2020.11.04. soros testületi

MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

tisztelettel meghívom Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. november 4. napján (szerda) 8,00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

tartandó nyílt ülésére.

Napirendi pontOK: Előtersesztések ->

 1. 1. VN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2020. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2021-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 1. 3. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. 4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. A KÖH 2019. évi teljesítésének elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. 2021. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Bérleti szerződés tervezet Badacsonytomaj 0283/24, 2551/8, és 2551/10 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében levő ingatlanok tekintetében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 14. Arborétum utca egy részének át(el)nevezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tájékoztatása jogszabály változásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Elektromos gépjármű töltő berendezés üzemeltetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Publimont Kft. utasváró telepítés, üzemeltetés II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Felső-bazársori üzletek hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Településrendezési eszközök módosítása BTTF kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 028/9 hrsz. Ranolder villa

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Tájékoztatás Badacsonyi hegyen Kisfaludy Kilátó állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú pályázatról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról – tájékoztatás gazdasági szereplőkről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A COVID 19 vírus terjedésére hivatkozással tájékoztatom a képviselő-testületi ülésen résztvevőket, hogy az ülésen a szájmaszk használata kötelező és a terem ülésrendje a javasolt távolságtartásra figyelemmel kerül kialakításra.

Szíves együttműködésüket és a fokozott óvatosságot köszönöm!


Badacsonytomaj, 2020. október 28.


Tisztelettel:Krisztin N. László sk.

polgármester


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!