Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évben meghozott határozatai II.


216/2013.(III.14.) határozat
-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Forintos Ervin és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      6
nem szavazatok száma:                      0
tartózkodás szavazatok száma:           1


217/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendekhez 26. napirendi pontként felveszi a „26. napirend pont A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéről”


Utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5
nem szavazatok száma:                      0
tartózkodás szavazatok száma:           2
218/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendekhez 27. napirendi pontként felveszi a „27. napirend pont A 152/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat alapján a Neolit per kapcsán kártérítési igény bejelentésének kezdeményezése”.


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      4
nem szavazatok száma:                      3
tartózkodás szavazatok száma:           0
219/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendekhez 27. napirendi pontként felvett  „27. napirend pont A 152/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat alapján a Neolit per kapcsán kártérítési igény bejelentésének kezdeményezése”. napirendi pontot képviselői indízványra zárt ülésen tárgyalja.


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      7
nem szavazatok száma:                      0
tartózkodás szavazatok száma:           0
220/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Napirendek sorrendiségének változtatására javaslat és napirendek elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a meghívó szerinti 26. napirendi pontot 10. napirendként “A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéről” tárgyalja és a napirendi pontokat az alábbiak szerint jóváhagyja:


Napirendi pontok:


1. Javaslat alpolgármester személyéreElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
2. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
3. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáraElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
4. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
5. Javaslat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságárólElőterjesztő: Folly Péter képviselő
6. „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzataElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Meghívott: Fodor József igazgató
7. BVKI Alapító Okirat módosításárólElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Meghívott: Fodor József igazgató
8. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kérelemElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Meghívott: Fodor József igazgató


9. VN. Kft-től a sportpálya karbantartására vonatkozó tájékoztató anyag elkészítését.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Meghívott: Pásztor László ügyvezető
10. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
11. HÉSZ módosításához programterv elfogadásaElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Meghívott: Klie Zoltán ügyvezető
12. Óvodás gyermekek kíséreteElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
13. Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok.Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
14. Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV vonatkozásábanElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Badacsonytomaj 0245 hrsz-ú ingatlan állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat ingatlancsere útjánElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozatElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
17. Káptalantóti gyermekek szállításához további költségek kimutatásáhozElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
18. Képviselő-testület bizottságainak további működtetésérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
19. Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslatElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
20. Önkormányzati ingatlanok rendezéseElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
21. Börcsök Jenőné kérelme Alsó bazársoron lévő üzlethelyiség bérletéreElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
22. Tamás Istvánné szolgalmi jog bejegyzési kérelmeElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
23. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekrőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásárólElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester


26. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekrőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester


ZÁRT ÜLÉS:


27. A 152/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat alapján a Neolit per kapcsán kártérítési igény bejelentésének kezdeményezéseElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, jogi képviselő


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      3
nem szavazatok száma:                      4
tartózkodás szavazatok száma:           0
221/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
1. Alpolgármester választásról -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással elutasította Orbán Péter Badacsonytomaj város alpolgármesterré választását.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      7
nem szavazatok száma:                      0
tartózkodás szavazatok száma:           0
222/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
2. Napirendi pontok sorrendiségének változtatására -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Klie Zoltán ügyvezető kérésének helyt adva a határozattal elfogadott 10. napirendi pontot „A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéről” 3. napirendi pontként és a 11. napirendi pontot „HÉSZ módosításához programterv elfogadása” 4. napirendi pontként tárgyalja.


Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
2

tartózkodás szavazatok száma:
1
223/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-                    SZMSZ módosító indítvány –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet      képviselő módosító indítványát elfogadja és az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati             rendelet – 5.§ (3) d) pontját módosítja és annak második részét „maximum egy oldal   terjedelemben” szövegrészt hatályon kívül helyezi.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
3

nem szavazatok száma:
4

tartózkodás szavazatok száma:
0224/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek    Bizottságának további működtetéséhez kapcsolódóan elutasítja, a bizottság megszüntetését és a Pénzügyi Bizottság 5 képviselővel és kültaggal történő további működését.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
3


225/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
SZMSZ módosító indítvány –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja és az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 55.§ (1) bekezdését módosítja akként, hogy
„A bizottság létszáma 5 fő. Elnökből és 4 tagból áll, akik közül az elnök és 2 tag települési képviselő, 2 tag pedig nem települési képviselő. A bizottság üléseit minden hónap első hetének szerdai napján 14.00 órai kezdettel tartja.”


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
0

nem szavazatok száma:
1

tartózkodás szavazatok száma:
6
226/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
SZMSZ módosító indítvány –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványát elutasítja és az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 64.§ (1) bekezdésének módosítását nem fogadja el, melyben az szerepel, hogy a „…...két alpolgármestert választ …...”.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
2

nem szavazatok száma:
4

tartózkodás szavazatok száma:
1
227/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-                    SZMSZ módosító indítvány –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  módosító indítványát elutasítja és az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 64.§ és 65.§ hatályon kívül helyezését nem fogadja el.
(1) bekezdésének módosítását nem fogadja el, melyben az szerepel, hogy a „…...két alpolgármestert választ …...”.
Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
3

tartózkodás szavazatok száma:
0
228/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-                    SZMSZ módosító indítvány –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd javaslatát elfogadja és  módosító indítványként befogdja az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 64.§-ának alábbiak szerinti módosítását és kiegészítését.
„64. § (1) A képviselő-testület a saját tagjai közül, a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. Az alpolgármester tevékenységét nem főállásban látja el.
(2) A polgármester egyazon ülésen mindaddig, de legfeljebb összesen háromszor köteles javaslatot tenni az alpolgármester személyére, amíg valamelyik, általa javasolt személy a képviselő-testület minősített többségű támogatását megkapja. Egyazon ülésen az alpolgármesteri tisztségre nem lehet jelölt ismételten az a személy, aki bármelyik szavazás során a Képviselő-testület minősített többségű támogatását nem szerzi meg.”


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0
229/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-                    SZMSZ módosító indítvány –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Lászlóné osztályvezető      javaslatát elfogadja és  módosító indítványként befogdja az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 4. mellékletének kiegészítését az alábbi szakfeladatokkal.
„841126 Önkormányzatok ls társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841402           Közvilágítás”


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0230/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        HÉSZ módosítás programterv elfogadása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város              Településrendezési eszközeinek módosítása Tervezési program – előzetes tájékoztatási szakasz     2013. március – MENHIR Bt. által előterjesztett dokumentum szerinti 1. pont „Hrsz. 681 ingatlan és övezete beépíthetőségének vizsgálata” javaslat szerinti továbbvitelét       támogatja.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth Márta osztályvezető
Klie Zoltán településtervező MENHIR Bt.


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1
231/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        HÉSZ módosítás programterv elfogadása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselő         munkacsoport létrehozására irányuló javaslatát elfogadja és feladatául megjelöli  a település         arculatával kapcsolatos jövőbeni feladatokat meghatározását és kidolgozását, valamint           testületi előterjesztés előkészítését.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth Márta osztályvezető
Klie Zoltán településtervező MENHIR Bt.
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
1

tartózkodás szavazatok száma:
2232/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        HÉSZ módosítás programterv elfogadása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet      képviselő  módosító indítványát jóváhagjya és Badacsonytomaj Város  Településrendezési          eszközeinek módosítása Tervezési program – előzetes tájékoztatási szakasz 2013. március –        MENHIR Bt. által előterjesztett dokumentum elfogadását nem részleteiben, hanem    lakossági észrevételezést követően fogadja el.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth Márta osztályvezető
Klie Zoltán településtervező MENHIR Bt.
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0
233/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        Településszemle jegyzőkönyve -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji            Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a 2013. március 13. napján megtartott       településszemléről felvett jegyzőkönyvet  az előkészítő szervezetnek küldje meg.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
2

nem szavazatok száma:
1

tartózkodás szavazatok száma:
4234/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselő         módosító indítványát elutasítja abban a vonatkozásban, hogy támogatást ne kaphasson olyan       civil szervezet, amelynek tagja, elnöke, képviselője polgármester, alpolgármester vagy           képviselő.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0235/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
3. Napirendi pontok sorrendiségének változtatására -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgárőrség vezetőjének kérését elfogadva a határozattal jóváhagyott 18. napirendi pontot „Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat” 9. napirendi pontként tárgyalja.


Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


236/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben – már korábban        elfogadott időpont alapján – július 19-augusztus 4. között megrendezi a „Folyékony   Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek rendezvényt, melynek szervezőjeként a        Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületet kéri fel.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0237/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben megrendezésre         kerülő „Folyékony     Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek rendezvényhez             kapcsolódóan tárgyalópartnerként             Laposa Bence urat elfogadja a           Badacsonyi CÉH       Turisztikai Egyesület javaslatára.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0238/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 013. évben megrendezésre           kerülő „Folyékony     Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek rendezvényhez             kapcsolódóan
felkéri a Badacsonyi CÉH Turisztikai          Egyesület, hogy a 2013. évi áprilisi soros ülésre készítsen költségvetési tervet,felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és az egyesület elnökét, hogy készítsék elő az együttműködést megalapozó megállapodás tervezetét

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben 2013. április soros ülés
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Laposa Bence szervező részérőlSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
3


239/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 013. évben megrendezésre           kerülő „Folyékony     Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek rendezvényhez             kapcsolódóan
a Részvételi Szabályzat szerint a Borkaputól a volt Halászkert Étterem részen biztosítja a férőhelyeket a szervező részére, így 15+2 férőhelyet,a területek bérletével támogatja a rendezvényt,elfogadja, hogy a területbérletet a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület szedi be összegszerűen és dátumban a befizetés rendjét a szervező határozza meg, valamint a megállapodásban a min. érték rögzítésre került.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben folyamatos az elszámolásig megállapodás szerint
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Laposa Bence szervező részéről
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
2

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
5240/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ahhoz kapcsolódóan, hogy           hány közterületet és mekkora méretben engedélyez értékesíteni a Borhét ideje alatt elutasítja Nagy úr és kereskedő társai által javasolt 20 hely közterület igényét.


Határidő: elfogadásra azonnal   
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Laposa Bence szervező részéről
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0241/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és engedélyezi a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület által javasolt – miszerint hány közterületet és mekkora méretben engedélyez értékesíteni a Borhét ideje alatt – 20 + 10 hely közterület igényét.

Határidő: elfogadásra azonnal   
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Laposa Bence szervező részéről


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1242/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítás a


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a soron következő – 2013. április – ülésére elrendeli a közterület használat rendjéről a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását akként, hogy külön szerepelteti a Borhét idejére vonatkozó tételeket.felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosítására vonatkozó tervezetet készítse elő.
Határidő: elfogadásra azonnal   
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
2

nem szavazatok száma:
4

tartózkodás szavazatok száma:
1243/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata – közterületek értékesítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a CÉH Turisztikai Egyesület közterületek értékesítésére vonatkozó kérelmét.

Határidő: elfogadásra azonnal   
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Laposa Bence szervező részéről


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1244/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát és elrendeli, hogy résztvevők a szervezőnek a díjat legkésőbb 2013. június 15-ig fizessék meg, ellenkező esetben a – határidőig díjat nem fizető – résztvevő-jelentkező automatikusan kizárásra kerül és helyébe a jelentkezési listán soron következő lép.


Határidő: elfogadásra azonnal   
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Laposa Bence szervező részéről


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0245/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzatát a jóváhagyott módosításokkal elfogadja.felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal   
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Fodor József igazgató
Laposa Bence szervező részérőlSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0246/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesülettel kötendő megállapodás 6. b) pontjában összekötőként az egyesület részéről Mórocz István elnök személyét elfogadja.


Határidő: azonnal          
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0247/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesülettel kötendő megállapodásban rögzített 5. a) és m) pontjához kapcsolódóan elfogadja tájékoztatási kötelezettsége vonatkozásában elfogadja, hogy az egyesület évente kétszer beszámol tevékenységéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint szakmai munkájáról és az együttműködésről május hónapban.


Határidő: azonnal          
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0248/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadja és a Polgárőr Egyesülettel kötendő megállapodás 5.h) pontját a következők szerint hagyja jóvá  „h./ A 2013. évi költségvetésében az egyesületet az önkormányzat 350 eFt összeggel támogatja. Ezt követően pedig az éves költségvetésében anyagi lehetőségének függvényében támogatást nyújthat.”Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
megállapodás aláírására 15 nap
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0249/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        BVKI Alapító Okirat módosítása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az okiratokat aláírjautasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a törzskönyvi átvezetésnek határidőben tegyen eleget.

Határidő: elfogadásra azonnal
Törzskönyvi átvezetési kérelem benyújtására 8 nap
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Tamás Lászlóné osztályvezető
249/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv
1. Neve: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye2. Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési,  múzeumi és egyéb kulturális, valamint  közösségi, társadalmi tevékenység, nyilvános könyvtári szolgáltatás.
TEÁOR:           47.59  Bútor, világítási eszközök, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem
47.61  Könyv kiskereskedelem
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
90.01 Előadó- művészeti tevékenység
90.04 Kulturális Műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.05 Közművelődési tevékenységek
93.29 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4. Szakágazati besorolás: 841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása
5. Alaptevékenysége, és a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenysége: Ingatlanok, területek bérbeadása, rendezvények szervezése,lebonyolítása, kiállítások szervezése, szórakoztató és művészeti tevékenység, kiskereskedelmi tevékenység.(hatályos 2012. január 01.-től)

Ágazat száma és megnevezése
Alágazat száma és megnevezése
Szakágazat száma és megnevezése
Államháztartási szakágazat száma és megnevezése

68 Ingatlanügyletek
682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

90 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység
900  Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység
90.01 Előadó- művészeti tevékenység
900124  Egyéb előadó- művészeti tevékenység

90 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység
900  Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység
90.04 Kulturális Műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
900400  Kulturális Műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
910  Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
910  Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
910203 Múzeumi, kiállítási tevékenység

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
910  Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
91.05 Közművelődési tevékenység
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

93 Sport, szórakoztató és szabadidős  tevékenység
932  Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
93.29 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
932919 Egyéb szórakoztatási tevékenység

6. Vállalkozási tevékenységek, és ezek arányainak hatása a szerv kiadásaira:A költségvetési szerv Vállalkozási tevékenységet nem lát el.

7. Működési területe: Badacsonytomaj Város  közigazgatási területe8. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.
9. Az intézmény besorolása:Gazdálkodási jogkör alapján: Önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
Pénzügyi gazdasági feladatait Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági-pénzügyi szervezete látja el. (8258 Badacsonytomaj Fő u.14.)
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási   rendje:A költségvetési szerv vezetőjének megbízására pályázat útján a fenntartó Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén hozott döntése alapján kerül sor. A megbízás határozott időre szól. A vezető felett – fegyelmi intézkedés kivételével – a munkáltatói jogokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXII. Törvény az irányadó, valamint munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadó.
12. Alapító neve és címe: Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata13. Az intézmény típusa: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye14. Telephelyei, címe: Városi Könyvtár  8258 Badacsonytomaj, Fő.u. 29.Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.
Egry József Múzeum: 8261 Badacsony Egry Sétány 21.
Tájház 8258 Badacsonytomaj Kert u. 25.
15. A feladatellátást szolgáló önkormányzati  vagyon:Ingatlanok  helyrajzi számai:
Badacsonytomaj Római u.69.          792 hrsz,
Badacsonytomaj Fő.u. 29.               608 hrsz,
Badacsonytomaj Kert u. 25.            116/5 hrsz.
Az ingó vagyont, az intézményi leltár tartalmazza
16. A vagyon feletti rendelkezés joga:Az intézmény használatában álló ingó és a 15. pont szerinti ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van.

Badacsonytomaj, 2013. március 14.


Krisztin N. László.
polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Záradék:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 249/2013.(III.14.) határozatával hagyta jóvá.Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyzőMÓDOSÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2012.(IV.25.) határozatával elfogadott alapító okiratát módosítja és az alábbi – módosító – alapító okiratot adja ki Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vonatkozásában:

Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:“14. Telephelyei, címe: Városi Könyvtár  8258 Badacsonytomaj, Fő.u. 29.
Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.
Egry József Múzeum 8261 Badacsony Egry Sétány 21.
Tájház 8258 Badacsonytomaj Kert u.25.”

Badacsonytomaj, 2013. március 14.


Krisztin N. László
polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző


Záradék:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 249/2013.(III.14.) határozatával hagyta jóvá.
Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
2

nem szavazatok száma:
3

tartózkodás szavazatok száma:
2250/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        BVKI közművelődési érdekeltségnövelő támogatása és önerő biztosítása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő módosító indítványát elutasítja, miszerint a 4/2004.(II.20) NKÖM rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével a  helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz 600.000,- Ft önerőt biztosít a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye részére, mely összeget a 2013. Borhét ideje alatt beszedett közterület-foglalási díjak terhére biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
2

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
5251/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-        BVKI közművelődési érdekeltségnövelő támogatása és önerő biztosítása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye részére 600.000,- Ft önerő 2013. évi általános tartalék terhére történő biztosítását.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
1

tartózkodás szavazatok száma:
2


252/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-                     VN Kft. Sportpálya karbantartása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a sportegyesület közgyűlésének összehívását, melyre egyben felkéri Krisztin N. László polgármestert és ezzel egyidejűleg a VN. Kft. előterjesztés szerinti formában benyújtott Sportpálya karbantartására vonatkozó anyagát nem fogadja el. Felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy Üzleti tervében külön soron szerepeltesse a sportpályák karbantartását és saját hatáskörben rendeljen hozzá költségeket.


Határidő: azonnal
Egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Pásztor László VN Kft. ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


253/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Napirendi pontok sorrendiségének változtatására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozattal jóváhagyott 11. napirendi pontot „Óvodás gyermekek kísérete” és a 16. napirendi pontot „Káptalantóti gyermekek szállításához további költségek kimutatásához” napirendeket együttesen a 13. napirendi pontként tárgyalja.


Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


254/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Óvodás gyermekek kísérete és káptalantói gyermekek szállításához kapcsolódó költségek kimutatása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatát elfogadja és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a járulékos költségek felmérése érdekében készítsen kimutatást a jármű üzemeltetésével kapcsolatban és terjessze a képviselő-testület soron következő – 2013. április – ülésére.Simonné Visi Erzsébet képviselő indítványát elfogadja, hogy a jelenlegi vállalkozó Budai Tibor – Badacsonytomaj – megbízása tartson a végleges döntés meghozataláig.felhatalmazza a polgármester a 2. pontban rögzített eseti megbízási szerződés aláírására.
Határidő: elfogadásra azonnal
pont 2013. áprilisi – soron következő – testületi ülésfolyamatosFelelős: Krisztin N. László polgármester
Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
0

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
6


255/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Óvodás gyermekek kísérete -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Attila és a badacsonyörsi szülők óvodás gyermekek utaztatása tárgyában írt megkeresését megtárgyalta és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ (7) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek terhére a badacsonyörsi gyermekek utaztatását önként vállalt feladatként teljesíteni nem tudja.
Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


256/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
60 hrsz-ú ingatlant
a MÁV felé csereterületként felajánlja. Amennyiben a MÁV a területcserét nem támogatja, a helyben élő polgárok felé művelési céllal meghirdeti a jogszabályi előírások megtartása mellett.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
60
1/1
182
beépítetlen terület
MÁV alatti terület

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

257/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
248/1 hrsz-ú ingatlant
értékbecslést követően az elővásárlási joggal rendelkező felépítmények tulajdonosainak értékesítésre felajánlja a jogszabályi előírások megtartása mellett.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
248/1
1/1
3357
Gazd.ép.udvar
Petőfi út 18.


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

258/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
712, 718, 720, 722 hrsz-ú ingatlant
értékbecslést követően a felépítmények tulajdonosainak értékesítésre felajánlja a jogszabályi előírások megtartása mellett, illetve területcserére tesz javaslatot az út melletti területeken, amennyiben arra lehetőség van.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő

Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
712
1/1
89
Beépítetlen terület
Nagykörút
718
1/1
15
Beépítetlen terület
Nagykörút
720
1/1
79
Beépítetlen terület
Nagykörút
722
1/1
105
Beépítetlen terület
Nagykörút


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

259/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
925/3 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az ingatlan adott bérleti jogviszony keretében hasznosítva van-e. Amennyiben a hasznosítás nem történik meg az érintett területen kéri az ingatlant érintően előterjesztés előkészítését. Egyidejűleg elfogadja Rajzó Ildikó képviselő indítványát, amely új szerződések megkötése esetén kötelezettségként rögzíti az elöregedett szőlő tőkék pótlását.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
925/3
1/1
6404
Beépítetlen terület (szőlő)
Kossuth L. utca

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
2

260/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
1466/2 hrsz-ú ingatlant
értékbecslést követően értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
1466/2
1/1
8341
Beépítetlen terület
Móricz Zs. út

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

261/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
1889/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a jóhiszemű használókat keresse meg és kössön velük megállapodást, illetve vételre felajánlja részükre az ingatlant a jogszabályi előírások megtartása mellett.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
1889/8
1/1
2932
Beépítetlen terület
Arborétum útSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

262/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
2055 hrsz-ú ingatlant
felkéri a HÉSZ készítőjének figyelmét felhívva a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálják meg az ingatlan  beépíthetőségét és tegyék lehetővé a jogszabályi előírások megtartása mellett, hogy az önkormányzat építési telekként értékesíthesse azt.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
2055
1/1
633
Beépítetlen terület
Szőlő u. Pigál parkoló
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

263/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
2191 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
felkéri a HÉSZ készítőjét és a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálják meg építési telek kialakításának lehetőségét, illetve parti sétány vagy csónakkikötő kialakítását.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
2191
1/1
3997
Beépítetlen terület
Fűzfa utca
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

264/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
2267 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
felkéri a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálják meg az ingatlan  hasznosítási lehetőségeit.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
2267
1/1
2748
Beépítetlen terület
Petőfi út végén

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

265/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
2945, 2953, 2942, 2949 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a területet használókat keresse meg használati céllal és a HÉSZ készítése során legyen figyelemmel arra, hogy koncepcionális feladathoz köthető-e, amennyiben nem, akkor a jogszabályi előírások megtartása mellett értékesíti.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
2945
1/1
466
mocsár
Széchenyi út alatt
2953
12/16
1540
Beépítetlen terület
Széchenyi út alatt

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

266/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
078/1 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a vizsgálja meg a terület szabadidős funkcióit, amely kapcsolódóik az ún. edzőpályához.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
078/1
1/1
2321
szántó
Edzőpálya mellett
097
1/1
3027
erdő
Csángópince alatt
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

267/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0133, 135/1-2,7 és 0138/7 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában Rajzó Ildikó képviselő javaslatát elfogadja, hogy a VN Kft. vegye át vagyonkezelésbe.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0133
1/1
1573
Gyep, legelő
Káptalantóti út
0135/1
1/1
2733
szőlő
Káptalantóti út
0135/2
1/1
1161
szőlő
Káptalantóti út
0138/7
1/1
632
szántó
Káptalantóti út
0138/69
1/1
1076
szántó
Káptalantóti út


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

268/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0160/30, 32, 34, 37, 38, 43-46, 49-50, 53-54, 63-66,
0163/15-17, 19-27, 29-31, 34, 45 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy folytasson tárgyalásokat esetleges területcserével egy helyrajzi szám alá történő telekalakítás tárgyában.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0160/30
1/1


erdő
Büdöskúti dűlő
0160/32
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/34
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/37
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/38
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/43
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/44
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/45
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/46
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/49
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/50
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0160/53
1/1


gyep, legelő
Büdöskúti dűlő
0160/54
1/1


gyep, legelő
Büdöskúti dűlő
0160/63
1/1


gyep, rét
Büdöskúti dűlő
0160/64
1/1


gyep, rét
Büdöskúti dűlő
0160/65
1/1


gyep, rét
Büdöskúti dűlő
0160/66
1/1


gyep, rét
Büdöskúti dűlő
0163/15
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0163/16
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0163/17
1/1


erdő
Büdöskúti dűlő
0163/19
1/1


gyep, legelő
Büdöskúti dűlő
0163/20
1/1


gyep, rét
Büdöskúti dűlő
0163/21
1/1


gyep, rét
Büdöskúti dűlő
0163/22
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0163/23
1/1


gyep, rét
Büdöskúti dűlő
0163/24
1/1


gyep, rét
Büdöskúti dűlő
0163/25
1/1


gyep, legelő
Büdöskúti dűlő
0163/26
1/1


gyep, legelő
Büdöskúti dűlő
0163/27
1/1


gyep, legelő
Büdöskúti dűlő
0163/29
1/1


gyep, legelő
Büdöskúti dűlő
0163/30
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0163/31
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0163/34
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő
0163/45
1/1


szántó
Büdöskúti dűlő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

269/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0163/46, 47, 49-51, 54, 56, 58, 65, 72, 79, 85, 88, 102-105, 111,112 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy folytasson tárgyalásokat esetleges területcserével egy helyrajzi szám alá történő telekalakítás tárgyában.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0163/46
1/1
205
szántó
Szénégető dűlő
0163/47
1/1
164
szántó
Szénégető dűlő
0163/49
1/1
27
szántó
Szénégető dűlő
0163/50
1/1
201
szántó
Szénégető dűlő
0163/51
1/1
3450
szántó gyep legelő
Szénégető dűlő
0163/54
1/1
127
szántó
Szénégető dűlő
0163/56
1/1
187
szántó
Szénégető dűlő
0163/58
1/1
50
szántó
Szénégető dűlő
0163/65
1/1
786
szántó
Szénégető dűlő
0163/72
1/1
1632
szántó
Szénégető dűlő
0163/79
1/1
1195
szántó
Szénégető dűlő
0163/85
1/1
1171
szántó
Szénégető dűlő
0163/88
1/1
1935
szántó
Szénégető dűlő
0163/102
1/1
4094
szántó
Szénégető dűlő
0163/103
1/1
355
szántó
Szénégető dűlő
0163/104
1/1
354
szántó
Szénégető dűlő
0163/105
1/1
354
szántó
Szénégető dűlő
0163/111
1/1
39
szántó
Szénégető dűlő
0163/112
1/1
278
szántó
Szénégető dűlő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

270/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0164 hrsz-ú ingatlan
és az előterjesztés 11.oldalán szereplő és alább színessel jelölt önkormányzati ingatlanok
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy folytasson tárgyalásokat esetleges területcserével egy helyrajzi szám alá történő telekalakítás tárgyában.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

271/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0173 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálja meg Forintos Ervin képviselő segítségével a bérbeadás lehetőségét.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester és Forintos Ervin képviselő
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő

Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0168/9
1/1
3890
Játszótér, pihenő park
Csigáskuti út
0168/13
1/1
8929
Gyep, rét
Csigáskuti út
0173
1/1
6606
Gyep, rét
Csigáskuti útSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

272/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0178/12, 0178/16, 0179 és 0181 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálja meg a területcsere lehetőségét és Rajzó Ildikó képviselő javaslatát elfogadva vizsgálja meg azt is, hogy szomszédossá tudnak-e válni az önkormányzati ingatlanok.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0178/12
0178/12
201
Gyep,rét
Szolgáltató mögött
0178/16
0178/16
1003
Gyep,rét
Szolgáltató mögött
0179
0179
2151
Gyep,rét
Szolgáltató mögött
0181
0181
5372
Gyep,rét
Szolgáltató mögött


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
1

nem szavazatok száma:
2

tartózkodás szavazatok száma:
3

273/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0185/2, 0186/19 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában Rajzó Ildikó képviselő javaslatát elutasítja út kialakítása tekintetében.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0185/2
1/1
1666
Gyep, rét
Alsó Kolónia alatt
0186/19
1/1
1047
Gyep, rét
Alsó Kolónia alatt


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
1

tartózkodás szavazatok száma:
1

273/A/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0185/2, 0186/19 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában értékbecslést követen a jogszabályi előírások megtartása mellett értékesíti.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

274/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0187, 0189, 0190/6 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálja meg a területcsere lehetőségét és tegyen kísérletet az ingatlanok egy tömbbe kerülésére, majd azt követően elrendeli az ingatlan bérbeadását.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0187
1/1
10339
Gyep, rét
Csigáskuti játszótértől
0189
1/1
5166
Gyep, rét
Csigáskuti játszótértől
0190/6
1/3
3536
Gyep, rét árok
Csigáskuti játszótértől


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

275/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva a tulajdonát képező
0214/1,3,4 hrsz-ú ingatlanokat
a jogszabályi előírásokat megtartva értékesíti értékbecslés után.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0214/1
2/10
5036
szántó
Major út- kezelő: Önk
0214/3


1848
szántó
Major út- kezelő: Önk
0214/4
6/24
772
szántó
Major út- kezelő: Önk


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1

276/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0214/50, 53 hrsz-ú ingatlanokat
a jogszabályi előírásokat megtartva értékesíti értékbecslés után.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0214/50
1/1
1119
szántó
Major út - vízmosás
0214/53
1/1
1424
szántó
Major út - vízmosás
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

277/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0256/2 hrsz-ú ingatlan
Vonatkozásában elrendeli, hogy a VN Kft. az ingatlant művelje meg és értékesítse az akácfát utólagos elszámolással.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0256/2
1/1
3666
szántó
Major út Vágásban


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

278/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0257 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában elfogadja Rajzó Ildikó képviselő javaslatát, miszerint az ingatlan kitisztítása után meg kell vizsgálni a bérbeadás és elidegenítés lehetőségét. Felkéri a Műszaki Osztályt a közreműködésre.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0249/12
1/1
3508
Szőlő és árok
Hegyalja út
0257
1/1
4313
Gyep, rét
Szépkilátó út
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1

279/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0249/12 hrsz-ú ingatlanokat
vonatkozásában elfogadja Rajzó Ildikó képviselő javaslatát, miszerint az ingatlan kitisztítása után meg kell vizsgálni a bérbeadás és elidegenítés lehetőségét. Felkéri a Műszaki Osztályt a közreműködésre.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

280/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0257/1 hrsz-ú ingatlant
a jogszabályi előírásokat megtartva területcserére felajánlja a MÁV felé.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0257/1
1/1
5892
Gyep, legelő
Fűzfa utca - Varga Kft
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

281/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0268/1 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában elrendeli a talajegyengetést és felkéri a VN Kft-t, hogy olyan felületet alakítson ki, mely könnyen művelhetővé teszi a területet.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0268/1
1/1
5795
szántó
Vasúti part, Fűzfa utca
0279/33
1/1
1998
nádas
Vasút alatt
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

282/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0279/33 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy egyeztessen a Nemzeti Park Igazgatósággal területcsere ügyében.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0268/1
1/1
5795
szántó
Vasúti part, Fűzfa utca
0279/33
1/1
1998
nádas
Vasút alatt


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

283/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
0280/11 és 26 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy egyeztessen a Nemzeti Park Igazgatósággal területcsere ügyében.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Hrsz
Tulajdon
m2
Művelési ág
Helye
0280/11
1/1
1895
Gyep, rét, árok
Állomás alatt
0280/26
1/1
1586
Gyep, rét, árok
Állomás alatt


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
3

284/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
107 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában
Simonné Visi Erzsébet és Dr. Magó Ágnes képviselők módosító indítványát elfogadja, hogy az önkormányzat quázi vállalkozási tevékenységet folytatni, a Fő utca felé üzletek kialakításával, az ingatlan másik részéből inkubátor ház vagy lakások kialakításával.
Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a lehetőségeket vizsgálja meg és tegyen javaslatot.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
3

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
4

285/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
107 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság javaslatát elutasítja (az ingatlan értékesítése tárgyában).


Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

286/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
106/2 hrsz-ú (Kert utcai garázs) ingatlan
vonatkozásában az ingatlan funkciómegtartását rendeli el.


Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
2

287/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Fő u. 23. sz. alatti ingatlan
vonatkozásában Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja és javasolja az ingatlanok egy helyrajzi szám alá történő összevonását (telekalakítást) és kulturális központ kialakítását.
Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a lehetőségeket vizsgálja meg és tegyen javaslatot.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1

288/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Fő u. 23-25-27. sz. alatti ingatlanok
vonatkozásában Folly Péter képviselő javaslatát elfogadja és felkéri a Műszaki Osztályt vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az egész épülettömbre kialakítható-e szociális jelleggel – idősek háza funkció.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

289/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Iskola u. 3. sz. alatti 734 hrsz-ú ingatlant értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelőSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

290/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Iskola u. (volt pékség) ingatlan
vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt vizsgálja meg a tulajdonviszonyokat,
majd készítsen előterjesztést a testület felé.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
2

291/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Művelődési Ház – 792 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában Folly Péter képviselő javaslatát elfogadja, miszerint stratégiai és önkormányzati értékmegőrzés és érdek szempontjából a hosszú távú településfejlesztési koncepció készítője tegyen javaslatot a funkció megtartására vagy annak megváltoztatására az állandó lakossághoz viszonyított hasznosítási céllal és azt a Településfejlesztési Koncepcióban szerepeltesse.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1

292/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Művelődési Ház – 792 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában elrendeli a HÉSZ készítőinek bevonásával, hogy szülessen végleges elhatározás, hogy a Badacsonytomaji Kultúra Háza hol és milyen időbeli ütemezéssel illetve finanszírozással valósulhat meg.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

293/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Felső Bazársor - 1239 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában elfogadja Folly Péter képviselő javaslatát, miszerint készüljön projektterv és annak értékesítése befektetői körnek önkormányzati és egyéb hasznosítással, vagy társasházzá alakítással, felújított üzletek, de vegyes – önkormányzat + befektető – hasznosítással.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

294/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Badacsony Rizling sori WC – 1289/11 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában felkéri Pásztor László ügyvezetőt, mérje fel az ingatlan felújítási igényeit és költségeit, melyre a soron következő ülésre készítsen előteresztést lehetőség szerint a Rizling sori vállalkozók bevonásával..

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

295/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Kiserdő út 1. (Angolház) – 1812 hrsz-ú ingatlant
bérbe adja a jogszabályi előírások megtartásával.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1

296/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Széchenyi u. 12. – 2469/2 hrsz-ú ingatlant
értékesíti a jogszabályi előírások megtartásával.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

297/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
2471/A/5 hrsz-ú ingatlant
bérbe adja a jogszabályi előírások megtartásával.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1

298/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Bányász strand ingatlant
vonatkozásában vizsgálja meg a Műszaki Osztály a csónakkikötő kialakításának lehetőségét.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

299/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Alsó Bazársor ingatlan
vonatkozásában vizsgálja meg a Műszaki Osztály a vállalkozási tevékenység folytatásának lehetőségét.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

300/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 48/92 tulajdonát képező
Római út 183. – 012/24 hrsz-ú ingatlant
értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1

301/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 48/92 tulajdonát képező
Kápolnavölgyi út 28. – 0263/2 hrsz-ú ingatlant
értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

302/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező
Badacsonylábdihegy, Kiskert u. 6. – 843 hrsz-ú ingatlant
értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető
Gerencsér Tamás műszaki üi.
Sipos Ferenc közter.felügyelő


303/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Badacsony Újság és TV pályázati kiírás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újság és Badacsony Televízió működtetésére vonatkozó előterjesztés szerint Pályázati felhívást elfogadja azzal, hogy a felhívásban kerüljön rögzítésre:
a Képviselő-testület fenntartja magának jogot a pályázatot eredménytelenné nyilvánítására,a pályázaton a felsorolt szervezeteken kívül kapjon meghívást a jelenlegi üzemeltető és az ÖBÖL TV,a pályázati kiírásnak legyen része a képújság üzemeltetése is, mint beárazandó költségvetési tétel/feladat.felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak.
Határidő: elfogadásra azonnal
pályázatra meghívás 8 nap
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


304/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Badacsony Újság és TV pályázati kiírás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Folly Péter módosító indítványát, miszerint a Badacsony Újság és Badacsony Televízió működtetésére vonatkozó előterjesztés szerint Pályázati felhívásban kerüljön rögzítésre:
a felvett műsorok interneten történő megjelentetése és televízió készüléken történő adása is képezze az árajánlat részét.felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak.
Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


305/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Badacsonytomaj 0245 hrsz-ú ingatlan területcsere ügye -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kezdeményezi az MNV Zrt-nél a Badacsonytomaj 0245 hrsz.-ú, 517 m2 alapterületű természetben külterületi kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlan vonatkozásában ingatlancserére vonatkozó megállapodás megkötését.csereingatlanként felajánlja a 1/1 tulajdonát képezőa)      Badacsonytomaj 073 hrsz kivett árok, 525 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke: 1.919.000,- Ft
b)      Badacsonytomaj 047 hrsz kivett vízmosás, 570 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke:654.000,- Ft
c)      Badacsonytomaj 2949 hrsz kivett beépítetlen terület, 442 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke:221.000,- Ft
d)      Badacsonytomaj 2945 hrsz kivett mocsár, 466 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke:63.000,- Ft
e)      Badacsonytomaj 1454/3 hrsz kivett beépítetlen terület, 581 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke: 477.000,- Ft
f)       Badacsonytomaj 2917 hrsz kivett beépítetlen terület és árok ,352 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke: 61.000,- Ft
g)      Badacsonytomaj 2918 hrsz kivett beépítetlen terület és árok ,346 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke: 67.000,- Ft
felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tárgyalások lebonyolítására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
1


306/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a központi háziorvosi ügyelet feladatait társulás útján kívánja ellátni és kezdeményezi az ügyelet kórháztól történő társuláshoz történő visszavételét.jelen előterjesztés 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a felmerült költségek esetén a lakosságarányos finanszírozás vállaljafelkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse

Határidő: elfogadásra azonnal;
értesítésre 5 munkanap;
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!