2021.06.30 soros testületi


MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

tisztelettel meghívom Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. június 30. napján (szerda) 8.00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) tartandó soros nyílt ülésére.

Napirendi pontok:   <--- LETÖLTÉS --->

1. Tájékoztatás Gyermekorvosi Szolgálatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Karasszon Diána, Dr. Horváth Margit

 1. 2. BTTF-fel kötendő megállapodásokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Brájer Éva Mária vezérigazgató

 1. 3. TOP-2.1.2-06-VE1-2017-00004 Támogatási szerződés módosításáról (4)-(5)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 Támogatási szerződés módosításáról (7)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tájékoztatás nyári napközis ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Tájékoztatás nyári táboroztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme év végi jutalmazás támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonyörsi strand ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 9. MENÜ Kft. 2021. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 10. VN. Kft. Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 1. 11. Badacsonytomaj VN. Kft. 2021. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 1. 12. Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 1. 13. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület javaslatai Bor7végékhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület képviselője


 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Városnap kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Nagy László BVÖKI intézményvezető

 1. 15. Tájékoztató a 2020. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Nagy László BVÖKI intézményvezető

 1. 16. „A legszebb konyhakertek” Magyarország országos program

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Jogi képviseletről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 18. Elektromos rollerek

 1. 19. Petricevic Marko kérelme II.

 1. 20. Konyha Pál kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 925/3 hrsz. ingatlan elbirtoklása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 22. Badacsonytomaj 925/3 hrsz. ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019. (VI.26.) határozata módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj Város településrendezési eszközeinek módosításáról – Badacsonytomaj 413 hrsz. ingatlanon tervezett szabályozási vonal megszűntetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Badacsonytomaj Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Decsi Dóra panasza Badacsonytomaj, Fő u. 2. (ún. régi hivatali épület) faláról lehulló vakolat ügyében
 2. 28. Badacsonytomaj 0241/1 hrsz. ingatlan vételi kérelme


 1. 29. Badacsonytomaj 828 hrsz. ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Badacsonytomaj 016 hrsz. kivett közút vásárlási szándékának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 31. Volt Intertourist ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 32. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 33. Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Veszprém Megyei Településfejlesztési dokumentumok elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 35. LAMANDERT Kft. pótmunka elszámolásának kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 36. „Badacsonytomaj külterületi útjainak rekonstrukciója” projekt Támogatói Okirat módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Badacsonytomaj Települési Klímastratégiája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 38. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 39. Beszámoló az adóztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 40. Sajtó-helyreigazításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 41. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 42. Önkormányzati rendeletmódosításokra javaslatok bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 43. Önkormányzati rendeletalkotásra javaslat a város nevének használatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 44. Illés Anita kérelme


 1. 45. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 46. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj, 2021. június 22.


Tisztelettel:

Krisztin N. László.

polgármester


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!