Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben meghozott határozatai I.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        01/2015.(I.22.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek, Berecz Nikolett Erikát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


2/2015.(I.22.) Képviselő- testület határozat

-       Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 22-i rendkívüli zárt ülésének - meghívó szerinti - napirendjét az alábbiak szerint elfogadja

Napirendi pont:

 1. Tájékoztatás az É-V Kft. I. r. és a Vasi Kapacitás Kft. II.r. felperesnek és Badacsonytomaj Város Önkormányzata I.r. és az OTP Ingatlanlízing Zrt. II.r. alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben meghozott Veszprém Megyei Törvényszék I. fokú ítéletéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        03/2015.(I. 22.) Képviselő-testületi határozat

- Tájékoztatás az É-V Kft. I. r. és a Vasi Kapacitás Kft. II.r. felperesnek és Badacsonytomaj Város Önkormányzata I.r. és az OTP Ingatlanlízing Zrt. II.r. alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben meghozott Veszprém Megyei Törvényszék I. fokú ítéletéről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata az É-V Kft. I. r. és a Vasi Kapacitás Kft. II.r. felperesnek és Badacsonytomaj Város Önkormányzata I.r. és az OTP Ingatlanlízing ZRt. II.r. alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a Veszprém Megyei Törvényszék által meghozott 1.G.40.084/2011/103. számú I. fokú ítélete ellen fellebbezéssel él.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet az ügyben szükséges intézkedések megtételére.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        08/2015. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter alpolgármestert, jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


9/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 04-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 4. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 5. Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj VN Kft. Strand- és parkoló üzemeltetésre tett javaslatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. 9. Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. 10. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2015. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről és a rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb.intézményvezető BVKI

 1. 11. Szúnyoggyérítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Informatikai felmérésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vass Marcell VISOFT Kft., Hoffer Péter informatikus

 1. 14. Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Polgármester biztosítása esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 16. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

Tájékoztató Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető, Nagy László mb.intézményvezető BVKI, Bolla József VN Kft.

 1. 17. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Javaslat a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Világörökség Várományos Helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        010/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Észak-Balatoni Társág Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzat Társulás 2014. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.


Határidő:      elfogadásra azonnal, értesítésre 15 nap

Felelős:         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
11/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2015. évben a Közalapítvány 2014. évi támogatásának elszámolását követően és szakmai beszámolójának ismeretében javasol támogatást biztosítani a 2015. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
12/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) részéről 2015. évben az épületben található tanári és igazgatói iroda közé, a beázások megakadályozása végett egy féltető készíttetésére, illetve a teraszról lefolyó cső cseréjére beérkezett kérelmét befogadja azzal, hogy:

 1. a támogatásról akkor határoz, amikor sor kerül az iskolai nyári táboroztatásból származó bevételek felhasználásáról szóló napirend tárgyalására,
 2. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályának bevonásával a műszaki tartalom vonatkozásában készüljön árazatlan költségvetési kiírás a kivitelezésre,
 3. a 2. pontban rögzített költségvetési kiírásra vonatkozó – minimum 3 db – árajánlatok beszerzésére utasítja a VN Kft-t.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Bolla József VN. Kft. ügyvezető


Határidő: Folyamatos, de legkésőbb 2015. augusztus 30.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1
13/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. évi I. féléves költségvetést 1.377 ezer Ft összeggel, az előterjesztés szerinti tartalommal és azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 2015. szeptemberben meg kell vizsgálni, hogy a létszám adatok alapján mely szakkörökre van igény
 2. felkéri Nagy Lajos képviselő-tanácsnokot a szakkörök látogatására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben előterjesztés szerint havi kifizetésekkel

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


14/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégiáját 2015-2020. évekre elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az abban lévő ellentmondásokat pontosítani kell, majd ezt követően kerüljön fel a település honlapjára.

A Képviselő-testület köszönetet mond a stratégia megalkotásában résztvevőknek.

Határidő:     azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


15/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-ában biztosított jogkörében eljárva Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015-2019. évi Gazdasági Programját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


16/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. Strand- és parkoló üzemeltetésre tett javaslatáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetője által készített strand- és parkoló üzemeltetésre vonatkozó tájékoztatóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 1. a badacsonytomaji strandon is 700 Ft legyen a felnőtt napijegy, továbbá a strandparkoló napijegye 1.400 Ft legyen, mely egyben 2 db felnőtt strandbelépő is.
 2. javasolja az 1. pontban foglaltakon túlmenően az előterjesztésben szereplő további díjak elfogadását,
 3. javasolja továbbá a badacsonyörsi vasútállomás épületének bérleti jogviszonyát is megvizsgálni.
 4. felkéri a jegyzőt a szükséges önkormányzati rendeletek módosításának előkészítésére, a polgármestert a rendeletek előterjesztésére.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

17/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Badacsonytomaj VN KFT ügyvezetőjének SZMSZ módosítására vonatkozó kérelmét, mely szerint a készpénzfelvételre-pénztárfeltöltésre vonatkozó maximális mérték összege módosuljon 3.000.000 forintra.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

18/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN KFT részére 11.000.000 Ft támogatás biztosít:

 1. melyből 6.000.000 Ft összeget 2015. augusztus 31. napjáig történő visszafizetési kötelezettséggel,
 2. 5.000.000 Ft összeget elszámolási és beszámolási kötelezettséggel a 2015. évi működési kiadásokhoz történő felhasználásra,
 3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban elfogadott támogatási összegeket a 2015. évi költségvetésben a működési kiadások terhére tervezzék.


Határidő:           elfogadásra azonnal, szerződés aláírására 10 munkanap

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN Kft. ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


19/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településen történő munkahelyteremtés érdekében támogatja az ún. „régi pártház” épületében varrodai program indítását.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben szerződés szerint

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


20/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati programok kezelését a Badacsonytomaj VN. Kft. hatáskörébe utalja azzal, hogy az ügyvezető felelőssége a programokról/kiírásokról történő folyamatos – írásbeli – tájékoztatás.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        021/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy a vagyongazdálkodás kapjon nagyobb hangsúlyt a Badacsonytomaj VN. Kft-nél.

Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0


22/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. által elkészített „módosított pénzügyi terv” 1. pontjában meghatározott feladatra 2 millió Ft-os keretösszeget javasolja az VN Kft. Üzleti Tervében rögzítésre (Strandokra új kiülők és hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése).

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben Üzleti Terv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        023/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. által elkészített „módosított pénzügyi terv” 2. pontjában meghatározott feladatra 1 millió Ft-os keretösszeget javasol a VN Kft. Üzleti Tervében rögzítésre (hulladékgyűjtő edényzetek és utcabútorok beszerzése és kihelyezése a Vízmű melletti területen és a Kisfaludy út-Radnóti út kereszteződésében).


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben Üzleti Terv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


24/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – 2015. évi Üzleti Tervét a 19-23/2015.(II.04.) határozatokban elfogadott módosításokkal jóváhagyja.

Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben az Üzleti Terv megvalósításáról készített beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


25/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 620/2014.(XI.26.) számú határozatát.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


26/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2015. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről és a rendezvényterv elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a 2015. évre tervezett főbb turisztikai és kulturális programjairól készített tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi és a 2015. évre tervezett rendezvénytervet és az ahhoz kapcsolódó költségeket – az előterjesztés szerinti tartalommal és összegben – 2015. évi költségvetésében biztosítja az intézmény működési kiadásainak terhére.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben rendezvényterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

BVÖKI intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


27/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Szúnyoggyérítés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-       a Balatoni Szövetség (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2015. január 8. napján kelt levelét (ikt.sz.: 5/35-7/2015.) megtárgyalta és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások terhére a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó 1.372.000 Ft összeget biztosítja.

-       Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

az összeg átutalására megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


28/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. Krisztin N. László főállású polgármester és Orbán Péter foglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármester részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 3. az 1. és 2. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.


Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


29/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Informatikai felmérésről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a  Visoft Kft. – 1113 Budapest, Daróczi út 33. – által készített “Informatikai Felmérés, Megoldási Javaslat Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal és Intézményei részére” megnevezésű dokumentációt az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyólag tudomásul veszi,
 2. a Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján az elengedhetetlenül szükséges informatikai eszközbeszerzések és irodai programcsomagok, irodai szoftverek bruttó 2.882.000 Ft értékben történő megrendelését elfogadja azzal, hogy amennyiben Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő-testülete bruttó 938.000 Ft összeget átad Badacsonytomaj város önkormányzata részére, akkor a fennmaradó bruttó 1.944.000 Ft-ot felhalmozási kiadásainak terhére tervezi. Amennyiben Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő-testülete a bruttó 938.000 Ft összeget nem vállalja, akkor a teljes összeget tervezi felhalmozási kiadásainak előirányzatára azzal, hogy a kirendeltségre kihelyezett informatikai eszközök Badacsonytomaj Város Önkormányzatának vagyonába kerülnek.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő:           2015. február 28.

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


30/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 1. napján Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hoffer Péter egyéni vállalkozó (8265 Hegymagas, szigligeti utca 4.) között létrejött „Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés” módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza annak aláírására Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


30/2015.(II.04.) Képviselő-testületi határozat melléklete

ÁTALÁNYDÍJAS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, RENDSZERGAZDAI ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


Amely létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., képviseli: Krisztin N. László polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről


Hoffer Péter egyéni vállalkozó (8265 Hegymagas, Szigligeti utca 4.) mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:


 1. Felek rögzítik, hogy közöttük átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés honlap üzemeltetéssel és karbantartással kiegészítve szerződés jött létre 2013. január 1. napján.


 1. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 8. pontjának a) alpontját az alábbiak szerint módosítják:

„8.a)   A szerződés szerinti átalánydíjas karbantartási feladatokra havonta 108.000 Ft lett megállapítva, ami összesen 3 db szerver,8 db notebook, 25 db asztali gép, 8 db hálózati eszköz (router, switc) és 12 db periféria (nyomtató, multifunkciós) eszköz karbantartását foglalja magában.

Fizetési mód:     átutalás, számla ellenében

Fizetési határidő:            8 naptári nap”

 1. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 9. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„9.      Hibabejelentést az alábbi személyek tehetnek: Krisztin N. László polgármester vagy Wolf Viktória jegyző.

A jegyző akadályoztatása esetén Tóthné Sáfár Zsuzsanna polgármesteri referens.”

 1. A felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.


 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az aláírásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


 1. Jelen szerződést Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2015.(II.04.) határozatával jóváhagyta és annak aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazta.


A jelen szerződés módosítás egymással szó szerint megegyező 3 (három) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Badacsonytomaj, 2015. február „….”


Krisztin N. László

polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Megbízó

Hoffer Péter

egyéni vállalkozó

Megbízott


Ellenjegyezte:

Tamás Lászlóné

költségvetési- és adóosztályvezető

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


31/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester biztosítása esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester részére 2019. évben esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából biztosítást köt a Groupama Garancia Biztosítóval az alábbiak szerint:

a)       szerződő: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

b)      biztosított: Krisztin N. László polgármester

c)       elérési kedvezményezett: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

d)      biztosítási tartam: 57 hó

e)       szerződés lejárta: 2019.

f)        fizetendő havidíj: 12.791 Ft/hó

g)       szerződéskötési díjelőleg: 25.582 Ft

h)      adminisztrációs költségek: 5.760 Ft/év


Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


32/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

Tájékoztató Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy a Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésben a Társulás 2015. évi költségvetésének I. fordulójára benyújtott finanszírozási bevételek/kiadások és átadott pénzeszközök összegével tervezzen, 54,9 millió forint összegben.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

33/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 2015. évi költségvetésbe beépíteni 10 m. Ft-os kiadással a Badacsonyi Kemping és Badacsony közötti szakaszon a közvilágítás kiépítését.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

34/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésében a Rózsakő Fesztiválra – az I. fordulóban tervezett – 2 millió Ft-os előirányzattal nem tervez.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

35/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány támogatása 500 ezer Ft-tal kerüljön tervezésre a 2015. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        136/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatása 200 ezer Ft-tal kerüljön tervezésre a 2015. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        037/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fordulóra előterjesztett anyagait a 32-36/2015.(II.04.) határozatokban elfogadott módosításokkal együtt továbbtárgyalásra alkalmasnak találja és felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse elő. Felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet a soron következő testületi ülésre terjessze be.

Határidő: azonnal, egyebekben a februári soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

38/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet (II. fordulóra előkészített) ismeretében a rendelet megalkotása előtt tárgyalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


39/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban 18. napirendként szereplő Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról című napirendi pontot 27. napirendi pontként tárgyalja.


Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Határidő: Azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


40/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „Vagyonhasznosítási szerződéssel vegyes bérleti szerződés” 11. pontját módosítja:

„11. Bérlő által gyakorolt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik, amelyeknek a Bérlő általi beszerzésében a Bérbeadó köteles a Bérlővel hatékonyan együttműködni. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat - a jelen Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével - a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.”


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        041/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „Vagyonhasznosítási szerződéssel vegyes bérleti szerződés” tervezet 16. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„16. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő külön kifejezetten is tudomásul veszi, hogy  Bérlő által a Szerződés 7.) pontja szerinti felújítási, fejlesztési, beruházási munkálatok a Bérleményen közös tulajdont nem keletkeztetnek, illetve a Bérleményre vonatkozólag a Bérlő ezen munkálatok kapcsán tulajdonjog iránti igényt még részben sem, vagyis egyáltalán nem támaszthat. A Szerződés idő előtti megszűnése esetén, amennyiben arra nem a Bérlő érdekkörében felmerült okból kerül sor, továbbá, ha a Szerződés idő előtti megszűnése vagy a Bérlő esetleges szerződésszegése miatti szankció alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Bérlő a bérleti díjba történő beszámítással a Szerződés fennállása alatt meg nem térült felújítási, fejlesztési, beruházási költségeinek megtérítésére tarthat igényt. A meg nem térült összegek meghatározása vonatkozásában a Szerződés 7.) pontja szerinti eljárás követendő…”

[7. A Bérlő a Bérleménnyel kapcsolatos felújítások, fejlesztések, beruházások körében külön kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés aláírásától számított legfeljebb 36 (harminchat) hónap alatt, azaz a Szerződés első három évében a Bérleményen összesen legalább 50 000 000 Ft (Ötvenmillió forint) értékben felújítást, fejlesztést, beruházást valósít meg. A tervezett felújítás, fejlesztés, beruházás konkrét műszaki tartalmát és összegszerűségét a Bérbeadó polgármesteri hivatalának illetékes műszaki osztálya egyetértésével kell meghatározni, a konkrét terveket és a beruházás összértékét pedig a Bérbeadó Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. A felújítás, fejlesztés, beruházás kapcsán a Bérlemény, a Szerződést megelőző állapothoz képest, minőségileg magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó egységként kell továbbá működjék. Ennek kapcsán a Bérlemény turisztikai attrakció jellegét is erősíteni, hangsúlyozni kell]


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

42/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva és a jogszabályokban rögzített előírások figyelembe vételével pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása vonatkozásában:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8261 Badacsonytomaj, hrsz. 2552 (Bányász strand)

b)   forgalmi értékének megjelölése: 13.970.220 Ft (könyv szerinti nettó érték)

c)    a hasznosítás módja: bérbeadás

d)   a pályázati feltételek meghatározása:

-        a bérleti díj legalacsonyabb mértékét 3.000.000.-Ft/év bérleti díjban határozza meg.

-        a bérleti jogviszony időtartama: 2015. június 01. – 2029. december 31.

A beérkezett pályázatok elbírálására a Képviselő-testület áprilisi ülését jelöli meg.


Határidő:           azonnal, egyebekben a képviselő-testület áprilisi soros ülése

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        1

43/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Forintos Ervin képviselő módosító indítványát a Bányász strand hasznosítására kiírandó pályázat bánatpénzre vonatkozó mértékének 20 %-ban történő meghatározására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        044/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bányász-strand hasznosítására vonatkozó pályázati felhívásban a pályázati letét (bánatpénz) összegét a bérleti díj 10 %-ában, 300.000 Ft-ban határozza meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        045/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bányász-strand hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás hirdetési költségeire 200.000 Ft. keretösszeget biztosít.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


46/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2014. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 9 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 5 munkanap.
 2. 2015. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg. A 2014. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 44 munkanapban.
 3. 2015. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


47/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Világörökség Várományos Helyszínekről tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja, hogy Badacsonytomaj település a Világörökségi Várományosi Helyszínek Jegyzékében, „Balaton-felvidéki kultúrtáj” megnevezéssel, várományosi helyszín részeként szerepeljen.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


48/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pályázatokról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön – folyamatosan – tájékoztató anyag a magánszemélyeket, civil szervezeteket, vállalkozásokat érintő pályázatok vonatkozásában a honlapra történő felkerüléssel, frissítéssel.


Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


49/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

-Fő utcai járdafelújítás I. üteméhez kapcsolódó pótmunkához plusz forrás biztosítása-


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utcai Járdafelújítás I. üteméhez kapcsolódó pótmunkák elvégzésére bruttó 595.468 Ft forrást biztosít 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        050/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

51/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

52/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázat elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatokat megtárgyalta és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 38.§ (1) bekezdése alapján - titkos szavazással - az intézmény vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése alapján 5 évre Berecz Nikolett Erika, 8257 Badacsonyörs, Csigáskuti u. 7. szám alatti lakost bízza meg.

Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


53/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázat elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetőjének próbaidejét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A.§ (2) bekezdése alapján 4 hónapban határozza meg.

Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
54/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetőjének, Berecz Nikolett Erikának az illetményét az alábbiak szerint állapítja meg figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendeletben foglalt előírásokra:

a)                       fizetési osztály/fizetési fokozat szerinti illetmény(F1):       122.000 Ft

b)                      vezetői pótlék (225%):                                                  45.000 Ft

c)                       illetmény összesen:                                                       167.000 Ft


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        04/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Kun Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tomsics-Gyimesi Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

5/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 3. napján megtartott együttes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Vella Zsolt Ábrahámhegy község polgármestere

 1. 4. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Vella Zsolt Ábrahámhegy község polgármestere

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

6/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 32.§ (1) bekezdését és 33.§-át az alábbiak szerint módosítja:


„32.§    (1) A Hivatal dolgozóinak munkarendje:

a) hétfő, kedd, csütörtökön 730-1600 óráig, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 30 perc)

b) szerdán 0730 – 16.00 óráig

c) pénteken 730-1330 óráig tart.

33.§      A Hivatal és kirendeltsége ügyfélfogadási rendje:

a) Hétfő:         12,30 – 16,00 óráig

b) Kedd:          -

c) Szerda:        13,00 – 16,00 óráig

d) Csütörtök:    -

e) Péntek:        8,00 – 12,00 óráig”

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

7/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)        Kiadási főösszege                                               104.442 ezer Ft, melyből

aa)     Működési kiadások                                                      104.442 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  65.381 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.911 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                                      21.150 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                  0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                               0 Ft

ab)   Felhalmozási kiadások                                0 Ft

ac)    Finanszírozási kiadások                                             0 Ft

b)       Bevételi főösszege                                                                              104.442 ezer Ft, melyből:

ba)   Költségvetési bevételek                                                              20.080 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:                            18.610 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:   0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                         0 Ft
 4. működési bevételek:                                                           1.470 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                       0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                            0 Ft

bb)  Finanszírozási bevételek                                                            84.362 ezer Ft.

II.            költségvetési engedélyezett létszámkeret:   24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

III.          vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        079/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


80/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.03.02-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. 2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Bíró és Társai Bt. badacsonytomaji 2557/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        081/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2015. évi fejlesztési programját az alábbiak szerint fogadja el:

Badacsonyörs:

a)        folyamatos feladat a strand biztosítása,

b)       temető melletti parkoló kialakítása,

c)        buszmegálló létesítése.

Badacsonytomaj:

a)        Városháza II. ütem 2016-ban, az idei évben az üzletek kivásárlása, amennyiben eladási szándék van, illetve az átterveztetés,

b)       Zebra létesítése,

c)        Fő utca és Kert utca közti járda kialakítása,

d)       József A. utcai járda megújítása.

Badacsony:

a)        ABC melletti parkoló (tervezése zajlik, megvalósítása önkormányzati forrást igényel),

b)       Kempinghez vezető járda mellett közvilágítás kiépítése.


 1. a Halétterem terveinek elkészültekor pályázatot ír ki a hasznosításra, amennyiben a pályáztatás eredménytelen lesz, lebontatja az alsó-bazársori épületrészt és a területen önkormányzati rendezvényteret alakít ki.
 2. felkéri a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy a márciusi soros testületi ülésre készítsen vázrajzot a Városkapu projekthez kapcsolódó A, B és C verziókról költségvonzattal.Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatosSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
82/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj, 2157/1 helyrajzi számon felvett, kivett mocsár megnevezésű, 599 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és strand kialakítása célra kívánja felhasználni.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2157/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2157/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


83/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2551/8 helyrajzi számon felvett, kivett mocsár megnevezésű, 134 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő strand részeként kívánja továbbra is felhasználni.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 2. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2551/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2551/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


84/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2551/7 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 437 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. A ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő strand részeként kívánja továbbra is felhasználni.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 2. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2551/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2551/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


85/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2551/10 helyrajzi számon felvett, kivett mocsár megnevezésű, 215 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő strand részeként kívánja továbbra is felhasználni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2551/10 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2551/10 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


86/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2551/5 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6247 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és strand bővítése célra kívánja felhasználni.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2551/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2551/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


87/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 1297/2 helyrajzi számon felvett, kivett közterület megnevezésű, 110 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása fenntartása) biztosítása kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni az ingatlan természetben jelenleg is közútként funkcionál.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1297/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1297/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

88/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2561/5 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 408 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (gépjárművek parkolásának biztosítása) kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan mellett lévő parkoló bővítése célra kívánja felhasználni.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatosSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

89/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2561/8 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1202 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (gépjárművek parkolásának biztosítása) kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és parkoló bővítése célra kívánja felhasználni.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

90/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0283/24 helyrajzi számon felvett, kivett strandfürdő megnevezésű, 4833 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő strand részeként kívánja továbbra is felhasználni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0283/24 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0283/24 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

91/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0270/2 helyrajzi számon felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 26 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0270/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0270/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatosSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

92/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0268/2 helyrajzi számon felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 58 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0268/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0268/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


93/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0267/7 helyrajzi számon felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 42 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0267/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0267/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

94/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0267/6 helyrajzi számon felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 46 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0267/6 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0267/6 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


95/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj, 0267/2 helyrajzi számon felvett, legelő megnevezésű, 1612 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0267/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0267/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


96/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, Egry sétány 21. 1334 helyrajzi számon felvett, kivett múzeum és udvar megnevezésű, 1584 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és továbbra is múzeum működtetése céljára kívánja használni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

97/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj, Római u. 49. 1012 helyrajzi számon felvett, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű, 1915 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 1. 1. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.),8.),13.) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés; szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és gyermekek csereüdültetése, településkép javítása az épület állagmegóvásával és felújításával, település turisztikai népszerűsítésének javítása célra kívánja felhasználni.
 2. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1012 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1012 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

98/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj, Római u. 46. 1011 helyrajzi számon felvett, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű, 1645 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.),8.),13.) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés; szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és gyermekek csereüdültetése, településkép javítása az épület állagmegóvásával és felújításával, település turisztikai népszerűsítésének javítása célra kívánja felhasználni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1011 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1011 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


99/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Bíró és Társai Bt. badacsonytomaji 2557/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tájékoztatót és a szóban elhangzott kiegészítést tudomásul veszi, megköszönve dr. Gáli Mihály ügyvéd közreműködését az ügyben.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


100/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-használattal kapcsolatos tájékoztatót alapján a Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014.(I.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett:


a)        Badacsonyban a Rizlingsor támfala mellett közterület ne kerüljön kiadásra.

b)       A népművészeti vásárok helye a Dísztéren legyen.

c)        a Felső-bazársorra és Gesztenye sorra vonatkozóan hány közterület lenne kiadható,

d)       a településrész más területein ne legyen közterület kiadás, csak főszezonban 2 hetente népművészeti vásárok idején, melyek a VN. Kft. és a BVÖKI szervezésébe valósuljanak meg.

e)        A megállító táblák legyenek szabványosítva:

-          méret: 50 x 100 cm. legyen,

-          a tábla alsó részén jelenjen meg a Badacsony logó,

-          a táblából üzletenként 1 db legyen kihelyezhető.

f)        felkéri a jegyzőt és a műszaki osztályvezetőt a rendelet módosításának előkészítésére.Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0101/2015. (III.23.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


102/2015. (III.23.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.03.23-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

 1. 1. Ibos Ferenc út leszakadása, vis maior támogatás igénylése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0103/2015. (III.23.) Képviselő-testületi határozat

Ibos Ferenc út leszakadása, vis maior támogatás igénylése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.


A káresemény megnevezése:

A nagy mennyiségű csapadék lezúdulása és hirtelen olvadás miatt a Badacsonytomaj 057. hrsz-ú önkormányzati utat alátámasztó földszakasz megcsúszott, ezáltal az út kb. 30 méteres szakaszon leszakadt, élet és balesetveszélyessé vált. A fenti út keskeny keresztmetszetű 1 sávos hegyi út, mely alatt meredek rézsű, alatta pedig lakóingatlanok találhatók.


A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2015. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2.405.615,- Ft

30

Biztosító kártérítése

0 Ft


Egyéb forrás

0 Ft


Vis maior támogatási igény

5.613.104,- Ft

70

Források összesen

8.018.719,- Ft

100


A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 8.018.719,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozzon arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0140/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0141/2015.(II.25.) határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 25-i soros zárt ülésének napirendjét 2. napirendi ponttal, az alábbiak szerint elfogadja.


 1. 1. 1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás

Sürgősségi indítvány

 1. 2. Badacsonytomaj 043/75. hrsz-ú adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogások elbírálása

Sürgősségi indítvány

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0142/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás, egyezségi ajánlat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (munkáltató) felé, hogy egyezségi ajánlattal éljen felperes felé, mely egyezségi ajánlatot jóváhagyólag tudomásul vesz.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1143/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – Jerszli Judit felperes közalkalmazotti jogviszonyának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §. (2) bekezdése szerinti közös megegyezéssel történő megszűntetését javasolja a munkáltatónak 2015. március 31. napjával azzal, hogy a munkaviszony megszűntetésének napjáig járó illetményt fizesse meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1144/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – javasolja a munkáltatónak Jerszli Judit részére 2014. évről elmaradt 12 nap szabadság és a 2015. évre járó időarányos szabadság megváltását.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1145/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – javasolja a munkáltatónak Jerszli Judit részére 2015. évben időarányosan járó Erzsébet utalvány megtérítését.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0146/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – javasolja a munkáltatónak, hogy Jerszli Judit részére fizessen meg bruttó 6 havi illetménynek megfelelő összeget és további bruttó 400 ezer Ft összeget annak közterheivel együtt, melyhez kapcsolódó forrásokat 2015. évi költségvetésében a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye költségvetésében és az általános tartalék terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0147/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – javasolja a munkáltatónak, hogy amennyiben a 146/2015.(III.25.) határozatban foglaltak szerinti egyezség nem jön létre, Jerszli Judit részére fizessen meg bruttó 7 havi illetménynek megfelelő összeget és további bruttó 400 ezer Ft összeget annak közterheivel együtt, melyhez kapcsolódó forrásokat 2015. évi költségvetésében a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye költségvetésében és az általános tartalék terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0148/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – javasolja a munkáltatónak, hogy amennyiben a 147/2015.(III.25.) határozatban foglaltak szerinti egyezség nem jön létre, Jerszli Judit részére fizessen meg bruttó 8 havi illetménynek megfelelő összeget és további bruttó 400 ezer Ft összeget annak közterheivel együtt, melyhez kapcsolódó forrásokat 2015. évi költségvetésében a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye költségvetésében és az általános tartalék terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0149/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – javasolja a munkáltatónak, hogy ismerje el, hogy felperessel szemben az üggyel kapcsolatban további követelése nincs.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0150/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tivadar Krisztián András ügyvéd által képviselt Jerszli Judit felperesnek, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által képviselt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye alperes ellen vezetői megbízás visszavonása iránt indított peréhez kapcsolódóan – figyelemmel a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.245/2014/7/I. számú végzésében leírtakra – javasolja a munkáltatónak, hogy ismerje el, hogy a per megszűntetését a felek közösen kérik.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0151/2015.(III.25.) Képviselő-testületi határozat

Forintos Ervin képviselő szavazásból történő kizárása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Forintos Ervin képviselőt – érintettsége okán -  a szavazásból kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0152/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 043/75. hrsz-ú adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogások elbírálása (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának VE01-00868-7/2015. iktatószámú állásfoglalását megváltoztatja, és támogatja a Badacsonytomaj 043/75. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos adás-vételi szerződés jóváhagyását, a szerződésben foglaltak szerint.

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
104/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0105/2015.(III.25.) határozat

Napirendek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 25-i soros ülésének - meghívó szerinti – napirendjéről a

1./ 18. napirendi pontot „Dr. Beck Péter ügyvéd a Badacsonytomaj 0251/16. hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak képviseletében tett felajánlása” tárgyú napirendet leveszi.

2./  Sürgősségi indítványként az alábbi napirendeket felveszi:

23./   1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás

24./   Kulturális pályázatokról és rendezvényekről tájékoztatás

25./  Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

3./  Zárt ülésre sürgősségi indítványként felveszi az alábbi napirendet:

 1. Badacsonytomaj 043/75. hrsz-ú adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogások elbírálása

4./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 25-i soros, nyilvános ülésének módosított napirendjét 25 napirendi ponttal, zárt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Idegenforgalmi szezonra felkészülésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Bolla József ügyvezető


 1. 2. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető


 1. 3. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök


 1. 4. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök


 1. 5. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök


 1. 6. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető


 1. 7. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 8. A közterületi használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 9. Badacsonytördemic, Nemesgulács és Káptalantóti Község Önkormányzatainak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 10. Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 11. Badacsonytomaj közvilágítási hálózatának korszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 12. Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 13. Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatai Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Országos Önkormányzati Szövetségek közös felhívása önkormányzati szolidaritásra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 15. Hivatali rádiótelefonok használatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 16. Rozgonyi Éva (6721 Szeged, Dugonics u. 3-5.) kérelme a tulajdonában álló ingatlanrészének megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 17. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 18. Peres ügyekről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 19. Képviselői indítvány

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 22. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester


23./ „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ”

1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás

24./ „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ”

Kulturális pályázatokról és rendezvényekről tájékoztatás


25./ „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ”

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás


Zárt ülés:

1./    „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY”

Badacsonytomaj 043/75. hrsz-ú adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogások elbírálása

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

106/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi szezonra felkészülésről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. és a BVKI által készített „Idegenforgalmi szezonra felkészülés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Bolla József ügyvezető VN. Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

107/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

2./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

3./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja.

4./ Utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben jogszabály szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető


MÓDOSÍTÓ OKIRAT


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2013.(III.14.) határozatával elfogadott alapító okiratát módosítja és az alábbi – módosító – alapító okiratot adja ki Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vonatkozásában:

 1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

“2. Székhelye:  8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.”

 1. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

“9. Az intézmény gazdálkodása:

Pénzügyi gazdasági feladatait Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalának gazdasági-pénzügyi szervezete látja el. (8258 Badacsonytomaj Fő u.14.)”

 1. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

“14. Telephelyei, címe:          Városi Könyvtár 8258 Badacsonytomaj, Fő.u. 29.

Egry József Művelődési Ház 8258 Badacsonytomaj Római u. 69.

Egry József Múzeum 8261 Badacsony Egry Sétány 21.

Tájház 8258 Badacsonytomaj Kert u.25.

Keresztúry Ház 8258 Badacsonytomaj Római u.69.

Civil Ház 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 29.”


Badacsonytomaj, 2015. március 25.


Krisztin N. László

Polgármester

Wolf Viktória

jegyző


Záradék:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2015.(III.25.) határozatával hagyta jóvá.
Wolf Viktória

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
108/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

ALAPÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet  5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv

 1. Neve: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
 2. Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési, múzeumi és egyéb kulturális, valamint közösségi, társadalmi tevékenység, nyilvános könyvtári szolgáltatás.

TEÁOR: 47.59  Bútor, világítási eszközök, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem

47.61  Könyv kiskereskedelem

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

90.01 Előadó- művészeti tevékenység

90.04 Kulturális Műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

91.02 Múzeumi tevékenység

91.05Közművelődési tevékenységek

93.29Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 1. Szakágazati besorolás: 841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása


 1. Alaptevékenysége: Ingatlanok, területek bérbeadása, rendezvények szervezése,lebonyolítása, kiállítások szervezése, szórakoztató és művészeti tevékenység, kiskereskedelmi tevékenység.


A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

082030  Művészeti tevékenységek

082042 Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári Állomány feltárása, megőrzése védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos  feladatok

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása


 1. 6. Vállalkozási tevékenységek, és ezek arányainak hatása a szerv kiadásaira:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem lát el.

 1. 7. Működési területe: Badacsonytomaj Város közigazgatási területe

 1. 8. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.


 1. 9. Az intézmény gazdálkodása:

Pénzügyi gazdasági feladatait Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalának gazdasági-pénzügyi szervezete látja el. (8258 Badacsonytomaj Fő u.14.)

 1. 10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási   rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízására pályázat útján a fenntartó Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén hozott döntése alapján kerül sor. A megbízás határozott időre szól. A vezető felett – fegyelmi intézkedés kivételével – a munkáltatói jogokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

 1. 11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:

Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXII. Törvény az irányadó, valamint munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadó.

 1. 12. Alapító neve és címe: Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata

 1. 13. Az intézmény típusa: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye


 1. 14. Telephelyei, címe: Városi Könyvtár  8258 Badacsonytomaj, Fő.u. 29.

Egry József Művelődési Ház 8258 Badacsonytomaj Római u. 69.

Egry József Múzeum 8261 Badacsony Egry Sétány 21.

Tájház 8258 Badacsonytomaj Kert u.25.

Keresztúry Ház 8258 Badacsonytomaj Római u.69.

Civil Ház 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 29.

 1. 15. A feladatellátást szolgáló önkormányzati  vagyon:

Ingatlanok  helyrajzi számai:

Badacsonytomaj Római u. 69.          792 hrsz,

Badacsonytomaj Fő.u. 29.     608 hrsz,

Badacsonytomaj Kert u. 25.  116/5 hrsz.

Az ingó vagyont, az intézményi leltár tartalmazza

 1. 16. A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény használatában álló ingó és a 15. pont szerinti ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van.

Badacsonytomaj, 2015. március 25.Krisztin N. László.

Polgármester

Wolf Viktória

jegyzőZáradék:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2015.(III.25.) határozatával hagyta jóvá.Wolf Viktória

jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
109/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Badacsonytomaji Sportegyesület részére 2015. évben 1.450.000,- Ft támogatást biztosít a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil szervezetek részére – támogatások keret terhére.

2./ Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

3./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatási szerződés megkötésére 15 nap

Kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

110/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj részére 2015. évben 350.000,- Ft támogatást biztosít a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil szervezetek részére – támogatások keret terhére.

2./ Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

3./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatási szerződés megkötésére 15 nap

Kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

111/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Badacsonytomajért Közalapítvány elnökét, hogy a Képviselő-testület áprilisi soros ülésén személyesen vegyen részt, az ülésre szakmai beszámolójukat terjesszék be.

A Képviselő-testület a kért támogatás megítéléséről illetve a Kuratórium tagságának visszahívásáról az áprilisi soros ülésén hozza meg döntését.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

112/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Szelektív hulladékgyűjtés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy forduljon a Társulási Tanácshoz annak érdekében, hogy Badacsonytomaj városban is kezdődjön meg a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

113/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytördemic, Nemesgulács és Káptalantóti Község Önkormányzatainak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezet véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezetét megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

2) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezetét megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

3) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezetét megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

4) Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
114/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Úttörő utca elnevezésének módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének 6.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az Úttörő utca elnevezését Borostyán utca elnevezésre módosítja, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglalt előírásokra.
 2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (2) bekezdésében rögzítetteket figyelemben tartva az utcanevet a 2015. április 12. napjára kitűzött időközi választást követően változtatja meg.
 3. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a névváltoztatásról értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a közterület nyilvántartásába vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ (5) bekezdésében meghatározott bejelentést tegye meg.
 4. Felkéri Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
115/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj közvilágítási hálózatának korszerűsítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy kérjen előzetes állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat kaphat-e a közvilágítás korszerűsítése érdekében a hitelfelvételhez minisztériumi támogatást és milyen mértékben. Javasolja a bankkal is felvenni a kapcsolatot, hogy van-e lehetőségünk a 2,5 %-os hitel igénybevételére fejlesztési célra.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

116/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy az alpolgármester úr bevonásával a könyvtár esetében a megállapított problémákat haladéktalanul orvosolja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Intézményvezetők

Orbán Péter alpolgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

117/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatay Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a “Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatay Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről” szóló tájékoztatót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

118/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Országos Önkormányzati Szövetségek közös felhívása önkormányzati szolidaritásra


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Önkormányzati Szövetségek önkormányzati szolidaritásra vonatkozó közös felhívását megtárgyalta és a szolidaritási alaphoz pénzösszeggel nem járul hozzá.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
119/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Kárpátaljai településsel kapcsolatfelvétel


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a testvértelepülésekkel történő egyeztetést követően a szolidaritás jegyében az egyik kárpátaljai önkormányzattal felveszi a kapcsolatot és direktben segíti őket, melynek formájáról a későbbiekben dönt.


Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
120/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Hivatali rádiótelefonok használatáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester részére 10.000 Ft/hó összeg erejéig,
 2. A települési képviselők részére a havi bruttó előfizetési díj erejéig

személyi használatra mobil (rádió) telefonhasználatot biztosít.

 1. Felkéri Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szükséges átvezetéseket a hatályos szabályzaton végezze el.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

121/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Rozgonyi Éva (6721 Szeged, Dugonics u. 3-5.) kérelme a tulajdonában álló ingatlanrészének megvásárlására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rozgonyi Éva (6721 Szeged, Dugonics u. 3-5.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a 2727/3. hrsz-ú ingatlanból 72/140-ed, a 2727/4. hrsz-ú ingatlanból 807/1607-ed és a 2727/6. hrsz-ú ingatlanból 457/1257-ed tulajdoni hányadú részt.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

122/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

123/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatíró szakember alkalmazásához státusz biztosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázatokkal összefüggő feladatok ellátására 1 szakember felvételéhez a státuszt biztosítja azzal, hogy a konkrét személyről később dönt, illetve az alkalmazás részleteit ki kell dolgozni.

Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben soron következő testületi ülés(ek)

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
124/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Peres ügyekről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Peres ügyekről szóló tájékoztatást megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    2

nem szavazatok száma:                    4

tartózkodás szavazatok száma:        1
125/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Szüret szervezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester módosító indítványára nem támogatja, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvényt 2015-ben a BVKI szervezze oly módon, hogy a VN. Kft.-nél e célra alkalmazásba vett kolléga kerüljön át a BVKI állományába.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    2

tartózkodás szavazatok száma:        1

126/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Szüret szervezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselő módosító indítványát támogatja arra vonatkozóan, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvényt 2015-ben a BVKI szervezze oly módon, hogy a VN. Kft.-nél e célra alkalmazásba vett személy kerüljön át az önkormányzathoz és a koordinátor szerepét lássa el a programok tekintetében.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2

127/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonyi strand átépítésének tervezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi strand átépítésének tervezése során a D. variáció tekintetében a lakossággal további egyeztetés lefolytatásáról határoz, majd ezt követően az egyeztetés eredményét figyelembe véve hozza meg döntését.


Határidő: elfogadásra azonnal , egyebekben folyamatos

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

128/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Menü Kft. tájékoztatójának elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról” tárgyú előterjesztés keretében a Menü Kft. tájékoztatóját elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
129/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

31/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2015. (II.04.) számú határozatának d./ pontját módosítja az alábbiak szerint:

d./ biztosítási tartam: 60 hó


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
130/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

131/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről”  tárgyú előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

132/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Fő utca és Kert utca közötti járdaszakasz térkövezése és 5 virágsziget kialakítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a VN. Kft-től a

- Fő utca és Kert utca közötti járdaszakasz térkövezését a költségvetésben – felhalmozási kiadások között - elfogadott bruttó 600 eFt összeghatárig, és a kivitelezés határidejeként 2015. április 30-át jelöli meg.

- az 5 db virágsziget kialakítását 2015. május 30-i határidővel, a megadott költségkereten belül.


Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben 2015. május 30.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

133/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
134/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

Ügyrendi javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az „1.M.245/2014/7/I. munkaügyi perről tájékoztatás” tárgyú sürgősségi indítványt zárt ülés keretében tárgyalja meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
135/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

A kulturális fesztiválok kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-       elrendeli a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Badacsonyi Tavaszi Fesztivál” címmel.

-       az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

-             pályázat költsége összesen:  5.000.000 Ft

-             önerő mértéke (20%):            1.000.000 Ft

-             igényelt támogatás (80%):     4.000.000 Ft.

-       a pályázathoz szükséges forrást 2015. évi költségvetésében biztosítja az általános tartalék terhére.

-       elrendeli az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (1% + Áfa összegben) megfizetését, melyet 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosít.

-       felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0136/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

A kulturális fesztiválok kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1)        a közművelődés és népművészet 2015. évi szakmai tevékenységének támogatása pályázati cél megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által.

2) az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázathoz igényelt támogatás összege maximum 5 millió forint, az önerő mértéke 0 forint.

3)        a pályázathoz szükséges forrást 2015. évi költségvetésében biztosítja az általános tartalék terhére.

4)        elrendeli az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj megfizetését, melyet 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosít.

5)        felhatalmazza Berecz Nikolett intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1

137/2015. (III.25.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Pünkösdi Keszegfesztiválról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-       a 2015. évi Pünkösdi Keszegfesztivál megrendezését támogatja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében, melyhez kapcsolódóan 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a rendezvény megvalósításához szükséges 960.000 Ft összeget biztosítja.

-       elrendeli az 1. pontban elfogadott összeg – előirányzat – átcsoportosítását a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetésébe, melyhez felkéri Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

138/2015.(III.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozóan – az előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Község Önkormányzatával megállapodást köt.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására, az ellenjegyzésre a jegyzőt és a pénzügyi vezetőt.


Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatás megkötésére az elfogadást követő 5 munkanap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2
139/2015.(III.25.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt. kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BAHART Zrt-t, hogy az előző évi önkormányzati támogatással számoljon el.

A Képviselő-testület ezt követően hozza meg döntését a kért támogatásról.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
153/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
154/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.04.02-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
155/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás biztosítása érdekében, hajlandó a probléma megoldására, DRV Zrt. 2015. március 30-án kelt levelében meghatározott 4.505.930 Ft. Ft. + 25.527 Ft.-ot biztosítja abban az esetben, ha találnak egy olyan jogi személyiséggel rendelkező, átlátható szervezetet, amelyik közreműködőként megjelenik. A szervezetet működési, illetve fejlesztési célra támogatná az Önkormányzat ezzel az összeggel, visszatérítendő támogatás formájában.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2
156/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat viziközmű hálózattá nyilvánítása érdekében megkeresi az MNV Zrt. az igazságügyi szakértői, illetve a 2010. évi Tűzoltósági véleménnyel annak érdekében, hogy vegyék át műszakilag a rendszert.

Felkéri a tulajdonosi közösséget, annak érdekében, hogy jogilag is rendezzék az ügyet, szerezzék be a fogyasztói nyilatkozatokat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

157/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete abban az esetben, ha nem sikerül az MNV Zrt-nél elérni, hogy jogilag és műszakilag is viziközműnek minősítsék a rendszert, a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat problémáinak elősegítése érdekében megrendeli az AQUA DROP Mérnöki Iroda Kft-től az árajánlatukban szereplő vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítését.

A tervezési költségek kifizetéséhez a 2015. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére 3.238.500 Ft. összeget biztosít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatosSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

158/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra vonatkozóan, hogy kérje a DRV Zrt. és az illetékes Minisztérium hozzájárulását, hogy a Húsvéti ünnepekre, (péntektől keddig) nyissák meg a rendszert egy Önkormányzattal kötött egyedi szerződés alapján, mely szerint a ki- és bekapcsolási díjat, az elhasznált vizet az Önkormányzat fizetné.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
159/2015. /IV.10.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
160/2015. ((IV.10.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.04.10-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
161/2015. (IV.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2015. évben vissza nem térítendő támogatásként átadott 5 millió forint felhasználásáról készített beszámolót elfogadja.
 2. a Badacsonytomaj VN. Kft. működéséhez további 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetése, Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre jogcím terhére.
 3. felkéri a költségvetési és adóosztályt, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
162/2015. (IV.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme, megrendelők elkészítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy a korábbi testületi határozatokban megfogalmazott többletfeladatok tekintetében a műszaki osztályvezető bevonásával a műszaki tartalmat is tartalmazó megrendelőt készítse el és küldje meg a VN. Kft. részére a határidők betartása érdekében.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben elfogadott határozatok szerint

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

163/2015. (IV.09.) Képviselő-testületi határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be rendkívüli szociális támogatás igénylésére a települési támogatások kifizetéséhez.

Felkéri a költségvetési és adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.


Határidő: 2015. április 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

119/2015. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

120/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.04.27-én megtartott soros, nyílt ülésének módosított napirendjét 25 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. 1. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva mb. óvodavezető

 1. 3. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, rendőrkapitány

 1. 4. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 6. Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Kultúrközpont tervezési ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőr

 1. 9. Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Menü Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

11. Menü Kft. további működésének felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

12. Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Felhívás a kárpátaljai magyar gyerekek étkeztetésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Szennyvízcsatornázás V. ütem tervezése, engedélyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (1. olvasat)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Badacsonytomaj Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Bírósági ülnökök választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Nyirán Márton beadványa a 796/3 hrsz-ú Palackozó út helyzetének rendezése ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Kézműves és termelői vásár Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

121/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2015. évben 500.000 Ft támogatást biztosítson a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil szervezetek részére – támogatások keret terhére. Abban az esetben, ha a támogatásra megítélt összeget a támogatott kimeríti, javasolja ismételt támogatási kérelem benyújtását a  Képviselő-testület felé.
 2. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 3. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

122/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvodai első terasz bontásához keretösszeget ne biztosítson, a lépcső újraépítéséhez illetve az ahhoz kapcsolódó munkákhoz a beérkező árajánlatok alapján rendelje hozzá a szükséges összeget, illetve a beérkező árajánlatok alapján hozzon döntést az udvari játszótéri eszközök beszerzése vonatkozásában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

123/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

124/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ügyrendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a meghívó szerinti 9. és 10. napirend pont - Menü Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója és Menü Kft. további működésének felülvizsgálata - előrehozataláról dönt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3

125/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a MENÜ Kft 2015. I. negyedévi beszámolójának elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

126/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ügyrendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a „Menü Kft. további működésének felülvizsgálata” napirend felfüggesztésével, illetve a meghívó szerinti 25. napirendi pont – „Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról” – előrehozatalával egyetért, annak előrehozataláról dönt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

127/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága megállapítja, hogy a 127/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a badacsonyi strand átépítésének tervezése során a „D” variáció tekintetében a lakossággal a további egyeztetés megtörtént. A beérkezett vélemények figyelembevételével a bizottság a  „D” verzió elfogadását nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

128/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága megállapítja, hogy a 127/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a badacsonyi strand átépítésének tervezése során a „D” variáció tekintetében a lakossággal a további egyeztetés megtörtént. A beérkezett vélemények figyelembevételével a bizottság az építési engedéllyel rendelkező „A” verzió elfogadását nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

129/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. további működésének felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága továbbra is javasolja a MENÜ Kft. további működtetésének felülvizsgálatát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

130/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

131/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület-felügyelet tevékenységéről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

 1. A bizottság kéri a Közterület felügyelőket, hogy május 4-ig készítsenek a nyári ellenőrzések vonatkozásában ütemtervet és kérjék a rendőrséggel való együttműködés keretében közös szolgálat megszervezését.
 2. Az ellenőrzések tekintetében a jogszabályok betartása érdekében hathatósabb tevékenységet kér és javasolja lakossági felhívás előkészítését és a Badacsony Újságban történő megjelentetését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

132/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kultúrközpont tervezési ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a képviselők a kulturális intézmény igazgatójának bevonásával a testületi ülésre a 107. hrsz-ú telken álló volt polgármesteri hivatal épületének kultúrközponttá történő átalakításával kapcsolatosan egyeztessenek és a meghatározott szempontok szerint az ajánlatot adó 4 tervezőtől kérjen be a Műszaki Osztály pontosított árajánlatot az engedélyezési tervek vonatkozásában.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

133/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentéséről szóló éves összefoglaló jelentést hagyja jóvá.

A belső ellenőr által javasolt intézkedések végrehajtására készült intézkedési tervet fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

134/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és intézményei 2015. évre tervezett belső ellenőrzési feladatának elvégzésére a Szahk-Értelem Bt-t válassza. Az ellenőrzés fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

135/2015. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

136/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felhívás a kárpátaljai magyar gyerekek étkeztetésének támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 1. 1. a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület polgármesterének és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közös felhívását megtárgyalta és javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a kezdeményezéshez Badacsonytomaj Város Önkormányzata ne csatlakozzon.
 2. javasolja továbbá a Kolping Egyesület megkeresését, hogy tartós élelmiszerek összegyűjtésében és egy rászoruló településre való eljuttatásában az önkormányzattal működjenek együtt és abban vegyenek részt. Ha és amennyiben az egyesület a közreműködést vállalja, javasolja erre vonatkozó felhívás megjelentetését a Badacsony Újságban.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

137/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szennyvízcsatornázás V. ütem tervezése, engedélyeztetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szennyvízcsatornázás V. ütemének terveit az új HÉSZ hatálybalépését követően dolgoztassa át, a tervek elkészítésével a Bakony-Aqua Bt. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) tervező céget bízza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

138/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki pályázatot a Bányász strand hasznosítása céljából.

a./ a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Bányász strand 2552. hrsz.

b./  a hasznosítás módja: bérbeadás

c./  a pályázati feltételek meghatározása:

-       A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 500 eFt összegben határozza meg.

-       A bérleti jogviszony időtartamát 2015. évi szezonban határozza meg.

-       A pályázati letét (bánatpénz) összegét 10 %-ban, azaz 50 eFt összegben határozza meg.

-

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

139/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Javasolja a 17/2003. (V.19.) Az Ifjúságpolitikai Alapról szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

140/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

141/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (1. olvasat)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi éves – Magyar Államkincstár felé benyújtott és jóváhagyott – költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését megtárgyalta és javasolja a jelentés alapján a zárszámadásról szóló rendelettervezet előkészítését és a Képviselő-testület májusi soros ülésén történő megtárgyalását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

142/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – pályázatíró szakember alkalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzatnál 1 fő pályázat író szakember foglalkoztatására státuszt ne biztosítson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

143/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – rendezvény szervezés koordinációja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a VN. Kft-hez felvett turisztikai referens 2015. május 5-től, határozott időre, 2 hónap próbaidő kikötése mellett kerüljön áthelyezésre az Önkormányzat állományába.

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvény szervezés koordinációja miatt az 1 fő státuszt biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

144/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a megfogalmazott kiegé-szítésekkel fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

145/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának aktualizálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a alapján az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül hagyja jóvá.

2./ a Közbeszerzési Bíráló Bizottság állandó tagjait az alábbi személyek kijelölésével határozza meg:

-     Wolf Viktória jegyző

-       Horváth Márta műszaki osztályvezető (Bíráló bizottság elnöke)

-    Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

-     Aktuális Közbeszerzési Tanácsadó

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

146/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bírósági ülnökök választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a bírósági ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztatás tudomásul vételét.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

147/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nyirán Márton beadványa a 796/3 hrsz-ú Palackozó út helyzetének rendezése ügyében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Nyirán Márton (2821 Gyermely, Jókai u. 18.) kérelmét ne támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

148/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kézműves és termelői vásár Badacsonytomajon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően rendszeresen működő kézműves és termelői vásár tartását határozza el az önkormányzat tulajdonát képező régi polgármesteri hivatal előtti területen, az alatta lévő parkolóban illetve a Kert utcában szombatonkénti nyitva tartással.
 2. A nyilvános illemhely működtetéséről, a rendezvényt követően a terület takarításáról és a szükséges karbantartásáról gondoskodni kell.
 3. Az 1. pontban körülírt vásár Házirendjét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

149/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testül.etnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

150/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázati kiírásról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. az önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján az 2. célterületre kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan pályázati dokumentációt nyújtson be.
 2. javasolja továbbá, hogy és a Badacsonytomajért Közalapítvány 1. pontban részletezett pályázatának benyújtását támogassa.
 3. az előterjesztés szerinti határozati javaslatot hagyja jóvá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

151/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, BAHART Zrt. kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BAHART Zrt. előző évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolását fogadja el és kérelmező részére a 2015. évre kért 600 eFt támogatást biztosítsa a megállapodás egyidejű aláírása mellett azzal, hogy abból a szezon kezdete előtt a Bahart területén, a móló végében lévő bástya felújítását végezzék el.

 

Határidő

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

152/2015. (IV.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

153/2015. (IV.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

164/2015.(IV.29.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Orbán Pétert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

165/2015. (IV.29.) határozat

Napirendek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április
29-i soros ülésének - meghívó szerinti - napirendjéhez

1./  Sürgősségi indítványként az alábbi napirendeket felveszi:

27. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

28.    Badacsonyörsi kemping értékesítésének ügye

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-i soros, nyilvános ülésének módosított napirendjét 28 napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva mb. óvodavezető

 1. 3. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, rendőrkapitány

 1. 4. Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 5. Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Kultúrközpont tervezési ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Menü Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

10. Menü Kft. további működésének felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

11. Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Felhívás a kárpátaljai magyar gyerekek étkeztetésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Szennyvízcsatornázás V. ütem tervezése, engedélyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (1. olvasat)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Badacsonytomaj Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Bírósági ülnökök választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Nyirán Márton beadványa a 796/3 hrsz-ú Palackozó út helyzetének rendezése ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Kézműves és termelői vásár Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

27. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

 

28. Badacsonyörsi kemping értékesítésének ügye

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

166/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2015. évben 500.000 Ft támogatást biztosít a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil szervezetek részére – támogatások keret terhére.
 2. abban az esetben, ha a támogatásra megítélt összeget a támogatott kimeríti, javasolja ismételt támogatási kérelem benyújtását a  Képviselő-testület felé.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

167/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközök felújítása/cseréje tárgyban benyújtott kérelmével kapcsolatosan rendkívüli ülés keretében, az összes árajánlat beérkezését követően hozza meg döntését.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Farkas Éva óvodavezető helyettes

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: azonnal, egyebekben rendkívüli ülés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

168/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

169/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

170/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

171/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Kultúrközpont tervezési ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107. hrsz-ú telken álló volt polgármesteri hivatal épületének kultúrközponttá történő átalakításának tervezésével kapcsolatosan a kulturális intézmény igazgatójának bevonásával történjen egyeztetés és az ajánlatot adó tervezőktől történjen meg az engedélyezési tervek vonatkozásában pontosított árajánlat bekérése, melyek beérkezését követően hozza meg döntését.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb a soron következő testületi ülés

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

172/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.§ (3.a.) bekezdése alapján előterjesztett Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi Belső ellenőri jelentésről szóló éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.
 2. a Belső ellenőr által javasolt intézkedések végrehajtására készült Intézkedési Tervet elfogadja.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben intézkedési terv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

173/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Önkormányzat és Intézményei belső ellenőrzési feladatának elvégzésére az ellenőrzés folytonosságának fenntartása érdekében 3 éves szerződést köt a Szahk-Értelem Bt-vel.
 2. a belső ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat éves költségvetésben biztosítja.
 3. felkéri a Költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy a szerződés tervezetét készítse elő
 4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

174/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Kft 2015. I. negyedévi beszámolóját nem fogadja el.

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő:        azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

175/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. további működésének felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Kft. működtetésének további felülvizsgálatáról dönt.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben 2015. december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné üzletvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

176/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN KFT 2015. évi I.-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

177/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület polgármestere és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közös felhívását megtárgyalta, a kezdeményezéshez nem kíván csatlakozni.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Kolping Egyesülettel vegye fel a kapcsolatot, nyilatkozatukat kérve, hogy tartós élelmiszerek összegyűjtésében és egy rászoruló településre való eljuttatásában részt vállalnak-e.
 3. amennyiben igen, felkéri a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó felhívás Badacsony Újságban történő megjelentetésére intézkedjen.
 4. a Városnapon karitatív szervezetek bevonásával gyűjtés szervezéséről határoz.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

178/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Szennyvízcsatornázás V. ütem tervezése, engedélyeztetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szennyvízcsatornázás V. ütem terveit az új HÉSZ hatálybalépését követően átdolgoztatja és engedélyezteti. A tervezői munka elvégzésére a Bakony-Aqua Bt. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) tervező céget bízza meg. A megbízásra 4.000.000,- Ft összegű forrást biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

Felkéri a jegyzőt a tervezési szerződés előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: folyamatos, szerződés szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

179/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletében foglalt előírások alapján pályázatot ír ki a Bányász strand hasznosítása céljából az alábbiak szerint:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Bányász strand 2552. hrsz.

b)     hasznosítás módja: bérbeadás

c)     a pályázati feltételek meghatározása:

 1. A bérleti díj legalacsonyabb mértéke 500 eFt;
 2. A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2015. május 20 – 2015. október 15.;
 3. A pályázati letét (bánatpénz) összege: az induló alapár 10 %-a, azaz 50 eFt.
 4. II. A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztály vezetőjét, hogy a pályázati kiírást készítse elő, a polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő:        elfogadásra és a közzétételre azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth  Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

180/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámolót elfogadja.
 2. 2. az Ifjúságpolitikai Alapról szóló 17/2003.(V.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és átdolgozására felkéri Wolf Viktória jegyzőt, a módosító rendelet tervezetének előterjesztésére Krisztin N. László polgármestert.

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

181/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (1. olvasat)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi éves – Magyar Államkincstár felé benyújtott és jóváhagyott – költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését megtárgyalta.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban írt jelentés alapján a zárszámadásról szóló rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy azt terjessze be a képviselő-testület elé a májusi soros ülésre.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. májusi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

182/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – pályázatíró alkalmazásához státusz biztosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál 1 fő pályázatíró szakember foglalkoztatására státuszt biztosít.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    2

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        2

 

183/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – rendezvényszervezés koordinációja miatt 1 fő státusz biztosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem támogatja, a VN. Kft-hez felvett turisztikai referens önkormányzat állományába történő áthelyezésével nem ért egyet, a rendezvény szervezés koordinációja miatt az 1 fő státuszt nem biztosítja.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

184/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának aktualizálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a alapján az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság állandó tagjait az alábbi személyek kijelölésével határozza meg:

-       Wolf Viktória jegyző

-       Horváth Márta műszaki osztályvezető (Bíráló bizottság elnöke)

-       Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető, valamint az

-       Aktuális Közbeszerzési Tanácsadó

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

185/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Bírósági ülnökök választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mokosné Rózsás Teréz Badacsonytomaj, József A. u. 40. szám alatti lakost bírósági ülnöknek jelöli.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

186/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Nyirán Márton beadványa a 796/3 hrsz-ú Palackozó út helyzetének rendezése ügyében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Nyirán Márton (2821 Gyermely, Jókai u. 18.) kérelmét nem támogatja, kérelmező javaslatait nem fogadja el.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal, megküldésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

187/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Kézműves és termelői vásár Badacsonytomajon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően rendszeresen működő kézműves és termelői vásár tartását határozza el az önkormányzat tulajdonát képező régi polgármesteri hivatal előtti területen, az alatta lévő parkolóban illetve a Kert utcában szombatonkénti nyitva tartással.
 2. A nyilvános illemhely működtetéséről, a rendezvényt követően a terület takarításáról és a szükséges karbantartásáról gondoskodni kell.
 3. Az 1. pontban körülírt vásár Házirendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 4. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:          azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Margittai Elemér turisztikai referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

188/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban – Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért – pályázattal kapcsolatosan a VN. Kft. ügyvezetőjétől részletes tájékoztatást kér.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal,

egyebekben soron következő testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

189/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

190/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázati kiírásról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy

1./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján az 2. célterületre kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez 1 db mikrobuszra – az MvM rendelethez kapcsolódó 3. melléklet szerinti Vivaro Combi L2H1 1.6 TwinTurbo (dízel) típusú gépjárműre - pályázati dokumentációt nyújt be nettó 7.990.000,- Ft, azaz bruttó 10.124.350,- Ft azaz tízmillió-egyszázhuszonnégyezer- háromszázötven forint pályázati összeg erejéig.

2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt beszerzendő gépjárműre – legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja.

3./ A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a beszerzett gépjárművel a kistérségi közlekedési szolgáltatást – a szakmai programnak megfelelően – ingyenesen látja el.

4./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművön az üzemeltetési kötelezettség lejártáig (utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig) az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a nyilatkozat, a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

191/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázati kiírásról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja

1./ a Badacsonytomajért Közalapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) elhatározását, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján a 2. célterületre kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez 1 db terepjáróra – az MvM rendelethez kapcsolódó 3. melléklet szerinti Suzuki Vitara ALLGRIP 1,6 BENZIN típusú gépjárműre - pályázati dokumentációt nyújtson be nettó 5.000.000,- Ft+ÁFA azaz bruttó 6.327.050,- Ft, azaz hatmillió-háromszázhuszonhétezer-ötven forint pályázati összeg erejéig.

2./ A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a kistérségi, közösségi közlekedési szolgáltatás ellátása és fejlesztése érdekében - a beszerezni kívánt gépjármű igénybevételével - a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal feladat ellátási megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal.

3./ A Képviselő-testület elhatározza, hogy az 1. pontban körülírt pályázat megvalósítása érdekében a Badacsonytomajért Közalapítvány a megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban szorosan együttműködik, az Alapítvány számára szakmai támogatást nyújt, a gépjármű fenntartásához és üzemeltetéséhez éves költségvetésében anyagi fedezetet biztosít.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza  polgármestert a feladat ellátási megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

192/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban – NAKVI pályázat – Kisörsszőlőshegyi emlékút kiépítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ elrendeli a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban – NAKVI pályázat keretében a Kisörsszőlőshegyi emlékút kiépítésére pályázat benyújtását.

2./ az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

-             pályázat költsége összesen:  18.000.000,- Ft

-             önerő mértéke : 10.000.000,- Ft, melyből

önkormányzati hozzájárulás: 5.000.000,- Ft

lakossági hozzájárulás: 5.000.000,- Ft

-             igényelt támogatás: 8.000.000,- Ft.

 

3./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    0

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        4

 

193/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, nyári étkeztetés támogatására pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek nyári étkeztetésének támogatására pályázatot nem kíván benyújtani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

194/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, járási HEP elkészítésében való közreműködés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. „Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben az esélyegyenlőség érvényesítése és foglalkoztatás javítása érdekében” című az ÁROP 1.a.3-2014-2014-0083 sz. pályázati projektben együttműködő partnerként részt vesz.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a nyilatkozat aláírására.
 3. 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt a szükséges iratanyagok megküldésére.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

195/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tatai Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy a következő évre vonatkozóan az év elején készítsen a várható költségek megjelölésével és a támogatási igény hozzárendelésével tervet azokról a rendezvényekről, melyeket vélhetően testületi támogatással kívánnak megvalósítani.

Határidő:          azonnal, megküldésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

196/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Tatay napok rendezvény támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatójának kérelmére a Tatay napok rendezvényt 50 eFt-tal támogatja a 2015. évi támogatási keret terhére biztosítja.
 2. felkéri a Költségvetési- és Adóosztályt, hogy a támogatási szerződést készítse elő és a támogatást a Badacsonytomaj Ifjúságáért Alapítvány számlájára történő átutalására intézkedjen.
 3. felhatalmazza Orbán Péter alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Orbán Péter alpolgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

197/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, badacsonyi strandbejárat tervezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi strandbejárat kialakításával kapcsolatosan a főépítész szakvéleménye alapján hozza meg a döntését.

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

198/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

199/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

200/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékozatót megtárgyalta, azt tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

201/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Rendelet-tervezet véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglaltakra figyelemmel jóváhagyja.
 2. tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a társulás elnökének küldje meg.

 

Határidő:    azonnal, megküldésre 3 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:                   0

 

 

202/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping értékesítésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2157/3. hrsz-ú ingatlan értékesítési eljárása során tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az ingatlanon a strandolási lehetőség a lakosság és az üdülő népesség számára továbbra is biztosított legyen.
 2. Ehhez a következő lépések megtételét határozza el:

-   Az ingatlanra készüljön értékbecslés,

-   Küldjünk levelet a Belügyminisztériumba, hivatkozva tárgybani parlamenti felszólalásra,

-   keressük meg a térség országgyűlési képviselőjét,

-   kezdeményezzünk tárgyalásokat az ingatlanrész megvásárlására, bevonva a BÖÉE elnökét, hivatkozzunk a balatonfüredi példára.

 1. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és felkéri a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!