Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évben meghozott határozatai I.

8/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


9/2013.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


10/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

 1. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

11/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Óvoda)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

12/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Iskola)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

13/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetét. A Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság 50/2013. (I.23.) számú határozatában foglaltak, valamint az óvodavezető javaslata alapján a februári együttes ülés keretében újratárgyalják a napirendet.

 

Határidő: 2013. februári együttes ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

14/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - létszámról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja 2013. szeptember 01-ig a jelenlegi, 10 fős létszámkerettel történő gazdálkodást. (6 óvónő, 3 dajka, 1 konyhai kisegítő)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

15/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete – pedagógiai asszisztens foglalkoztatása 2013. szeptembertől

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében nem javasolja szerepeltetni 2013. szeptembertől pedagógiai asszisztens foglalkoztatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

16/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - gyermekétkeztetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolás módját a márciusi ülésen tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester:

 

17/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete – Erzsébet utalványról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében az Erzsébet utalvány tervezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

18/2013.(I.24.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


19/2013.(I.24.)  határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


20/2013.(I.24.) határozat

– Napirendi pontok módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványokat elfogadja az alábbiak szerint:

-          A meghívóban szereplő 6. napirendi pontot „Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadására” 2. napirendként,

-          a meghívóban 8. napirendként szereplő „Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről” szóló előterjesztést 3. napirendként

-          a meghívóban szereplő 9. napirendi pontot „VN. KFT. Karbantartási ütemtervéről” 4. napirendként

-          a meghívóban szereplő 10. napirendi pontot „VN. KFT. 2013. évi Üzleti tervéről” 5. napirendként

-          a meghívóban szereplő 11. napirendi pontot „VN. KFT. folyószámlahitel felvételére irányuló kérelméről” 6. napirendként

-          a meghívóban szereplő 14. napirendi pontot „Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről” 7. napirendként

-          a meghívóban szereplő 12. napirendi pontot „Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló” 8. napirendként

-          a meghívóban szereplő 21. napirendi pontot „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” 9. napirendként tárgyalja meg.

-          A Meghívóban szereplő 18. napirendi pontot „Badacsonytomaj VN. KFT. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a KFT. alapító okiratának módosítása” teljes egészében zárt ülés keretében tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

21/2013.(I.24.) határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 24. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 2. Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadására

Előterjesztő: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 3. Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Lukács Antalné ügyvezető

 

 1. 4. VN Kft. Karbantartási ütemtervéről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 1. 5. VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 1. 6. VN Kft. folyószámlahitel felvételére irányuló kérelméről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 1. 7. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21/2013.(I.24.) határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

 1. 9. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 10. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 12. Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

4.1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet

4.2. A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

4.3. A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 13. A települési hulladékszállítási díjakról szóló 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 14. Javaslat Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítására

Előterjesztő: Fodor József intézményvezető

21/2013.(I.24.) határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

 1. 15. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 16. Javaslat KEOP 5.5.0/A pályázat beadására és szakértői audit megrendelésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 18. Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 21. Egyéb aktuális ügyek, képviselői kérdések

 

21/2013.(I.24.) határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

Zárt ülés:

 1. 1. Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Busch Jánosné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet képviselő

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

22/2013.(I.24.) határozat

– javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással Krisztin N. László polgármester által Orbán Péter alpolgármesteri jelölését nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

23/2013. (I.24.)  sz. határozatot:

Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint fogadja el.

2013. április 16.   8,00 – 11,00

2013. április 17.   8,00 – 11,00

2013. április 18.   8,00 – 15,00

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

24/2013. (I.24.)  sz. határozatot:

Menü BT. 2013. évi üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü BT. 2013. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést a napirendről leveszi a bizottsági javaslatok hiányában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


25/2013. (I.24.) számú határozatot

- VN Kft. karbantartási tervéről és 2013. évi Üzleti tervéről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Badacsonytomaj VN Kft. 2013. évi Üzleti tervének és Karbantartási tervének átdolgozását kéri.

Felkéri fenti témák előterjesztőjét, hogy a képviselő-testület februári ülésére az üzleti- és karbantartási tervet dolgozza át, és azokat terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.

 

Határidő: soron következő 2013. februári ülés

Felelős: Pásztor László ügyvezető

 

26/2013.(I.24.) határozatot

- VN Kft. folyószámla hitel kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN Kft. folyószámlahitel kérelmére vonatkozó kérelmet megtárgyalta, azt jóváhagyólag[Dr.W-J.T.1] az előterjesztés szerint támogatja, legfeljebb 9 millió forint erejéig, legfeljebb 2013. december 31. napjáig fennálló futamidővel, a szerződés aláírását megelőző bemutatás terhe mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető


27/2013.(I.24.) határozatot

- A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az új Mötv. 143. § (4) d.pontja alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről terjessze elő rendelet tervezetét a szabálysértések kezelése érdekében.

 

Határidő:         legkésőbb 2013. áprilisi testületi ülés

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az előkészítésért

 

28/2013.(I.24.) határozatot

Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól, a településképi bejelentési eljárásról, valamint a településképi véleményezési eljárásról nem alkot rendeletet.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

29/2013. (I.24) sz. határozatot:

Javaslat Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, annak ismételt tárgyalására a költségvetés elfogadását követően visszatér.

 

Határidő:    folyamatos, de legkésőbb 2013. márciusi soros ülés

Felelős:      Fodor József intézményvezető

 

30/2013. (I.24)  sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9.000.000 Ft ügynöki díj kiadási jogcímek között történő feltűntetését nem javasolja,  mert nem teljesítésre hivatkozással a jogcímet tartalékok között helyezi el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

31/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Káptalantóti gyerekek szállítása kapcsán költségelemzést készíttet arról, hogy továbbra is a bérbusz igénybevétele, vagy saját busz vásárlása a költségtakarékosabb megoldás.

 

Határidő: 2013. március

Felelős: Krisztin N. László polgármester

32/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatának d. pontját, a Borhét 2013. évi rendezési jogát vállalkozói körben történő szervezéssel kívánja megvalósítani oly módon, hogy nem a vállalkozókat hanem a rendezvényt támogatja.

Felkéri a Műszaki Osztályt a részletek kidolgozására.

 

Határidő: 2013.márciusi soros képviselő – testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester


33/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatának az e. pontja szerint a szüreti rendezvény bevételi előirányzatát 500 eFt-ban állapítja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

34/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatának  az f. pontját  („javasolja a VN Kft. bevétel-kiadás egyensúlyának megteremtését.”) már megtárgyalta, javasolta a VN. KFT. bevétel-kiadás egyensúlyának megteremtését a VN. KFT. ügyvezetője felé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

35/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatának g.) pontját („régi hivatal épületére vonatkozó vagyonhasznosítási lehetőségek kidolgozását javasolja.”) elfogadja. A régi hivatal épületre vonatkozó vagyonhasznosítási lehetőségek kidolgozását határozza el.

 

Határidő: 2013. április

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

36/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TV közvetítések felfüggesztése tárgyában az indítványt elutasítja.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

37/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a TV közvetítések felfüggesztését a testületi üléseken, a rendezvények felvétele esetében úgyszintén.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

38/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi rendelőre vonatkozó előirányzatba a világítás korszerűsítésére plusz 360 eFt-ot tervez be.

Határidő:      azonnal

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

 

39/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzésre 600 eFt-os keretet állít be. A belső ellenőrzésre és könyvvizsgálói feladatokra bekért ajánlatokat a testület februári ülésén bírálja el.

Határidő:      elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos a költségvetés tervezési szakaszában

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

40/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete februári ülésén hoz döntést arról, hogy a jövőben hány bizottság működjön. A jelen ülésen elhangzott javaslat szerint a Humán Bizottság szűnjön meg, a jövőben csak a Pénzügyi Bizottság működjön tovább költségtakarékossági szempontok miatt.

Határidő:      elfogadásra azonnal

egyebekben februári soros ülés

 

41/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő testületi ülésre elrendeli a 2013. évi költségvetési terv előkészítését az önkormányzati bizottsági ülésen és jelen képviselő-testületi ülésen elhangzottak figyelembe vételével, különös tekintettel az elfogadott határozatokra a költségvetési egyensúly megteremtésével.

 

Határidő:      elfogadásra azonnal

egyebekben februári soros ülés

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

42/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete[Dr.W-J.T.2] Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát és az Alapító Okirat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:      2013. február 15.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

43/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok alapján pályázatot nyújt be létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. A feladat ellátás racionálisabb megszervezése érdekében az alábbi álláshelyek megszűntetését határozza el.

 1. 1 fő építéshatósági ügyintéző – az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI.16.) Kormányrendelet hatáskörváltozás miatt,
 2. 2. Járási Kormányhivatalhoz kerülő hatáskör változások miatt az álláshelyek száma 1 fővel csökken.

A Képviselő-testület az önkormányzat „intézményei létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám és álláshely – átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében hozta meg döntését, amely szerint az önkormányzat (igénylő) fenntartói körén belül a költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres illetve szervezeti változás feladatátadás következtében az önkormányzat (igénylő) fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli- továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, hogy az önkormányzati rendeleten, illetve Társulási határozaton kívüli, jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Amennyiben az önkormányzat mégis visszaállítja az álláshelyet, köteles a támogatásról lemondani, illetve azt visszafizetni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Határidő: 1./ 2013. március 1.

2./ 2013. augusztus 15.

 

44/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és a hivatal létszámát 15 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős állásban határozza meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. március 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

45/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta.

A Hivatal szervezeti felépítése során két osztály kialakítását rendeli el (Költségvetési- és Adóosztály, valamint Műszaki Osztály elnevezéssel), valamint a jegyző alá közvetlenül tartozzon az aljegyző. A Költségvetési és Adóosztályon belül két iroda kialakítását rendeli: Adóiroda és Pénzügyi Iroda elnevezéssel.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. március 1.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

46/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 45/2013.(I.24.) határozatához kapcsolódóan Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezésével kapcsolatosan hozott döntéseit 2013. március 1-től lépteti hatályba.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza át, és terjessze a testület soron következő februári ülése elé.

Határidő:      2013. február 14.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

47/2013.(I.24.) határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 2012-5.5.0/A kódszámú pályázat beadását támogatja, mellyel egyidejűleg javasolja továbbá az óvoda hőszigeteléséhez és fűtéskorszerűsítéséhez előzetes szakértői audit elkészíttetését legfeljebb 150.000,- Ft összeg erejéig.

A Képviselő – testület felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről a hivatalon keresztül gondoskodjon.

 

Határidő:      folyamatos

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

48/2013.(I.24.) határozatot

- Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

 

Határidő:      azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

49/2013.(I.24.) határozatot

Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezetét a KIK által megküldött észrevételek beépítésével elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 2012. május 28. napján kelt Szorgos Fuvar Kft-vel kötött bérleti szerződést, az intézmény kezelőjének személyében bekövetkezett változás miatt felmondja.

A képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:      2013. február 15.

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

50/2013.(I.24.) határozatot

Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. Alapító okiratának módosítása tárgyú napirendet zárt ülés keretében, egy napirendként tárgyalja, azt nem kívánja ketté választani.

 

Határidő:      azonnal

Felelős:       Simonné Visi Erzsébet képviselő

 

51/2013.(I.24.)  határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Dr. Magó Ágnes korelnök javaslatára Forintos Ervin képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő távozása miatt Rajzó Ildikó képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

52/2013.(I.24.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Sportegyesület 673.000 Ft összegű vízdíj és 23.000 Ft összegű kamarai díj tartozásának kifizetését rendeli el közvetlenül a szolgáltató felé.

A képviselő – testület felkéri a jegyzőt a fenti tartalmú támogatási szerződés elkészítésére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

53/2013.(I.24.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arra vonatkozóan, hogy az Egry Múzeumot – amennyiben mód lesz rá – tulajdonba vagy üzemeltetésre átveszi.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

54/2013.(I.24.) határozatot

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy írásban adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére arról, hogy milyen lépések történtek a badacsonyi és badacsonyörsi kemping ügyében az elmúlt időszakban.

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

55/2013.(I.24.) határozatot

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a városháza beruházással kapcsolatosan ért kárát, - Neolit per – polgári peres úton - kártérítési igény bejelentését kezdeményezi.  Felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét dr. Gáli Mihály Urat, hogy a februári képviselő - testületi ülésre készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogyan lehetne peres úton kártérítést benyújtani.

 

Határidő:         2013. február 14.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

56/2013.(I.24.) határozatot

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

57/2013.(I.24.) határozatot

- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

58/2013.(I.24.) határozatot

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

[Dr.W-J.T.1]A határozatot ki kell bővíteni a kezességvállalás futamidejével, összegével!

[Dr.W-J.T.2]Bele kell szerkeszteni a módosítást, amely az előterjesztésben szerepel

 

59/2013.(I.24.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Dr. Magó Ágnes korelnök javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes korelnök

 

60/2013.(I.24.)  határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Dr. Magó Ágnes korelnök javaslatára Folly Péter és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes korelnök

 

61/2013.(I.24.) határozat

– Napirendi pontok módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványokat elfogadja az alábbiak szerint:

-          A „Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Busch Jánosné kérelme” tárgyú napirendet elsőként tárgyalja meg.

-          A meghívóban 1. napirendként szereplő „Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére” napirendet harmadikként tárgyalja meg.

-          A „Badacsonytomaj VN. KFT. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a KFT. alapító okiratának módosítása” tárgyú, nyílt ülés napirendjei között szereplő előterjesztést felveszi a zárt ülés napirendjei közé, azt másikként tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes korelnök

 

62/2013.(I.24.) határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 24. napján megtartott zárt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Busch Jánosné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 2. Badacsonytomaj VN. KFT. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a KFT. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet képviselő

 1. 3. Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Dr. Magó Ágnes korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes korelnök

 

63/2013.(I.24.) határozatot

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Busch Jánosné kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Busch Jánosné ügyében a havi törlesztő részlet 20.000,- Ft-ra történő emelését nem fogadja el.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

64/2013.(I.24.) határozatot

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Busch Jánosné kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Busch Jánosné ügyében a havi törlesztő részletet 10.000,- Ft-ban állapítja meg.

A végrehajtási eljárás felfüggesztését 2013. december 31-ig meghosszabbítja.

 

Határidő:    2013. december 31.

havi törlesztő részletek befizetésére alaphatározat szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

65/2013.(I.24.) határozatot

Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának jelenlegi három tagját, Tóth Lászlót, Léránt Kálmán Sándornét és Molnár Józsefet  2013. január 24-i (azonnali) hatállyal a felügyelőbizottsági tisztségükből visszahívja.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

 


66/2013.(I.24.) határozatot

Badacsonytomaj VN Kft. FEB  új tagjainak megválasztása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának új tagjaiként 2013. január 24-től 2018. január 23. napjáig terjedő határozott időtartamra Flamis Mihály 8257 Badacsonyörs, Felsőbüki u. 12. szám  alatti lakost, Kolosi Béla 8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 15. szám alatti lakost és Lovász  Áron 8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 10.  szám alatti lakosokat választja meg.  Az új felügyelőbizottsági tagok díjazását személyenként évi  bruttó 60.000  Ft-ban állapítja meg.

Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 12./ pont második, harmadik és negyedik bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság Felügyelőbizottsága három tagú, jelenlegi tagjai 2013. január 24. napjától 2018. január 23. napjáig terjedő határozott időtartamra:

-       Flamis Mihály

-       Kolosi Béla

-       Lovász Áron

A határozatban foglalt, illetve az Alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

 

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

A végrehajtás felelősei Krisztin N. László polgármestert és Dr. Gáli Mihály, az önkormányzat jogi képviselője.

 

Határidő:          azonnal

Cégbírósági bejegyzésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

67/2013.(I.24.) határozatot

Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Papp Zoltánt nem választja meg a főépítészi feladatok ellátására.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 


68/2013.(I.24.) határozatot

Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Gábort nem választja meg a főépítészi feladatok ellátására.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester


69/2013.(I.24.) határozatot

Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Zöldi Pétert nem választja meg a főépítészi feladatok ellátására.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

70/2013.(I.24.) határozatot

Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zoltánt választja meg a főépítészi feladatok ellátására.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

71/2013.(I.24.) határozatot

Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zoltánt 2013. április 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra bízza meg a főépítészi feladatok ellátásával, óradíjas elszámolás mellett.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

72/2013.(I.31.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


73/2013.(I.31.) határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

74/2013.(I.31.) határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 31. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének – meghívó szerinti – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Javaslat ÖNHKI elszámoláshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Bankszámlaszerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 3. „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzatának fenntartásában működő épületeken” című közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

75/2013.(I.31.) határozat

Javaslat ÖNHKI elszámoláshoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 4.322.334 Ft összegű támogatást biztosít a város közvilágítási költségeinek rendezése céljából azzal, hogy a gazdasági társaság az összeg elszámolásával a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal felé 2013. február 28. napjáig tartozik.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
  1. utasítja dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.
  2. elrendeli legfeljebb 300.00 Ft összeghatárig iroda és írószer beszerzését a Polgármesteri Hivatalban a 2013. évi működési kiadások terhére.

 

Határidő: azonnal

elszámolásra 2013. február 28.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ellenjegyzésre

 

76/2013.(I.31.) határozat

Javaslat ÖNHKI elszámoláshoz

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 100.000 Ft összegű támogatást biztosít a város önkormányzati közútjainak működési kiadásaihoz kapcsolódó költségek rendezése céljából azzal, hogy a gazdasági társaság az összeg elszámolásával a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal felé 2013. február 28. napjáig tartozik.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
  1. utasítja dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

 

Határidő: azonnal

elszámolásra 2013. február 28.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ellenjegyzésre

 

Krisztin N. László polgármester 15.30 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 15.35 órakor folytatódik.

 

77/2013. (I.31.)  sz. határozatot:

Bankszámlaszerződés módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 11748052-15427504 Badacsonytomaj Város Önkormányzata elnevezésű pénzforgalmi számlára és a 11748052-15733940 Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal elnevezésű pénzforgalmi számlára vonatozó előterjesztés szerinti bankszámlaszerződés módosítását jóváhagyja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződések aláírására.

 

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő:       azonnal

 

78/2013. (I.31.)  sz. határozatot:

 1. 1. „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzatának fenntartásában működő épületeken” című közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó feltételes hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 76. §. (1) bekezdés d./ pontjára hivatkozással.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

79/2013.(II.06.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


80/2013.(II.09.)  határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

81/2013.(II.09.) határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 6. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére a Városháza vagy az Egészségház épületekre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

82/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiírás keretében, a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda épületének energetikai korszerűsítése céljából a pályázat beadását elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 


 

83/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázati kiírás keretében, a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda épületének energetikai korszerűsítése céljából pályázat beadását elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 


84/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. pályázatot kíván benyújtani az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiírás keretében, a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda épületének energetikai korszerűsítése céljából legfeljebb 5.000.000 Ft önerő biztosítása mellett.
 2. 2. kikötésként rögzíti, ha és amennyiben a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiíráshoz igazodó és Varga Perke András szakértő auditor által készített költségbecslés alapján az önerő mértéke a bruttó 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a pályázat beadását kizárólagosan csak a KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázati kiírás keretében, a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda épületének energetikai korszerűsítése céljából engedélyezi és adja be.
 3. 3. az önerő összegét – legfeljebb bruttó 5.000.000 Ft-ot – az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.
 4. 4. felkéri Gerencsér Tamás pályázati referenst a pályázati dokumentáció elkészítésére.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos a pályázati kiíráshoz igazodóan

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

85/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére a Városháza épületére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében a Városháza (Badacsonytomaj, Fő út 54.) épületére napelemes rendszer telepítése céljából pályázat beadását elutasítja.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 


86/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére az Egészségház épületére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében az Egészségház épületére napelemes rendszer telepítése céljából.

Az önerő összegét 1.524.000 Ft összegben az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos, a pályázati kiírás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

87/2013.(II.14.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Simonné Visi Erzsébet és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

88/2013.(II.14.) határozat

-          Székely zászló kihelyezéséről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalra a székely zászló megvásárlását és kihelyezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

89/2013.(II.14.) határozat

-          Napirendek sorrendiségének változtatására javaslat – Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormáyzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a meghívó szerinti 24. napirendi pontot 2. napirendként BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáróltárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

90/2013.(II.14.) határozat

-          Napirendek sorrendiségének változtatására javaslat – Módosító indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a meghívó szerinti 28. napirendi pontot Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról” a 2013. évi költségvetéséről megelőző napirendként tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

91/2013.(II.14.) határozat

-          Napirendek elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Fodor József BVKI intézményvezető

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11.  Köztisztviselők cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12.  Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.  Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. Badacsonytomaj város 2013. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Egry József Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Club 67 Bt. Badacsony – ingatlan vételére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolás tervezetéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. Polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

92/2013.(II.14.) határozat

-          Napirendek visszavonásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormáyzatának Képviselő-testülete elfogadja Krisztin N. László polgármester javaslatát és a meghívó szerinti

13. Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása

 1. 14. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására
 2. 25. VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról
 3. 26. Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről

napirendek visszavonását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

93/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Alpolgármester választásról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással elutasította Orbán Péter Badacsonytomaj város alpolgármesterré választását.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

94/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          BVKI továbbképzési tervéről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye továbbképzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
 2. utasítja az intézmény vezetőjét az abban foglaltak betartására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József BVKI igazgató

 

 

95/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Ciklusprogramjának időarányos értékelése elfogadása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadja és a ciklusprogram 5.§ (3) bekezdését és 11.§ (1) bekezdését törli a programból.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

96/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Ciklusprogramjának időarányos értékelése elfogadása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Ezsébet képviselő javaslatát elfogadja és a ciklusprogram 15.§ (4) bekezdését törli a programból.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

97/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Ciklusprogramjának időarányos értékelése és annak elfogadásról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja a 95/2013.(II.14.) és 96/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozatban foglaltakkal módosítva.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

98/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Adókedvezmények nyújtásáról - Helyi iparűzési adóra vonatkozó adómentességre javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottsági javaslatokat figyelembe véve elfogadja a helyi iparűzési adó vonatkozásában , hogy adómentes az a vállalkozás, amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

99/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Adókedvezmények nyújtásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja 5.000 Ft/év összegű adókedvezmény nyújtását a polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

100/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          274/2012.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat visszavonásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 274/2012.(XI.28.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

101/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet átdolgozásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét Krsiztin N. László polgármester javaslatát elfogadva további átdolgozásra visszautalja a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal felé és kéri a 2013. márciusi ülésre ismételten előterjeszteni azzal, hogy milyen jelenleginél hatékonyabb és egyszerűbb eljárásmóddal lehetne igénybe venni a közterületek igénybevételét megvalósítani.

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelettervezet előkészítésére 2013. márciusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

rendelettervezet előkészítésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

102/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet átdolgozásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét további átdolgozásra visszautalja a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva azzal, hogy a “Mutatványosi tevékenység és a légvár, hinta berendezések elhelyezése csak a 2. övezetben legyen engedélyezve”.

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelettervezet előkészítésére 2013. márciusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

rendelettervezet előkészítésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

103/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet átdolgozásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét további átdolgozásra visszautalja a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva azzal, hogy a hivatal vegye figyelembe az átdolgozás során Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és kihirdetett rendeletét.

Felkéri a polgármestert, hogy a módosított rendelet tervezetét a márciusi testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelettervezet előkészítésére 2013. márciusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

rendelettervezet előkészítésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

104/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet átdolgozásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet a Pénzügyi Bizottság javaslatával módosítva, miszerint „az érintett lakosság bevonása történjen meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályai során” elfogadja.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az át nem vett házszámtáblák ügyében a márciusi testületi ülésre terjessze elő az e tárgyra vonatkozó rendelet tervezetét és addig intézkedjen a Építéshatósági és Vagyongazdálkodási Osztály bevonásával felhívás közzétételével a házszámtáblák átvétele és kihelyezése ügyében.

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelettervezet előkészítésére 2013. márciusi soros ülés

2. pont vonatkozásában a közzétételre 3 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

rendelettervezet előkészítésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

2. pont vonatkozásában Horváth Márta osztályvezető

 

 

105/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő – testülete a belső ellenőrzési feladatokat nem kívánja társulás útján ellátni.

A fentiek miatt Badacsonytomaj város önkormányzata a kistérségi társulás székhely önkormányzatánál kezdeményezi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87 – 95.§-ainak megfelelően a jelenlegi társulási szerződés felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet kiegészítő szabályainak megfeleljen és a feladatok gazdaságos ellátásához szükséges kiegészítő normatívákra jogosult legyen a költségvetési év folyamán.

Határidő: 2013. március 30., illetve 2013. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

106/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő–testülete a pedagógiai szakszolgálat feladatokat továbbra is társulás útján kívánja ellátni.

A fentiek miatt Badacsonytomaj város önkormányzata a kistérségi társulás székhely önkormányzatánál kezdeményezi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87 – 95.§-ainak megfelelően a jelenlegi társulási szerződés felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet kiegészítő szabályainak megfeleljen és a feladatok gazdaságos ellátásához szükséges kiegészítő normatívákra jogosult legyen a költségvetési év folyamán.

Határidő: 2013. március 30., illetve 2013. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

107/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban lévő 1/33-ad tulajdonrészét felajánlja értékesítésre a társulásban részt vevő Önkormányzatoknak.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

tájékoztatásra a társulás soron következő ülése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

108/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnését követően a társulással kapcsolatos gesztori feladatokat nem kívánja ellátni.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

tájékoztatásra a társulás soron következő ülése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

109/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról - gesztori feladatok ellátására javaslat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnését követően a társulással kapcsolatos gesztori feladatok ellátására Lesenceistvánd települést javasolja a Társulási Tanács felé.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

tájékoztatásra a társulás soron következő ülése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

110/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló napirend tárgyalásának felfüggesztését elfogadja Krisztin N. László polgármester javaslatára és a 2013. évi költségvetést érintő napirendek tárgyalásával folytatja az ülést.

Határidő: azonnal

Felelős: azonnal

 

 

111/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2013. évben 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.

A juttatáshoz szükséges összeget a hivatal 2013. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

112/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          CLUB 67. Bt. Badacsony – ingatlan vételi ajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselői módosító indítványát elfogadja és a következő Pénzügyi Bizottsági ülésre meghívja a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) nyilatkozattételre jogosult képviselőjét azzal, hogy a Badacsonytomaj 1239. hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló CLUB 67. Bt. tulajdonát képező 38 m2 nagyságú üzlethelyiségre 720.000 Ft-os vételi értéket tegye ajánlat tárgyává.

 

Felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az üzlettulajdonost értesítse.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

113/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Rieger Zoltán kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. tulajdonosi jogkörében eljárva Rieger Zoltán (8300 Tapolca, Batthyány u. 9.) Badacsonyban a Bázis Büfé előtti virágágyás területéből 10 m2 bérbeadására irányuló kérelmét elutasítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2013. február 21.

 

114/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Belső ellenőri feladatok ellátásáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására tett javaslatát - Hungaro Tender Kft-t (Tapolca) 508.000 Ft összegben – elutasítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

115/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Belső ellenőri feladatok ellátásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja azzal, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési tervében “Az önkormányzat költségvetésének megalapozottsága és a költségvetés teljesülésének átfogó ellenőrzése 2011-2012 évekre” pont ne szerepeljen az ellátandó feladatok között.
 2. az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak – 1. pont szerinti módosítással és csökkentett feladattervvel – elvégzésére a Lánczi Kft-t választja bruttó 840.000 Ft összegben. Az összeg elkülönítéséről 2013. évi költségvetési rendeleteiben gondoskodik a működési kiadási jogcímek között.
 3. felkéri  Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 4. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal; szerződéskötésre 30 nap, egyebekben folyamatos

116/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Belső ellenőrzési terv módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 216/2012.(X.11.) számú határozatával elfogadott Belső ellenőrzési tervét módosítja azzal, hogy “Az önkormányzat költségvetésének megalapozottsága és a költségvetés teljesülésének átfogó ellenőrzése 2011-2012 évekre” pontot nem szerepelteti az ellenőrzés tárgyai között.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Belső ellenőrzési terv módosításáról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás lászlóné osztályvezető

117/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- 2012. évi zárszámadás könyvvizsgálata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólag a 2012. évi zárszámadás könyvvizsgálatát rendeli el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

118/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- 2012. évi zárszámadás könyvvizsgálata – Székely Könyvvizsgáló Kft.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadása könyvvizsgálatának elvégzésére Székely Könyvvizsgáló Kft-t választja 250.000 Ft + áfa összegben. Az összeg elkülönítéséről 2013. évi költségvetési rendeleteiben gondoskodik a működési kiadási jogcímek között.
 2. felkéri  Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; szerződéskötésre 30 nap, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

119/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az “Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról szóló” napirend tárgyalásának zárt ülésen történő tárgyalását rendeli el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

120/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém, Dózsa Gy. U. 31. részére 100.000 Ft, azaz egyszázezer 00/100 forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatását elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

121/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém, Dózsa Gy. U. 31. részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer 00/100 forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a Katasztrófavédelmi megbízott, mint szervezeti elem tapolcai honvédelmi körzetet érintő működéséhez a katasztrófavédelmi feladatok színvonalas, a lakosság érdekét szolgáló ellátása érdekében.
 2. az 1. pontban körülírt támogatás összegét 2013. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a támogatás átutalásáról a 2013. évi költségvetés elfogadását követő 15 napon belül gondoskodjon támogatott 11748052-15429348 számú bankszámlájára.
 4. kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és legkésőbb 2014. február 1. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani.
  1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a támogatási szerződés aláírására: 2013. évi költségvetés elfogadását követő 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester támogatási szerződés aláírását illetően

szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

122/2013.(II.14.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a 2013. február 14-i zárt ülésen Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

123/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Napirendek elfogadásáról – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

 1. Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

124/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsony Újság és Badacsony Televízió pályázati kiírás – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázat kiírását határozza el a Badacsony Újság és Badacsony Televízió feladatellátása tárgyában.
 2. a pályázati kiírást - Kalmár György jelenlegi szerkesztő utolsó ajánlatát figyelembe véve – előkészítéséhez kapcsolódó műszaki tartalom kerüljön meghatározásra adott határidőig és feltételekkel úgy, hogy a beérkező árajánlatokból a képviselő-testület választ.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre terjessze elő a pályázati kiírást és feltételeket.

 

Határidő: 2013. márciusi soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

125/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsony Újság – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ad hoc bizottság létrehozát rendeli el Etikai kódex kidolgozása, szerződéses feltételek meghatározása céljából azzal, hogy az Etikai kódex melléklete a megállapodásnak és annak be nem tartása bontófeltételként kerüljön a szerződésben rögzítésre. Az ad hoc bizottság tagjait márciusi ülésén választja meg.

 

Határidő: 2013. márciusi soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

126/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsony Újság és Badacsony Televízió – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony Újság szerkesztésével és a Badacsony Televízió együttes ellátásával 2013. április 30. napjáig megbízza Kalmár Györgyöt (8300 Tapolca, Kazincy tér 13/C 10/33.) bruttó 302.310 Ft/hó összegben.
 2. rögzíti, hogy ha és amennyiben a beérkezett pályázatok elbírálását követően nem Kalmár György látja el a feladatot 2013. május 1-jétől, akkor visszamenőlegesen bruttó 62.000 Ft kifizetését vállalja az önkormányzat vállalkozó részére , nem nyertes pályázat esetén nem tart igényt az összegre.
 3. 3. felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre terjessze elő a pályázati kiírást és feltételeket.

Határidő: 2013. márciusi soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

127/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

a 2013. évi költségvetésében nem kívánja  szerepeltetni a Raiffeisen Bank ügynöki díját, annak összegét az általános tartalék jogcímre  javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

128/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

a Humán Ügyek Bizottságának azon javaslatát, hogy fogadja el a Kulturális Intézmény 2013. évi költségvetésének elfogadását 34.520 eFt összegben, elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

129/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja és a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület részére a 2013. évi költségvetésében a támogatás összegét 800.000 Ft-tal csökkenti, így szerződés szerint 10.750.000 Ft-ot szerepeltet e kiadási jogcímen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

130/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

a közvilágítási településüzemeltetési feladatok

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó és Badacsonytomaj város önkormányzata

kötelezően ellátandó feladatok közötti ellátását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

131/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság javaslatára

elrendeli a VN. Kft-től a sportpálya karbantartására vonatkozó tájékoztató anyag elkészítését.

Határidő: azonnal

előkészíésre következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető

 

132/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Orbán Péter képviselő a Sportegyesület újjá alakulni látszó futtball támogatására 1.000.000,- Ft tartalék keret terhére történő biztosítása tárgyában megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

133/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

Orbán Péter képviselő a NABE támogatására 200.000,- Ft tartalék keret terhére történő biztostása tárgyában megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

134/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Orbán Péter képviselő a Vöröskereszt támogatására 200.000,- Ft tartalék keret terhére történő biztostása tárgyában megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

135/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Orbán Péter képviselő a Nyugdíjasklub támogatására 200.000,- Ft tartalék keret terhére történő biztosítása tárgyában megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

136/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Folly Péter képviselő a Civil szervezetek legfeljebb A4 oldal terjedelemben nyújtsanak be kérelmet arra vonatkozóan hogy azt milyen célra kívánják felhasználni tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

137/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Pénzügyi alap létrehozását határozza el a civil szervezetek támogatása céljából.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

138/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Forintos Ervin képviselő a Civil szervezetek támogatására létrehozandó alap 1.000.000 Ft előirányzattal tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

139/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Krisztin N. László polgármester a Civil szervezetek támogatására létrehozandó alap 500.000 Ft előirányzattal tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

140/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Dr. Magó Ágnes képviselő az orvosi rendelő felújítására – különösen a  körzeti gyermek- és háziorvosi rendelő világításkorszerűsítése, háziorvosi rendelő ajtószigetelése és a váró és kezelt betegek közötti ajtó és hátsó bejárati ajtó cseréjére mindösszesen 1.000.000 Ft előirányzat elkülönítése tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

141/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Forintos Ervin képviselő a Polgármesteri Hivatal saját költségvetése terhére közterületfelügyelő 1 fővel történő megerősítése legalább a turisztikai szezonban (V.1. – IX.30.) tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

142/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Forintos Ervin képviselő a Polgármesteri Hivatal saját költségvetése terhére közterületfelügyelő 1 fővel történő megerősítése legalább a turisztikai szezonban (V.1. – IX.30.) és napi 4 órában tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

143/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Simonné Visi Erzsébet képviselő Ifjúsági és Szociális Alap - idősek, szociálisan rászorulók és fiatalok továbbtanulási lehetőségeinek támogatására – a Humán Ügyek Bizottsága hatáskörébe javasolt létrehozása tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

144/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző óvoda intézmény belső ellenőrzésére vonatkozó jogcím beállítása tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

145/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Humán Ügyek Bizottsága javaslatát azon tárgyban, hogy az Óvoda karbantartási feladatait heti 10 órában a VN Kft. megbízási szerződés keretében lássa el, az ehhez szükséges 480 eFt-os fedezet a költségvetésbe kerüljön beépítésre a vásárolt szolgáltatások jogcímre elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

146/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódó kiegészítésekkel a következő képviselő-testületi ülésre III. olvasatban elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

147/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti formában és tartalommal 2013. március 1-jei hatállyal jóváhagyja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

hatálybalépés 2013. március 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

148/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-      Peres ügyek jogi képviselete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli minden peres ügy egy jogi képviselő (ügyvéd) általi képviseletét és ellátását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

149/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-      SCD ügy

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SCD ügy vonatkozásában a szükséges szakértői véleményekre kérjen be árajánlatot Dr. Gáli Mihály ügyvédtől. Az árajánlatok bekérésére felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: azonnal

150/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-        SCD ügy tájékoztatás és viszont tájékoztatás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SCD ügy vonatkozásában meghozott határozatáról tájékoztassa a Veszprém Megyei Önkormányzatot és kérjen viszont tájékoztatást az ügy előrehaladtáról, melyet hozzon a képviselő-testület tudomására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

151/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-        TÁMASZ ügy

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMASZ ügyben kötött Társulási Megállapodásban rögzítettek szerinti közös teherviselési kötelezettségüknek nem eleget tevő és társulásban részt vevő önkormányzatokkal szemben kártérítés tárgyában kereset benyújtását határozza el polgári peres eljárásban.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: folyamatos

 

152/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd által a Képviselő-testület 55/2013.(I.24.) számú határozat határidejét módosítja a 2013. soron következő márciusi testületi ülésre.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: 2013. márciusi soron következő testületi ülés

153/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tájékoztató a peres ügyek állásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: azonnal

 

 

154/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-        Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata -

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat felülviszgálatát kéri a hatályos jogszabályi előírások lekövetése mellett.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

 

 

155/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervéről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét” az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről a város honlapján.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

közzétételre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

155/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat – 1. melléklet

 

Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:                           Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                   8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

beszerzés éve:             2013.

 

Megnevezés

Tervezett eljárás típusa

A beszerzés tervezett kezdete

Építési beruházások

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

Egyszerű

Pályázat elbírálásától függően

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Árubeszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Szolgáltatás beszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

 

 

156/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 2. szám alatti múzeum és udvar – Megállapodás módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a 2007. április hónapban kötött használati jog alapítása tárgyában létrejött megállapodás módosítását a Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú természetben 8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 2. szám alatti, múzeum és udvar megnevezésű belterületi ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő személyében történő változás okán.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

157/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 2. szám alatti múzeum és udvar – Vagyonátadás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatási feladatai körében meglévő kötelező és a településfejlesztési, településrendezési, továbbá az kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladat megvalósítása érdekében a

 

Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú

 

jelenleg a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő ingatlan kerüljön a helyi önkormányzat tulajdonába, térítés nélküli vagyonátadással.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

158/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolásról szóló tájékoztató –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolásról szóló tájékoztató előterjesztést elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

159/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- Óvodás gyermekek kísérete -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Attila és a badacsonyörsi szülők óvodás gyermekek utaztatása tárgyában készített előterjesztés szerinti határozati javaslatot elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

160/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

- Óvodás gyermekek kísérete -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Attila és a badacsonyörsi szülők óvodás gyermekek utaztatása tárgyában írt megkereséséhez kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy folytasson tárgyalást Salföld község polgármesterével.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos, de legkésőbb a következő testületi ülés időpontja

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

161/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          MENÜ Bt. részére tagi kölcsön nyújtása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagi kölcsön formájában történjen a támogatás nyújtása a MENÜ Bt. részére 1.731 ezer forint összegben legfeljebb 2013. december 31. napjáig.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos, de legkésőbb 2013. december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

162/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Polgármester szabadságáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester 2013. évi szabadságának ütemezése során az új alpolgármester megválasztásáig 2 napon túli szabadság kivételét nem engedélyezi. Az új alpolgármester megválasztását követő 30 napon belül az áthúzódó szabadságot kiadja a Kttv. idevonatkozó rendelkezései szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

163/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Megvalósított EU pályázatok – Projektgazda feladatok átadása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat fenntartási szakaszban lévő KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0007 és TIOP 1.1.1-09/1-20100171 és TIOP 1.1.1-07/1-2008-0543 számú infrastrukturális fejlesztés tartalmú és TÁMOP 3.1.4-08/2/2008-0004 számú infrastrukturális és tartalomfejlesztést egyaránt tartalmazó vegyes projektek esetén nem kíván projektgazda maradni, ebből következően a KIK vállalja a projekt eredmények fenntartását.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a KIK felé és a közreműködő szervezet felé a tájékoztatást és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

KIK tájékoztatására 3 nap

közreműködő szervezet felé 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

164/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          2013. évi hulladékszállítási díjak vonatkozásában állásfoglalás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 1-jétől a szolgáltató által a hulladékgazdálkodási díj jelentős mértékű változtatása miatt felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy keresse meg a Magyar Energia Hivatalt és kérjen soron kívül állásfoglalást azzal kapcsolatosan, hogy a szolgáltató az alkalmazott árváltozást a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelő módon hajtotta-e végre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

állásfoglalás megkérésére 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

165/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Ranolder-ház – Tájékoztatás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy keresse meg a Ranolder-ház vonatkozásában és kérjen tájékoztatást a KÖH-tól, mint felügyelő hatóságtól, hogy az épülettel kapcsolatosan és annak állapotára vonatkozóan milyen ismeretekkel bír.
 2. az 1. pontban elfogadottakkal egyidejűleg javasolja a tulajdonos megkeresését is.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

állásfoglalás megkérésére 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

166/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásában -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

167/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

168/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

169/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Március 15. nemzeti ünnep megtartásáta 2013. március 14. napjára elrendeli.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

170/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester soron következő képviselő-testületi ülés időpontjára vonatkozó javaslatát - 2013. március 21. - elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

171/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. február 27. 13,00 óra    Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bozottság ülésének összehívására felkéri Orbán Péter elnököt a Pipitér Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása és a Társulási megállapodások felülvizsgálata napirendek tárgyalása ügyében.

2013. február 27. 14,00 óra    Pipitér Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása és a Társulási megállapodások felülvizsgálata tárgyában kezdeményezi a fenntartói kör összehívást együttes ülés keretében.

2013. február 27. napján        az együttes ülést követően  rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezi az önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyában, valamint a Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása, a MENÜ Bt. 2013. évi Üzleti tervéről és a VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról szóló napirendek előterjesztésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

172/2013.(II.21.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

173/2013.(II.21.) határozat

-          Napirendek elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 22. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

1.  Javaslat KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében az Egészségház épületére telepítendő napelemes rendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

174/2013.(II.22.) Képviselő-testületi határozat

-                    KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázat beadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a legalacsonyabb árajánlatot tevő Alfasolar Kft. árajánlatát nem veszi figyelembe, hanem a GY-VILL Kft. árajánlatát elfogadva (bruttó 5.909.500,- Ft összeggel) pályázatot kíván benyújtani az „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében, az Egészségház épületére napelemes rendszer kiépítése céljából, az alábbi tartalommal:

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18.

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Badacsonytomaj 2471. hrsz.

3. A projekt megnevezése: Napelemes rendszer telepítése a badacsonytomaji Egészségház épületére

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 7.714.615 Ft

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 7.714.615 Ft

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: 1.157.192 Ft, saját forrás

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 6.557.423 Ft

Az önerő összegét, az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos a pályázati kiíráshoz igazodóan

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

 

175/2013.(II.22.) Képviselő-testületi határozat

-                    KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázat beadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében az Egészségház épületére napelemes rendszer kiépítése céljából benyújtandó pályázat megírását és az előaudit elkészítését megrendeli 500.000,- Ft + ÁFA sikerdíj összegben, azaz bruttó 635.000 Ft összegben 2013. február 25-i 24,00 órai beadási határidővel a Vanessia Magyarország Kft-től (1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. G. ép. 2. lház IV.em.3.).

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkát megrendelje.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázati beadásra 2013. február 25. 24,00 óra

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

176/2013.(II.22.) Képviselő-testületi határozat

-                    86/2013.(II.06.) határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2013.(II.06.) határozatát módosítja és az

önkormányzati saját erő számszerű összegét 1.157.192 Ft-ban határozza meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

177/2013.(II.27.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Orbán Péter és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

178/2013.(II.27.) határozat

-          Napirendek elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27. napján megtartott együttes nyílt ülésének – meghívó szerinti – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT:

 1. Társulási megállapodások felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

 1. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

179/2013.(II.27.) határozat

-          Társulási megállapodások módosítása –

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a 2005. április 25. napján Badacsonytördemic és Ábrahámhegy községgel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a társuló településeket ellátó badacsonytomaji székhelyű Tatay Sándor Általános Iskola költségvetési intézmény közös fenntartására kötött társulási megállapodást 2013. június 15. felbontja és megszünteti, tekintettel arra, hogy a közoktatási intézmény közös fenntartása 2012. december 31. napján megszűnt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. február 28.

180/2013.(II.27.) határozat

-          Gyermekétkeztetésről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Zsolt Ábrahámhegy község polgármesterének gyermekétkeztetés tételes elszámolására vonatkozó indítványát elfogadja azzal, hogy az egyes érintett önkormányzatok MENÜ Bt-vel – szolgáltatóval – kötnek egyedi megállapodást.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

181/2013.(II.27.) határozat

-          Kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodás –

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

KIK felé történő megküldésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

182/2013.(II.27.) határozat

-          Társulás fenntartása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda továbbra is társulás formájában történő fenntartását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

183/2013.(II.27.) határozat

-          Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja azzal, hogy a Társulási Tanácsban a szavazatok aránya hozzájárulás arányosan alakuljon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

184/2013.(II.27.) határozat

-          Krisztin N. László polgármester módosító indítványáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát elfogadja azzal, hogy 2013. április 1-jétől minden ügyben azonos mértékű döntési arány kerüljön a társulási megállapodásban rögzítésre, a költségvetés kötelező elemei tekintetében is, az önállóan vállalt feladatok vonatkozásában hozzájárulás arányos szavazati arányok kerüljenek a társulási megállapodásban rögzítésre.

Határidő: 2013. március 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

185/2013.(II.27.) határozat

-          Társulási megállapodások módosítása -

 

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete

 1. az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézménytársulás létrehozásáról, működéséről szóló 2001. augusztus 21. napján megkötött társulási megállapodást felülvizsgálta, a Mötv. 146.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve.
 2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát továbbra is társulás formájában kívánja fenntartani, ezért felhatalmazza a polgármestert az elfogadott módosító indítványok átvezetése mellett az előterjesztés I. számú melléklete szerinti tartalmú társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. március 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

186/2013.(II.27.) határozat

-          Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének főösszegét

 

33.824.000,- Ft bevétellel

33.824.000,- Ft kiadással

9.932.000 Ft önkormányzati hozzájárulással

egy főre jutó költség 160.193,- Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      6

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

187/2013.(II.27.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Folly Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           1

188/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 3. napirendi pontot „MENÜ Bt. 2013. évi üzleti tervéről” a napirendjéről leveszi.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      6

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

189/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Javaslat Badacsonytomaj város önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Pásztor László ügyvezető

 1. 4. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      6

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

 

190/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek sorrendiségének változtatására javaslat – Módosító indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a meghívó szerinti 3. napirendi pontot 1. napirendként “VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról” tárgyalja.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      2

nem szavazatok száma:                      3

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

191/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Alpolgármester választásról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással elutasította Orbán Péter Badacsonytomaj város alpolgármesterré választását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      2

nem szavazatok száma:                      3

tartózkodás szavazatok száma:           1

 


192/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Orbán Péter képviselő ügyrendi javaslata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter képviselő ügyrendi javaslatát, miszerint a napirendet az említett kérdések tisztázása miatt vegyék le és 2013. március 14-i ülésén tárgyalja a képviselő-testület, elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      6

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

193/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Krisztin N. László polgármester módosító indítványát és a VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéhez kapcsolódóan a költségvetésben strandok, parkolók bérletéért fizetendő díj szerepeljen a közvilágításként szerepeltetett összegsoron.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           1

194/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-                    VN Kft. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Kft. 2013. évi Üzleti Tervét jóváhagyólag elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      6

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

195/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-                    VN Kft. 2013. évi Karbantartási Tervének elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Kft. 2013. évi Karbantartási Tervét jóváhagyólag elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      6

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

196/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        VN Kft. SZMSZ elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Kft. SZMSZ-t jóváhagyólag elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

197/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

általános tartalékot 10 millió Ft összeggel,

fejlesztési tartalék 30.694 ezer Ft összeggel

elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      1

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           4

198/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a BVKI költségvetését 34.520 ezer Ft összeggel

nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      3

nem szavazatok száma:                      1

tartózkodás szavazatok száma:           1

199/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványát elfogadja, miszerint a BVKI költségvetése 1.000.000 Ft-tal kerüljön csökkentésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      4

nem szavazatok száma:                      1

tartózkodás szavazatok száma:           0

200/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal költségvetését 129.858 ezer Ft összeggel

elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      4

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           1

 

201/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

önkormányzat nettó összköltségét (intézményfinanszírozások nélkül)

141.511 ezer Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      4

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           1

 

202/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a nettó önkormányzati és intézményei költségvetését 338.713 ezer Ft összeggel

elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

203/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a személyi juttatások kiadási előirányzat főösszegét  99.634 ezer Ft összeggel

elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

204/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a munkaadókat terhelő juttatások kiadási előirányzat főösszegét 27.744 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      4

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           1

 

205/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a dologi kiadási előirányzat főösszegét 123.921 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      4

nem szavazatok száma:                       0

tartózkodás szavazatok száma:           1

 

206/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a működési célú pénzeszközátadások kiadási előirányzat főösszegét 20.394 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

207/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a szociális ellátások kiadási előirányzat főösszegét 5.250 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

208/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a felhalmozási kiadási előirányzat főösszegét 21.076 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

209/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a fejlesztési tartalék kiadási előirányzat főösszegét 30.694 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      3

nem szavazatok száma:                      2

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

210/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a Pénzügyi Bizottság javaslatát jóváhagyva a sportegyesület támogatására 1.000.000 Ft összeget támogatás jogcímen elkülönít, mellyel egyidejűleg a működési célú pénzeszközátadás vonatkozásában elfogadott 206/2013.(II.27-) határozatát módosítja és annak összegét 21.394 ezer Ft-ban fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

211/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan elfogadja, hogy az önkormányzati rendelet bevételi és kiadási jogcímei a rendelet mellékletében megbontásra kerülnek kötelező és önként vállalt feladatokra és tudomásul veszi, hogy ezen döntése a költségvetést összegszerűen nem érinti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

212/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának adósságot keletkeztető jogügyleteiről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „nemleges” döntést hoz a saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

213/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Településfejlesztési koncepció – Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Koncepció 2.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása pontban a 22. oldalon rögzített 3.3/3-II Badacsonyörsön a vízparthoz jutás biztosítása középtávú intézkedéshez kapcsolódóan Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja és azt a rövid távú intézkedések között 2013-2014 időtávban határozza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

214/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Településfejlesztési koncepció – elfogadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Koncepciót – megköszönve a bedolgozó magánszemélyek és szervezetek munkáját – az elfogadott módosításokkal elfogadja az előterjesztési szerinti tartalommal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                      5

nem szavazatok száma:                      0

tartózkodás szavazatok száma:           0

 

215/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Településfejlesztési koncepció -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadja és elrendeli a HÉSZ módosítása során a márciusi soron következő képviselő-testületi ülésre „Településfejlesztési koncepció alapján aktuális feladatok meghatározása” címmel előterjesztés előkészítését a Műszaki Osztály közbenjárásával.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben 2013. március 14. soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta osztályvezető

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!