2020.01.29 soros testületi

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

tisztelettel meghívom Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. január 29. napján (szerda) 8.00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) tartandó soron következő nyílt ülésére.

Napirendi pontok:  letöltés->

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 3. MENÜ Kft. 2020. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft., Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével kötendő feladat-ellátási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 1. 5. VN. Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. VN. Kft. 2020. évi karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 7. VN. Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 8. VN. Kft. pályázati kiírásokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 9. VN. Kft. tájékoztatás temetőbővítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna mb. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 10. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Turisztikai tanácsadóról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 2. 16. Belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés meghosszabbítása 2020. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról 2020.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 21. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról V.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. BM pályázatról – Park utcai felújítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Szépkilátó út burkolatfelújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Rodostó és Tatay S. utak burkolatfelújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Badacsony és Térsége Turisztikai Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában – használati szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Bahart Zrt. együttműködési kérelme kerékpáros járat beindításához

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Badacsonytomaji Szörfklub halasztási kérelme – Tomaji strand klubház felújítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Weller András bérleti szerződés felülvizsgálati kérelme Badacsonytomaj 988/4. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Tasner Mónika kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz. ingatlanra szolgalmi jogi bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 38. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Badacsonytomaj, 2020. január 23.

 

Tisztelettel:    

Krisztin N. László sk.

polgármester


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!