2023.06.28. soros testületi

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

tisztelettel meghívom Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. június 28. napján (szerda) 9.00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) tartandó soros, nyílt ülésére.

 

Napirendi pontok:  ELŐTERJESZTÉSEK LETÖLTÉSE --->>>

  

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Katasztrófavédelem Badacsonytomaj

 

 1. Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség és Badacsonyörs fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatása ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Tájékoztatás Nyári táboroztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Tájékoztatás Nyári napközis ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Kérelem beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására, nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Átjárási szorgalmi jog törlése iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Bérleti megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Településrendezési eszközök módosítása – csereerdő kijelölése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     

 1. évi villamos energia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. évi gázenergia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési vízgazdálkodási Tervének elkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 

 1. Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 

 

Badacsonytomaj, 2023. június 23.

 

                                                  Tisztelettel:

 

Krisztin N. László sk.

polgármester

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!