2021.11.24. soros testületi

MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

tisztelettel meghívom Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 24. napján (szerda) 9.00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) tartandó soros, nyílt ülésére.


Napirendi pontok: ELŐTERJESZTÉSEK ---->>>

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.)      önkormányzati rendelete módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

4. BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

5. A 2022. évben lebonyolítandó rendezvényekről, rendezvényterv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

6. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Intézkedési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

7. MENÜ Kft. 2020. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

8. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról – feladatellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

9. Felelősség megosztásáról szóló megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

10. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

11. A 2021. évi idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

12. Badacsonytomaj VN. Kft. karbantartási terv teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

13. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Beszámoló a KÖH 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei dolgozóinak jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Települési adó bevezetésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Badacsonytomaj 1777/3. hrsz-ú magánút kisajátításának kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló végleges műszaki tartalom elfogadása a költségvetési tervezet jóváhagyásával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Beszámoló a pályázatokról, illetve a kapcsolódó jogi ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

24. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Veress István lelkész

26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29. Sürgősségi napirend – Badacsonyörsi strand TRSZ

 

 

Badacsonytomaj, 2021. november 22.

 

 

Tisztelettel:

Krisztin N. László sk.

polgármester


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!