Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 09. 10. soros PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 22/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 10-én 8.00 órai kezdettel

megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                       elnök

Folly Péter                        elnök-helyettes

Forintos Ervin                 bizottsági tag

Horváth Ferenc                bizottsági kültag                                    (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László            polgármester

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                 Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Fodor József                    BVKI igazgató

Rakics Anna                     VN. Kft. ügyvezető

dr. Gáli Mihály                 ügyvéd

dr. Pinterits Judit               fogorvos

Kugler Tamás                   Hajós Egylet képviseletében

Demjén Tamás                 hegyi taxis vállalkozó

Szőke Gábor                    hegyi taxis vállalkozó

Vizkelety István                hegyi taxis vállalkozó

Szabó-Fekete Mónika        kertészmérnök                                      (13 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0. fő

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervint, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

314/2014. (IX.10.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Forintos Ervin bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a meghívóban szereplő 25 napirendi pont szerepel.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy készült még egy 26. előterjesztés, Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelések elengedésére javaslat címmel. Javasolja ezt napirendre venni.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szereplő 25. napirendi pont mellé 26. napirendi pontként tárgyalják a behajthatatlan követelések elengedésére javaslat című előterjesztést, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

315/2014. (IX.10.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 09.10-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.  Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Sellyei Ferenc, Dr. Pinterits Judit, Zsifkovics Szilvia

2.  Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Dr. Gáli Mihály ügyvéd

3.  Badacsonyi hegyi taxisok kérelme területbérletre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Demjén Tamás, Szőke Gábor, Vízkelety István, Szántai Zoltán

4.  Kérelem Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldására

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Dr. Hidasi Emese Badacsonypark Kft.

5. Nagy Géza kérelme újonnan kialakítható építési telkekhez önkormányzati gesztorszerep  vállalására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Géza

6. Badacsonyi Hajós Egylet használati szerződés tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hoffmann György

7. Horváth Ottó (Club 67. Bt) megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó

8.  Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Szabóné Fekete Mónika

9.  Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Sára Gergely Áron kérelmező

10. Az 1889/8. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Németh László pályázó

11.  Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Boros István

12. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

13. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

14.  Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő:           Krisztin N. László polgármester

15. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

16.  Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. éven elvégzett ellenőrzésről

Előterjesztő:           Krisztin N. László polgármester

17. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

18. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

19. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

20. Koncz Lászlóné felajánlása a 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részének megvételére

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

21. Badacsony Hegyközség felajánlása a Szénégető dűlői utak javítására

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

22. Tavasz utca közvilágítás kiépítése

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

 

26. Behajthatatlan követelések elengedésére javaslat

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Orbán Péter elnök köszönti az ülésen megjelent dr. Pinterits Judit fogorvost. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítése van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Pinterits Judit fogorvos elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítése a megküldött írásbeli anyaghoz.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy Zsifkovics Szilvia helyettes védőnő jelezte, hogy egyéb, hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni a bizottság ülésén.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a beszámolók elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

316/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

2./ Napirendi pont:

Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítése, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Forintos Ervin bizottsági tag tájékoztatást kér a Nagy házaspár és az É-V. Kft. és társa elleni perekre vonatkozóan.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a Nagy házaspár elleni per első fokon befejeződött, keresetünknek a bíróság mindenben helyt adott. Elmarasztalták a Nagy házaspárt, akik az utolsó pillanatban megfellebbezték a számukra hátrányos ítéletet. A következő tárgyalás októberre van kitűzve. Úgy véli, hogy másodfokon is megnyerjük a pert, mert az ellenérdekű fél érvei nem helyállóak.

Az É-V. Kft. és társa elleni perben szeptember 15-én nem lesz tárgyalás, mert a felperes jogi képviselője egy másik peren lesz jelen. Az ügyben az Önkormányzat alperes. Egy tanút kell még meghallgatni az ügyben, aki korábban bérelte az ingatlant.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a Zelczer ügyben történt-e fellebbezés?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszában elmondja, hogy nyújtottak be két fellebbezést is. Telefonon érdeklődött a Bíróságtól, hogy mikor vették át a levelet. A tértivevény alapján úgy tűnik, hogy elkéstek a fellebbezéssel.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

317/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonyi hegyi taxisok kérelme területbérletre

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent hegyi taxis vállalkozókat. Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Demjén Tamás a hegyi taxis vállalkozók képviseletében elmondja, hogy 20 éve végzik a településen tevékenységüket panaszmentesen. Badacsonynak ez egy jellegzetes szolgáltatása. Mindig partnerek voltak az önkormányzati rendezvények segítése terén.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendre vonatkozóan?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, a kérelemben az szerepel, hogy 4 évre kívánják bérbe venni 500.000 Ft-ért a területet. Kérdése, hogy ez az 500.000 Ft. egy évre szól-e?

 

Demjén Tamás taxis vállalkozó válaszában elmondja, hogy igen, 500.000 Ft./év/vállalkozó.

 

Horváth Márta osztályvezető felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy a közterület használatára vonatkozó rendelet alapján csak 1 évre adható engedély. Elmondja, hogy a jelenlegi rendelet nem tartalmaz ilyen díjtételt, azt ki kellene egészíteni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem tartja szerencsésnek, hogy a kérelmet és a rendeletmódosítást együtt tárgyalják.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy fentiek alapján a testület részben adhat helyt a kérelemnek a hatályos rendelkezések értelmében, most jelenleg csak 1 évre tudnának szerződni. A bizottság egy másik határozattal javasolhatja a rendelet módosítását.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a közterület használatáról szóló rendelet kerüljön kiegészítésre a hegyi taxisokra vonatkozóan, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

318/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Badacsonyi hegyi taxisok kérelme területbérletre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a közterület használatára vonatkozó rendelet kiegészítését a hegyi taxisokra vonatkozóan.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja a hegyi taxis vállalkozók területbérletre vonatkozó kérelmét, a hatályos rendelet alapján 1 évre, 500.000 Ft./év/vállalkozó bérleti díjjal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

319/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Badacsonyi hegyi taxisok kérelme területbérletre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használatáról szóló rendelet alapján a badacsonyi hegyi taxis vállalkozók (Demjén Tamás, Szőke Gábor, Vizkelety István, Szántai Zoltán) kérelmét részben támogassa:

- 1 év időtartamra 500.000 Ft./év/vállalkozó bérleti díjért.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

4./ Napirendi pont

Kérelem Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldására

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendre vonatkozóan?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a változtatási tilalom időbeni hatálya 2015. április 17-én lejár.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem támogatja a változtatási tilalom feloldását. Elmondja, hogy ő annak idején sem támogatta ezt a megoldást, javasolta, hogy a szerződésbe kerüljön biztosíték beépítésre. Véleménye szerint, ha el akarják adni a területet, akkor ajánlják fel az Önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valószínűleg kérelmezőnek sürgős az ügy, hiszen ők is tudják, hogy áprilisban lejár a változtatási tilalom. Horváth Ferenc javaslata mellett lehet más javaslat is, pl. hogy az Önkormányzat által befektetett összeg visszatérítése az ingatlan értékesítése esetén. Véleménye, hogy ne oldják fel a változtatási tilalmat, kezdeményezzenek tárgyalásokat a badacsonyörsi kemping sorsával kapcsolatban.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki Horváth Ferenc javaslatát támogatja, mely szerint maradjon a változtatási tilalom, elővásárlás az Önkormányzatnak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

320/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Kérelem Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2012. (IV.17.) számú, a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Javasolja a bizottság, hogy amennyiben a Badacsony Park Ingatlanforgalmazó Kft. a tulajdonában lévő badacsonyörsi ingatlant értékesíteni kívánja, elsőként kínálja fel Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

5./ Napirendi pont:

Nagy Géza kérelme újonnan kialakítható építési telkekhez önkormányzati gesztorszerep  vállalására

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Az előterjesztésben szereplő IV. sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mely szerint az Önkormányzat nem vállal gesztor szerepet. Kéri, hogy aki azt támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

321/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Nagy Géza kérelme újonnan kialakítható építési telkekhez önkormányzati gesztorszerep  vállalására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat gesztor szerepet vállaljon Nagy Géza kérelmében szereplő építési telkek kialakítása vonatkozásában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonyi Hajós Egylet használati szerződés tervezetének megtárgyalása

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Kugler Tamás elmondja, hogy Hoffmann György a Badacsonyi Hajós Egylet elnöke sajnos nem tudott eljönni a bizottság ülésére, őt helyettesíti. A legutóbbi ülésen a Testület a badacsonyi strand Badacsonytomaj felé eső részét szavazta meg a tevékenységük végzéséhez. Megtekintették a helyszínt, ahol infrastrukturális problémák vannak. Szükségük lenne a szezont követően eszközeik elhelyezésére, amely ezen a strandon nem megoldott. További problémát jelent, hogy a strandszezont követően nem tudják a mosdókat használni. Az Egyletük is megvitatta ezt a dolgot. Olyan kérelmük lenne a továbbiakban, hogy strandszezonban a badacsonyi strand kijelölt részét használhassák, szezonon kívül pedig a Bányász strandot, mert ott az eszközöket is el tudnák helyezni. Nem szeretnének senkit akadályozni meglévő tevékenységében. Kérdésük, hogyan működhetne a ki és bejárás, mert a strandnak azon a részén van egy kapu.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy megérdeklődte, hogy milyen személyi és technikai feltételek szükségesek gyermekek vitorlás oktatásához. Akkor tudja csak támogatni ezt a tevékenységet, ha minden, a jogszabályban előírt kötelezettségnek eleget tesznek.

 

Kugler Tamás elnök-helyettes elmondja, hogy oktatói, vitorlás edzői végzettsége van, motoros vitorlásra is van engedélye. Az eszközbeszerzést akkor kezdenék meg, ha az Önkormányzat partner lenne tevékenységük folytatásához. Hoffmann úr által megküldött tervezetben szerepel egy 60 napos dolog az elállásra.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy az Egylet nyilvántartásba vétele megtörtént-e?

 

Kugler Tamás elnök-helyettes válaszában elmondja, hogy egy ügyvédi irodát bíztak meg ügyük bonyolítására. Augusztusban volt alakuló ülésük. Be van adva a Bírósághoz minden papír.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a szerződésben szeretné látni, hogy a helyi gyerekek milyen feltételrendszer mellett tudnak ebben részt venni.

 

Wolf Viktória aljegyző felhívja a figyelmet arra, hogy amíg az Egyesület nem kerül bejegyzésre, addig az Önkormányzatnak nem áll módjában szerződni. A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy felmerült infrastrukturális feltételek hiánya, továbbá plusz igény merült fel, amivel kapcsolatban többek között a VN. Kft.-vel le kellene ülni és megbeszélni a részleteket.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 8,59 órakor megérkezik az ülésre.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető emlékeztet arra, hogy a szerződés tervezet az Önkormányzat nevére szól, de a strandok vagyonkezelésre a Kft-nek át vannak adva. Jelen esetben térítésmentes dolgokról beszélnek. Elmondja, hogy érkezett be egy kérelem a Szörf Klub részéről, akiknek az idei évben le fog járni a szerződésük, véleménye szerint együtt kellene tárgyalni e két dologról.

 

Orbán Péter elnök kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért Aljegyző asszony javaslatával, mely szerint a Hajós Egylet és a Szörf Klub ügyében kerüljön sor további tárgyalásra a VN. Kft.-vel.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

322/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Badacsonyi Hajós Egylet használati szerződés tervezetének megtárgyalása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Badacsonyi Strand vagyonkezelőjével, a VN. Kft-vel a Badacsonyi Hajós Egylet használati szerződése tárgyában kerüljön sor további egyeztetésre, kiegészítve a Szörf Klub kérelmével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

7./ Napirendi pont

Horváth Ottó (Club 67. Bt) megkeresése

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy leellenőrizte-e valaki a Hivatalnál az Intertourist 3000 Kft-t?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen. A cégkivonat az előterjesztéshez lett csatolva. Az utolsó értékbecslés lejárt, amelyben 8 m. Ft. +, - 15 % szerepelt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem alapvetően arra irányul, hogy elfogadják a megalkotott szerződést, de nem a Club 67 Bt-vel, hanem az Intertourist 3000 Kft-vel kötnék meg azt. Egyébként pedig fenntartják a felépítményre az eladási szándékukat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, jobban szeretné, ha a Bt. maradna, mert Bt.-k esetében a beltag teljes vagyonával felel. Soknak tartja az eladási árat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy annak idején 1 – 1,5 m. Ft. körüli összeget adtak volna a felépítményért. Kérdése, nem lehetséges, hogy az egész ingatlant értékelte az értékbecslő 8 m. Ft-ra?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a telek az Önkormányzaté. Magáról a felépítmény értékéről, illetve az objektum üzleti értékéről van szó.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a II. sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, Horváth Ferenc javaslatával kiegészítve. Kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Club 67 Bt. maradjon a szerződő partner.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

323/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Horváth Ottó (Club 67. Bt) megkeresése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek megvásárlásra az 1239 hrsz-ú ingatlanon lévő, ún. „dollár bolt” üzlethelyiséget.

Javasolja, hogy a területre szóló bérleti szerződésben a partner a Club 67 Bt. maradjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

8./ Napirendi pont:

Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

Orbán Péter elnök köszönti Szabó-Fekete Mónikát, a terv készítőjét. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítése van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Szabó-Fekete Mónika kertészmérnök válaszában elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítése.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy ha a terv megvalósul, a körforgalom átlátható lesz-e?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint nem baj, ha nem átlátható, mert akkor legalább lassítanak majd a sofőrök.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi a tervezőt, hogy a Közútkezelő Kht-val történt-e egyeztetés az ügyben.

 

Szabó-Fekete Mónika kertészmérnök válaszában elmondja, hogy még nem történt egyeztetés.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy véli, hogy addig ebben a kérdésben nem lehet döntést hozni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hozhat olyan döntést a bizottság, hogy abban az esetben támogatja a tervet, amennyiben azt a Közútkezelő Kht. engedélyezi.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a terv megvalósítását, amennyiben a Közútkezelő Kht. engedélyezi a terv megvalósítását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

324/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy abban az esetben támogassa Szabó-Fekete Mónika kertészmérnök körforgalom díszítésének megváltoztatására készített tervének megvalósítását, amennyiben a Közútkezelő Kht. Ahhoz hozzájárulását adja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

 

9./ Napirendi pont

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kérelmet már korábban tárgyalta a bizottság. A Képviselő-testület nem támogatta akkor a kérelmet.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy mire lehetne használni ezt a területet?

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető válaszában elmondja, hogy rossz területről van szó olyan értelemben, hogy osztatlan közös, egy bejárattal. Kérelmezőnek van felette egy nagyobb területe.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért az I. számú határozati javaslattal, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

325/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sára Gergely áron kérelmező költségére az 1315 hrsz-ú ingatlan 2/24-e részére vonatkozóan készíttessen értékbecslést és ezt követően tárgyalja újra a kérelmet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

10./ Napirendi pont

Az 1889/8. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető röviden ismerteti az napirend előzményét, Németh László kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, mivel már régóta használják az ingatlannak ezen részét. A Vagyonrendelet értelmében kiírt pályázati felhívásra, melyre egyedül Németh úr nyújtott be pályázatot.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslattal, mely szerint az 1989/9 hrsz-ú területből 15 m2 nagyságú területre határozatlan időre területbérleti szerződés kerüljön megkötésre pályázóval a tűzifa tárolás céljából, egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

326/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Az 1889/8. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1889/9 hrsz-ú területből 15 m2 nagyságú területre, határozatlan időre kössön területbérleti szerződést Németh Lászlóval és Németh Lászlónéval tűzifatárolás céljából. Bérlők vállalják, hogy egész évben a területet rendben tartják. Az Önkormányzat tartsa fenn a jogot, hogy a terület egyéb hasznosítása esetén a bérleti szerződést egyoldalúan felmondhassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

11./ Napirendi pont:

Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatban

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint, lehet, hogy jó lenne az Önkormányzatnak, de nem tulajdon résszel.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint amennyiben lenne olyan koncepció, ami alapján tudnák ezt finanszírozni 1 cikluson belül, akkor lenne érdemes erre áldozni pályázat segítségével. Tisztázni kellene, hogy a 80 m. Ft. hogyan lehetne megteremthető.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint az ingatlannál egész évben folyamatos borhetet lehetne tartani.

 

Horváth Márta osztályvezető emlékeztet arra, hogy ezt csak a tulajdonos társakkal közösen lehetne megvalósítani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint, akkor lehetne az ingatlannal kapcsolatos elképzeléseket megvalósítani, hogy kompletten az egészet megvásárolná az Önkormányzat, de egy ciklus alatt nem biztos, hogy megvalósítható lenne.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy Badacsony centrumát rendbe lehetne tenni így, de ehhez 200-250 m. Ft. lenne szükséges.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, nyilvánvaló, hogy ezt az Önkormányzat nem tudja megvásárolni. Egy későbbi időben, ha pályázati források rendelkezésre állnak, akkor kellene ezt az ügyet elővenni.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy Horváth Ferenc véleményét elfogadja, azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

327/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatban

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek megvásárlásra az 1232 hrsz-ú volt Hableány ingatlant. Javasolja egy későbbi időben - ha pályázati források rendelkezésre állnak -, az ügyet újratárgyalni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

12./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az iskola igazgatója jelezte, hogy az idei tanévben sakk szakkör nem indulna, helyette spanyol nyelvi szakkört szeretnének biztosítani a felső tagozatos gyerekek számára.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy kormányzati szinten kiemelt szereppel bír a sakk oktatást. Véleménye szerint meg kellene oldani a sakkedző kérdését, mert elképzelhető, hogy ehhez állami szinten forrást biztosítanak majd.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes egyetért Horváth Ferenc véleményével, javasolja a sakk szakkör folytatását.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja az iskola kérelmét oly módon, hogy a bizottság javasolja a sakk edző kérdésének megoldását a sakk szakkör további biztosítása érdekében.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

328/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja támogatni a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmét oly módon, hogy a bizottság javasolja a sakkedző kérdésének megoldását a sakk szakkör további biztosítása érdekében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

13./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítése.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendre vonatkozóan?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint visszacsökkenthetnék az adók mértékét arra a szintre, ami akkor volt, mikor az Önkormányzat fizetési nehézségekkel küzdött.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a minden önkormányzatnak felül kellett vizsgálnia e rendeletét. Jelen napirendi pont keretében csak egy szövegpontosítás miatt történik a módosítás.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

329/2014. (IX.10.) számú PÜB határozatot

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

14./ Napirendi pont:

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester egy felvetéssel fordul a bizottsághoz: Hamarosan lezárul a 4 éves ciklus. El kellene gondolkodni közösen azon, hogy a Polgármesteri Hivatal apparátusának a munkáját nem kellene-e valamilyen formában elismerni, mivel néhány pár ezer forintos utalványon átadásán kívül nem került sor jutalmazásra, nem is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Úgy érzi, hogy az apparátus jól végezte a dolgát, megérdemlik az elismerést és úgy véli, hogy erre jó időpont a ciklus zárása. Javaslata 1 havi bértömeg és járulékai, ami nem egészen 5 m. Ft., mely összeg egy jutalom alap lenne, melyet a vezetés differenciáltan szét tudna osztani. A bizottságnak azt kellene eldöntenie, hogy akarnak-e ezzel a kérdéssel foglalkozni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag támogatja Krisztin N. László polgármester javaslatát.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Polgármester úr javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

330/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Polgármesteri Hivatal apparátusa munkájának elismerését oly módon, hogy 1 havi bértömegnek megfelelő összeg kerüljön jutalom alapba, melyet a vezetés differenciáltan osszon szét.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a 2014. I. félévi költségvetési terv teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

331/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

15./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy szóbeli kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kéri a bizottságot, hogy az előző napirend során a bizottság személyi juttatásokra tett javaslatot, ezért a bevételi és kiadási oldalt ezzel a módosítással javasolja elfogadásra.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Tamás Lászlóné osztályvezető által tett javaslattal, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

332/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítását, a bizottság 330/2014. (IX.10.) számú határozatával kiegészítve.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

16./ Napirendi pont

Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. évben elvégzett ellenőrzésről

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket tegyék fel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy a Menü Kft. anyag miért nem érkezett be?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 2 jelentés érkezett meg, a VN. Kft., illetve a BVÖKI gazdálkodását vizsgálták. A többi ellenőrzés folyamatban van.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag gyenge munkának tartja, nem javasolja elfogadásra, mert véleménye szerint sok olyan dolog hiányzik, félre értelmezték a kapott anyagokat. Néhány olyan szempontot is figyelembe kellene vennie a VN. Kft. esetében, hogy a 2009-2010-es években a Kft. képviselő-testületi taggyűlései szabálytalan módon zajlottak. Ki kellene térni arra, hogy a Kft. 2011. évi működésénél 16 m. Ft. nyereséggel számolt, ami valójában azt jelenti, hogy a 27 m. Ft-os önkormányzati támogatás túlfinanszírozás volt, a Kft-nek a vállalkozói tevékenységéből származó bevételét a közfeladatok ellátására kellett volna fordítania. Úgy véli, hogy a belső ellenőri megjegyzések nem megalapozottak, javasolja átdolgozásra, kiegészítésre visszaküldeni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a belső ellenőr által 2014. évben elvégzett ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

333/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. évben elvégzett ellenőrzésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a belső ellenőr 2014. évben végzett ellenőrzéséről szóló tájékoztatót, azt átdolgozásra, kiegészítésre javasolja visszaküldeni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

17./ Napirendi pont:

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására  vonatkozó javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

334/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 


18./ Napirendi pont:

BAHART Zrt. támogatási kérelme

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseket tegyék fel.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy mivel egy ilyen anyagot tárgyaltak már az idén, nem idő előtti-e ez az anyag a Bahart részéről?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy a tavalyi évre vonatkozó támogatást az idei év elején adta a Képviselő-testület. Ezzel az összeggel még nem számoltak el.

 

Wolf Viktória aljegyző felhívja a figyelmet arra, hogy csak abban az esetben adhat a Képviselő-testület újabb támogatást, ha az előzővel már elszámoltak.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ne zárkózzanak el a további támogatástól, de kérjék a Bahart Zrt-t az államháztartási jogszabályok betartására, az előző évi támogatással számoljanak el.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Polgármester úr által elmondottakkal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

335/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

BAHART Zrt. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bahart Zrt.-től kérje be a 2013. évi támogatás elszámolását, mert csak ezt követően kerülhet sor a 2014. évi támogatási kérelem tárgyalására az államháztartási jogszabályok betartása mellett.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

19./ Napirendi pont:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 10,05 órakor elhagyja az üléstermet.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú pályázatainak kiírásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi


336/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú pályázatainak kiírását 2015. évre és a csatlakozási nyilatkozat aláírását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

20./ Napirendi pont:

Koncz Lászlóné felajánlása a 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részének megvételére

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a terület 20/24 része önkormányzati tulajdon. Koncz Lászlóné a terület 4/24-d részét ajánlja fel az Önkormányzatnak megvételre. A vagyonrendelet alapján értékbecslés készítése lenne szükséges.

 

Orbán Péter elnök: kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot, elfogadja, a felajánlott terület megvásárlásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

337/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Koncz Lászlóné felajánlása a 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részének megvételére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 0214/3 hrsz-ú ingatlan Koncz Lászlóné által felajánlott 4/24-d részének megvásárlását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 10,07 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

21./ Napirendi pont:

Badacsony Hegyközség felajánlása a Szénégető dűlői utak javítására

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a napirendi ponthoz 2 anyag is tartozik, mindkettő az utak javításával kapcsolatos.

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy nem aszfaltos útról van szó, hanem egy bekötő útról, ami a szőlőkhöz vezet.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy jogszabály alapján, minden forgalmazott liter bor után a Hegyközség kap egy bizonyos összeget. Úgy gondolták, hogy ilyen típusú mezőgazdasági utak megújítására szeretnék ezt fordítani, az Önkormányzat segítségével.

A másik kérelem, melyet Talabér-Nagy Szilvia nyújtott be, már többször volt a bizottság előtt, mert néhai Nagy Sándor próbált támogatást szerezni a kérelemben jelzett út megújításához. Sajnos az elmúlt idők időjárása borzalmasan tönkre tette az utakat. A következő Képviselő-testületnek komoly feladata lesz, hogy ezekre jelentős összegeket kell fordítani, kiegészítve a megfelelő vízelvezetéssel.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja az utóbbi beadvánnyal kapcsolatban, hogy az út kezelője a Bakonyerdő Zrt., az út egy része Nemesgulácshoz tartozik. Kérelmező több felé fordult kérelmével, de mindenhol elutasították.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szintén megerősíti, hogy az utak vízelvezető szerepére oda kell figyelni, mert a víz azokat alámossa. Véleménye szerint szegélyezni kellene. Egy műszaki koncepciót kellene kidolgozni, ha egy út felújításra került, akkor az alapján történjen meg a kivitelezése.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint a szegélyezés nagyon nagy mértékben megdrágítaná az utak javítását.

 

Horváth Márta osztályvezető beszámol arról, hogy a vízelvezető árkok feltöltődtek, naponta több telefont kap a Műszaki Osztály az árkok tisztítására vonatkozóan.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ha hozzájárul az Önkormányzat az utak javításához, valamilyen műszaki paramétert meg kellene határozni.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki az I. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint a  Badacsony Hegyközség útjavítási kérelmét támogatja és a 0159/1, 0158/78, 0158/95 hrsz-ú önkormányzati utak javításához hozzájárul, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

338/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Badacsony Hegyközség felajánlása a Szénégető dűlői utak javítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony Hegyközség útjavítási kérelmét, a 0159/1, 0158/78, 0158/95 hrsz-ú önkormányzati utak javításához, illetve a hozzájárulás megadását.

Javasolja a bizottság a felajánlott 2 m. Ft. összeg elfogadását, a fennmaradó összegnek az útalap terhére történő biztosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Talabér-Nagy Szilvia kérelmében nincs megjelölve, hogy mekkora összegről lenne szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésig megérdeklődjük, hogy mennyi lenne a beruházási költség.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Talabér-Nagy Szilvia kérelmét támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

339/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Talabér-Nagy Szilvia kérelme a Kisfaludy kilátóhoz vezető aszfaltos út felújítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen és 3 tartózkodással nem támogatja Talabér-Nagy Szilvia kérelmét, mivel nem ismert az út javításának bekerülési költsége. Javasolja a bizottság, hogy ez az információ a testületi ülésre legyen meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

22./ Napirendi pont:

Tavasz utca közvilágítás kiépítése

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy 6-7 ingatlant érint a beadvány. Amennyiben támogatja a kérelmet a Képviselő-testület, akkor közbeszerzés köteles lesz a dolog, további 2 árajánlatot be fog kérni az osztály.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szeretné látni az árajánlatokat a döntés meghozatala előtt.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a kérelmet, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

340/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Tavasz utca közvilágítás kiépítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal nem javasolja a Képviselő-testületnek a Tavasz utca közvilágításának kiépítését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

23./ Napirendi pont:

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megjelent az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat pályázati kiírása. Az idei évben 1000-5000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 325.000 Ft. nyerhető.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének igazgatója nevében kérdezi a bizottság tagjait, hogy javasolják-e a programsorozathoz való csatlakozást.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy amennyiben nincs önrésze a pályázatnak, akkor támogatja a pályázaton való részvételt.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozaton való részvételre pályázat benyújtását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

341/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozaton való részvételre pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozaton való részvételre pályázat benyújtását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

342/2014. (IX.10.) számú PÜB határozatot

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

24./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több megkeresés érkezett a Képviselők részéről néhai Kalmár László, településünk kitüntetettje saját halottnak tekintése ügyében. A Humán Ügyek Bizottságát fogja arra inspirálni, hogy a temetési költség segítése kapcsán oldják meg ezt, tekintettel arra, hogy rendeletileg ez nincs szabályozva. Tájékoztat arról, hogy a badacsonytomaji vasútállomással szembeni buszmegálló leszállítását október végére tudják vállalni, várható költsége 5-600.000 Ft. lenne.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy műanyag buszmegálló kerüljön felállításra a badacsonytomaji vasútállomással szemben, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

343/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön sor a badacsonytomaji vasútállomással szemben egy műanyag buszmegálló felállítására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy „az év tűzoltója” kitüntetésre 1 főre kértek támogatást. Időközben kiderült, hogy a Tűzoltóságnál nem tudtak 2 személy közül választani, a Képviselő-testületre bízták a döntést. A bizottság 60.000 Ft. támogatást már megszavazott. Javasolja, hogy a bizottság emelje meg a támogatás összeget 40.000 Ft-tal, és mindkét tűzoltót részesítse elismerésben 50.000 Ft-tal.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a bizottságnak, hogy az e tárgyban hozott határozatát módosítsa Forintos Ervin képviselő javaslata szerint.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Jegyző úr által elmondottak szerint egyetért Forintos Ervin javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

344/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról:

-Támogatási kérelem „Az év tűzoltója” díjhoz-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 293/2014. (VIII.06.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága

 

  1. átruházott hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (8200 Veszprém, Dózsa György út 31.) célzottan a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományában szolgálatot teljesítő 2 tűzoltója részére „Az év tűzoltója” díj adományozása okán 50.000-50.000 Ft,-, azaz ötvenezer-ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2014. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére.
  2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos államháztartási jogszabályok figyelembe vételével.
  3. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Török Gyöngyi pénztáros

 

 

Orbán Péter elnök  kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt szerint a VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyéről szóló 456/C/2014. (VII.30.) számú határozat módosítását elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

345/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

293/2014. (VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 293/2014. (VIII.06.) számú határozatát az előterjesztésben foglaltak szerint módosítsa:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a./ Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelő Bizottsága két tagjának Flamis Mihálynak és Lovász Áronnak Felügyelő bizottsági tisztségükről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi, továbbá ezen személyek helyett Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Harmati Miklós 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakost a Felügyelő bizottság új tagjának megválasztja.

b./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 12./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottsága három tagú, jelenlegi tagjai:

2013. január 17. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Kolosi Béla (születési családi és utóneve: Kolosi Béla, anyja születési neve: Pál Erzsébet, adóazonosító jele: 8302263443) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 15. szám alatti lakos,

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Fekete Ferenc (születési családi és utóneve: Fekete Ferenc, anyja születési neve: Németh Anna, adóazonosító jele: 8312363343) 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Harmati Miklós (születési családi és utóneve: Harmati Miklós, anyja születési neve: Jernei Ilona, adóazonosító jele: 8280972889) 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakos.

c./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2014. május 31. napjától 2015. május 31.  napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).

d./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 2./ pontjában az „u.” megnevezés „utca” megnevezésre változik.

A határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

25./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

346/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

26./ Napirendi pont:

Behajthatatlan követelések elengedésére javaslat

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs kiegészítés. Megkérdezi, hogy kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy elérhetetlen? Attól még nem elérhetetlen valaki, ha nem ismerjük a lakcímét. Ilyen jogcímekre nem tudja azt mondani, hogy bármilyen önkormányzati követelést el lehet engedni.

 

Wolf Viktória aljegyző felhívja a Költségvetési és Adóosztály vezetőjének figyelmét az eljárási jogban foglaltakra és a végrehajtáshoz kapcsolódó előírásokra és javasolná az előterjesztés javítását.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint a feltüntetett behajthatatlan követelések túlnyomó része nem behajthatatlan, ezért nem javasolja ezeket elengedni. Javasolja, hogy a gyomfertőzött ingatlanok esetében jegyeztessenek be jelzálogot.

 

Krisztin N. László elmondja, lehet, hogy a jelzálog jog bejegyeztetése nagyobb költséget jelent, mint maga a fennálló tartozás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy Kft. esetében a NAV-on keresztül lehet eljárni, de pl. a Prospect Invest Kft. esetében ez sem vezetett eredményre. A kollégák a felszólításokat kiküldték, nem évült még el az ügy.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

347/2014. (IX.10.) számú PÜB határozat

Behajthatatlan követelések elengedésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti behajthatatlan követelések elengedését. A gyomfertőzött ingatlanok esetében javasolja a bizottság jelzálogjog bejegyzését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a Pénzügyi Bizottság tagjainak és a meghívottaknak a ciklus során végzett munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 10,45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                      Forintos Ervin

elnök                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!