Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évben meghozott határozatai II.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

210/2014. (IV.04.) számú határozatot

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Keresztes Istvánnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Folly Péter képviselőt  jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

211/2014. (IV.04.) számú határozatot

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 4. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Napirendi pont:


 1. 1. Kisfaludy Ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása
 2. 2. Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása.


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozatok végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

  

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0212/2014. (IV.04.) számú határozatot

–      Zárt ülés elrendelése –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása tárgyú előterjesztést, és a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása tárgyú előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

213/2014. (IV.04.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Keresztes Istvánnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Folly Péter képviselőt  jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

214/2014. (IV.04.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 4. napján megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 1. 1. Kisfaludy Ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása
 2. 2. Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, elbírálása.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozatok végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0213/2014. (IV.04.) számú határozatot

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása,pályázat kiírása.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázatot országos hirdetési újságban,(Bazár, Express) valamint online felületen jelenteti meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


214/2014. (IV.04.) számú határozatot

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy  a Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázatnál a 100 milliós árbevételi korlátot eltörli.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0
215/2014. (IV.04.) számú határozatot

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása.


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Kisfaludy-házról értékbecslés készüljön.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        2

216/2014. (IV.04.) számú határozatot

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása,pályázat kiírása.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja  a MENÜ Kft. általi üzemeltetési vizsgálatot elkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


217/2014. (IV.04.) számú határozatot

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása.


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület dönt arról, hogy

a bérleti díjból az első évben 25 % a kedvezményt nyújt, de ha valaki ennél többet ajánl, az előnyt jelent. A második évtől az ingatlan bérleti díja 10 millió Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0218/2014. (IV.04.) számú határozatot

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása.


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat beérkezésének határideje 2014. április 22. 14,00 óra. A pályázat bontási időpontja: 2014. április 22.16,00 óra. A pályázati tárgyalás időpontja 2014. április 22. 16.30 óra.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0


219/2014. (IV.04.) számú határozatot

Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontása, értékelése, pályázat elbírálása.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben Sipos László (Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/A.)  vállalkozó 2014. április 8.-án 12.00 óráig a hiányzó nemleges adóigazolást nem tudja bemutatni,úgy a kiírt pályázati felhívást eredménytelennek nyilvánítja. Az önkormányzat vagyoni érdekeire való tekintettel, új ismételt pályázatot ír ki, a kizárólagos tulajdonát képező bányászstrand ingatlanára.

A pályázat beérkezésének határideje 2014. április 24. 14-óra.

A pályázat bontásának, és elbírálásának  időpontja: 2014. április 24.16-óra.A pályázati kiírás egyéb feltételei megegyeznek a 119/2014. (II.18.) önkormányzati határozatban foglaltaknak.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

220/2014. (IV.04.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Keresztes Istvánnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Folly Péter képviselőt  jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

221/2014. (IV.04.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 4. napján megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

1./Kisfaludy Ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása tárgyában meghozott 217/2014. (IV.04.) számú határozat újratárgyalása

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozatok végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

222/2014. (IV.04.) számú határozatot

-          Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, pályázat kiírása, újra tárgyalása.

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház hasznosítására ismételt pályázatot ír ki. A bérleti díjat oly módon határozza meg, hogy az első évben a bérleti díj 7,5 millió Ft, ami évente 500 eFt-tal emelkedik, amíg el nem éri a 10 millió forintot. A 6. évtől a bérleti díj az inflációval emelkedik.

A beérkezett pályázatok között előnyt élvez az a pályázó, aki többet kínál a meghatározott bérleti díjnál.

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 217/2014.(IV.04.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

223/2014. (IV.09.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

224/2014. (IV.09.)  határozat

-       Napirendi pontok módosítására és elfogadására javaslat


1./ CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

2./ Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ A TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében Berecz István kérelme közterület bérleti díj csökkentésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának (jogalkotói) értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

5./ SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály elnök

7./ Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Nagy Lászlóné óvodavezető

Lukács Antalné ügyvezető

Pásztor László ügyvezető

Jerszli Judit igazgató

9./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczy Kft. képviseletében Bauerné Poór Vilma

11./

Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh László

15./ Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Böröczk Anita kérelme a Föld u. ivóvíz vezeték kiépítés támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Németh László és Németh Lászlóné az 1889/8. hrsz-ú ingatlan használata iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


19./ Mózer Károly kérelme közterület bérletre póni lovagoltatás céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előkészítő: Krisztin N. László polgármester

23./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Egészségház villámvédelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY VN. KFt. kiegészítése a lejárt határidejű 188/2014. és  187/2014. sz. határozatokhoz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Badacsonytomaj Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


ZÁRT ÜLÉS

1. Elismerő címek és kitüntetések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. A Badacsonytomaj  025/2 hrsz. ingatlan megvásárlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

225/2014. (IV.09.)  határozat

CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felek között 2007. április 16. napján megkötött megállapodást az Önkormányzat a TDM szervezet finanszírozásának Badacsonytomaj város részéről hosszútávon kiszámíthatóvá tétele érdekében a megállapodás 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásaihoz évente 11.550.000,- Ft-tal, azaz Tizenegymillió-ötszázötvenezer forinttal hozzájárul.

A megállapodás módosítással nem érintett része változatlan tartalommal érvényben marad.”

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú módosított középtávú együttműködési megállapodás aláírására.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


226/2014. (IV.09.)  határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – 800 eFt-os támogatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Céh Turisztikai Egyesület részére – a 2013. évről elmaradt – 800 eFt támogatást biztosít az önkormányzat 2014. évi általános tartaléka terhére a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályok betartása mellett.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri hivatalt, hogy az összeg átutalásáról a szerződés aláírását követően haladéktalanul gondoskodjon.


Határidő:    azonnal, egyebekben 30 nap.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

227/2014. (IV.09.)  határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

 1. a felhalmozási kiadásokból átcsoportosítással 3 mFt céltámogatást  biztosít a VN. Kft. részére a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására.
 2. az Út- és Közmű Alapban lévő 3 mFt-ot az alábbiak szerint különíti el:                     Közmű alap: 1 millió forint,  Útalap:  2 millió forint


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3


228/2014. (IV.09.)  határozat

A TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében Berecz István kérelme közterület bérleti díj csökkentésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TRIÁSZ ’06 Kft. képviseletében Berecz István (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti u. 7.) kérelmét támogatja és elrendeli a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) számú önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:

A Dottó vonat „egyéb szállítási eszköz állomáshelye, városnéző kisvonat” éves közterület foglalási díja bruttó 300 eFt.

Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

229/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának (jogalkotói) értelmezése


Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a 8/2010.(IX.29.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatának egységes jogértelmezése érdekében, mint jogalkotó rögzíti, miszerint saroktelek esetén szélességi méretként, utcafronti épületszélesség tekintetében az épület kisebbik, összetett épülettömeg esetében tömegegységenként jellemzően a tetőgerincre merőleges oldalméretet kell figyelembe venni, ugyanakkor az épület hosszúságára vonatkozóan a rendelet korlátozást nem tartalmaz. Törekedni kell arra, hogy a tervezett épülettömeg kisebbik oldalmérete, szélessége a csatlakozó beépítéssel összhangban, a kialakult rend szerint, jellemzően a saroktelek kisebbik oldalméretével párhuzamosan alakuljon ki.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

230/2014. (IV.09.)  határozat

SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SCD-ügyben közös fellépést vállaló önkormányzatokkal közösen írásban megkereséssel él a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökéhez, Lasztovicza Jenő úrhoz, melyben felszólítja az elnököt: a Veszprém Megyei Közgyűlés és az SCD Balaton Holding Zrt. között 2005. június 20. napján kelt „részvény adásvételi szerződés”-nek a Megyei Közgyűléssel szerződő fél általi teljesítésének kérdését haladéktalanul tekintse át és annak alapján a Veszprém Megyei Közgyűlés haladéktalanul tegyen meg minden tőle elvárhatót a hivatkozott szerződésben a Megyei Közgyűlés részére biztosított, a közgyűléssel szerződő fél szerződéses teljesítésének kikényszerítésére és/vagy szankciók alkalmazására, végső esetben pedig a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogok érvényesítése érdekében.


Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő:    2014. május 25. Önkormányzatoktól a nyilatkozat vissza érkezése

2014. május 31. Megyei Közgyűlés elnökének a levél elküldése


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

231/2014. (IV.09.)  határozat

Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Egyesület kérelmét megvizsgálta, részükre a volt közösségi házban, a Kulturális Intézmény két irodahelyiségében átmenetileg helyet biztosít azzal, hogy a Kulturális Intézmény kapcsolattartóként működjön közre a folyamatban.


Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő:    elfogásra azonnal, egyebekben visszavonásig
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

232/2014. (IV.09.)  határozat

VN. Kft. volt irodahelyiségei és könyvtár épület felmérése, felújítási ütemterv beterjesztése a testület elé


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatát elfogadva elrendeli, hogy a volt VN. Kft. irodaépülete és a könyvtár objektum felmérése történjen meg, a felújítási ütemterv legalább elméleti szinten készüljön el, majd kerüljön beterjesztésre a Képviselő-testület júniusi ülésére.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Határidő:    elfogadásra azonnal, egyebekben Képviselő-testület júniusi ülésére

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

233/2014. (IV.09.) határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az un. alsó parkoló és a 71-es út között a jelenleg balesetveszélyes árkot a VN. Kft. újítsa fel.


Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

Határidő:    2014. május 15.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

234/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső bazársorral összefüggő feladatok előkészítését szükségesnek ítéli meg.

Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

235/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABC alatti árok lefedését, a parkolás bővítésének felmérését szükségesnek ítéli.


Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

236/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az un. Angol ház vonatkozásában a tervezés szükségességét ítéli.

Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

237/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézmény vezetőjének kérését elfogadva az intézmény 2013. évi pénzmaradványának terhére 396.000,- Ft-ot biztosít a Művelődési házban jelentkező ad hoc jellegű feladatok ellátásához.


Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő:    elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

238/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat – Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradványa


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi pénzmaradványának felosztására a Társulási Tanács részére tett javaslatot az alábbiak szerint tudomásul veszi:

Tárgyévi módosított pénzmaradvány:                                       1.893 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:                            556 eFt

Szabad pénzmaradvány:                                                          1.337 eFt

 1. az önkormányzat és önállóan működő Intézményei 2013. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

4.1. Tárgyévi módosított pénzmaradvány:

a)     önkormányzat                             175.750 eFt

b)     kulturális intézmény                        4.947 eFt

c)     PM hivatal                                     24.873 eFt

d)     Összesen:                                   205.570 eFt


4.2. Pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

a)     önkormányzat                               18.464 eFt

b)     kulturális intézmény                        2.153 eFt

c)     PM hivatal                                       1.685 eFt

d)     Összesen:                                     22.302 eFt


4.3. Szabad pénzmaradvány:

a)     önkormányzat                             157.286 eFt

b)     kulturális intézmény                        2.794 eFt

c)     PM hivatal                                     23.188 eFt

d)     Összesen:                                   183.268 eFt


 1. az Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg kivételével az önkormányzat fejlesztési tartalékába helyezi.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a következő negyedévben esedékes előirányzat módosításkor a testületi ülésre készítse elő.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Egyebekben a következő negyedévi költségvetési rendeletmódosítás (2014.06.30.)

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

239/2014. (IV.09.)  határozat

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.§ (3a.) bekezdése alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi Belső Ellenőri jelentésről szóló éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.


Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

240/2014. (IV.09.)  határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet Kormányhivatal észrevételére vonatkozó részét nem fogadja el.

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő:    elfogadásra azonnal
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

241/2014. (IV.09.)  határozat

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy fogalmazzon meg egy figyelemfelhívást a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának szabályairól, mely a Badacsony újságban keretbe foglalva jelenjen meg.

Határidő:             elfogadásra azonnal, egyebekben a Badacsony Újság soron következő számában történő megjelenés

Felelős:                   Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

242/2014. (IV.09.)  határozat

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh László (székhelye: 8300 Tapolca, Véndeki u. 25., adószám: 54173543-1-39, nyilvántartási száma: 6279605) egyéni vállalkozóval, mint közszolgáltatóval 2013. április 30. napján Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44./C §-ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat kötelező közszolgáltatás ellátása céljából Badacsonytomaj város területén történő ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződés 6./ pontja szerinti beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

243/2014. (IV.09.)  határozat

Pályázatokról tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a régi hivatalépületre vonatkozóan készüljenek tervek lakások, apartmanok, üzletek kialakítására. A tervek elkészültéig Dr. Magó Ágnes képviselő javaslata szerint szezonális üzletek bérletét biztosítja a Képviselő-testület, a helyi újságban és televízióban meghirdetve e lehetőséget.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:                         Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

244/2014. (IV.09.)  határozat

Pályázatokról tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Programjai között szereplő Badacsonytomaj közösségi-művelődési ház felújítása projekthez kapcsolódóan felkéri Jerszli Juditot, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye intézményvezetőjét, hogy állítson össze egy igénylistát, ami alapján az épület megtervezhető lenne.
 2. 2. Krisztin N. László polgármester 04.11-i egyeztető tárgyalását követően hoz döntést a Badacsonyörsön strand és vízparthoz jutás lehetőségének megteremtése című projekttel kapcsolatban.
 3. 3. a helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése, kézműipar című projekt helyszínének a Norvég Alapos pályázattal megvalósítandó, leendő látogató központ helyét jelöli meg.
 4. 4. a badacsonyi mikrotérség önkormányzatainak együttműködése a környezettudatosság és az energiatakarékosság jegyében című projekttel kapcsolatban egyeztető tárgyalásokat kezdeményez.
 5. 5. a badacsonyi Kisfaludy-ház felújítása projekttel kapcsolatban a Műemlékvédelmi Felügyelősséggel a kapcsolat felvételéről dönt.
 6. 6. a Balatoni Bringakörút megújítása, fejlesztése című projekttel kapcsolatban a Céh Turisztikai Egyesülettel történő egyeztetésről dönt, ezt követően nyilvánítja ki végleges szándékát.
 7. 7. az egyházi tematikus út fejlesztése a Badacsony hegyen című projekttel kapcsolatban Földi István atyával történő egyeztetésről dönt.
 8. 8. a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.


Határidő: azonnal, egyebekben határidők szerint folyamatosan

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Jerszli Judit intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

245/2014. (IV.09.)  határozat

Pályázatokról tájékoztató, pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekről szóló 28/2014. (IV.01.) BM. rendelet alapján a település közbiztonságának növelése érdekében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújt be térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.  A pályázat teljes összege 15.221.908,-Ft.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázatot készítse el és nyújtsa be.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:             Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

246/2014. (IV.09.)  határozat

Pályázatokról tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


247/2014. (IV.09.)  határozat

Böröczk Anita kérelme a Föld u. ivóvíz vezeték kiépítés támogatására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Böröczk Anita (2600 Vác, Edison u. 3.) kérelmét a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján támogatja, a támogatás mértékét 27 %-ban határozza a Föld utcai ivóvíz gerincvezeték megépítéséhez.
 2. felhatalmazza a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy az eljárást a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 40/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelet alapján lefolytassa.


Határidő:            elfogadásra azonnal, egyebekben ör. szerint

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

248/2014. (IV.09.)  határozat

Németh László és Németh Lászlóné az 1889/8. hrsz-ú ingatlan használata iránti kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Németh László és Németh Lászlóné (8257 Badacsonyörs, Arborétum u. 8.) kérelmével érintett ingatlannal kapcsolatosan az önkormányzat vagyonáról szóló 23/2012. (V.24.) sz. rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának  megjelölése: Badacsonytomaj 1889/8. hrsz.-ú beépítetlen terület

b)     A hasznosítás módja: bérlet

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, a pályázatot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse el és tegye közzé.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben a pályázati eljárás szabályi szerint

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

249/2014. (IV.09.)  határozat

A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 3/10.) kérelmével kapcsolatban nem javasolja a hatáskör címzettjének, hogy engedélyezze a Móló Divatáru üzlet északi oldalán közterület bérbe adását fagylaltpult kihelyezése céljából.

Határidő:                azonnal

Felelős:                   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

250/2014. (IV.09.)  határozat

A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan – áramellátás -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 3/10.) kérelmére az áramvételi lehetőség biztosítását támogatja oly módon, hogy a kérelmező szereljen fel almérőt.


Határidő:       azonnal

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  4

tartózkodás szavazatok száma:        3

251/2014. (IV.09.)  határozat

Mészáros Alexandra kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros Alexandra kérelmével kapcsolatban nem javasolja a hatáskör címzettjének, hogy engedélyezze a közterület bérbe adását az igényelt helyszínen.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  4

tartózkodás szavazatok száma:        1

252/2014. (IV.09.)  határozat

Mózer Károly kérelme közterület bérletre póni lovagoltatás céljából


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Water and Nature Kft. képviseletében Mózer Károly (8300 Tapolca, Barackvirág u. 20.) kérelmével kapcsolatosan nem javasolja a hatáskör címzettjének, hogy engedélyezze az Alsó – bazársor előtti területből 30 m2 bérbeadását, játék póni lovakkal történő lovagoltatás céljából.
 2. javasolja egyeztetni a kérelmezővel egy másik, számára elfogadható  közterület bérbevételének lehetőségét.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

253/2014. (IV.09.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a Pénzügyi bizottság javaslatának megfelelően mindkét strandon bontassa el a betonszegélyt és töltesse fel homokkal a lidót.


Határidő:   elfogadásra azonnal

2014. május 15. a munka elvégzésére

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

254/2014. (IV.09.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

255/2014. (IV.09.)  határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

256/2014. (IV.09.)  határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

257/2014. (IV.09.)  határozat

Egészségház villámvédelme (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház villámvédelmének kialakítására a GY-VILL. KFt.  (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.) árajánlatát elfogadva a szükséges 460.000Ft + Áfa összeget a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja.


Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        5

258/2014. (IV.09.)  határozat

VN. KFt. kiegészítése a lejárt határidejű 188/2014. és  187/2014. sz. határozatokhoz (sürgősségi indítvány) – normatáblázat elfogadása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. KFt. által készített normatáblázatot nem fogadja el.


Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

259/2014. (IV.09.)  határozat

VN. KFt. kiegészítése a lejárt határidejű 188/2014. és  187/2014. sz. határozatokhoz (sürgősségi indítvány) – kerékpártároló kiépítése -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a badacsonytomaji strandon az új kerékpártároló kiépítése történjen meg 800 eFt értéken a régi lebontása után.


Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

260/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Menü Kft. gazdasági működése, ezen belül bevételei, kintlévőségei és fennálló tartozásai kerüljenek pontosan kimunkálásra, illetve kerüljenek felülvizsgálatra lehetőség szerint a Kft. könyvelési számlái is független könyvvizsgáló megbízásával/bevonásával.

Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás László pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

261/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Menü Kft. vonatkozásában kerüljön bemutatásra az elmúlt 1 évben a szolgáltatást megrendelők számának változása (mind szociális étkeztetés, mind gyermekétkeztetés és vendégétkeztetés területén).


Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás László pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0

262/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, amennyiben szükségesnek látja, hogyan tudna melegítő-tálaló konyhát működtetni.


Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás László pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

263/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli külső szolgáltatóktól ajánlatok bekérését a közétkeztetési feladatok ellátására.


Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás László pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


264/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a véleményezés során beérkezett dokumentumokat és az illetékes Állami Főépítész véleményében megfogalmazott kiegészítésre vonatkozó kérését, a BHF Európa Kft. (Bozzay Balázs) által Klie Zoltán településtervező közreműködésével elkészített „Badacsonytomaj Város Településfejlesztési Koncepciója” anyagát a megalapozó vizsgálatokkal és mellékleteivel elfogadja.

Határidő:            közzétételre 2014. április 14., értesítésre 2014. április 17.

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0265/2014. (IV.09.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


266/2014. (IV.09.)  határozat

A Badacsonytomaj  025/2 hrsz. ingatlan megvásárlása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének 31. §-ában biztosított jogkörében eljárva pályázatot kíván benyújtani a Badacsonytomaj 02/25. hrsz. ingatlan megvásárlás érdekében az alábbi tartalommal:

a./ a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetében helyrajzi számának megjelölése:    Badacsonytomaj 02/25. hrsz-ú 3036 m2 területű 1/1 tulajdoni  hányadú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan

b./ forgalmi értékének megjelölése:  nettó ajánlati ár  11.250.000,- Ft 50 %-a, azaz  5.625.000,- Ft.

c./ A vagyontárgyak értékesítésére az áfa tv. 142. §. (1) bekezdés pontjai alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

d./ a szerződés módja: nyilvános pályázat

e./ az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama: 60 nap

f./ pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül adás-vételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti

g./ Bánatpénz összege: a pályázati kiírásban szereplő összeg 537.500 Ft.

h./ A pénzügyi feltételrendszert a következő módon kívánja megteremteni:  Az ingatlan vételárának fedezetéül az önkormányzat 2013. évi szabad pénzmaradványa szolgál.

i./ az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek: Az adás-vételi szerződés megkötését követő 15 napon belül a nettó vételárat egyösszegben az eladó részére átutalással megfizeti, valamint a fordított adózás szabályai szerint az áfa fizetési kötelezettségének eleget tesz.

j./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat április 22-ig történő benyújtására, sikeres pályázat esetén az adás-vételi szerződés megkötésére.


Határidő:          április 22.

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


267/2014. (IV.09.)  határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztéséért és Településrendezéséért 2014. évben kitűntetésben részesíti Forintos Gyulát.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


268/2014. (IV.09.)  határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a Badacsonytomaj Közművelődéséért kitűntetésben részesíti Kalmár Lászlót.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


269/2014. (IV.09.)  határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a Badacsonyi Borvidék Szőlészeti és Borászati Kultúrájának Fejlesztéséért kitűntetésben Lichtneckert Gyulát részesíti.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


270/2014. (IV.09.)  határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a Badacsonytomaj Turizmusáért kitűntetést a Céh Turisztikai Egyesületet részesíti.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


271/2014. (IV.09.)  határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben Elismerő oklevélben részesíti Kovács Andrást, Arany Györgyöt és Molnár Tiborné.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


272/2014. (IV.09.)  határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben posztumusz Díszpolgári címet adományoz néhai Folly Gyula részére.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


273 /2014. (IV.22.)  határozat

-       Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és dr. Magó Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


274/2014. (IV.22.) határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.04.22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


 1. 1. Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


275/2014. (IV.22.) határozat

–        Javaslat zárt ülés elrendelésére –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a napirend zárt ülésen történő továbbtárgyalását.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


276/2014. (IV.22.)  határozat

-Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és dr. Magó Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


277/2014. (IV.22.) határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete2014. 04.22. napján megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


1. Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


278/2014. (IV.22.) számú határozat

- Kisfaludy- ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisafludy-ház hasznosítására kiírt pályázatot pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2279/2014. (IV.22.) számú határozatot

-       Kisfaludy ház bérleti ügye –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház bérletére meghívásos tárgyalás hirdet licittel, a Kisfaludy ház hasznosítására vonatkozóan. A meghívásos tárgyalásra, minden olyan érdeklődőt meghív, aki bármely formában érdeklődött az ingatlannal kapcsolatosan.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0280/2014. (IV.24.) számú határozatot

- Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Folly  Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


281/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:


 1. 1. Kisfaludy Ház bérletének ügye


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


282/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      zárt ülésről  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy a napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1283/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye - futamidő  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisfaludy ház bérletének futamidejét 10 évben határozza meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


284/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – bérleti díj  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem határoz meg induló összeget a Kisfaludy-ház bérletére, arra a licitet vállalók a helyszínen tesznek ajánlatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


285/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – színvonal növelési terv figyelembevétele  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az értékelésnél a színvonal növelési tervben foglaltakat figyelembe veszi.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


286/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – szezon meghosszabbítására vonatkozó elképzelések figyelembevétele  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az értékelésnél a szezon meghosszabbítására vonatkozó elképzeléseket figyelembe veszi.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


287/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – helyi termékek előnyben részesítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az értékelésnél a helyi termékek előnyben részesítésére tett vállalásokat figyelembe veszi.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


288/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – kaució mértéke  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a közüzemi díjak tekintetében a biztosíték 1 millió forint legyen, mely összegnek folyamatosan – kaucióként – rendelkezésre kell állnia.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


289/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – kaució mértéke  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy Ház bérleti szerződés tervezetében nem módosítható tétel a futamidő, a bérleti díj, illetve azok a vállalások, mint a színvonalnövelés, a szezon meghosszabbítás, a helyi termékek előnyben részesítése terén, melyeket az ajánlattevők tesznek. Az egyéb szerződési feltételek tekintetében a tárgyalások során a tervezet pontosítható, mely során a Ptk. előírásait kell figyelembe venni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        3


290/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – ingatlan eladása  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Forintos Ervin képviselő javaslatát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, majd értékbecslés után a Kisfaludy-ház eladására vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        2


291/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – új pályázat kiírása  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Krisztin N. László polgármester javaslatát, miszerint kerüljön új pályázat kiírásra úgy, hogy a tíz éves bérleti díj minimum 80 millió forint plusz infláció, a 4. évtől kezdve a bérleti díj évi 10 millió forint.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        2


292/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – új licit kezdeményezése  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a mai eljárás eredménytelenné nyilvánítását, majd a partnerekkel új licit kezdeményezését.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


293/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye – B1237 Kft-vel való szerződéskötés  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 035/26 hrsz-ú, természetben 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor utca 28. szám alatti kivett vendéglő és udvar megnevezésű 4497 m2 alapterületű „Kisfaludy-ház” bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozó zártkörű versenytárgyalás nyertesének a B1237 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Park utca 22.; Cgj.szám: 19-09-512560; adószám: 14061613-2-19; Pénzforgalmi jelzőszáma: OTP 11748007-20180850-00000000 és 11763488-43260881-00000000; képviseli: Török Péter, Nagy Miklós Barnabás, Nagy István) hirdeti ki. A Kisfaludy Ház 10 év határozott időre szóló bérleti díja 65 M. Ft. A 2014. évi bérleti díj összege 2 M. Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


294/2014. (IV.24.) számú határozatot

–      Kisfaludy ház bérleti ügye –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy ha a kiválasztott partnerrel, a B1237 KFt-vel nem jön létre a szerződéskötés, akkor a másik fél - Eventrend Csoport -  lép a helyébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0295/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


296/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára dr. Magó Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

69/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


70/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –


Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Kovács József alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


72/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –


Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


73/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Kövesdi Sándor képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

45/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –


Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


46/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –


Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Piros Zita képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

68/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –


Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

69/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –


Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Mátraházi Zsuzsanna képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

297/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

71/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –


Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere


A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

74/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 07. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

47/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 07. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

70/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 07. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv  polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0298/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –


Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

72/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

75/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Badacsonytördemic Község Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Vollmuth Péter polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

48/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Balatonrendes Község Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Fuchs Henrik polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

71/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Salföld Község Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


299/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –


Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

73/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Ábrahámhegy Község Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Vella Ferenc ZsoltSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

76/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Badacsonytördemic Község Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Vollmuth Péter


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

49/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –


Balatonrendes Község Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Fuchs Henrik


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

72/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –


Salföld Község Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.


Határidő: 15 nap

Felelős: Fábián Gusztáv
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0300/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –


Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat-ellátási szerződésének aláírására.


Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

74/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –


Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.


Határidő: 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

77/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Badacsonytördemic Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.


Határidő:         15 nap

Felelős: Vollmuth Péter polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

50/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –


Balatonrendes Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.


Határidő: 15 nap

Felelős: Fuchs Henrik polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

73/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –


Salföld Balatonrendes Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.


Határidő: 15 nap

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


75/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –


Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításához az elszámolásban kimutatott és a fogorvosi rendelő ktg-vel csökkentett 115.686, Ft összeggel hozzájárul.


Határidő: 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        051/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –


Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításához az elszámolásban kimutatott és a fogorvosi rendelő ktg-vel csökkentett 37.653,- Ft összeggel hozzájárul.


Határidő: 15 nap

Felelős: Fuchs Henrik polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


78/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –


Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításához az elszámolásban kimutatott és a fogorvosi rendelő ktg-vel csökkentett 188 100 ,- Ft összeggel hozzájárul.


Határidő: 15 nap

Felelős: Vollmuth Péter polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


74/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –


Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításához az elszámolásban kimutatott és a fogorvosi rendelő ktg-vel csökkentett 22.919 ,- Ft összeggel hozzájárul.


Határidő: 15 nap

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


301/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és felkéri a hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a költségek számlázásáról az érintett önkormányzatoknak gondoskodjon.


Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0302/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


303/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára dr. Magó Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

304/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata


Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


305/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –


Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő- testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátására a társulás további fenntartása mellett dönt.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


306/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –


1/ Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő – testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátására 2013. február 27-én elfogadott társulási megállapodást felülvizsgálta és azt az alábbiak szerint módosítja:


1.1 A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 1.4. és 1.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1.4. A társulás költségvetési felügyeletét a társulási tanács látja el. A felügyeleti jog gyakorlása során a társulási tanács a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével:


a.) ellátja a feladatellátás szakmai irányítását, szervezését, szabályozását, ellenőrzését,

b.) ellátja a társulás működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodási teendőket.

c.) az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

d.) az Intézmény folyó költségvetésének módosítása, kiegészítése, amennyiben azt az évközi központosított előirányzatok beépítése szükségessé teszi.

e.) az intézményvezetői állásra beérkezett pályázatokat, a társult önkormányzatok képviselő – testületek véleményének kikérését követően kinevezi.

f.) Badacsonytomaj város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottságának szakmai állásfoglalását figyelembe véve megtárgyalja az intézmény költségvetési tervét, az elfogadott költségvetés módosítására irányuló kezdeményezést, a zárszámadást, valamint a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó kérelmet.

g.) megvitatja az intézmény fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.


1.5. A fenntartott intézmény térítésmentes használatában álló ingó- és ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van. Az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és tartozékainak működési költségei a Társulásban résztvevő önkormányzatok közül az igénybevevők arányában oszlik meg. Az intézmény felújítási, beruházási költségei a Ptk. alapján a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő önkormányzatok külön megállapodással vagy egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek.


1.2 A Megállapodás 2.1 pontjának a) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„2.1. A társulás által:


a) ellátott feladat- és hatáskör:


091 110 Óvodai ellátás, nevelés szakmai feladatai

091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091 120 Sajátos nevelési igényű gyermekek”1.3 A Megállapodás 3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.3.             A Társulási Tanács működésének szabályai:


a)     A Társulási Tanács határozatképességére a Mötv. 94.§ (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. A Társulási Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Társulási Tanács által ellátott feladatok területén a döntéseit minősített többséggel hozza meg. A minősített többségre a Mötv. 94.§ (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza. A Társulási Tanács név szerint szavaz a jelenlévő tagok többségének indítványára. Zárt ülés tartására a Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott szabályok az irányadók. A Társulási Tanács a Mötv. 46.§ (2) bekezdésének a) és b) pontjában érintett ügyekben döntését titkos szavazással hozza meg. Az egyszerű és a minősített többség meghatározása a Mötv. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakkal megegyező.


b)    A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök, s a Tanács által felhatalmazott, a jegyzőkönyv hitelesítését ellátó tag írja alá.


c)     A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének történő 15 napon belüli megküldéséről a Badacsonytomaj város Jegyzője gondoskodik.


d)    A Társulási Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Mötv. 95.§ (4) bekezdése alapján Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal látja el.


e)     A Társulási Tanács tagjai félévenként – a költségvetés tervezés, illetve a következő évi költségvetési koncepció készítése időszakában - beszámolnak a Képviselő - testületeknek a Társulás működéséről, tevékenységéről.


f)     A társulási tanács működésére egyebekben a Mötv. 94 – 95.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.1.4 A Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:


„4.1. A társulás működésének az intézmény közös fenntartásának fedezetként szolgál mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami támogatás és az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások. Társult önkormányzatok az intézmény működéséhez szükséges további költség fedezetét az igénybevett gyermeklétszám arányában saját költségvetési rendeleteiben biztosítják a Társulási Tanács számára átadott pénzeszközként.”


1.5 A Megállapodás 4.2 pontjának második szakasza helyébe az alábbi rendelkezés kerül:


A fenntartói hozzájárulás összegét a Társulás Otp Bank Nyrt. 11748052 – 15822727 számú költségvetési számlájára kell átutalni. A támogatás összegéről a társult önkormányzatok Képviselő - testületei következő évi költségvetés tervezésének időszakában egymással elszámolnak. Abban az esetben amennyiben a fenntartói hozzájárulásból maradvány keletkezett, a maradvány összegét a következő évi fenntartói hozzájárulás összegét a maradvány összegével csökkenteni kell. Ha a tárgyévi fenntartói hozzájárulás összege az egy gyermekre jutó – állami normatívákon felüli részt – nem fedezte, a következő évi fenntartói hozzájárulás összegét a különbözettel növelni kell.


1.6 A Megállapodás 4.2. pontjának harmadik szakasza hatályát veszíti.1.7 A Megállapodás 4.3 – 4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:


„4.3 A közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

A Napközi otthonos Óvoda gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi gazdasági feladatait a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalának költségvetési- és adó osztálya látja el.


4.4. Az intézményfenntartó társulás működése során az 1.5. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény (100.000.-Ft. egyedi értéket meghaladó vagyontárgyak) a Társulás tulajdonát képezi. A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. A Társulás részére vagyonátadás nem történt.


4.5. Ábrahámhegy és Salföld Község Önkormányzata a Mötv. 93.§ 9. pontja alapján a jelen megállapodás 4.2 pontjában szereplő fenntartói hozzájárulás nem teljesítése esetére ezennel hozzájárulást ad a Társulás részére, ha a jelen megállapodás 4.2 pontjában foglalt fizetési feltétel végső határidejétől számított 15 nap elteltével - amennyiben a befizetési kötelezettség nem teljesült – annak mértékéig azonnali beszedési megbízás útján történő beszedése iránt. Ha az azonnali beszedési megbízás kibocsátása nem vezet eredményre, úgy a Mötv. kizárásra vonatkozó szabályai szerint a Társulási Tanács a Társulásban résztvevő tag kizárásáról dönthet. A kizárásról hozott határozatot a Társulásban résztvevő összes önkormányzattal közölni kell.

A tagsági jogviszony a Társulási Tanács kizárását tartalmazó döntésének kézbesítése időpontjával szűnik meg.

1.8 A Megállapodás 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:


5.1. A társulás tagjai a társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból is évente ellenőrzik, a székhely önkormányzat Jegyzője által működtetett belső ellenőrzési rendszeren keresztül.


1.9 A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„6. A Társuláshoz történő csatlakozás, Társulási Megállapodás módosítása:


6.1 Társult Önkormányzatok a Társuláshoz történő csatlakozást azon közigazgatási területeikkel határos községi önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek:


a)    elfogadják a társulás céljait,

b)    hatékonyan közreműködnek közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában

c)    vállalják a költségek, többletköltségek jelen megállapodásban rögzített viselésének módját,

d)    továbbá a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.


6.2 A Társulás tagjai részére egyenlő feltételek mellett nyújt szolgáltatást. A Társulásban részt nem vevő részére pedig külön megállapodás szerinti tartalommal.


6.3 A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult önkormányzatok együttes ülés keretében minősített többséggel döntenek.


6.4 Társult önkormányzatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a nevelési év időpontjával történhet.

6.5 A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A Társulási Megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő – testületeinek jóvá kell hagynia. A Társulási Megállapodás módosítása az utolsóként a módosítást jóváhagyó képviselő – testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.1.10. A Megállapodás 7.2 pontja az alábbiak szerint módosul:


„7.2. A Társulásból a tagnak kiválni a naptári év június 30. napjával lehet, amelyet tartalmazó minősített többséggel meghozott Képviselő-testületi határozatot hat hónappal korábban kell a társulat Képviselő-testülettel közölni.”


1.11 A Megállapodás 7.3 pontja hatályát veszíti.1.12 A Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„8.) Társult Képviselő - testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel, kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek a Mötv. 92.§-ának a figyelembe vételével.


A Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdése értelmében önkormányzati társulás által nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról rendelet megalkotására Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testületét jelölik ki.

A rendelet tervezetet annak elfogadását megelőzően a Társulásban résztvevő önkormányzatok előzetesen véleményezik.”


2. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben marad.


3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú Társulási Megállapodás aláírására.Határidő:          2014. május 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


307/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata –


Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő – testülete az óvodai nevelési feladatok közös ellátásával kapcsolatosan dönt arról, hogy a társulás bővítése érdekében azon települési önkormányzatok legyenek megkeresve, amelyek közigazgatási területéről beíratott gyerekek vannak az óvodába, illetve a következő költségvetési időszakra az egységes óvoda-bölcsőde intézményi paraméterei legyenek kidolgozva.


Határidő:          azonnal, valamint 2015. évi koncepció

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


307/2014. (V.07.) számú határozatot

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyző-könyvvezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


308/2014. (V.07.) számú határozatot

–      Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:


1./ Kisfaludy ház bérleti szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

346/2014. (V.14.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0347/2014. (V.14.)  határozat

Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatban


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Boros István kérelmére a Hableány épület értékesítésével kapcsolatosan a tárgyalások folytatásáról dönt azzal, hogy a júniusi testületi ülésre készüljön egy anyag, mely tartalmazza a másik fél igényeit is.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben júniusi testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

348/2014. (V.14.)  határozat

Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán bizottság javaslatának

„Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. ügyvezetői álláshelyére megbízásos jogviszony keretében írjon ki pályázatot, 5 éves időtartamra, bruttó 300 eFt/hó díjazás mellett. A pályázat a Pannon Lapokban (Veszprém és Zala Megyei Napló), a Badacsony Újságban és a Honlapon jelenjen meg. A pályázat beérkezésének határideje 2014. június 2. A pályázatokat zárt borítékban személyesen vagy ajánlott postai küldeményként kell eljuttatni a város Polgármesteréhez címezve.

A pályázatok eredményes elbírálásával egyidejűleg a Badacsonytomaji VN. Kft. jelenlegi ügyvezetőjét a Ptk. 3:25. §. (2) bekezdése alapján indokolás nélkül hívja vissza.”

elfogadását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-ába foglaltakra hivatkozással – minősített többség hiányában – nem támogatja.


Határidő:         azonnal

Felelős:                        Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

349/2014. (V.14.)  határozat

Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§-ába foglaltakra hivatkozással – minősített többség hiányában – nem támogatja azt a módosító indítványt, hogy a VN. Kft. ügyvezetői álláshelyére munkaszerződéses jogviszony keretében, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével kerüljön kiírásra a pályázat, a pályázó bérigényének megjelölése mellett.

Nem támogatja továbbá, hogy a pályázat a Pannon Lapokban (Veszprém és Zala Megyei Napló), a Badacsony Újságban és a Honlapon jelenjen meg, illetve a pályázat beérkezésének határideje 2014. június 2. 16.00 óra legyen.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

350/2014. (V.21.) számú határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

351/2014. (V.21.) számú határozat

Napirendi pont elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 21. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

1./ Kisfaludy ház bérleti szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

2./ MENÜ Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi  mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

ZÁRT ÜLÉS

1./ Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének a közétkeztetéssel  összefüggésben meghozott határozatainak végrehajtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

Székely István könyvvizsgáló


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

352/2014. (V.21.) számú határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – pontonkénti megtárgyalás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház szerződéstervezetét ismételten pontonként tárgyalja.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        4

353/2014. (V.21.) számú határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 8. pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetében a karbantartási feladatok a társasházi törvény szerint kerüljenek meghatározásra.

Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

354/2014. (V.21.) számú határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 8. pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 8. pontja kiegészül azzal, hogy a karbantartással kapcsolatos összes feladat a bérlőt terheli, eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

355/2014. (V.21.) számú határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – vagyonbiztosítás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 8. pontja kiegészül azzal, hogy káresemény bekövetkezésekor a bérlő köteles a munkát elvégeztetni. Amennyiben a keletkezett kárt a biztosító a vagyonbiztosítás alapján az önkormányzatnak megtéríti, ezen összeget az önkormányzat a bérlő rendelkezésére bocsátja.

Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        2


356/2014. (V.21.) számú határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 8. pont elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 8. pontját a megszavazott kiegészítésekkel együtt nem fogadja el.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

357/2014. számú határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 9. pont törlése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 9. pontját törli.


Határidő:            azonnal

Felelős:                              Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

358/2014. (V.21.) számú határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 3. pont elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 3. pontját az alábbiak szerint elfogadja:

-       „Jegyzékben nevesített” kifejezés helyett „birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített” megfogalmazás kerül.

-       A gondolatjelben lévő „- Bérbeadót terhelő 9./ pontban meghatározott munkák kivétel - „ megfogalmazás törlésre kerül.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

359/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – futamidő kezdetének meghatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 4. pontjában a futamidő kezdeteként a szerződés aláírásának napját jelöli meg.


Határidő:            azonnal

Felelős:                              Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

360/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 5. pont módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 5. pontjának első bekezdésében a „Bérlemény 4. pontban rögzített határozott időre eső bérleti díja” megfogalmazást támogatja.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

361/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 5. pont módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 5. pontjának második bekezdésből a 2024. évre vonatkozó részt„ – „és így tovább), azzal, hogy a 2014. éven a Bérlőt a teljes bérleti díj megfizetésére tekintettel már bérleti díj részletfizetési kötelezettség nem terheli, vagyis a Bérlőt terhelő bérleti díj, illetve bérleti díj részletek megfizetési kötelezettsége a jogviszony egyes éveire egyenlően kerül a Szerződő felek megállapodása alapján elosztásra” – törli.


Határidő:            azonnal

Felelős:                              Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

362/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 5. pont módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 5. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint fogalja el: „ – egy jogalapból származó, a szerződés kapcsán felmerülő, a Bérbeadóval szemben fennálló –„.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

363/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – bérleti díj befizetésének határideje


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 5. pontjában szereplő bérleti díj befizetési határidők helyett bérlő az első év kivételével, 2015-2023-ig terjedő időszakban a bérleti díjat egyösszegben, július 15-i határidővel köteles befizetni az önkormányzat részére.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        2

364/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – kaució


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy az önkormányzat számlájára befizetett kaució után keletkező kamat a bérlőt illesse meg, azzal a befizetett összeg növekedjen.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

365/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – napirend felfüggesztése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a napirend felfüggesztését.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  4

tartózkodás szavazatok száma:        1

366/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 10. pont, közüzemi szolgáltatások


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a szerződés tervezet 10. pontjának kiegészítését azzal, hogy „… a közüzemi számlák határidőre történő kiegyenlítéséről és ezen szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állásáról.”


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

367/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 11 pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezet 11. pontját elfogadja oly módon, hogy a 9. pontra történő utalás, illetve az utolsó előtti sorban – „ha azok nem a Bérbeadó terhére esnek” – megfogalmazás törlésre kerül.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        5

368/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 12 pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a szerződéstervezet 12. pontjából kerüljön ki az utolsó – „A bérlői egyetértési jog  gyakorlása és ekként az egyetértés hiánya, avagy a 2015. (Kettőezer-tizenötödik év) december 31. (Harmincegyedik) napját követő felújításban való esetleges Szerződő felek közötti megállapodás hiánya a Bérlő részéről nem minősül joggal való visszaélésnek, a jóhiszeműség és a tisztességesség elve megsértésének, avagy a Bérlőtől általában elvárható magatartás megsértésének, így az egyetértés hiányára és/vagy a megállapodás megkötésének elmaradására hivatkozással a jelen Szerződés a Bérbeadó által egyoldalúan meg sem szűntethető.” - bekezdés.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3

369/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 12 pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a szerződéstervezet 12. pontjának elfogadását az utolsó bekezdéssel  – „A bérlői egyetértési jog  gyakorlása és ekként az egyetértés hiánya, avagy a 2015. (Kettőezer-tizenötödik év) december 31. (Harmincegyedik) napját követő felújításban való esetleges Szerződő felek közötti megállapodás hiánya a Bérlő részéről nem minősül joggal való visszaélésnek, a jóhiszeműség és a tisztességesség elve megsértésének, avagy a Bérlőtől általában elvárható magatartás megsértésének, így az egyetértés hiányára és/vagy a megállapodás megkötésének elmaradására hivatkozással a jelen Szerződés a Bérbeadó által egyoldalúan meg sem szűntethető.” - együtt.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

370/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 13 pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezetben szereplő 13. pontot elfogadja.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2371/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 14 pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezetben szereplő 14. pontot elfogadja a következő módosítással: „… állagát rongálja vagy a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező vállalásokat nem tartja be.”


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

372/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 15 pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezetben szereplő 14. pontot elfogadja a következők szerint: „… 60 napon belül a bérlő nem kapja meg, úgy ezen 10 nap illetve a működési engedély tekintetében 60 nap elteltét követően legalább 15 napos felmondási idővel ...”


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

373/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 15 pont c./


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezetben szereplő 15. pont c./ bekezdéseként elfogadja azt a kiegészítést, hogy „ha a jogszabály így rendelkezik, a jogszabály rendelkezései szerint”.


Határidő:               azonnal

Felelős:                  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

374/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 16 pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezet 16. pontját elfogadja azzal, hogy a hivatkozást 19. pontra kell javítani.


Határidő:            azonnal

Felelős:                              Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0

375/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 17. pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezetben szereplő 17. pont törléséről dönt. Helyette „szerződésszegés esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók” megfogalmazás kerül be.


Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

376/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 20. pont módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezetben szereplő 20. pontot elfogadja azzal, hogy az utolsó bekezdés törlésre kerül.


Határidő:            azonnal

Felelős:                              Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

377/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 22. pont módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezetben szereplő 22. pontot elfogadja.


Határidő:            azonnal

Felelős:                              Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

378/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 3. sz. melléklet


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezet 3. számú mellékletét elfogadja a következők szerint:

-                     A Kisfaludy napok 2015-től évente kerülnek megrendezésre

-                     A  3. pont szövegszerű javaslatával egyetért

-                     A 4. pont törlésre kerül


Határidő:          azonnal

Felelős:                            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

379/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 8. pont


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezet 8. pontját elfogadja azzal, hogy a számviteli törvény szerinti karbantartási kötelezettség maradjon, feltéve ha az a rendeltetésszerű használathoz vagy a bérlemény üzemeltetéséhez szükséges.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

380/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete – 11. pont, pályázatok benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezet 11. pontját elfogadja azzal, hogy a tervezetben szereplő utolsó bekezdés úgy kezdődik, hogy „a jogszerű egyetértési jog gyakorlása és ekként az egyetértés hiánya…”.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0

381/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetét a jelen képviselő – testületi ülésen elhangzottak szerint elfogadja.


Határidő:      azonnal

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

382/2014. (V.21.)  határozat

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének aláírásaBadacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Kisfaludy-ház bérleti szerződésének, jelen ülésen elfogadott tartalmú bérleti szerződésének aláírására.


Határidő:        azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:                          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

383/2014. (V.21.) számú határozatot

MENÜ Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

384/2014. (V.21.) számú határozatot

MENÜ Kft. 2013. évi üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2013. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját 4.371 eFt mérleg főösszeggel és mínusz 134 eFt mérleg szerinti eredménnyel -  mely az eredmény tartalékot csökkenti. -  az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


385/2014. (V.21.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        6


386/2014. (V.21.)  határozat

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének a közétkeztetéssel összefüggésben meghozott határozatainak végrehajtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatának elfogadását.


Felelős:                               Krisztin N. László polgármester

Határidő:            azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


387/2014. (V.21.)  határozat

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének a közétkeztetéssel összefüggésben meghozott határozatainak végrehajtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a Menü Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgáló által feltárt hiányosságokat jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül szüntesse meg, a végrehajtásról szóló beszámolóját a Képviselő-testület felé haladéktalanul küldje meg.

A Képviselő-testület felkéri Székely István könyvvizsgálót a MENÜ Kft. utóellenőrzésére, illetve a jövőben sokkal szigorúbb beszámolási és elszámolási kötelezettséget követel meg.


Határidő:            azonnal

Felelős:                               Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


388/2014. (V.23.)  határozat

-       Jegyzőkönyvvezetőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné S. Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, elfogadja.

Határidő:      azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Kiadvány hiteles:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Badacsonytomaj, 2014. június 5.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

389/2014. (VI.05.) számú határozatot

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

390/2014. (VI.05.) számú határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:        dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  4

tartózkodás szavazatok száma:        0


391/2014. (VI.05.) számú határozatot

381/2014. (V.21.) sz. határozat visszavonása és új eljárás indítása –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát a 381/2014. (V.21.) sz.  képviselő-testületi határozat visszavonására és a Kisfaludy ház hasznosítása érdekében új eljárás indítására nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


392/2014. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozatot

–      382/2014. (V.21.) sz. határozat módosítása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 382/2014. (V.21.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi és utasítja Krisztin N. László polgármestert a Kisfaludy-ház bérleti szerződésének aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

szerződés aláírására: 2014.06.05.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

393/2014. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozatot

–      módosító indítvány – 382/2014. (V.21.) sz. határozat módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 035/26. hrsz-ú ingatlanon lévő felülépítmény (Kisfaludy ház) tisztasági meszelését határozta el. A képviselő – testület felkéri a Polgármester Urat a szükséges tisztasági falfestés azonnali hatállyal történő megrendelésére a legolcsóbb 410 eFt-os árajánlat alapján.

A képviselő–testület a tisztasági festés költségét a 2014. évi költségvetésének az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

394/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

395/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Képviselő-testület 387/2014.(V.21.) határozata  végrehajtásáról tárgyú napirend levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.06.12. soros nyílt ülésének napirendjéről a „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Beszámoló Badacsonytomaj Város Képviselő-testület 387/2014.(V.21.) határozata végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést leveszi.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

396/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2014. június 12-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéről a „7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)” napirendet leveszi.
 2. a 2014. június 12-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez

-        8. napirendi pontként felveszi Badacsonytomaj VN Kft. Felügyelő Bizottsága”

-        12. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Beszámoló Badacsonytomaj Város Képviselő-testület 387/2014.(V.21.) határozata végrehajtásáról”

-        13. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása”

-        14. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – BAHART részvények adásvétele”

 1. módosított napirendjét 13 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Brédáné Kis Gabriella kérelmezők képviseletében

2. A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet

Előterjesztő:        Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

3. 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

4. Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

5. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

6. Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év II. félév költségvetése

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

7. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

8. Badacsonytomaj VN Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

9. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:           Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:           Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:           Krisztin N. László polgármester

 1. 12. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása
 2. 13. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – BAHART részvények adásvétele

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

397/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a Nyár utca aszfaltozására azonos műszaki tartalomra szerezzen be három árajánlatot, majd a legolcsóbb árajánlatban szereplő összeggel megjelölve kerüljön sor a Nyár utcai ingatlantulajdonosok megnyilatkoztatása, hogy a költségek 50 %-át vállalják-e. Ezt követően a testület rendkívüli ülésen dönt a munka elvégzéséről.

Határidő:   elfogadásra azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

398/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását” az alábbiak szerint:

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárás típus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

Látogató központ létesítése

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122. §. (7)

Pályázat elbírálásától függően

Badacsonyi strand bejárati épületegyüttes felújítása

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122. §. (7)

2014. III. ne-gyedév

Árubeszerzések

-

-

Szolgáltatás beszerzések

Norvég pályázatban szereplő szolgáltatások beszerzése

Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás

Pályázat elbírálásától függően

Fő utca rekonstrukció terveztetése

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122. §. (7)

2014. III. ne-gyedév

Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a tervmódosítás megjelentetéséről.

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

399/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat törzsvagyonát képező, állami tulajdonú víziközművekhez kapcsolódó víziközművek tulajdonjogát a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (1) bekezdése alapján ingyenesen átruházza a Magyar Államra az alábbi feltételek teljesítése esetén:

 

 1. sürgetni kell a magántulajdonban lévő viziközmű hálózatok állami átvételét;
 2. kéri a csatornavagyon tekintetében a korábban befizetett lakossági önerő visszatérítését a lakosság részére;
 3. amennyiben törvényi vagy jogszabályi kötelezettség lenne a viziközművek továbbépítése, ezt a kötelezettséget az állam átvállalja.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal,

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

400/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről szóló beszámolót elfogadja.
 2. 2. Környezetvédelmi Alap fennmaradó részét az árkok rendbetételére, a vízelvezés megoldására kívánja felhasználni.
 3. 3. felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési teendőkről készítsen előterjesztést a Képviselő-testület rendkívüli ülésére, illetve a munkák elvégzésének költségeire vonatkozóan kérjen be árajánlatokat.
 4. 4. kéri a lakosságot, hogy jelezze az általuk fontosnak ítélt tisztítandó árkokat, csapadékvíz elvezető rendszereket.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

2.pontban foglaltakra 2014. költségvetési év

3.pontban foglaltakra rendkívüli testületi ülés

4.pontban foglaltakra folyamatos

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

401/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év II. félév költségvetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. megtárgyalta és elfogadja a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal és az önkormányzat 2014. évi általános tartalék terhére az edzői díjakat, mindösszesen 743.040,- Ft összegben biztosítja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére.
 3. 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.
 4. 4. elrendeli a kosárlabda, illetve a vízi sportok bevezetése lehetőségének vizsgálatát, bevonva a Tatay Sándor Általános Iskolát és a Badacsonytomaji Sportegyesületet.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződések előkészítésére és aláírására 30 nap

kifizetésekre szerződés szerint

4.pontban foglaltakra következő soros ülés

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

402/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

.          

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal pályázatokról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

403/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. Felügyelő Bizottsága

.          

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottságának lemondott tagjainak pótlására a későbbiekben tesz javaslatot, a döntésre rendkívüli ülés keretében kerül sor.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

404/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló – közvilágítás korszerűsítés tervezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezését a Vilenta Mérnökiroda Kft-től rendelje meg 1.000,-  Ft + ÁFA/lámpatest összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú tervezési (vállalkozói) szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

405/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.-vel kommunikációs megállapodás megkötését támogatja és az ehhez szükséges 50 eFt támogatást a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. 2. a Prémium című Veszprém megyei társasági magazin 2014. évi nyári számában való megjelenéshez a szükséges anyag megküldését elrendeli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

 

406/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló – multifunkcionális közösségi központ

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egry József Művelődési Központ multifunkcionális közösségi központtá alakításának tervezését nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

407/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló – badacsonyörsi fürdőhely csatornázása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyörsi fürdőhely csatornázására 3 millió forintot biztosít a 2014. évi fejlesztési tartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a 2014. évi költségvetési rendeletben a módosítás átvezetésére és annak a Képviselő-testület elé terjesztésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

408/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló – Egry sétány járdafelújítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az Egry sétány járdafelújítása kapcsán elrendeli, hogy az önkormányzathoz befolyó lakossági támogatások, illetve hozzájárulások kerüljenek átadásra a VN. Kft-hez a szükséges költségek fedezésére, valamint a beruházás bekerülési költségéből még hiányozó 370.080 forintot a 2014. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.
 2. 2. A támogatási szerződés előkészítésére felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, a szerződés aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza.
 3. 3. A VN Kft. felkéri a támogatási szerződés szerinti elszámolásra az államháztartási jogszabályok betartása mellett.
 4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a 2014. évi költségvetési rendeletben a módosítás átvezetésére és annak a Képviselő-testület elé terjesztésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

409/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Fitotron Kft. részére kiszámlázott kötbér

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy kilátó felújítása kapcsán a Fitotron Kft. részére kiszámlázott 628 eFt kötbér összegétől eltekint abban az esetben, ha a partner eláll az önkormányzattal szemben benyújtott 3.079.944,- Ft késedelmi kamat igényétől.

A Képviselő-testület felhatalmazza a fenti tartalmú megállapodás aláírására a Polgármestert.

 

Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

410/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi ivóvízhálózat szakértői vizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Benczúrné Lázár Éva szakértőt megbízza annak vizsgálatával, hogy a Badacsonyörsi ivóvízhálózat vízi közműnek minősíthető vagyontárgy-e. A 180 eFt + ÁFA szakértői díjat a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai szerint megelőlegezi a tulajdonosi közösség helyett, az összeget a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felkéri a Jegyzőt, hogy a Magyar Energetikai Hivataltól kérjen 15 napos határidő hosszabbítást.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

szerződés szerint

határidő módosításra 15 nap

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

 

411/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Veszprém Megye Érdemrend kitűntetésre javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megye Érdemrend kitűntetésre Dr. Bóka Istvánt és Dr. Kovách Zoltán urakat jelöli.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

412/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztések szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

 

413/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről – Felső bazársor hasznosítás helyi piacként

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Felső bazársor területét piac, illetve helyi termékbemutatóként kívánja hasznosítani, tekintettel arra, hogy az ott lévő épületek – felújító meszelést követően – raktározási célra hasznosíthatók, előtte pedig a közterület biztosított.
 2. 2. felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges rendeletmódosítás(oka)t készítse elő oly módon, hogy a lehetőséget helyi vállalkozók és termelők vehessék igénybe.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető polgármester

 

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

414/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

415/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

416/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Nyári napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Nyári napközi megszervezéséhez 2014. június 16 - július 31. közötti időszakban – hozzájárul és a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 300.000,- Ft erejéig a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját valamint a KLIK igazgatóját értesítse és a szükséges intézkedést tegye meg.
 3. Elrendeli Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítését.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

értesítésre 2014. június 15.

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

417/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Iskolai táboroztatáshoz kapcsolódó fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskolában 2014. évben – tanítási szünet idejében –folyó táboroztatás önkormányzathoz befolyó bevételének terhére az ügyeletet vállaló pedagógus részére nettó 50 eFt megbízási díjat biztosít.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

egyebekben nyári szünidei időszak

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

 

418/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Bahart részvények adás-vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződésben szereplő részvényárfolyam vizsgálatáról határoz, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságoknál az üzleti év vége az adott év május 31-e.

 

Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  6

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

419/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Bahart részvények adás-vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Siófok Város Önkormányzata által megküldött szerződésben szereplő fizetési kondíciókat – a vételár 10 %-át a szerződés aláírásától számított 15 napon belül, a különbözetet pedig 2014. szeptember 20-ig utalják át – nem fogadja el.

 

Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

 

420/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Bahart részvények adás-vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szindikátusi szerződésben leírtakat tekinti alapnak a fizetési feltételek meghatározása során.

 

Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

421/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

422/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. június 12-i zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

 1. 1. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás

Előadó: Dr. Magó Ágnes képviselő

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

423/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

-       Ad-hoc bizottság létrehozása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás lebonyolítására Ad hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Folly Péter, Forintos Ervin és Dr. Magó Ágnes képviselők.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

424/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

-       VN. Kft. ügyvezetőjének visszahívása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. KFT. jelenlegi ügyvezetőjét – Pásztor László urat – a Ptk. 3:25 §. (2) bekezdése alapján indokolás nélkül – a VN. Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményes elbírálását követő naptól – visszahívja.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

425/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Pályázati kiírás – felsőfokú végzettség  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírásban a felsőfokú végzettséget nem a pályázati feltételek, hanem az előnyök között jelöli meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

426/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Pályázati kiírás – bérezés  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírásban a bérezést nem határozza meg, bérigényét a pályázó jelölje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

427/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Pályázati kiírás – vezetői gyakorlat  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő javaslatát nem támogatja, miszerint a VN. Kft. ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó 5 éves vezetői gyakorlat szerepeljen a pályázati kiírásban.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

428/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Pályázati kiírás – pályázat beérkezésének határideje  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázatok beérkezésének határideje: 2014. július 15-én 16.00 óra.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

429/2014. (VI.12.)  képviselő-testületi határozat

Pályázati kiírás – pályázat közzététele  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírást a Pannon Lapokban, a „zöld” újságban és a Badacsony újságban illetve Badacsonytomaj Város Honlapján jelenteti meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

 

430/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

431/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Badacsonyi parkban játszótér kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Forintos Ervin képviselő

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

432/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

–      Badacsonyi parkban játszótér kialakítása -

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonyban a felső parkban a volt játszótér helyén új játszótér kialakításáról dönt – mobilizálható játékok alkalmazásával -, melyhez felkéri a műszaki osztályvezetőt, hogy még egy ajánlatot kérjen be. A Bahart részvények realizálódása után a kivitelezést legolcsóbb árajánlat alapján kell megrendelni, a munkát 3 héten belül be kell fejezni.

2./ A képviselő – testület a játszótér kialakítására 3 millió forintot biztosít a 2014. évi költségvetésének fejlesztési tartalék terhére.

3./ A képviselő – testület a Jegyzőt felkéri, hogy a 2014. évi költségvetési tartalékban bekövetkezett változást az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési rendeletében vezesse át, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezetet a következő soros ülésre készítse elő.

 

Határidő: 1.) 2014. július 15.

2.) 2014. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr.Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

433/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

–      Badacsonyi parkban játszótér kialakítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 3 napon belül folytasson személyes tárgyalást a Bahart-tal a részvények ügyében Siófok város Polgármesterével, annak érdekében, hogy az önkormányzat 2014. évben tervezett beruházásai határidőre megvalósulhassanak.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, tárgyalás lefolytatására 3 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

 

434/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

 1. Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről  -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

435/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24. napján megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Badacsonyörsi strand ügye

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet képviselő

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

436/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

–      Badacsonyörsi strand ügye -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes szándéknyilatkozatát fejezi ki a badacsonyörsi fürdőhely (volt badacsonyörsi kemping területe) 35 %-os tulajdonosát képviselő Villa Park Badacsony Kft. végelszámolásában arról, hogy az ingatlanok értékesítése kapcsán – amennyiben értékesítésre kerül sor – előzetes vételi szándékot jelent be.

Az ügyben további tárgyalások folytatásáról határoz, melyre megbízást ad Krisztin N. László polgármesternek és Simonné Visi Erzsébet képviselőnek, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület bevonásával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!