2021.11.04. soros testületi

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

tisztelettel meghívom Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 4. napján (csütörtök ) 9.00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) tartandó soros, nyílt ülésére.

Napirendi pontok: MEGHÍVÓ ÉS ELŐTERJESZTÉSEK --->>>

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2.   Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. Helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. A temetőkről és temetkezésről szóló 8/2029. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5. Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

6. BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

7. Általános tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

8. 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9. Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj, 2021. október 26.

 

 

Tisztelettel:

Krisztin N. László sk.

polgármester


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!