Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 07. 30. rendkívüli PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 20/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                    elnök

Folly Péter                      elnök-helyettes

Forintos Ervin Gyula     bizottsági tag

Horváth Ferenc              bizottsági kültag                             (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László          polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző

Tamás Lászlóné              pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné              Menü Kft. ügyvezetője

Greznár Attila                Happy New Word Kft.

Rakics Anna                   VN. Kft. képviseletében

Jerszli Judit                     BVÖKI igazgató

Horváth Márta                műszaki osztályvezető                   (7 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIREND ELŐTT

 

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Péter bizottsági elnök-helyettest, a jegyzőkönyv vezetésére Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

280/2014. (VII.30.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Folly Péter bizottsági elnök-helyettest jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a rendkívüli ülés meghívójában 7 napirend szerepel. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző jelezte, hogy a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata című 5. napirendi ponthoz nem érkezett meg az anyag, ezért a napirend levételét javasolja. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

281/2014. (VII.030.) PüB határozat

–        Napirendi pont levételéről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 07.30. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjéből az 5. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata című napirendet leveszi.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: Azonnal

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy azért nem szavazta meg a napirend levételét, mert már bohóckodásnak tartja, ami a Helyi Építési Szabályzattal történik. Kéri a Jegyző urat, hogy az időhúzás következményeit valamilyen módon szankcionálja és állapítsa meg ennek felelősét.

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a meghívóban szereplő további 6 napirendi pont tárgyalásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

282/2014. (VII.030.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 07.30. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. A MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Menü Kft. ügyvezetője

  1. A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

Greznár Attila

 

  1. Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Tóth Tamás

 

  1. Tapolca Környéki Önkormányzati társulás megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László

  1. Veszprém Megyei projekt javaslatok véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. 400/2014. (VI.12.) sz. határozat alapján legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési feladatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

A MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Lukács Antalné Menü Kft. ügyvezető elmondja, hogy részéről nincs szóbeli kiegészítés.

 

Orbán Péter bizottsági elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

283/2014. (VII.30.) PüB határozat

-A MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága a MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont

A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy évekkel ezelőtt jelentkezett az igény, hogy próbáljanak olyan programokat szervezni, amelyek után az idelátogató vendégek elégedetten távoznak. Hosszú időn keresztül ezt a vállalkozók finanszírozásával tudták megoldani, de az 5 napos programsorozat megrendezéséhez önkormányzati kiegészítésre lenne szükség.

 

Orbán Péter bizottsági elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés a bizottsági tagok részéről a napirenddel kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy a programsorozat lebonyolításához nem lenne-e alkalmas az a színpad, amire az Önkormányzat pályázatott?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy nem, mivel az nem fedett.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy ők szívesen igénybe veszik azt is, de maga a színpad bérlemény összege jelentéktelen és az ő általuk tervezett színpad magában foglalja a hang- és fénytechnikát is.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tegnapi Humán Bizottsági ülésen a napirend tárgyalása során felmerült, hogy a BVÖKI által 08.19-re szervezett programokkal a Rózsakő Fesztivál programja ütközik.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy az elmúlt években is párhuzamosan mentek a programok. Az ünnepi beszéd alatt természetesen a programokat leállították.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Humán Bizottsági ülésen felvetődött az is, hogy miért nem 20-ától kezdődnek a programok, mert vélhetően az emberek a szabadságukat úgy fogják kivenni.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a 2014. évi rendezvénytervben ezzel a dátummal került elfogadásra a Rózsakő Fesztivál. Véleménye szerint erről korábban kellett volna egyeztetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a problémát az okozza, hogy annak idején a rendezvénytervbe és a költségvetésbe beépítésre került ez a program, viszont az egyeztetések során a BVÖKI-ra vonatkozóan az a testületi döntés született, hogy csökkentse le a költségvetését. Vélhetően ezt a korábbi igazgató úgy hajtotta végre, hogy pl. ennek a programnak a forrása is kikerült a költségvetésből.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további hozzászólás van-e a napirendhez?

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy ő azt tervezte, hogy hasonlóan, mint az elmúlt években, közösen szerepelnek a BVÖKI-val a badacsonyi programsorozatokkal kapcsolatos hirdetési felületeken.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy a vállalkozók anyagilag vagy csak erkölcsileg támogatják a rendezvényt?

 

Greznár Attila vállalkozó válaszában elmondja, hogy mindkét formában. A korábbi években a problémát az jelentette, hogy a rendezvény alatt vidéki kézművesek is megjelentek. Az idei évben erről nincs szó. A vállalkozók egyetértenek a Rózsakő Fesztiválra vonatkozó elképzeléssel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi Horváth Márta osztályvezetőt, hogy a borhét alatt kiadott közterületek után fizették be az árusok az 5 m. Ft-ot?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy a beérkezett megkeresések alapján a közterület használatra vonatkozó bérleti megállapodásokat elkészítik, az önkormányzat részéről történő aláírást követően megküldik az árusoknak, akik azt mondják, hogy amikor megkezdik a kitelepülést, és lejönnek Badacsonyba, akkor fizetik majd be a díjat és írják alá a megállapodást. Sajnos több árus nem érkezett meg. A gond az, hogy ha ezt tudjuk, akkor más érdeklődőnek ki lehetett volna adni a területet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az a probléma, hogy a rendelet szerint a rendezvényt követően kell fizetni. Korábban az volt, hogy szerződéskötéskor egy összegben le kellett tenni a pénzt.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy ő úgy szervezi meg a rendezvényeit, hogy azokat meghirdeti, de egy korábbi időpontot jelöl meg a befizetésre. Így nem állhat elő ez a probléma.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy próbáltuk ezt a megoldást is a tavasszal, de mindösszesen 2 pályázó volt csak. A tapasztalat az, hogy az utolsó pillanatban jönnek csak be a kérelmek.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint a legjobb megoldás az lenne, ha szerződéskötéskor jöjjenek be és fizessenek egy összegben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi években Greznár Attila, mint a badacsonyi vállalkozók által megbízott szervező kapta meg a közterületek használatának a jogát, az ebből származó bevétellel oldotta meg a rendezvény finanszírozását. Tavaly már úgy döntött a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat használatában tartják a közterületek bérbeadását, így merül fel a mostani támogatási igény.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag visszautal arra, hogy felmerült a programok ütközése, ebben döntést kellene hozni.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy szívesen ajánl fel kompromisszumot minden tekintetben. Kérése, hogy láthassa a BVÖKI programtervét.

 

Jerszli Judit BVÖKI igazgató elmondja, hogy 08.19-én 20,15 órakor kezdődik a Fényvarázs című rendezvényük, és ugyan ebben az időpontban lenne a Rózsakő Fesztiválon az Apostol zenekar koncertje, ami tudvalévő, hogy tömegeket vonz.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Jegyző úr tájékoztatása szerint a rendelet azt tartalmazza, hogy a szerződéskötés előtt kell megfizetni a közterület használatáért a bérleti díjat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a rendelet megfogalmazása jó, csak az ügymenetet kell hozzá igazítani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik a helyeket, azokat addig nem lehet elfoglalni, amíg nem történik meg a befizetés. Olyan információk jutottak el hozzá, hogy megkezdődtek a Völgy Napok, ahol olcsóbbak a helyek, valamint ott sokkal nagyobb tömeg jelenik meg, és az árusok inkább oda mennek.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag határozati javaslata, hogy Greznár Attila vállalkozó és a BVÖKI igazgatója egyeztesse a programokat, a testületi ülésre már az egyeztetett változatot mutassák be.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

284/2014. (VII.30.) PüB határozat

- A 2014. évi Rózsakő Fesztivál és Badacsonyi Fényvarázs rendezvény programjainak összeegyeztetése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testület ülésére Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmények igazgatója és Greznár Attila vállalkozó egyeztesse a 2014. évi Rózsakő Fesztivál és a Badacsonyi Fényvarázs rendezvény tervezetét annak érdekében, hogy a nagyobb tömegeket vonzó programok ne ütközzenek.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslat mellett van-e más határozati javaslat a bizottsági tagok részéről?

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy mi a helyzet a rendezvény ideje alatt a közterületek kiadásával?

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy az árusok egy része egész szezonra kötött szerződést, van aki csak a Borhetek időtartamára és olyan is akad, aki csak pár napra. Az ezekből származó közterület használati díjat az Önkormányzat szedi be.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy az általános tartalékban van-e 2 m. Ft. a Rózsakő Fesztivál támogatására?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja az 1 sz. határozati javaslatban foglaltak szerint, hogy a Rózsakő Fesztivál megrendezésére az Önkormányzat 2 m. Ft., vissza nem térítendő támogatást biztosítson az általános tartalék terhére.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

285/2014. (VII.30.) PüB határozat

- A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Happy New World Kft. (1239 Budapest, Szitás utca 156. képviseli: Greznár Attila ügyvezető) célzottan a Badacsonyi Rózsakő Fesztivál -2014.08.15-20.- megrendezése okán 2.000.000,- Ft., azaz Kettő-millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson a 2014. évi általános tartalék terhére.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a rendezvényhez kapcsolódóan a taxisok mellett a Dísztér 2 oldalán szeretnék, ha egy borász és egy pálinkás faház felállításra kerülhetne.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli, hogy túlságosan későn kezdődik a szervezése a programnak.

 

Jerszli Judit BVÖKI igazgató javaslatot kér a bizottsági tagokról, hogy az augusztus 19-i ünnepi programsorozat részeként tervezett Lányi Emlékünnepség áthelyezésre kerüljön-e az augusztus 29-én megrendezésre kerülő Honvéd Kulturális Egyesület által szervezett kiállítás megnyitójához.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Lányi Emlékünnepségnek akkor lenne igazán marketing értéke, ha azon repülők is repülnének. Erre az idei évi költségvetésben nincs pénz, egy koszorúzásról van szó, melyen a Fonyódi Önkormányzat is részt venne, hiszen egyik évben nálunk, a másik évben pedig náluk kerül megrendezésre ez az ünnepség. Az elfogadott rendezvénytervben 08.19-e szerepel, de akkor program dömping van Badacsonyban.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint megfelelőbb időpont lenne 08.29-e az ünnepség megtartására.

3./ Napirendi pont

Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása

 

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztésben leírta, hogy a pályázó az előterjesztés elkészítésének időpontjáig nem csatolta a köztartozás mentességet igazoló dokumentumokat, csak a helyi adóhatóság igazolását.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy a bérleti díjat a pályázó határozta-e meg? Van-e kaució?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen, mivel a Képviselő-testület a pályázati kiírásban nem határozta meg a bérleti díj összegét. A pályázati kiírásban 54 Ft./m2 összegben van meghatározva a bánatpénz. Erre vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtott be a pályázó.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirendhez?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint 1 éves időtartamot kellene meghatározni a határozatlan idejű szerződés helyett, mert ha nem tud fizetni a pályázó, akkor ne legyen gond a szerződés felmondásával.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a határozatlan idejű szerződés azért jobb, mert az bármelyik fél bármikor felmondhatja.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, az a javaslata, mivel önkormányzati vagyon hasznosításáról van szó, amennyiben a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat tudja pótolni, akkor kerüljön megkötésre a szerződés.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy ki fogja fizetni a fűtést?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a gond, hogy abban az épületben nem lehet szakaszolni a rendszert.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Pályázó megtekintette az épületet, ezt követően nyújtotta be pályázatát.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy határozatlan időre kerüljön a szerződés megkötésre. Horváth Ferenc bizottsági tag részéről az a javaslat merült fel az előzőekben, hogy 1 évre kössék csak meg a szerződést.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy ha az épületben beruházást hajtanak végre ahhoz, hogy működni tudjanak, akkor annak lesz egy összege, amit le akarnak majd lakni.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli, hogy ezt majd a szerződésben kell tisztázni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki el tudja fogadni az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés határozatlan időre kerüljön megkötésre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

286/2014. (VII.30.) PüB határozat

- Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, Badacsonytomaj 107 hrsz. alatt található, ún. „régi polgármesteri hivatal” pályázatban szereplő helyiségeit a pályázatokban megjelölt összegért adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartamát határozatlan időtartamban határozza meg

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

4./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati társulás megkeresése

 

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester röviden ismerteti az ügy előzményeit.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

287/2014. (VII.30.) PüB határozat

- Tapolca Környéki Önkormányzati társulás megkeresése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja, nyilatkozzon, hogy a Tapolcai Deák Jenő Kórház részére megbízásos jogviszony keretében a Társulási Tanács által feladatellátásra átadott orvosi ügyelet átszervezése következtében felmentéssel érintett 3 fő gépkocsivezető foglalkoztatására az önkormányzatnál, illetve az Önkormányzat által fenntartott intézménynél nincs lehetősége.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

5./ Napirendi pont

Veszprém Megyei projekt javaslatok véleményezése

 

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester röviden ismerteti az ügy előzményeit, mely szerint a megye értesítette az önkormányzatokat, hogy bizonyos területekre nem érkeztek be projekt javaslatok és ezért újabb projektötleteket kértek be, melyeket tartalmaz az előterjesztés.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő projekt javaslatokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

288/2014. (VII.03.) PüB határozat

- Veszprém Megyei projekt javaslatok véleményezése-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódóan az alábbi projektjavaslatokat küldje meg:

 

4.4-es intézkedésre: Leromlott városi területek rehabilitációja:

- tájház udvar és parkoló díszburkolattal történő ellátása, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

 

2.1-es intézkedésre: Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés:

- Badacsony Városkapu projekt

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

6./ Napirendi pont

400/2014. (VI.12.) sz. határozat alapján legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési feladatok

 

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Rakics Anna a VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy a Képviselő-testület azt a feladatot adta, hogy állítsanak össze egy olyan listát, ami megoldaná a település csapadékvíz elvezetését. Az előterjesztésben szerepelnek azok az árkok, melyek a VN. Kft. kezelésében vannak. Ezek közül választották ki lakossági bejelentések alapján azt a 6 árkot, aminek a rendbetétele a legfontosabb. A badacsonyörsi Kemping utcai iszapcsapda miatt a Közútkezelőtől már több megkeresést kaptak, mivel onnan minden esőzés után a sár a 71-es főközlekedési útra kerül. Véleménye szerint a megoldást azt jelentené, ha a Kemping utca felől készülne egy vízvető. Az ún. Viosz Judit féle árokból az esőzések után szintén nagyobb mennyiségű sár kerül a Római útra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy mi alapján lettek ki számolva a munkák, utal az előterjesztés utolsó bekezdésére.

 

Rakics Anna válaszában elmondja, hogy a Kft. azt a feladatot kapta, hogy egy listát készítsenek azokról az árkokról, amelyek véleményük szerint felújításra szorulnának. Ha az előterjesztés alapján a Képviselő-testület kiválasztja, hogy melyik árok felújítását szeretné, akkor a Műszaki Osztály ad egy tartalmat, amire lehet majd árazott költségvetést készíteni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint a csapadékvíz elvezetést meg kell terveztetni. A javasolt műszaki megoldás alapján lehetne egy végleges megoldást találni. Meglátása szerint ezek akkora jelentőségű munkák, hogy ebben a formában előkészítetlennek tartja ezekről szavazni. Javaslata, hogy a Műszaki Osztály javaslata alapján meg kell terveztetni az árkok csapadékvíz elvezetését.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy melyik feladat elvégzése lenne a legsürgősebb.

 

Rakics Anna válaszában elmondja, hogy a Kemping utcánál lévő áteresz iszapcsapdájának a kitisztítása.

 

Krisztin N. László polgármester emlékezete szerint a Badacsonyörs, Kemping utcai iszapcsapdánál az a probléma, hogy nincs hova elvezetni a vizet.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint a Műszaki Osztály javaslata alapján kerüljön megterveztetésre az árkok vízelvezetése.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

289/2014. (VII.30.) PüB határozat

- 400/2014. (VI.12.) sz. határozat alapján legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési feladatok-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Műszaki Osztály javaslata alapján kerüljön megterveztetésre a VN. Kft. kezelésében lévő árkok vízelvezetése.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

Orbán Péter elnök több hozzászólás nem lévén, megköszöni az ülésen való részvételt és a bizottság munkáját. Az ülést 9.00 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                                Folly Péter

elnök                                                                  elnök-helyettes

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!