és a hatályos bérleti szerződést 2003. december 31. napjáig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola előteréből nyíló 11,8 m2 alapterületű büfé 2004. január 1. napjától való hasznosítására pályázatot ír ki.
Megbízza a Jegyzőt a pályáztatás lebonyolításával azzal, hogy azt döntésre terjessze a Képviselő-testület novemberi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése, ill. 2003. december 31.

256/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavirózsa Szeretetotthon Gondozó Alapítvány meghívásos pályázatán részt kíván venni.
A pályázat benyújtására alkalmas területek:
-  231 hrsz-ú ingatlan és a
-  2908 hrsz-ú ingatlan,
melyekre a Képviselő-testület 3 éves beépítési kötelezettséget ír elő. Amennyiben 3 éven belül nem történik meg a beépítés, úgy a területek visszaszállnak az Önkormányzatra.
Felkéri a Polgármestert, hogy minden további kedvezményt (bizonyos létszám kontingens az Otthonban) a tárgyalások során próbáljon meg elérni.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. október 30.

257/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Magyar Távirati Iroda RT. honlapján az önkormányzati rovat működtetéséhez.
A szolgáltatás igénybevételéhez az 50.000.- Ft + ÁFA összeget az általános tartalék terhére biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a csatlakozási szándékról az MTI RT-t értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. október 1.

258/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj település vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének egyeztetési dokumentációját és a miniszteri rendelet tervezetét megtárgyalta, elfogadásra javasolja az alábbi észrevételek mellett:
- A jelenleg érvényes rendezési terv strand kialakítását biztosítja a Fűzfa utca alatti területen, kérjük ezt a tanulmánytervben is lehetővé tenni.
- A település vízparti kempingjei (Badacsony, Badacsonytomaj, Badacsonyörsi kempingek, illetve a Club Hotel Badacsony) strandként is funkcionálnak. Kérjük ezért ezeken a területeken is feltüntetni a strand jelölést.
-  A terv hiányosan jelöli a meglévő csónakkikötőket (pld.: Badacsonytomaji és a Bányászstrand között), kérjük ezeket a meglévő csónakkikötőket a tervben szerepeltetni.
-  Kérjük a Badacsony és Badacsonytomaj közötti parti sétány kialakítását az I. ütemre tervezni.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatot a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatalának küldje meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. október 24.

259/2003. (IX.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/2003. (VIII.27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztériumhoz a Badacsonytomaj iskola alatt (2488. hrsz-ú) kialakítandó sportcentrum 1. ütem műfüves pálya építésére.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, továbbá a beruházás teljes ÁFA összegét, 50.619.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 30.

260/2003. (IX.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztériumhoz a Badacsonytomaj iskola alatt (2488. hrsz-ú) kialakítandó sportcentrum 1. ütem műfüves pálya kiszolgáló létesítményei, az Általános Iskolában lévő szociális blokk  - akadálymentes zuhanyzó, WC -  felújítása tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, továbbá a beruházás teljes ÁFA összegét, 3.300.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. szeptember 30.

261/2003. (IX.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 209/2003. (VIII.27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utcai sporttelep felújítása I. ütem, az Iskola alatti (2488 hrsz-ú) sportcentrum építés I. ütem műfüves pálya építése, továbbá a műfüves pálya kiszolgáló létesítményei Általános Iskolában lévő szociális blokk  - akadálymentes zuhanyzó, WC -  felújítása beruházások pályázati önrészét, továbbá a beruházás teljes ÁFA összegét, 77.490.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés tervezésekor a fenti összeget vegye figyelembe.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos, ill. a költségvetési koncepció készítése

262/2003. (IX.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bolf Sándor Badacsonyörs, Csigáskúti u. 41. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és részére a területbérleti díjat 2003. évre vonatkozóan 10%-kal mérsékli.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a területbérleti díjakra vonatkozó rendelet felülvizsgálatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. október 15. , illetve a Képviselő-testület októberi ülése

263/2003. (X.27.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna tervezésre beérkezett ajánlatokat értékelte, mely alapján a Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Kft. (1021 Budapest, Budakeszi u. 73/F.) ajánlatát fogadja el az alábbi feltételek mellett:

§ A vállalkozási díj 3 millió forint + ÁFA, amely összeget az Önkormányzat csak abban az esetben köteles megfizetni, ha a 2004. évi céltámogatási pályázat eredményes lesz és a kivitelezés megkezdődött.

§ A Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Kft. a fenti díjazás ellenében elkészíti a 2004. évben benyújtandó céltámogatási, területfejlesztési stb. pályázatokat, továbbá vállalja a viziközmű beruházó társulat megalakításának lebonyolítását és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket.

§ Amennyiben a Kft. a céltámogatási igény 2004. évi benyújtási határidejét megelőzően 15 nappal az igénybejelentést és annak mellékleteit az Önkormányzat számára nem adja át, úgy köteles a beruházás tervezett költségvetésének 1,5 %-át kitevő meghiúsulási kötbért fizetni.

Amennyiben a Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Kft. a fenti feltételeket nem fogadja el, úgy a Képviselő-testület a Magyar Közmű Beruházó és Üzemeltető Kft. ajánlatát fogadja el azonos feltételek mellett.
Megbízza a Polgármestert, hogy a tervezési szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.
Határidő: 2003. november 15.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

264/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri Németh Józsefnét, az újság szerkesztőjét, hogy tegyen javaslatot a „Mi falunk lapja” új címlapjára, terjedelmére, struktúrájára.
Felelős: Németh Józsefné szerkesztő
Határidő: 2003. december 15.

265/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív települési hulladék kezelési közszolgáltatás fejlesztésével egyetért.
Felkéri a Polgármestert az OTTÓ Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződés, illetve a területbérleti szerződések aláírására.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az OTTÓ Kft. által javasolt díjkalkulációt terjessze a Képviselő-testület novemberi ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület novemberi ülése

266/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda KHT által kiírt információs technológia az általános iskolákban (Oktatási épületek felújítása, rekonstrukciója, bővítése, valamint Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) berendezések és eszközök beszerzése) tárgyában.
A pályázati kiírásnak megfelelően a 10% önrészt ÁFA-val együtt biztosítja 7 millió forint értékben a 2004. évi költségvetés terhére.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert az aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. október 31.

267/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda KHT által kiírt Információs technológia az általános iskolákban (Oktatási épületek felújítása, rekonstrukciója, bővítése, valamint Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) berendezések és eszközök beszerzése) tárgyában.
A pályázat elkészítésére 800.000.- Ft keretösszeget biztosít a 2003. évi költségvetés terhére azzal, hogy a novemberi testületi ülésre a Jegyző tegyen átcsoportosításra javaslatot.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert az aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület novemberi ülése

268/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Petőfi utca felújítása II. ütemére biztosított 6 millió forint önrész mellé a Balatoni Fejlesztési Tanácstól kapott 2,6 millió forint támogatással együtt 8,6 millió forint értékben csökkentett műszaki tartalommal valósítja meg a beruházást.
A tervezett 400 fm helyett csak 316 fm hosszban kerül sor a Petőfi utca felújítására.
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést e határozat értelmében írja alá.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. november 11.

269/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

270/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hintós járatok induló-érkező állomáshelyének területbérleti díját a 2004. évben a 2003. évben eredetileg megállapított bérleti díj 20%-kal csökkentett összegében, azaz bruttó 422.000.- Ft-ban határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt a szerződésmódosítás előkészítésére, a Polgármester pedig annak aláírására.

Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a közterület-felügyelők alkalmazásával kapcsolatban készítsen előterjesztést és azt terjessze a Képviselő-testület novemberi ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése, illetve 2003. november 30.

271/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Talajerő Gazdálkodási Kft. által küldött folyékony hulladék begyűjtésére és ártalmatlanítására kiírt közszolgáltatási szerződéstervezetet nem fogadja el.
Megbízza a Polgármestert, hogy a szerződéstervezet pontosításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Pápai Talajerő Gazdálkodási Kft-vel és folytasson további tárgyalásokat.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 31.

272/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi Utazás kiállításra előzetes kötelezettségvállalással 900.000.- Ft-ot biztosít a 2004. évi költségvetés terhére.

273/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta. A jövő évi rendezvénycsomag összeállítása és az időpontok pontosítása érdekében vállalja, hogy 2004. évben megrendezi a

-  16 napos Borhetet 2004. július 24. és augusztus 8. között, valamint a
-  Badacsonyi Szüretet szeptember második hétvégéjén, azaz 2004. szeptember 11-12-én.

Megbízza a Badacsony Kulturális KHT-t, hogy a rendezvénytervben szereplő programok költségkimutatását végezze el Lesz Ferenc képviselő által készített közvélemény kutatás felhasználásával. Megbízza továbbá, hogy ebben az anyagban szerepeltesse a 2005. évi programok tervezett időpontjait.
Felelős: Nagy László Badacsony Kulturális KHT ügyvezetője
Határidő: a Képviselő-testület novemberi testületi ülése

274/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT közművelődési rendeletben foglaltak teljesüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

275/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a parkolók nyári üzemeléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület februári ülésére készítsen előterjesztést, a bizottságok által elhangzott javaslatokat dolgozza fel és tegyen javaslatot a fizetőparkolók használatáról szóló rendelet módosítására.
Megbízza a Hivatalt, hogy a 2004. évi költségvetés tervezése során vizsgálja meg a parkolók fenntartásának vállalkozói formában történő üzemeltetésének lehetőségét.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a 2004. évi költségvetés tervezése, illetve a Képviselő-testület februári ülése

276/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Megbízza a Hivatalt, hogy a kiegészítéseket építse be a jövő évi költségvetés tervezésébe (polgármesteri költségkeret a Falugondnokság KHT nyári rendkívüli szemétszállítására), illetve a „Felkészülés az idegenforgalmi szezonra” című előterjesztésbe.
Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy a Badacsonyi strand helyzetéről és működtetéséről, valamint az Alsó bazársorral kapcsolatos teendőkről készítsen előterjesztést és azokat terjessze a Képviselő-testület novemberi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a 2004. évi költségvetés tervezése, illetve a Képviselő-testület novemberi ülése

277/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony kártya működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Megbízza Sall Csabát, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, Margittai Elemért, a KITK Bizottság elnökét és Lesz Ferenc képviselőt, hogy a tapasztalatok ismeretében a Badacsony kártya jövő évi működésével kapcsolatos javaslatokat fogalmazzák meg és azokat terjesszék a Képviselő-testület februári ülésére.
Felelős: Sall Csaba Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Margittai Elemér KITK Bizottság elnöke
Lesz Ferenc képviselő
Határidő: a Képviselő-testület 2004. februári ülése

278/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság KHT „ba” hómaró adapter beszerzését megtárgyalta és azt kölcsönbérleti szerződés alapján támogatja azzal, hogy az ajánlat szerinti 1.413.750.- Ft 50%-át biztosítja, a további 50%-át a Falugondnokság megelőlegezi. A Képviselő-testület a Falugondnokság által megelőlegezett vételárrészlet kompenzálását költségvetési átcsoportosítással fogja megtervezni.
Megbízza a Falugondnokság KHT ügyvezetőjét, hogy a Falugondnokság pénzügyi tervében tervezze a 36 hónapra eső bérleti díjakat.
Felhatalmazza a Falugondnokság KHT ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

279/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a területbejárás tapasztalatairól készített előterjesztést megtárgyalta.
Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy az előterjesztésben megfogalmazott feladatokat csoportosítsa aszerint, hogy saját hatáskörben meg tudja-e oldani, vagy szükséges a Falugondnokság KHT bevonása. Amelyik feladatnál szükséges a KHT bevonása, azt jelezze az ügyvezető igazgatónak, hogy a 2004. évi költségvetésbe be tudja tervezni.
A Képviselő-testület további feladatként jelöli meg a KITK Bizottság által felvetett kérdést, miszerint a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoport vizsgálja meg Badacsonyban, a Posta melletti területen és Badacsonytomajon, a József Attila utca Nemesgulács felöli végén, hogy mi okozza a csatornabűzt.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: folyamatos

280/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok alapján az Önkormányzat és Intézményei 2003. évi költségvetésének auditálására Szarka László okleveles könyvvizsgálót (8251 Zánka, Rákóczi út 16.) választja bruttó 400.000.- Ft díjazás ellenében.
Megbízza a Polgármestert a feladat elvégzésére szóló szerződés megkötésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. november 15.

281/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet badacsonytomaji kirendeltségének pénzforgalmi bankszámla vezetésére és egyéb pénzügyi szolgáltatások nyújtására tett ajánlatát megtárgyalta.
A Képviselő-testület a 2004. évben nem kíván bankszámlavezető pénzintézetet váltani, de a következő költségvetési évben újra vizsgálja az ajánlatot.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. november 15.

282/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő vagyonának hasznosulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Megbízza a Hivatalt vizsgálja felül az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeit és amelyek nem hasznosulnak megfelelően, azokat értékesítés céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. november 30.

283/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a területszervezési eljárásról szóló 1990. évi XLI. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében a belügyminiszter útján kérelemmel fordul a Magyar Köztársaság
Elnökéhez, hogy Badacsonytomaj Nagyközséget a település történelmi múltja, turisztikai jelentősége, valamint a kistérségben betöltött szerepe alapján szíveskedjék várossá nyilvánítani.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot mellékleteivel együtt terjessze fel a Belügyminiszterhez.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2004. január 31.

284/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a település várossá nyilvánítása érdekében a Belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázatot külső szakértővel (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet), a megajánlott (2,4 millió forint, melynek 20%-át a megbízás aláírásakor, a többit pedig a szakmai anyag átadását követő 15 napon belül kell megfizetni) vállalkozói áron készítteti el.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a novemberi testületi ülésre tegyen javaslatot a 2003. évet terhelő 20% pénzügyi finanszírozásra.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése

285/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szlovákiai Marcellháza (Marcelova) településsel testvér-települési kapcsolatot létesít.
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt a testvér-települési együttműködési megállapodás elkészítésére.
Felkéri a Polgármestert a testvér-települési együttműködési megállapodás aláírásával kapcsolatos ünnepség előkészítésével, megszervezésével.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 31.

286/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

287/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Batári Boglárka 1215 Budapest, Árpád u. 8/b. IX/225. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és engedélyezi, hogy a Badacsony alsó bazársori büfével kapcsolatban felmerült tartozásait, 907.906.- Ft-ot és járulékait (a kifizetés napjáig 20% késedelmi kamat) legkésőbb 2003. december 20-ig fizetheti meg. Amennyiben a közölt határidőig a tartozás nem kerül kiegyenlítésre, úgy a bérleti szerződés felbontásra kerül.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 20.

288/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy az Első Magyar Borház Kft. telekrendezési ügyében felmerült kérdéseket (a terület É-i vagy D-i oldalán biztosít utat azzal, hogy a bekerített területet, ahol a veszélyes hulladék, aszfaltmaradék van, azt kitisztítják) sürgősséggel vizsgálja meg és egyeztessen az Első Magyar Borház képviselőjével.
Megbízza a Hivatalt, hogy a döntési javaslatot terjessze a novemberi testületi ülésre.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése

289/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Halászkert melletti parkolót továbbra is parkolóként kívánja hasznosítani, a rendezvényterületet más helyszínen alakítja ki.
Felkéri a Hivatalt, hogy a rendezvényterület kialakítására a Szász Pál telekre és a Badacsony Parkra készítsen alternatívákat és azt terjessze a Képviselő-testület decemberi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület decemberi ülése

290/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátika üzletház további hasznosításával kapcsolatban az alábbi döntést hozta:
A Tátika üzletház hasznosítására pályázatot (rövid-, közép- és hosszútávú bérletre, eladásra) ír ki azzal, hogy bérbevétel esetén a pályázó tegyen ajánlatot a bérleti díj összegére is.
Felkéri a Hivatalt, hogy a pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján, a Tourinform Irodában, a Badacsony újságban és az MT RT. honlapján is tegye közzé.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: pályázati kiírás megjelenítése: 2003. november 15.
pályázatok beadási határideje: 2003. december 15.

291/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utcai telkek értékesítésével kapcsolatban dönt arról, hogy a még szabadon álló (vételi ajánlattal nem érintett) és a még felszabaduló telkeket november 15-e után újra hirdesse meg a helyi lakosok között a korábbi feltételekkel, melyekre a jelentkezési határidő 2003. december 20.
Amennyiben december 20-a után még lesz olyan telek, amire nem érkezett vételi ajánlat úgy azt 2004. január 1. napjától piaci értéken hirdeti meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: újra meghirdetett telkekre jelentkezés: 2003. december 20., arra
szerződéskötés: 2003. december 31.

292/2003. (X.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház műszaki állapotának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
Az ÁNTSZ által előírt munkák elvégzésére 620.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít úgy, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület novemberi ülésére előirányzat átcsoportosításra tegyen javaslatot.
A Képviselő-testület a szennyvízcsatorna hálózat kiváltására (1 millió Ft) a 2004. évi költségvetésében biztosít fedezetet.
Megbízza a Falugondnokság KHT-t, hogy az anyagban szereplő ÁNTSZ előírásoknak megfelelő munkálatokat azonnal végezze el.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület novemberi ülése

293/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartási tevékenységre alkalmas terület kijelölésére javaslat című napirendet megtárgyalta.
A Képviselő-testület a rendeletben foglaltakat fenntartja, az állattartási tevékenység felhagyására kényszerülők támogatási rendszerének kidolgozását nem tartja indokoltnak. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérelem lesz, azt egyedileg elbírálja.
Megbízza a Hivatalt, hogy az állattartásról szóló rendelet teljes szövegét a magyarázó riporttal együtt a Badacsony újságban jelentesse meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. november 15.

294/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tónus Kft. Keszthely által készített Badacsonytomaj Nagyközség közigazgatási terület ivóvíz ellátás tanulmánytervét elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szervezési feladatok indítására, illetve a további döntéseket igénylő határozati javaslatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Megbízza a Polgármestert, hogy kérjen be tervezési ajánlatot a kiviteli tervekre azzal, hogy a tervező feladata a Viziközmű Társulat megszervezése és létrehozása.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

295/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 234/2003. (VIII.27.) számú határozatát visszavonja. A VIA-BONA Kft-vel kötött Badacsonytomaj, Fő utca parkolósáv kialakítás tervezési szerződését teljesítettnek tekinti. A parkolót a terv szerinti formában nem kívánja megvalósítani.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

296/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Delta-Terv Mérnökiroda készítette Badacsony, Római úti járdaépítés, továbbá a Badacsonytomaj strandi parkoló építés terveit jóváhagyja.
Az elektromos tervek készítésére 150.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Felhatalmazza a Jegyzőt a tervezési szerződés előkészíttetésére, a Polgármestert az aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

297/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi utca kereszteződés forgalmi rendjét az alábbiak szerint szabályozza:
A kereszteződésben a Széchenyi utca végére 1 db „Elsőbbségadás kötelező” táblát, a Kert utcában 2 db „Útkereszteződés alárendelt útvonallal” táblákat kell kihelyezni. A Kert utcában az Iskola parkoló bejáratánál lévő 2 db „Behajtani tilos” tábla kerüljön levételre.
A munkálatok finanszírozása a Petőfi utca, illetve a Tájház udvar táblakihelyezés költségkeretéből történik.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 31.

298/2003. (X.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a környező települések önkormányzataival e feladat ellátására társulás létrehozása érdekében, a Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezetével, valamint Kőműves Attiláné nevelőszülővel, helyi lakossal.
A feladat megoldására vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület decemberi ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: a Képviselő-testület decemberi ülése

299/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

300/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi költségvetési koncepcióját  - mint a költségvetési tervezés alapján -  megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el.
1.)  Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből adódó alapfeladatok maradéktalan ellátásának pénzügyi fedezeté
2.)  Biztosítani kell az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási jellegű kiadások (beruházások) forrásigényét. Ezen felül további beruházások indítására csak többletbevétel esetén lát lehetőséget.
3.)  A nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterület használati díjak felülvizsgálatát a Képviselő-testület indokoltnak tartja és felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelettervezet előterjesztésével egyidejűleg azok mértékére tegyen javaslatot.
4.)  A megüresedett, illetve régóta üresen álló üzlethelyiségek hasznosítását bérbeadás útján kívánja megvalósítani. Felkéri a Jegyzőt, hogy az értékesítés részletes feltételeit a költségvetés tárgyalás időszakára dolgozza ki és terjessze a Testület elé.
5.)  A turisztikai jellegű rendezvények jóváhagyott költségvetési előirányzatát teljes összegben kell a költségvetésbe eredeti előirányzatként beépíteni.
6.)  A Hivatal vizsgálja meg a kettős funkciójú könyvtár lehetőségét és ehhez a személyi feltételek megvalósításának lehetőségét, valamint vizsgálja meg az Internet kialakítás pályázati lehetőségét is.
7.)  Az adóterhek növelését a Képviselő-testület nem látja szükségesnek, így az adótételek  - kivéve az idegenforgalmi és a gépjárműadót -  változatlan mértékben maradjanak hatályban.
8.)  Az Önkormányzat hitelállománya csak beruházási jellegű célhitellel növelhető indokolt esetben, legfeljebb 50.000.0000.- Ft felső határig.
9.)  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a biztonságos működés érdekében a 2004. évi költségvetés általános tartaléka legalább 10.000.000.- Ft összegben kerüljön megtervezésre.
10.) A jutalomalap létrehozását elfogadja, melynek mértékét az adott intézmény személyi jellegű előirányzatainak legfeljebb 3+2%-ában javasolja meghatározni. (A +2% kiemelt jutalmazásra.)
Határidő: 2004. január 31.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!