2019.11.27 soros testületi

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

tisztelettel meghívom Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. november 27. napján (szerda) 8.00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) tartandó soron következő nyílt ülésére.

Napirendi pontok: előterjesztések ->

 1. 1. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 2. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvel VN. Kft.

 1. 5. Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 6. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról IV.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 7. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 2020. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. 2020. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése projekt keretén tervezési szolgáltatás beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Ladányi Gabriella kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Tölli Árpádné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. 2019. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Útfelújításhoz kapcsolódó többletmunkáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 38. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 39. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

ZÁRT ülés

 1. 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Badacsonytomaj, 2019. november 21.

 

Tisztelettel:    

Krisztin N. László sk.

polgármester


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!